FÆRØERNES FORFATNING BETÆNKNING. Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆRØERNES FORFATNING BETÆNKNING. Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne"

Transkript

1 FÆRØERNES FORFATNING BETÆNKNING Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne 1

2 Færøernes forfatning Betænkning Forfatningsudvalget

3 Færøernes forfatning Betænkning Koordination og redigering Jóan Pauli Joensen (ansvar) og Rúni Rasmussen Ombrydning, omslag, tryk og indbinding: Føroyaprent Hjemmeside: ISBN

4 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Forfatningsudvalget... 6 Indledning... 8 Det nationale forligsudvalg Hvorfor en forfatning? Forfatninger og den historiske mulighed Færøernes forfatning forslag Færøernes forfatning med bemærkninger Mindretalsbemærkninger Jóannes Hansen, Bárður Larsen og Ingibjørg Berg Kári á Rógvi Jóannes Eidesgaard Bárður Nielsen Kaj Leo Johannesen Høgni Hoydal Skrivelse fra Det Republikanske Parti, Centerpartiet og Selvstyrepartiet Bilag... Bilag A - Oversigt over møder... Bilag Á - Oversigt over informationstiltag... Bilag B - Kilder udvalgte hjemmesider... Bilag D - Kilder udvalgt litteratur... 4

5 Forord Denne betænkning med forslag til en ny færøsk forfatning overdrages hermed Færøernes lagmand. Indholdet i denne betænkning er først en indledning, dernæst en ganske nøjagtig beskrivelse af, hvorfor vi har brug for en forfatning, og om den historiske mulighed, som vi har i denne forbindelse. Der redegøres også for arbejdet i det underudvalg, som har behandlet de spørgsmål, om hvilke det har været vanskeligt at opnå enighed om. Selve forslaget til forfatning kommer i betænkningen først i ren form og så med bemærkninger. Dernæst kommer mindretalsbemærkninger fra udvalgsmedlemmer. Sidst i betænkningen findes bilag, som har haft betydning for arbejdet i udvalget og for en fortsat behandling. Ved fremsættelsen af denne betænkning holdes den tidsfrist, som er fastsat i lagtingslov nr. 79 af 9. maj 2003, senere ændret ved lagtingslov nr. 72 af 23. maj 2005 om forfatningsudvalg. I denne lov står, at betænkning skal være afleveret til lagmanden inden 31. december Ligesom tidsfristen for Den Første Flagdagsbetænkning blev overholdt, er tidsfristen også overholdt for denne betænkning, som vi kan kalde Julebetænkningen. Selv om der er et og andet, som der er delte meninger om, så er der enighed om det allermeste, og enighed om alt bliver der næppe nogensinde. Senest om godt et år afholdes lagtingsvalg, så udsigten til enighed om alle detaljer er ikke den bedste. Derfor er der i denne betænkning også givet rum for mindretalsbemærkninger, som kan tages med i den behandling, som vil komme i Lagtinget, inden betænkningen sendes til endelig afstemning. Indtil da har færinger mulighed for at komme med deres bemærkninger. Det Republikanske Parti, Selvstyrepartiet og Centerpartiet har ved skrivelse den 7. december 2006 anmodet formanden for Forfatningsudvalget om at forlænge fristen for fremlæggelse af det endelige forslag til sent på foråret Formanden har sendt deres forslag til lagmanden uden bemærkninger. Uden hensyn til, hvad der end sker, så bliver det Færøernes lagmand, som skal foretage det næste skaktræk. Tórshavn, den 18. december 2006 Jóan Pauli Joensen Formand 5

6 Forfatningsudvalget Jóannes Eidesgaard lagmand i landsstyret, som blev dannet 31. januar 2004, anmodede Jóan Paula Joensen om at fortsætte som formand for Forfatningsudvalget, som iht. Lagtingslov nr. 79 af 8. maj 2003 om forfatningsudvalg (senere ændret ved lagtingslov nr. 72 af 23. maj 2005), som kom i stedet for Grundlovsudvalget. Formanden udpegede alle medlemmerne i specialistgruppen på ny. De politiske repræsentanter er udpeget af og blandt de politiske partiers medlemmer af lagtinget og landsstyret. Kun de små partier Centerpartiet og Selvstyrepartiet har ret til suppleanter. Specialistgruppen: Jóan Pauli Joensen, fil.dr & dr.phil., rektor, professor, Fróðskaparsetur Føroya, formand Kári á Rógvi, cand. jur. LL. M. Ph.D-studerende, Háskóli Islands, næstformand Bárður Larsen, cand. jur., konsulent, Færøernes Kommunesammenslutning, udvalgsmedlem Ingibjørg Berg, cand. scient. pol., velfærdsdirektør, Torshavns kommune, udvalgsmedlem Jóannes Hansen, cand. mag., rektor, Færøernes Seminarium, udvalgsmedlem Gurið Ann Joensen, cand.jur., direktør, Ankenævnet, udvalgsmedlem Birita L. Poulsen, cand. jur., konsulent, Lagtingets Ombudsmand, udvalgsmedlem Sekretær Rúni Rasmussen, M.S.Sc. 6

7 De politiske repræsentanter Folkeflokken: Anfinn Kallsberg, lagtingsmand Poul Michelsen, lagtingsmand Jacob Vestergaard, landsstyremand Det Republikanske Parti: Høgni Hoydal, lagtingsmand Annita á Fríðriksmørk, lagtingsmand Finnur Helmsdal, lagtingsmand Socialdemokratiet: Jóannes Eidesgaard, lagmand John Johannesen, lagtingsmand Kristian Magnussen, lagtingsmand Sambandspartiet: Edmund Joensen, lagtingsformand Bárður Nielsen, landsstyremand Lisbeth L. Petersen, lagtingsmand Midterpartiet: Jenis av Rana, lagtingsmand Bill Justinussen, suppleant og lagtingsmand Selvstyrepartiet: Kári P. Højgaard, lagtingsmand Dánjal Petur Hansen, suppleant 7

8 Indledning Redegørelsen om grundlovsarbejdet fra formanden for grundlovsudvalget blev afleveret til landsstyremanden for selvstyreanliggender 31. december 2001, og blev, efter at den var juridisk gennemgået og rettet, endeligt fremlagt for offentligheden 14. marts Efter at denne formandsredegørelse fra 2001 var afleveret, mindskedes den politiske interesse for grundlovsarbejdet en tid, fordi valg stod for døren. Efter lagtingsvalget 30. april 2002 blev der enighed om at fortsætte arbejdet med grundlag i en opdateret lov om grundlovsudvalg lagtingslov nr. 79 af 8. maj 2003 om grundlovsudvalg. Arbejdet begyndte så småt igen for alvor, men den politiske udvikling medførte nu igen, at lagmanden udskrev valg til afholdelse den 20. januar Løsrivelseskoalitionens dage, som hidtil havde stået sammen siden 1998, var nu talte. Den 31. januar 2004 dannede Socialdemokratiet, Sambandspartiet og Folkeflokken landsstyre. Det almindelige arbejde i grundlovsudvalget stoppede næsten, men det var dog ikke til hinder for, at formanden sammen med næstformanden Kári á Rógvi og sekretæren Bárður Larsen, fik udarbejdet en formandsredegørelse med et færdigt forslag til en færøsk grundlov (forfatning). Denne betænkning blev kaldt Første Flagdagsbetænkning. Redegørelse fra formanden i grundlovsudvalget, og blev overgivet til lagmanden flagdagen Grundlaget for arbejdet i Forfatningsudvalget er fremdeles lagtingslov nr. 79 af 8. maj 2003, som ændret ved lagtingslov nr. 72 af 23. maj 2005, således, at ordet Grundlovsudvalg er ombyttet med Forfatningsudvalg. For at opfylde lovens krav skal lagmanden have modtaget betænkning og forslag til forfatning senest 31. december 2006; dette bliver derfor en Julebetænkning. Denne betænkning, som nu fremlægges, bygger på det arbejde, som er gjort i forvejen, først og fremmest med den Første Flagdagsbetænkning, både med hensyn til lovparagraffer og bemærkninger. Udvalgsarbejdet foregik på den måde, at der har været arbejdet i to fora, henholdsvis Lille Kammer og Store Kammer. I Lille Kammer har kun siddet specialister, mens Store Kammer har bestået af hele grundlovsudvalget. Efterhånden som man er blevet enig om formuleringer i Lille Kammer, er de blevet lagt for Store Kammer til behandling, således at udvalgsmedlemmerne er blevet bedt om at komme med skriftlige bemærkninger for at gøre behandlingen nemmere for formand og sekretær, men denne arbejdsmetode blev desværre ikke benyttet særlig meget, så de fleste bemærkninger er fremkommet mundtligt i diskussionen på selve møderne. Det har været et langsommeligt arbejde, og det er langt hen ad vejen lykkedes at finde forlig om det meste, selv om der stadig er enkeltheder, som der er delte 8

9 meninger om, ligesom der er paragraffer og bemærkninger, som kunne have brug for mere tid og en mere detaljeret behandling. Det er muligt, at hele forfatningsudvalget til sidst ville have kunnet komme til enighed om hver enkelt paragraf i forslaget, ligesom enighed ville kunne være opnået om bemærkningerne til hver enkelt paragraf, men det ville have taget meget lang tid, og den tid har udvalget ikke. Der ville også have været en fare for, at specialisternes begejstring for alvor ville mindskes, hvis der var udsigt til, at fristen ikke ville blive overholdt. Formanden er af den opfattelse, at man nu er kommet så nær målet, som det nu engang kan lade sig gøre under de forhold og indenfor de rammer, som udvalget har haft. Forslaget skal også behandles i Lagtinget, hvor de sidste forlig skal findes. Selv om det ville have været det bedste, så er det dog ikke nødvendigt med enighed om alt i et udvalgsforslag. Alle udvalgsmedlemmerne, både de politisk valgte og de, som formanden har udnævnt, har haft lejlighed til at komme med mindretalsforslag og - bemærkninger i selve betænkningen, som kunne tages med i den endelige behandling af forslaget om en færøsk forfatning. I modsætning til udvalgets specialister får politikerne mulighed for at behandle det endelige forslag i Lagtinget. Fra start blev det besluttet at nedsætte et underudvalg med formændene og særligt udnævnte repræsentanter fra de politiske partier til at behandle de paragraffer, hvor man kunne forvente, at det ville blive vanskeligt at opnå enighed. Formanden udnævnte Herluf Sigvaldsson til formand for dette underudvalg. Resultatet af det, som er blevet fortolket som enighed, er medtaget som en del af forslaget til forfatning, men der har ikke været lejlighed til at behandle dem i plenum. Dette er paragrafferne 1 (folket og landet), 58 (opbygning), 59 (omdannelse), 78 (udenrigsmagten), 79 (union), 82 (samtykke) foruden forordet. Lagmanden, som også er medlem af forfatningsudvalget, har benyttet lejligheden til at påpege, at han ikke kan tilslutte sig alt, som står om udenrigsmagten ( 78) og om dannelse af landsstyre ( 58). Efter vedtagelse i plenum af paragraf 47 (2) om, at to tredjedele af lagtingsmændene kan vedtage, at der skal være valg i utide, har et flertal i det nationale forligsudvalg ikke kunnet tilslutte sig dette. Flertallet i dette særlige udvalg anbefalede, at den nuværende ordning, hvor lagmanden kan udskrive valg, i stedet blev stadfæstet. Begrundelsen var, at paragraf 47 (2), som den ser ud, har uheldige konsekvenser for magtbalancen mellem den udøvende og lovgivende magt. Alligevel er bestemmelsen bibeholdt, fordi udvalget vedtog den i plenum inden forligsudvalget tog den op til ny behandling. I forslaget har vi genanvendt ord som landsstyre, lagmand og landsstyremænd. I underudvalget var der flere, som hellere ville udskifte ordet landsstyre med regering, 9

10 ordet lagmand med statsminister og ordet landsstyremænd med ministre. F.eks. vil landsstyremanden for udenrigsanliggender hedde udenrigsminister. Modsat paragrafferne om f. eks. opbygning, omdannelse og samtykke, hvor man kom til en konklusion i underudvalget, så var der ingen klar opfattelse vedrørende ændringer i benævnelserne. Derfor er der ikke foretaget nogen ændring i benævnelserne i forhold til nugældende styrelsesordning. Findes der politisk enighed om dette, så er der naturligvis intet til hinder for, at landsstyremand ændres til minister, og at forslaget til forfatning ændres i overensstemmelse hermed. Der redegøres andetsteds i betænkningen for proceduren i dette underudvalgs arbejdet (se side 15). Det skal bemærkes, at der er afsnit i dette forfatningsforslag, som har bestemmelser om områder, som færøske myndigheder ikke har overtaget. Et eksempel er afsnittet om den dømmende magt. I unionssituationen er der oftest unionsdomstole. I øjeblikket, hvor forfatningen udarbejdes, er retsvæsenet fællesområde mellem Danmark og Færøerne, men for nylig er det stadfæstet, ved en særlig overtagelseslov, at færinger kan etablere egne domstole på lavere niveau. Derfor er det fornuftigt også at have bestemmelser om domsmagten, selv om den for øjeblikket ikke er en del af vores ordning. Der er ikke udarbejdet bemærkninger til alle paragrafferne i forslaget. Formandskabet og de samfundsvidenskabelige udvalgsmedlemmer er af den opfattelse, at det er udmærket med bemærkninger, men at bemærkninger ikke er et formål i sig selv, som det af og til ses ved almindelig udarbejdelse af love. Selve bestemmelserne og ikke bemærkningerne har normerende værdi. Det står i 4 i lov om forfatningsudvalg, at mens udvalget arbejder, foranstalter det flere offentlige informationsmøder og oplysningstiltag i skoler og for interessegrupper. Det står også i 4, stk. 2: Til at sikre befolkningens indsigt og påvirkningsmulighed skal udvalget give landsstyret en foreløbig rapport og forslag til forfatning. Udvalget arrangerer derefter høringer i alle valgkredse, hvor befolkningen, kommuner og interessegrupper får mulighed for at fremsætte bemærkninger til forfatningsudvalgets arbejde. Forslaget til færøsk forfatning, dog uden bemærkninger, som det står i Første Flagdagsbetænkning, er også oversat til engelsk, og jurister udenfor Færøerne har vist det stor interesse. Det har således været nemt at gøre sig bekendt med udvalgets arbejde. Udvalget har også sin egen hjemmeside I forbindelse med informationsarbejdet er den Første Flagdagsbetænkning blevet brugt som en foreløbig betænkning. Et led i den foreskrevne information er også, at i 10

11 forbindelse med arbejdets afslutning får alle husstande på Færøerne det sidste forslag med en orienterende indledning. Efter 31. december 2006 bliver det lagmanden, som skal tage stilling til, hvad der videre skal ske i denne sag. 11

12 Det nationale forligsudvalg Herluf Sigvaldsson, formand På et af sine første møder besluttede forfatningsudvalget at nedsætte et underudvalg til at behandle særligt vanskelige spørgsmål i forfatningsforlaget. Udvalget, som fik benævnelsen det nationale forligsudvalg, blev bemandet med formanden for forfatningsudvalget og en repræsentant for hvert af partierne i Lagtinget. Desuden deltog undertegnede som udvalgsformand og sekretæren i udenrigsafdelingen som udvalgssekretær. Spørgsmålene, som blev behandlet i udvalget, var begreber og benævnelser, forordet, folket og landet, styreform, opbygning, omdannelse, udenrigsmagt, samtykke og gyldighed. Fremgangsmåden i udvalgsarbejdet var, at hvert enkelt spørgsmål blev debatteret, hvor alle havde mulighed for at udtale sig. Dernæst blev spørgsmålet behandlet på næste møde med henblik på vedtagelse af konkrete formuleringer med baggrund i den forudgående debat. Når beslutninger blev taget, blev der taget hensyn til det antal lagtingsmænd, hver enkelt repræsentants parti havde i Lagtinget. Sammenfattende kan siges, at udvalget var enigt om formuleringerne vedrørende forord, folket og landet samt samtykke og gyldighed. På den anden side var der ikke fuld enighed om formuleringerne vedrørende styreform, opbygning, omdannelse og udenrigsmagt. Et bredt flertal repræsenterende 25 lagtingsmænd i Lagtinget kunne tilslutte sig formuleringerne, men et mindretal repræsenterende et mindretal på 7 lagtingsmænd i Lagtinget var imod. For de formuleringers vedkommende, som vedrører union under udenrigsmagt, kunne et flertal repræsenterende 18 lagtingsmænd i Lagtinget tilslutte sig formuleringerne, mens et mindretal repræsenterende 14 lagtingsmænd i Lagtinget var imod. Spørgsmål, som blev debatteret under behandlingen, var bl.a., hvorvidt det er nødvendigt, at der står noget om Færøernes forhold til andre lande og riger, eller om formuleringerne om disse forhold tværtimod skule gøres mere konkrete. Herudover blev spørgsmålet om, hvorvidt forfatningen skulle bemyndige lovgivningsmagten, at etablere et præsidentembede på samme måde, som lovgivningsmagten kan omstrukturere lagmandsembedet, indgående debatteret. Ellers kan det siges, at den store uløste konflikt, som tidligere omtalt, omfatter formuleringerne vedrørende union, og i særdeleshed om udtrædelse af unionen. De, som var for, holdt fast ved fremgangsmåden med et flertal af dem, som møder til folkeafstemning, men de, som var imod, holdt fast ved fremgangsmåden med et 12

13 flertal af alle stemmeberettigede. I denne forbindelse blev der gjort forsøg med kompromisser, der omfattede to lagtingsvedtagelser med lagtingsvalg imellem forud for en folkeafstemning, samt at sætte valgdeltagelsen ved folkeafstemning til mindst to tredjedele af alle vælgere som en gyldighedsbetingelse. Disse kompromisser fandt dog ikke tilslutning. Til sidst skal jeg bemærke om det nationale forligsudvalg, at medlemmerne spillede en aktiv rolle i de seks møder, som blev afholdt, og behandlede de forskellige spørgsmål i fuld alvor. Jeg er ellers overbevidst om, at spørgsmålet om, hvordan en folkeafstemning om union, herunder om at sætte unionen med Danmark og Grønland ud af kraft, ikke var moden til et kompromisforsøg i denne omgang og således kræver flere politiske opblødninger for at ingen skal føle, at folkets retsstilling indskrænkes. 13

14 Hvorfor en forfatning? Alle lande har forfatninger, men en forfatningsværdi beror på, om landets befolkning kan tilslutte sig forfatningen og respekterer den. De fleste af vores nabonationer har for lang tid siden skrevet og vedtaget forfatningsdokumenter. Norge fik forfatning i 1814, Danmark i 1849, Island i Med et sådant dokument bliver magten forordnet, folkets rettigheder beskyttet og nationen udvikles. På Færøerne har folket anerkendt og respekteret landets styre i så lang tid, at vi ikke helt præcist ved, hvornår Færøerne blev dannet som land, dvs. som politisk enhed med egne institutioner og love. Den færøske nation føler sig sammenknyttet i fællesskab og identitet og føler sig hjemme på Færøerne. Færinger respekterer den færøske forfatning også når magthaverne begår fejl. Det forslag til forfatning, som nu foreligger, er den mest omfattende færøske forfatning, men historien begynder ikke her. Snarere end at stifte Færøerne som land og retskreds, er forslaget til forfatning en videreudvikling af de sædvaner og love, som tilsammen er Færøernes forfatning. Baggrunden for forslaget til forfatning Det er ingen hemmelighed, at forslaget til forfatning oprindelig stammer fra grundlovsudvalget, som blev nedsat tidlig i Grundlovsarbejdet var oprindelig en del af landsstyrets løsrivelsesplan. Det landsstyre, som blev dannet i 1998, og i ændret skikkelse sad frem til valget i Tidligt i processen blev man dog i udvalget opmærksom på, at en grundlov er en god ide for ethvert samfund med eller uden suverænitet. Vore nærmeste nabolande, Norge og Island, fik også deres forfatninger i en unionstilstand. Denne tanke udviklede sig og bifaldt både unions- og løsrivelsessindede, at udvalget skulle arbejde frem imod et grundlæggende dokument for Færøernes folk, landet og retskredsen 1 Færøerne. I denne samarbejdsånd fik udvalget navnet forfatningsudvalget og dokumentet benævnelsen forfatning. National enighed fælles fundament til formindskelse af konflikter Hvordan er så den foreslåede forfatning, og hvordan skal færinger forstå den? Fortolkning og forståelse af forfatning eller grundlov beror på de bestemmende værdier, som kommende generationer tillægger den. Forfatningsudvalget og Færøernes folk har kun begrænset indflydelse på disse forhold i dag. Udvalg og folk, som tiltræder forslaget, kan dog påvirke eftertiden ved at forme og danne de ord og træffe de beslutninger, som skal danne grundlag under fremtidens styre og forfatning. 1 Bemærkning til oversættelsen: Det, der måtte være omfattet af færøsk ret / den retstilstand, der er gældende på Færøerne. 14

15 Opbakningen til det fornuftige i et grundlæggende politisk og juridisk dokument for landet Færøerne beretter om en grundlæggende idé om et samfund, som har brug for et fælles grundfæste. Dette grundfæste har færinger i fælles skikke, historie og kultur. Men alt er ikke enighed. Trods ensartede og enige på mange måder står færinger begribeligvis spredt på mange områder. Uden uenighed og diskussion om værdispørgsmål bliver der ingen tilpasning og fremgang. Men den interne strid, som der har været om forbindelsen med det danske rige, har trættet og forstyrret os for meget. Derfor vil vi med denne forfatning skabe en bedre tone og sammenhold i vores nation og samfund, for uanset uenighed om union og selvstændighed er det muligt at debattere de politiske opfattelser og interesser indenfor de samme rammer. Hvis det kan lade sig gøre at holde uenigheder og interesser indenfor samme grundlæggende ramme samme grundlæggende tekst, som alle færinger har tilsluttet sig så er der skabt grundlag for et mere værdigt og enighedssøgende samfund. Forfatningen indebærer enighed om vores stilling og enighed om, hvor vi kan gå hen, og hvordan vi vil gøre det. At skabe et mere stabilt, værdigt og enighedssøgende samfund er hovedformålet med en skrevet forfatning, som den foreslåede. Derfor foreslår vi et såkaldt nationalt forlig. Det indebærer, at vi færinger på skrift stadfæster, at vi er enige om, at vi er en nation og et land. Også stadfæster vi procedurer for, hvordan det skal gøres, når og hvis vi løsriver os fra nuværende unionsordning eller vi knytter os til andre ordninger. Hermed har vi ikke løst konflikten om løsrivelse eller samhørighed; det er heller ikke formålet. Men vi vil hellere begrave en så stor del af denne konflikt som mulig; fordi meget da vil være vundet, og vi vil dermed have fået tilvejebragt en fælles opfattelse af den nuværende situation, hvor vi kan gå hen og hvordan. I forslaget til ny forfatning for Færøerne har vi for at berede vejen for enighed forsøgt at sætte ord på nuværende ordning og procedurer til ændring af den. Dette betyder, at vi vedtager at: Færøerne er et land Færinger er en nation Færøerne er i en overenskomstlignende union Færøerne kan efter en særlig procedure trække sig ud af eller indgå i union, når nationen vil det. Vi er nu i union med Danmark og Grønland. Lagtinget har vedtaget hjemmestyreordningen og har virket efter denne. Hjemmestyreordningen er som andre overenskomster, som indgås mellem lande, formet således, at hver part har lige 15

16 god ret til at fortolke den. Med den nye forfatning vedtager færinger, at dette er vores opfattelse af tilstanden. Denne ligger næppe heller fjernt fra danskernes opfattelse. Sidst den danske statsminister offentligt redegjorde for den danske opfattelse, sagde han, at færinger kunne løsrive sig fra Danmark og få suveræniteten, hvis de ønskede det. Selv ønskede han dog, at færinger ikke gik nogen steder forfatningsmæssigt, men snarere valgte at tilpasse nuværende ordning. Også mange færinger mener, at ordningen med Danmark tjener til vores fordel, og at vi skal holde fast ved dette fællesskab med det danske rige. Men der er næppe nogen færing, som er i tvivl om, at vi kan trække os ud af unionen, når og hvis vi ønsker det. Derfor vil et af spørgsmålene være, hvordan vi konstaterer, at færinger ønsker at trække sig ud af unionen med Danmark. Vores forslag er, at vi vedtager en procedure således, at der ikke skal være nogen tvivl herom. Vi har en ordning, indtil vil vælger en anden Nogen har ment, at vores forslag, som sætter ord på den færøske forfatning, skulle stride imod hjemmestyreordningen eller Lagtingets forretningsorden eller andre bestemmelser. Det manglede bare. Det ville være en ynkelig forfatning, som ikke på en eller anden måde var i strid med den ordning, som gik forud. For kort at referere den færøske forfatningshistorie, så har vi så ofte brudt med en ældre ordning. Da Sigmundur Brestisson foreslog, at tinget skulle vedtage, at færinger skulle tage imod den kristne tro, var dette klart i strid med den gældende ordning. På samme måde var det, da Lagtinget, modvilligt, vedtog at respektere den norske konge. Også da kongen i sin tid tog sig enevælde og tvang folk til at sværge sig troskab, var dette ulovligt. Enevældskongen satte Kongeloven i kraft som grundlov. Kongeloven siger selv, at den er eviggyldig. Allerede af den grund skulle både den norske og danske grundlov være blevet bortvist som ulovlige og i strid med Kongeloven. Og dog er de vedtaget og aktuelle den dag i dag. Hjemmestyreloven er i så henseende også et lovbrud. Den danske grundlov siger, at kongen har beføjelse til at udskrive valg, stadfæste love og vælge landets regering. Den siger, at det danske folketing har beføjelse til at vedtage love, udskrive skat og bevillige penge. Men alligevel, ja, så lagde hjemmestyreordningen, som først færinger siden danskere vedtog, alle disse beføjelser til de færøske myndigheder. 16

17 Da danskerne dog i 1953 udarbejdede og vedtog ny grundlov for riget, sagde de lærde og lovkyndige i deres betænkning, at hjemmestyreordningen måtte anses for værende i overensstemmelse med grundloven, for ellers var den jo ikke sat i kraft. Det samme siger vi. Når vi har vedtaget denne forfatning, og den uhindret bliver respekteret og anvendt, så må den betragtes som værende i overensstemmelse med gældende ordning eller at have ændret gældende ordning. I hvert tilfælde ejer vi retten til at sige, hvad vi mener er i overensstemmelse med hjemmestyreordningen. Alle færinger må tage stilling til, om de kan tilslutte sig forslaget om Færøernes Forfatning, det og kun det bestemmer, om den træder i kraft. Hvad står der i en forfatning? De mest almindelige forfatninger kan opdeles i forskellige dele: regler om landets og nationens selvopfattelse og identitet regler om landets forhold udadtil og magtfordelingen indadtil regler om styrelse, institutioner og hvilke beføjelser de har, og hvordan de udøver dem regler om folkets rettigheder og andre begrænsninger i det offentliges magt regler om hvordan selve ordningen kan ændres. Forslaget om Færøernes Forfatning har alle disse særkender. Som grundlæggende lov eller ordning er forslaget derfor mere fuldstændigt end noget andet dokument, færinger hidtil har vedtaget. Den nugældende lov om styrelsesordning har kun regler om landets styrelse og for det meste regler, som er oversat fra dansk. Forslaget om Færøernes Forfatning er både en bedre og revideret styrelsesordning, foruden at den har bestemmelser om national selvopfattelse, unionstilstand og menneskerettigheder. Forslag til Færøernes Forfatning er delt op i forord og tre dele: Første del opsummerer hele forfatningen. I første del fastsættes de grundregler og de principper, som afledt fører til de konkrete regler om rettigheder og landets styrelsesordning. Reglerne i første kapitel belyser kort den færøske forfatning og kunne derfor kaldes den korte forfatning. Anden del redegør for de rettigheder, som folket har. Rettigheder er enten den magt, som landets offentlige institutioner ikke har, eller de begrænsninger i magten, som institutionerne må respektere. Færøerne er bundet af bestemmelser i internationale 17

18 konventioner, men alligevel menes det at være nødvendigt at formulere rettighederne præcist i forfatningen, både for at sikre Lagtingets beslutningsbeføjelse, at sikre særlige færøske rettigheder og for at sikre den offentlige bevidsthed om rettighederne. Tredje del om styrelsesordningen indeholder regler om alle magterne 2 (den udøvende, dømmende og lovgivende) og deres indbyrdes forhold. I hvert fald i begyndelsen har delen om styrelsesordningen været betragtet som værende den betydeligste i en forfatning. I tiden kort efter, at de første moderne forfatninger blev til, var det helt almindeligt at mene, at forfatningen selv kun omfattede styrelsesordningen. Som bekendt bliver nu også andre områder end styrelsesordningen regnet med til forfatningen. Princippet for forfatningsudarbejdelse For at forslag om Færøernes Forfatning skal blive en fælles basis, som alle færinger kan tilslutte sig, har vi valgt at holde fast ved så meget af vores legale og politiske historie som muligt. Vores identitet kan ikke rives løs fra historien, og vi vurderer, at kun ved at mindes og værdsætte de gamle skikke, vil det være muligt at skabe et grundlæggende dokument, som folket kan identificere sig med og derfor kan tilslutte sig. Der er ingen grund til på ny at forsøge at nedskrive gamle skikke og gode folkeretlige sædvaner. Forordet til forfatningen er det bedste eksempel herpå; her fastsættes intet på ny, snarere sammenfattes vores historie og nuværende stilling som gammelt land og folk, og formålet med den nye ordning belyses. Valg mellem korte formuleringer og klare og generelle formuleringer Som både overordnet lov og politisk dokument er forfatningen en sammenblanding af klare formuleringer og korte, mindre klare formuleringer. Vores higen efter det fuldkomne kan friste os til at forsøge at nedskrive alle detaljer og at tage alle forholdsregler. En sådan proces er ikke holdbar og får os til, snarere end at løse problemerne, til at sætte flere spørgsmål og skabe flere problemer, der hober sig op i en kaotisk bunke. Jo mere der fastsættes, jo flere bliver tvivlsspørgsmålene. Derfor hellere kort og klart. Hvis en forfatning eller lov skal kunne anvendes til at styre borgernes adfærd, må den have korte formuleringer, for omfattende formuleringer fører til tvivl og misforståelser. Fordelen med korte regler er også, at så er kun det vigtigste fastsat i forfatningen, og at alle mindre betydningsfulde forhold må løses i praksis. At der så vil være mange fortolkningsspørgsmål om mindre vigtige problemer, som ikke er 2 Bemærkning til oversættelsen: Den udøvende, dømmende og lovgivende magt. 18

19 løst, er dog bedre end ved det omvendte valg. Korte formuleringer gør forfatningen fleksibel og bedre egnet til at tilpasses ændrede tider og forhold, og kun da fungerer forfatningen godt som en fælles ramme om samfundet. Klare formuleringer egner sig godt til at fastsætte den politiske ordning, hvordan myndighederne landsstyre, lagting og domstolene virker og deres indbyrdes forhold. Anderledes er det med værdispørgsmål, som sætter deres præg på rettighedsdelen i forfatningen. Også i rettighedsdelen er det godt med korte formuleringer, for her gælder det samme, at folk bedst forstår og lader sig mest påvirke af korte formuleringer. Men på nuværende tidspunkt er der ingen grund til at lave formuleringerne for bestemte og endelige. Der er mange, som er forhippet på at få stadfæstet deres værdiopfattelse i menneskerettighedsdokumenter, men denne opfattelse fører ikke til noget. Rettighedsformuleringer i forfatninger og overenskomster bør snarere være forsøg på at formulere moral og værdiopfattelse end som almindelige love endeligt at fastsætte retstilstanden. Uenighed i værdispørgsmål adskiller mennesker mere end der skaber fællesskab. Rettighedsfastsættelser bør for det meste virke som fastlagte rammer for debatten og dermed indsnævre uenigheder snarere end at afgøre dem endeligt. Længde og ændring I familie med spørgsmålet om korte eller lange formuleringer er spørgsmålet om, hvor vanskeligt det skal være at ændre forfatningen. Omfattende forfatninger og dem, som er nemme at ændre, vil ofte minde om almindelige love. De bliver for ofte reviderede og bærer ikke præg af at være højere, mere betydningsfulde og sandere end andre regler. Forslaget til færøsk forfatning er mellem de korteste i verden og er med kun cirka 3600 ord kortere end den amerikanske og den danske forfatning, som ellers er mellem de korteste og mest respekterede forfatninger. Ændringsparagraffen er ikke en af de vanskeligste, kræver absolut flertal i Lagtinget (i dag 17 af 32 lagtingsmedlemmer), og derefter folkeafstemning tidligst et halvt år senere, hvor almindeligt flertal skal gælde. Da forfatningen er kort, overordnet og ikke endeligt afgør alle betydelige stridsspørgsmål, er der dog gode udsigter til, at Færøernes Forfatning kommer til at fungere fint og ikke vil blive ændret for ofte. Hindringer og muligheder Alle processer med at skrive ny forfatning vil blive påvirket af grundlæggende vanskeligheder. De fleste skrevne forfatninger eller grundlove er blevet til i kølvandet af samfundskriser; de kommer i bølger efter kriser. Det er nok rimeligt at sige, at den foreslåede forfatning er et resultat af brydningerne og ånden fra den økonomiske krise i 90 erne og de turbulente omstændigheder derefter. Det er i kølvandet af denne 19

20 krise, at folket og det politiske system har været tilstrækkelig åben til at tage samfundets grundlæggende forhold op til revision. Men det er ikke nødvendigt at vente på kriser for at løse disse spørgsmål. Snarere bør vi glæde os over, at vi i ret gode og fredelige tider kan give os tid til at tage stilling til disse grundlæggende spørgsmål: - Hvordan kan vi sætte ord på rigssituationen, så færinger bliver enige? - Hvordan kan vi skabe procedurer, så rigssituationen kan ændres i enighed? - Hvordan kan vi forbedre landets styrelsesordning? - Hvordan kan vi bedst begrænse og regulere magten? - Hvordan kan vi formulere og sikre folkets rettigheder? Da Forfatningsudvalget som grundlovsudvalg gik i gang med sit arbejde, var der mange, som var forhippede på at skrive og vedtage grundlæggende dokument for Færøernes folk og land. Nu er der imidlertid gået så lang tid, at vi er kommet i politisk rolig sø. Derfor må både nation og folkevalgte være omhyggelige og skynde sig med at forsøge at få Færøernes Forfatning under land, mens tid er. 20

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne.

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. NOTAT Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. Nedenstående spørgsmål fremsættes: 1) Med udgangspunkt i den eksisterende statsretlige situation, hvilken stilling

Læs mere

Færøudvalget FÆU Alm.del Bilag 21 Offentligt

Færøudvalget FÆU Alm.del Bilag 21 Offentligt Færøudvalget 2016-17 FÆU Alm.del Bilag 21 Offentligt Lovafdelingen Dato: 9. august 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Nina Juel Ellinghaus Sagsnr.: 2016-750-0403 Dok.: 2387759 N O T A

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

FØRSTE FLAGDAGSBETÆNKNING

FØRSTE FLAGDAGSBETÆNKNING RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE oversættelse Hanna Joensen FØRSTE FLAGDAGSBETÆNKNING REDEGØRELSE FRA FORMANDEN I GRUNDLOVSUDVALGET OVERRAKT FLAGDAGEN 2004 Til Færøernes Lagmand Dette arbejdsforslag kaldet

Læs mere

N O T A T om forslag til en Færøsk forfatning

N O T A T om forslag til en Færøsk forfatning Lovafdelingen N O T A T om forslag til en Færøsk forfatning Dato: 2. juni 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-766-0044 Dok.: MSP40841 1. Indledning Statsministeriet har ved brev af 18. marts 2010

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

1. Indledning Grundloven er basis for udøvelse af al offentlig virksomhed i Danmark. Grundloven beskriver bl.a.

1. Indledning Grundloven er basis for udøvelse af al offentlig virksomhed i Danmark. Grundloven beskriver bl.a. OFFENTLIG RET I. DEN OFFENTLIGE SEKTOR 1. Indledning Det offentlige, dvs. staten, regionerne og kommunerne, udfører et hav af opgaver. Det kan være konkrete arbejdsopgaver som pasning af børn eller gamle,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne Skjal B-4 Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne AH Lagtinget Erhvervsudvalget 12. marts 2009 Lm. nr. 75/2008-skjal A Rigsombudet Postboks 12 FO-110 Tórshavn Vedrørende lagtingssag nr. 75/2008:

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Er grindeloven ugyldig, fordi Danmark håndhæver suverænitet over Færøerne?

Er grindeloven ugyldig, fordi Danmark håndhæver suverænitet over Færøerne? Er grindeloven ugyldig, fordi Danmark håndhæver suverænitet over Færøerne? Foredrag i Færøudvalget på Christiansborg i forbindelse med høring om grindefangst 18. november 2015 Henrik Weihe Joensen Cand.jur.

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationers vedtægter

Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationers vedtægter Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationers vedtægter Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationer er det union af selvstændige og demokratiske organisationer, hvis formål er udvikling og promotion

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere