Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster 1916-1949"

Transkript

1 RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen Indhold Russiske Sange (ved Thor Lange) (BVN 126) 1916 [1] 1. Intet Ly (Lillerussisk) [2] 2. Zigeunervise (Sydrussisk) [3] 3. Flugt (Lillerussisk) (rev. 1940rne) [4] 4. Mens Du kan, kys mildt paa Mund (Lillerussisk) [5] 5. Sus ikke for mig (Lillerussisk) [6] 6. Dandsemelodi (Lillerussisk) (rev. 1940rne) [7] 7. Stakkels, stakkels lille Pige (Lillerussisk) [8] 8. Ak, Du Tid (Lillerussisk) Sommer (Fire Sangtonebilleder) (Rued Langgaard) (BVN 139) 1917 [9] 1. Byger drager med Regn og Plask [10] 2. Aftnen svøber sin Skumringskaabe [11] 3. Luften er svalet af Torden og Regn [12] 4. Solblink, vajende Flag Ti Digte af Herman Wildenvey (BVN 146) 1918 [13] 1. Sommertegn [14] 2. Signe (I) [15] 3. Signe (II) [16] 4. Sommerhilsen [17] 5. Tør jeg tro? [18] 6. Plystrevise (rev. 1940rne) [19] 7. Farvellet falder [20] 8. Høstsyn [21] 9. Eventyr (rev. 1933) [22] 10. Vej Sonetter af "Adam Homo" (Frederik Paludan-Müller) (BVN 147) 1918 [23] 1. At ret jeg lever skylder dig jeg kun [24] 2. Min Grund til kort at skrive vil du høre [25] 3. Just som de stivfrosne Snoge [26] 4. Hjemad Soldaterne trække [27] 5. O Lørdagsaftens Glans [28] 6. Lyksaligt Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 1 af 9

2 Loreley-Sange (Alvilde Prydz) (BVN 148) 1918 (rev. ca. 1947/1949) [29] 1. I en ung piges album [30] 2. Siste nat [31] 3. Et landsted [32] 4. Mens guldterningen trilled [33] 5. Skærsommer [34] 6. Epilog: Loreley [35] 7. Orgelklang (BVN 135) [36] Nu straaler atter Juleskær (Emilie Thorup) (BVN 162) 1919? [37] November (Betty Tofte) (BVN 209) 1930 To aandelige Sange (BVN 256) 1914/ [38] 1. At tro (Emilie Thorup) [39] 2. Jeg er træt og gaar til ro (Luise Hensel/Kristian Arentzen) Ungdom (6 norske Sange) (Ewald Sundberg) (BVN 340) [40] 1. Det er en morgen som en vældig tone [41] 2. Fra gaden [42] 3. Onde øjne [43] 4. Aah tid, døde tid [44] 5. Dit saare smil [45] 6. Skum [46] Det bødes der for (Jens Peter Jacobsen) (BVN 387) 1949 [47] I Bjerget (Den Bjergtagne) (Carsten Hauch) (BVN 392) 1949 ( rev. 1951) Om denne udgave I dette bind 3 af Langgaards samlede sange for sang og klaver præsenteres i alt 47 sange, hvoraf kun én tidligere har været publiceret, nemlig Mens guldterningen trilled (sang [32]), der blev udgivet selvstændigt af Wilhelm Hansens Musikforlag i Blandt Langgaards aandelige sange og salmemelodier findes tre titler, som er optaget i dette bind, da de eksplicit er komponeret for sangstemme med klaver- eller orgelledsagelse. Det drejer sig om Nu straaler atter Juleskær og To aandelige Sange ([36], [38] og [39]). Sidstnævnte anføres i Langgaards endelige manuskript at være for sang og orgel, men en anden kilde angiver sang med klaverledsagelse. Udgaven er baseret på komponistens egenhændige manuskripter, som foreligger i Rued Langgaards Samling på Det Kongelige Bibliotek i København. Den trykte sang, Mens guldterningen trilled, kendes dog ikke i manuskriptform, og genudgivelsen i dette bind har derfor førsteudgaven som kilde. Som det er praksis for Rued Langgaard Udgaven publiceres værkerne i den form, komponisten senest er kommet frem til. Rued Langgaards rettelser og tilføjelser i manuskripterne respekteres således i udgaven. En række af sangene fra er forsynet med skitseprægede korrektioner, som komponisten har indføjet i manuskripterne, for størstedelens vedkommende i 1940rne. Der er i reglen tale om forholdsvis beskedne ændringer, som uden vanskelighed har kunnet implementeres i udgaven. I én af sangene, Zigeunervise [2], er Langgaards revision dog samlet set så uklar, at udgiverne har valgt at præsentere sangen i dens oprindelige version. Enkelte af sangene, bl.a. Loreley-Sange ([29]-[35]), foreligger i nyere renskrift, og i disse tilfælde er det naturligvis den senest renskrevne version, der er lagt til grund for udgaven. Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 2 af 9

3 Pedalangivelser i klaverstemmen gengives som de forefindes i kilderne med de store uregelmæssigheder, det medfører. I de tidlige sange er der kun sparsomme eller slet ingen pedalangivelser, men i manuskripter fra 1930rne og 40ne finder man i reglen detaljerede angivelser. Denne udgave følger de generelle retningslinjer for Rued Langgaard Udgaven. Udgivernes tilføjelser og rettelser er typografisk markeret i nodesatsen ved hjælp af skarpe parenteser og buer med brudt streg. Orienteringsfortegn i runde parenteser skyldes udgiverne. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Redaktionelle bemærkninger samt i Kilder og kritisk beretning. Sangtekster gengives med udgangspunkt i digtenes publicerede form. Eventuelle udeladelser og ændringer, Langgaard bevidst har foretaget, respekteres. Der tages dog ikke hensyn til hans delvise fordanskninger af norske tekster. De anvendte digte gengives med redaktionelle noter og bibliografiske henvisninger. Parallelt med de danske og norske digte bringes en engelsk oversættelse, som til orientering gengiver teksternes indhold, og som ikke er beregnet på opførelsesbrug. Rued Langgaard som sangkomponist Rued Langgaard ( ) komponerede 143 solosange med klaverledsagelse, hvoraf de 18 i dag er forsvundet. Nogle af de 125 kendte sange foreligger imidlertid i to selvstændige versioner. Dertil kommer seks ufuldførte sange, som foreligger i skitseform. 1 Næsten alle Langgaards sange blev til inden for perioden fra 1906 til 1918, og mere end 100 af dem blev komponeret i den bemærkelsesværdigt korte årrække fra 1914 til 1918, da komponisten var i begyndelsen af tyverne. Han komponerer Sange á la Schubert med Hensyn til Hurtighed, ryster et Par ud af Ærmet om Dagen, skrev hans mor Emma Langgaard således i et brev i I samme femårsperiode komponerede Langgaard i øvrigt også en del værker for sangstemme med ledsagelse af symfoniorkester eller strygekvartet. Der var tilsyneladende ikke nogen ydre anledning til, at han producerede så mange vokalværker i disse år. Grunden var sandsynligvis, at den unge komponist i denne livsfase havde et særligt udtalt behov for at knytte en sproglig, digterisk dimension til sin musik. Sangene blev komponeret til digte af danske, norske og tyske forfattere. Til ni af sangene leverede komponisten selv teksten. I foråret 1918 ophører Langgaards sangproduktion med ét, og i de følgende 34 år indtil hans død i 1952 blev værklisten kun forøget med 12 titler inden for denne genre. En del af de tidlige sange, 27 i alt, blev udgivet på Wilhelm Hansens Musikforlag mellem 1906 og De fleste titler blev udgivet enkeltvis under vekslende seriebetegnelser som fx Sange Lieder af Rud Immanuel Langgaard. 3 Forlaget forsynede sangene med løbenumre, men ændrede nummerserien et par gange i løbet af årene. 4 Nogen nævneværdig udbredelse fik de trykte sange øjensynlig ikke, og man må i det hele taget sige, at Langgaard, trods den store og meget varierede sangproduktion, ikke gjorde sig bemærket i samtiden inden for genren. Kun knapt halvdelen af sangene, i alt omkring 65 titler, blev opført i Langgaards egen tid. De fleste af dem blev kun opført en enkelt eller nogle få gange og næsten altid ved koncerter, som Langgaard selv havde foranstaltet og hvor han tillige medvirkede som akkompagnatør. Endnu en grund til at sangene forblev forholdsvis ukendte var, at de ofte blev præsenteret ved velgørenhedskoncerter, i kirkelig sammenhæng eller i foreningsregi og i mange tilfælde i provinsen eller i udlandet. Egentlige liedkoncerter helliget Langgaard-kompositioner fandt således kun sted to gange, i Stockholm i 1916, hvor Mimi Klein fremførte 16 sange (hvoraf de 10 var uropførelser), og i Berlin i 1920, hvor Ellen Overgaard sang 12 sange ved Langgaards Kompositions-Abend i Gesellschaft der Berliner Secession. Begge gange sad komponisten ved klaveret. Rued Langgaard omgav sig med en snæver kreds af musikere, og de sangere, som nogenlunde hyppigt fremførte hans værker kan tælles på én hånd. I de første år er det Vilhelm Michelsen ( ), et estimeret navn i tidens danske musikliv. Fra 1915 optræder Langgaard i nogle år ofte sammen med den jævnaldrende koncertsangerinde, frøken Mimi Klein ( ; i 1919 gift Falkenstjerne). Hvis han skrev nogle af sine sange med en bestemt stemme i tankerne, var det utvivlsomt hendes. Fra 1918 er det imidlertid Ellen Overgaaard ( ), der stort set er enerådende på Langgaards koncertprogrammer. Hun havde en karriere som wagnersopran med jævnlige gæstepil på de tyske operascener og medvirkede også fire gange i Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 3 af 9

4 årene i opførelser af Langgaards symfoni nr. 2, hvis sidste sats er en orkesterlied. Andre sangerinder medvirkede ved enkeltstående lejligheder; det gælder koncertsangerinde Ingeborg Nørregaard-Hansen ( ), den ellers ukendte Marie Holleufer samt en af de stærke kræfter ved Det Kongelige Teater, kongelig kammersangerinde Emilie Ulrich ( ). Sidstnævnte fremførte syv sange ved en koncert i Odd fellow Palæet i København den 7. december Ved denne koncert var det reelt første gang, at et bredere københavnsk koncertpublikum og byens musikkritikere havde mulighed for at opleve et udvalg af Langgaards sange. Koncerten bød også på to Langgaard-symfonier, som naturligt nok tiltrak sig størst opmærksomhed. At dømme efter avisreferaterne blev afdelingen med sange dog modtaget helhjertet af det talstærkt fremmødte publikum, mens kritikerne som vanligt, når det gælder Langgaard var forbeholdne i større eller mindre grad. De få specifikke anmeldelser af Langgaards sange, der foreligger, såvel fra den nævnte som fra andre koncerter i de følgende år, domineres uheldigvis af den stærkt Langgaard-skeptiske kritiker Gustav Hetsch fra Nationaltidende. Han karakteriserer generelt Langgaards sange som skruede og med uinteressante, usangbare melodier til et søgt akkompagnement. Han påpeger komponistens usikkerhed over for det litterære, dels ved Musikens Grundstemning, dels ved en søgt eller kejtet Deklamation. I nogle af sangene finder han sangstemmen stedmoderligt behandlet, nærmest som et uvedkommende appendiks. Hans få positive ord angår de fine og veltrufne enkeltheder, han trods alt hører rundt omkring. Og så fremhæver han Mens Guldterningen trilled, som han finder jævn og naturlig dansk, og Mir träumte von einem Königskind, der virkede velgørende med sin jævne, naturlige Folkevisetone. 5 Den ofte nedladende kritik fra Gustav Hetsch i det autoritative dagblad var en plage for Rued Langgaard. Men der fremkom dog også andre synspunkter. Da Mimi Klein den 22. februar 1918 fremfører fem sange i Kasinos koncertsal i København, for en gangs skyld uden Langgaards personlige medvirken, opnår sangene usædvanlig nydelige omtaler i tre aviser. En af dem skriver eksempelvis: [Langgaards fem Sange] betød for ham som Sangkomponist næsten et Gennembrud, imponerende ved deres lødige Indhold og smukke Form. Hvilken stille Søndagsfred var der ikke over Ved Kyrkhult Kirke, en blid, stille Melodi til henrivende enkle Harmonier, og prægtigt svøbte hans Toner sig om det J.P. Jacobsenske Digt Du Blomst i Dug, steg og sank med dets Rytme. De blev fint sunget af Kon certgiverinden, særlig Heines Wir träumte, ogsaa en fin og poetisk Komposition. 6 Uvejrsaften og Foraarssang var også på programmet, og en anden af anmelderne konkluderer, at Langgaard med de fem sange vandt [ ] en virkelig Komponistsejr. 7 Også seks sange, som blev fremført af Ellen Overgaard den 1. december 1918 på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, gjorde ifølge Berlingske Tidende megen lykke blandt publikum og vidnede om en let vakt Fantasi og fin Klangsans. 8 Langgaards sange forsvinder ud af koncertprogrammerne nogenlunde samtidig med at han selv i begyndelsen af 1920rne ophører med at optræde offentligt som klaver- og orgelspiller. De utrykte sange bliver lagt på hylden hjemme hos komponisten, ingen afskrifter er øjensynlig blevet bragt i cirkulation, og de trykte sange bliver langsomt udsolgt fra forlaget, uden at de dukker op med nogen synlighed i koncertsalene. Langgaards sange går dog ikke fuldstændig i glemmebogen, idet de drypvis holdes i live gennem udsendelser i Statsradiofonien (Danmarks Radio). Små udvalg med skiftende sangere og akkompagnatører udsendes både i Langgaards tid (1930, 1941, 1950) og i de følgende år (1955, 1957, 1958). Det er navnlig trykte sange, som opføres, og de oftest gentagne er to-tre af de fem Sange af Jenny Blicher-Clausen samt de to J.P. Jacobsensange Du Blomst i Dug og Alle de voksende Skygger, alle fra I 1966 er Danmarks Radio blandt de første til at relancere Rued Langgaards musik, og i årene derefter sendes jævnligt programmer med Langgaard-sange i radioen. Der er i reglen tale om studieproduktioner. Mange af de utykte værker bliver nu uropført eller genopført for første gang siden Langgaards tid. Publikationsinitiativer fører det dog ikke til; i de næsten 100 år mellem udgivelsen af Mens Guldterningen trilled (1919) og nærværende udgivelse (2013) blev der ikke udgivet nye sange af komponisten i nodeform. Langgaards kunstneriske udvikling i ungdomsårene afspejles særdeles tydeligt i sangproduktionen. De første sange fra er præget af dansk romancetradition, som man kender den fra Peter Heise ( ) og P.E. Lange-Müller ( ). Så følger omkring 1910 en række lidenskabelige sange til kærlighedsdigte Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 4 af 9

5 og digte med religiøst-filosofisk indhold af den tyske forfatter Emil Rittershaus. Disse sange er karakteriseret ved at være ret lange og besidde et dominerende, i reglen bredt og kraftigt klaverakkompagnement. Det er, som om komponisten her søger et udtryk, der ligger på grænsen af, hvad sangstemme og klaver kan yde. Han gik også til yderligheder, hvad tonearter angår. Sterben er i Fis-dur, Die Sonne meines Lebens i Ges-dur og Das Auge i es-mol. Med Lieder von Goethe fra 1913 sker der en bemærkelsesværdig ændring i Langgaards sangproduktion fra det opulent teatralske til det intime. De korte, enkle og stilmæssigt tilbageskuende Goethe-sange indvarsler en ny fase, hvor det lyrisk afdæmpede og sarte klanglige nuancer kommer i fokus. I større omfang end tidligere finder man eksempler på kromatisk og eksperimenterende harmonik, og klaverteknisk kan man ane en inspiration fra fransk impressionisme. Sangene fra den produktive periode udviser stor stilmæssig bredde og en rig variation i de musikalske former. Da RL efter en pause på 30 år vender tilbage til genren med den lille sangcyklus Ungdom i 1948, fastholder han den senromantiske harmonik (med undtagelser af en ironisk anvendt 12-tone-række i begyndelsen af sangen Aa Tid, døde Tid). Men de sene sange har alligevel en anden, tungere karakter og et udtryk, der ligger nærmere ved samtidsmusikken i Danmark i årene lige efter krigen, end de tilbageskuende værker, Langgaard typisk skrev i denne sidste fase af sit liv. Rued Langgaard fulgte ikke den tendens i dansk sangæstetik, der med Carl Nielsen ( ) i spidsen stræbte mod en enkelt og sangbar vokalstil. Den folkelige, danske sang fik et vældigt opsving i århundredets første årtier, men satte sig ingen spor hos Langgaard, der holdt fast i den ekspressive og kunstfærdige lied-genre. En national tone finder man næppe i Langgaards centraleuropæisk orienterede sangproduktion. Det melodiske synes i det hele taget ikke at have været det væsentligste for Langgaard. Han betragtede øjensynlig en sang som et tonebillede i miniatureformat, hvor det gjaldt kompositionens samlede udtryk og det stemningsskabende og billeddannende i forhold til teksten. I den forbindelse er det karakteristisk, at samlingen Sommer (1917) har undertitlen Fire sangtonebilleder. Klaveret er ikke blot akkompagnerende i Langgaards sange, men har en selvstændig rolle: det skaber og fastholder et klangrum, som er særegent for den enkelte sang, ganske ofte ved hjælp af gentagne, små figurer eller rytmiske repetitioner. I mange af sangene finder man instrumentale indskud mellem de vokale fraser og afrundende, stemnings- eller motivmæssigt pointerende efterspil. Om Langgaards sange til danske og norske tekster Dette binds indhold afspejler, at Langgaards sangproduktion stort set ophører med samlingen Loreley Sange [29]-[35], komponeret i april 1918, hvor komponisten var 25 år gammel. 9 En kort og sen opblomstring kommer så 30 år senere med de otte sange, Langgaard skrev , hvoraf de seks indgår i samlingen Ungdom [40]-[45]. Af de 47 sange, som udgives her, blev i alt kun 16 opført i Langgaards levetid, og af disse 16 opnåede de fleste kun én opførelse. Formodentlig har en del af sangene dog været sunget i privat regi. I 1940rne gennemså Langgaard de samlinger, han havde komponeret , hvilket bevidnes af en række skitseprægede korrektioner og kommentarer, som er tilføjet i manuskripterne, i reglen med blyant. Tre enkeltsange blev renskrevet på ny af Langgaard, og det gælder også hele cyklussen Loreley-Sange [29]-[35], som foreligger i en smuk og tydelig renskrift fra 1940rne. Langgaard indsendte dette manuskript til Statsradiofonien, hvilket førte til en opførelse i radioen i Russiske Sange [1]-[8] blev komponeret i oktober 1916 til syv lillerussiske folkeviser og en enkelt sydrussisk vise, oversat af Thor Lange og publiceret i 1902 i Fjerne Melodier. Folkeviser og Smaadigte. Thor Lange ( ) levede det meste af sit liv i Rusland, og hans gendigtninger af slavisk poesi fik ikke blot betydning for dansk litteratur, men var også til stor inspiration for samtidens sangkomponister. Seks af Langgaards Russiske Sange blev uropført af kgl. kammersangerinde Emilie Ulrich og komponisten ved Langgaards ovenfor omtalte koncert i København den 7. december Én af sangene, Mens Du kan, kys mildt på Mund (nr. 4), blev opført yderligere tre gange frem til 1920, men her ud over kendes der ingen offentlige opførelser i komponistens samtid af de otte sange. I 1940rne fandt Langgaard sangene frem og indføjede rettelser i manuskriptet, ligesom han udfærdigede en ny renskrift af to af sangene, nr. 1 og 6. De sene ændringer begrænser sig i de flere tilfælde til ret ubetydelige korrektioner, men i Flugt (3) blev hele slutnin- Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 5 af 9

6 gen (fra t. 55) omarbejdet, og Dandsemelodie (6) blev gennemrevideret (og renskrevet på ny). Alle ændringer i sangene implementeres i udgaven, undtagen de rettelser, Langgaard har foretaget i Zigeunervise (2), idet de fremstår så uklare, at udgiverne har valgt at præsentere sangen i dens oprindelige skikkelse. Mens Langgaard var på sommerophold i den skånske kurby Tyringe i 1915 skrev han tre digte under overskriften Sommer. I november året efter satte han disse digte i musik sammen med et fjerde digt, han også er forfatter til, men hvis eksakte tilblivelsestidspunkt ikke er oplyst. Det blev til samlingen Sommer, Fire Sangtonebilleder [9]-[12]. Sangene er ikke forsynet med specifikke titler i manuskriptet, men blot betegnet I- IV. De skildrer stemninger fra ferier i Sverige, og i den sidste tekst refererer Langgaard helt konkret til havneområdet i Helsingborg. Sangenes karakterbetegnelser er usædvanlige. Den først sang var oprindeligt betegnet Smilende med en Understrøm af Extase (hvilket blev ændret til: Bevæget). Den anden sang var betegnet Som Musik i Himmelen (hvilket snart ændret til: Temmelig langsomt). Den tredje sang bærer stadig den oprindelige betegnelse: Som et bevæget i Toner langt udholdt Ak!, og det samme gælder den sidste sang, som er betegnet: Med undertrykt Resignation og Sværmeri. Allerede under renskrivningen foretog RL ændringer i det første digt og i de følgende år føjede han nye tekstversioner ind i manuskriptet, således at der i den første sang stedvis kan konstateres hele fem versioner af sangteksten. Også teksterne til sang 2 og 3 blev revideret flere gange, mens der ingen ændringer blev foretaget i sang 4. Langgaard korrigerede til dels sangstemmen parallelt med de skiftende tekstrettelser, hvorimod klaversatsen forblev uændret (bortset fra ubetydelige korrektioner i sang 3). Blandt de reviderede tekster i manuskriptet dominerer en version, som efter skriften at dømme stammer fra 1924/25. De tre første digte er her væsentligt forandret i forhold til den tekst, Langgaard oprindeligt satte i musik. Digtene findes med denne forandrede ordlyd, men i lidt længere versioner, i et manuskript blandt Langgaards efterladte papirer, som tydeligvis er nedfældet i Dateringerne af digtene er imidlertid de samme som kendes fra nodekilden: juli I sidste ende valgte Langgaard at gå tilbage til den oprindeligt forfattede og komponerede tekst med ganske få justeringer. Digtenes endegyldige ordlyd skrev han ud for neden på nodesiderne, efter skriften at dømme omkring Udgaven henholder sig til denne, sidste tekstredaktion og ser bort fra tekstændringer og dermed sammenhørende noderettelser, som Langgaard foretog i mellemperioden mellem renskrivningen i 1917 og optegnelsen af den endelige tekst i 1940rne. Udgaven retablerer således i det store og hele den oprindeligt komponerede tekst og musik. Sommer blev delvis opført i 1969 og i komplet form første gang i 1980 i Danmarks Radio. For oven på manuskriptet til Ti Digte af Herman Wildenvey [13]-[22], komponeret i marts 1918, har Langgaard mange år efter sangenes tilblivelse noteret, at de er Skrevet for Mimi Klein s Sangstemme. Men det var Ellen Overgaard, som uropførte fire af dem, nr. 1, 4, 9 og 10, på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium den 23. februar 1919 med komponisten ved klaveret. Nr. 9, Eventyr, blev genopført året efter af Overgaard og Langgaard i Berlin og i Tivolis Koncertsal, og så sent som 12. oktober 1933 var den samme sang på programmet ved en Rued Langgaard-koncert i Hornung & Møllers koncertsal i Dansk Komponist- Forenings serie, Danske Komponist-Aftener. Her var det så Mimi Klein (nu gift Falkenstjerne), som opførte en til lejligheden udarbejdet, modificeret version af sangen. Det var i øvrigt den sidste offentlige koncert med kammermusik og sange af Langgaard i komponistens levetid. Også dette manuskript har været gennem Langgaards hænder i 1940rne. Han har indføjet smårettelser i alle sange, undtagen nr. 5 og 10. Den nævnte revision fra 1933 af Eventyr (sang 9) er gennemgribende, og for Plystrevise (sang nr. 6) s vedkommende er der også tale om en ret omfattende revision. Farvellet falder (sang 7) er først revideret og senere er alle siderne streget over. Sangen medtages desuagtet i udgaven her. Tekstforfatteren Herman Wildenvey ( ) er en af det 20. århundredes betydeligste norske lyrikere. Langgaard fandt digtene i samlingen Digte i utvalg (1917). Frederik Paludan-Müllers ( ) digtroman Adam Homo, udgivet , indeholder sonetter og andre digte, som forfattes af romanens kvindelige hovedperson, Alma. Langgaard satte fem digte, hvoraf de tre er i den traditionelle sonet-form, i musik i marts 1918 (den sjette sang blev muligvis til som den første i februar 1918) [23]-[28]. Sangene endte øjensynlig straks i Langgaards skrivebordsskuffe og blev først taget frem mange år senere. I 1940rne påbegyndte han således en orkesterversion af den sidste sang under titlen Fuga og med betegnelsen III. Meningen med dette initiativ kendes ikke, og det blev kun til nogle løse notater. Det var formodentlig på samme tidspunkt, at han på titelbladet karakteriserede sangene som gode. Men i øvrigt er der stort set ikke foretaget sene detailrevisioner i disse sange. Langgaard har dog øjensynlig ikke Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 6 af 9

7 været så tilfreds med O Lørdagsaftens Glans (nr. 6), for han har overstreget siderne i manuskriptet. Sangen medtages dog i denne udgave. Uropførelsen af de seks sange fandt sted i Loreley-Sange [29]-[35] gennemgik en revision i 1940rne, sådan som det i større eller mindre omfang var tilfældet med mange af de ovenfor omtalte sange. Men i tilfældet Loreley-Sange fulgte Langgaard revisionsarbejdet til dørs i og med, at han udarbejdede en ny og mere læselig renskrift end den oprindelige fra april Manuskript fra 1918 eksisterer stadig, men omfatter i dag kun fem, unummererede sange. Mens guldterningen trilled er ikke med, måske fordi den blev udgivet som enkeltstående sang af Wilhelm Hansens Musik-Forlag i 1919 og således taget ud af sammenhængen. Desuden mangler Orgelklang, der blev til som enkeltstående sang et år før de øvrige og først blev indlemmet i Loreley-Sange i 1949 eller Den nye renskrift af Loreley-Sange er formodentlig udarbejdet Den repræsenterer en let revideret eller snarere notationsmæssigt forenklet version med udeladelse af små tempoændringer i sangene, fjernelse af mange fraseringsbuer og reduktion af antallet af dynamiske angivelser. Efter fuldførelsen indleverede Langgaard det nye manuskript til Statsradiofonien som programforslag. Et trykt eksemplar af Mens guldterningen trilled var vedlagt som sang nr. 4. Sangene blev antaget, men først opført i radioen den 7. juni 1950 af Käthe Bruun Bielenberg, akkompagneret af Folmer Jensen. Inden opførelsen indsendte Langgaard sangen Orgelklang til Statsradiofonien med den besked, at denne sang hørte sammen med de antagne, men endnu ikke opførte, Loreley-Sange. Den nye sang kom ikke med ved opførelsen. Men da Käte Bruun Bielenberg genopførte sangene i radioen den 21. april 1958 (denne gang med Esther Vagning ved klaveret) medtog hun Orgelklang som sang nr. 7. Langgaard oplyser ikke selv, hvor i rækkefølgen sangen skal indplaceres; det er Constance Langgaard, der i manuskriptet betegner den som nr. 7, hvilket kan forekomme ulogisk, eftersom den foregående sang hedder Epilog (nr. 6). Orgelklang stammer fra 1917, men det oprindelige manuskript kendes ikke. Den foreliggende renskrift er ikke dateret, men stammer fra ca Dette manuskript bærer påskriften Ved Fru Henriette Siemsens Død (Bredgade 45 1 ) 22 April Læge H. Siemsen og hans hustru var bekendte af familien Langgaard. Da sangen ifølge komponisten imidlertid blev til april, altså et par dage før fruens død, har han for forståelsens skyld tilføjet Forudanelse!. I en udvidet version for sopran og strygekvartet indgår sangen som anden sats af værket I Blomstringstiden (BVN 136). Teksterne til Loreley-Sange er af den norske forfatterinde Alvilde Prydz ( ), hvis romaner vakte opsigt omkring 1900, også uden for Skandinavien. Digtene stammer fra samlingen Digte (1916). Langgaard oplyser, at Alvilde Prydz kom hos ham og hans mor fra 1917, altså også det år, hvor Loreley- Sange blev til. Bekendtskabet med forfatteren kan forklare, hvorfor teksten til Orgelklang adskiller sig fra den publicerede version af det pågældende digt. Men ved tonesætningen af digtet Skærsommer må Langgaard nok have overset to meningsbærende verslinjer til slut i digtets strofe 3. Oprindeligt har Langgaard komponeret strofe 2 og 3 som musikalske gentagelser af strofe 1, men digtets strofe 3 har to ekstra verslinjer, som derved ikke blev tonesat. Disse linjer giver imidlertid hele forklaringen på, hvad der tales om i strofe 4, nemlig nogle ubestemte naturvæsener, nisser, trolde eller alfer, der viser sig ved midsommer. I den reviderede version benytter Langgaard kun strofe 1, 3 og 4, stadig med den mangelfulde strofe 3. Udgiverne har ønsket at give teksten mening og har derfor ændret ordlyden i strofe 3, således at de to manglende, meningsdannende linjer kommer med på bekostning af to andre, knapt så væsentlige linjer. Fire af sangene opførtes på det Kongelige Danske Musikkonservatorium den 1. december 1918 af Ellen Overgaard og komponisten, som genopførte tre af dem året efter. Begge gange var Mens guldterningen trilled med, og den blev som nævnt udgivet i 1919 med en tilegnelse til Ellen Overgaard. Rued Langgaard skrev en række sange til åndelige digte og til tekster fra salmebogen, alle i den traditionelle firstemmige udsættelse med undtagelse af tre sange, som er er komponeret med klaver- eller orgelledsagelse: Nu straaler atter Juleskær [36], At tro [38] og Jeg er træt og gaar til ro [39]. De to sidstnævnte angives i det renskrevne manuskript at være for sangstemme og orgel, men på et andet, tidligere titelblad blandt Langgaards manuskripter skriver han sangstemme og klaver. Akkompagnementet er ikke tilrettelagt idiomatisk for orgel, det er tværtimod en typisk klaversats. Renskriften bærer dateringen , men de to sange er hver for sig desuden dateret julen Fra andre kilder ved vi, at Langgaard skrev tre åndelige sange i 1914, hvoraf den første var til teksten At tro, den tredje til Jeg er træt og gaar til ro. Kun den førstnævnte er bevaret i 1914-versionen (som firstemmig sats), og den har melodisk intet sammenfald med At tro Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 7 af 9

8 fra Man må formode, at Langgaard så at sige har genkomponeret de to sange i , uden at der er tale om rekonstruktioner. Jeg er træt og gaar til ro blev uropført i sin oprindelige version af Emilie Ulrich og komponisten (orgel) ved en koncert i Københavns Domkirke den 18. maj Endnu en opførelse i 1918 kendes. Begge sange opførtes første gang i deres endelige form i Danmarks Radio i 1967 af Bonna Søndberg og Jørgen Ernst Hansen (orgel). Den enkeltstående sang November [37] står med kompositionsåret 1930 fuldstændig isoleret i Langgaards sangproduktion. Teksten er fra det populære blad Tidens Kvinder, som Langgaards hustru Constance måske abonnerede på? Forfatteren Betty Tofte ( ) bidrog til utallige ugeblade og tidsskrifter, men udgav kun én bog (digtsamlingen Krystaller, 1906). Langgaard satte i første omgang en strofe af egen tilvirkning i musik som erstatning for Betty Toftes strofe 3, men omkomponerede kort efter den pågældende passage til Betty Toftes originaltekst. Hele Betty Toftes digt benyttes således uden ændringer i sangens endelige version. Uropførelsen fandt sted ved Langgaards tidligere omtalte kompositionsaften den 12. oktober 1933, hvor Mimi Falkenstjerne sang til komponistens akkompagnement. November var den sidste af programmets i alt seks sange. Hvad der i motiverede Rued Langgaard til at genoptage genren klaversange efter en pause på 17 år, er uvist. Den norske digter Ewald Sundberg ( ) havde i 1912 kontaktet Langgaard og efterfølgende forsynet ham med sine digtsamlinger Digte (1911) og Ny Tid (1912) med henblik på, at Langgaard skulle finde inspiration i teksterne. I komponerede Langgaard de To Skumringssange 11, og Sundberg omarbejdede på Langgaards anmodning digtet Lysøen fra samlingen Digte til brug for et korværk, som i 1916 blev inddraget i scenesymfonien Sinfonia interna 12. Kontakten mellem Sundberg og Langgaard ophørte allerede i 1916, men Langgaard havde utvivlsomt stadig Sundbergs digtsamlinger stående på bogreolen. Det første digt, han nu tog fat på, var Skum, der blev komponeret den 1. november Nogle måneder senere, i dagene fra den 7. til den 10. marts 1948, skrev Langgaard de øvrige fem sange og gav samlingen titlen Ungdom [40]-[45]. Om sang nr. 2 Fra Gaden skriver Langgaard på manuskriptet Paatænkt at komponere i 1912!. Han var dengang 19 år gammel, og det forklarer vel titelvalget Ungdom. Alle sangene blev opført første gang den 22. juli 1995 i Svaneke af Christine Teborg og Ulrich Stærk. De to sidste sange, Det bødes der for [46] og I Bjerget (Den Bjergtagne) [47], er fra august og oktober Langgaard har kun indskrevet første strofe af J.P. Jacobsens ( ) digt i sit manuskript. Intentionen er formodentlig, at denne ene strofe, sammen med det vedholdende, uvarierede akkompagnement, skal skabe en effekt, som ville udeblive, hvis alle fire strofer i digtet skulle med. Man skal i den forbindelse bemærke, at Langgaard ændrer originalens Det bødes der for i lange Aar til Det bødes der for i tusind Aar. Alle digtets fire strofer gengives bag i bindet. Langgaard komponerede kun én sang til et digt af Carsten Hauch ( ), I Bjerget. Langgaard kan muligvis have kendt til digtet gennem Niels W. Gades brug af teksten i det upublicerede værk Den Bjergtagne op. 52 for sopran solo, damekor og orkester fra Af Langgaards sang foreligger der en førsteversion af slutningen, som viser, at han oprindeligt fulgte Hauchs tekst i strofe 3. Efterfølgende indskød han 5 takter med et supplement til teksten, han selv havde forfattet: Dér mig selv jeg saa, ej fri: hver en Kirke jeg gik forbi (dette indskud omfatter t til og med fermaten). Hvad Langgaard mener med denne kryptiske regibemærkning er ikke klart; måske har han villet påpege et skæbnefællesskab mellem sig selv og den indespærrede elverpige (egentlig, hos Hauch: Huldren ). Manuskriptet er præget af utallige revisioner, den øjensynlig seneste er udført med kuglepen og dateret Febr modif[iceret]. Udgaven præsenterer komponistens seneste redaktion. Det bødes der for blev første gang opført i 1995, mens I Bjerget første gang kunne høres ved Rued Langgaard Festivalen i Ribe i Noter 1. De ufuldførte sange bærer BVN-numrene U28-U31; dertil kommer: a) en skitse som i 2011 blev identificeret som en sang til digtet Auf den Rosengrüften af Emil Rittershaus, og som er optaget værkfortegnelsens supplement som U28a, og b) den skitserede sang Gyldenlak (Henrik Wergeland), som blev fuldført som klaversats i 1940 (sats 2 af Smaa Sommerminder BVN 254), og som er optaget i værkfortegnelsens supplement som U29a. 2. Brev fra Emma Langgaard til Godtfred Skjerne ; Skjernes Samling, Musikmuseet, København. 3. Komponisten var døbt Rud Immanuel Langgaard, men kaldte sig fra 1932 Rued Langgaard. Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 8 af 9

9 4. De første 15 sange udkom i fire serier med hvert sit titelblad og med tre forskellige fortløbende nummereringer af sangene. Det løbenummer, en sang fik i den serie, hvori den blev publiceret, er altså ikke nødvendigvis identisk med det nummer, som knyttes til sangen i oversigter på andre, senere titelblade. De første fire sange udkom i i serien Rud Immanuel Langgaard: Kompositioner med løbenumrene 1, 2, 5 og 6 (nr. 3 og 4 var klaverstykker). Da serien Sange af Rud Immanuel Langgaard blev lanceret i 1908, blev disse fire sange, i ændret rækkefølge, betegnet nr. 1-4 på titelbladet, hvorfor denne series tre nye sange blev publiceret med numrene 5-7. Gefunden udkom med separat titelblad og uden løbenummer i 1908, men indsættes på plads nr. 8 i den fortløbende nummerering. De første to af Rittershaussangene udgives således i 1910 med numrene 9 og 10 i en ny serie betegnet Sange Lieder af Rud Immanuel Langgaard. I 1912 udgives den fjerde og sidste serie, som på titelbladet betegnes Rud Immanuel Langgaard: Sange Lieder. Samtidig revideres nummereringen, idet to af de tidlige sange, Nattevagt og Sov sødt, min Elskede, publiceres i denne serie med tysk tekst og indskydes på pladserne 3 og 7, lige efter deres respektive danske pendanter (en anden sang, Jeg beder ej om Guldets Glød, var tidligere publiceret som nr. 7). De sidste fem sange af Rittershaus får numrene Derefter publiceres i 1914 fem Sange af Jenny Blicher-Clausen med et fælles titelblad uden nummerering. På bagsiden af udgaverne er sangene dog indregnet i den fortløbende nummerfølge som nr I 1915 udgives 4 Sange, hvoraf kun den første, Du Blomst i Dug, forsynes med et løbenummer, som så bliver nr. 23, hvilket dog kun fremgår af den oversigt over hele serien fra 1 til 23, som findes på bagsiden af selvsamme sang. Her stopper forlagsnummereringen, og de tre sidste af de 4 Sange samt 2 Sange fra 1916 og endelig Mens Guldterningen trilled, der udgives med separat titelblad i 1919, inddrages altså ikke i forlagsnummereringen. 5. Nationaltidende , og (sign. st-ts-). 6. Udateret udklip uden kildeangivelse i RLS 139 signeret A.E. 7. Udateret udklip uden kildeangivelse i RLS 139 signeret A.J. 8. Berlingske Tidende (sign. A.T.). 9. Yderligere oplysninger om sangens tilblivelse, uropførelse, tilegnelse mv. kan findes i Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse (1991). Tilføjelser og korrektioner findes til bogen findes 10. Det Kongelige Bibliotek (HA Tilg. 554,3). Teksterne til sang 1-3 er dateret hhv. 9., 10. og 11 Juli 1915, men optegnelsen stammer ifølge skriften tydeligvis fra Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster , [39] og [40]. 12. BVN 122. Bendt Viinholt Nielsen, april 2013 / april 2015 Rued Langgaard Udgaven. Sange til danske og norske tekster Forord. Side 9 af 9

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

"Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles

Perikles i Athen En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles "Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles Få dage efter min ankomst skrev jeg i min dagbog: "Det

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Iht. 3 5 i Vedtægter for Danmarks Rigsspillemænd 28. Februar 2015 www.rigsspillemand.dk Vedtægtens Formål Danmarks Rigsspillemænd kan tildele hædersbevisninger

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære,

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære, Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere