GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 68 november Theodor Wiesengrund Adorno ( ):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 68 november 2004. Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969):"

Transkript

1 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 68 november 2004 Theodor Wiesengrund Adorno ( ): Det Naturskønne i "Ästhetische Theorie", Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/m 1970 (udg. posthumt (T); findes både en engelsk og en norsk (N) udgave for de ikke-germanofile) Følgesedler til foredrag på afd.6. på Holmen, Fredag d. 12. november 2004, v. Steen Nepper Larsen om Det at forklare involverer, enten man vil det eller ej, at man fører det nye og ukendte tilbage til det bekendte, selvom det bedste ved værkerne stritter imod dette. Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, T/521 & N/605) "Kunsten er anskuelse af det, der ikke kan anskues, begrebslignende uden begreb." (T/148 & N/174) "Som i musikken viser det skønne i naturen sig i et glimt, for straks at forsvinde ved forsøget på at gøre det nagelfast." (T/113 & N/133) I en verden uden fortryllelse er det, uden at den vil indrømme det, en skandale at kunsten faktisk findes, eftersom den efterligner den magi, verden ikke tåler. (T/93 & N/110) LIDT OM VÆRKET Anslaget om kunsten, a. D : En selvfølgelig mangel på selvfølgelighed

2 & livet, tænkningen og tolkningen i en åben uendelighed Filosofi er ikke-referérbar, hvis den er noget værd; ellers er den overflødig Citationslysten er stor hos undertegnede; uimodståelig, dragende, anmassende, magnetiserende Kunstens brod og det radikalt moderne ( det andet ) (T/57f, N/66f & T/53, N/63) Altid normativitet (T/392, N/452) Det endnu-ikke værende og kontrafaktiske (T/12, N/14); mere end det, der findes (T/127, N/150) Ureglementerede erfaringer ( at evne at fornemme mere ved tingene, end de er. (N/143)) Kunsten som ikke-begrebsligt sprog & det intentionsløst sande (N/142) Rystelse (det sublime) og brod (kritik) (T/364, N/ ) Hvis man vil besidde øjeblikket, har man allerede mistet det (Adorno: MM, Afo.72/s.84) Kan begreber be-gribe det, vi gribes af? Det posthume værk ufærdigt redigeret færdigt af andre. Et meget mundtligt værk (dikteret og i proces) Kunsten fælder ingen domme, men er (heller) ikke absolut fri eller forsonet "Ist das denn alles"? (at redde metafysikken) De to Adorno-breve (fra s.627 i den norske) Begyndelsesløshed dass es philosophisch nichts Erstes gibt... (Äth, S.541; do Angehrn); således kan DNS ikke fikseres i et invariant begreb (latterligt, DNS, 61) Det koncentriske, at tænke i konstellationerne, i rækker af delkomplekser ( montieren ; se Schanz s.113) Hver sætning lige langt fra midten (ingen traditionel afhandling/opbygning/hjælp/ definitionssamling...). Det referérbare og det alment kommunikable er som sagt overflødigt. Paratakse som ideal (de frisatte 12 toner) Væk fra de falske hypostaseringer der må tænkes i spændinger (erkendelsesdialektisk) Kunsten og filosofien har brug for hinanden (T/113, N/133) & (T/152, N/179) Mellem substans og subjektivitet mellem materiale, værk og interpretation Begrebsliggørelseskamp: rationaliseringen er endnu ikke rationel Indholdet presser formen frem både for kunsten og for filosofien om den (de har brug for hinanden den første kan ikke tænke; den anden ikke sanse): DSN, s.64m HVORFOR LÆSE DETTE KAPITEL I DETTE VÆRK PÅ DENNE AFDELING? Natur er et af de mest komplicerede og omdiskuterede begreber (vi har). Kan I skrive under på denne definition? Natur (latin): en medfødt eller oprindelig egenskab. konstitution, væsen, sindelag; et lands eller en egns fysiske grundforhold; hvad der eksisterer eller er opstået uden menneskelige indblanding (modsat kultur og kunst); tilværelsens lovbundethed eller orden. Lademanns Leksikon, b.13, Kbh Det prekære forhold: Natur kultur; det givne og det konstruerede; det oprindelige og det tilføjede. At gennemtænke den såkaldt tredje natur de manifeste bio-nik-idéer på Biennalen i Venedig 2004 som et æstetisk-erfaringsmæssigt forhold og ikke kun som et teknisk. Fakse kalkbrud. Et åbent sår? En transformation. En professionel legeplads? Omgangen med kultur-naturen; den råstoftømte natur og videre med det naturskønne ( konstrueret for/til de kommende beboere og brugere). Det naturskønne findes derude som noget, der ikke bare er et landskab og ikke bare er noget potentielt nyttigt; naturen drager og pirrer til kontemplation (desinteresseret dvælen, nyden), korrespondens (eksistentielt

3 vedkommende sanseforbundethed, stemthed) og forestillet (tegn, billede eller værk som mellemform mellem natur an sich og betragtet natur) jvnf. Seel, Steffensen og Oustrup. Og ikke mindst bydes der på mulighed for at tilegne sig en klassiker. EKSKURS OM HEGELS KRITIK AF DET NATURSKØNNE DET MENNESKELIGE SOM ET GEISTIGE TIERREICH & OM ADORNOS REDNING AF DET NATURSKØNNE Hegels ( ) æstetik (forfattet i første fjerdedel af 1800-tallet) drejede sig ikke om en sansernes videnskab, men om kunstfilosofi, om den skønne kunsts filosofiske bidrag til tænkningen (som for den filosofiske æstetiks grundlægger Baumgarten). Kunstværket er ikke et naturprodukt; men skabt af menneskelig virksomhed. Det er mere eller mindre trukket ud af det sanseliges felt, og det har et "Zweck in sich". Det sanselige åndeliggøres med kunsten. Det naturskønne er ikke gennemtrængt af Geist. Mennesket skal vride og tænke sig fri af naturen og lære at "føle sig hjemme i sine verdslige omgivelser." Men da kunstværket er sanselig anskuelse og dermed erkendelse, placeres det i formidlingens centrum, i en midte mellem verden og ånd. Hegel ønsker at afsløre, at al umiddelbarhed allerede selv er noget, der er formidlet (jvnf. senere hen Adorno). På et tidspunkt bliver kunsten overflødig, og den klare filosofi som videnskab kan tage over og se alting klart. Hverken naturen eller kunsten kan i længden forstyrre eller korrigere menneskets selvudfoldelse, hvis det står til Hegel. Kunsten må forstås som de måder, hvorpå den absolutte ånds historisk manifesterer sig. Ånden indbefatter både den endelige-menneskelige ånd og dennes frihed og den guddommelige åndskraft nedlagt i mennesket. Respekten for det religiøses uudgrundelighed viser sig alligevel (også) hos "hypermodernisten", når han skriver, at det er umuligt for mennesket adækvat at fremstile Gud gennem et sanseligt og anskueligt kunstneriske materiale (se også Kröners Lexikon, Stuttgart 1988, s.787). Ifølge Hegel må kunsten må forstås som de måder, hvorpå den absolutte ånds historisk manifesterer sig. Kunsten arbejder lige som religionen for sin egen afskaffelse. Åndsteleologisk historiefilosofi på de største idealistiske emancipationsklinger. Adorno skriver, at Hegel ringeagter det naturskønne (DNS, 56n) og fremhæver idéen som det sande (DNS, 66m) & den subjektivistiske følelses vilkårlighed (67ø). Kun DNS for os ikke som det, der er til for noget andet (DNS, 67ø). Se også videre i N/470f). DNS er kun virkeligt for Hegel i sin undergang, fremhæver Adorno (68m). Hegel ofrer DNS til fordel for den subjektive ånd (69ø). DNS udslettes (68n). Alt dykkes ned og ind i subjektets identitetssfære (69). Der er ikke blot tale om en romantisk modtale; der er langt mere på spil hos & for Adorno. ADORNO SOM ANLEDNING Ikke-intentionalitet (DNS, 71) naturforsoning (DNS, 53) redningslyst (DNS, s.54 n) Endnu-ikke (DNS s.54n); det endnu ikke værende, det mulige (DNS, 65) at værne om det sprogløse (N/353) og det ikke-identiske: Også en evne til at gøre ureglementerede erfaringer ( at evne at fornemme mere ved tingene, end de er., N/567). En værdifri æstetik er nonsens ethvert værk siger: Er jeg ikke god nok? (N ). At kunne negere den egne medbragte smag/konvention; at kunne arbejde med værkets modstand; ikke kun at ville pænheden/harmonien Det tavse værk gennemstruktureret og tæt på naturen; kunsten som ikke-begrebsligt sprog (DNS, 70n) Mellem substans og subjektivitet ingen dialektikfri zone for en selv-konstituerende førstebegyndelse (DNS, 52) Mellem nostalgi (tab) og antropocentrisk, fremskridtsorienteret selvglæde (DNS, s.52m+n) Ikke-vold og historisk erindring (DNS 54, 54) DNS eksisterede ikke, da mennesket var prisgivet naturen (55) erfaring skal der til Det naturgivne og det historiske spiller sammen (DNS, 62) Ikke nok med sentimentalitet og fredede parkanlæg (DNS, 55) Begrebsliggørelseskamp: rationaliseringen er endnu ikke rationel (DNS, s.54n) At lytte til klagerne fra kulturlandskabet (DNS, 55øv) at sanse anderledes i en anden takt Bemærk: Tidsflash (nutid, 54n) og fortidshistorie i ét (naturtvang før samfundstvang, 55 øv) Det naturskønne rører ved et sår (s.51): DNS forsvandt og mennesket blev frit ; DNS blev glemt At søge at sammentænke det kunst- og naturskønne (56øv) til at fange dobbeltheden i fuglesangen; til at løsgøre værket fra subjektet

4 DNS som totalt formidlet (58) og som ideologi (59) en deformeret erfaring Negativitet som vej (58) & som redning At føle naturen kommerciel omsættelighed (59) Sprogets vold og uforstand (60) en nøgle menneskets opgave (som hos Benjamin) Nødvendigheden af bevidsthedens koncentration (60 den kan også være reddende, 67m) og begrebets arbejde ( Negative Dialektik ) barndom, ja men ikke nok (61) Mere end det menneskelige må tale ud af DNS, 62 Ikke repræsentation, men drama (62n) DNS holdt tilbage (63ø) Massificeret bortfald som dannelse (63n) At komme væk fra kitschen (64) det ubestemmelige; det usigelige i naturens sprog (65ø) DNS spor af ikke-identitet (65ø) Kort sagt: Adorno er en anledning til selv at filosofere (videre): at gøre erfaringer med det & at lade sig tiltale/inficere/møde/anfægte af det. Adorno er en invitation til opmærksomt nærvær. Bevidsthedens koncentration & begrebets arbejde (at tænke med kunst; ikke kun om/over kunst Faren for ideologisering og Kommerz & for et refleksagtigt melankolsk-nostalgisk, hjemløst- modernitetskritisk brøl Bemærk: Det naturskønnet bestemmes vel som kunsten som på én gang autonom og som fait social i en knibtang (N19) HVORFOR ÄsTh HVORFOR ET SÅ LANGT, VANSKELIGT, NÆRMEST HERMETISK LUKKET VÆRK? Et hovedværk i den filosofiske æstetiks historie; ja et uomgængeligt, men et utraditionelt værk Som æstetisk teori er det selv (et) æstetisk (værk; form og indhold viser hen til hinanden) Rätselhaft - kan det overhovedet læses og forstås? Mistillid til den almene kommunikérbarhed & til rationalitetens krav om transparens Tæt på grundproblemer inden for æstetiske fag (form/indhold; skøn/hæslig; natur/kultur; subjekt/objekt - "binaritetsskåret"): funktionalisme = saglighed = nytte = sand (ikke nok) Eksplicit tilstedeværelse af arkitektur (Loos), maleri, musik (Beethoven, Berg, Schönberg, Stravinskij) og litteratur (Brecht, Lukacs, Baudelaire, Kafka, Proust, Benjamin etc.) MULIGE KRITIKKER AF VÆRKET - Anke Thyen (foredrag, april 2003 i Kbh.): førkritisk antropologi; hypostaserer en naturalisme (en første-natur); usystematisk og ulogisk sprogbrug; tænker ikke det sociale; ser ikke på integration som andet end negativt; negativt-totaliserende civilisationskritik; ser byttelogik og ækvivalentbytte overalt; den monologiske ener-etik som redning (ingen social solidaritet) eller tiltro til den sociale kommunikation - Bubner (1989): teorien er selv blevet for æstetisk (ønsker mere analytisk ædruelighed) - Habermas: overpotenserer kunstens felt og gør den ikke til kommunikabilitet eller til noget, der blot er i en subjektiv verden; sammenfletter uretmæssigt myte og ratio & logik og retorik; for lidt tiltro til argumentation og kommunikation; Adorno mener, at det Moderne er en æstetisk-normativ kategori og ikke bare en epokalitetsbestemmelse - Er/var ÄsTh tidsbundet & Adorno en avantgarde- og modernitetsteoretiker fra et forgangent årtusinde; har refleksionerne ultimo 60 erne haft deres tid? - Er hans naturbegreb (og tankerne om det naturskønne) for romantiserende, essentialistiske og a-historiske; kompenserende (et positivt spejlbillede af alt, det, han ikke brød sig om)? - Kunstens mundanisering; den(s) pragmatisk-musealt-integrerede-allestedsnærværenhed.? * * * * *

5 Ganske få litteraturreferencer (tilbud til hengivne læseheste) Theodor W. Adorno: - "Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben" (1951), i: Gesammelte Schriften (GS) Band 4, Darmstadt (Dansk oversættelse: Minima Moralia. Refleksioner fra det beskadigede liv, Kbh v. Nina Lautrup-Lansen og Arno Victor Nielsen; anm. af SNL i Filosofi nr.4/2003, s.72-75) - Negative Dialektik, Frankfurt a/m 1982 (1966) - "Ästhetische Theorie" (1970), i: GS Band 7, Darmstadt (På nær afsnittet Det naturskønne dagens tekst - der er at finde i Jørgen Dehs oversættelse i den af Dehs redigerede: Æstetiske teorier. En antologi, Odense 1998 (1995), er Äs. Th. ikke oversat til dansk. Norsk oversættelse: Estetisk teori, Trondheim 1999, v. Arild Linneberg. - Funktionalismus heute (1957) i Ohne Leitbild i Kulturkritik und Gesellschaft I, i: GS Band 10.1, Darmstadt Oprindeligt afholdt som jubilæumstale i forbindelse med Deutsche Werkbunds 50 årsdag i (Dansk oversættelse Funktionalisme i dag i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus 1997, ved Steen Langballe Nielsen) Theodor W. Adorno & Max Horkheimer: "Dialektik der Aufklärung" (1944, 1947), i: GS Band 3, (Dansk oversættelse: Oplysningens dialektik, Filosofiske fragmenter, Kbh v. Per Øhrgaard) Emil Angehrn: "Der endlose Streit", i U. J. Wenzel (Hrsg.): "Vom Ersten und Letzten. Positionen der Metaphysik in der Gegenwartsphilosophie", Frankfurt am Main 1998 Stig Brøgger & Otto Pedersen (red.): "Kunst og filosofi i det 20. århundrede", Kbh Rüdiger Bubner: "Ästhetische Erfahrung", Frankfurt a/m 1989 Jørgen Dehs (red.): "Æstetiske teorier", Odense 1998 (1995, 1984) Poul Ferland: "Det identiske ophævelse i Adornos negative dialektik. Rekonstruktivt og kritisk forsøg på remodernisering af hans tænkning", Århus 2002 Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a/m 1985 Jimmy Zander Hagen: "Filosofisk æstetik. Indføringer og tekster", Kbh G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, Frankfurt a/m 1986 (afholdt f) Dorthe Jørgensen: "Skønhedens metamorfose. De æstetiske idéers historie", Odense 2001 (anm. af SNL i tidsskriftet Filosofi nr.3/sept. 2001) Kröner: "Lexikon der philosophischen Werke", Stuttgart 1988 (artikel om ÄsTh). Steen Nepper Larsen: Genlæsning af Oplysningens dialektik ), i Humanistisk Årbog nr.1, RUC 1985 Steen Nepper Larsen: "En fortolkende opdagelsesrejse i Münchhausens sumpe. Tre essays om kritisk normativitet. J. Habermas, F. Nietzsche og Th. W. Adorno som anledning", RUC 1987 (Institut for Historie og Samfundsforhold, Skriftserie nr. XV; kan lånes på RUCs bibliotek) Steen Nepper Larsen: "Sproget er alles og ingens. Erkendelse og spekulation", Århus 1995 Steen Nepper Larsen: "Filosofi og lyrik. Ligheder og forskelle", i Neal A. Conrad (m.fl., red.): "Perspektiver i nyere dansk litteratur", Kbh Steen Nepper Larsen: Ikke-transparente tanker. Otte refleksioner over Adornos aforisme Huller, i tidsskriftet Kritik nr.165, Kbh Steen Nepper Larsen: Theodor Wiesengrund Adorno og det arkitektoniske (in print), i Carsten Thau & Carsten Juel-Christiansen (red.): Filosofi for arkitekter, Holmen 2004 (2005?) Steen Nepper Larsen: Frankfurterskolen, i Synsfeltet på DR P1, d..23. og Kan høres på nettet via Burkhardt Lindner & W. Martin Lüdke (Hrsg.): "Materialien zur ästhetischen Theorie Th.W.Adornos Konstruktion der Moderne", Frankfurt a/m 1980

6 Adolf Loos: Ornament og forbrydelse (1908), i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus (Fremlagt for Akademischer Verband für Literatur und Musik i Wien i Oversat af Peter K. Westergaard) Poul Lübcke (red.): "Politiken filosofi leksikon", Kbh (1983) Poul Lübcke (red.): Vor tids filosofi. Engagement og forståelse", Kbh (1982) Liv Oustrup: Naturforståelse og natursyn i historisk perspektiv i Jette Hansen-Møller (red.): Mening med landskab. En antologi om natursyn, Kbh (den artikel tager vi op senere!) Henrik Oxvig: Om arkitektur som filosofi, videnskab og kunst, i tidsskriftet Slagmark nr. 27, Århus 1997 Sverre Raffnsøe: "Filosofisk æstetik. Jagten på den svigefulde sandhed", Kbh Birgitte Rahbek (red.): "Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år"; Viby 1995 Jan Rosiek: "Maintaining the Sublime. Heidegger and Adorno", Bern (etc.) 2000 Hans-Jørgen Schanz: "Forandring og balance. Refleksioner over metafysik og modernitet, Århus 1990 Thomas E. Schmidt: Mit der Rasierklinge ins Auge, i Die Zeit, , S.37 Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a/m 2003 Esben Steffensen: Naturæstetik og filosofisk hermeneutik, Ph.d.-afhandling, Odense Universitet 1998 Poul Erik Tøjner: "Poetik - at tænke med kunst", Kbh (anm. af SNL i RUC-nyt nr. 13/1990) * * * * * * PS: Via Larsen (SNL, 1997, s ) vil du kunne finde meget mere bibliografisk stof. Det samme gælder, hvis du vælger at konsultere en række filosofiske leksika som f.eks. Historisches Wörterbuch der Philosophie (opslaget om "Ästhetik"). Om dette fremragende leksikon, se mit interview med red. Tilman Borsche i tidsskriftet Asterisk nr.14, DPU, Kbh. 2003, under overskriften: At kende det nyes forældre (gratis erhverveligt via ). Glædende mig til at afholde foredraget, Espergærde, d.10. nov & med venlig hilsen, Steen Nepper Larsen * * * * * Jo større ordene er, desto større er risikoen for, at det falske sniger sig ind i dem. Ernst Bloch, tysk filosof, Man kann die Sprache mit Holzkohle vergleichen, denn sie brennt nur, weil sie schon gebrannt hat, aber um etwas anderes zu sein als kalte Kohle, muss sie ständig von neuem entzündet werden. Peter Sloterdijk: Zur Welt kommen Zur Sprache kommen, Frankfurt a/m 1988, S.152. Kunst ist Schock. Schmerz, Verweigerung. Die Erwartungen des Staates, der sie fördert, kann sie nur enttäuschen. Sie dient nicht der Gesellschaft, sondern nur sich selbst.

7 Thomas E. Schmidt i Die Zeit, februar 2004 Das Kunstwerk...offenbart seinen Betrachters, daß die Wirklichkeit reicher ist als alle Erscheinungen, die wir in der Sprache begrifflichen Erkennens fixieren können...es betont, daß die Wirklichkeit nicht allein als eine Ansammlung von Tatsachen gegeben ist. Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt a/m 2003, S.36-37

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 14 Februar 2000. Det Eget Rum. Jeg søger i, og tror at jeg finder, mit eget selv.

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 14 Februar 2000. Det Eget Rum. Jeg søger i, og tror at jeg finder, mit eget selv. GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 14 Februar

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 38 Oktober 2000 - Særnummer i samarbejde med Pro 2

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 38 Oktober 2000 - Særnummer i samarbejde med Pro 2 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 38 Oktober

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 96 december

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

wittgenstein om religion og religiøsitet

wittgenstein om religion og religiøsitet wittgenstein om religion og religiøsitet wittgenstein om religion og religiøsitet Redigeret af Anne-Marie Christensen AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Wittgenstein om religion og religiøsitet er sat med Sabon

Læs mere

Filosofi med børn -og Kierkegaard

Filosofi med børn -og Kierkegaard Filosofi med børn -og Kierkegaard FST, København 28. august 2013 Ved Dorete Kallesøe Lektor ved VIAUC og Husfilosof på MC Holms Skole Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis (Frihed og Kierkegaard) 2.

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Marquard: Medicinens succes

Marquard: Medicinens succes Ved ANDERS FOGH JENSEN Marquard: Medicinens succes Odo Marquard: Medizinerfolg und Medizinkritik Die modernen Menschen als Prinzessinnen auf der Erbse. In Skepsis und Zustimmung. Philosophischen Studien.

Læs mere

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat Center for Dialog & Organisation, Institut for Kommunikation mam@hum.aau.dk Helle Wentzer, lektor E-Learning Lab,

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Filosofi med børn -og Kierkegaard

Filosofi med børn -og Kierkegaard Filosofi med børn -og Kierkegaard FST, København 28. august 2013 Ved Dorete Kallesøe Lektor ved VIAUC og Husfilosof på MC Holms Skole Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis (Frihed og Kierkegaard) 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Tysk b Mette

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

Redigeret af Kirsten Hyldgaard. Psykoanalyse og pædagogik

Redigeret af Kirsten Hyldgaard. Psykoanalyse og pædagogik Redigeret af Kirsten Hyldgaard PÆDAGOGISKE UMULIGHEDER Psykoanalyse og pædagogik PÆDAGOGISKE UMULIGHEDER PÆDAGOGISKE UMULIGHEDER Psykoanalyse og pædagogik Redigeret af Kirsten Hyldgaard Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl.

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. Kære selvstuderende i: Filosofi B Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. 13-16 På mailadressen: ch@kvuc.dk Eller telefonnr.:27343483/88824795

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

En tolkning af Gehlen og Adornos debat om institutionen

En tolkning af Gehlen og Adornos debat om institutionen En tolkning af Gehlen og Adornos debat om institutionen skrevet af Johannes Karl Neitzke udgivet 18. maj 2012 Ord: 2439 Abstract: Artiklen undersøger forskellene og grænsefladerne mellem Arnold Gehlen

Læs mere

Fra logiske undersøgelser til fænomenologi

Fra logiske undersøgelser til fænomenologi HUSSERL Fra logiske undersøgelser til fænomenologi For den kontinentale filosofi skete der et afgørende nybrud omkring århundredeskiftet. Her lagde tyskeren EDMUND HUSSERL (189-1938) med værket Logische

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

Københavns Universitet. Sociologisk Institut. Frigørelse. - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012

Københavns Universitet. Sociologisk Institut. Frigørelse. - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012 Københavns Universitet Sociologisk Institut Frigørelse - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012 Iben Raskmark Eksamensnummer: 930 Antal tegn uden fodnoter: 5.022

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Marie Louise Odgaard Møller

Marie Louise Odgaard Møller Introduktion: Løgstrup og Kant Forlaget Klim påbegyndte for et par år siden det vigtige arbejde at nyudgive størstedelen af K.E. Løgstrups værker inden for den næste årrække i en serie med titlen Løgstrup

Læs mere

Indhold. Forord Indledning... 17

Indhold. Forord Indledning... 17 Indhold Forord... 14 Indledning... 17 I. Forståelsen af sandhed (virkelighed og erkendelse) i den postmoderne kultur... 28 1. De store fortællingers fallit... 29 2. Afvisning af den rationelle sandhedsforståelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Tysk

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 20 12-20 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog Lærer(e) Bert Ernst (og Louise Østerby Mikkelsen i 1g) Hold 2fbi tyfb3 Oversigt

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Tysk B Karina Holm

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Jürgen Habermas. Heine Andersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Jürgen Habermas. Heine Andersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet Jürgen Habermas 1. Intellektuel profil, indledning 2. Baggrund, væsentligste bidrag 3. Teorien om kommunikativ handlen, system og livsverden 4. Politisk teori, demokratiteori 5. Intellektuelt politisk

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 I tysk i 9. klasse vil vi arbejde med følgende fire

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil Det kantianske autonomibegreb I værkert Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) bearbejder den tyske filosof Immanuel Kant fundamentet for pligtetikken, hvis fordring bygges på indre pligter. De etiske

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet november 2017) Følg med på websiden, der sker løbende opdateringer November 2017 Foredrag Tidl. overborgmester

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 (holdet dannet januar 2012) Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Tysk for fortsættere, niveau B Søren Kronvang Louise Østerby

Læs mere

Torben Recke. Kære selvstuderende i: (fag/niveau) Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Torben Recke. Kære selvstuderende i: (fag/niveau) Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: (fag/niveau) Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes efter aftale På mailadressen: tt@kvuc.dk Eller telefonnr.: Med venlig

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar B 31. Januar 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

Skønhed En engel gik forbi

Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Af Dorthe Jørgensen unı vers Skønhed En engel gik forbi Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Tilrettelægning: Jørgen Sparre Omslag: Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Tysk B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. På mailadressen: tt@kvuc.dk Med venlig hilsen Torben Recke Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI

GRID. Den planetariske hule. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 40 November 2000 - Særnummer i samarbejde med SBI GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 40 November

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Tysk

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2012 sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 ds TyF B4 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Tysk B Hanne Engell

Læs mere

Filosofi med børn -og Kierkegaard

Filosofi med børn -og Kierkegaard Filosofi med børn -og Kierkegaard FST, Aarhus 16. september 2013 Ved Dorete Kallesøe Lektor ved VIAUC og Husfilosof på MC Holms Skole Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis (Frihed og Kierkegaard) 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Gerd Diercksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx Tyskfortsættersprog

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Dorthe Jørgensen. Poetisk vanvid I anledning af Maurice Blanchots Atheneum. Poesiens væsen

Dorthe Jørgensen. Poetisk vanvid I anledning af Maurice Blanchots Atheneum. Poesiens væsen Poetisk vanvid I anledning af Maurice Blanchots Atheneum Poesiens væsen I essayet Atheneum (Blanchot 1969), der omhandler den tidlige tyske romantik, nævner Maurice Blanchot, at surrealismen genkender

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Fag: Dansk Hold: 7 Lærer: CK Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32 33-38 Målet er at eleverne via analyse, fortolkning og litteraturhistorisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Tysk B fortsætter Grethe

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Types, tokens og rationalisme i matematikkens filosofi

Types, tokens og rationalisme i matematikkens filosofi Types, tokens og rationalisme i matematikkens filosofi Klaus Frovin Jørgensen Afdelingen Filosofi og Videnskabsteori, RUC 6. marts, 2010 1 / 29 Hilbert og den aksiomatiske metode David Hilbert (1862-1943)

Læs mere

Men måske siger teksten i virkeligheden noget helt, helt andet.

Men måske siger teksten i virkeligheden noget helt, helt andet. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Henrik Winther Nielsen 8. januar 2012 kl. 10 1. søndag efter helligtrekonger Mark. 10,13-16 Salmer: 370-307 - 318 320-362 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Johannes Sløk-forelæser 2006

Johannes Sløk-forelæser 2006 Prof. Dr. Dres. h. c. Manfred Frank Tübingen Universitet Selvkarakteristik Siden min skoletid har jeg været drevet rundt af spørgsmålet om selvbevidsthedens epistemiske status. Jeg havde også en solid

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby 15FI0C11E15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx 3g Ty A Kristian Møller Hansen, Wiebke Petrowitz 3g Ty A Oversigt over gennemførte

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43 Indhold Forord 9 1 De æstetiske ideers lange historie kort fortalt... 11 Det skønne, æstetikken og kunsten 12 Oldtiden (650 f.kr.-300 e.kr.) 13 Middelalderen (300-1300) 15 Renæssancen (1300-1600) 17 Moderniteten

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten Eksistentialisme Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på. Den havde sin storhedstid imellem 1945 og 1965, men den startede som en filosofi over

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere