Jyllinge FC Fodboldpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllinge FC Fodboldpolitik"

Transkript

1 Jyllinge FC Fodboldpolitik

2 Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer. 7 - Træner tøj. 7 - Spille kamp sæt og træningstøj. 7 - Boldrum & Remedier Kunstofbanen Funktionsbeskrivelser... - Trænerens opgaver. 9 - Assistent Trænerens opgaver 0 - Hjælperens opgaver - Holdlederens opgaver. - Årgangskoordinatorens opgaver Forældrenes opgaver Forretningsfører 5 - Sports ambassadør Sportslige retningslinjer alle U hold & Keeper Academy. 7 - U5 U U9 U0 0 - U U 3 - U3 U4 7 - U5 U7 9 - U9 3 - Keeper Academy Sportslige retningslinjer for senior afdelingen De 0 Trænerbud (DBU) 40. De 0 Forældrebud (DBU) 4. Misbrugs politik Pædofili politik Hjemmeside, facebook & kampklar 44

3 Forord Jyllinge FC Fodboldpolitik er klubbens fælles politik, der er udarbejdet med det formål, at ansatte, trænere, ledere og andre frivillige kan benytte den som et redskab til at arbejde ensartet og struktureret. Denne struktur og ensartethed skal få hele foreningen til at fungere mere smidig og dermed medvirke til at dygtiggøre klubbens mange fodboldspillere og ledere. Jyllinge FC beskriver endvidere i dette dokument klubbens udviklingsmodel fra yngste spiller til seniorspiller hvorfor trænere og ledere kan bruge denne politik som opslagsværk så vi i sidste ende uddanner spillere og ledere til Jyllinge FC. Jyllinge FC Fodboldpolitik beskriver, hvordan Jyllinge FC er bygget op med vision, mission og værdier og giver dermed indblik i, hvordan klubben i sidste ende lever op til missionen fodbold for alle. For det er klubbens klare holdning, at Jyllinge FC ikke opererer med lukkede hold og ønsker at fremme samarbejdet på tværs af hold og årgange. Vi ved, at alle børn og unge bliver ivrige og får lyst til at sparke, når der er en bold inden for rækkevidde. Det er den lyst, vi skal fremelske i hver en fodboldspiller, så de altid synes, det er sjovt at spille fodbold og drives i retning af at lære mere uanset alder, køn og niveau. Jyllinge FC Fodboldpolitik er lavet på baggrund af et ønske om at forbedre strukturen og ensartetheden i hele klubben. Politikken er lavet med inspiration udefra i et godt mix med egne erfaringer for dermed at skabe de bedste rammer for alle. Jyllinge FC Fodboldpolitik er ikke en låst politik men en politik, som helst skal følge med udviklingen. Det er klubbens bestyrelse, som administrerer Jyllinge FC Fodboldpolitik. For at opnå det bedste resultat skal alle ansatte, trænere, ledere og andre frivillige være med til at efterleve denne politik. Klubbens politik er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem DBU Konsulent, nogle af klubbens trænere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte. 3

4 Læsevejledning Jyllinge FC Fodboldpolitik er opbygget således, at den både kan læses i sin helhed, men samtidig også kan bruges som opslagsværk. En træner fra en enkelt årgang kan derfor nøjes med udskrive f.eks. de sportslige retningslinjer for den årgang, han/hun træner. Dette er også baggrunden for, at politikken inddelt i mange underpunkter, da det på den måde er lettere at dykke ned i det emne, man ønsker at søge viden omkring. Det anbefales dog at læse hele politikken igennem først og dermed få et helhedsbillede af klubbens politik og først derefter bruge den som et informativt opslagsværk. 4

5 Klubbens organisation Jyllinge FC blev stiftet i 904 og er en underafdeling af JGI (Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening). I 05 har Jyllinge FC ca. 600 medlemmer både drenge og piger fra de yngste til senior-, veteranog oldboysspillere. Klubbens tilholdssted har i flere år været spredt ud flere steder i Jyllinge by, men i 06/7 vil Jyllinge FC blive samlet på Spraglehøj Idrætsanlæg, hvor klubhuset er placeret på toppen med udsigt over græsbaner, kunststofbane, stadionbane og de øvrige aktivitetsarealer. Bestyrelsen er den øverste myndighed i Jyllinge FC, og bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af følgende: formand næstformand kasserer 4 bestyrelsesmedlemmer (med udvalgte ansvarsområder) Suppleanter Hvem, der varetager de forskellige bestyrelsesposter, ses på hjemmesiden (). Jyllinge FC kan nedsætte udvalg for at sikre den optimale trivsel i klubben både på og uden for banen. Alle udvalg kan bestå af et bestyrelsesmedlem, men dette er ikke et krav. Har udvalget ikke et bestyrelsesmedlem tilknyttet, skal alle udvalg melde tilbage til bestyrelsen omkring udvalgets aktiviteter, mål og resultater. Følgende udvalg kører nu: Udvalg på vej Udvalg på vej Jyllinge FC har endvidere en fuldtidsansat forretningsfører til at varetage de daglige opgaver. Forretningsførerens opgaver ses under funktionsbeskrivelser. Jyllinge FC har også fra 05 oprettet en stilling som Sportsambassadør. Vedkommende har til opgave at servicere de mere end 80 frivillige trænere og ledere og sikre deres trivsel, bliver veluddannet samt at have et tæt samarbejde med klubbens fuldtidsansatte. 5

6 Fodbold for alle Mission Vision At alle har mulighed for at have det sjovt og udvikle sig bedst muligt i et trygt og godt miljø Glæde Leg Åbenhed Værdier 6

7 Generelle informationer Trænertøj: Under udarbejdelse Kampsæt og træningstøj: Under udarbejdelse Boldrum & materialer: Omkring bolde og materialer er det indrettet således, at der er noget hvert hold har for dem selv og noget, alle skal deles om. Det materiale, der deles, bookes via et bookingsystem, når man skal gøre brug af det. Alle hold har selv bolde, veste og kegler. Via bookingsystemet på hjemmesiden (ligesom booking af lokaler) kan man booke følgende: Stiger, ringe, markeringssæt og hække. Der vil løbende komme flere materialer til, som kan bookes via bookingsystemet følg med på hjemmesiden. Kunststofbanen: Der er fastsat følgende reglement for brug af kunstgræsbanen på Spraglehøj misligeholdelse af dette kan i yderste konsekvens medføre, at man mister sin træningstid. Det er derfor vigtigt at kommunikere dette ud til alle de trænere/ledere, der er ansvarlige for træningen: 7

8 . Lyset på banen skal slukkes efter endt brug, såfremt der ikke står et hold klar til at overtage banen efter 5 minutter efter endt træningstid. Afbryderen til lyset på kunststofbanen forefindes i forhallen ved alarmtastaturet 3. De tildelte tider på banen må ikke overskrides hverken før eller efter træningen 4. Det er muligt at lave opvarmning på kunstgræsarealet, der ligger længst væk fra klubhuset. Der må ikke varmes op på græsarealerne, da græsset bliver ødelagt 5. Hvis man flytter rundt på målene, skal disse stilles på plads efter endt brug. Målene flyttes ved enten at blive løftet eller kørt på de påmonterede hjul 6. Hvis man ikke skal bruge sin tildelte tid, skal kommunen orienteres om dette, så tiden kan tildeles andre foreninger. Klubberne må ikke selv give tiden videre til andre brugere 8

9 Funktionsbeskrivelse Træneren Træneren skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse, som er Forretningsfører eller Sportsambassadør. Trænerens øverste ledelse er klubbens bestyrelse. Trænerens opgaver: Sørge for at klubbens overordnet mål og retningslinjer følges Sørge for god tone før, under og efter kamp og træning Tilrettelægge og udføre træningen i samarbejde med øvrige medhjælpere Udvælge spillere til kamp/stævne i samarbejde med øvrige ledere/hold Være mødestabil, ansvarsbevidst og gå forrest som et godt eksempel Er ansvarlig for spillernes fysiske, psykiske, mentale og socialt sportslige forhold i samarbejde med de øvrige træner/ledere omkring holdet/årgangen Samarbejde med øvrige hold i årgangen Være åben over for træneruddannelse Deltage til inviterede klubaftener Så vidt muligt deltage til generalforsamling 9

10 Funktionsbeskrivelse Assistenttræneren Træneren skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse, som er Forretningsfører eller Sportsambassadør. Assistenttrænerens øverste ledelse er klubbens bestyrelse. Assistenttrænerens opgaver: Sørge for at klubbens sportslige målsætning følges Sørge for at klubbens øvrige retningslinjer følges (se klubbens politik) Sørge for god tone før, under og efter kamp og træning Assistere og til hver en tid kunne overtage dagens træning Komme med input til udvælgelsen af spillere til kamp/stævne Modtage modstanderen på kampdagen, anvise omklædningsrum og kampbane Være mødestabil, ansvarsbevidst og gå forrest som et godt eksempel Samarbejde med øvrige hold i årgangen Være åben over for træneruddannelse Deltage til inviterede klubaftener Så vidt muligt deltage til generalforsamling 0

11 Funktionsbeskrivelse Hjælperen Hjælperen skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse, som er Forretningsfører eller Sportsambassadør. Hjælperens øverste ledelse er klubbens bestyrelse. Hjælperens opgaver: Hjælpe til med en god tone før, under og efter kamp og træning Være behjælpelig med hvor og hvornår træner og ass. Træner har brug for hjælp til træning som til kamp eller stævne Være mødestabil og ansvarsbevidst Samarbejde med øvrige hold i årgangen Være åben over for kurser og inspirationsaftener Deltage til inviterede klubaftener Så vidt muligt deltage til generalforsamling

12 Funktionsbeskrivelse Holdleder Holdleder skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse, som er Forretningsfører eller Sportsambassadør. Holdlederens øverste ledelse er klubbens bestyrelse. Holdlederens opgaver: Udfylde elektronisk holdkort inden kampstart (i samarbejde med træneren) Sørge for at klubbens øvrige retningslinjer følges (se klubbens politik) Sørge for god tone før, under og efter kamp Koordinere stævne, hvis man er værtsklub og spiller 3- & 5-mands bold Koordinere kørsel til kampe og stævner Koordinere vask- og frugtordning Sørge for dommer til hjemmekampe Holde et stort informationsniveau til forældrene i samarbejde med øvrige ledere Være behjælpelig til sociale arrangementer Være med til at arrangere ture for holdet Ansvarlig for holdkassen Deltage til inviterede klubaftener Så vidt muligt deltage til generalforsamling

13 Funktionsbeskrivelse Årgangskoordinatoren Årgangskoordinator skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse, som er Forretningsfører eller Sportsambassadør. Årgangskoordinatorens øverste ledelse er klubbens bestyrelse. Årgangskoordinatorens opgaver: Være bindeleddet til klubbens øverste ledelse (Bestyrelsen) Sørge for at alle spillere er medlem af klubben Sørge for at indhente spillercertifikater og specielle spillertilladelser Sørge for at alle hold har tøj, rekvisitter og materialer til træning og kamp Sørge for at alle trænere og ledere har udfyldt børneattest og afleveret den til Forretningsfører. Sørge for der er holdledere til alle hold og skabe en tæt kontakt til disse Afholde min årlige møder med alle ledere i årgangen Deltage til alles holds forældremøder Være behjælpelig til sociale arrangementer Være med til at arrangere ture for årgangen Give alle ledere besked, hvis der sker ændringer i klubben Deltage til inviterede klubaftener Så vidt muligt deltage til generalforsamling 3

14 Funktionsbeskrivelse Forældrene Forældrenes opgaver: Bakke op om jeres søn/datters fodbold Bakke op om lederne på holdet/årgangen og deres beslutninger Evt. melde sig som leder Læse klubbens politik, så der er kendskab til, hvad trænere og ledere skal rette sig efter Jo mere tid der lægges i klubben i forhold til hjælp, des mere stolt vil jeres barn være Vi henviser også til DBU s 0 forældrebud sidst i Jyllinge FC Fodboldpolitik. 4

15 Funktionsbeskrivelse Forretningsføreren Her henvises til hjemmesiden 5

16 Funktionsbeskrivelse Sportsambassadøren Sportsambassadøren skal referere direkte til klubbens forretningsfører eller til klubbens øverste ledelse (bestyrelsen). Sportsambassadørens opgaver: At være synlig på banerne At besøge alle årgange på banerne samt holde et årligt årgangsmøde At byde ny årgang velkommen Implementere Jyllinge FC fodboldpolitik Holde klubbens ledere opdateret omkring de sidste nye DBU-kurser og -uddannelse Være genvej til klubbens øverste ledelse Fremme effektiviteten og ensartetheden Bidrage til mere klubliv især omkring klubhuset Sportsambassadøren kan altid kontaktes på mail: 6

17 Sportslige retningslinjer U5 - U8 I disse årgange skal det gode klubliv og glæden ved at spille fodbold være de bærende elementer. Udgangspunktet for børnene skal være leg med bolden, og hovedvægten af træningen skal være koordinationstræning (motorikken), balancetræning og løbeskoling. Indlæringen i denne aldersgruppe er meget forskellig pga. det enkelte barns motorik/psyke, hvorfor træningen ikke skal forceres men tages i et tempo, hvor alle kan være med. Retningslinje til træning: Træningen skal altid være sjov og aldersrelateret Uanset trænernes og forældrenes ambitionsniveau skal der være plads til alle Alle spillere skal have samme uddannelse, nogle gange bare på lidt forskelligt niveau Træningen må meget gerne foregå som stationstræning Træn hellere kortere tid og effektivt end meget ukoncentreret og ikke planlagt Vi skal sikre, at alle spillerne er aktive og står minimalt stille under træningen Retningslinje til kamp: Alle spillere skal min. spille en halv kamp og gerne mere (HAK) Alle trænere opfordres til at skifte ud hyppigt i en kamp Ingen spillere kommer med til kamp uden at have fået spilletid I disse årgange har vi ingen faste hold og niveauinddelinger Træningsmængde: Træningsmængden for disse alderstrin bør være mellem 3 timer pr. uge Fælles kultur: Ledere, forældre og spillere skal motivere og hjælpe med til at passe godt på bolde, materialer, klubhus og omgivelserne omkring JFC. I Jyllinge FC skal der ikke være lukkede hold, hvorfor vi opfordrer til samarbejde på tværs af hold & årgange Vi opfordrer til, at man klæder om i klubbens omklædningsrum før & efter træning og kamp Efterfølgende skemaer er delt op i trin U5-U6-U7-U8: Når der er et tal = Spilleren præsenteres for øvelsen Når der er et tal = Spilleren øver færdigheden Når der er et 3 tal = Spilleren mestrer færdigheden Når der er et 4 tal = Spilleren optimerer færdigheden Husk at uanset hvilken øvelse, der udøves med bold, skal det altid være med begge ben Alle fodboldfærdigheder er taget ud fra Træningshæftet fra DBU Sådan træner vi, aldersrelateret træning og DBU Børnetræning 7

18 Sportslige retningslinjer U5 - U8 Teknik Fodboldkoordination Agilitybane m. gå, kravl, hop, løbe sidelæns, baglæns osv. Lege med og uden bold (gerne med forældre) Rul bolden rundt, stop f.eks. med tå Drible m. vrist Drible stop med fodsål, knæ, bagdel Drible rundt og bytte bold ved fløjt Drible m. fodsål, inderside, yderside Begyndende jonglering Begyndende arbejde med rytmer U5 U6 U7 U8 Lodret vristspark Lodret vristspark til bold der ligger stille Lodret vristspark til trillende bold Drible langsomt og sparke til bolden Korte afleveringer Indersidespark Indersidespark til bold der ligger stille Indersidespark til bold der triller langsomt Drible langsomt og sparke til bolden Korte afleveringer Hovedstød De fleste synes det er sjovt at prøve, men nogle er også bange Godt råd er at bruge lettere bolde Bliver de først bange for hovedstød, er det svært at motivere dem til det igen Lege, hvor hovedstød er en del af legen, kan anbefales Driblinger Løbedribling, speeddribling og dribling i vinkler Finter De mest basale finter 8

19 Sportslige retningslinjer U5 - U8 Taktisk U5 U6 U7 U8 Spilforståelse Hvordan ser banen ud? Hvor skal vi score henne, og hvilket mål skal vi forsvare? Hvor er baglinjen og sidelinjen? Hvordan sætter vi spillet i gang ved scoring, målspark osv.? Spil : & : & 3:3? Hvornår skal jeg drible? Hvornår skal jeg spille bolden? Hvor skal jeg løbe hen? Hvordan ser banen ud? Motorisk / Fysisk Løb fremad med eller uden bold Løb baglæns Sidelæns løb Vendinger Hælspark Knæløft Hoppe / Springe Balanceøvelser Hurtige fødder Løbeskoling Fartlege Jonglering Mentalt U5 U6 U7 U8 U5 U6 U7 U8 Spillerne får en opfattelse af, at de er gode nok Spillerne får succesoplevelser og selvtillid Spillerne får ros og klap på skuldrene Spillerne lærer at lytte og forstå fælles beskeder Spilleren stifter bekendtskab med ordet Fairplay Alle holder en god tone 9

20 Sportslige retningslinjer U9 - U0 Det gode klubliv og glæden ved at spille fodbold skal altid vægtes højt, men Guldalderen starter her, hvor interesse for indlæring er i top. Udgangspunktet for børnene skal stadig være leg med bolden, og hovedvægten af træningen skal også stadig være koordinationstræning (motorikken), balancetræning og løbeskoling. Spillerne i denne aldersgruppe kan nu se ud over deres egen støvlesnude og er mere klar til større udfordringer. Der skal nu indgå flere forskellige øvelser i træningen, hvor hovedvægten af øvelserne er med en bold hver. Retningslinje til træning: Træningen skal altid være sjov og aldersrelateret Uanset trænernes og forældrenes ambitionsniveau skal der være plads til alle Alle spillere skal have samme uddannelse, nogle gange bare på lidt forskelligt niveau Træningen må meget gerne foregå som stationstræning Træn hellere kortere tid og effektivt end meget ukoncentreret og ikke planlagt Vi skal sikre, at alle spillerne er aktive og står minimalt stille under træningen Der skal nu trænes efter princippet 5:50:5-reglen (se forklaring herunder) 5:50:5-træningsprincippet: 5% af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau 50% af tiden på deres eget niveau 5% af tiden udfordres af spillere over deres eget niveau Retningslinje til kamp: Alle spillere skal min. spille en halv kamp og gerne mere (HAK) Alle trænere opfordres til at skifte ud hyppigt i en kamp Ingen spillere kommer med til kamp uden at have fået spilletid I disse årgange råder vi til, at der ikke arbejdes med faste hold Træningsmængde: Træningsmængden for disse alderstrin bør være mellem 4 timer pr. uge Fælles kultur: Ledere, forældre og spillere skal motivere og hjælpe med til at passe godt på bolde, materialer, klubhus og omgivelserne omkring JFC. I Jyllinge FC skal der ikke være lukkede hold, hvorfor vi opfordrer til samarbejde på tværs af hold & årgange Vi opfordrer til, at man klæder om i klubbens omklædningsrum før & efter træning og kamp 0

21 Efterfølgende skemaer er delt op i trin U9-U0: Når der er et tal = Spilleren præsenteres for øvelsen Når der er et tal = Spilleren øver færdigheden Når der er et 3 tal = Spilleren mestrer færdigheden Når der er et 4 tal = Spilleren optimerer færdigheden Husk at uanset hvilken øvelse, der udøves med bold, skal det altid være med begge ben Alle fodboldfærdigheder er taget ud fra Træningshæftet fra DBU Sådan træner vi, aldersrelateret træning og DBU Børnetræning. Teknisk U9 U0 Fodboldkoordination Rul bolden rundt, stop f.eks. med tå Drible m. vrist Drible stop med fodsål, knæ, bagdel Drible rundt og bytte bold ved fløjt Drible m. fodsål, inderside, yderside Drible med vendinger Drible og dække sin bold Temposkift Jonglering Lodret vristspark Spark og dribleudførelsen skal nu rettes gennem vis/forklar/vis Lodret vristspark til bold der ligger stille Lodret vristspark til trillende bold Drible langsomt og sparke til bolden Korte og lange afleveringer Indersidespark Spark og dribleudførelsen skal nu rettes gennem vis/forklar/vis Indersidespark til bold der ligger stille Indersidespark til bold der triller langsomt Drible langsomt og sparke til bolden Korte og lange afleveringer (gerne med afslutning på mål) Præcise afleveringer med efterfølgende afslutninger Hovedstød Både lette og alm. bolde bruges Lege, hvor hovedstød er en del af legen, kan anbefales Fokus på hvad man bruger et hovedstød til Vendinger Øve vendinger med bold på forskellig vis Fokus på løb med bold og vending Driblinger Der øves løbedriblinger og speeddriblinger Berøring Modtage og berøre bolden på forskellige måder

22 Sportslige retningslinjer U9 - U0 Taktisk U9 U0 Spilforståelse Hvornår skal jeg drible? Hvornår & Hvor skal jeg spille bolden hen? Hvor skal jeg løbe hen? Spil : & : & 3:3? Spilbarhed, dybde og bredde i spillet Hvad er forsvars-, midtbane-, angrebs- & opbygningsspil? Sammenspil, bandespil Vi sparker ikke bolden ud over sidelinjen med vilje Motorisk / Fysisk Spilleren er blevet præsenteret for færdigheden og skal nu øve sig Løb fremad med eller uden bold Løb baglæns Sidelæns løb Vendinger Hælspark Knæløft Hoppe / Springe Balanceøvelser Hurtige fødder Løbeskoling Jonglering Temposkift U9 U0 Mentalt U9 U0 Spilleren er blevet præsenteret for færdigheden og skal nu øve sig Spillerne får en opfattelse af, at de er gode nok Spillerne får succesoplevelser og selvtillid Spillerne får ros og klap på skuldrene Spillerne lærer at lytte og forstå fælles beskeder Der arbejdes med spillerens parathed og fokusering Spilleren stifter bekendtskab med ordet Fairplay Spilleren forstår ordet Fairplay Alle holder en god tone

23 Sportslige retningslinjer U - U Det gode klubliv og glæden ved at spille fodbold skal altid vægtes højt, og I befinder jer stadig i Guldalderen, hvor interesse for indlæring er i top. Udgangspunktet for børnene skal stadig være leg med bolden, og hovedvægten af træningen skal også stadig være koordinationstræning (motorikken), balancetræning og løbeskoling. Spillerne i denne aldersgruppe kan nu se ud over deres egen støvlesnude og er mere klar til større udfordringer, og det er på tide at lægge vægt på hurtige fødder og hurtighedstræning generelt. Der skal indgå forskellige øvelser med en bold tilhver, men megen træning kan nu udvides til større mål, større baner og større udfordringer. Retningslinje til træning: Træningen skal altid være sjov og aldersrelateret Uanset trænernes og forældrenes ambitionsniveau skal der være plads til alle Alle spillere skal have samme uddannelse, nogle gange bare på lidt forskelligt niveau Træningen må meget gerne foregå som stationstræning Træn hellere korte tid og effektivt end meget ukoncentreret og ikke planlagt Vi skal sikre, at alle spillerne er aktive og står minimalt stille under træningen Der skal fortsat trænes efter princippet 5:50:5-reglen (se forklaring herunder) 5:50:5-træningsprincippet: 5% af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau 50% af tiden på deres eget niveau 5% af tiden udfordres af spillere over deres eget niveau Retningslinje til kamp: Alle spillere skal min. spille en halv kamp og gerne mere (HAK) Alle trænere opfordres til at skifte ud hyppigt i en kamp Ingen spillere kommer med til kamp uden at have fået spilletid I disse årgange råder vi til, at der ikke arbejdes med faste hold Træningsmængde: Træningsmængden for disse alderstrin bør være mellem 4 timer pr. uge Fælles kultur: Ledere, forældre og spillere skal motivere og hjælpe med til at passe godt på bolde, materialer, klubhus og omgivelserne omkring JFC. I Jyllinge FC skal der ikke være lukkede hold, hvorfor vi opfordrer til samarbejde på tværs af hold & årgange Vi opfordrer til, at man klæder om i klubbens omklædningsrum før & efter træning og kamp 3

24 Efterfølgende skemaer er delt op i trin U-U: Når der er et tal = Spilleren præsenteres for øvelsen Når der er et tal = Spilleren øver færdigheden Når der er et 3 tal = Spilleren mestrer færdigheden Når der er et 4 tal = Spilleren optimerer færdigheden Husk at uanset hvilken øvelse, der udøves med bold, skal det altid være med begge ben Alle fodboldfærdigheder er taget ud fra Træningshæftet fra DBU Sådan træner vi, aldersrelateret træning og DBU Børnetræning. Teknisk U U Fodboldkoordination Rul bolden rundt, stop f.eks. med tå Drible m. vrist Drible stop med fodsål, knæ, bagdel Drible rundt og bytte bold ved fløjt Drible m. fodsål, inderside, yderside Drible med vendinger Drible og dække sin bold Temposkift Jonglering Lodret vristspark Spark og dribleudførelsen skal rettes på gennem vis/forklar/vis Lodret vristspark til bold der ligger stille Lodret vristspark til trillende bold Drible langsomt og sparke til bolden Korte og lange afleveringer (Præcise afleveringer) Afslutninger på mål Indersidespark Spark og dribleudførelsen skal nu rettes gennem vis/forklar/vis Indersidespark til bold der ligger stille Indersidespark til bold der triller langsomt Drible langsomt og sparke til bolden Sæt selv bolden i bevægelse fremad Spark til en modløbsbold fra forskellige retninger Korte og lange afleveringer (gerne med afslutning på mål) Præcise afleveringer med efterfølgende afslutninger Hovedstød Stående hovedstød Hovedstød i bevægelse Fokus hvad hovedstød bruges til Spil hvor hovedstød bruges Vendinger Øve vendinger med bold på forskellig vis Fokus på timing & tyngdepunkt Vendinger ved modtagelse af bold 4

25 Driblinger Der øves løbedriblinger og speeddriblinger Berøring Modtage og berøre bolden på forskellige måder Der arbejdes flere spillere sammen nu Arbejdes med at se op og bruge de rigtige fodstillinger Halvtliggende vristspark Spark skal rettes på gennem vis/forklar/vis Halvtliggende spark til bold der ligger stille Halvtliggende spark til bold der triller Der skal arbejdes med korte og lange afleveringer Øv sparket gerne gennem spil Taktisk U U Spilforståelse Hvornår skal jeg drible? Hvornår & Hvor skal jeg spille bolden hen? Hvor skal jeg løbe hen? Spil : & : & 3:3? Spilbarhed, dybde og bredde i spillet Hvad er forsvars-, midtbane-, angrebs- & opbygningsspil? Sammenspil, bandespil Vi sparker ikke bolden ud over sidelinjen med vilje Hvordan dækker jeg op? Angrebsspil, erobringsspil & forsvarsspil Positioner på banen Motorisk / Fysisk Løb fremad med eller uden bold med retningsskifte Løb baglæns Sidelæns løb Vendinger Hælspark og Knæløft Skadeforbyggende træning Hoppe/Springe Balanceøvelser Hurtige fødder Jonglering Gadedrengeløb med høje knæløftninger Indadfører & udadfører Diagonalløb Hurtighed generelt U U 5

26 Mentalt U U Spillerne får en opfattelse af, at de er gode nok Spillerne får succesoplevelser og selvtillid Spillerne får ros og klap på skuldrene Spillerne lærer at lytte og forstå fælles beskeder Der arbejdes med spillerens parathed og fokusering Spilleren forstår ordet Fairplay Alle holder en god tone Opsætning af mål Afspænding 6

27 Sportslige retningslinjer U3 - U4 Det gode klubliv og glæden ved at spille fodbold skal altid vægtes højt. De unge mennesker er nu blevet eller meget tæt på at være teenagere. Udgangspunktet for teenagerne skal stadig være leg med bolden, og hovedvægten af træningen skal også stadig være koordinationstræning (motorikken), balancetræning og løbeskoling med vægt på mere og mere taktik og fysik. Spillerne i denne aldersgruppe kan godt langsomt tildeles mere ansvar, og der kan stilles større krav til udførelsen af færdighederne. Det er blevet nu, at de bedste udskilles på. holdet osv., og hvor ordet niveauinddeling for alvor tager sin begyndelse. Det er også en alder, hvor man bør finde og definere en anføres forpligtelser. Retningslinje til træning: Træningen skal altid være sjov og aldersrelateret Uanset trænernes og forældrenes ambitionsniveau skal der være plads til alle Alle spillere skal have samme uddannelse, nogle gange bare på lidt forskelligt niveau Træningen må meget gerne foregå som stationstræning Træn hellere mindre tid og effektivt end meget ukoncentreret og ikke planlagt Vi skal sikre, at alle spillerne er aktive og står minimalt stille under træningen Der skal fortsat trænes efter princippet 5:50:5-reglen (se forklaring herunder) 5:50:5-træningsprincippet: 5% af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau 50% af tiden på deres eget niveau 5% af tiden udfordres af spillere over deres eget niveau Retningslinje til kamp: Alle spillere skal min. spille en halv kamp og gerne mere (HAK) Alle trænere opfordres til at skifte ud hyppigt i en kamp Ingen spillere kommer med til kamp uden at have fået spilletid Planlæg i god tid og ryk ikke det planlagte Træningsmængde: Træningsmængden for disse alderstrin bør være mellem 3 5 timer pr. uge Fælles kultur: Ledere, forældre og spillere skal motivere og hjælpe med til at passe godt på bolde, materialer, klubhus og omgivelserne omkring JFC. I Jyllinge FC skal der ikke være lukkede hold, hvorfor vi opfordrer til samarbejde på tværs af hold & årgange Vi opfordrer til, at man klæder om i klubbens omklædningsrum før & efter træning og kamp 7

28 Teknisk: Repetition og kvalitetsforbedring af de grundteknikker og detaljer, der er indøvet de tidligere år, skal vægtes højt. Der skal indøves i kamplignende situationer og under pres Tempo og intensitet skal øges Speciel træning af målmand er en nødvendighed Speciel træning af standardsituationer (frispark, straffespark) Lange afleveringer og indlæg skal præsenteres nu U4 kan inddrage 5 er bolde i noget af træningen som forberedelse til U5 og for at øge spillerens muskelstyrke (pas på, da det kan skabe overbelastningsskader) Taktisk: Videreudvikling af individuel taktisk træning Holdtaktisk træning skal præsenteres Standardsituationer Område- og zoneopdækning øves Samarbejde på banen trænes U3 bliver præsenteret for -mandsfodbold næste år Forsvars-, midtbane- og angrebstaktik trænes Motorisk / Fysisk: Fysisk træning er stadig kun med egen kropsvægt Styrketræning i mild grad kan trænes som forebyggende træning Der skal lægges vægt på intensitet, øget tid til øvelsen og større krav om udførelsen Mentalt: Positiv psyke skal der arbejdes med (puberteten kan være meget svær at komme igennem for den unge og hans/hendes omgivelser). Fastholdelse ved at have nærhed til spillerne er helt sikkert at anbefale her Individuelle målsætninger og fokusering skal øves 8

29 Sportslige retningslinjer U5 - U7 Det gode klubliv og glæden ved at spille fodbold skal altid vægtes højt. De unge mennesker er nu blevet teenagere. Udgangspunktet for teenagerne skal stadig være leg med bolden, og hovedvægten af træningen skal være tekniktræning og løbeskoling med stor vægt på flere taktiske og fysiske elementer. Spillerne i denne aldersgruppe skal alle have et eller andet ansvar af større eller mindre vigtighed, da det udvikler dem, og større krav til udførelsen af færdighederne er et must. Det er også alderen, hvor talenter måske skal hjælpes til større udfordringer, da niveauet ikke er højt nok. Men man må aldrig glemme bredden, da den er altafgørende for hele årgangen. Mange spillere falder fra pga. arbejde, lektier, kærlighed eller f.eks. efterskoleophold. Fastholdelse har en stor betydning her, så husk at holde mail-/tlf-liste opdateret, så de kan inviteres tilbage senere. Kvalitet i træningen er vigtig, for er det ikke spændende og udfordrende, så stopper de. Det er ligeledes vigtigt, at det, der er planlagt det være sig kamp eller træning skal der ikke ændres på, da de sjældent kan lave om i deres planer. Da de på den lange bane ikke magter det hele, er det lettest at sløjfe fodbolden. Retningslinje til træning: Træningen skal altid være sjov og aldersrelateret Uanset trænernes og spillernes ambitionsniveau skal der være plads til alle Alle spillere skal have samme uddannelse, bare på lidt forskelligt niveau Træningen må meget gerne foregå som stationstræning Træn hellere kortere tid og effektivt end meget ukoncentreret og ikke planlagt Vi skal sikre, at alle spillerne er aktive og står minimalt stille under træningen Der skal fortsat trænes efter princippet 5:50:5- reglen (se forklaring herunder) Spillerne må gerne tages med på råd til øvelserne Det er dog ikke spillerne, der skal være trænere 5:50:5-træningsprincippet: 5% af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau 50% af tiden på deres eget niveau 5% af tiden udfordres af spillere over deres eget niveau Retningslinje til kamp: Alle trænere opfordres til at skifte ud hyppigt i en kamp Ingen spillere kommer med til kamp uden at have fået spilletid Planlæg i god tid og ryk ikke det planlagte af hensyn til fastholdelse Træningsmængde: Træningsmængden for disse alderstrin bør være mellem 3 7 timer pr. uge 9

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

HUI Sporten Kort 16. november 2014

HUI Sporten Kort 16. november 2014 Kære forældre og spillere i HUI. Fremover vil der udkomme et månedslig nyhedsbrev som samler op på de ting der rører sig i HUI fodboldafdeling på børne- ungdomssiden netop nu. I brevet vil vi rette fokus

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

BØRNETRÆNER-SEMINARER

BØRNETRÆNER-SEMINARER FANTASTISK FODBOLDSTART - FOR DE 5-7 ÅRIGE BØRNETRÆNER-SEMINARER Er du U5-, U6- eller U7-træner, og vil du gerne klædes på til at skabe en sjov og velstruktureret fodboldtræning? Så brug en aften på et

Læs mere