SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult"

Transkript

1 RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4 Kampagne 13 Budget 14 Om Mellemfolkeligt Samvirke 15

2 Resumé Projektforslagsstiller: Mellemfolkeligt Samvirke Partner: ACTIVISTA - et globalt netværk af unge fra ungdomsorganisationer, der arbejder for at opfylde retten til mad og et anstændigt liv for alle. Lande: Kenya, Uganda, Nigeria, Gambia og Sierra Leone Projektperiode: Budget: kr. Resumé Knap en milliard mennesker en ud af syv i verden sulter. Mens der på globalt plan er sket store forbedringer inden for områder som uddannelse og sundhed, er sultkrisen eskaleret. Selvom der har været talt om bekæmpelse af sult siden den store sultkatastrofe på Afrikas Horn for mere end 25 år siden, er der stadig ikke skabt resultater, der kan forhindre gentagne sultkatastrofer. Der er brug for nye løsninger! Denne sommer har verden endnu engang set, at en omfattende sultkatastrofe er i udbrud. Men hvordan havde situationen set ud, hvis man for fem år siden havde haft et stærkt netværk af veluddannede unge, der satte sult på dagsordenen og tvang deres politiske beslutningstagere til at prioritere forebyggelse og langsigtede løsninger? Det kræver politisk handling at imødegå katastrofer som hungersnøden i Østafrika. Derfor skal løsningerne findes i det langsigtede arbejde. Med dette projekt vil 5580 unge fra 5 Øst- og Vestafrikanske lande blive uddannet i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Dermed skabes fundamentet for en regional bevægelse, der kan rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger. Midlerne fra Operation Dagsværk vil rette sig mod at skabe denne regionale bevægelse igennem uddannelse af unge i Øst og Vestafrika. Resultaterne af projektet vil være: Uddannelse: 180 unge fra 5 Øst- og Vestafrikanske lande gennemgår en fire måneders global ACTIVISTA-uddannelse i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde, der også gør dem i stand til at undervise andre unge 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult nationalt og lokalt og pege på de langvarige løsninger Organisering: Stærke, lokalt forankrede nationale ACTIVISTAnetværk i 5 Øst- og Vestafrikanske lande Et stærkt og bæredygtigt regionalt netværk af unge, der står sammen mod sult Et velfungerende online system for vidensdeling og fælles kampagneplanlægning Handling: En 3-årig fælles kampagne for retten til mad drevet af unge 2 regeringer (i de 5 lande, hvor projektet foregår), der indenfor 5 år har anerkendt retten til mad 5400 unge på en lokal ACTIVISTA-uddannelse, der hver når minimum 100 unge gennem deres kampagneaktiviteter, hvilket betyder at minimum unge oplyses om deres rettigheder Slagkraftige nationale og lokale kampagneaktiviteter, der sætter fokus på konkrete overtrædelser af retten til mad og langsigtede, bæredygtige løsninger på sultproblemerne i deres kontekst 1

3 Baggrund Fakta om sult: 925 millioner mennesker lever i sult Der er mad nok i verden til at brødføde alle Fejl- og underernæring i barndommen fører til reduceret fysisk og mental udvikling Børn og unges koncentrationsevne svækkes drastisk, når de ikke får nok mad Fra faldt antallet af sultende fra 959 til 791 millioner. Men fra slut-90 erne til i dag er tallet steget til næsten en milliard Kilde: FN s fødevareprogram, WFP Der er mad nok i verden til alle Alligevel har der aldrig før været så mange mennesker på jorden, som sulter. Mens der globalt er sket store forbedringer indenfor områder som uddannelse og sundhed, er sultkrisen eskaleret. Næsten en milliard mennesker lever i dag med sult. Det er derfor bydende nødvendigt, at der findes nye løsninger. Sommeren 2011 viste endnu engang behovet for, at der handles før forfærdelige sultkatastrofer, som den i Østafrika, bryder ud. Sult skal ikke behandles som en naturkatastrofe. Selvom tørken er den direkte årsag til sultkatastrofen i Østafrika, så er det ikke givet at tørke behøver føre til omfattende sult. Når tørken udvikler sig til en sultkatastrofe af de dimensioner, vi ser nu, så handler det også om manglende politisk vilje til at handle på problemerne. I den konkrete situation i Østafrika er befolkningen i de tørkeramte områder ludfattige, og har meget lidt at stå imod med i mangeltider. Gennem årtier er de sultramte områder blevet ignoreret og marginaliseret af de politiske ledere. De har forsømt at opbygge tilstrækkelige fødevarelagre og investere i bæredygtigt landbrug, kunstvandingssystemer, veje og markedsudvikling. Offentlige midler beregnet til dette er forsvundet i korruption. Imens klager bønder i de mere frugtbare dele af Kenya over, at deres afgrøder rådner, fordi vejene er så dårlige, at de ikke kan transportere deres afgrøder til de sultramte områder. Løsningen er derfor ikke blot at sende flere madpakker fra nord til syd, når katastrofen slår ned. Problemets kerne er ikke mangel på mad og mere nødhjælp, men at sikre en politisk vilje til at handle på årsagerne til sult. Løsningerne skal findes i det langsigtede arbejde. Hvis sult skal bekæmpes, kræver det opgør med årtiers marginalisering og fattigdom, fejslagne fødevarepolitikker og handlingslammede og korrupte regeringer. Borgerne skal kende årsagerne til sult, så de kan holde deres ledere ansvarlige for at løse problemerne. Symptombehandling i de enkelte lande er ikke nok! Sult forhindrer indlæring Mange forbinder kun sult med sommerens billeder fra hungersnøden i Østafrika; billeder af udmagrede børn med oppustede maver, fluer i øjnene og tomme blikke. Men sult har også et andet ansigt: Sult er også børn og unge i hundredetusindevis verden over, der passer deres skole og arbejde, men må nøjes med ét måltid mad om dagen, eller undvære mad hver anden dag, for at sikre den samlede families overlevelse. Omkring halvdelen af verdens sultende er børn og unge. Sult er en barriere for muligheden for at få et godt og værdigt liv. En måned uden nok mad kan få livslange konsekvenser for den fysiske og mentale udvikling. Et barn eller en ung person, der sulter, kan miste evnen og lysten til at lære og tage initiativ. Mad er en menneskeret 9 ud af 10 børn i verden får i dag en grunduddannelse. En historisk succes, der viser at forandring er mulig, hvis der er politisk vilje. Men alt for mange børn og unge sidder i skolerne med tomme maver og med ringe mulighed for reelt at lære, hvad de undervises i. Derfor skal mad anerkendes som en menneskeret. 2

4 Baggrund ACTIVISTA angriber årsagerne til sult der, hvor det gør den største forskel: Retten til mad skal skrives ind i landenes forfatninger. Det er først, når beslutningstagerne har bundet sig til et løfte juridisk og politisk, at man kan kræve, de skal opfylde deres forpligtigelser. De unge skal kende til deres rettigheder, så de kan holde beslutningstagerne op på deres løfter. Der skal arbejdes for investeringer i bæredygtigt landbrug, kunstvanding, nye afgrøder tilpasset klimaforandringer, forarbejdningsfaciliteter, infrastruktur og markedsadgang. Der skal arbejdes for jordreformer, så fattige mennesker får adgang til jord. Firmaer og investorer, der køber jord og smider fattige bønder væk, skal holdes ansvarlige. Der skal arbejdes for flere ressourcer til udvikling i sultramte områder og for, at den globale nedgang i verdensøkonomien håndteres på en måde, så det ikke går udover de fattigste. Korruption skal bekæmpes, så offentlige midler til udvikling ikke ender i de forkerte lommer. Ofte er der resourcer til mad til de fattigste - som bare aldrig når frem. I Brasilien er der politisk vilje til at løse sultproblemerne. Med en effektiv politik fik man nedbragt fejlernæring blandt børn med 73% på kun seks år. Retten til mad er blevet indskrevet i den brasilianske forfatning, og landet er en stærk rollemodel for andre lande med sultproblemer. Eksemplet viser, at det der er brug for, er politisk vilje til at bekæmpe sult. Hvis de politiske og strukturelle årsager til sult skal ændres, skal de, som lever med sulten, have indflydelse. ACTIVISTA arbejder for, at mad anerkendes som en grundlæggende menneskeret og for, at unge bliver hørt om dette krav. Retten til mad vil betyde, at regeringer ikke kan læne sig tilbage, mens hungersnøden kommer snigende; de vil være tvunget til at handle. Unge står sammen mod sult Unge hører til de mest sårbare og udsatte grupper i Afrika. De er ofte uden ressourcer, har problemer med uddannelse og arbejdsløshed, og rammes hårdest af krise, fattigdom og korruption. Tre ud af fire afrikanske unge lever for under 2 dollars om dagen, og omkring halvdelen af verdens sultne er unge og børn. Særligt hårdt ramt er de unge piger - når der ikke er mad nok til alle i familien, er det dem, der spiser sidst. Samtidigt udgør de unge en meget stor del af befolkningen. I de fleste lande i Afrika udgør unge under 25 år 60-70%. I foråret 2011 så vi, hvordan de unge gik forrest i protesterne i Tunesien og Egypten. De mange unge har potentialet til at være med til at skabe forandringer. De unge er ofte fulde af energi, engagement og fremdrift, og Activista er den helt rigtige platform for mit arbejde med social forandring - både nationalt og globalt. Fatima Madaki Activista Nigeria de vover at drømme om et bedre liv og en bedre fremtid for dem selv og deres land. De mangler blot værktøjerne til at kunne handle konstruktivt. Dette projekt vil fokusere på unge fra fem lande i Afrika; Kenya og Uganda i Østafrika samt Gambia, Nigeria og Sierra Leone i Vestafrika. Det er alle fem lande, hvor sulten er en del af mange unges hverdag. De er alle præget af dyb fattigdom, store ungdomsårgange og svigtende regeringer. I alle fem lande er der samtidig stort potentiale for forandring: Demokratiske strukturer og tusindevis af unge, der vil handle for forandring. Ved at arbejde i to regioner kan projektet styrke det regionale og internationale samarbejde i netværket. Det skaber gode forhold for vidensdeling, inspiration og erfaringsudveksling, og de unge vil stå stærkere nationalt de vil simpelthen blive lyttet mere til, fordi de har internationale relationer. Samtidig er der også mulighed for regionalt kampagnearbejde for at lægge pres på den Afrikanske Union, så de lever op til deres løfter om at halvere sult inden

5 Projektbeskrivelse Køn og ligestilling Køns- og ligestillingsspørgsmål er et centralt fokusområde for ACTIVISTA-netværket. Blandt ACTIVISTAs frivillige er kvinder stærkt repræsenteret, og ACTIVISTA sætter gennemgående fokus på overtrædelse af kvinders rettigheder og kvinders særlige problemer. At sikre kvinders involvering og deltagelse i projektet vil derfor være helt i tråd med ACTIVISTAS øvrige arbejde. Formål Projektets formål er at sætte sult på dagsordnen, fordi det er en alvorlig hindring for, at fattige unge får et værdigt liv og en reel mulighed for uddannelse. Overordnet handler projektet om at adressere årsagerne til sult og placere ansvaret hos de politiske beslutningstagere. Gennem fortalervirksomhed og kampagnearbejde vil de unge arbejde for, at retten til mad anerkendes som en basal ret for alle mennesker. Målgruppe Den globale ACTIVISTA uddannelse: 180 unge i alderen år. De unge vil komme fra både landområder, mindre byer og storbyer som Nairobi og Lagos. Mindst 75% vil være unge, der selv kommer fra et liv i fattigdom, mens op til 25% vil være solidariske aktivister, som ikke nødvendigvis er vokset op i fattigdom, men som vil være aktive i kampen for retten til mad. Minimum halvdelen vil være unge kvinder. De unge vil blive rekrutteret i en gennemsigtig proces fra forskellige ungdomsorganisationer, der indgår i de nationale ACTIVISTA-netværk. Den lokale ACTIVISTA uddannelse: 5400 unge i alderen år. De 180 unge, der har taget den globale ACTIVISTA uddannelse, vil hver uddanne 30 andre unge. Dette vil ske på et kortere 10-dages uddannelsesforløb, hvor fokuset er på retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Kriterierne for deltagelse vil være de samme som for den primære målgruppe (geografisk placering, indkomst, køn). De lokale ACTIVISTA-netværk vil følge op på uddannelsesforløbene, og de unge vil gå aktivt ind i kampagnen med den viden og de redskaber, de har tilegnet sig. Overordnede mål 2 regeringer skal indenfor 5 år anerkende retten til mad Et af de centrale mål er at få indskrevet retten til mad i landenes forfatninger. I Kenya har man allerede opnået dette, så her vil fokus være på at holde beslutningstagerne op på deres løfter og sikre, at rettigheden også bliver en realitet. Vores mål er, at minimum 2 regeringer (udover Kenya) anerkender retten til mad. Over ½ million unge skal kende deres rettigheder Hvis unge fattige skal kunne kræve deres ret og forstå, at retten til mad ikke er en almisse skal de kende til deres rettigheder. Det gælder både, hvor regeringer har indført retten til mad rent juridisk, og hvor de ikke har gjort dette endnu. Vores mål er, at de 5400 unge på den lokale ACTIVISTA uddannelse når ud til minimum 100 unge hver, og dermed oplyser minimum unge om deres rettigheder. Overtrædelser af retten til mad skal forhindres, og løsninger skal findes og gennemføres Hvis sult reelt skal bekæmpes, kræver det slagkraftige kampagner og pres på beslutningstagerne, så de holdes ansvarlige for at løse de grundlæggende årsager til sult. Det er i de aktive kampagner for retten til mad, at projektets endelige succes vil kunne blive målt. For alle kampagneaktiviteter, vil der blive opstillet konkrete resultatmål og succeskriterier ved at involvere de unge selv. De konkrete resultatmål vil være tilpasset de forskellige nationale og lokale kontekster, så skytset rettes derhen, hvor det gør den største forskel. Det er af bydende nødvendighed, at de unge selv er med til at definere deres mål for at sikre lokalt ejerskab og energi i kampagnerne. 4

6 Projektbeskrivelse Bæredygtighed Projektet satser på at skabe langvarige, bæredygtige løsninger på sultproblematikken som et alternativ til den kortsigtede nødhjælpsmodel, der alt for ofte står alene som løsning på sult. Vi satser på investering i mennesker, fordi mennesket er den vigtigste ressource i al udvikling. I fattige lande, som herhjemme, er der brug for et stærkt civilsamfund, der kan fungere som kritisk modvægt til autoriteterne, udvikle alternative løsninger og lægge pres på politikere. Vi ved af erfaring, at mange gode ting sker, når man samler engagerede og dedikerede unge til en fælles, intens læringsoplevelse. Bæredygtigheden af projektet ligger inde i de unges hoveder; i deres evne til at konsolidere og udvikle de evner og det engagement, der skal til, for at kunne bekæmpe årsagerne til sult. De unge vil blive engagerede ildsjæle med evner og erfaring inden for retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Med i bagagen får de et væld af ressourcer: Værktøjer, viden, erfaring og netværk. De unge får ikke blot værktøjer, men også et fælles handlerum for at omsætte læring til handling. Uddannelsen følges op med videregivelse af erfaringer gennem ung-tilung metoden, opfølgning af aktiviteter startet under projektet, supervision, nationale kurser, styrkelse af de nationale netværk og et globalt virtuelt samlingspunkt. Uddannelsen er ikke blot et skolebænks-projekt uden forankring i virkeligheden; den skal munde ud i konkrete kampagner og fælles handling. Endeligt er det vigtigt, at uddannelsen lægger stor vægt på økonomi og fundraising til kampagner. De unge, der får uddannelsen, vil derfor selv være i stand til at generere indtægter til netværket for fremtiden. Konkrete resultater Uddannelse: 180 unge fra 5 øst- og vestafrikanske lande gennemgår en fire måneders global ACTIVISTA-uddannelse i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde, der også gør dem i stand til at undervise andre unge 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger Organisering: Stærke, lokalt forankrede nationale ACTIVISTA-netværk i 5 øst- og vestafrikanske lande Et stærkt og bæredygtigt regionalt netværk af unge, der står sammen mod sult Et velfungerende online system for vidensdeling og fælles kampagneplanlægning Handling: En 3-årig fælles kampagne for retten til mad drevet af unge 2 regeringer har indenfor 5 år anerkendt retten til mad Hver af de 5400 unge på den lokale ACTIVISTA uddannelse når minimum 100 unge hver gennem deres kampagneaktiviteter, og oplyser dermed minimum unge om deres rettigheder Slagkraftige nationale og lokale kampagneaktiviteter sætter fokus på konkrete overtrædelser af retten til mad og langsigtede, bæredygtige løsninger på sultproblemerne i deres kontekst 5

7 Projektbeskrivelse a Lokal forankring ACTIVISTA har sin lokale forankring og legitimitet hos det ACTIVISTA kalder rettighedsindehaverne, dvs. hos de mennesker, som lever i fattigdom og med sult. Det er de mennesker, hvis rettigheder bliver overtrådt. Landene har forskellige strukturer for, hvordan denne forankring sikres, men omdrejningspunktet er de unges egne organisationer, som indgår i netværket. Det er der, kampagnerne finder deres livsnerve, og det er der, de unge til uddannelsen rekrutteres fra. Projektet støtter derved lokalt forankrede ungdomsorganisationer, der allerede eksisterer, og sikrer derved en fortsat udvikling og stabilitet i netværket. Det lokale ejerskab er sikret helt fra starten, idet projektet er udviklet sammen med de unge fra ACTIVISTA, og bygger på deres efterspørgsel efter viden og konkrete værktøjer til at styrke deres kampagnearbejde mod sult. En række forskellige ACTIVISTA-lande og repræsentanter og frivillige fra de forskellige partnerorganisationer har deltaget i den løbende projektudvikling i perioden fra Planlægningen er sket gennem diskussioner af, hvilke behov der er blandt ACTIVISTAs frivillige for, at de kan handle meningsfuldt i kampen mod sult. Herfra er undervisningsmodulerne blevet udviklet. Partner: ACTIVISTA Projektets partnerorganisation er ACTIVISTA, ActionAid s internationale ungdomsnetværk. ACTIVISTA er et globalt netværk af unge fra ungdomsorganisationer fra 27 forskellige lande verden over, der arbejder for at opfylde retten til mad og et anstændigt liv for alle. Mellemfolkeligt Samvirke er medlem af ActionAid International, og i 2009 blev Mellemfolkeligt Samvirke givet ansvaret for at koordinere ACTIVISTA. Formålet med ACTIVISTA er at skabe en global platform for unge frivillige aktivister, der arbejder med at bekæmpe sult og fattigdom. Dette udmønter sig fx i kampagner omkring småbønders jordrettigheder, kvinders ret til jord, biobrændsel og politiske prioriteringer mellem industrielle landbrug og smålandbrug. ACTIVISTA blev dannet i 2007 af unge aktivister fra det internationale netværk ActionAid i 10 lande med Kenya, Brasilien og Storbritannien som initiativtagere. Med respekt for nationale forskelligheder valgte de kampen mod sult som det fælles omdrejningspunkt. I dag er der aktive ACTIVISTAnetværk i Kenya, Uganda, Nigeria, Gambia, Sierra Leone, Nepal, Myanmar/Burma, Brasilien, El Salvador, Sydafrika, England, Frankrig, Danmark, Grækenland, Zimbabwe, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Peru, Haiti og Nicaragua. Flere lande har meldt deres interesse, og vil blive optaget i netværket de kommende år. I det foreslåede projekt arbejdes sammen med 5 nationale ACTIVISTA -netværker i øst- og vestafrika: Kenya, Gambia, Sierra Leone, Nigeria og Uganda. En del af de aktive i ACTIVISTA er kernefrivillige, som arbejder året rundt på kampagnen mod sult. Men langt de fleste af de frivillige kommer fra mindre organisationer som bondebevægelser på landet såvel som unge fra storbyens slumområder, der hver for sig arbejder med forskellige problemer. I ACTIVISTA slår de kræfterne sammen for at lære af hinanden og løse deres fælles udfordringer. I de fem lande udgøres ACTIVISTA-netværket af følgende ungdomsorganisationer: African Youth Coalition Against Hunger (AYCAH), Centre for the Coalition of Youth Activities (CCYA), Dorette Youth Network, Ebonyyi PAP, Fahimta Women and Youth Development Initiativ (FAWOYD), Independent Youth Forum (IYF), KCODA Kibera Community Journalism, Kids and Teens Resource Centre, Kwacha Africa, Project Agape, RETAN, Sierra Leone Youth Empowerment Organisation (SLYEO), Society and Communication Development, Youth, Adolescent, Reflection & Action Centre (YARAC), og Youth Policy Plus. De lokale partnere er mangeårige Actionaid partnere og har været med til at forme Activista i deres respektive lande. 6

8 Jeg ved, hvordan det er at leve med sult. Derfor er jeg gået sammen med andre unge i Activista for at gøre alt, hvad jeg kan for at bekæmpe sult. I Sierra Leone og resten af verden. Teresa Josephine Dick, Activista Sierra Leone Aktiviteter Uddannelse: Mad er en rettighed Projektet har to uddannelsesforløb: En fire-måneders global ACTIVISTA uddannelse og en kortere lokal ACTIVISTA uddannelse på 10 dage. Den globale ACTIVISTA uddannelse Den globale ACTIVISTA uddannelse uddanner 180 unge i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Uddannelsen varer 4 måneder og finder sted hvert halve år, dvs. i alt 6 hold á 30 deltagere vil blive uddannet i perioden Uddannelsen vil finde sted på to regionale uddannelsescentre i hhv. Øst- og Vestafrika. Det er et centralt element i uddannelsen, at de unge bliver i stand til at undervise andre unge. Deltagerne har ansvar for at fungere som frivillige undervisere og arrangere de lokale ACTIVISTAkurser efter, at de selv har fuldført deres egen uddannelse. De unge skal bo og leve sammen. Det vil skabe gensidig inspiration og udveksling af erfaringer. Muligheden for at bo sammen med andre unge i stedet for at være stavnsbundet hjemme hos forældrene vil for nogle i sig selv være revolutionerende. Kost og logi udgør en stor del af budgettet, men dette er essentielt for, at uddannelserne overhovedet er tilgængelige for de unge fra fattige områder. Uddannelsen bygger på traditionerne fra borgerrettighedsbevægelsens uddannelsescentre i USA, medborgerskoler for sorte og hvide under Apartheid i Sydafrika og ikke mindst den danske højskoletradition. Pædagogikken er baseret på offentlig aktionslæring (hvor teori afprøves i praksis uden for klasselokalet), ung-til-ung tilgang (hvor man lærer af andre unges erfaringer, der er det samme sted i livet som en selv) og participatoriske metoder (hvor deltagerne hele tiden indrages). Det betyder, at der ikke blot vil være foredrag og diskussioner - de unge vil også få konkrete erfaringer med at handle sammen i det offentlige rum og være aktive medskabere af deres egen uddannelse. Den lokale ACTIVISTA uddannelse 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger. Målet er, at de unge bliver bevidste om retten til mad og årsagerne til sult, samt lærer, hvordan de kan arbejde for at få denne rettighed opfyldt. De skal blive i stand til at gå i dialog og presse de lokale beslutningstagere til at løse sultproblemerne. De vil dermed indgå som drivkræfter i lokale, regionale, nationale og globale kampagner for retten til mad. Den lokale ACTIVISTA uddannelse er et vigtigt delkomponent i projektet. Deltagerne på de lokale ACTIVISTA uddannelser vil også videregive deres viden og erfaringer til unge fra deres respektive ungdomsorganisationer. Underviserne kommer alle fra den globale ACTIVISTA uddannelse og har hver ansvaret for, at 30 unge undervises. Uddannelsernes Moduler: (Den lokale ACTIVISTA uddannelse vil indeholde dele af de længere moduler fra den globale ACTIVISTA uddannelse, modul 2-6) 1. Gi det videre: Undervisning og pædagogik 2. Viden: Retten til mad og årsagerne til sult i de enkelte lande 3. Organisering: Frivillighed, mobilisering og ledelse 4. Kommunikation: Nye og gamle medier 5. Fortalervirksomhed: Taleteknik og presse håndtering 6. Kampagner: Udvikling af effektive kampagner lokalt, nationalt og globalt 7. Økonomi: Fundraising og alternative måder at finansiere aktiviteter 7

9 Projektbeskrivelse Organisering: Styrk ACTIVISTA De to ACTIVISTA uddannelser sætter de unge i stand til at organisere sig og handle sammen. Støtten fra Operation Dagsværk er først og fremmest afsat til uddannelsesdelen, men læringen stopper ikke der. Det at organisere sig og handle sammen skal forstås som en central del af læringen, hvorfor der også er afsat midler til netop disse to elementer. Styrkelse af de nationale ACTIVISTA netværk En central del af projektet er styrkelse af de nationale ACTIVISTA netværk i de 5 lande. Det er afgørende for at sikre den lokale forankring og gøre netværket stærkt og bæredygtigt. Antallet af aktiviteter og frivillige skal øges, ligesom der skal sikres gode forhold for at handle sammen nationalt. En styrkelse af det nationale netværk er samtidigt en styrkelse af de ungdomsorganisationer, der er en del af ACTIVISTA. Styrkelse af det globale ACTIVISTA netværk Den globale ACTIVISTA uddannelse og de styrkede nationale netværk vil også styrke det globale ACTIVISTA netværk. Det vil sætte de frivillige i stand til at indgå i fælles kampagner, kommunikere og planlægge på tværs af grænser uden at miste den lokale forankring. Online portal: Open source og fælles planlægning En online portal vil fungere som et dynamisk virtuelt mødested for hele netværket. Det er helt afgørende, at den viden og erfaring, som udvikles og skabes i mødet mellem de unge på de lange og korte uddannelser, ikke begrænses til deltagerne. Uddannelsen vil have open source som ledende princip, dvs. at undervisningsmateriale, forelæsninger, manualer og guide-lines, så vidt så muligt, skal være gratis og tilgængelige for alle i netværket. 8

10 Projektbeskrivelse Nafiz giver det videre til unge i Bangladesh Nafiz Imtiaz deltog i den globale ACTIVISTA uddannelse i Nepal, og er vendt hjem fuld af idéer og ny energi. Hele foråret har han arbejdet med at give det han har lært videre til andre unge i Bangladesh igennem lokale ACTIVISTAuddannelser. Det har ført til dannelsen af frivilliggrupper på distriktsniveau og sat gang i planlægningen af lokale og nationale kampagneaktiviteter mod sult. Handling: Kampagner mod sult Uddannelse og organisering er et middel til at styrke kampen mod sult. De mange unge, som vil være direkte involveret i projektet, vil blive i stand til at organisere tusindevis af andre unge i deres organisationer og nærområder i slummen såvel som på landet. Kampagnerne vil rette sig mod de bagvedliggende årsager til sult. De vil fokusere på at oplyse unge om retten til mad, at få regeringerne til at anerkende retten til mad samt rette fokus mod konkrete overtrædelser af retten til mad og løsninger på dette. Kampagnerne vil blive tilpasset de nationale forhold, men fælles er målet om at mobilisere en politisk vilje hos beslutningstagerne til at handle på sultproblemerne, før de ender i katastrofer. Kampagnerne vil både foregå på gaden og ved forhandlingsbordene. De vil have forskelligt udtryk afhængig af landet og indeholde mange forskellige aktiviteter, alt efter konteksten. Eksempler på aktiviteter kunne være: Research og dokumentation af sager, der omhandler korruption, dialogmøder med bønder og relevante myndigheder, koncerter, gadeteater og demonstrationer. De nationale kampagner vil føde ind i den globale kampagne, som sætter fokus på sult i et internationalt perspektiv. ACTIVISTA vil f.eks. kunne danne en fælles stemme mod sult omkring globale mobiliseringsdage som World Food I Bangladesh har man valgt at sætte fokus på at sikre VGF-cards til fattige kvindelige småbønder. VGF-cards er madrationer beregnet på de fattigste dele af befolkningen. De administreres af lokale landsbyoverhoveder, der typisk får et vist antal kort til uddeling blandt sine borgere. Desværre er de lokale landsbyoverhoveder notorisk kendt for korruption og svindel, og der er mange eksempler på, at VGF-cards, der aldrig når frem til de allerfattigste. Det gør Nafiz og ACTIVISTA i Bangladesh nu noget ved. Ved at skabe synlighed omkring antal VGFcards tildelt til en landsby og oplyse borgerne om deres ret til disse, vil svindel og korruption fremstå helt åbenlyst og dermed bekæmpes. Day, International Women s Rights Day, osv. Man kunne også forestille sig, at der blev etableret en koordineret fælles sultkaravane i de fem lande, for at skabe opmærksomhed om kampagnearbejdet. Med ACTIVISTA-uddannelsen og styrkelse af ACTIVISTA-netværket, vil de unge have redskaber ved hånden til at føre stærke kampagner på alle niveauer. De unge vil løbende udveksle erfaringer om, hvad der virker. Hvert år vil ACTIVISTA udgive en rapport over de mest virkningsfulde kampagneaktiviteter i hvert land. Rapporterne skal sikre dokumentation, evaluering og erfaringsudveksling mellem landene og være tilgængelige på ACTIVISTAs online platform. 9

11 Projektbeskrivelse ACTIVISTAs omskriver forfatningen i Nepal I efteråret 2010 har 24 globale ACTIVISTAs fra Asien og Danmark fået 9 partier i Nepals parlament til at love, at retten til mad skrives ind i den nye forfatning. Retten til mad er retten til liv som kampagne-sloganet lyder har i de seneste tre måneder overdøvet trafikstøjen i Kathmandu. Ihærdigt har aktivisterne været på gader og stræder og allieret sig med en række ungdomsorganisationer for at presse politikerne til at love at gøre en ende på lidelserne for de 23,9 pct. af befolkningen, der sulter. Det endte med, at politikerne bad om ACTIVISTAs hjælp til at få mere information. Ved en afsluttende event foran parlamentet i Kathmandu viste en kvindelig politiker sin støtte ved holde en tale foran de forsamlede ungdomsorganisationer og aktivister, for derefter at gå ind i parlamentet iført kampagnens røde T-shirt. Larmen uden for parlamentet brød den politiske dagsorden, og kampagnens bestemmelser blev diskuteret. Til slut havde ni partier skrevet under på, at retten til mad nu skal være en del af landets endelige forfatning. Udtalelser fra deltagerne: Before, I never thought I could go to the political parties and talk to them. At the Global ACTIVISTA Pilot training we just did it - and they actually listened. The course has given me confidence. Anand, Nepal I believe this training will be important for the future in Myanmar. Campaigning together with my new Nepali friends, has taught me the importance of aligning and working together between organizations instead of competing. Wunna, Myanmar Before I was always the young guy from the slum community. Now, when people meet me on the streets I am an ACTIVISTA ACTIVISTA gives me an identity. Moti, Nepal 10

12 Projektbeskrivelse Lokale unge Lokale unge Gambia Kenya Nigeria DK Uganda Sierra Leone Lokale unge Lokale unge Lokale unge Organisering De nationale ACTIVISTA-netværk har et organisatorisk fundament hos en ACTIVISTA-koordinator, der er ansat af og hos ActionAid i det pågældende land. Den organisatoriske forankring hos ActionAid i det pågældende land sikrer, at netværket nyder godt af organisationens faglige ekspertise, og at ACTIVISTAs aktiviteter styres og monitoreres på samme professionelle måde som ActionAids øvrige aktiviteter. ACTIVISTA-koordinatoren samarbejder og planlægger aktiviteter med nationale frivillige og partnerorganisationer. På baggrund af diskussioner med de nationale netværk mødes koordinatorerne, og når det er muligt også frivillige, en gang om året og fastlægger kampagnefokus for det kommende år. Dette årlige møde kaldes ACTIVI- STA Forum. I 2009 blev Mellemfolkeligt Samvirke givet ansvaret for at koordinere ACTIVISTA-netværket. Derfor sidder det internationale ACTIVISTA-team på 3 personer i Danmark. Teamet er ansvarligt for den overordnede koordinering og monitorering af netværkets aktiviteter og for at sikre den interne kommunikation. Teamet faciliterer kapacitetsopbygning af netværket gennem uddannelse, vidensdeling og erfaringsudveksling. For Østafrika (Kenya og Uganda) vil Mellemfolkeligt Samvirkes mangeårige kursuscenter TCDC i Arusha i det nordlige Tanzania fungere som uddannelsescenter for den globale ACTIVISTAuddannelse. Her eksisterer allerede gode rammer for at lave velfungerende og langvarige uddannelsesforløb: Udgifterne til undervisernes løn samt vedligeholdelse af de fysiske rammer afholdes af Mellemfolkeligt Samvirke. For Vestafrika (Sierra Leone, Gambia og Nigeria) vil uddannelsen finde sted på eksisterende træningsfaciliteter i Nigeria i samarbejde med ActionAid Nigeria. 11

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere