SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult"

Transkript

1 RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4 Kampagne 13 Budget 14 Om Mellemfolkeligt Samvirke 15

2 Resumé Projektforslagsstiller: Mellemfolkeligt Samvirke Partner: ACTIVISTA - et globalt netværk af unge fra ungdomsorganisationer, der arbejder for at opfylde retten til mad og et anstændigt liv for alle. Lande: Kenya, Uganda, Nigeria, Gambia og Sierra Leone Projektperiode: Budget: kr. Resumé Knap en milliard mennesker en ud af syv i verden sulter. Mens der på globalt plan er sket store forbedringer inden for områder som uddannelse og sundhed, er sultkrisen eskaleret. Selvom der har været talt om bekæmpelse af sult siden den store sultkatastrofe på Afrikas Horn for mere end 25 år siden, er der stadig ikke skabt resultater, der kan forhindre gentagne sultkatastrofer. Der er brug for nye løsninger! Denne sommer har verden endnu engang set, at en omfattende sultkatastrofe er i udbrud. Men hvordan havde situationen set ud, hvis man for fem år siden havde haft et stærkt netværk af veluddannede unge, der satte sult på dagsordenen og tvang deres politiske beslutningstagere til at prioritere forebyggelse og langsigtede løsninger? Det kræver politisk handling at imødegå katastrofer som hungersnøden i Østafrika. Derfor skal løsningerne findes i det langsigtede arbejde. Med dette projekt vil 5580 unge fra 5 Øst- og Vestafrikanske lande blive uddannet i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Dermed skabes fundamentet for en regional bevægelse, der kan rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger. Midlerne fra Operation Dagsværk vil rette sig mod at skabe denne regionale bevægelse igennem uddannelse af unge i Øst og Vestafrika. Resultaterne af projektet vil være: Uddannelse: 180 unge fra 5 Øst- og Vestafrikanske lande gennemgår en fire måneders global ACTIVISTA-uddannelse i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde, der også gør dem i stand til at undervise andre unge 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult nationalt og lokalt og pege på de langvarige løsninger Organisering: Stærke, lokalt forankrede nationale ACTIVISTAnetværk i 5 Øst- og Vestafrikanske lande Et stærkt og bæredygtigt regionalt netværk af unge, der står sammen mod sult Et velfungerende online system for vidensdeling og fælles kampagneplanlægning Handling: En 3-årig fælles kampagne for retten til mad drevet af unge 2 regeringer (i de 5 lande, hvor projektet foregår), der indenfor 5 år har anerkendt retten til mad 5400 unge på en lokal ACTIVISTA-uddannelse, der hver når minimum 100 unge gennem deres kampagneaktiviteter, hvilket betyder at minimum unge oplyses om deres rettigheder Slagkraftige nationale og lokale kampagneaktiviteter, der sætter fokus på konkrete overtrædelser af retten til mad og langsigtede, bæredygtige løsninger på sultproblemerne i deres kontekst 1

3 Baggrund Fakta om sult: 925 millioner mennesker lever i sult Der er mad nok i verden til at brødføde alle Fejl- og underernæring i barndommen fører til reduceret fysisk og mental udvikling Børn og unges koncentrationsevne svækkes drastisk, når de ikke får nok mad Fra faldt antallet af sultende fra 959 til 791 millioner. Men fra slut-90 erne til i dag er tallet steget til næsten en milliard Kilde: FN s fødevareprogram, WFP Der er mad nok i verden til alle Alligevel har der aldrig før været så mange mennesker på jorden, som sulter. Mens der globalt er sket store forbedringer indenfor områder som uddannelse og sundhed, er sultkrisen eskaleret. Næsten en milliard mennesker lever i dag med sult. Det er derfor bydende nødvendigt, at der findes nye løsninger. Sommeren 2011 viste endnu engang behovet for, at der handles før forfærdelige sultkatastrofer, som den i Østafrika, bryder ud. Sult skal ikke behandles som en naturkatastrofe. Selvom tørken er den direkte årsag til sultkatastrofen i Østafrika, så er det ikke givet at tørke behøver føre til omfattende sult. Når tørken udvikler sig til en sultkatastrofe af de dimensioner, vi ser nu, så handler det også om manglende politisk vilje til at handle på problemerne. I den konkrete situation i Østafrika er befolkningen i de tørkeramte områder ludfattige, og har meget lidt at stå imod med i mangeltider. Gennem årtier er de sultramte områder blevet ignoreret og marginaliseret af de politiske ledere. De har forsømt at opbygge tilstrækkelige fødevarelagre og investere i bæredygtigt landbrug, kunstvandingssystemer, veje og markedsudvikling. Offentlige midler beregnet til dette er forsvundet i korruption. Imens klager bønder i de mere frugtbare dele af Kenya over, at deres afgrøder rådner, fordi vejene er så dårlige, at de ikke kan transportere deres afgrøder til de sultramte områder. Løsningen er derfor ikke blot at sende flere madpakker fra nord til syd, når katastrofen slår ned. Problemets kerne er ikke mangel på mad og mere nødhjælp, men at sikre en politisk vilje til at handle på årsagerne til sult. Løsningerne skal findes i det langsigtede arbejde. Hvis sult skal bekæmpes, kræver det opgør med årtiers marginalisering og fattigdom, fejslagne fødevarepolitikker og handlingslammede og korrupte regeringer. Borgerne skal kende årsagerne til sult, så de kan holde deres ledere ansvarlige for at løse problemerne. Symptombehandling i de enkelte lande er ikke nok! Sult forhindrer indlæring Mange forbinder kun sult med sommerens billeder fra hungersnøden i Østafrika; billeder af udmagrede børn med oppustede maver, fluer i øjnene og tomme blikke. Men sult har også et andet ansigt: Sult er også børn og unge i hundredetusindevis verden over, der passer deres skole og arbejde, men må nøjes med ét måltid mad om dagen, eller undvære mad hver anden dag, for at sikre den samlede families overlevelse. Omkring halvdelen af verdens sultende er børn og unge. Sult er en barriere for muligheden for at få et godt og værdigt liv. En måned uden nok mad kan få livslange konsekvenser for den fysiske og mentale udvikling. Et barn eller en ung person, der sulter, kan miste evnen og lysten til at lære og tage initiativ. Mad er en menneskeret 9 ud af 10 børn i verden får i dag en grunduddannelse. En historisk succes, der viser at forandring er mulig, hvis der er politisk vilje. Men alt for mange børn og unge sidder i skolerne med tomme maver og med ringe mulighed for reelt at lære, hvad de undervises i. Derfor skal mad anerkendes som en menneskeret. 2

4 Baggrund ACTIVISTA angriber årsagerne til sult der, hvor det gør den største forskel: Retten til mad skal skrives ind i landenes forfatninger. Det er først, når beslutningstagerne har bundet sig til et løfte juridisk og politisk, at man kan kræve, de skal opfylde deres forpligtigelser. De unge skal kende til deres rettigheder, så de kan holde beslutningstagerne op på deres løfter. Der skal arbejdes for investeringer i bæredygtigt landbrug, kunstvanding, nye afgrøder tilpasset klimaforandringer, forarbejdningsfaciliteter, infrastruktur og markedsadgang. Der skal arbejdes for jordreformer, så fattige mennesker får adgang til jord. Firmaer og investorer, der køber jord og smider fattige bønder væk, skal holdes ansvarlige. Der skal arbejdes for flere ressourcer til udvikling i sultramte områder og for, at den globale nedgang i verdensøkonomien håndteres på en måde, så det ikke går udover de fattigste. Korruption skal bekæmpes, så offentlige midler til udvikling ikke ender i de forkerte lommer. Ofte er der resourcer til mad til de fattigste - som bare aldrig når frem. I Brasilien er der politisk vilje til at løse sultproblemerne. Med en effektiv politik fik man nedbragt fejlernæring blandt børn med 73% på kun seks år. Retten til mad er blevet indskrevet i den brasilianske forfatning, og landet er en stærk rollemodel for andre lande med sultproblemer. Eksemplet viser, at det der er brug for, er politisk vilje til at bekæmpe sult. Hvis de politiske og strukturelle årsager til sult skal ændres, skal de, som lever med sulten, have indflydelse. ACTIVISTA arbejder for, at mad anerkendes som en grundlæggende menneskeret og for, at unge bliver hørt om dette krav. Retten til mad vil betyde, at regeringer ikke kan læne sig tilbage, mens hungersnøden kommer snigende; de vil være tvunget til at handle. Unge står sammen mod sult Unge hører til de mest sårbare og udsatte grupper i Afrika. De er ofte uden ressourcer, har problemer med uddannelse og arbejdsløshed, og rammes hårdest af krise, fattigdom og korruption. Tre ud af fire afrikanske unge lever for under 2 dollars om dagen, og omkring halvdelen af verdens sultne er unge og børn. Særligt hårdt ramt er de unge piger - når der ikke er mad nok til alle i familien, er det dem, der spiser sidst. Samtidigt udgør de unge en meget stor del af befolkningen. I de fleste lande i Afrika udgør unge under 25 år 60-70%. I foråret 2011 så vi, hvordan de unge gik forrest i protesterne i Tunesien og Egypten. De mange unge har potentialet til at være med til at skabe forandringer. De unge er ofte fulde af energi, engagement og fremdrift, og Activista er den helt rigtige platform for mit arbejde med social forandring - både nationalt og globalt. Fatima Madaki Activista Nigeria de vover at drømme om et bedre liv og en bedre fremtid for dem selv og deres land. De mangler blot værktøjerne til at kunne handle konstruktivt. Dette projekt vil fokusere på unge fra fem lande i Afrika; Kenya og Uganda i Østafrika samt Gambia, Nigeria og Sierra Leone i Vestafrika. Det er alle fem lande, hvor sulten er en del af mange unges hverdag. De er alle præget af dyb fattigdom, store ungdomsårgange og svigtende regeringer. I alle fem lande er der samtidig stort potentiale for forandring: Demokratiske strukturer og tusindevis af unge, der vil handle for forandring. Ved at arbejde i to regioner kan projektet styrke det regionale og internationale samarbejde i netværket. Det skaber gode forhold for vidensdeling, inspiration og erfaringsudveksling, og de unge vil stå stærkere nationalt de vil simpelthen blive lyttet mere til, fordi de har internationale relationer. Samtidig er der også mulighed for regionalt kampagnearbejde for at lægge pres på den Afrikanske Union, så de lever op til deres løfter om at halvere sult inden

5 Projektbeskrivelse Køn og ligestilling Køns- og ligestillingsspørgsmål er et centralt fokusområde for ACTIVISTA-netværket. Blandt ACTIVISTAs frivillige er kvinder stærkt repræsenteret, og ACTIVISTA sætter gennemgående fokus på overtrædelse af kvinders rettigheder og kvinders særlige problemer. At sikre kvinders involvering og deltagelse i projektet vil derfor være helt i tråd med ACTIVISTAS øvrige arbejde. Formål Projektets formål er at sætte sult på dagsordnen, fordi det er en alvorlig hindring for, at fattige unge får et værdigt liv og en reel mulighed for uddannelse. Overordnet handler projektet om at adressere årsagerne til sult og placere ansvaret hos de politiske beslutningstagere. Gennem fortalervirksomhed og kampagnearbejde vil de unge arbejde for, at retten til mad anerkendes som en basal ret for alle mennesker. Målgruppe Den globale ACTIVISTA uddannelse: 180 unge i alderen år. De unge vil komme fra både landområder, mindre byer og storbyer som Nairobi og Lagos. Mindst 75% vil være unge, der selv kommer fra et liv i fattigdom, mens op til 25% vil være solidariske aktivister, som ikke nødvendigvis er vokset op i fattigdom, men som vil være aktive i kampen for retten til mad. Minimum halvdelen vil være unge kvinder. De unge vil blive rekrutteret i en gennemsigtig proces fra forskellige ungdomsorganisationer, der indgår i de nationale ACTIVISTA-netværk. Den lokale ACTIVISTA uddannelse: 5400 unge i alderen år. De 180 unge, der har taget den globale ACTIVISTA uddannelse, vil hver uddanne 30 andre unge. Dette vil ske på et kortere 10-dages uddannelsesforløb, hvor fokuset er på retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Kriterierne for deltagelse vil være de samme som for den primære målgruppe (geografisk placering, indkomst, køn). De lokale ACTIVISTA-netværk vil følge op på uddannelsesforløbene, og de unge vil gå aktivt ind i kampagnen med den viden og de redskaber, de har tilegnet sig. Overordnede mål 2 regeringer skal indenfor 5 år anerkende retten til mad Et af de centrale mål er at få indskrevet retten til mad i landenes forfatninger. I Kenya har man allerede opnået dette, så her vil fokus være på at holde beslutningstagerne op på deres løfter og sikre, at rettigheden også bliver en realitet. Vores mål er, at minimum 2 regeringer (udover Kenya) anerkender retten til mad. Over ½ million unge skal kende deres rettigheder Hvis unge fattige skal kunne kræve deres ret og forstå, at retten til mad ikke er en almisse skal de kende til deres rettigheder. Det gælder både, hvor regeringer har indført retten til mad rent juridisk, og hvor de ikke har gjort dette endnu. Vores mål er, at de 5400 unge på den lokale ACTIVISTA uddannelse når ud til minimum 100 unge hver, og dermed oplyser minimum unge om deres rettigheder. Overtrædelser af retten til mad skal forhindres, og løsninger skal findes og gennemføres Hvis sult reelt skal bekæmpes, kræver det slagkraftige kampagner og pres på beslutningstagerne, så de holdes ansvarlige for at løse de grundlæggende årsager til sult. Det er i de aktive kampagner for retten til mad, at projektets endelige succes vil kunne blive målt. For alle kampagneaktiviteter, vil der blive opstillet konkrete resultatmål og succeskriterier ved at involvere de unge selv. De konkrete resultatmål vil være tilpasset de forskellige nationale og lokale kontekster, så skytset rettes derhen, hvor det gør den største forskel. Det er af bydende nødvendighed, at de unge selv er med til at definere deres mål for at sikre lokalt ejerskab og energi i kampagnerne. 4

6 Projektbeskrivelse Bæredygtighed Projektet satser på at skabe langvarige, bæredygtige løsninger på sultproblematikken som et alternativ til den kortsigtede nødhjælpsmodel, der alt for ofte står alene som løsning på sult. Vi satser på investering i mennesker, fordi mennesket er den vigtigste ressource i al udvikling. I fattige lande, som herhjemme, er der brug for et stærkt civilsamfund, der kan fungere som kritisk modvægt til autoriteterne, udvikle alternative løsninger og lægge pres på politikere. Vi ved af erfaring, at mange gode ting sker, når man samler engagerede og dedikerede unge til en fælles, intens læringsoplevelse. Bæredygtigheden af projektet ligger inde i de unges hoveder; i deres evne til at konsolidere og udvikle de evner og det engagement, der skal til, for at kunne bekæmpe årsagerne til sult. De unge vil blive engagerede ildsjæle med evner og erfaring inden for retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Med i bagagen får de et væld af ressourcer: Værktøjer, viden, erfaring og netværk. De unge får ikke blot værktøjer, men også et fælles handlerum for at omsætte læring til handling. Uddannelsen følges op med videregivelse af erfaringer gennem ung-tilung metoden, opfølgning af aktiviteter startet under projektet, supervision, nationale kurser, styrkelse af de nationale netværk og et globalt virtuelt samlingspunkt. Uddannelsen er ikke blot et skolebænks-projekt uden forankring i virkeligheden; den skal munde ud i konkrete kampagner og fælles handling. Endeligt er det vigtigt, at uddannelsen lægger stor vægt på økonomi og fundraising til kampagner. De unge, der får uddannelsen, vil derfor selv være i stand til at generere indtægter til netværket for fremtiden. Konkrete resultater Uddannelse: 180 unge fra 5 øst- og vestafrikanske lande gennemgår en fire måneders global ACTIVISTA-uddannelse i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde, der også gør dem i stand til at undervise andre unge 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger Organisering: Stærke, lokalt forankrede nationale ACTIVISTA-netværk i 5 øst- og vestafrikanske lande Et stærkt og bæredygtigt regionalt netværk af unge, der står sammen mod sult Et velfungerende online system for vidensdeling og fælles kampagneplanlægning Handling: En 3-årig fælles kampagne for retten til mad drevet af unge 2 regeringer har indenfor 5 år anerkendt retten til mad Hver af de 5400 unge på den lokale ACTIVISTA uddannelse når minimum 100 unge hver gennem deres kampagneaktiviteter, og oplyser dermed minimum unge om deres rettigheder Slagkraftige nationale og lokale kampagneaktiviteter sætter fokus på konkrete overtrædelser af retten til mad og langsigtede, bæredygtige løsninger på sultproblemerne i deres kontekst 5

7 Projektbeskrivelse a Lokal forankring ACTIVISTA har sin lokale forankring og legitimitet hos det ACTIVISTA kalder rettighedsindehaverne, dvs. hos de mennesker, som lever i fattigdom og med sult. Det er de mennesker, hvis rettigheder bliver overtrådt. Landene har forskellige strukturer for, hvordan denne forankring sikres, men omdrejningspunktet er de unges egne organisationer, som indgår i netværket. Det er der, kampagnerne finder deres livsnerve, og det er der, de unge til uddannelsen rekrutteres fra. Projektet støtter derved lokalt forankrede ungdomsorganisationer, der allerede eksisterer, og sikrer derved en fortsat udvikling og stabilitet i netværket. Det lokale ejerskab er sikret helt fra starten, idet projektet er udviklet sammen med de unge fra ACTIVISTA, og bygger på deres efterspørgsel efter viden og konkrete værktøjer til at styrke deres kampagnearbejde mod sult. En række forskellige ACTIVISTA-lande og repræsentanter og frivillige fra de forskellige partnerorganisationer har deltaget i den løbende projektudvikling i perioden fra Planlægningen er sket gennem diskussioner af, hvilke behov der er blandt ACTIVISTAs frivillige for, at de kan handle meningsfuldt i kampen mod sult. Herfra er undervisningsmodulerne blevet udviklet. Partner: ACTIVISTA Projektets partnerorganisation er ACTIVISTA, ActionAid s internationale ungdomsnetværk. ACTIVISTA er et globalt netværk af unge fra ungdomsorganisationer fra 27 forskellige lande verden over, der arbejder for at opfylde retten til mad og et anstændigt liv for alle. Mellemfolkeligt Samvirke er medlem af ActionAid International, og i 2009 blev Mellemfolkeligt Samvirke givet ansvaret for at koordinere ACTIVISTA. Formålet med ACTIVISTA er at skabe en global platform for unge frivillige aktivister, der arbejder med at bekæmpe sult og fattigdom. Dette udmønter sig fx i kampagner omkring småbønders jordrettigheder, kvinders ret til jord, biobrændsel og politiske prioriteringer mellem industrielle landbrug og smålandbrug. ACTIVISTA blev dannet i 2007 af unge aktivister fra det internationale netværk ActionAid i 10 lande med Kenya, Brasilien og Storbritannien som initiativtagere. Med respekt for nationale forskelligheder valgte de kampen mod sult som det fælles omdrejningspunkt. I dag er der aktive ACTIVISTAnetværk i Kenya, Uganda, Nigeria, Gambia, Sierra Leone, Nepal, Myanmar/Burma, Brasilien, El Salvador, Sydafrika, England, Frankrig, Danmark, Grækenland, Zimbabwe, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Peru, Haiti og Nicaragua. Flere lande har meldt deres interesse, og vil blive optaget i netværket de kommende år. I det foreslåede projekt arbejdes sammen med 5 nationale ACTIVISTA -netværker i øst- og vestafrika: Kenya, Gambia, Sierra Leone, Nigeria og Uganda. En del af de aktive i ACTIVISTA er kernefrivillige, som arbejder året rundt på kampagnen mod sult. Men langt de fleste af de frivillige kommer fra mindre organisationer som bondebevægelser på landet såvel som unge fra storbyens slumområder, der hver for sig arbejder med forskellige problemer. I ACTIVISTA slår de kræfterne sammen for at lære af hinanden og løse deres fælles udfordringer. I de fem lande udgøres ACTIVISTA-netværket af følgende ungdomsorganisationer: African Youth Coalition Against Hunger (AYCAH), Centre for the Coalition of Youth Activities (CCYA), Dorette Youth Network, Ebonyyi PAP, Fahimta Women and Youth Development Initiativ (FAWOYD), Independent Youth Forum (IYF), KCODA Kibera Community Journalism, Kids and Teens Resource Centre, Kwacha Africa, Project Agape, RETAN, Sierra Leone Youth Empowerment Organisation (SLYEO), Society and Communication Development, Youth, Adolescent, Reflection & Action Centre (YARAC), og Youth Policy Plus. De lokale partnere er mangeårige Actionaid partnere og har været med til at forme Activista i deres respektive lande. 6

8 Jeg ved, hvordan det er at leve med sult. Derfor er jeg gået sammen med andre unge i Activista for at gøre alt, hvad jeg kan for at bekæmpe sult. I Sierra Leone og resten af verden. Teresa Josephine Dick, Activista Sierra Leone Aktiviteter Uddannelse: Mad er en rettighed Projektet har to uddannelsesforløb: En fire-måneders global ACTIVISTA uddannelse og en kortere lokal ACTIVISTA uddannelse på 10 dage. Den globale ACTIVISTA uddannelse Den globale ACTIVISTA uddannelse uddanner 180 unge i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Uddannelsen varer 4 måneder og finder sted hvert halve år, dvs. i alt 6 hold á 30 deltagere vil blive uddannet i perioden Uddannelsen vil finde sted på to regionale uddannelsescentre i hhv. Øst- og Vestafrika. Det er et centralt element i uddannelsen, at de unge bliver i stand til at undervise andre unge. Deltagerne har ansvar for at fungere som frivillige undervisere og arrangere de lokale ACTIVISTAkurser efter, at de selv har fuldført deres egen uddannelse. De unge skal bo og leve sammen. Det vil skabe gensidig inspiration og udveksling af erfaringer. Muligheden for at bo sammen med andre unge i stedet for at være stavnsbundet hjemme hos forældrene vil for nogle i sig selv være revolutionerende. Kost og logi udgør en stor del af budgettet, men dette er essentielt for, at uddannelserne overhovedet er tilgængelige for de unge fra fattige områder. Uddannelsen bygger på traditionerne fra borgerrettighedsbevægelsens uddannelsescentre i USA, medborgerskoler for sorte og hvide under Apartheid i Sydafrika og ikke mindst den danske højskoletradition. Pædagogikken er baseret på offentlig aktionslæring (hvor teori afprøves i praksis uden for klasselokalet), ung-til-ung tilgang (hvor man lærer af andre unges erfaringer, der er det samme sted i livet som en selv) og participatoriske metoder (hvor deltagerne hele tiden indrages). Det betyder, at der ikke blot vil være foredrag og diskussioner - de unge vil også få konkrete erfaringer med at handle sammen i det offentlige rum og være aktive medskabere af deres egen uddannelse. Den lokale ACTIVISTA uddannelse 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger. Målet er, at de unge bliver bevidste om retten til mad og årsagerne til sult, samt lærer, hvordan de kan arbejde for at få denne rettighed opfyldt. De skal blive i stand til at gå i dialog og presse de lokale beslutningstagere til at løse sultproblemerne. De vil dermed indgå som drivkræfter i lokale, regionale, nationale og globale kampagner for retten til mad. Den lokale ACTIVISTA uddannelse er et vigtigt delkomponent i projektet. Deltagerne på de lokale ACTIVISTA uddannelser vil også videregive deres viden og erfaringer til unge fra deres respektive ungdomsorganisationer. Underviserne kommer alle fra den globale ACTIVISTA uddannelse og har hver ansvaret for, at 30 unge undervises. Uddannelsernes Moduler: (Den lokale ACTIVISTA uddannelse vil indeholde dele af de længere moduler fra den globale ACTIVISTA uddannelse, modul 2-6) 1. Gi det videre: Undervisning og pædagogik 2. Viden: Retten til mad og årsagerne til sult i de enkelte lande 3. Organisering: Frivillighed, mobilisering og ledelse 4. Kommunikation: Nye og gamle medier 5. Fortalervirksomhed: Taleteknik og presse håndtering 6. Kampagner: Udvikling af effektive kampagner lokalt, nationalt og globalt 7. Økonomi: Fundraising og alternative måder at finansiere aktiviteter 7

9 Projektbeskrivelse Organisering: Styrk ACTIVISTA De to ACTIVISTA uddannelser sætter de unge i stand til at organisere sig og handle sammen. Støtten fra Operation Dagsværk er først og fremmest afsat til uddannelsesdelen, men læringen stopper ikke der. Det at organisere sig og handle sammen skal forstås som en central del af læringen, hvorfor der også er afsat midler til netop disse to elementer. Styrkelse af de nationale ACTIVISTA netværk En central del af projektet er styrkelse af de nationale ACTIVISTA netværk i de 5 lande. Det er afgørende for at sikre den lokale forankring og gøre netværket stærkt og bæredygtigt. Antallet af aktiviteter og frivillige skal øges, ligesom der skal sikres gode forhold for at handle sammen nationalt. En styrkelse af det nationale netværk er samtidigt en styrkelse af de ungdomsorganisationer, der er en del af ACTIVISTA. Styrkelse af det globale ACTIVISTA netværk Den globale ACTIVISTA uddannelse og de styrkede nationale netværk vil også styrke det globale ACTIVISTA netværk. Det vil sætte de frivillige i stand til at indgå i fælles kampagner, kommunikere og planlægge på tværs af grænser uden at miste den lokale forankring. Online portal: Open source og fælles planlægning En online portal vil fungere som et dynamisk virtuelt mødested for hele netværket. Det er helt afgørende, at den viden og erfaring, som udvikles og skabes i mødet mellem de unge på de lange og korte uddannelser, ikke begrænses til deltagerne. Uddannelsen vil have open source som ledende princip, dvs. at undervisningsmateriale, forelæsninger, manualer og guide-lines, så vidt så muligt, skal være gratis og tilgængelige for alle i netværket. 8

10 Projektbeskrivelse Nafiz giver det videre til unge i Bangladesh Nafiz Imtiaz deltog i den globale ACTIVISTA uddannelse i Nepal, og er vendt hjem fuld af idéer og ny energi. Hele foråret har han arbejdet med at give det han har lært videre til andre unge i Bangladesh igennem lokale ACTIVISTAuddannelser. Det har ført til dannelsen af frivilliggrupper på distriktsniveau og sat gang i planlægningen af lokale og nationale kampagneaktiviteter mod sult. Handling: Kampagner mod sult Uddannelse og organisering er et middel til at styrke kampen mod sult. De mange unge, som vil være direkte involveret i projektet, vil blive i stand til at organisere tusindevis af andre unge i deres organisationer og nærområder i slummen såvel som på landet. Kampagnerne vil rette sig mod de bagvedliggende årsager til sult. De vil fokusere på at oplyse unge om retten til mad, at få regeringerne til at anerkende retten til mad samt rette fokus mod konkrete overtrædelser af retten til mad og løsninger på dette. Kampagnerne vil blive tilpasset de nationale forhold, men fælles er målet om at mobilisere en politisk vilje hos beslutningstagerne til at handle på sultproblemerne, før de ender i katastrofer. Kampagnerne vil både foregå på gaden og ved forhandlingsbordene. De vil have forskelligt udtryk afhængig af landet og indeholde mange forskellige aktiviteter, alt efter konteksten. Eksempler på aktiviteter kunne være: Research og dokumentation af sager, der omhandler korruption, dialogmøder med bønder og relevante myndigheder, koncerter, gadeteater og demonstrationer. De nationale kampagner vil føde ind i den globale kampagne, som sætter fokus på sult i et internationalt perspektiv. ACTIVISTA vil f.eks. kunne danne en fælles stemme mod sult omkring globale mobiliseringsdage som World Food I Bangladesh har man valgt at sætte fokus på at sikre VGF-cards til fattige kvindelige småbønder. VGF-cards er madrationer beregnet på de fattigste dele af befolkningen. De administreres af lokale landsbyoverhoveder, der typisk får et vist antal kort til uddeling blandt sine borgere. Desværre er de lokale landsbyoverhoveder notorisk kendt for korruption og svindel, og der er mange eksempler på, at VGF-cards, der aldrig når frem til de allerfattigste. Det gør Nafiz og ACTIVISTA i Bangladesh nu noget ved. Ved at skabe synlighed omkring antal VGFcards tildelt til en landsby og oplyse borgerne om deres ret til disse, vil svindel og korruption fremstå helt åbenlyst og dermed bekæmpes. Day, International Women s Rights Day, osv. Man kunne også forestille sig, at der blev etableret en koordineret fælles sultkaravane i de fem lande, for at skabe opmærksomhed om kampagnearbejdet. Med ACTIVISTA-uddannelsen og styrkelse af ACTIVISTA-netværket, vil de unge have redskaber ved hånden til at føre stærke kampagner på alle niveauer. De unge vil løbende udveksle erfaringer om, hvad der virker. Hvert år vil ACTIVISTA udgive en rapport over de mest virkningsfulde kampagneaktiviteter i hvert land. Rapporterne skal sikre dokumentation, evaluering og erfaringsudveksling mellem landene og være tilgængelige på ACTIVISTAs online platform. 9

11 Projektbeskrivelse ACTIVISTAs omskriver forfatningen i Nepal I efteråret 2010 har 24 globale ACTIVISTAs fra Asien og Danmark fået 9 partier i Nepals parlament til at love, at retten til mad skrives ind i den nye forfatning. Retten til mad er retten til liv som kampagne-sloganet lyder har i de seneste tre måneder overdøvet trafikstøjen i Kathmandu. Ihærdigt har aktivisterne været på gader og stræder og allieret sig med en række ungdomsorganisationer for at presse politikerne til at love at gøre en ende på lidelserne for de 23,9 pct. af befolkningen, der sulter. Det endte med, at politikerne bad om ACTIVISTAs hjælp til at få mere information. Ved en afsluttende event foran parlamentet i Kathmandu viste en kvindelig politiker sin støtte ved holde en tale foran de forsamlede ungdomsorganisationer og aktivister, for derefter at gå ind i parlamentet iført kampagnens røde T-shirt. Larmen uden for parlamentet brød den politiske dagsorden, og kampagnens bestemmelser blev diskuteret. Til slut havde ni partier skrevet under på, at retten til mad nu skal være en del af landets endelige forfatning. Udtalelser fra deltagerne: Before, I never thought I could go to the political parties and talk to them. At the Global ACTIVISTA Pilot training we just did it - and they actually listened. The course has given me confidence. Anand, Nepal I believe this training will be important for the future in Myanmar. Campaigning together with my new Nepali friends, has taught me the importance of aligning and working together between organizations instead of competing. Wunna, Myanmar Before I was always the young guy from the slum community. Now, when people meet me on the streets I am an ACTIVISTA ACTIVISTA gives me an identity. Moti, Nepal 10

12 Projektbeskrivelse Lokale unge Lokale unge Gambia Kenya Nigeria DK Uganda Sierra Leone Lokale unge Lokale unge Lokale unge Organisering De nationale ACTIVISTA-netværk har et organisatorisk fundament hos en ACTIVISTA-koordinator, der er ansat af og hos ActionAid i det pågældende land. Den organisatoriske forankring hos ActionAid i det pågældende land sikrer, at netværket nyder godt af organisationens faglige ekspertise, og at ACTIVISTAs aktiviteter styres og monitoreres på samme professionelle måde som ActionAids øvrige aktiviteter. ACTIVISTA-koordinatoren samarbejder og planlægger aktiviteter med nationale frivillige og partnerorganisationer. På baggrund af diskussioner med de nationale netværk mødes koordinatorerne, og når det er muligt også frivillige, en gang om året og fastlægger kampagnefokus for det kommende år. Dette årlige møde kaldes ACTIVI- STA Forum. I 2009 blev Mellemfolkeligt Samvirke givet ansvaret for at koordinere ACTIVISTA-netværket. Derfor sidder det internationale ACTIVISTA-team på 3 personer i Danmark. Teamet er ansvarligt for den overordnede koordinering og monitorering af netværkets aktiviteter og for at sikre den interne kommunikation. Teamet faciliterer kapacitetsopbygning af netværket gennem uddannelse, vidensdeling og erfaringsudveksling. For Østafrika (Kenya og Uganda) vil Mellemfolkeligt Samvirkes mangeårige kursuscenter TCDC i Arusha i det nordlige Tanzania fungere som uddannelsescenter for den globale ACTIVISTAuddannelse. Her eksisterer allerede gode rammer for at lave velfungerende og langvarige uddannelsesforløb: Udgifterne til undervisernes løn samt vedligeholdelse af de fysiske rammer afholdes af Mellemfolkeligt Samvirke. For Vestafrika (Sierra Leone, Gambia og Nigeria) vil uddannelsen finde sted på eksisterende træningsfaciliteter i Nigeria i samarbejde med ActionAid Nigeria. 11

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Sult på skemaet Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Følgende materiale anvendes Internet forbindelse og computere Overheadprojektor / smart board Blyanter og kladdehæfter Introduktion I anledning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime SAMMEN OM ZIMBABWE Et ungt alternativ til et undertrykkende regime TEMA Der står en generation af unge på spring for at skabe en bedre fremtid for Zimbabwe, men den aldrende elite med 92-årige præsident

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016

KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016 KONCEPTPAPIR MARTS 2015 CARE DANMARKS FORSLAG TIL PROJEKTTEMA FOR OPERATION DAGSVÆRK 2016 TEMA: Tanzanias unge går sammen i kampen for klimaet. Den smeltende sne på Kilimanjaro er symbolet på en overophedet

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Bangladesh. Unge tackler klimaforandringer i

Bangladesh. Unge tackler klimaforandringer i Unge tackler klimaforandringer i Bangladesh Et uddannelsesprojekt, hvor 750 unge uddannes til at lede deres lokalsamfund til bedre at modstå klimaforandringer Unge tackler klimaforandringer i Bangladesh

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

SCENARIE2025. hvordan. global, vision? RIVALISERING I EN VERDEN MED MANGE MAGTHAVERE. ser de nye magtstrukturer ud? FOR UDVIKLINGSAKTØRER.

SCENARIE2025. hvordan. global, vision? RIVALISERING I EN VERDEN MED MANGE MAGTHAVERE. ser de nye magtstrukturer ud? FOR UDVIKLINGSAKTØRER. langsigtet udvikling? Fundraising? hvad med teknologi? pres på globale værdier? global, Regional, national vision? fortalervirksomhed, lokalt...globalt? Humanitære indsatserhvordan? civilsamfund? hvordan

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Et projekt under Pulje B Résumé SFOF indledte i januar 2012 projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien:

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien: #MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID Et projekt, der vil uddanne 3.540 unge syrere på flugt fra en blodig borgerkrig i at kræve deres rettigheder. Rettigheder som uddannelse, job og en plads i samfundet.

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb Passet giver dig et overblik over CISV s tilgang til fredsuddannelse. Passet er en praktisk guide til, hvad vi arbejder med, og hvorfor vi gør det. det kan bruges som

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge!

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge! OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA Vi er også unge! I Kakumas flade tørre landskab med de mange blikhuse på rad og række bor 18-årige Sunday Koko fra Sydsudan. Her har hun boet størstedelen

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change TEMA Youth for Change giver unge cambodjanere under 25 år viden og værktøjer til at forsvare egne rettigheder og sikre indflydelse på beslutninger,

Læs mere

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og Bettina Ringsing Informations Forlag Vælt dagsordenen, kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere