SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult"

Transkript

1 RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4 Kampagne 13 Budget 14 Om Mellemfolkeligt Samvirke 15

2 Resumé Projektforslagsstiller: Mellemfolkeligt Samvirke Partner: ACTIVISTA - et globalt netværk af unge fra ungdomsorganisationer, der arbejder for at opfylde retten til mad og et anstændigt liv for alle. Lande: Kenya, Uganda, Nigeria, Gambia og Sierra Leone Projektperiode: Budget: kr. Resumé Knap en milliard mennesker en ud af syv i verden sulter. Mens der på globalt plan er sket store forbedringer inden for områder som uddannelse og sundhed, er sultkrisen eskaleret. Selvom der har været talt om bekæmpelse af sult siden den store sultkatastrofe på Afrikas Horn for mere end 25 år siden, er der stadig ikke skabt resultater, der kan forhindre gentagne sultkatastrofer. Der er brug for nye løsninger! Denne sommer har verden endnu engang set, at en omfattende sultkatastrofe er i udbrud. Men hvordan havde situationen set ud, hvis man for fem år siden havde haft et stærkt netværk af veluddannede unge, der satte sult på dagsordenen og tvang deres politiske beslutningstagere til at prioritere forebyggelse og langsigtede løsninger? Det kræver politisk handling at imødegå katastrofer som hungersnøden i Østafrika. Derfor skal løsningerne findes i det langsigtede arbejde. Med dette projekt vil 5580 unge fra 5 Øst- og Vestafrikanske lande blive uddannet i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Dermed skabes fundamentet for en regional bevægelse, der kan rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger. Midlerne fra Operation Dagsværk vil rette sig mod at skabe denne regionale bevægelse igennem uddannelse af unge i Øst og Vestafrika. Resultaterne af projektet vil være: Uddannelse: 180 unge fra 5 Øst- og Vestafrikanske lande gennemgår en fire måneders global ACTIVISTA-uddannelse i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde, der også gør dem i stand til at undervise andre unge 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult nationalt og lokalt og pege på de langvarige løsninger Organisering: Stærke, lokalt forankrede nationale ACTIVISTAnetværk i 5 Øst- og Vestafrikanske lande Et stærkt og bæredygtigt regionalt netværk af unge, der står sammen mod sult Et velfungerende online system for vidensdeling og fælles kampagneplanlægning Handling: En 3-årig fælles kampagne for retten til mad drevet af unge 2 regeringer (i de 5 lande, hvor projektet foregår), der indenfor 5 år har anerkendt retten til mad 5400 unge på en lokal ACTIVISTA-uddannelse, der hver når minimum 100 unge gennem deres kampagneaktiviteter, hvilket betyder at minimum unge oplyses om deres rettigheder Slagkraftige nationale og lokale kampagneaktiviteter, der sætter fokus på konkrete overtrædelser af retten til mad og langsigtede, bæredygtige løsninger på sultproblemerne i deres kontekst 1

3 Baggrund Fakta om sult: 925 millioner mennesker lever i sult Der er mad nok i verden til at brødføde alle Fejl- og underernæring i barndommen fører til reduceret fysisk og mental udvikling Børn og unges koncentrationsevne svækkes drastisk, når de ikke får nok mad Fra faldt antallet af sultende fra 959 til 791 millioner. Men fra slut-90 erne til i dag er tallet steget til næsten en milliard Kilde: FN s fødevareprogram, WFP Der er mad nok i verden til alle Alligevel har der aldrig før været så mange mennesker på jorden, som sulter. Mens der globalt er sket store forbedringer indenfor områder som uddannelse og sundhed, er sultkrisen eskaleret. Næsten en milliard mennesker lever i dag med sult. Det er derfor bydende nødvendigt, at der findes nye løsninger. Sommeren 2011 viste endnu engang behovet for, at der handles før forfærdelige sultkatastrofer, som den i Østafrika, bryder ud. Sult skal ikke behandles som en naturkatastrofe. Selvom tørken er den direkte årsag til sultkatastrofen i Østafrika, så er det ikke givet at tørke behøver føre til omfattende sult. Når tørken udvikler sig til en sultkatastrofe af de dimensioner, vi ser nu, så handler det også om manglende politisk vilje til at handle på problemerne. I den konkrete situation i Østafrika er befolkningen i de tørkeramte områder ludfattige, og har meget lidt at stå imod med i mangeltider. Gennem årtier er de sultramte områder blevet ignoreret og marginaliseret af de politiske ledere. De har forsømt at opbygge tilstrækkelige fødevarelagre og investere i bæredygtigt landbrug, kunstvandingssystemer, veje og markedsudvikling. Offentlige midler beregnet til dette er forsvundet i korruption. Imens klager bønder i de mere frugtbare dele af Kenya over, at deres afgrøder rådner, fordi vejene er så dårlige, at de ikke kan transportere deres afgrøder til de sultramte områder. Løsningen er derfor ikke blot at sende flere madpakker fra nord til syd, når katastrofen slår ned. Problemets kerne er ikke mangel på mad og mere nødhjælp, men at sikre en politisk vilje til at handle på årsagerne til sult. Løsningerne skal findes i det langsigtede arbejde. Hvis sult skal bekæmpes, kræver det opgør med årtiers marginalisering og fattigdom, fejslagne fødevarepolitikker og handlingslammede og korrupte regeringer. Borgerne skal kende årsagerne til sult, så de kan holde deres ledere ansvarlige for at løse problemerne. Symptombehandling i de enkelte lande er ikke nok! Sult forhindrer indlæring Mange forbinder kun sult med sommerens billeder fra hungersnøden i Østafrika; billeder af udmagrede børn med oppustede maver, fluer i øjnene og tomme blikke. Men sult har også et andet ansigt: Sult er også børn og unge i hundredetusindevis verden over, der passer deres skole og arbejde, men må nøjes med ét måltid mad om dagen, eller undvære mad hver anden dag, for at sikre den samlede families overlevelse. Omkring halvdelen af verdens sultende er børn og unge. Sult er en barriere for muligheden for at få et godt og værdigt liv. En måned uden nok mad kan få livslange konsekvenser for den fysiske og mentale udvikling. Et barn eller en ung person, der sulter, kan miste evnen og lysten til at lære og tage initiativ. Mad er en menneskeret 9 ud af 10 børn i verden får i dag en grunduddannelse. En historisk succes, der viser at forandring er mulig, hvis der er politisk vilje. Men alt for mange børn og unge sidder i skolerne med tomme maver og med ringe mulighed for reelt at lære, hvad de undervises i. Derfor skal mad anerkendes som en menneskeret. 2

4 Baggrund ACTIVISTA angriber årsagerne til sult der, hvor det gør den største forskel: Retten til mad skal skrives ind i landenes forfatninger. Det er først, når beslutningstagerne har bundet sig til et løfte juridisk og politisk, at man kan kræve, de skal opfylde deres forpligtigelser. De unge skal kende til deres rettigheder, så de kan holde beslutningstagerne op på deres løfter. Der skal arbejdes for investeringer i bæredygtigt landbrug, kunstvanding, nye afgrøder tilpasset klimaforandringer, forarbejdningsfaciliteter, infrastruktur og markedsadgang. Der skal arbejdes for jordreformer, så fattige mennesker får adgang til jord. Firmaer og investorer, der køber jord og smider fattige bønder væk, skal holdes ansvarlige. Der skal arbejdes for flere ressourcer til udvikling i sultramte områder og for, at den globale nedgang i verdensøkonomien håndteres på en måde, så det ikke går udover de fattigste. Korruption skal bekæmpes, så offentlige midler til udvikling ikke ender i de forkerte lommer. Ofte er der resourcer til mad til de fattigste - som bare aldrig når frem. I Brasilien er der politisk vilje til at løse sultproblemerne. Med en effektiv politik fik man nedbragt fejlernæring blandt børn med 73% på kun seks år. Retten til mad er blevet indskrevet i den brasilianske forfatning, og landet er en stærk rollemodel for andre lande med sultproblemer. Eksemplet viser, at det der er brug for, er politisk vilje til at bekæmpe sult. Hvis de politiske og strukturelle årsager til sult skal ændres, skal de, som lever med sulten, have indflydelse. ACTIVISTA arbejder for, at mad anerkendes som en grundlæggende menneskeret og for, at unge bliver hørt om dette krav. Retten til mad vil betyde, at regeringer ikke kan læne sig tilbage, mens hungersnøden kommer snigende; de vil være tvunget til at handle. Unge står sammen mod sult Unge hører til de mest sårbare og udsatte grupper i Afrika. De er ofte uden ressourcer, har problemer med uddannelse og arbejdsløshed, og rammes hårdest af krise, fattigdom og korruption. Tre ud af fire afrikanske unge lever for under 2 dollars om dagen, og omkring halvdelen af verdens sultne er unge og børn. Særligt hårdt ramt er de unge piger - når der ikke er mad nok til alle i familien, er det dem, der spiser sidst. Samtidigt udgør de unge en meget stor del af befolkningen. I de fleste lande i Afrika udgør unge under 25 år 60-70%. I foråret 2011 så vi, hvordan de unge gik forrest i protesterne i Tunesien og Egypten. De mange unge har potentialet til at være med til at skabe forandringer. De unge er ofte fulde af energi, engagement og fremdrift, og Activista er den helt rigtige platform for mit arbejde med social forandring - både nationalt og globalt. Fatima Madaki Activista Nigeria de vover at drømme om et bedre liv og en bedre fremtid for dem selv og deres land. De mangler blot værktøjerne til at kunne handle konstruktivt. Dette projekt vil fokusere på unge fra fem lande i Afrika; Kenya og Uganda i Østafrika samt Gambia, Nigeria og Sierra Leone i Vestafrika. Det er alle fem lande, hvor sulten er en del af mange unges hverdag. De er alle præget af dyb fattigdom, store ungdomsårgange og svigtende regeringer. I alle fem lande er der samtidig stort potentiale for forandring: Demokratiske strukturer og tusindevis af unge, der vil handle for forandring. Ved at arbejde i to regioner kan projektet styrke det regionale og internationale samarbejde i netværket. Det skaber gode forhold for vidensdeling, inspiration og erfaringsudveksling, og de unge vil stå stærkere nationalt de vil simpelthen blive lyttet mere til, fordi de har internationale relationer. Samtidig er der også mulighed for regionalt kampagnearbejde for at lægge pres på den Afrikanske Union, så de lever op til deres løfter om at halvere sult inden

5 Projektbeskrivelse Køn og ligestilling Køns- og ligestillingsspørgsmål er et centralt fokusområde for ACTIVISTA-netværket. Blandt ACTIVISTAs frivillige er kvinder stærkt repræsenteret, og ACTIVISTA sætter gennemgående fokus på overtrædelse af kvinders rettigheder og kvinders særlige problemer. At sikre kvinders involvering og deltagelse i projektet vil derfor være helt i tråd med ACTIVISTAS øvrige arbejde. Formål Projektets formål er at sætte sult på dagsordnen, fordi det er en alvorlig hindring for, at fattige unge får et værdigt liv og en reel mulighed for uddannelse. Overordnet handler projektet om at adressere årsagerne til sult og placere ansvaret hos de politiske beslutningstagere. Gennem fortalervirksomhed og kampagnearbejde vil de unge arbejde for, at retten til mad anerkendes som en basal ret for alle mennesker. Målgruppe Den globale ACTIVISTA uddannelse: 180 unge i alderen år. De unge vil komme fra både landområder, mindre byer og storbyer som Nairobi og Lagos. Mindst 75% vil være unge, der selv kommer fra et liv i fattigdom, mens op til 25% vil være solidariske aktivister, som ikke nødvendigvis er vokset op i fattigdom, men som vil være aktive i kampen for retten til mad. Minimum halvdelen vil være unge kvinder. De unge vil blive rekrutteret i en gennemsigtig proces fra forskellige ungdomsorganisationer, der indgår i de nationale ACTIVISTA-netværk. Den lokale ACTIVISTA uddannelse: 5400 unge i alderen år. De 180 unge, der har taget den globale ACTIVISTA uddannelse, vil hver uddanne 30 andre unge. Dette vil ske på et kortere 10-dages uddannelsesforløb, hvor fokuset er på retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Kriterierne for deltagelse vil være de samme som for den primære målgruppe (geografisk placering, indkomst, køn). De lokale ACTIVISTA-netværk vil følge op på uddannelsesforløbene, og de unge vil gå aktivt ind i kampagnen med den viden og de redskaber, de har tilegnet sig. Overordnede mål 2 regeringer skal indenfor 5 år anerkende retten til mad Et af de centrale mål er at få indskrevet retten til mad i landenes forfatninger. I Kenya har man allerede opnået dette, så her vil fokus være på at holde beslutningstagerne op på deres løfter og sikre, at rettigheden også bliver en realitet. Vores mål er, at minimum 2 regeringer (udover Kenya) anerkender retten til mad. Over ½ million unge skal kende deres rettigheder Hvis unge fattige skal kunne kræve deres ret og forstå, at retten til mad ikke er en almisse skal de kende til deres rettigheder. Det gælder både, hvor regeringer har indført retten til mad rent juridisk, og hvor de ikke har gjort dette endnu. Vores mål er, at de 5400 unge på den lokale ACTIVISTA uddannelse når ud til minimum 100 unge hver, og dermed oplyser minimum unge om deres rettigheder. Overtrædelser af retten til mad skal forhindres, og løsninger skal findes og gennemføres Hvis sult reelt skal bekæmpes, kræver det slagkraftige kampagner og pres på beslutningstagerne, så de holdes ansvarlige for at løse de grundlæggende årsager til sult. Det er i de aktive kampagner for retten til mad, at projektets endelige succes vil kunne blive målt. For alle kampagneaktiviteter, vil der blive opstillet konkrete resultatmål og succeskriterier ved at involvere de unge selv. De konkrete resultatmål vil være tilpasset de forskellige nationale og lokale kontekster, så skytset rettes derhen, hvor det gør den største forskel. Det er af bydende nødvendighed, at de unge selv er med til at definere deres mål for at sikre lokalt ejerskab og energi i kampagnerne. 4

6 Projektbeskrivelse Bæredygtighed Projektet satser på at skabe langvarige, bæredygtige løsninger på sultproblematikken som et alternativ til den kortsigtede nødhjælpsmodel, der alt for ofte står alene som løsning på sult. Vi satser på investering i mennesker, fordi mennesket er den vigtigste ressource i al udvikling. I fattige lande, som herhjemme, er der brug for et stærkt civilsamfund, der kan fungere som kritisk modvægt til autoriteterne, udvikle alternative løsninger og lægge pres på politikere. Vi ved af erfaring, at mange gode ting sker, når man samler engagerede og dedikerede unge til en fælles, intens læringsoplevelse. Bæredygtigheden af projektet ligger inde i de unges hoveder; i deres evne til at konsolidere og udvikle de evner og det engagement, der skal til, for at kunne bekæmpe årsagerne til sult. De unge vil blive engagerede ildsjæle med evner og erfaring inden for retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Med i bagagen får de et væld af ressourcer: Værktøjer, viden, erfaring og netværk. De unge får ikke blot værktøjer, men også et fælles handlerum for at omsætte læring til handling. Uddannelsen følges op med videregivelse af erfaringer gennem ung-tilung metoden, opfølgning af aktiviteter startet under projektet, supervision, nationale kurser, styrkelse af de nationale netværk og et globalt virtuelt samlingspunkt. Uddannelsen er ikke blot et skolebænks-projekt uden forankring i virkeligheden; den skal munde ud i konkrete kampagner og fælles handling. Endeligt er det vigtigt, at uddannelsen lægger stor vægt på økonomi og fundraising til kampagner. De unge, der får uddannelsen, vil derfor selv være i stand til at generere indtægter til netværket for fremtiden. Konkrete resultater Uddannelse: 180 unge fra 5 øst- og vestafrikanske lande gennemgår en fire måneders global ACTIVISTA-uddannelse i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde, der også gør dem i stand til at undervise andre unge 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger Organisering: Stærke, lokalt forankrede nationale ACTIVISTA-netværk i 5 øst- og vestafrikanske lande Et stærkt og bæredygtigt regionalt netværk af unge, der står sammen mod sult Et velfungerende online system for vidensdeling og fælles kampagneplanlægning Handling: En 3-årig fælles kampagne for retten til mad drevet af unge 2 regeringer har indenfor 5 år anerkendt retten til mad Hver af de 5400 unge på den lokale ACTIVISTA uddannelse når minimum 100 unge hver gennem deres kampagneaktiviteter, og oplyser dermed minimum unge om deres rettigheder Slagkraftige nationale og lokale kampagneaktiviteter sætter fokus på konkrete overtrædelser af retten til mad og langsigtede, bæredygtige løsninger på sultproblemerne i deres kontekst 5

7 Projektbeskrivelse a Lokal forankring ACTIVISTA har sin lokale forankring og legitimitet hos det ACTIVISTA kalder rettighedsindehaverne, dvs. hos de mennesker, som lever i fattigdom og med sult. Det er de mennesker, hvis rettigheder bliver overtrådt. Landene har forskellige strukturer for, hvordan denne forankring sikres, men omdrejningspunktet er de unges egne organisationer, som indgår i netværket. Det er der, kampagnerne finder deres livsnerve, og det er der, de unge til uddannelsen rekrutteres fra. Projektet støtter derved lokalt forankrede ungdomsorganisationer, der allerede eksisterer, og sikrer derved en fortsat udvikling og stabilitet i netværket. Det lokale ejerskab er sikret helt fra starten, idet projektet er udviklet sammen med de unge fra ACTIVISTA, og bygger på deres efterspørgsel efter viden og konkrete værktøjer til at styrke deres kampagnearbejde mod sult. En række forskellige ACTIVISTA-lande og repræsentanter og frivillige fra de forskellige partnerorganisationer har deltaget i den løbende projektudvikling i perioden fra Planlægningen er sket gennem diskussioner af, hvilke behov der er blandt ACTIVISTAs frivillige for, at de kan handle meningsfuldt i kampen mod sult. Herfra er undervisningsmodulerne blevet udviklet. Partner: ACTIVISTA Projektets partnerorganisation er ACTIVISTA, ActionAid s internationale ungdomsnetværk. ACTIVISTA er et globalt netværk af unge fra ungdomsorganisationer fra 27 forskellige lande verden over, der arbejder for at opfylde retten til mad og et anstændigt liv for alle. Mellemfolkeligt Samvirke er medlem af ActionAid International, og i 2009 blev Mellemfolkeligt Samvirke givet ansvaret for at koordinere ACTIVISTA. Formålet med ACTIVISTA er at skabe en global platform for unge frivillige aktivister, der arbejder med at bekæmpe sult og fattigdom. Dette udmønter sig fx i kampagner omkring småbønders jordrettigheder, kvinders ret til jord, biobrændsel og politiske prioriteringer mellem industrielle landbrug og smålandbrug. ACTIVISTA blev dannet i 2007 af unge aktivister fra det internationale netværk ActionAid i 10 lande med Kenya, Brasilien og Storbritannien som initiativtagere. Med respekt for nationale forskelligheder valgte de kampen mod sult som det fælles omdrejningspunkt. I dag er der aktive ACTIVISTAnetværk i Kenya, Uganda, Nigeria, Gambia, Sierra Leone, Nepal, Myanmar/Burma, Brasilien, El Salvador, Sydafrika, England, Frankrig, Danmark, Grækenland, Zimbabwe, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Peru, Haiti og Nicaragua. Flere lande har meldt deres interesse, og vil blive optaget i netværket de kommende år. I det foreslåede projekt arbejdes sammen med 5 nationale ACTIVISTA -netværker i øst- og vestafrika: Kenya, Gambia, Sierra Leone, Nigeria og Uganda. En del af de aktive i ACTIVISTA er kernefrivillige, som arbejder året rundt på kampagnen mod sult. Men langt de fleste af de frivillige kommer fra mindre organisationer som bondebevægelser på landet såvel som unge fra storbyens slumområder, der hver for sig arbejder med forskellige problemer. I ACTIVISTA slår de kræfterne sammen for at lære af hinanden og løse deres fælles udfordringer. I de fem lande udgøres ACTIVISTA-netværket af følgende ungdomsorganisationer: African Youth Coalition Against Hunger (AYCAH), Centre for the Coalition of Youth Activities (CCYA), Dorette Youth Network, Ebonyyi PAP, Fahimta Women and Youth Development Initiativ (FAWOYD), Independent Youth Forum (IYF), KCODA Kibera Community Journalism, Kids and Teens Resource Centre, Kwacha Africa, Project Agape, RETAN, Sierra Leone Youth Empowerment Organisation (SLYEO), Society and Communication Development, Youth, Adolescent, Reflection & Action Centre (YARAC), og Youth Policy Plus. De lokale partnere er mangeårige Actionaid partnere og har været med til at forme Activista i deres respektive lande. 6

8 Jeg ved, hvordan det er at leve med sult. Derfor er jeg gået sammen med andre unge i Activista for at gøre alt, hvad jeg kan for at bekæmpe sult. I Sierra Leone og resten af verden. Teresa Josephine Dick, Activista Sierra Leone Aktiviteter Uddannelse: Mad er en rettighed Projektet har to uddannelsesforløb: En fire-måneders global ACTIVISTA uddannelse og en kortere lokal ACTIVISTA uddannelse på 10 dage. Den globale ACTIVISTA uddannelse Den globale ACTIVISTA uddannelse uddanner 180 unge i retten til mad, fortalervirksomhed og kampagnearbejde. Uddannelsen varer 4 måneder og finder sted hvert halve år, dvs. i alt 6 hold á 30 deltagere vil blive uddannet i perioden Uddannelsen vil finde sted på to regionale uddannelsescentre i hhv. Øst- og Vestafrika. Det er et centralt element i uddannelsen, at de unge bliver i stand til at undervise andre unge. Deltagerne har ansvar for at fungere som frivillige undervisere og arrangere de lokale ACTIVISTAkurser efter, at de selv har fuldført deres egen uddannelse. De unge skal bo og leve sammen. Det vil skabe gensidig inspiration og udveksling af erfaringer. Muligheden for at bo sammen med andre unge i stedet for at være stavnsbundet hjemme hos forældrene vil for nogle i sig selv være revolutionerende. Kost og logi udgør en stor del af budgettet, men dette er essentielt for, at uddannelserne overhovedet er tilgængelige for de unge fra fattige områder. Uddannelsen bygger på traditionerne fra borgerrettighedsbevægelsens uddannelsescentre i USA, medborgerskoler for sorte og hvide under Apartheid i Sydafrika og ikke mindst den danske højskoletradition. Pædagogikken er baseret på offentlig aktionslæring (hvor teori afprøves i praksis uden for klasselokalet), ung-til-ung tilgang (hvor man lærer af andre unges erfaringer, der er det samme sted i livet som en selv) og participatoriske metoder (hvor deltagerne hele tiden indrages). Det betyder, at der ikke blot vil være foredrag og diskussioner - de unge vil også få konkrete erfaringer med at handle sammen i det offentlige rum og være aktive medskabere af deres egen uddannelse. Den lokale ACTIVISTA uddannelse 5400 unge fra 5 lande får en 10 dages lokal ACTIVISTA-uddannelse, der gør dem i stand til at rette skytset mod årsagerne til sult og pege på de langvarige løsninger. Målet er, at de unge bliver bevidste om retten til mad og årsagerne til sult, samt lærer, hvordan de kan arbejde for at få denne rettighed opfyldt. De skal blive i stand til at gå i dialog og presse de lokale beslutningstagere til at løse sultproblemerne. De vil dermed indgå som drivkræfter i lokale, regionale, nationale og globale kampagner for retten til mad. Den lokale ACTIVISTA uddannelse er et vigtigt delkomponent i projektet. Deltagerne på de lokale ACTIVISTA uddannelser vil også videregive deres viden og erfaringer til unge fra deres respektive ungdomsorganisationer. Underviserne kommer alle fra den globale ACTIVISTA uddannelse og har hver ansvaret for, at 30 unge undervises. Uddannelsernes Moduler: (Den lokale ACTIVISTA uddannelse vil indeholde dele af de længere moduler fra den globale ACTIVISTA uddannelse, modul 2-6) 1. Gi det videre: Undervisning og pædagogik 2. Viden: Retten til mad og årsagerne til sult i de enkelte lande 3. Organisering: Frivillighed, mobilisering og ledelse 4. Kommunikation: Nye og gamle medier 5. Fortalervirksomhed: Taleteknik og presse håndtering 6. Kampagner: Udvikling af effektive kampagner lokalt, nationalt og globalt 7. Økonomi: Fundraising og alternative måder at finansiere aktiviteter 7

9 Projektbeskrivelse Organisering: Styrk ACTIVISTA De to ACTIVISTA uddannelser sætter de unge i stand til at organisere sig og handle sammen. Støtten fra Operation Dagsværk er først og fremmest afsat til uddannelsesdelen, men læringen stopper ikke der. Det at organisere sig og handle sammen skal forstås som en central del af læringen, hvorfor der også er afsat midler til netop disse to elementer. Styrkelse af de nationale ACTIVISTA netværk En central del af projektet er styrkelse af de nationale ACTIVISTA netværk i de 5 lande. Det er afgørende for at sikre den lokale forankring og gøre netværket stærkt og bæredygtigt. Antallet af aktiviteter og frivillige skal øges, ligesom der skal sikres gode forhold for at handle sammen nationalt. En styrkelse af det nationale netværk er samtidigt en styrkelse af de ungdomsorganisationer, der er en del af ACTIVISTA. Styrkelse af det globale ACTIVISTA netværk Den globale ACTIVISTA uddannelse og de styrkede nationale netværk vil også styrke det globale ACTIVISTA netværk. Det vil sætte de frivillige i stand til at indgå i fælles kampagner, kommunikere og planlægge på tværs af grænser uden at miste den lokale forankring. Online portal: Open source og fælles planlægning En online portal vil fungere som et dynamisk virtuelt mødested for hele netværket. Det er helt afgørende, at den viden og erfaring, som udvikles og skabes i mødet mellem de unge på de lange og korte uddannelser, ikke begrænses til deltagerne. Uddannelsen vil have open source som ledende princip, dvs. at undervisningsmateriale, forelæsninger, manualer og guide-lines, så vidt så muligt, skal være gratis og tilgængelige for alle i netværket. 8

10 Projektbeskrivelse Nafiz giver det videre til unge i Bangladesh Nafiz Imtiaz deltog i den globale ACTIVISTA uddannelse i Nepal, og er vendt hjem fuld af idéer og ny energi. Hele foråret har han arbejdet med at give det han har lært videre til andre unge i Bangladesh igennem lokale ACTIVISTAuddannelser. Det har ført til dannelsen af frivilliggrupper på distriktsniveau og sat gang i planlægningen af lokale og nationale kampagneaktiviteter mod sult. Handling: Kampagner mod sult Uddannelse og organisering er et middel til at styrke kampen mod sult. De mange unge, som vil være direkte involveret i projektet, vil blive i stand til at organisere tusindevis af andre unge i deres organisationer og nærområder i slummen såvel som på landet. Kampagnerne vil rette sig mod de bagvedliggende årsager til sult. De vil fokusere på at oplyse unge om retten til mad, at få regeringerne til at anerkende retten til mad samt rette fokus mod konkrete overtrædelser af retten til mad og løsninger på dette. Kampagnerne vil blive tilpasset de nationale forhold, men fælles er målet om at mobilisere en politisk vilje hos beslutningstagerne til at handle på sultproblemerne, før de ender i katastrofer. Kampagnerne vil både foregå på gaden og ved forhandlingsbordene. De vil have forskelligt udtryk afhængig af landet og indeholde mange forskellige aktiviteter, alt efter konteksten. Eksempler på aktiviteter kunne være: Research og dokumentation af sager, der omhandler korruption, dialogmøder med bønder og relevante myndigheder, koncerter, gadeteater og demonstrationer. De nationale kampagner vil føde ind i den globale kampagne, som sætter fokus på sult i et internationalt perspektiv. ACTIVISTA vil f.eks. kunne danne en fælles stemme mod sult omkring globale mobiliseringsdage som World Food I Bangladesh har man valgt at sætte fokus på at sikre VGF-cards til fattige kvindelige småbønder. VGF-cards er madrationer beregnet på de fattigste dele af befolkningen. De administreres af lokale landsbyoverhoveder, der typisk får et vist antal kort til uddeling blandt sine borgere. Desværre er de lokale landsbyoverhoveder notorisk kendt for korruption og svindel, og der er mange eksempler på, at VGF-cards, der aldrig når frem til de allerfattigste. Det gør Nafiz og ACTIVISTA i Bangladesh nu noget ved. Ved at skabe synlighed omkring antal VGFcards tildelt til en landsby og oplyse borgerne om deres ret til disse, vil svindel og korruption fremstå helt åbenlyst og dermed bekæmpes. Day, International Women s Rights Day, osv. Man kunne også forestille sig, at der blev etableret en koordineret fælles sultkaravane i de fem lande, for at skabe opmærksomhed om kampagnearbejdet. Med ACTIVISTA-uddannelsen og styrkelse af ACTIVISTA-netværket, vil de unge have redskaber ved hånden til at føre stærke kampagner på alle niveauer. De unge vil løbende udveksle erfaringer om, hvad der virker. Hvert år vil ACTIVISTA udgive en rapport over de mest virkningsfulde kampagneaktiviteter i hvert land. Rapporterne skal sikre dokumentation, evaluering og erfaringsudveksling mellem landene og være tilgængelige på ACTIVISTAs online platform. 9

11 Projektbeskrivelse ACTIVISTAs omskriver forfatningen i Nepal I efteråret 2010 har 24 globale ACTIVISTAs fra Asien og Danmark fået 9 partier i Nepals parlament til at love, at retten til mad skrives ind i den nye forfatning. Retten til mad er retten til liv som kampagne-sloganet lyder har i de seneste tre måneder overdøvet trafikstøjen i Kathmandu. Ihærdigt har aktivisterne været på gader og stræder og allieret sig med en række ungdomsorganisationer for at presse politikerne til at love at gøre en ende på lidelserne for de 23,9 pct. af befolkningen, der sulter. Det endte med, at politikerne bad om ACTIVISTAs hjælp til at få mere information. Ved en afsluttende event foran parlamentet i Kathmandu viste en kvindelig politiker sin støtte ved holde en tale foran de forsamlede ungdomsorganisationer og aktivister, for derefter at gå ind i parlamentet iført kampagnens røde T-shirt. Larmen uden for parlamentet brød den politiske dagsorden, og kampagnens bestemmelser blev diskuteret. Til slut havde ni partier skrevet under på, at retten til mad nu skal være en del af landets endelige forfatning. Udtalelser fra deltagerne: Before, I never thought I could go to the political parties and talk to them. At the Global ACTIVISTA Pilot training we just did it - and they actually listened. The course has given me confidence. Anand, Nepal I believe this training will be important for the future in Myanmar. Campaigning together with my new Nepali friends, has taught me the importance of aligning and working together between organizations instead of competing. Wunna, Myanmar Before I was always the young guy from the slum community. Now, when people meet me on the streets I am an ACTIVISTA ACTIVISTA gives me an identity. Moti, Nepal 10

12 Projektbeskrivelse Lokale unge Lokale unge Gambia Kenya Nigeria DK Uganda Sierra Leone Lokale unge Lokale unge Lokale unge Organisering De nationale ACTIVISTA-netværk har et organisatorisk fundament hos en ACTIVISTA-koordinator, der er ansat af og hos ActionAid i det pågældende land. Den organisatoriske forankring hos ActionAid i det pågældende land sikrer, at netværket nyder godt af organisationens faglige ekspertise, og at ACTIVISTAs aktiviteter styres og monitoreres på samme professionelle måde som ActionAids øvrige aktiviteter. ACTIVISTA-koordinatoren samarbejder og planlægger aktiviteter med nationale frivillige og partnerorganisationer. På baggrund af diskussioner med de nationale netværk mødes koordinatorerne, og når det er muligt også frivillige, en gang om året og fastlægger kampagnefokus for det kommende år. Dette årlige møde kaldes ACTIVI- STA Forum. I 2009 blev Mellemfolkeligt Samvirke givet ansvaret for at koordinere ACTIVISTA-netværket. Derfor sidder det internationale ACTIVISTA-team på 3 personer i Danmark. Teamet er ansvarligt for den overordnede koordinering og monitorering af netværkets aktiviteter og for at sikre den interne kommunikation. Teamet faciliterer kapacitetsopbygning af netværket gennem uddannelse, vidensdeling og erfaringsudveksling. For Østafrika (Kenya og Uganda) vil Mellemfolkeligt Samvirkes mangeårige kursuscenter TCDC i Arusha i det nordlige Tanzania fungere som uddannelsescenter for den globale ACTIVISTAuddannelse. Her eksisterer allerede gode rammer for at lave velfungerende og langvarige uddannelsesforløb: Udgifterne til undervisernes løn samt vedligeholdelse af de fysiske rammer afholdes af Mellemfolkeligt Samvirke. For Vestafrika (Sierra Leone, Gambia og Nigeria) vil uddannelsen finde sted på eksisterende træningsfaciliteter i Nigeria i samarbejde med ActionAid Nigeria. 11

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration: Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land. Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 CV Peter Sigsgaard Revideret september 2014 Personlige data Uddannelse: Nationalitet: Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 Dansk Født: 25-12-1942 Civilstand: Nuværende stilling: Gift

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Det var morgenmaden, vi afskaffede

Det var morgenmaden, vi afskaffede Af Peter Bengtsen Foto Villads Engel Det var morgenmaden, vi afskaffede I Uganda har familierne ikke længere råd til at købe brød. Spekulation og tørke kan presse priserne på mad endnu højere op Brød er

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden SANDUKO En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden Sanduko er en international hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere