FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0"

Transkript

1 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0

2 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet i omkring de enkelte hold og årgange i Taastrup FC. Den er alment gyldig, dvs. den gælder alle. Aflysning af Se klubhåndbogen eller retningslinier fra turneringsudvalget Afdelingsformand En person med det overordnede ansvar for en gruppe af årgange. Alkohol Ingen medlemmer, trænere eller ledere indtager alkohol under eller træning for det hold man har ansvaret for/spiller på. Efter e eller træning i seniorafdelingerne, er det naturligvis tilladt at nyde en øl eller to. Bad Alle tager bad efter og træning. Er enkelte forhindret af religiøse eller andre årsager i at vise sig nøgne, kan der bades i badebukser. Benskinner Bortset fra indendørs, bærer alle spillere benskinner til og træning. Er benskinnerne ikke med, kan der ikke spilles fodbold. Børneattest Alle trænere og holdledere i U-16 og yngre afleverer årligt børneattest til afdelingsformanden. Alle andre opfordres til at aflevere børneattest. En børneattest giver klubben tilladelse til at kontrollere kriminalregisteret for sager om pædofili. Attesten findes på klubbens hjemmeside. Børnetræningsma Findes på klubbens hjemmeside under punktet DLFU nual fodboldudvikling. Alle trænere i U-14 og yngre årgange skal sætte sig ind i manualens principper og bruge dem under træning. Bortvisning Kun bestyrelsen kan bortvise et medlem fra klubben. Med bortvisning menes tidsubestemt/bestandig udelukkelse for deltagelse i klubbens aktiviteter. B&U konsulent Klubben råder over en SBU B&U konsulent. For benyttelse af konsulentens ydelser, kontakt sportschefen. Café Frispark Disciplinærsager Disciplinærudval g DLFU Dommer Dommere til En velassorteret Café i klubhuset på Nyhøj (www.cafefrispark.dk). Udviser medlemmer, trænere eller ledere en adfærd der er uforenelig med klubbens mål, fairplay principper eller almen accepteret adfærd, kan vedkommende idømmes karantæne i en periode. Trænere og ledere kan bortvise medlemmer fra et enkelt træningspas/. Afdelingsformænd kan give karantæne op til 2 uger. Afdelingsformand og sportschef kan give karantæne op til 3 måneder. Længere karantæneperiode er en bestyrelsesbeslutning. Jf. i øvrigt Bortvisning. Ad hoc udvalg der kaldes sammen ved behov. Består af afdelingsformand for den afdeling der har sagen samt sportschefen. Den Limegrønne Fodbold Udvikling. En gruppe af veluddannede trænerer der arbejder med sportslige emner for ledelsen. En person der bruger sin fritid på at bidrage til gode fodboldoplevelser. Er ikke fejlfri, men har alligevel samme krav på respekt som alle andre mennesker. Se klubhåndbogen eller retningslinier fra turneringsudvalget. Side 2

3 Drikkedunk Fair play Familie og venner Flytning af e Forældrebud Hjemmesider Halvdelen af en (HAK) Holdleder Holdninger og Handlinger Holdudtagelse til Horst Wein Kamptøj Konditionstrænin g Modtagelse af dommer Mødelokaler Narkotika Nye spillere Til træning medbringer alle noget at drikke helst vand eller saft. Sodavand, Icetea el.lign. må ikke medbringes. Det samme gælder naturligvis drikkevarer der indeholder alkohol. Det er en selvfølge at alle repræsentanter for Taastrup FC agerer fornuftigt og i overensstemmelse med principper for fairplay. Husk at du svigter alle i klubben hvis du agerer tåbeligt. Begrebet fairplay defineres bl.a. i DBU s børnetræningsmanual, del 1, side 12. Er noget alle medlemmer har. Familie og venner til medlemmer er altid velkomne i Taastrup FC og opfordres til aktivt at tage del i klublivet. Således er Taastrup FC en hel klub, altså ligeså meget et socialt rum som en uddannelsesinstitution for idrætsudøvere. Se klubhåndbogen eller retningslinier fra turneringsudvalget I U-5 til U-18 orienteres alle forældre om de 10 forældrebud. Alle opfordres til at bruge klubbens fælles hjemmeside. Nyheder og andet kan bringes på privat drevne hjemmesider under forudsætning af at materialet er til fri afbenyttelse af alle. Således kan der ikke være copyright eller andre betingelser forbundet med det bragte materiale. Sider med et kommercielt sigte kan ikke bringe materiale fra trænere/ledere i Taastrup FC med mindre der er indgået sponsoraftale. Jf. i øvrigt retningslinier fra kommunikationsudvalget. I U-12 og yngre skal alle udtagne spillere spille minimum halvdelen af en. Altså får alle spilletid svarende til en halvleg. Person med det administrative ansvar for det enkelte hold. Er en politik for børnefodbold defineret af DBU. Taastrup FC agerer i overensstemmelse med Holdninger og Handlinger. Informationshæfte kan findes på klubbens hjemmeside under punktet DLFU Fodboldudvikling. For U-14 og yngre medtages så vidt muligt det maksimale antal tilladte spillere til. Den mand i verden der har mest fornuftigt at sige om spillerudvikling. Alle opfordres til at sætte sig ind i og forholde sig til mandens tankegang. (http://www.saxo.com/search/search.aspx?keyword=horst+wein&pa gemodule=front). Opbevares på betryggende vis af træner eller holdleder. I ungdomsrækkerne går vask af tøj på skift mellem forældrene. Er kun for U-13 og ældre. Er ikke en mulighed for yngre årgange. Er vi hjemmehold er det holdleders pligt at byde dommer velkommen og vise vedkommende til rette. Er holdleder forhindret, udpeges en anden person til opgaven. I klubhuset på Nyhøj findes 2 mødelokaler til fri afbenyttelse for trænere og ledere. Lokaler bookes i forvejen i Café Frispark. Er der behov for møde i TIP, bookes lokale i hallerne hos vagten. Enhver der gribes i besiddelse eller brug af narkotika, herunder hash, bortvises for bestandigt fra klubben. Alle nye medlemmer er velkomne. I ungdomsrækkerne starter alle Side 3

4 Presse Prøvetid Rejser og ture Resultater (sportslige) Rygning Smykker Spillercertifikat nye spillere på 2. eller 3. holdet. Alle opfordres til at indsende referater og historier til lokalpresse samt klubbens hjemmeside. For 1. hold i junior, ynglinge og senior kan kun en person udpeget af afdelingsformanden udtale sig på holdets vegne. Nye spillere har mulighed for at træne med i 2 uger inden vedkommende indmeldes i klubben. Der kan ikke spilles for klubben før spilleren er indmeldt og spillercertifikat eller spillererklæring er afleveret. Alle opfordres til at afholde arrangementer af social karakter. For tilskud til rejser og ture, kan Taastrup FCs venner eller Idrætsbanko søges om tilskud. Desuden kan der søges kommunale tilskud. Spørg din afdelingsformand for yderligere information. Sejre er vigtige og det primære formål for træning og for 1. hold i seniorafdelingerne. I ungdomsafdelingerne er spillerudvikling sidestillet hermed (U-15 til U-21). For yngre årgange har alene spillerudvikling betydning. Ingen medlemmer, trænere eller ledere ryger under eller træning for det hold man har ansvaret for/spiller på. Spillere må ikke bære smykker til eller træning. Ingen kan spille for Taastrup FC uden at klubben er i besiddelse af den enkelte spillers spillercertifikat eller spillererklæring. Det er holdleders og træners fælles ansvar at sikre dette. Ved tvivl kan den kontingentansvarlige spørges. Findes på SBUs hjemmeside (http://www.sbu.dbu.dk/data/sbu/filedb/14.pdf ) Spillererklæring Kan en ny spiller ikke fremvise spillercertifikat, kan der i stedet udfyldes en spillererklæring. (http://www.sbu.dbu.dk/data/sbu/filedb/15.pdf ) Sponsorater Se retningsliner fra Sponsorudvalget eller spørg udvalget (udvalgsformand Jesper Larsson: Sponsorer Alle opfordres til at handle hos vores sponsorer. Det er vigtigt at medlemmer, trænere og ledere agerer loyalt over for de virksomheder der syntes vi er værd at bruge penge på. Sponsorudvalg Det udvalg der sammen med sponsormedarbejderen (Per Løvhøj) er de eneste der kan indgå sponsoraftaler på klubbens vegne. Sportschef Klubbens overordnede sportsligt ansvarlige. Formand for de sportslige udvalg. Sportslige Udvalg Der findes to: Et børnesportsligt udvalg og et 11-mands udvalg. Afdelingsformænd og sportschef er fødte medlemmer. Styrketræning Er kun for U-15 og ældre. Er ikke tilladt for yngre årgange. TFC Shoppen Forhandling af klubtøj og fodboldudstyr i klubhuset på Nyhøj (www.tfcshoppen.dk). Tiltale dommer Er under ikke tilladt med mindre forholdene kræver det, f.eks. ved udskiftning. Er der tvivlsspørgsmål der ønskes forklaret, kan dommer spørges på saglig vis efter en. Tiltale Er ikke tilladt under. Dog kan der gives udtryk for påskyndelse modstander af en særligt flot detalje el.lign. Træner Person med det sportslige ansvar for det enkelte hold. Træneransættels Kan kun foretages af afdelingsformænd og/eller sportschefen. Side 4

5 er Turneringsudvalg Det udvalg der varetager banefordeling og administration af turneringer. Uddannelse Alle trænere og ledere opfordres til at være opmærksomme på div. uddannelsestilbud. Alle trænere fra U-14 og yngre tilbydes som minimum SBU kursus Børnefodboldens Basis. Alle trænere i U-10 og ældre tilbydes DBU B-1 træneruddannelse. Alle trænere på 1. og 2. hold i U-14 og ældre tilbydes DBU B-2 træneruddannelse. Udebanetrøjer Udvisninger Ungtræner Ungtrænerforum Årgangsleder Bruges kun ved trøjelighed. Udleveres af materialeudvalget. Alle udvisninger indberettes skriftligt til afdelingsformanden. Det gælder alle udvisninger/bortvisninger af spillere, ledere trænere eller andre repræsentanter fra Taastrup FC. En spiller fra ynglinge eller juniorafdeling der samtidig fungerer som træner i børneafdelingen. Ungtrænere tilbydes et struktureret træneruddannelsesforløb. En gruppe for erfaringsudveksling og uddannelse af ungtrænere. En person med det administrative ansvar for en årgang. Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere