Læsekredse i nordisk litteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsekredse i nordisk litteratur"

Transkript

1 Læsekredse i nordisk litteratur Indholdsfortegnelse Forord 2 Færøsk litteratur 4 Islandsk litteratur.. 10 Norsk Litteratur 17 Svensk litteratur 26 Finsk litteratur.. 35 Finlandssvensk litteratur.. 41 Dansk litteratur 47 Grønlandsk litteratur 66 Hvordan arbejder man i en læsekreds? 74 Brug bibliotekerne 74 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

2 Forord Læsekredse i nordisk litteratur er det ikke en sær gammeldags foreteelse? Det er det øjensynligt ikke længere. Læsekredse blomstrer, og vi skal tilbage til 40 rne og 50 rne for at finde den samme begejstring og glæde ved at være aktive i læsekredse som i dag. Mange tager selv initiativ til oprettelse af læsekredse. TV har for længst mistet sin nyhedsværdi, og bogen og den gode litteratur har fået en renæssance, stik imod forventning, da man spåede romanens død med mediernes fremmarch. Igennem seks år har Nordisk Informationskontor i Flensborg arrangeret læsekredse i nordisk litteratur. Informationskontoret formidler kendskab til nordisk kultur i grænselandet Sønderjylland / Sydslesvig, og hvad var naturligere end at sætte litteraturen i fokus. Det hele begyndte med den færøske litteratur. William Heinesens De fortabte spillemænd, Jørgen- Frantz Jacobsens Barbara og en række moderne romaner og novellesamlinger var på programmet. Læsekredsene bredte sig i grænselandet, året efter læste vi islandsk, dernæst svensk og norsk litteratur, og i øjeblikket læses finsk litteratur. I dag er der 12 læsekredse med gennemsnitlig 15 deltagere i hver kreds, d.v.s. ca. 150 aktive læsende. Det er jo egentlig en fantastisk historie i sig selv, at så mange vil bruge deres vinteraftener på at læse nordisk litteratur. Alle læsekredse arbejder på baggrund af et kompendium, som er udarbejdet af Nordisk Informationskontor i Flensborg. Og dette kompendium vil vi gerne stille til rådighed for andre interesserede. Foreningen Norden har sat nordiske læsekredse på sin handlingsplan, og vi vil gerne fra Nordens sydligste område Sønderjylland og Sydslesvig med dette materiale bidrage til, at andre kommer godt i gang. Materialet har fungeret i de 6 år, det har været i brug. Det har gjort det lettere at starte og givet inspiration til, hvilken litteratur, man kan gribe til rundt i læsekredsene. Al den nævnte litteratur er udvalgt og gennemlæst af undertegnede, og det er afprøvet med succes i de 12 aktive læsekredse her i grænselandet. Man kan bruge materialet kvit og frit, blot skal man henvise til, at det kommer fra Nordisk Informationskontor i Flensborg. Man kan vælge at læse et lands litteratur over en sæson eller to, som vi har gjort, eller man kan plukke ud og læse på kryds og tværs i kompendiet, som man nu lyster. Efter gennemgangen af de forskellige landes litteratur er der et forslag til, hvorledes man kan gå til værks, når man skal i gang med at læse. Følg den eller lav jeres egen model. Den nordiske litteratur er spændende i disse år. Den er også i høj kurs uden for Norden. I Danmark er der i hvert fald en gang om året fokus på nordiske forfattere. Det sker i februar, hvor vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris udpeges og yderligere i november, hvor prisen tildeles forfatteren på Nordisk Råds Session, som afholdes årligt i et af de nordiske lande. Alle, som holder af god litteratur, også den nordiske, kender aktuelle navne som Märta Tikkanen, Kerstin Ekman, Herbjörg Wassmo, Lars Saabye Christensen og Einar Már Gudmundsson. Flere af disse forfattere har været på turné i grænselandet. Hvert år i november arrangerer Nordisk Informationskontor en nordisk forfatterturné. Og når vi har afsluttet læsningen af et lands litteratur, tilbydes en rejse til det pågældende land. Således har vi besøgt Finland, Færøerne, Island, Norsk Sameland og Gotland. Forfatterlæsningerne og rejserne er et ekstra krydderi på læsningen af den nordiske litteratur. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

3 Held og lykke. Det vil være en ren fornøjelse, hvis den succes, vi har i grænselandet med læsning af nordisk litteratur, vil kunne brede sig til det øvrige land. Er der spørgsmål undervejs, er man velkommen til at kontakte undertegnede på tlf , fax , Flensborg, juni 2005 Anette Jensen Nordisk Informationskontor i Sønderjylland / Sydslesvig I februar og marts 2006 var Tine Enger, forfatter og danskstuderende ved Syddansk Universitet, i praktik på Nordisk Informationskontor. Tine udarbejdede i den periode kompendium til læsekredse i dansk litteratur også som del af en opgave til sit studium. I efteråret 2006 begynder læsekredsene på dansk litteratur med udgangspunkt i Tines materiale. Flensborg forår 2006 Anette Jensen Der er nu udarbejdet kompendium til grønlandsk litteratur, og dermed er alle nordiske lande repræsenterede i kompendiet. Flensborg september 2007 Anette Jensen Kompendiet er opdateret, og der er desuden udarbejdet et kapitel om finlandssvensk litteratur Flensborg juli 2008 Anette Jensen Kompendiet er opdateret, og der er tilføjet et helt nyt læsekompendium med temaet Indvandreres møde med nordboere - Nordboeres møde med indvandrere. Flensborg efterår 2009 Anette Jensen Nordisk Informationskontor i Sønderjylland blev oprettet i juni Informationskontoret har til opgave at formidle kendskab til nordisk kultur og samfundsforhold. Dette finder sted via bl.a. konferencer, temadage, forfatterturnéer, læsekredse, kunstudstillinger, koncerter og rejser. Informationskontoret deltager også i et nordisk skoleprojekt og giver råd og vejledning vedr. ansøgning af nordiske fonde. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

4 Færøsk litteratur Man plejer at sige, at den færøske litteratur er vældig ung, første roman udkom i 1909 med titlen Babelstårnet, skrevet af Regin í Líd, pseudonym for højskolemanden Rasmus Rasmussen ( ). I virkeligheden kan man tillade sig at sige, at den færøske litteratur er nøjagtig lige så gammel som den øvrige nordiske litteratur. Færingerne har en fin poesi overleveret i de mange tusinde færøske kvad, som er blevet sunget og danset til den traditionelle færøske ringdans lige siden middelalderen. Der læses og udgives hele tiden færøsk litteratur. Det er væsentligt ikke mindst for et lille sprogområde at udtrykke sig i litteratur. Desværre er det langtfra al færøsk litteratur, som oversættes til dansk. Kendtest uden for Færøerne er William Heinesen og Jørgen- Frantz Jacobsen. 1. Klassisk færøsk litteratur William Heinesen ( ) William Heinesen er Færøernes kendteste forfatter med et stort forfatterskab bag sig. Han skrev på dansk, og dette gjorde, at han ikke var så populær i sit hjemland i de første mange år af sin forfatterkarriere. Han er oversat til mange sprog og er stadig i dag en inspirationskilde for yngre nordiske forfattere, som bevæger sig i genren magisk realisme en litterær sammenkædning af realisme og den oversanselige verden. William Heinesen modtog Nordisk Råds Litteraturpris i 1965, og det hævdes, at han var på tale til Nobelprisen, men han skulle have afvist prisen med den begrundelse, at han ikke skrev på sit hjemlands sprog. De fortabte Spillemænd (1950) Romanen fortæller om den musikalske fantast, klokkeren og vindharpebyggeren Kornelius og hans tre musikalske sønner. Omkring denne søskendeflok foregår mærkelige tumulter, som er charmerende skildret, men svær at få hold på. Værgeløse eksistenser er oppe mod den udspekulerede ondskab, men alt er fortalt med en sprudlende livsglæde. Handlingen, der vanskeligt lader sig referere, ender i lystig tragik. Som Erik Knudsen skrev: Et artistisk mesterværk af sjældne dimensioner, en kraftpræstation, et vulkanudbrud af poesi og humor, som man ikke længe har set magen til. Og så opgiver vi ethvert forsøg på at redegøre for de sære og voldsomme begivenheder, der udspilles for vore undrende øjne natlige koncerter under åben himmel, drabelige kampe mellem vantro og hellige, drikkeorgier, selvmord, svindlerier, bryllupsgilder, skamløse scener i foreningen Ydun, mystisk musik på et pulterkammer... Læseren er forlængst klar over, at han ikke kommer uden om De fortabte Spillemænd. Det gode håb (1964) For denne roman modtog Heinesen Nordisk Råds Litteraturpris. Den handler om præsten Peder Børresens kamp mod den tyskfødte Christoffer Gabel, Frederik IIIs rådgiver og protegé, der hersker med hård hånd over Færøerne. For en gang skyld tegner Heinesen her et sympatisk portræt af en gejstlig, og romanen bygger på historiske kendsgerninger. Peder Børresen er præst for Thorshavns fattige befolkning. Og selv om hr. Peder ikke hører til Vorherres bedste børn, oprøres han over de uretfærdige tilstande, som det danske styre indebærer. Han går med dødsforagt i brechen for de undertrykte og helmer ikke, før han har nået sit mål: at få Christoffer Gabel styrtet. Om romanen, som er en af Heinesens bedste, skrev Ole Storm i Politikken: Med romanen Det gode håb har William Heinesen definitivt skrevet sig ind i verdenslitteraturen. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

5 Jørgen-Frantz Jacobsen ( ) Jørgen-Frantz Jacobsen var William Heinesens halvfætter og skrev ligesom han på dansk. Han blev cand. mag. i historie og fransk, journalist ved Politiken i en årrække. Frantz Jacobsen var selvstyremand og ville egentlig have været politiker. Allerede som 22-årig blev han ramt af tuberkulose, og sygdommen satte en begrænsning på hans udfoldelse som forfatter, men de få bøger, han nåede at skrive, er i dag klassikere. Barbara (1939) Romanen Barbara bygger dels på det færøske sagn om sorenskriverdatteren Beinta fra tallets Thorshavn. Hun var gift med tre præster den ene efter den anden, og hun blev beskyldt for at have forvoldt deres død. Dels rummer romanen selvbiografiske træk Frantz Jacobsens nære veninde Estrid Bannister Good har også inspireret ham til Barbara-skikkelsen. Tom Kristensen skrev om Barbara: Det er forelskelsens dårskab, skinsygens galskab, bedragets sødme og troløshedens uskyldighed Jørgen-Frantz Jacobsen har villet indfange, og det har han gjort i denne kærlighedshistorie om den unge danske præst Poul Aggersøe og dette blændværk af en niogtyveårig præsteenke og mangfoldig synderinde, som han har givet navnet Barbara, en kvindeskikkelse, der vil komme til at fortrænge Marie Grubbe i vor smertelige kærlighed og vor glødende hukommelse, fordi hun er dybere og mere verdensmuntert opfattet. Det dyrebare liv (1963) Bogen, som er udgivet efter Frantz Jacobsens død af William Heinesen, rummer brevvekslingen mellem de to. Den strækker sig fra 1919 da Frantz Jacobsen blev student fra Sorø akadimi og begyndte sine studier i København til hans tidlige død i Der er tale om en af de fineste nordiske brevsamlinger. I forordet skriver Heinesen: At kunne meddele sig uden forbehold til en ven var for Jacobsen noget af en livsfornødenhed; lige så hengivent, han elskede livet, lige så hengiven var han til at skildre sit livs oplevelser. Måtte han i svære sygdomsperioder lægge fyldepennen til side, så brugte han den blege vikar, blyanten, for skrives måtte der: Han var sin sygdoms uforfærdede krigskorrespondent og sin skæbnes altid lige loyale reporter. Og Tom Kristensen skrev: Den dødssyge og ukuelige digter, var også en stor brevskriver... Vi kan lære meget af ham. Livet er kampen værd, synes han at sige, og et bedre budskab kan en bog fra vor tid vist næppe bringe os. Hedin Brú ( ) Hedin Brú er pseudonym for landbrugsrådgiveren Hans Jacob Jacobsen. Han er Færøernes mest læste forfatter i hjemlandet og også populær fordi han skrev på sit modersmål. Desværre er der kun få titler oversat til dansk. Fjeldskyggen (1936) Gennem årene skrev Hedin Brú fire novellesamlinger, Fjeldskyggen er oversat til dansk. Novellerne omhandler menneskenes afhængighed af og samhørighed med naturen. Mennesket på Færøerne er i naturens vold på godt og ondt. Også konflikten mellem det gamle bondesamfund og det gryende fiskerisamfund er tema i novellerne, som ofte rummer fine menneskeskildringer og naturiagttagelser. Fattigmandsære (1940) Romanen skildrer det gamle færøske bondemiljø inden Færøerne bliver en fiskerination. Den er holdt i en morsom og underfundig tone, og handler om den gamle Ketil, som efter et grindedrab køber mere hvalkød, end han er i stand til at betale. Romanens videre handling Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

6 drejer sig så om Ketils forsøg på at skaffe pengene. Hans ære forbyder ham at være gældsat, og han må bl.a. nødtvungent sælge sit kæreste eje, koen. 2. Moderne færøsk litteratur Gunnar Hoydal (f. 1941) Gunnar Hoydal er søn af lyrikeren Karsten Hoydal. Han er dels opvokset på Færøerne og dels har han boet flere år af sin barndom i Sydamerika. Gunnar Hoydal har været formand for forfatterforeningen på Færøerne, desuden har han været stadsarkitekt i Tórshavn. Foruden romaner og noveller har han også udgivet flere kunstbøger om færøske billedkunstnere. Han har også skrevet lyrik, som søsteren Annika Hoydal har sat i musik og udgivet som CD s. Se neden for. I dag er Gunnar Hoydal forfatter på heltid. Stjernerne over Andes (1996) I denne roman blander Gunnar Hoydal historie og erindring fra barndomsårene i Sydamerika sammen med gensynet mange år senere, men hans hjemland i havet Færøerne er altid det faste udgangspunkt for oplevelsen: Vi kom fra verdens mest ubetydelige sted. Så langt ude, at når det skulle forklares og peges ud på et andet kontinent, så skulle man først tørre efter, for ikke at tage fejl af en tilfældig fluelort på globussen eller verdenskortet. Og alt det med historie og heltemodige landnamsmænd fra den norske vestkyst, hvad var det mod inkakongernes lange linje fra solen selv ned til guldets skinnende paladser i Cuzco og Quito? Dalen, 1999, da Vi er på Færøerne i 1920 rne. Den 12-årige Páll bor sammen med sin familie på tuberkulosesanatoriet i Dalen i Torshavn, hvor faderen arbejder. Sygdommen som kom til Færøerne via skibsfiskeri udviklede sig til en epidemi, man havde dengang endnu ikke penicillin til at afhjælpe sygdommen. I Dalen kunne sygdommen ikke helbredes, men de syge kunne her få ro og ordentlig kost. Læseren følger de syge gennem Pálls øjne, især er kærligheden til den jævnaldrende Sigrid skildret poetisk og indlevet. I Dalen og i Pálls verden spirer tro, håb og kærlighed side om side med sorg, lidelse og død. Det er både dyster, men også oplivende og smuk læsning. Jóanes Nielsen ( f.1953) Jóanes Nielsen er mest kendt for sin lyrik. I sine romaner er han en socialrealistisk forfatter. Han har også ernæret sig som sømand, og denne erfaring træder frem i hans forfatterskab med kraft og saft i sproget. Gummistøvlerne er de eneste tempelsøjler vi ejer på Færøerne (1991) Bogens titel er den længste bogtitel inden for færøsk litteratur! Jóanes Nielsen har skrevet flere digtsamlinger, men her forsøger han sig i prosaen. Han er en politisk ventreorienteret forfatter. Romanens handling er henlagt til Færøerne i begyndelsen af 1970 rne. Elias Hørg er hovedpersonen, der forsøger at få etableret en filetfabrik i sin hjembygd. Han er proletaren, der holder fast ved sin oprindelse og foragter småborgerlige synspunkter. Hans kærlighed til Tove er skildret med fin ømhed, men i beskrivelsen af personerne omkring Elias er det sarkasmen og den grovkornede humor, der tager over: Omkring Elias Hørg pulserer en vrimmel af arbejdere, fiskere og direktører og redere og mødre og børn og elskerinder. Arbejderne kæmper for at forbedre deres forhold, mens Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

7 direktørerne forsvarer sig håndfast og mænd og kvinder støder sammen på alle tænkelige måder. Glansbilledsamlerne, da Romanen fortæller om seks klassekammerater, deres liv og skæbne fra de gik i den katolske privatskole i Tórshavn og op gennem 60erne, 70erne og 80erne. Som skolebørn samlede de på glansbilleder som en flugt fra den alkoholisme, fattigdom, fattigdom og vold, der prægede flere af drengenes hjem. Altså m.a.o. en opvækst, som ligger langt fra en glansbilledverden. Fem af de seks drenge dør i en tidlig alder. Der fortælles lige på og råt, men der fortælles også med humor og varme. Det sociale og nationale engagement skinner igennem, ligesom den særlige nordatlantiske magiske realisme præger fortællingen. Bettina Heltberg har skrevet om forfatteren: Hvis Jóanes Nielsen havde skrevet på engelsk eller fransk, ville han være berømt. Nu er han kun en af de mærkelige færinger Jógvan Isaksen Jógvan Isaksen er lektor på Københavns Universitet i færøsk sprog og litteratur. Han er tillige forfatter, har både skrevet ungdomsromaner og krimier. Desuden har han skrevet en færøsk litteraturhistorie Blid er den færøske sommernat (1990) Man skal ikke tage fejl af titlen for her er faktisk tale om en kriminalroman, men kan man lide denne genre, kan romanen anbefales. Den er spændende fra første side og samtidig er den også et øjebliksbillede af det moderne færøske samfund: Sonja Pætursdóttir bliver fundet død neden for fjeldet Stødlafjall. Til trods for at politiet anser hendes død for at være et uheld, så er journalisten Hannis Martinsson ikke enig. Da han kort efter finder Sonjas ven død, er han overbevist om, at der er noget galt. Og så er der skonnerten Eva fra Paraguay, som ligger i havnen i Tórshavn. Udover at bringe et øjebliksbillede af Færøerne, leverer romanen tillige en bredside mod politikeres magt og oportunisme. Oddvør Johansen ( f. 1941) Oddvør Johansen er én af de få kvindelige færøske forfattere. Hun har skrevet flere romaner, men kun en enkelt er oversat til dansk. Som så mange andre færøske forfattere har Oddvør Johansen også et andet erhverv. Hun er organist ved domkirken i Tórshavn. Livets sommer (1982) Romanen er et poetisk billede af en lille piges barndomsår på Færøerne. De voksnes på én gang trygge og utrygge verden registreres med barnets skarpe sanser. Men det er både de voksnes og børnenes verden på de frodiggrønne øer, der skildres. En verden, hvor tiden på mange måder har stået stille, hvor der værnes om de gamle skikke. Men også en verden, hvor moderne tiders unoder stikker hovedet frem, som f.eks. da doktorfruen vil drage af lande, fordi hun har fundet en anden og rejser til Danmark for at blive skuespiller. Romaner hvis handling foregår på Færøerne Lisbeth Nebelong (f. 1955) Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

8 Lisbeth Nebelong er journalist & MPM. Hun har også optrådt på TV og skrevet en række bøger om økonomi. For øjeblikket arbejdet hun på en romantrilogi fra Færøerne, hvoraf de to bind allerede er udkommet. Når engle spiller Mozart, 2003 Når engle spiller Mozart foregår på Færøerne, nærmere bestemt i februar 2000 med flash back til 1973 og 74. Den 44-årige Lisa, jurist og lektor ved Københavns Universitet, er på Færøerne et par dage i vinteren 2000 for at holde et foredrag i Nordens Hus. Emnet er spørgsmålet om Færøernes løsrivelse fra Danmark. Lisa har tilbragt et år på Færøerne, mens hun gik i gymnasiet. Hun forelskede sig dengang lidenskabeligt i den 1 år yngre musikbegavede færing Kåre, men Færøerne var for hende samtidig et ufrivilligt eksil. Nu hvor hun som moden kvinde er tilbage konfronteres hun med sin fortid og møder også sin ungdoms kærlighed. Lisa tvinges til at reflektere og gøre op med sit liv, hun må også revidere sit syn på Færøerne. Færøblues, 2008 Romanen fortæller Kåres historie, d.v.s. hans færøskklingende navn er Kári. Den godt 40- årige musiker Kári, der forlod Færøerne som ganske ung har heller ikke været der siden. Men han er sluppet heldigere fra kærlighedsaffæren end Lisa. Han er nu tilbage med kone og to børn, som skal opleve det Færøerne, faderen stammer fra. Da han møder Lisa forud for koncerten i Nordens Hus, lader han sig imidlertid også konfrontere med sin fortid. I en række voldsomme glimt oplever han sine drengeår og ungdom: savnet af en far, der altid var fraværende, fordi han store dele af året var på havet. Angsten for at miste ham, og en mor, der svigtede, fordi hun gik sine egne veje. Kári overlever via kunsten og musikken. Han finder sit ståsted hos sin musikalske onkel, der bringer William Heinesens Fortabte spillemænd i erindring. Noveller Der findes flere novellesamlinger. De repræsenterer et bredt udsnit af færøske forfattere: Færøske fortællere, udvalgt af Poul Skårup og Søren Koustrup, Foreningen Norden 1968 Bølgerne leger på stranden og andre noveller, Jens Pauli Heinesen, Haslev 1980 Fortællinger fra Thorshavn, William Heinesen, Gyldendal 1973 Med Edgar Allan Poe i Solhavn, Hanus Andreassen 1980 En vandhistorie og andre færøske fortællinger, udvalgt af Kirsten Brix, Vindrose 1994 Noveller af Hedin Brú, Jens Pauli Heinesen, William Heinesen og Gunnar Hoydal kan særligt anbefales. Digte Det mest kendte navn blandt moderne digtere er Rói Patursson. Han er forstander for Færøernes eneste højskole. Han modtog i 1986 Nordisk Råds Litteraturpris for digtsamlingen Ligesom (1986). Andre kendte lyrikere er Tóroddur Poulsen, f. 1957, som hidtil har udgivet seks digtsamlinger. Følgende er oversat til dansk: Standsninger (1998), Vandet lyder som om nogen har drukket af det (2000) og Blodprøver (2002). Jóanes Nielsen har også udgivet lyrik. På dansk er udkommet Kirkerne på havets bund (1994) og Sting (1999). Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

9 Mit eget land (1981) og Dulcinea (1991) er titlen på digte af Gunnar Hoydal, sat i musik af søsteren Anika Hoydal. Mens Mit eget land ofte relaterer til William Heinesen, så omhandler Dulcinea her og nu. I Færøske digte , ved Poul Pedersen, Rosenkilde og Bagger 1972 finder man mange af klassikerne. Kendtest er: J.H.O. Djurhuus, Hans A. Djurhuus, William Heinesen, Chr. Matras, Hedin Brú, men også Karsten Hoydal og Rói Patursson er repræsenteret i denne digtsamling. Man kunne måske supplere læsningen af Frantz Jacobsens Det dyrebare liv med nogle digte. Bogen er forholdsvis kort og den ville som genre fint kunne kombineres med læsningen af digte. Supplerende litteratur Som supplerende læsning med henblik på Færøernes historie, samfund, kultur og natur: Færøerne I og II, Det danske Forlag 1952 Færøerne. Natur og folk, Jørgen-Frantz Jacobsen, udgivet posthumt af W. Heinesen Færøerne. Fra vikingetiden til reformationen, G.V.C. Young, Rosenkilde og Bagger Færingernes land, Han Jakob Debes, 2001 Vdr. litteratur: Færøsk litteratur, Jógvan Isaksen, Vindrose 1993 Færø og kosmos. En indføring i William Heinesens forfatterskab, W. Glyn Jones, Gyldendal 1974 Det muntre Nord. William Heinesens liv og digtning, Bjarne Nielsen Brovst, Centrum 1987 Omkring Barbara, artikler udgivet i forbindelse med filmen, Fisker og Schou 1997 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

10 Islandsk Litteratur Den klassiske islandske litteratur er i verdensklasse. Det drejer sig om middelalderens sagaer, som først er opstået i mundtlig form kort efter at Island blev beboet i tallet. Sagaerne fortæller således om landets første bosættere. Sagaerne blev skrevet ned i tallet, da Island havde mistet sin selvstændighed og var blevet underlagt Norge. Der er tale om en enestående litteratur, som naturligvis er islændingenes stolthed. Islændingene har siden sagerne haft tradition for at fortælle og kan i moderne tid opvise et meget stort antal forfattere landets indbyggere taget i betragtning. 1. Klassisk islandsk litteratur - sagaerne Der findes forskellige udgaver af danske oversættelser af sagaerne. Følgende anbefales: De islandske Sagaer (oversat af danske forfattere bl.a. Johannes V. Jensen og med illustrationer af Johannes Larsen) Bd. 1-3, Gyldendal Senere udgave Islandske Sagaer (oversættelse N.M. Petersen og med illustrationer af Povl Christiansen) Bd. 1-6, Thaning og Appels Forlag 1976 Islandske sagaer (oversættelse N.M. Petersen med forord og noter v / Peter P. Rohde) 1 Bd., Thaning og Appel 1998 De kendteste og mest læste sagaer er vel nok Egils Saga og Njals Saga men også Grettirs saga kan læses med stort udbytte. Man kan selvfølgelig også vælge én af de kortere. For den, der gerne vil sætte sig grundigt ind i De islandske Sagaer, kan følgende to bøger anbefales: Peter Hallberg: De islandske sagaer. Gyldendals Uglebøger 1964 Preben Meulengracht Sørensen og Gro Steinslund: Før kristendommen, digtning og livssyn i vikingetiden, Gyldendal 1990 Gunnar Gunnarsson ( ) Gunnar Gunnarsson var sin tids berømteste islandske forfatter, skrev på dansk i den periode, han boede i Danmark. Han var sin tids stjerneforfatter og oversat til mange europæiske sprog. I dag er han en næsten glemt forfatter, og det er en skam, han er en blændende fortæller. I den ældre generation kender man stadig Borgslægtens historie og Edbrødre, men disse er langt fra hans bedste romaner. Gunnar Gunnarsson skrev i modsætning til Laxness ofte om fortiden. To romaner bliver imidlertid stående og kan betegnes som klassikere: Svartfugl (1929) Her er tale om en historisk roman, som bygger på en gammel kriminalhistorie: på en afsidesliggende gård som Island har haft så mange af udspilles en tragedie. For at kunne eje hinanden myrder en mand og en kvinde de ægtefæller, som står dem i vejen. De stilles for retten og dømmes til døden. Det meste af romanen omhandler retssagen, som involverer den stedlige præst, hvis eget liv og skæbne væves ind i de to dømtes. Hovedpersonerne er - foruden præsten - Bjarni og Steinun, som har forbrudt sig mod deres ægtefæller og lovgivningen. Men trods deres uhyggelige handling er de romanens stærkeste karakterer, og Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

11 som læser har man sympati for de to personer, hvis ulykke også er som Bjarni udtrykker det at de ikke mødte hinanden som unge. Advent (1937) Advent er en kortroman, den er tidløs og handler om den gode hyrde, som er villig til at give sit liv for fårene. Inspirationen fra Ny Testamente er tydelig. Romanen fortæller om Benedikt, som hvert år i adventtiden drager ud i ødemarken med sin hund og vædder for at indfange og hente de får, som ikke ved efterårets indsamling blev taget med hjem. De skal ikke fryse ihjel i vinterødet, og Benedikt drager nu for 20. gang ind i ødemarken, selv er han 45 år, og adventfærden har givet indhold i hans eller fattige liv. Advent er en uvejrsskildring tillige. Den beretter om et menneskes kamp mod naturmagternes ubeherskede udbrud, om elementernes rasen, en kamp som Benedikt vinder. Romanen rummer tillige en fin naturskildring og tegner et smukt billede af nærhed og venskab mellem menneske og dyr. Halldór Laxness ( ) Halldór Laxness er Islands kendteste forfatter og stadig meget læst: han er den eneste islænding som til dato har modtaget Nobelprisen. Han fik prisen i 1955, og han er stadig til stor inspiration for den yngre generation af forfattere. Islands præsident Òlafur Ragnar Grímmsson mindedes for få år siden Laxness på TV og sagde, at han var at sammenligne med Snorre Sturlason (sagaforfatteren). Laxness betydning i islandsk litteratur er uvurderlig. Hans bøger er oversat til over 40 sprog. Salka Valka (1932) I 1930 rne skrev Laxness sine store socialrealistiske romaner. Salka Valka blev til i 1931 / 32 og handler om den ukuelige arbejderpige i en lille kystby. Hun kæmper for arbejdernes rettigheder og må siges at være blandt rødstrømpepionererne på Island. Om romanen skrev Tom Kristensen: En ugift kvinde ankommer med sin datter Salka Valka til det usle Osøre, som udelukkende lever og lugter af fisk og havner i from henrykkelse hos Frelsens Hær og i lige så ufrom henrykkelse hos sømanden Steintor, en drukkenbolt, en naturkraft, der både drages mod moderen og datteren... Salka Valka i mandfolkebukserne, duftende af fisk, hver tomme en kvinde. Frie mænd (1934) Bonden Bjartur er hovedperson i denne roman, han tegner billedet af den fattige islandske bondes historie gennem tusinde år. Laxness skrev bl.a. romanen som et svar på Hamsuns delvist idylliserende roman Markens grøde (1917), som iflg. Laxness forherligede bondens frie liv. I Laxness roman anser Bjartur ganske vist sig selv for fri og selvstændig, men han må føre en stadig kamp for at bevare denne frihed, da andre vil udbytte ham. Bjartur er imidlertid gjort af et særligt stof, han er lige så stejl og ubøjelig som de naturkræfter, han kæmper imod og trodsigt flytter han længere og længere op i fjeldet for at undslippe udbytternes angreb på hans selvstændighed. Islands klokke (1943) Laxness skrev dette nationale storværk under 2. verdenskrig. Der er tale om en historisk roman, som skildrer islændingenes materielle og kulturelle nød under kolonitiden, da danskerne havde overherredømmet. Romanen er fantasifuld og fabulerende, men ikke kun rettet bagud. Den er i dybeste forstand aktuel, når den skildrer de kræfter, som bærer islændingene gennem historiens prøvelser, og værket var med til at skaffe Laxness et Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

12 verdenspublikum og Nobelprisen. Selv i Island, hvor hver eneste roman af ham har været genstand for hæftige diskussioner, blev han populær på Islands klokke. Kæmpeliv i nord (1952) Her er det lykkedes at skrive en bidende sarkastisk roman om vikingernes helteideal, dyrkningen af aggression, vold og krigsførelse, og bogen havde selvfølgelig en klar hentydning til 2. verdenskrig. Kæmpeliv i nord er en kunstnerisk præstation, bl.a. fordi den er skrevet på et sprog, som ligger stilistisk og fortælleteknisk tæt op ad middelalderislandsk. Også denne bog er almengyldig og evigt aktuel. Koloritten er historisk, men tiden er også vor egen. 2. Nyere og moderne islandsk litteratur Thor Vilhjálmsson f Thor Vilhjálmsson udgav i sit tidlige forfatterskab prosadigte og korte fortællinger. Han skrev også rejseskildringer og artikler, tit meget polemiske. Han er Islands mest produktive prosamodernist. Hans populære gennembrud kom med romanen Glødende Mos i Glødende mos (1986) Romanen indbragte forfatteren Nordisk Råds Litteraturpris i Der er tale om en historisk roman, der ligesom Gunnar Gunnarssons Svartfugl bygger på en virkelig hændelse, en retssag fra slutningen af 1800-tallet den såkaldte Solborg-sag, hvor to unge mennesker står anklaget for incest. De to fattige halvsøskende er ikke vokset op sammen, men fatter kærlighed til hinanden. Romanen rejser spørgsmålet om, hvad der vejer tungest: loven eller kærligheden? Er mennesket med sin trods og egenvilje i stand til at hamle op med samfundets moral og magt? Krístin Marja Baldursdóttir (f. 1949) Krístin Marja Baldursdóttir er uddannet lærer og har også i en årrække været journalist på Morgunbladid i Reykjavik. Hun har skrevet fire romaner og en novellesamling. Hun er særlig kendt på det tyske bogmarked, hvor alle hendes titler er udkommet, på dansk forekommer desværre hidtil kun Mågelatter. Mågelatter (1995) Romanen foregår i 50 rnes Island. Freya har været gift i USA og mødt den store verden. Hun vender efter mandens død tilbage til sin barndoms fiskerby og sætter hurtigt det lille samfund på den anden ende. Så vel mænd som kvinder er fascinerede af den smukke kvinde, som har isblå øjne og en figur som en coca-colaflaske. Freya flytter ind hos sin familie, som udelukkende består af kvinder, og vi følger hendes færden gennem den fjortenårige Aggas undrende øjne. Freya er fuldstændig sin egen, der hviler en mystik over hendes person, hun er farlig at komme for nær. Freya er tillige meget selvstændig, hun har et stort hjerte over for samfundets svage, og hun indgår i et stærkt fællesskab med familiens kvinder. Mågelatter er både en kvinderoman, en krimi og et klassisk kærlighedsdrama med klare inspirationer fra Njals saga. Karitas (2005, da. 2007) Romanen blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris Karitas er en kvinderoman, som foregår i første halvdel af 1900-tallet. Den handler om kvindernes selvstændighedskamp Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

13 og understreger den vilje og styrke, som kendetegner mange islændinge. Hovedpersonen er Karitas, som går sine helt egne veje ved at lade sig uddanne som billedkunstner i København. Da Karitas vender tilbage til Island træffer hun fiskeskipperen Sigmar, som kommer på tværs af hendes ønske om en kunstnerisk karriere. Karitas føder på få år 4 børn, hun må som utallige andre kvinder klare tilværelsen på landjorden, mens ægtefællen er på havet. Kunsten bliver det vanskeligt at få plads til, men Karitas hører til de seje, hun har ikke glemt sit mål om at blive en anerkendt kunstner og lader sig ikke bremse af modgang. Steinunn Sigurdardóttir (f. 1950) Steinunn Sigurdadóttir er en anden af Islands kendte kvindelige forfattere. Hun har også været journalist. I dag er hun bosat i Frankrig, og hendes romaner er oversat til flere af de europæiske sprog. På dansk foreligger fire romaner og en biografi om Vigdis Finnbogadóttir. Tidsrøveren (1992) Romanen blev fra Islands side indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. Den handler om den moderne selvbevidste kvinde, Alda. Hun er gymnasielærer og lever et smagfuldt eneliv, indtil hun bliver fanget ind i et kortvarigt forhold og derefter forladt. Stik mod sine principper kommer hun forbrændt ud af sit kærlighedsforhold, og hendes moderne frisind harmonerer ikke med de drømme hun har om den eneste ene. Tidsrøveren er tragedien om det moderne menneske, der bliver ensomt i al sin selvberoenhed. Heldigvis evner forfatteren at forene tragedien med et humoristisk blik på denne stædige holden fast ved en drøm. Fiskenes kærlighed (1992) Ligesom Tidsrøveren er denne romans tema kærligheden som en livsløgn. Den 30-årige jeg-fortæller kan ikke realisere kærligheden til den mand, hun gerne vil have. Eneste hindring for realiseringen af denne kærlighed er hovedpersonerne selv: de flygter, drømmer og lever uden jordforbindelse. Vibeke Blaksteen skrev i sin anmeldelse: Det kan synes overmåde banalt; men i Sigurdardóttirs underfundige sprog formes en fin, lille roman om kærlighedens blændværk. Hjertesteder (1998) Fortælleren Harpa drager med sin datter og en veninde på vej gennem Islands storslåede landskab. Turen krydres af besøg hos forskellige farverige slægtninge, og den bliver en rejse tilbage til Harpas fortid. Intense erindringsbilleder dukker frem til overfladen. Forfatteren skriver i et sanseligt, poetisk sprog, og romanen har flere temaer, den gennemspiller: slægtskab og venskab, fortid og fremtid, elskov og kærlighed. Først og fremmest må den siges at være en kærlighedserklæring til Island. Jøkelteatret (2001) Et lille amatørteater i fiskerbyen Papeyri sætter sig for at opføre Anton Tjekovs drama Kirsebærhaven. Idé og pengemanden bag dette projekt er den rige forretningsmand Vatnar Jökull, som lader bygge et imponerende teater til stykkets opførelse. Dramaet bliver nyoversat af en af de lokale, som må udskyde sit planlagte selvmord som følge af denne nye opgave. Hele det lille fiskersamfund er på den anden ende, og et drama i bedste Tjekov-stil udspiller sig med kærlighedsaffærer og forviklinger sideløbende med prøverne til opførelsen af dramaet. Solskinshest (2007) I romanen viser Steinunn Sigurdardóttir sin forunderlige evne til at forbinde det poetiske med det hverdagsagtige. Med ukuelig livsvilje klarer den gæve 5-6-årige pige Lilla og hendes Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

14 lillebror Mummi sig selv i et stort skrummel af et hus, fordi barnepigen Magda er rejst. Forældrene er et excentrisk lægeægtepar, der udelukkende interesserer sig for at redde syge børn og derfor fuldstændigt forsømmer deres egne. Lilla forsøger at få hverdagen til at hænge sammen ved at overtage Magdas huslige pligter. Engang undervejs i livet får hun en kæreste, som kalder hende Li, og Lilla smyger sig ind i denne anden identitet, når hun er sammen med ham. Romanen fortælles af den voksne Lilla, der hele tiden venter på, at livet måske kunne tage en drejning for hende. Moderen Ragnhildur kan hun slet ikke nå ind til, og faderen Haraldur viser hende først på dødslejet et lille tegn på den kærlighed, hun har higet efter hele sit liv. Som voksen vender Lilla tilbage til barndomshjemmet, og erindringerne om barndommen slår hende næsten omkuld. Langsomt begynder hun en restaurering af det forfaldne hus måske et symbol på hendes eget liv. Lilla genser sin ungdoms elskede og forbereder gensynet med ham men livet vil det anderledes. Einar Már Gudmundsson Einar Már Gudmundsson er den moderne islandske forfatter, som har flest bøger udgivet på dansk. Han begyndte som lyriker, har også skrevet børnebøger og filmmanuskripter, men det er som romanforfatter, han for alvor er slået igennem. I firserne skrev han tre romaner, som er udgivet samlet under titlen Reykjaviktrilogien. Forfatteren forener moderne realisme og mystik. Han er i sine tidlige romaner bl.a. inspireret af de sydamerikanske forfattere fra 70 rne, men måske ligeså meget af Laxness og William Heinesen. Ridderne af den runde trappe (1984) Romanen er den første i den såkaldte Reykjavik-trilogi (de to andre bøger hedder Vingeslag i tagrenden og Regndråbernes epilog ). I Ridderne af den runde trappe skildrer forfatteren 60 rnes moderne livsstil i Reykjavik. Vi følger et døgn i den 6-årige Jóhann Péturssons liv: for drengen er verden eventyrlig og alting muligt, indtil han oplever at en kammerat falder ned fra en trappe og omkommer. Universets engle (1993) For denne roman modtog Einar Már Gudmundsson Nordisk Råds litteraturpris i 1995 Jeg-fortælleren i romanen er en ung skizofren mand hans person henter inspiration fra forfatterens egen bror, som var syg. I romanens begyndelse hører vi, at hovedpersonen Paul begår selvmord og så sætter sig for at skildre sit liv og sin opfattelse af virkeligheden! Handlingen foregår dels i barndommens Reykjavik og senere på det store asyl Kleppur. Universets engle er en dybt personlig roman, men det er en alt andet end sørgelig bog: der er både poesi, humor og galskab i den. Romanen er en klassiker, oversat til over 20 sprog og forfatterens vægtigste værk. Den er pligtlæsning i de islandske gymnasier. Ræk mig nordlysene (2004) Her er tale om en digtsamling, oversat af Erik Skyum-Nielsen. Digtene er udvalgt fra de fem digtsamlinger, forfatteren har udgivet. I digtene skildres den store barske natur i Island, ligesom det fornemmes, at forfatteren hører hjemme i en lang historisk tradition, der siden middelalderen har fostret nogle af verdenslitteraturens store digtere. Samtidig er Einar Már Gudmundsson også en moderne digter, som ingen illusioner gør sig om den moderne verden, han lever i. Han har et skarpt blik for kommercialisering, bureaukratisering og den moderne verdens nedslidning af traditionelle værdier. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

15 Fodspor på himlen (1998), Drømme på jorden (2000) og Navnløse veje (2002) I disse romaner, som er udkommet samlet på dansk i 2005, fortæller forfatteren i fri form om sin egen familie om hele Islands turbulente udvikling fra fattig bondesamfund til moderne fiskerination. Romanerne myldrer med et utal af personer, der er skildret med varme og lune. Forfatteren mestrer den fine balance mellem tragedie og komedie. Tilværelsen er - uanset hvor tung den kan være - altid kampen værd. En af hovedskikkelserne er Gudny, som har giftet sig med den charmerende, men tvivlsomme og drikfældige Olaf. De får et utal af børn, hvis skæbne vi følger. Hjemmet må opløses som følge af faderens drikkeri, alle børnene sættes i pleje, og først da de er voksne og Olaf død i en tidlig alder, lykkes det for Gudny at samle familien igen i Reykjavik. Der er tale om en slags kulturhistorie, som er fortalt med forfatterens vanlige sans for tilværelsens skæve eksistenser. Læseren får et overbevisende indblik i livet på Island gennem første halvdel af 1900-tallet. Beatlemanifestet (2005) I denne ungdomsroman griber forfatteren tilbage til hovedpersonen Jóhann fra Ridderne af den runde trappe. Jóhann er nu i tenageårene, vi følger ham i 60 rne, hvor Beatlesmanien også skyller ind over Reykjavik. Romanen er en sorgmunter beretning om det at forlade barndommen og bevæge sig ind i puberteten. I denne roman viser forfatteren, at han også behersker skildringen af ungdomsgenerationen. Einar Kárason Også Einar Kárason hører til blandt de kendteste moderne forfattere. Hans stil er realismen krydret med sort humor. Tema i mange af hans romaner er den voldsomme udvikling Island har gennemgået fra landbrugssamfund til moderne storbysamfund. Overgangsperioden i 50 rne og 60 rne skabte en dramatisk omvæltning for mange islændinge, og hele denne udvikling er skildret med megen humor og varme. Trilogien: Djævleøen (1988), Guldøen (1990) og Lykkens land (1991) Karason har med sin familietrilogi næsten opnået kultstatus i Island. Han er en fin fortæller. Han er en folkelig forfatter, og hver tredje islænding siges at ha købt hans gennembrudstrilogi, som er oversat til adskillige sprog: Djævleøen handler om efterkrigstidens Island og skildrer livet blandt en gruppe mennesker, der er henvist til at leve i militærets efterladte barakker. Guldøen er en selvstændig fortsættelse af Djævleøen og blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Forfatteren fortsætter sin moderne sagaberetning om købmandsfamilien i Det gamle hus. Det er en grotesk, morsom og hæsblæsende skildring af Reykavik i 60 rne, hvor det gamle islandske samfund fortrænges af den moderne amerikanske kultur. Lykkens land er tredje og sidste bind i Karasons serie om den brogede familie fra Reykavik. Romanværket, hvor hvert bind kan læses for sig, beskriver på én gang den sidste islandske almue og den amerikanske kulturs indtrængen. Helt centralt står de islandske heltes fascination af typer som Elvis Presley og Marlon Brando. I modsætning til de to forudgående bøger, som foregår på Island, er handlingen i denne roman henlagt til USA. Nordlys (2001) Romanen foregår i 1700-tallet, som er en af de mørkeste perioder i Islands historie, hvor naturkatastrofer og sult går hånd i hånd med den danske kolonimagts undertrykkelse. Som så mange af de islandske romaner handler Nordlys om den lille mands kamp mod overmagterne. Romanen er skrevet på baggrund af grundig research. Man får et tydeligt indblik i de barske vilkår, som har været den fattige bondes igennem århundreder. Naturbeskrivelserne af det Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

16 islandske højland og det norske bondeland gør indtryk, og romanen kulminerer i en imponerende beskrivelse af 1700-tallets København og dets berygtede fængsel Stokhuset, som var opsamlingssted for islandske fanger, der måtte udstå livsvarige straffe for de mindste forseelser og under umenneskelige forhold. Fjendemøde (2003) Her er tale om en historisk roman, inspireret af sagaerne. Hovedpersonen er Thord Kakali, som har levet et udsvævende liv i Norge. Han kaldes hjem til Island, da han konfronteres med mordet på sin far og fire brødre. Han er den sidste overlevende af Sturlunge-slægten og han må nu tage kampen op med en anden stormandsslægt. Det lykkes Thord at samle en hær af overlevende slægtninge og venner af familien og fredløse. Hvorledes kampen ender, skal ikke røbes her, men det er nærliggende at trække paralleller til en moderne krigerisk verden. Forfatteren synes at sige, at i krig er der ingen sejrherrer, alle er tabere. Audur Jónsdóttir (f. 1973) Audur Jónsdóttir modtog Den islandske Litteraturpris i 2005 for romanen Dem i kælderen, som også blev indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. Forfatteren er i øvrigt freelancejournalist og har også udgivet børne- og ungdomsbøger, bl.a. er en af disse et protræt af hendes morfar, Nobelpristageren Halldór Laxness. Dem i kælderen siges også at have selvbiografiske træk og er et kærligt (?) opgør med forældregenerationen. Dem i kælderen 2004, da Klara er romanens hovedperson. Hendes forældre tilhører 68-generationen, og deres evige trang til selvrealisering er gået ud over Klara og især søsteren Embla, der som voksen har et misbrugsproblem. Klara har da også valgt et liv, som står i grel modsætning til forældrenes. Hvor deres liv har været præget af hippiemiljøet med masser af rødvin, politiske diskussioner, vekslende partnere og kaotiske familieforhold, så vælger Klara nu tilværelsen sammen med den borgerlige og solide marketingchef Svenni. Heller ikke et forhold uden problemer! Romanens hovedhandling foregår over en aften og nat, hvor Klara bliver tvunget til at gøre op med forældrenes, men også sit eget liv. Gradvist når hun frem til en erkendelse, som åbner nye veje for både hende og søsteren, som hun også føler ansvar for. Supplerende litteratur: Heino Døygaard: Island et liv på vulkaner, Gyldendal Geofakta 1994 Martin A. Hansen: Island, Carit Andersens Forlag 1954 Thomas Kjellgren: Isländsk litteratur (svensk), Bibliotekstjänst Lund 1990 H.E. Sørensen: Island en kulturhistorisk rejse, Melbyhus 1998 Björn Thorsteinsson: Island, Politikens Danmarks Historie 1985 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

17 Norsk Litteratur 1. Klassisk norsk litteratur Sigrid Undset ( ) Når man tager fat på Sigrid Undset, er det jo oplagt at slå ned på Kristin Lavransdatter, hendes største middelalderroman. Det kan også anbefales, men den er meget omfattende, så derfor vil jeg i stedet foreslå den lidt mindre omfattende, men ligeså spændende middelalderroman om Olav Audunssøn, men forinden kan man fint læse nogle af hendes samtidsromaner, f.eks.: Jenny (1911) Denne roman er Sigrid Undsets gennembrudsværk. Den omhandler malerkunstneren Jenny Winge, som opholder sig i Rom, hvor hun folder sig ud både som kunstner og kvinde. Men når det drejer sig om kærligheden spiller Jenny fallit. Hun hengiver sig til mænd, hun alligevel ikke kan respektere, og hendes selvforagt bliver så stor, at hun ikke magter at leve videre. For sent opdager hun, hvem hun kunne have elsket: den begavede, selvlærte kunstner Gunnar Heggen, som uden hjælp fra andre har arbejdet sig op fra ingenting. Men da dette går op for Jenny, er det for sent. Hun vælger selvmordet. Våren (1914) Denne roman er lysere end romanen om Jenny, og er den første fra Sigrid Undsets hånd, som munder ud i en slags lykkelig slutning. Den fortæller om Rose Wegener, der kommer fra et lyst og lykkeligt barndomshjem, men som føler sig anderledes og alene i forhold til kollegerne på kontoret. Hun gifter sig med Torkild, sin barndomskammerat, men barnet de får er dødfødt, og romanen fortæller da også om fortvivlelsen hos en mor, der mister sit barn. Rose har drømt om den altbesejrende kærlighed, men da hun efterhånden får et mere realistisk syn på kærligheden, er der en mulighed for, at den kan overleve i ægteskabet. Olav Audunssøn i Hestviken (1925) Romanen er skrevet efter succéen med Kristin Lavransdatter. Også denne roman foregår i middelalderen i anden halvdel af 1200-tallet, og er stærk inspireret af de islandske sagaer, som Sigrid Undset var fortrolig med allerede fra barnsben. Dennegang er det imidlertid en mand Olav Audunssøn som er hovedperson, og man har fremhævet, at der er selvbiografiske træk i romanen. Den skrives da også i forlængelse af, at Sigrid Undset er konverteret til katolicismen. Det er de store alvorlige spørgsmål om liv, død, kærlighed, der er romanens tema. Den omhandler den store berusende kærlighed, men samtidig er det historien om et menneske, som plages af skyldfølelse, og som ikke kan tage let på nogen af livets forpligtelser og krav, og som hele livet igennem må tage konsekvensen af ungdommens kærlighedsoplevelse og synder. Romanen efterfølges af et andet bind: Olav Audunssøn og hans børn (1927). Værkerne om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn bragte Sigrid Undset Nobelprisen i Knut Hamsun ( ) Knut Hamsun skabte fornyelse inden for norsk litteratur. Han gik til angreb på sine forgængere Ibsen, Bjørnsson og Kielland, sagde at de tegnede typer og karakterer, helte og skurke. Selv fremhævede Hamsun, at digteren burde være psykolog og bringe Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

18 underbevidstheden frem i rampelyset. De irrationelle lag i mennesket stiller han i centrum, således også i romanen Sult fra 1890, som blev hans gennembrudsroman. Pan (1894) Romanen Pan, som foregår i Nordland, hvorfra Hamsun selv stammede, er betegnet som hans ungdoms storværk og mesterstykke. Den tager netop fat på de irrationelle lag i menneskesindet og beretter om løjtnant Thomas Glahn, der bor i en lille jagthytte i Nordland med sin hund Æsop. Handlingen finder sted i 1855, hvor civilisationsmennesket søger tilbage til ekstatiske naturoplevelser. Glahn tilbringer tiden med at gå på jagt, nyde naturen og har på samme tid et forhold til to vidt forskellige kvinder: den hengivne Eva og den lunefulde Edvarda. Romanens titel hentyder til skovguden Pan, der er billedet på den dæmoniske kærlighed og får alle til at danse efter sin fløjte. Pan er filmatiseret flere gange, senest af Henning Carlsen med Lasse Koldsrud, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl og Anneke von Der Lippe i hovedrollerne. Markens grøde (1917) Romaen er et udtryk for, at Hamsun har fået nok af den moderne civilisation. Han skaber den legendariske skikkelse Isak Sellanraa, som gennem utroligt slid og med egne hænder driver sin gård frem fra ingenting til storbrug. Verdenskrigen forstærkede Hamsuns afsky for mekaniseringen af samfundslivet og romanen er en hyldest til det enkle, primitive arbejdsliv. Budskabet er enkelt og det slog igennem: Romanen blev Hamsuns største internationale succes og bragte ham Nobelprisen i På gjengrodde stier (1949) Hamsun var en sammensat personlighed. Desværre ytrede han sympatier for det nazistiske Tyskland, og den populære forfatter blev foragtet og forkætret i sine sidste leveår. Han blev interneret efter krigen. Man afstod fra at give ham en fængsselsdom p.g.a. hans alder, i stedet lød dommen på varig svækkede sjælsevner. Men sjælsevnerne fejlede ikke noget det er På gjengrodde stier et tydeligt bevis på. Bogen bygger på dagbogsnotater, hvor han fortæller om interneringen på psykiatrisk klinik og gamlehjem. Han ironiserer netop over udtrykket svækkede sjælsevner og mediterer vemodsfyldt og selvironisk over livets tilskikkelser. Også denne roman er fornylig filmatiseret med Githa Nørby og Max von Sydow i hovedrollerne. Henrik Ibsen ( ) Henrik Ibsen er først og fremmest kendt som dramatiker, og hans værker blev på mange måder banebrydende med dristige udfald mod det traditionelle borgerlige livs familiemønstre og dobbeltmoral. Her anbefales de mest kendte dramaer fra teaterverdenen, som skabte fornyelse og debat og tillige vakte skandale: Et dukkehjem ( 1879) Nora Helmer er hovedpersonen en tilsyneladende idealkvinde efter tidens borgerlige målestok, d.v.s. en lerkefugl for sin mand og en god mor for sine børn. Under overfladen ser verden anderledes ud. Nora har i hemmelighed brugt falsk underskrift for at redde sin mand. Men denne hændelse skal blive katastrofal, da det kommer for dagens lys. Hendes mand viser sig at være en trangbrystet samfundsborger helt afhængig af andres dom og social position. Nora må gøre oprør mod manden, fordi han har behandlet hende som et legetøj, en dukke og dermed også med det samfund, som holder kvinden nede i umyndighed. Nora forlader mand og børn. Dramaet blev en verdenssensation, oversat til tysk, finsk, engelsk, polsk, russisk, italiensk og selvfølgelig dansk og spillet på utallige scener. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

19 Gengangere (1881) Gengangere skal ses i forlængelse af Et dukkehjem. Fru Alving i Gengangere er på mange måder en ældre og modnere Nora, friere og mere bundet på samme tid. Hun har villet bryde ud af sit ægteskab, men valgte så alligevel at blive. I det indre er hun alligevel ikke fri. Hun kalder sig selv og en række andre personer for gengangere, fordi fortidens meninger og normer stadig holder dem fast. I privatlivet fører familien Alving selv et dobbeltspil. Dramaet behandler en række temaer som var dristige og provokerende i samtiden og jo stadig er det: kønssygdom, incest og eutanasi, medlidenhedsdrab. Dramaet var meget omdiskuteret, blev voldsomt kritiseret for sin dristighed, men også forsvaret af bl.a. Georg Brandes, Bjørnstjerne Bjørnson, Amalie Skram og Hans Jæger. Vildanden (1884) I vildanden løber tragiske og komiske elementer sammen. Det er somom Ibsen i dette drama vil sige, at livsløgnen og illusionen er uundgåelige. Gregers Werle er hovedpersonen. Han sætter sig som mål at frelse Hjalmar Ekdal ud af løgn og fortielse. Han forfølger dette mål og afslører sandheden for Hjalmar om hans ægteskab med Gina. Men han lider nederlag, da sandheden ikke får de konsekvenser han havde tænkt sig, men tværtimod forgifter Hjalmar Ekdals forhold til hans kone og datteren Hedvig. Og følgerne er katastrofale og ender med Hedvigs død. Det viser sig tillige i løbet af dramaet, at idealisten Gregers Werle også er en sammensat natur, hvis hensigter kan diskuteres. 2. Nyere og moderne norsk litteratur Herbjørg Wassmo (f ) Herbjørg Wassmo er opvokset i Nordnorge, hvis landskab og natur danner rammen om hendes romaner. Trebindsværket om Tora, som moderen havde fået under krigen med en tysk soldat, og som bl.a. omhandler incest-spørgsmålet indbragte Herbjørg Wassmo Nordisk Råds Litteraturpris i Dernæst fulgte trebindsværket om Dina Grønelv, som omtales her: Dinas bog (1989) Dinas bog er en historisk udviklingsroman om en kvinde i 1800-tallets Nordnorge. Den er fuld af dramatik med tætte registreringer af psykiske og fysiske erfaringer. Den handler om pigen Dina, der som lille pige bliver skyld i sin mors død, en tragedie som hun må bære på hele livet. Faderen vil ikke vide af hende efter uheldet og svigter hende, og Dina må leve sit eget ensomme liv. Hun bliver vild, uhæmmet og tøjlesløs men på ingen måde en taber. Hun er et fascinerende magtmenneske, en driftig forretningskvinde og så søger hun trøst i musikken, hun er en stor cellospiller. Hun er tillige storforbruger af mænd og bliver mor til Benjamin, som hun også forlader, og dermed svigter hun ham, som hun selv blev svigtet som barn. Om Dinas søn handler næste roman. Lykkens søn (1992) Benjamin lykkens søn - bliver ladt alene på gården Reinsnæs, hvor Dina har forladt ham. Her vokser han op og kommer som ung medicinstuderende til København og som frivillig læge deltager han i slaget ved Dybbøl i Han tegnes som en noget veg figur ejer ikke Dinas kraft. Han er fanget mellem to kvinder: sygeplejersken Karna, som han møder i Dybbøl, en smuk men fattig kvinde og professordatteren Anna, som er kæreste med Benjamins kammerat Aksel. Det kærlighedstab, Benjamin har lidt i forbindelse med Dinas svigt, har skadet ham i en grad, så han ikke evner at binde sig til en kvinde. Karna føder ham en datter og dør i barselsseng, men Benjamin vælger trods alt at tage ansvaret på sig og rejser med sit barn tilbage til Reinsnæs. Om hende handler den sidste roman: Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

20 Karnas arv ( 1997) Det, Karna har arvet, er fortielser om synd, svig og penge. Hun er et observerende barn, anderledes end sin farmor og far. Hun kender ikke slægtens komplicerede historie, men efterhånden når hun til indsigt i den. Karna lider af epilepsi. Anfaldene er indgående beskrevet. Karna fremtræder ikke som nogen stærk skikkelse, har ikke Dinas råstyrke, men hun er alligevel i stand til at rejse sig igen efter hvert anfald og leve videre. Det skal vise sig, at hun alligevel om nogen er i stand til at tage slægtens tunge arv på sig. Det er de store livsspørgsmål om kærlighed, svigt og synd, der tages op i trilogien og både Søren Kirkegaard og Bibelen er inspirationskilde og citater herfra drøftes og løber som en rød tråd gennem hele trilogien. Kjartan Fløgstad ( f.1944) Kjartan Fløgstad debuterede som lyriker. Hans politiske ståsted har betydet en sympatiserende holdning i skildringen af samfundets underklasse. Men også en påvirkning fra den latinamerikanske litteratur ytrer sig i en grænseoverskridende fantasi, der beretter om industrialismens omkostninger for det moderne menneske. Dalen Portland ( 1977) Kjartan Fløgstad fik tildelt Nordisk Råds Litteraturpris for Dalen Portland. Romanen koncentrerer handlingen om de to modsætninger: Arnold Høysand og Rasmus Høysand. Arnold tilpasser sig det borgerlige miljø, han kommer fra. Han forsøger sig et par dage som sømand, men vender alligevel hjem og går i faderens fodspor og falder på plads med kone, hus og børn i det socialdemokratiske samfund, der vokser op omkring ham. Rasmus derimod er fantasten og individualisten, der rejser ud i verden bl.a. til Sydamerika, hvor han kommer ud for usandsynlige og groteske hændelser, hvor han med nød og næppe slipper med livet i behold. Til sidst gifter han sig med rigmandsdatteren Ulla, som han venter barn med. Men også bryllupsdagen får en utraditionel drejning og lader bogen slutte på speciel vis. Kniven på struben ( 1991) Romanen foregår i 1980 rne. Den sætter en række personer fra forskellige samfundslag sammen: bl.a. borebissen Bjørn Blakke, sygeplejersken Ann Dante, evighedsstudenten Steg Nerud, politibetjenten Svein Okeid samt rigmandsdirektøren og lommefilosoffen Ulrik Ostøen. Disse personers skæbne væves ind i hinanden. Der er tale om en thriller, en grotesk og satirisk roman, som sætter spot på 80 rnes overforbrug, barbari og egoisme. Bogen gør grin med 60 er generationens hykleriske ideologi og livsførelse. Bogen er både morsom og grotesk og er inspireret af den moderne sydamerikanske romangenre. Lars Saabye Christensen (f. 1953) Lars Saabye Christensen er en af norsk litteraturs store forfattere. Han har skrevet både lyrik og novellesamlinger, film og teatermanuskripter, men det er særligt hans romaner, som har haft stor gennemslagskraft. Flere af dem er oversat til mange sprog. Beatles (1984) Beatles er en roman om at være ung i 60 rnes fantastiske, men også forfærdende årti, hvor alt var tilladt og alt skulle afprøves, men også havde sine store omkostninger. Der er tale om en moderne udgave af Salinger og Rifbjergs ungdomsromaner: et dybdeborende bud på, hvordan det var at blive voksen i 60 rne. Bogen har utallige fasetter: den er både gribende, smertelig Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS

MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS Forsidebillede: Edward Fuglø The Luncheon On The Grass, with Manet & Friedrich 208 cm x 264 cm Acrylic On Canvas 2011. 2 MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS Jóanes Sekjær

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer

Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer I middelalderens sagaer om danskernes vikingeliv kan du både finde en heftig scorereplik, en kur mod alderdom

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015

Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015 Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015 Vi hørte for lidt siden fortsættelsen af evangelisten Mattæus fine eventyrlige fortælling om de tre vise mænd som vandrer efter den nye stjerne på himlen

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Klik på lydikonet i nederste højre hjørne for at få lyden til siden frem. Vælg Afspil på boksen der evt.

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag.

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. 14. s.e.trin. B. 2016 Johs 5,1-15 Salmer: 331-658-52 157-400-7 Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. Også selvom man ikke er enig med foredragsholderen. Det er godt at høre

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 5 Onsdage 5 Gode film BIO Huset byder velkommen til en ny filmsæson. Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser onsdag formiddage. Fra kl.09.45 serverer vi frisk kaffe/te

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN

PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN 2016 2017 MARKEDSPLADSEN 2 7400 HERNING side 1 1. foredrag mandag den 10. oktober 2016 Jeg er her for at mildne Den ukendte Storm P. Digteren, maleren

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver. Prædiken til den 10. juli Dagen der i kirkens kalender kaldes for

Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver. Prædiken til den 10. juli Dagen der i kirkens kalender kaldes for Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver Prædiken til den 10. juli 2016. Dagen der i kirkens kalender kaldes for 7. søndag efter trinitatis. Teksten der prædikes over er fra Matthæus

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere