Læsekredse i nordisk litteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsekredse i nordisk litteratur"

Transkript

1 Læsekredse i nordisk litteratur Indholdsfortegnelse Forord 2 Færøsk litteratur 4 Islandsk litteratur.. 10 Norsk Litteratur 17 Svensk litteratur 26 Finsk litteratur.. 35 Finlandssvensk litteratur.. 41 Dansk litteratur 47 Grønlandsk litteratur 66 Hvordan arbejder man i en læsekreds? 74 Brug bibliotekerne 74 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

2 Forord Læsekredse i nordisk litteratur er det ikke en sær gammeldags foreteelse? Det er det øjensynligt ikke længere. Læsekredse blomstrer, og vi skal tilbage til 40 rne og 50 rne for at finde den samme begejstring og glæde ved at være aktive i læsekredse som i dag. Mange tager selv initiativ til oprettelse af læsekredse. TV har for længst mistet sin nyhedsværdi, og bogen og den gode litteratur har fået en renæssance, stik imod forventning, da man spåede romanens død med mediernes fremmarch. Igennem seks år har Nordisk Informationskontor i Flensborg arrangeret læsekredse i nordisk litteratur. Informationskontoret formidler kendskab til nordisk kultur i grænselandet Sønderjylland / Sydslesvig, og hvad var naturligere end at sætte litteraturen i fokus. Det hele begyndte med den færøske litteratur. William Heinesens De fortabte spillemænd, Jørgen- Frantz Jacobsens Barbara og en række moderne romaner og novellesamlinger var på programmet. Læsekredsene bredte sig i grænselandet, året efter læste vi islandsk, dernæst svensk og norsk litteratur, og i øjeblikket læses finsk litteratur. I dag er der 12 læsekredse med gennemsnitlig 15 deltagere i hver kreds, d.v.s. ca. 150 aktive læsende. Det er jo egentlig en fantastisk historie i sig selv, at så mange vil bruge deres vinteraftener på at læse nordisk litteratur. Alle læsekredse arbejder på baggrund af et kompendium, som er udarbejdet af Nordisk Informationskontor i Flensborg. Og dette kompendium vil vi gerne stille til rådighed for andre interesserede. Foreningen Norden har sat nordiske læsekredse på sin handlingsplan, og vi vil gerne fra Nordens sydligste område Sønderjylland og Sydslesvig med dette materiale bidrage til, at andre kommer godt i gang. Materialet har fungeret i de 6 år, det har været i brug. Det har gjort det lettere at starte og givet inspiration til, hvilken litteratur, man kan gribe til rundt i læsekredsene. Al den nævnte litteratur er udvalgt og gennemlæst af undertegnede, og det er afprøvet med succes i de 12 aktive læsekredse her i grænselandet. Man kan bruge materialet kvit og frit, blot skal man henvise til, at det kommer fra Nordisk Informationskontor i Flensborg. Man kan vælge at læse et lands litteratur over en sæson eller to, som vi har gjort, eller man kan plukke ud og læse på kryds og tværs i kompendiet, som man nu lyster. Efter gennemgangen af de forskellige landes litteratur er der et forslag til, hvorledes man kan gå til værks, når man skal i gang med at læse. Følg den eller lav jeres egen model. Den nordiske litteratur er spændende i disse år. Den er også i høj kurs uden for Norden. I Danmark er der i hvert fald en gang om året fokus på nordiske forfattere. Det sker i februar, hvor vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris udpeges og yderligere i november, hvor prisen tildeles forfatteren på Nordisk Råds Session, som afholdes årligt i et af de nordiske lande. Alle, som holder af god litteratur, også den nordiske, kender aktuelle navne som Märta Tikkanen, Kerstin Ekman, Herbjörg Wassmo, Lars Saabye Christensen og Einar Már Gudmundsson. Flere af disse forfattere har været på turné i grænselandet. Hvert år i november arrangerer Nordisk Informationskontor en nordisk forfatterturné. Og når vi har afsluttet læsningen af et lands litteratur, tilbydes en rejse til det pågældende land. Således har vi besøgt Finland, Færøerne, Island, Norsk Sameland og Gotland. Forfatterlæsningerne og rejserne er et ekstra krydderi på læsningen af den nordiske litteratur. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

3 Held og lykke. Det vil være en ren fornøjelse, hvis den succes, vi har i grænselandet med læsning af nordisk litteratur, vil kunne brede sig til det øvrige land. Er der spørgsmål undervejs, er man velkommen til at kontakte undertegnede på tlf , fax , Flensborg, juni 2005 Anette Jensen Nordisk Informationskontor i Sønderjylland / Sydslesvig I februar og marts 2006 var Tine Enger, forfatter og danskstuderende ved Syddansk Universitet, i praktik på Nordisk Informationskontor. Tine udarbejdede i den periode kompendium til læsekredse i dansk litteratur også som del af en opgave til sit studium. I efteråret 2006 begynder læsekredsene på dansk litteratur med udgangspunkt i Tines materiale. Flensborg forår 2006 Anette Jensen Der er nu udarbejdet kompendium til grønlandsk litteratur, og dermed er alle nordiske lande repræsenterede i kompendiet. Flensborg september 2007 Anette Jensen Kompendiet er opdateret, og der er desuden udarbejdet et kapitel om finlandssvensk litteratur Flensborg juli 2008 Anette Jensen Kompendiet er opdateret, og der er tilføjet et helt nyt læsekompendium med temaet Indvandreres møde med nordboere - Nordboeres møde med indvandrere. Flensborg efterår 2009 Anette Jensen Nordisk Informationskontor i Sønderjylland blev oprettet i juni Informationskontoret har til opgave at formidle kendskab til nordisk kultur og samfundsforhold. Dette finder sted via bl.a. konferencer, temadage, forfatterturnéer, læsekredse, kunstudstillinger, koncerter og rejser. Informationskontoret deltager også i et nordisk skoleprojekt og giver råd og vejledning vedr. ansøgning af nordiske fonde. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

4 Færøsk litteratur Man plejer at sige, at den færøske litteratur er vældig ung, første roman udkom i 1909 med titlen Babelstårnet, skrevet af Regin í Líd, pseudonym for højskolemanden Rasmus Rasmussen ( ). I virkeligheden kan man tillade sig at sige, at den færøske litteratur er nøjagtig lige så gammel som den øvrige nordiske litteratur. Færingerne har en fin poesi overleveret i de mange tusinde færøske kvad, som er blevet sunget og danset til den traditionelle færøske ringdans lige siden middelalderen. Der læses og udgives hele tiden færøsk litteratur. Det er væsentligt ikke mindst for et lille sprogområde at udtrykke sig i litteratur. Desværre er det langtfra al færøsk litteratur, som oversættes til dansk. Kendtest uden for Færøerne er William Heinesen og Jørgen- Frantz Jacobsen. 1. Klassisk færøsk litteratur William Heinesen ( ) William Heinesen er Færøernes kendteste forfatter med et stort forfatterskab bag sig. Han skrev på dansk, og dette gjorde, at han ikke var så populær i sit hjemland i de første mange år af sin forfatterkarriere. Han er oversat til mange sprog og er stadig i dag en inspirationskilde for yngre nordiske forfattere, som bevæger sig i genren magisk realisme en litterær sammenkædning af realisme og den oversanselige verden. William Heinesen modtog Nordisk Råds Litteraturpris i 1965, og det hævdes, at han var på tale til Nobelprisen, men han skulle have afvist prisen med den begrundelse, at han ikke skrev på sit hjemlands sprog. De fortabte Spillemænd (1950) Romanen fortæller om den musikalske fantast, klokkeren og vindharpebyggeren Kornelius og hans tre musikalske sønner. Omkring denne søskendeflok foregår mærkelige tumulter, som er charmerende skildret, men svær at få hold på. Værgeløse eksistenser er oppe mod den udspekulerede ondskab, men alt er fortalt med en sprudlende livsglæde. Handlingen, der vanskeligt lader sig referere, ender i lystig tragik. Som Erik Knudsen skrev: Et artistisk mesterværk af sjældne dimensioner, en kraftpræstation, et vulkanudbrud af poesi og humor, som man ikke længe har set magen til. Og så opgiver vi ethvert forsøg på at redegøre for de sære og voldsomme begivenheder, der udspilles for vore undrende øjne natlige koncerter under åben himmel, drabelige kampe mellem vantro og hellige, drikkeorgier, selvmord, svindlerier, bryllupsgilder, skamløse scener i foreningen Ydun, mystisk musik på et pulterkammer... Læseren er forlængst klar over, at han ikke kommer uden om De fortabte Spillemænd. Det gode håb (1964) For denne roman modtog Heinesen Nordisk Råds Litteraturpris. Den handler om præsten Peder Børresens kamp mod den tyskfødte Christoffer Gabel, Frederik IIIs rådgiver og protegé, der hersker med hård hånd over Færøerne. For en gang skyld tegner Heinesen her et sympatisk portræt af en gejstlig, og romanen bygger på historiske kendsgerninger. Peder Børresen er præst for Thorshavns fattige befolkning. Og selv om hr. Peder ikke hører til Vorherres bedste børn, oprøres han over de uretfærdige tilstande, som det danske styre indebærer. Han går med dødsforagt i brechen for de undertrykte og helmer ikke, før han har nået sit mål: at få Christoffer Gabel styrtet. Om romanen, som er en af Heinesens bedste, skrev Ole Storm i Politikken: Med romanen Det gode håb har William Heinesen definitivt skrevet sig ind i verdenslitteraturen. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

5 Jørgen-Frantz Jacobsen ( ) Jørgen-Frantz Jacobsen var William Heinesens halvfætter og skrev ligesom han på dansk. Han blev cand. mag. i historie og fransk, journalist ved Politiken i en årrække. Frantz Jacobsen var selvstyremand og ville egentlig have været politiker. Allerede som 22-årig blev han ramt af tuberkulose, og sygdommen satte en begrænsning på hans udfoldelse som forfatter, men de få bøger, han nåede at skrive, er i dag klassikere. Barbara (1939) Romanen Barbara bygger dels på det færøske sagn om sorenskriverdatteren Beinta fra tallets Thorshavn. Hun var gift med tre præster den ene efter den anden, og hun blev beskyldt for at have forvoldt deres død. Dels rummer romanen selvbiografiske træk Frantz Jacobsens nære veninde Estrid Bannister Good har også inspireret ham til Barbara-skikkelsen. Tom Kristensen skrev om Barbara: Det er forelskelsens dårskab, skinsygens galskab, bedragets sødme og troløshedens uskyldighed Jørgen-Frantz Jacobsen har villet indfange, og det har han gjort i denne kærlighedshistorie om den unge danske præst Poul Aggersøe og dette blændværk af en niogtyveårig præsteenke og mangfoldig synderinde, som han har givet navnet Barbara, en kvindeskikkelse, der vil komme til at fortrænge Marie Grubbe i vor smertelige kærlighed og vor glødende hukommelse, fordi hun er dybere og mere verdensmuntert opfattet. Det dyrebare liv (1963) Bogen, som er udgivet efter Frantz Jacobsens død af William Heinesen, rummer brevvekslingen mellem de to. Den strækker sig fra 1919 da Frantz Jacobsen blev student fra Sorø akadimi og begyndte sine studier i København til hans tidlige død i Der er tale om en af de fineste nordiske brevsamlinger. I forordet skriver Heinesen: At kunne meddele sig uden forbehold til en ven var for Jacobsen noget af en livsfornødenhed; lige så hengivent, han elskede livet, lige så hengiven var han til at skildre sit livs oplevelser. Måtte han i svære sygdomsperioder lægge fyldepennen til side, så brugte han den blege vikar, blyanten, for skrives måtte der: Han var sin sygdoms uforfærdede krigskorrespondent og sin skæbnes altid lige loyale reporter. Og Tom Kristensen skrev: Den dødssyge og ukuelige digter, var også en stor brevskriver... Vi kan lære meget af ham. Livet er kampen værd, synes han at sige, og et bedre budskab kan en bog fra vor tid vist næppe bringe os. Hedin Brú ( ) Hedin Brú er pseudonym for landbrugsrådgiveren Hans Jacob Jacobsen. Han er Færøernes mest læste forfatter i hjemlandet og også populær fordi han skrev på sit modersmål. Desværre er der kun få titler oversat til dansk. Fjeldskyggen (1936) Gennem årene skrev Hedin Brú fire novellesamlinger, Fjeldskyggen er oversat til dansk. Novellerne omhandler menneskenes afhængighed af og samhørighed med naturen. Mennesket på Færøerne er i naturens vold på godt og ondt. Også konflikten mellem det gamle bondesamfund og det gryende fiskerisamfund er tema i novellerne, som ofte rummer fine menneskeskildringer og naturiagttagelser. Fattigmandsære (1940) Romanen skildrer det gamle færøske bondemiljø inden Færøerne bliver en fiskerination. Den er holdt i en morsom og underfundig tone, og handler om den gamle Ketil, som efter et grindedrab køber mere hvalkød, end han er i stand til at betale. Romanens videre handling Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

6 drejer sig så om Ketils forsøg på at skaffe pengene. Hans ære forbyder ham at være gældsat, og han må bl.a. nødtvungent sælge sit kæreste eje, koen. 2. Moderne færøsk litteratur Gunnar Hoydal (f. 1941) Gunnar Hoydal er søn af lyrikeren Karsten Hoydal. Han er dels opvokset på Færøerne og dels har han boet flere år af sin barndom i Sydamerika. Gunnar Hoydal har været formand for forfatterforeningen på Færøerne, desuden har han været stadsarkitekt i Tórshavn. Foruden romaner og noveller har han også udgivet flere kunstbøger om færøske billedkunstnere. Han har også skrevet lyrik, som søsteren Annika Hoydal har sat i musik og udgivet som CD s. Se neden for. I dag er Gunnar Hoydal forfatter på heltid. Stjernerne over Andes (1996) I denne roman blander Gunnar Hoydal historie og erindring fra barndomsårene i Sydamerika sammen med gensynet mange år senere, men hans hjemland i havet Færøerne er altid det faste udgangspunkt for oplevelsen: Vi kom fra verdens mest ubetydelige sted. Så langt ude, at når det skulle forklares og peges ud på et andet kontinent, så skulle man først tørre efter, for ikke at tage fejl af en tilfældig fluelort på globussen eller verdenskortet. Og alt det med historie og heltemodige landnamsmænd fra den norske vestkyst, hvad var det mod inkakongernes lange linje fra solen selv ned til guldets skinnende paladser i Cuzco og Quito? Dalen, 1999, da Vi er på Færøerne i 1920 rne. Den 12-årige Páll bor sammen med sin familie på tuberkulosesanatoriet i Dalen i Torshavn, hvor faderen arbejder. Sygdommen som kom til Færøerne via skibsfiskeri udviklede sig til en epidemi, man havde dengang endnu ikke penicillin til at afhjælpe sygdommen. I Dalen kunne sygdommen ikke helbredes, men de syge kunne her få ro og ordentlig kost. Læseren følger de syge gennem Pálls øjne, især er kærligheden til den jævnaldrende Sigrid skildret poetisk og indlevet. I Dalen og i Pálls verden spirer tro, håb og kærlighed side om side med sorg, lidelse og død. Det er både dyster, men også oplivende og smuk læsning. Jóanes Nielsen ( f.1953) Jóanes Nielsen er mest kendt for sin lyrik. I sine romaner er han en socialrealistisk forfatter. Han har også ernæret sig som sømand, og denne erfaring træder frem i hans forfatterskab med kraft og saft i sproget. Gummistøvlerne er de eneste tempelsøjler vi ejer på Færøerne (1991) Bogens titel er den længste bogtitel inden for færøsk litteratur! Jóanes Nielsen har skrevet flere digtsamlinger, men her forsøger han sig i prosaen. Han er en politisk ventreorienteret forfatter. Romanens handling er henlagt til Færøerne i begyndelsen af 1970 rne. Elias Hørg er hovedpersonen, der forsøger at få etableret en filetfabrik i sin hjembygd. Han er proletaren, der holder fast ved sin oprindelse og foragter småborgerlige synspunkter. Hans kærlighed til Tove er skildret med fin ømhed, men i beskrivelsen af personerne omkring Elias er det sarkasmen og den grovkornede humor, der tager over: Omkring Elias Hørg pulserer en vrimmel af arbejdere, fiskere og direktører og redere og mødre og børn og elskerinder. Arbejderne kæmper for at forbedre deres forhold, mens Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

7 direktørerne forsvarer sig håndfast og mænd og kvinder støder sammen på alle tænkelige måder. Glansbilledsamlerne, da Romanen fortæller om seks klassekammerater, deres liv og skæbne fra de gik i den katolske privatskole i Tórshavn og op gennem 60erne, 70erne og 80erne. Som skolebørn samlede de på glansbilleder som en flugt fra den alkoholisme, fattigdom, fattigdom og vold, der prægede flere af drengenes hjem. Altså m.a.o. en opvækst, som ligger langt fra en glansbilledverden. Fem af de seks drenge dør i en tidlig alder. Der fortælles lige på og råt, men der fortælles også med humor og varme. Det sociale og nationale engagement skinner igennem, ligesom den særlige nordatlantiske magiske realisme præger fortællingen. Bettina Heltberg har skrevet om forfatteren: Hvis Jóanes Nielsen havde skrevet på engelsk eller fransk, ville han være berømt. Nu er han kun en af de mærkelige færinger Jógvan Isaksen Jógvan Isaksen er lektor på Københavns Universitet i færøsk sprog og litteratur. Han er tillige forfatter, har både skrevet ungdomsromaner og krimier. Desuden har han skrevet en færøsk litteraturhistorie Blid er den færøske sommernat (1990) Man skal ikke tage fejl af titlen for her er faktisk tale om en kriminalroman, men kan man lide denne genre, kan romanen anbefales. Den er spændende fra første side og samtidig er den også et øjebliksbillede af det moderne færøske samfund: Sonja Pætursdóttir bliver fundet død neden for fjeldet Stødlafjall. Til trods for at politiet anser hendes død for at være et uheld, så er journalisten Hannis Martinsson ikke enig. Da han kort efter finder Sonjas ven død, er han overbevist om, at der er noget galt. Og så er der skonnerten Eva fra Paraguay, som ligger i havnen i Tórshavn. Udover at bringe et øjebliksbillede af Færøerne, leverer romanen tillige en bredside mod politikeres magt og oportunisme. Oddvør Johansen ( f. 1941) Oddvør Johansen er én af de få kvindelige færøske forfattere. Hun har skrevet flere romaner, men kun en enkelt er oversat til dansk. Som så mange andre færøske forfattere har Oddvør Johansen også et andet erhverv. Hun er organist ved domkirken i Tórshavn. Livets sommer (1982) Romanen er et poetisk billede af en lille piges barndomsår på Færøerne. De voksnes på én gang trygge og utrygge verden registreres med barnets skarpe sanser. Men det er både de voksnes og børnenes verden på de frodiggrønne øer, der skildres. En verden, hvor tiden på mange måder har stået stille, hvor der værnes om de gamle skikke. Men også en verden, hvor moderne tiders unoder stikker hovedet frem, som f.eks. da doktorfruen vil drage af lande, fordi hun har fundet en anden og rejser til Danmark for at blive skuespiller. Romaner hvis handling foregår på Færøerne Lisbeth Nebelong (f. 1955) Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

8 Lisbeth Nebelong er journalist & MPM. Hun har også optrådt på TV og skrevet en række bøger om økonomi. For øjeblikket arbejdet hun på en romantrilogi fra Færøerne, hvoraf de to bind allerede er udkommet. Når engle spiller Mozart, 2003 Når engle spiller Mozart foregår på Færøerne, nærmere bestemt i februar 2000 med flash back til 1973 og 74. Den 44-årige Lisa, jurist og lektor ved Københavns Universitet, er på Færøerne et par dage i vinteren 2000 for at holde et foredrag i Nordens Hus. Emnet er spørgsmålet om Færøernes løsrivelse fra Danmark. Lisa har tilbragt et år på Færøerne, mens hun gik i gymnasiet. Hun forelskede sig dengang lidenskabeligt i den 1 år yngre musikbegavede færing Kåre, men Færøerne var for hende samtidig et ufrivilligt eksil. Nu hvor hun som moden kvinde er tilbage konfronteres hun med sin fortid og møder også sin ungdoms kærlighed. Lisa tvinges til at reflektere og gøre op med sit liv, hun må også revidere sit syn på Færøerne. Færøblues, 2008 Romanen fortæller Kåres historie, d.v.s. hans færøskklingende navn er Kári. Den godt 40- årige musiker Kári, der forlod Færøerne som ganske ung har heller ikke været der siden. Men han er sluppet heldigere fra kærlighedsaffæren end Lisa. Han er nu tilbage med kone og to børn, som skal opleve det Færøerne, faderen stammer fra. Da han møder Lisa forud for koncerten i Nordens Hus, lader han sig imidlertid også konfrontere med sin fortid. I en række voldsomme glimt oplever han sine drengeår og ungdom: savnet af en far, der altid var fraværende, fordi han store dele af året var på havet. Angsten for at miste ham, og en mor, der svigtede, fordi hun gik sine egne veje. Kári overlever via kunsten og musikken. Han finder sit ståsted hos sin musikalske onkel, der bringer William Heinesens Fortabte spillemænd i erindring. Noveller Der findes flere novellesamlinger. De repræsenterer et bredt udsnit af færøske forfattere: Færøske fortællere, udvalgt af Poul Skårup og Søren Koustrup, Foreningen Norden 1968 Bølgerne leger på stranden og andre noveller, Jens Pauli Heinesen, Haslev 1980 Fortællinger fra Thorshavn, William Heinesen, Gyldendal 1973 Med Edgar Allan Poe i Solhavn, Hanus Andreassen 1980 En vandhistorie og andre færøske fortællinger, udvalgt af Kirsten Brix, Vindrose 1994 Noveller af Hedin Brú, Jens Pauli Heinesen, William Heinesen og Gunnar Hoydal kan særligt anbefales. Digte Det mest kendte navn blandt moderne digtere er Rói Patursson. Han er forstander for Færøernes eneste højskole. Han modtog i 1986 Nordisk Råds Litteraturpris for digtsamlingen Ligesom (1986). Andre kendte lyrikere er Tóroddur Poulsen, f. 1957, som hidtil har udgivet seks digtsamlinger. Følgende er oversat til dansk: Standsninger (1998), Vandet lyder som om nogen har drukket af det (2000) og Blodprøver (2002). Jóanes Nielsen har også udgivet lyrik. På dansk er udkommet Kirkerne på havets bund (1994) og Sting (1999). Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

9 Mit eget land (1981) og Dulcinea (1991) er titlen på digte af Gunnar Hoydal, sat i musik af søsteren Anika Hoydal. Mens Mit eget land ofte relaterer til William Heinesen, så omhandler Dulcinea her og nu. I Færøske digte , ved Poul Pedersen, Rosenkilde og Bagger 1972 finder man mange af klassikerne. Kendtest er: J.H.O. Djurhuus, Hans A. Djurhuus, William Heinesen, Chr. Matras, Hedin Brú, men også Karsten Hoydal og Rói Patursson er repræsenteret i denne digtsamling. Man kunne måske supplere læsningen af Frantz Jacobsens Det dyrebare liv med nogle digte. Bogen er forholdsvis kort og den ville som genre fint kunne kombineres med læsningen af digte. Supplerende litteratur Som supplerende læsning med henblik på Færøernes historie, samfund, kultur og natur: Færøerne I og II, Det danske Forlag 1952 Færøerne. Natur og folk, Jørgen-Frantz Jacobsen, udgivet posthumt af W. Heinesen Færøerne. Fra vikingetiden til reformationen, G.V.C. Young, Rosenkilde og Bagger Færingernes land, Han Jakob Debes, 2001 Vdr. litteratur: Færøsk litteratur, Jógvan Isaksen, Vindrose 1993 Færø og kosmos. En indføring i William Heinesens forfatterskab, W. Glyn Jones, Gyldendal 1974 Det muntre Nord. William Heinesens liv og digtning, Bjarne Nielsen Brovst, Centrum 1987 Omkring Barbara, artikler udgivet i forbindelse med filmen, Fisker og Schou 1997 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

10 Islandsk Litteratur Den klassiske islandske litteratur er i verdensklasse. Det drejer sig om middelalderens sagaer, som først er opstået i mundtlig form kort efter at Island blev beboet i tallet. Sagaerne fortæller således om landets første bosættere. Sagaerne blev skrevet ned i tallet, da Island havde mistet sin selvstændighed og var blevet underlagt Norge. Der er tale om en enestående litteratur, som naturligvis er islændingenes stolthed. Islændingene har siden sagerne haft tradition for at fortælle og kan i moderne tid opvise et meget stort antal forfattere landets indbyggere taget i betragtning. 1. Klassisk islandsk litteratur - sagaerne Der findes forskellige udgaver af danske oversættelser af sagaerne. Følgende anbefales: De islandske Sagaer (oversat af danske forfattere bl.a. Johannes V. Jensen og med illustrationer af Johannes Larsen) Bd. 1-3, Gyldendal Senere udgave Islandske Sagaer (oversættelse N.M. Petersen og med illustrationer af Povl Christiansen) Bd. 1-6, Thaning og Appels Forlag 1976 Islandske sagaer (oversættelse N.M. Petersen med forord og noter v / Peter P. Rohde) 1 Bd., Thaning og Appel 1998 De kendteste og mest læste sagaer er vel nok Egils Saga og Njals Saga men også Grettirs saga kan læses med stort udbytte. Man kan selvfølgelig også vælge én af de kortere. For den, der gerne vil sætte sig grundigt ind i De islandske Sagaer, kan følgende to bøger anbefales: Peter Hallberg: De islandske sagaer. Gyldendals Uglebøger 1964 Preben Meulengracht Sørensen og Gro Steinslund: Før kristendommen, digtning og livssyn i vikingetiden, Gyldendal 1990 Gunnar Gunnarsson ( ) Gunnar Gunnarsson var sin tids berømteste islandske forfatter, skrev på dansk i den periode, han boede i Danmark. Han var sin tids stjerneforfatter og oversat til mange europæiske sprog. I dag er han en næsten glemt forfatter, og det er en skam, han er en blændende fortæller. I den ældre generation kender man stadig Borgslægtens historie og Edbrødre, men disse er langt fra hans bedste romaner. Gunnar Gunnarsson skrev i modsætning til Laxness ofte om fortiden. To romaner bliver imidlertid stående og kan betegnes som klassikere: Svartfugl (1929) Her er tale om en historisk roman, som bygger på en gammel kriminalhistorie: på en afsidesliggende gård som Island har haft så mange af udspilles en tragedie. For at kunne eje hinanden myrder en mand og en kvinde de ægtefæller, som står dem i vejen. De stilles for retten og dømmes til døden. Det meste af romanen omhandler retssagen, som involverer den stedlige præst, hvis eget liv og skæbne væves ind i de to dømtes. Hovedpersonerne er - foruden præsten - Bjarni og Steinun, som har forbrudt sig mod deres ægtefæller og lovgivningen. Men trods deres uhyggelige handling er de romanens stærkeste karakterer, og Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

11 som læser har man sympati for de to personer, hvis ulykke også er som Bjarni udtrykker det at de ikke mødte hinanden som unge. Advent (1937) Advent er en kortroman, den er tidløs og handler om den gode hyrde, som er villig til at give sit liv for fårene. Inspirationen fra Ny Testamente er tydelig. Romanen fortæller om Benedikt, som hvert år i adventtiden drager ud i ødemarken med sin hund og vædder for at indfange og hente de får, som ikke ved efterårets indsamling blev taget med hjem. De skal ikke fryse ihjel i vinterødet, og Benedikt drager nu for 20. gang ind i ødemarken, selv er han 45 år, og adventfærden har givet indhold i hans eller fattige liv. Advent er en uvejrsskildring tillige. Den beretter om et menneskes kamp mod naturmagternes ubeherskede udbrud, om elementernes rasen, en kamp som Benedikt vinder. Romanen rummer tillige en fin naturskildring og tegner et smukt billede af nærhed og venskab mellem menneske og dyr. Halldór Laxness ( ) Halldór Laxness er Islands kendteste forfatter og stadig meget læst: han er den eneste islænding som til dato har modtaget Nobelprisen. Han fik prisen i 1955, og han er stadig til stor inspiration for den yngre generation af forfattere. Islands præsident Òlafur Ragnar Grímmsson mindedes for få år siden Laxness på TV og sagde, at han var at sammenligne med Snorre Sturlason (sagaforfatteren). Laxness betydning i islandsk litteratur er uvurderlig. Hans bøger er oversat til over 40 sprog. Salka Valka (1932) I 1930 rne skrev Laxness sine store socialrealistiske romaner. Salka Valka blev til i 1931 / 32 og handler om den ukuelige arbejderpige i en lille kystby. Hun kæmper for arbejdernes rettigheder og må siges at være blandt rødstrømpepionererne på Island. Om romanen skrev Tom Kristensen: En ugift kvinde ankommer med sin datter Salka Valka til det usle Osøre, som udelukkende lever og lugter af fisk og havner i from henrykkelse hos Frelsens Hær og i lige så ufrom henrykkelse hos sømanden Steintor, en drukkenbolt, en naturkraft, der både drages mod moderen og datteren... Salka Valka i mandfolkebukserne, duftende af fisk, hver tomme en kvinde. Frie mænd (1934) Bonden Bjartur er hovedperson i denne roman, han tegner billedet af den fattige islandske bondes historie gennem tusinde år. Laxness skrev bl.a. romanen som et svar på Hamsuns delvist idylliserende roman Markens grøde (1917), som iflg. Laxness forherligede bondens frie liv. I Laxness roman anser Bjartur ganske vist sig selv for fri og selvstændig, men han må føre en stadig kamp for at bevare denne frihed, da andre vil udbytte ham. Bjartur er imidlertid gjort af et særligt stof, han er lige så stejl og ubøjelig som de naturkræfter, han kæmper imod og trodsigt flytter han længere og længere op i fjeldet for at undslippe udbytternes angreb på hans selvstændighed. Islands klokke (1943) Laxness skrev dette nationale storværk under 2. verdenskrig. Der er tale om en historisk roman, som skildrer islændingenes materielle og kulturelle nød under kolonitiden, da danskerne havde overherredømmet. Romanen er fantasifuld og fabulerende, men ikke kun rettet bagud. Den er i dybeste forstand aktuel, når den skildrer de kræfter, som bærer islændingene gennem historiens prøvelser, og værket var med til at skaffe Laxness et Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

12 verdenspublikum og Nobelprisen. Selv i Island, hvor hver eneste roman af ham har været genstand for hæftige diskussioner, blev han populær på Islands klokke. Kæmpeliv i nord (1952) Her er det lykkedes at skrive en bidende sarkastisk roman om vikingernes helteideal, dyrkningen af aggression, vold og krigsførelse, og bogen havde selvfølgelig en klar hentydning til 2. verdenskrig. Kæmpeliv i nord er en kunstnerisk præstation, bl.a. fordi den er skrevet på et sprog, som ligger stilistisk og fortælleteknisk tæt op ad middelalderislandsk. Også denne bog er almengyldig og evigt aktuel. Koloritten er historisk, men tiden er også vor egen. 2. Nyere og moderne islandsk litteratur Thor Vilhjálmsson f Thor Vilhjálmsson udgav i sit tidlige forfatterskab prosadigte og korte fortællinger. Han skrev også rejseskildringer og artikler, tit meget polemiske. Han er Islands mest produktive prosamodernist. Hans populære gennembrud kom med romanen Glødende Mos i Glødende mos (1986) Romanen indbragte forfatteren Nordisk Råds Litteraturpris i Der er tale om en historisk roman, der ligesom Gunnar Gunnarssons Svartfugl bygger på en virkelig hændelse, en retssag fra slutningen af 1800-tallet den såkaldte Solborg-sag, hvor to unge mennesker står anklaget for incest. De to fattige halvsøskende er ikke vokset op sammen, men fatter kærlighed til hinanden. Romanen rejser spørgsmålet om, hvad der vejer tungest: loven eller kærligheden? Er mennesket med sin trods og egenvilje i stand til at hamle op med samfundets moral og magt? Krístin Marja Baldursdóttir (f. 1949) Krístin Marja Baldursdóttir er uddannet lærer og har også i en årrække været journalist på Morgunbladid i Reykjavik. Hun har skrevet fire romaner og en novellesamling. Hun er særlig kendt på det tyske bogmarked, hvor alle hendes titler er udkommet, på dansk forekommer desværre hidtil kun Mågelatter. Mågelatter (1995) Romanen foregår i 50 rnes Island. Freya har været gift i USA og mødt den store verden. Hun vender efter mandens død tilbage til sin barndoms fiskerby og sætter hurtigt det lille samfund på den anden ende. Så vel mænd som kvinder er fascinerede af den smukke kvinde, som har isblå øjne og en figur som en coca-colaflaske. Freya flytter ind hos sin familie, som udelukkende består af kvinder, og vi følger hendes færden gennem den fjortenårige Aggas undrende øjne. Freya er fuldstændig sin egen, der hviler en mystik over hendes person, hun er farlig at komme for nær. Freya er tillige meget selvstændig, hun har et stort hjerte over for samfundets svage, og hun indgår i et stærkt fællesskab med familiens kvinder. Mågelatter er både en kvinderoman, en krimi og et klassisk kærlighedsdrama med klare inspirationer fra Njals saga. Karitas (2005, da. 2007) Romanen blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris Karitas er en kvinderoman, som foregår i første halvdel af 1900-tallet. Den handler om kvindernes selvstændighedskamp Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

Undervisningsmateriale HEDDA GABLER. Sæson 2014/15. Udarbejdet af Sissel Worm Glass

Undervisningsmateriale HEDDA GABLER. Sæson 2014/15. Udarbejdet af Sissel Worm Glass Undervisningsmateriale HEDDA GABLER Aarhus Teater Scala Sæson 2014/15 Udarbejdet af Sissel Worm Glass 2 Indhold Praktisk info... 3 FORORD til læreren... 4 Ejlert Løvborg (Bue Wandahl og Hedda Gabler (Marie

Læs mere

Dagný Kristjánsdóttir, professor i islandsk samtidslitteratur ved Islands Universitet. Fra fortællinger til fortællinger om fortællinger

Dagný Kristjánsdóttir, professor i islandsk samtidslitteratur ved Islands Universitet. Fra fortællinger til fortællinger om fortællinger Dagný Kristjánsdóttir, professor i islandsk samtidslitteratur ved Islands Universitet Fra fortællinger til fortællinger om fortællinger Hvor begynder man, når man skal skrive om islandsk litteratur? Bør

Læs mere

Bøger fra Forlaget. mellemgaard

Bøger fra Forlaget. mellemgaard mellemgaard Bøger fra Forlaget 2015-2016 INDHOLD KRIMI- OG SPÆNDINGSROMANER At blive født var min første fejl....5 Det uvelkomne bevis....6 For mange missiler....7 Ørepropper....8 Jomfrurejsen.......................

Læs mere

Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister

Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister En ældre tekst: Knokkelmanden af Henrik Pontoppidan Et eventyr: Prins Hvidbjørn En novelle: Dolken af Tove Ditlevsen Du finder

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv?

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? FORFATTEREN 3 2014 Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? leder På gensyn Ses vi til generalforsamlingen? Hvis ikke, så bliver denne leder mit farvel og tak

Læs mere

H.C. Andersen og Christian VIII

H.C. Andersen og Christian VIII Claus Friisberg H.C. Andersen og Christian VIII De kongelige fugle Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: H.C. Andersen og Christian VIII. De kongelige fugle 1. udg. 2008 Claus Friisberg ISBN 87-87705-83-4

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

Repertoiret 2010. En samling omtaler af teaterstykker der er egnet for amatørteatret. DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed

Repertoiret 2010. En samling omtaler af teaterstykker der er egnet for amatørteatret. DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 74 65 11 03 Telefax: 74 65 20 93 Repertoiret 2010 www.dats.dk dats@dats.dk En samling omtaler af teaterstykker der er egnet

Læs mere

mel emgaard Bøger fra Forlaget mel emgaar

mel emgaard Bøger fra Forlaget mel emgaar Bøger fra Forlaget mellemgaard 2013-2014 INDHOLD KRIMI- OG SPÆNDINGSROMANER Alter ego.......................... 5 Besøgelsestid...................... 6 De skyldige........................ 7 Den bosniske

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

gratis magasin om Bøger og Bogkultur overgrunden.dk NR. 16 // VINTER 2011

gratis magasin om Bøger og Bogkultur overgrunden.dk NR. 16 // VINTER 2011 gratis magasin om Bøger og Bogkultur overgrunden.dk NR. 16 // VINTER 2011 vintertid er læsetid // 5 Fra køkkenhaven til sidesår // 6 Byen i Bogen: Pas På, englænderne kommer! // 12 har du styr På dit

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

GRATIS Katalog-magasin Med præsentation af nye og spændende bøger. - Et anderledes bogkatalog. Merete Pryds Helle. Naja Marie Aidt.

GRATIS Katalog-magasin Med præsentation af nye og spændende bøger. - Et anderledes bogkatalog. Merete Pryds Helle. Naja Marie Aidt. vergrunden - Et anderledes bogkatalog #08 Forår 2009 Merete Pryds Helle Naja Marie Aidt Dostojevskij Og meget mere... GRATIS Katalog-magasin Med præsentation af nye og spændende bøger 1 Leder Af Brian

Læs mere

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje nr. 4 / august 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje Vi hører sammen, når vi hører noget sammen Først nordisk, så dansk 2 nr. 4 / august

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE KAREN BLIXENS LIV 3 HVEM ER JEG? 5 Skibsdrengens fortælling Sprog og genre 10 KAREN BLIXENS AFRIKA 12 8 Hvem er jeg? Spørgsmålet om den menneskelige identitet, dvs. hvem man er, er et af de gennemgående

Læs mere

Bøger fra Forlaget. mellemgaard

Bøger fra Forlaget. mellemgaard mellemgaard Bøger fra Forlaget 2014-2015 Indhold Krimi- og spændingsromaner Aldrig stille ind i natten....5 Blå lys....6 De gode græd og de onde lo...7 Diamanter varer ikke evigt....8 Du er en ond mand...9

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

KINABLADET NR. 44 VINTER 2009

KINABLADET NR. 44 VINTER 2009 NR. 44 VINTER 2009 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936.

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Forord... 5 1913... 6 Nybølmark den 27. marts 1913...6 Kære herr Gregersen...6 Nybøl mark den 30 marts 1913...7 Nybøl Mark den 15. april 1913....9

Læs mere

Projekt PRINS HAMLET. frit efter William Shakespeare. genfortalt i tre akter af Caspar Haarløv. Teatermuseet i Hofteatret

Projekt PRINS HAMLET. frit efter William Shakespeare. genfortalt i tre akter af Caspar Haarløv. Teatermuseet i Hofteatret Projekt PRINS frit efter William Shakespeare genfortalt i tre akter af Caspar Haarløv Teatermuseet i Hofteatret PRINS frit efter William Shakespeare genfortalt i tre akter af Caspar Haarløv Teatermuseet

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere