Læsekredse i nordisk litteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsekredse i nordisk litteratur"

Transkript

1 Læsekredse i nordisk litteratur Indholdsfortegnelse Forord 2 Færøsk litteratur 4 Islandsk litteratur.. 10 Norsk Litteratur 17 Svensk litteratur 26 Finsk litteratur.. 35 Finlandssvensk litteratur.. 41 Dansk litteratur 47 Grønlandsk litteratur 66 Hvordan arbejder man i en læsekreds? 74 Brug bibliotekerne 74 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

2 Forord Læsekredse i nordisk litteratur er det ikke en sær gammeldags foreteelse? Det er det øjensynligt ikke længere. Læsekredse blomstrer, og vi skal tilbage til 40 rne og 50 rne for at finde den samme begejstring og glæde ved at være aktive i læsekredse som i dag. Mange tager selv initiativ til oprettelse af læsekredse. TV har for længst mistet sin nyhedsværdi, og bogen og den gode litteratur har fået en renæssance, stik imod forventning, da man spåede romanens død med mediernes fremmarch. Igennem seks år har Nordisk Informationskontor i Flensborg arrangeret læsekredse i nordisk litteratur. Informationskontoret formidler kendskab til nordisk kultur i grænselandet Sønderjylland / Sydslesvig, og hvad var naturligere end at sætte litteraturen i fokus. Det hele begyndte med den færøske litteratur. William Heinesens De fortabte spillemænd, Jørgen- Frantz Jacobsens Barbara og en række moderne romaner og novellesamlinger var på programmet. Læsekredsene bredte sig i grænselandet, året efter læste vi islandsk, dernæst svensk og norsk litteratur, og i øjeblikket læses finsk litteratur. I dag er der 12 læsekredse med gennemsnitlig 15 deltagere i hver kreds, d.v.s. ca. 150 aktive læsende. Det er jo egentlig en fantastisk historie i sig selv, at så mange vil bruge deres vinteraftener på at læse nordisk litteratur. Alle læsekredse arbejder på baggrund af et kompendium, som er udarbejdet af Nordisk Informationskontor i Flensborg. Og dette kompendium vil vi gerne stille til rådighed for andre interesserede. Foreningen Norden har sat nordiske læsekredse på sin handlingsplan, og vi vil gerne fra Nordens sydligste område Sønderjylland og Sydslesvig med dette materiale bidrage til, at andre kommer godt i gang. Materialet har fungeret i de 6 år, det har været i brug. Det har gjort det lettere at starte og givet inspiration til, hvilken litteratur, man kan gribe til rundt i læsekredsene. Al den nævnte litteratur er udvalgt og gennemlæst af undertegnede, og det er afprøvet med succes i de 12 aktive læsekredse her i grænselandet. Man kan bruge materialet kvit og frit, blot skal man henvise til, at det kommer fra Nordisk Informationskontor i Flensborg. Man kan vælge at læse et lands litteratur over en sæson eller to, som vi har gjort, eller man kan plukke ud og læse på kryds og tværs i kompendiet, som man nu lyster. Efter gennemgangen af de forskellige landes litteratur er der et forslag til, hvorledes man kan gå til værks, når man skal i gang med at læse. Følg den eller lav jeres egen model. Den nordiske litteratur er spændende i disse år. Den er også i høj kurs uden for Norden. I Danmark er der i hvert fald en gang om året fokus på nordiske forfattere. Det sker i februar, hvor vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris udpeges og yderligere i november, hvor prisen tildeles forfatteren på Nordisk Råds Session, som afholdes årligt i et af de nordiske lande. Alle, som holder af god litteratur, også den nordiske, kender aktuelle navne som Märta Tikkanen, Kerstin Ekman, Herbjörg Wassmo, Lars Saabye Christensen og Einar Már Gudmundsson. Flere af disse forfattere har været på turné i grænselandet. Hvert år i november arrangerer Nordisk Informationskontor en nordisk forfatterturné. Og når vi har afsluttet læsningen af et lands litteratur, tilbydes en rejse til det pågældende land. Således har vi besøgt Finland, Færøerne, Island, Norsk Sameland og Gotland. Forfatterlæsningerne og rejserne er et ekstra krydderi på læsningen af den nordiske litteratur. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

3 Held og lykke. Det vil være en ren fornøjelse, hvis den succes, vi har i grænselandet med læsning af nordisk litteratur, vil kunne brede sig til det øvrige land. Er der spørgsmål undervejs, er man velkommen til at kontakte undertegnede på tlf , fax , Flensborg, juni 2005 Anette Jensen Nordisk Informationskontor i Sønderjylland / Sydslesvig I februar og marts 2006 var Tine Enger, forfatter og danskstuderende ved Syddansk Universitet, i praktik på Nordisk Informationskontor. Tine udarbejdede i den periode kompendium til læsekredse i dansk litteratur også som del af en opgave til sit studium. I efteråret 2006 begynder læsekredsene på dansk litteratur med udgangspunkt i Tines materiale. Flensborg forår 2006 Anette Jensen Der er nu udarbejdet kompendium til grønlandsk litteratur, og dermed er alle nordiske lande repræsenterede i kompendiet. Flensborg september 2007 Anette Jensen Kompendiet er opdateret, og der er desuden udarbejdet et kapitel om finlandssvensk litteratur Flensborg juli 2008 Anette Jensen Kompendiet er opdateret, og der er tilføjet et helt nyt læsekompendium med temaet Indvandreres møde med nordboere - Nordboeres møde med indvandrere. Flensborg efterår 2009 Anette Jensen Nordisk Informationskontor i Sønderjylland blev oprettet i juni Informationskontoret har til opgave at formidle kendskab til nordisk kultur og samfundsforhold. Dette finder sted via bl.a. konferencer, temadage, forfatterturnéer, læsekredse, kunstudstillinger, koncerter og rejser. Informationskontoret deltager også i et nordisk skoleprojekt og giver råd og vejledning vedr. ansøgning af nordiske fonde. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

4 Færøsk litteratur Man plejer at sige, at den færøske litteratur er vældig ung, første roman udkom i 1909 med titlen Babelstårnet, skrevet af Regin í Líd, pseudonym for højskolemanden Rasmus Rasmussen ( ). I virkeligheden kan man tillade sig at sige, at den færøske litteratur er nøjagtig lige så gammel som den øvrige nordiske litteratur. Færingerne har en fin poesi overleveret i de mange tusinde færøske kvad, som er blevet sunget og danset til den traditionelle færøske ringdans lige siden middelalderen. Der læses og udgives hele tiden færøsk litteratur. Det er væsentligt ikke mindst for et lille sprogområde at udtrykke sig i litteratur. Desværre er det langtfra al færøsk litteratur, som oversættes til dansk. Kendtest uden for Færøerne er William Heinesen og Jørgen- Frantz Jacobsen. 1. Klassisk færøsk litteratur William Heinesen ( ) William Heinesen er Færøernes kendteste forfatter med et stort forfatterskab bag sig. Han skrev på dansk, og dette gjorde, at han ikke var så populær i sit hjemland i de første mange år af sin forfatterkarriere. Han er oversat til mange sprog og er stadig i dag en inspirationskilde for yngre nordiske forfattere, som bevæger sig i genren magisk realisme en litterær sammenkædning af realisme og den oversanselige verden. William Heinesen modtog Nordisk Råds Litteraturpris i 1965, og det hævdes, at han var på tale til Nobelprisen, men han skulle have afvist prisen med den begrundelse, at han ikke skrev på sit hjemlands sprog. De fortabte Spillemænd (1950) Romanen fortæller om den musikalske fantast, klokkeren og vindharpebyggeren Kornelius og hans tre musikalske sønner. Omkring denne søskendeflok foregår mærkelige tumulter, som er charmerende skildret, men svær at få hold på. Værgeløse eksistenser er oppe mod den udspekulerede ondskab, men alt er fortalt med en sprudlende livsglæde. Handlingen, der vanskeligt lader sig referere, ender i lystig tragik. Som Erik Knudsen skrev: Et artistisk mesterværk af sjældne dimensioner, en kraftpræstation, et vulkanudbrud af poesi og humor, som man ikke længe har set magen til. Og så opgiver vi ethvert forsøg på at redegøre for de sære og voldsomme begivenheder, der udspilles for vore undrende øjne natlige koncerter under åben himmel, drabelige kampe mellem vantro og hellige, drikkeorgier, selvmord, svindlerier, bryllupsgilder, skamløse scener i foreningen Ydun, mystisk musik på et pulterkammer... Læseren er forlængst klar over, at han ikke kommer uden om De fortabte Spillemænd. Det gode håb (1964) For denne roman modtog Heinesen Nordisk Råds Litteraturpris. Den handler om præsten Peder Børresens kamp mod den tyskfødte Christoffer Gabel, Frederik IIIs rådgiver og protegé, der hersker med hård hånd over Færøerne. For en gang skyld tegner Heinesen her et sympatisk portræt af en gejstlig, og romanen bygger på historiske kendsgerninger. Peder Børresen er præst for Thorshavns fattige befolkning. Og selv om hr. Peder ikke hører til Vorherres bedste børn, oprøres han over de uretfærdige tilstande, som det danske styre indebærer. Han går med dødsforagt i brechen for de undertrykte og helmer ikke, før han har nået sit mål: at få Christoffer Gabel styrtet. Om romanen, som er en af Heinesens bedste, skrev Ole Storm i Politikken: Med romanen Det gode håb har William Heinesen definitivt skrevet sig ind i verdenslitteraturen. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

5 Jørgen-Frantz Jacobsen ( ) Jørgen-Frantz Jacobsen var William Heinesens halvfætter og skrev ligesom han på dansk. Han blev cand. mag. i historie og fransk, journalist ved Politiken i en årrække. Frantz Jacobsen var selvstyremand og ville egentlig have været politiker. Allerede som 22-årig blev han ramt af tuberkulose, og sygdommen satte en begrænsning på hans udfoldelse som forfatter, men de få bøger, han nåede at skrive, er i dag klassikere. Barbara (1939) Romanen Barbara bygger dels på det færøske sagn om sorenskriverdatteren Beinta fra tallets Thorshavn. Hun var gift med tre præster den ene efter den anden, og hun blev beskyldt for at have forvoldt deres død. Dels rummer romanen selvbiografiske træk Frantz Jacobsens nære veninde Estrid Bannister Good har også inspireret ham til Barbara-skikkelsen. Tom Kristensen skrev om Barbara: Det er forelskelsens dårskab, skinsygens galskab, bedragets sødme og troløshedens uskyldighed Jørgen-Frantz Jacobsen har villet indfange, og det har han gjort i denne kærlighedshistorie om den unge danske præst Poul Aggersøe og dette blændværk af en niogtyveårig præsteenke og mangfoldig synderinde, som han har givet navnet Barbara, en kvindeskikkelse, der vil komme til at fortrænge Marie Grubbe i vor smertelige kærlighed og vor glødende hukommelse, fordi hun er dybere og mere verdensmuntert opfattet. Det dyrebare liv (1963) Bogen, som er udgivet efter Frantz Jacobsens død af William Heinesen, rummer brevvekslingen mellem de to. Den strækker sig fra 1919 da Frantz Jacobsen blev student fra Sorø akadimi og begyndte sine studier i København til hans tidlige død i Der er tale om en af de fineste nordiske brevsamlinger. I forordet skriver Heinesen: At kunne meddele sig uden forbehold til en ven var for Jacobsen noget af en livsfornødenhed; lige så hengivent, han elskede livet, lige så hengiven var han til at skildre sit livs oplevelser. Måtte han i svære sygdomsperioder lægge fyldepennen til side, så brugte han den blege vikar, blyanten, for skrives måtte der: Han var sin sygdoms uforfærdede krigskorrespondent og sin skæbnes altid lige loyale reporter. Og Tom Kristensen skrev: Den dødssyge og ukuelige digter, var også en stor brevskriver... Vi kan lære meget af ham. Livet er kampen værd, synes han at sige, og et bedre budskab kan en bog fra vor tid vist næppe bringe os. Hedin Brú ( ) Hedin Brú er pseudonym for landbrugsrådgiveren Hans Jacob Jacobsen. Han er Færøernes mest læste forfatter i hjemlandet og også populær fordi han skrev på sit modersmål. Desværre er der kun få titler oversat til dansk. Fjeldskyggen (1936) Gennem årene skrev Hedin Brú fire novellesamlinger, Fjeldskyggen er oversat til dansk. Novellerne omhandler menneskenes afhængighed af og samhørighed med naturen. Mennesket på Færøerne er i naturens vold på godt og ondt. Også konflikten mellem det gamle bondesamfund og det gryende fiskerisamfund er tema i novellerne, som ofte rummer fine menneskeskildringer og naturiagttagelser. Fattigmandsære (1940) Romanen skildrer det gamle færøske bondemiljø inden Færøerne bliver en fiskerination. Den er holdt i en morsom og underfundig tone, og handler om den gamle Ketil, som efter et grindedrab køber mere hvalkød, end han er i stand til at betale. Romanens videre handling Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

6 drejer sig så om Ketils forsøg på at skaffe pengene. Hans ære forbyder ham at være gældsat, og han må bl.a. nødtvungent sælge sit kæreste eje, koen. 2. Moderne færøsk litteratur Gunnar Hoydal (f. 1941) Gunnar Hoydal er søn af lyrikeren Karsten Hoydal. Han er dels opvokset på Færøerne og dels har han boet flere år af sin barndom i Sydamerika. Gunnar Hoydal har været formand for forfatterforeningen på Færøerne, desuden har han været stadsarkitekt i Tórshavn. Foruden romaner og noveller har han også udgivet flere kunstbøger om færøske billedkunstnere. Han har også skrevet lyrik, som søsteren Annika Hoydal har sat i musik og udgivet som CD s. Se neden for. I dag er Gunnar Hoydal forfatter på heltid. Stjernerne over Andes (1996) I denne roman blander Gunnar Hoydal historie og erindring fra barndomsårene i Sydamerika sammen med gensynet mange år senere, men hans hjemland i havet Færøerne er altid det faste udgangspunkt for oplevelsen: Vi kom fra verdens mest ubetydelige sted. Så langt ude, at når det skulle forklares og peges ud på et andet kontinent, så skulle man først tørre efter, for ikke at tage fejl af en tilfældig fluelort på globussen eller verdenskortet. Og alt det med historie og heltemodige landnamsmænd fra den norske vestkyst, hvad var det mod inkakongernes lange linje fra solen selv ned til guldets skinnende paladser i Cuzco og Quito? Dalen, 1999, da Vi er på Færøerne i 1920 rne. Den 12-årige Páll bor sammen med sin familie på tuberkulosesanatoriet i Dalen i Torshavn, hvor faderen arbejder. Sygdommen som kom til Færøerne via skibsfiskeri udviklede sig til en epidemi, man havde dengang endnu ikke penicillin til at afhjælpe sygdommen. I Dalen kunne sygdommen ikke helbredes, men de syge kunne her få ro og ordentlig kost. Læseren følger de syge gennem Pálls øjne, især er kærligheden til den jævnaldrende Sigrid skildret poetisk og indlevet. I Dalen og i Pálls verden spirer tro, håb og kærlighed side om side med sorg, lidelse og død. Det er både dyster, men også oplivende og smuk læsning. Jóanes Nielsen ( f.1953) Jóanes Nielsen er mest kendt for sin lyrik. I sine romaner er han en socialrealistisk forfatter. Han har også ernæret sig som sømand, og denne erfaring træder frem i hans forfatterskab med kraft og saft i sproget. Gummistøvlerne er de eneste tempelsøjler vi ejer på Færøerne (1991) Bogens titel er den længste bogtitel inden for færøsk litteratur! Jóanes Nielsen har skrevet flere digtsamlinger, men her forsøger han sig i prosaen. Han er en politisk ventreorienteret forfatter. Romanens handling er henlagt til Færøerne i begyndelsen af 1970 rne. Elias Hørg er hovedpersonen, der forsøger at få etableret en filetfabrik i sin hjembygd. Han er proletaren, der holder fast ved sin oprindelse og foragter småborgerlige synspunkter. Hans kærlighed til Tove er skildret med fin ømhed, men i beskrivelsen af personerne omkring Elias er det sarkasmen og den grovkornede humor, der tager over: Omkring Elias Hørg pulserer en vrimmel af arbejdere, fiskere og direktører og redere og mødre og børn og elskerinder. Arbejderne kæmper for at forbedre deres forhold, mens Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

7 direktørerne forsvarer sig håndfast og mænd og kvinder støder sammen på alle tænkelige måder. Glansbilledsamlerne, da Romanen fortæller om seks klassekammerater, deres liv og skæbne fra de gik i den katolske privatskole i Tórshavn og op gennem 60erne, 70erne og 80erne. Som skolebørn samlede de på glansbilleder som en flugt fra den alkoholisme, fattigdom, fattigdom og vold, der prægede flere af drengenes hjem. Altså m.a.o. en opvækst, som ligger langt fra en glansbilledverden. Fem af de seks drenge dør i en tidlig alder. Der fortælles lige på og råt, men der fortælles også med humor og varme. Det sociale og nationale engagement skinner igennem, ligesom den særlige nordatlantiske magiske realisme præger fortællingen. Bettina Heltberg har skrevet om forfatteren: Hvis Jóanes Nielsen havde skrevet på engelsk eller fransk, ville han være berømt. Nu er han kun en af de mærkelige færinger Jógvan Isaksen Jógvan Isaksen er lektor på Københavns Universitet i færøsk sprog og litteratur. Han er tillige forfatter, har både skrevet ungdomsromaner og krimier. Desuden har han skrevet en færøsk litteraturhistorie Blid er den færøske sommernat (1990) Man skal ikke tage fejl af titlen for her er faktisk tale om en kriminalroman, men kan man lide denne genre, kan romanen anbefales. Den er spændende fra første side og samtidig er den også et øjebliksbillede af det moderne færøske samfund: Sonja Pætursdóttir bliver fundet død neden for fjeldet Stødlafjall. Til trods for at politiet anser hendes død for at være et uheld, så er journalisten Hannis Martinsson ikke enig. Da han kort efter finder Sonjas ven død, er han overbevist om, at der er noget galt. Og så er der skonnerten Eva fra Paraguay, som ligger i havnen i Tórshavn. Udover at bringe et øjebliksbillede af Færøerne, leverer romanen tillige en bredside mod politikeres magt og oportunisme. Oddvør Johansen ( f. 1941) Oddvør Johansen er én af de få kvindelige færøske forfattere. Hun har skrevet flere romaner, men kun en enkelt er oversat til dansk. Som så mange andre færøske forfattere har Oddvør Johansen også et andet erhverv. Hun er organist ved domkirken i Tórshavn. Livets sommer (1982) Romanen er et poetisk billede af en lille piges barndomsår på Færøerne. De voksnes på én gang trygge og utrygge verden registreres med barnets skarpe sanser. Men det er både de voksnes og børnenes verden på de frodiggrønne øer, der skildres. En verden, hvor tiden på mange måder har stået stille, hvor der værnes om de gamle skikke. Men også en verden, hvor moderne tiders unoder stikker hovedet frem, som f.eks. da doktorfruen vil drage af lande, fordi hun har fundet en anden og rejser til Danmark for at blive skuespiller. Romaner hvis handling foregår på Færøerne Lisbeth Nebelong (f. 1955) Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

8 Lisbeth Nebelong er journalist & MPM. Hun har også optrådt på TV og skrevet en række bøger om økonomi. For øjeblikket arbejdet hun på en romantrilogi fra Færøerne, hvoraf de to bind allerede er udkommet. Når engle spiller Mozart, 2003 Når engle spiller Mozart foregår på Færøerne, nærmere bestemt i februar 2000 med flash back til 1973 og 74. Den 44-årige Lisa, jurist og lektor ved Københavns Universitet, er på Færøerne et par dage i vinteren 2000 for at holde et foredrag i Nordens Hus. Emnet er spørgsmålet om Færøernes løsrivelse fra Danmark. Lisa har tilbragt et år på Færøerne, mens hun gik i gymnasiet. Hun forelskede sig dengang lidenskabeligt i den 1 år yngre musikbegavede færing Kåre, men Færøerne var for hende samtidig et ufrivilligt eksil. Nu hvor hun som moden kvinde er tilbage konfronteres hun med sin fortid og møder også sin ungdoms kærlighed. Lisa tvinges til at reflektere og gøre op med sit liv, hun må også revidere sit syn på Færøerne. Færøblues, 2008 Romanen fortæller Kåres historie, d.v.s. hans færøskklingende navn er Kári. Den godt 40- årige musiker Kári, der forlod Færøerne som ganske ung har heller ikke været der siden. Men han er sluppet heldigere fra kærlighedsaffæren end Lisa. Han er nu tilbage med kone og to børn, som skal opleve det Færøerne, faderen stammer fra. Da han møder Lisa forud for koncerten i Nordens Hus, lader han sig imidlertid også konfrontere med sin fortid. I en række voldsomme glimt oplever han sine drengeår og ungdom: savnet af en far, der altid var fraværende, fordi han store dele af året var på havet. Angsten for at miste ham, og en mor, der svigtede, fordi hun gik sine egne veje. Kári overlever via kunsten og musikken. Han finder sit ståsted hos sin musikalske onkel, der bringer William Heinesens Fortabte spillemænd i erindring. Noveller Der findes flere novellesamlinger. De repræsenterer et bredt udsnit af færøske forfattere: Færøske fortællere, udvalgt af Poul Skårup og Søren Koustrup, Foreningen Norden 1968 Bølgerne leger på stranden og andre noveller, Jens Pauli Heinesen, Haslev 1980 Fortællinger fra Thorshavn, William Heinesen, Gyldendal 1973 Med Edgar Allan Poe i Solhavn, Hanus Andreassen 1980 En vandhistorie og andre færøske fortællinger, udvalgt af Kirsten Brix, Vindrose 1994 Noveller af Hedin Brú, Jens Pauli Heinesen, William Heinesen og Gunnar Hoydal kan særligt anbefales. Digte Det mest kendte navn blandt moderne digtere er Rói Patursson. Han er forstander for Færøernes eneste højskole. Han modtog i 1986 Nordisk Råds Litteraturpris for digtsamlingen Ligesom (1986). Andre kendte lyrikere er Tóroddur Poulsen, f. 1957, som hidtil har udgivet seks digtsamlinger. Følgende er oversat til dansk: Standsninger (1998), Vandet lyder som om nogen har drukket af det (2000) og Blodprøver (2002). Jóanes Nielsen har også udgivet lyrik. På dansk er udkommet Kirkerne på havets bund (1994) og Sting (1999). Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

9 Mit eget land (1981) og Dulcinea (1991) er titlen på digte af Gunnar Hoydal, sat i musik af søsteren Anika Hoydal. Mens Mit eget land ofte relaterer til William Heinesen, så omhandler Dulcinea her og nu. I Færøske digte , ved Poul Pedersen, Rosenkilde og Bagger 1972 finder man mange af klassikerne. Kendtest er: J.H.O. Djurhuus, Hans A. Djurhuus, William Heinesen, Chr. Matras, Hedin Brú, men også Karsten Hoydal og Rói Patursson er repræsenteret i denne digtsamling. Man kunne måske supplere læsningen af Frantz Jacobsens Det dyrebare liv med nogle digte. Bogen er forholdsvis kort og den ville som genre fint kunne kombineres med læsningen af digte. Supplerende litteratur Som supplerende læsning med henblik på Færøernes historie, samfund, kultur og natur: Færøerne I og II, Det danske Forlag 1952 Færøerne. Natur og folk, Jørgen-Frantz Jacobsen, udgivet posthumt af W. Heinesen Færøerne. Fra vikingetiden til reformationen, G.V.C. Young, Rosenkilde og Bagger Færingernes land, Han Jakob Debes, 2001 Vdr. litteratur: Færøsk litteratur, Jógvan Isaksen, Vindrose 1993 Færø og kosmos. En indføring i William Heinesens forfatterskab, W. Glyn Jones, Gyldendal 1974 Det muntre Nord. William Heinesens liv og digtning, Bjarne Nielsen Brovst, Centrum 1987 Omkring Barbara, artikler udgivet i forbindelse med filmen, Fisker og Schou 1997 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

10 Islandsk Litteratur Den klassiske islandske litteratur er i verdensklasse. Det drejer sig om middelalderens sagaer, som først er opstået i mundtlig form kort efter at Island blev beboet i tallet. Sagaerne fortæller således om landets første bosættere. Sagaerne blev skrevet ned i tallet, da Island havde mistet sin selvstændighed og var blevet underlagt Norge. Der er tale om en enestående litteratur, som naturligvis er islændingenes stolthed. Islændingene har siden sagerne haft tradition for at fortælle og kan i moderne tid opvise et meget stort antal forfattere landets indbyggere taget i betragtning. 1. Klassisk islandsk litteratur - sagaerne Der findes forskellige udgaver af danske oversættelser af sagaerne. Følgende anbefales: De islandske Sagaer (oversat af danske forfattere bl.a. Johannes V. Jensen og med illustrationer af Johannes Larsen) Bd. 1-3, Gyldendal Senere udgave Islandske Sagaer (oversættelse N.M. Petersen og med illustrationer af Povl Christiansen) Bd. 1-6, Thaning og Appels Forlag 1976 Islandske sagaer (oversættelse N.M. Petersen med forord og noter v / Peter P. Rohde) 1 Bd., Thaning og Appel 1998 De kendteste og mest læste sagaer er vel nok Egils Saga og Njals Saga men også Grettirs saga kan læses med stort udbytte. Man kan selvfølgelig også vælge én af de kortere. For den, der gerne vil sætte sig grundigt ind i De islandske Sagaer, kan følgende to bøger anbefales: Peter Hallberg: De islandske sagaer. Gyldendals Uglebøger 1964 Preben Meulengracht Sørensen og Gro Steinslund: Før kristendommen, digtning og livssyn i vikingetiden, Gyldendal 1990 Gunnar Gunnarsson ( ) Gunnar Gunnarsson var sin tids berømteste islandske forfatter, skrev på dansk i den periode, han boede i Danmark. Han var sin tids stjerneforfatter og oversat til mange europæiske sprog. I dag er han en næsten glemt forfatter, og det er en skam, han er en blændende fortæller. I den ældre generation kender man stadig Borgslægtens historie og Edbrødre, men disse er langt fra hans bedste romaner. Gunnar Gunnarsson skrev i modsætning til Laxness ofte om fortiden. To romaner bliver imidlertid stående og kan betegnes som klassikere: Svartfugl (1929) Her er tale om en historisk roman, som bygger på en gammel kriminalhistorie: på en afsidesliggende gård som Island har haft så mange af udspilles en tragedie. For at kunne eje hinanden myrder en mand og en kvinde de ægtefæller, som står dem i vejen. De stilles for retten og dømmes til døden. Det meste af romanen omhandler retssagen, som involverer den stedlige præst, hvis eget liv og skæbne væves ind i de to dømtes. Hovedpersonerne er - foruden præsten - Bjarni og Steinun, som har forbrudt sig mod deres ægtefæller og lovgivningen. Men trods deres uhyggelige handling er de romanens stærkeste karakterer, og Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

11 som læser har man sympati for de to personer, hvis ulykke også er som Bjarni udtrykker det at de ikke mødte hinanden som unge. Advent (1937) Advent er en kortroman, den er tidløs og handler om den gode hyrde, som er villig til at give sit liv for fårene. Inspirationen fra Ny Testamente er tydelig. Romanen fortæller om Benedikt, som hvert år i adventtiden drager ud i ødemarken med sin hund og vædder for at indfange og hente de får, som ikke ved efterårets indsamling blev taget med hjem. De skal ikke fryse ihjel i vinterødet, og Benedikt drager nu for 20. gang ind i ødemarken, selv er han 45 år, og adventfærden har givet indhold i hans eller fattige liv. Advent er en uvejrsskildring tillige. Den beretter om et menneskes kamp mod naturmagternes ubeherskede udbrud, om elementernes rasen, en kamp som Benedikt vinder. Romanen rummer tillige en fin naturskildring og tegner et smukt billede af nærhed og venskab mellem menneske og dyr. Halldór Laxness ( ) Halldór Laxness er Islands kendteste forfatter og stadig meget læst: han er den eneste islænding som til dato har modtaget Nobelprisen. Han fik prisen i 1955, og han er stadig til stor inspiration for den yngre generation af forfattere. Islands præsident Òlafur Ragnar Grímmsson mindedes for få år siden Laxness på TV og sagde, at han var at sammenligne med Snorre Sturlason (sagaforfatteren). Laxness betydning i islandsk litteratur er uvurderlig. Hans bøger er oversat til over 40 sprog. Salka Valka (1932) I 1930 rne skrev Laxness sine store socialrealistiske romaner. Salka Valka blev til i 1931 / 32 og handler om den ukuelige arbejderpige i en lille kystby. Hun kæmper for arbejdernes rettigheder og må siges at være blandt rødstrømpepionererne på Island. Om romanen skrev Tom Kristensen: En ugift kvinde ankommer med sin datter Salka Valka til det usle Osøre, som udelukkende lever og lugter af fisk og havner i from henrykkelse hos Frelsens Hær og i lige så ufrom henrykkelse hos sømanden Steintor, en drukkenbolt, en naturkraft, der både drages mod moderen og datteren... Salka Valka i mandfolkebukserne, duftende af fisk, hver tomme en kvinde. Frie mænd (1934) Bonden Bjartur er hovedperson i denne roman, han tegner billedet af den fattige islandske bondes historie gennem tusinde år. Laxness skrev bl.a. romanen som et svar på Hamsuns delvist idylliserende roman Markens grøde (1917), som iflg. Laxness forherligede bondens frie liv. I Laxness roman anser Bjartur ganske vist sig selv for fri og selvstændig, men han må føre en stadig kamp for at bevare denne frihed, da andre vil udbytte ham. Bjartur er imidlertid gjort af et særligt stof, han er lige så stejl og ubøjelig som de naturkræfter, han kæmper imod og trodsigt flytter han længere og længere op i fjeldet for at undslippe udbytternes angreb på hans selvstændighed. Islands klokke (1943) Laxness skrev dette nationale storværk under 2. verdenskrig. Der er tale om en historisk roman, som skildrer islændingenes materielle og kulturelle nød under kolonitiden, da danskerne havde overherredømmet. Romanen er fantasifuld og fabulerende, men ikke kun rettet bagud. Den er i dybeste forstand aktuel, når den skildrer de kræfter, som bærer islændingene gennem historiens prøvelser, og værket var med til at skaffe Laxness et Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

12 verdenspublikum og Nobelprisen. Selv i Island, hvor hver eneste roman af ham har været genstand for hæftige diskussioner, blev han populær på Islands klokke. Kæmpeliv i nord (1952) Her er det lykkedes at skrive en bidende sarkastisk roman om vikingernes helteideal, dyrkningen af aggression, vold og krigsførelse, og bogen havde selvfølgelig en klar hentydning til 2. verdenskrig. Kæmpeliv i nord er en kunstnerisk præstation, bl.a. fordi den er skrevet på et sprog, som ligger stilistisk og fortælleteknisk tæt op ad middelalderislandsk. Også denne bog er almengyldig og evigt aktuel. Koloritten er historisk, men tiden er også vor egen. 2. Nyere og moderne islandsk litteratur Thor Vilhjálmsson f Thor Vilhjálmsson udgav i sit tidlige forfatterskab prosadigte og korte fortællinger. Han skrev også rejseskildringer og artikler, tit meget polemiske. Han er Islands mest produktive prosamodernist. Hans populære gennembrud kom med romanen Glødende Mos i Glødende mos (1986) Romanen indbragte forfatteren Nordisk Råds Litteraturpris i Der er tale om en historisk roman, der ligesom Gunnar Gunnarssons Svartfugl bygger på en virkelig hændelse, en retssag fra slutningen af 1800-tallet den såkaldte Solborg-sag, hvor to unge mennesker står anklaget for incest. De to fattige halvsøskende er ikke vokset op sammen, men fatter kærlighed til hinanden. Romanen rejser spørgsmålet om, hvad der vejer tungest: loven eller kærligheden? Er mennesket med sin trods og egenvilje i stand til at hamle op med samfundets moral og magt? Krístin Marja Baldursdóttir (f. 1949) Krístin Marja Baldursdóttir er uddannet lærer og har også i en årrække været journalist på Morgunbladid i Reykjavik. Hun har skrevet fire romaner og en novellesamling. Hun er særlig kendt på det tyske bogmarked, hvor alle hendes titler er udkommet, på dansk forekommer desværre hidtil kun Mågelatter. Mågelatter (1995) Romanen foregår i 50 rnes Island. Freya har været gift i USA og mødt den store verden. Hun vender efter mandens død tilbage til sin barndoms fiskerby og sætter hurtigt det lille samfund på den anden ende. Så vel mænd som kvinder er fascinerede af den smukke kvinde, som har isblå øjne og en figur som en coca-colaflaske. Freya flytter ind hos sin familie, som udelukkende består af kvinder, og vi følger hendes færden gennem den fjortenårige Aggas undrende øjne. Freya er fuldstændig sin egen, der hviler en mystik over hendes person, hun er farlig at komme for nær. Freya er tillige meget selvstændig, hun har et stort hjerte over for samfundets svage, og hun indgår i et stærkt fællesskab med familiens kvinder. Mågelatter er både en kvinderoman, en krimi og et klassisk kærlighedsdrama med klare inspirationer fra Njals saga. Karitas (2005, da. 2007) Romanen blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris Karitas er en kvinderoman, som foregår i første halvdel af 1900-tallet. Den handler om kvindernes selvstændighedskamp Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

13 og understreger den vilje og styrke, som kendetegner mange islændinge. Hovedpersonen er Karitas, som går sine helt egne veje ved at lade sig uddanne som billedkunstner i København. Da Karitas vender tilbage til Island træffer hun fiskeskipperen Sigmar, som kommer på tværs af hendes ønske om en kunstnerisk karriere. Karitas føder på få år 4 børn, hun må som utallige andre kvinder klare tilværelsen på landjorden, mens ægtefællen er på havet. Kunsten bliver det vanskeligt at få plads til, men Karitas hører til de seje, hun har ikke glemt sit mål om at blive en anerkendt kunstner og lader sig ikke bremse af modgang. Steinunn Sigurdardóttir (f. 1950) Steinunn Sigurdadóttir er en anden af Islands kendte kvindelige forfattere. Hun har også været journalist. I dag er hun bosat i Frankrig, og hendes romaner er oversat til flere af de europæiske sprog. På dansk foreligger fire romaner og en biografi om Vigdis Finnbogadóttir. Tidsrøveren (1992) Romanen blev fra Islands side indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. Den handler om den moderne selvbevidste kvinde, Alda. Hun er gymnasielærer og lever et smagfuldt eneliv, indtil hun bliver fanget ind i et kortvarigt forhold og derefter forladt. Stik mod sine principper kommer hun forbrændt ud af sit kærlighedsforhold, og hendes moderne frisind harmonerer ikke med de drømme hun har om den eneste ene. Tidsrøveren er tragedien om det moderne menneske, der bliver ensomt i al sin selvberoenhed. Heldigvis evner forfatteren at forene tragedien med et humoristisk blik på denne stædige holden fast ved en drøm. Fiskenes kærlighed (1992) Ligesom Tidsrøveren er denne romans tema kærligheden som en livsløgn. Den 30-årige jeg-fortæller kan ikke realisere kærligheden til den mand, hun gerne vil have. Eneste hindring for realiseringen af denne kærlighed er hovedpersonerne selv: de flygter, drømmer og lever uden jordforbindelse. Vibeke Blaksteen skrev i sin anmeldelse: Det kan synes overmåde banalt; men i Sigurdardóttirs underfundige sprog formes en fin, lille roman om kærlighedens blændværk. Hjertesteder (1998) Fortælleren Harpa drager med sin datter og en veninde på vej gennem Islands storslåede landskab. Turen krydres af besøg hos forskellige farverige slægtninge, og den bliver en rejse tilbage til Harpas fortid. Intense erindringsbilleder dukker frem til overfladen. Forfatteren skriver i et sanseligt, poetisk sprog, og romanen har flere temaer, den gennemspiller: slægtskab og venskab, fortid og fremtid, elskov og kærlighed. Først og fremmest må den siges at være en kærlighedserklæring til Island. Jøkelteatret (2001) Et lille amatørteater i fiskerbyen Papeyri sætter sig for at opføre Anton Tjekovs drama Kirsebærhaven. Idé og pengemanden bag dette projekt er den rige forretningsmand Vatnar Jökull, som lader bygge et imponerende teater til stykkets opførelse. Dramaet bliver nyoversat af en af de lokale, som må udskyde sit planlagte selvmord som følge af denne nye opgave. Hele det lille fiskersamfund er på den anden ende, og et drama i bedste Tjekov-stil udspiller sig med kærlighedsaffærer og forviklinger sideløbende med prøverne til opførelsen af dramaet. Solskinshest (2007) I romanen viser Steinunn Sigurdardóttir sin forunderlige evne til at forbinde det poetiske med det hverdagsagtige. Med ukuelig livsvilje klarer den gæve 5-6-årige pige Lilla og hendes Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

14 lillebror Mummi sig selv i et stort skrummel af et hus, fordi barnepigen Magda er rejst. Forældrene er et excentrisk lægeægtepar, der udelukkende interesserer sig for at redde syge børn og derfor fuldstændigt forsømmer deres egne. Lilla forsøger at få hverdagen til at hænge sammen ved at overtage Magdas huslige pligter. Engang undervejs i livet får hun en kæreste, som kalder hende Li, og Lilla smyger sig ind i denne anden identitet, når hun er sammen med ham. Romanen fortælles af den voksne Lilla, der hele tiden venter på, at livet måske kunne tage en drejning for hende. Moderen Ragnhildur kan hun slet ikke nå ind til, og faderen Haraldur viser hende først på dødslejet et lille tegn på den kærlighed, hun har higet efter hele sit liv. Som voksen vender Lilla tilbage til barndomshjemmet, og erindringerne om barndommen slår hende næsten omkuld. Langsomt begynder hun en restaurering af det forfaldne hus måske et symbol på hendes eget liv. Lilla genser sin ungdoms elskede og forbereder gensynet med ham men livet vil det anderledes. Einar Már Gudmundsson Einar Már Gudmundsson er den moderne islandske forfatter, som har flest bøger udgivet på dansk. Han begyndte som lyriker, har også skrevet børnebøger og filmmanuskripter, men det er som romanforfatter, han for alvor er slået igennem. I firserne skrev han tre romaner, som er udgivet samlet under titlen Reykjaviktrilogien. Forfatteren forener moderne realisme og mystik. Han er i sine tidlige romaner bl.a. inspireret af de sydamerikanske forfattere fra 70 rne, men måske ligeså meget af Laxness og William Heinesen. Ridderne af den runde trappe (1984) Romanen er den første i den såkaldte Reykjavik-trilogi (de to andre bøger hedder Vingeslag i tagrenden og Regndråbernes epilog ). I Ridderne af den runde trappe skildrer forfatteren 60 rnes moderne livsstil i Reykjavik. Vi følger et døgn i den 6-årige Jóhann Péturssons liv: for drengen er verden eventyrlig og alting muligt, indtil han oplever at en kammerat falder ned fra en trappe og omkommer. Universets engle (1993) For denne roman modtog Einar Már Gudmundsson Nordisk Råds litteraturpris i 1995 Jeg-fortælleren i romanen er en ung skizofren mand hans person henter inspiration fra forfatterens egen bror, som var syg. I romanens begyndelse hører vi, at hovedpersonen Paul begår selvmord og så sætter sig for at skildre sit liv og sin opfattelse af virkeligheden! Handlingen foregår dels i barndommens Reykjavik og senere på det store asyl Kleppur. Universets engle er en dybt personlig roman, men det er en alt andet end sørgelig bog: der er både poesi, humor og galskab i den. Romanen er en klassiker, oversat til over 20 sprog og forfatterens vægtigste værk. Den er pligtlæsning i de islandske gymnasier. Ræk mig nordlysene (2004) Her er tale om en digtsamling, oversat af Erik Skyum-Nielsen. Digtene er udvalgt fra de fem digtsamlinger, forfatteren har udgivet. I digtene skildres den store barske natur i Island, ligesom det fornemmes, at forfatteren hører hjemme i en lang historisk tradition, der siden middelalderen har fostret nogle af verdenslitteraturens store digtere. Samtidig er Einar Már Gudmundsson også en moderne digter, som ingen illusioner gør sig om den moderne verden, han lever i. Han har et skarpt blik for kommercialisering, bureaukratisering og den moderne verdens nedslidning af traditionelle værdier. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

15 Fodspor på himlen (1998), Drømme på jorden (2000) og Navnløse veje (2002) I disse romaner, som er udkommet samlet på dansk i 2005, fortæller forfatteren i fri form om sin egen familie om hele Islands turbulente udvikling fra fattig bondesamfund til moderne fiskerination. Romanerne myldrer med et utal af personer, der er skildret med varme og lune. Forfatteren mestrer den fine balance mellem tragedie og komedie. Tilværelsen er - uanset hvor tung den kan være - altid kampen værd. En af hovedskikkelserne er Gudny, som har giftet sig med den charmerende, men tvivlsomme og drikfældige Olaf. De får et utal af børn, hvis skæbne vi følger. Hjemmet må opløses som følge af faderens drikkeri, alle børnene sættes i pleje, og først da de er voksne og Olaf død i en tidlig alder, lykkes det for Gudny at samle familien igen i Reykjavik. Der er tale om en slags kulturhistorie, som er fortalt med forfatterens vanlige sans for tilværelsens skæve eksistenser. Læseren får et overbevisende indblik i livet på Island gennem første halvdel af 1900-tallet. Beatlemanifestet (2005) I denne ungdomsroman griber forfatteren tilbage til hovedpersonen Jóhann fra Ridderne af den runde trappe. Jóhann er nu i tenageårene, vi følger ham i 60 rne, hvor Beatlesmanien også skyller ind over Reykjavik. Romanen er en sorgmunter beretning om det at forlade barndommen og bevæge sig ind i puberteten. I denne roman viser forfatteren, at han også behersker skildringen af ungdomsgenerationen. Einar Kárason Også Einar Kárason hører til blandt de kendteste moderne forfattere. Hans stil er realismen krydret med sort humor. Tema i mange af hans romaner er den voldsomme udvikling Island har gennemgået fra landbrugssamfund til moderne storbysamfund. Overgangsperioden i 50 rne og 60 rne skabte en dramatisk omvæltning for mange islændinge, og hele denne udvikling er skildret med megen humor og varme. Trilogien: Djævleøen (1988), Guldøen (1990) og Lykkens land (1991) Karason har med sin familietrilogi næsten opnået kultstatus i Island. Han er en fin fortæller. Han er en folkelig forfatter, og hver tredje islænding siges at ha købt hans gennembrudstrilogi, som er oversat til adskillige sprog: Djævleøen handler om efterkrigstidens Island og skildrer livet blandt en gruppe mennesker, der er henvist til at leve i militærets efterladte barakker. Guldøen er en selvstændig fortsættelse af Djævleøen og blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Forfatteren fortsætter sin moderne sagaberetning om købmandsfamilien i Det gamle hus. Det er en grotesk, morsom og hæsblæsende skildring af Reykavik i 60 rne, hvor det gamle islandske samfund fortrænges af den moderne amerikanske kultur. Lykkens land er tredje og sidste bind i Karasons serie om den brogede familie fra Reykavik. Romanværket, hvor hvert bind kan læses for sig, beskriver på én gang den sidste islandske almue og den amerikanske kulturs indtrængen. Helt centralt står de islandske heltes fascination af typer som Elvis Presley og Marlon Brando. I modsætning til de to forudgående bøger, som foregår på Island, er handlingen i denne roman henlagt til USA. Nordlys (2001) Romanen foregår i 1700-tallet, som er en af de mørkeste perioder i Islands historie, hvor naturkatastrofer og sult går hånd i hånd med den danske kolonimagts undertrykkelse. Som så mange af de islandske romaner handler Nordlys om den lille mands kamp mod overmagterne. Romanen er skrevet på baggrund af grundig research. Man får et tydeligt indblik i de barske vilkår, som har været den fattige bondes igennem århundreder. Naturbeskrivelserne af det Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

16 islandske højland og det norske bondeland gør indtryk, og romanen kulminerer i en imponerende beskrivelse af 1700-tallets København og dets berygtede fængsel Stokhuset, som var opsamlingssted for islandske fanger, der måtte udstå livsvarige straffe for de mindste forseelser og under umenneskelige forhold. Fjendemøde (2003) Her er tale om en historisk roman, inspireret af sagaerne. Hovedpersonen er Thord Kakali, som har levet et udsvævende liv i Norge. Han kaldes hjem til Island, da han konfronteres med mordet på sin far og fire brødre. Han er den sidste overlevende af Sturlunge-slægten og han må nu tage kampen op med en anden stormandsslægt. Det lykkes Thord at samle en hær af overlevende slægtninge og venner af familien og fredløse. Hvorledes kampen ender, skal ikke røbes her, men det er nærliggende at trække paralleller til en moderne krigerisk verden. Forfatteren synes at sige, at i krig er der ingen sejrherrer, alle er tabere. Audur Jónsdóttir (f. 1973) Audur Jónsdóttir modtog Den islandske Litteraturpris i 2005 for romanen Dem i kælderen, som også blev indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. Forfatteren er i øvrigt freelancejournalist og har også udgivet børne- og ungdomsbøger, bl.a. er en af disse et protræt af hendes morfar, Nobelpristageren Halldór Laxness. Dem i kælderen siges også at have selvbiografiske træk og er et kærligt (?) opgør med forældregenerationen. Dem i kælderen 2004, da Klara er romanens hovedperson. Hendes forældre tilhører 68-generationen, og deres evige trang til selvrealisering er gået ud over Klara og især søsteren Embla, der som voksen har et misbrugsproblem. Klara har da også valgt et liv, som står i grel modsætning til forældrenes. Hvor deres liv har været præget af hippiemiljøet med masser af rødvin, politiske diskussioner, vekslende partnere og kaotiske familieforhold, så vælger Klara nu tilværelsen sammen med den borgerlige og solide marketingchef Svenni. Heller ikke et forhold uden problemer! Romanens hovedhandling foregår over en aften og nat, hvor Klara bliver tvunget til at gøre op med forældrenes, men også sit eget liv. Gradvist når hun frem til en erkendelse, som åbner nye veje for både hende og søsteren, som hun også føler ansvar for. Supplerende litteratur: Heino Døygaard: Island et liv på vulkaner, Gyldendal Geofakta 1994 Martin A. Hansen: Island, Carit Andersens Forlag 1954 Thomas Kjellgren: Isländsk litteratur (svensk), Bibliotekstjänst Lund 1990 H.E. Sørensen: Island en kulturhistorisk rejse, Melbyhus 1998 Björn Thorsteinsson: Island, Politikens Danmarks Historie 1985 Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

17 Norsk Litteratur 1. Klassisk norsk litteratur Sigrid Undset ( ) Når man tager fat på Sigrid Undset, er det jo oplagt at slå ned på Kristin Lavransdatter, hendes største middelalderroman. Det kan også anbefales, men den er meget omfattende, så derfor vil jeg i stedet foreslå den lidt mindre omfattende, men ligeså spændende middelalderroman om Olav Audunssøn, men forinden kan man fint læse nogle af hendes samtidsromaner, f.eks.: Jenny (1911) Denne roman er Sigrid Undsets gennembrudsværk. Den omhandler malerkunstneren Jenny Winge, som opholder sig i Rom, hvor hun folder sig ud både som kunstner og kvinde. Men når det drejer sig om kærligheden spiller Jenny fallit. Hun hengiver sig til mænd, hun alligevel ikke kan respektere, og hendes selvforagt bliver så stor, at hun ikke magter at leve videre. For sent opdager hun, hvem hun kunne have elsket: den begavede, selvlærte kunstner Gunnar Heggen, som uden hjælp fra andre har arbejdet sig op fra ingenting. Men da dette går op for Jenny, er det for sent. Hun vælger selvmordet. Våren (1914) Denne roman er lysere end romanen om Jenny, og er den første fra Sigrid Undsets hånd, som munder ud i en slags lykkelig slutning. Den fortæller om Rose Wegener, der kommer fra et lyst og lykkeligt barndomshjem, men som føler sig anderledes og alene i forhold til kollegerne på kontoret. Hun gifter sig med Torkild, sin barndomskammerat, men barnet de får er dødfødt, og romanen fortæller da også om fortvivlelsen hos en mor, der mister sit barn. Rose har drømt om den altbesejrende kærlighed, men da hun efterhånden får et mere realistisk syn på kærligheden, er der en mulighed for, at den kan overleve i ægteskabet. Olav Audunssøn i Hestviken (1925) Romanen er skrevet efter succéen med Kristin Lavransdatter. Også denne roman foregår i middelalderen i anden halvdel af 1200-tallet, og er stærk inspireret af de islandske sagaer, som Sigrid Undset var fortrolig med allerede fra barnsben. Dennegang er det imidlertid en mand Olav Audunssøn som er hovedperson, og man har fremhævet, at der er selvbiografiske træk i romanen. Den skrives da også i forlængelse af, at Sigrid Undset er konverteret til katolicismen. Det er de store alvorlige spørgsmål om liv, død, kærlighed, der er romanens tema. Den omhandler den store berusende kærlighed, men samtidig er det historien om et menneske, som plages af skyldfølelse, og som ikke kan tage let på nogen af livets forpligtelser og krav, og som hele livet igennem må tage konsekvensen af ungdommens kærlighedsoplevelse og synder. Romanen efterfølges af et andet bind: Olav Audunssøn og hans børn (1927). Værkerne om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn bragte Sigrid Undset Nobelprisen i Knut Hamsun ( ) Knut Hamsun skabte fornyelse inden for norsk litteratur. Han gik til angreb på sine forgængere Ibsen, Bjørnsson og Kielland, sagde at de tegnede typer og karakterer, helte og skurke. Selv fremhævede Hamsun, at digteren burde være psykolog og bringe Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

18 underbevidstheden frem i rampelyset. De irrationelle lag i mennesket stiller han i centrum, således også i romanen Sult fra 1890, som blev hans gennembrudsroman. Pan (1894) Romanen Pan, som foregår i Nordland, hvorfra Hamsun selv stammede, er betegnet som hans ungdoms storværk og mesterstykke. Den tager netop fat på de irrationelle lag i menneskesindet og beretter om løjtnant Thomas Glahn, der bor i en lille jagthytte i Nordland med sin hund Æsop. Handlingen finder sted i 1855, hvor civilisationsmennesket søger tilbage til ekstatiske naturoplevelser. Glahn tilbringer tiden med at gå på jagt, nyde naturen og har på samme tid et forhold til to vidt forskellige kvinder: den hengivne Eva og den lunefulde Edvarda. Romanens titel hentyder til skovguden Pan, der er billedet på den dæmoniske kærlighed og får alle til at danse efter sin fløjte. Pan er filmatiseret flere gange, senest af Henning Carlsen med Lasse Koldsrud, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl og Anneke von Der Lippe i hovedrollerne. Markens grøde (1917) Romaen er et udtryk for, at Hamsun har fået nok af den moderne civilisation. Han skaber den legendariske skikkelse Isak Sellanraa, som gennem utroligt slid og med egne hænder driver sin gård frem fra ingenting til storbrug. Verdenskrigen forstærkede Hamsuns afsky for mekaniseringen af samfundslivet og romanen er en hyldest til det enkle, primitive arbejdsliv. Budskabet er enkelt og det slog igennem: Romanen blev Hamsuns største internationale succes og bragte ham Nobelprisen i På gjengrodde stier (1949) Hamsun var en sammensat personlighed. Desværre ytrede han sympatier for det nazistiske Tyskland, og den populære forfatter blev foragtet og forkætret i sine sidste leveår. Han blev interneret efter krigen. Man afstod fra at give ham en fængsselsdom p.g.a. hans alder, i stedet lød dommen på varig svækkede sjælsevner. Men sjælsevnerne fejlede ikke noget det er På gjengrodde stier et tydeligt bevis på. Bogen bygger på dagbogsnotater, hvor han fortæller om interneringen på psykiatrisk klinik og gamlehjem. Han ironiserer netop over udtrykket svækkede sjælsevner og mediterer vemodsfyldt og selvironisk over livets tilskikkelser. Også denne roman er fornylig filmatiseret med Githa Nørby og Max von Sydow i hovedrollerne. Henrik Ibsen ( ) Henrik Ibsen er først og fremmest kendt som dramatiker, og hans værker blev på mange måder banebrydende med dristige udfald mod det traditionelle borgerlige livs familiemønstre og dobbeltmoral. Her anbefales de mest kendte dramaer fra teaterverdenen, som skabte fornyelse og debat og tillige vakte skandale: Et dukkehjem ( 1879) Nora Helmer er hovedpersonen en tilsyneladende idealkvinde efter tidens borgerlige målestok, d.v.s. en lerkefugl for sin mand og en god mor for sine børn. Under overfladen ser verden anderledes ud. Nora har i hemmelighed brugt falsk underskrift for at redde sin mand. Men denne hændelse skal blive katastrofal, da det kommer for dagens lys. Hendes mand viser sig at være en trangbrystet samfundsborger helt afhængig af andres dom og social position. Nora må gøre oprør mod manden, fordi han har behandlet hende som et legetøj, en dukke og dermed også med det samfund, som holder kvinden nede i umyndighed. Nora forlader mand og børn. Dramaet blev en verdenssensation, oversat til tysk, finsk, engelsk, polsk, russisk, italiensk og selvfølgelig dansk og spillet på utallige scener. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

19 Gengangere (1881) Gengangere skal ses i forlængelse af Et dukkehjem. Fru Alving i Gengangere er på mange måder en ældre og modnere Nora, friere og mere bundet på samme tid. Hun har villet bryde ud af sit ægteskab, men valgte så alligevel at blive. I det indre er hun alligevel ikke fri. Hun kalder sig selv og en række andre personer for gengangere, fordi fortidens meninger og normer stadig holder dem fast. I privatlivet fører familien Alving selv et dobbeltspil. Dramaet behandler en række temaer som var dristige og provokerende i samtiden og jo stadig er det: kønssygdom, incest og eutanasi, medlidenhedsdrab. Dramaet var meget omdiskuteret, blev voldsomt kritiseret for sin dristighed, men også forsvaret af bl.a. Georg Brandes, Bjørnstjerne Bjørnson, Amalie Skram og Hans Jæger. Vildanden (1884) I vildanden løber tragiske og komiske elementer sammen. Det er somom Ibsen i dette drama vil sige, at livsløgnen og illusionen er uundgåelige. Gregers Werle er hovedpersonen. Han sætter sig som mål at frelse Hjalmar Ekdal ud af løgn og fortielse. Han forfølger dette mål og afslører sandheden for Hjalmar om hans ægteskab med Gina. Men han lider nederlag, da sandheden ikke får de konsekvenser han havde tænkt sig, men tværtimod forgifter Hjalmar Ekdals forhold til hans kone og datteren Hedvig. Og følgerne er katastrofale og ender med Hedvigs død. Det viser sig tillige i løbet af dramaet, at idealisten Gregers Werle også er en sammensat natur, hvis hensigter kan diskuteres. 2. Nyere og moderne norsk litteratur Herbjørg Wassmo (f ) Herbjørg Wassmo er opvokset i Nordnorge, hvis landskab og natur danner rammen om hendes romaner. Trebindsværket om Tora, som moderen havde fået under krigen med en tysk soldat, og som bl.a. omhandler incest-spørgsmålet indbragte Herbjørg Wassmo Nordisk Råds Litteraturpris i Dernæst fulgte trebindsværket om Dina Grønelv, som omtales her: Dinas bog (1989) Dinas bog er en historisk udviklingsroman om en kvinde i 1800-tallets Nordnorge. Den er fuld af dramatik med tætte registreringer af psykiske og fysiske erfaringer. Den handler om pigen Dina, der som lille pige bliver skyld i sin mors død, en tragedie som hun må bære på hele livet. Faderen vil ikke vide af hende efter uheldet og svigter hende, og Dina må leve sit eget ensomme liv. Hun bliver vild, uhæmmet og tøjlesløs men på ingen måde en taber. Hun er et fascinerende magtmenneske, en driftig forretningskvinde og så søger hun trøst i musikken, hun er en stor cellospiller. Hun er tillige storforbruger af mænd og bliver mor til Benjamin, som hun også forlader, og dermed svigter hun ham, som hun selv blev svigtet som barn. Om Dinas søn handler næste roman. Lykkens søn (1992) Benjamin lykkens søn - bliver ladt alene på gården Reinsnæs, hvor Dina har forladt ham. Her vokser han op og kommer som ung medicinstuderende til København og som frivillig læge deltager han i slaget ved Dybbøl i Han tegnes som en noget veg figur ejer ikke Dinas kraft. Han er fanget mellem to kvinder: sygeplejersken Karna, som han møder i Dybbøl, en smuk men fattig kvinde og professordatteren Anna, som er kæreste med Benjamins kammerat Aksel. Det kærlighedstab, Benjamin har lidt i forbindelse med Dinas svigt, har skadet ham i en grad, så han ikke evner at binde sig til en kvinde. Karna føder ham en datter og dør i barselsseng, men Benjamin vælger trods alt at tage ansvaret på sig og rejser med sit barn tilbage til Reinsnæs. Om hende handler den sidste roman: Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

20 Karnas arv ( 1997) Det, Karna har arvet, er fortielser om synd, svig og penge. Hun er et observerende barn, anderledes end sin farmor og far. Hun kender ikke slægtens komplicerede historie, men efterhånden når hun til indsigt i den. Karna lider af epilepsi. Anfaldene er indgående beskrevet. Karna fremtræder ikke som nogen stærk skikkelse, har ikke Dinas råstyrke, men hun er alligevel i stand til at rejse sig igen efter hvert anfald og leve videre. Det skal vise sig, at hun alligevel om nogen er i stand til at tage slægtens tunge arv på sig. Det er de store livsspørgsmål om kærlighed, svigt og synd, der tages op i trilogien og både Søren Kirkegaard og Bibelen er inspirationskilde og citater herfra drøftes og løber som en rød tråd gennem hele trilogien. Kjartan Fløgstad ( f.1944) Kjartan Fløgstad debuterede som lyriker. Hans politiske ståsted har betydet en sympatiserende holdning i skildringen af samfundets underklasse. Men også en påvirkning fra den latinamerikanske litteratur ytrer sig i en grænseoverskridende fantasi, der beretter om industrialismens omkostninger for det moderne menneske. Dalen Portland ( 1977) Kjartan Fløgstad fik tildelt Nordisk Råds Litteraturpris for Dalen Portland. Romanen koncentrerer handlingen om de to modsætninger: Arnold Høysand og Rasmus Høysand. Arnold tilpasser sig det borgerlige miljø, han kommer fra. Han forsøger sig et par dage som sømand, men vender alligevel hjem og går i faderens fodspor og falder på plads med kone, hus og børn i det socialdemokratiske samfund, der vokser op omkring ham. Rasmus derimod er fantasten og individualisten, der rejser ud i verden bl.a. til Sydamerika, hvor han kommer ud for usandsynlige og groteske hændelser, hvor han med nød og næppe slipper med livet i behold. Til sidst gifter han sig med rigmandsdatteren Ulla, som han venter barn med. Men også bryllupsdagen får en utraditionel drejning og lader bogen slutte på speciel vis. Kniven på struben ( 1991) Romanen foregår i 1980 rne. Den sætter en række personer fra forskellige samfundslag sammen: bl.a. borebissen Bjørn Blakke, sygeplejersken Ann Dante, evighedsstudenten Steg Nerud, politibetjenten Svein Okeid samt rigmandsdirektøren og lommefilosoffen Ulrik Ostøen. Disse personers skæbne væves ind i hinanden. Der er tale om en thriller, en grotesk og satirisk roman, som sætter spot på 80 rnes overforbrug, barbari og egoisme. Bogen gør grin med 60 er generationens hykleriske ideologi og livsførelse. Bogen er både morsom og grotesk og er inspireret af den moderne sydamerikanske romangenre. Lars Saabye Christensen (f. 1953) Lars Saabye Christensen er en af norsk litteraturs store forfattere. Han har skrevet både lyrik og novellesamlinger, film og teatermanuskripter, men det er særligt hans romaner, som har haft stor gennemslagskraft. Flere af dem er oversat til mange sprog. Beatles (1984) Beatles er en roman om at være ung i 60 rnes fantastiske, men også forfærdende årti, hvor alt var tilladt og alt skulle afprøves, men også havde sine store omkostninger. Der er tale om en moderne udgave af Salinger og Rifbjergs ungdomsromaner: et dybdeborende bud på, hvordan det var at blive voksen i 60 rne. Bogen har utallige fasetter: den er både gribende, smertelig Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Klik på lydikonet i nederste højre hjørne for at få lyden til siden frem. Vælg Afspil på boksen der evt.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl.

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl. Brun Bjørn Suzi Eszterhas To brune bjørneunger er blevet født i Alaskas bjerge. Følg dem fra nyfødt til voksen. Se dem gå på opdagelse med deres mor, jagte hinanden og klatre og siden lære at fange fisk

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM?

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? Romeo: søn af Montague. Romeo tror i starten, at han er forelsket i Rosalina, som han digter halvtomme, halvhjertede kærlighedsflosker om. Det er først, da han møder Julie,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 5 Onsdage 5 Gode film BIO Huset byder velkommen til en ny filmsæson. Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser onsdag formiddage. Fra kl.09.45 serverer vi frisk kaffe/te

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

D Y S S E P O S T E N

D Y S S E P O S T E N D Y S S E P O S T E N KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 20 December 2011 NUMMER 73 Pinsekirken i Danmark 12. oktober 1911 stiftedes den første pinsemenighed i en villa i Lyngby udenfor

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere