TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED"

Transkript

1 Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

2 I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe stykke arbejde. Mange ting lykkes godt, og mange ting kan vi gøre bedre. Fodboldafdelingens bestyrelse arbejder løbende med at sikre de bedst mulige forhold for vore medlemmer på kort såvel som på lang sigt. Dette gør vi bl.a. ved at: Arbejde for tilknytning af flere ledere/hjælpere til EGIF fodbold Deltage aktivt i projektet omkring ombygning af Erritsøhallen til et kultur- og fritidscenter Implementere DBU og JBU s holdninger omkring træning og kampafvikling for børne- og ungdomsholdene Fastholde en løbende dialog med Fredericia kommune omkring vore baner og øvrige faciliteter Arbejde med hvilke værdier, vi mener, der skal være gældende i EGIF fodbold. I denne folder vil vi bl.a. præsentere klubbens 5 værdiord og de holdninger, der ligger bag. Samtidig vil en del af folderen give svar på de fleste spørgsmål, som nye og gamle medlemmer ønsker svar på. Derudover giver vor hjemmeside også mange oplysninger. Vi håber, at vi med vores arbejde kan fortsætte udviklingen af EGIF fodbold. at vore medlemmer og deres familier oplever EGIF fodbold som en god klub. at EGIF fodbold kan få tilstrækkeligt med kvalificerede trænere, ledere og hjælpere. at EGIF fodbold er attraktiv for nye og gamle medlemmer. Målet er at give alle mulighed for at spille fodbold hele året rundt på det niveau, der passer til den enkelte spillers lyst, ambition og talent. Såvel top som bredde skal tilgodeses og respekteres. Endvidere er målet, at medlemmerne får nogle positive og sunde oplevelser.

3 1 Børnefodboldpolitik At frembringe og udbrede et godt fodboldmiljø omkring drenge og piger i børneafdelingen, som omfatter følgende grupper: BARN-voksen U4, U5, U6 Mikroput U7 og U8 Miniput U9 og U10 Lilleput U11 og U12 Fodbold i EGIF er for alle, men da børns evner og motivation er forskellig, foregår det på forskelligt niveau. Fodbold i EGIF er også fodbold på tværs af hold og grupper. Fodbold i EGIF er leg, hvor bolden altid er i centrum. Fodbold i EGIF er alsidig træning. Fodbold i EGIF er også aktiviteter udenfor banen. Fodbold i EGIF betyder udvikling for holdet og på det personlige niveau. Fodbold i EGIF er kampe, der afvikles under retningslinjerne for Fair-Play. 2 Organisationen EGIF er en overskuelig organisation. Det er nemt at komme i kontakt med beslutningstageren. EGIF tilknytter en kontaktperson fra B&U til alle hold. EGIF tager børnene seriøst. Spillerne kommunikerer via deres træner eller direkte til B&U. EGIF er aktiv deltager i lokalsamfundet. Der samarbejdes med skoler og daginstitutioner. EGIF har en velfungerende hjemmeside, hvor alle nødvendige oplysninger er tilgængelige i opdateret form. 3 Aktivt forældresamarbejde Forældrene skal bakke eget barn og de øvrige spillere op. Forældrene møder op til kamp og træning sammen med barnet. Ved indmeldelse af en spiller i B&Uafdelingen forventes det at de pårørende yder en aktiv indsats i klubben. Forældrene på hvert hold skal finde en holdleder, der refererer til holdets kontaktperson i B&U. Forældrene skal dømme de kampe hvor EGIF fodbold er påsat, som kampleder. 4 Den gode voksne Trænere og ledere er forbilleder for klubbens spillere Trænere og ledere er en autoritet for spillerne Trænere og ledere opnår via uddannelse den nødvendige kompetence, så træningen altid foregår velforberedt og af høj kvalitet. Trænere og ledere viser altid engagement. 5 Aktivitetsniveau Alle hold laver en årsplan Alle hold deltager i de aktiviteter, som B&U har forudbestemt. Alle hold arrangerer min. en årlig aktivitet af social karakter Alle hold deltager i både indendørs- og udendørsturnering, hvor holdet tilmeldes en række, der matcher kvalifikationerne. 6 Det fysiske miljø EGIF tilbyder de yngste en multi-arena, som giver trygge og beskyttende rammer EGIF tilbyder et stort udbud af moderne træningsredskaber EGIF stiller én bold til rådighed til alle spillere. EGIF har en legeplads, som er et fristed for de børn, der færdes på og omkring banen. EGIFs klubhus er klubbens naturlige samlingssted i sommersæsonen.

4

5 EGIF fodbold s værdier TRYGHED Tryghed er en af grundpillerne i EGIF s værdier. Ledelse og trænere udviser situationsfornemmelse. Et højt uddannelsesniveau og udviklingsog erfaringsmøder i klubben, gør at medlemmer og forældre oplever et godt idrætsmiljø. Alle udtrykker deres meninger og handler efter kendte rammer og normer. Børn, unge og voksne uanset køn, nationalitet og færdigheder, behandles fair og med respekt. Nye sikres en god velkomst. Aftaler overholdes og der handles, når grænser overskrides. Alle trænere og ledere for børn og unge kontrolleres i registeret over pædofile. Tryghed opnås ved at børn og unge omgives af troværdige voksne, når de spiller fodbold i EGIF. ÅBENHED Åbenhed er en selvfølge i EGIF. Klubbens politik og målsætning er velkendt, og alle deltager aktivt i debatten. Der er en tæt dialog mellem ledelse, trænere, medlemmer og forældre. Dette giver fuld respekt. EGIF s klare synspunkter, meninger og holdninger, gør at klubben er attraktiv for vore samarbejdspartnere. Åbenhed giver tilfredshed og trivsel, når du spiller fodbold i EGIF. FÆLLESSKAB Fællesskab betyder, at alle synes EGIF er deres klub. De sportslige og sociale aktiviteter er synlige og årgangene har fælles aktiviteter udover træning og turnering. Ressourcerne fordeles, så alle hold får opbakning og opmærksomhed. Der arbejdes for hinanden og forældrene deltager aktivt i løsning af opgaverne. Rammerne gør at alle føler glæde ved at deltage. God klubadfærd fra ledelse, trænere, medlemmer og forældre, sikrer at der værnes om menneskelige værdier. Du er en del af fællesskabet, når du spiller fodbold i EGIF. ENGAGEMENT Engagement er vigtigt i EGIF. Alle opgaver er synlige via en god årsplanlægning. Et grundprincip er, at der skal ydes før der kan nydes. Vi videreudvikler og bevarer en dynamisk klub ved at alle viser imødekommenhed overfor hinanden. Alle møder velforberedt. Der udveksles ideer og erfaringer på tværs i klubben. Der udvikles løbende nye ideer og initiativer, samtidig med at de igangværende fastholdes og evalueres. Engagement medfører, at der udvises gejst og glæde, når du spiller fodbold i EGIF. ANSVARLIGHED Ansvarlighed er et krav i EGIF. Der udvises ansvarlighed og respekt i al adfærd. Forretningsgange og beslutningssteder er kendte. Ledelsen er synlig i en god struktur, hvorfra der delegeres. Alle henvendelser behandles seriøst, og der handles med fornuft og konsekvens. Konflikter fanges i opløbet. Samarbejdsparter, medlemmer og forældre udtrykker sig positivt om klubben, ligesom de offentlige myndigheder kender klubben for gode holdninger og social bevidsthed. Ansvarlighed følger med, når du spiller fodbold i EGIF.

6 Fodboldafdelingen: Fodboldafdelingen er en underafdeling af Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening og hører sportsligt under JBU Region 3. Fodboldafdelingen har mere end 600 medlemmer, hvoraf godt 500 er under 19 år. Der er tilknyttet ca. 90 veluddannede ledere og trænere til Fodboldafdelingen. Børne- og ungdomsafdelingen er blandt de største i landet. Aktiviteter: Klubben deltager med omkring 40 børne- og ungdomshold, samt 6-7 senior hold i JBUturneringen. Endvidere deltages i diverse stævner - primært i Danmark enkelte hold deltager også i stævner i udlandet. Årligt tilbagevendende egne aktiviteter er EGIF CUP, BR CUP og UNG- DOMSAFSLUTNING. BARN voksen fodbold: Konceptet (fremtidens træningsprincip for 3-6 årige) er baseret på de 4 elementer: Tryghed alsidighed aktivitet og glæde. Spilleren medbringer en voksen, som er med til at give barnet tryghed og sikkerhed, hvilket er nødvendigt for et optimalt udbytte af træningen. Den voksne indgår som sparringspartner for barnet i træningsforløbet. Benbeskyttere: Benbeskyttere er obligatorisk både til træning og kamp. Børne- og ungdomsudvalget (B&U): Udvalget består af min. 5 medlemmer, heraf 1 person, som er koordinator mellem B&Uudvalget og bestyrelsen. B&U-udvalget konstituerer sig selv med formand, sekretær, sportslig ansvarlig, stævnesekretær + øvrige medlemmer. Dommere: Til og med U8 drenge og piger hjælper forældrene på skift med at dømme turneringskampene (hjemme- og udekampe), hvor EGIF fodbold er påsat til at dømme. Kunne du tænke dig at indgå i vores lokale dommerteam, så kontakt vores dommerfordeler, se Den lokale dommerklub dømmer vores 7-mandskampe fra U9 til U14 drenge og piger. Forældre: Det forventes at forældrene deltager aktiv i børnenes fodboldaktiviteter og klubbens arrangementer. I forbindelse med at drive en klub, er der mange gøremål som skal udføres for at klubben kan eksistere. Der skal bruges ledere, trænere, dommere og hjælpere til boder ved de forskellige klubarrangementer, alkoholfri diskotek m.m., vi er afhængig af din deltagelse, så tag godt imod, når du bliver spurgt af vores træner og ledergruppe. Tænk i øvrigt på at du som forældre skal gå foran, som et godt eksempel: 1. Mød op til træning og kamp - barnet ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare dit eget barn. 3. Giv opmuntringer i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 4. Respekter trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke. 7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke. 9. Vis respekt for arbejdet i klubben - tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. Tænk på, at det er dit barn der spiller fodbold - ikke dig!!

7 Gruppe: Fodboldafdelingen er opdelt i en række grupper svarende til turneringsopdelingen under JBU. Grupperne til og med lilleput er årgangsopdelt indenfor gruppen. Hold: Den enkelte gruppe består af et antal hold, der hver ledes af en træner og evt. en hjælpetræner/holdleder, som primært rekrutteres blandt holdets forældrekreds. For 3- og 5-mands holdene spilles ikke niveauopdelt, og alle spillere træner samlet opdelt i mindre grupper. Holdets aktivitetsniveau: Aktivitetsniveauet på de enkelte hold er forskelligt. Normalt er aktivitetsniveauet højere på 1. holdet end de lavere rangerende hold. Dette højere aktivitetsniveau finansieres delvis via egenbetaling. Hovedsponsorer: Klubben har følgende hovedsponsorer: Intersport Fredericia og Jyske Bank Fredericia. Støt dem - de støtter os. Indmeldelse: Ved første fremmøde, udfylder forælderen en indmeldelsesblanket (Børnefodboldafdelingen). I ungdomsafdelingen oplyses navn, adresse, telefon nr. fødselsdato og om du har spillet i en anden klub til træneren ved første fremmøde. De første par gange betragtes som prøvetræning. Herefter fremsendes opkrævning af kontingent. Ved ændring af adresse eller telefon nr. skal træneren informeres. Husk hvis du har spillet i en anden klub, skal du kontakte din gamle klub og bede om at få dit spillercertifikat tilsendt. Du er først spilleberettiget når klubbens formand har modtaget spillercertifikatet. Klubben: Klubben drives af frivillige trænere og ledere, som stiller deres fritid til rådighed for at vores børn har et fristed, hvor de har mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse. Klubhuset: Klubhuset er rammen om klublivet. Her samles man før og efter træning og kampe, til forældre- og spillermøder, eller når man "tilfældigt" kommer forbi. Klubhuset er åbent hverdage fra kl ca Undtagen fredag, hvor der er lukket. I weekenden og på helligdage er der åben i forbindelse med kampe. I indendørssæsonen mødes man i Erritsø hallernes Cafeteria. Klubaften: 2 gange årligt arrangeres der i samarbejde med Intersport klubaftener, hvor medlemmerne kan købe sportstøj med stor rabat. Vær opmærksom på opslag i klubhuset, Erritsø hallerne og Kontingent: Betales forud og opkræves 2 gange årligt (december og juni). Se Kørsel og vask: I Børne- og ungdomsafdelingen udarbejder trænerne/holdlederne for hvert hold en aktivitetsoversigt over sæsonens træningstider, kampe og stævner, og hvor kørsel og vask er fordelt mellem forældrene. Hvis man er forhindret i at køre/vaske på det planlagte tidspunkt, har man selv ansvaret for at bytte med en af de andre forældre. Lotteri: Hvert år afvikler klubben et lotteri som sælges af Børne- og ungdomsafdelingen. Overskuddet går ubeskåret til Børne- og ungdomsafdelingen, og er en uundværlig indtægt! Støt derfor op omkring lotteriet Mobiltelefonpolitik: For at undgå chikane og mobning med billeder fra mobiltelefonerne skal alle spillere aflevere deres mobiltelefon til træneren eller holdlederen, når man mødes til træning eller kamp. Træneren eller holdlederen vil opbevare telefonerne, og de vil først blive udleveret, når man er færdig med træning/kamp, og er omklædt. Passivt medlemskab: Passivt medlemskab kan opnås ved at købe et lod i støvlespillet. Et lod i støvlespillet koster pt. kr. 240,- pr. år. Formålet med spillet er at støtte Børne- og ungdomsarbejdet i EGIF's fodboldafdeling. Er du interesseret kontakt venligst klubbens kasserer via Udtrækningerne kan ses i det lokale blad SPORT og på

8 Piger: Klubben har en afdeling for pigefodbold med hold indenfor alle aldersgrupper, d.v.s. U7, U8, U9, U10, U11, U12, U14, U17 og damesenior. Holdene deltager i stævner og JBU s pigeturneringer. Pædofili: Klubben går aktivt ind i kampen mod pædofili, og alle Børne- og ungdomstrænere kontrolleres i Det Centrale Kriminalregister. Spiller: Vi forventer at du som spiller: Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. Tager et medansvar for både træning og kamp. I videst muligt omfang møder op til træning og kamp - eller melder afbud i god tid. Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives. I øvrigt viser hensyn - og er en god kammerat. Spilledragt: Vor spilledragt er rød- og blåstribet bluse, blå bukser, og blå strømper. Igennem sponsoraftale med HC SPORT/Intersport, Fredericia er der indgået aftale med HUMMEL vedrørende spilletøj og træningsdragter. Klubbens politik er, at hver spiller møder med sin egen EGIF-dragt til kamp. I praksis er det dog ofte således, at træner/forældre finder en sponsor til holdet. Sæsoner: Sommersæsonen går ca. fra marts til oktober. Der spilles på 11-, 9-, 7-, 5- og 3-mandshold afhængigt af alder og niveau. I vintersæsonen trænes i Erritsø hallerne og der deltages i indefodboldturneringer og -stævner. Træneren: Træneren leder holdet og tilrettelægger den sportslige udvikling af holdet og for den enkelte spiller. Træneren har den primære kontakt til spillerne og deres forældre. Træneren udtager spillere til kampe og til stævner. I Børne- og ungdomsrækkerne udleveres en kampseddel til hver kamp/stævne, hvis andet ikke er aftalt. Afbud meddeles træneren straks, man er bekendt med at man ikke kan deltage. Træningstider: Oversigt over træningstider findes på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden. Uddannelse: Klubben kan bl.a. tilbyde dig en lederuddannelse, træneruddannelse og dommeruddannelse, uden at det koster dig andet end at du vil ofre noget af din fritid, men vi forventer også at du vil bruge uddannelsen. Kontakt et bestyrelsesmedlem herom. Udmeldelse: Skal ske skriftligt til din træner eller medlemsregistratoren se Med sportslig hilsen Bestyrelsen i EGIF Fodbold I disse situationer er det vigtigt at al henvendelse til påtænkte sponsorer først skal godkendes af formanden for sponsorudvalget, kontakt via Udvalget kan hjælpe både med det praktiske og med aftalen med Intersport, ligesom det er vigtigt, at udvalget er vidende om, hvilke sponsorater der er indgået. Stævnegebyr: Ved deltagelse i stævner betaler spillerne som udgangspunkt et stævnegebyr på omkring 20 kr. eller mere. Ved flerdages stævner samt stævner i udlandet betales normalt også for kost og logi - samt evt. transport. Klubben yder tillige tilskud til holdenes stævnedeltagelse.

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet d. 26. april 1876. I de første par år blev der kun spillet langbold, men i 1879 indførtes fodbold og cricket, og fra 1883 blev

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm Pigefodbold i Hørsholm Fodboldforældre Det skal være sjovt at spille pigefodbold DSPFTL Vær med i succesen! Hørsholm Usserød Idrætsklub Velkommen til Danmarks største pigesport PIGEFODBOLD Fodbold har

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere