Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde 2013"

Transkript

1 Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde Listen er organiseret i følgende kategorier: Bøger og rapporter (forfatter) Bøger (redaktør) Artikler Avisartikler og lignende Bøger og rapporter (forfatter) 2011 Bedstemorsnak. Et kulturanalytisk studie af ældre kvinders liv i dansk familiekultur i det 20. århundrede. Ph.d.-afhandling fra Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Livet skal leves forlæns, baglæns og sidelæns. 12 samtaler om livsløb. Gyldendal Generelt har jeg fået en ønskestilling. Hvordan fastholdes ældre speciallæger på Bispebjerg Hospital? En kvalitativ undersøgelse. VEO-projektet, Medicinsk Center, Bispebjerg Hospital, juli Den Store Fortælling om Alderdommen. Munksgaards Forlag Ordene mellem os. Folkloristiske fortolkninger om alderdom. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr. 2. Gerontologisk Institut, Aurehøjvej 24, 2900 Hellerup. Bøger (redaktør) 2011 KrObjekt. Temanummer om krop, sundhed og sygdom. Kulturstudier 2011:2. Sammen med Astrid Pernille Jespersen. 2007a Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i det moderne 2007b ældreliv. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr. 13. Gerontologi. Livet som gammel. 2. rev. udgave Redigeret i samarbejde med Kirsten Amstrup og Christine E. Swane. Munksgaard Danmark Mellem sundhed og sygdom. Om fortid, fremskridt og virkelige læger.en narrativ kulturanalyse. Posthumt udgivet disputats af Birgitte Rørbye. Museum Tusculanums Forlag, København Gerontologi. Livet som gammel. Red. i samarbejde med Christine E. Swane og Kirsten Amstrup. Munksgaard Danmark. (Oversat til norsk 2005.) 1998 Aldring og Ældrebilleder - Mennesket i Gerontologien. Red. i samarbejde med Christine E. Swane. Munksgaards Forlag Nordnytt 58. Tema: Nordisk folkloristik. Museumstjenesten, Viborg Nordnytt 49. Tema: Livscyklus. Red. i samarb. med Bjørg Kjær. Museumstjenesten, Viborg UNIFOL Årsberetning 1990: Gammelt træ giver god ild - om alderdom i folkloristisk perspektiv. Institut for Folkloristik, Københavns Universitet. Hans Reitzels forlag. Artikler 2013 Et rigtigt menneske folkloristiske fortolkninger af en kvindes fortællinger om arbejds- og familieliv i et livshistorisk perspektiv!. Pp i Folkloristikens aktuella utmaninger. Red. Owe Ronström, Georg Drakos og Jonas Engman. Gotland Univeristy Press. 2012d Døde mænd og syge kvinder - Køn, alder og ulighed i sundhed. Kvinder, Køn & Forskning 2012: c Nielsen, Signe S., Suzan Yazici, Signe G. Petersen, Anne Leonora Blaakilde & Allan Krasnik. Use of cross-border healthcare services among ethnic Danes, Turkisk immigrants and Turkish descendants in Denmark: a combined survey

2 2 and registry study. BMC Health Services Research, vol. 12, nr. 1. s b Ældrebyrde - ældrestyrke. Faglighed og Viden på Dansk Magisterforenings hjemmeside. AeldrebyrdeAeldrestyrke.aspx 2012a Bedsteforældreressourcer. Familie og generationer. Pp i Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2012:2. Særnummer. 2011j Moderne bedsteforældre og deres plads i familien. Kulturelle perspektiver på ældres rettigheder og pligter i familielivet. Pp i: Værdig alderdom. Red. Klaus Slavensky. Forlaget Andedammen. 2011i Bedste tog over hvor Smilende Susie slap. Kvinfos webmagasin webmagasin.kvinfo.dk/artikler/bedste-tog-over-hvor-smilede-susie-slap 2011h Indledning. KrObjekt. Temanummer af Kulturstudier om krop, sundhed og sygdom. Kulturstudier 2011, vol.2. Skrevet i samarbejde med Astrid Pernille Jespersen. 2011g En KrObjektiv lidelse? Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med Fibromyalgi som eksempel. Kulturstudier 2011.vol 2., pp Skrevet i samarb. med Rie Lykke Danielsen. 2011f Internationalt Symposium i Kulturgerontologi. Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 4 s e Spidsen: DGS efterspørger: Mere viden - mest handling. Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 4 s Skrevet i samarb. med Jette Thuesen 2011c Vil du være gammel, plus+ eller ingenting? Anmeldelse i Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011 vol. 27, nr. 2, s b Nye familiemønstre nye guldbryllupper. Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 3 s. 24. Kronik. 2011a En 100-årig snapse-elsker. Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling 2011 vol. 27, nr. 1, s På bare fødder i gamle dage. Ældre græske kvinders kommentarer til familielivet før og nu. I Kulturelle processer i Europa. Etnologiske studier Vol. 13. Red. af Flemming Hemmersam, Astrid Pernille Jespersen og Lene Otto. MTF, Danmark 2010 Skal du kalde mig gammel?!! Forestillinger om alderdom ved indgangen til det 21. århundrede. Indledning i bogen Gammelfestivalen Det sidste suk: Festivaltekster. Redigeret af Michael Svennevig. Forlaget Epigraf 2009 Kulturveteraner og IT-avantgardister. Pp in Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 1. årg b Dagliglivets poesi - om fortolkninger og kulturel betydning. Med alderdom som eksempel. Pp in Folk og kultur a Man får lagt 10 år til sin alder. Når danske pensionister flytter hjemmefra og bosætter sig på Costa del Sol. Pp in Social Kritik, 20 juni g >We Live Ten Years Longer Here.< Elderly Danish Migrants Living on the Costa del Sol. Pp in Ethnologia Europaea 37: f Pensionistmigranter på Costa del Sol. Pp in Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv. Red. af Anne Leonora Blaakilde. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr e Livshistorie og reminiscens. Pp in Gerontologi. Livet som gammel 2. rev. udg. Red. af Swane, Blaakilde og Amstrup. Munksgaard Danmark, København. 2007d Lystflytninger i senlivet. Skrevet i samarb. med Lone Ree Milkær. Pp in Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 1 årg c Löper Tiden från Kronos? Om kronologiseringens betydelse för föreställningar

3 3 om ålder. Pp in Ålderdomens betydelser. Red. af Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin. Studentlitteratur, Lund. (Svensk oversættelse af Løber tiden fra Kronos? fra 2004) 2006b Lad livets fortællinger blomstre. Livshistorie som genre og nødvendighed. Pp in Reminiscens og livshistorie. Red. Jonas Havelund og Anders Møller Jensen. Munksgaard Danmark, København. 2006a >It s just a story I m telling you; I haven t experienced it myself.< A Grandmother s narratives and experiences. Pp in Narrating, Doing, Experiencing: Nordic Folkloristic Perspectives. Ed. by Annikki Kaivola-Bregenhøj, Barbro Klein & Ulf Palmenfelt. Studia Fennica, Folkloristica, Finland. 2005d Danish Folklore. Pp in Encyclopedia of World Folklore. Ed. by William M. Clements. Greenwood Press, US. 2005c Familien mellem idealforestilling og virkelighed. Pp in Social Politik Nr. 5. Udg. af Socialpolitisk Forening. 2005b At leve er at rejse - efter en plan. Pp in Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 3, a Liv og livshistorie. Pp in Alderens Nye Sider nr. 1 marts Videnscenter på Ældreområdet. 2004c Løber tiden fra Kronos? Om kronologiseringens betydning for forestillinger om alder. Pp in Tidsskrift for kulturforskning: Alderens kulturelle konstruksjon. Novus forlag, Oslo, Norge. -Pågældende artikel er brugt som baggrundsmateriale for Forskningsstyrelsens Rapport fra Styregruppen for det strategiske fremsyn om det aldrende samfund 2030 (se kapitel to i DET_STRATEGISKE_FORSKNINGSRAAD/PUBLIKATIONER/RAPPORT _ALDRENDE_SAMFUND_FEB_06/Baggrundsnotater.pdf). 2004b Lægers sandhedsbegreb skaber afstand til djøfferne. P.19 in Lægen Nr. 6, årg a Den gamle græske familie. Pp in Gerontologi og samfund Nr. 3, årg e Mellem sundhed og sygdom. Om fortid, fremskridt og virkelige læger. En narrativ kulturanalyse. Pp in Bibliotek for læger. December 2003: d Et forsøg på at indkredse den narrative kulturanalyse. Pp in Bibliotek for læger. December 2003: c Jaja taler volapyk. Om græske bedstemødre og deres familieliv. Dokumentar i Silikone, P1, Danmarks Radio d Kan høres på: 2003b Livslang læring. Pp in Gerontologi og samfund. Nr. 2, årg a Grå udfordringer i fremtiden. Pp in Gerontologi og samfund. Nr. 1, årg b Ord skaber alder. Pp in Gerontologi. Livet som gammel. Red. af Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup Kristensen og Christine E. Swane. Munksgaard Danmark. 2002a Familieroller i forandring. Pp in Gerontologi. Livet som gammel. Som ovst. 2001e Ensomhed i alderdommen. Besøgsvenner - og mulige alternativer. Delrapport: Ensomhedens veje - og udveje. Skrevet i samarb. med Jesper Wégens. Gerontologisk Institut, Hellerup, december. 2001d Den gode datter. Skrevet i samarb. med Anne Brockenhuus-Schack. Pp in Alderens Nye Sider. Årg. 5, nr. 4. Dec Videnscenter på Ældreområdet, Hellerup. 2001c Elder Abuse in Denmark. Intergen Report. EU-report on Elder Abuse in the EU. In collaboration with Eigil Boll Hansen. COPSA, Barcelona, Spain.

4 4 2001b Old Age, Cultural Complexity, and Narrative Interpretation: Building Bridges in a 21st Century World of Diversity. Pp in Aging: Culture, Health, and Social Change. Ed. by D.N. Weisstub, D.C. Thomasma, S.Gauthier & G.F.Tomossy Kluwer Academic Publishers, The Netherlands a En tvivlers trængsler. Etiske overvejelser om solskin og selvsving i folkloristisk forskning. Pp in Festskrift til Bente Alver. Tradisjon. Tidsskrift for Folkloristikk Nr 2/2001. Red. af Torunn Selberg, Gry Heggli og Tove Fjell. Vett & Viten, Norge. 2000g Folkloristik og hermeneutik - et godt gammelt ægteskab. Pp in Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Red. af Bjarne Rogan og Bente Gullveig Alver. Novus Forlag, Oslo, Norge. 2000f Når engle bliver til hekse. Pp in Kvinder - køn, krop og sundhed. Red. af Karin Helweg Larsen m.fl. Gyldendal, København. 2000e Familietradition og forebyggelse. Rygekultur i Johnnas familie. Pp in Forebyggelse i alderdommen. Red. af Bjørn Holstein, Kirsten Avlund m.fl. Dansk Gerontologisk Selskab og Dafolo, Frederikshavn. 2000d The 28th Nordic Congress of Folklore and Ethnology, 3-7th May Pp.5-7 in nnf- news 2, Åbo. 2000c The Grand Narrative of Old Age: Ethical Issues and Cultural Images. Pp.3-14 in Human Survival in the New Millennium. An interdisciplinary, multicultural dialogue on Human Values.Theme Papers, Comments & Reflections from Panel Members & Participants September 2000, Genève, Switzerland. International Society for Human Values b JUHO OKSANEN HIM SELF? A Dialogue Concerning Juho Oksanen s Narratives. Pp in Telling, remembering, interpreting, guessing. Annikki Kaivola- Bregenhøj 60 years. Ed. by Maria Vasenkari, Pasi Enges & Anna-Leena Siikala. Finnish Folklore Society. Finland a Elderly Women: A Different Folkloristic Interpretation. In Gender and Aging: Quality in Diversity. Report from an International Workshop. Ed. by Lea den Broeder EWHNET: European Women s Health Network. European Commission in Brussels. 1999c Sproget som nøgle til forståelse mellem generationer. In Ældre og sprog. ÆldreForum: Holmens Kanal 22, København. 1999b Alderdommens store fortælling. Pp in Gerontologi og samfund nr. 3, årg a Den store fortælling om alderdommen. Pp in Tidsskrift for sygeplejeforskning, nr. 2, 15. årg. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. 1998d Udenfor. Oplevet aldring i periferien. Anvendt sprog- og argumentationsanalyse i forskning om ældre. Pp in Aldring og Ældrebilleder - Mennesket i Gerontologien. Red. af Anne Leonora Blaakilde og Christine E. Swane. Munksgaards Forlag. 1998b A Vision of 21st Century Folkloristics: Difference, Coherence, and Interpretation Pp in ARV: Nordic Yearbook of Folklore. The Royal Gustavus Adolphus Academy Uppsala, Sweden. 1998a Alders-domme og alle os der afsiger dem. Pp in Humaniora. 1998:4. Statens humanistiske Forskningsråd. 1996a Sån er det bare Konstruktionen af generation som "andethed" belyst ved hjælp af sproglig analyse af stilistiske betydningsmarkører. Elektroloristi, Finnish Society for Research on Folklife. 1/ elektro.html 1995b En folklorist bekender. Pp in Nordnytt 58: Nordisk Folkloristik.

5 5 Museumstjenesten, Viborg. 1995a Old People in Rural Areas, Fighting Against Symbolic Death. Pp in Folklore in Use. Applications in the Real World. Vol.3 No.1. Ed.David Shuldiner. Hisarlik Press, Middlesex, UK 1994 Som en fisk i vandet - kommentar til teorien om gerotranscendens. In Socialmedicinsk tidskrift, Stockholm :e årg. hæfte b Det går sin oldemors gang. Hvad er "høj alder" i et generationsperspektiv? Pp in Nordnytt 49. Museumstjenesten,Viborg. 1993a Familiegerontologi. In Gerontologi og Samfund 1993: c Flugten fra alderdommen. Sprogbrug om gamle. Pp Brikker til ældrebilledet. Holdninger til alderdommen. Dansk Gerontologisk Institut og Institut for Folkloristik. 1991b Omsorg for gamle i familien. Et kulturelt og humanistisk anliggende? Pp in Brikker til ældrebilledet. Holdninger til alderdommen. (Som ovf.) a Interview med gamle mennesker. Overvejelser om folkloristisk feltarbejde, generelt og specifikt. Pp in UNIFOL 1990 (1991). (Som ovf.). 1990b Er alderdommen snavset? Gerontologi og samfund, Dansk Gerontologisk Selskab. 1990: a Science fiction - videnskab for fremtiden? Pp in Nordnytt 42. Museumstjenesten, Viborg. 1989c 5. september Nordnytt 36. Viborg. Skrevet i samarbejde med Bjørg Kjær. 1989b Fri for børn eller fri til børn? Pp in Nyt Forum for Kvindeforskning. 1989: a Hvordan mor, kvinde? Om kvindeidentitet og moderskabsforvaltning. Speciale fra Institut for Folkloristik, KU Pigernes poesibøger. In Folk og kultur. Foreningen Danske Folkeminder. Avisartikler og lignende Her er ikke medregnet klummer, der blev skrevet, mens jeg var qlummist på Dagbladet Information i perioden Kronik i Dagbladet Information 13.2.: Kravet om aktiv aldring kan spænde ben for solidariteten b Bedste tog over hvor Smilende Susie slap. Kvinfos webmagasin webmagasin.kvinfo.dk/artikler/bedste-tog-over-hvor-smilede-susie-slap 2011a Bedstemor er ikke en del af familien. Analyse i Politiken Køn og skæbne i gamle kroppe. Klumme i Dagbladet Information b Ja men... Kronik i Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 4, årg a De gamle - kulturlivets veteraner. Pp in Tidsskrift for Kultur & fritid Valgfrihed til plejehjem! P. 96 in Arkitekten b Man skal følge sin køreplan. Pp in Fag og arbejde.social/sundhed 03/04- juli/august a Bedsteforældre - fra ungdommelige til alderdommelige? In Ældre som bedsteforældre - bedsteforældres rolle i børns udvikling og sociale indskoling. Ældre Forum, april b Jul og hjertevarme i familien. Ældre Sagen. December. 2003a Generationskultur. Ældre Sagen. Juni. 2002f Når man er dømt gammel som 56-årig. Politiken d e Det aldrende samfund - sejr eller katastrofe? Pp. 5-6 in Teknologidebat. Fokus: Det aldrende samfund. Udgives af Teknologirådet i Danmark. Dec. nr. 4.

6 6 2002d Forståelser af alder. P.7 in Teknologidebat nr c Alderspresset på arbejdsmarkedet. Pp. 8-9 in Teknologidebat, nr b "Bedstemoderroller, hamsterkinder og kalkunhager - nej tak. Pp in Teknologidebat, nr a Nordea gør nar af de gamle. Finans, fagblad for Finansforbundet. Nr april Drømme og virkelighed. Feature i Information 15. august. 1999e Bedste Bedste. In Helse nr. 10, oktober. 1999d Når vi bliver gamle: Alderdommen er afskaffet. In Samvirke 10. Oktober. 1999c Hvis man vil forandre tingene må man være aktiv. Feature i Information b Om at give videre. Artikel i Information a Den gamle professors smerte. Feature i Information, Gamle damer i pyjamas. Forum for køn og kultur: netadresse: 1997b Gamle ord på nye floskler. Kronik i ÆldreForum Årsberetning,1996/97. Skrevet i samarbejde med Henning Kirk. Pp a Faren, Den store, grimme Mor, varulven og maren. Lørdagskronikken i Information, 12-13/ Oldemors dag. Kronik i Politiken, søndag d. 12/

Ældre som målgruppe i projekt Mødestedet. Perspektiver og fakta

Ældre som målgruppe i projekt Mødestedet. Perspektiver og fakta Ældre som målgruppe i projekt Mødestedet. Perspektiver og fakta Af Louise Scheel Thomasen, Ph.d.-studerende, Center for Sund Aldring, KU E-mail: lst@hum.ku.dk Vi lever i dag længere end nogensinde før.

Læs mere

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut nr.10 Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse Annette Johannesen s k r i f tser ien fra Gerontologisk Institut Annette Johannesen Svækket men stærk Hverdagsliv for

Læs mere

Når pensionister flytter hjemmefra

Når pensionister flytter hjemmefra Redigeret af Anne Leonora Blaakilde Når pensionister flytter hjemmefra Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv Udarbejdet med støtte fra EGV Når pensionister flytter hjemmefra Ressourcer

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

TYRKISKE ÆLDRES BESTRÆBELSER PÅ

TYRKISKE ÆLDRES BESTRÆBELSER PÅ TYRKISKE ÆLDRES BESTRÆBELSER PÅ AT FØLE SIG HJEMME Ar tiklen er baseret på forfatternes feltarbejde i Berlin, London og København i 2009 for at perspektivere forholdene for ældre muslimer i Danmark, repræsenteret

Læs mere

Er der hemmeligheder bag et langt liv? Generalforsamlingen Hjerneøkonomi og god hukommelse

Er der hemmeligheder bag et langt liv? Generalforsamlingen Hjerneøkonomi og god hukommelse Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Er der hemmeligheder bag et langt liv? Generalforsamlingen Hjerneøkonomi og god hukommelse Regeringens

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Social Fokus ældre april 2012 Aktiv aldring Flere veje, mange måder Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Alle har ressourcer Ældre i Aarhus hjælper hinanden fra min stol Marianne Skov

Læs mere

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 2 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 3 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 4 12-03-2008

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School HOLGER HØJLUND PERSONAL DETAILS: Holger Højlund, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School (CBS); direct telephone: +45 38152886; Email: hoh.lpf@cbs.dk; home page: www.cbs.dk/staff/holger_hojlund

Læs mere

Regnestykker og ønsketænkning

Regnestykker og ønsketænkning Regnestykker og ønsketænkning (Nils Groes)...1 Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet - Et frit valg eller tvang? (Per H. Jensen)...13 Man skal ikke (mis)bruge en cirkushest som trækdyr! (Jesper Wegens)...19

Læs mere

"Aesthetic Knowledge", New York : Addleton Academic Publishers Bouchet, Dominique. 2014a. The Innovative Role of Art in the Time of the

Aesthetic Knowledge, New York : Addleton Academic Publishers Bouchet, Dominique. 2014a. The Innovative Role of Art in the Time of the Dominique Bouchet Chair Professor of International Marketing University of Southern Denmark Dept. of Marketing and Management Campusvej 55, DK-5230 Odense M Home page: http://bouchet.dk E.mail : dom@sam.sdu.dk

Læs mere

LITTERATUR OM ADOPTION

LITTERATUR OM ADOPTION LITTERATUR OM ADOPTION 2. reviderede udgave af Therese Høeg Jacobsen Adoption og Samfund 2005 1 Forord I 2001 udgav Adoption & Samfund en litteraturliste om adoption som et særnummer af foreningens blad,

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv Professionshøjskolen Metropol, Sundhedsfaglig diplomuddannelse, marts 2011 Afgangsmodul Opgaven er udarbejdet af: Vejleder på opgaven: Opgaven er på: Indeholder Lone Black Schwartzlose Annette Johannesen

Læs mere

Jeg er et skvat, det indrømmer jeg gerne!

Jeg er et skvat, det indrømmer jeg gerne! Jeg er et skvat, det indrømmer jeg gerne! En pædagogisk antropologisk undersøgelse af den fremherskende sundhedsdiskurs påvirkning af livskvalitet og selvopfattelse hos ældre med svær overvægt Af Maria

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: IFPR IFKI IHKS ILKM ISK Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Institut for Fagsprog, Kommunikation og

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

TEMA: Erindringskulturer. Erindring i Det Gamle Testamente. Historie og kulturel erindring i Det Gamle Testamente. David i fortællingen i verden

TEMA: Erindringskulturer. Erindring i Det Gamle Testamente. Historie og kulturel erindring i Det Gamle Testamente. David i fortællingen i verden dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen TEMA: Erindringskulturer Erindring i Det Gamle Testamente PERNILLE

Læs mere

Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres

Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres Gerontologi Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres Af Christine E. Swane Biografi Forfatter er mag.art., ph.d. i kultursociologi. Hun er direktør og forskningsleder i Ensomme Gamles

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

center for seksuelle overgreb

center for seksuelle overgreb center for seksuelle overgreb Årsrapport 2009 og 2010 center for seksuelle overgreb Bidragsydere til rapporten Afd. Læge Malene Hilden Læge/ PhD studerende Mie-louise Larsen Klinisk sygeplejevejleder Hanne

Læs mere

TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG

TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG 2 TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG OM DENNE RAPPORT Det grundlæggende opdrag for denne rapport er svare på om det sundhedsfagligt giver det mening at tale om indvandrermedicin. Og det lige så

Læs mere

RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011

RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011 RCT11 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Årsberetning 2011 Tortur skal altid bekæmpes Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) INDHOLD Tortur skal altid bekæmpes 3 Året

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere