Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde 2013"

Transkript

1 Publikationsliste for Anne Leonora Blaakilde Listen er organiseret i følgende kategorier: Bøger og rapporter (forfatter) Bøger (redaktør) Artikler Avisartikler og lignende Bøger og rapporter (forfatter) 2011 Bedstemorsnak. Et kulturanalytisk studie af ældre kvinders liv i dansk familiekultur i det 20. århundrede. Ph.d.-afhandling fra Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Livet skal leves forlæns, baglæns og sidelæns. 12 samtaler om livsløb. Gyldendal Generelt har jeg fået en ønskestilling. Hvordan fastholdes ældre speciallæger på Bispebjerg Hospital? En kvalitativ undersøgelse. VEO-projektet, Medicinsk Center, Bispebjerg Hospital, juli Den Store Fortælling om Alderdommen. Munksgaards Forlag Ordene mellem os. Folkloristiske fortolkninger om alderdom. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr. 2. Gerontologisk Institut, Aurehøjvej 24, 2900 Hellerup. Bøger (redaktør) 2011 KrObjekt. Temanummer om krop, sundhed og sygdom. Kulturstudier 2011:2. Sammen med Astrid Pernille Jespersen. 2007a Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i det moderne 2007b ældreliv. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr. 13. Gerontologi. Livet som gammel. 2. rev. udgave Redigeret i samarbejde med Kirsten Amstrup og Christine E. Swane. Munksgaard Danmark Mellem sundhed og sygdom. Om fortid, fremskridt og virkelige læger.en narrativ kulturanalyse. Posthumt udgivet disputats af Birgitte Rørbye. Museum Tusculanums Forlag, København Gerontologi. Livet som gammel. Red. i samarbejde med Christine E. Swane og Kirsten Amstrup. Munksgaard Danmark. (Oversat til norsk 2005.) 1998 Aldring og Ældrebilleder - Mennesket i Gerontologien. Red. i samarbejde med Christine E. Swane. Munksgaards Forlag Nordnytt 58. Tema: Nordisk folkloristik. Museumstjenesten, Viborg Nordnytt 49. Tema: Livscyklus. Red. i samarb. med Bjørg Kjær. Museumstjenesten, Viborg UNIFOL Årsberetning 1990: Gammelt træ giver god ild - om alderdom i folkloristisk perspektiv. Institut for Folkloristik, Københavns Universitet. Hans Reitzels forlag. Artikler 2013 Et rigtigt menneske folkloristiske fortolkninger af en kvindes fortællinger om arbejds- og familieliv i et livshistorisk perspektiv!. Pp i Folkloristikens aktuella utmaninger. Red. Owe Ronström, Georg Drakos og Jonas Engman. Gotland Univeristy Press. 2012d Døde mænd og syge kvinder - Køn, alder og ulighed i sundhed. Kvinder, Køn & Forskning 2012: c Nielsen, Signe S., Suzan Yazici, Signe G. Petersen, Anne Leonora Blaakilde & Allan Krasnik. Use of cross-border healthcare services among ethnic Danes, Turkisk immigrants and Turkish descendants in Denmark: a combined survey

2 2 and registry study. BMC Health Services Research, vol. 12, nr. 1. s b Ældrebyrde - ældrestyrke. Faglighed og Viden på Dansk Magisterforenings hjemmeside. AeldrebyrdeAeldrestyrke.aspx 2012a Bedsteforældreressourcer. Familie og generationer. Pp i Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2012:2. Særnummer. 2011j Moderne bedsteforældre og deres plads i familien. Kulturelle perspektiver på ældres rettigheder og pligter i familielivet. Pp i: Værdig alderdom. Red. Klaus Slavensky. Forlaget Andedammen. 2011i Bedste tog over hvor Smilende Susie slap. Kvinfos webmagasin webmagasin.kvinfo.dk/artikler/bedste-tog-over-hvor-smilede-susie-slap 2011h Indledning. KrObjekt. Temanummer af Kulturstudier om krop, sundhed og sygdom. Kulturstudier 2011, vol.2. Skrevet i samarbejde med Astrid Pernille Jespersen. 2011g En KrObjektiv lidelse? Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med Fibromyalgi som eksempel. Kulturstudier 2011.vol 2., pp Skrevet i samarb. med Rie Lykke Danielsen. 2011f Internationalt Symposium i Kulturgerontologi. Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 4 s e Spidsen: DGS efterspørger: Mere viden - mest handling. Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 4 s Skrevet i samarb. med Jette Thuesen 2011c Vil du være gammel, plus+ eller ingenting? Anmeldelse i Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011 vol. 27, nr. 2, s b Nye familiemønstre nye guldbryllupper. Gerontologi. Aldring og ældre forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 3 s. 24. Kronik. 2011a En 100-årig snapse-elsker. Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling 2011 vol. 27, nr. 1, s På bare fødder i gamle dage. Ældre græske kvinders kommentarer til familielivet før og nu. I Kulturelle processer i Europa. Etnologiske studier Vol. 13. Red. af Flemming Hemmersam, Astrid Pernille Jespersen og Lene Otto. MTF, Danmark 2010 Skal du kalde mig gammel?!! Forestillinger om alderdom ved indgangen til det 21. århundrede. Indledning i bogen Gammelfestivalen Det sidste suk: Festivaltekster. Redigeret af Michael Svennevig. Forlaget Epigraf 2009 Kulturveteraner og IT-avantgardister. Pp in Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 1. årg b Dagliglivets poesi - om fortolkninger og kulturel betydning. Med alderdom som eksempel. Pp in Folk og kultur a Man får lagt 10 år til sin alder. Når danske pensionister flytter hjemmefra og bosætter sig på Costa del Sol. Pp in Social Kritik, 20 juni g >We Live Ten Years Longer Here.< Elderly Danish Migrants Living on the Costa del Sol. Pp in Ethnologia Europaea 37: f Pensionistmigranter på Costa del Sol. Pp in Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv. Red. af Anne Leonora Blaakilde. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr e Livshistorie og reminiscens. Pp in Gerontologi. Livet som gammel 2. rev. udg. Red. af Swane, Blaakilde og Amstrup. Munksgaard Danmark, København. 2007d Lystflytninger i senlivet. Skrevet i samarb. med Lone Ree Milkær. Pp in Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 1 årg c Löper Tiden från Kronos? Om kronologiseringens betydelse för föreställningar

3 3 om ålder. Pp in Ålderdomens betydelser. Red. af Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin. Studentlitteratur, Lund. (Svensk oversættelse af Løber tiden fra Kronos? fra 2004) 2006b Lad livets fortællinger blomstre. Livshistorie som genre og nødvendighed. Pp in Reminiscens og livshistorie. Red. Jonas Havelund og Anders Møller Jensen. Munksgaard Danmark, København. 2006a >It s just a story I m telling you; I haven t experienced it myself.< A Grandmother s narratives and experiences. Pp in Narrating, Doing, Experiencing: Nordic Folkloristic Perspectives. Ed. by Annikki Kaivola-Bregenhøj, Barbro Klein & Ulf Palmenfelt. Studia Fennica, Folkloristica, Finland. 2005d Danish Folklore. Pp in Encyclopedia of World Folklore. Ed. by William M. Clements. Greenwood Press, US. 2005c Familien mellem idealforestilling og virkelighed. Pp in Social Politik Nr. 5. Udg. af Socialpolitisk Forening. 2005b At leve er at rejse - efter en plan. Pp in Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 3, a Liv og livshistorie. Pp in Alderens Nye Sider nr. 1 marts Videnscenter på Ældreområdet. 2004c Løber tiden fra Kronos? Om kronologiseringens betydning for forestillinger om alder. Pp in Tidsskrift for kulturforskning: Alderens kulturelle konstruksjon. Novus forlag, Oslo, Norge. -Pågældende artikel er brugt som baggrundsmateriale for Forskningsstyrelsens Rapport fra Styregruppen for det strategiske fremsyn om det aldrende samfund 2030 (se kapitel to i DET_STRATEGISKE_FORSKNINGSRAAD/PUBLIKATIONER/RAPPORT _ALDRENDE_SAMFUND_FEB_06/Baggrundsnotater.pdf). 2004b Lægers sandhedsbegreb skaber afstand til djøfferne. P.19 in Lægen Nr. 6, årg a Den gamle græske familie. Pp in Gerontologi og samfund Nr. 3, årg e Mellem sundhed og sygdom. Om fortid, fremskridt og virkelige læger. En narrativ kulturanalyse. Pp in Bibliotek for læger. December 2003: d Et forsøg på at indkredse den narrative kulturanalyse. Pp in Bibliotek for læger. December 2003: c Jaja taler volapyk. Om græske bedstemødre og deres familieliv. Dokumentar i Silikone, P1, Danmarks Radio d Kan høres på: 2003b Livslang læring. Pp in Gerontologi og samfund. Nr. 2, årg a Grå udfordringer i fremtiden. Pp in Gerontologi og samfund. Nr. 1, årg b Ord skaber alder. Pp in Gerontologi. Livet som gammel. Red. af Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup Kristensen og Christine E. Swane. Munksgaard Danmark. 2002a Familieroller i forandring. Pp in Gerontologi. Livet som gammel. Som ovst. 2001e Ensomhed i alderdommen. Besøgsvenner - og mulige alternativer. Delrapport: Ensomhedens veje - og udveje. Skrevet i samarb. med Jesper Wégens. Gerontologisk Institut, Hellerup, december. 2001d Den gode datter. Skrevet i samarb. med Anne Brockenhuus-Schack. Pp in Alderens Nye Sider. Årg. 5, nr. 4. Dec Videnscenter på Ældreområdet, Hellerup. 2001c Elder Abuse in Denmark. Intergen Report. EU-report on Elder Abuse in the EU. In collaboration with Eigil Boll Hansen. COPSA, Barcelona, Spain.

4 4 2001b Old Age, Cultural Complexity, and Narrative Interpretation: Building Bridges in a 21st Century World of Diversity. Pp in Aging: Culture, Health, and Social Change. Ed. by D.N. Weisstub, D.C. Thomasma, S.Gauthier & G.F.Tomossy Kluwer Academic Publishers, The Netherlands a En tvivlers trængsler. Etiske overvejelser om solskin og selvsving i folkloristisk forskning. Pp in Festskrift til Bente Alver. Tradisjon. Tidsskrift for Folkloristikk Nr 2/2001. Red. af Torunn Selberg, Gry Heggli og Tove Fjell. Vett & Viten, Norge. 2000g Folkloristik og hermeneutik - et godt gammelt ægteskab. Pp in Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Red. af Bjarne Rogan og Bente Gullveig Alver. Novus Forlag, Oslo, Norge. 2000f Når engle bliver til hekse. Pp in Kvinder - køn, krop og sundhed. Red. af Karin Helweg Larsen m.fl. Gyldendal, København. 2000e Familietradition og forebyggelse. Rygekultur i Johnnas familie. Pp in Forebyggelse i alderdommen. Red. af Bjørn Holstein, Kirsten Avlund m.fl. Dansk Gerontologisk Selskab og Dafolo, Frederikshavn. 2000d The 28th Nordic Congress of Folklore and Ethnology, 3-7th May Pp.5-7 in nnf- news 2, Åbo. 2000c The Grand Narrative of Old Age: Ethical Issues and Cultural Images. Pp.3-14 in Human Survival in the New Millennium. An interdisciplinary, multicultural dialogue on Human Values.Theme Papers, Comments & Reflections from Panel Members & Participants September 2000, Genève, Switzerland. International Society for Human Values b JUHO OKSANEN HIM SELF? A Dialogue Concerning Juho Oksanen s Narratives. Pp in Telling, remembering, interpreting, guessing. Annikki Kaivola- Bregenhøj 60 years. Ed. by Maria Vasenkari, Pasi Enges & Anna-Leena Siikala. Finnish Folklore Society. Finland a Elderly Women: A Different Folkloristic Interpretation. In Gender and Aging: Quality in Diversity. Report from an International Workshop. Ed. by Lea den Broeder EWHNET: European Women s Health Network. European Commission in Brussels. 1999c Sproget som nøgle til forståelse mellem generationer. In Ældre og sprog. ÆldreForum: Holmens Kanal 22, København. 1999b Alderdommens store fortælling. Pp in Gerontologi og samfund nr. 3, årg a Den store fortælling om alderdommen. Pp in Tidsskrift for sygeplejeforskning, nr. 2, 15. årg. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. 1998d Udenfor. Oplevet aldring i periferien. Anvendt sprog- og argumentationsanalyse i forskning om ældre. Pp in Aldring og Ældrebilleder - Mennesket i Gerontologien. Red. af Anne Leonora Blaakilde og Christine E. Swane. Munksgaards Forlag. 1998b A Vision of 21st Century Folkloristics: Difference, Coherence, and Interpretation Pp in ARV: Nordic Yearbook of Folklore. The Royal Gustavus Adolphus Academy Uppsala, Sweden. 1998a Alders-domme og alle os der afsiger dem. Pp in Humaniora. 1998:4. Statens humanistiske Forskningsråd. 1996a Sån er det bare Konstruktionen af generation som "andethed" belyst ved hjælp af sproglig analyse af stilistiske betydningsmarkører. Elektroloristi, Finnish Society for Research on Folklife. 1/ elektro.html 1995b En folklorist bekender. Pp in Nordnytt 58: Nordisk Folkloristik.

5 5 Museumstjenesten, Viborg. 1995a Old People in Rural Areas, Fighting Against Symbolic Death. Pp in Folklore in Use. Applications in the Real World. Vol.3 No.1. Ed.David Shuldiner. Hisarlik Press, Middlesex, UK 1994 Som en fisk i vandet - kommentar til teorien om gerotranscendens. In Socialmedicinsk tidskrift, Stockholm :e årg. hæfte b Det går sin oldemors gang. Hvad er "høj alder" i et generationsperspektiv? Pp in Nordnytt 49. Museumstjenesten,Viborg. 1993a Familiegerontologi. In Gerontologi og Samfund 1993: c Flugten fra alderdommen. Sprogbrug om gamle. Pp Brikker til ældrebilledet. Holdninger til alderdommen. Dansk Gerontologisk Institut og Institut for Folkloristik. 1991b Omsorg for gamle i familien. Et kulturelt og humanistisk anliggende? Pp in Brikker til ældrebilledet. Holdninger til alderdommen. (Som ovf.) a Interview med gamle mennesker. Overvejelser om folkloristisk feltarbejde, generelt og specifikt. Pp in UNIFOL 1990 (1991). (Som ovf.). 1990b Er alderdommen snavset? Gerontologi og samfund, Dansk Gerontologisk Selskab. 1990: a Science fiction - videnskab for fremtiden? Pp in Nordnytt 42. Museumstjenesten, Viborg. 1989c 5. september Nordnytt 36. Viborg. Skrevet i samarbejde med Bjørg Kjær. 1989b Fri for børn eller fri til børn? Pp in Nyt Forum for Kvindeforskning. 1989: a Hvordan mor, kvinde? Om kvindeidentitet og moderskabsforvaltning. Speciale fra Institut for Folkloristik, KU Pigernes poesibøger. In Folk og kultur. Foreningen Danske Folkeminder. Avisartikler og lignende Her er ikke medregnet klummer, der blev skrevet, mens jeg var qlummist på Dagbladet Information i perioden Kronik i Dagbladet Information 13.2.: Kravet om aktiv aldring kan spænde ben for solidariteten b Bedste tog over hvor Smilende Susie slap. Kvinfos webmagasin webmagasin.kvinfo.dk/artikler/bedste-tog-over-hvor-smilede-susie-slap 2011a Bedstemor er ikke en del af familien. Analyse i Politiken Køn og skæbne i gamle kroppe. Klumme i Dagbladet Information b Ja men... Kronik i Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. Nr. 4, årg a De gamle - kulturlivets veteraner. Pp in Tidsskrift for Kultur & fritid Valgfrihed til plejehjem! P. 96 in Arkitekten b Man skal følge sin køreplan. Pp in Fag og arbejde.social/sundhed 03/04- juli/august a Bedsteforældre - fra ungdommelige til alderdommelige? In Ældre som bedsteforældre - bedsteforældres rolle i børns udvikling og sociale indskoling. Ældre Forum, april b Jul og hjertevarme i familien. Ældre Sagen. December. 2003a Generationskultur. Ældre Sagen. Juni. 2002f Når man er dømt gammel som 56-årig. Politiken d e Det aldrende samfund - sejr eller katastrofe? Pp. 5-6 in Teknologidebat. Fokus: Det aldrende samfund. Udgives af Teknologirådet i Danmark. Dec. nr. 4.

6 6 2002d Forståelser af alder. P.7 in Teknologidebat nr c Alderspresset på arbejdsmarkedet. Pp. 8-9 in Teknologidebat, nr b "Bedstemoderroller, hamsterkinder og kalkunhager - nej tak. Pp in Teknologidebat, nr a Nordea gør nar af de gamle. Finans, fagblad for Finansforbundet. Nr april Drømme og virkelighed. Feature i Information 15. august. 1999e Bedste Bedste. In Helse nr. 10, oktober. 1999d Når vi bliver gamle: Alderdommen er afskaffet. In Samvirke 10. Oktober. 1999c Hvis man vil forandre tingene må man være aktiv. Feature i Information b Om at give videre. Artikel i Information a Den gamle professors smerte. Feature i Information, Gamle damer i pyjamas. Forum for køn og kultur: netadresse: 1997b Gamle ord på nye floskler. Kronik i ÆldreForum Årsberetning,1996/97. Skrevet i samarbejde med Henning Kirk. Pp a Faren, Den store, grimme Mor, varulven og maren. Lørdagskronikken i Information, 12-13/ Oldemors dag. Kronik i Politiken, søndag d. 12/

GERONTOLOGI. Aldring og ældre - forskning og udvikling Årg. 21, nr.

GERONTOLOGI. Aldring og ældre - forskning og udvikling Årg. 21, nr. 1 GERONTOLOGI. Aldring og ældre - forskning og udvikling Årg. 21, nr. 3, 2005, pp. 12-15. Udgives af Dansk Gerontologisk Selskab. At leve er at rejse - efter en pla n af An ne Leonora Blaaki lde Livslø

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Subjektivitet og flersprogethed

Subjektivitet og flersprogethed tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 57. oktober 2013 Subjektivitet og flersprogethed»lad være med at undervise i noget som du ikke føler stærkt for om du nu elsker eller hader det. Alt for ofte

Læs mere

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg Praktiske oplysninger: Undervisning i Vejle foregår på UC Lillebælt, Soldalen 8, 7100 Vejle i lokale 04 Alle undervisningsdage gennemføres kl. 9.00 15.00 Undervisningsdag 1 Undervisere: Vejle: Birgitte

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Ældre som målgruppe i projekt Mødestedet. Perspektiver og fakta

Ældre som målgruppe i projekt Mødestedet. Perspektiver og fakta Ældre som målgruppe i projekt Mødestedet. Perspektiver og fakta Af Louise Scheel Thomasen, Ph.d.-studerende, Center for Sund Aldring, KU E-mail: lst@hum.ku.dk Vi lever i dag længere end nogensinde før.

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Curriculum vitae for Christine Elise Swane

Curriculum vitae for Christine Elise Swane Curriculum vitae for Christine Elise Swane Arbejde: Privat adresse: EGV Fonden Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099 1014 København K Tlf. 3532 6719, mobil 2875 6719 csw@egv.dk www.egv.dk Åløkkevej 24 1,

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvad er sundhed og trivsel?

Hvad er sundhed og trivsel? Hvad er sundhed og trivsel? Projekt Flere sider af det sunde liv set i et salutogent perspektiv Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune www.peterthybo.dk Fysioterapeut, Master i Læreprocesser

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014. Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse

AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014. Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse AM:2014 Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014 Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse Niels Christian Mossfeldt Nickelsen Lektor, ph.d. Aarhus Universitet

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

"På kanten Ældreomsorg og migration

På kanten Ældreomsorg og migration "På kanten Ældreomsorg og migration "Kvalitet i ældreomsorgen", Nordens Velfærdscenter 2. juni 2015 Nordatlantens Brygge Anne Leonora Blaakilde, lektor, Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet.

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

alderdom Handicap og en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring

alderdom Handicap og en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring Handicap og alderdom en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring København 21.maj 2014, Professor Institut for Statskundskab Aalborg universitet Introduktion Forlænget levetid og aldrende

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Forstå ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PRIS: 1.000 kr., speciale- og ph.d.-studerende 300 kr. Prisen inkluderer rapporten

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Dansk periodicafortegnelse

Dansk periodicafortegnelse Dansk periodicafortegnelse Udarbejdet af Det kgl. Bibliotek Pligtafleveringsafdelingen 3RVWERNV. EHQKDYQ.7OI (PDLOLVVQ#NEGN 8JHIRUWHJQHOVHQU PDUWVDSULO 16 Advokatansattes Landsforening In solidum Afgørelser

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ældre mennesker og alkohol

Ældre mennesker og alkohol Version: 12.07.12 Ældre mennesker og alkohol Alkoholfokus i ældreindsatsen I perioden august 2009 til august 2013 løber projektet Alkoholfokus i ældreindsatsen, som et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg

Læs mere

Når pensionister flytter hjemmefra

Når pensionister flytter hjemmefra Redigeret af Anne Leonora Blaakilde Når pensionister flytter hjemmefra Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv Udarbejdet med støtte fra EGV Når pensionister flytter hjemmefra Ressourcer

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Ma juni 2013 Institution Frederikshavn handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Kulturforståelse

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Odder 3. januar 2008 Sagsbeh.: hk Doc.id.: 983447. Referat fra mødet

Odder 3. januar 2008 Sagsbeh.: hk Doc.id.: 983447. Referat fra mødet Odder 3. januar 2008 Sagsbeh.: hk Doc.id.: 983447 Referat fra mødet Dato: Mandag d. 10. december 2007 Kl. 14.00 16.00 Deltagere: Ansatte på plejecentre i Hou, Gylling, Ørting og Ålykkecenteret. Sted: Caféen

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Invitation to institutions to present research workplace learning

Invitation to institutions to present research workplace learning Invitation to institutions to present research workplace learning Introduction The Danish School of Education, established in 2007, is a Faculty of Education at Aarhus University, located in Copenhagen.

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere