af Walter F. Lake & H.S. Ghemte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Walter F. Lake & H.S. Ghemte"

Transkript

1 FANSKDANSK ORDBOG

2 DANSK-FANSK/FANSK-DANSK ORDBOG OVER DET FANSKE SPROG af Walter F. Lake & H.S. Ghemte Denne "Ordbog over det fanske sprog" er ment som en hjælp til dem, der af den ene eller den anden grund får brug for at sætte sig ind i den særlige terminologi, der er opstået i miljøet omkring science fiction, den såkaldte SF-FANDOM. Der er tale om et ret snævert miljø, der opstod i slutningen af 20'erne i USA, og helt frem til 60'erne var det et fænomen som overvejende fandtes i den engelsktalende verden. Men i de sidste tyve år er FANDOM dukket op over det meste af kloden og har i nogen grad holdt fast ved de gamle "traditioner", herunder brugen af en lang række vendinger, der enten er afledninger af "mondæne" udtryk eller sproglige nyskabelser. Brugen kan være svær at fastslå helt specifikt, ligesom betydningen kan nuancere sig fra land til land og fra årti til årti. De fleste udtryk kan man imidlertid være rimelig sikker på at finde beskrevet i denne lille bog. Skulle man støde på udtryk, som ikke findes her, bør man tage tre forbehold: 1) er det en trykfejl (eller blot manglende CORFLU?), 2) er det FANEDS egen idiosynkratisme, 3) er det en meget speciel afledning? I de to første tilfælde, må man tage sin fantasi til hjælp, i det sidste kan man forsøge at slå op under beslægtede former eller de enkelte elementer. I Danmark har man, som i de fleste andre lande, holdt fast ved de oprindelige "anglo-amerikanske" former, selvom de af og til optræder i let modificeret form. Således ser man af og til FANZINE blive til FANSIN eller FANSINE o.s.v., ligesom der indenfor rammerne af den danske fandom er opstået et antal nationale FANNISKE udtryk. Disse er medtaget på lige fod med alle andre i oversigten og det samme gælder enkelte norske og svenske udtryk, som har eller er ved at vinde indpas også her i landet. Der sker hele tiden noget nyt indenfor rammerne af FANDOM og før eller siden bliver det derfor nok nødvendigt med en revideret udgave af denne bog. Har man spørgsmål og kommentarer, kan man skrive til mig. Til slut skal jeg nævne mine primære kilder: The Neo-fan's Guide, redigeret af Bob Tucker, revideret af Linda Bushyager og Linda Lounsberry, 3. udgave, august 1973, i anledning af den 31. WORLDCON. Jeg har her hentet størstedelen af de traditionelle fanudtryk, men har udeladt en lang række, hvis brug enten er meget begrænset eller hvis betydning er meget speciel. Gafiacs praktiska och oundvarbara fanniske ordlista för neos och andra djur, redigeret af John-Henri Holmberg. Indgår som supplement til fanzinet GAFIAC nr. 48, Stockholm, august Herfra stammer en del af de specifikt skandina-viske fanudtryk. 2

3 En guide til science fiction fandom, redigeret af Niels Dalgaard, Tohubohu Press Herfra kommer enkelte danske udtryk, medens andre er udeladt, da de efter min bedste overbevisning aldrig har været benyttet (af andre end Niels selv). EFTERSKRIFT TIL 3. UDGAVE: Denne "ordbog" blev oprindelig publiceret i et lille hæfte i meget lille oplag og primært distribueret til mine nærmeste venner i miljøet, og senere - i en noget udvidet form - i SFK's 1991/92-årbog. Jeg har siden da modtaget en mængde opfordringer til dels et genoptryk, dels en udvidelse. Udover en række rettelser og endnu flere tilføjelser finder man her de fleste skandinaviske fanzines af betydning medtaget, samt de vigtigste udenlandske fanzines og semiprofessionelle magasiner. Desuden er medtaget visse sf-specifikke udtryk - som FTL for faster than light m.v. - en del illustrationer af omslag til nogle af de mest karakteristiske danske og nordiske fanzines, samt et særligt afsnit med data om de mest navnkundige danske fans. Det skal beklages, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at fremskaffe fulde biografiske data, men de fleste af disse mennesker er for længe siden forsvundet i den mondæne verdens fristelser... Siden disse linier blev skrevet for snart fem år siden er der sket en del. Den danske SF-fandom er, om ikke døende, så i temmelig dårlig form, og de fleste aktiviteter er i dag koncentreret omkring foreningen i København - SFC - og en håndfuld enkeltpersoner spredt ud over landet. Mange af de aktiviteter og mennesker, der traditionelt hørte hjemme indenfor rammerne af SF-miljøet, er enten forsvundet eller har fundet andre græsgange. Nogle vil finde denne udvikling begrædelig, andre vil se den som en naturlig konsekvens af udviklingen. På den baggrund antager denne pamflet efterhånden mere karakter af gravskrift end egentlig tilsigtet. Men det forkommer på den anden side temmelig usandsynligt, at en revival skulle være lige om hjørnet... Odense, marts 1994, Walter F. Lake 3

4 AAA/aaa: -AC - af "active" eller "activity", bruges i alle mulige sammensætninger omkring FANAC. Den danske form er "-AK", men den har ikke vundet den store udbredelse. ACTIFAN - aktiv FAN involveret i forskellige former for FANAC. ADZINE - et FANZINE som primært indeholder annoncer. En sammentrækning af "advertisement & fanzine". AKTIONÆRDIVISIONEN - støtteforening oprettet i 1977 for at hjælpe SFC ud af den økonomiske klemme efter FABULA 77. Gik langsomt i opløsning efter at have opfyldt sit formål. ALFRED - af "ALternativ Fanzine REDaktør". Dansk form af FANED og variant af FANRED skabt af Bjarne Lund-Jensen. ALGERNON - norsk fanzine udg. af "Aniara", Studentenes SF Klub, Oslo Universitet. Opkaldt efter den engelske digter Algernon Swinburne. 27 nr Udgivelsen forventes genoptaget. ALIEN - af engelsk "fremmed". Bruges i SF om allehånde væsener fra fremmede kloder. Blev for alvor kendt i offentligheden efter filmen af samme navn. ALIEN CRITIC, THE - legendarisk amerikansk FZ udgivet af Richard E. Geis for hvilket han vandt en hel stribe HUGO'er. Fra nr. 12 (1975) som SCIENCE FICTION REVIEW. AMAZING SPACE - dansk FZ udgivet af Klaus Johansen, Palle Juul Holm m.fl. Som regel i APA-sammenhæng. 3 nr Fra 1989 navnebytte med HSG. ANDEN FANDOM - udtrykket bruges om aktiviteter, der ligger uden for sf og nærmeste omegn. Eks. på ANDEN FANDOM er ROLLESPIL, TEGNESERIER, FILM m.m. Se også FRINGE FAN. ANDROID - et "kunstigt" menneske "skabt" på biologisk basis. Modsat ROBOT og CYBORG. ANNISH - "anniversary issue". Bruges i dag mest om FZ der kun kommer en gang om året (eller sjældnere). Af og til benyttes det også om jubilæums-udgaver - i anledning af nr. 10, 25, 50 etc, og sjældnere for at fejre redaktørens runde fødselsdage. APA - forkortelse af "Amateur Press Association". En sammenslutning af FANS, der udgiver hver sit FANZINE i et oplag som svarer 4

5 til antallet af medlemmer i APA'en, og som udelukkende distribueres inden for denne kreds. En APA administreres af en "OE" eller "Official Editor", der sørger for udsendelse. Fænomenet er lidet kendt i DK, men kendes i Sverige og Norge. APAN - FAN som er medlem af en APA. ARCANA - dansk FZ, udgivet af foreningen TARTAROS og redigeret af Mads Dam-Larsen. 2 nr. i 87, SERCON/ HORROR. Nedlagt. ARKIVZINE - et FANZINE som primært indeholder materiale af bibliografisk eller biografisk art, eller som optrykker småartikler, anmeldelser o.l. BBB/bbb: BABYFAN - bruges om nyfødte hvis forældre er FANS eller om FANS, der opfører sig barnligt. BACKISH - af "back issue", om de tidligere udkomne numre af et FZ. BACOVER - af "backcover", bagsiden af en tryksag. BALTHAZAR - dansk FZ, udgivet af Bjarne Lund-Jensen, 11 numre , fortsatte som FANSINET, FANNISK. BEANIE - den lille kalotagtige hat som foroven er forsynet med en lille propel. For mange er det indbegrebet af FANNISKHED at bære en sådan (især forsynet med en lille batterimotor der får propellen til at snurre rundt...). For andre er det latterligt. Vittighedstegnerne bruger den ofte til at fremstille prototypen på det latterligste af alt: en SF FAN... BEM - af "bug eyed monster", det "insekthovedede uhyre" som kendes fra utallige gamle sf-film. Dengang tog man dem alvorligt, det gør man ikke længere. BLOCH-AUKTION - et begreb skabt af den amerikanske FAN og forfatter Robert Bloch. Arrangørerne af en CON - f.eks. - bortauktionerer en times samvær med en kendt person til den højstbydende. Det skal understreges, at der udelukkende er tale om almindeligt socialt samvær! BLOG - betegnelsen for en mystisk FANNISK drik opfundet i 5

6 Liverpool. I dag dækker udtrykket enhver blanding af forhåndenværende materialer som indtages oralt. BLURP - uoversætteligt engelsk udtryk. Bruges som regel om den reklametekst, der findes på omslaget (oftest bagsiden af et FANZINE). Bruges nedsættende om noget, der ikke virker helt gennemtænkt. I enkelte danske FANZINES bruges udtrykket synonymt med LEDER. Staves også "blurb". BLURP - dansk APA-zine udg. af Klaus Johansen, , FANNISK. BNF - af "big name fan", en hædersbetegnelse, man ikke uden videre kan udstyre sig selv med. Når en tilpas stor del af FANDOM begynder at benævne en BNF, er den hjemme. Kan man ikke blive PRO, kan man stræbe efter BNF-status. BO - af "burned out", "udbrændt". Indtræder ofte i forbindelse med overdreven FANAC og kan føre til GAFIA eller FAFIA. BRECK-ZINE - udtrykket stammer fra Johnny Brecks karakteriske måde at lave FZS på. Nedsættende om et FZ, der forekommer rodet og uigennemtænkt. Positivt fra folk, der foretrækker den slags FZS. BRUDTE GRÆNSER - dansk FZ, udgivet af Jens-Chr. Kjær, 8 nr., , SERCON. B&U - af "børne og ungdoms", bruges om bøger m.m., som er beregnet for de yngre læsere. Se JUVENILE. BYTTEABONNEMENT - eller BYTTEABO. Når man abonnerer på et andet FANZINE ved at sende sit eget i bytte. Normalt er FANEDS altid rede til at bytte med andre FANZINES, men der kan være undtagelser. CCC/ccc: CARBONZINE - et FANZINE som fremstilles på en skrivemaskine ved hjælp af gennemslagspapir. Oplaget er selvsagt yderst begrænset og metoden praktiseres stort set ikke i dag. CoA - af "change of adress", ny adresse. De fleste FANZINES har en fast rubrik med denne overskrift, hvor man kan følge med i andre 6

7 FANS flytterod. COFUZINE - af "confused fanzine", et forvirret og usammenhængende FANZINE, rodet såvel indholdsmæssigt som layoutmæssigt. Ofte fremstillet i en større eller mindre brandert. COLLECTING FAN - ikke, som man måske skulle tro, en FAN, der samler på andre FANS, men derimod en FAN, der mere er SAMLER end FAN. De udgør en lidt ugleset gruppe, men det er takket være dem, at de fleste bibliografier og index'er i årenes løb er blevet til. COMBOZINE - af "combined fanzine", når to eller flere FANEDS går sammen om at lave et ZINE i fællesskab. FYNZINE 84 er et dansk sådant. COMICS - det amerikanske ord for tegnede serier. Bruges i mange sammenhænge: SF-COMICS etc. COMICS FANDOM - "tegneserie fandom". Der er stadig en sådan i Danmark, men den er ikke så stor og aktiv som førhen. CON - af "convention", kongres. Udtrykket dækker stort set alle lejligheder hvor sf-fans er samlet omkring mere eller mindre planlagte aktiviteter. Små lokale CONS samler måske tyve deltagere, den årlige verdenskongres, WORLDCON, sjældent mindre end CON'er kan være åbne for alle eller de kan være beregnet for den egentlige FANDOM. CONREP - af "convention report". En rapport fra en FANS deltagelse i en sf CON, som regel skrevet til et FANZINE. En dansk form er CONRAP, en anden KONGRAP. CON SOCIETY - bruges om den kreds af mennesker, klub eller anden institution, som går sammen om at arrangere og afholde en CON, hvorfor de som regel har en kort levetid. I dag er det som regel altid veletablerede foreninger, der påtager sig den slags arangementer. På dansk bruges betegnelsen KONGRES KOMITE. CONVENTION FAN - CONFAN, en FAN, der kun viser sig til CONs og lignende store arrangementer. CORFLU - af "correcting fluid", korrekturlak. Stammer fra dengang, hvor de fleste fanzines blev fremstillet v.h.a. sværtestencils. På dansk også kendt som "fjumrelak". CRIFANAC - af "critical fanactivity", om FANAC på et mere litteraturvidenskabeligt plan. Dengang SF endnu ikke var lukket ind i varmen på universiteterne var CRIFANAC ofte en ret kontroversiel aktivitet. Det er mindre udtalt i dag, hvor der hvert år skrives bunker af opgaver om sf og beslægtede emner og hvor aviserne og de litterære tidsskrifter er fulde af dybsindige analyser. CRITIFAN - dansk engelsksproget FZ, udgivet af Niels Dalgaard og Ellen Pedersen, 2 nr , SERCON. CRUD - beslægtet med "crap", der blandt meget andet også kan betyde "lort". Et CRUDZINE kan man således bruge til at tørre røv i. DDD/ddd: DANCON - af "Danish convention". Betegnelsen for den årlige danske 7

8 sf CON. Det siger lidt om FANS hang til anglicismer, at udtrykket er skabt herhjemme. Bemærk at det også kan betyde det danske element i en FN-styrke. DANFAN - af "Danish fan". Endnu en lokalt skabt anglosisme. Også navnet på et nu nedlagt FANZINE. Formen kunne også stamme fra "dansk fan", men det minder for meget om "danskvand", til at det lyder særlig sandsynligt. DEADLINE - mondænt udtryk som angiver sidste frist for aflevering af materiale til en publikation. I DK ser man af og til udtrykket "dødslinie" anvendt. DEN LANGE RØRENDE - udtryk skabt af Frits Remar i 1979 om den særlige kategori af LEDERE, der primært handler om hvor ufattelig svært det har været for FANED overhovedet at få sit ZINE udgivet. DIANETICS - en småreligiøs pseudovidenskab som af visse mennesker forbindes med SF. Opfinderen af D, Ron Hubbard, begyndte som SF-forfatter og en del FANS har beklageligvis fundet D tiltrækkende. DICKHEAD - en FAN af den amerikanske forfatter Philip K. Dick, der efter sin død har opnået nærmest kultagtig status. Mange DICKHEADS er rene FUGGHEADS... DIRTY PRO - "en skide professionel". Se PRO. Rønnebærene er sure... DNP - af "do not print"/"må ikke trykkes". Bruges i samme betydning som DNQ, men kan også betyde, at den novelle eller artikel, man har fremsendt under ingen omstændigheder må trykkes, før man har haft lejlighed til at rette den igennem. DNQ - af "do not quote"/"må ikke citeres". Bruges når man vil markere, at et brev eller en del af et brev ikke må offentliggøres. Det hører til god tone at respektere dette! EEE/eee: EFTERÅRSFESTIVAL - SFC afholdt tre CON'er under dette navn i 1977, 1978 og 1979, det skulle have været starten på et årligt afslappet arrangement for inderkredsen af FANDOM. EGOBOO - af "ego boosting". Nogle går ind i FANDOM fordi de ikke kan få udløb for deres ego andre steder. Andre får det som en positiv sidegevinst. 8

9 ESP - af "Extra Sensory Perception"/egl. "sansninger som ligger ud over det normale sanseapparats kapacitet. Et centralt tema i SF. (Men ikke ret mange FANS tror på den slags). ET - af "extra terrestrial"/"ikke af denne jord". Oprindelig et dybt seriøst videnskabeligt fagudtryk. Efter filmen af samme navn, "E.T.", bruges det ofte til at karakterisere en bestemt form for sf. EX-FAN - en tidligere FAN. Nogle går og smækker med døren. Andre forsvinder bare lige så stille. Atter andre kan bruge år på at forberede og effektuere deres status som EX-FAN. Ikke så få vender siden hen tilbage igen som ACTIFANS... FFF/fff: FAAN - form af FAN. De ekstra "A" (der kan sågar være to ekstra "A"'er), angiver, at der er tale om en ægte fan, for hvem FANDOM og FANAC er vigtigere end sf. Bruges i en del sammensætninger: FAAN FICTION, FAANZINE m.fl. Fænomenet er ikke udbredt i DK. FABULA - der har været afholdt to CONS i Danmark under FABULAnavnet. Den første i 1977, som stadig er en af de største i Norden, den anden i 1980, blev knapt så stor. En tredie planlægges til afholdelse i FAFIA - af engelsk "Forced Away From It All". Når man tvinges væk fra FANAC på grund af ydre omstændigheder såsom ægteskab, børn, arbejde, uddannelse o.h.v.j. Se også GAFIA. FAKEFAN - af engelsk "fake"/"falsk", "uægte" m.v. Bruges om FANS, der mænger sig med FANDOM uden at udføre FANAC eller kende noget til sf. Bruges af og til i betydningen "kværulant". Må ikke forveksles med FRINGEFAN. FAN - en som er "fan" af noget. Findes i mange forskellige sammenhænge: COLLECTINGFAN, CONVENTIONFAN, ACTIFAN, PASSIFAN, NEOFAN, FRINGEFAN, SERCONFAN, TRUFAN. Udtrykket bruges i dag generelt i mange sammenhænge: rock-fans, tegneseriefans. Det er måske værd at bide mærke i, at udtrykket er afledt af "fanatiker"... FANAC - af "fan activity". Betegnelsen for enhver form for aktivitet indenfor FANDOM. Staves også "fanak". FANAC - svensk FZ udg. som medlemsblad for foren. SFSF. 118 nr. 19??

10 FANARKISTER - af "fanniske anarkister". Et noget uigennemskueligt begreb, som rummer både politisk orienterede anarkister, samt folk der i FANDOM, med dens udtalte individualisme, ser et anarkistisk ideal realiseret. FANDOM - samlebetegnelse for totalsummen af sf-fanac. Man taler om FANDOM på mange niveauer: skandinavisk FANDOM, den danske FANDOM, den fynske FANDOM o.s.v. FANDOM - svensk FZ udg. af Anders Bellis, John-Henri Holmberg m.fl. Kunne være blevet det førende fanniske nyhedszine i Sverige, men der udkom kun et enkelt nummer... FANED - af "fanzine editor". Den som redigerer og/eller udgiver et FANZINE. En dansk form er FANRED og ALFRED. FANFLAB - undergruppe indenfor en FANDOM. FAN FICTION - fiktion skrevet af FANS. Modsat FAAN FICTION (se FAAN), der handler om FANDOM og FANS. Man skriver FAN FICTION indtil nogen er villige til at betale en for udgydelserne, så skifter man til PRODOM. Man skal være opmærksom på, at udtrykket i dag ofte bruges i samme betydning som FAAN FICTION. FAN FORLAG - et forlag, som regel meget lille, der drives af en eller flere FANS, som regel i håbet om, at det en dag skal blive til et rigtigt forlag. FANGATHERING - af "gathering"/forsamling. Bruges om forskellige former for FANNISKE sammenkomster. FANHISTORIE - af "fan history". FANS elsker at skrive deres egen og tidligere FANDOMMES historie. Det kan være alt fra meget personlige autobiografier til dybt seriøs historieskrivning. FAN MAGAZINE - dansk FZ, udgivet af Johnny Breck, 8 nr , FANNISK. FANMARK - fannisk form af Danmark. Kan også være synonymt med den del af Danmark som udgør den danske FANDOM. FANNE - hunkønsform af FAN. En anden form er FEMMEFAN. FANNISK - alt hvad der vedrører FANDOM etc. Staves også FANISK. FANNISK ZINE - et fanzine som primært handler om FANDOM og mindre om sf. De kan som regel kun erhverves gennem BYTTE eller TRADE. FANRED - dansk form af FANED. Alternativt bruges ALFRED. FANSIN - dansk form af FANZINE. FANSINET - dansk FZ, udgivet af Bjarne Lund-Jensen, 9 nr , i 1993 genoplivet som APA-ZINE, SERCON. FANSLANG - af "fannisk slang". Betegnelsen for den særlige FANNISKE terminologi. Se nærmere i forordet. FANTASY - opfattes som regel modsat i forhold til SF, d.v.s. uden et "videnskabeligt" element, men der er skrevet tykke bøger om det emne, og ingen er endnu enige om en definition. FANTOLOGI - af "fan anthology". En antologi sammensat af en enkelt FANS tekster, et enkelt års bedste tekster m.m. FANYTT - svensk FZ udg. af Ahrvid Engholm. Førende nyheds-zine i 10

11 Sverige. 148 nr , derefter nyt navn som SCIENCE FICTION JOURNALEN. FANZINE - af "fan magazine". Et blad som produceres af FANS og som primært læses af andre FANS. Et FANZINE kan være alt fra to sider skrevet på skrivemaskine med karbonpapir i fem eksemplarer, til professionelle produktioner med oplag på adskillige tusinde eksemplarer. Der findes en mængde forskellige former: GENZINES, SERCON ZINES, PERSONAZINES, FANNISKE ZINES, AD-ZINES, ARKIV ZINES, KASETTEZINES m.fl. En dansk form er FANSIN. FANZINE BLOKADE - af og til opstår der heftige uoverensstemmelser indenfor FANDOM. Konsekvensen kan være at visse FANS eller FANEDS bliver udsat for en FANZINE BLOKADE af andre FANS. D.v.s. at man opfordrer til ikke at sende dem breve og lignende. En måde at isolere uønskede elementer i FANDOM. FANZINE FAN - en FAN som primært interesserer sig for at lave og/ eller samle/læse FANZINES. FEJDE - se FEUD. FEMMEFAN - hunkønsform af FAN. Se også FANNE. FEN - flertalsform af FAN. Udtrykket bruges ikke meget i dag, hvor det er afløst af FANS. FEUD - når der inden for FANDOM opstår uoverensstemmelser, taler man som regel om "feuds" eller "fejder". De kan være af kortere eller længere varighed. I enkelte tilfælde har de udviklet sig til livslange fjendskaber. FIAWOL - af "Fandom Is A Way Of Life"/Fandom er en livsstil. Om de FANS for hvem FANAC og FANDOM er det primære indhold i tilværelsen. Specielt i USA og England finder man miljøer, hvor man lever konsekvent efter denne devise. Modsat FIJAGH. FICTIONZINES - fanzines hvis indhold primært består af fiktionstekster. En dansk form er NOVELLEZINE. FIJAGH - af "Fandom Is Just A Goddam Hobby". Om de FANS for hvem FANAC og FANDOM ikke er så centralt som FIAWOL stilen er udtryk for. FILKSONG - forvanskning af "folk song". Parodi på klassiske folkesange og viser eller nyskrevne tekster med FANNISK indhold. Ikke ret udbredt i Danmark, hvorimod det i England og USA er en fornemt udviklet kunstart. FILLER - af "filler"/noget som "udfylder". Bruges om mindre tekststumper og tegninger, der benyttes til at udfylde ledige pladser i et FANZINE. Om tegninger bruges udtrykket FILLO og i Danmark FYLLUSTRATION. FMZ - en mulig forkortelse af "FanMagaZine". Se FZ. FORUM FABULATORUM - dansk FZ, udgivet af Morten R. Sørensen, 16(+1) nr , NOVELLEZINE. FOUT - FANNISK nonsensord i stil med "Nej, hvor vi gungrer, sagde musen til elefanten!". Bruges som regel i en lidt nedladende betydning. 11

12 FREEZINE - et "free"/"gratis" fanzine. Hænger som regel sammen med, at FANED har for mange penge, eller ikke kan få folk til at betale penge for sit produkt. Ikke udbredt i Danmark. FRINGE - af "the fringe"/"udkanten". De områder som ligger på kanten til eller uden for sf, men som alligevel dyrkes af en del FANS, såsom HORROR, TEGNESERIER o.l. Folk som primært dyrker disse ting, kaldes FRINGEFANS og dem lader der til at blive stadig flere af. FTL - af "Faster Than Light". Denne fremdriftsmåde gør det muligt at rejse mellem stjernerne med overlyshastighed, i hvert fald i SF. FUGGHEAD - afledning af "fuck". En FANNISK tåbe eller blot en meget utålelig FAN. Ofte fejlstavet som Fughead. FYLLUSTRATION - se FILLER. FYNCON - betegnelse for de DANCONs, der har været afholdt på Fyn i årene 1978, 1981 og Kun den sidste var dog officielt nummeret. FYNDOM - et særligt udtryk for den fynske FANDOM. FYNZINE - dansk FZ, FYNZINE-84 af Klaus Johansen og Bjarne Lund-Jensen i 1984, FYNZINE-87 af Klaus Johansen i 1987, SERCON. FZ - gængs forkortelse af FANZINE, FZS i flertal. GGG/ggg: GAFIA - udtryk skabt af den amerikanske fan Richard Wilson af "Get Away From It All". Den oprindelige betydning var, at man via FANDOM kom væk fra den trælse hverdag, men betydningen i dag er den omvendte: nemlig at komme væk fra FANDOM. GAFIAC - svensk FZ udg. af John-Henri Holmberg. 50 nr. 19?? -. Navnet er en sammentrækning af "GAFIA" og "FANAC", to modsætninger. Var i mange år det førende fanniske FZ i Sverige. Sluttede af med et spektakulært 160 siders nr. 50. GENZINE - af "general circulation fanzine". Et FANZINE som i princippet udsendtes til enhver, der betalte eller på anden måde opfyldte betingelserne. Siden hen om et FZ med et indhold af blandet karakter i modsætning til andre typer, såsom SERCON og FANNISKE ZINES. GHEMTES MAGASIN - se HSG. 12

13 GoH - af "Guest of Honour". Betegnelsen for æresgæsterne ved en CON. Som regel drejer det sig om kendte PROS. GOSHWOWOBOYOBOY - I 1939 bragte det amerikanske magasin "Time" en rapport fra en CON, og hævedede, at det var med dette tilråb, at FANS hilste nye historier. "Time" karakteriserede også CONdeltagerne som "pulplitteraturens jitterbuggere". I dag bruges udtrykket om FANS der først lige for nylig har opdaget sf og/eller FANDOM, og som derfor er tilbøjelige til at være overentusiastiske. Se også LMJ og NEO. HHH/hhh: H - af en eller anden grund, har FANS valgt at "fannificere" almindelige ord ved at placere et "H" i dem. Således siger en rigtig FAN ikke "øl", men "ØHL", ligesom man kan fannificere sit navn fra Erik til Ehrik. HEKTO - den gamle hektografiske reproduktionsmetode som ingen længere bruger. Anvendes humoristisk hvor en tryksags tekniske kvalitet ikke er helt vellykket. HITCHER - en FAN af den engelske forfatter Douglas Adams' "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" m.fl. HOAX - engelsk ord for "bluff"/"snyd" etc. Der er en tradition for at lave HOAXES inden for FANDOM. De mest legendariske af slagsen indebar, at en gruppe FANS opfandt en person, lod ham skrive LOCS og udgive FANZINES, med det resultat, at folk til sidst troede på, at han rent faktisk eksisterede. Kun fantasien og straffeloven sætter grænser! HORROR - en særlig genre indenfor den fantastiske litteratur som er populær blandt nogle FANS og hades af andre. HSG/HVAD SKOVSØEN GEMTE - dansk FZ, udgivet af Klaus Johansen, 61 nr , SERCON/FANNISK. Fra nr. 54 navneskift til AMAZING SPACE. HUCKSTER - af engelsk "huckster"/"kræmmer". Om folk der handler med SF-bøger m.m. Et andet udtryk er DEALER. En sådan forretning kan være meget lille eller meget stor. HUCKSTER'S ROOM - det rum hvor man på en CON kan finde de handlendes boder og stande. HYPERFANAC - ekstrem FANAC. Kan forekomme hos de fleste FANS, 13

14 men resulterer næsten altid i BO eller FAFIA med et nervesammenbrud i kufferten. III/iii: ILLO - af "illustration". Om illustrationer i et FANZINE. Se også FILLER og FYLLUSTRATION. INTERCOM - dansk FZ, udgivet af Carsten Andresen og Lis Therkildsen, 11 nr , MEDIAZINE. Et engelsksproget nummer udkom i 1982 (i et for danske FZS astronomisk oplag: 500 eksemplarer). ISH - af "issue"/"nummer", "udgave". Om et nummer af et FANZINE. JJJ/jjj: JUVENILE - engelsk udtryk for bøger beregnet for unge læsere. Dansk form se: B&U. KKK/kkk: KASSETTEZINE - et FZ som er indspillet på bånd. Meget udbredt i Sverige, ukendt i Danmark. KIPPLE - udtrykket stammer fra Philip K. Dick's roman Do Androids Dream of Electric Sheep? hvor det bruges metaforisk om alle de mængder af værdiløse "ting", der fylder verden. Sf-fans bruger ofte udtrykket i en lignende sammenhæng, f.eks. om et FANZINE der er fyldt med ligegyldigt stof. Også navnet på et svensk ZINE. KOINOS KOSMOS - dansk engelsksproget FZ, udgivet af Klaus Johansen, 4 nr , SERCON. LLL/lll: LEDER - de fleste FANEDS holder meget af at skrive en eller anden form for indledning til deres FZ. Se også DEN LANGE RØRENDE. LETTERCOL - af "letter column". Læserbrevsspalten i et FZ. LETTERHACK - de fleste FZS sender frieksemplarer til gengæld for LOCS. Folk, der benytter sig uhæmmet af denne mulighed, kalder man LETTERHACKS. LETTER SUBSTITUTE - en "brev erstatning". FZ som udgives til FANEDS nærmeste bekendtskabskreds i stedet for at skrive breve til dem hver især. LETTERZINE - FZ som hovedsageligt består af breve fra læserne. 14

15 LIMBO - første egentlige danske FZ, udgivet af Jannick Storm, 5 nr Sidste nummer indgik i tidsskriftet "Victor B. Andersens Maskinfabrik" nr.?. 197?. LINO - en bemærkning eller et citat som er anbragt mellem to parallelle linier: Vi venter på Schiøler & Swiatek! Et levn fra dengang layoutmulighederne var mere begrænsede end de er i dag. LMJ - af "loud mouth jackass", et højttalende æsel. Dem er der mange af i FANDOM. Specielt vil mange NEOFANS optræde som sådanne. LNF - af "little name fan" - en FAN som endnu ikke er blevet BNF. LoC - af "Letter of Comment", læserbrev. De fleste FZS har en LETTERCOL for LoCs. LOCUS - verdens førende sf-fagblad, red. Charles N. Brown. Uundværligt for alle der beskæftiger sig seriøst/professionelt med SF. Se også SCIENCE FICTION CHRONICLE. LOGO - titellayoutet på et FZ. MMM/mmm: MAILING - at sende noget ud. Bruges egentlig om udsendelse af en APA. Bruges af og til om udsendelse af et almindeligt FZ i større mængder på en gang. MBSF - forkortelse for det danske sf-magasin Månedens Bedste Science Fiction, der udkom med 16 numre i perioden og som redigeredes af Frits Remar. Udstyret var skrabet (Remar stod for stort set al redigering og oversættelse og hans dengang årige søn illustrerede), men det er immervæk det nærmeste vi herhjemme kommer et egentligt genre-magasin. SFM/Science Fiction Magasinet forsøgte sig nogle år senere i samme udstyr men med færre sider. MIMIO - af "mimiograph", det engelske ord for duplikator. Bruges ikke meget i Danmark, hvor man ikke i mange år har set et duplikeret FZ. MEDIAFAN - om de FANS der primært interesserer sig for sf i relation til STAR TREK, STAR WARS og andre sf-film. De sidste tyve år er der blevet flere og flere af dem, men de plejer ikke at holde så længe. Rigtige FANS hader dem af et godt hjerte. MINIZINE - dansk FZ, udgivet af Henry Madsen og Klaus Johansen (nr. 1-2), derefter Henry Madsen, 12 nr , SERCON. 15

16 MONDÆN - af "mundane" som oprindeligt betyder alt hvad der har med hverdagen at gøre. I FANDOM bruges udtrykket om det, der ligger uden for FANMARK. I Sverige bruges formen MONDÄN i en let nedladende betydning. MYTHOMANIA - dansk FZ, 1-4, Stig W. Jørgensen. Nr. 4 var engelsksproget. NNN/nnn: NEOFAN - en nytilkommen FAN. Karakteriseres ofte ved overivrighed og LMJ-tendenser. NEWSZINE - FZ som primært indeholder nyhedsstof. Der kan være to typer: enten med hovedvægten på FANNISK nyhedsstof, eller sfnyt i almindelighed. NOVELLEZINE - et FANZINE som primært indeholder skønlitterære tekster. NOVUM - dansk FZ, medlemsblad for SFC, 13 nr , 1-12 red. af Stig W. Jørgensen, 13- af Paul Dan Samsig. NYE VERDENER - dansk FZ, udgivet af SFC, 10 nr og 8 nr. (11-18) i Det nærmeste vi i Danmark kommer et såkaldt SEMIPRO MAGAZINE, d.v.s. et blad hvor man betaler for rettighederne men i øvrigt bibeholder et skrabet udstyr. NYHEDSZINE se: NEWSZINE. OOO/ooo: OE - af engelsk "official editor". Den administrativt ansvarlige for en APA, udsendelse medlemslister m.v. Som regel går jobbet på skift, men nogle OE's sidder i årevis. OEP - Ole E. Pettersons initialer - oep var i mange år en af de flittigste illustratorer i de danske FANZINES. OFFSET - betegnelse for trykkemetode. Før fotokopimaskiner dukkede op, var det den mest attråede reproduktionsmetode, men også den mest kostbare. Kun meget velhavende FANS eller klubber kunne være med. ONESHOT - et FZ som kun kommer med det ene nummer. Må ikke forveksles med FZS som går ned efter et enkelt nummer. 16

17 PPP/ppp: PASSIFAN - passiv eller helt inaktiv FAN. PERSONAZINE - FZ som omhandler FANED og hans eller hendes mere private gøremål. Også i formen PERSONALZINE. POLL - af det engelske ord for "afstemning". Udtrykket bruges om de utallige afstemninger, der finder sted inden for FANDOM. Udbredt i Sverige. I Danmark finder der en årlig afstemning sted i forbindelse med uddeling af SFC-PRISEN. PRO - af "professional". Folk som tjener penge ved at beskæftige sig med sf. De kommer ofte, men behøver ikke gøre det, fra en baggrund i FANDOM. For mange FANS er det en hed drøm at blive PRO, men det er få, det lykkes for. En dansk form er PROF eller PROFF. PRODOM - den professionelle sf-verden. PROFAN - en professionel som samtidig er FAN og dermed betegner et positivt modstykke til en DIRTY PRO. PROXIMA - dansk FZ, udgives af SFC, 55(+1) nr , SERCON- ZINE. Mest udbredte danske FZ, omend det er blevet noget ureglmæssigt de senere år, red. Niels Dalgaard. PROZINE - et professionelt magazine. Udtrykket bruges om dels rigtige professionelle magasiner, dels om meget ambitiøse og kvalitetsbetonede FANZINES, hvor FANED rent faktisk tjener penge på at udsende det. Et sjældent fænomen uden for USA. PSEUDONYMER - brugen er meget udbredt i sf og i FANDOM. Der kan være tale om kommercielle pseudonymer (der er grænser for hvor mange noveller en enkelt forfatter kan få i et enkelt magasin), økonomiske pseudonymer (hvis man er sikker på at tabe en sag om bagtalelse), kreative pseudonymer, som er den mest udbredte form i FANDOM (og som benyttes af folk, der ikke rigtig tør lægge deres eget navn til ydgydelserne...). PULP - betegnelse for den særlige papirkvalitet, der benyttedes til triviallitterære produkter i 20'ernes USA. Deraf opstod begrebet "pulp-litteratur". Danske eksempler på slagsen kan være "Kurt Danner", "Styrmand Rasmussen", m.fl. Vi har aldrig haft sf-pulps herhjemme. PULSAR - dansk FZ, udgivet af Niels Dalgaard og Ellen Pedersen (nr. 4-8), 8 nr , SERCONZINE. RRR/rrr: RELAX - dansk FZ, udgivet af Klaus Johansen, 24 nr , SERCON/ FANNISK. RIDER - engelsk for "rytter". Et supplement til et FANZINE, som regel bestående af et enkelt A4-ark. Kan også fungere som forreklame for et endnu ikke udkommet FANZINE. RSN - af "real soon now"/"rigtig snart nu". Ironisk kommentar til FANEDS evindelige forklaringer om, at nu kommer deres næste nummer snart! 17

18 ROSCOE - en af de FANDOMS Ghuder. Optræder som regel i form af en lille bæver. Legenden fortæller, at ved den 200. WORLDCON vil ROSCOE stige ned fra Himlen og tage alle Sande Fans med sig til sin Raket. Hvert år den 4. juli kan man, hvis man er heldig, se ROSCOE fare hen over himlen i sin raket. RÅKRAFT - den stærkeste af alle universets energier: den FANNISKE RÅKRAFT. Udtrykket er udbredt i Sverige. SSS/sss: SCI-FI - forkortelse af Science Fiction. I modsætning til forkortelsen SF, bruges denne form mest af MEDIAFANS og FANS i almindelighed bryder sig meget lidt om den. Man hører det som regel udtalt skaijfaij eller sai-fai. SCIENCE FICTION CHRONICLE - førende fagblad i stil med (og i hælene på) LOCUS, men måske med en smule mere FANNISK stof. SCIENCE FICTION MAGASINET - se: SFM. SCIENCE FICTION REVIEW - i forlængelse af Richard E. Geis' legendariske THE ALIEN CRITIC. Et SEMIPRO FANZINE/kritisk magasin. SEFF - Skandinaviska-europeiska fanfonden/scandinavian-european Fan Fund. En kombineret årlig indsamling og afstemning stiftet i 1983 af Ahrvid Engholm, Erik Andersson og Dave Langford. Formålet er på skift at sende en skandinavisk fan til en europæisk kongres og omvendt en europæisk fan til en skandinavisk kongres. Foreningen er i praksis et rent svensk foretagende, selv om en af kandidaterne i 1987 var en nordmand. SEFF er i dag nærmest jævnet med jorden grundet den store SVENSKE FANFEJDE. SEMIPRO - halvprofessionelt et eller andet. Betydningen kan være både positiv og negativ. SERCON - af "serious and constructive"/ seriøst og konstruktivt. Et centralt begreb indenfor FANAC. Positivt bruges det om FANS, der bestræber sig på at arbejde seriøst med sf. Negativt om FANS, der overdriver deres seriøsitet og ender i almindelig krakilianisme. SERCONFANS lægger som regel en vis distance til FANDOM og drømmer søde drømme om PRODOM. SF - den almindeligt udbredte forkortelse for Science Fiction. Mange FANS foretrækker "sf" for at adskille sig fra partiet af samme navn. 18

19 Betegnelsen SCI-FI bør undgås! SFC - Science Fiction Cirklen. Den største danske sf forening grundlagt Forkortelsen bruges også af Statens Film Central. SFCO - Science Fiction Cirklen Odense, lokalafdeling af SFC. Se også SFK. SFC-PRISEN - Science Fiction Cirklen uddeler hvert år en ærespris efter afstemning blandt medlemmerne indenfor kategorierne: bedste roman, novelle, kritiker, illustrator, film. Prisen har som regel form af en platte (eller i hvert fald en fotokopi af en platte.) SFK - Science Fiction Kredsen, lille eksklusiv klub med hjemsted i Odense. SFM - fork. for Science Fiction Magasinet, der udkom med 7 nr. i perioden De første 5 nr. redigeredes af Bent Irlov. De sidste 2 af en større redaktionskomite. SFSF - Skandinavisk f_rening f_r Science Fiction. Den største svenske sf forening grundlagt SLICKZINES - FANZINES som trykkes på dyrt, glittet papir og tangerer PROZINE-status. Ukendt i Danmark. SMALL PRESS PUBLISHER - en "lille forlægger/et "lille forlag" der udgiver specielle ting i små oplag. Meget udbredt i USA. SMOF - af "Secret Masters Of Fandom". Udtrykket bruges ironisk om FANS, der bilder sig ind at kunne styre og præge udviklingen inden for FANDOM. SPACE OPERA - betegnelse for den mere trivielle form for sf som havde sin store tid i 30'erne og 40'erne. Adskiller sig ikke væsentligt fra al anden triviallitteratur. STORE SVENSKE FEJDE - fandom pendant til Den Store Nordiske Krig (dog med færre deltagere). Et eksempel på hvordan en FEJDE gradvis kan udvikle sig fra det uskyldige over i det paranoide for til sidst at ende i retten... SEFF røg med i faldet og utallige svenske fans vendte FANDOM ryggen i kølvandet på denne affære. SUB - af "subscribe"/at "abonnere". Det har ført til afledninger som sub-zine, et FANZINE der kun fås ved at abonnere. SWAP - af "swap"/"bytte". Det at bytte FANZINES. 19

20 TTT/ttt: TANSTAAFL - af "There Ain't No Such Thing As A Free Lunch, i betydningen "man får ikke noget for ingenting". Udtrykket stammer fra Robert A. Heinleins roman "The Moon Is a Harsh Misstress." TEGNESERIER - se COMICS FANDOM, MEDIA FAN. THISH - af "this issue"/"dette nummer". TOHUBOHU - dansk FZ, udgivet af Niels Dalgaard, 8 nr , FANNISK. TRADE - af det engelske ord for "handel" m.v. Det at bytte FANZINES. TRADEZINE - et FZ som primært indeholder annoncer eller som er fremstillet med henblik på TRADE med andre FZS. TREKKIE - en FAN af den amerikanske TV-serie STAR TREK. Danmarks største TREKKIE hedder Nicolas Barbano. TRUFAN - af "true fan". En ægte FAN. En person, for hvem FANDOM er det centrale i tilværelsen. TYPER - af "typewriter"/"skrivemaskine". Bruges om den skrivemaskine, der er (var?) de fleste FANS kæreste eje (næst efter deres reproduktionsapparat og FZ-samling). TYPO - af "typographical error". VVV/vvv: VHOF - af "Vi Hørte Også Fra". Dansk form af WAHF. VOGON POETRY - udtrykket stammer fra Douglas Adams' "Hitchhiker"-serie. Om en ganske særlig forfærdelig form for lyrik (lig den, de fleste skriver til skuffen). VOLLOV - udtrykket en VOLLOV bruges om en oversættelse, der er fuldstændig håbløs. Det stammer fra 1977 hvor et FANFORLAG brugte en oversætter af dette navn. Har ledt til afledninger som VOLLOV-skala o.l. WWW/www: WAHF - af "We Also Heard From"/"vi hørte også fra". En opsummering af de LoCs, der ikke blev plads til. WIZARD - dansk FZ, udgivet af Carsten Schiøler, 3 nr. 1977, SERCON/FANNISK 20

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

GULDFORFATTER.DK. Livet som forfatter og som forretning

GULDFORFATTER.DK. Livet som forfatter og som forretning GULDFORFATTER.DK Livet som forfatter og som forretning 1 Indhold Overblik... 4 Kapitel 1: Vores drømme... 6 Kapitel 2: Hvad vil du med din bog? Effektiv bogskrivning!... 8 Smart planlægning af dit skriveri...

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Specialreglement for evalueringen af filatelistiske litteratureksponater ved F.I.P.- udstillinger. 1: Eksponater i konkurrenceklassen I overensstemmelse

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat.

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat. - Et spørgsmål om format... Tekst og fotos: Kent Bovin Portrætbilleder har, stort set, altid været højformatbilleder. Går man til en portrætfotograf vil man med næsten 100% sikkerhed få sine portrætbilleder

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold.

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold. BØRN PHOTOS BY ANDERSN Hej igen, hvorfor nu ny hjemmeside, nyt navn og nyt logo? Jeg har efter længere tids overvejelse, valgt og opdele mine personlige collager og min portræt fotografering, af praktiske

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Nu skal vi have avisemne

Nu skal vi have avisemne Avisprojekt i udskolingen 1. udgave, april 2012 Elevvejledning i avisens genrer Nu skal vi have avisemne I skal nu i gang med et avisprojekt, hvor I skal lære om avisens genrer og prøve at skrive nyhedsartikler,

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Undersøgelse af flagermuskasser.

Undersøgelse af flagermuskasser. Undersøgelse af flagermuskasser. Tekst og fotos: Viggo Lind Naturskolen april 2010 I april 2009 blev der opsat 20 nye flagermuskasser i Tarup-Davinde området. Fem større flagermuskasser var blevet sat

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2007

MEDIEINFORMATION 2007 MEDIEINFORMATION 2007 Leder du efter pokerspillere? Så finder du dem her! Danmarks stærkeste pokermagasin ACE er Danmarks største pokermagasin fra pokerspillere til pokerspillere. ACE er skrevet og ejet

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

E- Magazine 2. projekt 2. semester

E- Magazine 2. projekt 2. semester E- Magazine 2. projekt 2. semester Gruppemedlemmer: Mikki Houmand Olsen (www.?) Charlotte Bergstrøm (www.crispydesign.dk/portfolio) Lisbeth Kobberup (www.kobberupdesign.dk/portfolio) Klasse: MULB Landingpage:

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Præsentation af FOX WakeTour 2006

Præsentation af FOX WakeTour 2006 Præsentation af FOX WakeTour 2006 FOX WakeTour er et dynamisk event der henvender sig til unge. FOX WakeTour består af en Wakeboard konkurrence med 4 event stops gennem juli og august måned to stops i

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere