af Walter F. Lake & H.S. Ghemte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Walter F. Lake & H.S. Ghemte"

Transkript

1 FANSKDANSK ORDBOG

2 DANSK-FANSK/FANSK-DANSK ORDBOG OVER DET FANSKE SPROG af Walter F. Lake & H.S. Ghemte Denne "Ordbog over det fanske sprog" er ment som en hjælp til dem, der af den ene eller den anden grund får brug for at sætte sig ind i den særlige terminologi, der er opstået i miljøet omkring science fiction, den såkaldte SF-FANDOM. Der er tale om et ret snævert miljø, der opstod i slutningen af 20'erne i USA, og helt frem til 60'erne var det et fænomen som overvejende fandtes i den engelsktalende verden. Men i de sidste tyve år er FANDOM dukket op over det meste af kloden og har i nogen grad holdt fast ved de gamle "traditioner", herunder brugen af en lang række vendinger, der enten er afledninger af "mondæne" udtryk eller sproglige nyskabelser. Brugen kan være svær at fastslå helt specifikt, ligesom betydningen kan nuancere sig fra land til land og fra årti til årti. De fleste udtryk kan man imidlertid være rimelig sikker på at finde beskrevet i denne lille bog. Skulle man støde på udtryk, som ikke findes her, bør man tage tre forbehold: 1) er det en trykfejl (eller blot manglende CORFLU?), 2) er det FANEDS egen idiosynkratisme, 3) er det en meget speciel afledning? I de to første tilfælde, må man tage sin fantasi til hjælp, i det sidste kan man forsøge at slå op under beslægtede former eller de enkelte elementer. I Danmark har man, som i de fleste andre lande, holdt fast ved de oprindelige "anglo-amerikanske" former, selvom de af og til optræder i let modificeret form. Således ser man af og til FANZINE blive til FANSIN eller FANSINE o.s.v., ligesom der indenfor rammerne af den danske fandom er opstået et antal nationale FANNISKE udtryk. Disse er medtaget på lige fod med alle andre i oversigten og det samme gælder enkelte norske og svenske udtryk, som har eller er ved at vinde indpas også her i landet. Der sker hele tiden noget nyt indenfor rammerne af FANDOM og før eller siden bliver det derfor nok nødvendigt med en revideret udgave af denne bog. Har man spørgsmål og kommentarer, kan man skrive til mig. Til slut skal jeg nævne mine primære kilder: The Neo-fan's Guide, redigeret af Bob Tucker, revideret af Linda Bushyager og Linda Lounsberry, 3. udgave, august 1973, i anledning af den 31. WORLDCON. Jeg har her hentet størstedelen af de traditionelle fanudtryk, men har udeladt en lang række, hvis brug enten er meget begrænset eller hvis betydning er meget speciel. Gafiacs praktiska och oundvarbara fanniske ordlista för neos och andra djur, redigeret af John-Henri Holmberg. Indgår som supplement til fanzinet GAFIAC nr. 48, Stockholm, august Herfra stammer en del af de specifikt skandina-viske fanudtryk. 2

3 En guide til science fiction fandom, redigeret af Niels Dalgaard, Tohubohu Press Herfra kommer enkelte danske udtryk, medens andre er udeladt, da de efter min bedste overbevisning aldrig har været benyttet (af andre end Niels selv). EFTERSKRIFT TIL 3. UDGAVE: Denne "ordbog" blev oprindelig publiceret i et lille hæfte i meget lille oplag og primært distribueret til mine nærmeste venner i miljøet, og senere - i en noget udvidet form - i SFK's 1991/92-årbog. Jeg har siden da modtaget en mængde opfordringer til dels et genoptryk, dels en udvidelse. Udover en række rettelser og endnu flere tilføjelser finder man her de fleste skandinaviske fanzines af betydning medtaget, samt de vigtigste udenlandske fanzines og semiprofessionelle magasiner. Desuden er medtaget visse sf-specifikke udtryk - som FTL for faster than light m.v. - en del illustrationer af omslag til nogle af de mest karakteristiske danske og nordiske fanzines, samt et særligt afsnit med data om de mest navnkundige danske fans. Det skal beklages, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at fremskaffe fulde biografiske data, men de fleste af disse mennesker er for længe siden forsvundet i den mondæne verdens fristelser... Siden disse linier blev skrevet for snart fem år siden er der sket en del. Den danske SF-fandom er, om ikke døende, så i temmelig dårlig form, og de fleste aktiviteter er i dag koncentreret omkring foreningen i København - SFC - og en håndfuld enkeltpersoner spredt ud over landet. Mange af de aktiviteter og mennesker, der traditionelt hørte hjemme indenfor rammerne af SF-miljøet, er enten forsvundet eller har fundet andre græsgange. Nogle vil finde denne udvikling begrædelig, andre vil se den som en naturlig konsekvens af udviklingen. På den baggrund antager denne pamflet efterhånden mere karakter af gravskrift end egentlig tilsigtet. Men det forkommer på den anden side temmelig usandsynligt, at en revival skulle være lige om hjørnet... Odense, marts 1994, Walter F. Lake 3

4 AAA/aaa: -AC - af "active" eller "activity", bruges i alle mulige sammensætninger omkring FANAC. Den danske form er "-AK", men den har ikke vundet den store udbredelse. ACTIFAN - aktiv FAN involveret i forskellige former for FANAC. ADZINE - et FANZINE som primært indeholder annoncer. En sammentrækning af "advertisement & fanzine". AKTIONÆRDIVISIONEN - støtteforening oprettet i 1977 for at hjælpe SFC ud af den økonomiske klemme efter FABULA 77. Gik langsomt i opløsning efter at have opfyldt sit formål. ALFRED - af "ALternativ Fanzine REDaktør". Dansk form af FANED og variant af FANRED skabt af Bjarne Lund-Jensen. ALGERNON - norsk fanzine udg. af "Aniara", Studentenes SF Klub, Oslo Universitet. Opkaldt efter den engelske digter Algernon Swinburne. 27 nr Udgivelsen forventes genoptaget. ALIEN - af engelsk "fremmed". Bruges i SF om allehånde væsener fra fremmede kloder. Blev for alvor kendt i offentligheden efter filmen af samme navn. ALIEN CRITIC, THE - legendarisk amerikansk FZ udgivet af Richard E. Geis for hvilket han vandt en hel stribe HUGO'er. Fra nr. 12 (1975) som SCIENCE FICTION REVIEW. AMAZING SPACE - dansk FZ udgivet af Klaus Johansen, Palle Juul Holm m.fl. Som regel i APA-sammenhæng. 3 nr Fra 1989 navnebytte med HSG. ANDEN FANDOM - udtrykket bruges om aktiviteter, der ligger uden for sf og nærmeste omegn. Eks. på ANDEN FANDOM er ROLLESPIL, TEGNESERIER, FILM m.m. Se også FRINGE FAN. ANDROID - et "kunstigt" menneske "skabt" på biologisk basis. Modsat ROBOT og CYBORG. ANNISH - "anniversary issue". Bruges i dag mest om FZ der kun kommer en gang om året (eller sjældnere). Af og til benyttes det også om jubilæums-udgaver - i anledning af nr. 10, 25, 50 etc, og sjældnere for at fejre redaktørens runde fødselsdage. APA - forkortelse af "Amateur Press Association". En sammenslutning af FANS, der udgiver hver sit FANZINE i et oplag som svarer 4

5 til antallet af medlemmer i APA'en, og som udelukkende distribueres inden for denne kreds. En APA administreres af en "OE" eller "Official Editor", der sørger for udsendelse. Fænomenet er lidet kendt i DK, men kendes i Sverige og Norge. APAN - FAN som er medlem af en APA. ARCANA - dansk FZ, udgivet af foreningen TARTAROS og redigeret af Mads Dam-Larsen. 2 nr. i 87, SERCON/ HORROR. Nedlagt. ARKIVZINE - et FANZINE som primært indeholder materiale af bibliografisk eller biografisk art, eller som optrykker småartikler, anmeldelser o.l. BBB/bbb: BABYFAN - bruges om nyfødte hvis forældre er FANS eller om FANS, der opfører sig barnligt. BACKISH - af "back issue", om de tidligere udkomne numre af et FZ. BACOVER - af "backcover", bagsiden af en tryksag. BALTHAZAR - dansk FZ, udgivet af Bjarne Lund-Jensen, 11 numre , fortsatte som FANSINET, FANNISK. BEANIE - den lille kalotagtige hat som foroven er forsynet med en lille propel. For mange er det indbegrebet af FANNISKHED at bære en sådan (især forsynet med en lille batterimotor der får propellen til at snurre rundt...). For andre er det latterligt. Vittighedstegnerne bruger den ofte til at fremstille prototypen på det latterligste af alt: en SF FAN... BEM - af "bug eyed monster", det "insekthovedede uhyre" som kendes fra utallige gamle sf-film. Dengang tog man dem alvorligt, det gør man ikke længere. BLOCH-AUKTION - et begreb skabt af den amerikanske FAN og forfatter Robert Bloch. Arrangørerne af en CON - f.eks. - bortauktionerer en times samvær med en kendt person til den højstbydende. Det skal understreges, at der udelukkende er tale om almindeligt socialt samvær! BLOG - betegnelsen for en mystisk FANNISK drik opfundet i 5

6 Liverpool. I dag dækker udtrykket enhver blanding af forhåndenværende materialer som indtages oralt. BLURP - uoversætteligt engelsk udtryk. Bruges som regel om den reklametekst, der findes på omslaget (oftest bagsiden af et FANZINE). Bruges nedsættende om noget, der ikke virker helt gennemtænkt. I enkelte danske FANZINES bruges udtrykket synonymt med LEDER. Staves også "blurb". BLURP - dansk APA-zine udg. af Klaus Johansen, , FANNISK. BNF - af "big name fan", en hædersbetegnelse, man ikke uden videre kan udstyre sig selv med. Når en tilpas stor del af FANDOM begynder at benævne en BNF, er den hjemme. Kan man ikke blive PRO, kan man stræbe efter BNF-status. BO - af "burned out", "udbrændt". Indtræder ofte i forbindelse med overdreven FANAC og kan føre til GAFIA eller FAFIA. BRECK-ZINE - udtrykket stammer fra Johnny Brecks karakteriske måde at lave FZS på. Nedsættende om et FZ, der forekommer rodet og uigennemtænkt. Positivt fra folk, der foretrækker den slags FZS. BRUDTE GRÆNSER - dansk FZ, udgivet af Jens-Chr. Kjær, 8 nr., , SERCON. B&U - af "børne og ungdoms", bruges om bøger m.m., som er beregnet for de yngre læsere. Se JUVENILE. BYTTEABONNEMENT - eller BYTTEABO. Når man abonnerer på et andet FANZINE ved at sende sit eget i bytte. Normalt er FANEDS altid rede til at bytte med andre FANZINES, men der kan være undtagelser. CCC/ccc: CARBONZINE - et FANZINE som fremstilles på en skrivemaskine ved hjælp af gennemslagspapir. Oplaget er selvsagt yderst begrænset og metoden praktiseres stort set ikke i dag. CoA - af "change of adress", ny adresse. De fleste FANZINES har en fast rubrik med denne overskrift, hvor man kan følge med i andre 6

7 FANS flytterod. COFUZINE - af "confused fanzine", et forvirret og usammenhængende FANZINE, rodet såvel indholdsmæssigt som layoutmæssigt. Ofte fremstillet i en større eller mindre brandert. COLLECTING FAN - ikke, som man måske skulle tro, en FAN, der samler på andre FANS, men derimod en FAN, der mere er SAMLER end FAN. De udgør en lidt ugleset gruppe, men det er takket være dem, at de fleste bibliografier og index'er i årenes løb er blevet til. COMBOZINE - af "combined fanzine", når to eller flere FANEDS går sammen om at lave et ZINE i fællesskab. FYNZINE 84 er et dansk sådant. COMICS - det amerikanske ord for tegnede serier. Bruges i mange sammenhænge: SF-COMICS etc. COMICS FANDOM - "tegneserie fandom". Der er stadig en sådan i Danmark, men den er ikke så stor og aktiv som førhen. CON - af "convention", kongres. Udtrykket dækker stort set alle lejligheder hvor sf-fans er samlet omkring mere eller mindre planlagte aktiviteter. Små lokale CONS samler måske tyve deltagere, den årlige verdenskongres, WORLDCON, sjældent mindre end CON'er kan være åbne for alle eller de kan være beregnet for den egentlige FANDOM. CONREP - af "convention report". En rapport fra en FANS deltagelse i en sf CON, som regel skrevet til et FANZINE. En dansk form er CONRAP, en anden KONGRAP. CON SOCIETY - bruges om den kreds af mennesker, klub eller anden institution, som går sammen om at arrangere og afholde en CON, hvorfor de som regel har en kort levetid. I dag er det som regel altid veletablerede foreninger, der påtager sig den slags arangementer. På dansk bruges betegnelsen KONGRES KOMITE. CONVENTION FAN - CONFAN, en FAN, der kun viser sig til CONs og lignende store arrangementer. CORFLU - af "correcting fluid", korrekturlak. Stammer fra dengang, hvor de fleste fanzines blev fremstillet v.h.a. sværtestencils. På dansk også kendt som "fjumrelak". CRIFANAC - af "critical fanactivity", om FANAC på et mere litteraturvidenskabeligt plan. Dengang SF endnu ikke var lukket ind i varmen på universiteterne var CRIFANAC ofte en ret kontroversiel aktivitet. Det er mindre udtalt i dag, hvor der hvert år skrives bunker af opgaver om sf og beslægtede emner og hvor aviserne og de litterære tidsskrifter er fulde af dybsindige analyser. CRITIFAN - dansk engelsksproget FZ, udgivet af Niels Dalgaard og Ellen Pedersen, 2 nr , SERCON. CRUD - beslægtet med "crap", der blandt meget andet også kan betyde "lort". Et CRUDZINE kan man således bruge til at tørre røv i. DDD/ddd: DANCON - af "Danish convention". Betegnelsen for den årlige danske 7

8 sf CON. Det siger lidt om FANS hang til anglicismer, at udtrykket er skabt herhjemme. Bemærk at det også kan betyde det danske element i en FN-styrke. DANFAN - af "Danish fan". Endnu en lokalt skabt anglosisme. Også navnet på et nu nedlagt FANZINE. Formen kunne også stamme fra "dansk fan", men det minder for meget om "danskvand", til at det lyder særlig sandsynligt. DEADLINE - mondænt udtryk som angiver sidste frist for aflevering af materiale til en publikation. I DK ser man af og til udtrykket "dødslinie" anvendt. DEN LANGE RØRENDE - udtryk skabt af Frits Remar i 1979 om den særlige kategori af LEDERE, der primært handler om hvor ufattelig svært det har været for FANED overhovedet at få sit ZINE udgivet. DIANETICS - en småreligiøs pseudovidenskab som af visse mennesker forbindes med SF. Opfinderen af D, Ron Hubbard, begyndte som SF-forfatter og en del FANS har beklageligvis fundet D tiltrækkende. DICKHEAD - en FAN af den amerikanske forfatter Philip K. Dick, der efter sin død har opnået nærmest kultagtig status. Mange DICKHEADS er rene FUGGHEADS... DIRTY PRO - "en skide professionel". Se PRO. Rønnebærene er sure... DNP - af "do not print"/"må ikke trykkes". Bruges i samme betydning som DNQ, men kan også betyde, at den novelle eller artikel, man har fremsendt under ingen omstændigheder må trykkes, før man har haft lejlighed til at rette den igennem. DNQ - af "do not quote"/"må ikke citeres". Bruges når man vil markere, at et brev eller en del af et brev ikke må offentliggøres. Det hører til god tone at respektere dette! EEE/eee: EFTERÅRSFESTIVAL - SFC afholdt tre CON'er under dette navn i 1977, 1978 og 1979, det skulle have været starten på et årligt afslappet arrangement for inderkredsen af FANDOM. EGOBOO - af "ego boosting". Nogle går ind i FANDOM fordi de ikke kan få udløb for deres ego andre steder. Andre får det som en positiv sidegevinst. 8

9 ESP - af "Extra Sensory Perception"/egl. "sansninger som ligger ud over det normale sanseapparats kapacitet. Et centralt tema i SF. (Men ikke ret mange FANS tror på den slags). ET - af "extra terrestrial"/"ikke af denne jord". Oprindelig et dybt seriøst videnskabeligt fagudtryk. Efter filmen af samme navn, "E.T.", bruges det ofte til at karakterisere en bestemt form for sf. EX-FAN - en tidligere FAN. Nogle går og smækker med døren. Andre forsvinder bare lige så stille. Atter andre kan bruge år på at forberede og effektuere deres status som EX-FAN. Ikke så få vender siden hen tilbage igen som ACTIFANS... FFF/fff: FAAN - form af FAN. De ekstra "A" (der kan sågar være to ekstra "A"'er), angiver, at der er tale om en ægte fan, for hvem FANDOM og FANAC er vigtigere end sf. Bruges i en del sammensætninger: FAAN FICTION, FAANZINE m.fl. Fænomenet er ikke udbredt i DK. FABULA - der har været afholdt to CONS i Danmark under FABULAnavnet. Den første i 1977, som stadig er en af de største i Norden, den anden i 1980, blev knapt så stor. En tredie planlægges til afholdelse i FAFIA - af engelsk "Forced Away From It All". Når man tvinges væk fra FANAC på grund af ydre omstændigheder såsom ægteskab, børn, arbejde, uddannelse o.h.v.j. Se også GAFIA. FAKEFAN - af engelsk "fake"/"falsk", "uægte" m.v. Bruges om FANS, der mænger sig med FANDOM uden at udføre FANAC eller kende noget til sf. Bruges af og til i betydningen "kværulant". Må ikke forveksles med FRINGEFAN. FAN - en som er "fan" af noget. Findes i mange forskellige sammenhænge: COLLECTINGFAN, CONVENTIONFAN, ACTIFAN, PASSIFAN, NEOFAN, FRINGEFAN, SERCONFAN, TRUFAN. Udtrykket bruges i dag generelt i mange sammenhænge: rock-fans, tegneseriefans. Det er måske værd at bide mærke i, at udtrykket er afledt af "fanatiker"... FANAC - af "fan activity". Betegnelsen for enhver form for aktivitet indenfor FANDOM. Staves også "fanak". FANAC - svensk FZ udg. som medlemsblad for foren. SFSF. 118 nr. 19??

10 FANARKISTER - af "fanniske anarkister". Et noget uigennemskueligt begreb, som rummer både politisk orienterede anarkister, samt folk der i FANDOM, med dens udtalte individualisme, ser et anarkistisk ideal realiseret. FANDOM - samlebetegnelse for totalsummen af sf-fanac. Man taler om FANDOM på mange niveauer: skandinavisk FANDOM, den danske FANDOM, den fynske FANDOM o.s.v. FANDOM - svensk FZ udg. af Anders Bellis, John-Henri Holmberg m.fl. Kunne være blevet det førende fanniske nyhedszine i Sverige, men der udkom kun et enkelt nummer... FANED - af "fanzine editor". Den som redigerer og/eller udgiver et FANZINE. En dansk form er FANRED og ALFRED. FANFLAB - undergruppe indenfor en FANDOM. FAN FICTION - fiktion skrevet af FANS. Modsat FAAN FICTION (se FAAN), der handler om FANDOM og FANS. Man skriver FAN FICTION indtil nogen er villige til at betale en for udgydelserne, så skifter man til PRODOM. Man skal være opmærksom på, at udtrykket i dag ofte bruges i samme betydning som FAAN FICTION. FAN FORLAG - et forlag, som regel meget lille, der drives af en eller flere FANS, som regel i håbet om, at det en dag skal blive til et rigtigt forlag. FANGATHERING - af "gathering"/forsamling. Bruges om forskellige former for FANNISKE sammenkomster. FANHISTORIE - af "fan history". FANS elsker at skrive deres egen og tidligere FANDOMMES historie. Det kan være alt fra meget personlige autobiografier til dybt seriøs historieskrivning. FAN MAGAZINE - dansk FZ, udgivet af Johnny Breck, 8 nr , FANNISK. FANMARK - fannisk form af Danmark. Kan også være synonymt med den del af Danmark som udgør den danske FANDOM. FANNE - hunkønsform af FAN. En anden form er FEMMEFAN. FANNISK - alt hvad der vedrører FANDOM etc. Staves også FANISK. FANNISK ZINE - et fanzine som primært handler om FANDOM og mindre om sf. De kan som regel kun erhverves gennem BYTTE eller TRADE. FANRED - dansk form af FANED. Alternativt bruges ALFRED. FANSIN - dansk form af FANZINE. FANSINET - dansk FZ, udgivet af Bjarne Lund-Jensen, 9 nr , i 1993 genoplivet som APA-ZINE, SERCON. FANSLANG - af "fannisk slang". Betegnelsen for den særlige FANNISKE terminologi. Se nærmere i forordet. FANTASY - opfattes som regel modsat i forhold til SF, d.v.s. uden et "videnskabeligt" element, men der er skrevet tykke bøger om det emne, og ingen er endnu enige om en definition. FANTOLOGI - af "fan anthology". En antologi sammensat af en enkelt FANS tekster, et enkelt års bedste tekster m.m. FANYTT - svensk FZ udg. af Ahrvid Engholm. Førende nyheds-zine i 10

11 Sverige. 148 nr , derefter nyt navn som SCIENCE FICTION JOURNALEN. FANZINE - af "fan magazine". Et blad som produceres af FANS og som primært læses af andre FANS. Et FANZINE kan være alt fra to sider skrevet på skrivemaskine med karbonpapir i fem eksemplarer, til professionelle produktioner med oplag på adskillige tusinde eksemplarer. Der findes en mængde forskellige former: GENZINES, SERCON ZINES, PERSONAZINES, FANNISKE ZINES, AD-ZINES, ARKIV ZINES, KASETTEZINES m.fl. En dansk form er FANSIN. FANZINE BLOKADE - af og til opstår der heftige uoverensstemmelser indenfor FANDOM. Konsekvensen kan være at visse FANS eller FANEDS bliver udsat for en FANZINE BLOKADE af andre FANS. D.v.s. at man opfordrer til ikke at sende dem breve og lignende. En måde at isolere uønskede elementer i FANDOM. FANZINE FAN - en FAN som primært interesserer sig for at lave og/ eller samle/læse FANZINES. FEJDE - se FEUD. FEMMEFAN - hunkønsform af FAN. Se også FANNE. FEN - flertalsform af FAN. Udtrykket bruges ikke meget i dag, hvor det er afløst af FANS. FEUD - når der inden for FANDOM opstår uoverensstemmelser, taler man som regel om "feuds" eller "fejder". De kan være af kortere eller længere varighed. I enkelte tilfælde har de udviklet sig til livslange fjendskaber. FIAWOL - af "Fandom Is A Way Of Life"/Fandom er en livsstil. Om de FANS for hvem FANAC og FANDOM er det primære indhold i tilværelsen. Specielt i USA og England finder man miljøer, hvor man lever konsekvent efter denne devise. Modsat FIJAGH. FICTIONZINES - fanzines hvis indhold primært består af fiktionstekster. En dansk form er NOVELLEZINE. FIJAGH - af "Fandom Is Just A Goddam Hobby". Om de FANS for hvem FANAC og FANDOM ikke er så centralt som FIAWOL stilen er udtryk for. FILKSONG - forvanskning af "folk song". Parodi på klassiske folkesange og viser eller nyskrevne tekster med FANNISK indhold. Ikke ret udbredt i Danmark, hvorimod det i England og USA er en fornemt udviklet kunstart. FILLER - af "filler"/noget som "udfylder". Bruges om mindre tekststumper og tegninger, der benyttes til at udfylde ledige pladser i et FANZINE. Om tegninger bruges udtrykket FILLO og i Danmark FYLLUSTRATION. FMZ - en mulig forkortelse af "FanMagaZine". Se FZ. FORUM FABULATORUM - dansk FZ, udgivet af Morten R. Sørensen, 16(+1) nr , NOVELLEZINE. FOUT - FANNISK nonsensord i stil med "Nej, hvor vi gungrer, sagde musen til elefanten!". Bruges som regel i en lidt nedladende betydning. 11

12 FREEZINE - et "free"/"gratis" fanzine. Hænger som regel sammen med, at FANED har for mange penge, eller ikke kan få folk til at betale penge for sit produkt. Ikke udbredt i Danmark. FRINGE - af "the fringe"/"udkanten". De områder som ligger på kanten til eller uden for sf, men som alligevel dyrkes af en del FANS, såsom HORROR, TEGNESERIER o.l. Folk som primært dyrker disse ting, kaldes FRINGEFANS og dem lader der til at blive stadig flere af. FTL - af "Faster Than Light". Denne fremdriftsmåde gør det muligt at rejse mellem stjernerne med overlyshastighed, i hvert fald i SF. FUGGHEAD - afledning af "fuck". En FANNISK tåbe eller blot en meget utålelig FAN. Ofte fejlstavet som Fughead. FYLLUSTRATION - se FILLER. FYNCON - betegnelse for de DANCONs, der har været afholdt på Fyn i årene 1978, 1981 og Kun den sidste var dog officielt nummeret. FYNDOM - et særligt udtryk for den fynske FANDOM. FYNZINE - dansk FZ, FYNZINE-84 af Klaus Johansen og Bjarne Lund-Jensen i 1984, FYNZINE-87 af Klaus Johansen i 1987, SERCON. FZ - gængs forkortelse af FANZINE, FZS i flertal. GGG/ggg: GAFIA - udtryk skabt af den amerikanske fan Richard Wilson af "Get Away From It All". Den oprindelige betydning var, at man via FANDOM kom væk fra den trælse hverdag, men betydningen i dag er den omvendte: nemlig at komme væk fra FANDOM. GAFIAC - svensk FZ udg. af John-Henri Holmberg. 50 nr. 19?? -. Navnet er en sammentrækning af "GAFIA" og "FANAC", to modsætninger. Var i mange år det førende fanniske FZ i Sverige. Sluttede af med et spektakulært 160 siders nr. 50. GENZINE - af "general circulation fanzine". Et FANZINE som i princippet udsendtes til enhver, der betalte eller på anden måde opfyldte betingelserne. Siden hen om et FZ med et indhold af blandet karakter i modsætning til andre typer, såsom SERCON og FANNISKE ZINES. GHEMTES MAGASIN - se HSG. 12

13 GoH - af "Guest of Honour". Betegnelsen for æresgæsterne ved en CON. Som regel drejer det sig om kendte PROS. GOSHWOWOBOYOBOY - I 1939 bragte det amerikanske magasin "Time" en rapport fra en CON, og hævedede, at det var med dette tilråb, at FANS hilste nye historier. "Time" karakteriserede også CONdeltagerne som "pulplitteraturens jitterbuggere". I dag bruges udtrykket om FANS der først lige for nylig har opdaget sf og/eller FANDOM, og som derfor er tilbøjelige til at være overentusiastiske. Se også LMJ og NEO. HHH/hhh: H - af en eller anden grund, har FANS valgt at "fannificere" almindelige ord ved at placere et "H" i dem. Således siger en rigtig FAN ikke "øl", men "ØHL", ligesom man kan fannificere sit navn fra Erik til Ehrik. HEKTO - den gamle hektografiske reproduktionsmetode som ingen længere bruger. Anvendes humoristisk hvor en tryksags tekniske kvalitet ikke er helt vellykket. HITCHER - en FAN af den engelske forfatter Douglas Adams' "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" m.fl. HOAX - engelsk ord for "bluff"/"snyd" etc. Der er en tradition for at lave HOAXES inden for FANDOM. De mest legendariske af slagsen indebar, at en gruppe FANS opfandt en person, lod ham skrive LOCS og udgive FANZINES, med det resultat, at folk til sidst troede på, at han rent faktisk eksisterede. Kun fantasien og straffeloven sætter grænser! HORROR - en særlig genre indenfor den fantastiske litteratur som er populær blandt nogle FANS og hades af andre. HSG/HVAD SKOVSØEN GEMTE - dansk FZ, udgivet af Klaus Johansen, 61 nr , SERCON/FANNISK. Fra nr. 54 navneskift til AMAZING SPACE. HUCKSTER - af engelsk "huckster"/"kræmmer". Om folk der handler med SF-bøger m.m. Et andet udtryk er DEALER. En sådan forretning kan være meget lille eller meget stor. HUCKSTER'S ROOM - det rum hvor man på en CON kan finde de handlendes boder og stande. HYPERFANAC - ekstrem FANAC. Kan forekomme hos de fleste FANS, 13

14 men resulterer næsten altid i BO eller FAFIA med et nervesammenbrud i kufferten. III/iii: ILLO - af "illustration". Om illustrationer i et FANZINE. Se også FILLER og FYLLUSTRATION. INTERCOM - dansk FZ, udgivet af Carsten Andresen og Lis Therkildsen, 11 nr , MEDIAZINE. Et engelsksproget nummer udkom i 1982 (i et for danske FZS astronomisk oplag: 500 eksemplarer). ISH - af "issue"/"nummer", "udgave". Om et nummer af et FANZINE. JJJ/jjj: JUVENILE - engelsk udtryk for bøger beregnet for unge læsere. Dansk form se: B&U. KKK/kkk: KASSETTEZINE - et FZ som er indspillet på bånd. Meget udbredt i Sverige, ukendt i Danmark. KIPPLE - udtrykket stammer fra Philip K. Dick's roman Do Androids Dream of Electric Sheep? hvor det bruges metaforisk om alle de mængder af værdiløse "ting", der fylder verden. Sf-fans bruger ofte udtrykket i en lignende sammenhæng, f.eks. om et FANZINE der er fyldt med ligegyldigt stof. Også navnet på et svensk ZINE. KOINOS KOSMOS - dansk engelsksproget FZ, udgivet af Klaus Johansen, 4 nr , SERCON. LLL/lll: LEDER - de fleste FANEDS holder meget af at skrive en eller anden form for indledning til deres FZ. Se også DEN LANGE RØRENDE. LETTERCOL - af "letter column". Læserbrevsspalten i et FZ. LETTERHACK - de fleste FZS sender frieksemplarer til gengæld for LOCS. Folk, der benytter sig uhæmmet af denne mulighed, kalder man LETTERHACKS. LETTER SUBSTITUTE - en "brev erstatning". FZ som udgives til FANEDS nærmeste bekendtskabskreds i stedet for at skrive breve til dem hver især. LETTERZINE - FZ som hovedsageligt består af breve fra læserne. 14

15 LIMBO - første egentlige danske FZ, udgivet af Jannick Storm, 5 nr Sidste nummer indgik i tidsskriftet "Victor B. Andersens Maskinfabrik" nr.?. 197?. LINO - en bemærkning eller et citat som er anbragt mellem to parallelle linier: Vi venter på Schiøler & Swiatek! Et levn fra dengang layoutmulighederne var mere begrænsede end de er i dag. LMJ - af "loud mouth jackass", et højttalende æsel. Dem er der mange af i FANDOM. Specielt vil mange NEOFANS optræde som sådanne. LNF - af "little name fan" - en FAN som endnu ikke er blevet BNF. LoC - af "Letter of Comment", læserbrev. De fleste FZS har en LETTERCOL for LoCs. LOCUS - verdens førende sf-fagblad, red. Charles N. Brown. Uundværligt for alle der beskæftiger sig seriøst/professionelt med SF. Se også SCIENCE FICTION CHRONICLE. LOGO - titellayoutet på et FZ. MMM/mmm: MAILING - at sende noget ud. Bruges egentlig om udsendelse af en APA. Bruges af og til om udsendelse af et almindeligt FZ i større mængder på en gang. MBSF - forkortelse for det danske sf-magasin Månedens Bedste Science Fiction, der udkom med 16 numre i perioden og som redigeredes af Frits Remar. Udstyret var skrabet (Remar stod for stort set al redigering og oversættelse og hans dengang årige søn illustrerede), men det er immervæk det nærmeste vi herhjemme kommer et egentligt genre-magasin. SFM/Science Fiction Magasinet forsøgte sig nogle år senere i samme udstyr men med færre sider. MIMIO - af "mimiograph", det engelske ord for duplikator. Bruges ikke meget i Danmark, hvor man ikke i mange år har set et duplikeret FZ. MEDIAFAN - om de FANS der primært interesserer sig for sf i relation til STAR TREK, STAR WARS og andre sf-film. De sidste tyve år er der blevet flere og flere af dem, men de plejer ikke at holde så længe. Rigtige FANS hader dem af et godt hjerte. MINIZINE - dansk FZ, udgivet af Henry Madsen og Klaus Johansen (nr. 1-2), derefter Henry Madsen, 12 nr , SERCON. 15

16 MONDÆN - af "mundane" som oprindeligt betyder alt hvad der har med hverdagen at gøre. I FANDOM bruges udtrykket om det, der ligger uden for FANMARK. I Sverige bruges formen MONDÄN i en let nedladende betydning. MYTHOMANIA - dansk FZ, 1-4, Stig W. Jørgensen. Nr. 4 var engelsksproget. NNN/nnn: NEOFAN - en nytilkommen FAN. Karakteriseres ofte ved overivrighed og LMJ-tendenser. NEWSZINE - FZ som primært indeholder nyhedsstof. Der kan være to typer: enten med hovedvægten på FANNISK nyhedsstof, eller sfnyt i almindelighed. NOVELLEZINE - et FANZINE som primært indeholder skønlitterære tekster. NOVUM - dansk FZ, medlemsblad for SFC, 13 nr , 1-12 red. af Stig W. Jørgensen, 13- af Paul Dan Samsig. NYE VERDENER - dansk FZ, udgivet af SFC, 10 nr og 8 nr. (11-18) i Det nærmeste vi i Danmark kommer et såkaldt SEMIPRO MAGAZINE, d.v.s. et blad hvor man betaler for rettighederne men i øvrigt bibeholder et skrabet udstyr. NYHEDSZINE se: NEWSZINE. OOO/ooo: OE - af engelsk "official editor". Den administrativt ansvarlige for en APA, udsendelse medlemslister m.v. Som regel går jobbet på skift, men nogle OE's sidder i årevis. OEP - Ole E. Pettersons initialer - oep var i mange år en af de flittigste illustratorer i de danske FANZINES. OFFSET - betegnelse for trykkemetode. Før fotokopimaskiner dukkede op, var det den mest attråede reproduktionsmetode, men også den mest kostbare. Kun meget velhavende FANS eller klubber kunne være med. ONESHOT - et FZ som kun kommer med det ene nummer. Må ikke forveksles med FZS som går ned efter et enkelt nummer. 16

17 PPP/ppp: PASSIFAN - passiv eller helt inaktiv FAN. PERSONAZINE - FZ som omhandler FANED og hans eller hendes mere private gøremål. Også i formen PERSONALZINE. POLL - af det engelske ord for "afstemning". Udtrykket bruges om de utallige afstemninger, der finder sted inden for FANDOM. Udbredt i Sverige. I Danmark finder der en årlig afstemning sted i forbindelse med uddeling af SFC-PRISEN. PRO - af "professional". Folk som tjener penge ved at beskæftige sig med sf. De kommer ofte, men behøver ikke gøre det, fra en baggrund i FANDOM. For mange FANS er det en hed drøm at blive PRO, men det er få, det lykkes for. En dansk form er PROF eller PROFF. PRODOM - den professionelle sf-verden. PROFAN - en professionel som samtidig er FAN og dermed betegner et positivt modstykke til en DIRTY PRO. PROXIMA - dansk FZ, udgives af SFC, 55(+1) nr , SERCON- ZINE. Mest udbredte danske FZ, omend det er blevet noget ureglmæssigt de senere år, red. Niels Dalgaard. PROZINE - et professionelt magazine. Udtrykket bruges om dels rigtige professionelle magasiner, dels om meget ambitiøse og kvalitetsbetonede FANZINES, hvor FANED rent faktisk tjener penge på at udsende det. Et sjældent fænomen uden for USA. PSEUDONYMER - brugen er meget udbredt i sf og i FANDOM. Der kan være tale om kommercielle pseudonymer (der er grænser for hvor mange noveller en enkelt forfatter kan få i et enkelt magasin), økonomiske pseudonymer (hvis man er sikker på at tabe en sag om bagtalelse), kreative pseudonymer, som er den mest udbredte form i FANDOM (og som benyttes af folk, der ikke rigtig tør lægge deres eget navn til ydgydelserne...). PULP - betegnelse for den særlige papirkvalitet, der benyttedes til triviallitterære produkter i 20'ernes USA. Deraf opstod begrebet "pulp-litteratur". Danske eksempler på slagsen kan være "Kurt Danner", "Styrmand Rasmussen", m.fl. Vi har aldrig haft sf-pulps herhjemme. PULSAR - dansk FZ, udgivet af Niels Dalgaard og Ellen Pedersen (nr. 4-8), 8 nr , SERCONZINE. RRR/rrr: RELAX - dansk FZ, udgivet af Klaus Johansen, 24 nr , SERCON/ FANNISK. RIDER - engelsk for "rytter". Et supplement til et FANZINE, som regel bestående af et enkelt A4-ark. Kan også fungere som forreklame for et endnu ikke udkommet FANZINE. RSN - af "real soon now"/"rigtig snart nu". Ironisk kommentar til FANEDS evindelige forklaringer om, at nu kommer deres næste nummer snart! 17

18 ROSCOE - en af de FANDOMS Ghuder. Optræder som regel i form af en lille bæver. Legenden fortæller, at ved den 200. WORLDCON vil ROSCOE stige ned fra Himlen og tage alle Sande Fans med sig til sin Raket. Hvert år den 4. juli kan man, hvis man er heldig, se ROSCOE fare hen over himlen i sin raket. RÅKRAFT - den stærkeste af alle universets energier: den FANNISKE RÅKRAFT. Udtrykket er udbredt i Sverige. SSS/sss: SCI-FI - forkortelse af Science Fiction. I modsætning til forkortelsen SF, bruges denne form mest af MEDIAFANS og FANS i almindelighed bryder sig meget lidt om den. Man hører det som regel udtalt skaijfaij eller sai-fai. SCIENCE FICTION CHRONICLE - førende fagblad i stil med (og i hælene på) LOCUS, men måske med en smule mere FANNISK stof. SCIENCE FICTION MAGASINET - se: SFM. SCIENCE FICTION REVIEW - i forlængelse af Richard E. Geis' legendariske THE ALIEN CRITIC. Et SEMIPRO FANZINE/kritisk magasin. SEFF - Skandinaviska-europeiska fanfonden/scandinavian-european Fan Fund. En kombineret årlig indsamling og afstemning stiftet i 1983 af Ahrvid Engholm, Erik Andersson og Dave Langford. Formålet er på skift at sende en skandinavisk fan til en europæisk kongres og omvendt en europæisk fan til en skandinavisk kongres. Foreningen er i praksis et rent svensk foretagende, selv om en af kandidaterne i 1987 var en nordmand. SEFF er i dag nærmest jævnet med jorden grundet den store SVENSKE FANFEJDE. SEMIPRO - halvprofessionelt et eller andet. Betydningen kan være både positiv og negativ. SERCON - af "serious and constructive"/ seriøst og konstruktivt. Et centralt begreb indenfor FANAC. Positivt bruges det om FANS, der bestræber sig på at arbejde seriøst med sf. Negativt om FANS, der overdriver deres seriøsitet og ender i almindelig krakilianisme. SERCONFANS lægger som regel en vis distance til FANDOM og drømmer søde drømme om PRODOM. SF - den almindeligt udbredte forkortelse for Science Fiction. Mange FANS foretrækker "sf" for at adskille sig fra partiet af samme navn. 18

19 Betegnelsen SCI-FI bør undgås! SFC - Science Fiction Cirklen. Den største danske sf forening grundlagt Forkortelsen bruges også af Statens Film Central. SFCO - Science Fiction Cirklen Odense, lokalafdeling af SFC. Se også SFK. SFC-PRISEN - Science Fiction Cirklen uddeler hvert år en ærespris efter afstemning blandt medlemmerne indenfor kategorierne: bedste roman, novelle, kritiker, illustrator, film. Prisen har som regel form af en platte (eller i hvert fald en fotokopi af en platte.) SFK - Science Fiction Kredsen, lille eksklusiv klub med hjemsted i Odense. SFM - fork. for Science Fiction Magasinet, der udkom med 7 nr. i perioden De første 5 nr. redigeredes af Bent Irlov. De sidste 2 af en større redaktionskomite. SFSF - Skandinavisk f_rening f_r Science Fiction. Den største svenske sf forening grundlagt SLICKZINES - FANZINES som trykkes på dyrt, glittet papir og tangerer PROZINE-status. Ukendt i Danmark. SMALL PRESS PUBLISHER - en "lille forlægger/et "lille forlag" der udgiver specielle ting i små oplag. Meget udbredt i USA. SMOF - af "Secret Masters Of Fandom". Udtrykket bruges ironisk om FANS, der bilder sig ind at kunne styre og præge udviklingen inden for FANDOM. SPACE OPERA - betegnelse for den mere trivielle form for sf som havde sin store tid i 30'erne og 40'erne. Adskiller sig ikke væsentligt fra al anden triviallitteratur. STORE SVENSKE FEJDE - fandom pendant til Den Store Nordiske Krig (dog med færre deltagere). Et eksempel på hvordan en FEJDE gradvis kan udvikle sig fra det uskyldige over i det paranoide for til sidst at ende i retten... SEFF røg med i faldet og utallige svenske fans vendte FANDOM ryggen i kølvandet på denne affære. SUB - af "subscribe"/at "abonnere". Det har ført til afledninger som sub-zine, et FANZINE der kun fås ved at abonnere. SWAP - af "swap"/"bytte". Det at bytte FANZINES. 19

20 TTT/ttt: TANSTAAFL - af "There Ain't No Such Thing As A Free Lunch, i betydningen "man får ikke noget for ingenting". Udtrykket stammer fra Robert A. Heinleins roman "The Moon Is a Harsh Misstress." TEGNESERIER - se COMICS FANDOM, MEDIA FAN. THISH - af "this issue"/"dette nummer". TOHUBOHU - dansk FZ, udgivet af Niels Dalgaard, 8 nr , FANNISK. TRADE - af det engelske ord for "handel" m.v. Det at bytte FANZINES. TRADEZINE - et FZ som primært indeholder annoncer eller som er fremstillet med henblik på TRADE med andre FZS. TREKKIE - en FAN af den amerikanske TV-serie STAR TREK. Danmarks største TREKKIE hedder Nicolas Barbano. TRUFAN - af "true fan". En ægte FAN. En person, for hvem FANDOM er det centrale i tilværelsen. TYPER - af "typewriter"/"skrivemaskine". Bruges om den skrivemaskine, der er (var?) de fleste FANS kæreste eje (næst efter deres reproduktionsapparat og FZ-samling). TYPO - af "typographical error". VVV/vvv: VHOF - af "Vi Hørte Også Fra". Dansk form af WAHF. VOGON POETRY - udtrykket stammer fra Douglas Adams' "Hitchhiker"-serie. Om en ganske særlig forfærdelig form for lyrik (lig den, de fleste skriver til skuffen). VOLLOV - udtrykket en VOLLOV bruges om en oversættelse, der er fuldstændig håbløs. Det stammer fra 1977 hvor et FANFORLAG brugte en oversætter af dette navn. Har ledt til afledninger som VOLLOV-skala o.l. WWW/www: WAHF - af "We Also Heard From"/"vi hørte også fra". En opsummering af de LoCs, der ikke blev plads til. WIZARD - dansk FZ, udgivet af Carsten Schiøler, 3 nr. 1977, SERCON/FANNISK 20

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen

De hvide mænd - af Kenneth Bøgh Andersen Viborg, december 2009 Du er nøjagtig, hvad dette samfund behøver Kenneth Bøgh Andersens De hvide mænd er noget så sjældent som en nyere science-fiction-ungdomsroman. Forfatteren kalder selv bogen for en

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur

Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur Kære forfatter/oversætter/illustrator Tak fordi du vil tage dig tid til at svare på denne undersøgelse. Alle besvarelser behandles anonymt, og vi

Læs mere

Hvem? Mig! Livsvigtigt Hvilken af de følgende ting ville du have sværest ved at undvære?

Hvem? Mig! Livsvigtigt Hvilken af de følgende ting ville du have sværest ved at undvære? Hvem? Mig! Hvilket dyr ville du vælge til at symbolisere dig selv og hvorfor?......... Hvis du er dreng hvad synes du ville være sværest ved at være pige? Hvis du er pige hvad synes du ville være sværest

Læs mere

I dette nummer af stavsinfo bringes: Forside Forord Index Den første opskrift

I dette nummer af stavsinfo bringes: Forside Forord Index Den første opskrift STORT OG SMÅT FRA STAVENS INFORMATIONSRÅD REDAKTØR JØRN HOLM BENDTSEN N R. 5 A U G U S T 2 0 0 7 1. Å R G A N G F o r r å d s k o g e b o g Århus Stavs hjælpeforening udgav i 1992 en forrådskogebog, 3

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen.

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen. Forening for Boghaandværks formål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauet for bogens form, funktion og udførelse. Foreningen blev stiftet i 1888 af xylograf F. Hendriksen. Foreningen

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2012

IBELCAMPING Bibeltimer 2012 JUNIORHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2012 TEma jesus er ved Genesaret sø Dette hæfte tilhører: Jesus fra Kapernaum...hvem er du? 1 Spørgekasse: - Hvor bosatte Jesus sig? - Hvordan kan vi se, at Jesus var

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse Fag: Engelsk Hold: 27 Lærer: Rikke Balle Larsen 33-39 Undervisningsmål 9/10 klasse Eleverne skal tilegne sig kommunikative færdigheder og lære om andre engelsksprogede kulturer. I dette tilfælde den engelske

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

forord avh 19.11. 2014 København

forord avh 19.11. 2014 København forord Jeg lærte først sent at læse. Jeg kunne ikke skelne bogstaverne fra hinanden, ordene faldt sammen for mig. Min storebror læste, og min far. De snakkede om bøger, når familien var samlet omkring

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse. Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum

Kvantitativ undersøgelse. Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum Kvantitativ undersøgelse Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum Februar 2001 CA/MiB/VV/ViC Februar 2001 Job no. 2000.236 Indhold Indledning... s. 1 Konklusioner... s. 5 Resultater...

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer.

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer. Tid til forandring!?? Jeg synes, det var et spændende initiativ, der blev taget på FJDs fællesmøde den 14.maj d.å., hvor der bliver lagt op til en intern debat om organisationens virke og dermed indflydelse

Læs mere

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Korttricks 3 Magi eller matematik? Findes magi? Kan en tryllekunstner

Læs mere

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4 Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker Bilag 4 Profil Skal være målrettet småbørnsfamilier, børn og ældre Skal have en målrettet materialebestand og indkøbsramme med fokus på målgruppen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet.

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. Plejefamilier Fortæller Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. 2005 Plejeforældre fortæller er en filmserie i

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Referat af Ekstraordinær generalforsamling, 13. juni 2010

Referat af Ekstraordinær generalforsamling, 13. juni 2010 Referat af Ekstraordinær generalforsamling, 13. juni 2010 Tilstedeværende medlemmer var Nicole Boyle Rødtnæss, Camilla Wandahl, Caroline Ørsum, Bjarke Schjödt-Larsen, Maya Stolbjerg Drud, Kit A. Rasmussen,

Læs mere

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar over at der var noget andet galt med mig, at tænke over at Klinefelter Syndromet ikke blot er et syndrom men også bar på noget Autisme er for mig

Læs mere

Fugleedderkopper. Søren Rafn. Terrarier i Danmark

Fugleedderkopper. Søren Rafn. Terrarier i Danmark Hold af fugleedderkopper er i de senere år blevet en meget populær hobby, og ikke uden grund. Fugleedderkopper er både fascinerende, smukke og spændende at holde som hobbydyr. Samtidig er der efterhånden

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere