GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF"

Transkript

1 GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ringkøbing IF Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Retningslinjer for dannelse af hold til kampe Årgangene til og med U7 (mikrofodbold) Årgangene fra U8 og opefter (børne- og ungdomsfodbold) Udskiftningsspillere Oversiddere ved kampe Nedrykning af spillere Oprykning af yngre spillere Økonomi til cups, stævner og kørsel Økonomi ved afbud, flytning af kampe, udtrækning af hold mm Tøj til spillere/trænere, hjælpetrænere og holdledere Retningslinjer ved køb af kamptrøjer/udebanetrøjer, som bruges i RIF regi Fairplay Krav og forventninger Krav og forventninger til forældre Krav og forventninger til spilleren RIF s forventninger til fodboldspillere i klubben Dommere Bestilling af dommere i sort og flytning af kampe Holdkort Rusmiddelpolitik Bortvisning Pædofili Til- og afgang af spillere Kontakt til spillere i andre klubber Farvel til egne spillere Modtagelse af nye spillere Kontingent, indmeldelse og registrering af fodboldspillere Spillerlicens Nøgler i klubben Mail-/telefonliste over diverse udvalg i RIF...11 Version 5 - august

3 1. Indledning Når en ny fodboldsæson i Ringkøbing IF (RIF) påbegyndes, vil der for trænere, holdledere og andre altid være mange forskellige spørgsmål, som man gerne vil have besvaret. Ungdomsudvalget har med denne guide til ungdomsfodbolden i klubben forsøgt at give nogle af svarene. Herudover prøver Ungdomsudvalget i guiden at give trænere og holdledere gode ideer til forskellige områder omkring det at træne og være leder i RIF ungdom. Guiden til ungdomsfodbolden i klubben udleveres til klubbens ungdomstrænere- og ledere, mens guiden er tilgængelig for forældre og spillere på RIF s hjemmeside I udarbejdelsesfasen af denne guide er Ungdomsudvalget blevet mødt med kommentaren: Det er rigtig godt at få sat ord på tingene, og det lyder rigtig godt, men kan I nu også leve op til det? Svaret er, at vi vil gøre vores bedste, men skal tingene lykkes, forudsætter det, at Ungdomsudvalget bliver mødt med holdninger som: Plejer er død, Hvad der er sket af negative ting i fortiden, kan vi ikke gøre noget ved, Ting lader sig gøre, og at alle interessenter i klubben er villige til at give en hånd med eller kort sagt, at alle er klar til at yde en indsats for RIF. Har DU ting, som du mener, bør rettes, fordi det ikke fungerer i praksis, eller har du bare nogle gode idéer til forbedringer, er du meget velkommen til at henvende dig til en repræsentant for Ungdomsudvalget. Rettelser og tilføjelser sendes til: Ungdomsformand, Lars Skovgaard God sæson Ungdomsudvalget Version 5 - august

4 2. Ringkøbing IF RIF blev stiftet i år 1900 som en af de første fodboldklubber i landet. Formålet var både dengang og nu at samle ungdommen til sund udviklende idræt. I dag favner RIF alle aldersgrupper fra de mindste til veteranerne. RIF har i dag ca. 550 spillere og mange frivillige til at varetage de daglige aktiviteter i klubben. Missionen for RIF s fodboldafdeling er at give alle mulighed for at spille fodbold i et trygt og udviklende miljø og at være kendetegnet ved at have både bredde- og elitefodbold. Visionen for RIF s fodboldafdeling er: At være den største og meste attraktive fodboldklub i Vestjylland. Eliteholdet skal være samlingspunktet i Ringkøbing-Skjern Kommune I RIF anerkender vi, at Vestjylland har mange veldrevne fodboldklubber, men vi mener, at RIF skal være drivkraften, hvis vi skal udbygge elitefodbold i området. Vi tror på, at vi kan være et reelt alternativ til de største klubber i regionen. Klubben arbejder målrettet hen mod denne vision ved at være en ansvarlig og seriøs klub, som man kan regne med at have bredde og elite repræsenteret ligeværdigt i klubben at bygge på eget koncept for talentudvikling at sikre velkvalificerede trænere og ledere til alle klubbens hold at involvere spillere, forældre, frivillige og sponsorer i et aktivt samspil. at være en klub i konstant udvikling. Målsætningen for RIF s fodboldafdeling er: Herresenior: førsteholdet er et etableret divisionshold 2. holdet spiller i serie 1 der er mindst tre seniorhold Damesenior: førsteholdet er etableret i Jyllandsserien der er mindst to hold Ungdomshold: alle ungdomsårgange er repræsenteret i Mesterrækken med kompetente trænere og ungdomskonsulenter. på alle 11-mands årgange er der minimum 2 hold tilmeldt turneringen Vi spiller seværdig og underholdende fodbold Vi tør udvikle vores ungdomsspillere teknisk og ikke låse dem fast i en kultur, hvor ingen tør fejle Vi udvikler egne spillere til førsteholdet (divisionshold) Vi opfører os ordentligt både på og udenfor banen Vi er en klub, hvor både unge og voksne trænere er rollemodeller hvor førsteholdsspillerne går forrest som gode eksempler hvor spillerne anerkender både medspillere, modspillere og dommere Socialt samvær: Forældreforeningen eller lignende udvalg skal lave arrangementer til fremme af det sociale samvær i klubbens ungdomsafdeling. Alle tilbydes at deltage i stævner, som dog ikke nødvendigvis betales af RIF. Version 5 - august

5 Leg: Fodbold = leg (med bold). Bolden skal bruges så meget som muligt - selv ved fysisk træning er boldøvelser bedre end løbeture. Legen skal være et element i den daglige træning. Troværdighed: Aftaler overholdes gensidigt (trænere, spillere, forældre og udvalg) Ærlighed / åbenhed: Dialogen i RIF skal være præget af åbenhed og ærlighed. Der skal være plads til og mulighed for ytring af både ris og ros. Fællesskab: Der skal skabes en fællesskabsfølelse i klubben og i den enkelte afdeling f.eks. ved deltagelse i cups og en afslutningsfest, hvor alle tilbydes deltagelse. Forældreforeningen eller lignende udvalg arrangerer klubaftener for alle spillere i diverse aldersgrupper. Alle, som færdes i klubben - ung såvel som gammel - har et fælles ansvar for, at klubben fungerer (hjælp ved arrangementer, cups m.m.). Der skal være empatisk indlevelse - at kunne sætte sig i andres sted. Kvalitet: Kursus/uddannelse til trænere og ledere på alle niveauer. Modenhed man skal kunne løfte den opgave, man sættes til at løse. Omsorgsperson vise omsorg og interesse for den enkelte spiller og øvrige personer og hold i klubben. Ansvarsbevidsthed. Engagement: Spillere, trænere og ledere møder forberedte til kampe, træning, møder og andre arrangementer. Motivation: Vise interesse for andre end sig selv og sit eget hold. Udføre opgaver (for holdet/klubben som f.eks. kørsel og vask) Respekt: Behandle de materielle ting ordentligt (inventar/materialer). Der skal være plads til forskellighed, men samtidig skal fællesskabet og klubben respekteres. Der skal vises respekt for de beslutninger, som de forskellige udvalg (fodboldudvalg, ungdomsudvalg m.fl.) tager. Man skal indordne sig under klubbens værdier, regler og normer. Kreativitet: At turde At være spontan/impulsiv. Idébank Samarbejde med andre foreninger Plejer er død!!! 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Generelt om Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver: Ungdomsudvalget er ansvarlig for den daglige drift for medlemmer til og med U17. Arbejdsopgaverne er fordelt i flere udvalg, så opgaver, ansvar og beslutningskompetence er klart defineret. Version 5 - august

6 4. Retningslinjer for dannelse af hold til kampe Ungdomsudvalget har besluttet nogle overordnede retningslinjer i forbindelse med dannelse af hold til kampe: 4.1 Årgangene til og med U7 (mikrofodbold) Holdene fastfryses fra halvsæsonens begyndelse. Det vil sige, at holdene udtages og bibeholdes hele sæsonen. Der må ikke dannes 1. hold og 2. hold osv. 4.2 Årgangene fra U8 og opefter (børne- og ungdomsfodbold) Fra U8 og til U10 følges reglerne fra DBU s Holdninger og handlinger, hvilket vil sige, at man begynder at niveaudele spillerne efter princippet for at tilgodese børnenes udviklingsbehov. Fra U10 og opefter er det besluttet, at der skal dannes 1. hold og 2. hold. osv. Det betyder, at træneren/holdlederen løbende må og skal foretage oprykninger og nedrykninger. Det må dog påpeges overfor træneren/ holdlederen, at denne udskiftning skal være mindst mulig. Spillere/forældre skal føle tilknytning til ét hold, så spillerne ikke føler sig utrygge. (Er jeg med?/er jeg god nok?/hvilket hold skal jeg mon spille på i weekenden?/planlægning af weekenden for forældrene osv.). Det vil bl.a. betyde, at enkelte hold undtagelsesvis kan tage af sted med eksempelvis 12 spillere (for 11-mands hold) eller 8 spillere (for 7- mands hold), hvis træneren/holdlederen mener, at det er det bedste for at opretholde det sociale sammenhold, og det samtidig er "sportsligt forsvarligt". Trænerne på hver årgang skal vurdere, hvad der passer bedst til deres hold og årgang, når der foretages op- og nedrykninger. Desuden anbefales det, at forældrene inddrages/høres i forskellige situationer. 4.3 Udskiftningsspillere Udskiftningsspillere er med for at blive brugt. Det tilstræbes, at alle spillere får mindst en halvlegs spilletid (DBU s HAK princip = halvdelen af kampen). Der kan dog være omstændigheder, der gør, at det ikke kan praktiseres. Man skal ikke tage flere spillere med til kamp, end man forventer at bruge. Omvendt er det kun i nødstilfælde, man kan undlade at tage udskiftningsspillere med. 4.4 Oversiddere ved kampe Hvis der er for mange spillere i en afdeling, kan det accepteres, at børnene på skift er oversiddere ved kampene. Der udarbejdes et oversiddersystem. Afdelingens 1. hold kan dog undtages herfra. Spillerne kommer til fodbold for også at spille kampe, så derfor foretrækkes det at undgå et oversiddersystem. Trænerudvalget, afdelingslederen samt trænerne på den enkelte årgang skal derfor allerede inden sæsonens start vurdere, hvor mange hold der skal tilmeldes turnering på årgangen. Det kan være en god løsning at tilmelde et ekstra hold i DGI-turneringen. Det kan så fungere som et opsamlings- og socialt hold, hvor spillerne fra de sædvanligt opdelte 1.- og 2. hold også kan få lov at spille sammen, hvilket vil højne det sociale samvær på den enkelte årgang. I tvivlstilfælde træffes der beslutning om rotationsprincippet mellem træner og afdelingslederen. 4.5 Nedrykning af spillere Følgende dispensationsregler gælder for JBU-turneringen: I samtlige 5- og 7-mandsrækker kan - uden konsekvens for sportslige resultater- pr. kamp anvendes max. 2 spillere, som er født i oktober kvartal året før den pågældende aldersgruppe. Der fordres ingen ansøgning og godkendelse, men på kampkortet skal de (max.) 2 spilleres fødselsmåned (og år) påføres. Et 7- mandshold kan søge om aldersdispensation til at benytte max. 2 spillere født før 1. oktober året før pågældende aldersgruppe.5-mandshold kan ansøge om 1 spiller. Et hold, der bevilges denne dispensation fratages normalt retten til at blive puljevinder. Denne form for dispensation gives kun efter skriftlig ansøgning med begrundelse fra klubben. I RIF vil vi i spørgsmålet omkring nedrykning af spillere ydermere tage hensyn til den enkelte spillers generelle situation og udvikling samt spillerantallet på de omfattede årgange. I alle tilfælde vil trænerudvalget i samråd med den enkelte træner og afdelingsleder vurdere og evt. godkende nedrykning af spillere. Ovenstående forhold gør sig dog kun gældende i forhold til kampafvikling. Hvis enkelte spillere pga. for sen skolestart hellere vil træne med sine klassekammerater end med sine jævnaldrende, er dette helt i orden. Vælger man denne løsning, kan man dog ikke samtidig påregne, at der er plads på de jævnaldrenes hold i forbindelse med kampafvikling. Version 5 - august

7 4.6 Oprykning af yngre spillere For at sikre at klubbens dygtigste spillere har mulighed for at blive udfordret sportsligt i kampene, er det tilladt at rykke spillere op på et højere rangeret hold, såfremt dette kan forenes med kampene på det hold, hvor disse spillere normalt spiller. Dette betyder f.eks., at en U11 drengespiller kan rykkes op på U12 drenge for at prøve talentet af, eller at en U12 drengespiller kan rykkes op på U13 holdet for at prøve evnerne på en 11-mands bane. Sådanne ekstraordinære oprykninger sker fra kamp til kamp, og beslutningen herom tages altid imellem de to involverede holds trænere, afdelingslederen samt spillerens forældre. Først hvis disse parter enes om, at oprykningen er en god idé, involveres spilleren i tilbuddet om oprykning til den pågældende kamp. Kun såfremt spilleren selv har lyst, kan denne spille på det ældre hold. En oprykning af en spiller kan kun ske med udgangspunkt i, at det er en god udfordring for den pågældende spiller, men aldrig for at styrke de sportslige muligheder for det ældre hold. Oprykningen af en yngre spiller skal altså udelukkende finde sted for at styrke talentet og bør altid sættes i relation til værdien i f.eks. at oprykke en spiller fra 2. holdet i stedet. 5. Økonomi til cups, stævner og kørsel. I RIF gives følgende tilskud til cups/stævner: Udendørs fodbold: Alle endagsstævner er egenbetaling. Ved deltagelse i flerdagsstævner (herunder kombicup), betales holdgebyr på max. kr Der betales endvidere for 1 træner og 1 holdleder. Deltager man i mere end et flerdagsstævne i løbet af sæsonen, er det egenbetaling. Indendørs fodbold: Ved deltagelse i JBU-turneringer betales tilmeldingsgebyret af klubben. Ved kvalifikation til Jysk mesterskab betaler klubben for spillere, 1 træner og 1 holdleder. Såfremt et hold ikke er tilmeldt en turnering i JBU, betaler klubben holdgebyr for 2 cups (herunder DGI mesterskab) i løbet af sæsonen, dog max. kr. 400 pr. stævne. Nordea Cup skal være det ene af de 2 cups. Øvrige turneringer og cups er egenbetaling. Ved flerdagsstævner betaler klubben endvidere for 1 træner og 1 leder. Vigtigt! Ved ønske om deltagelse i turneringer og cups med egenbetaling SKAL træneren oplyse fodboldudvalgets kasserer om tilmelding og sikre, at egenbetalingen er opkrævet og indsat på klubbens konto inden afviklingsdatoen. Kontonummer fås hos fodboldudvalgets kasserer (oplysninger på Klubben vil afvise regningen, hvis ovennævnte ikke er overholdt, og i stedet sende regningen til den ansvarlige træner. Kørsel til kampe: Der ydes ikke nogen form for tilskud til kørsel fra klubbens side. Der opfordres til, at man udarbejder en turnusordning imellem spillernes forældre. 5.1 Økonomi ved afbud, flytning af kampe, udtrækning af hold mm. Når et hold melder afbud til kampe, ønsker at flytte en kamp eller evt. er nødt til at trække et tilmeldt hold fra turnering, er det hver gang forbundet med en udgift for RIF. Vi opfordrer derfor til, at det sker så sjældent som muligt, da det er vores ønske, at vores budget bruges på aktiviteter frem for bøder. Nedenfor ses DBU`s vejledende takster. Udeblivelse uden afbud Generelt Finaler/finalestævner Udeblivelse med afbud Turneringskampe centralt Turneringskampe regionalt DBU Jyllands pokalturnering Puljevinderkampe Afsluttende kampe/stævner - regionalt Beløb 1000 kr kr. 450 kr. 225 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. Version 5 - august

8 Finaler/finalestævner 1000 kr. Ved udeblivelse vil der endvidere blive opkrævet kørselsgodtgørelse til dommere Udtrækning Centralt 800 kr. Regionalt 400 kr. Ulovlig spiller Ulovlig spiller 1000 kr. Ulovlig spiller, hvor klubben selv indberetter 500 kr. Bortvisning af træner 500 kr. Kampkort Forkert udfyldt kampkort 1000 kr. Ikke indsendt kampkort på forlangende 1000 kr. Kampændringsgebyr Flytning af kamp med autoriseret dommer 0-3 dage 200 kr. Flytning af kamp med autoriseret dommer 4-8 dage 100 kr. 6. Tøj til spillere/trænere, hjælpetrænere og holdledere RIF stiller kampsæt til rådighed for alle klubbens spillere. Der ydes ikke tilskud til målmandshandsker i ungdomsafdelingen. Alle spillere skal selv købe og betale eventuelle træningssæt. Der vil løbende komme særtilbud på klubtøj, hvor man kan bestille alt lige fra shorts til klubdragter med logo og navn efter eget ønske. Læs mere på RIF s hjemmeside Spørgsmål vedr. tøj til spillerne stilles til materialeudvalget, som også findes på ovennævnte hjemmeside. Trænerne skal selv sørge for, at deres kampsæt bliver vasket, evt. ved at man laver en vaskeordning med spillernes forældre. Det er trænerens ansvar at sørge for, at kampsæt bliver behandlet korrekt og ikke bliver glemt eller forsvinder i løbet af sæsonen. Når sæsonen er afsluttet, afleveres kampsættet (sammen med en eventuel mangelliste) til materialeudvalget. 6.1 Retningslinjer ved køb af kamptrøjer/udebanetrøjer, som bruges i RIF regi Trøjen skal være RIF Hummel hjemmebanetrøje påtrykt logoer fra alle gældende trøjesponsorer Trøjen skal være sort/grøn RIF Hummel udebanetrøje påtrykt logoer fra alle gældende trøjesponsorer. Købes hos Intersport Ringkøbing Intersport er bekendt med regelsættet. Vi forventer, at alle følger dette, da det er vigtigt, at vi alle er med til at vise og bevare klubbens ansigt ud af til. 7. Fairplay Det forventes, at alle der færdes i RIF lever op til klubbens holdninger til fairplay, som omhandler meget mere end det, som foregår på banen. I RIF færdes vi efter De 10 forældrebud (jf. pkt.8), som konkret beskriver, hvordan man bør opføre sig i forbindelse med aktiviteter i RIF. Hilse på modstander: Fra turneringsstart i efteråret 2003 blev det indført, at alle klubbens hold hilser på modstanderne ved midterlinjen før kampstart. Ligeledes er det en selvfølge, at der siges tak for kampen til modspillere og dommer(e) uanset resultatet. Version 5 - august

9 8. Krav og forventninger 8.1 Krav og forventninger til forældre Forældre til ungdomsspillere spiller en væsentlig rolle for, hvordan børnene og de unge mennesker oplever det at spille fodbold. Derfor er det også vigtigt, at forældre bakker op om egne børn ved dels at møde op, dels ved at sørge for at medvirke til at løse eventuelle problemer på årgangen, f.eks. med kørsel til udekampe, ved at skabe hygge ved både ude- og hjemmekampe (forældrekaffe/frugtordning). Der kræves ikke så meget, før spillerne oplever god stemning og atmosfære. RIF kan ikke undvære forældrene som medspillere. RIF er ikke kun for spillere, trænere og ledere. Det er i høj grad også forældrenes klub, og jo bedre klub, jo bedre sted for børn og unge mennesker. Derfor går RIF som før nævnt også ind for de 10 forældrebud. De 10 forældrebud 1. Mød op til kampe og træning så meget du kan - dit barn ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din egen datter eller søn. 3. Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 4. Respektér trænerne - acceptér trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Respektér i det hele taget trænerens arbejde. Eventuel uenighed skal gives på en ordentlig måde (i en positiv og konstruktiv tone) og ikke siges i kampens hede eller i dit barns påhør. 5. Se på dommeren som vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser. Opfør dig også ordentligt overfor træner, forældre og spillere på modstandernes hold - som du forventer, de skal opføre sig overfor dig. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke. Spørg om kampen var spændende og sjov - og ikke kun om resultatet. Giv ikke dit barn penge for scoret mål. Beløn hellere hele holdet, (fodbold er en holdsport). 7. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke (alle skal kunne være med). 8. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op omkring initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement. 9. Bidrag til, at dit barn overholder klubbens love og bestemmelser. 10. Tænk på, at det er dit barn, der spiller fodbold, ikke dig. 8.2 Krav og forventninger til spilleren Det er vigtigt, at alle repræsentanter for RIF lever op til klubbens forskellige målsætninger. De forventninger, der stilles til afdelingsleder, cheftræner, træner, holdleder, forældre og andre fra klubbens side skal videreføres til klubbens spillere. Det forventes, at de forskellige ledere gør en ekstra indsats for at opfylde disse målsætninger. Ungdomsudvalget har herunder præciseret en række punkter, som de forskellige ledere forventes at fokusere på til træning, kamp, arrangementer m.m. 8.3 RIF s forventninger til fodboldspillere i klubben Du skal holde orden: Cykel i cykelstativ, tøj hænges op, oprydning i klubhus, på baner og i omklædning, flasker på plads, kampdragt placeres pænt i holdtaske osv. Du skal overholde tiden: Der mødes omklædt inden træningens begyndelse, aftaler overholdes, oplysninger på kampsedler overholdes, hellere være først end sidst osv. Du skal behandle andre pænt: Du skal tale pænt, du er positiv overfor andre, du skal have omsorg for med- og modspillere, du skal respektere spillere på alle hold og niveauer osv. Du skal respektere dine ledere: Du skal lytte til dine ledere, ledernes ord skal følges/efterleves, du skal ikke melde afbud pr. sms, men med personlig henvendelse, ris og ros af ledere gives i passende situationer og efter nøje overvejelse osv. Version 5 - august

10 Du skal respektere dig selv: Du skal komme til træning for at komme på hold, du skal selv medbringe drikkedunk til træning og kamp (så du undgår smittefare) osv. 9. Dommere Ved 11-mands kampe er der fra klubbens side påsat sort dommer. Ved 3-, 5-7- og 9-mands kampe har kampfordeler påsat en kampleder. 9.1 Bestilling af dommere i sort og flytning af kampe Kampfordeleren planlægger alle turneringskampe og bestiller dommere til disse kampe. Kampfordeleren bestiller også dommere til Region 2 træningskampe. Alle andre træningskampe planlægges af træneren selv. Dommerpåsætning skal dog ske af kampfordeleren, hvis der skal dømmes af dommer i sort. Hvis der skal flyttes turneringskampe uden forudgående aftale med modstanderen, sker det igennem kampfordeleren, senest 1 måned før den oprindelige kamp skulle have været spillet. Hvis begge hold er enige om en flytning, skal det meddeles kampfordeleren senest 10 dage før den planlagte kamp. Der henstilles til, at planlægningen af spilletidspunkter for kampe sker på en sådan måde, at flytning af kampe kun sker undtagelsesvis. Kampfordeleren er altid behjælpelig ved spørgsmål. Se i øvrigt RIF s hjemmeside. 10. Holdkort 7- og 11-mandshold Der skal udfyldes elektronisk holdkort før alle kampe som er trænerens ansvar. For 11-mandshold samt 7- mandshold fra U12 og opefter er JBU s regler gældende. Senest 1 time efter kampen skal resultatet ringes ind til JBU s resultatservice som er trænerens ansvar. 11. Rusmiddelpolitik RIF har en rusmiddelpolitik, som alle trænere m.v. skal gøre sig bekendt med. 12. Bortvisning Træneren har tilladelse til, såfremt han vurderer nødvendigheden heraf, at sætte en spiller udenfor træning og kamp. I sådanne tilfælde tages der efterfølgende en snak mellem afdelingslederen, ungdomsudvalgets formand samt spilleren. Én af disse tre klubfolk kontakter altid forældrene til spilleren med en orientering. Hvis en spiller eller et andet medlem af klubben (træner, leder, forældre o.a) ikke kan efterleve klubbens regler, retningslinjer og henvisninger, kan fodboldudvalget bortvise denne. Bortvisningen kan ankes til hovedbestyrelsen. 13. Pædofili Der bliver årligt indhentet børneattest på alle RIF s trænere/holdledere fra kriminalregisteret, så vi er sikret, at de ikke tidligere har været dømt for seksuel omgang med børn. Det er trænerens ansvar, at børneattester er udfyldt/underskrevet inden sæsonstart. Trænere/holdledere bør undgå at være alene med et barn i omklædningsrummet eller andre steder i RIF-regi. Husk at almindelig næstekærlighed og fysisk omsorg som knus og klap på skulderen ikke er at betragte som pædofili. Tag hensyn til det enkelte barn og respekter det enkelte barns grænser. Såfremt beskyldninger om overgreb viser sig at være falske, har klubben ret til at idømme anklageren karantæne eller bortvisning fra klubben. Version 5 - august

11 14. Til- og afgang af spillere 14.1 Kontakt til spillere i andre klubber Kun medlemmer af ungdomsudvalget kan tage kontakt til en spiller fra en anden klub med henblik på et skifte til RIF. Den pågældende spillers klub kontaktes altid først til orientering om interessen for spilleren Farvel til egne spillere Hvis en spiller besidder et sådant talent, at det vurderes, at RIF ikke længere kan udvikle spilleren, vil RIF ikke stå i vejen for, at spilleren søger nye udfordringer. Hvis vi skal opfordre en spiller til klubskifte, skal han/hun være god nok til at komme i modtagerklubbens 1. holds trup. Hvis det ikke er tilfældet, vil RIF som udgangspunkt ikke tilråde et klubskifte Modtagelse af nye spillere. Når der kommer nye spillere til klubben, skal de modtages af træneren for det pågældende hold. Træneren skal sørge for, at den nye spiller bliver venligt modtaget og præsenteret for de nye holdkammerater og samtidig henvise forældrene til at læse Guide for ungdomsfodbold. 15. Kontingent, indmeldelse og registrering af fodboldspillere RIF benytter kontingentopkrævningssystemet Conventus. Medlemmerne skal selv tilmelde sig online med samtidig betaling via foreningens hjemmeside På hjemmesiden har hver afdeling sin egen side bl.a. med en indgang til tilmeldingen. Medlemmer af fodboldafdelingen skal vælge mellem indendørs og udendørs fodbold. Tilmelding og betaling foretages ved at vælge det hold, man skal spille på. Det er meget vigtigt, at mobilnr. og udfyldes korrekt, da de skal bruges til senere login. Efter endt tilmelding og betaling tilsendes en kvittering med brugernavn og adgangskode på eller mobil. Disse koder skal benyttes ved fremtidige tilmeldinger og kan også anvendes til at se egne medlemsoplysninger og holdinformationer i RIF. Sæsonstart er august, og det er medlemmets og forældrenes ansvar, at der er sket tilmelding og betaling inden 3. træning. Registrering som medlem af klubben sker først, når betalingen er gennemført. Efter 3. træning er det ikke tilladt at deltage i træning og kampe ved manglende tilmelding og betaling. Ved spørgsmål om tilmelding og betaling skal henvendelse ske til Jette Vestergaard, tlf Spillerlicens Alle nye spillere i klubben, som tidligere har spillet i en anden klub og nu skal spille JBU-kampe for RIF, skal sørge for at fremskaffe en spillerlicens. Spillerlicensen skal sikre, at alle forhold mellem spiller og tidligere klub er i orden, herunder ingen kontingentrestance. Hvis der ikke kan fremvises en spillerlicens, må vedkommende ikke spille på holdet. Ved spørgsmål om spillerlicens skal henvendelse ske til afdelingslederen eller alternativt til Ungdomsudvalget. 17. Nøgler i klubben Trænere og holdledere, som ønsker det, kan få udleveret en nøgle til klubhus, boldrum og materialerum. Endvidere udleveres der nøgler, der passer til tøjskab og boldskab for de enkelte årgange. Der kvitteres for modtagelse af nøglerne. Husk altid at låse og pas godt på nøglerne. Ved spørgsmål om nøgler skal henvendelse ske til materialeudvalget. Se RIF s hjemmeside for kontaktoplysninger. 18. Mail-/telefonliste over diverse udvalg i RIF Find denne liste på klubbens hjemmeside: Version 5 - august

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm Pigefodbold i Hørsholm Fodboldforældre Det skal være sjovt at spille pigefodbold DSPFTL Vær med i succesen! Hørsholm Usserød Idrætsklub Velkommen til Danmarks største pigesport PIGEFODBOLD Fodbold har

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil- Union DBU IT

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil- Union DBU IT Nye digitale værktøjer Historikken Spillerregistrering som krav fra UEFA DBU s bestyrelse besluaer, at det skal komme klubberne Cl gavn Alle spillere skal registreres inden 31.12.13 Situa.onen Alle fodboldspillere

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT Elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Hvor udfyldes de? Holdkort kan udfyldes via: 1. DBU s Fodbold app 2.KlubOffice 3.KampKlar (Mit DBU) Hvordan kobles spillere på? Kun registrerede fodboldspillere

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere