Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016"

Transkript

1 Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Endnu er travlt år er gået. Og jeg vil nu trætte jer med en minutiøs gennemgang af det seneste års aktiviteter Nej, så galt skal det ikke gå, men jeg vil komme ind på nogle af de hovedområder vi har beskæftiget os med i SIFs forretningsudvalg og på kontoret ved vores idrætskonsulent Casper. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med denne flok, og for god orden skyld vil de kort blive præsenteret: Karina Wærnskjold-Thiesen (G94) Næstformand, sidder i FIA og har været en del af arbejdsgruppen for springgraven. Gert Due Jørgensen (KFUMs Boldklub Fredericia) Kasserer, sidder i Folkeoplysningsrådet og følger digitaliseringen. Karl-Gustav Sørensen (Fredericia Fag & Firma Idrætsforbund) FU-Medlem, sidder med it sammen med Casper og er vores gatekeeper /djævlens advokat. Poul-Erik Rundhovde (Fredericia forenede Fodboldklubber) FU-Medlem, Har siddet i Reference/arbejdsgruppe med Fritidspas og nu i styregruppen for FIT DEAL. Carsten Andersen (Fredericia Triathlon Team) FU-Medlem, sidder i Fredericia Eliteidræt og i FICUR. Brian Nikolajsen (Fredericia Basketball Klub) FU-Medlem, Sidder i FICUR. Lars Ejby Pedersen (Fredericia Byråd) FU-Medlem, sidder som formand for Kultur og Idrætsudvalget samt en lang række andre ting, herunder i Fredericia Eliteidræt og som formand for Kultur- og Idrætssamarbejdet i Foreningen Trekantsområdet. Casper Due Nielsen SIF s Idrætskonsulent administrativ tovholder og projektleder på Brobygger og FIT DEAL. Er desuden bestyrelsesmedlem i FIA men det er ikke som SIF repræsentant. Christoffer Riis Svendsen (Dykkerklubben BLOP) Formand, har selvfølgelig ansvaret for den daglige ledelse herunder for Casper som ansat. Er involveret i en lang række ting og opgaver både af administrativ og udviklingsmæssig art. Herunder er jeg en del af en gruppe af repræsentanter fra Idrætsråd og samvirker i Foreningen Trekantsområdet, Arbejdsgruppe for Masterplan for Idrætsfaciliteter og derigennem arbejdsgruppen for udviklingsprocessen med de selvejende haller og motionskonceptet FIT DEAL. Er formand for Folkeoplysningsrådet. Trådte ud af FIA i 2015 efter 8 år med en række forskellige roller og opgaver. Jeg vil sige at størstedelen af vores arbejde og tid går ude de steder vi repræsenterer SIF. På et år holder vi i SIF 5-6 forretningsudvalgsmøder, et Formandsmøde og et Repræsentantskabsmøde som nu i dag. Det er jo ikke alverden, men det er det imellem som fylder og tager tid men som også er spændende!

2 Men udover vores SIF-arbejde, er vi er jo også alle foreningsmennesker og ledere eller trænere ude i de forskellige foreninger vi kommer fra og kommer i. SIF-arbejdet må nødvendigvis komme i anden række, eller tredje, eller fjerde hvis man også har familie og job. Og sådan må det være! Derfor må vi desværre også nogle gange melde pas til invitationer og aktiviteter. Og ofte er det de mere sociale og festlige arrangementer vi må bortprioritere det er ærgerligt men nødvendigt for at have tid og ressourcer til mere presserende opgaver. Jeg har personligt deltaget i 94 deciderede møder i SIF-regi i 2015 og brugt 6 hele arbejdsdage på temamøder, idrætskonferencer og lign. Og så har jeg brugt mængder af tid på mails og telefonen, på at sætte mig ind i diverse sager, læse op på referater og følge udviklingen både lokalt og nationalt. Jeg er derfor rigtigt glad for den måde vi har fået organiseret os i SIF. Med en forretningsorden der gør at hvert FU-medlem har stor handlefrihed i de områder man sidder. Og med FU-medlemmer der tager ansvaret på sig og er medvirkende til at løse opgaver undervejs uden at vi behøver at vende og beslutte alt på et FU-møde. Det gør det hele hurtigere og mere smidigt. Mange tak for det! Økonomi og puljer Vores kasserer Gert Due har haft lidt at se til med omlægning til nyt regnskabssystem og opfølgning på kontingentrestancer mv. Det er ærgerligt at bruge mange kræfter på at få de få kontingentkroner hjem. Vi håber, at vi får en model og et system der gør det nemmere at håndtere i fremtiden. Og når vi nu er ved kassen så var det glædeligt at modtage 30 gode ansøgninger til Tuborgmidlerne der blev uddelt på Formandsmødet i november. Og samtidigt er det trist ikke at kunne give til alle de gode formål, da ,- jo ikke rækker så langt. Men det undrer os i FU, at vi i 2015 ikke har modtaget ansøgninger til Aktivitetspuljen. Heller ikke selv om vi har sendt anbefalinger tilbage til nogle klubber om at ansøge når nu de ikke fik af Tuborgmidlerne. Derfor vil vi kigge nærmere på hvordan vi kan få aktiveret den afsatte pulje på ,- kr. De penge skal nemlig ud og gøre gavn hos jer klubber. Udvikling af idrætsfaciliteter Efter en række trange år med svære økonomiske besparelser, blev 2015 et år hvor der blev sat blus på idrætten igen. Der har været udmøntning fra vedligeholdelsespuljen, løft af Idrætsfesten, midler til kunststofbaner, en ny skoleidrætshal med en springgrav, renovering af hal 5+6 samt 50 m. svømmebassin i FIC, afsat midler til klubhus og events, og i Skærbæk kan man nu arbejde videre med at udvikle foreningsliv mm. ved kysten. Der er ingen tvivl om at Lars Ejby har kæmpet og kæmper for idrætten og dens vilkår i Fredericia. Og det nyder vi også godt af i SIF. Mange tak for det Lars! Men vi har også en borgmester, en viceborgmester og i det hele taget et byråd der er glade for idræt det er altså ret heldigt.

3 Jeg er måske nok ikke altid helt enig i disponeringerne, som fx at man giver huslejefritagelse for en professionel klub - og altså en virksomhed - samtidigt med at andre almindelige klubber og folkeoplysende foreninger får varslet huslejestigninger og husleje i kommunale lokaler. Det undrer mig i høj grad. Men overordnet kan jeg konstatere positive vinde for idrætten, at der altså ikke er nedskæringer men derimod overordnet set tilflyder midler til idrætsområdet i disse år. FICUR Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd FICUR - har de seneste år arbejdet seriøst med FIC s 2020-plan og lavet gode oplæg til udvikling af FIC. Udviklingstiltag der desværre ikke endnu er afsat midler til i Fredericia Kommune. Der har været udskiftning i persongalleriet i FICUR og for at rådet fortsat skal give menig, bliver man nødt til at komme i tættere dialog med Fredericia Kommune omkring realiseringsmuligheder af de udviklingsprojekter der er tilrettelagt. Folkeoplysningsrådet - Fredericia Ordningen I Folkeoplysningsudvalget har vi haft en stor opgave med Fredericia Ordningen. Det har været et punkt vi har arbejdet meget seriøst og længe med. Har lavet analyser, fået inspiration, holdt temamøder med både foreninger og Kultur & Idrætsudvalget. Og i januar videresendte Folkeoplysningsrådet sit forslag til en ny Fredericia Ordning til Kultur & Idrætsudvalget. Der skal den nu behandles og så vil den komme i høring her i foråret. Det skal I nok blive gjort opmærksom på! Fredericia Eliteidræt Fredericia Eliteidræt har været i rivende udvikling gennem efterhånden en del år, og i dag rummer mere end 100 talentfulde unge. Det har betydet at Fredericia Eliteidræt i 2015 havde brug for at udvikle sig som organisation for at kunne imødekomme de visioner der er for fremtiden. Jeg havde selv æren af gennem et halvt års tid, at være med til at drive en udviklingsproces, der bl.a. har medvirket til en udvidelse af bestyrelsen. Og dermed har Fredericia Eliteidræt fået deltagelse af flere nye, bl.a. formand for ADP Nils Skeby og direktør for Business Fredericia Kristian Bendix Drejer. Med den øgede deltagelse af bl.a. erhvervsfolk i Fredericia Eliteidræts bestyrelse, er det håbet, at erhvervslivet i de kommende år kan komme til at spille en aktiv rolle i etableringen af et kollegium for talenter i vores by. FIA I foråret 2015 blev andet forløb for foreningsledere gennemført og med rigtig fin evaluering. Der er internt i FIA snakket om man var interesseret i at fortsætte med den slags driftsogaver. Medlemmerne af bestyrelsen mente, at FIA som udgangspunkt skulle være innovative og udvikle nyt. Hvis det kun blev et spørgsmål om at udbyde de samme kurser, mente man at der er tale om ren drift, og at det ikke var det som FIA primært skulle stå for.

4 Der var ikke stemning for at nedlægge FIA, så alternativt bestemte man at bruge nogle midler på at ansætte en konsulent på nogle få timer ugentligt. Konsulenten skulle dels varetage nogle af de driftsmæssige opgaver, mens samtidig og være med til at udvikle nye tiltag og kurser. En af konsulentens første opgaver blev at udvikle og udbyde et foreningslederkursus i foråret Desværre måtte kurset aflyses pga. for få tilmeldinger. Samme konsulent fik til opgave at konstruere og gennemføre et kursus for hjælpeinstruktører i breddeidrætsklubberne. Der er i jan./feb gennemført 2 moduler i pilotprojektet i Gymnastikforeningen 94, som skal evalueres inden FIA's næste møde d. 4. marts. Men det er ikke FIA alene der har haft fokus på uddannelse. Sidste år her på SIF Repræsentantskabsmøde kunne Troels Mensa fra DIF fortælle om en ny ungtræneruddannelse, man ville tilbyde i Fredericia Kommune. Kurset var gratis for deltagerne og blev gennemført i foråret i samarbejde mellem SIF, DIF og Projekt Fritidspas. 18 unge trænere mellem 15 og 20 år blev klædt på til at kunne varetage trænergerningen i foreningen. Som afslutning på uddannelsen gennemførte en opfølgningsaften i efteråret, hvor en oplægsholder fra Vollsmose Sekretariatet var inviteret til at give et oplæg. Der blev inviteret bredt ud, hvilket resulterede i en hel del gæster fra det pædagogiske område, men også fra flere foreninger. I SIF har vi stadig fokus på at understøtte uddannelse og klubudvikling. Vi har for år tilbage afsat en pulje til formålet, og fra den har vi lavet aftale om klubudviklingsforløb med DIF og DGI s visionsprojekt Bevæg dig for livet. Aftalen lyder på 10 klubforløb i år og med henblik at forlænge aftalen i 2017 og 18. Det vil I komme til at høre om i nærmeste fremtid, og jeg vil opfordre jer klubber til at deltage. Projekt Brobygger Projekt Brobygger har været i gang med flere forskellige tiltag og en masse forskellige samarbejder mellem skoler og foreninger. Der har været lavet et Aktivitetskatalog, hvor 10 klubber havde meldt sig på banen med oplæg til mulige mikropartnerskaber med skolerne. Dette katalog er blevet afleveret på alle skoler i flere eksemplarer. Kataloget har været med til at skabe opmærksomhed hos skolernes ledelser og lærere, og det er planen at udgive endnu et katalog inde sommerferien. Hvis I som forening er interesseret i at blive en del af kataloget, må man meget gerne tage kontakt til SIFs idrætskonsulent husk det er gratis reklame for jeres forening. Følgende mikropartnerskaber har været gennemført: - Temauge for eleverne på Frederiksodde Skolen (specialskolen) (7 klubber/afdelinger deltog) - Skolehåndbolddag for kommunens 3.klasse med ca. 270 deltagere (alle håndboldklubber var med) - Indendørs pigeskolefodboldstævne for klasses piger (Fredericia ff og BPI Fodbold) - Orienteringsdag for alle 6. klasser i Ullerup Bæk Distriktet (Orienteringsklubben FROS) - Golf uge for alle 3. klasser i Ullerup Bæk Distriktet - Skoleskydning for 5. klasser i Ullerup Bæk Distriktet (BPI Skydning og Fredericia Skytteforening)

5 - Skoleskakforløb på Erritsø Fællesskole afd. Bygaden (Fredericia Skakforening) - Derudover en masse enkeltstående mikropartnerskaber (mindst 3 klubber) En SFO-dag med ca elever er desuden under opsejling i september 2016, og her har 9 klubber allerede udvist interesse for at være med, men vi hører gerne fra flere. I forhold til at give jer foreninger de bedste betingelser for at kunne indgå i disse samarbejder, er der mulighed for at få dækket foreningens udgifter samt et kontant honorar til foreningen gennem Projekt Brobygger. Hertil arbejdes der desuden på at kunne gennemføre et kursus for interesserede foreninger, hvor klubbens trænere/instruktører får indblik i og kendskab til skolernes sprog og mål, for derigennem at kunne udvikle endnu bedre forløb i samarbejde med skolen lærere og Brobyggeren/SIFs Idrætskonsulent. Derudover vil klubbens bestyrelse gennem kurset også blive klædt på til at være en samarbejdsklub, samt få klarlagt, hvad de egentlig ønsker med et samarbejde med en skole. En af målene med dette kursus er at få lavet nogle forløb, hvor både skoler og idrætsforeninger kommer på banen, således at børnene får det bedste udbytte fra henholdsvis den frivillige verden og skoleverdenen. I sidste ende handler det jo om at gøre dem interesseret i at fastholde et liv med bevægelse, motion og idræt og helst i en idrætsforening ;-). FIT DEAL FIT DEAL er et nyt motionskoncept i Fredericia. Etableret i samarbejde mellem De Selvejende Haller, FIC, Fredericia Kommune og SIF. Modellen er udviklet i Viborg og virker på forskellige måder i pt 5 kommuner. FIT DEAL projektet her lokalt er forankret i en ny forening Samarbejdende Idrætshaller og betød at der skulle bemandes med en halvtidsstilling. Vi har indgået en aftale mellem SIF og foreningen at de køber en halvtidsstilling hos os, hvilket har gjort at Casper nu er ansat på fuld tid i projektperioden. Endnu et mål i SIF s startegi blev dermed opfyldt at vi kunne skabe indtægtsgivende virksomhed på vores idrætskonsulents arbejde. Det har til gengæld også bevirket at SIF nu er momsregistreret på en del af vores virke. FIT DEAL gik i gang med de første aktiviteter pr. 1. november 2015, og siden den dag, har 15 idrætsforeninger, haller og andre idrætsaktører udbudt over 600 aktiviteter fordelt på mere end 30 forskellige idrætsgrene/motionsformer. Pr. d. 19. februar 2016 er der blevet solgt 112 forskellige FIT DEALs, og flere kommer helt sikkert til. Men for at vi kan få flere med, må I foreninger meget gerne hjælpe med at udbrede kendskabet til FIT DEAL. Jo flere, som kommer med, jo flere kan jeres tilbud komme ud til, så tøv ikke med at gå ind og give Facebook-siden et like, eller inviter Casper ud til jeres arrangementer, så han kan fortælle mere om FIT DEAL. I støbeskeen er flere tiltag, hvor vi håber at I foreninger vil være med:

6 Vi arbejder på at lave konkrette en-dags arrangementer (aftener eller en lørdag/søndag) for en udvalgt gruppe mænd eller kvinder. Det er tanken at arrangementet skal give gruppen mulighed for at prøve en aktivitet, som de måske ikke har stiftet bekendtskab med før, så det kan både være en kendt idrætsgren som gennemføres på en ny måde eller en knap så kendt idrætsgren, som de måske ikke har stiftet bekendtskab med før. Ligeledes arbejdes der på at etableres et FIT DEAL tilbud, hvor en gruppe borgere kan købe et FIT DEAL forløb, hvor de bl.a. skal ud og prøve 8-10 forskellige idrætsgrene over 10 uger. Her skal vi bruge foreninger, som kunne tænke sig at præsentere deres idrætsgren en hverdagsaften for mennesker (mænd/kvinder). Generelt hører vi gerne fra foreninger, der ønsker at deltage i FIT DEAL, enten med faste aktiviteter, det kan være et foreningshold, hvor der alligevel er plads til et par stykker ekstra, eller endags-arrangementer, som kan tilbydes til grupper, virksomheder eller lignende. Alle foreninger der deltager vil, udover den gratis reklame, også modtage et honorar for opgaven (under forudsætning af deltagere). Kontoret SIFs administrative domæne har i det seneste år oplevet en opdatering, således at der nu er nye kontormøbler samt forbedrede IT-faciliteter til Samvirkets Idrætskonsulent. Hvis man ønsker at se de nye faciliteter eller måske har nogle foreningsmæssige problemstillinger, som man ønsker at drøfte, så byder Idrætskonsulenten gerne på en kop kaffe eller the (eller en flaske vand) og en snak. Han kommer også gerne ud i klubberne fx til et bestyrelsesmøde, så kontakt ham blot for en aftale. Foruden det nye kontor, har året budt på forskellige henvendelser fra klubberne. Af emner som er blevet behandlet er: - Fundraising til forskellige projekter (bl.a. kunstgræs) o Her er lavet oversigter over mulige fonde + bistået med gennemlæsning af ansøgninger - Sparringspartner i forbindelse med facilitetsudfordringer (Fredericia Billardklub og Fredericia Bordtennisklub) - Kommunemøde for håndboldklubberne. Derudover har der været forskellige opgaver tilknyttet til samarbejdet med Fredericia Kommune samt arbejde for Forretningsudvalget. - Deltagelse på inspirationstur omkring nyt halbookningssystem - Analyser i forbindelse med arbejdet med den nye Fredericia Ordning - Sparring på diverse kommunale indsatser (ny hjemmeside, Challenge) - Diverse administration for FU (FU-møder, Tuborgfondet, Formandsmøde, Repræsentantskabsmøde mm.) Ny Idrætspolitik Mit sidste punkt i beretningen er den ny politik for vores område.

7 Vi har haft et stærkt ønske om en selvstændig idrætspolitik med klare mål for idrætten i kommende fireårig periode. Fredericia Kommune har i efteråret 2015 været i dialog med SIF, idrætsklubber, haller og borgere i det hele taget, om ønsker og bidrag til, hvad vej vi skal. FU har fået mange gode og spændende input i forbindelse vores undersøgelse og på Formandsmødet. Og vi har i SIF indsendt et omfattende høringssvar. Det vil nok være utopisk at forvente, at alle ønsker bliver opfyldt i den kommende 4-årige periode som politikken vil gælde. Men det gør jo heller ikke noget at visioner rækker længere ind i fremtiden. I alt fald vil vi gøre vores til, at vi får en operationel idrætspolitik og søger dialog og indflydelse ved enhver given lejlighed. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for fantastisk samarbejde til de mange forskellige samarbejdspartnere hvor SIF er repræsenteret, Kultur & Idrætsudvalget, Idrætssekretariatet, idrættens organisationer og endeligt tak til jer i klubberne. Tak til alle I der bidrager til, at vi sammen kan skabe god idræt i kommunen. Det var beretningen på vegne af forretningsudvalget. Tak for ordet! Christoffer Riis Svendsen Formand - SIF

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Dato: 22.02.2016 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 55 deltagere

Læs mere

SIF Formandsmøde 2015

SIF Formandsmøde 2015 SIF Formandsmøde 2015 Idrætspolitik på vej Torsdag d. 12. november 2015 13-11-2015 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis Svendsen 19.05 Uddeling af midler fra TUBORGFONDET v.

Læs mere

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt Nyt om Fredericia-Ordningen Ny fremgangsmåde Efter SIF i mange har administreret Fredericia Ordningen er dette arbejde fra 2013 overgået til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Alle idrætsforeninger vil modtage

Læs mere

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2017 Dato: 23.2.2017 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 41 deltagere

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

SIF Formandsmøde 2014

SIF Formandsmøde 2014 SIF Formandsmøde 2014 Den gode foreningshistorie Hvordan får vi den frem, og hvad kan det være? Onsdag d. 12. november 2014 14-11-2014 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis

Læs mere

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2015 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper

Læs mere

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: SIF Repræsentantskabsmøde 2014 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Fredericia d. 21. februar 2013 SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Jeg vil gerne på forretningsudvalgets vegne byde velkommen til repræsentantskabsmødet her i TreFor Loungen. - Velkommen til: -

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Integration via Foreningslivet

Integration via Foreningslivet Integration via Foreningslivet Flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet i Hjørring Kommune. Integration via foreningslivet Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Referater Organisering

Referater Organisering Referater Organisering for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Leo Rasmussen Referent: Louise Krogsriis Forslag/ide/input fremført af Jens, ASG Fodbold Carsten Hæstrup, BHIR Jens

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.27. september 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.27.9.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt Fredericia Ordningen 2015 tal - samlet ramme Tilskudstype Fordeling Pulje afsat Beregning/ forventet Foreningstilskud 279.000 Medlemstilskud 1.817.955 Samlet Forenings- og medlemstilskud 70% 2.128.000

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Referat Uddannelsesmøde JHF mandag d. 29. august 2016 kl på Forbundskontoret

Referat Uddannelsesmøde JHF mandag d. 29. august 2016 kl på Forbundskontoret torsdag d. 1. september 2016 Referat Uddannelsesmøde JHF mandag d. 29. august 2016 kl. 18.30 på Forbundskontoret Til stede: Flemming Østergaard (Kreds 1), Erik Møller (Kreds 3), Tue Fisker (Kreds 5), Dennis

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Endnu engang er det en fornøjelse at kunne fremlægge årets beretning med det formål at fortælle om de aktiviteter, der har været i foreningen, de aktiviteter foreningen har været

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016 Højby, den 14. juni 2016 Konsulentens klumme Denne gang har der været afholdt mange af de store møder både på Fyn og på landsplan. Der er dog også nogle kurser primært med fokus på træneruddannelser, og

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Eliteidrætskommune

Eliteidrætskommune Eliteidrætskommune 2016-2020 Eliteidræt i skoler, ungdomsuddannelser og idrætsklubber Aftenens program 1) Skoledel Idrætsskoleprofil, talentklasser mm. v. Jakob Asmussen, skoleleder 2) Sportsdel: v. Keld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen,

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen.

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen. Referat Skytteudvalgsmøde Onsdag den 7. januar kl. 17:00 Vi starter med en bid brød Sted: DGI kontoret, Nyvang 25, 4300 Holbæk Deltagere: Robert, Oscar,, Johnny, Frank, René og Sigurd Afbud: Ingen Dagsorden

Læs mere

Foreningsarrangementer i foråret 2017

Foreningsarrangementer i foråret 2017 Foreningsarrangementer i foråret 2017 DGI Storkøbenhavn (DGI), (IFK) under Danmarks Idrætsforbund og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i s Kommune har indgået et strategisk samarbejde for at arbejde

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer NY I AFDELINGSBESTYRELSEN INDHOLD Kurset Ny i afdelingsbestyrelsen... 3 Temamøder.... 3 Formandsmøder.... 3 Konference for afdelingsbestyrelserne.... 4 Repræsentantskabsmødet.... 4 Årsgennemgangen....

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Dagsorden til mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 25-11-2015 Dagsorden til mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. november 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia Projektbeskrivelse for: Brobygger Mikropartnerskaber som metode for øget samarbejde mellem idrætsforeninger og folkeskoler. Samvirkende Idrætsklubber Fredericia Kontaktperson: Casper Due Nielsen Telefon:

Læs mere

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Workshop 1 Lise Warren Pedersen Oversigt Kort introduktion til Københavns Idrætsskole Kort introduktion af mit undersøgelsefelt Betydninger for skolen Betydninger

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde nr. 2

Repræsentantskabsmøde nr. 2 H I R Haderslev Idrætsråd Repræsentantskabsmøde nr. 2 Torsdag den 27. marts 2008 Vojens Fritidscenter Bestyrelsens beretning for 2007 Indledning: Det er Haderslev Idrætsråd s (HIR) 2. ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde nr. 3

Repræsentantskabsmøde nr. 3 H I R Haderslev Idrætsråd Repræsentantskabsmøde nr. 3 Onsdag den 25. marts 2009 Gram Fritidscenter Bestyrelsens beretning for 2008 Indledning: Det er Haderslev Idrætsråd s (HIR) 3. ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs mere

Dialogmøde om skolereform. Onsdag den 2. april 2014

Dialogmøde om skolereform. Onsdag den 2. april 2014 Dialogmøde om skolereform Onsdag den 2. april 2014 Program Kl. 18.30: Velkomst Kl. 18.40: Orientering om skolereformen Kl. 18.55: Orientering om understøttende undervisning og Fælles mål for idrætsfaget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 1. Medlemssituationen. a. 2012: 35 medlemmer b. 2013: 51 medlemmer, heraf 25 medlemmer, der er under 25 år. 2. Ombygning. 2012 har hovedsageligt været præget af den efterhånden meget tiltrængte renovering

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere