LANDSFORRÆDERKORPSENE. (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSFORRÆDERKORPSENE. (1)"

Transkript

1 nbj Side LANDSFORRÆDERKORPSENE. (1) Titlen på denne artikel har jeg valgt på den baggrund, at samtlige personer der gjorde tjeneste i de korps, hvis uniformer jeg vil beskrive, efter krigen blev dømt, efter Straffelovstillæget af 1. juni 1945, Landssvigerloven. Alene det at have gjort tjeneste i et af korpsene, bevirkede at personen var hjemfalden til mange års fængselsstraf. Jeg har således ikke gjort mig skyldig i at dømme eller frikende nogen. Jeg referer således kun fakta og data, alle fra kendte udgivelser (se kilder), samt egene observationer. Min motivation for at skrive denne artikel, er at jeg fik lejlighed til at hjælpe, ved valget af uniformer til filmatiseringen af Flammen og Citronen. Der havde premiere i I filmen er både Schalburgkorpset og HIPO væsentlige enheder, sammen med tyske polititropper (ORPO). Under min søgen efter uniformeringen af landsforræderkorpsene, i bøger og billeder, samt på nettet, viste det sig at der ikke findes ret meget materiale, jeg var så heldig at få adgang til Frihedsmuseets billedarkiv samt museets lager, her fandt jeg noget billeder samt dele af uniformer. Det er ikke lykkedes for mig at finde ret meget om korpsenes organisation, specielt ikke om HIPO. De to korps blandes meget ofte sammen, især da begrebet for terror schalburgtage blev brugt i en meget bred sammenhæng, mange terrorhandlinger blev da også begået af personer med tilknytning til især HIPO, de var oftest klædt i civilt, når de udførte deres forbrydelser. Af de civilklædte grupper, var en del af dem ansat direkte under GESTAPO, derfor havde de ikke noget at gøre med korpsene der er behandlet i artiklen, eksempelvis Birkedal-gruppen. Jeg vil efterfølgende primært beskæftige mig med uniformerne, og ikke meget med korpsenes historie og handlinger. SCHALBURGKORPSET. Allgemeine-SS havde i årene op til krigen fået en meget dominerede plads i det tyske samfund, med meget store interesser og ejerskab i den tyske industri, samt en total dominans af politi og racepolitik. I Tyskland havde Algemeine-SS desuden en væsentlig funktion som hjælpepoliti (HIPO). Allgemeine-SS er til forskel fra Waffen-SS, en organisation hvor medlemmerne var deltids, de betalte selv for deres uniformer og udrustning, hvilket var en god forretning for korpset, da de selv ejede fabrikkerne der fremstillede uniformerne. Nogle af fabrikkerne var KZ-lejre. I forbindelse med Himmlers ide om skabelsen af et nyt Germansk rige, kaldet Burgundia, besluttedes det at oprette lokale frivillige Germannische-SS enheder i de besatte lande. Flandern 1940, Holland to måneder senere, Norge maj 1941 og Danmark Korpsenes formål var at støtte det lokale politi. I Danmark oprettes korpset 1.april 1943 under navnet Germanske korps men omdøbes i september til Schalburgkorpset. Navnet var valgt med baggrund i heltedyrkelsen af C. F Schalburg, den karismatiske chef for Frikorps Danmark der nyligt var faldet på østfronten. Familien var ikke særlig begejstret for det, og søgte via forskellige kanaler at få det ændret, men propagandaværdien blev anset større end hensynet til familien. Det skal bemærkes i Danmark har korpset ikke nogen politimyndighed i den tid det eksisterer.

2 nbj Side Dette er den senere hvervning til Landstormen, der fungerede som en slags reserve til korpset, de udførte bl.a. Vagttjeneste ved Frimurerlogen. Disse folk blev uddannet på Høveltegård (efter krigen sergent og løjtnantsskole for de to telegrafregimenter Sjællandske og Jyske Telegrafregiment). Landstorm uddannelsen varede tre måneder.

3 nbj Side Høveltegård i Schalburg regi.

4 nbj Side Bemærk at Søren Kam bærer skrårem.

5 nbj Side Schalburgkorpset overtog den beslaglagte Frimurerloge den 25. september 1943 Billedet af hele korpset er fra bogen Schalburgkorpsets Historie i hvilken de fleste af billeder stammer fra Frihedsmuseets arkiv. Det skal bemærkes at korpset på dette tidspunkt kun kunne mønstre ca. 50 mand. Billedteksten taler for sig selv.

6 nbj Side Gradsstruktur. Gradstrukturen følger Allgemeine-SS. Graderne har danske betegnelser, de virker noget kunstige, set i sammenligning med de normalt anvendte danske militære gradsbetegnelser. Det kan dog meget vel være et dansk forsøg på, at adskille sig fra militæret, ligesom SS i Tyskland. Hvis man sammenligner, er en trop og en Rotte (tysk), det man militært kalder en gruppe. De danske betegnelser, underkorporal og korporal ville være korrekt, bemærk dog at, i daglig tjeneste bruges i mange forbindelser på dansk betegnelsen tropsfører, uden at det er nogen grad, men funktionsbestemt.

7 nbj Side Mestergraden er i orden, den bruges eksempelvis i CBU og brandvæsen. Den mest iøjnefaldende grad er overløjtnant, jeg har set den anvendt i et par bøger samt i HIPO befaling nr.1. Graden svarer til den tyske Oberleutnant, det synes at være en direkte oversættelse. Den danske titel premierløjtnant er den, der ville passe. De øvrige officersgrader er de normale danske. Gradstegn for Allgemeine-SS, det er den endelige type hvor også skulderstroppen er vist, skulderstroppen (der var kun en på uniformen), havde den funktion at vise personens gradsklasse, menig og befalingsmand, geledofficer, stabsofficer og Reichsführer.

8 nbj Side UNIFORMEN. Uniformerne korpset blev iklædt var Allgemeine-SS uniformer. Denne sorte uniform var indført 7 juli 1932, da forbuddet mod politiske uniformer blev ophævet. Den sorte farve var valgt med tanke på kejsertidens eliterytteri 1 og 2 Leibhusar Regiment, af nogen kaldet Totenkopfhusaren. Menig husar 1. Leibhusar Regiment ca Samtidigt postkort. Da antallet af deltids SS- personel i Tyskland, var svundet kraftig ind i løbet af krigsårene på grund af øgede indkaldelser samt tab, var uniformslageren på fabrikkerne vokset. Hovedparten af overskudslageret blev sendt til de Baltiske lande, Polen og Ukraine til brug for det stedlige hjælpepolitiet, her blev de forsynet med nye våbenfarver og lokale mærker, al SS symbolik og mærker var fjernet. Resten af uniformerne blev sendt til Flandern, Holland, Norge og Danmark. Her blev de forsynet med egne mærker. Kun meget få Tyske Allgemeine-SS uniformer har overlevet krigen.

9 nbj Side Et eksempel på en uniformeringen i et af de baltiske hjælpepolitikorps. Kasket. Jeg vil begynde en gennemgang af uniformen med hovedbeklædningen. Billederne af kasketten er optaget på Frihedsmuseets lager.

10 nbj Side Kasketten er forsynet med et for Schalburgkorpset specielt fremstillet mærke, et vinget solkors. Dødningehovedet er et standard SS dødningehoved model 1934.

11 nbj Side Kasketmærke ( Frihedsmuseet). Det er sandsynligt at kasketterne blev leveret færdigmonteret fra Tyskland, og mærket således er vævet der. Motivet er væve med hvid tråd, om der fandtes en officersmodel vævet i sølvtråd er uvist. I SS-retorikken samt retningslinjer, var den nordisk mytologi en stor del af grundlaget og brugen af runer var udtryk for elite. Solhjulet, solswastikaet var en gammel nordisk præsentation af solen, der blev brugt som mærke af den nazistiske organisation Thule Selskabet. Det blev ligeledes anvendt af Waffen-SS division Wiking, i hvilken mange skandinaver gjorde tjeneste, det blev så Schalburgkorpsets mærke.

12 nbj Side Fabrikationsmærket fra en HIPO kasket, det samme mærke er i Schalburg kasketten, det ses tydeligt at der tale om en tysk SS kasket fra SS egen fabrik. Til sammenligning en kasket fra Allgemeine-SS, med ørn model 1929 og dødningehoved model 1934, den større ørn blev indfør i 1935.

13 nbj Side Dødningehoved der blev brugt af Schalburgkorpset, er SS model 1934, produceret af udstanset blik, dette eksemplar er fra Frihedsmuseet, det er medtaget af tidens tand. Ligesom valget af den sorte uniform, har baggrund i tysk militær tradition, er valget af et dødningehoved ikke tilfældigt, det er skrevet og sagt meget vrøvl om SS' brug af dødningehoved. Fortidens tyske eliteenheder har ofte anvendt et dødningehoved som mærke. I 1700 tallet var der flere enheder der anvendte dødningehoveder i forskellige udgaver. Staten Braunschweig forsynede sine enheder med et retvendt dødningehoveder i 1809, blandt andet dets Husarregiment. Dette husarregiment var Husar regiment nr.17 ud af de 21 husarregimenter der eksisterede i det Tyske kejserrige før første verdenskrig.

14 nbj Side Pelshue og dødningehoved fra husarregiment nr.17, Regimentet havde ligesom 1 og 2 Leibhusar Regiment sorte husarjakker.

15 nbj Side Flere af frikorpsene der i mellemkrigsårene kæmpede i de Tyske grænseområder mod øst, brugt også dødningehoveder af forskellig udformning.

16 nbj Side Det åbne Preussiske dødningehoved ble brug af Stosstrup Adolf Hitler fra 1923 og båret af SS frem til 1934, hvor modellen med kæbeben blev taget i brug. Dette dødningehoved blev brugt af pansertropperne der som i andre lande havde videreført rytteriets traditioner, det gjaldt også for den sorte uniform. Panzer officers jakke, fra Wehrmacht.

17 nbj Side Hauptfeldwebel pansertropperne, Wehrmacht. Det er ofte sagt at dødningehovedmærker blev brugt for at skræmme fjenden, symbolikken i mærkerne, er at vise at enheden er beredt til at kæmpe til døden. Altså et mærke der symbolisere troskab. Hjelm. Af det første billede samt nogle der følger, fremgår det at Schalburgkorpset brugte den tyske stålhjelm M/35, muligvis også M/42, på billederne ser det ud som om den er malet sort, muligvis blank eller halvblank. Yderligere synes det på diverse fotos at der har været et mærke på den ene side (transfer eller malet), motivet kan ikke identificeres, sandsynligvis er det solhjulet. På billeder synes den venstre side at være uden mærke.

18 nbj Side Det synes på billedet, at der på højre side af hjelmen er et solkors. Jeg vil i øvrigt fra bogen Schalburgkorpsets Historie citere følgende

19 nbj Side Kort efter når Brøndum til Schalburgkorpsets hovedkvarter i Frimuerlogen To bondsk udseende Schalburgsoldater står vagt foran den monumentale indgang og forsøger trods krøllede uniformer, trods dårligt holdt lædertøj, trods swingpjattefrisure, med deres geværer og stålhjelme og skrævende ben at ligne stålsatte tyske SS-soldater. Bløddyr tænker den unge mand Brøndum, foragteligt ( Henning Emil Brøndum tidligere Frikorps Danmark, Schalburkorpset, HIPO henrettet 9maj 1947 i København) Mit gæt er, at der har været tale om den del af Schalburgkorpset, der hed Landstormen, af disse soldater var der udtaget et vagtkompagni på 50 mand, de var fast lønnet og til tjeneste som fast vagt ved Frimuerlogen. En del fandt dog senere vej til HIPO.

20 nbj Side Uniformsjakke. LANDSFORRÆDERKORPSENE. (2) Jakken er fremstillet i sort stof med åben krave, og to påsyede brystlommer og to skjulte lommer med klap i jakkens forskøder. SS-uniformen erkendes tydeligt. Uniformen har kun en skulderstrop, til at holde skråremmen oppe med, samt til at vise bærens rangklasse.(se billedet af officer i tjenesteuniform) gradstegn kravespejl, ærmebånd med enhedens navn, tyske uniformsknapper uden prægning.

21 nbj Side Kravespejl og skulderstrop Højre side af jakken, skulderstroppen hvid/sort snor foldet fire gange og fastholdt med en uniformsknap, samme snor anvendt som kantning på kraven og til kravespejlene.

22 nbj Side Den hvid/sorte snor brugtes til mandskabsgrader og underofficerer, til officererne blev der anvendt sølvsnor. Højre kravespejls motiv er solkorset, det var fælles for alle grader. Sandsynligvis i sølvtråd for officerer. Venstre kravespejl med gradstegnet for: Tropsfører = SS Rottenführer= Korporal Graderne i Schalburgkorpset var parallelle med Waffen-SS. Menige havde blot et sort spejl men med kantsnor.

23 nbj Side Til sammenligning jakke fra Allgemeine-SS

24 nbj Side Dette er et Schalburg officerskravespejl (venstre) for Løjtnant = SS-Untersturmführer, bemærk sølvtråd som kantning. Stjernerne er tyske standard stjerner 12mm i diam, presset i blik. Kantningen er sølv, hvilket er fremstillet af snoet aluminiums litze(litze er en fagbetegnelse for tynde tråde) Gradsstjerner12 mm (det er sølv, belysningen snød ) Knap fra jakken, det er den tyske uniformsknap af Gekörntem mattsilbernen Metall, på dansk kornet matsølv metal.

25 nbj Side På overkanten af venstre ærmes opslag førtes enhedens navnebånd, i dette tilfælde med tillempede tyske bogstaver. Benklæder og fodbeklædning. På alle billeder jeg har set, har Schalburgfolkene været iført sorte spidsbukser (ridebenklæder uden rideforstærkning af skind), denne mode var i øvrigt ikke kun tysk, eksempelvis havde personalet i redningskorpsene Falck og Zonen spidsbukser til deres uniformer, ligeledes havde officererne i den danske hær, samt politiet. Fodbeklædningen var lange sorte skaftestøvler.

26 nbj Side Benklæder og støvler. Schalburgfolk på Rådhuspladsen, under uroligheder i forbindelse med Frikorpsfolks orlov 6. eller 7. juli Bemærk de har handsker på i sommervarmen. Det skal bemærkes at Schalburgkorpset IKKE havde nogen politimyndighed, korpset optrådte i ly af frikorpset, men både det danske politi og tyskerne var ikke henrykte over deres optræden.

27 nbj Side Her ses tydeligt 2 Schalburgfolk, de erkendes tydeligt på uniformen og især på mærket i kasketten, desuden er der en Frikorpsmand og en dansk politimand. 6. eller 7. juli 1943.

28 nbj Side På dette billed ses en officer fra korpset. Det er tydeligt at kaskettens stormrem er erstattet af en sølvkordel, og skulderstroppen er sølv, ligeledes er kantningen på kraven, kravespejl og kasketpulden erstattet med sølvtråd. Om kasketmærket er i sølvtråd vides ikke, ligeledes om ærmebåndets kanter og bogstaver er sølvtråd, men jeg formoder at man også her følger forbilledet Allgemeine-SS. På dette billede samt nogle andre jeg har set af den sorte uniform anes et ærmemærke. Det findes ikke på Frihedsmuseet, jeg troede en tid at der måske var tale om et metalmærke i stil med nogle af de tyske ærmeskjold. Jeg nåede ikke at finde løsningen så mærket kunne fremstilles til filmens uniformer. Jeg mener nu at have fundet løsningen. På et senere tidspunkt fandt jeg en hjemmeside, hvor der bliver viste et billede af en officer, godt nok i kaki-uniform, her var mærket tydeligt, jeg går ud fra at det er det samme mærke.

29 nbj Side Mit første spor var dette billede fra en hjemmeside jeg fandt på nettet. Mandens grad er SS-Hauptsturmführer = Kaptajn, ingen kilder oplyser, om man i korpset brugte den tyske eller den danske gradsbetegnelse i tiltale? Men mærkets motiv kan ses, det er det danske rigsvåben uden krone over. Mit næste spor var: Denne fane der er vist i farver i bogen Flags of the Third Reich af Brian L Davis.

30 nbj Side Det er bogens fejlagtige tekst. Det er klart at der ikke er tale om en hollandsk fane, men som han rigtigt skriver Schalburgkorpset. Denne fane blev ført som en fane, jeg har på et filmklip set den ført sammen med dannebrogsfanen, i en optagelse, hvor korpset marcherede i København. Den hang også sammen med Dannebrog foran Frimuerlogen. På Schalburgflaget anes løverne og hjerterne som mørke prikker. Et nyt spor i sagen dukkede op ved anskaffelsen af bogen The Allgemeine-SS i Men-at-Armsserien fra forlaget Osprey. Her var det følgende billed af en Schalburgmand, af beskrivelsen til billedet fremgår det at, mærket er gult, samt at der på hjelmens højre side skal være et solkors. Det stemmer således overens med de tidligere nævnte formodninger. Det eneste problem er at begge oplysningerne om ærmemærket stammer fra samme serie af bøger.

31 nbj Side Schalburgmand bevæbnet med gevær 98.

32 nbj Side Her er ærmemærket (rigsvåbnet), løverne er lidt tyndere end man normalt ser dem, mærket er fundet på en svensk samlerside på internettet (1. feb af Per Finsted). På samme billed var der andre Schalburg, Frikorps og SS mærker. Det er næsten samme skjold dog uden krone, som politiet i dag bruger som ærmemærke. Mærket bruges i dag af Politiet med krone, som ærmemærke og brystmærke i metal. Forsvaret ændrede sit nationalitetsærmemærke dannebrogsmærket i spidsskjold, da man i Ex- Jugoslavien opdagede en negativ reaktion fra befolkningen, idet de danske SS-enheder, der havde været der under anden verdenskrig, havde båret den type dannebrogsskjold på venstre underarm lige over divisionsnavnebåndet.

33 nbj Side Bælte. Til uniformens sorte læderbælte var der fremstillet et bæltespænde i tysk model, bemærk den danske inskription, der er en direkte oversættelse af den tysk på SS bælter. Meine Ehre heisst Treue Bæltespænde fra Allgemeine-SS til sammenligning. Skjorte og slips. Til uniformen blev båret skjorte og slips, af de foregående billeder kan det anes at den viste officer har hvid skjorte på og sort slips, hvilket muligvis kun har været når det var uniform fin, for de meniges vedkommende samt til hverdagsbrug, har det været en brun skjorte, ligesom forbilledet Allgemeine-SS.

34 nbj Side Til sammenligning Norge, Flandern og Nederland (Holland)

35 nbj Side Efterretningstjenesten (ET). I april 1944 udskilles Schalburgkorpsets efterretningstjeneste fra selv korpset, og bliver koblet på Sicherheitsdienst (SD), de får til huse på Dagmarhus, hvor også GESTAPO holdt til. Personellet fra ET overgår senere til HIPO, hvor de danner grundstammen. Deres uniformering er uklar, de har sandsynligvis mest optrådt i civil, der hersker megen uklarhed omkring denne enhed samt deres uniformering.

36 nbj Side

37 nbj Side ET`s chef politibetjent O. H. Norren. Han er iført Schalburguniform, det erkendes på den tofarvede kantning af kraven og kravespejlene. To ting indikerer at han på dette tidspunkt ikke har officersrang: 1 Skulderstroppen er ikke sølv. 2. Kasketten har ikke sølvkordel og sølvkantning af pulden. På det venstre kravespejl erkendes en måske to gradsstreger, kasketten er forsynet med en Waffen- SS ørn model 35, ikke Schalburgkorpsets vævede mærke, se den tidligere sammenligning af kasketter. Det højre kravespejl har på billedet ikke noget motiv, det anes at der er retoucheret på billedet, sikkert af sikkerhedshensyn, et forsigtigt gæt på kravespejlet er at det kunne være ET spejlet, det har en meget mørk bordeaux rød grundfarve Weinrot, den farve var branchefarven =våbenfarven, som en del af det tysk politi, nemlig Gemeinde Polizei havde. På spejlet var der broderet, med en form for runeskrift ET. Dette kravespejl blev senere brugt af HIPO på højre krave.

38 nbj Side ET kravespejl.

39 nbj Side Uniformsændring. LANDSFORRÆDERKORPSENE (3) Den hidtil beskrevne sorte uniform, bliver i december 1943 udskiftet, med danske uniformer samt bevæbning fra den nedlagte danske hærs depoter. Man ønskede både fra korpset og tysk side, at profilere korpset som den nye danske hær. Korpsets chef Obersturmbannführer (oberstløjtnant) KB Martinsen indrettede hele organisationen efter dansk tradition. Den nye uniform var den kakifarvede danske M/23, for både mandskab og officerer. Den blev blot forsynet med SS kravespejle og gradstegn, med den ændring, nu var der to skulderstropper, så føringen af gradstegn blev fuldstændig identisk med Waffen-SS. Jer har valgt at vise den danske uniform med billeder fra en meget kendt bog med udklipsark, Danmarks Hær og Flaade der blev udgivet af Arthur Jensens Kunstforlag Udklipsbog nr.441 tegnet af Ove Meier. UNIFORM M/23 Officer Officer

40 nbj Side Menig, bemærk snørestøvlerne Officer i feltuniform Korpsets chef Obersturmbannführer (oberstløjtnant) K B Martinsen, over den traditionelle danske uniform, bærer han en tysk læderfrakke og Einheitsfeldmütze M 43 med dansk befalingsmands kokarde, og sølvsnor kantning på pulden, ligesom tyske officerer.

41 nbj Side Einheitsfeldmütze M43 officers model. Dansk kokarde for officerer og befalingsmænd. Denne kokarde bruges stadig af forsvaret.

42 nbj Side Dette er kaki-uniformen, det er ganske interessant at udover krave-distinktionerne, har man også anvendt de tyske ærmegradstegn for Obergefreiter, om det er en menigkokarde i huen lader sig ikke afgøre med billedet som grundlag. Teksten til billedet er noget sludder, den sorte uniform anvendes overhovedet ikke mere efter iklædningen af denne uniform.

43 nbj Side Dette billede må dateres til efter december 1943 pga. uniformen og inden den 30/ Den danske udrustning fremgår klart af billedet, bemærk måden at rulle bukserne op på, samt snørestøvlerne, en befalingsmand er indtrådt i geleddet, iført Einheitsfeldütze M43. I højre side ses en officer med skråhue, denne er kantet med sølvtråd. Prøv at sammenligne med udklipssoldaten! Forandringer. Henrettelsen af Hvidsten-gruppen får uroen i befolkningen til at bryde ud i lys lue, folkestrejken starter i København 30/ Dette får tyskerne til at trække Wehrmacht-tropper til København, formodentlig Landbaseret Marine-enheder, fra kystforsvaret. I København var der af egentlige enheder kun Polititropper og på Sjælland var de ikke nogle særlige hærenheder. Det var det danske politi der primært var indsat imod befolkningen, hvilket fremgår af de følgende billeder. Der forekom dog som vist også episoder med Schalburgfolk involveret, som det ses på billederne, Schalburgmanden er iført den kakifarvede uniform, han bliver arresteret af tysk feltgendarmeri, men overgivet til det danske politi. Et af kraven fra Københavnerne, for at stoppe strejken, var at Schalburgkorpset skulle fjernes fra København. Den 11juli 1944 forlægges Schalburgkorpset til Ringsted kaserne.

44 nbj Side Folkestrejken. Sandsynligvis marineenhed, de brugte samme uniform som hæren, men med marine mærker.

45 nbj Side Dansk politi rydder gaden

46 nbj Side

47 nbj Side Schalburgkorpset i Ringsted. Hovedvagten på Ringsted kaserne, ud mod Teglovnsvej. De to Schalburgfolk bærer geværet i det danske vagtgreb, dette bruges stadig af Den Kongelige Livgarde, før krigen var det almindeligt ved alle enheder. Det ses at Dannebrog vajer på appelpladsen. Samtidig med forflytningen til Ringsted, skifter korpset navn til SS-Ausbildungs Bataljon.

48 nbj Side Bygningen der ses i det fjerne blev efter krigen erstatte af den hovedbygning, hvor feltartilleriets sergentelever var indkvarteret, da Artilleriets Befalingsmands Skoler (ABS) flyttede til Varde kaserne, blev Østre Landsdels Kommando (ELK) flyttet til Ringsted kaserne, fra Lille Amalienborg på Dag Hammerskjölds Allè, i dag har Hjemmeværnsregion Sjælland til huse i bygningen. Sammen vagt sommeren 1966, sergenteleven der stod post, var om dagen kun bevæbnet, med bajonet, dette var meget praktisk, da kæden mellem portstolperne skule tages ned hvergang et køretøj passerede. Om natten gik posten med gevær M/50 med påsat bajonet og iført stålhjelm, uniformen var M/44. Porten var lukket om natten. Flagstangen og hovedbygningen ses tydeligt på billedet. Schalburgkorpset havde forbud mod at komme i København, styrken i Ringsted var på ca. 450 mand, enkadreret i 4 kompagnier, hvilket svare til en bataljon. Korpsets tid gik med almindelig militær uddannelse, samt patruljering på de Sjællandske veje og jernbanestrækninger, her lykkedes det dem også at gøre skade på modstandsbevægelsen..

49 nbj Side Ærmemærket ses tydeligt på denne serie billeder.

50 nbj Side Dette billede er taget på vejen mellem skydebanen og kasernen, her føres kun dannebrogsfanen ikke den tidligere omtalte Schalburgfane. Dette vejstykke er kendt af mange årgange af sergentelever, der hver morgen løb denne strækning, for at blive rigtig vågne! Den sidste måneder, hvor korpset eksistere skifter det navn igen, denne gang til SS-vagtbataljon Sjælland. Ved befrielsen 5. maj 1945 blev korpset opløst, personellet arresteret og stillet for en dommer.

51 nbj Side Eftertidens sammenblanding. Dette billede er fra bogen Danmark besat krig og hverdag har følgende tekst: Dette er ikke HIPO, men Schalburgfolk, det ses på følgende uniformskendetegn, på personen til venstre i billedet, er det nemt at se, at det er en Schalburgmand, han har en smal skulderstrop og mærket foran i kasketten og kantbånd om kraven, manden med GV over skulder er sandsynligvis en tysker, hvis det er en tysker må billedet være fra Dagmarhus hvor ET holdt til. Personen til højre har ingen skulderstrop på venstre skulder. Sandsynligheden er dog størst for at billedet stammer fra

52 nbj Side Frimuerlogen, og røverhistorien med våben i bordpladen holder ikke. Ej heller de internerede politifolk, da politiet blev taget var Schalburgkorpset forflyttet til Ringsted. Dette billede der viser Schalburgkorpset på et tidligt tidspunkt, formodentlig er billedet taget i Frimurerlogens gård. Dette billede blev efter krigen brugt til efterlysning af HIPO folk, i Billedbladet og på plakater, det er korrekt at flere af personerne på billedet var i HIPO og i andre endnu værre grupper. Da jeg havde lejlighed til at gennemgå Frihedsmuseets billedarkiv var dette billede samt flere andre klart erkendtbare billeder arkiveret under HIPO og ikke som rettelig under Schalburg-korpset En anden pudsig sammenblanding er billedet på låget af spillet HIPO spil det er Schalburguniformen der vises med SS runer på kravespejlet.

53 nbj Side Man kan undre sig over denne sammenblanding, tanken om den er bevidst kunne godt snige sig ind på en, specielt når man søger efter HIPO, der findes næsten intet billedmateriale. Som opfølgning på denne artikel vil der komme en om HIPO. NIELS Blangsted-Jensen Bemærkninger 9/ Tiderne skifter og flere af mine henvisninger til nutiden er blevet indhentet af nye forsvarsordninger, Hjemmeværns Regionen har ikke til huse på Ringsted Kaserne mere, X- Jugoslavien er afløst af Afghanistan der nu er ved at blive afsluttet. Fortsættelsen af artiklen der oprindeligt blev skrevet i 2008 vil blive skrevet, hvis der viser sig interesse for emnet, jeg har i årene der er gået samlet materiale til fortsættelsen.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Randers Pigegardes Tjenestereglement

Randers Pigegardes Tjenestereglement Randers Pigegardes Tjenestereglement Dette tjenestereglement er gældende fra 1/9 2004. A. Tjenesteuniform: 1. Tjenesteuniform: Uniformen består af en blå, to-radet jakke med skulderstropper og høj, rød

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Der er sikkert mange medlemmer i Dronningens Livregiments Soldaterforening, som husker oberst S.E. Christensen som kompagnichef eller som en god og myndig chef

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Oversigt over de forskellige danske korps i tysk tjeneste

Oversigt over de forskellige danske korps i tysk tjeneste Eksempel på opgaveløsning på gymnasieniveau. (Opgaven blev skrevet i 2002 af en gym. elev fra Viborg) Indhold Indledning s. 1 Tiden før besættelsen s. 1 Hvem var de danske frivillige? s. 2 Oversigt over

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hvad kan vi vide om fremtiden? Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk

Hvad kan vi vide om fremtiden? Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk Hvad kan vi vide om fremtiden? Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk Hvad ved vi om fortiden? Bagklogskabens lys Bagklogskabens klare lys Bagklogskabens ulideligt klare lys Bagklogskabens uklare lys 17.000

Læs mere

Casting og Audition. for skuespillere og statister

Casting og Audition. for skuespillere og statister Casting og Audition for skuespillere og statister Hvad er et godt castingbillede? Der er et grundlæggende element, jeg vil understrege kraftigt. Du skal kunne sælge dig selv med et billede, og kun et billede!

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

Det vi gør, det gør vi ordentligt

Det vi gør, det gør vi ordentligt Det vi gør, det gør vi ordentligt DEAS-nyhedsbrev til viceværter og inspektører / august 2012 NYT ARBEJDSTØJ - NU ER DET ENDELIG KOMMET! Så sker det - du modtager første del af dit nye arbejdstøj i begyndelsen

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Marineforeningen for Grenaa og Omegn

Marineforeningen for Grenaa og Omegn A040000 - Miniemblem Kr. Foreningens medlemsemblem i "miniformat" monteret på nål med "sikkerhedsprop". Må kun bæres af foreningens medlemmer. A050000 - Kendingstegn Kr. Foreningens kendingstegn monteret

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION VUT I/ML DEC 2013 HÆRENS SERGENTSKOLE Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de 14 uger uddannelsen varer, vil du opleve en udvikling af dine

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM Illerup Ådal - fjendens ansigt Skolemateriale udarbejdet til Moesgård Museums udstilling om offerfundet fra Illerup ådal 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM MOESGÅRD MUSEUM Indhold 1. Det store slag... 2 2. Hvad

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 Tilstedeværende: - Allan Ø. Gøttrup - Margith Nielsen - Helena Kjærup - Jesper Windelborg - Christian Hedegaard - Lars Olesen - Nina Otte 1. FORMANDSKABETS INDLEDNING

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen Side 1 Af Jette Løntoft Dansklærerforeningen Side 2 Læsefidusen på Amalienborg Læsefidusen på Himmelbjerget Læsefidusen på Kronborg Læsefidusen i Skagen Læsefidusen i H.C. Andersens Hus Bøgerne er beregnet

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Med foreningens faner på venstre fløj er vi marcheret op foran kasernens flagstang Oberstløjtnant Jørgen Clasen byder velkommen på garnisonskommandantens vegne Jubilarstævnet

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

1 Indledning og problemfelt... 3. 2 Prolog... 14. 3 Sommerkorpsets stiftes... 16. 4 Vagtmændene... 27. 5 I den sorte uniform... 40

1 Indledning og problemfelt... 3. 2 Prolog... 14. 3 Sommerkorpsets stiftes... 16. 4 Vagtmændene... 27. 5 I den sorte uniform... 40 Sommerkorpset Niels Peter Nielsen Vejleder: Michael Kjeldsen Speciale i historie Institut for kultur og identitet Roskilde Universitet 25.11.2013 Antal tegn:179.961 1 Indledning og problemfelt... 3 1.1

Læs mere