LANDSFORRÆDERKORPSENE. (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSFORRÆDERKORPSENE. (1)"

Transkript

1 nbj Side LANDSFORRÆDERKORPSENE. (1) Titlen på denne artikel har jeg valgt på den baggrund, at samtlige personer der gjorde tjeneste i de korps, hvis uniformer jeg vil beskrive, efter krigen blev dømt, efter Straffelovstillæget af 1. juni 1945, Landssvigerloven. Alene det at have gjort tjeneste i et af korpsene, bevirkede at personen var hjemfalden til mange års fængselsstraf. Jeg har således ikke gjort mig skyldig i at dømme eller frikende nogen. Jeg referer således kun fakta og data, alle fra kendte udgivelser (se kilder), samt egene observationer. Min motivation for at skrive denne artikel, er at jeg fik lejlighed til at hjælpe, ved valget af uniformer til filmatiseringen af Flammen og Citronen. Der havde premiere i I filmen er både Schalburgkorpset og HIPO væsentlige enheder, sammen med tyske polititropper (ORPO). Under min søgen efter uniformeringen af landsforræderkorpsene, i bøger og billeder, samt på nettet, viste det sig at der ikke findes ret meget materiale, jeg var så heldig at få adgang til Frihedsmuseets billedarkiv samt museets lager, her fandt jeg noget billeder samt dele af uniformer. Det er ikke lykkedes for mig at finde ret meget om korpsenes organisation, specielt ikke om HIPO. De to korps blandes meget ofte sammen, især da begrebet for terror schalburgtage blev brugt i en meget bred sammenhæng, mange terrorhandlinger blev da også begået af personer med tilknytning til især HIPO, de var oftest klædt i civilt, når de udførte deres forbrydelser. Af de civilklædte grupper, var en del af dem ansat direkte under GESTAPO, derfor havde de ikke noget at gøre med korpsene der er behandlet i artiklen, eksempelvis Birkedal-gruppen. Jeg vil efterfølgende primært beskæftige mig med uniformerne, og ikke meget med korpsenes historie og handlinger. SCHALBURGKORPSET. Allgemeine-SS havde i årene op til krigen fået en meget dominerede plads i det tyske samfund, med meget store interesser og ejerskab i den tyske industri, samt en total dominans af politi og racepolitik. I Tyskland havde Algemeine-SS desuden en væsentlig funktion som hjælpepoliti (HIPO). Allgemeine-SS er til forskel fra Waffen-SS, en organisation hvor medlemmerne var deltids, de betalte selv for deres uniformer og udrustning, hvilket var en god forretning for korpset, da de selv ejede fabrikkerne der fremstillede uniformerne. Nogle af fabrikkerne var KZ-lejre. I forbindelse med Himmlers ide om skabelsen af et nyt Germansk rige, kaldet Burgundia, besluttedes det at oprette lokale frivillige Germannische-SS enheder i de besatte lande. Flandern 1940, Holland to måneder senere, Norge maj 1941 og Danmark Korpsenes formål var at støtte det lokale politi. I Danmark oprettes korpset 1.april 1943 under navnet Germanske korps men omdøbes i september til Schalburgkorpset. Navnet var valgt med baggrund i heltedyrkelsen af C. F Schalburg, den karismatiske chef for Frikorps Danmark der nyligt var faldet på østfronten. Familien var ikke særlig begejstret for det, og søgte via forskellige kanaler at få det ændret, men propagandaværdien blev anset større end hensynet til familien. Det skal bemærkes i Danmark har korpset ikke nogen politimyndighed i den tid det eksisterer.

2 nbj Side Dette er den senere hvervning til Landstormen, der fungerede som en slags reserve til korpset, de udførte bl.a. Vagttjeneste ved Frimurerlogen. Disse folk blev uddannet på Høveltegård (efter krigen sergent og løjtnantsskole for de to telegrafregimenter Sjællandske og Jyske Telegrafregiment). Landstorm uddannelsen varede tre måneder.

3 nbj Side Høveltegård i Schalburg regi.

4 nbj Side Bemærk at Søren Kam bærer skrårem.

5 nbj Side Schalburgkorpset overtog den beslaglagte Frimurerloge den 25. september 1943 Billedet af hele korpset er fra bogen Schalburgkorpsets Historie i hvilken de fleste af billeder stammer fra Frihedsmuseets arkiv. Det skal bemærkes at korpset på dette tidspunkt kun kunne mønstre ca. 50 mand. Billedteksten taler for sig selv.

6 nbj Side Gradsstruktur. Gradstrukturen følger Allgemeine-SS. Graderne har danske betegnelser, de virker noget kunstige, set i sammenligning med de normalt anvendte danske militære gradsbetegnelser. Det kan dog meget vel være et dansk forsøg på, at adskille sig fra militæret, ligesom SS i Tyskland. Hvis man sammenligner, er en trop og en Rotte (tysk), det man militært kalder en gruppe. De danske betegnelser, underkorporal og korporal ville være korrekt, bemærk dog at, i daglig tjeneste bruges i mange forbindelser på dansk betegnelsen tropsfører, uden at det er nogen grad, men funktionsbestemt.

7 nbj Side Mestergraden er i orden, den bruges eksempelvis i CBU og brandvæsen. Den mest iøjnefaldende grad er overløjtnant, jeg har set den anvendt i et par bøger samt i HIPO befaling nr.1. Graden svarer til den tyske Oberleutnant, det synes at være en direkte oversættelse. Den danske titel premierløjtnant er den, der ville passe. De øvrige officersgrader er de normale danske. Gradstegn for Allgemeine-SS, det er den endelige type hvor også skulderstroppen er vist, skulderstroppen (der var kun en på uniformen), havde den funktion at vise personens gradsklasse, menig og befalingsmand, geledofficer, stabsofficer og Reichsführer.

8 nbj Side UNIFORMEN. Uniformerne korpset blev iklædt var Allgemeine-SS uniformer. Denne sorte uniform var indført 7 juli 1932, da forbuddet mod politiske uniformer blev ophævet. Den sorte farve var valgt med tanke på kejsertidens eliterytteri 1 og 2 Leibhusar Regiment, af nogen kaldet Totenkopfhusaren. Menig husar 1. Leibhusar Regiment ca Samtidigt postkort. Da antallet af deltids SS- personel i Tyskland, var svundet kraftig ind i løbet af krigsårene på grund af øgede indkaldelser samt tab, var uniformslageren på fabrikkerne vokset. Hovedparten af overskudslageret blev sendt til de Baltiske lande, Polen og Ukraine til brug for det stedlige hjælpepolitiet, her blev de forsynet med nye våbenfarver og lokale mærker, al SS symbolik og mærker var fjernet. Resten af uniformerne blev sendt til Flandern, Holland, Norge og Danmark. Her blev de forsynet med egne mærker. Kun meget få Tyske Allgemeine-SS uniformer har overlevet krigen.

9 nbj Side Et eksempel på en uniformeringen i et af de baltiske hjælpepolitikorps. Kasket. Jeg vil begynde en gennemgang af uniformen med hovedbeklædningen. Billederne af kasketten er optaget på Frihedsmuseets lager.

10 nbj Side Kasketten er forsynet med et for Schalburgkorpset specielt fremstillet mærke, et vinget solkors. Dødningehovedet er et standard SS dødningehoved model 1934.

11 nbj Side Kasketmærke ( Frihedsmuseet). Det er sandsynligt at kasketterne blev leveret færdigmonteret fra Tyskland, og mærket således er vævet der. Motivet er væve med hvid tråd, om der fandtes en officersmodel vævet i sølvtråd er uvist. I SS-retorikken samt retningslinjer, var den nordisk mytologi en stor del af grundlaget og brugen af runer var udtryk for elite. Solhjulet, solswastikaet var en gammel nordisk præsentation af solen, der blev brugt som mærke af den nazistiske organisation Thule Selskabet. Det blev ligeledes anvendt af Waffen-SS division Wiking, i hvilken mange skandinaver gjorde tjeneste, det blev så Schalburgkorpsets mærke.

12 nbj Side Fabrikationsmærket fra en HIPO kasket, det samme mærke er i Schalburg kasketten, det ses tydeligt at der tale om en tysk SS kasket fra SS egen fabrik. Til sammenligning en kasket fra Allgemeine-SS, med ørn model 1929 og dødningehoved model 1934, den større ørn blev indfør i 1935.

13 nbj Side Dødningehoved der blev brugt af Schalburgkorpset, er SS model 1934, produceret af udstanset blik, dette eksemplar er fra Frihedsmuseet, det er medtaget af tidens tand. Ligesom valget af den sorte uniform, har baggrund i tysk militær tradition, er valget af et dødningehoved ikke tilfældigt, det er skrevet og sagt meget vrøvl om SS' brug af dødningehoved. Fortidens tyske eliteenheder har ofte anvendt et dødningehoved som mærke. I 1700 tallet var der flere enheder der anvendte dødningehoveder i forskellige udgaver. Staten Braunschweig forsynede sine enheder med et retvendt dødningehoveder i 1809, blandt andet dets Husarregiment. Dette husarregiment var Husar regiment nr.17 ud af de 21 husarregimenter der eksisterede i det Tyske kejserrige før første verdenskrig.

14 nbj Side Pelshue og dødningehoved fra husarregiment nr.17, Regimentet havde ligesom 1 og 2 Leibhusar Regiment sorte husarjakker.

15 nbj Side Flere af frikorpsene der i mellemkrigsårene kæmpede i de Tyske grænseområder mod øst, brugt også dødningehoveder af forskellig udformning.

16 nbj Side Det åbne Preussiske dødningehoved ble brug af Stosstrup Adolf Hitler fra 1923 og båret af SS frem til 1934, hvor modellen med kæbeben blev taget i brug. Dette dødningehoved blev brugt af pansertropperne der som i andre lande havde videreført rytteriets traditioner, det gjaldt også for den sorte uniform. Panzer officers jakke, fra Wehrmacht.

17 nbj Side Hauptfeldwebel pansertropperne, Wehrmacht. Det er ofte sagt at dødningehovedmærker blev brugt for at skræmme fjenden, symbolikken i mærkerne, er at vise at enheden er beredt til at kæmpe til døden. Altså et mærke der symbolisere troskab. Hjelm. Af det første billede samt nogle der følger, fremgår det at Schalburgkorpset brugte den tyske stålhjelm M/35, muligvis også M/42, på billederne ser det ud som om den er malet sort, muligvis blank eller halvblank. Yderligere synes det på diverse fotos at der har været et mærke på den ene side (transfer eller malet), motivet kan ikke identificeres, sandsynligvis er det solhjulet. På billeder synes den venstre side at være uden mærke.

18 nbj Side Det synes på billedet, at der på højre side af hjelmen er et solkors. Jeg vil i øvrigt fra bogen Schalburgkorpsets Historie citere følgende

19 nbj Side Kort efter når Brøndum til Schalburgkorpsets hovedkvarter i Frimuerlogen To bondsk udseende Schalburgsoldater står vagt foran den monumentale indgang og forsøger trods krøllede uniformer, trods dårligt holdt lædertøj, trods swingpjattefrisure, med deres geværer og stålhjelme og skrævende ben at ligne stålsatte tyske SS-soldater. Bløddyr tænker den unge mand Brøndum, foragteligt ( Henning Emil Brøndum tidligere Frikorps Danmark, Schalburkorpset, HIPO henrettet 9maj 1947 i København) Mit gæt er, at der har været tale om den del af Schalburgkorpset, der hed Landstormen, af disse soldater var der udtaget et vagtkompagni på 50 mand, de var fast lønnet og til tjeneste som fast vagt ved Frimuerlogen. En del fandt dog senere vej til HIPO.

20 nbj Side Uniformsjakke. LANDSFORRÆDERKORPSENE. (2) Jakken er fremstillet i sort stof med åben krave, og to påsyede brystlommer og to skjulte lommer med klap i jakkens forskøder. SS-uniformen erkendes tydeligt. Uniformen har kun en skulderstrop, til at holde skråremmen oppe med, samt til at vise bærens rangklasse.(se billedet af officer i tjenesteuniform) gradstegn kravespejl, ærmebånd med enhedens navn, tyske uniformsknapper uden prægning.

21 nbj Side Kravespejl og skulderstrop Højre side af jakken, skulderstroppen hvid/sort snor foldet fire gange og fastholdt med en uniformsknap, samme snor anvendt som kantning på kraven og til kravespejlene.

22 nbj Side Den hvid/sorte snor brugtes til mandskabsgrader og underofficerer, til officererne blev der anvendt sølvsnor. Højre kravespejls motiv er solkorset, det var fælles for alle grader. Sandsynligvis i sølvtråd for officerer. Venstre kravespejl med gradstegnet for: Tropsfører = SS Rottenführer= Korporal Graderne i Schalburgkorpset var parallelle med Waffen-SS. Menige havde blot et sort spejl men med kantsnor.

23 nbj Side Til sammenligning jakke fra Allgemeine-SS

24 nbj Side Dette er et Schalburg officerskravespejl (venstre) for Løjtnant = SS-Untersturmführer, bemærk sølvtråd som kantning. Stjernerne er tyske standard stjerner 12mm i diam, presset i blik. Kantningen er sølv, hvilket er fremstillet af snoet aluminiums litze(litze er en fagbetegnelse for tynde tråde) Gradsstjerner12 mm (det er sølv, belysningen snød ) Knap fra jakken, det er den tyske uniformsknap af Gekörntem mattsilbernen Metall, på dansk kornet matsølv metal.

25 nbj Side På overkanten af venstre ærmes opslag førtes enhedens navnebånd, i dette tilfælde med tillempede tyske bogstaver. Benklæder og fodbeklædning. På alle billeder jeg har set, har Schalburgfolkene været iført sorte spidsbukser (ridebenklæder uden rideforstærkning af skind), denne mode var i øvrigt ikke kun tysk, eksempelvis havde personalet i redningskorpsene Falck og Zonen spidsbukser til deres uniformer, ligeledes havde officererne i den danske hær, samt politiet. Fodbeklædningen var lange sorte skaftestøvler.

26 nbj Side Benklæder og støvler. Schalburgfolk på Rådhuspladsen, under uroligheder i forbindelse med Frikorpsfolks orlov 6. eller 7. juli Bemærk de har handsker på i sommervarmen. Det skal bemærkes at Schalburgkorpset IKKE havde nogen politimyndighed, korpset optrådte i ly af frikorpset, men både det danske politi og tyskerne var ikke henrykte over deres optræden.

27 nbj Side Her ses tydeligt 2 Schalburgfolk, de erkendes tydeligt på uniformen og især på mærket i kasketten, desuden er der en Frikorpsmand og en dansk politimand. 6. eller 7. juli 1943.

28 nbj Side På dette billed ses en officer fra korpset. Det er tydeligt at kaskettens stormrem er erstattet af en sølvkordel, og skulderstroppen er sølv, ligeledes er kantningen på kraven, kravespejl og kasketpulden erstattet med sølvtråd. Om kasketmærket er i sølvtråd vides ikke, ligeledes om ærmebåndets kanter og bogstaver er sølvtråd, men jeg formoder at man også her følger forbilledet Allgemeine-SS. På dette billede samt nogle andre jeg har set af den sorte uniform anes et ærmemærke. Det findes ikke på Frihedsmuseet, jeg troede en tid at der måske var tale om et metalmærke i stil med nogle af de tyske ærmeskjold. Jeg nåede ikke at finde løsningen så mærket kunne fremstilles til filmens uniformer. Jeg mener nu at have fundet løsningen. På et senere tidspunkt fandt jeg en hjemmeside, hvor der bliver viste et billede af en officer, godt nok i kaki-uniform, her var mærket tydeligt, jeg går ud fra at det er det samme mærke.

29 nbj Side Mit første spor var dette billede fra en hjemmeside jeg fandt på nettet. Mandens grad er SS-Hauptsturmführer = Kaptajn, ingen kilder oplyser, om man i korpset brugte den tyske eller den danske gradsbetegnelse i tiltale? Men mærkets motiv kan ses, det er det danske rigsvåben uden krone over. Mit næste spor var: Denne fane der er vist i farver i bogen Flags of the Third Reich af Brian L Davis.

30 nbj Side Det er bogens fejlagtige tekst. Det er klart at der ikke er tale om en hollandsk fane, men som han rigtigt skriver Schalburgkorpset. Denne fane blev ført som en fane, jeg har på et filmklip set den ført sammen med dannebrogsfanen, i en optagelse, hvor korpset marcherede i København. Den hang også sammen med Dannebrog foran Frimuerlogen. På Schalburgflaget anes løverne og hjerterne som mørke prikker. Et nyt spor i sagen dukkede op ved anskaffelsen af bogen The Allgemeine-SS i Men-at-Armsserien fra forlaget Osprey. Her var det følgende billed af en Schalburgmand, af beskrivelsen til billedet fremgår det at, mærket er gult, samt at der på hjelmens højre side skal være et solkors. Det stemmer således overens med de tidligere nævnte formodninger. Det eneste problem er at begge oplysningerne om ærmemærket stammer fra samme serie af bøger.

31 nbj Side Schalburgmand bevæbnet med gevær 98.

32 nbj Side Her er ærmemærket (rigsvåbnet), løverne er lidt tyndere end man normalt ser dem, mærket er fundet på en svensk samlerside på internettet (1. feb af Per Finsted). På samme billed var der andre Schalburg, Frikorps og SS mærker. Det er næsten samme skjold dog uden krone, som politiet i dag bruger som ærmemærke. Mærket bruges i dag af Politiet med krone, som ærmemærke og brystmærke i metal. Forsvaret ændrede sit nationalitetsærmemærke dannebrogsmærket i spidsskjold, da man i Ex- Jugoslavien opdagede en negativ reaktion fra befolkningen, idet de danske SS-enheder, der havde været der under anden verdenskrig, havde båret den type dannebrogsskjold på venstre underarm lige over divisionsnavnebåndet.

33 nbj Side Bælte. Til uniformens sorte læderbælte var der fremstillet et bæltespænde i tysk model, bemærk den danske inskription, der er en direkte oversættelse af den tysk på SS bælter. Meine Ehre heisst Treue Bæltespænde fra Allgemeine-SS til sammenligning. Skjorte og slips. Til uniformen blev båret skjorte og slips, af de foregående billeder kan det anes at den viste officer har hvid skjorte på og sort slips, hvilket muligvis kun har været når det var uniform fin, for de meniges vedkommende samt til hverdagsbrug, har det været en brun skjorte, ligesom forbilledet Allgemeine-SS.

34 nbj Side Til sammenligning Norge, Flandern og Nederland (Holland)

35 nbj Side Efterretningstjenesten (ET). I april 1944 udskilles Schalburgkorpsets efterretningstjeneste fra selv korpset, og bliver koblet på Sicherheitsdienst (SD), de får til huse på Dagmarhus, hvor også GESTAPO holdt til. Personellet fra ET overgår senere til HIPO, hvor de danner grundstammen. Deres uniformering er uklar, de har sandsynligvis mest optrådt i civil, der hersker megen uklarhed omkring denne enhed samt deres uniformering.

36 nbj Side

37 nbj Side ET`s chef politibetjent O. H. Norren. Han er iført Schalburguniform, det erkendes på den tofarvede kantning af kraven og kravespejlene. To ting indikerer at han på dette tidspunkt ikke har officersrang: 1 Skulderstroppen er ikke sølv. 2. Kasketten har ikke sølvkordel og sølvkantning af pulden. På det venstre kravespejl erkendes en måske to gradsstreger, kasketten er forsynet med en Waffen- SS ørn model 35, ikke Schalburgkorpsets vævede mærke, se den tidligere sammenligning af kasketter. Det højre kravespejl har på billedet ikke noget motiv, det anes at der er retoucheret på billedet, sikkert af sikkerhedshensyn, et forsigtigt gæt på kravespejlet er at det kunne være ET spejlet, det har en meget mørk bordeaux rød grundfarve Weinrot, den farve var branchefarven =våbenfarven, som en del af det tysk politi, nemlig Gemeinde Polizei havde. På spejlet var der broderet, med en form for runeskrift ET. Dette kravespejl blev senere brugt af HIPO på højre krave.

38 nbj Side ET kravespejl.

39 nbj Side Uniformsændring. LANDSFORRÆDERKORPSENE (3) Den hidtil beskrevne sorte uniform, bliver i december 1943 udskiftet, med danske uniformer samt bevæbning fra den nedlagte danske hærs depoter. Man ønskede både fra korpset og tysk side, at profilere korpset som den nye danske hær. Korpsets chef Obersturmbannführer (oberstløjtnant) KB Martinsen indrettede hele organisationen efter dansk tradition. Den nye uniform var den kakifarvede danske M/23, for både mandskab og officerer. Den blev blot forsynet med SS kravespejle og gradstegn, med den ændring, nu var der to skulderstropper, så føringen af gradstegn blev fuldstændig identisk med Waffen-SS. Jer har valgt at vise den danske uniform med billeder fra en meget kendt bog med udklipsark, Danmarks Hær og Flaade der blev udgivet af Arthur Jensens Kunstforlag Udklipsbog nr.441 tegnet af Ove Meier. UNIFORM M/23 Officer Officer

40 nbj Side Menig, bemærk snørestøvlerne Officer i feltuniform Korpsets chef Obersturmbannführer (oberstløjtnant) K B Martinsen, over den traditionelle danske uniform, bærer han en tysk læderfrakke og Einheitsfeldmütze M 43 med dansk befalingsmands kokarde, og sølvsnor kantning på pulden, ligesom tyske officerer.

41 nbj Side Einheitsfeldmütze M43 officers model. Dansk kokarde for officerer og befalingsmænd. Denne kokarde bruges stadig af forsvaret.

42 nbj Side Dette er kaki-uniformen, det er ganske interessant at udover krave-distinktionerne, har man også anvendt de tyske ærmegradstegn for Obergefreiter, om det er en menigkokarde i huen lader sig ikke afgøre med billedet som grundlag. Teksten til billedet er noget sludder, den sorte uniform anvendes overhovedet ikke mere efter iklædningen af denne uniform.

43 nbj Side Dette billede må dateres til efter december 1943 pga. uniformen og inden den 30/ Den danske udrustning fremgår klart af billedet, bemærk måden at rulle bukserne op på, samt snørestøvlerne, en befalingsmand er indtrådt i geleddet, iført Einheitsfeldütze M43. I højre side ses en officer med skråhue, denne er kantet med sølvtråd. Prøv at sammenligne med udklipssoldaten! Forandringer. Henrettelsen af Hvidsten-gruppen får uroen i befolkningen til at bryde ud i lys lue, folkestrejken starter i København 30/ Dette får tyskerne til at trække Wehrmacht-tropper til København, formodentlig Landbaseret Marine-enheder, fra kystforsvaret. I København var der af egentlige enheder kun Polititropper og på Sjælland var de ikke nogle særlige hærenheder. Det var det danske politi der primært var indsat imod befolkningen, hvilket fremgår af de følgende billeder. Der forekom dog som vist også episoder med Schalburgfolk involveret, som det ses på billederne, Schalburgmanden er iført den kakifarvede uniform, han bliver arresteret af tysk feltgendarmeri, men overgivet til det danske politi. Et af kraven fra Københavnerne, for at stoppe strejken, var at Schalburgkorpset skulle fjernes fra København. Den 11juli 1944 forlægges Schalburgkorpset til Ringsted kaserne.

44 nbj Side Folkestrejken. Sandsynligvis marineenhed, de brugte samme uniform som hæren, men med marine mærker.

45 nbj Side Dansk politi rydder gaden

46 nbj Side

47 nbj Side Schalburgkorpset i Ringsted. Hovedvagten på Ringsted kaserne, ud mod Teglovnsvej. De to Schalburgfolk bærer geværet i det danske vagtgreb, dette bruges stadig af Den Kongelige Livgarde, før krigen var det almindeligt ved alle enheder. Det ses at Dannebrog vajer på appelpladsen. Samtidig med forflytningen til Ringsted, skifter korpset navn til SS-Ausbildungs Bataljon.

48 nbj Side Bygningen der ses i det fjerne blev efter krigen erstatte af den hovedbygning, hvor feltartilleriets sergentelever var indkvarteret, da Artilleriets Befalingsmands Skoler (ABS) flyttede til Varde kaserne, blev Østre Landsdels Kommando (ELK) flyttet til Ringsted kaserne, fra Lille Amalienborg på Dag Hammerskjölds Allè, i dag har Hjemmeværnsregion Sjælland til huse i bygningen. Sammen vagt sommeren 1966, sergenteleven der stod post, var om dagen kun bevæbnet, med bajonet, dette var meget praktisk, da kæden mellem portstolperne skule tages ned hvergang et køretøj passerede. Om natten gik posten med gevær M/50 med påsat bajonet og iført stålhjelm, uniformen var M/44. Porten var lukket om natten. Flagstangen og hovedbygningen ses tydeligt på billedet. Schalburgkorpset havde forbud mod at komme i København, styrken i Ringsted var på ca. 450 mand, enkadreret i 4 kompagnier, hvilket svare til en bataljon. Korpsets tid gik med almindelig militær uddannelse, samt patruljering på de Sjællandske veje og jernbanestrækninger, her lykkedes det dem også at gøre skade på modstandsbevægelsen..

49 nbj Side Ærmemærket ses tydeligt på denne serie billeder.

50 nbj Side Dette billede er taget på vejen mellem skydebanen og kasernen, her føres kun dannebrogsfanen ikke den tidligere omtalte Schalburgfane. Dette vejstykke er kendt af mange årgange af sergentelever, der hver morgen løb denne strækning, for at blive rigtig vågne! Den sidste måneder, hvor korpset eksistere skifter det navn igen, denne gang til SS-vagtbataljon Sjælland. Ved befrielsen 5. maj 1945 blev korpset opløst, personellet arresteret og stillet for en dommer.

51 nbj Side Eftertidens sammenblanding. Dette billede er fra bogen Danmark besat krig og hverdag har følgende tekst: Dette er ikke HIPO, men Schalburgfolk, det ses på følgende uniformskendetegn, på personen til venstre i billedet, er det nemt at se, at det er en Schalburgmand, han har en smal skulderstrop og mærket foran i kasketten og kantbånd om kraven, manden med GV over skulder er sandsynligvis en tysker, hvis det er en tysker må billedet være fra Dagmarhus hvor ET holdt til. Personen til højre har ingen skulderstrop på venstre skulder. Sandsynligheden er dog størst for at billedet stammer fra

52 nbj Side Frimuerlogen, og røverhistorien med våben i bordpladen holder ikke. Ej heller de internerede politifolk, da politiet blev taget var Schalburgkorpset forflyttet til Ringsted. Dette billede der viser Schalburgkorpset på et tidligt tidspunkt, formodentlig er billedet taget i Frimurerlogens gård. Dette billede blev efter krigen brugt til efterlysning af HIPO folk, i Billedbladet og på plakater, det er korrekt at flere af personerne på billedet var i HIPO og i andre endnu værre grupper. Da jeg havde lejlighed til at gennemgå Frihedsmuseets billedarkiv var dette billede samt flere andre klart erkendtbare billeder arkiveret under HIPO og ikke som rettelig under Schalburg-korpset En anden pudsig sammenblanding er billedet på låget af spillet HIPO spil det er Schalburguniformen der vises med SS runer på kravespejlet.

53 nbj Side Man kan undre sig over denne sammenblanding, tanken om den er bevidst kunne godt snige sig ind på en, specielt når man søger efter HIPO, der findes næsten intet billedmateriale. Som opfølgning på denne artikel vil der komme en om HIPO. NIELS Blangsted-Jensen Bemærkninger 9/ Tiderne skifter og flere af mine henvisninger til nutiden er blevet indhentet af nye forsvarsordninger, Hjemmeværns Regionen har ikke til huse på Ringsted Kaserne mere, X- Jugoslavien er afløst af Afghanistan der nu er ved at blive afsluttet. Fortsættelsen af artiklen der oprindeligt blev skrevet i 2008 vil blive skrevet, hvis der viser sig interesse for emnet, jeg har i årene der er gået samlet materiale til fortsættelsen.

Andre bøger i serien

Andre bøger i serien En by i krig Viborg Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig

Læs mere

Tyske medaljer 1935 1945

Tyske medaljer 1935 1945 Jeg samler på Tyske medaljer 1935 1945 1 Medaljesamleren At samle på medaljer, ordner og dekorationer givet af en stat, land, konge eller præsident, som tak for god tjeneste, heroisme i militæret eller

Læs mere

Hvad skunken gemte Et fund fra 2. Verdenskrig

Hvad skunken gemte Et fund fra 2. Verdenskrig 1 Hvad skunken gemte Et fund fra 2. Verdenskrig Med udgangspunkt i fundet af en vadsæk på Sct. Hans Skole fortælles, hvorledes genstanden vækker undren, og derved fører til en fortælling om en dreng, der

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910

Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910 Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910 af Vibeke Kaiser-Hansen 97 Artiklen vil belyse historien om ordensmagten i Roskilde fra 1700-tallet frem til omkring 1910 med hovedvægten

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Sven Helbo. Spredte episoder

Sven Helbo. Spredte episoder Sven Helbo Spredte episoder 1 2 Sven Helbo Spredte episoder 3 1. Udgave 1996: Sall Data Borgergade 44 DK-8450 Hammel Sats og tryk: Sall Data ISBN 87-7820 - 046-6 Alle rettigheder til denne bog tilhører

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

POLITIET I DEMOKRATIET

POLITIET I DEMOKRATIET POLITIET I DEMOKRATIET Politiet i demokratiet Officielt blev der indført demokrati i Danmark d. 5. juni 1849, hvor kong Frederik VII forærede det danske folk demokrati. Udlæggelser som denne kan man ofte

Læs mere

På vagt i en lovløs tid

På vagt i en lovløs tid På vagt i en lovløs tid Claus Bundgaard Christensen Fortid og Nutid juni 2001, s. I artiklen tages udgangspunkt i den alvorlige situation, der opstod den 19. september 1944, da den tyske besættelsesmagt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab September 2011 66. årgang nr. 3 De frivillige danskere i allieret krigstjeneste har levet en skyggetilværelse i Danmark og fylder ikke meget i den historiske faglitteratur,

Læs mere

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 1 Menig gardehusar med kæreste, 1885.Professor Vilh. Rosenstand Tilhører Gardehusarregimentets

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Indhold. Jule- og nytårshilsen fra redaktøren. Boganmeldelse: Danmarks skæbnetime side 4

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Indhold. Jule- og nytårshilsen fra redaktøren. Boganmeldelse: Danmarks skæbnetime side 4 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab Indhold Jule- og nytårshilsen fra redaktøren side 3 Siden sidst side 4 Boganmeldelse: Danmarks skæbnetime side 4 Pavens Schweizergarde i Rom, 1506-2006, 3. del af

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Juni 2011 66. årgang nr. 2

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Juni 2011 66. årgang nr. 2 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab Juni 2011 66. årgang nr. 2 Anders Lassen og kunsten at føre guerillakrig Thomas Harders nye bog om Anders Lassens liv og militære karriere er et must for militærhistorikere,

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 4-2013.indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2006 Nr. 4/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Kriminalforsorgens kurser for dyre for fængslerne 16 Mange fravælger fodlænken 18 Belægningsprocent:

Læs mere

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst magasinet nr. 4 /December 2008 12 Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst 37 42 Hjemmeværnet har leveret varen Hans familie satte livet på spil Fokus på hvervning: Derfor

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 68 Juli 2012 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

danmarks flåde i 500 år

danmarks flåde i 500 år udgivet i samarbejde med blandt andet: DEN DANSKE MARITIME FOND Sikorsky Aircraft Corporation er førende indenfor design og produktion af helikoptere, der blandt andet benyttes af samtlige fem værn i det

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere

75 års jubilæumsskrift De sidste 25 år 1982-2007

75 års jubilæumsskrift De sidste 25 år 1982-2007 ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN 75 års jubilæumsskrift De sidste 25 år 1982-2007 Ullerup Frivillige Brandværn Side 1 75 års jubilæumsskrift Velkommen til Ullerup Frivillige Brandværn Vores brandværn bliver

Læs mere

Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum

Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum Lovens lange arm Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum Politihistorisk Museum Politihistorisk Museum Vil du vide mere om politiets og kriminalitetens historie, kan

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere