Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)"

Transkript

1 VolleyLigaen Vision VolleyLigaen skal sørge for at placere Volleyball på niveau med anden indendørs Topsport i Danmark. VolleyLigaen skal synliggøre og udvikle den danske seniorelite, i synergi med Dansk Volleyballs samlede aktiviteter. Målsætning (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) VolleyLigaen skal udvikles til en professionelt drevet Dansk Volleyball Liga med et organisatorisk, sportsligt, økonomisk og mediemæssigt stærkt fundament. Fokus vil være rettet mod VolleyLigaen som et stærk brand med konkurrencedygtige events skabt på baggrund af en konstant sportslig udvikling og en løbende sikring af ungsenior talentplejen i dansk volleyball. Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) 1. At skabe bedre oplevelser for tilskuere, sponsorer og deltagerne. 2. At skabe et stærkt brand gennem markant øget synlighed. 3. At skabe et omfattende community via egen medieportal. 4. At skabe en professionel drevet organisation i alle eliteklubber, hvor alle brænder for produktet. 5. At tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer. 6. Vi vil øge kvaliteten af kampafviklingen og skabe specielle events omkring udvalgte kampe. 7. Sikre det sportslige niveau og underliggende talentudvikling. 8. Sikre mediedækning gennem TV medier, skrevne medier og sociale netværk. 9. I gennem involvering af eliteklubberne at skabe forøget engagement for VolleyLigaen som helhed. 10. At gøre det mere attraktivt at spille i ligaen og derved øge antallet og kvaliteten af topspillere. Reglementer, Økonomiske retningslinjer, propositioner og ansættelser. Deltagende klubber i VolleyLigaen skal leve op til de af DVBF s bestyrelse besluttede reglementer, økonomiske retningslinjer og årlige propositioner. Ligastyregruppen indstiller løbende koncept justeringer og forslag til årlige propositioner for VolleyLigaen udarbejdet i tæt samarbejde med DVBF s Turneringsledelse (TL), TSG og TVD. DVBF s bestyrelse varetager ansættelserne af administrativ bemanding relateret til VolleyLigaen (Elitechef, Ligakonsulenten, TL etc.) Samarbejdsaftale. Betingelsen for at spille i VolleyLigaen er at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem DVBF repræsenteret ved Ligastyregruppen og Eliteklubben. Samarbejdsaftalen afspejler hvordan klubben i forhold til ligaen er forpligtet i den kommende sæson (minimumskravet) samt på hvilke områder klubben ønsker dispensation. En dispensation vil afføde en fokus- og udviklingsområde i samarbejdet mellem ligaen og klubben med henblik på en målsætning om en opfyldelse inden for en periode på max 1-3 år. Deadline for udarbejdelse af den årlige samarbejdsaftale er 15. marts. Opkvalificering af VolleyLigaen. Til udviklingen af ligaen gennemfører ligakonsulenten ligabesøg 2 gange pr sæson. Elitechefen deltager ved et af disse møder. På baggrund af disse møder udarbejdes en status for klubben, hvor under det anføres hvad klubben er i stand til at opfylde, hvad der skal søges dispensation for, hvilken målsætning om udvikling der ligger for dispensation områderne og hvilke handleplaner der vil kunne opstilles. Dette dokument udarbejdes i samarbejde med ligakonsulenten som løbende anvender dette dokument som en vandrejournal i samarbejdet med klubben om dennes opkvalificering.

2 Til brug for en real life vurdering anvendes tjeklisten, som tillige danner grundlag for en løbede opkvalificering og udvikling af ligaklubberne. Tjeklisten udarbejdes i forbindelse med alle ligakampe, og sendes til Ligakonsulenten som tager stilling til hvorvidt der er behov for at opkvalificere klubbens arbejde. I tilfælde af at tjeklisten udmønter sig i bøder indstiller ligakonsulenten disse til udsendelse via DVBF s TL. Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten. Er klubben uenig i dommerens skøn tilføjer klubben sine bemærkninger og underskriver tjeklisten. Det bør max. tage 10 min. at udfylde tjeklisten og processen foretage efter kampens afslutning. Krav til holdene 1. Alle spillere skal have gyldigt licens (VolleyLigalicens). 2. Spillere der ønskes anvendt efter 31/12 skal være spilleberettiget for klubben d. 31/ Det er ikke muligt i perioden 31/12 1/5 at skifte klub og efterfølgende opnå fornyet spilletilladelse for sin tidligere eller anden dansk klub (Dansk klub pr. 31/12 ). 4. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer, skiftet sker før line-up. 5. Trøjenumre skal være fra 1 99 (internationalt skal der stadig anvendes 1-18). 6. VolleyLiga klubberne skal være repræsenteres ved DVBF s Eliteklubmøder (hvor VolleyLigaen altid vil være på dagsordnen) samt ved DVBF årlige trænersymposium. Krav til hallen 1. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 200 tilskuere i grundspillet og nedrykningsspillet. 2. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 500 tilskuere i finalespillet. 3. Kravet til lys er min. 500 Lux og en frihøjde over spilleområdet på min. 8 meter. 4. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er Wireless internet adgang til rådighed for de fremmødte journalister (evt. med specielt logins således at internettet ikke kan overloades af tilskuere). En presseansvarlig er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger og andet relevant materiale. 5. Der er en kiosk i forbindelse med hallen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning. 6. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere. 7. Indfarvet bane. Krav til kampafvikling i øvrigt: 1. Kampe i VolleyLigaen placeres (håndlægges) i de deltagende klubber og DVBF, det tilstræbes at kampene placeres således at færrest mulige kampe afvikles på samme tidspunkt indenfor en grænse på 25 km. Fordelingen af kampene på henholdsvis hverdage og i weekender, skal ske efter ønske fra klubberne, samt ud fra Tv-kampe eller andre tilskuerfremmende foranstaltninger. 2. Der skal være særskilt kampprogram med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i VolleyLigaen og forord til dagens kamp. Spillernumre og angivelse af coaching stab skal være 100% korrekt afstemt med modstander før kamp. 3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter international matchprotocol 17 min. count down.. 4. Der afvikles livescore fra alle kampe. Her anvendes DataVolley Livescore som kobles med Pointracker. 5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram (DataVolley). Der er minimum en personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik efter kampens afslutning.

3 6. Begge holds statistik skal uploades til umiddelbart efter kampen og senest to timer efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes DVBF hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne ikke besvares, skal der ske kommunikation via Antal officials: Stævneansvarlig: 1 person. Sekretærer ( Kampskema + Tavle ): 2 personer. Livescore/pointtracker/DataVolley statistics: 1-2 personer. Speaker: 1 person. Boldlangere: 3 person. Gulvtørrer: 1 person Velkomst/Entré: 1 person 8. Tidsplan kampafvikling: 60 min til kampstart: Alle møder i hallen og melder deres ankomst til den stævneansvarlige 50 min til kampstart: Nettet sættes op og justeres til den korrekte højde 45 min til kampstart: Tilskuerpladser er tilgængelige. 40 min til kampstart: Alle bander, flag, entre bod, borde og stole sættes op Senest 30 min til kampstart/ Eller når dørene åbnes: En person stiller sig i døren og tager entré. 30 min til kampstart: Sekretærerne udfylder kampskema og sørger for at være helt klar 20 min før kampstart. Og forbliver på deres pladser. 25 min til kampstart: Boldlangerne melder deres ankomst til dommerne 17 min til kampstart: Boldlangere og gulvtørrer, er på deres pladser. Skal samle bolde ind. 9. Alle officials bærer samme slags trøjer. VolleyLigaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt. 10. Dommernes indberetningsskema (tjeklisten) fremsendes som angivet til ligakonsulenten (gerne via E- mail). 11. Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler senest 30 min. efter kampens afslutning. 12. Et kort kampreferat med angivelse af resultat, es til VolleyLigaens konsulent senest to timer efter kampens afslutning efter nærmere retningslinjer. TV-kampe 1. Ved TV kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter den gældende produktionsplan, som er afstemt med klubberne. Der uddeles administrative bøder i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet dispensation for kravet. Bødesatsen er defineret i et tillæg. Alle TV kampe planlægges og afvikles i tæt samarbejde med ligakonsulenten. 3 uger før lægges strategi for mediekontakt og tilskuerrekruttering. Ugen op til kampen planlægges detaljer og opfølgning i forhold til selve eventen. Markedsføring / Præsentation / 2. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. 3. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart. 4. Faste aftaler med fotografer i alle klubber, med rettigheder til brug af billederne. 5. Statistikker og andet relevant informationsmateriale skal være tilgængelig. 6. Pressearbejde skal ske efter faste rytmer og skabeloner.

4 Ligakonsulenten indhenter nyheder fra klubberne, der også selv indsender ved relevante lejligheder. Ligakonsulenten udsender ugentlige nyheder fra de enkelte hold til brug for nyhedsudsendelser til den samlede danske presse samt Tv stationer samt interne pressemeddelelser. Der udsendes som minimum nyhedsinformation om Volleyligaen ud før og efter hver runde, hvilket er to udsendelser om ugen. Nyhederne sendes til den samlede danske presse herunder TV, ved hjælp af presselisten. Ligakonsulenten følger op på fokuskampe med henblik på rekruttering af TV nyhedsdækning. Alle nyheder skal bygges op efter følgende princip: Det skal være en klar og tydelig historie, som er nem at forholde sig til. Der skal medsendes mindst ét billede, gerne med 1-2 ekstra billeder. Pressemeddelelsen må ikke være for lang. En halv A4-side er som regel tilstrækkelig. Udsendelserne skal koordineres med mediernes deadline samt andre konkurrerende artikler. Det skal være muligt for journalisten at uddybe nyheden med et interview med involverede, hvorfor kontaktoplysninger til involverede klubber skal påføres. 7. Der oprettes en Facebook gruppe med navnet VolleyLigaen. 8. En åben gruppe hvor alle kan tilmelde sig, men ikke alle kan skrive. 9. Siden bruges løbende (dagligt / ugentligt) til at informere og minde Volleydanmark om nyheder og aktiviteter der relaterer til VolleyLigaen. Disse nyheder uploades tillige på Dansk Volleyball Forbunds Facebok site ligesom nyheder i specielle tilfælde også offentliggøres på Volleyball.dk og Volleynet.dk Sponsering 1. VolleyLigaen skal have en så stor sponsorindtægt som muligt, indtægterne skal komme såvel DVBF som VolleyLiga klubberne til gode. Retningsliner der skal udfærdiges og indstilles til DVBF når Ligastyregruppen er nedsat. 2. Sponsoropsøgning fortages af ligakonsulenten som sammen med DVBF s Elitechef foretager de egentlige forhandlinger. Ligastyregruppen inddrages i denne sponsorsøgning og der udarbejdes strategi for sponsorsøgning. Til hjælp for sponsorsøgning udarbejdes materialet Sponsormateriale for Volleyligaen. 3. VolleyLiga klubberne er tillige velkomne til at formidle kontakt mellem mulige sponsoremner og DVBF. 4. Mulige sponsoraftaler søges indenfor følgende områder: TV produktionssponsorer Betting firmaer. Ligaportal og community Fælles Ligasponsorat (liganavnet) Fælles Liga materialesponsorer Fælles Ligabander og bannere/flag Fælles officials påklædning Kampsponsorater Resultatsponsorer Klubstruktur og udvikling 1. VolleyLiga klubberne etablerer et Ligaudvalg til at varetage driften af Ligaholdet(ene), et udvalg kan bestå af: Formand (Eneste kontakt til DVBF s Elitechef, Ligakonsulenten og DVBF s Turneringsledelse). Økonomisk ansvarlig Head Coach

5 Presse- og markedsførings ansvarlig (foromtale, resultatopfølgning ) Kampafviklingsansvarlig (herunder lokale officials ved hjemmekampe) Hal, bane og tilskueransvarlig. 2. Personer der arbejder med VolleyLigaen i en klub, må ikke have andre gøremål i klubben, der er vigtigere end ligaaktiviteterne når disse finder sted. 3. Klubberne skal arbejde seriøst med udviklingen og uddannelsen af ledere og officials således at de bliver kompetente til deres opgaver. Ligakonsulenten vil kunne bistå i denne uddannelse. 4. Klubberne skal deltage i VolleyLiga seminarer og -møder med det indbudte antal personer. Sæsonkort 1. Hver sæson udstedes et af Ligastyregruppen besluttet antal sæsonkort til uddeling i klubberne. Her kan bl.a. coachgruppen med fordel komme i betragtning. 2. Derudover udsteder DVBF et antal kort med adgang til alle kampe. Tilskuere 1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 300 tilskuere. 2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver sæson. Antallet af tilskuer aftales mellem den enkelte klub og Ligaudvalget, ud fra foregående sæson erfaringer. Organisation af VolleyLigaen 1. Organiseret under DVBF s bestyrelse og i det daglige FU. 2. Daglig leder er Ligakonsulenten med reference til DVBF s Elitechef og Ligastyregruppen. Elitechefen har kompetence til at tage daglige beslutninger. Ligastyregruppen kan anmode om at ændre elitechefens beslutninger. I disse tilfælde er det DVBF s FU der har den endelige afgørelse, som kan ankes til DVBF s bestyrelse. 3. Ligaudvalget: 2 herreklubrepræsentanter, 2 dameklubrepræsentanter, Elitechefen, 1 administrativ fra DVBF s TL, 1 TSG repræsentant, og en ekspert fra en anden idrætsgren, erhvervslivet eller mediesamarbejdspartner. Samt Ligakonsulenten som referent mv. Forretningsorden hvor mødekalender økonomiske forhold for Ligaudvalget, samt ansvarsområder er nedskrevet skal udarbejdes når ligastyregruppen er nedsat. Ligakonsulenten fungere som sekretær for VolleyLigaen herunder ligastyregruppen. Beslutningskompetence: 4. Ligastyregruppen er beslutningsdygtig og berettiget til at udarbejde indstillinger uanset fremmøde. 5. Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i VolleyLiga sammenhæng. Denne person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og skal have bemyndigelse til at tegne klubben, og dermed tage de nødvendige beslutninger i forhold til VolleyLigaen (se tidligere formand for klubbens ligaudvalg) 6. Beslutninger som afgøres ved ligamøderne (hvor alle klubber er repræsenteret) eller ligastyregruppen søges som udgangspunkt truffet i enighed, men om nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal. Efterfølgende tager alle klubber beslutningen til efterretning. VolleyLigaens drift 1. VolleyLigaen har en honoreret daglig leder (ligakonsulenten) med ansvaret for opgaver defineret i en stillingsbeskrivelse udarbejdet af TVD. Herunder er også defineret ansvar og kompetence områder. Personen er ansat af DVBF, som også er ansvarlig for ansættelsesforholdet. Ligastyregruppen vil blive hørt i forbindelse med ansættelsen.

6 Håndtering af indberetninger og protester 1. Såfremt der opstår protester i forbindelse med reglementer, bøder mm. Afgøres disse af DVBF s TSG men gældende ankemuligheder (jf. turneringsreglementet). 2. Forretningsorden samt ansvarsområder skal udarbejdes når ligastyregruppen er nedsat. Dommerne og Officials 1. VolleyLigaen ønsker at benytte de bedste dommere i Danmark. Dommere der anvendes i VolleyLigaen kan forsat dømme andre kampe. Og den enkelte dommer beslutter selv sin rådighedsmængde, mens påsætningen foretages af DVBF s TL i samarbejde med Ligakonsulenten. 2. Dommerne skal efter hver kamp i VolleyLigaen udfylde et indberetningsskema (tjeklisten). 3. Hjemmeklubben påsætter ud fra de gældende regler officials til kampene, disse officials skal være uddannet til at varetage den pågældende opgave. Alle officials møder til tiden og er klædt i til opgaven passende tøj og sko, dog skal alle officials bære den udleverede officials beklædning. TV- og reklamerettigheder 1. TV rettighederne tilhører DVBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love. Alle andre rettigheder omkring VolleyLigaen tilhører ligeledes DVBF. 2. VolleyLigaen og DVBF har krav på følgende reklamepladser: Mindre logoplads på spilletøjet To reklamebander i standardmål To EM 2012/2013 bander. Logo i klubbernes kampprogram Logo på medhjælperes trøjer. Alle materialer i henhold til ovenstående udarbejdes og betales af DVBF. Påsyning og opstilling varetages af klubberne. Økonomi 1. Finansiering af VolleyLigaens administration: Ligaklubberne bidrager økonomisk til administrationen af Volleyligaen gennem turneringsgebyret. Turneringsgebyret indstilles af ligastyregruppen og fastsættes og besluttes endeligt af DVBF s bestyrelse. I tilfælde af at eliteklubberne er med til at generere eksterne indtægter igennem ligaens forretningsmæssige udvikling vil ligastyregruppen kunne indstille fordeling af disse økonomiske midler til projektudvikling eller økonomisk fordeling mellem klubberne. DVBF stiller administrativ personale til rådighed for VolleyLigaen i form af de timer der anvendes af direktøren, elitechefen, turneringsledelsen og ligakonsulenten. 2. Er et holds organisation gået konkurs eller i betalingsstandsning, følges de på det pågældende tidspunkt gældende regler vedtaget af Danmarks Idræts Forbund. Såfremt holdet ikke forsætter sin videre deltagelse i rækken trækkes holdets resultater ud af stillingen, og holdet udgår af den samlede stilling. Propositioner 1. Propositionerne for VolleyLigaen udarbejdes af Ligastyregruppen i samarbejde med TSG, DSG og DVBF s FU, således at der er sammenhæng mellem 1. Division og VolleyLigaen. Specielt set i forhold til op og nedrykning mellem de to rækker. I sager der vedrører landsholdsarbejdet inddrages tillige accept fra TVD idet det anerkendes at VolleyLigaen nødvendigvis, hvad angår etablering, planlægning og drift bør respektere FIVB s og CEV s internationale kalendere. Elitechefen varetager denne relation.

Arbejdet med Volleyligaen, er nu kommet en smule videre, og som lovet lidt mere information.

Arbejdet med Volleyligaen, er nu kommet en smule videre, og som lovet lidt mere information. Tappernøje d.18. februar 2011-02-18 Hej alle Arbejdet med Volleyligaen, er nu kommet en smule videre, og som lovet lidt mere information. Vi har valgt at skåne jer for hele matr., og kun sakset det relevante

Læs mere

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 For at deltage i Canal Digital Ligaen skal nedenstående krav opfyldes. Der kan søges dispensation til kravene med angivelse af hvad der gøres for at kravet opfyldes

Læs mere

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering Skærpede krav for VolleyLigaen 41 Dispensationer Dispensationer skal fremsendes til Turneringsledelsen turnering@volleyball.dk Bemærk at dispensationer udløber pr. 31/7. Som udgangspunkt kan der kun dispenseres

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. 5 8 m. 5 8 m. 28 34 m. Følgende minimumskrav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål (mål på frizonen er

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2014-15 og 2015-16. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Basketligaens Hvidbog 2015

Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaen blev etableret i 1997 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 13. september 2017 Marienlyst Centret

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 13. september 2017 Marienlyst Centret VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 13. september 2017 Marienlyst Centret Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Spil til stregen v. Inger Johansen 3. Valg af klubrepræsentant til TVD 4. Temperaturen i klubberne

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. Følgende krav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål. Der gøres opmærksom på, at der kan være stillet

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Før DT møde Søndag den 28/8 2011 Holte. DSG Hans-Ole Nielsen John Winkler Mads Olsen Torben Lykke Michael Andersen

Før DT møde Søndag den 28/8 2011 Holte. DSG Hans-Ole Nielsen John Winkler Mads Olsen Torben Lykke Michael Andersen Før DT møde Søndag den 28/8 2011 Holte DSG Hans-Ole Nielsen John Winkler Mads Olsen Torben Lykke Michael Andersen Agenda Dagens punkter: Velkomst, præsentation og agenda Leadership Hvorfor Liga? Indlæg

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Indledning. Generelle bestemmelser

Indledning. Generelle bestemmelser Indledning 1. Hensigten med disse propositioner et, at uddyber det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for DVBF`s Kredsturnering. Endvidere henvises der til øvrige reglementer i DVBF's reglementshåndbog.

Læs mere

Basketligaens Hvidbog 2016

Basketligaens Hvidbog 2016 Basketligaens Hvidbog 2016 Basketligaen blev etableret i 2001 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Vision og strategi for DSG Dato: 01.06.08 Version 1.0

Vision og strategi for DSG Dato: 01.06.08 Version 1.0 Vision og strategi for Dommerudvikling og Dommerdrift i Dansk Volleyball Forbund 2008-2009 1. Formål med papiret Dette papir skal beskrive Vision (retning/mål/hvorhen) og Strategi (hvordan) for de forskellige

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet April 2010 VEDTÆGTER for getahead.dk 1 Navn og hjemsted Netværkets navn er getahead.dk. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. Netværkets CVRNR er 32 63 95 69. Netværkets

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 PROSPEKT PÅ MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 & MERMAID BOWL XXVII JUNIOR BOWL XXVII 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 6 De to hold, der spiller henholdsvis Mermaid Bowl

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

U19 NM Kampafvikling 2014

U19 NM Kampafvikling 2014 PROSPEKT PÅ U19 NM Kampafvikling 2014 ansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 7 De tre hold (Sverige, Finland og Danmark), der deltager ved U19 NM, skal generelt have lige vilkår. Dette

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil-Union DBU IT

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil-Union DBU IT Nye digitale værktøjer Historikken Spillerregistrering som krav fra UEFA DBU s bestyrelse beslutter, at det skal komme klubberne til gavn Alle spillere skal registreres inden 31.12.13 Situationen Alle

Læs mere

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 Viby J., den 2. april 2013 DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 I henhold til 14 i DHF s Propositioner for øvrige rækker inviterer Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Jydsk Håndbold Forbund og AGF/Viby

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s elitedommerudvalg (EDU) påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, 1. division for herrer, landspokalkampe i indledende runder

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 300 medlemmer Klubbens målsætning er at spille i Danmarksserien Vores slogan er, at det skal være hyggeligt, lærerigt og ikke mindst

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere...

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere... KidzLiga stævner Gældende for sæson 17/18 Indhold 1 Beskrivelse... 2 2 Regioner... 2 3 Spilleregler for Kidzliga... 2 3.1 Banen og spillere... 2 3.2 Spilletid... 2 3.3 Spillet:... 2 4 Niveauinddeling...3

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009

Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009 Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009 Referat af FNL-møde 1/11 2008 Alt der er skrevet med kursiv er refereret fra mødet d. 01-11-08. Der vil efter flagudvalgsmødet d. 15/11-08 blive sendt et færdigt

Læs mere

Forældremøde. Lidt om klubben Udvalgsstruktur. Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside

Forældremøde. Lidt om klubben Udvalgsstruktur. Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside Forældremøde Lidt om klubben Udvalgsstruktur Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside 1 Basketball er ikke bare en sport det er en livsstil Som spiller (og forældre)

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Klubberne og spillerne i DT Vest 2., 3. og 4. Div. Herrer har nu haft mulighed for at kommentere det forslag, som blev sendt til klubberne for

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen Opbygning af turneringer udskrevet af JHF Kreds 3 2015 2016 Før ombrydningen 1 Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF. Andre turneringer udskriver og styrer vi selv i kreds 3. Turneringerne

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FODBOLD GLÆDE - UDVIKLING - FÆLLESKAB

FODBOLD GLÆDE - UDVIKLING - FÆLLESKAB FODBOLD GLÆDE - UDVIKLING - FÆLLESKAB HIK FODBOLD Grundlagt 10. december 1900 1200 medlemmer, børne-, bredde, pige- og elitefodbold DBU B-licens fra foråret 2016 Årets klub i København 2014 HIK Fodbold

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015 Versin VIII 12.06.2015 Manual fr klubber, dmmere g bservatører i Ligaerne g 1. divisin Gældende pr. 1. august 2015 Frmål Frmålet med denne manual er at give klubber, dmmere g bservatører et arbejdsredskab,

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

- Sponsoroplæg - Horsens Stallions. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Horsens Stallions. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Horsens Stallions 8700 Horsens Amerikansk fodbold - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/horsens-stallions Intro

Læs mere

Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup oktober

Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup oktober & Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup 2017 22. oktober VELKOMMEN TIL B.93 RAW Mobility Cup 2017 B.93 er en af Danmarks største fodboldklubber. Klubben er kendt for sin årelange tradition med at udvikle talentfulde

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere