Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)"

Transkript

1 VolleyLigaen Vision VolleyLigaen skal sørge for at placere Volleyball på niveau med anden indendørs Topsport i Danmark. VolleyLigaen skal synliggøre og udvikle den danske seniorelite, i synergi med Dansk Volleyballs samlede aktiviteter. Målsætning (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) VolleyLigaen skal udvikles til en professionelt drevet Dansk Volleyball Liga med et organisatorisk, sportsligt, økonomisk og mediemæssigt stærkt fundament. Fokus vil være rettet mod VolleyLigaen som et stærk brand med konkurrencedygtige events skabt på baggrund af en konstant sportslig udvikling og en løbende sikring af ungsenior talentplejen i dansk volleyball. Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) 1. At skabe bedre oplevelser for tilskuere, sponsorer og deltagerne. 2. At skabe et stærkt brand gennem markant øget synlighed. 3. At skabe et omfattende community via egen medieportal. 4. At skabe en professionel drevet organisation i alle eliteklubber, hvor alle brænder for produktet. 5. At tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer. 6. Vi vil øge kvaliteten af kampafviklingen og skabe specielle events omkring udvalgte kampe. 7. Sikre det sportslige niveau og underliggende talentudvikling. 8. Sikre mediedækning gennem TV medier, skrevne medier og sociale netværk. 9. I gennem involvering af eliteklubberne at skabe forøget engagement for VolleyLigaen som helhed. 10. At gøre det mere attraktivt at spille i ligaen og derved øge antallet og kvaliteten af topspillere. Reglementer, Økonomiske retningslinjer, propositioner og ansættelser. Deltagende klubber i VolleyLigaen skal leve op til de af DVBF s bestyrelse besluttede reglementer, økonomiske retningslinjer og årlige propositioner. Ligastyregruppen indstiller løbende koncept justeringer og forslag til årlige propositioner for VolleyLigaen udarbejdet i tæt samarbejde med DVBF s Turneringsledelse (TL), TSG og TVD. DVBF s bestyrelse varetager ansættelserne af administrativ bemanding relateret til VolleyLigaen (Elitechef, Ligakonsulenten, TL etc.) Samarbejdsaftale. Betingelsen for at spille i VolleyLigaen er at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem DVBF repræsenteret ved Ligastyregruppen og Eliteklubben. Samarbejdsaftalen afspejler hvordan klubben i forhold til ligaen er forpligtet i den kommende sæson (minimumskravet) samt på hvilke områder klubben ønsker dispensation. En dispensation vil afføde en fokus- og udviklingsområde i samarbejdet mellem ligaen og klubben med henblik på en målsætning om en opfyldelse inden for en periode på max 1-3 år. Deadline for udarbejdelse af den årlige samarbejdsaftale er 15. marts. Opkvalificering af VolleyLigaen. Til udviklingen af ligaen gennemfører ligakonsulenten ligabesøg 2 gange pr sæson. Elitechefen deltager ved et af disse møder. På baggrund af disse møder udarbejdes en status for klubben, hvor under det anføres hvad klubben er i stand til at opfylde, hvad der skal søges dispensation for, hvilken målsætning om udvikling der ligger for dispensation områderne og hvilke handleplaner der vil kunne opstilles. Dette dokument udarbejdes i samarbejde med ligakonsulenten som løbende anvender dette dokument som en vandrejournal i samarbejdet med klubben om dennes opkvalificering.

2 Til brug for en real life vurdering anvendes tjeklisten, som tillige danner grundlag for en løbede opkvalificering og udvikling af ligaklubberne. Tjeklisten udarbejdes i forbindelse med alle ligakampe, og sendes til Ligakonsulenten som tager stilling til hvorvidt der er behov for at opkvalificere klubbens arbejde. I tilfælde af at tjeklisten udmønter sig i bøder indstiller ligakonsulenten disse til udsendelse via DVBF s TL. Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten. Er klubben uenig i dommerens skøn tilføjer klubben sine bemærkninger og underskriver tjeklisten. Det bør max. tage 10 min. at udfylde tjeklisten og processen foretage efter kampens afslutning. Krav til holdene 1. Alle spillere skal have gyldigt licens (VolleyLigalicens). 2. Spillere der ønskes anvendt efter 31/12 skal være spilleberettiget for klubben d. 31/ Det er ikke muligt i perioden 31/12 1/5 at skifte klub og efterfølgende opnå fornyet spilletilladelse for sin tidligere eller anden dansk klub (Dansk klub pr. 31/12 ). 4. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer, skiftet sker før line-up. 5. Trøjenumre skal være fra 1 99 (internationalt skal der stadig anvendes 1-18). 6. VolleyLiga klubberne skal være repræsenteres ved DVBF s Eliteklubmøder (hvor VolleyLigaen altid vil være på dagsordnen) samt ved DVBF årlige trænersymposium. Krav til hallen 1. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 200 tilskuere i grundspillet og nedrykningsspillet. 2. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 500 tilskuere i finalespillet. 3. Kravet til lys er min. 500 Lux og en frihøjde over spilleområdet på min. 8 meter. 4. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er Wireless internet adgang til rådighed for de fremmødte journalister (evt. med specielt logins således at internettet ikke kan overloades af tilskuere). En presseansvarlig er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger og andet relevant materiale. 5. Der er en kiosk i forbindelse med hallen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning. 6. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere. 7. Indfarvet bane. Krav til kampafvikling i øvrigt: 1. Kampe i VolleyLigaen placeres (håndlægges) i de deltagende klubber og DVBF, det tilstræbes at kampene placeres således at færrest mulige kampe afvikles på samme tidspunkt indenfor en grænse på 25 km. Fordelingen af kampene på henholdsvis hverdage og i weekender, skal ske efter ønske fra klubberne, samt ud fra Tv-kampe eller andre tilskuerfremmende foranstaltninger. 2. Der skal være særskilt kampprogram med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i VolleyLigaen og forord til dagens kamp. Spillernumre og angivelse af coaching stab skal være 100% korrekt afstemt med modstander før kamp. 3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter international matchprotocol 17 min. count down.. 4. Der afvikles livescore fra alle kampe. Her anvendes DataVolley Livescore som kobles med Pointracker. 5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram (DataVolley). Der er minimum en personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik efter kampens afslutning.

3 6. Begge holds statistik skal uploades til umiddelbart efter kampen og senest to timer efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes DVBF hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne ikke besvares, skal der ske kommunikation via Antal officials: Stævneansvarlig: 1 person. Sekretærer ( Kampskema + Tavle ): 2 personer. Livescore/pointtracker/DataVolley statistics: 1-2 personer. Speaker: 1 person. Boldlangere: 3 person. Gulvtørrer: 1 person Velkomst/Entré: 1 person 8. Tidsplan kampafvikling: 60 min til kampstart: Alle møder i hallen og melder deres ankomst til den stævneansvarlige 50 min til kampstart: Nettet sættes op og justeres til den korrekte højde 45 min til kampstart: Tilskuerpladser er tilgængelige. 40 min til kampstart: Alle bander, flag, entre bod, borde og stole sættes op Senest 30 min til kampstart/ Eller når dørene åbnes: En person stiller sig i døren og tager entré. 30 min til kampstart: Sekretærerne udfylder kampskema og sørger for at være helt klar 20 min før kampstart. Og forbliver på deres pladser. 25 min til kampstart: Boldlangerne melder deres ankomst til dommerne 17 min til kampstart: Boldlangere og gulvtørrer, er på deres pladser. Skal samle bolde ind. 9. Alle officials bærer samme slags trøjer. VolleyLigaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt. 10. Dommernes indberetningsskema (tjeklisten) fremsendes som angivet til ligakonsulenten (gerne via E- mail). 11. Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler senest 30 min. efter kampens afslutning. 12. Et kort kampreferat med angivelse af resultat, es til VolleyLigaens konsulent senest to timer efter kampens afslutning efter nærmere retningslinjer. TV-kampe 1. Ved TV kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter den gældende produktionsplan, som er afstemt med klubberne. Der uddeles administrative bøder i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet dispensation for kravet. Bødesatsen er defineret i et tillæg. Alle TV kampe planlægges og afvikles i tæt samarbejde med ligakonsulenten. 3 uger før lægges strategi for mediekontakt og tilskuerrekruttering. Ugen op til kampen planlægges detaljer og opfølgning i forhold til selve eventen. Markedsføring / Præsentation / 2. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. 3. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart. 4. Faste aftaler med fotografer i alle klubber, med rettigheder til brug af billederne. 5. Statistikker og andet relevant informationsmateriale skal være tilgængelig. 6. Pressearbejde skal ske efter faste rytmer og skabeloner.

4 Ligakonsulenten indhenter nyheder fra klubberne, der også selv indsender ved relevante lejligheder. Ligakonsulenten udsender ugentlige nyheder fra de enkelte hold til brug for nyhedsudsendelser til den samlede danske presse samt Tv stationer samt interne pressemeddelelser. Der udsendes som minimum nyhedsinformation om Volleyligaen ud før og efter hver runde, hvilket er to udsendelser om ugen. Nyhederne sendes til den samlede danske presse herunder TV, ved hjælp af presselisten. Ligakonsulenten følger op på fokuskampe med henblik på rekruttering af TV nyhedsdækning. Alle nyheder skal bygges op efter følgende princip: Det skal være en klar og tydelig historie, som er nem at forholde sig til. Der skal medsendes mindst ét billede, gerne med 1-2 ekstra billeder. Pressemeddelelsen må ikke være for lang. En halv A4-side er som regel tilstrækkelig. Udsendelserne skal koordineres med mediernes deadline samt andre konkurrerende artikler. Det skal være muligt for journalisten at uddybe nyheden med et interview med involverede, hvorfor kontaktoplysninger til involverede klubber skal påføres. 7. Der oprettes en Facebook gruppe med navnet VolleyLigaen. 8. En åben gruppe hvor alle kan tilmelde sig, men ikke alle kan skrive. 9. Siden bruges løbende (dagligt / ugentligt) til at informere og minde Volleydanmark om nyheder og aktiviteter der relaterer til VolleyLigaen. Disse nyheder uploades tillige på Dansk Volleyball Forbunds Facebok site ligesom nyheder i specielle tilfælde også offentliggøres på Volleyball.dk og Volleynet.dk Sponsering 1. VolleyLigaen skal have en så stor sponsorindtægt som muligt, indtægterne skal komme såvel DVBF som VolleyLiga klubberne til gode. Retningsliner der skal udfærdiges og indstilles til DVBF når Ligastyregruppen er nedsat. 2. Sponsoropsøgning fortages af ligakonsulenten som sammen med DVBF s Elitechef foretager de egentlige forhandlinger. Ligastyregruppen inddrages i denne sponsorsøgning og der udarbejdes strategi for sponsorsøgning. Til hjælp for sponsorsøgning udarbejdes materialet Sponsormateriale for Volleyligaen. 3. VolleyLiga klubberne er tillige velkomne til at formidle kontakt mellem mulige sponsoremner og DVBF. 4. Mulige sponsoraftaler søges indenfor følgende områder: TV produktionssponsorer Betting firmaer. Ligaportal og community Fælles Ligasponsorat (liganavnet) Fælles Liga materialesponsorer Fælles Ligabander og bannere/flag Fælles officials påklædning Kampsponsorater Resultatsponsorer Klubstruktur og udvikling 1. VolleyLiga klubberne etablerer et Ligaudvalg til at varetage driften af Ligaholdet(ene), et udvalg kan bestå af: Formand (Eneste kontakt til DVBF s Elitechef, Ligakonsulenten og DVBF s Turneringsledelse). Økonomisk ansvarlig Head Coach

5 Presse- og markedsførings ansvarlig (foromtale, resultatopfølgning ) Kampafviklingsansvarlig (herunder lokale officials ved hjemmekampe) Hal, bane og tilskueransvarlig. 2. Personer der arbejder med VolleyLigaen i en klub, må ikke have andre gøremål i klubben, der er vigtigere end ligaaktiviteterne når disse finder sted. 3. Klubberne skal arbejde seriøst med udviklingen og uddannelsen af ledere og officials således at de bliver kompetente til deres opgaver. Ligakonsulenten vil kunne bistå i denne uddannelse. 4. Klubberne skal deltage i VolleyLiga seminarer og -møder med det indbudte antal personer. Sæsonkort 1. Hver sæson udstedes et af Ligastyregruppen besluttet antal sæsonkort til uddeling i klubberne. Her kan bl.a. coachgruppen med fordel komme i betragtning. 2. Derudover udsteder DVBF et antal kort med adgang til alle kampe. Tilskuere 1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 300 tilskuere. 2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver sæson. Antallet af tilskuer aftales mellem den enkelte klub og Ligaudvalget, ud fra foregående sæson erfaringer. Organisation af VolleyLigaen 1. Organiseret under DVBF s bestyrelse og i det daglige FU. 2. Daglig leder er Ligakonsulenten med reference til DVBF s Elitechef og Ligastyregruppen. Elitechefen har kompetence til at tage daglige beslutninger. Ligastyregruppen kan anmode om at ændre elitechefens beslutninger. I disse tilfælde er det DVBF s FU der har den endelige afgørelse, som kan ankes til DVBF s bestyrelse. 3. Ligaudvalget: 2 herreklubrepræsentanter, 2 dameklubrepræsentanter, Elitechefen, 1 administrativ fra DVBF s TL, 1 TSG repræsentant, og en ekspert fra en anden idrætsgren, erhvervslivet eller mediesamarbejdspartner. Samt Ligakonsulenten som referent mv. Forretningsorden hvor mødekalender økonomiske forhold for Ligaudvalget, samt ansvarsområder er nedskrevet skal udarbejdes når ligastyregruppen er nedsat. Ligakonsulenten fungere som sekretær for VolleyLigaen herunder ligastyregruppen. Beslutningskompetence: 4. Ligastyregruppen er beslutningsdygtig og berettiget til at udarbejde indstillinger uanset fremmøde. 5. Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i VolleyLiga sammenhæng. Denne person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og skal have bemyndigelse til at tegne klubben, og dermed tage de nødvendige beslutninger i forhold til VolleyLigaen (se tidligere formand for klubbens ligaudvalg) 6. Beslutninger som afgøres ved ligamøderne (hvor alle klubber er repræsenteret) eller ligastyregruppen søges som udgangspunkt truffet i enighed, men om nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal. Efterfølgende tager alle klubber beslutningen til efterretning. VolleyLigaens drift 1. VolleyLigaen har en honoreret daglig leder (ligakonsulenten) med ansvaret for opgaver defineret i en stillingsbeskrivelse udarbejdet af TVD. Herunder er også defineret ansvar og kompetence områder. Personen er ansat af DVBF, som også er ansvarlig for ansættelsesforholdet. Ligastyregruppen vil blive hørt i forbindelse med ansættelsen.

6 Håndtering af indberetninger og protester 1. Såfremt der opstår protester i forbindelse med reglementer, bøder mm. Afgøres disse af DVBF s TSG men gældende ankemuligheder (jf. turneringsreglementet). 2. Forretningsorden samt ansvarsområder skal udarbejdes når ligastyregruppen er nedsat. Dommerne og Officials 1. VolleyLigaen ønsker at benytte de bedste dommere i Danmark. Dommere der anvendes i VolleyLigaen kan forsat dømme andre kampe. Og den enkelte dommer beslutter selv sin rådighedsmængde, mens påsætningen foretages af DVBF s TL i samarbejde med Ligakonsulenten. 2. Dommerne skal efter hver kamp i VolleyLigaen udfylde et indberetningsskema (tjeklisten). 3. Hjemmeklubben påsætter ud fra de gældende regler officials til kampene, disse officials skal være uddannet til at varetage den pågældende opgave. Alle officials møder til tiden og er klædt i til opgaven passende tøj og sko, dog skal alle officials bære den udleverede officials beklædning. TV- og reklamerettigheder 1. TV rettighederne tilhører DVBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love. Alle andre rettigheder omkring VolleyLigaen tilhører ligeledes DVBF. 2. VolleyLigaen og DVBF har krav på følgende reklamepladser: Mindre logoplads på spilletøjet To reklamebander i standardmål To EM 2012/2013 bander. Logo i klubbernes kampprogram Logo på medhjælperes trøjer. Alle materialer i henhold til ovenstående udarbejdes og betales af DVBF. Påsyning og opstilling varetages af klubberne. Økonomi 1. Finansiering af VolleyLigaens administration: Ligaklubberne bidrager økonomisk til administrationen af Volleyligaen gennem turneringsgebyret. Turneringsgebyret indstilles af ligastyregruppen og fastsættes og besluttes endeligt af DVBF s bestyrelse. I tilfælde af at eliteklubberne er med til at generere eksterne indtægter igennem ligaens forretningsmæssige udvikling vil ligastyregruppen kunne indstille fordeling af disse økonomiske midler til projektudvikling eller økonomisk fordeling mellem klubberne. DVBF stiller administrativ personale til rådighed for VolleyLigaen i form af de timer der anvendes af direktøren, elitechefen, turneringsledelsen og ligakonsulenten. 2. Er et holds organisation gået konkurs eller i betalingsstandsning, følges de på det pågældende tidspunkt gældende regler vedtaget af Danmarks Idræts Forbund. Såfremt holdet ikke forsætter sin videre deltagelse i rækken trækkes holdets resultater ud af stillingen, og holdet udgår af den samlede stilling. Propositioner 1. Propositionerne for VolleyLigaen udarbejdes af Ligastyregruppen i samarbejde med TSG, DSG og DVBF s FU, således at der er sammenhæng mellem 1. Division og VolleyLigaen. Specielt set i forhold til op og nedrykning mellem de to rækker. I sager der vedrører landsholdsarbejdet inddrages tillige accept fra TVD idet det anerkendes at VolleyLigaen nødvendigvis, hvad angår etablering, planlægning og drift bør respektere FIVB s og CEV s internationale kalendere. Elitechefen varetager denne relation.

Basketligaens Hvidbog 2015

Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaen blev etableret i 1997 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere