Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)"

Transkript

1 VolleyLigaen Vision VolleyLigaen skal sørge for at placere Volleyball på niveau med anden indendørs Topsport i Danmark. VolleyLigaen skal synliggøre og udvikle den danske seniorelite, i synergi med Dansk Volleyballs samlede aktiviteter. Målsætning (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) VolleyLigaen skal udvikles til en professionelt drevet Dansk Volleyball Liga med et organisatorisk, sportsligt, økonomisk og mediemæssigt stærkt fundament. Fokus vil være rettet mod VolleyLigaen som et stærk brand med konkurrencedygtige events skabt på baggrund af en konstant sportslig udvikling og en løbende sikring af ungsenior talentplejen i dansk volleyball. Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) 1. At skabe bedre oplevelser for tilskuere, sponsorer og deltagerne. 2. At skabe et stærkt brand gennem markant øget synlighed. 3. At skabe et omfattende community via egen medieportal. 4. At skabe en professionel drevet organisation i alle eliteklubber, hvor alle brænder for produktet. 5. At tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer. 6. Vi vil øge kvaliteten af kampafviklingen og skabe specielle events omkring udvalgte kampe. 7. Sikre det sportslige niveau og underliggende talentudvikling. 8. Sikre mediedækning gennem TV medier, skrevne medier og sociale netværk. 9. I gennem involvering af eliteklubberne at skabe forøget engagement for VolleyLigaen som helhed. 10. At gøre det mere attraktivt at spille i ligaen og derved øge antallet og kvaliteten af topspillere. Reglementer, Økonomiske retningslinjer, propositioner og ansættelser. Deltagende klubber i VolleyLigaen skal leve op til de af DVBF s bestyrelse besluttede reglementer, økonomiske retningslinjer og årlige propositioner. Ligastyregruppen indstiller løbende koncept justeringer og forslag til årlige propositioner for VolleyLigaen udarbejdet i tæt samarbejde med DVBF s Turneringsledelse (TL), TSG og TVD. DVBF s bestyrelse varetager ansættelserne af administrativ bemanding relateret til VolleyLigaen (Elitechef, Ligakonsulenten, TL etc.) Samarbejdsaftale. Betingelsen for at spille i VolleyLigaen er at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem DVBF repræsenteret ved Ligastyregruppen og Eliteklubben. Samarbejdsaftalen afspejler hvordan klubben i forhold til ligaen er forpligtet i den kommende sæson (minimumskravet) samt på hvilke områder klubben ønsker dispensation. En dispensation vil afføde en fokus- og udviklingsområde i samarbejdet mellem ligaen og klubben med henblik på en målsætning om en opfyldelse inden for en periode på max 1-3 år. Deadline for udarbejdelse af den årlige samarbejdsaftale er 15. marts. Opkvalificering af VolleyLigaen. Til udviklingen af ligaen gennemfører ligakonsulenten ligabesøg 2 gange pr sæson. Elitechefen deltager ved et af disse møder. På baggrund af disse møder udarbejdes en status for klubben, hvor under det anføres hvad klubben er i stand til at opfylde, hvad der skal søges dispensation for, hvilken målsætning om udvikling der ligger for dispensation områderne og hvilke handleplaner der vil kunne opstilles. Dette dokument udarbejdes i samarbejde med ligakonsulenten som løbende anvender dette dokument som en vandrejournal i samarbejdet med klubben om dennes opkvalificering.

2 Til brug for en real life vurdering anvendes tjeklisten, som tillige danner grundlag for en løbede opkvalificering og udvikling af ligaklubberne. Tjeklisten udarbejdes i forbindelse med alle ligakampe, og sendes til Ligakonsulenten som tager stilling til hvorvidt der er behov for at opkvalificere klubbens arbejde. I tilfælde af at tjeklisten udmønter sig i bøder indstiller ligakonsulenten disse til udsendelse via DVBF s TL. Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten. Er klubben uenig i dommerens skøn tilføjer klubben sine bemærkninger og underskriver tjeklisten. Det bør max. tage 10 min. at udfylde tjeklisten og processen foretage efter kampens afslutning. Krav til holdene 1. Alle spillere skal have gyldigt licens (VolleyLigalicens). 2. Spillere der ønskes anvendt efter 31/12 skal være spilleberettiget for klubben d. 31/ Det er ikke muligt i perioden 31/12 1/5 at skifte klub og efterfølgende opnå fornyet spilletilladelse for sin tidligere eller anden dansk klub (Dansk klub pr. 31/12 ). 4. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer, skiftet sker før line-up. 5. Trøjenumre skal være fra 1 99 (internationalt skal der stadig anvendes 1-18). 6. VolleyLiga klubberne skal være repræsenteres ved DVBF s Eliteklubmøder (hvor VolleyLigaen altid vil være på dagsordnen) samt ved DVBF årlige trænersymposium. Krav til hallen 1. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 200 tilskuere i grundspillet og nedrykningsspillet. 2. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min. 500 tilskuere i finalespillet. 3. Kravet til lys er min. 500 Lux og en frihøjde over spilleområdet på min. 8 meter. 4. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er Wireless internet adgang til rådighed for de fremmødte journalister (evt. med specielt logins således at internettet ikke kan overloades af tilskuere). En presseansvarlig er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger og andet relevant materiale. 5. Der er en kiosk i forbindelse med hallen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning. 6. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere. 7. Indfarvet bane. Krav til kampafvikling i øvrigt: 1. Kampe i VolleyLigaen placeres (håndlægges) i de deltagende klubber og DVBF, det tilstræbes at kampene placeres således at færrest mulige kampe afvikles på samme tidspunkt indenfor en grænse på 25 km. Fordelingen af kampene på henholdsvis hverdage og i weekender, skal ske efter ønske fra klubberne, samt ud fra Tv-kampe eller andre tilskuerfremmende foranstaltninger. 2. Der skal være særskilt kampprogram med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i VolleyLigaen og forord til dagens kamp. Spillernumre og angivelse af coaching stab skal være 100% korrekt afstemt med modstander før kamp. 3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter international matchprotocol 17 min. count down.. 4. Der afvikles livescore fra alle kampe. Her anvendes DataVolley Livescore som kobles med Pointracker. 5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram (DataVolley). Der er minimum en personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik efter kampens afslutning.

3 6. Begge holds statistik skal uploades til umiddelbart efter kampen og senest to timer efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes DVBF hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne ikke besvares, skal der ske kommunikation via Antal officials: Stævneansvarlig: 1 person. Sekretærer ( Kampskema + Tavle ): 2 personer. Livescore/pointtracker/DataVolley statistics: 1-2 personer. Speaker: 1 person. Boldlangere: 3 person. Gulvtørrer: 1 person Velkomst/Entré: 1 person 8. Tidsplan kampafvikling: 60 min til kampstart: Alle møder i hallen og melder deres ankomst til den stævneansvarlige 50 min til kampstart: Nettet sættes op og justeres til den korrekte højde 45 min til kampstart: Tilskuerpladser er tilgængelige. 40 min til kampstart: Alle bander, flag, entre bod, borde og stole sættes op Senest 30 min til kampstart/ Eller når dørene åbnes: En person stiller sig i døren og tager entré. 30 min til kampstart: Sekretærerne udfylder kampskema og sørger for at være helt klar 20 min før kampstart. Og forbliver på deres pladser. 25 min til kampstart: Boldlangerne melder deres ankomst til dommerne 17 min til kampstart: Boldlangere og gulvtørrer, er på deres pladser. Skal samle bolde ind. 9. Alle officials bærer samme slags trøjer. VolleyLigaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt. 10. Dommernes indberetningsskema (tjeklisten) fremsendes som angivet til ligakonsulenten (gerne via E- mail). 11. Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler senest 30 min. efter kampens afslutning. 12. Et kort kampreferat med angivelse af resultat, es til VolleyLigaens konsulent senest to timer efter kampens afslutning efter nærmere retningslinjer. TV-kampe 1. Ved TV kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter den gældende produktionsplan, som er afstemt med klubberne. Der uddeles administrative bøder i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet dispensation for kravet. Bødesatsen er defineret i et tillæg. Alle TV kampe planlægges og afvikles i tæt samarbejde med ligakonsulenten. 3 uger før lægges strategi for mediekontakt og tilskuerrekruttering. Ugen op til kampen planlægges detaljer og opfølgning i forhold til selve eventen. Markedsføring / Præsentation / 2. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. 3. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart. 4. Faste aftaler med fotografer i alle klubber, med rettigheder til brug af billederne. 5. Statistikker og andet relevant informationsmateriale skal være tilgængelig. 6. Pressearbejde skal ske efter faste rytmer og skabeloner.

4 Ligakonsulenten indhenter nyheder fra klubberne, der også selv indsender ved relevante lejligheder. Ligakonsulenten udsender ugentlige nyheder fra de enkelte hold til brug for nyhedsudsendelser til den samlede danske presse samt Tv stationer samt interne pressemeddelelser. Der udsendes som minimum nyhedsinformation om Volleyligaen ud før og efter hver runde, hvilket er to udsendelser om ugen. Nyhederne sendes til den samlede danske presse herunder TV, ved hjælp af presselisten. Ligakonsulenten følger op på fokuskampe med henblik på rekruttering af TV nyhedsdækning. Alle nyheder skal bygges op efter følgende princip: Det skal være en klar og tydelig historie, som er nem at forholde sig til. Der skal medsendes mindst ét billede, gerne med 1-2 ekstra billeder. Pressemeddelelsen må ikke være for lang. En halv A4-side er som regel tilstrækkelig. Udsendelserne skal koordineres med mediernes deadline samt andre konkurrerende artikler. Det skal være muligt for journalisten at uddybe nyheden med et interview med involverede, hvorfor kontaktoplysninger til involverede klubber skal påføres. 7. Der oprettes en Facebook gruppe med navnet VolleyLigaen. 8. En åben gruppe hvor alle kan tilmelde sig, men ikke alle kan skrive. 9. Siden bruges løbende (dagligt / ugentligt) til at informere og minde Volleydanmark om nyheder og aktiviteter der relaterer til VolleyLigaen. Disse nyheder uploades tillige på Dansk Volleyball Forbunds Facebok site ligesom nyheder i specielle tilfælde også offentliggøres på Volleyball.dk og Volleynet.dk Sponsering 1. VolleyLigaen skal have en så stor sponsorindtægt som muligt, indtægterne skal komme såvel DVBF som VolleyLiga klubberne til gode. Retningsliner der skal udfærdiges og indstilles til DVBF når Ligastyregruppen er nedsat. 2. Sponsoropsøgning fortages af ligakonsulenten som sammen med DVBF s Elitechef foretager de egentlige forhandlinger. Ligastyregruppen inddrages i denne sponsorsøgning og der udarbejdes strategi for sponsorsøgning. Til hjælp for sponsorsøgning udarbejdes materialet Sponsormateriale for Volleyligaen. 3. VolleyLiga klubberne er tillige velkomne til at formidle kontakt mellem mulige sponsoremner og DVBF. 4. Mulige sponsoraftaler søges indenfor følgende områder: TV produktionssponsorer Betting firmaer. Ligaportal og community Fælles Ligasponsorat (liganavnet) Fælles Liga materialesponsorer Fælles Ligabander og bannere/flag Fælles officials påklædning Kampsponsorater Resultatsponsorer Klubstruktur og udvikling 1. VolleyLiga klubberne etablerer et Ligaudvalg til at varetage driften af Ligaholdet(ene), et udvalg kan bestå af: Formand (Eneste kontakt til DVBF s Elitechef, Ligakonsulenten og DVBF s Turneringsledelse). Økonomisk ansvarlig Head Coach

5 Presse- og markedsførings ansvarlig (foromtale, resultatopfølgning ) Kampafviklingsansvarlig (herunder lokale officials ved hjemmekampe) Hal, bane og tilskueransvarlig. 2. Personer der arbejder med VolleyLigaen i en klub, må ikke have andre gøremål i klubben, der er vigtigere end ligaaktiviteterne når disse finder sted. 3. Klubberne skal arbejde seriøst med udviklingen og uddannelsen af ledere og officials således at de bliver kompetente til deres opgaver. Ligakonsulenten vil kunne bistå i denne uddannelse. 4. Klubberne skal deltage i VolleyLiga seminarer og -møder med det indbudte antal personer. Sæsonkort 1. Hver sæson udstedes et af Ligastyregruppen besluttet antal sæsonkort til uddeling i klubberne. Her kan bl.a. coachgruppen med fordel komme i betragtning. 2. Derudover udsteder DVBF et antal kort med adgang til alle kampe. Tilskuere 1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 300 tilskuere. 2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver sæson. Antallet af tilskuer aftales mellem den enkelte klub og Ligaudvalget, ud fra foregående sæson erfaringer. Organisation af VolleyLigaen 1. Organiseret under DVBF s bestyrelse og i det daglige FU. 2. Daglig leder er Ligakonsulenten med reference til DVBF s Elitechef og Ligastyregruppen. Elitechefen har kompetence til at tage daglige beslutninger. Ligastyregruppen kan anmode om at ændre elitechefens beslutninger. I disse tilfælde er det DVBF s FU der har den endelige afgørelse, som kan ankes til DVBF s bestyrelse. 3. Ligaudvalget: 2 herreklubrepræsentanter, 2 dameklubrepræsentanter, Elitechefen, 1 administrativ fra DVBF s TL, 1 TSG repræsentant, og en ekspert fra en anden idrætsgren, erhvervslivet eller mediesamarbejdspartner. Samt Ligakonsulenten som referent mv. Forretningsorden hvor mødekalender økonomiske forhold for Ligaudvalget, samt ansvarsområder er nedskrevet skal udarbejdes når ligastyregruppen er nedsat. Ligakonsulenten fungere som sekretær for VolleyLigaen herunder ligastyregruppen. Beslutningskompetence: 4. Ligastyregruppen er beslutningsdygtig og berettiget til at udarbejde indstillinger uanset fremmøde. 5. Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i VolleyLiga sammenhæng. Denne person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og skal have bemyndigelse til at tegne klubben, og dermed tage de nødvendige beslutninger i forhold til VolleyLigaen (se tidligere formand for klubbens ligaudvalg) 6. Beslutninger som afgøres ved ligamøderne (hvor alle klubber er repræsenteret) eller ligastyregruppen søges som udgangspunkt truffet i enighed, men om nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal. Efterfølgende tager alle klubber beslutningen til efterretning. VolleyLigaens drift 1. VolleyLigaen har en honoreret daglig leder (ligakonsulenten) med ansvaret for opgaver defineret i en stillingsbeskrivelse udarbejdet af TVD. Herunder er også defineret ansvar og kompetence områder. Personen er ansat af DVBF, som også er ansvarlig for ansættelsesforholdet. Ligastyregruppen vil blive hørt i forbindelse med ansættelsen.

6 Håndtering af indberetninger og protester 1. Såfremt der opstår protester i forbindelse med reglementer, bøder mm. Afgøres disse af DVBF s TSG men gældende ankemuligheder (jf. turneringsreglementet). 2. Forretningsorden samt ansvarsområder skal udarbejdes når ligastyregruppen er nedsat. Dommerne og Officials 1. VolleyLigaen ønsker at benytte de bedste dommere i Danmark. Dommere der anvendes i VolleyLigaen kan forsat dømme andre kampe. Og den enkelte dommer beslutter selv sin rådighedsmængde, mens påsætningen foretages af DVBF s TL i samarbejde med Ligakonsulenten. 2. Dommerne skal efter hver kamp i VolleyLigaen udfylde et indberetningsskema (tjeklisten). 3. Hjemmeklubben påsætter ud fra de gældende regler officials til kampene, disse officials skal være uddannet til at varetage den pågældende opgave. Alle officials møder til tiden og er klædt i til opgaven passende tøj og sko, dog skal alle officials bære den udleverede officials beklædning. TV- og reklamerettigheder 1. TV rettighederne tilhører DVBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love. Alle andre rettigheder omkring VolleyLigaen tilhører ligeledes DVBF. 2. VolleyLigaen og DVBF har krav på følgende reklamepladser: Mindre logoplads på spilletøjet To reklamebander i standardmål To EM 2012/2013 bander. Logo i klubbernes kampprogram Logo på medhjælperes trøjer. Alle materialer i henhold til ovenstående udarbejdes og betales af DVBF. Påsyning og opstilling varetages af klubberne. Økonomi 1. Finansiering af VolleyLigaens administration: Ligaklubberne bidrager økonomisk til administrationen af Volleyligaen gennem turneringsgebyret. Turneringsgebyret indstilles af ligastyregruppen og fastsættes og besluttes endeligt af DVBF s bestyrelse. I tilfælde af at eliteklubberne er med til at generere eksterne indtægter igennem ligaens forretningsmæssige udvikling vil ligastyregruppen kunne indstille fordeling af disse økonomiske midler til projektudvikling eller økonomisk fordeling mellem klubberne. DVBF stiller administrativ personale til rådighed for VolleyLigaen i form af de timer der anvendes af direktøren, elitechefen, turneringsledelsen og ligakonsulenten. 2. Er et holds organisation gået konkurs eller i betalingsstandsning, følges de på det pågældende tidspunkt gældende regler vedtaget af Danmarks Idræts Forbund. Såfremt holdet ikke forsætter sin videre deltagelse i rækken trækkes holdets resultater ud af stillingen, og holdet udgår af den samlede stilling. Propositioner 1. Propositionerne for VolleyLigaen udarbejdes af Ligastyregruppen i samarbejde med TSG, DSG og DVBF s FU, således at der er sammenhæng mellem 1. Division og VolleyLigaen. Specielt set i forhold til op og nedrykning mellem de to rækker. I sager der vedrører landsholdsarbejdet inddrages tillige accept fra TVD idet det anerkendes at VolleyLigaen nødvendigvis, hvad angår etablering, planlægning og drift bør respektere FIVB s og CEV s internationale kalendere. Elitechefen varetager denne relation.

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 For at deltage i Canal Digital Ligaen skal nedenstående krav opfyldes. Der kan søges dispensation til kravene med angivelse af hvad der gøres for at kravet opfyldes

Læs mere

Basketligaens Hvidbog 2015

Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaen blev etableret i 1997 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

Før DT møde Søndag den 28/8 2011 Holte. DSG Hans-Ole Nielsen John Winkler Mads Olsen Torben Lykke Michael Andersen

Før DT møde Søndag den 28/8 2011 Holte. DSG Hans-Ole Nielsen John Winkler Mads Olsen Torben Lykke Michael Andersen Før DT møde Søndag den 28/8 2011 Holte DSG Hans-Ole Nielsen John Winkler Mads Olsen Torben Lykke Michael Andersen Agenda Dagens punkter: Velkomst, præsentation og agenda Leadership Hvorfor Liga? Indlæg

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT Elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Hvor udfyldes de? Holdkort kan udfyldes via: 1. DBU s Fodbold app 2.KlubOffice 3.KampKlar (Mit DBU) Hvordan kobles spillere på? Kun registrerede fodboldspillere

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT Denne transmissionsmanuel er med til at sikre et optimalt samarbejde, når Kanal Sport kommer ud for at producere. Kanal Sport konceptet er markant funderet i at udnytte

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Foto: Ole Mørk OPLEVELSER I SÆRKLASSE

Foto: Ole Mørk OPLEVELSER I SÆRKLASSE Foto: Ole Mørk OPLEVELSER I SÆRKLASSE KAMPSTÆRK EKSPONERING 2015 2016 DET SIDSTE SKRIDT ERHVERV Det er nu 10 år siden, at Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold A/S blev etableret. Moderklubberne Bjerringbro

Læs mere

Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings

Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings Sponsormateriale Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings Kære potentielle samarbejdspartner I sidder nu med Sønderborg Floorball Clubs sponsormateriale i hænderne. Med dette

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

DVBF Transferinformation

DVBF Transferinformation Sekretariatet Turnering/cap August 2014 DVBF Transferinformation Til klubber med hold i VolleyLigaen og 1. division Denne information er delt ind i 6 afsnit. 1. Danske myndigheder - arbejds- og opholdstilladelse

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil- Union DBU IT

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil- Union DBU IT Nye digitale værktøjer Historikken Spillerregistrering som krav fra UEFA DBU s bestyrelse besluaer, at det skal komme klubberne Cl gavn Alle spillere skal registreres inden 31.12.13 Situa.onen Alle fodboldspillere

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

KS Repræsentantskabs Forretningsorden

KS Repræsentantskabs Forretningsorden KS Repræsentantskabs Forretningsorden For perioden 2013 Budgetlægning FU pålægger de enkelte udvalg at lægge et budget, opdelt på de af Økonomiudvalget og FU anviste konti. Budgetlægningen er for et år

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Officials til internationalekamp i Danmark

Officials til internationalekamp i Danmark 1. CEV Kampe CEV kampe dækker både Cup-kampe (dvs. klub kampe) og landskampe af forskellig karakter. 1.1 Teknisk delegeret 1.1.1 Udpegning Det er DVBF s (og dermed i første omgang sekretariatets) ansvar,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson SPONSORPROSPEKT Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson 15 80 var rygnummeret på NHL-spilleren Colin Greening i de to måneder, han spillede i Aalborg. Vi var den første klub til at hente en NHL-spiller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Moldow Speedway Arena n Hedevejen 1 n 6670 Holsted n www.holsted-speedway.dk Lidt om Holsted Speedway Klub Kære mulige samarbejdspartner Som den mest vindende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Gratis hjemmeside. til alle klubber og hold. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt!

Gratis hjemmeside. til alle klubber og hold. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt! Gratis hjemmeside til alle klubber og hold NY gratis SERVICE! gratis hjemmesider til alle hold og klubber. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt! Vi vil gerne have lov til at introducere en helt

Læs mere