Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CVP-309/CVP-307 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Betjeningsvejledning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Brugervejledning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 Brugsvejledning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

2 Manual abstract: mere om at samle stativet til klaveret bagerst i denne manual. DK SPECIELLE MEDDELELSER SYMBOLER VEDR. SIKKERHED: Elektronisk udstyr fra Yamaha kan have symboler eller mærkater, som vist nedenfor, sat på eller trykt udenpå. Her på siden kan man finde forklaringer på disse mærkater. Det anbefales at læse rådene og advarslerne både på denne side og under Sikkerhedsforanstaltninger på de følgende sider. Batterier: Dette instrument KAN have et indbygget batteri, som ikke kan genoplades. Det er i så fald loddet fast. Levetiden for et sådant batteri er cirka fem år. Når det bliver nødvendigt at udskifte det, kontakt da en kvalificeret fagmand. Advarsel: Prøv ikke at genoplade, adskille eller destruere disse batterierne. Børn bør ikke komme i kontakt med batterierne. Batterier skal kasseres efter de normale gældende regler i området. Bemærk: nogle steder er forhandleren forpligtet til tage imod brugte batterier og lignende genstande. Selvom forhandleren ikke for forpligtet til det, kan det alligevel være en mulighed. Skrotning: Skulle dette instrument blive så beskadiget, at det ikke kan repareres, eller for den sags skyld blive udtjent på grund af alder, skal det skrottes efter de gældende regler i kommunen. Bemærk at det gælder bly, batterier, plastik med mere.. BEMÆRK: Beløb for reparationer, der skyldes manglende kendskab til dette produkts funktioner og effekter (når produktet fungerer, som det er lavet til) dækkes ikke af fabrikantens garanti. Fejlbetjening er derfor alene brugerens ansvar. Læs derfor denne manual grundigt og tal med din forhandler, før du ønsker service på instrumentet. PLACERING AF NAVNEPLADEN: Tegningen herunder viser, hvor navnepladen er placeret. Her kan man se nummeret på modellen, serienummeret, strømforsyning m.m. Disse data og købsdatoen bør noteres herunder som dokumentation for købet og bør opbevares til evt. senere brug. CVP-309 (flygelmodel) CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Se efter mærkater og grafiske symboler på bunden af instrumentet. Et udråbstegn i en ligesidet trekant angiver vigtige instruktioner vedrørende indstillinger, håndtering og vedligeholdelse i materialet, som følger med instrumentet. Et pil med form som et zigzaglyn i ligesidet trekant advarer om uisoleret elektrisk strøm inde i instrumentet, som kan være kraftigt nok til at give elektrisk stød. VIGTIGT: Alle elektroniske produkter fra Yamaha testes sikkerhedsmæssigt og godkendes af et uafhængigt laboratorium, så mulige risici kan blive elimineret. Brugeren kan være sikker på, at instrumentet er sikkert, hvis det er rigtigt installeret og bruges korrekt. MAN SKAL IKKE ændre på instrumentet eller lade andre gøre det, med mindre Yamaha godkender det. Det kan virke dårligere og/eller sikkerheden ved brug kan blive forringet. Garantien kan bortfalde hvis instrumentet er/bliver ændret. Det kan også få konsekvenser for andre garantier og forsikringer. MULIGE ÆNDRINGER AF SPECIFIKATIONER: Alle oplysninger i denne manual var korrekte på det tidspunkt, hvor den blev skrevet. Men Yamaha forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel for at opdatere firmaets produkter. NOGET OM MILJØET: Yamaha sigter imod at gøre produkterne bedre både for vores kunder og for miljøet. Vi er overbeviste om, at vores produkter og produktionsmetoder lever op til vores krav i denne henseende. For at overholde lovens retningslinier og intentioner vil vi bede dig være opmærksom på følgende: CVP-309/307 Model Serienummer Købsdato SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER LÆS VENLIGST DETTE FØRST * Gem denne manual et sikkert sted, så den kan findes, når der er brug for den. ADVARSEL Følg altid de nævnte forholdsregler for at undgå risiko for skader eller i værste tilfælde dødsfald som følge af elektriske stød, kortslutninger, skader og ildebrand med mere. Disse forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Tilslutning af strøm/strømadapter Brug altid kun den korrekte spænding til instrumentet. Spændingen, eller voltstyrken, er trykt på instrumentets navneplade. Kontroller med jævne mellemrum forbindelsen til stikkontakten. Eventuelt støv og snavs skal fjernes. Brug kun den medfølgende strømledning. Adapterens ledning må ikke placeres tæt ved varmekilder som fx radiatorer, og ledningen må ikke bøjes for meget. Der må heller ikke placeres tunge ting oven på ledningen. Ledningen må heller ikke ligge de steder, hvor man træder eller kører tunge ting over. Advarsel mod fugt Udsæt ikke instrumentet for regn, damp eller andre fugtige omgivelser. Hold flasker og glas med drikkevarer væk fra instrumentet. Spildes der noget kan elektronikken tage skade. Fjern aldrig stik og ledninger, når du våde hænder. Advarsel mod brand Placer ikke brændende genstande fx stearinlys på instrumentet. De kan vælte og sætte ild til instrumentet. Luk ikke instrumentet op Luk ikke instrumentet op, rør heller ikke ved de interne komponenter. Instrumentet rummer ikke nogle dele, der kan indstilles på. Hvis der opstår problemer med instrumentet, bør man slukke for det og kontakte forhandleren. Hvis der opstår problemer Hvis adapteren bliver beskadiget; hvis lyden forsvinder under brug af instrumentet; hvis instrumentet begynder at ryge; eller der dannes en underlig lugt, skal man straks slukke for instrumentet og strømforsyningen og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt forhandleren og få instrumentet undersøgt af kvalificeret Yamaha-personale. VIGTIGT Følg altid de nævnte forholdsregler for at undgå personskader, eller at instrument eller inventar og ejendom tager skade. Disse forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Tilslutning af strøm/strømadapter Tag altid fat i stikket, ikke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten. Fjern stikket, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, eller under tordenvejr. Hav altid orden i ledninger og strømforbindelser. Sæt ikke mange forlængerledninger til samme stikkontakt, det kan forringe lyden og i værste tilfælde forårsage opvarmning af stikkene. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

3 Placering Udsæt ikke instrumentet for støv, kraftige vibrationer eller stærk varme (direkte sollys eller fx i en bil). Det er for at undgå forkerte visninger på displayet, og at instrumentets integrerede kredse bliver ødelagte. Brug ikke instrumentet tæt ved andre elektriske apparater som fx tv-apparater, radioer eller højttalere. Gøres det kan instrumentet, tv eller radio støje unødvendig meget. Sæt ikke instrumentet på steder, hvor det ved uheld kan falde på gulvet. Hvis instrumentet skal flyttes, skal man sørge for, at alle ledninger er taget ud. Opsætning Læs det medfølgende materiale vedr. opsætning grundigt. Sættes delene ikke sammen i den rigtige rækkefølge, kan der ske skader på instrument eller mennesker. CVP-309/307 Dansk manual 3 Ledninger og forbindelser Skal instrumentet kobles sammen med andet elektrisk udstyr, skru da ned for lydstyrken og sluk derefter for instrumentet og det andet elektriske udstyr. Når forbindelserne er etableret, kan der tændes for udstyret, og lydstyrkerne kan skrues op til et passende niveau. Brug af klaverbænk (hvis den medfølger) Sæt ikke klaverbænken ustabilt på steder, hvor den ved et uheld kan vælte. Brug kun klaverbænken til at sidde på. Står man fx på den, eller bruger den til andet, kan der ske uheld og personskade. Der bør kun sidde en person af gangen for at undgå risiko for uheld og/eller personskade. (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Indstil ikke på højden for klaverbænken, mens du sidder på den, mekanismen i bænken kan tage skade. Hvis skruer og bolte på klaverbænken løsnes som følge af brug gennem længere tid, kan man gradvist stramme dem med det medfølgende værktøj. Vedligeholdelse (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Fjern forsigtigt støv og snavs med en blød klud. Gnid ikke for hårdt, da små partikler af snavs kan ridse overfladen på instrumentet. Til rengøring af instrumentet bruges en tør og blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller klude, der er imprægneret med rengøringsmidler. Gem dine data Gem dine data og lav backup-filer De typer af data, der er nævnt nedenfor, bliver slettet, når instrumentet slukkes. Vil du gemme nogle af disse data/indstillinger, skal de gemmes via USERfanebladet (side 26), på diskette, på SmartMedia-kort, eller et eksternt medie. Indspillede/rettede Songs (melodier) (side 41, 133, 152) Styles (stilarter) du har lavet eller rettet i (side 111) Voices (lyde) du har rettet i (side 93) Gemte One Touch Settings (side 50) MIDI-indstillinger du har ændret (side 196) Forholdsregler ved betjening af instrumentet Sæt hverken fingre eller hænder ind i sprækker eller indgange på instrumentet. Put aldrig papir, metalgenstande eller andet ind i sprækker eller revner på panelet på instrumentet. Skulle det ske, sluk da med det samme for strømmen og træk ledningen ud af stikkontakten. Kontakt derefter en forhandler og få instrumentet undersøgt af kvalificeret Yamaha-personale. Anbring ikke ting af vinyl, plastik eller gummi på instrumentet, da det kan resultere i misfarvning af instrumentet. (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Vær forsigtig. Hvis overfladen på instrumentet får stød af genstande af metal, porcelæn eller andre hårde genstande, kan den revne eller få sprækker. Brug ikke mange kræfter, når du betjener knapperne, læg ikke tunge ting på instrumentet, man skal heller ikke støtte sig op af det. Brug ikke instrumentet i for lang tid med stor lydstyrke, fordi det kan give høreskader. Hvis du konstaterer tab i hørelsen eller hører ringen for ørerne, bør du gå til en læge. Data i USER-fanebladet (side 26) kan blive slettet som følge af fejlbetjening eller forkerte handlinger. Gem vigtige data på en diskette, et SmartMedia-kort, eller et eksternt medie. Når du gemmer nogle indstillinger på en side i displayet og derefter forlader denne side, så gemmes automatisk System Setup data (findes i skemaet Parameter Chart i det separate hæfte Data List). Men hvis pågældende display ikke forlades på den korrekte måde, kan disse data blive slettet; det samme sker, hvis instrumentet slukkes. Yamaha kan ikke gøres ansvarlig for fejl, der skyldes ændregistreret af Microsoft Corporation. SmartMedia er et varemærke registreret af Toshiba Corporation. Alle andre varemærker ejes de respektive indehavere. CVP-309/307 Dansk manual 5 Medfølgende tilbehør Guide til Yamaha Online Member Product User Registration Nodebogen "50 Greats for the Piano" Dansk manual Hæftet Data List Diskettedrev Stemning Clavinova'et skal ikke stemmes, i modsætning til et akustisk klaver. Det stemmer altid. Transport Hvis du flytter, kan du nemt tage Clavinova'et med. Det kan flyttes, som det står (samlet), eller det kan skilles ad, som det var, da det kom ud af indpakningen første gang. Transporter instrumentet horisontalt. Det bør ikke stilles op af en væg eller stilles på højkant. Instrumentet bør heller ikke udsættes for kraftige rystelser eller stød. Hvis Clavinova'et er samlet, når det flyttes, skal du sørge for, at alle skruer er skruet fast i og ikke kan løsne sig, når klaveret flyttes. 6 CVP-309/307 Dansk manual Indhold Introduktion Velkommen til en verden af muligheder med Clavinova CVP Panel-kontroller og stik Spil på tangenterne. 14 Sådan gøres Clavinova'et klar til brug Nodestativ..

4 16 Nodeklemmer.. 17 Låget (CVP-309 flygel-modellen) Brug af hovedtelefoner Vælg andet sprog for displayet.. 18 Indstillinger for displayet Håndtering af diskettedrev og disketter Håndtering af SmartMediaTM*-kort De grundlæggende funktioner Prøv de grundlæggende funktioner (Help) Beskeder som vises i displayet Hurtig visning af vinduer -- Direct Access Grundlæggende vinduer (Main (hoved)vinduet og Filvalg-vinduet) Main (hoved)-vinduet Drev og grundlæggende funktioner i Filvalg-vinduet Fremgangsmåder med filer/mapper i Filvalg-vinduet. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

5 Gendan de forprogrammerede standard-indstillinger Gendan de forprogrammerede standardindstillinger Gendan de forprogrammerede standardindstillinger for hver enkelt funktion Gem dine egne indstillinger som en fil og hent dem frem igen. 70 Kvikguide Spil en demo.. 23 Fremgangsmåde med grundlæggende vinduer i displayet Fremgangsmåde med Main (hoved)-vinduet Fremgangsmåde med Filvalg-vinduet 25 Fremgangsmåde med Function-vinduet. 26 Data backup...

6 Læs mere Voices (lyde) -- brug dem, lav dem, ret i dem Betegnelser for Voices (lyde) Spil med forskellige Voices (lyde) samtidigt Dele (part'er) på klaviaturet (Right 1, Right 2, Left) Spil med to forskellige Voices (lyde) samtidigt (Right 1 og 2) Spil forskellige Voices med venstre og højre hånd (Right 1 og Left) De forskellige Voices (lyde) Spil med klaver-lyden Prøv de forskellige Voices (lyde) Øv med de forprogrammerede Songs (melodier) Afspil en Song (melodi) Øv en hånd med Guide-lysene..

7 Øv med gentaget afspilning (Repeat) Indspil det du spiller Afspil dele (parts) af akkompagnement med Performance Assistent Spil med autoakkompagnement -- afspil en Style (stilart) Spil "Mary Had a Little Lamb" med autoakkompagnementet Gør klangen mere naturtro (iafc) Vælg iafc-type og indstil styrken Kalibrér indstillinger for iafc Indstillinger for tonehøjde Transponering (Transpose) Stem den overordnede tonehøjde for instrumentet Vælg tonesystem -- Scale tune Find ideelle sæt indstillinger til en Song (melodi) -- Music Finder Syng med til en Song (melodi) (Karaokefunktion) eller til det du selv spiller Sæt en mikrofon til..

8 . 52 Syng og læs teksten samtidigt Praktiske funktioner til brug med Karaoke Praktiske funktioner når du synger til det du selv spiller Sæt effekter til Voices (lyde) som spilles på tangenterne Indstil volumen og den tonale balance (MIXING CONSOLE) 82 Grundlæggende fremgangsmåde. 82 Lav en Voice (lyd) (Sound Creator) Grundlæggende fremgangsmåde Lav dine egne orgel-lyde (Organ Flutes Voices). 97 Der vises forskellige vinduer og menuer, som bruges ved funktioner og fremgangsmåder, i LCD-displayet på dette instrument. I denne manual er der brugt pile for at vise, hvordan disse vinduer hentes frem. Eksemplet nedenfor beskriver i fremgangsmåde i fire trin: 1) Tryk på [FUNCTION]-knappen, 2) tryk på [D]-knappen for vælge Controller-siden, 3) tryk på TAB [ ]-knappen for at vælge Keyboard/Panel-fanebladet, 4) tryk på [A]-knappen for at vælge Initial Touch-parametret. [FUNCTION] [D] CONTROLLER TAB [ ] KEYBOARD/PANEL [A] 1 INITIAL TOUCH CVP-309/307 Dansk manual 7 Styles (stilarter) og autoakkompagnementer -- brug dem, lav dem, ret i dem Betegnelser for Styles (stilarter) Vælg Chord Fingering (akkordspil-metode) Spil kun rytmeinstrumenterne fra en Style Indstillinger relaterede til afspilning af Styles

9 Indstil volumen og den tonale balance for en Style (MIXING CONSOLE) Music Finder -- en praktisk hjælp Søg i de forskellige "records" Lav dine egne "records" Ret i Music Finder "records" Gem en Record Gå direkte på Internettet med Clavinova'et..170 Kobl instrumentet på Internettet Gå på Yamahas hjemmeside. 171 Fremgangsmåde på hjemmesiden Rul op og ned i vinduet Følg en henvisning (link)...

10 Indtast tegn Vend tilbage til foregående hjemmeside Opdatér en hjemmeside/annullér indlæsning af en hjemmeside Find og download data Gem henvisninger (Bookmarks) til udvalgte sider Vælg ny startside Om siden med Internet-indstillinger Initialisér Internet-indstillinger Style Creator Strukturen for en Style (stilart) Lav en Style Ret i en Style, du har lavet..

11 Internet ordliste Brug instrumentet med andet udstyr Brug hovedtelefoner ([PHONES]-stikket). 184 Sæt en mikrofon eller guitar til ([MIC.LINE IN]-stikket) Tilslut audio & video udstyr Brug eksternt lydudstyr til afspilning og indspilning ([AUX OUT]-stikkene, [AUX OUT (LEVEL FIXED)]-stikkene, [OPTICAL OUT]-stikket) Spil med eksternt lyd-udstyr gennem de indbyggede højtalere ([AUX IN]-stikkene) Få vist indhold i displayet på en separat tv-skærm Gem dine egne panel-indstillinger og hent dem frem igen -- Registration Memory..125 Registrér og gem dine egne panelindstillinger Hent et sæt registrerede panelindstillinger frem Slet et sæt panel-indstillinger/ Navngiv et sæt panel-indstillinger Lad bestemte funktioner/indstillinger være uændrede (Freeze-funktionen) Hent sæt af panel-indstillinger i bestemt rækkefølge -- Registration Sequence Brug Footswitch eller Foot Controller (pedaler) ([AUX PEDAL]-stikket)

12 Vælg en funktion, som pedalerne skal styre Songs (melodier) -- brug dem, lav dem, ret i dem Kompatible Song-typer Fremgangsmåde ved afspilning af Songs. 131 Indstil volumen-balance og kombination af Voices (lyde) osv. (MIXING CONSOLE) 134 Øv med Guide-funktionerne. 135 Vælg en type Guide-funktion Sæt eksternt MIDI-udstyr til ([MIDI]-stikkene) Sæt en computer eller USB-enhed til Sæt en computer til via ([USB TO HOST] og [MIDI]-stikkene) Forbindelse via USB-type LAN adapter og USB lagringsmedie (via USB TO DEVICE]-stikket Hvad er MIDI? Muligheder med MIDI MIDI-indstillinger Grundlæggende fremgangsmåde Forprogrammerede MIDI Templates (skabeloner)..

13 Indstillinger for MIDI System Indstillinger for MIDI Transmit (afsendelse) Indstillinger for MIDI Receive (modtagelse) Vælg bas-tone for Style-afspilning via MIDI Receive Vælg akkord-type for Style-afspilning via MIDI Receive Indspil det du spiller Metoder at indspille på Ret i en indspillet Song 152 Brug en mikrofon Funktioner/indstillinger for Vocal Harmony Indstil lyd for mikrofon og harmonier Talk Setting (tale-indstilling) CVP-309/307 Dansk manual Appendiks Fejlfinding...

14 . 201 CVP-309 flygel-model: Sådan samles stativet CVP-309/307: Sådan samles stativet Installation af diskettedrev Specifikationer Indeks Introduktion Using Your Instrument with Other Devices Kvikguide Grundlæggende funktioner Læs mere Voices (lyde) -- brug dem, lav dem, ret i dem Styles (stilarter) og autoakkompagnementer -- brug dem, lav dem og ret i dem Gem dine egne panel-indstillinger og hent frem igen Songs (melodier) -- brug dem, lav dem, ret i dem Brug en mikrofon Gå direkte på Internettet med Clavinova'et Brug instrumentet med andet udstyr Appendiks CVP-309/307 Dansk manual 9 Velkommen til en verden af muligheder med Clavinova CVP! Anslag som på et akustisk klaver med anslagsfølsomme tangenter Tangenter i ægte træ (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Det særlig klaviatur på CVP-309 er lavet af ægte træ for at give oplevelsen af at spille på et rigtigt akustisk flygel. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

15 Følelsen og anslaget af tangenterne er meget fin og meget bedre end på de eksisterende elektroniske keyboards; her har man den særlige hårdhed af tangenterne, balancen mellem vægten af tangent og hammer, og den karakteristiske graduering i vægt på tangenterne -- de dybe toner er tungere i anslaget og tangenterne på de højere tone lettere, og der er glidende overgang mellem vægten på tangenterne. Dette specielt udviklede klaviatur giver bedre muligheder for at spille teknisk svære og udtryksfulde stykker; fx at spille samme tone gentagne gange med perfekt artikulation, klangen er også meget fyldig, selvom der ikke bruges pedal. Det er også muligt at artikulere hurtigt spillede toner fint, uden at tonerne afbrydes unaturligt. GH3 Klaviatur (CVP-307) Dette klaviatur har et exceptionelt naturtro anslag og en udtryksfuld dynamik. Ligesom på et rigtigt klaver så er tangenterne på de dybe toner tungere i anslaget og tangenterne på de højere tone lettere, og der er glidende overgang mellem dem. Dette specielt udviklede klaviatur giver bedre muligheder for at spille teknisk svære og udtryksfulde stykker; fx at spille samme tone gentagne gange med perfekt artikulation, klangen er også meget fyldig, selvom der ikke bruges pedal. Det er også muligt at artikulere hurtigt spillede toner fint, uden at tonerne afbrydes unaturligt. Introduktion Klangen af et rigtigt flygel -- med iafc-funktionen Hvis effekten iafc (Instrumental Active Field Control) tændes, så får lyden en helt ny dimension, som om du spiller i en koncertsal. Den overordnede lyd er mere fyldig og har mere resonans, især når der bruges dæmperpedal, så dannes der en fyldig og naturlig klang magen til rigtige akustiske instrumenter. Spil på Clavinova'et Spil med klaver-lyden side 28 Med et tryk på en enkelt knap kan du indstille hele Clavinova'et optimalt til klaverspil, lige meget hvilke indstillinger du har foretaget på panelet. Det er hurtigt og nemt at komme til at spille med en lyd og en fornemmelse som på en rigtigt klaver. PIANO VOICES (lyde) Spil med andre instrument-lyde side 31 Clavinova'et har ikke kun nogle naturtro klaverlyde, men også et væld af exceptionelt naturtro og flotte Voices (lyde) med både akustiske og elektroniske instrumenter. ORGAN FLUTES 10 CVP-309/307 Dansk manual Spil med et stort orkester -- afspilning af Songs (melodier)......side 34 Spil til en indspillet melodi og få dit spil til at lyde som et band eller stort orkester. SONG SELECT Introduktion Spil dele af akkompagnementet til Songs (melodier) -- Performance Assistant.... side 42 Med Performance Assistant er det meget nemt at spille dele af akkompagnementet til en Song. Spil melodilinier til autoakkompagnementet -- afspilning af Styles (stilarter) side 44 Med de forskellige Styles (stilarter) kan du automatisk lave et helt akkompagnement og samtidigt spille en melodilinie. Det er som at spille med et professionelt band. Vælg en Style som akkompagnement -- fx pop, jazz. Latin osv. -- så laver Clavinova'et akkompagnementet! STYLE SELECT Når du vil øve Få vist noderne og spil til.

16 ... side 56 Mens en Song (melodi) spilles, kan du automatisk få noderne vist i displayet -- et virkelig praktisk redskab, når du vil lære og øve musikstykker. Guidelys.. side 38 Guidelysene er også praktiske ved indlæring og øvning, fordi de viser hvilke toner du skal spille, hvornår du skal spille dem, og hvor lang tid de skal holdes. Indspil det du spiller.. side 41 Med Clavinova'et er det nemt at indspille det, du spiller, og gemme det i den indbyggede hukommelse eller på et SmartMedia-kort. Dette er også et virkelig godt redskab, med det kan du høre det, du har spillet, og dermed finde dine stærke og svage sider. SCORE REC Udvid din samling af Songs (melodier) Gå direkte på Internettet med Clavinova'et.... side 170 Clavinova'et kan også gå direkte på Internettet, så det er muligt at downloade Song-data fra særlige hjemmesider, som så kan gemmes i den indbyggede hukommelse eller på et SmartMedia-kort. CVP-309/307 Dansk manual 11 Panel-kontroller og stik Introduktion SCORE KARAOKE SONG SELECT REC STOP PLAY/ PAUSE STYLE SELECT 1 [POWER]-knappen....s SmartMedia-læser......s. 22 MIC. 3 [MIC SETTING/VOCAL HARMONY]-knappen...s. 54 METRONOME 4 [ON/OFF]-knappen.

17 ...s. 30 VOLUME 5 [MASTER VOLUME]-drejeknappen....s [FADE IN/OUT]-knappen s. 46 TEMPO 7 [TAP]-knappen.....s [] og [+]-knapperne.. s. 30 TRANSPOSE 9 [] og [+]-knapperne......s. 53 SONG 0 [GUIDE]-knappen. s. 38 A [PERFORMANCE ASSISTANT]-knappen...

18 ...s. 42 B [SCORE]-knappen s. 37 C [KARAOKE]-knappen.....s. 53 D [REPEAT]-knappen.....s. 40 E [EXTRA TRACKS (STYLE)]-knappen...s. 138 F [TRACK 2 (L)]-knappen...s. 40 G [TRACK 1 (R)]-knappen... s. 38 H [SONG SELECT]-knappen s. 34 I [REC]-knappen

19 .s. 41 J [STOP]-knappen... s. 35 K [PLAY/PAUSE]-knappen......s. 35 L [REW]/[FF]-knapperne..s. 128 STYLE CONTROL M [ACMP ON/OFF]-knappen s. 45 N [OTS LINK]-knappen. s. 50 O [AUTO FILL IN]-knappen.... s. 47 P INTRO [I]/[II]/[III]-knapperne...

20 s. 46 Q MAIN VARIATION [A]/[B]/[C]/[D]-knapperne s. 47 R [BREAK]-knappen s. 47 S ENDING/rit-[I]/[II]/[III]-knapperne..... s. 47 T [SYNC STOP]-knappen.. s. 47 U [SYNC START]-knappen..... s. 46 V [START/STOP]-knappen.. s. 46 W [STYLE SELECT]-knappen... s. 45 X [HELP]-knappen s.

21 57 Y [FUNCTION]-knappen... s. 26 Z [SOUND CREATOR]-knappen. s. 93 [ [DIGITAL RECORDING]-knappen..... s. 117, 141 \ [BALANCE]-knappen..... s. 39 ] [MIXING CONSOLE]-knappen. s. 82 ^ [LCD CONTRAST]-knappen..... s. 18 a [A]-[J]-knapperne..... s. 25 b [DIRECT ACCESS]-knapperne... s. 58 c [CHANNEL ON/OFF]-knappen.... s.

22 103, 137 d [1][8]-knapperne... s. 25 e TAB [][ ]-knapperne.. s. 26 f [EXIT]-knappen.... s. 26 g [DEMO]-knappen..... s. 23 h [MUSIC FINDER]-knappen.. s. 50 i [DATA ENTRY]-drejeknappen... s. 61 j [ENTER]-knappen..... s CVP-309/307 Dansk manual Introduktion DEMO ORGAN FLUTES PIANO REGIST. BANK VOICE k VOICE (lyd)-knapperne.

23 ...s 31 l [VOICE EFFECT]-knappen....s. 80 m [iafc]-knappen....s. 76 ONE TOUCH SETTING n [1][4]-knapperne.....s. 49 o [LEFT HOLD]-knappen...s. 48 PART p PART-knapperne...s. 73 Klaver-indstilling q [PIANO]-knappen.....s. 28 REGISTRATION MEMORY r [REGIST. BANK]-knappen...

24 ...s. 126 s [FREEZE]-knappen...s. 127 t [1][8]-knapperne....s. 125 u [MEMORY]-knappen....s. 125 Pedaler v Venstre pedal...s. 29 w Sostenuto pedal....s. 29 x Dæmperpedal...

25 ...s. 29 y Guidelys ved tangenter...s. 38 På side 184 findes flere informationer om de forskellige stik nederst til venstre på undersiden af instrumentet. CVP-309/307 Dansk manual 13 Spil på tangenterne 1 Sæt ledningen i Sæt stikkene på ledningen i, det ene i strømstikket AC på Clavinova'et, og det andet i en almindelig stikkontakt. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

26 Introduktion (Formen på stikket kan være forskellig alt efter, hvor instrumentet købes.) 2 Åbn låget til tangenterne Tag fat i håndtaget foran, løft låget. VIGTIGT Hold låget med begge hænder, når du åbner og lukker det. Slip det ikke, før det er helt åbent eller lukket. Pas på ikke at få fingrene i klemme (dine egne eller andres, pas især på med børn) mellem låget og selve klaveret. VIGTIGT Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du åbner låget. VIGTIGT Anbring ikke genstande, fx genstande af papir eller metal, ovenpå låget. Små genstande kan falde fra låget og ind i selve klaveret, når låget åbnes, og genstandene kan være næsten umuligt at fjerne. Genstandene kan forårsage elektrisk stød, kortslutning, ild eller anden alvorlig skade på instrumentet. 3 Tænd for klaveret Tryk på [POWER]-knappen til højre for klaviaturet for at tænde for klaveret. Displayet midt på frontpanelet og strømlampen nede til venstre for klaviaturet tændes. Strømlampen tændes. 14 CVP-309/307 Dansk manual 4 Spil på tangenterne Spil på tangenterne og hør lyden af klaveret. Introduktion Indstil lydstyrken Mens du spiller på tangenterne, kan du indstille lydstyrken til et passende niveau; brug [MASTER VOLUME]-drejeknappen til venstre på panelet. 5 6 Sluk for klaveret Tryk igen på [POWER]-knappen for slukke klaveret. Displayet og strømlampen slukkes. Luk låget til tangenterne Tag fat om metalkanten øverst på panelet og luk låget. VIGTIGT Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du lukker låget. CVP-309/307 Dansk manual 15 Sådan gøres Clavinova'et klar til brug Nodestativ Sæt nodestativet op: VIGTIGT CVP-309 flygel-modellen Introduktion Når du sætter nodestativet op eller lægger det ned, slip det ikke før det er helt oppe eller helt nede. CVP-309 flygel-modellen 1 Træk nodestativet så langt op mod dig selv, som det kan komme. 2 Vip de to metalvinkler til højre og venstre for nodestativet ned. 3 Vip nodestativet tilbage, så det hviler på de to metalvinkler. CVP-309/307 Træk nodestativet så langt op mod dig selv, som det kan komme. Når det er i rigtige position, står det fast i en bestemt vinkel og kan ikke justeres. VIGTIGT Når du hæver eller sænker nodestativet, slip det ikke, før det er helt oppe eller helt nede. CVP-309/307 VIGTIGT Før nodestativet sænkes, skal nodeklemmerne sænkes (se nedenfor). Nodestativet kan ikke blive helt sænket, hvis ikke nodeklemmerne først er sænkede. Læg nodestativet ned: CVP-309 flygel-modellen 1 Træk nodestativet så langt ind mod dig selv, som det kan komme. 2 Hæv de to metalvinkler (bag på nodestativet). 3 Vip nodestativet tilbage, indtil det ligger helt ned. CVP-309/307 Løft nodestativet en smule, vip det så langsomt tilbage. CVP-309 flygel-modellen CVP-309/307 Sænk nodeklemmerne ned VIGTIGT Pas på ikke at få fingrene i klemme. Nodeklemmer Løft Sænk Klemmerne kan bruges til at holde siderne i nodebøger på plads. Låget (CVP-309 flygel-modellen) Der findes en lang og en kort støtte til låget. Brug en af dem, alt efter hvor meget låget skal åbnes. For at åbne låget: Skal funktionen iafc (side 76) bruges, brug da den længste støtte og sæt den i den inderste fordybning. Hvis låget er åbnet med den korte støtte, kan iafc ikke tændes Løft nodestativet, som beskrevet under "Nodestativ" ovenfor. 2 Løft højre side af låget (set fra klaviaturet) og hold det. 3 Løft en af støtterne og sænk forsigtigt låget, så det fordybningen i låget hviler på støtten. 16 CVP-309/307 Dansk manual Brug af hovedtelefoner Brug den inderste fordybning til den længste støtte, og den yderste fordybning til den korteste støtte. Introduktion Længste støtte Korteste støtte VIGTIGT Sørg for at enden af støtten sidder godt i fordybningen på låget. Gør den ikke det, kan låget falde ned og skade personer, klaver og andet. Pas på ikke at støde til støtten, når låget er hævet. Hvis støtten får et stød og går ud af fordybningen, kan låget falde ned. Når låget løftes eller lægges ned, pas da på ikke at få fingrene i klemme (dine egne eller andres, pas især på med børn). For at lukke låget: 1 Hold støtten og løft forsigtigt låget. 2 Hold låget og læg støtten ned. 3 Læg forsigtigt låget ned Brug af hovedtelefoner Sæt et par hovedtelefoner til [PHONES]stikket nederst til venstre på instrumentet. Det er muligt at sætte to sæt hovedtelefoner til. (Hvis du kun skal bruge et par, kan de sættes i hvilket som helst af stikkene.) INPUT VOLUME MIN MAX MIC. LINE IN MIC. LINE PHONES VIGTIGT Spil ikke højt gennem længere tid med hovedtelefoner på. Det kan skade hørelsen. Brug knage til hovedtelefonerne I kassen med Clavinova'et følger en knage med til at hænge hovedtelefonere på. Skru knagen på med de to medfølgende skruer (4 x 10 mm), som vist på illustrationen. VIGTIGT Hæng ikke andet end hovedtelefoner på knagen. Gøres dette, kan klaveret eller knagen tage skade. Få lyd fra højtalerne, når der er sat hovedtelefoner til 1 Find vindue/menu, hvor indstillingen foretages. [FUNCTION] [I] UTILITY TAB[][ ] CONFIG 2 2 Tryk på [5]/[6] (SPEAKER)-knappen for at vælge "ON". Få kun lyd fra hovedtelefonerne Fra vinduet som blev valgt ovenfor i trin 1, tryk da på [5]/[6] (SPEAKER)-knappen for at vælge "OFF". Når "OFF" er valgt, så vil der ikke komme lyd fra højtalerne, der vil kun være lyd i hovedtelefonerne. CVP-309/307 Dansk manual 17 Vælg andet sprog for displayet Vælg andet sprog for displayet Her er det muligt at vælge, hvilket sprog der skal bruges til beskeder, filnavne og indtastning af tegn i displayet. Introduktion 1 2 Find vindue/menu, hvor indstillingen foretages. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

Din brugermanual YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/840616

Din brugermanual YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/840616 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA PSR-2100/PSR-1100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CLP-130/CLP-120

Din brugermanual YAMAHA CLP-130/CLP-120 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CLP-130/CLP-120 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CVP-409/407 http://da.yourpdfguides.com/dref/839991

Din brugermanual YAMAHA CVP-409/407 http://da.yourpdfguides.com/dref/839991 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CVP-409/407 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation Dansk vejledning SPECIELLE MEDDELSER Dette keyboard bruger batterier eller en ekstern strømforsyning (adapter). Forbind IKKE keyboardet til andre forsyninger eller adaptere end de, der er nævnt i vejledningen,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din bruksanvisning YAMAHA PSR-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/4533728

Din bruksanvisning YAMAHA PSR-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/4533728 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

HP-506: Digital Piano

HP-506: Digital Piano HP-506: Digital Piano The classic home piano with a four-speaker sound system Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard Mode

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)]

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)] KEYBOARDS/PEDALBOARD Tangenter Upper: 56 tangenter (C3 til G7) med 10 niveauer Initial Touch Lower: 76 tangenter (E1 til G7) Waterfall type med 10 niveauer Initial Touch samt aftertouch 2 stk (på expression

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA PSR-K1 http://da.yourpdfguides.com/dref/840637

Din brugermanual YAMAHA PSR-K1 http://da.yourpdfguides.com/dref/840637 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA PSR-K1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere