Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CVP-309/CVP-307 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Betjeningsvejledning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Brugervejledning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 Brugsvejledning YAMAHA CVP-309/CVP-307 Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

2 Manual abstract: mere om at samle stativet til klaveret bagerst i denne manual. DK SPECIELLE MEDDELELSER SYMBOLER VEDR. SIKKERHED: Elektronisk udstyr fra Yamaha kan have symboler eller mærkater, som vist nedenfor, sat på eller trykt udenpå. Her på siden kan man finde forklaringer på disse mærkater. Det anbefales at læse rådene og advarslerne både på denne side og under Sikkerhedsforanstaltninger på de følgende sider. Batterier: Dette instrument KAN have et indbygget batteri, som ikke kan genoplades. Det er i så fald loddet fast. Levetiden for et sådant batteri er cirka fem år. Når det bliver nødvendigt at udskifte det, kontakt da en kvalificeret fagmand. Advarsel: Prøv ikke at genoplade, adskille eller destruere disse batterierne. Børn bør ikke komme i kontakt med batterierne. Batterier skal kasseres efter de normale gældende regler i området. Bemærk: nogle steder er forhandleren forpligtet til tage imod brugte batterier og lignende genstande. Selvom forhandleren ikke for forpligtet til det, kan det alligevel være en mulighed. Skrotning: Skulle dette instrument blive så beskadiget, at det ikke kan repareres, eller for den sags skyld blive udtjent på grund af alder, skal det skrottes efter de gældende regler i kommunen. Bemærk at det gælder bly, batterier, plastik med mere.. BEMÆRK: Beløb for reparationer, der skyldes manglende kendskab til dette produkts funktioner og effekter (når produktet fungerer, som det er lavet til) dækkes ikke af fabrikantens garanti. Fejlbetjening er derfor alene brugerens ansvar. Læs derfor denne manual grundigt og tal med din forhandler, før du ønsker service på instrumentet. PLACERING AF NAVNEPLADEN: Tegningen herunder viser, hvor navnepladen er placeret. Her kan man se nummeret på modellen, serienummeret, strømforsyning m.m. Disse data og købsdatoen bør noteres herunder som dokumentation for købet og bør opbevares til evt. senere brug. CVP-309 (flygelmodel) CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Se efter mærkater og grafiske symboler på bunden af instrumentet. Et udråbstegn i en ligesidet trekant angiver vigtige instruktioner vedrørende indstillinger, håndtering og vedligeholdelse i materialet, som følger med instrumentet. Et pil med form som et zigzaglyn i ligesidet trekant advarer om uisoleret elektrisk strøm inde i instrumentet, som kan være kraftigt nok til at give elektrisk stød. VIGTIGT: Alle elektroniske produkter fra Yamaha testes sikkerhedsmæssigt og godkendes af et uafhængigt laboratorium, så mulige risici kan blive elimineret. Brugeren kan være sikker på, at instrumentet er sikkert, hvis det er rigtigt installeret og bruges korrekt. MAN SKAL IKKE ændre på instrumentet eller lade andre gøre det, med mindre Yamaha godkender det. Det kan virke dårligere og/eller sikkerheden ved brug kan blive forringet. Garantien kan bortfalde hvis instrumentet er/bliver ændret. Det kan også få konsekvenser for andre garantier og forsikringer. MULIGE ÆNDRINGER AF SPECIFIKATIONER: Alle oplysninger i denne manual var korrekte på det tidspunkt, hvor den blev skrevet. Men Yamaha forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel for at opdatere firmaets produkter. NOGET OM MILJØET: Yamaha sigter imod at gøre produkterne bedre både for vores kunder og for miljøet. Vi er overbeviste om, at vores produkter og produktionsmetoder lever op til vores krav i denne henseende. For at overholde lovens retningslinier og intentioner vil vi bede dig være opmærksom på følgende: CVP-309/307 Model Serienummer Købsdato SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER LÆS VENLIGST DETTE FØRST * Gem denne manual et sikkert sted, så den kan findes, når der er brug for den. ADVARSEL Følg altid de nævnte forholdsregler for at undgå risiko for skader eller i værste tilfælde dødsfald som følge af elektriske stød, kortslutninger, skader og ildebrand med mere. Disse forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Tilslutning af strøm/strømadapter Brug altid kun den korrekte spænding til instrumentet. Spændingen, eller voltstyrken, er trykt på instrumentets navneplade. Kontroller med jævne mellemrum forbindelsen til stikkontakten. Eventuelt støv og snavs skal fjernes. Brug kun den medfølgende strømledning. Adapterens ledning må ikke placeres tæt ved varmekilder som fx radiatorer, og ledningen må ikke bøjes for meget. Der må heller ikke placeres tunge ting oven på ledningen. Ledningen må heller ikke ligge de steder, hvor man træder eller kører tunge ting over. Advarsel mod fugt Udsæt ikke instrumentet for regn, damp eller andre fugtige omgivelser. Hold flasker og glas med drikkevarer væk fra instrumentet. Spildes der noget kan elektronikken tage skade. Fjern aldrig stik og ledninger, når du våde hænder. Advarsel mod brand Placer ikke brændende genstande fx stearinlys på instrumentet. De kan vælte og sætte ild til instrumentet. Luk ikke instrumentet op Luk ikke instrumentet op, rør heller ikke ved de interne komponenter. Instrumentet rummer ikke nogle dele, der kan indstilles på. Hvis der opstår problemer med instrumentet, bør man slukke for det og kontakte forhandleren. Hvis der opstår problemer Hvis adapteren bliver beskadiget; hvis lyden forsvinder under brug af instrumentet; hvis instrumentet begynder at ryge; eller der dannes en underlig lugt, skal man straks slukke for instrumentet og strømforsyningen og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt forhandleren og få instrumentet undersøgt af kvalificeret Yamaha-personale. VIGTIGT Følg altid de nævnte forholdsregler for at undgå personskader, eller at instrument eller inventar og ejendom tager skade. Disse forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Tilslutning af strøm/strømadapter Tag altid fat i stikket, ikke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten. Fjern stikket, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, eller under tordenvejr. Hav altid orden i ledninger og strømforbindelser. Sæt ikke mange forlængerledninger til samme stikkontakt, det kan forringe lyden og i værste tilfælde forårsage opvarmning af stikkene. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

3 Placering Udsæt ikke instrumentet for støv, kraftige vibrationer eller stærk varme (direkte sollys eller fx i en bil). Det er for at undgå forkerte visninger på displayet, og at instrumentets integrerede kredse bliver ødelagte. Brug ikke instrumentet tæt ved andre elektriske apparater som fx tv-apparater, radioer eller højttalere. Gøres det kan instrumentet, tv eller radio støje unødvendig meget. Sæt ikke instrumentet på steder, hvor det ved uheld kan falde på gulvet. Hvis instrumentet skal flyttes, skal man sørge for, at alle ledninger er taget ud. Opsætning Læs det medfølgende materiale vedr. opsætning grundigt. Sættes delene ikke sammen i den rigtige rækkefølge, kan der ske skader på instrument eller mennesker. CVP-309/307 Dansk manual 3 Ledninger og forbindelser Skal instrumentet kobles sammen med andet elektrisk udstyr, skru da ned for lydstyrken og sluk derefter for instrumentet og det andet elektriske udstyr. Når forbindelserne er etableret, kan der tændes for udstyret, og lydstyrkerne kan skrues op til et passende niveau. Brug af klaverbænk (hvis den medfølger) Sæt ikke klaverbænken ustabilt på steder, hvor den ved et uheld kan vælte. Brug kun klaverbænken til at sidde på. Står man fx på den, eller bruger den til andet, kan der ske uheld og personskade. Der bør kun sidde en person af gangen for at undgå risiko for uheld og/eller personskade. (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Indstil ikke på højden for klaverbænken, mens du sidder på den, mekanismen i bænken kan tage skade. Hvis skruer og bolte på klaverbænken løsnes som følge af brug gennem længere tid, kan man gradvist stramme dem med det medfølgende værktøj. Vedligeholdelse (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Fjern forsigtigt støv og snavs med en blød klud. Gnid ikke for hårdt, da små partikler af snavs kan ridse overfladen på instrumentet. Til rengøring af instrumentet bruges en tør og blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller klude, der er imprægneret med rengøringsmidler. Gem dine data Gem dine data og lav backup-filer De typer af data, der er nævnt nedenfor, bliver slettet, når instrumentet slukkes. Vil du gemme nogle af disse data/indstillinger, skal de gemmes via USERfanebladet (side 26), på diskette, på SmartMedia-kort, eller et eksternt medie. Indspillede/rettede Songs (melodier) (side 41, 133, 152) Styles (stilarter) du har lavet eller rettet i (side 111) Voices (lyde) du har rettet i (side 93) Gemte One Touch Settings (side 50) MIDI-indstillinger du har ændret (side 196) Forholdsregler ved betjening af instrumentet Sæt hverken fingre eller hænder ind i sprækker eller indgange på instrumentet. Put aldrig papir, metalgenstande eller andet ind i sprækker eller revner på panelet på instrumentet. Skulle det ske, sluk da med det samme for strømmen og træk ledningen ud af stikkontakten. Kontakt derefter en forhandler og få instrumentet undersøgt af kvalificeret Yamaha-personale. Anbring ikke ting af vinyl, plastik eller gummi på instrumentet, da det kan resultere i misfarvning af instrumentet. (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Vær forsigtig. Hvis overfladen på instrumentet får stød af genstande af metal, porcelæn eller andre hårde genstande, kan den revne eller få sprækker. Brug ikke mange kræfter, når du betjener knapperne, læg ikke tunge ting på instrumentet, man skal heller ikke støtte sig op af det. Brug ikke instrumentet i for lang tid med stor lydstyrke, fordi det kan give høreskader. Hvis du konstaterer tab i hørelsen eller hører ringen for ørerne, bør du gå til en læge. Data i USER-fanebladet (side 26) kan blive slettet som følge af fejlbetjening eller forkerte handlinger. Gem vigtige data på en diskette, et SmartMedia-kort, eller et eksternt medie. Når du gemmer nogle indstillinger på en side i displayet og derefter forlader denne side, så gemmes automatisk System Setup data (findes i skemaet Parameter Chart i det separate hæfte Data List). Men hvis pågældende display ikke forlades på den korrekte måde, kan disse data blive slettet; det samme sker, hvis instrumentet slukkes. Yamaha kan ikke gøres ansvarlig for fejl, der skyldes ændregistreret af Microsoft Corporation. SmartMedia er et varemærke registreret af Toshiba Corporation. Alle andre varemærker ejes de respektive indehavere. CVP-309/307 Dansk manual 5 Medfølgende tilbehør Guide til Yamaha Online Member Product User Registration Nodebogen "50 Greats for the Piano" Dansk manual Hæftet Data List Diskettedrev Stemning Clavinova'et skal ikke stemmes, i modsætning til et akustisk klaver. Det stemmer altid. Transport Hvis du flytter, kan du nemt tage Clavinova'et med. Det kan flyttes, som det står (samlet), eller det kan skilles ad, som det var, da det kom ud af indpakningen første gang. Transporter instrumentet horisontalt. Det bør ikke stilles op af en væg eller stilles på højkant. Instrumentet bør heller ikke udsættes for kraftige rystelser eller stød. Hvis Clavinova'et er samlet, når det flyttes, skal du sørge for, at alle skruer er skruet fast i og ikke kan løsne sig, når klaveret flyttes. 6 CVP-309/307 Dansk manual Indhold Introduktion Velkommen til en verden af muligheder med Clavinova CVP Panel-kontroller og stik Spil på tangenterne. 14 Sådan gøres Clavinova'et klar til brug Nodestativ..

4 16 Nodeklemmer.. 17 Låget (CVP-309 flygel-modellen) Brug af hovedtelefoner Vælg andet sprog for displayet.. 18 Indstillinger for displayet Håndtering af diskettedrev og disketter Håndtering af SmartMediaTM*-kort De grundlæggende funktioner Prøv de grundlæggende funktioner (Help) Beskeder som vises i displayet Hurtig visning af vinduer -- Direct Access Grundlæggende vinduer (Main (hoved)vinduet og Filvalg-vinduet) Main (hoved)-vinduet Drev og grundlæggende funktioner i Filvalg-vinduet Fremgangsmåder med filer/mapper i Filvalg-vinduet. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

5 Gendan de forprogrammerede standard-indstillinger Gendan de forprogrammerede standardindstillinger Gendan de forprogrammerede standardindstillinger for hver enkelt funktion Gem dine egne indstillinger som en fil og hent dem frem igen. 70 Kvikguide Spil en demo.. 23 Fremgangsmåde med grundlæggende vinduer i displayet Fremgangsmåde med Main (hoved)-vinduet Fremgangsmåde med Filvalg-vinduet 25 Fremgangsmåde med Function-vinduet. 26 Data backup...

6 Læs mere Voices (lyde) -- brug dem, lav dem, ret i dem Betegnelser for Voices (lyde) Spil med forskellige Voices (lyde) samtidigt Dele (part'er) på klaviaturet (Right 1, Right 2, Left) Spil med to forskellige Voices (lyde) samtidigt (Right 1 og 2) Spil forskellige Voices med venstre og højre hånd (Right 1 og Left) De forskellige Voices (lyde) Spil med klaver-lyden Prøv de forskellige Voices (lyde) Øv med de forprogrammerede Songs (melodier) Afspil en Song (melodi) Øv en hånd med Guide-lysene..

7 Øv med gentaget afspilning (Repeat) Indspil det du spiller Afspil dele (parts) af akkompagnement med Performance Assistent Spil med autoakkompagnement -- afspil en Style (stilart) Spil "Mary Had a Little Lamb" med autoakkompagnementet Gør klangen mere naturtro (iafc) Vælg iafc-type og indstil styrken Kalibrér indstillinger for iafc Indstillinger for tonehøjde Transponering (Transpose) Stem den overordnede tonehøjde for instrumentet Vælg tonesystem -- Scale tune Find ideelle sæt indstillinger til en Song (melodi) -- Music Finder Syng med til en Song (melodi) (Karaokefunktion) eller til det du selv spiller Sæt en mikrofon til..

8 . 52 Syng og læs teksten samtidigt Praktiske funktioner til brug med Karaoke Praktiske funktioner når du synger til det du selv spiller Sæt effekter til Voices (lyde) som spilles på tangenterne Indstil volumen og den tonale balance (MIXING CONSOLE) 82 Grundlæggende fremgangsmåde. 82 Lav en Voice (lyd) (Sound Creator) Grundlæggende fremgangsmåde Lav dine egne orgel-lyde (Organ Flutes Voices). 97 Der vises forskellige vinduer og menuer, som bruges ved funktioner og fremgangsmåder, i LCD-displayet på dette instrument. I denne manual er der brugt pile for at vise, hvordan disse vinduer hentes frem. Eksemplet nedenfor beskriver i fremgangsmåde i fire trin: 1) Tryk på [FUNCTION]-knappen, 2) tryk på [D]-knappen for vælge Controller-siden, 3) tryk på TAB [ ]-knappen for at vælge Keyboard/Panel-fanebladet, 4) tryk på [A]-knappen for at vælge Initial Touch-parametret. [FUNCTION] [D] CONTROLLER TAB [ ] KEYBOARD/PANEL [A] 1 INITIAL TOUCH CVP-309/307 Dansk manual 7 Styles (stilarter) og autoakkompagnementer -- brug dem, lav dem, ret i dem Betegnelser for Styles (stilarter) Vælg Chord Fingering (akkordspil-metode) Spil kun rytmeinstrumenterne fra en Style Indstillinger relaterede til afspilning af Styles

9 Indstil volumen og den tonale balance for en Style (MIXING CONSOLE) Music Finder -- en praktisk hjælp Søg i de forskellige "records" Lav dine egne "records" Ret i Music Finder "records" Gem en Record Gå direkte på Internettet med Clavinova'et..170 Kobl instrumentet på Internettet Gå på Yamahas hjemmeside. 171 Fremgangsmåde på hjemmesiden Rul op og ned i vinduet Følg en henvisning (link)...

10 Indtast tegn Vend tilbage til foregående hjemmeside Opdatér en hjemmeside/annullér indlæsning af en hjemmeside Find og download data Gem henvisninger (Bookmarks) til udvalgte sider Vælg ny startside Om siden med Internet-indstillinger Initialisér Internet-indstillinger Style Creator Strukturen for en Style (stilart) Lav en Style Ret i en Style, du har lavet..

11 Internet ordliste Brug instrumentet med andet udstyr Brug hovedtelefoner ([PHONES]-stikket). 184 Sæt en mikrofon eller guitar til ([MIC.LINE IN]-stikket) Tilslut audio & video udstyr Brug eksternt lydudstyr til afspilning og indspilning ([AUX OUT]-stikkene, [AUX OUT (LEVEL FIXED)]-stikkene, [OPTICAL OUT]-stikket) Spil med eksternt lyd-udstyr gennem de indbyggede højtalere ([AUX IN]-stikkene) Få vist indhold i displayet på en separat tv-skærm Gem dine egne panel-indstillinger og hent dem frem igen -- Registration Memory..125 Registrér og gem dine egne panelindstillinger Hent et sæt registrerede panelindstillinger frem Slet et sæt panel-indstillinger/ Navngiv et sæt panel-indstillinger Lad bestemte funktioner/indstillinger være uændrede (Freeze-funktionen) Hent sæt af panel-indstillinger i bestemt rækkefølge -- Registration Sequence Brug Footswitch eller Foot Controller (pedaler) ([AUX PEDAL]-stikket)

12 Vælg en funktion, som pedalerne skal styre Songs (melodier) -- brug dem, lav dem, ret i dem Kompatible Song-typer Fremgangsmåde ved afspilning af Songs. 131 Indstil volumen-balance og kombination af Voices (lyde) osv. (MIXING CONSOLE) 134 Øv med Guide-funktionerne. 135 Vælg en type Guide-funktion Sæt eksternt MIDI-udstyr til ([MIDI]-stikkene) Sæt en computer eller USB-enhed til Sæt en computer til via ([USB TO HOST] og [MIDI]-stikkene) Forbindelse via USB-type LAN adapter og USB lagringsmedie (via USB TO DEVICE]-stikket Hvad er MIDI? Muligheder med MIDI MIDI-indstillinger Grundlæggende fremgangsmåde Forprogrammerede MIDI Templates (skabeloner)..

13 Indstillinger for MIDI System Indstillinger for MIDI Transmit (afsendelse) Indstillinger for MIDI Receive (modtagelse) Vælg bas-tone for Style-afspilning via MIDI Receive Vælg akkord-type for Style-afspilning via MIDI Receive Indspil det du spiller Metoder at indspille på Ret i en indspillet Song 152 Brug en mikrofon Funktioner/indstillinger for Vocal Harmony Indstil lyd for mikrofon og harmonier Talk Setting (tale-indstilling) CVP-309/307 Dansk manual Appendiks Fejlfinding...

14 . 201 CVP-309 flygel-model: Sådan samles stativet CVP-309/307: Sådan samles stativet Installation af diskettedrev Specifikationer Indeks Introduktion Using Your Instrument with Other Devices Kvikguide Grundlæggende funktioner Læs mere Voices (lyde) -- brug dem, lav dem, ret i dem Styles (stilarter) og autoakkompagnementer -- brug dem, lav dem og ret i dem Gem dine egne panel-indstillinger og hent frem igen Songs (melodier) -- brug dem, lav dem, ret i dem Brug en mikrofon Gå direkte på Internettet med Clavinova'et Brug instrumentet med andet udstyr Appendiks CVP-309/307 Dansk manual 9 Velkommen til en verden af muligheder med Clavinova CVP! Anslag som på et akustisk klaver med anslagsfølsomme tangenter Tangenter i ægte træ (CVP-309 inklusiv flygel-modellen) Det særlig klaviatur på CVP-309 er lavet af ægte træ for at give oplevelsen af at spille på et rigtigt akustisk flygel. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

15 Følelsen og anslaget af tangenterne er meget fin og meget bedre end på de eksisterende elektroniske keyboards; her har man den særlige hårdhed af tangenterne, balancen mellem vægten af tangent og hammer, og den karakteristiske graduering i vægt på tangenterne -- de dybe toner er tungere i anslaget og tangenterne på de højere tone lettere, og der er glidende overgang mellem vægten på tangenterne. Dette specielt udviklede klaviatur giver bedre muligheder for at spille teknisk svære og udtryksfulde stykker; fx at spille samme tone gentagne gange med perfekt artikulation, klangen er også meget fyldig, selvom der ikke bruges pedal. Det er også muligt at artikulere hurtigt spillede toner fint, uden at tonerne afbrydes unaturligt. GH3 Klaviatur (CVP-307) Dette klaviatur har et exceptionelt naturtro anslag og en udtryksfuld dynamik. Ligesom på et rigtigt klaver så er tangenterne på de dybe toner tungere i anslaget og tangenterne på de højere tone lettere, og der er glidende overgang mellem dem. Dette specielt udviklede klaviatur giver bedre muligheder for at spille teknisk svære og udtryksfulde stykker; fx at spille samme tone gentagne gange med perfekt artikulation, klangen er også meget fyldig, selvom der ikke bruges pedal. Det er også muligt at artikulere hurtigt spillede toner fint, uden at tonerne afbrydes unaturligt. Introduktion Klangen af et rigtigt flygel -- med iafc-funktionen Hvis effekten iafc (Instrumental Active Field Control) tændes, så får lyden en helt ny dimension, som om du spiller i en koncertsal. Den overordnede lyd er mere fyldig og har mere resonans, især når der bruges dæmperpedal, så dannes der en fyldig og naturlig klang magen til rigtige akustiske instrumenter. Spil på Clavinova'et Spil med klaver-lyden side 28 Med et tryk på en enkelt knap kan du indstille hele Clavinova'et optimalt til klaverspil, lige meget hvilke indstillinger du har foretaget på panelet. Det er hurtigt og nemt at komme til at spille med en lyd og en fornemmelse som på en rigtigt klaver. PIANO VOICES (lyde) Spil med andre instrument-lyde side 31 Clavinova'et har ikke kun nogle naturtro klaverlyde, men også et væld af exceptionelt naturtro og flotte Voices (lyde) med både akustiske og elektroniske instrumenter. ORGAN FLUTES 10 CVP-309/307 Dansk manual Spil med et stort orkester -- afspilning af Songs (melodier)......side 34 Spil til en indspillet melodi og få dit spil til at lyde som et band eller stort orkester. SONG SELECT Introduktion Spil dele af akkompagnementet til Songs (melodier) -- Performance Assistant.... side 42 Med Performance Assistant er det meget nemt at spille dele af akkompagnementet til en Song. Spil melodilinier til autoakkompagnementet -- afspilning af Styles (stilarter) side 44 Med de forskellige Styles (stilarter) kan du automatisk lave et helt akkompagnement og samtidigt spille en melodilinie. Det er som at spille med et professionelt band. Vælg en Style som akkompagnement -- fx pop, jazz. Latin osv. -- så laver Clavinova'et akkompagnementet! STYLE SELECT Når du vil øve Få vist noderne og spil til.

16 ... side 56 Mens en Song (melodi) spilles, kan du automatisk få noderne vist i displayet -- et virkelig praktisk redskab, når du vil lære og øve musikstykker. Guidelys.. side 38 Guidelysene er også praktiske ved indlæring og øvning, fordi de viser hvilke toner du skal spille, hvornår du skal spille dem, og hvor lang tid de skal holdes. Indspil det du spiller.. side 41 Med Clavinova'et er det nemt at indspille det, du spiller, og gemme det i den indbyggede hukommelse eller på et SmartMedia-kort. Dette er også et virkelig godt redskab, med det kan du høre det, du har spillet, og dermed finde dine stærke og svage sider. SCORE REC Udvid din samling af Songs (melodier) Gå direkte på Internettet med Clavinova'et.... side 170 Clavinova'et kan også gå direkte på Internettet, så det er muligt at downloade Song-data fra særlige hjemmesider, som så kan gemmes i den indbyggede hukommelse eller på et SmartMedia-kort. CVP-309/307 Dansk manual 11 Panel-kontroller og stik Introduktion SCORE KARAOKE SONG SELECT REC STOP PLAY/ PAUSE STYLE SELECT 1 [POWER]-knappen....s SmartMedia-læser......s. 22 MIC. 3 [MIC SETTING/VOCAL HARMONY]-knappen...s. 54 METRONOME 4 [ON/OFF]-knappen.

17 ...s. 30 VOLUME 5 [MASTER VOLUME]-drejeknappen....s [FADE IN/OUT]-knappen s. 46 TEMPO 7 [TAP]-knappen.....s [] og [+]-knapperne.. s. 30 TRANSPOSE 9 [] og [+]-knapperne......s. 53 SONG 0 [GUIDE]-knappen. s. 38 A [PERFORMANCE ASSISTANT]-knappen...

18 ...s. 42 B [SCORE]-knappen s. 37 C [KARAOKE]-knappen.....s. 53 D [REPEAT]-knappen.....s. 40 E [EXTRA TRACKS (STYLE)]-knappen...s. 138 F [TRACK 2 (L)]-knappen...s. 40 G [TRACK 1 (R)]-knappen... s. 38 H [SONG SELECT]-knappen s. 34 I [REC]-knappen

19 .s. 41 J [STOP]-knappen... s. 35 K [PLAY/PAUSE]-knappen......s. 35 L [REW]/[FF]-knapperne..s. 128 STYLE CONTROL M [ACMP ON/OFF]-knappen s. 45 N [OTS LINK]-knappen. s. 50 O [AUTO FILL IN]-knappen.... s. 47 P INTRO [I]/[II]/[III]-knapperne...

20 s. 46 Q MAIN VARIATION [A]/[B]/[C]/[D]-knapperne s. 47 R [BREAK]-knappen s. 47 S ENDING/rit-[I]/[II]/[III]-knapperne..... s. 47 T [SYNC STOP]-knappen.. s. 47 U [SYNC START]-knappen..... s. 46 V [START/STOP]-knappen.. s. 46 W [STYLE SELECT]-knappen... s. 45 X [HELP]-knappen s.

21 57 Y [FUNCTION]-knappen... s. 26 Z [SOUND CREATOR]-knappen. s. 93 [ [DIGITAL RECORDING]-knappen..... s. 117, 141 \ [BALANCE]-knappen..... s. 39 ] [MIXING CONSOLE]-knappen. s. 82 ^ [LCD CONTRAST]-knappen..... s. 18 a [A]-[J]-knapperne..... s. 25 b [DIRECT ACCESS]-knapperne... s. 58 c [CHANNEL ON/OFF]-knappen.... s.

22 103, 137 d [1][8]-knapperne... s. 25 e TAB [][ ]-knapperne.. s. 26 f [EXIT]-knappen.... s. 26 g [DEMO]-knappen..... s. 23 h [MUSIC FINDER]-knappen.. s. 50 i [DATA ENTRY]-drejeknappen... s. 61 j [ENTER]-knappen..... s CVP-309/307 Dansk manual Introduktion DEMO ORGAN FLUTES PIANO REGIST. BANK VOICE k VOICE (lyd)-knapperne.

23 ...s 31 l [VOICE EFFECT]-knappen....s. 80 m [iafc]-knappen....s. 76 ONE TOUCH SETTING n [1][4]-knapperne.....s. 49 o [LEFT HOLD]-knappen...s. 48 PART p PART-knapperne...s. 73 Klaver-indstilling q [PIANO]-knappen.....s. 28 REGISTRATION MEMORY r [REGIST. BANK]-knappen...

24 ...s. 126 s [FREEZE]-knappen...s. 127 t [1][8]-knapperne....s. 125 u [MEMORY]-knappen....s. 125 Pedaler v Venstre pedal...s. 29 w Sostenuto pedal....s. 29 x Dæmperpedal...

25 ...s. 29 y Guidelys ved tangenter...s. 38 På side 184 findes flere informationer om de forskellige stik nederst til venstre på undersiden af instrumentet. CVP-309/307 Dansk manual 13 Spil på tangenterne 1 Sæt ledningen i Sæt stikkene på ledningen i, det ene i strømstikket AC på Clavinova'et, og det andet i en almindelig stikkontakt. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

26 Introduktion (Formen på stikket kan være forskellig alt efter, hvor instrumentet købes.) 2 Åbn låget til tangenterne Tag fat i håndtaget foran, løft låget. VIGTIGT Hold låget med begge hænder, når du åbner og lukker det. Slip det ikke, før det er helt åbent eller lukket. Pas på ikke at få fingrene i klemme (dine egne eller andres, pas især på med børn) mellem låget og selve klaveret. VIGTIGT Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du åbner låget. VIGTIGT Anbring ikke genstande, fx genstande af papir eller metal, ovenpå låget. Små genstande kan falde fra låget og ind i selve klaveret, når låget åbnes, og genstandene kan være næsten umuligt at fjerne. Genstandene kan forårsage elektrisk stød, kortslutning, ild eller anden alvorlig skade på instrumentet. 3 Tænd for klaveret Tryk på [POWER]-knappen til højre for klaviaturet for at tænde for klaveret. Displayet midt på frontpanelet og strømlampen nede til venstre for klaviaturet tændes. Strømlampen tændes. 14 CVP-309/307 Dansk manual 4 Spil på tangenterne Spil på tangenterne og hør lyden af klaveret. Introduktion Indstil lydstyrken Mens du spiller på tangenterne, kan du indstille lydstyrken til et passende niveau; brug [MASTER VOLUME]-drejeknappen til venstre på panelet. 5 6 Sluk for klaveret Tryk igen på [POWER]-knappen for slukke klaveret. Displayet og strømlampen slukkes. Luk låget til tangenterne Tag fat om metalkanten øverst på panelet og luk låget. VIGTIGT Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du lukker låget. CVP-309/307 Dansk manual 15 Sådan gøres Clavinova'et klar til brug Nodestativ Sæt nodestativet op: VIGTIGT CVP-309 flygel-modellen Introduktion Når du sætter nodestativet op eller lægger det ned, slip det ikke før det er helt oppe eller helt nede. CVP-309 flygel-modellen 1 Træk nodestativet så langt op mod dig selv, som det kan komme. 2 Vip de to metalvinkler til højre og venstre for nodestativet ned. 3 Vip nodestativet tilbage, så det hviler på de to metalvinkler. CVP-309/307 Træk nodestativet så langt op mod dig selv, som det kan komme. Når det er i rigtige position, står det fast i en bestemt vinkel og kan ikke justeres. VIGTIGT Når du hæver eller sænker nodestativet, slip det ikke, før det er helt oppe eller helt nede. CVP-309/307 VIGTIGT Før nodestativet sænkes, skal nodeklemmerne sænkes (se nedenfor). Nodestativet kan ikke blive helt sænket, hvis ikke nodeklemmerne først er sænkede. Læg nodestativet ned: CVP-309 flygel-modellen 1 Træk nodestativet så langt ind mod dig selv, som det kan komme. 2 Hæv de to metalvinkler (bag på nodestativet). 3 Vip nodestativet tilbage, indtil det ligger helt ned. CVP-309/307 Løft nodestativet en smule, vip det så langsomt tilbage. CVP-309 flygel-modellen CVP-309/307 Sænk nodeklemmerne ned VIGTIGT Pas på ikke at få fingrene i klemme. Nodeklemmer Løft Sænk Klemmerne kan bruges til at holde siderne i nodebøger på plads. Låget (CVP-309 flygel-modellen) Der findes en lang og en kort støtte til låget. Brug en af dem, alt efter hvor meget låget skal åbnes. For at åbne låget: Skal funktionen iafc (side 76) bruges, brug da den længste støtte og sæt den i den inderste fordybning. Hvis låget er åbnet med den korte støtte, kan iafc ikke tændes Løft nodestativet, som beskrevet under "Nodestativ" ovenfor. 2 Løft højre side af låget (set fra klaviaturet) og hold det. 3 Løft en af støtterne og sænk forsigtigt låget, så det fordybningen i låget hviler på støtten. 16 CVP-309/307 Dansk manual Brug af hovedtelefoner Brug den inderste fordybning til den længste støtte, og den yderste fordybning til den korteste støtte. Introduktion Længste støtte Korteste støtte VIGTIGT Sørg for at enden af støtten sidder godt i fordybningen på låget. Gør den ikke det, kan låget falde ned og skade personer, klaver og andet. Pas på ikke at støde til støtten, når låget er hævet. Hvis støtten får et stød og går ud af fordybningen, kan låget falde ned. Når låget løftes eller lægges ned, pas da på ikke at få fingrene i klemme (dine egne eller andres, pas især på med børn). For at lukke låget: 1 Hold støtten og løft forsigtigt låget. 2 Hold låget og læg støtten ned. 3 Læg forsigtigt låget ned Brug af hovedtelefoner Sæt et par hovedtelefoner til [PHONES]stikket nederst til venstre på instrumentet. Det er muligt at sætte to sæt hovedtelefoner til. (Hvis du kun skal bruge et par, kan de sættes i hvilket som helst af stikkene.) INPUT VOLUME MIN MAX MIC. LINE IN MIC. LINE PHONES VIGTIGT Spil ikke højt gennem længere tid med hovedtelefoner på. Det kan skade hørelsen. Brug knage til hovedtelefonerne I kassen med Clavinova'et følger en knage med til at hænge hovedtelefonere på. Skru knagen på med de to medfølgende skruer (4 x 10 mm), som vist på illustrationen. VIGTIGT Hæng ikke andet end hovedtelefoner på knagen. Gøres dette, kan klaveret eller knagen tage skade. Få lyd fra højtalerne, når der er sat hovedtelefoner til 1 Find vindue/menu, hvor indstillingen foretages. [FUNCTION] [I] UTILITY TAB[][ ] CONFIG 2 2 Tryk på [5]/[6] (SPEAKER)-knappen for at vælge "ON". Få kun lyd fra hovedtelefonerne Fra vinduet som blev valgt ovenfor i trin 1, tryk da på [5]/[6] (SPEAKER)-knappen for at vælge "OFF". Når "OFF" er valgt, så vil der ikke komme lyd fra højtalerne, der vil kun være lyd i hovedtelefonerne. CVP-309/307 Dansk manual 17 Vælg andet sprog for displayet Vælg andet sprog for displayet Her er det muligt at vælge, hvilket sprog der skal bruges til beskeder, filnavne og indtastning af tegn i displayet. Introduktion 1 2 Find vindue/menu, hvor indstillingen foretages. Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA DGX-505/DGX-305 http://da.yourpdfguides.com/dref/840599

Din brugermanual YAMAHA DGX-505/DGX-305 http://da.yourpdfguides.com/dref/840599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA DGX-505/DGX-305 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din bruksanvisning YAMAHA P-255 http://no.yourpdfguides.com/dref/5513902

Din bruksanvisning YAMAHA P-255 http://no.yourpdfguides.com/dref/5513902 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Brugervejledning CLP- 525

Brugervejledning CLP- 525 Brugervejledning CLP- 525 Oplysninger om samling af klaviaturstativet findes i instruktionerne sidst i denne brugervejledning. DA 2 CLP-525 Brugervejledning Modelnummeret, serienummeret, strømkrav osv.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere