BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid"

Transkript

1 BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige

2 BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige i BROENs lokalafdelinger og landsorganisation. Rapporten er udarbejdet af BROEN Danmark med bidrag af data fra lokalafdelingerne. Udarbejdet af Henrik Nørgaard, konsulent i BROEN Danmark August 2015 Dele af rapporten må gengives med oplysning af kilde. Mere information om BROEN Danmark Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark eller Erik Haumann, sekretariatsleder i BROEN Danmark Falstersgade 26B, 1. sal, 8700 Horsens, tlf , Find også BROEN Danmark på Facebook, LinkedIn og Twitter Mere information om BROENs lokale afdelinger gå ind under Find din afdeling Status BROEN Danmark

3 Indhold 1. Om BROEN kort og godt Aktivitet i BROEN Danmark status for Status lokalafdelinger... 6 Status for støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i BROENs lokalafdelinger... 9 Sammenfattende om aktiviteten i BROEN Protektor for BROEN BROEN Danmark organisering og opgaver Organisering pr. 31. december Opgaver Evaluering Aktiviteter Samarbejdspartnere Perspektiver for BROEN Danmark Organisering i den nærmeste fremtid Økonomi Samarbejdspartnere Formidling af BROENs indsats Status BROEN Danmark

4 1. Om BROEN kort og godt BROEN er frivillige foreninger, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. BROEN hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten. Desuden kan BROEN hjælpe med praktisk bistand til køb af udstyr og transport til aktiviteten. BROENs lokale afdelinger består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab. Alle afdelinger er selvstændige foreninger med egne vedtægter, bestyrelse og regnskab. Arbejdet i lokalafdelingerne er baseret på frivillige ildsjæle med indgående kendskab til lokalsamfundet og tæt samarbejde med lokale aktører og foreninger. Den første afdeling var BROEN Horsens, som blev oprettet af Hans Søgaard i Siden er der oprettet afdelinger af BROEN over hele Danmark aktuelt er der 20 afdelinger. BROEN bygger bro Vi vil gerne deltage i samarbejder, der har fokus på: 1) At bygge bro for udsatte børn og unge til fritidslivet i lokalområdet 2) At bygge bro til de professionelle aktører i kommunale forvaltninger og institutioner 3) At bygge bro til andre organisationer, der er optaget af at forbedre udsatte børn og unges vilkår Plakat for BROEN - skabt og doneret til BROEN Aalborg af Tegner Bruno Status BROEN Danmark

5 BROEN hjælper udsatte børn og unge BROENs fokus er på børn og unge, hvor familien ikke har ressourcer til, at børnene kan deltage i en fritidsaktivitet. Det kan være på grund af dårlig økonomi eller vanskelige sociale forhold. Gennem et aktivt fritidsliv kan børnene være sammen med andre børn, unge og voksne rolle-modeller i et positivt fællesskab. Undersøgelser viser, at udsatte børn kan opnå større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og at det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre. Antallet af børn, der lever i fattigdom, er ifølge Red Barnet steget kraftigt i perioden I 2011 havde i alt børn levet i fattigdom i et eller flere år. Desuden vurderer Sundhedsstyrelsen, at cirka børn vokser op i familier med alkoholproblemer. 1 BROEN skaber værdi for mennesker og for samfundet Det at være udsat har først og fremmest store menneskelige omkostninger i form af mistet livskvalitet for den enkelte. De menneskelige omkostninger kommer vi aldrig til at sætte pris på. Men vi kan regne ud, hvad udsatte børn og unge på sigt koster i øgede social- og sundhedsydelser, kriminalforsorg, retsvæsen og mistede indtægter i form af skat og produktivitet. 8,2 % af børnene i hver årgang bliver ifølge statistikken udsatte mennesker i størstedelen af deres liv, og ifølge Centre for Economic and Business Research i København er regningen 72,8 milliarder kroner for hver årgang, set i et livsforløb. For hver ung, der kommer væk fra en livsbane på kanten af samfundet, kan det danske samfund forvente at spare 15 millioner kroner. 2 Det synes vi i BROEN er temmelig tankevækkende og det hele værd i mere end én forstand! BROEN vil forebygge med sin indsats, og for meget få midler kan vi investere i et godt børne- og ungdomsliv og trække flere unge ud af udsathed gennem et aktivt fritidsliv. 1 Tal fra Red Barnet: Child Poverty and Social Exclusion in Europe,2014 og Sundhedsstyrelsen: Børn i familier med alkoholproblemer, Ifølge Skandia-modellen find mere på: Status BROEN Danmark

6 2. Aktivitet i BROEN Danmark status for 2014 Idéen til gennem BROEN at hjælpe udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv opstod i 2002, da Hans Søgaard oprettede BROEN Horsens. I 2008 blev der oprettet en afdeling i Mariagerfjord med inspiration fra Horsens. BROEN Danmark blev oprettet i 2009 og har siden arbejdet med at udbrede modellen og metoden fra BROEN Horsens til andre dele af Danmark. Erfaringerne med dette er evalueret i I 2014 kom de seneste medlemmer af BROEN-familien med, da BROEN Lolland, BROEN Vejen og BROEN Silkeborg blev oprettet. Dermed er der i alt 20 afdelinger. Status i denne rapport er opgjort pr. 31. december Status lokalafdelinger Etablerede lokalafdelinger BROEN er pr. 31. december 2014 til stede med lokale afdelinger i 20 kommuner fordelt ud over landet (år for oprettelse nævnt i parentes): Esbjerg (2013) Guldborgsund (2011) Haderslev (2013) Herlev (2011) Horsens (2002) Køge (2013) Lolland (2014) Mariagerfjord (2008) Nyborg (2012) Næstved (2010) Odense (2011) Silkeborg (2014) Struer (2010) Svendborg (2012) Sønderborg (2012) Tønder (2011) Vejen (2014) Vejle (2010) Vordingborg (2013) Aalborg (2009) 3 Se rapporten Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem, BROEN Danmark, Status BROEN Danmark

7 Kommende lokalafdelinger under etablering Der arbejdes i øjeblikket på etablering af lokale afdelinger i følgende byer/kommuner: Faxe Halsnæs Potentielle lokalafdelinger Der har været henvendelser fra andre steder i Danmark, som dog ikke har ført til konkrete aftaler om oprettelse af lokale afdelinger. Andre kommuner, som har vist interesse for at starte en afdeling, er Hedensted, Varde og Kolding. Der er holdt interessemøder i de nævnte kommuner, og arbejdet med at finde lokale frivillige, som vil være med til at starte foreningen, er gået i gang. På den følgende side vises en grafisk fremstilling af BROENs lokalafdelinger på landsplan: Status BROEN Danmark

8 Figur 1: Grafisk fremstilling af BROENs lokalafdelinger i Danmark (indsat hovedstadsområdet) Status BROEN Danmark

9 Status for støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i BROENs lokalafdelinger BROEN Danmark har siden sommeren 2011 foretaget en udvidet registrering af støtte til børn og unge i lokalafdelingerne for at kunne dokumentere indsatsen og rækkevidden af indsatsen i samarbejde med lokalafdelingerne. I tabellen nedenfor er et overblik pr. 31. december Til forskel fra den tidligere statusrapport (Status 2013) opgør vi ikke længere antal støttede børn og unge helt tilbage fra starten af afdelingen. Det skyldes, at lokalafdelingerne opgør status på forskellig måde, som vanskeliggør en kumulativ optælling. Derfor angiver vi i denne status udelukkende støtten for det forløbne år baseret på data fra lokalafdelingerne. Figur 2: Oversigt over støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i lokalafdelinger Afdeling (seneste opdatering) Startår Støttede børn og unge Frivillige (inkl. bestyrelse) Esbjerg (jan 2015) Guldborgsund (nov 2014) Haderslev (jan 2015) Herlev (apr 2015) Horsens (mar 2015) Køge (jan 2015) Lolland (jan 2015) Mariagerfjord (jan 2015) Nyborg (jan 2015) Næstved (jan 2015) Odense (jan 2015) Silkeborg (jan 2015) Struer (feb 2015) Svendborg (jan 2015) Sønderborg (jun 2015) Tønder (mar 2015) Vejen (jan 2015) Vejle *) (jan 2015) Vordingborg (feb 2015) Aalborg (jan 2015) I alt *) Har givet støtte til flere børn gennem projekt Sjove Børn Status BROEN Danmark

10 Sammenfattende om aktiviteten i BROEN Udbredelse af BROEN BROEN er ved udgangen af 2014 til stede med 20 lokalafdelinger fordelt ud over landet. Fordelingen på landsdele er følgende: Jylland: 11 lokalafdelinger Fyn: 3 lokalafdelinger Sjælland/Øerne syd for Sjælland/Bornholm: 6 lokalafdelinger Forventningen ud fra de igangværende kontakter og henvendelser fra andre byer/kommuner er, at BROEN i løbet af 2015 vil være etableret i yderligere 1-2 af byer/kommuner med nye afdelinger i Halsnæs og Faxe. Det vil sige, at BROEN Danmark med udgangen af 2015 kan se frem til at have afdelinger i byer/kommuner i alt. Støtte til børn/unge i lokalafdelinger Ved udgangen af 2014 støttes der børn og unge mod ved seneste opgørelse for Det er en stigning på 57 %. Med det antal børn og unge, som støttes i en af BROENs afdelinger, anslår vi, at der siden starten af den første afdeling af BROEN i 2002 er støttet mere end børn og unge. Dette tal er formodentlig lidt større, da der først fra 2009 blev indført en systematisk registrering af støtte i forbindelse med projektet Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem ( ). Desuden er der i enkelte afdelinger ydet støtte til en gruppe børn i form af særlige projekter, og dermed er tallet for antal støttede børn reelt lidt højere, end det fremgår af opgørelsen på foregående side. Status for tilknyttede frivillige Ved udgangen af 2014 er tilknyttet i alt 137 frivillige i BROENs lokalafdelinger mod 94 ved seneste opgørelse for Det er en stigning på 46 %. To-tre lokalafdelinger er i øjeblikket inde i en periode præget af stilstand, fordi der har været afgang i kredsen af frivillige, uden at der er kommet nye til. Disse afdelinger skal derfor reorganiseres med tilgang af frivillige for at sikre en kontinuerlig drift af afdelingen. Dette arbejder BROEN Danmark på at understøtte i samarbejde med de nuværende frivillige i lokalafdelingerne og andre samarbejdspartnere i lokalområdet. Det betyder også, at der er behov for en fortsat opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse af nye frivillige i lokalafdelingerne. Udover de registrerede frivillige har der i flere afdelinger været tale om, at et mindre antal personer har hjulpet med konkrete opgaver af kortere varighed, eventuelt ad flere omgange, uden at være en Status BROEN Danmark

11 Udover de registrerede frivillige har der i flere afdelinger været tale om, at et mindre antal personer har hjulpet med konkrete opgaver af kortere varighed, eventuelt ad flere omgange, uden at være en del af bestyrelsen. Det samlede antal frivillige i BROEN er derfor lidt højere end det tal, der fremgår af oversigten på foregående side. Det kan være hjælpere til telefonpasning, transport af børn, vejledning i sportsforretninger i forbindelse med indkøb af udstyr, hjælp til hjemmesider/itudstyr og pr-materialer af forskellige slags (foldere, bannere, m.m.). Protektor for BROEN En ny og særlig dimension i BROENs arbejde kom til i det forgangne år. I november 2014 trådte Lisbeth Zornig Andersen til som protektor for BROEN. Det skete i forlængelse af hendes medvirken ved et støttearrangement til fordel for BROEN Struer, der blev afholdt i foråret Det er en stor glæde og berigelse for BROEN som organisation, at vi nu kan trække på Lisbeths store engagement og indsigt i forhold for udsatte personer i det danske samfund. Lisbeth har således medvirket ved årskonferencen i marts 2015 for frivillige fra BROENs lokalafdelinger til stor inspiration for os. Vi forventer også at kunne medvirke med relevante bidrag fra vores område ved Huset Zornigs indsats for udsatte børn og unge samt familier. Når vi ved, hvor vigtigt det er at gå til noget, så er det organisationer som BROEN, der er afgørende for, at vi får sået dét frø, som gør, at børnene får en anden livsbane. Derfor kan det være helt afgørende for et barns skæbne, at det stifter bekendtskab med BROEN. Lisbeth Zornig Andersen Lisbeth Zornig Andersen, stifter og leder af Huset Zornig, initiativtager til og formand for den sociale tænketank SIF (Social Innovations Forum), protektor for BROEN Danmark (foto: Huset Zornig) Status BROEN Danmark

12 3. BROEN Danmark organisering og opgaver I 2002 blev Støtteforeningen BROEN Horsens stiftet af Hans Søgaard for at sætte støtten til en voksende gruppe af udsatte børn i system. I 2008 blev der oprettet endnu en afdeling, BROEN Mariager efter inspiration fra indsatsen ved Hans og de andre frivillige i Horsens. Fra 2009 blev BROEN Danmark oprettet med det formål at udbrede måden at hjælpe børn og unge til et aktivt fritidsliv til andre dele af Danmark. Dette arbejde blev støttet af midler fra ministerier. Fra 2009 til 2012 blev der oprettet 11 nye lokalafdelinger i forskellige dele af landet, sådan at der i alt var 13 lokalafdelinger. Alle er organiseret som selvstændige foreninger med egne vedtægter, egen bestyrelse og økonomi, men med økonomisk støtte gennem fundraising fra BROEN Danmark. Denne indsats er evalueret i rapporten Aktivt idrætsliv til udsatte børn fra mindrebemidlede hjem (BROEN Danmark, 2012). Lokalforeningerne er en del af BROEN Danmark, og udgangspunktet er Horsens modellen dog rettet til efter den enkelte kommunes forhold og specifikke problemstilling. Der er i alle lokalafdelinger en udstrakt grad af samarbejde med lokale idræts- og fritidsforeninger samt med nøglemedarbejdere i den kommunale organisation, primært fra børn- og unge- samt social- og sundhedsområderne i den pågældende kommune. I en del lokalafdelinger er der endvidere et velfungerende samarbejde med lokale sponsorer i form af loger, pengeinstitutter og virksomheder, som giver støtte i form af engangsydelser, længerevarende sponsorater eller anden form for bidrag, fx i form af rabatter eller gratis ydelser ved køb af sportsudstyr, grafisk materiale eller lignende. Organisering pr. 31. december 2014 Bestyrelse: BROEN Danmark har egen bestyrelse og vedtægter, og regnskabet revideres af en ekstern registreret revisor. Formand: Peter Poulsen (fra BROEN Køge) Kasserer Judith Winther Øvrige medlemmer: o Hans Søgaard (fra BROEN Horsens) o Torben Engholm (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) o Lone Ørsted (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) o Per Løkken (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) o Morten Jensen (fra BROEN Vejle). Bestyrelsen afholder møder ca. 4 gange om året samt en årlig generalforsamling. Desuden holdes der koordineringsmøder ca. en gang om måneden, hvor en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for bestyrelsen og sekretariatet tager stilling til den løbende drift af BROEN Danmark. Status BROEN Danmark

13 Protektor: Lisbeth Zornig Andersen fra Huset Zornig er ulønnet protektor for BROEN Danmark uden særlige opgaver. Protektoren inviteres til at deltage i årskonferencen for lokalafdelingerne samt til særlige arrangementer. Sekretariat: BROEN Danmark har ansat to konsulenter til etablering og forankring af lokalafdelinger samt udvikling og fundraising for BROEN Danmark og lokalafdelinger. Desuden er der tilknyttet en evaluator/pr-medarbejder (deltid). Sekretariatet arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret, men med en funktion som informationskilde i forhold til, hvad der sker i lokalafdelingerne, og sekretariatet er referent på bestyrelsesmøderne. Opgaver Målet er at etablere lokale foreninger som afdelinger af BROEN Danmark i byer/kommuner, hvor der er et lokalt behov, og at understøtte de allerede oprettede foreninger med de løbende opgaver. Lokalforeningerne støttes i etableringsfasen med startkapital, hjælp til pr (oprettelse af domæne, hjemmeside, foldere, pressemeddelelser osv.), hjælp til fundraising og sparring i forbindelse med problemstillinger i forhold til målgruppen og lokale samarbejdspartnere. BROEN Danmark varetager oprettelsen og driften af en it- og kommunikationsstruktur, der sikrer, at lokalafdelingerne kan være synlige lokalt og kommunikere med lokale samarbejdspartnere. Dette omfatter oprettelse af domæner, webhoteller, oprettelse af -adresser, udsendelse af nyhedsbrev mm. Desuden indsamler BROEN Danmark løbende data om tilknyttede frivillige og om støttede børn og unge i samarbejde med lokalafdelingerne til brug for dokumentation af indsatsen over donorer og samarbejdspartnere. BROEN Danmark indgår i en række samarbejder med beslægtede organisationer og netværk til fremme af udsatte børn og familiers vilkår. Desuden sidder BROEN Danmark med i styregrupper for lokale projekter, der involverer deltagelse af en af BROENs lokalafdelinger. Til at løse de konkrete opgaver har BROEN Danmark et sekretariat. Sekretariatets opgaver er at: oprette nye afdelinger i kommuner, hvor BROEN ikke er repræsenteret understøtte aktiviteter i allerede fungerende lokalafdelinger hjælpe med at finde nye frivillige til lokalafdelingerne opbygge en medlemsorganisation til at understøtte BROEN søge midler til den fortløbende aktivitet i lokalafdelingerne og til den fortsatte drift af sekretariatet hjælpe med ansøgninger til lokale fonde søge 18-midler i den enkelte kommune Status BROEN Danmark

14 sørge for kommunikation internt til bestyrelse og lokalafdelinger samt eksternt til samarbejdspartnere facilitere netværk og udveksling af erfaring og viden for lokalafdelinger dokumentere indsatsen i lokalafdelingerne evaluere indsatsen over for tilskudsgivere at inddrage forskningsinstitutioner i evalueringen af indsatsen og betydningen for de støttede børn og unge etablere samarbejder med relevante organisationer deltage i relevante netværk om udvikling af indsatsen for socialt udsatte børn og unge sætte forholdene for udsatte børn og unge på dagsordenen i samfundsdebatten Evaluering BROEN Danmark er blevet evalueret af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Evalueringen er foretaget for Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet, der har støttet BROEN fra puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge. Evalueringen er udgivet i rapporten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt, som blev udgivet i BROEN Danmark har i perioden haft til opgave at udbrede Horsens-Modellen om at hjælpe børn og unge til et aktivt fritidsliv til andre byer i Danmark. Indsatsen foregik med økonomisk støtte fra det daværende Indenrigs- og Socialministerium samt Kulturministeriet. BROEN Danmark har evalueret den samlede indsats over for socialministeriet. BROEN Danmark har i forbindelse med afrapporteringen i projektet samt stået for opsamling af erfaringer med BROENs indsats hos samarbejdspartnere kommune, foreninger/klubber og andre aktører lokalt samt foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt børn og unge, der blev støttet af BROEN om betydningen af at være aktiv i fritiden. Evalueringen er udgivet i rapporten Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem, der blev udgivet i januar BROEN Danmark har valgt at fortsætte dokumentationen af indsatsen i lokalafdelingerne med hensyn til støtte af børn og tilknytning af frivillige. Denne dataindsamling bruges aktivt til at dokumentere omfanget og rækkevidden af BROENs lokale støtte over for eksisterende og nye samarbejdspartnere. Der udarbejdes en årlig status for den samlede indsats. Aktiviteter BROEN Danmark har i samarbejde med lokale frivilligcentre, ildsjæle og kommunale initiativ-tagere arrangeret informationsmøder, som har været annonceret i lokale medier. BROEN Danmarks konsulent har desuden deltaget i flere møder med interesserede frivillige og samarbejdspartnere om muligheder for etablering af en lokal forening af BROEN. Desuden har konsulenten deltaget i konferencer om udsatte børn og unge som oplægsholder og stået for workshops i forbindelse med temadage. Status BROEN Danmark

15 Hvert år arrangerer BROEN Danmark en landskonference for de aktive i BROENs arbejde. Her inviteres lokalforeningerne til et døgnseminar, hvor udveksling af erfaringer mellem de frivillige er omdrejningspunktet. Herudover er fundraising, regler for tavshedspligt og underretningspligt i forhold til det enkelte barn, som lokalforeningen hjælper, og fokusering på målgruppen vigtige elementer. På landskonferencen inviteres også fagpersoner med særlig viden om et område af relevans for indsatsen i BROEN til at formidle erfaringer og forskning til de frivillige. BROEN Danmark har også afholdt temakonferencer henholdsvis i 2010, 2011 og 2014 om socialt udsatte børns vilkår med oplæg af faglige eksperter og med deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie (2010 og 2011). Konferencerne er afholdt i samarbejde med lokale samarbejdspartnere (2010: Horsens Kommune, 2011: Frivilligcenter Tønder, 2014: Horsens Kommune). Samarbejdspartnere BROEN har et velfungerende samarbejde både i forhold til økonomisk understøttelse og i forhold til fortsat udvikling af aktiviteter. Det sker på lokalt plan, hvor lokalafdelingen indgår i samarbejde med andre foreninger, virksomheder og fonde om kontinuerlige eller tidsafgrænsede projekter og initiativer. Det sker også på et overordnet og landsdækkende plan, hvor BROEN Danmark går ind i kortere eller længerevarende samarbejder på vegne af lokalafdelingerne. Økonomi: BROENs indsats er afhængig af eksterne midler fra både privat og offentlig side. Vi samarbejder med erhvervsvirksomheder, nationale og lokale fonde samt offentlige puljer. BROEN Danmark har samarbejdet med følgende fonde og puljer: BikubenFonden Energiselskabet OK Kulturministeriet OAK Foundation Ole Kirk s Fond Social-, Børne- og Integrationsministeriet TrygFonden Forskning: BROEN Danmark har indgået en samarbejdsaftale med lektor Jan Toftegaard Støckel fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet om et projekt til belysning af mentorer for socialt udsatte børn og unge. Der søges aktuelt om midler til at gennemføre et fælles forskningsprojekt. Netværk: BROEN Danmark indgår i følgende netværk: EAPN Danmark som del af European Anti-Poverty Network. BROEN Danmark indgår i bestyrelsen. Center for Socialt Ansvar med en partnerskabsaftale Børnesagens Fællesråd som medlem Status BROEN Danmark

16 Samarbejdsaftaler: BROEN Danmark indgår samarbejde med følgende organisationer: Red Barnet Ungdom om at understøtte mentorprojektet Barnets Ven Udviklingsprojekter: BROEN Danmark indgår i følgende udviklingsprojekter: Projekt Anbragt i samarbejde med Huset Mandag Morgen og en række organisationer og kommuner Lokalt projektsamarbejde: Center for Boligsocial Udvikling samarbejde og sparring i forhold til boligsociale helhedsplaner på lokalt niveau Projekt Aktiv Fritid BROEN Danmark indgår i styregruppen for projektet, som er et samarbejde mellem Vejle Kommune, Red Barnet Vejle og BROEN Vejle Fritidsbutikken i Vollsmose BROEN Danmark indgår i et samarbejde om at sikre bedre kontakt mellem Odense Kommune og BROEN Odense Projekt Move BROEN Danmark indgår i styregruppen for et projekt for sårbare børn i Horsens, der er støttet af TrygFonden og ledet af Jysk Børneforsorg Status BROEN Danmark

17 4. Perspektiver for BROEN Danmark BROEN Danmark er fortsat i udvikling på grund af stadig flere henvendelser fra byer/ kommuner om at oprette nye lokalafdelinger af BROEN og samtidig flere henvendelser fra lokale og landsdækkende samarbejdspartnere, som både ser behovet for BROENs indsats og anerkender værdien af det arbejde, som allerede udføres i de eksisterende afdelinger. Derfor er det fortsat nødvendigt at arbejde med organisation og forankring af BROEN Danmark i et langsigtet perspektiv, som sikrer, at der er et vedvarende grundlag for den lokale indsats med at hjælpe børn og unge i lokalafdelingerne. De frivillige i lokalafdelingerne efterspørger i stort omfang opbakning fra BROEN Danmark og støtte til det økonomiske grundlag for at kunne understøtte et stigende antal børn og unge lokalt. Lokalafdelinger efterspørger også støtte til pr og dokumentation, lige som de er meget positive over for det netværk til deling af erfaringer og viden, som BROEN Danmark udgør og tilbyder lokalafdelingerne at være en del af. Organisering i den nærmeste fremtid Bestyrelsen: BROEN Danmark har i 2014 udvidet bestyrelsen til 7 personer. Dette forventes fastholdt fremover, gerne med tilføjelse af suppleanter for de siddende medlemmer. Som del af denne udvidelse er der sikret plads til flere repræsentanter fra lokalforeningerne i bestyrelsen. BROEN Danmarks vedtægter er revideret, så de passer til bestyrelsens sammensætning, samt til de udfordringer BROEN Dannmark har i forhold til at modtage et fast driftstilskud hvert år. Det forventes, at den årlige generalforsamling fremover placeres i forbindelse med den årlige landskonference for lokalafdelingerne for at sikre størst mulig deltagelse fra disse. BROEN Danmark har åbnet op for, at man kan tegne et personligt medlemskab af organisationen, der også giver adgang til at deltage i generalforsamlingen. Økonomi BROEN er i høj grad afhængig af eksterne midler fra både privat og offentlig side. Vi har mødt stor velvilje fra såvel fonde som ministerielle puljer. Vi arbejder på selv at være i stand til at indsamle midler, som kan supplere midler fra donorer. Events: BROEN Danmark har understøttet afholdelsen af lokale motionsløb i Horsens og Vojens under navnet 2412Run i samarbejde med lokale løbefolk og de lokale afdelinger af BROEN. Ved eventen blev der fortalt om BROENs indsats, og desuden gav deltagere og sponsorer af løbet støttebidrag til lokalafdelingen. Godkendelse hos SKAT: BROEN har gennem dialog med SKAT afklaret, at det er et krav for godkendelse efter ligningsloven, at vi har en medlemsorganisation samt et vist antal gavegivere. Vi Status BROEN Danmark

18 er derfor i gang med at opbygge en medlemsorganisation med personlige medlemmer samt at registrere donationer til lokalafdelingerne via BROEN Danmark. Donationer til lokalafdelinger går fortsat til at understøtte lokalafdelingens indsats. Charii.com: BROEN er i dialog med portalen Charii.com for velgørende organisationer, hvor BROEN kan indsamle midler til at understøtte indsatsen i lokalafdelingerne. Forventningen er, at vi dermed får en øget mulighed for selv at generere midler til den løbende indsats. Forankring: BROEN arbejder med en forankringsplan. Lokalafdelingerne har et fint samarbejde med de enkelte kommuner, og her er tanken, at lokalafdelingerne forankres i kommunen, så der etableres et formelt samarbejde i form af en partnerskabsaftale, hvor kommunen er med til at finansiere udgifterne i lokalforeningen. Lokalforeningens totale finansiering vil blive sat sammen af kommunale midler, midler fra lokale fonde og lokale donationer samt midler fra de store landsdækkende fonde, som BROEN Danmark søger og efterfølgende koordinerer. BROEN Danmark vil gerne forankres med en fast bevilling, som kan dække udgifterne i sekretariatet til fortsat at understøtte lokalafdelingerne. Dette initiativ skal ses i lyset af, at bevillingerne fra Satspuljen er ikke-konstante, og lidt som at spille lotto. Der er hele tiden krav om at tænke nyt, velvidende at BROENs målgruppe er den samme, og at målgruppens udfordringer er de samme nemlig at der mangler penge til at dække udgifterne i forbindelse med fritidsaktiviteter i de familier, hvor børnene kommer fra. BROEN Danmark planlægger besøg hos Folketingets sociale ordførere i efteråret Forventningen er at diskutere en forankringsmodel for BROEN Danmark, hvor der i en årrække bliver tilført sekretariatet driftsmidler, og hvor BROEN Danmark indgår i et aktivt samarbejde på at synliggøre foreningens aktiviteter og resultater på landsplan. Ved at investere i BROEN Danmarks aktiviteter og igangsætte en tidlig indsats i forhold til målgruppen, vil vi vise, at tilbuddet til en aktiv fritid gør en forskel på flere parametre blandt andet på det psykosociale område og på det samfundsøkonomiske område. Samarbejdspartnere BROEN Danmark og alle lokalforeninger - arbejder sammen med såvel kommuner som frivillige organisationer. Tanken er, at et samarbejde kan være med til at øge indsatsen over for de mest udsatte grupper i Danmark, og at samarbejdet mellem specialister på området vil være med til at afdække alle områder, som opleves problemfyldt for målgruppen. Nogle organisationer er gode til at knytte mentorer til familierne, andre er gode til at tilbyde lektielæsning, økonomirådgivning osv. BROEN er gode til at skabe kontakt mellem børn fra økonomisk og socialt belastede familier og udbydere af fritidsaktiviteter. BROEN kan støtte børnene økonomisk i forhold til betaling af kontingent, indkøb af tøj og rekvisitter og hjælp til transport i forbindelse med den enkelte aktivitet. Her er nogle eksempler på brede samarbejder, hvor BROEN Danmark spiller en aktiv rolle: Status BROEN Danmark

19 Projekt AIS Aktiv Integration Silkeborg: BROEN Danmark og BROEN Silkeborg har igangsat Projekt AIS Aktiv Integration Silkeborg, hvor målgruppen er børn og unge fra nytilkomne flygtningefamilier, specielt fra Syrien. Børnene bliver tilbudt en aktiv fritid i de lokale idrætsforeninger og andre udbydere af fritidsaktiviteter i Silkeborg kommune. Samarbejdet sker mellem Integrationsafdelingen i Silkeborg Kommune (modtager familierne og børnene og ved, hvem der vil nyde godt af et tilbud om en aktiv fritid), DGI (kontingentbetaling i forhold til aktiviteter i DGI-regi), Røde Kors (tilbud om at besøge familierne), Ungdommens Røde Kors (følgevenner i forbindelse med aktiviteterne) og BROEN Silkeborg (kontingentbetaling i forhold til aktiviteter uden for DGI-regi, samt hjælp til udstyr i forbindelse med aktiviteten og koordinering af indsatsen). Projekt Anbragt: BROEN Danmark er en del af en projektgruppe organiseret af Huset Mandag Morgen. Her er der fokus på anbragte børn, og spørgsmålet er Vi skal gøre mere for anbragte børn og unge anbragte børn og unge klarer sig dårligere end deres jævnaldrende - hvordan kan vi være med til at skabe nye løsninger til denne udfordring? Følgende kommuner og organisationer har været med i arbejdsprocessen siden 2014: Hedensted Kommune, Mariagerfjord Kommune, Odense Kommune, Roskilde Kommune, Baglandet, Børnehjælpsdagen, Det Danske Spejderkorps, DGI, FBU, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FADD), LOS De Private Sociale Tilbud, Mandag Morgen, SUS Socialt Udviklingscenter, Ungdommens Røde Kors og BROEN Danmark. Projekt Aktiv fritid vejen til et inkluderende netværk: BROEN Danmark, BROEN Odense og Odense Kommune, herunder Fritidsbutikken, er samarbejdspartnere i et projekt, som søger at inkludere udsatte børn og unge af anden etnisk herkomst igennem en aktiv inddragelse i det danske foreningsliv. Denne inddragelse står ikke alene, men er supplereret af en håndholdt opfølgning både i forhold til barnet og forældrene. Denne opfølgning bliver udført ved hjælp af et hold af koordinerende fritidsvejledere. Indsatsen er helhedsorienteret og sigter på at forankre effekten og videreføre en positiv cyklus. Formidling af BROENs indsats Events: BROEN vil i øget omfang hjælpe lokalafdelinger til at deltage i events, som f.eks. lokale udgaver af 2412Run og frivillighedsdage, hvor lokalafdelingen kan fortælle om sin indsats og knytte nye kontakter til interesserede støtter og samarbejdspartnere. Folkemødet: BROEN Danmark vil i 2015 deltage i Folkemødet på Bornholm med henblik på at opsøge mulige samarbejdspartnere og medvirke til at sætte forhold for udsatte børn og unge på dagsordenen ved relevante arrangementer. Priser: BROEN Danmark søger at skabe opmærksomhed om den store indsats, som BROENs frivillige yder, ved at indstille repræsentanter til priser, der anerkender frivilligt arbejde, som eksempelvis Fællesskabsprisen 4, Lillebror Prisen og Fantastiske Frivillige. 4 Hans Søgaard, stifter af BROEN Horsens og BROEN Danmark, modtog i august 2015 Fællesskabsprisen for sin indsats. Status BROEN Danmark

20 LinkedIn: BROEN Danmark

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE hjælper børn og unge til en aktiv fritid S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE S. 5 BROEN SAMARBEJDER LOKALT S. 6 SAGT OM BROEN S. 7 HJÆLP OS MED AT HJÆLPE FLERE BØRN www.broen-danmark.dk 1 OM BROEN

Læs mere

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE hjælper børn og unge til en aktiv fritid S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE S. 5 BROEN SAMARBEJDER LOKALT S. 6 SAGT OM BROEN S. 7 HJÆLP OS MED AT HJÆLPE FLERE BØRN www.broen-danmark.dk 1 BROEN HJÆLPER

Læs mere

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status aktiviteter, støtte og frivillige

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status aktiviteter, støtte og frivillige BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2013 - aktiviteter, støtte og frivillige BROEN Danmark: Status 2013 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige

Læs mere

Generalforsamling BROEN Danmark

Generalforsamling BROEN Danmark Generalforsamling BROEN Danmark Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens Dato: 11/3 2016 Klokkeslæt: 17:30 Deltagere fra BROEN Danmarks bestyrelse: Dirigent Referent: Afbud: Hans Søgaard, Judith

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Generalforsamling BROEN Danmark

Generalforsamling BROEN Danmark Generalforsamling BROEN Danmark Sted: Byskolen, Fussingsvej 6, 1. sal, 8700 Horsens Dato: 11/3 2015 Klokkeslæt: 19:00 Deltagere: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Jette Madsen, Per Løkken, Henrik

Læs mere

December Nyhedsbrev. Nye lokalforeninger. Årskonferencen Kære alle!

December Nyhedsbrev. Nye lokalforeninger. Årskonferencen Kære alle! December 2016 Nyhedsbrev Kære alle! Vi får mange positive tilbagemeldinger fra kommuner og idrætsforeninger om, at I gør en rigtig god indsats i lokalforeningerne, og at det gør en stor forskel for de

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid?

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? BROEN BROEN består af frivillige foreninger, som hjælper udsatte børn og unge til at have en aktiv fritid i lokale foreninger

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Center for forskning i Idræt, Sundhed & Civilsamfund www.sdu.dk/cisc Institut for Idræt & Biomekanik Syddansk

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen Skandia-modellen Færre skal stå i skyggen Alle forældre har det samme håb for deres børn: At de får et rigt og meningsfuldt liv og kommer til at bidrage til fællesskabet. Og dermed også, at de ikke kommer

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen.

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Alle post-it er blevet anbragt i øverste højre hjørne: STOR INDSATS FRA KOMMUNENS SIDE- STOR

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Det gode projekt! Bjarne Ibsen

Det gode projekt! Bjarne Ibsen Det gode projekt! Bjarne Ibsen Hoved-VEJENE i dansk idrætspolitik Økonomisk støtte til foreningsidræt Folkeoplysningslov, Statsstøtte til idrætsorganisationer Kommunal finansiering af de fysiske rammer

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere