BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid"

Transkript

1 BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige

2 BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige i BROENs lokalafdelinger og landsorganisation. Rapporten er udarbejdet af BROEN Danmark med bidrag af data fra lokalafdelingerne. Udarbejdet af Henrik Nørgaard, konsulent i BROEN Danmark August 2015 Dele af rapporten må gengives med oplysning af kilde. Mere information om BROEN Danmark Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark eller Erik Haumann, sekretariatsleder i BROEN Danmark Falstersgade 26B, 1. sal, 8700 Horsens, tlf , Find også BROEN Danmark på Facebook, LinkedIn og Twitter Mere information om BROENs lokale afdelinger gå ind under Find din afdeling Status BROEN Danmark

3 Indhold 1. Om BROEN kort og godt Aktivitet i BROEN Danmark status for Status lokalafdelinger... 6 Status for støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i BROENs lokalafdelinger... 9 Sammenfattende om aktiviteten i BROEN Protektor for BROEN BROEN Danmark organisering og opgaver Organisering pr. 31. december Opgaver Evaluering Aktiviteter Samarbejdspartnere Perspektiver for BROEN Danmark Organisering i den nærmeste fremtid Økonomi Samarbejdspartnere Formidling af BROENs indsats Status BROEN Danmark

4 1. Om BROEN kort og godt BROEN er frivillige foreninger, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. BROEN hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten. Desuden kan BROEN hjælpe med praktisk bistand til køb af udstyr og transport til aktiviteten. BROENs lokale afdelinger består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab. Alle afdelinger er selvstændige foreninger med egne vedtægter, bestyrelse og regnskab. Arbejdet i lokalafdelingerne er baseret på frivillige ildsjæle med indgående kendskab til lokalsamfundet og tæt samarbejde med lokale aktører og foreninger. Den første afdeling var BROEN Horsens, som blev oprettet af Hans Søgaard i Siden er der oprettet afdelinger af BROEN over hele Danmark aktuelt er der 20 afdelinger. BROEN bygger bro Vi vil gerne deltage i samarbejder, der har fokus på: 1) At bygge bro for udsatte børn og unge til fritidslivet i lokalområdet 2) At bygge bro til de professionelle aktører i kommunale forvaltninger og institutioner 3) At bygge bro til andre organisationer, der er optaget af at forbedre udsatte børn og unges vilkår Plakat for BROEN - skabt og doneret til BROEN Aalborg af Tegner Bruno Status BROEN Danmark

5 BROEN hjælper udsatte børn og unge BROENs fokus er på børn og unge, hvor familien ikke har ressourcer til, at børnene kan deltage i en fritidsaktivitet. Det kan være på grund af dårlig økonomi eller vanskelige sociale forhold. Gennem et aktivt fritidsliv kan børnene være sammen med andre børn, unge og voksne rolle-modeller i et positivt fællesskab. Undersøgelser viser, at udsatte børn kan opnå større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og at det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre. Antallet af børn, der lever i fattigdom, er ifølge Red Barnet steget kraftigt i perioden I 2011 havde i alt børn levet i fattigdom i et eller flere år. Desuden vurderer Sundhedsstyrelsen, at cirka børn vokser op i familier med alkoholproblemer. 1 BROEN skaber værdi for mennesker og for samfundet Det at være udsat har først og fremmest store menneskelige omkostninger i form af mistet livskvalitet for den enkelte. De menneskelige omkostninger kommer vi aldrig til at sætte pris på. Men vi kan regne ud, hvad udsatte børn og unge på sigt koster i øgede social- og sundhedsydelser, kriminalforsorg, retsvæsen og mistede indtægter i form af skat og produktivitet. 8,2 % af børnene i hver årgang bliver ifølge statistikken udsatte mennesker i størstedelen af deres liv, og ifølge Centre for Economic and Business Research i København er regningen 72,8 milliarder kroner for hver årgang, set i et livsforløb. For hver ung, der kommer væk fra en livsbane på kanten af samfundet, kan det danske samfund forvente at spare 15 millioner kroner. 2 Det synes vi i BROEN er temmelig tankevækkende og det hele værd i mere end én forstand! BROEN vil forebygge med sin indsats, og for meget få midler kan vi investere i et godt børne- og ungdomsliv og trække flere unge ud af udsathed gennem et aktivt fritidsliv. 1 Tal fra Red Barnet: Child Poverty and Social Exclusion in Europe,2014 og Sundhedsstyrelsen: Børn i familier med alkoholproblemer, Ifølge Skandia-modellen find mere på: Status BROEN Danmark

6 2. Aktivitet i BROEN Danmark status for 2014 Idéen til gennem BROEN at hjælpe udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv opstod i 2002, da Hans Søgaard oprettede BROEN Horsens. I 2008 blev der oprettet en afdeling i Mariagerfjord med inspiration fra Horsens. BROEN Danmark blev oprettet i 2009 og har siden arbejdet med at udbrede modellen og metoden fra BROEN Horsens til andre dele af Danmark. Erfaringerne med dette er evalueret i I 2014 kom de seneste medlemmer af BROEN-familien med, da BROEN Lolland, BROEN Vejen og BROEN Silkeborg blev oprettet. Dermed er der i alt 20 afdelinger. Status i denne rapport er opgjort pr. 31. december Status lokalafdelinger Etablerede lokalafdelinger BROEN er pr. 31. december 2014 til stede med lokale afdelinger i 20 kommuner fordelt ud over landet (år for oprettelse nævnt i parentes): Esbjerg (2013) Guldborgsund (2011) Haderslev (2013) Herlev (2011) Horsens (2002) Køge (2013) Lolland (2014) Mariagerfjord (2008) Nyborg (2012) Næstved (2010) Odense (2011) Silkeborg (2014) Struer (2010) Svendborg (2012) Sønderborg (2012) Tønder (2011) Vejen (2014) Vejle (2010) Vordingborg (2013) Aalborg (2009) 3 Se rapporten Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem, BROEN Danmark, Status BROEN Danmark

7 Kommende lokalafdelinger under etablering Der arbejdes i øjeblikket på etablering af lokale afdelinger i følgende byer/kommuner: Faxe Halsnæs Potentielle lokalafdelinger Der har været henvendelser fra andre steder i Danmark, som dog ikke har ført til konkrete aftaler om oprettelse af lokale afdelinger. Andre kommuner, som har vist interesse for at starte en afdeling, er Hedensted, Varde og Kolding. Der er holdt interessemøder i de nævnte kommuner, og arbejdet med at finde lokale frivillige, som vil være med til at starte foreningen, er gået i gang. På den følgende side vises en grafisk fremstilling af BROENs lokalafdelinger på landsplan: Status BROEN Danmark

8 Figur 1: Grafisk fremstilling af BROENs lokalafdelinger i Danmark (indsat hovedstadsområdet) Status BROEN Danmark

9 Status for støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i BROENs lokalafdelinger BROEN Danmark har siden sommeren 2011 foretaget en udvidet registrering af støtte til børn og unge i lokalafdelingerne for at kunne dokumentere indsatsen og rækkevidden af indsatsen i samarbejde med lokalafdelingerne. I tabellen nedenfor er et overblik pr. 31. december Til forskel fra den tidligere statusrapport (Status 2013) opgør vi ikke længere antal støttede børn og unge helt tilbage fra starten af afdelingen. Det skyldes, at lokalafdelingerne opgør status på forskellig måde, som vanskeliggør en kumulativ optælling. Derfor angiver vi i denne status udelukkende støtten for det forløbne år baseret på data fra lokalafdelingerne. Figur 2: Oversigt over støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i lokalafdelinger Afdeling (seneste opdatering) Startår Støttede børn og unge Frivillige (inkl. bestyrelse) Esbjerg (jan 2015) Guldborgsund (nov 2014) Haderslev (jan 2015) Herlev (apr 2015) Horsens (mar 2015) Køge (jan 2015) Lolland (jan 2015) Mariagerfjord (jan 2015) Nyborg (jan 2015) Næstved (jan 2015) Odense (jan 2015) Silkeborg (jan 2015) Struer (feb 2015) Svendborg (jan 2015) Sønderborg (jun 2015) Tønder (mar 2015) Vejen (jan 2015) Vejle *) (jan 2015) Vordingborg (feb 2015) Aalborg (jan 2015) I alt *) Har givet støtte til flere børn gennem projekt Sjove Børn Status BROEN Danmark

10 Sammenfattende om aktiviteten i BROEN Udbredelse af BROEN BROEN er ved udgangen af 2014 til stede med 20 lokalafdelinger fordelt ud over landet. Fordelingen på landsdele er følgende: Jylland: 11 lokalafdelinger Fyn: 3 lokalafdelinger Sjælland/Øerne syd for Sjælland/Bornholm: 6 lokalafdelinger Forventningen ud fra de igangværende kontakter og henvendelser fra andre byer/kommuner er, at BROEN i løbet af 2015 vil være etableret i yderligere 1-2 af byer/kommuner med nye afdelinger i Halsnæs og Faxe. Det vil sige, at BROEN Danmark med udgangen af 2015 kan se frem til at have afdelinger i byer/kommuner i alt. Støtte til børn/unge i lokalafdelinger Ved udgangen af 2014 støttes der børn og unge mod ved seneste opgørelse for Det er en stigning på 57 %. Med det antal børn og unge, som støttes i en af BROENs afdelinger, anslår vi, at der siden starten af den første afdeling af BROEN i 2002 er støttet mere end børn og unge. Dette tal er formodentlig lidt større, da der først fra 2009 blev indført en systematisk registrering af støtte i forbindelse med projektet Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem ( ). Desuden er der i enkelte afdelinger ydet støtte til en gruppe børn i form af særlige projekter, og dermed er tallet for antal støttede børn reelt lidt højere, end det fremgår af opgørelsen på foregående side. Status for tilknyttede frivillige Ved udgangen af 2014 er tilknyttet i alt 137 frivillige i BROENs lokalafdelinger mod 94 ved seneste opgørelse for Det er en stigning på 46 %. To-tre lokalafdelinger er i øjeblikket inde i en periode præget af stilstand, fordi der har været afgang i kredsen af frivillige, uden at der er kommet nye til. Disse afdelinger skal derfor reorganiseres med tilgang af frivillige for at sikre en kontinuerlig drift af afdelingen. Dette arbejder BROEN Danmark på at understøtte i samarbejde med de nuværende frivillige i lokalafdelingerne og andre samarbejdspartnere i lokalområdet. Det betyder også, at der er behov for en fortsat opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse af nye frivillige i lokalafdelingerne. Udover de registrerede frivillige har der i flere afdelinger været tale om, at et mindre antal personer har hjulpet med konkrete opgaver af kortere varighed, eventuelt ad flere omgange, uden at være en Status BROEN Danmark

11 Udover de registrerede frivillige har der i flere afdelinger været tale om, at et mindre antal personer har hjulpet med konkrete opgaver af kortere varighed, eventuelt ad flere omgange, uden at være en del af bestyrelsen. Det samlede antal frivillige i BROEN er derfor lidt højere end det tal, der fremgår af oversigten på foregående side. Det kan være hjælpere til telefonpasning, transport af børn, vejledning i sportsforretninger i forbindelse med indkøb af udstyr, hjælp til hjemmesider/itudstyr og pr-materialer af forskellige slags (foldere, bannere, m.m.). Protektor for BROEN En ny og særlig dimension i BROENs arbejde kom til i det forgangne år. I november 2014 trådte Lisbeth Zornig Andersen til som protektor for BROEN. Det skete i forlængelse af hendes medvirken ved et støttearrangement til fordel for BROEN Struer, der blev afholdt i foråret Det er en stor glæde og berigelse for BROEN som organisation, at vi nu kan trække på Lisbeths store engagement og indsigt i forhold for udsatte personer i det danske samfund. Lisbeth har således medvirket ved årskonferencen i marts 2015 for frivillige fra BROENs lokalafdelinger til stor inspiration for os. Vi forventer også at kunne medvirke med relevante bidrag fra vores område ved Huset Zornigs indsats for udsatte børn og unge samt familier. Når vi ved, hvor vigtigt det er at gå til noget, så er det organisationer som BROEN, der er afgørende for, at vi får sået dét frø, som gør, at børnene får en anden livsbane. Derfor kan det være helt afgørende for et barns skæbne, at det stifter bekendtskab med BROEN. Lisbeth Zornig Andersen Lisbeth Zornig Andersen, stifter og leder af Huset Zornig, initiativtager til og formand for den sociale tænketank SIF (Social Innovations Forum), protektor for BROEN Danmark (foto: Huset Zornig) Status BROEN Danmark

12 3. BROEN Danmark organisering og opgaver I 2002 blev Støtteforeningen BROEN Horsens stiftet af Hans Søgaard for at sætte støtten til en voksende gruppe af udsatte børn i system. I 2008 blev der oprettet endnu en afdeling, BROEN Mariager efter inspiration fra indsatsen ved Hans og de andre frivillige i Horsens. Fra 2009 blev BROEN Danmark oprettet med det formål at udbrede måden at hjælpe børn og unge til et aktivt fritidsliv til andre dele af Danmark. Dette arbejde blev støttet af midler fra ministerier. Fra 2009 til 2012 blev der oprettet 11 nye lokalafdelinger i forskellige dele af landet, sådan at der i alt var 13 lokalafdelinger. Alle er organiseret som selvstændige foreninger med egne vedtægter, egen bestyrelse og økonomi, men med økonomisk støtte gennem fundraising fra BROEN Danmark. Denne indsats er evalueret i rapporten Aktivt idrætsliv til udsatte børn fra mindrebemidlede hjem (BROEN Danmark, 2012). Lokalforeningerne er en del af BROEN Danmark, og udgangspunktet er Horsens modellen dog rettet til efter den enkelte kommunes forhold og specifikke problemstilling. Der er i alle lokalafdelinger en udstrakt grad af samarbejde med lokale idræts- og fritidsforeninger samt med nøglemedarbejdere i den kommunale organisation, primært fra børn- og unge- samt social- og sundhedsområderne i den pågældende kommune. I en del lokalafdelinger er der endvidere et velfungerende samarbejde med lokale sponsorer i form af loger, pengeinstitutter og virksomheder, som giver støtte i form af engangsydelser, længerevarende sponsorater eller anden form for bidrag, fx i form af rabatter eller gratis ydelser ved køb af sportsudstyr, grafisk materiale eller lignende. Organisering pr. 31. december 2014 Bestyrelse: BROEN Danmark har egen bestyrelse og vedtægter, og regnskabet revideres af en ekstern registreret revisor. Formand: Peter Poulsen (fra BROEN Køge) Kasserer Judith Winther Øvrige medlemmer: o Hans Søgaard (fra BROEN Horsens) o Torben Engholm (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) o Lone Ørsted (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) o Per Løkken (medlem af Byrådet i Horsens Kommune) o Morten Jensen (fra BROEN Vejle). Bestyrelsen afholder møder ca. 4 gange om året samt en årlig generalforsamling. Desuden holdes der koordineringsmøder ca. en gang om måneden, hvor en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for bestyrelsen og sekretariatet tager stilling til den løbende drift af BROEN Danmark. Status BROEN Danmark

13 Protektor: Lisbeth Zornig Andersen fra Huset Zornig er ulønnet protektor for BROEN Danmark uden særlige opgaver. Protektoren inviteres til at deltage i årskonferencen for lokalafdelingerne samt til særlige arrangementer. Sekretariat: BROEN Danmark har ansat to konsulenter til etablering og forankring af lokalafdelinger samt udvikling og fundraising for BROEN Danmark og lokalafdelinger. Desuden er der tilknyttet en evaluator/pr-medarbejder (deltid). Sekretariatet arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret, men med en funktion som informationskilde i forhold til, hvad der sker i lokalafdelingerne, og sekretariatet er referent på bestyrelsesmøderne. Opgaver Målet er at etablere lokale foreninger som afdelinger af BROEN Danmark i byer/kommuner, hvor der er et lokalt behov, og at understøtte de allerede oprettede foreninger med de løbende opgaver. Lokalforeningerne støttes i etableringsfasen med startkapital, hjælp til pr (oprettelse af domæne, hjemmeside, foldere, pressemeddelelser osv.), hjælp til fundraising og sparring i forbindelse med problemstillinger i forhold til målgruppen og lokale samarbejdspartnere. BROEN Danmark varetager oprettelsen og driften af en it- og kommunikationsstruktur, der sikrer, at lokalafdelingerne kan være synlige lokalt og kommunikere med lokale samarbejdspartnere. Dette omfatter oprettelse af domæner, webhoteller, oprettelse af -adresser, udsendelse af nyhedsbrev mm. Desuden indsamler BROEN Danmark løbende data om tilknyttede frivillige og om støttede børn og unge i samarbejde med lokalafdelingerne til brug for dokumentation af indsatsen over donorer og samarbejdspartnere. BROEN Danmark indgår i en række samarbejder med beslægtede organisationer og netværk til fremme af udsatte børn og familiers vilkår. Desuden sidder BROEN Danmark med i styregrupper for lokale projekter, der involverer deltagelse af en af BROENs lokalafdelinger. Til at løse de konkrete opgaver har BROEN Danmark et sekretariat. Sekretariatets opgaver er at: oprette nye afdelinger i kommuner, hvor BROEN ikke er repræsenteret understøtte aktiviteter i allerede fungerende lokalafdelinger hjælpe med at finde nye frivillige til lokalafdelingerne opbygge en medlemsorganisation til at understøtte BROEN søge midler til den fortløbende aktivitet i lokalafdelingerne og til den fortsatte drift af sekretariatet hjælpe med ansøgninger til lokale fonde søge 18-midler i den enkelte kommune Status BROEN Danmark

14 sørge for kommunikation internt til bestyrelse og lokalafdelinger samt eksternt til samarbejdspartnere facilitere netværk og udveksling af erfaring og viden for lokalafdelinger dokumentere indsatsen i lokalafdelingerne evaluere indsatsen over for tilskudsgivere at inddrage forskningsinstitutioner i evalueringen af indsatsen og betydningen for de støttede børn og unge etablere samarbejder med relevante organisationer deltage i relevante netværk om udvikling af indsatsen for socialt udsatte børn og unge sætte forholdene for udsatte børn og unge på dagsordenen i samfundsdebatten Evaluering BROEN Danmark er blevet evalueret af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Evalueringen er foretaget for Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet, der har støttet BROEN fra puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge. Evalueringen er udgivet i rapporten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt, som blev udgivet i BROEN Danmark har i perioden haft til opgave at udbrede Horsens-Modellen om at hjælpe børn og unge til et aktivt fritidsliv til andre byer i Danmark. Indsatsen foregik med økonomisk støtte fra det daværende Indenrigs- og Socialministerium samt Kulturministeriet. BROEN Danmark har evalueret den samlede indsats over for socialministeriet. BROEN Danmark har i forbindelse med afrapporteringen i projektet samt stået for opsamling af erfaringer med BROENs indsats hos samarbejdspartnere kommune, foreninger/klubber og andre aktører lokalt samt foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt børn og unge, der blev støttet af BROEN om betydningen af at være aktiv i fritiden. Evalueringen er udgivet i rapporten Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem, der blev udgivet i januar BROEN Danmark har valgt at fortsætte dokumentationen af indsatsen i lokalafdelingerne med hensyn til støtte af børn og tilknytning af frivillige. Denne dataindsamling bruges aktivt til at dokumentere omfanget og rækkevidden af BROENs lokale støtte over for eksisterende og nye samarbejdspartnere. Der udarbejdes en årlig status for den samlede indsats. Aktiviteter BROEN Danmark har i samarbejde med lokale frivilligcentre, ildsjæle og kommunale initiativ-tagere arrangeret informationsmøder, som har været annonceret i lokale medier. BROEN Danmarks konsulent har desuden deltaget i flere møder med interesserede frivillige og samarbejdspartnere om muligheder for etablering af en lokal forening af BROEN. Desuden har konsulenten deltaget i konferencer om udsatte børn og unge som oplægsholder og stået for workshops i forbindelse med temadage. Status BROEN Danmark

15 Hvert år arrangerer BROEN Danmark en landskonference for de aktive i BROENs arbejde. Her inviteres lokalforeningerne til et døgnseminar, hvor udveksling af erfaringer mellem de frivillige er omdrejningspunktet. Herudover er fundraising, regler for tavshedspligt og underretningspligt i forhold til det enkelte barn, som lokalforeningen hjælper, og fokusering på målgruppen vigtige elementer. På landskonferencen inviteres også fagpersoner med særlig viden om et område af relevans for indsatsen i BROEN til at formidle erfaringer og forskning til de frivillige. BROEN Danmark har også afholdt temakonferencer henholdsvis i 2010, 2011 og 2014 om socialt udsatte børns vilkår med oplæg af faglige eksperter og med deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie (2010 og 2011). Konferencerne er afholdt i samarbejde med lokale samarbejdspartnere (2010: Horsens Kommune, 2011: Frivilligcenter Tønder, 2014: Horsens Kommune). Samarbejdspartnere BROEN har et velfungerende samarbejde både i forhold til økonomisk understøttelse og i forhold til fortsat udvikling af aktiviteter. Det sker på lokalt plan, hvor lokalafdelingen indgår i samarbejde med andre foreninger, virksomheder og fonde om kontinuerlige eller tidsafgrænsede projekter og initiativer. Det sker også på et overordnet og landsdækkende plan, hvor BROEN Danmark går ind i kortere eller længerevarende samarbejder på vegne af lokalafdelingerne. Økonomi: BROENs indsats er afhængig af eksterne midler fra både privat og offentlig side. Vi samarbejder med erhvervsvirksomheder, nationale og lokale fonde samt offentlige puljer. BROEN Danmark har samarbejdet med følgende fonde og puljer: BikubenFonden Energiselskabet OK Kulturministeriet OAK Foundation Ole Kirk s Fond Social-, Børne- og Integrationsministeriet TrygFonden Forskning: BROEN Danmark har indgået en samarbejdsaftale med lektor Jan Toftegaard Støckel fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet om et projekt til belysning af mentorer for socialt udsatte børn og unge. Der søges aktuelt om midler til at gennemføre et fælles forskningsprojekt. Netværk: BROEN Danmark indgår i følgende netværk: EAPN Danmark som del af European Anti-Poverty Network. BROEN Danmark indgår i bestyrelsen. Center for Socialt Ansvar med en partnerskabsaftale Børnesagens Fællesråd som medlem Status BROEN Danmark

16 Samarbejdsaftaler: BROEN Danmark indgår samarbejde med følgende organisationer: Red Barnet Ungdom om at understøtte mentorprojektet Barnets Ven Udviklingsprojekter: BROEN Danmark indgår i følgende udviklingsprojekter: Projekt Anbragt i samarbejde med Huset Mandag Morgen og en række organisationer og kommuner Lokalt projektsamarbejde: Center for Boligsocial Udvikling samarbejde og sparring i forhold til boligsociale helhedsplaner på lokalt niveau Projekt Aktiv Fritid BROEN Danmark indgår i styregruppen for projektet, som er et samarbejde mellem Vejle Kommune, Red Barnet Vejle og BROEN Vejle Fritidsbutikken i Vollsmose BROEN Danmark indgår i et samarbejde om at sikre bedre kontakt mellem Odense Kommune og BROEN Odense Projekt Move BROEN Danmark indgår i styregruppen for et projekt for sårbare børn i Horsens, der er støttet af TrygFonden og ledet af Jysk Børneforsorg Status BROEN Danmark

17 4. Perspektiver for BROEN Danmark BROEN Danmark er fortsat i udvikling på grund af stadig flere henvendelser fra byer/ kommuner om at oprette nye lokalafdelinger af BROEN og samtidig flere henvendelser fra lokale og landsdækkende samarbejdspartnere, som både ser behovet for BROENs indsats og anerkender værdien af det arbejde, som allerede udføres i de eksisterende afdelinger. Derfor er det fortsat nødvendigt at arbejde med organisation og forankring af BROEN Danmark i et langsigtet perspektiv, som sikrer, at der er et vedvarende grundlag for den lokale indsats med at hjælpe børn og unge i lokalafdelingerne. De frivillige i lokalafdelingerne efterspørger i stort omfang opbakning fra BROEN Danmark og støtte til det økonomiske grundlag for at kunne understøtte et stigende antal børn og unge lokalt. Lokalafdelinger efterspørger også støtte til pr og dokumentation, lige som de er meget positive over for det netværk til deling af erfaringer og viden, som BROEN Danmark udgør og tilbyder lokalafdelingerne at være en del af. Organisering i den nærmeste fremtid Bestyrelsen: BROEN Danmark har i 2014 udvidet bestyrelsen til 7 personer. Dette forventes fastholdt fremover, gerne med tilføjelse af suppleanter for de siddende medlemmer. Som del af denne udvidelse er der sikret plads til flere repræsentanter fra lokalforeningerne i bestyrelsen. BROEN Danmarks vedtægter er revideret, så de passer til bestyrelsens sammensætning, samt til de udfordringer BROEN Dannmark har i forhold til at modtage et fast driftstilskud hvert år. Det forventes, at den årlige generalforsamling fremover placeres i forbindelse med den årlige landskonference for lokalafdelingerne for at sikre størst mulig deltagelse fra disse. BROEN Danmark har åbnet op for, at man kan tegne et personligt medlemskab af organisationen, der også giver adgang til at deltage i generalforsamlingen. Økonomi BROEN er i høj grad afhængig af eksterne midler fra både privat og offentlig side. Vi har mødt stor velvilje fra såvel fonde som ministerielle puljer. Vi arbejder på selv at være i stand til at indsamle midler, som kan supplere midler fra donorer. Events: BROEN Danmark har understøttet afholdelsen af lokale motionsløb i Horsens og Vojens under navnet 2412Run i samarbejde med lokale løbefolk og de lokale afdelinger af BROEN. Ved eventen blev der fortalt om BROENs indsats, og desuden gav deltagere og sponsorer af løbet støttebidrag til lokalafdelingen. Godkendelse hos SKAT: BROEN har gennem dialog med SKAT afklaret, at det er et krav for godkendelse efter ligningsloven, at vi har en medlemsorganisation samt et vist antal gavegivere. Vi Status BROEN Danmark

18 er derfor i gang med at opbygge en medlemsorganisation med personlige medlemmer samt at registrere donationer til lokalafdelingerne via BROEN Danmark. Donationer til lokalafdelinger går fortsat til at understøtte lokalafdelingens indsats. Charii.com: BROEN er i dialog med portalen Charii.com for velgørende organisationer, hvor BROEN kan indsamle midler til at understøtte indsatsen i lokalafdelingerne. Forventningen er, at vi dermed får en øget mulighed for selv at generere midler til den løbende indsats. Forankring: BROEN arbejder med en forankringsplan. Lokalafdelingerne har et fint samarbejde med de enkelte kommuner, og her er tanken, at lokalafdelingerne forankres i kommunen, så der etableres et formelt samarbejde i form af en partnerskabsaftale, hvor kommunen er med til at finansiere udgifterne i lokalforeningen. Lokalforeningens totale finansiering vil blive sat sammen af kommunale midler, midler fra lokale fonde og lokale donationer samt midler fra de store landsdækkende fonde, som BROEN Danmark søger og efterfølgende koordinerer. BROEN Danmark vil gerne forankres med en fast bevilling, som kan dække udgifterne i sekretariatet til fortsat at understøtte lokalafdelingerne. Dette initiativ skal ses i lyset af, at bevillingerne fra Satspuljen er ikke-konstante, og lidt som at spille lotto. Der er hele tiden krav om at tænke nyt, velvidende at BROENs målgruppe er den samme, og at målgruppens udfordringer er de samme nemlig at der mangler penge til at dække udgifterne i forbindelse med fritidsaktiviteter i de familier, hvor børnene kommer fra. BROEN Danmark planlægger besøg hos Folketingets sociale ordførere i efteråret Forventningen er at diskutere en forankringsmodel for BROEN Danmark, hvor der i en årrække bliver tilført sekretariatet driftsmidler, og hvor BROEN Danmark indgår i et aktivt samarbejde på at synliggøre foreningens aktiviteter og resultater på landsplan. Ved at investere i BROEN Danmarks aktiviteter og igangsætte en tidlig indsats i forhold til målgruppen, vil vi vise, at tilbuddet til en aktiv fritid gør en forskel på flere parametre blandt andet på det psykosociale område og på det samfundsøkonomiske område. Samarbejdspartnere BROEN Danmark og alle lokalforeninger - arbejder sammen med såvel kommuner som frivillige organisationer. Tanken er, at et samarbejde kan være med til at øge indsatsen over for de mest udsatte grupper i Danmark, og at samarbejdet mellem specialister på området vil være med til at afdække alle områder, som opleves problemfyldt for målgruppen. Nogle organisationer er gode til at knytte mentorer til familierne, andre er gode til at tilbyde lektielæsning, økonomirådgivning osv. BROEN er gode til at skabe kontakt mellem børn fra økonomisk og socialt belastede familier og udbydere af fritidsaktiviteter. BROEN kan støtte børnene økonomisk i forhold til betaling af kontingent, indkøb af tøj og rekvisitter og hjælp til transport i forbindelse med den enkelte aktivitet. Her er nogle eksempler på brede samarbejder, hvor BROEN Danmark spiller en aktiv rolle: Status BROEN Danmark

19 Projekt AIS Aktiv Integration Silkeborg: BROEN Danmark og BROEN Silkeborg har igangsat Projekt AIS Aktiv Integration Silkeborg, hvor målgruppen er børn og unge fra nytilkomne flygtningefamilier, specielt fra Syrien. Børnene bliver tilbudt en aktiv fritid i de lokale idrætsforeninger og andre udbydere af fritidsaktiviteter i Silkeborg kommune. Samarbejdet sker mellem Integrationsafdelingen i Silkeborg Kommune (modtager familierne og børnene og ved, hvem der vil nyde godt af et tilbud om en aktiv fritid), DGI (kontingentbetaling i forhold til aktiviteter i DGI-regi), Røde Kors (tilbud om at besøge familierne), Ungdommens Røde Kors (følgevenner i forbindelse med aktiviteterne) og BROEN Silkeborg (kontingentbetaling i forhold til aktiviteter uden for DGI-regi, samt hjælp til udstyr i forbindelse med aktiviteten og koordinering af indsatsen). Projekt Anbragt: BROEN Danmark er en del af en projektgruppe organiseret af Huset Mandag Morgen. Her er der fokus på anbragte børn, og spørgsmålet er Vi skal gøre mere for anbragte børn og unge anbragte børn og unge klarer sig dårligere end deres jævnaldrende - hvordan kan vi være med til at skabe nye løsninger til denne udfordring? Følgende kommuner og organisationer har været med i arbejdsprocessen siden 2014: Hedensted Kommune, Mariagerfjord Kommune, Odense Kommune, Roskilde Kommune, Baglandet, Børnehjælpsdagen, Det Danske Spejderkorps, DGI, FBU, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FADD), LOS De Private Sociale Tilbud, Mandag Morgen, SUS Socialt Udviklingscenter, Ungdommens Røde Kors og BROEN Danmark. Projekt Aktiv fritid vejen til et inkluderende netværk: BROEN Danmark, BROEN Odense og Odense Kommune, herunder Fritidsbutikken, er samarbejdspartnere i et projekt, som søger at inkludere udsatte børn og unge af anden etnisk herkomst igennem en aktiv inddragelse i det danske foreningsliv. Denne inddragelse står ikke alene, men er supplereret af en håndholdt opfølgning både i forhold til barnet og forældrene. Denne opfølgning bliver udført ved hjælp af et hold af koordinerende fritidsvejledere. Indsatsen er helhedsorienteret og sigter på at forankre effekten og videreføre en positiv cyklus. Formidling af BROENs indsats Events: BROEN vil i øget omfang hjælpe lokalafdelinger til at deltage i events, som f.eks. lokale udgaver af 2412Run og frivillighedsdage, hvor lokalafdelingen kan fortælle om sin indsats og knytte nye kontakter til interesserede støtter og samarbejdspartnere. Folkemødet: BROEN Danmark vil i 2015 deltage i Folkemødet på Bornholm med henblik på at opsøge mulige samarbejdspartnere og medvirke til at sætte forhold for udsatte børn og unge på dagsordenen ved relevante arrangementer. Priser: BROEN Danmark søger at skabe opmærksomhed om den store indsats, som BROENs frivillige yder, ved at indstille repræsentanter til priser, der anerkender frivilligt arbejde, som eksempelvis Fællesskabsprisen 4, Lillebror Prisen og Fantastiske Frivillige. 4 Hans Søgaard, stifter af BROEN Horsens og BROEN Danmark, modtog i august 2015 Fællesskabsprisen for sin indsats. Status BROEN Danmark

20 LinkedIn: BROEN Danmark

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe og Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud: Martin

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere