Skibsfarten mellem Kåløy i Norge og Thy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsfarten mellem Kåløy i Norge og Thy"

Transkript

1 /06/11 12:07 Side 63 Skibsfarten mellem Kåløy i Norge og Thy af Oskar Kaaløy 26. oktober 2001 fandt artiklens forfatter ved øen Kåløy en flaskepost, som var kastet ud ved Nr. Vorupør 15. oktober samme år. Han sendte svar, dog med postvæsenet, og dermed blev kontakten etableret med Skjoldborg Skolefritidsordning, en kontakt som har givet mange sjove oplevelser. Som man kan læse i artiklen, er kontakten mellem Thy og Kåløy ikke noget nyt, men i dag er det mere af lyst end af nødvendighed. Artiklen er oversat fra norsk til dansk af redaktionen, som har valgt at bevare ordlyden i de skriftlige kilder. Centralt for denne beretning står øen Kåløy, der ligger ca. seks sømil (11 km) øst for Mandal, Norges sydligste by. Gården, som er omdrejningspunkt i den følgende tekst, er i dag på 9,3 hektar. Det meste er norsk grundfjeld, men gården har varieret i størrelse, idet naboøer har været købt til eller solgt fra, efter hvordan tiderne har været. Inden for øen ligger Harkmarksfjorden, som strækker sig fem km ind i landet. Den er skærmet af de foranliggende øer, som har beskyttet den mod overfald fra søsiden. Fjorden har forbindelse til Skagerrak og giver mulighed for transport af tømmer, bark og land- Kåløy efter et maleri fra 1880 erne. Opført ca og brændt Den store bygning til venstre er barkhuset, der blev rejst af Tønnes Tønnesen i 1850 erne, da egebark blev hugget op og udskibet til danske garverier. brugsprodukter. Inderst i fjorden har der efter gammel overlevering ligget et stort og rigt handelssted, som imidlertid forfaldt i tallet. Korteste afstand fra Kåløy til Danmark er til Hanstholm og Thy-kysten med ca. 68 sømil (125 km). Denne afstand kunne tilbagelægges på en otte timers tid med gunstig vind og strøm. Kåløy fik sin første beboelse omkring 1700 og havde derefter helårsbeboelse med korte afbrydelser frem til Herefter har den kun været beboet om sommeren. Stedet har kun haft én gård som bebyggelse. Det har været et sted med stor aktivitet, som har haft afsmittende virkning på fastlandet og nærtliggende øer. Denne aktivitet har ikke bare givet økonomiske virkninger til omgivelserne, men har også givet anledning til mange historier. Disse historier har gået fra mund til mund, så enkelte gange kan det være vanskeligt at fastslå, hvad der er reelt, og hvad fortællerne har lagt til gennem tiden. Men efter flere års granskning i diverse arkiver både i Norge og Danmark begynder der at tegne sig et billede af stedet og de folk, som boede her. Eftersom denne artikel især skal beskæftige sig med»danskefarten«, har jeg valgt at begynde historien i året 1791, da Osmund Willumsen og Berte Pedersdatter Skeie flytter til Kåløy med deres syv børn. Vi ved ikke meget

2 /06/11 12:07 Side 64 om Osmund Willumsen, men han havde været til søs i sine yngre år. Da han bosatte sig på Kåløy, var han fortsat involveret i skudefarten i mindre målestok, men ellers var det gårdens drift sammen med fiskeriet, som gav hovedindtægten. Det er først, da én af hans sønner træder ind i skudefarten, at denne aktivitet får central betydning og skaber øget velstand på Kåløy. I 1880 erne blev mange folkeminder indsamlet i Harkmark, blandt andet flere historier om Anders Osmundsen, som var søn af Osmund og Berte. I det følgende vil vi begynde med denne mundtlige beretning, som den er fortalt fra slægtled til slægtled. Det er da heller ikke til at komme udenom, at denne form er den mest livlige og underholdende. De nedskrevne overleveringer er en blanding af norsk og dansk og vidner om, at kontakten med Danmark ikke var glemt, selv om der var gået flere år efter, at de to lande blev adskilt. Når det gælder faktuelle oplysninger, kan der nemt ske det, at de ubevidst tilpasses den tid, hvor man fortæller historien. Således fortælles det, at Anders Osmundsen sejlede ind i Limfjorden fra vest, hvilket først blev muligt efter havets gennembrud i 1825, og først ti år senere blev det praktiseret. Efter den mundtlige overlevering vil jeg komme med en version, som bygger på de skriftlige kilder, vi hidtil har kunnet finde i danske og norske arkiver. Men først den mundtlige version: Den mundtlige overlevering om Anders Osmundsen I krigsårene boede Anders Osmundsen på Kåløy i Harkmark. Han var på den tid en mand i sin bedste alder, stor og stærk, rask og handlekraftig, og han førte sig som en stormand. Han var den sidste mand i bygden, som gik med langt hår, fortælles det. Håret var tykt og let krøllet og lå som en vældig, mørkebrun løvemanke ned over ryg og skuldre. Og en løve blev han ofte kaldt, usædvanlig modig og snu som han var, når det gjaldt om at klare sig i en snæver vending. Anders var»danmarksfarer«og havde en kutter, som egnede sig godt til den vanskelige sejlads over havet efter korn i krigsårene. Folk sagde, at kutteren»haabet«var som Anders Osmundsen selv, let og smidig, stovt og stærk. Alle var enige om, at gamle Hans Eid havde overgået sig selv i at bygge en hurtigsejler, da kutteren»haabet«gled fra beddingen på skibsværftet i Eidsstranda, og det var også påkrævet, for turen var mere end vanskelig over til Fladstrand (nu Frederikshavn). Det var i efteråret Kornhøsten viste sig at være svingende i Sørlandsbygderne, og mange familier, særlig blandt kystbeboere og smålandbrugere, kunne ikke som tidligere vente den almindelige vinterforsyning af korn fra danmarksskippere. Udsigterne for vinteren var ikke lyse. Det var i første halvdel af september, at billige indkøb af den nye høst i Danmark var forventet. Men nu gjorde efterårsstormene, engelske orlogsskibe og svenske fribyttere sejladsen til»norges kornkammer«så besværlig, at det ikke var tilrådeligt på denne årstid at sejle over i både og små fartøjer. Rundt om i bygderne spurgtes det, at Anders Osmundsen skulle over efter kornlast, og talrige både lagde til ved bryggen på Kåløy. Det var folk fra Landøy, Skjernøy og fra fastlandsbygderne, som kom med rede penge eller med sølvsager, der skulle benyttes til køb af korn. Anders lovede at gøre sit bedste og tog imod de værdier, som blev betroet ham, men ansvar for penge eller last skulle han ikke have. Hans indsats ved at vove fartøj, liv og frihed var stor nok, blev der sagt. Anders havde i sommerens løb sejlet flere ture over til Fladstrand og havde hver gang

3 /06/11 12:07 Side 65 Fladstrand set fra vandet. Citadellet til venstre i billedet var den eneste egentlige fæstning i Jylland nord for Fredericia. Pontoppidans Atlas haft lykken med ombord. To gange havde han været skarpt forfulgt af en engelsk brig, men havde begge gange bjærget sig ind på grundt vand ovre ved den jyske kyst, mens vandsprøjtet fra kuglerne fløj hen over dækket. Nu var Anders klar til at tage af sted igen. Med sin solide bådsmand,»store Valand«, og to raske sønner, Osmund og Tønnes, lå han sejlklar og ventede på en gunstig lejlighed. Stille og klart vejr brød han sig ikke om. Frisk vind og gråvejr skulle det være da var der de største chancer for ikke at blive opdaget af englænderne, som lå på lur derude. Da det rigtige vejr indfandt sig, og signalet fra Eidsveten meldte klart farvand, satte han ved aftenstide til havs, mens hans kone Elen og et par små døtre stod på en høj og stirrede, indtil den sidste sejlstump forsvandt i det fjerne. Efter en heldig overfart lå han i Fladstrand i ly af citadellets kanoner. Et par engelske orlogsskibe lå to dage i træk udenfor, og man var bange for angreb, men faren drev over, og Anders begyndte at laste. Da vejret blev gunstigt, var det tid for hjemrejsen. Han ville gå forbi Skagen og sydover langs Jyllands vestkyst, indtil han fik højde nok til at udnytte den sydvestlige vind, som bar op mod Lindesnes med vinden agten ind. Den rute havde han ofte tidligere taget på hjemvejen. Længere inde i Skagerrak var man langt mere udsat for at møde svenske kapere og engelske vagtskibe. Det var ved aftenstide, at»haabet«for en frisk brise gik så nær kysten, at man indover kunne skimte den lyse strandkant ved Jammerbugten. Valand og begge drenge gik til køjs. Anders var i et farvand, hvor han kunne føle sig tryg. Som

4 /06/11 12:07 Side 66 Udsnit omkring Fladstrand af Videnskabernes Selskabs kort fra han stod der alene ved roret og i tankerne gennemgik alle muligheder, der kunne indtræffe, strøg blikket langs den lange rå af sejt asketræ gul, blank og frisk som en nøddekerne. Det var et stykke træ, som man skulle lede længe efter for at finde magen til. Det havde groet inde i bunden af Harkmarksfjorden lige ved bækken over for Eivind Lians kværnhus. Han så for sig, at det lange, slanke, lysrette asketræ faldt og at Valand hjemme på Kåløy brygge var i færd med at høvle det op til en rå så sej og stærk, at hverken vind eller vejr kunne knække den. Og nu var de svære bredfokke slået under, hvert sejl gjort fast, lastkrogene surret, taljerne på plads og tampen klar. Ja, bare der blev vind nok, så kunne den komme, briggen, om det så var midt i Nordsøen det skulle nok holde fra dæk til top rifter eller skrammer fandtes hverken på sejl eller rig. Skuden var kølhalet, før den forlod bryggen på Kåløy, glat som et åleskind under bunden og kornlast, det er noget at sejle på. Han kunne næsten ønske at prøve kræfter i en rigtig kapsejlads med briggen, som tidligere to gange havde sendt skud på skud efter ham, som var han en kulsort skarv fra Algier, ojj, den som bare havde grejet til at give svar på tiltale! Nej, sådan kunne det ikke nytte at tænke tågen lettede, og vinden løjede af det ville nok blive østlig vind, det var måske et varsel om flere dages ventetid her ved den danske kyst. Det var blevet lys dag, da Valands vældige skikkelse viste sig i kahytstrappen. Han missede mod morgensolen og skændte godmodigt på skipperen, som havde ladet ham sove hele natten i stedet for at tage sin tørn ved roret, som gængs vagtskifte tilsagde. Men Anders Osmundsen sagde, at natten havde været så rolig og dejlig, at han havde vundet mere, end han havde tabt. De to mænd tog deres morgenmad på dækket og lod skuden drive for den svage, vestlige strøm, mens de talte om udsigten til, at der skulle blive lejlighed til at komme over på den anden side af dammen. Valand, der var specialist som revfisker, foreslog, at de skulle lægge skuden ud på favne vand, så stødte de nok på revtorsken. Og når de ikke havde andet at gøre, så... For en svag, østlig brise lå»haabet«om eftermiddagen med fokken hængende og duvede og drev ude på stenrevene, hvor torskene gik tæt. De fire mænd glemte for en tid alt og alle, optaget som de var af at trække store revtorsk ombord. Et sådant fiskeri krævede tungt fiskegrej: tyk revsnøre med tunge

5 /06/11 12:07 Side 67 blyklumper og favnelang fangstsnøre med pilke og agn på krogene. At fiske nogle hundrede torsk varer ikke længe, når den bider godt. Men det slider på både hænder og ryg, og begge drengene havde givet op og var optaget af at rense fiskene, mens Anders og Valand med mellemrum tog fisk efter fisk, så hurtigt de kunne hale dem ind. Det blev en tørn med godt vejr, længere end»haabet«s mandskab havde ønsket. Dag efter dag gik med nordøstlig brise og roligt vejr, og muligheden for at fiske blev længere, end selv Valand havde håbet på. De søgte så småt nedover forbi Tornby strand og Løkken og gik i havn i Limfjorden under en flere dages nordøstkuling. De fik god tid til at rense fisken, salte den, pakke den i kasser og stuve dem til side på dækket, eftersom lastrummet allerede var optaget. Fisken havde givet et udbytte, der for Valands part var mere end den gode hyre, han fik på turen. Da det rolige vejr holdt sig, tog Anders en fragt af flyttegods på dækket fra Limfjorden til Esbjerg. Dagene gik, og det trak hen i oktober, og endnu lå Anders og ventede på vind. Men en dag, da vinden holdt sig sydvestlig, stak han til søs og lagde kursen, så han havde højde for vinden, hvis den skulle gå om i nordvest. Lugerne var skalket, og alting nøje efterset med henblik på alle eventualiteter. I dæmringen øgede vinden til kuling med høj sø og regntykning, rigtigt et ønskevejr for at undgå alle de gloende gab, som engelske krigsskibe kunne byde små norske kornskuder, som den nat sejlede på livet løs for at bringe korn hjem til et sultende folk. Godt at have den rigtige højde, om nogle timer kunne han ændre kurs mod den norske kyst. Men hvad var det? Gennem regntykningen mente Anders og hans folk at kunne skimte et højrigget sejlskib i vindsiden. Anders tænkte på briggen, faldt af et par streger og tog hurtigt mål af situationen. Det var en tremaster et linieskib, som for små sejl holdt omtrent samme kurs som han selv. At det var en engelskmand, var der ikke tvivl om. Man havde ombord på englænderen også ændret kursen et par streger, og det var sandsynligt, at et varselskud snart kunne ventes. Tønnes tog roret. Han vidste besked. Den næste manøvre var indøvet så grundigt, at alle vidste, hvad de havde at gøre. Enhver bevægelse på kutteren kunne ses fra englænderen, og inden for et kanonskuds afstand, som de var nu, gjaldt det om ikke at vække mistanke. Det var som om, de to sejlskibe tog mål af hinanden. Hvad var kutteren værd som beslaglagt bytte, og hvad kunne linieskibet præstere i kapsejlads? Det var de to spørgsmål, som mødtes midtvejs i den regntunge efterårsmorgen og så var det som om, begge spørgsmål fandt svar i et kort glimt fra én af linieskibets kanoner. Et larmende højt skud gav kutteren ordren:»læg skibet bi!«kort tid efter forsøgte Tønnes at løbe kutteren op i vinden, men vendingen lykkedes ikke. Sejlene blafrede, og så måtte han opgive. Han løb igen i vinden og gjorde et nyt forsøg på at stagvende, men heller ikke denne gang lykke- Knud Ellingsen, Paketten forfølges af engelskmanden

6 /06/11 12:07 Side 68 des det at komme rundt det så man tydeligt om bord i engelskmanden. Der var ikke andet at gøre end at slække skøderne og ved en kovending lægge kutteren over på den anden bov. Denne manøvre så også ud til at lykkes, men det tog tid, og samtidig fjernede kutteren sig hurtigt fra linieskibet. Et nyt skud blev affyret, men den»dumme«besætning på kutteren lod som ingenting. I stedet faldt kutteren helt af for vinden, og i samme øjeblik fór en lang og smækker rå hurtigt og sikkert til vejrs, og straks efter slog en vældig sejlflade ud, så kutteren næsten blev begravet af det overvældende pres fra sejlet. Den lettede sig dog hurtigt igen, og med vinden agten ind gik det i rasende fart hen over bølgekammene. På linieskibet stod man i første omgang aldeles forbløffet over en så dumdristig flugt, men i næste øjeblik strøg gasterne til tops, og få minutter efter var linieskibets bramsejl i træk, og skibet optog jagten, mens frontkanonerne tordnede løs, og kuglerne fløj faretruende omkring den flygtende sejler. Ved en snedig manøvre, der ombord i engelskmanden måtte have taget sig ud som dårligt sømandskab, var Anders Osmundsen kommet så langt væk fra linieskibets kanoner, at han var næsten umulig at ramme i den høje søgang. Terningen var kastet og spillet i fuld gang. Indsatsen var livet drengenes, bådsmandens, hans eget livet og lykken i hans og mange andres hjem, mens de fleste ombord i engelskmanden sikkert betragtede jagten som en velkommen adspredelse i det ensformige hverdagsliv. Kutterens manøvre var udført på en så dristig og udfordrende måde, at det ombord i engelskmanden vakte både latter og harme; der kunne ikke være tvivl om, at kutteren havde rangspersoner ombord. Det var tydeligt, at der fra linieskibets side blev lagt alvor i forsøgene på at skyde det lille fartøj i sænk. Anders havde selv taget roret. Det gjaldt om at holde kutteren med vinden lige agten ind, så stod det vældige råsejl bedst i træk, mens»engelskmanden«med vinden agten ind ikke kunne gøre brug af hele sin enorme sejlføring. Den vildeste og mærkeligste kapsejlads, som de gamle kunne berette om fra de tider, tog sin begyndelse. Med al den sejlføring, som kunne bæres, lå det svære linieskib i kutterens kølvand, mens kugler og sprængstykker slog ned i søen rundt om kutteren eller fløj hen over hovederne på de forsvarsløse flygtninge. Da et sprængstykke rev en flænge i Anders Osmundsens hat, kastede han sig fladt på dækket og sendte Valand og drengene ned i kahytten. På dækket lå Anders time efter time med rortaljen i næverne, mens kutteren fløj som en sky for vinden ustandselig forfulgt af det brølende uhyre. Da vinden tog til, og kutteren gravede sig dybere og dybere ned på grund af det overvældende sejlpres, lå Anders på dækket som en sæl på et fladt klippeskær. Bølgesprøjt slog over ham, så det var med den yderste kraftanstrengelse, han klarede styringen. Efter råb fra dækket kom Valand op i kahytslugen.»kast de tunge fiskekasser overbord!«valand forstod. Med en hurtighed, som man ikke ville tiltro en så stor krop, bøjede han sig forover i ly af den lave skanseklædning og lempede med tungt hjerte kasse efter kasse af den lækre revtorsk i havet. Der var ikke tvivl om, at kutteren lettede sig, og da sidste kasse var lempet ud, kiggede Valand agterud som for at måle afstanden. Bare vinden ville dreje lidt til syd, så kunne kursen lægges nærmere Norges sydkyst, og vejen ind i skærgården ville blive kortere, men det var nødvendigt at holde vinden agten ind, hvis distancen mellem fartøjerne ikke skulle blive mindre. Der var ikke noget valg. Vejen til havn måtte blive lang eller kort. At skære aldrig så lidt ind mod

7 /06/11 12:07 Side 69 land var at give linieskibet vind i alle sejl, og så var slaget tabt. Øjemål kan man ikke altid stole på, det var Anders Osmundsen helt klar over, men det var ikke til at tage fejl af, at afstanden var øget. Skydningen var ikke mindre voldsom, men kuglerne hørte han ikke pibe om ørerne så ofte som ved tragediens begyndelse langt mod vest. For en strygende vind strøg de to sejlere forbi Lindesnes i godt en mils afstand. Mens han lå på dækket så flad som en fisk, tænkte Anders, at hvis det skulle gå galt, var han nu inden for signalstationernes sigte, og blev han skudt i sænk, ville der gå bud til dem derhjemme, at de intet havde at vente. Men skulle han gå i døden, så længe skuden kunne holde sig oppe, om han så ikke kom i havn før i Jædertragten? Tog han ikke fejl, kunne han nå skærgården uden for Arendal. Fra alle signalstationer og fra højderne ude ved havet var hundreder af kikkerter rettet mod dette drama, som udspillede sig en mil fra land det dukkede op i vest og forsvandt i øst: en kutter i jagende fart langs land forfulgt på livet løs af et af den tids stolteste linieskibe. Større bevågenhed overfor norsk sømandsdåd har vel aldrig været vist hverken før eller senere, og tusinder af tilskuere blev kaldt frem af»brittland«s dundrende kanoner, som hørtes ind over Agderfylkene på strækningen Lindesnes-Arendal. Timerne gik, og Anders følte sig forvisset om, at afstanden var øget så meget, at han kunne skære lidt ind mod land, og nede ved Torungene var han så nær skærgården, at linieskibet ikke længere kunne holde hans kurs. Nu var vinden også løjet af, og søen var roligere, så det var på høje tid at stikke ind i skærgården. Men»englænderen«tog fortsat legen alvorligt. To både blev sat ud, og de fortsatte forfølgelsen inde mellem skærene. Anders var godt kendt indenskærs og havde sin plan klar. Aldrig skulle»haabet«falde i englændernes hænder. Han satte kurs mod Tromøy, og her sejlede han kutteren ind i en lavvandet vig, hvor lerbunden var blød, og hvor det ikke var muligt at få den ud før højvande. De to fjendtlige både vendte tilbage til linieskibet de ville muligvis ikke stifte bekendtskab med Arendals nye batterier. Det havde været en strid tørn for den stærke Anders Osmundsen. I stive 18 timer havde han været forfulgt af linieskibet, og 15 timer havde han tilbragt i liggende stilling, mens havet vaskede ind over dækket, og skuden slingrede i den høje sø. Arme og ben var ophovnede og blodige, knæene var hudløse, og kødtrævlerne hang fra hænderne, men liv og last var bjærget. Glæden blev stor hjemme i bygderne, da folk hørte, at»haabet«var kommet ind til Tromøy i god behold. Godt en uge senere lå skibet forankret i Kaaløysundet, og folk fik den nødvendige kornforsyning til vinteren. Anders Osmundsens flugt var samtidig en kapsejlads, der længe var genstand for samtale både i by og på land. At en norsk kutter på en fragttur slår et af Englands linieskibe i kapsejlads, blev i sømandskredse og af marinefolk betragtet som en sømandsdåd, man ikke kendte magen til. Forespørgsel om sagen kom fra flere kanter, bl.a. fra amtmanden i Lauvik, som kendte Anders personligt. Ombord i linieskibet skal kutterens sejlads have vakt beundring, og skibschefen blev i folkemunde tillagt den udtalelse, at han kunne have indtaget en norsk fæstning med de kugler og krudt, han havde ofret på kutteren. Sommeren 1810 fik Anders Osmundsen dannebrogsordenen. Det blev fortalt, at der med ordenen fulgte en skrivelse, hvor der stod, at han modtog den fornemme dannebrogsorden for den sømandsbedrift, han udførte i efteråret 1808 under hjemrejsen fra

8 /06/11 12:07 Side 70 Kort over Skagerrak med de farvande, hvor begivenhederne fandt sted. Uddrag af engelsk kort fra Kåløy er afmærket med cirkel. Danmark med kornlast. Hvem der havde undertegnet skrivelsen, blev ikke fortalt. Det er heller ikke oplyst, om Anders bar ordenen, men flere af de gamle havde set den i hans hjem. Hvor»Haabet«havnede til sidst, havde fortælleren ikke hørt, men i slutningen af krigsårene købte Anders en større skude, som var egnet til fragtsejlads. Om denne fortælles det, at da skudens tidligere ejer fra Spangreid sogn en morgen skulle ombord, sad der en ugle i mastetoppen. Det blev opfattet som et ondt varsel, og da ingen på gården senere ville vove livet i skuden, blev den lagt op i Mandalselven og sat til salg. Anders købte skuden og sejlede i flere år uden uheld, men et efterår forsvandt han på havet med sit mandskab to sønner og svogeren Bo Petter. Anders Osmundsens enke, Elen, mente, hun havde fået et varsel på det tidspunkt, hendes folk forsvandt. Hun så dem ganske tydeligt om natten ved bryggen lige uden for vinduerne, blege og blå, og vandet drev af tøjet. Havde jeg haft almanak, plejede hun at sige, når hun fortalte om det, så havde jeg nu vidst, hvilken dag og time de gik bort. Elen blev fattig på sine ældre dage, og hun mistede sit hjem. Hun besøgte ofte Kåløy, hvor den daværende ejer tog godt imod hende. Hun var god til at fortælle om de

9 /06/11 12:07 Side 71 mange hændelser i krigsårene og om de lykkelige ungdomsdage i stuerne på Kaaløy sammen med mand og børn. Så vidt den mundtlige tradition, men hvad siger de skriftlige kilder? De skriftlige kilder Anders Osmundsen blev født 1784 som nummer seks i en søskendeflok på syv, hvor fire døde i en ung alder. I 1804 overtog han gården efter sine forældre og fortsatte med fragtfart, fiskeri og landbrug som sin far. Han må have haft stor virkelyst, for efter som årene gik, arbejdede han sig op til at være en velstående mand. Han istandsatte gården og byggede på hovedbygningen, så det blev et toetagers sørlandshus med flere stuer og kamre. Han havde også tjenestefolk i sit brød. Da krigen brød ud mellem Danmark/ Norge og England, blev Anders tilknyttet den norske forsyningskommission (provideringscommission), som blev oprettet for at skaffe korn og andre landbrugsprodukter til Norge samt opretholde postforbindelsen mellem de to dele af riget. I den forbindelse førte han to provideringsskonnerter, som vi har sikre kilder på. Men de er kun forsynet med nummer, så navn og skibets størrelse har man ikke kendskab til. Første gang Anders Osmundsen omtales, er i et forhør, som blev afholdt på auditørens kontor ved Fredriksværn værft den 6. september 1809:»Aar 1809 den 6te september blev paa auditeurens contoir et forhør sadt, efter Herr Commandør C. Fabricius ordre, for at modtage efternævnte norske søefolks forklaring hvorda fremstoed Skipper Anders Osmundsen 25 aar gammel af Christiansands district, som forklarede at han førde en af ProvideringsCommissionens nybyggede skonnerter No 8, hvormed han gikk fra Christiansand i July maaned for at gaae til Danmark efter korn. Deponent kom og lykkelig ned til Klitmøller, men da man ei der fikk ladning, gikk dep, med skonnerten til Wixøe, og efterat der have indtaget en ladning ruug og havre for st..gd? regning, bestemt til Christiansand, samt var medgivet 3de post-sekke, afgik dep, fra Wixøe den 8de augusty med god vind af V. og N.V. og efterat have faaet signall fra landet til at seile saaledes, fortsatte dep, reisen, men da dep, om morgenen den 9de aug. var ongefæhr 5,5 mile fra Flekkerøe ved Christiansand blev skonnerten taget mellem kl 1 og 2 af en engelsk slup-of-wahr, nemlig Avenger, comanderende og capitaine Withe. Den bragte skonnerten samt dep, og mandskabet til Gothenberg, hvor man ankom den 12te aug. Ved ankomsten der blev dep, og hans mandskab ført om bord i et svensk fangeskib, hvor fra dep, rømte den 1ste september, tilligemed hans styrmand, ved at lade dem fire ned forud fra fangeskibet, og blev ført til land ved Gothenberg af en liden svendsk baad som de havde bestilt om gestern kl 9. Deponent og hans styrmand Hans Tønnesen, Svend Torgersen og Ole Olsen, der ligeleedes rømte, og nu ere her nærværende, forblev i Gothenberg i skjule indtil den 3de september, da de fik anledning at komme med en svensk baad til nordenfor Strømstad, hvor de ankom i gaar morges. Der kjøbte de en gammel baad og dermed er her ankommet i dag.«i samme forhør hedder det videre:»paa nedreisen og strax man havde ankret ved Klitmøller, kom en engelsk slup-of-wahr eller en fregatt seilende efter skonnerten, og satte 2 baade ud for at ville taget saavel deponents som de øvrige 4 skonnerter og en slup der laae, og alle tilhørde ProvideringsCommisionen. Og da dep, ikke kunde komme til at skyde fra den skonnert han førde, fordie at de øvrige fahrtøyer laae i veyen, lod han bringe sit om

10 /06/11 12:07 Side 72 bord havende skyds, bestaaende af 1 liden 3 pundig canon og 1 haubitz om bord i den yderste skonnert No. 53 fra Risøer hvorfra saavel dep, som skipper Ellersen, der førde skonnert No. 53 skjød efter de 2de baade der blev sendt fra fregatten, og jagede dem tilbage. Canonaden fra fregatten og skonnerten varede fra kl. 10 til kl 2 1 /2 eftermiddag, hvorved deponents skydts, som var medgivet fra Christiansand, formestendel blev tilintetgjort og fikk ende. Dette passerede den 25 july. Fregatten, efterat have skudt en deel kugler i land, seilede til søes. Der blev ingen mennesker beskadiget under affæren.«før Anders og hans mandskab blev taget til fange på hjemrejsen fra Vigsø, var der ifølge forklaringen sket følgende:»paa overreisen fra Wixøe, og førende dep, blev taget, kastede dep, over bord forind de 3de postsække, der blev fastgjort ved varp-ankeret, med samt mantel og taxel hævet i søen, som canonen, haubitzen, gevæhrer og alt til forladninger, saa at intet deraf blev de engelske til pris, uden skibet og kornladningen, hvilket anledigede at dep, og hans styrmand ei beholdt mer end de usle klæder de havde med sig.«nu går der et par år, før man igen finder Anders Osmundsen nævnt i offentlige papirer, men der er ingen grund til at tro, at han sad uvirksom hjemme på Kåløy. Før vi går ind i de nye eskapader, han bliver involveret i, ser vi lidt på forhistorien til»provideringsskonert nr. 40«, som han overtager og fører helt til krigens slutning i 1814:»Skipper Even Christensen, der førte prov. skon. No 40 gikk fra Fredriksvern den 20. april 1811 bestemt for Fladestrand i ballast, men ble den 21de om morgenene kl 5 2 mil av Skagen tatt av»hero«og den 22de innbrakt til Kongshavn om kvelden den 24 kom inn nok en kutter og de ble liggende til den 25de kl. 3 da tre danske (vel norske) kanonbåter kom inn og attakerte begge kutterene, hvoretter begge straks kappet sine ankertau og gikk seil.«christensen var om bord på»hero«og fik ordre til at gå ned i det forreste lastrum. Kutterne havde 10 karronader og 30 mands besætning, hvoraf ti før angrebet blev taget op af nordmændene i en rekognosceringsbåd.»hero«blev ramt under vandlinien, sådan at den måtte holde tre pumper i gang; den blev også meget beskadiget i riggen og mistede bovsprydet. Derefter undslap de norske provideringsskonerter, og No. 40 kunne igen gå ind i dansk norsk tjeneste. I skibsprotokol II, provideringskommissionen , bd. 49, kan vi følge No. 40 i den videre sejlads, idet Anders Osmundsen står opført som skipper og fører af regnskaberne fra 20. maj. Men før vi helt går over til Anders Osmundsens videre færd, så er der en post i regnskaberne på 500,13 Rd., som henviser til»august 26 pr. Omk.Cto Indgivet sit Regnskab for en Tour til Jylland paa hvilket Skibet blev taget men senere recapret, hvorefter Udgivt. Beløbe 500,13 Rd.«Regnskaberne viser, at det for det meste er fragtture mellem norske byer fra Oslo i øst til Bergen i vest, men med enkelte ture til Nordjylland, og det er nu, vi kommer ind på den overfart, som er omtalt i folkeminderne i begyndelsen af denne artikel. Anders Osmundsen var på hjemtur fra Vigsø, da han blev overrasket af en fregat, som satte efter ham. Vi lader chefen for Arendalske Afdeling af Kanonflotillen, kaptajnløjtnant Dietrichson fortælle videre i sin rapport fra Rævesand den 28. november 1811:»Paa reisen til Christiansand, har havt en liden Fægtning, da jeg hørte Skud vestenfor. Den (fregatten) styrede derpaa østerefter med Force af Seil og jagede efter en Provideringsskonnert, som kom fra Søen og var da omtrent 1 a 1 1 /2 Mil fra Land tværs af Tromø Kirke. Vinden vestlig, stiv Kuling og høi sø. Skonner

11 /06/11 12:07 Side 73 ten satte til hvad trekke kunde, og med godt fulde Seil holdt in paa Tromøen, men desuagtet halte Fregatten stærkt ind paa den, saaledes at den saa sig nødsaget til at sette paa Land paa Spornæs ved Tromø Kirke, og da var Fregatten den saa nær, at Kuglerne gikk over den. Fregatten sendte derpaa en Baad ind mod Landet, imidlertid søgte Kanonjollerne ud fra Mærdøs østre Gab, saalangt den høye søe vilde tillade, og ved et Skudd, som blev givet fra Kanonjollen Thygesen No 1, som var noget i Forveien heiste Fregatten Signal paa tvende Toppe, Hvorpaa Baaden strax søgte tilbage til den uden at have opnaaed sin Hensigt... Den landsatte Provideringsskonnert, ført av Skipper Anders Osmundsen, kommer fra Wixø med halv ladning af Kornvarer. Jeg sendte strax Mandskab til dens Hjælp for at faa den af.«fregatten, som forfulgte Anders Osmundsen, var»venus«. Det ser imidlertid ud til, at»venus«oprindeligt var den dansk/norske 44 kanoners fregat»venus«, bygget 1805 og taget af englænderne ved angrebet på København i Det kan se ud, som den først blev omdøbt til»levant«for så at få sit oprindelige navn tilbage. Den blev solgt i I Royal Navy står det at læse, at»venus«under Captain Mc Kenzie K sejlede fra Cromarty 13. november 1811, passerede Neset (Lindesnes) i 20 sømils afstand og krydsede i Skagerrak til 1. december, da den ankrede på Vinga efter at have taget ni engelske krigsfanger om bord fra et norsk kartelskib, som var på vej dertil. Videre hedder det:»om eftermiddagen 27. november 1811 beskøt den en kaper under land i nærheten av Merdøy med Kanoner og geværsalver. Det blev derpå sendt inn 2 væbnede båter for å ødelegge eller ta den. Men dette måtte oppgis da der kom flere kanonbåter ut og åpnet ild mot fregatten, dog uten å gjøre noen skade.«anders undslap endnu en gang og fortsatte med at sejle for provideringskommissionen. Efter tabet af den danske flåde i 1807 blev der anlagt et net af batterier langs kysterne. Ved Vigsø blev der bygget ikke færre end fem i På tegningen ses batteri nr. 4, som var forsynet med en 18pundig kanon. Ammunitionen var dels i en kasse ved batteriet og dels i en jordhytte noget fra batteriet. Den 28. januar 1812 står der at læse:»anders Osmundsen af Kollesund, Skipper førende den norske Providerings skonnert No. 40. Er Udnævnt til Dannebrogsmand den 28. Januari Dekoratjonen er tilsendt Generalmajor v. Bulow den 10 februar s. A. Har aflagt skrivtlig Eed den 16 Maj 1812.«Da krigen var ovre og sejladsen for provideringskommissionen var afsluttet, købte Anders Osmundsen»Anne Golene«, en slup på 3 kommércelæster, bygget i Mandal 1815 for Johannes Osmundsen Spangreids regning, men allerede året efter blev den solgt til Anders Osmundsen, som var reder og fører. Han fortsatte sejladsen til Danmark, som han tidligere havde praktiseret. Men i skibslisterne ser det ud til, at»anna Golene«forliste på den jyske kyst Samme år anskaffede han sig et nyt fartøj»haabets Anker«, slup på

12 /06/11 12:07 Side 74 3,5 kommércelæster, bygget i Harkmark. Fortsat står Anders Osmundsen som ejer og fører frem til, han forliser på en hjemrejse fra Danmark i 1826, med tab af hele mandskabet: Anders Osmundsen, Kaaløsund, Ole Wilhelm Andersen, Kaaløsund og Sven Thoresen, Roe. Som følge af forliset kommer Kåløy på auktion, og hans kone Elen sælger sin part, men da den anden søn også dør i 1833 mister hun alt og kommer på legd, det vil sige, at hun bor en vis tid på forskellige gårde. Det siges, at hun fra tid til anden tog sig en tur ud på højen for at se mod Kåløy og mindes de lykkelige dage. I forbindelse med en sådan tur fandt de hende død i udmarken mellem Osnes og Kvistedal. Herefter går Kåløy ind i en anonym tid med skiftende ejere, før der i 1843 kommer en ny»danmarksfarer«, Tønnes Tønnesen, som på ny genopbygger gården og opkøber flere omkringliggende øer. Han sejler for det meste på Limfjorden til garverierne med leverancer af egebark, men også med materialer, som bliver leveret i samme område, blandt andet Thisted. Men hans historie må vi have til gode, da det vil føre for vidt i denne omgang. Men som vi kan se, så var der ikke stor afstand mellem succes og fallit for dem, som tjente til livets ophold ved og på havet. Uddrag af Henrik Ibsens digt om Terje Vigen: Så lakked og led det til krigens år i attenhundred og ni. Endnu går sagn om de trængselskår, som folk da stedtes i. Engelske krydsere stængte hver havn, i landet var misvækst og nød, den fattige sultede, den rige led savn, to kraftige arme var til ingen gavn, for døren stod sot og død. Oskar Kaaløy Født Historieinteresseret bådebygger med søfart og fiskeri som særlige interesseområder. Kilder Berge, A.: Listerlandets kystværn og kaperfart Tønsberg Fuglevik, Laurtis: Innsamlede folketraditjoner 1880 årene. Larsen, N. A.: Fra krigens tid Bidrag til den norske marines historie. Christiania Kaaløy, Oskar: Kåløy en kystgårds utvikling. Mellomfagsoppgave i historie Norge Riksarkivet: Justisprotokoll , fol 257b 259a. Norge Riksarkivet: Skipperbok II, Provideringskommisjonen , bd 49. Norge Statsarkivet: Gårdsarkiv dep 933 ff. Olafsen T. K., Kommandørkaptein: Justitsen og sjøfolks innsats i Marinebiblioteket. København KRH. A. II. A Ordenskapitelet: Danebrogsmænd, Christian VIII s palæ, Amalienborg. Slettan, Bjørn: Konsulent ved oversetting av eldre dokumenter. Tønnesen, Jon N.: Kaperfart og skipsfart J. W. Cappelens Forlag

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt,

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt, Strandinger Efter godt og vel to år på kysten indsender Heering en ansøgning om orlov, da det er ham»magtpaaliggende i Familieanliggende at foretage en Rejse til Fyn.«124 Emilie er gravid igen og er rejst

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet.

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet. SYNOPSIS Året er 1619. Den danske konge, Kong Christian IV, og det nydannede Ostindiske Handelskompagni har blot én enkelt ekspedition bag sig. En ekspedition ledet af Ove Gjedde, som ikke har givet livstegn

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag 2015 kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til trinitatis søndag 2015 kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til trinitatis søndag 2015 kl. 10.00 i Engesvang 403 - denne er dagen 1 - Guds menighed 356 - Almagts Gud 492 - Guds igenfødte 400 v. 2 - fra Så vældigt det mødte 11 - Nu takker alle Gud Der

Læs mere

Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer

Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi: Her er 5 saftige bidder fra 800 år gamle sagaer I middelalderens sagaer om danskernes vikingeliv kan du både finde en heftig scorereplik, en kur mod alderdom

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus.

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus. Dagbogsbladene De følgende sider printes på groft karduspapir, som efterfølgende krølles sammen og lægges i en balje med en blanding af vand, kaffegrums, soja, cola eller lignende. Når papiret har ligget

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere