Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003"

Transkript

1 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

2 Indhold Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i Online-sikkerhed for børn 15 Kampen mod seksuelle overgreb på børn - andre aktiviteter Red Barnets hotline-abejde er støttet af Socialministeriet og EU Kommisionens handlingsplan for sikrere brug af internettet Grafi sk produktion: Westring grafi sk, Kenneth Johansen Tryk: Saloprint Red Barnet Rosenørns Alle Kbh. V T:

3 Pornografi med børn på internettet Baggrund Red Barnets arbejde mod seksuelt misbrug Seksuelle overgreb er nogle af de værste forbrydelser, som børn kan udsættes for. Tillidsbruddene, magtanvendelsen og de fysiske overgreb giver børnene ar på sjælen resten af livet. Denne årsrapport beskriver det arbejde, som Red Barnets internet-hotline udfører for at bekæmpe den stærkt stigende udbredelse af pornografi med børn på internettet, samt dele af det øvrige arbejde, som Red Barnet udfører for at bekæmpe seksuelle overgreb på børn i det hele taget. Red Barnet har en velbegrundet frygt for, at udbredelsen af pornografi med børn på internettet i alvorlig grad har øget truslen mod børnene. Digital teknik gør det lettere både at producere og at distribuere billedmateriale med børn, som har til formål at stimulere voksne seksuelt, og ethvert sådant materiale er udtryk for, at der er begået en forbrydelse mod et barn. Red Barnets internet-hotline mod pornografi med børn blev oprettet i 1998 og kan findes på hjemmesiden hvor enhver anonymt kan anmelde pornografi med børn, som er fundet på internettet. Endelig er der konventionens artikel 35 om statens forpligtelse til med alle midler at forhindre bortførelse og handel med børn. Hvad er pornografi med børn? Pornografi med børn er billedmateriale med seksuelle overgreb på børn og har som formål at tilfredsstille mennesker, hvis seksuelle interesse retter sig mod børn. Materiale med børn under 18 år, som deltager i samleje eller anden direkte seksuel aktivitet enten med egen krop, med en voksen, et andet barn eller et dyr, er ulovligt i Danmark. Indholdet i det ulovlige billedmateriale kan variere meget: Fra grove billeder med seksuelle overgreb og voldtægter til billeder uden voksne, hvor børnenes kønsorganer er synlige. Erotisk materiale, hvor børn er blevet instrueret i at posere helt eller delvist afklædt, men som ikke viser nogen konkret seksuel handling, betegnes erotika med børn og er ikke ulovligt i Danmark. Grundlaget for alt Red Barnets arbejde er FNs Konvention om Barnets Rettigheder. Begreberne Tre artikler i konventionen relaterer sig til seksuelle overgreb: Artikel 19 handler om beskyttelse mod mishandling, hvor staten er forpligtet til at beskytte barnet mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre og til at forebygge alle former for mishandling og at afhjælpe deres virkninger, når de er sket. Artikel 34 drejer sig specifikt om seksuel udnyttelse og fastslår, at barnet har ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling, herunder prostitution og medvirken i pornografi. Red Barnet har valgt at bruge begrebet seksuelle overgreb som en fællesbetegnelse for seksuelle handlinger, som også kunne kaldes krænkelser, udnyttelse, misbrug eller voldtægt. Red Barnet har desuden valgt at bruge fællesbetegnelsen krænker for den, der involverer barnet i seksuelle handlinger, der falder inden for ovenstående definition. Krænker dækker altså over de mennesker, der blandt andet bliver kaldt blottere, brugere af pornografi med børn eller voldtægtsmænd. Red Barnet har ligeledes valgt at benytte sig af udtrykket pornografi med børn. Egentlig ville det mest præcise udtryk være billeder af seksuelle overgreb på børn, men 3

4 på grund af den manglende mundrethed ville det være upraktisk. I straffelovens paragraf kaldes fænomenet børneporno, men Red Barnet er modstander af dette udtryk, fordi det nemt kunne tolkes som porno for børn. Der findes børnesange og børneslik, men ikke børneporno. Udtrykket pornografi med børn, som vi altså har valgt at bruge, er dog heller ikke helt uproblematisk, idet ordet pornografi beskriver noget lovligt, hvor pornografi med børn naturligvis ikke er lovligt. Kameraet og konsekvenserne for ofret Det er kompliceret at adskille de forskellige konsekvenser, det har for et barn at blive udsat for seksuelle overgreb, at blive fotograferet samtidig og at være bevidst om materialets distribution - for eksempel på internettet: Der er konsekvensen af de seksuelle overgreb som sådan, der er konsekvensen af at blive fotograferet som et offer for seksuelle overgreb, og der er konsekvensen af, at barnet ved, at materialet vil blive distribueret til andre mennesker Med hensyn til selve misbruget er det grundigt dokumenteret, at mennesker kan påføres store skader, hvis de udsættes for seksuelle overgreb som børn. Med hensyn til fotograferingen viser forskning, at det er sværere for barnet at sige stop, men også, at barnet frygter, at andre vil tro, at det har deltaget frivilligt - for eksempel fordi barnet har smilet efter ordre. Desuden plejer børn i terapi at tale om de groveste elementer i et seksuelt misbrug til sidst, og det er tydeligt, at børn venter længe med at tale om tilstedeværelsen af et kamera, mens overgrebene foregår. Det peger på, at optagelsen af overgrebene på film er meget smertelig og ydmygende for ofret. Det er vanskeligt at skelne imellem konsekvenserne for ofret af selve overgrebet, og det at overgrebet bliver filmet. Men ny forskning har vist, at filmningen i sig selv, når den kommer oven i de seksuelle overgreb, kan forstærke symptomerne fra overgrebene. Med hensyn til barnets bevidsthed om, at materialet bliver distribueret til andre mennesker, kan følgende slås fast: Det er langt vanskeligere at hjælpe barnet efter et misbrug, når barnet ved, at materialet er digitalt og kan være i en computer, hvor det kan udveksles med andre computere og sendes ud over internettet. Det er hermed blevet offentligt tilgængeligt for enhver, der ønsker at se det, eller det kan dukke op på naboens eller skolens computer eller på en af de utallige hjemmesider, hvor brugere kan betale for at se det. Et offer fortalte, at han var bange, hver gang der kom post, fordi han frygtede, at billederne ville være i posten, og at hans mor ville se dem. Desuden er der en risiko for, at børn, der er blevet filmet eller fotograferet, muligvis vil kunne identificeres også som voksne. Politimyndigheder i Europa indsamler ulovligt materiale fra internettet i databaser, og Den Europæiske Kommission støtter et projekt, der skal afklare, om det er muligt at oprette en international database med pornografi med børn fra internettet og andre steder. Ideen er at få et redskab, der vil gøre det lettere at identificere både ofre og mistænkte. Man kan med god ret se fordele i dette forehavende. Der er ingen tvivl om, at centrale databaser er nyttige med hensyn til at identificere ofrene for pornografi med børn. Men samtidig forudser Red Barnet, at materialet vil blive kopieret mange gange. Kopieringen kan udgøre et problem for ofrene, som jo grundlæggende ikke ønsker, at billederne spredes. Red Barnet mener, at det vil være nødvendigt at have strenge procedurer med hensyn til håndteringen af indholdet i disse store databaser. Der skal tages størst mulige hensyn til ofrene, således at man ikke risikerer, at de bliver gjort til ofre endnu en gang. De strenge procedurer må i sagens natur også gælde for hotlines. Disse procedurer er på plads hos Red Barnet. 4

5 I øvrigt opretter vi ikke databaser over billedmateriale, og vi opbevarer heller ikke materiale på anden vis. Billedernes betydning for krænkeren For mennesker, der har en seksuel interesse i børn, kan internettet spille en betydningsfuld rolle ved at medvirke til at retfærdiggøre deres engagement i billedmateriale med seksuel udnyttelse af børn. Vi mangler endnu tilstrækkelig viden og forskning om de seksuelle krænkeres adfærdsmønstre og deres brug af internettet. Men vi ved allerede nu, at internettets muligheder for at skaffe materialer, kontakter og deltagelse i netværk kan være en væsentlig faktor i den potentielle krænkers vej til at overvinde moralske og etiske barrierer og begå overgreb mod børn. Mange voksne med seksuel interesse i børn har store samlinger af billeder og video knyttet til deres særlige seksuelle fantasier og aktiviteter. Materialet tjener mange formål for disse mennesker: Som hjælp til seksuel ophidselse og tilfredsstillelse, som bekræftelse på, at adfærden deles af andre og derfor er normal, til at forføre børn og nedbryde deres modstand, når den voksne med seksuel interesse i børn forsøger at overtale børnene til at indgå i seksuelle aktiviteter, til at presse børnene til at tie om misbruget, til at fastholde minderne om barnet i den alder, som den voksne med denne interesse foretrækker, til udveksling med andre med samme interesse, for at skabe tillid og kammerateri til andre voksne med seksuel interesse i børn, som en vare til at bytte sig til andre børnepornobilleder hos andre ligesindede og som en vare, der kan sælges og indbringe penge Ovenstående viser, at det ikke kun er pædofile krænkere, der misbruger nettet til at finde ulovligt materiale, men også andre typer af voksne med seksuelle interesser i børn. Tre typer internet-misbrugere: Mennesker, der ser på pornografi med børn, opdeles ofte i tre grupper. Alle bidrager til at øge efterspørgslen efter pornografi med børn og erotika med børn: Der er mennesker, som søger efter ulovligt materiale af nysgerrighed, og som ikke har seksuelle præferencer for børn, der er samlere med seksuelle interesser i børn, herunder pædofile, som søger at komme med i udvekslingsnetværk og ofte har store billedsamlinger, og der er voksne og pædofile, som er potentielle krænkere og søger at deltage i lukkede grupper, hvor pornografi med børn udveksles. Stigende omfang Det er ikke muligt at udarbejde statistikker over, hvor meget pornografi med børn, der eksisterer på internettet. Men for Red Barnet er der ingen tvivl om, at mængden er stigende. Og digital teknik og internettets muligheder for at sprede billeder og film til et meget stort antal brugere på kort tid betyder ikke alene, at materialet bliver mere udbredt, men også at efterspørgslen øges. Tidligere har det meste materiale, som Red Barnet har fået kendskab til, været fremstillet af private i hjemmet eller på turistrejser. Men andelen af kommercielt materiale er steget i de senere år, og det produceres og markedsføres systematisk af virksomheder med millionindtægter. Der har i 2003 været en lang række sager i udlandet, hvilket skyldes, at politiet generelt har fået flere ressourcer. En del af sagerne har drejet sig om kommercielle hjemmesider. Her viser det øverste lag billeder, hvor producenterne har fået børn til at posere på en måde, som ikke falder ind under lovgivningen (såkaldt erotika med børn). Men mod betaling kan internetbrugere få 5

6 adgang til ulovligt og langt grovere materiale. I øvrigt har en stor mængde ulovligt materiale vist sig at være placeret på russiske servere, hvilket illustrerer problemets internationale karakter: Når der bruges flere ressourcer på bekæmpelse i andre lande, flyttes materialet til et sted som Rusland, hvor det på grund af organiseret kriminalitet og korruption er lettere at drive en forretning med ulovligt materiale. Derfor er bekæmpelse af pornografi med børn et spørgsmål om lovgivning og ressourcer i alle lande. Operation Marcy Et af verdens største netværk af mennesker med seksuel interesse i børn blev afsløret, da op imod 1500 tyske politibetjente i september 2003 gjorde en gigantisk fangst: 745 computere, CD-ROM er, 8300 disketter og 5800 videoer. Omkring 530 mistænkte blev kort efter afhørt - deriblandt præster, lærere og politifolk internet-brugere fra 166 lande, som alle havde byttet ulovlige billeder, var involveret. En fælles indsats fra tysk politi og Interpol, som havde arbejdet på sagen i et helt år, førte til, at politiet fandt 38 netværk, hvor der blev byttet billeder med seksuelle overgreb på børn. Netværkene strakte sig fra USA til Sydamerika og fra Saudiarabien til Australien. De mennesker, der var brugere af materialet, kom fra alle sociale lag og aldersgrupper, og mange af dem arbejdede med børn på en eller anden måde. Størstedelen af materialet var billeder med børn fra fattige lande. Efterforskningen begyndte i juli 2002, da politiet ransagede en 26-årig mands lejlighed i Magdeburg. På hans computer opdagede de adresser på 1000 børnopornografiske handelspartnere, og retten i den østtyske by Halle beordrede en internet-udbyder til at aflevere beviser mod de mistænkte - deriblandt adresser. Internettets betydning for overgreb og grænser På internettet er der et utal af muligheder for pædofile og andre for at få adgang til pornografi med børn, samt for at de kan skaffe sig kontakter og deltage i netværk. Dette har en særlig betydning. Ud over at blive brugt til seksuel tilfredsstillelse er materialet også en vare, der udveksles med andre på internettet. Desuden bruges pornografi med børn til at nedbryde børns modstand i konkrete overgrebssituationer og til at true børnene til tavshed efter et overgreb. Idet materialet er blevet lettere tilgængeligt på grund af internettet, er der også en større risiko for, at der udvikler sig en stigende accept af eller tilvænning til pornografi med børn. Den lette adgang til materialet og til fællesskaber gennem chat-rum og nyhedsgrupper kan skabe en større tolerance. Det mindsker brugerens fornemmelse af at gøre noget forkert eller ulovligt og kan muligvis få børn eller unge, som er søgende og usikre på deres egne seksuelle grænser og behov, til at tro, at det er en normal beskæftigelse at se på pornografi med børn, og at børnene ikke tager skade. Men det er hævet over enhver tvivl, at børnene bliver skadet. Derfor er det uhyre vigtigt at trække grænserne op. 6

7 Lovgivning Ny lovgivning I løbet af det sidste par år har en række internationale tiltag med relation til børns rettigheder betydet, at dansk lovgivning er blevet ændret. 18. januar 2002 trådte den Frivillige Protokol om Salg af Børn i kraft. Protokollen er et tillæg til FNs Konvention om Barnets Rettigheder. Det er den første aftale, der tager sig alvorligt af problemet med seksuel udnyttelse af børn i de former, som er mest kendte: Salg, prostitution og pornografi. Protokollen tvinger de underskrivende lande til at medtage pornografi med børn i deres straffelove, uanset om sådanne forbrydelser kun er forsøgt eller rent faktisk er begået, uanset om de er begået på nationalt eller internationalt plan, og uanset om de er begået af et enkelt individ eller af en organiseret gruppe. Under alle omstændigheder skal passende straffe og sanktioner være på plads. Et andet vigtigt initiativ på internationalt plan er Europarådets konvention The Convention of Cyber Crime om kriminalitet på internettet. Det er den første internationale aftale, der handler om kriminalitet begået ved hjælp af computernetværk - særligt med hensyn til pornografi med børn. Konventionen forpligter de underskrivende lande til at gøre det kriminelt at distribuere pornografi med børn ved hjælp af computere og at lagre denne slags materiale på en computer. På baggrund af de to første tiltag vedtog EUs Minister råd i efteråret 2002 en rammeafgørelse, som giver EU-landene fælles minimumsregler. Den nye EUlovgivning har betydet en stramning af dansk lovgivning, som trådte i kraft i Ændringerne betyder blandt andet, at: Strafferammen for udbredelse af film og billeder med seksuelle overgreb på børn er hævet fra to til seks års fængsel Strafferammen for besiddelse af pornografi med børn er hævet fra seks måneder til et år Red Barnet bifalder det signal, som sendes ved hjælp af de udvidede strafferammer, da der er tale om forbrydelser med alvorlige konsekvenser for ofrene. Men samtidig mener Red Barnet, at det er nødvendigt med bedre rådgivnings- og behandlingsmuligheder til krænkere og potentielle krænkere. En opprioritering af dette er et effektivt middel til forebyggelse. Den fælles europæiske lovgivning er efter Red Barnets opfattelse et fremskridt. Men Red Barnet peger stadig på, at lovgivningen også bør kriminalisere kommerciel produktion og udbredelse af erotika med børn, fordi det er krænkende for børn. Ideen om, at krænkere ved at se på både pornografi med børn og erotika med børn får afløb for deres tilbøjeligheder og derfor sandsynligvis ikke begår seksuelle overgreb på børn, er en myte. Snarere forholder det sig omvendt. Straffelovens 235 Stk 1. Den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. Grænsen for, hvornår en person er beskyttet af forbuddet, er hævet fra 15 til 18 år Fiktivt materiale, der fremtræder på samme måde som fotografier, er nu omfattet af forbuddet Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. 7

8 Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen. Tidligere var børn defineret som personer under 15 år, men EU-lovgivning har ændret dette til 18. Overordnet ulovliggør den såkaldte børneporno-paragraf billed-, film- og videomateriale, der afbilder børn under 18 år i en situation, hvor der foregår konkrete, seksuelle handlinger. Sådan behandles anmeldelser til Red Barnets hotline Anmeldelse sendes til Red Barnet via formular på Anmelder får et automatisk svar, der bekræfter modtagelse af informationer Hotline-medarbejdere vurderer anmeldelsen og sporer materialets oprindelsesland Betalingssider med krænkende billeder af børn Andet materiale Information videresendes til VISA International Ulovligt materiale Information om ulovligt materiale videresendes... Ingen videre behandling af anmeldelse Materiale på server i lande, hvor Red Barnet samarbejder med hotline Videresendelse til hotline i andet land Materiale med forbindelse til Danmark eller materiale beliggende på server i et land, hvor Red Barnet ikke har samarbejde med hotline Videresendelse til Rigspolitiet 8

9 Hotlinens aktiviteter i 2003 Anmeldested på nettet På hjemmesiden kan internetbrugere indberette, hvis de har fundet seksuelle billeder af børn på internettet. På hjemmesiden findes også uddybende information om seksuelt misbrug af børn samt en liste med adresser, hvor børn og voksne kan få hjælp, hvis de har brug for at tale med nogen om et seksuelt overgreb. Ud over anmeldelserne er der jævnligt mennesker, der henvender sig til Red Barnets hotline, fordi de ønsker rådgivning om, hvordan de skal forholde sig til pornografi med børn, som de har opdaget på familiens eller skolens computer. I efteråret 2003 blev Red Barnets hotline evalueret med et meget positivt resultat. Det blev nævnt, at Red Barnets hotline har tjent som inspiration til hotlines i andre lande, og at driften af hotlinen uden problemer lever op til professionelle krav. I 2002 og 2003 modtog hotlinen så mange som i alt anmeldelser blev videresendt til den amerikanske Cybertipline, som er den hotline i verden, der modtager flest anmeldelser. Behandling af anmeldelser Arbejdet med anmeldelser foregår i tæt samarbejde med Rigspolitiets IT-støtteenhed og følger klare procedurer, hvor alle indkomne anmeldelser bliver grundigt sagsbehandlet. Oplysninger fra tidligere anmeldelser er tilgængelige for internet-hotlinens tre medarbejdere, som ved en sagsbehandling for eksempel kan undersøge, om en given internetside allerede er anmeldt. Hotlinen modtager og opbevarer ikke ulovlige billeder eller film. Typen af indhold i anmeldelserne bliver kategoriseret, og materialet spores så langt som muligt for at afgøre, hvilket firma der fysisk har det liggende, og i hvilket land, firmaet har sin hovedadresse. I de tilfælde, hvor der er tale om ulov ligt materiale, sendes information videre til Rigspolitiet i Dan mark eller til hotlines i de lande, hvor billederne findes, og hvor Red Barnet samtidig har et samarbejde med en hotline. Den direkte videresendelse af oplysninger til hotlines giver det danske politi mulighed for at koncenterere deres efterforskning om ulovligt materiale, som er placeret i Danmark. Anmeldelser - trends i 2003 I 2003 modtog Red Barnets internet-hotline 4684 anmeldelser, hvilket er et fald i forhold til 2002, hvor antallet var Der er ikke et entydigt svar på dette fald, men antallet af anmeldelser hænger ofte sammen med antallet af sager, som offentligheden får kendskab til. 25 % viste sig at handle om ulovlige billeder eller film med seksuelle overgreb på børn. Disse blev kanaliseret videre til politiet eller til hotlines i andre lande. Omkring 10 % drejede sig om såkaldt erotika med børn, der som nævnt ikke er ulovligt i Danmark, men 54 ud af 483 anmeldelser af erotika med børn blev videregivet til VISA. De resterende omtrent 65 % havde ikke et indhold, der gav grund til videresendelse. De drejede sig om anmeldelser af pornografi med børn, hvor siderne var blevet fjernet eller lukket ned af myndigheder, eller de drejede sig om sider med modeller over 18 år. Det danske politi fik tilsendt i alt 239 anmeldelser i 2003, og 645 blev af Red Barnet videresendt til det europæiske netværk af hotlines, INHOPE. Næsten halvdelen af det anmeldte materiale stammede tilsyneladende fra USA og 11 % fra Rusland. 4,2 % var fra Danmark, 6,7 % fra EU-lande, 17,2 % var fra Brasilien, Sydkorea eller andre steder, mens 12,1 % ikke kunne identificeres. Red Barnet samarbejder med VISA International, hvis politik det er ikke at medvirke til pengeoverførsler i forbindelse med pornografi med børn og erotika med 9

10 børn. Red Barnet sender oplysninger til VISA om kommercielle hjemmesider, der udbyder materialet, og hvor man kan betale med VISA-kort. Der er sket et fald i anmeldelserne til VISA fra 18 % i 2002 til 5,6 %, hvilket skyldes, at de kriminelle, der tilbyder pornografi med børn og erotika med børn, har ændret deres betalingsprocedurer. De har indsat et led, som betyder, at brugerne ikke betaler direkte med kort på siden og derfor skal benytte sig af anonyme betalingssider. Der var en svag stigning i det allerede høje antal anmeldelser af uønskede s, således at de udgjorde 12,5 % i 2003 mod 11 % i Anmeldelserne til Red Barnets hotline i 2003 fordelte sig således: 100 % svarer til 4684 Fildelingsprogrammer: 1,5 % s: 12,5 % Nyhedsgrupper: 2,3 % Chat: 0,2 % Andet: 2,6 % Hjemmesider (www-adresser): 80,9 % Fordeling efter anmeldelsernes karakter: Ulovligt materiale: 25,1 % Erotika med børn: 10,3 % Ikke adgang: 29,6 % Links: 9,1 % Andet: 25,9 % Fordeling af videresendte anmeldelser Rigspolitiet: 25 % VISA: 6 % Internetudbydere: 2 % Hotlines: 67 % 10

11 Samarbejde med internetbranchen På opfordring af Red Barnet indledte en række internetudbydere i foråret et samarbejde, hvor de diskuterer ulovligt og anstødeligt indhold med myndighederne. Kredsen holder møde en gang i kvartalet og har nu også iværksat et samarbejde om blokering af nyhedsgrupper, hvor der løbende er ulovligt materiale. Rigspolitiet og Red Barnet er med som observatører på udbydernes møder, og Red Barnet glæder sig over, at der nu er sat et samarbejde i gang, hvor både internetbranchen og politiet deltager. Internationalt samarbejde På grund af internettets globale karakter skal kampen mod internetkriminalitet også føres globalt for at opnå resultater. Dette gælder både Europols og Interpols efterforskning, men det gælder også hotline-arbejdet. Siden midten af 1990 erne er der sideløbende med politiets anmeldesteder oprettet internethotlines mod ulovlig brug af internettet i de fleste EU-lande samt USA, Australien, Canada, Sydkorea, Taiwan, Brasilien og flere andre lande. Et voksende antal hotlines er organiseret i det verdensompændende netværk INHOPE, Internet Hotline Providers in Europe. Netværket modtager støtte fra Den Europæiske Kommissions Safer Internet Action Plan og havde i 2003 medlemmer i både Europa, USA, Australien og Korea. Red Barnet deltager aktivt i INHOPEs arbejde for at udvikle fælles standarder for udveksling af information mellem hotlines og for at oprette nye hotlines i andre lande. INHOPE holdt i november 2003 en international konference, Internet 2004: Safe or just safer? Her var folk fra hele verden samlet for at diskutere de nyeste perspektiver for ulovligt indhold på internettet. INHOPE-netværket drejer sig også om konkret udveksling af viden mellem hotlinemedarbejdere. I foråret havde Red Barnets hotline besøg fra den islandske og belgiske hotline og lavede praktisk medarbejdertræning. Konferencer og seminarer er ligeledes en del af det internationale samarbejde. I begyndelsen af året deltog Red Barnet i en international konference i London, Combatting Child Abuse on the Internet and International Response om online-sikkerhed for børn, hvor Red Barnet bidrog med et indlæg om nødvendigheden af samarbejde mellem hotlines og politi. Repræsentanter fra den britiske regering, politi fra en række af verdens lande samt en række humanitære organisationer deltog i konferencen. I 2003 videreførte Red Barnet samarbejdet med kreditkortudbyderen VISA International vedrørende erotiske billeder og film med børn. Som vi tidligere har pointeret, mener vi, at også dette materiale udgør alvorlige krænkelser af børn, selv om det ifølge straffeloven ikke er forbudt. Som nævnt har VISA udarbejdet et sæt etiske regler om, at de ikke vil medvirke til pengeoverførsler i forbindelse med hverken pornografi med børn eller erotika med børn. Siden begyndelsen af 2002 har Red Barnets hotline sendt oplysninger til VISA om kommercielle hjemmesider, der udbyder det pågældende materiale, og hvor betalingen kan ske med VISA-kort. VISA har lukket for utallige hjemmesider verden over, men alligevel finder den kommercielle produktion stadig sted, og nye hjemmesider dukker ustandseligt op. Samarbejde i det Internationale Red Barnet Red Barnet-organisationerne i de forskellige lande, hvor vi har afdelinger, arbejder på mange områder tæt sammen om bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. Således har Red Barnets hotline et nært samarbejde med de organisationer i det Internationale Red Barnet, der driver hotlines mod pornografi med børn. 11

12 Hotlinen arbejder sammen med de finske, islandske, svenske, norske og italienske hotlines - dels om de rent praktiske forhold omkring det at drive en hotline - men også om at finde ud af, hvordan Red Barnet-organisationerne kan styrke vores særlige perspektiv på børnerettigheder i arbejdet mod pornografi med børn og seksuelle overgreb på børn. I sommeren 2003 lancerede de europæiske Red Barnet-organisationer en rapport, som fremlagde deres holdninger og anbefalinger med hensyn til bekæmpelsen af pornografi med børn og internettets rolle som medie for dette materiale. Rapporten indeholder anbefalinger til nationale regeringer, myndigheder, internetudbydere og NGO er så som Red Barnet. Den danske afdeling af Red Barnet var stærkt involveret i udarbejdelsen af rapporten. De europæiske Red Barnet-organisationer anbefaler blandt andet de nationale regeringer, at: De skal sørge for, at flere ressourcer er til rådighed for politiet og de sociale myndigheder. Formålet er, at de, der rent praktisk arbejder med børn, kan blive uddannet til at undersøge mulige forbindelser til produktion af pornografi med børn, når de har at gøre med sager om seksuelt misbrug, De bør bevilge penge til forskning i, hvordan ofre for pornografi med børn reagerer, og hvordan de kan behandles. Desuden bør de nationale regeringer tage i betragtning, at der kan være et særligt trauma forbundet med selve filmningen eller fotograferingen af misbruget, samt det at materialet bliver lagt ud på internettet. Red Barnet advarer om, at databaser med pornografi med børn med efterforskning for øje skal bruges med forsigtighed og med strenge restriktioner med hensyn til, hvem der har adgang til sådanne databaser, selv om Red Barnet som tidligere nævnt godt kan se store fordele ved projektet. Red Barnet anbefaler desuden, at Interpol og Europol søger at styrke samarbejdet mellem EU-landene, at samarbejde igangsættes mellem nationale hotlines, nationalt politi og internetudbydere, således som det foregår i Danmark, og at regeringerne støtter INHOPE. Og Red Barnet anbefaler, at andre private virksomheder følger det etiske eksempel, som VISA er gået foran med vedrørende afvisning af pengeoverførsler i forbindelse med pornografi med børn og erotika med børn. Som et led i den internationale indsats deltog Red Barnet i sommeren i EU-høringen Child Safety on the Internet. Online-sikkerhed for børn - Red Barnets aktiviteter i 2003 Sikkerhed for børn på internettet Internettet er kommet for at blive og er fuldt af fantastiske muligheder for børn, både når de skal have det sjovt, søge viden og kommunikere med andre. Børnene skal naturligvis have lov til at udnytte alle mulighederne i dette nye medie, som nye generationer vokser op med og bruger som den naturligste ting i verden. Men samtidig skal både voksne og børn være opmærksomme på de farer, som også er en følge af internettet. Børn kan blive mobbet på nettet, de kan blive truet, og de kan blive lokket til at gøre ting, som er til skade for dem. Og børn kan komme til at se ting på internettet, som kan chokere dem. Internettet kan give børnene oplevelser, som de ikke selv kan bearbejde. Red Barnets største bekymring er, at pædofile bruger internettet til at søge kontakt med børnene. En undersøgelse viste, at op imod en femtedel af de børn, som 12

13 chatter, oplever at få seksuelle tilbud, når de er på nettet. Der er ikke grundlag for at sige, at alle tilbuddene kommer fra pædofile. Men på den anden side er der ingen tvivl om, at pædofile kan komme i kontakt med børn via chat på internettet. Af alle disse grunde er det vigtigt at forebygge, at børn bliver påvirket negativt eller kommer ud for skadelige oplevelser, når de bruger nettet. Hjemmeside om sikker chat I slutningen af 2001 lancerede Red Barnet sammen med Det Kriminalpræventive Råd hjemmesiden som indeholder information og råd om, hvordan børn kan færdes sikkert på internettet, når de chatter. Ud over oplysning indeholder hjemmesiden en brevkasse og et debatforum for både voksne og børn. Red Barnets hotline redigerer og vedligeholder siden og giver gennem brevkassen personlige råd og vejledning til børn og unge, hvis de oplever noget ubehageligt i forbindelse med chat på internettet. En undersøgelse foretaget i 2003 viste, at ud af knap tusind børn havde så mange som 43 % kendskab til siden, mens andre 43 % ikke kendte til den. 14 % svarede ved ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de kendte til hjemmesiden. Børnene havde først og fremmest stiftet bekendtskab med siden på skolen eller på hjemmesider, hvor der bliver udbudt chat. som formål at afdække, hvilke positive og negative betydninger chat har for børn. Det var tydeligt i undersøgelsen, at børnene ser chatten som et mødested, hvor de kan afprøve synspunkter, identitet og roller. De færdes hjemmevant i chat-rummene og ved også, at voksne somme tider kan have negative opfattelser af chat. Og de formulerer sig klart om de fordomme og myter, som relaterer sig til chat, om hvilke sider af chatten der er positive eller negative, og om hvorfor de er det. De børn, der chatter, gør det op til fem gange om ugen op til en halv time per gang. Lidt under halvdelen af børnene svarede i spørgeskemaet, at de for det meste chatter i hjemmet, mens lidt under en tredjedel for det meste chatter på skolen - enten alene eller sammen med en ven. Der var omtrent lige mange piger og drenge, der besvarede spørgeskemaet, og praktisk taget alle børnene i undersøgelsen var år gamle. Emnerne er venner, kærester, sex og fritid, og chat er en måde at få venner på og have det sjovt. 70 % af børnene svarede, at de ofte eller altid bruger et andet navn end deres eget på chatten, og 21 % af børnene bruger ofte eller altid deres fantasi til at opfinde ting om deres liv. Det synes primært at være nysgerrighed eller udforskertrang, som motiverer børnene til dette, og de bruger det til at sige ting, som de ikke tør i det virkelige liv. Om tryghed og sikkerhed viste undersøgelsen, at: 7.-klasse-elevers brug af chat I maj udkom undersøgelsen Chat: En del af børns virkelighed - udbredelse og brug af chat i 7. klasse, som blev til i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Børnerådet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Red Barnet. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af kvalitative gruppeinterview med børn i 7. klasse samt en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 7. klasse-elever landet over. Ud over spørgsmålet om sikkerhed og børns adfærd i forhold til kampagnen Sikker chat havde undersøgelsen 76 % af børnene ofte eller altid er trygge på chatten, 12 % aldrig eller sjældent er trygge, 17 % ofte eller altid oplever at få seksuelle tilbud på chatten, 14 % ofte eller altid oplever groft seksuelt sprog, cirka 5 % ofte eller altid oplever at modtage trusler på nettet, og 3-4 % havde modtaget tilbud om køb af ulovlige varer. Det faktum, at to tredjedele af børnene i undersøgelsen ofte eller altid enten chatter i hjemmet eller skolen, er naturligvis vigtigt i forhold til, hvor man bør sætte ind med oplysning. Lidt over halvdelen af børnene svarede, at de ofte eller altid er alene, når de chatter, og det er særlig vigtigt, at de er i stand til at færdes sikkert, når de gør det. Forebyggelsesarbejde skal tage højde for dette, 13

14 således at det også retter sig mod det enkelte barn ved computeren. Børnenes typiske reaktion på ubehagelige oplevelser er at logge sig ud af chatten, og mange taler med en ven om oplevelserne. Men en tredjedel af børnene svarede ikke på spørgsmålet om, hvorvidt der er tilstrækkelig sikkerhed på chatten, og resten var delte i dette spørgsmål. Halvdelen af børnene sagde, at de selv havde ansvaret for, hvad der skete på nettet, hvilket antyder en positiv handlekraft hos disse børn. Men her bør man være bevidst om, at hvis ansvaret kommer til at ligge på deres skuldre, for eksempel i situationer, hvor de ikke får sagt fra, kan de ubehagelige sider af chatten blive en belastning for dem. Derfor er det i forebyggelsesarbejdet vigtigt at vise, at børnene ikke er alene om dette ansvar. Nogle børn mødes med nogen, som de har chattet med, og 9 % (16 ud af 991 børn som deltog i undersøgelsen) af disse børn fortæller, at de ofte eller altid har mødt en anden person end den, vedkommende har udgivet sig for at være. 5 % af de børn, der mødes med en, de har chattet med, har ofte eller altid været ude for, at den person, de er mødtes med, har prøvet at overtale dem til at gøre ting, som de ikke havde lyst til. Derfor kan man have en velbegrundet bekymring om, hvad chat kan medføre for børn. Opgaven er - med respekt for den store parathed og i mange tilfælde sikre navigeringsevne, som børnene ofte besidder - at vise, hvordan de bedst passer på sig selv og undgår situationer, hvor de kan komme i tvivl eller i fare. Forebyggelsesarbejde skal tage højde for børnenes blufærdighed, når de chatter - for eksempel i forhold til de intime emner, som ofte diskuteres på chatten. At tage en voksen med til et møde med en ven fra nettet vil ikke være realistisk. Børnene peger selv på, at det er i børnefællesskaberne, at man betror sig til en eller flere venner - hvad angår både gode og dårlige oplevelser. Med hensyn til forebyggelse synes en mulig vinkel derfor at være at forsøge at udnytte dette og opfordre børn til at tale med hinanden på chatten. Og forebyggelse kan med fordel søge at støtte børnenes handleevne i de situationer, som uden handling ville kunne få en kritisk udgang. Her er det ligeledes afgørende at være opmærksom på den gruppe børn, som ikke foretager sig noget, når de oplever noget ubehageligt på nettet. I undersøgelsen var der en relativt stor gruppe, som anførte, at de ikke gjorde noget i den situation. ChildPINS - oplysningsmateriale om sikkerhed på nettet ChildPINS, Child Protection in Interactive Network Services, er et EU-finansieret projekt, som begyndte i efteråret 2003 og har til formål at udarbejde oplysningsmateriale om sikkerhed for børn, når de bruger internettet, og når de bruger mobiltelefoner. Red Barnet samarbejder med den engelske organisation Childnet International om projektet. Der findes ganske meget oplysningsmateriale om sikkerhed for børn på internettet, men det er en vigtig pointe med ChildPINS, at børnene i høj grad bliver inddraget i udarbejdelsen af materialet. Samarbejdet med børnene består af fokusgrupper med børn, hvor vi af flere omgange taler med dem om risici på internettet og spørger dem, hvordan man kan oplyse på den bedste og mest effektive måde. Red Barnet er godt tilfreds med at kunne inddrage børnene, idet materialet jo netop skal fungere i børnehøjde. Projektet er et-årigt og slutter i efteråret 2004, og oplysningsmaterialet vil blive udarbejdet på en måde, så det kan distribueres internationalt og være tilgængeligt for børn i hele Europa. Samarbejde med Medierådet og SAFT-projektet Medierådet deltog i 2002 og 2003 i et stort internationalt oplysningsprojekt, SAFT, Safety Awareness Facts and Tools, omkring online-sikkerhed for børn. SAFT står bag en større international undersøgelse om børns brug af internettet og har lavet oplysningsmaterialer til børn og voksne. Materialerne er blandt andet tilgængelige på www. saftonline.dk. Red Barnet deltager i den netværksgruppe, som Medierådet har været initiativtager til, og deltog blandt andet i SAFT-projektets internationale konference i Stockholm i efteråret

15 Seksuelle overgreb på børn - andre aktiviteter Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Hotlinen og bekæmpelsen af internettets mange negative udnyttelsesmuligheder for krænkere og andre udgør størstedelen af arbejdet for Red Barnets team, der arbejder med problemerne omkring seksuelle overgreb på børn. Men naturligvis kan man ikke adskille problemerne med internettet fra problemerne med de seksuelle overgreb generelt. Seksuelle overgreb på børn foregår alle mulige steder, hvad enten det har at gøre med internettet eller ej - både i det offentlige og i det private rum. Derfor er det nødvendigt for Red Barnet at bekæmpe problemet på flere andre fronter. I de følgende afsnit er beskrevet nogle af de øvrige aktiviteter i 2003, som Red Barnet har engageret sig i som en del af kampen mod seksuelle overgreb på børn. hvad studerende på seminarierne bør forlange af undervisningen om seksuelle overgreb samt anvisninger til, hvad pædagoger skal gøre, når de får mistanke om seksuelt misbrug af børn. Red Barnet mener, at problemerne med seksuelle overgreb på børn bør være en del af de relevante fagpersoners uddannelse, og at undervisningen i bekæmpelse af seksuelt misbrug skal være obligatorisk. Enhver, der som professionel arbejder med børn, skal som minimum have en basal viden om tegn på seksuelt misbrug, om samtale med barnet og om krænkerens adfærd. Desuden er det nødvendigt at være bevidst om, hvordan man bør reagere over for et barn i det øjeblik, at misbruget et blevet kendt. Red Barnet kan ikke acceptere, at det er op til de enkelte lærere og studerende at beslutte eller kræve, at der skal være undervisning om seksuelle overgreb. Debathæfte til seminarier: Man famler jo i blinde Informationsmateriale om seksuelle overgreb på børn I efteråret foretog Red Barnet et rundspørge på 32 af landets 37 pædagog- og socialpædagogseminarier. Formålet var at skabe et samlet overblik over prioriteringen af den undervisning, der foregår på seminarierne med hensyn til, hvordan man opdager, håndterer og forebygger seksuelle overgreb på børn. Rundspørget viste klart, at undervisningen i bekæmpelse af seksuelt misbrug er tilfældig og mangelfuld. Efterfølgende producerede Red Barnet et debathæfte om, hvordan studerende på pædagogseminarierne kan få mere viden om problemet. Hæftet blev udsendt til landets seminarier, og formålet var at rejse debat på seminarierne og skabe opbakning til udvikling af mere og bedre undervisning på dette område. Via cases og interview med undervisere satte Red Barnet i debathæftet fokus på en række områder, hvor de studerende på landets seminarier bør modtage undervisning. Desuden indeholdt debathæftet en række konkrete råd fra Red Barnet - deriblandt en liste over, Red Barnet udarbejdede i slutningen af 2003 og begyndelsen af 2004 et informationsmateriale om seksuelle overgreb på foranledning af Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud. Materialet er primært til brug for plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og skal give dem en grundlæggende viden om problemerne med seksuelle overgreb. Samtidig kan materialet bruges praktisk til at finde råd og vejledning i hverdagen, og når der er opstået en mistanke om overgreb på et barn. Materialet omhandler: Forholdsregler, der bør tages for at undgå ansættelse af uønskede medarbejdere - det vil sige en grundig ansættelsessamtale som skal hjælpe med at afsløre potentielle krænkere Referencer vedrørende ansøgeren, samt indhentning af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister Den form for praksis, som er nødvendig, for at man 15

16 kan nedsætte risikoen for misbrug, og som er nødvendig for at have et miljø, hvor børnene og de unge trives. Den gode praksis er også grundlaget for et godt fagligt og kollegialt fællesskab, som er karakteriseret ved åbenhed Tilsynet med børnene og de unge og kommunernes ansvar herfor Anbefalinger til praksis når et nyt barn eller ung skal ind i fællesskabet Problemerne, som dukker op, når der opstår en mistanke om seksuelle overgreb, så som underretningspligt, krisehjælp, rådgivning, tavshedspligt og spørgsmålet om, hvem man skal kontakte, samt pressens og mediernes rolle Oplysninger om kilder til yderligere information og vejledning finansloven for Der hersker nemlig efter Red Barnets mening ikke tvivl om, at hvis bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn skal styrkes, er der brug for flere økonomiske ressourcer. Red Barnet håber, at regeringen vil følge handlingsplanen op med tydelige økonomiske prioriteringer af de initiativer, som regeringen selv har foreslået i handlingsplanen. Handlingsplan om seksuelle overgreb på børn I sommeren 2003 barslede regeringen med en længe ventet handlingsplan om bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. Dette havde regeringen forpligtet sig til ved at underskrive den Frivillige Protokol om Salg af Børn, som er et tillæg til FNs Konvention om Barnets Rettigheder. I de senere år er der blevet gennemført en del forskning og videnindsamling på området. Og efter at der er gennemført en række lovgivningsmæssige og administrative initiativer og sikret en skærpet opmærksomhed om beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug, slår regeringen fast i handlingsplanen, at den har i sinde at fastholde fokus og sikre en fortsat styrkelse af indsatsen. Red Barnet bifalder flere initiativer i planen. For eksempel skal politiets indsats for at bekæmpe seksuelle overgreb på børn styrkes, og bedre behandlingstilbud for unge krænkere skal iværksættes. Handlingsplanen lægger også op til, at regeringen vil gennemføre en informationskampagne rettet mod kommuner, skoler, seminarier med mere og sætte særligt fokus på anbragte børn, der er sårbare og mere udsatte end andre. Netop på den baggrund finder Red Barnet det skuffende, at handlingsplanen ikke er indeholdt i 16

17 17

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet Billeder i Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 RESUMÉ...4 ORDFORKLARINGER...5 METODE...7 KAPITEL 1. BAGGRUNDSVIDEN OM OVERGREBSBILLEDER OG DIGITALE

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

Grooming i digitale medier

Grooming i digitale medier Grooming i digitale medier Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Det vækker ofte undren, at en del børn og unge tilsyneladende accepterer at mødes med voksne mennesker, som har til hensigt at udnytte

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

Barnet i retssystemet før og nu

Barnet i retssystemet før og nu Barnet i retssystemet før og nu Af Beth Grothe Nielsen, cand.jur. og ekstern lektor på Aalborg Universitet Indledning Det følgende handler primært seksuelle overgreb (incest) mod børn, begået af fædre

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

FEBRUAR 2007 - NUMMER 5 ÅRGANG 13

FEBRUAR 2007 - NUMMER 5 ÅRGANG 13 FEBRUAR 2007 - NUMMER 5 ÅRGANG 13 Tema Internet-sikkerhed Uvidenhed og berøringsangst præger voksnes syn på børn og unges brug af medier. Kan vi med rette tale om en teknologisk generationskløft? Temaartikler

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder Karin Helweg-Larsen Med bidrag af Helmer Bøving Larsen Statens Institut

Læs mere

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Hvor langt er vi nået? Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Børnerådet Maj 2009 Børnerådets rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution UNGE TIL Et projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge SALG 26 UNGE TIL SALG Forening mod skadevirkninger af prostitution LivaRehab UNGE TIL SALG 1 Center for behandling og rehabilitering

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere