Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003"

Transkript

1 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

2 Indhold Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i Online-sikkerhed for børn 15 Kampen mod seksuelle overgreb på børn - andre aktiviteter Red Barnets hotline-abejde er støttet af Socialministeriet og EU Kommisionens handlingsplan for sikrere brug af internettet Grafi sk produktion: Westring grafi sk, Kenneth Johansen Tryk: Saloprint Red Barnet Rosenørns Alle Kbh. V T:

3 Pornografi med børn på internettet Baggrund Red Barnets arbejde mod seksuelt misbrug Seksuelle overgreb er nogle af de værste forbrydelser, som børn kan udsættes for. Tillidsbruddene, magtanvendelsen og de fysiske overgreb giver børnene ar på sjælen resten af livet. Denne årsrapport beskriver det arbejde, som Red Barnets internet-hotline udfører for at bekæmpe den stærkt stigende udbredelse af pornografi med børn på internettet, samt dele af det øvrige arbejde, som Red Barnet udfører for at bekæmpe seksuelle overgreb på børn i det hele taget. Red Barnet har en velbegrundet frygt for, at udbredelsen af pornografi med børn på internettet i alvorlig grad har øget truslen mod børnene. Digital teknik gør det lettere både at producere og at distribuere billedmateriale med børn, som har til formål at stimulere voksne seksuelt, og ethvert sådant materiale er udtryk for, at der er begået en forbrydelse mod et barn. Red Barnets internet-hotline mod pornografi med børn blev oprettet i 1998 og kan findes på hjemmesiden hvor enhver anonymt kan anmelde pornografi med børn, som er fundet på internettet. Endelig er der konventionens artikel 35 om statens forpligtelse til med alle midler at forhindre bortførelse og handel med børn. Hvad er pornografi med børn? Pornografi med børn er billedmateriale med seksuelle overgreb på børn og har som formål at tilfredsstille mennesker, hvis seksuelle interesse retter sig mod børn. Materiale med børn under 18 år, som deltager i samleje eller anden direkte seksuel aktivitet enten med egen krop, med en voksen, et andet barn eller et dyr, er ulovligt i Danmark. Indholdet i det ulovlige billedmateriale kan variere meget: Fra grove billeder med seksuelle overgreb og voldtægter til billeder uden voksne, hvor børnenes kønsorganer er synlige. Erotisk materiale, hvor børn er blevet instrueret i at posere helt eller delvist afklædt, men som ikke viser nogen konkret seksuel handling, betegnes erotika med børn og er ikke ulovligt i Danmark. Grundlaget for alt Red Barnets arbejde er FNs Konvention om Barnets Rettigheder. Begreberne Tre artikler i konventionen relaterer sig til seksuelle overgreb: Artikel 19 handler om beskyttelse mod mishandling, hvor staten er forpligtet til at beskytte barnet mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre og til at forebygge alle former for mishandling og at afhjælpe deres virkninger, når de er sket. Artikel 34 drejer sig specifikt om seksuel udnyttelse og fastslår, at barnet har ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling, herunder prostitution og medvirken i pornografi. Red Barnet har valgt at bruge begrebet seksuelle overgreb som en fællesbetegnelse for seksuelle handlinger, som også kunne kaldes krænkelser, udnyttelse, misbrug eller voldtægt. Red Barnet har desuden valgt at bruge fællesbetegnelsen krænker for den, der involverer barnet i seksuelle handlinger, der falder inden for ovenstående definition. Krænker dækker altså over de mennesker, der blandt andet bliver kaldt blottere, brugere af pornografi med børn eller voldtægtsmænd. Red Barnet har ligeledes valgt at benytte sig af udtrykket pornografi med børn. Egentlig ville det mest præcise udtryk være billeder af seksuelle overgreb på børn, men 3

4 på grund af den manglende mundrethed ville det være upraktisk. I straffelovens paragraf kaldes fænomenet børneporno, men Red Barnet er modstander af dette udtryk, fordi det nemt kunne tolkes som porno for børn. Der findes børnesange og børneslik, men ikke børneporno. Udtrykket pornografi med børn, som vi altså har valgt at bruge, er dog heller ikke helt uproblematisk, idet ordet pornografi beskriver noget lovligt, hvor pornografi med børn naturligvis ikke er lovligt. Kameraet og konsekvenserne for ofret Det er kompliceret at adskille de forskellige konsekvenser, det har for et barn at blive udsat for seksuelle overgreb, at blive fotograferet samtidig og at være bevidst om materialets distribution - for eksempel på internettet: Der er konsekvensen af de seksuelle overgreb som sådan, der er konsekvensen af at blive fotograferet som et offer for seksuelle overgreb, og der er konsekvensen af, at barnet ved, at materialet vil blive distribueret til andre mennesker Med hensyn til selve misbruget er det grundigt dokumenteret, at mennesker kan påføres store skader, hvis de udsættes for seksuelle overgreb som børn. Med hensyn til fotograferingen viser forskning, at det er sværere for barnet at sige stop, men også, at barnet frygter, at andre vil tro, at det har deltaget frivilligt - for eksempel fordi barnet har smilet efter ordre. Desuden plejer børn i terapi at tale om de groveste elementer i et seksuelt misbrug til sidst, og det er tydeligt, at børn venter længe med at tale om tilstedeværelsen af et kamera, mens overgrebene foregår. Det peger på, at optagelsen af overgrebene på film er meget smertelig og ydmygende for ofret. Det er vanskeligt at skelne imellem konsekvenserne for ofret af selve overgrebet, og det at overgrebet bliver filmet. Men ny forskning har vist, at filmningen i sig selv, når den kommer oven i de seksuelle overgreb, kan forstærke symptomerne fra overgrebene. Med hensyn til barnets bevidsthed om, at materialet bliver distribueret til andre mennesker, kan følgende slås fast: Det er langt vanskeligere at hjælpe barnet efter et misbrug, når barnet ved, at materialet er digitalt og kan være i en computer, hvor det kan udveksles med andre computere og sendes ud over internettet. Det er hermed blevet offentligt tilgængeligt for enhver, der ønsker at se det, eller det kan dukke op på naboens eller skolens computer eller på en af de utallige hjemmesider, hvor brugere kan betale for at se det. Et offer fortalte, at han var bange, hver gang der kom post, fordi han frygtede, at billederne ville være i posten, og at hans mor ville se dem. Desuden er der en risiko for, at børn, der er blevet filmet eller fotograferet, muligvis vil kunne identificeres også som voksne. Politimyndigheder i Europa indsamler ulovligt materiale fra internettet i databaser, og Den Europæiske Kommission støtter et projekt, der skal afklare, om det er muligt at oprette en international database med pornografi med børn fra internettet og andre steder. Ideen er at få et redskab, der vil gøre det lettere at identificere både ofre og mistænkte. Man kan med god ret se fordele i dette forehavende. Der er ingen tvivl om, at centrale databaser er nyttige med hensyn til at identificere ofrene for pornografi med børn. Men samtidig forudser Red Barnet, at materialet vil blive kopieret mange gange. Kopieringen kan udgøre et problem for ofrene, som jo grundlæggende ikke ønsker, at billederne spredes. Red Barnet mener, at det vil være nødvendigt at have strenge procedurer med hensyn til håndteringen af indholdet i disse store databaser. Der skal tages størst mulige hensyn til ofrene, således at man ikke risikerer, at de bliver gjort til ofre endnu en gang. De strenge procedurer må i sagens natur også gælde for hotlines. Disse procedurer er på plads hos Red Barnet. 4

5 I øvrigt opretter vi ikke databaser over billedmateriale, og vi opbevarer heller ikke materiale på anden vis. Billedernes betydning for krænkeren For mennesker, der har en seksuel interesse i børn, kan internettet spille en betydningsfuld rolle ved at medvirke til at retfærdiggøre deres engagement i billedmateriale med seksuel udnyttelse af børn. Vi mangler endnu tilstrækkelig viden og forskning om de seksuelle krænkeres adfærdsmønstre og deres brug af internettet. Men vi ved allerede nu, at internettets muligheder for at skaffe materialer, kontakter og deltagelse i netværk kan være en væsentlig faktor i den potentielle krænkers vej til at overvinde moralske og etiske barrierer og begå overgreb mod børn. Mange voksne med seksuel interesse i børn har store samlinger af billeder og video knyttet til deres særlige seksuelle fantasier og aktiviteter. Materialet tjener mange formål for disse mennesker: Som hjælp til seksuel ophidselse og tilfredsstillelse, som bekræftelse på, at adfærden deles af andre og derfor er normal, til at forføre børn og nedbryde deres modstand, når den voksne med seksuel interesse i børn forsøger at overtale børnene til at indgå i seksuelle aktiviteter, til at presse børnene til at tie om misbruget, til at fastholde minderne om barnet i den alder, som den voksne med denne interesse foretrækker, til udveksling med andre med samme interesse, for at skabe tillid og kammerateri til andre voksne med seksuel interesse i børn, som en vare til at bytte sig til andre børnepornobilleder hos andre ligesindede og som en vare, der kan sælges og indbringe penge Ovenstående viser, at det ikke kun er pædofile krænkere, der misbruger nettet til at finde ulovligt materiale, men også andre typer af voksne med seksuelle interesser i børn. Tre typer internet-misbrugere: Mennesker, der ser på pornografi med børn, opdeles ofte i tre grupper. Alle bidrager til at øge efterspørgslen efter pornografi med børn og erotika med børn: Der er mennesker, som søger efter ulovligt materiale af nysgerrighed, og som ikke har seksuelle præferencer for børn, der er samlere med seksuelle interesser i børn, herunder pædofile, som søger at komme med i udvekslingsnetværk og ofte har store billedsamlinger, og der er voksne og pædofile, som er potentielle krænkere og søger at deltage i lukkede grupper, hvor pornografi med børn udveksles. Stigende omfang Det er ikke muligt at udarbejde statistikker over, hvor meget pornografi med børn, der eksisterer på internettet. Men for Red Barnet er der ingen tvivl om, at mængden er stigende. Og digital teknik og internettets muligheder for at sprede billeder og film til et meget stort antal brugere på kort tid betyder ikke alene, at materialet bliver mere udbredt, men også at efterspørgslen øges. Tidligere har det meste materiale, som Red Barnet har fået kendskab til, været fremstillet af private i hjemmet eller på turistrejser. Men andelen af kommercielt materiale er steget i de senere år, og det produceres og markedsføres systematisk af virksomheder med millionindtægter. Der har i 2003 været en lang række sager i udlandet, hvilket skyldes, at politiet generelt har fået flere ressourcer. En del af sagerne har drejet sig om kommercielle hjemmesider. Her viser det øverste lag billeder, hvor producenterne har fået børn til at posere på en måde, som ikke falder ind under lovgivningen (såkaldt erotika med børn). Men mod betaling kan internetbrugere få 5

6 adgang til ulovligt og langt grovere materiale. I øvrigt har en stor mængde ulovligt materiale vist sig at være placeret på russiske servere, hvilket illustrerer problemets internationale karakter: Når der bruges flere ressourcer på bekæmpelse i andre lande, flyttes materialet til et sted som Rusland, hvor det på grund af organiseret kriminalitet og korruption er lettere at drive en forretning med ulovligt materiale. Derfor er bekæmpelse af pornografi med børn et spørgsmål om lovgivning og ressourcer i alle lande. Operation Marcy Et af verdens største netværk af mennesker med seksuel interesse i børn blev afsløret, da op imod 1500 tyske politibetjente i september 2003 gjorde en gigantisk fangst: 745 computere, CD-ROM er, 8300 disketter og 5800 videoer. Omkring 530 mistænkte blev kort efter afhørt - deriblandt præster, lærere og politifolk internet-brugere fra 166 lande, som alle havde byttet ulovlige billeder, var involveret. En fælles indsats fra tysk politi og Interpol, som havde arbejdet på sagen i et helt år, førte til, at politiet fandt 38 netværk, hvor der blev byttet billeder med seksuelle overgreb på børn. Netværkene strakte sig fra USA til Sydamerika og fra Saudiarabien til Australien. De mennesker, der var brugere af materialet, kom fra alle sociale lag og aldersgrupper, og mange af dem arbejdede med børn på en eller anden måde. Størstedelen af materialet var billeder med børn fra fattige lande. Efterforskningen begyndte i juli 2002, da politiet ransagede en 26-årig mands lejlighed i Magdeburg. På hans computer opdagede de adresser på 1000 børnopornografiske handelspartnere, og retten i den østtyske by Halle beordrede en internet-udbyder til at aflevere beviser mod de mistænkte - deriblandt adresser. Internettets betydning for overgreb og grænser På internettet er der et utal af muligheder for pædofile og andre for at få adgang til pornografi med børn, samt for at de kan skaffe sig kontakter og deltage i netværk. Dette har en særlig betydning. Ud over at blive brugt til seksuel tilfredsstillelse er materialet også en vare, der udveksles med andre på internettet. Desuden bruges pornografi med børn til at nedbryde børns modstand i konkrete overgrebssituationer og til at true børnene til tavshed efter et overgreb. Idet materialet er blevet lettere tilgængeligt på grund af internettet, er der også en større risiko for, at der udvikler sig en stigende accept af eller tilvænning til pornografi med børn. Den lette adgang til materialet og til fællesskaber gennem chat-rum og nyhedsgrupper kan skabe en større tolerance. Det mindsker brugerens fornemmelse af at gøre noget forkert eller ulovligt og kan muligvis få børn eller unge, som er søgende og usikre på deres egne seksuelle grænser og behov, til at tro, at det er en normal beskæftigelse at se på pornografi med børn, og at børnene ikke tager skade. Men det er hævet over enhver tvivl, at børnene bliver skadet. Derfor er det uhyre vigtigt at trække grænserne op. 6

7 Lovgivning Ny lovgivning I løbet af det sidste par år har en række internationale tiltag med relation til børns rettigheder betydet, at dansk lovgivning er blevet ændret. 18. januar 2002 trådte den Frivillige Protokol om Salg af Børn i kraft. Protokollen er et tillæg til FNs Konvention om Barnets Rettigheder. Det er den første aftale, der tager sig alvorligt af problemet med seksuel udnyttelse af børn i de former, som er mest kendte: Salg, prostitution og pornografi. Protokollen tvinger de underskrivende lande til at medtage pornografi med børn i deres straffelove, uanset om sådanne forbrydelser kun er forsøgt eller rent faktisk er begået, uanset om de er begået på nationalt eller internationalt plan, og uanset om de er begået af et enkelt individ eller af en organiseret gruppe. Under alle omstændigheder skal passende straffe og sanktioner være på plads. Et andet vigtigt initiativ på internationalt plan er Europarådets konvention The Convention of Cyber Crime om kriminalitet på internettet. Det er den første internationale aftale, der handler om kriminalitet begået ved hjælp af computernetværk - særligt med hensyn til pornografi med børn. Konventionen forpligter de underskrivende lande til at gøre det kriminelt at distribuere pornografi med børn ved hjælp af computere og at lagre denne slags materiale på en computer. På baggrund af de to første tiltag vedtog EUs Minister råd i efteråret 2002 en rammeafgørelse, som giver EU-landene fælles minimumsregler. Den nye EUlovgivning har betydet en stramning af dansk lovgivning, som trådte i kraft i Ændringerne betyder blandt andet, at: Strafferammen for udbredelse af film og billeder med seksuelle overgreb på børn er hævet fra to til seks års fængsel Strafferammen for besiddelse af pornografi med børn er hævet fra seks måneder til et år Red Barnet bifalder det signal, som sendes ved hjælp af de udvidede strafferammer, da der er tale om forbrydelser med alvorlige konsekvenser for ofrene. Men samtidig mener Red Barnet, at det er nødvendigt med bedre rådgivnings- og behandlingsmuligheder til krænkere og potentielle krænkere. En opprioritering af dette er et effektivt middel til forebyggelse. Den fælles europæiske lovgivning er efter Red Barnets opfattelse et fremskridt. Men Red Barnet peger stadig på, at lovgivningen også bør kriminalisere kommerciel produktion og udbredelse af erotika med børn, fordi det er krænkende for børn. Ideen om, at krænkere ved at se på både pornografi med børn og erotika med børn får afløb for deres tilbøjeligheder og derfor sandsynligvis ikke begår seksuelle overgreb på børn, er en myte. Snarere forholder det sig omvendt. Straffelovens 235 Stk 1. Den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. Grænsen for, hvornår en person er beskyttet af forbuddet, er hævet fra 15 til 18 år Fiktivt materiale, der fremtræder på samme måde som fotografier, er nu omfattet af forbuddet Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. 7

8 Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen. Tidligere var børn defineret som personer under 15 år, men EU-lovgivning har ændret dette til 18. Overordnet ulovliggør den såkaldte børneporno-paragraf billed-, film- og videomateriale, der afbilder børn under 18 år i en situation, hvor der foregår konkrete, seksuelle handlinger. Sådan behandles anmeldelser til Red Barnets hotline Anmeldelse sendes til Red Barnet via formular på Anmelder får et automatisk svar, der bekræfter modtagelse af informationer Hotline-medarbejdere vurderer anmeldelsen og sporer materialets oprindelsesland Betalingssider med krænkende billeder af børn Andet materiale Information videresendes til VISA International Ulovligt materiale Information om ulovligt materiale videresendes... Ingen videre behandling af anmeldelse Materiale på server i lande, hvor Red Barnet samarbejder med hotline Videresendelse til hotline i andet land Materiale med forbindelse til Danmark eller materiale beliggende på server i et land, hvor Red Barnet ikke har samarbejde med hotline Videresendelse til Rigspolitiet 8

9 Hotlinens aktiviteter i 2003 Anmeldested på nettet På hjemmesiden kan internetbrugere indberette, hvis de har fundet seksuelle billeder af børn på internettet. På hjemmesiden findes også uddybende information om seksuelt misbrug af børn samt en liste med adresser, hvor børn og voksne kan få hjælp, hvis de har brug for at tale med nogen om et seksuelt overgreb. Ud over anmeldelserne er der jævnligt mennesker, der henvender sig til Red Barnets hotline, fordi de ønsker rådgivning om, hvordan de skal forholde sig til pornografi med børn, som de har opdaget på familiens eller skolens computer. I efteråret 2003 blev Red Barnets hotline evalueret med et meget positivt resultat. Det blev nævnt, at Red Barnets hotline har tjent som inspiration til hotlines i andre lande, og at driften af hotlinen uden problemer lever op til professionelle krav. I 2002 og 2003 modtog hotlinen så mange som i alt anmeldelser blev videresendt til den amerikanske Cybertipline, som er den hotline i verden, der modtager flest anmeldelser. Behandling af anmeldelser Arbejdet med anmeldelser foregår i tæt samarbejde med Rigspolitiets IT-støtteenhed og følger klare procedurer, hvor alle indkomne anmeldelser bliver grundigt sagsbehandlet. Oplysninger fra tidligere anmeldelser er tilgængelige for internet-hotlinens tre medarbejdere, som ved en sagsbehandling for eksempel kan undersøge, om en given internetside allerede er anmeldt. Hotlinen modtager og opbevarer ikke ulovlige billeder eller film. Typen af indhold i anmeldelserne bliver kategoriseret, og materialet spores så langt som muligt for at afgøre, hvilket firma der fysisk har det liggende, og i hvilket land, firmaet har sin hovedadresse. I de tilfælde, hvor der er tale om ulov ligt materiale, sendes information videre til Rigspolitiet i Dan mark eller til hotlines i de lande, hvor billederne findes, og hvor Red Barnet samtidig har et samarbejde med en hotline. Den direkte videresendelse af oplysninger til hotlines giver det danske politi mulighed for at koncenterere deres efterforskning om ulovligt materiale, som er placeret i Danmark. Anmeldelser - trends i 2003 I 2003 modtog Red Barnets internet-hotline 4684 anmeldelser, hvilket er et fald i forhold til 2002, hvor antallet var Der er ikke et entydigt svar på dette fald, men antallet af anmeldelser hænger ofte sammen med antallet af sager, som offentligheden får kendskab til. 25 % viste sig at handle om ulovlige billeder eller film med seksuelle overgreb på børn. Disse blev kanaliseret videre til politiet eller til hotlines i andre lande. Omkring 10 % drejede sig om såkaldt erotika med børn, der som nævnt ikke er ulovligt i Danmark, men 54 ud af 483 anmeldelser af erotika med børn blev videregivet til VISA. De resterende omtrent 65 % havde ikke et indhold, der gav grund til videresendelse. De drejede sig om anmeldelser af pornografi med børn, hvor siderne var blevet fjernet eller lukket ned af myndigheder, eller de drejede sig om sider med modeller over 18 år. Det danske politi fik tilsendt i alt 239 anmeldelser i 2003, og 645 blev af Red Barnet videresendt til det europæiske netværk af hotlines, INHOPE. Næsten halvdelen af det anmeldte materiale stammede tilsyneladende fra USA og 11 % fra Rusland. 4,2 % var fra Danmark, 6,7 % fra EU-lande, 17,2 % var fra Brasilien, Sydkorea eller andre steder, mens 12,1 % ikke kunne identificeres. Red Barnet samarbejder med VISA International, hvis politik det er ikke at medvirke til pengeoverførsler i forbindelse med pornografi med børn og erotika med 9

10 børn. Red Barnet sender oplysninger til VISA om kommercielle hjemmesider, der udbyder materialet, og hvor man kan betale med VISA-kort. Der er sket et fald i anmeldelserne til VISA fra 18 % i 2002 til 5,6 %, hvilket skyldes, at de kriminelle, der tilbyder pornografi med børn og erotika med børn, har ændret deres betalingsprocedurer. De har indsat et led, som betyder, at brugerne ikke betaler direkte med kort på siden og derfor skal benytte sig af anonyme betalingssider. Der var en svag stigning i det allerede høje antal anmeldelser af uønskede s, således at de udgjorde 12,5 % i 2003 mod 11 % i Anmeldelserne til Red Barnets hotline i 2003 fordelte sig således: 100 % svarer til 4684 Fildelingsprogrammer: 1,5 % s: 12,5 % Nyhedsgrupper: 2,3 % Chat: 0,2 % Andet: 2,6 % Hjemmesider (www-adresser): 80,9 % Fordeling efter anmeldelsernes karakter: Ulovligt materiale: 25,1 % Erotika med børn: 10,3 % Ikke adgang: 29,6 % Links: 9,1 % Andet: 25,9 % Fordeling af videresendte anmeldelser Rigspolitiet: 25 % VISA: 6 % Internetudbydere: 2 % Hotlines: 67 % 10

11 Samarbejde med internetbranchen På opfordring af Red Barnet indledte en række internetudbydere i foråret et samarbejde, hvor de diskuterer ulovligt og anstødeligt indhold med myndighederne. Kredsen holder møde en gang i kvartalet og har nu også iværksat et samarbejde om blokering af nyhedsgrupper, hvor der løbende er ulovligt materiale. Rigspolitiet og Red Barnet er med som observatører på udbydernes møder, og Red Barnet glæder sig over, at der nu er sat et samarbejde i gang, hvor både internetbranchen og politiet deltager. Internationalt samarbejde På grund af internettets globale karakter skal kampen mod internetkriminalitet også føres globalt for at opnå resultater. Dette gælder både Europols og Interpols efterforskning, men det gælder også hotline-arbejdet. Siden midten af 1990 erne er der sideløbende med politiets anmeldesteder oprettet internethotlines mod ulovlig brug af internettet i de fleste EU-lande samt USA, Australien, Canada, Sydkorea, Taiwan, Brasilien og flere andre lande. Et voksende antal hotlines er organiseret i det verdensompændende netværk INHOPE, Internet Hotline Providers in Europe. Netværket modtager støtte fra Den Europæiske Kommissions Safer Internet Action Plan og havde i 2003 medlemmer i både Europa, USA, Australien og Korea. Red Barnet deltager aktivt i INHOPEs arbejde for at udvikle fælles standarder for udveksling af information mellem hotlines og for at oprette nye hotlines i andre lande. INHOPE holdt i november 2003 en international konference, Internet 2004: Safe or just safer? Her var folk fra hele verden samlet for at diskutere de nyeste perspektiver for ulovligt indhold på internettet. INHOPE-netværket drejer sig også om konkret udveksling af viden mellem hotlinemedarbejdere. I foråret havde Red Barnets hotline besøg fra den islandske og belgiske hotline og lavede praktisk medarbejdertræning. Konferencer og seminarer er ligeledes en del af det internationale samarbejde. I begyndelsen af året deltog Red Barnet i en international konference i London, Combatting Child Abuse on the Internet and International Response om online-sikkerhed for børn, hvor Red Barnet bidrog med et indlæg om nødvendigheden af samarbejde mellem hotlines og politi. Repræsentanter fra den britiske regering, politi fra en række af verdens lande samt en række humanitære organisationer deltog i konferencen. I 2003 videreførte Red Barnet samarbejdet med kreditkortudbyderen VISA International vedrørende erotiske billeder og film med børn. Som vi tidligere har pointeret, mener vi, at også dette materiale udgør alvorlige krænkelser af børn, selv om det ifølge straffeloven ikke er forbudt. Som nævnt har VISA udarbejdet et sæt etiske regler om, at de ikke vil medvirke til pengeoverførsler i forbindelse med hverken pornografi med børn eller erotika med børn. Siden begyndelsen af 2002 har Red Barnets hotline sendt oplysninger til VISA om kommercielle hjemmesider, der udbyder det pågældende materiale, og hvor betalingen kan ske med VISA-kort. VISA har lukket for utallige hjemmesider verden over, men alligevel finder den kommercielle produktion stadig sted, og nye hjemmesider dukker ustandseligt op. Samarbejde i det Internationale Red Barnet Red Barnet-organisationerne i de forskellige lande, hvor vi har afdelinger, arbejder på mange områder tæt sammen om bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. Således har Red Barnets hotline et nært samarbejde med de organisationer i det Internationale Red Barnet, der driver hotlines mod pornografi med børn. 11

12 Hotlinen arbejder sammen med de finske, islandske, svenske, norske og italienske hotlines - dels om de rent praktiske forhold omkring det at drive en hotline - men også om at finde ud af, hvordan Red Barnet-organisationerne kan styrke vores særlige perspektiv på børnerettigheder i arbejdet mod pornografi med børn og seksuelle overgreb på børn. I sommeren 2003 lancerede de europæiske Red Barnet-organisationer en rapport, som fremlagde deres holdninger og anbefalinger med hensyn til bekæmpelsen af pornografi med børn og internettets rolle som medie for dette materiale. Rapporten indeholder anbefalinger til nationale regeringer, myndigheder, internetudbydere og NGO er så som Red Barnet. Den danske afdeling af Red Barnet var stærkt involveret i udarbejdelsen af rapporten. De europæiske Red Barnet-organisationer anbefaler blandt andet de nationale regeringer, at: De skal sørge for, at flere ressourcer er til rådighed for politiet og de sociale myndigheder. Formålet er, at de, der rent praktisk arbejder med børn, kan blive uddannet til at undersøge mulige forbindelser til produktion af pornografi med børn, når de har at gøre med sager om seksuelt misbrug, De bør bevilge penge til forskning i, hvordan ofre for pornografi med børn reagerer, og hvordan de kan behandles. Desuden bør de nationale regeringer tage i betragtning, at der kan være et særligt trauma forbundet med selve filmningen eller fotograferingen af misbruget, samt det at materialet bliver lagt ud på internettet. Red Barnet advarer om, at databaser med pornografi med børn med efterforskning for øje skal bruges med forsigtighed og med strenge restriktioner med hensyn til, hvem der har adgang til sådanne databaser, selv om Red Barnet som tidligere nævnt godt kan se store fordele ved projektet. Red Barnet anbefaler desuden, at Interpol og Europol søger at styrke samarbejdet mellem EU-landene, at samarbejde igangsættes mellem nationale hotlines, nationalt politi og internetudbydere, således som det foregår i Danmark, og at regeringerne støtter INHOPE. Og Red Barnet anbefaler, at andre private virksomheder følger det etiske eksempel, som VISA er gået foran med vedrørende afvisning af pengeoverførsler i forbindelse med pornografi med børn og erotika med børn. Som et led i den internationale indsats deltog Red Barnet i sommeren i EU-høringen Child Safety on the Internet. Online-sikkerhed for børn - Red Barnets aktiviteter i 2003 Sikkerhed for børn på internettet Internettet er kommet for at blive og er fuldt af fantastiske muligheder for børn, både når de skal have det sjovt, søge viden og kommunikere med andre. Børnene skal naturligvis have lov til at udnytte alle mulighederne i dette nye medie, som nye generationer vokser op med og bruger som den naturligste ting i verden. Men samtidig skal både voksne og børn være opmærksomme på de farer, som også er en følge af internettet. Børn kan blive mobbet på nettet, de kan blive truet, og de kan blive lokket til at gøre ting, som er til skade for dem. Og børn kan komme til at se ting på internettet, som kan chokere dem. Internettet kan give børnene oplevelser, som de ikke selv kan bearbejde. Red Barnets største bekymring er, at pædofile bruger internettet til at søge kontakt med børnene. En undersøgelse viste, at op imod en femtedel af de børn, som 12

13 chatter, oplever at få seksuelle tilbud, når de er på nettet. Der er ikke grundlag for at sige, at alle tilbuddene kommer fra pædofile. Men på den anden side er der ingen tvivl om, at pædofile kan komme i kontakt med børn via chat på internettet. Af alle disse grunde er det vigtigt at forebygge, at børn bliver påvirket negativt eller kommer ud for skadelige oplevelser, når de bruger nettet. Hjemmeside om sikker chat I slutningen af 2001 lancerede Red Barnet sammen med Det Kriminalpræventive Råd hjemmesiden som indeholder information og råd om, hvordan børn kan færdes sikkert på internettet, når de chatter. Ud over oplysning indeholder hjemmesiden en brevkasse og et debatforum for både voksne og børn. Red Barnets hotline redigerer og vedligeholder siden og giver gennem brevkassen personlige råd og vejledning til børn og unge, hvis de oplever noget ubehageligt i forbindelse med chat på internettet. En undersøgelse foretaget i 2003 viste, at ud af knap tusind børn havde så mange som 43 % kendskab til siden, mens andre 43 % ikke kendte til den. 14 % svarede ved ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de kendte til hjemmesiden. Børnene havde først og fremmest stiftet bekendtskab med siden på skolen eller på hjemmesider, hvor der bliver udbudt chat. som formål at afdække, hvilke positive og negative betydninger chat har for børn. Det var tydeligt i undersøgelsen, at børnene ser chatten som et mødested, hvor de kan afprøve synspunkter, identitet og roller. De færdes hjemmevant i chat-rummene og ved også, at voksne somme tider kan have negative opfattelser af chat. Og de formulerer sig klart om de fordomme og myter, som relaterer sig til chat, om hvilke sider af chatten der er positive eller negative, og om hvorfor de er det. De børn, der chatter, gør det op til fem gange om ugen op til en halv time per gang. Lidt under halvdelen af børnene svarede i spørgeskemaet, at de for det meste chatter i hjemmet, mens lidt under en tredjedel for det meste chatter på skolen - enten alene eller sammen med en ven. Der var omtrent lige mange piger og drenge, der besvarede spørgeskemaet, og praktisk taget alle børnene i undersøgelsen var år gamle. Emnerne er venner, kærester, sex og fritid, og chat er en måde at få venner på og have det sjovt. 70 % af børnene svarede, at de ofte eller altid bruger et andet navn end deres eget på chatten, og 21 % af børnene bruger ofte eller altid deres fantasi til at opfinde ting om deres liv. Det synes primært at være nysgerrighed eller udforskertrang, som motiverer børnene til dette, og de bruger det til at sige ting, som de ikke tør i det virkelige liv. Om tryghed og sikkerhed viste undersøgelsen, at: 7.-klasse-elevers brug af chat I maj udkom undersøgelsen Chat: En del af børns virkelighed - udbredelse og brug af chat i 7. klasse, som blev til i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Børnerådet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Red Barnet. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af kvalitative gruppeinterview med børn i 7. klasse samt en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 7. klasse-elever landet over. Ud over spørgsmålet om sikkerhed og børns adfærd i forhold til kampagnen Sikker chat havde undersøgelsen 76 % af børnene ofte eller altid er trygge på chatten, 12 % aldrig eller sjældent er trygge, 17 % ofte eller altid oplever at få seksuelle tilbud på chatten, 14 % ofte eller altid oplever groft seksuelt sprog, cirka 5 % ofte eller altid oplever at modtage trusler på nettet, og 3-4 % havde modtaget tilbud om køb af ulovlige varer. Det faktum, at to tredjedele af børnene i undersøgelsen ofte eller altid enten chatter i hjemmet eller skolen, er naturligvis vigtigt i forhold til, hvor man bør sætte ind med oplysning. Lidt over halvdelen af børnene svarede, at de ofte eller altid er alene, når de chatter, og det er særlig vigtigt, at de er i stand til at færdes sikkert, når de gør det. Forebyggelsesarbejde skal tage højde for dette, 13

14 således at det også retter sig mod det enkelte barn ved computeren. Børnenes typiske reaktion på ubehagelige oplevelser er at logge sig ud af chatten, og mange taler med en ven om oplevelserne. Men en tredjedel af børnene svarede ikke på spørgsmålet om, hvorvidt der er tilstrækkelig sikkerhed på chatten, og resten var delte i dette spørgsmål. Halvdelen af børnene sagde, at de selv havde ansvaret for, hvad der skete på nettet, hvilket antyder en positiv handlekraft hos disse børn. Men her bør man være bevidst om, at hvis ansvaret kommer til at ligge på deres skuldre, for eksempel i situationer, hvor de ikke får sagt fra, kan de ubehagelige sider af chatten blive en belastning for dem. Derfor er det i forebyggelsesarbejdet vigtigt at vise, at børnene ikke er alene om dette ansvar. Nogle børn mødes med nogen, som de har chattet med, og 9 % (16 ud af 991 børn som deltog i undersøgelsen) af disse børn fortæller, at de ofte eller altid har mødt en anden person end den, vedkommende har udgivet sig for at være. 5 % af de børn, der mødes med en, de har chattet med, har ofte eller altid været ude for, at den person, de er mødtes med, har prøvet at overtale dem til at gøre ting, som de ikke havde lyst til. Derfor kan man have en velbegrundet bekymring om, hvad chat kan medføre for børn. Opgaven er - med respekt for den store parathed og i mange tilfælde sikre navigeringsevne, som børnene ofte besidder - at vise, hvordan de bedst passer på sig selv og undgår situationer, hvor de kan komme i tvivl eller i fare. Forebyggelsesarbejde skal tage højde for børnenes blufærdighed, når de chatter - for eksempel i forhold til de intime emner, som ofte diskuteres på chatten. At tage en voksen med til et møde med en ven fra nettet vil ikke være realistisk. Børnene peger selv på, at det er i børnefællesskaberne, at man betror sig til en eller flere venner - hvad angår både gode og dårlige oplevelser. Med hensyn til forebyggelse synes en mulig vinkel derfor at være at forsøge at udnytte dette og opfordre børn til at tale med hinanden på chatten. Og forebyggelse kan med fordel søge at støtte børnenes handleevne i de situationer, som uden handling ville kunne få en kritisk udgang. Her er det ligeledes afgørende at være opmærksom på den gruppe børn, som ikke foretager sig noget, når de oplever noget ubehageligt på nettet. I undersøgelsen var der en relativt stor gruppe, som anførte, at de ikke gjorde noget i den situation. ChildPINS - oplysningsmateriale om sikkerhed på nettet ChildPINS, Child Protection in Interactive Network Services, er et EU-finansieret projekt, som begyndte i efteråret 2003 og har til formål at udarbejde oplysningsmateriale om sikkerhed for børn, når de bruger internettet, og når de bruger mobiltelefoner. Red Barnet samarbejder med den engelske organisation Childnet International om projektet. Der findes ganske meget oplysningsmateriale om sikkerhed for børn på internettet, men det er en vigtig pointe med ChildPINS, at børnene i høj grad bliver inddraget i udarbejdelsen af materialet. Samarbejdet med børnene består af fokusgrupper med børn, hvor vi af flere omgange taler med dem om risici på internettet og spørger dem, hvordan man kan oplyse på den bedste og mest effektive måde. Red Barnet er godt tilfreds med at kunne inddrage børnene, idet materialet jo netop skal fungere i børnehøjde. Projektet er et-årigt og slutter i efteråret 2004, og oplysningsmaterialet vil blive udarbejdet på en måde, så det kan distribueres internationalt og være tilgængeligt for børn i hele Europa. Samarbejde med Medierådet og SAFT-projektet Medierådet deltog i 2002 og 2003 i et stort internationalt oplysningsprojekt, SAFT, Safety Awareness Facts and Tools, omkring online-sikkerhed for børn. SAFT står bag en større international undersøgelse om børns brug af internettet og har lavet oplysningsmaterialer til børn og voksne. Materialerne er blandt andet tilgængelige på www. saftonline.dk. Red Barnet deltager i den netværksgruppe, som Medierådet har været initiativtager til, og deltog blandt andet i SAFT-projektets internationale konference i Stockholm i efteråret

15 Seksuelle overgreb på børn - andre aktiviteter Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Hotlinen og bekæmpelsen af internettets mange negative udnyttelsesmuligheder for krænkere og andre udgør størstedelen af arbejdet for Red Barnets team, der arbejder med problemerne omkring seksuelle overgreb på børn. Men naturligvis kan man ikke adskille problemerne med internettet fra problemerne med de seksuelle overgreb generelt. Seksuelle overgreb på børn foregår alle mulige steder, hvad enten det har at gøre med internettet eller ej - både i det offentlige og i det private rum. Derfor er det nødvendigt for Red Barnet at bekæmpe problemet på flere andre fronter. I de følgende afsnit er beskrevet nogle af de øvrige aktiviteter i 2003, som Red Barnet har engageret sig i som en del af kampen mod seksuelle overgreb på børn. hvad studerende på seminarierne bør forlange af undervisningen om seksuelle overgreb samt anvisninger til, hvad pædagoger skal gøre, når de får mistanke om seksuelt misbrug af børn. Red Barnet mener, at problemerne med seksuelle overgreb på børn bør være en del af de relevante fagpersoners uddannelse, og at undervisningen i bekæmpelse af seksuelt misbrug skal være obligatorisk. Enhver, der som professionel arbejder med børn, skal som minimum have en basal viden om tegn på seksuelt misbrug, om samtale med barnet og om krænkerens adfærd. Desuden er det nødvendigt at være bevidst om, hvordan man bør reagere over for et barn i det øjeblik, at misbruget et blevet kendt. Red Barnet kan ikke acceptere, at det er op til de enkelte lærere og studerende at beslutte eller kræve, at der skal være undervisning om seksuelle overgreb. Debathæfte til seminarier: Man famler jo i blinde Informationsmateriale om seksuelle overgreb på børn I efteråret foretog Red Barnet et rundspørge på 32 af landets 37 pædagog- og socialpædagogseminarier. Formålet var at skabe et samlet overblik over prioriteringen af den undervisning, der foregår på seminarierne med hensyn til, hvordan man opdager, håndterer og forebygger seksuelle overgreb på børn. Rundspørget viste klart, at undervisningen i bekæmpelse af seksuelt misbrug er tilfældig og mangelfuld. Efterfølgende producerede Red Barnet et debathæfte om, hvordan studerende på pædagogseminarierne kan få mere viden om problemet. Hæftet blev udsendt til landets seminarier, og formålet var at rejse debat på seminarierne og skabe opbakning til udvikling af mere og bedre undervisning på dette område. Via cases og interview med undervisere satte Red Barnet i debathæftet fokus på en række områder, hvor de studerende på landets seminarier bør modtage undervisning. Desuden indeholdt debathæftet en række konkrete råd fra Red Barnet - deriblandt en liste over, Red Barnet udarbejdede i slutningen af 2003 og begyndelsen af 2004 et informationsmateriale om seksuelle overgreb på foranledning af Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud. Materialet er primært til brug for plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og skal give dem en grundlæggende viden om problemerne med seksuelle overgreb. Samtidig kan materialet bruges praktisk til at finde råd og vejledning i hverdagen, og når der er opstået en mistanke om overgreb på et barn. Materialet omhandler: Forholdsregler, der bør tages for at undgå ansættelse af uønskede medarbejdere - det vil sige en grundig ansættelsessamtale som skal hjælpe med at afsløre potentielle krænkere Referencer vedrørende ansøgeren, samt indhentning af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister Den form for praksis, som er nødvendig, for at man 15

16 kan nedsætte risikoen for misbrug, og som er nødvendig for at have et miljø, hvor børnene og de unge trives. Den gode praksis er også grundlaget for et godt fagligt og kollegialt fællesskab, som er karakteriseret ved åbenhed Tilsynet med børnene og de unge og kommunernes ansvar herfor Anbefalinger til praksis når et nyt barn eller ung skal ind i fællesskabet Problemerne, som dukker op, når der opstår en mistanke om seksuelle overgreb, så som underretningspligt, krisehjælp, rådgivning, tavshedspligt og spørgsmålet om, hvem man skal kontakte, samt pressens og mediernes rolle Oplysninger om kilder til yderligere information og vejledning finansloven for Der hersker nemlig efter Red Barnets mening ikke tvivl om, at hvis bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn skal styrkes, er der brug for flere økonomiske ressourcer. Red Barnet håber, at regeringen vil følge handlingsplanen op med tydelige økonomiske prioriteringer af de initiativer, som regeringen selv har foreslået i handlingsplanen. Handlingsplan om seksuelle overgreb på børn I sommeren 2003 barslede regeringen med en længe ventet handlingsplan om bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. Dette havde regeringen forpligtet sig til ved at underskrive den Frivillige Protokol om Salg af Børn, som er et tillæg til FNs Konvention om Barnets Rettigheder. I de senere år er der blevet gennemført en del forskning og videnindsamling på området. Og efter at der er gennemført en række lovgivningsmæssige og administrative initiativer og sikret en skærpet opmærksomhed om beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug, slår regeringen fast i handlingsplanen, at den har i sinde at fastholde fokus og sikre en fortsat styrkelse af indsatsen. Red Barnet bifalder flere initiativer i planen. For eksempel skal politiets indsats for at bekæmpe seksuelle overgreb på børn styrkes, og bedre behandlingstilbud for unge krænkere skal iværksættes. Handlingsplanen lægger også op til, at regeringen vil gennemføre en informationskampagne rettet mod kommuner, skoler, seminarier med mere og sætte særligt fokus på anbragte børn, der er sårbare og mere udsatte end andre. Netop på den baggrund finder Red Barnet det skuffende, at handlingsplanen ikke er indeholdt i 16

17 17

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn Årsrapport Foto: Charlotte Hjord-Rohde Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn 2 Årsrapport 2011 Det vi kæmper for, flytter noget Hver dag, året rundt, bliver seksuelt misbrug af et barn afsløret.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle.

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle. Unge og elektronisk chikane Generel info Begreber som grooming, stalking, elektronisk chikane/mobning og happy slapping er ikke nye fænomener, men de kan stadig være vanskellige at forholde sig til. Generel

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT

NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT 1 Det eneste positive man kan sige om billederne er, at udbredelsen har været med til at dokumentere, at disse overgreb faktisk finder NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT OM BILLEDER AF SEKSUELLE OVERGREB

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere