Fra lederskab til pengeskab i 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra lederskab til pengeskab i 2020"

Transkript

1 Fra lederskab til pengeskab i 2020 Læs mere om, hvordan deltagerne på Mannaz break out session under VL-døgnet vurderer fremtidens største ledelsesudfordringer, og hvilke kompetencer de forventer kommer i spil frem mod Af Kenneth Mikkelsen, VL75

2 Overalt i den vestlige verden kæmpes der for at skabe produktivitetsforbedringer og skrue op for væksten. Det er en stor udfordring at agere i en samtid, hvor forretningsmodeller hurtigt forældes, mens presset på omkostninger og ydeevne vokser. VL-døgnet efterlader et indtryk af en global forretningsverden, hvor topledere i løbet af en kort årrække billedligt talt er gået fra at lægge et puslespil med 100 brikker til at have et på brikker, hvor der ikke længere findes et klart billede at gå frem efter. Danske virksomheder og ledere står overfor et stort omstillings- og fornyelsespres, der har rod i de forandringer, som finder sted i samfundet. Virksomhedsledere stilles i dag over for en lang række komplekse valg, og der findes ingen umiddelbar brugsanvisning. De trends vi har set de sidste år har udsigt til at fortsætte, og der bliver mange problemer, som skal løses i dette årti. Globalisering, urbanisering, miljøudfordringer, teknologiske fremskridt, nye generationer på arbejdsmarkedet, uoverskuelighed og øget acceleration er nøglebegreber, som uvægerligt tilfører en ekstra dimension og et større krav til lederrollen fremover. Men hvilke krav stilles der konkret til lederrollen i 2020? Og hvilke kompetencer og egenskaber besidder fremtidens succesrige leder? Det var temaet for den break out session, som Mannaz faciliterede på VL-døgnets første dag. Største ledelsesudfordringer Knap et par hundrede ledere fik under sessionen indsigt i en række af de mest toneangivende udfordringer, som Mannaz vurderer vil påvirke ledernes dagsorden de kommende år. Undervejs blev VL-deltagerne udstyret med en fjernbetjening for i realtid at afveje, hvilke af disse der får størst indflydelse frem mod Hvad er den største ledelsesmæssige udfordring i din virksomhed frem mod 2020? 1. Den globale verdensorden og magtbalance ændres 2. Produktlevetiden reduceres 3. Kompleksiteten stiger 4. IT ændrer arbejdsgange og arbejdsliv 5. Nye generationer, nye adfærdsmønstre 6. Diversitet er reglen - ikke undtagelsen 7. Stigende krav om bæredygtighed 18% 12% 18% 16% 30% 3% 3%

3 Svarene viser, at danske toplederes bud på de største udfordringer frem mod 2020, er flerstrenget. Men det er særligt interessant, at nummer to og tre på listen traditionelt relaterer sig til faktorer, der påvirker virksomhedernes konkurrenceevne udefra. Verdensordener og magtbalancer der ændres er ikke længere et tema i forhold til emerging market og pressede vestlige økonomier. De seneste par uger har offentlige demonstrationer taget til i styrke i Nordafrika og Mellemøsten. Tunesiens præsident blev tvunget til at forlade landet alt imens urolighederne er flammet op i Egypten. Samtidig har massive protester i Yemen ført til at præsident, Ali Abdullah Saleh, har meldt ud, at han ikke agter at forlænge sin periode, når den udløber i Udviklingen viser med al tydelighed, at VL-deltagerne med rette gør klogt i at indarbejde fremtidsscenarier på den geopolitiske scene i deres strategiarbejde fremover. Afstemningen blandt VL-deltagerne viser også, at de små årgange og nye adfærdsmønstre betragtes som den centrale ledelsesudfordring frem mod Ud over demografien angav lederne under den efterfølgende diskussion, at de holder et vågent øje på de yngre generationer af en række andre grunde. Unge mennesker søger i stigende grad i retning af projektbaserede karrierer. De ønsker job med udfordringer, ansvar og frihed. Et job, hvor de kan udtrykke sig selv ved at løse krævende problemer og iscenesætte deres evner. Samtidig er der en voksende erkendelse af, at jobbet skal være meningsskabende, og arbejdslivet skal være præget af selvstændighed, fleksibilitet og faglig udvikling. Samlet set er det de virksomheder, der formår at positionere sig og tiltrække den globale talentmasse i de yngre generationer, der har de bedste forudsætninger for succes frem mod De vigtigste ledelseskompetencer Under break out sessionen gav adm. direktør Mette Vestergaard fra Mannaz eksempler på, hvilke kompetencer der særligt vil komme i spil på det ledelsesmæssige område frem mod Kompetencerne kan inddeles i tre kategorier: det personlige lederskab, det organisatoriske lederskab og det samfundsmæssige lederskab. Nedenfor er de tre fokusområder skitseret. Leder som individ Har mod til at handle i dilemmaer Har selvindsigt og indre styrke Udvikler sig selv Enhver topleder bærer et personligt ansvar for at forny og opgradere sig selv for at imødekomme ændringer i markedet. Og selverkendelse er en af de væsentligste kompetencer, man kan udvikle som topleder, hvis man ønsker at stå i spidsen for en sund virksomhed. For at kunne udøve ydre lederskab overfor andre skal det indre være på plads. Den kompetente leder er sin egen læremester, før han er andres. Derfor skal en leder have indblik i sin egen tænkeevne og måde at lære på. Læring er en selvforandringsproces, der indebærer, at ledere eksponeres for nye stier, end dem de normalt færdes ad. Det kan ske ved at beskæftige sig med andre ting i livet, læse bøger, tilegne sig nye teorier eller give sig tid til at tænke strategisk og ikke bare løse ad hoc opgaver. Det kræver en åbenhed for, at nye kompetencer kan tilegnes ad flere kanaler.

4 Leder som ansvarlig for virksomheden Skaber tilhængere og følgeskab Frigiver medarbejdernes talenter og deler magten Skaber fokus og fremdrift ro i kaos Samfundsudviklingen stiller mange nye krav til en organisations kompetencer. Det presser de fleste virksomheder til at øge deres organisatoriske adræthed og tilpasningsevne, samtidig med at eksekveringshastigheden sættes op. Det oplever ledere ved, at de i stigende grad får til opgave at støtte netværk og skabe fleksible og agile enheder, hvor ad hoc-projekter opstår og eksisterer, så længe det er nødvendigt. Det er elementerne i professionel projektledelse, der kommer på banen på bekostning af den hierarkiske ledelse. Og for at øge den organisatoriske kompetence på det felt, må ledere være bevidste om virksomhedens sociale kapital. Opbygning af relationer på tværs af virksomheder og individer er særlig aktuel for de virksomheder, der leder efter nye redskaber, som kan accelerere deres ideudvikling og innovation. Og effektivt lederskab i det 21. århundrede omfatter evnen til at samskabe eller co-create i hvad, der kan betegnes, som den forlængede organisation. Viden ændrer sig derved gradvist fra know-how til who we know. Her bliver det lederens rolle at tænke i helheder, skabe overblik og forbinde de rette personer, ideer og kompetencer ud fra en devise om, at du er, hvad du deler. I takt med at virksomheder i stigende grad bygger deres konkurrencekraft på videnbaseret innovation, bliver den højtuddannede og kreative arbejdskraft stadig mere vigtig for virksomheden. Enhver virksomhed vil efterspørge dybgående viden og kreative kompetencer. Det handler om evnen til at forstå de nye markeder, evnen til at kunne kommunikere, evnen til at være kreativ, evnen til at kunne arbejde sammen med andre, der er meget forskellige fra en selv, og evnen til at lede større projekter. Vinderne i den fremtidige konkurrence kan lede denne mangfoldighed af medarbejdere, og det stiller nye krav til virksomhedernes arbejdsvilkår og ledelsespraksis. Virksomheder som Google pryder sig allerede i bedste innovative ånd af, at deres ansatte bruger 20 pct. af deres tid på ting, der ikke er direkte arbejdsrelevant. En politik, der har været standard i innovative virksomheder som IDEO og 3M i mange år. Globaliseringen betyder også, at åbenhed, forståelse og rummelighed overfor andre kulturer og tænkemåder bliver centrale emner, som lederne må forholde sig til. Leder som samfundsudvikler Skaber innovation og vækst ved hjælp af netværk Påvirker udviklingen i samfundet Påtager sig et ansvar for bæredygtighed Topledere optræder i dag oftere som meningsdannere. Der eksisterer et udtalt krav om, at de fleste topledere træder ud i det offentlige rum med klare budskaber og holdninger inden for et værdipolitisk emne. Udviklingen signalerer, at ledere i stigende grad må forholde sig til deres eget og virksomhedens samfundsengagement. Set i lyset af denne tendens bliver kommuni-

5 kationsevner, integritet og autenticitet endnu vigtigere kompetencer for, at toplederen kan absorbere de mange påvirkninger, virksomheden og medarbejdere udsættes for og siden oversætte og formidle dem, så de følger med virksomhedens værdisæt og etiske kompas. Fremtiden vil favorisere de virksomheder og ledere, som aktivt tager stilling til, hvilket samfund de ønsker at drive forretning i. Ikke alene er det meningsgivende for kunder og medarbejdere, men det skærper også en virksomheds fokus og tilpasningsevne. Spørgsmålet om fremtidens vigtigste ledelseskompetencer blev givet videre til deltagerne i break out sessionen. Herunder kan ses, hvorledes VL-deltagerne prioriterede de vigtige ledelseskompetencer i fremtiden. Virkelighedsnær lederudvikling Som afslutning på break out sessionen gav international direktør i Mannaz, Jørgen Thorsell, VL-deltagerne et indblik i, hvordan ledere fremover kan forvente at skulle tilegne sig de nødvendige kompetencer. Sammen med sin amerikanske partner, The Institute of Executive Development, har Mannaz gennemført undersøgelsen, Innovation in Leadership Development. I undersøgelsen er topledere fra førende europæiske og amerikanske virksomheder og internationale undervisere interviewet om, hvilke læringsmetoder virksomheder og ledere får størst forretningsmæssig effekt ud af at praktisere fremover. Undersøgelsen viser, at nye teknologier har potentiale til at revolutionere den måde, ledere tilegner sig viden og lærer på. Der hersker dog bred enighed om, at brug af virtuelle og onlineløsninger i lederudvikling ikke kan erstatte den menneskelige interaktion, særligt når der skal skabes mærkbare og varige forandringer i en organisation. Men teknologien anses som en meget anvendelig metode til at løfte logistikken omkring lederudvikling fx i forbindelse med brug af virtuelle campus-løsninger på internettet eller som en kanal til at opkvalificere lederes detailviden om et emne. De deltagende virksomheder i undersøgelsen er indstillet på at tilbyde et større repertoire af læringsmetoder, men forventer samtidig, at den traditionelle klasseundervisning, hvor teoretisk viden formidles, vil komme under voldsomt pres i fremtiden. Hele 62 pct. af de adspurgte mener, at denne tilgang vil blive mindre vigtig i løbet af de næste par år. På samme tid falder opbakningen til teambuildingsaktiviteter drastisk. 45 pct. af de adspurgte sætter spørgsmålstegn ved værdien af udendørs eller oplevelsesmæssige aktiviteter. I stedet er der et voksende fokus på, at lederudvikling skal have fokus på aktuelle udfordringer, problemer og relationer i ledernes egne virksomheder. Teori er ikke længere nok. Lederudvikling skal i endnu højere grad være direkte forbundet til hverdagens udfordringer og være med til at forankre værdifulde erfaringer i ledernes aktuelle jobsituation. Fleksibel læring vil samtidig blive det helt store omdrejningspunkt fremover. Virksomheder vil i langt højere grad kombinere flere læringsplatforme, når de iværksætter lederudvikling. Tre fjerdedele af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forudser en større brug af individuelle coaching- og mentorordninger, mens næsten 70 pct. mener, at et logisk næste skridt af den tendens vil være, at lederne også bliver mere direkte involveret i coaching og oplæring af deres ledelseskollegaer. Der kan således spores en udvikling, hvor virksomhederne tilgodeser læringsforløb, der tager højde for ledernes individuelle behov, interesser og præferencer. Respondenterne oplyser, at den største udfordring inden for lederudvikling handler om at sikre, at lederne bakker op omkring den tid, der skal bruges på aktiviteterne i en i forvejen hektisk dagligdag. Den opbakning opnås bedst ved, at programmerne flugter med ledernes performancemål. Der skal kunne påvises en klar anvendelse på arbejdspladsen og være konstrueret på en måde, der effektivt griber og fastholder ledernes interesse og opmærksomhed. Hvad bliver din vigtigste ledelseskompetence i fremtiden? 1. Skaber som ledestjerne tilhængere og følgeskab 2. Frigiver medarbejdernes talenter 3. Deler magten 4. Udviser beslutningskraft og eksekverer hurtigt 5. Har mod og evne til at handle i dilemmaer 6. Har selvindsigt og indre styrke 7. Udvikler sig selv 8. Skaber innovation gennem medarbejdere og netværk 9. Påvirker udviklingen i samfundet - uanset verdensdel 20% 20% 2% 16% 5% 7% 6% 24% 0%

6 Mannaz A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Tlf Mannaz A/S er internationalt førende i kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder udvikler vi mennesker og organisationer. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Vi blev grundlagt i København i I dag servicerer vi kunder i 40 forskellige lande

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Mannaz Brief. Maj 2011 Den lille nation med svovlstikkerne

Mannaz Brief. Maj 2011 Den lille nation med svovlstikkerne Mannaz Brief Maj 2011 Den lille nation med svovlstikkerne Globaliseringen og den forøgede mobilitet af virksomheder bliver et af de største temaer de næste 10 år. Thomas Friedman, Pullitzer- belønnet udenrigskorrespondent

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om Magasinet der får dig og dine medarbejdere fra strategi til handling ledelse Tør du gå uden om de lette valg? At vælge den nemmeste vej betyder ikke, at det er den rigtige. Ofte tværtimod. Fra specialist

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Indledning Grib forandringen

Indledning Grib forandringen Indledning Grib forandringen Forandringer har altid været et grundvilkår for menneskets udvikling. Hvis ikke vi havde evnet at forandre os, ville vi formentlig stadig bo i huler og slå hinanden i hovedet

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere