LEDERAKADEMIET Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune."

Transkript

1 LEDERAKADEMIET Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

2 Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et kursusbevis fra Egedal Kommune og Danmarks Idrætsforbund, såfremt deltageren har gennemført mindst 75% af forløbet og modulerne. BEMÆRKNINGER OM OPBYGNING OG AFVIKLING Forløbet starter og slutter med fokus på den enkeltes egen person- og kompetenceprofil. Forløbet på modul 1-2 sætter primært fokus på status og nutid, mens modul 3-9 primært sætter fokus på fremtiden. Deltagerne skal, inden start på akademiet, forholde sig til et spørgeskema, hvor de dels kan give udtryk for nogle forventninger til kursets indhold og vægtning heraf, og dels nogle problemstillinger i relation til det at være foreningsfrivillig. Forløbet vil koble det personlige lederskab sammen med løsning af opgaver og organisationsudvikling. Deltagerne vil individuelt og i mindre grupper skulle løse enkelte opgaver. Deltagerne skal endvidere præsentere en ledelsesmæssig udfordring/ oplevelse/problemstilling/succes/fiasko. Denne erfarings- og vidensdeling skal ud over sin egenværdi endvidere bidrage til netværksdannelse. Deltagerne vil gennem hele forløbet arbejde med en personlig logbog. Akademiets deltagere vil efter 6 måneder blive indbudt til en opfølgningsaften med et fagligt tema. KURSUSSTED OG TID Modul 1: Fredag 8. november 2013 kl lørdag 9. november 2013 kl Sted: Internat på Metalskolen i Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup. Modul 2: Mandag 18. november 2013 Modul 3: Tirsdag 3. december 2013 Modul 4: Onsdag 8. januar 2014 Modul 5: Torsdag 6. februar 2014 Modul 6: Tirsdag 4. marts 2014 Modul 7: Mandag 17. marts 2014 Modul 8: Onsdag 9. april 2014 Modul 9: Lørdag 26. april 2014 kl Sted: Smørum Idrætscenter Flodvej 62, 2765 Smørum Modul 2-8: Såfremt det er muligt foregår undervisningen hos de repræsenterede foreninger og deres lokale aktivitetssteder. Stederne fastlægges i forbindelse med første modul. Modul 2-8: kl Kultur Natur og miljø Fritid Idræt Frivilligt socialt arbejde

3 Lederakademiet DE FRIVILLIGE I CENTRUM! FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye frivillige til det organiserede foreningsliv i Egedal Kommune. Uddannelsen skal bidrage til udviklingen af såvel mangfoldigheden som kvaliteten af det eksisterende foreningsliv i Egedal, og gennem netværk styrke vidensdelingen og kompetencerne i de lokale klubber og foreninger. Akademiet skal endvidere via netværksdannelse og på besøg forskellige steder i kommunen bidrage til et slags kit på tværs af foreningslivet. Akademiet består af 9 sammenhængende moduler. 2 af modulerne udbydes tillige som åbne moduler med gratis tilmelding for alle interesserede borgere i Egedal kommune. MÅLGRUPPE Frivillige der ønsker at blive endnu bedre til at varetage deres foreningers interesse og få en udvidet forståelse af egne kompetencer og muligheder for at opnå resultater til glæde for sig selv og foreningslivet. Lederakademiet henvender sig til alle foreningstyper idræt, spejdere, kultur, det sociale område, natur og miljø og meget mere. Der optages maksimalt 24 deltagere. Det vil med en forenings øjne give en ekstra gevinst, hvis den har minimum 2 deltagere repræsenteret på akademiet. Målgruppen for de 2 åbne moduler er alle borgere i Egedal Kommune, som kunne tænke sig at snuse til foreningslivet som frivillig og samtidig finder de respektive temaer og emne interessante. Der udsendes særskilte indbydelser til de åbne moduler. De åbne moduler finder sted i tidsrummet kl DET PERSONLIGE UDBYTTE Lederakademiet vil med udgangspunkt i den enkelte deltagers egen kompetenceprofil kombinere personlig udvikling med en faglig uddannelse inden for ledelse, netværk og kommunikation. Deltagerne vil efter endt akademi bl.a. være endnu bedre til at, motivere andre frivillige og skabe nye sam arbejdsrelationer Udvikle og pleje sit personlige netværk iværksætte, lede og stimulere udviklingsprocesser og målrettede aktiviteter begå sig i det foreningspolitiske felt i Egedal handle og agere som frivillig leder på mange forskellige niveauer vælge mellem flere forskellige værktøjer og redskaber i forhold til at opnå optimale resultater opnå glæde og tilfredshed med at være frivillig og påtage sig ledende opgaver i foreningen få fyldt motivationstanken op i den travle foreningshverdag at sætte det frivillige virke og engagement i centrum UNDERVISERE Akademiets undervisere vil blive varetaget af velkvalificerede personer med tilknytning til Egedal Kommune, Danmarks Idrætsforbund og lokale nøglepersoner. Egedal Kommune og Danmarks Idrætsforbund har det faglige og pædagogiske ansvar for hele forløbet. DELTAGERPRIS Egedal Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg støtter Lederakademiet med et økonomisk tilskud. Derfor er deltagerprisen kun kr. der dækker akademiaf gift, litteratur og undervisningsmateriale samt op - holdsudgifter. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

4 MODULPROGRAM MODUL 1: FREDAG-LØRDAG NOVEMBER 2013 Velkomst og præsentation Bliv lidt klogere på dig selv Din personlige lederprofil Hvad er mine mentale ressourcer? Hvilke udfordringer står jeg midt i som frivillig? Den personlige gennemslagskraft Kommunikation og det at skabe relationer Fra hensigt til handling Lær at blive forstået Hvad er ledelse, og hvad er en forening? Ledelsesformer og adfærd Tegn din organisation på en ny måde Hvilke spilleregler gør sig gældende i vores foreninger? MODUL 2: MANDAG 18. NOVEMBER 2013 Organisationsudvikling NUTID Beskrivelse af faste opgaver, rutiner og hvordan de løses Hvordan får jeg styr på den daglige drift og styring af de mange opgaver? Ledelsesfunktioner og arbejdsopgaver i din forening MODUL 3: TIRSDAG 3. DECEMBER 2013 Organisationsudvikling FREMTID Visioner og mål for din klub Metoder til at arbejde med klubudvikling og aktivitetsudvikling Hvilken fremtid skal vi agere i? Hvordan kan vi arbejde strategisk i vore foreninger? MODUL 4: ONSDAG 8. JANUAR 2014 (ÅBENT MODUL) Samspil på tværs Foreningen som aktiv partner i nye samarbejder mellem kommune, daginstitutioner, skoler, ældrecentre og andre interessenter Foreningsaktiviteter på tværs Foreningsliv og integration TAG DEL Egedal Vores lokalsamfund, Vores løsninger MODUL 5: TORSDAG 6. FEBRUAR 2014 Fremtidens udfordringer for det frivillige arbejde Motivation og ledelse af frivillige Case: Sådan arbejder vi med frivillige Frivillighedstjek og en frivillighedsansvarlig hvorfor og hvordan? Udarbejdelse af spørgsmål til næste moduls møde med Egedal Kommune MODUL 6: TIRSDAG 4. MARTS 2014 (ÅBENT MODUL) Debataften med Kultur- og Fritidsudvalget Muligheder i kommunen Puljeordninger, procedure, retningslinjer og muligheder hos kommunen MODUL 7: MANDAG 17. MARTS 2014 Information internt og ekstern Brug pressen aktivt Den gode historie Tips til at få succes med sin pressemeddelelse i de lokale og regionale medier Hvordan synliggøres klubben? MODUL 8: ONSDAG 9. APRIL 2014 Netværk Hvordan arbejder man med netværk Netværkstyper Det personlige, det operative og det strategiske netværk DIT netværk MODUL 9: LØRDAG 26. APRIL 2014 Klubbens frivillighedsstrategi Hvor finder vi dem? Hvad forventer de? Rekruttering og fastholdelse Fremtidens medlemmer Hvordan kan vi finde dem? Rekruttering og fastholdelse Ledelse og kommunikation i praksis Fra ide til handling og resultat Personlig udvikling og netværkspleje Hvad skal jeg vedligeholde og hvad skal jeg blive bedre til? en personlig handlingsplan Afrunding Udveksling af læresætninger om udbytte af uddannelsesforløbet Overrækkelse af diplomer ved formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

5 INFORMATION YDERLIGERE INFORMATION Du kan få mere at vide om Egedal Kommunes Lederakademi hos: Center for Plan, Kultur og Erhverv Susanne Mosbæk Telefon Mail: Styregruppe Susanne Mosbæk, Fritidskonsulent, Egedal Kommune Nadia Eriksen, Frivillighedskoordinator, Egedal Kommune Torben Bundgaard, Chefkonsulent, Danmarks Idrætsforbund ANSØGNING Ansøgningsformular om optagelse på Egedal Kommunes Lederakademi skal ske direkte på Egedal Kommunes hjemmeside på adressen under fanen Kultur og Fritid Lederakademi og sendes til Ansøgning om optagelse skal ske senest den 13. oktober OBS! Frivillige fra det lokale foreningsliv har fortrinsret til pladserne. Eventuelle overskydende pladser tildeles andre interesserede efter først-til-mølleprincippet. Pædagogisk og faglig ledelse af akademiet Torben Bundgaard og Thomas Bengtsen, Danmarks Idrætsforbund

6 PRODUKTION FORMEGON APS

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere