Plesner Leadership Excellence PERSONLIGT LEDERSKAB STRATEGI- OG FORRETNINGSFORSTÅELSE KLIENT- OG MARKEDSFORSTÅELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plesner Leadership Excellence PERSONLIGT LEDERSKAB STRATEGI- OG FORRETNINGSFORSTÅELSE KLIENT- OG MARKEDSFORSTÅELSE"

Transkript

1 Plesner Leadership Excellence PERSONLIGT LEDERSKAB STRATEGI- OG FORRETNINGSFORSTÅELSE KLIENT- OG MARKEDSFORSTÅELSE

2 Ledelseskraft til advokatbranchen Plesners beslutning om at iværksætte en stærk intern lederuddannelse er en naturlig følge af Plesners ambition om at være erhvervslivets foretrukne advokatfirma. Denne position forudsætter både, at vi tiltrækker de skarpeste jurister, og at vi udvikler branchens dygtigste advokater, ikke blot inden for de juridiske discipliner, men også inden for de mange andre felter, hvor erhvervslivet har forventninger til rådgiverens indsigt. Værdiskabende rådgivning Vil man som advokatvirksomhed være vinder af kampen om erhvervslivets gunst, må man kunne skabe værdi for klienternes forretning ved samtidig at levere juridisk rådgivning på højeste faglige niveau og indsigt i kommercielle og strategiske forhold. At Plesner styrker de ledelsesmæssige kompetencer og forretningsforståelsen hos vores advokater, sikrer med andre ord, at vi også i fremtiden i partnerskab med vores klienter yder værdiskabende rådgivning i spændingsfeltet mellem jura, økonomi og strategi. Dette bidrager afgørende til, at Plesner fortsat tiltrækker og fastholder de mest interessante klienter og landets dygtigste advokater i et gensidigt udfordrende udviklingsmiljø. Hvad opnår du? Som advokater har vi alle sammen et ledelsesansvar. Uddannelsen udvikler dig til at kunne imødekomme de daglige ledelsesmæssige forventninger, hvad enten du har en enkelt medarbejder, er teamleder, projektleder, har klientrelationer, står for forretningsudvikling eller er en kombination af alle disse ting, sådan som tilfældet er for de fleste. Den sikrer dig samtidig de værktøjer, der er nødvendige for, at du er en kompetent sparringpartner for tidens og fremtidens erhvervsledere. Lederuddannelsen træder ikke i stedet for din juridiske udvikling og specialisering, men er et vigtigt supplement. Bestyrelsesformand Poul Flemming Hansen, Plesner Plesners lederuddannelse er en investering i den enkelte advokats og i Plesners fremtid. Uddannelsen vil give personlige, forretningsmæssige og strategiske indsigter, som vil bidrage til at udvikle Plesners advokater både som ledere og rådgivere, siger Poul Flemming Hansen. Poul Flemming Hansen, der er formand for Plesners bestyrelse, har gennem mere end 25 år deltaget i ledelsen af advokatvirksomhed og har sideløbende erfaring fra bestyrelsesarbejde i danske erhvervsvirksomheder. De advokater, som deltager i lederuddannelsen, og som på et tidspunkt måtte forlade Plesner, vil gennem uddannelsen have fået værdifulde kompetencer, som åbner nye karrieremuligheder uden for branchen. Med lederuddannelsen bidrager Plesner dermed tillige til den generelle udvikling af danske advokaters kompetenceniveau. Poul Flemming Hansen, bestyrelsesformand, Plesner 3

3 Få udfordret dit tankesæt I Plesner har vi en målsætning om at give vores medarbejdere branchens bedste efteruddannelse. Derfor har vi udviklet en tre-årig lederuddannelse i samarbejde med førende konsulentvirksomheder samt nationale og internationale universiteter. Uddannelsen styrker dig inden for Plesners tre strategiske fokusområder: personligt lederskab, strategi- og forretningsforståelse samt klient- og markedsforståelse. Forretningsudvikling i praksis Uddannelsen er for dig med ambitioner om at udvikle dig i rollen som professionel leder i en moderne og videnintensiv advokatvirksomhed. Udviklingsforløbet sætter fokus på din rolle som medskaber af rammebetingelserne for god ledelse i Plesner. Gennem forløbet får du styrket dit ledelsesmæssige handlingsberedskab og bliver bevidstgjort om dit potentiale både personligt, ledelsesmæssigt og forretningsmæssigt. Uddannelsen kobler teori og praksis. Undervisningen inddrager opgaver om Plesners aktuelle ledelses- og forretningsstrategiske udfordringer. På den måde får du et konkret udbytte, som du med det samme kan bruge i din hverdag. Ny viden på masterniveau Uddannelsen foregår på masterniveau, og undervisningen er forskningsbaseret. Samarbejdet med anerkendte universiteter betyder, at du er sikret en uddannelse på et højt fagligt niveau med adgang til den nyeste forskning og de dygtigste undervisere. Til at sætte vores nye viden i perspektiv inviterer vi ledere fra succesrige virksomheder til at dele ud af deres erfaringer. I denne brochure kan du læse mere om, hvordan Plesner Leadership Excellence styrker dine ledelseskompetencer. HR-direktør Pia Palm, Plesner Målet med uddannelsen er at styrke dig til fremtidens krav i advokatbranchen både som rådgiver, strateg og leder. Jeg ser frem til at udfordre dine antagelser og taget-for-givetheder og inspirere dig til nye perspektiver, siger HR-direktør Pia Palm. Pia Palm har gennem sin karriere i rådgivningsbranchen opnået stor erfaring med strategisk leder- og medarbejderudvikling. Pia Palms teoretiske baggrund er en HD i organisation, en kandidatgrad i pædagogik og psykologi samt en mastergrad med fokus på management development (MMD). Pia Palm, HR-direktør, Plesner 5

4 Målrettet indhold, struktur og proces Uddannelsen er tilrettelagt med det formål at give dig og dine kolleger en fælles refleksiv platform for, hvad lederskab er, og hvordan det praktiseres i en moderne og videnintensiv advokatvirksomhed. Uddannelsen løber over tre år og er inddelt i tre moduler. På de tre moduler fokuserer vi på: personligt lederskab strategi- og forretningsforståelse samt klient- og markedsforståelse. Uddannelsen foregår i Danmark, både i og uden for Kobbertårnet. Enkelte aktiviteter forventes at foregå i udlandet med henblik på at besøge universiteter og andre virksomheder. Opbygning Uddannelsen bevæger sig i spændingsfeltet mellem teori og praksis og er kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teoretiske viden på området holdt op imod din og andres erfaring med ledelse i praksis. Undervisningen på hvert af de tre år er bygget op omkring 5 læringsspor, som er gennemgående i hele uddannelsesforløbet: Plesner Leadership Excellence Et kick-off arrangement, hvor vi igangsætter det kommende års ledelsestema. Vi arbejder med afsæt i Plesners ledelsesudfordringer og sætter fokus på din hverdag som leder. Et coachingforløb, hvor du i en mindre gruppe får sparring, der styrker din personlige ledelsesudvikling. Grupperne bliver tilknyttet en erfaren proceskonsulent. Et fagligt seminar, hvor vi sætter førende nationale og internationale ledelsesteoretikere og erhvervsledere i stævne og sammen debatterer lederskabets mange facetter i en partnerejet rådgivningsvirksomhed. En skriftlig opgave, hvor du anvender teori fra uddannelsen til at perspektivere en aktuel strategisk udfordring i Plesner. Du får lejlighed til at drøfte din besvarelse med medlemmer af Plesners bestyrelse og strategiudvalg. En udviklingsworkshop, hvor vi arbejder med cases om forskellige aktuelle ledelsesproblematikker og udfordringer i Plesner. Det giver dig mulighed for at anvende de ledelsesværktøjer og modeller, du er blevet introduceret til i løbet af året. To parallelle forløb Undervisningen er opdelt i to uddannelsesforløb et program for advokater og et executive program for partnere. De faglige seminarer er fælles for begge programmer, mens de øvrige aktiviteter er forskellige arrangementer, der kører i to særskilte forløb. Plesner Leadership Excellence programmet for advokater har fokus på dine personlige ledelseskompetencer og henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din faglighed og dine kompetencer inden for det ledelsesfaglige felt som løftestang for videre karriere- og kompetenceudvikling. Plesner Leadership Excellence Executive programmet for partnere har fokus på at udvikle både dine personlige og strategiske ledelseskompetencer og henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din faglighed og dine kompetencer inden for det ledelsesfaglige felt. MODUL 1: Personligt lederskab 1. ÅR MODUL 2: Strategi- og forretningsforståelse 2. ÅR MODUL 3: Klient- og markedsforståelse 3. ÅR Omfang Der er undervisning 7 dage om året. Derudover må du forvente at anvende tid på forberedelse, opgaveløsning og læsning af teori, cases og artikler samt opgaveskrivning. Obligatorisk efteruddannelse Din deltagelse på uddannelsen godskrives efter de nye regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater. Tema Antal dage Modul 1: Personligt lederskab 7 dage Modul 2: Strategi- og forretningsforståelse 7 dage Modul 3: Klient- og markedsforståelse 7 dage Samlet 21 dage 7

5 P E R S O N L I G T L e d e r s k a b M o d u l 1 Din personlige ledelses udvikling Modul 1 handler om dit personlige lederskab. Du bliver præsenteret for en række ledelsesudfordringer i videnintensive virksomheder. Det giver dig inspiration til, hvordan du leder dine medarbejdere og skaber engagement og tilfredshed. PI-profil og 360 evaluering Inden uddannelsen begynder, gennemfører du en PI-profil (Predictive Index) og en 360 evaluering (kun partnere). PI-profilen giver dig indsigt i dine ledelsesmæssige styrker og udfordringer, mens 360 evalueringen giver dig et indtryk af, hvordan dine medarbejdere og partnerkolleger oplever dig. Uddannelsen begynder med et to-dages kick-off arrangement, hvor vi sætter fokus på dit personlige lederskab og arbejder med god personaleledelse i Plesner. Der er både faglige indlæg om andre virksomheders arbejde med personaleledelse og gruppearbejde, hvor vi tager udgangspunkt i Plesners aktuelle udfordringer inden for personaleledelse. Personlig udviklingskontrakt Som afslutning på kick-off arrangementet opstiller du med udgangspunkt i din PI-profil og 360 evaluering en række udviklingsmål i din personlige udviklingskontrakt. Den giver dig overblik over de ledelsesindsatser, du skal have fokus på i det kommende år i forhold til dine medarbejdere, dit team og din organisation. I din coachinggruppe arbejder I med udviklingsmålene i din personlige udviklingskontrakt og evaluerer dine indsatser og resultater i arbejdet med at realisere dine mål. Du arbejder aktivt med dine kompetencer som personaleleder og lærer samtidig, hvordan du bruger coaching som et ledelsesredskab i din hverdag. I forbindelse med det faglige seminar sætter vi fokus på tre forskellige ledelsestemaer og inviterer en række eksterne oplægsholdere til debat om: Lederskab i videnintensive virksomheder Du bliver introduceret til forskellige tilgange til håndtering af lederskab i videnintensive virksomheder. Vi drøfter lederen som rollemodel med fokus på den daglige drift og forankring af en ledelseskultur i Plesner. Projekt- og teamledelse Herefter stiller vi skarpt på feedbackkulturen i Plesner med fokus på den daglige opgaveløsning for vores klienter og forankring af advokatens rolle som strategisk rådgiver. Du får indsigt i, hvordan du sammensætter et team og skaber engagement og ansvarsfølelse. Situationsbestemt ledelse Endelig bliver du introduceret til den anerkendende ledelsesstil med fokus på forankring af initiativerne omkring videndeling og kompetenceudvikling i Plesner. Du får indsigt i, hvordan du skaber sammenhæng mellem ledelse, kompetenceudvikling og resultater. Skriftlig opgave Som optakt til udviklingsworkshoppen udarbejder du en skriftlig opgave, hvor du reflekterer over din personlige ledelsesudvikling gennem forløbet på modul 1. : Den anerkendende leder På modulets udviklingsworkshop arbejder vi med ledelse the Plesner way. Gennem arbejdet med konkrete kritiske ledelsessituationer og dilemmaer fra din og dine kollegers hverdag bliver du styrket i at anvende konkrete ledelsesmæssige redskaber. pen er baseret på en høj grad af involvering fra dig som deltager, gennem gruppearbejde og fremlæggelse af de skriftlige opgaver. Modul 1: Personligt lederskab 360 evaluering* PIprofil Personaleledelse Personlig udviklinskontrakt Lederskab i videnintensive virksomheder Den anerkendende leder Aktiviteter Antal dage Modul 1: Et kick-off 2 dage 5 coaching samlinger á tre timer 2 dage Et fagligt seminar 1 dag En udviklingsworkshop 2 dage Samlet 7 dage *kun partnere 9

6 S t r a t e g i - o g f o r r e t n i n g s f o r s t å e l s e M o d u l 2 Forretningsledelse i strategisk perspektiv Modul 2 handler om strategisk lederskab, og hvordan strategiarbejde kan organiseres, gennemføres og implementeres i en moderne videnvirksomhed. Modulet giver dig indsigt i forretningsledelse i strategisk perspektiv og styrker din evne til at tænke og handle strategisk. Modul 2 begynder med et to-dages kick-off arrangement, hvor vi sætter fokus på dit strategiske lederskab og arbejder med forretningsledelse i et strategisk perspektiv i relation til en række af Plesners aktuelle strategiprojekter. Du får indblik i, hvordan forskellige typer af videnintensive virksomheder arbejder med strategiudvikling. Derigennem får du indsigt i forskellige typer af strategier samt de ledelsesmæssige forudsætninger, succesfuld implementering kræver både i forhold til Plesner og klientvirksomheder. Vi veksler mellem faglige indlæg om andre virksomheders arbejde med forretningsledelse og gruppearbejde, hvor vi sætter fokus på en række af Plesners aktuelle udfordringer inden for strategisk forretningsledelse. Vi arbejder med, hvad der fremmer og hæmmer strategiopnåelse i Plesner og udpeger vores væsentligste ledelsesmæssige fokusområder. Forretningsplan Som afslutning på kick-off arrangementet opstiller du en række konkrete udviklingsmål for dit forretningsområde i form af en forretningsplan (partnere) eller i form af en strategiopgave om et af de udpegede fokusområder (advokater). Den giver dig overblik over de strategiske indsatser, du skal have fokus på i det kommende år i forhold til dine medarbejdere, dit forretningsområde og din organisation. I din coachinggruppe arbejder I med udviklingsmålene i din forretningsplan (partnere) eller strategiopgave (advokater) og evaluerer dine indsatser og resultater i arbejdet med at realisere dine mål. Du arbejder med, hvordan du aktivt bringer dine personlige styrker som leder i spil i Plesners forretningsudvikling og lærer at tænke og handle strategisk. I forbindelse med det faglige seminar sætter vi også denne gang fokus på tre forskellige ledelsestemaer og inviterer en række eksterne oplægsholdere til debat om: Performance management Du bliver introduceret til performance management og forskellige ledelsesmodeller, der kan bruges i den strategiske udvikling og styring af en videnvirksomhed såsom business excellence. Du får indsigt i, hvordan modellerne kan benyttes i styringen af Plesners værdiskabelse samt som målepunkter i styringen af forretningens lønsomhed og klientportefølje. Strategi- og forretningsforståelse i praksis Herefter stiller vi skarpt på de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af opkøb og sammenlægninger af virksomheder, både i relation til finansielle og industrielle købere. Du får indsigt i de forskellige faser af opkøbs- og sammenlægningsprocessen fra start og til post merger-integration. Innovativ forretningsudvikling Endelig bliver du introduceret til innovation og fornyelse, blandt andet ud fra et livscyklus-perspektiv. Du får indsigt i, hvordan forskellige typer af videnintensive virksomheder arbejder med innovation inden for serviceudvikling, og vi arbejder med, hvordan innovationstemaet kan bringes i spil i forhold til forretningsudvikling i Plesner. Skriftlig opgave Som optakt til udviklingsworkshoppen udarbejder du en skriftlig opgave, hvor du reflekterer over et aktuelt strategiprojekt i Plesner (advokater), afdelingens eller din egen forretningsplan (partnere). Du præsenterer opgaven i forbindelse med den afsluttende udviklingsworkshop, og vi drøfter dine overvejelser og resultater. : Den strategiske leder På udviklingsworkshoppen sætter vi forandringstemaet i fokus. Vi gennemgår, hvordan man skaber forandringsparathed i en organisation, og du får indsigt i en række principper inden for ledelse af forandringer. Vi arbejder med aktuelle forandringsprocesser i Plesner og drøfter forudsætningerne for succesfuld implementering, og hvilken betydning lederens rolle har i den sammenhæng. pen er baseret på en høj grad af involvering fra dig som deltager, gennem gruppearbejde og fremlæggelse af de skriftlige opgaver. Modul 2: Strategi- og forretningsforståelse Strategi- og forretningsforståelse Forretningsledelse Forretningsplan/strategiopgave Den strategiske leder Aktiviteter Antal dage Modul 2: Et kick-off 2 dage 5 coaching samlinger á tre timer 2 dage Et fagligt seminar 1 dag En udviklingsworkshop 2 dage Samlet 7 dage 11

7 K l i e n t - o g m a r k e d s f o r s t å e l s e M o d u l 3 Klientrelationer i et pro fessionaliseret marked Modul 3 handler om klient- og markedsforståelse. Du bliver præsenteret for relationsbaseret salg og markedsføring både i business-to-business relationer og personlige relationer. Det giver dig indsigt i, hvordan du arbejder akkvisitivt og sikrer en lønsom klientportefølje med tilfredse klienter. Modul 3 begynder med et to-dages kick-off arrangement, hvor vi sætter fokus på dine klienter og markedsforståelse og arbejder med udfordringerne og problematikkerne i relation til det akkvisitive arbejde i Plesner. Du får en introduktion til relationsbaseret markedsføring, og hvordan forskellige virksomheder udvikler og vedligeholder deres professionelle relationer. Du bliver præsenteret for forskellige modeller til brug i en relationsbaseret markedsføring, ligesom forskellige modeller for, hvordan virksomheder opnår markeds- og klientindsigt, bliver introduceret. Der er både faglige indlæg om andre virksomheders arbejde med client management og akkvisition samt gruppearbejde, hvor vi arbejder med klientpsykologi og med afsæt i din PI-profil arbejder med dine personlige styrker og udfordringer i klientarbejdet. Modul 3: Klient- og markedsforståelse Klientrelationer og netværk Personlig indsatsplan Personlig indsatsplan Som afslutning på kick-off arrangementet udarbejder du en personlig indsatsplan. Den giver dig overblik over de indsatser, du skal have fokus på det kommende år i forhold til dit netværk og i dit klientarbejde for at opnå dine målsætninger om lønsomhed og mersalg til nye eller eksisterende klienter. I din coachinggruppe arbejder I med udviklingsmålene i din personlige indsatsplan og evaluerer dine indsatser og resultater i arbejdet med at realisere dine målsætninger. Du arbejder med, hvordan du aktivt bringer dine personlige styrker i spil i klientarbejdet og lærer at tænke og handle akkvisitivt. I forbindelse med det faglige seminar sætter vi igen fokus på tre forskellige ledelsestemaer og inviterer en række eksterne oplægsholdere til debat om: Client management Den værdiskabende rådgiver Personlige klientrelationer Du bliver introduceret til en række principper for, hvordan den personlige klientrelation og klienthåndteringen kan styrkes, og vi sætter fokus på klientlønsomhed, personlige relationer og den personlige akkvisition. Du får indsigt i forskellige klientprofiler og inspiration til, hvordan de kan anvendes i Plesner. Kommunikation og viden Herefter stiller vi skarpt på videnledelse som et centralt led i Plesners klient- og markedsforståelse. Du bliver præsenteret for forskellige videnstrategier og deres mulige anvendelse i Plesner og vores klientvirksomheder. Derudover drøfter vi, hvad der er god markeds- og klientkommunikation i Plesner. Branding kendskab og omdømme Endelig bliver du introduceret til branding og dens betydning for en professionel rådgivningsvirksomhed. Du får indsigt i, hvordan forskellige virksomheder arbejder med branding, og hvilken effekt de har opnået af deres indsatser på området. Afslutningsvis drøfter vi, hvordan Plesner kan nyttiggøre dette. Skriftlig opgave Som optakt til udviklingsworkshoppen udarbejder du en skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i din indsatsplan. Du reflekterer over modeller og værktøjer fra modulet, resultatet af arbejdet med dine indsatser og din egen rolle i klientrelationen og akkvisitionen i Plesner. Du præsenterer opgaven i forbindelse med den afsluttende udviklingsworkshop, og vi drøfter dine overvejelser og resultater. : Den værdiskabende rådgiver På udviklingsworkshoppen sætter vi fokus på de problematikker, du har oplevet i forbindelse med arbejdet med din personlige indsatsplan i løbet af året. Desuden arbejder vi med, hvordan de forskellige erfaringer og succesoplevelser kan nyttiggøres i Plesners salg og markedsføring. På dag 1 arbejder vi med de succeser og de problematikker, I har oplevet både markedsmæssigt, klientmæssigt og organisatorisk. På dag 2 samler vi trådene for hele dit 3-årige lederuddannelsesforløb, fejrer de opnåede succeser og reflekterer over den læring og udvikling, du og dine kolleger har opnået. pen er baseret på en høj grad af involvering fra dig som deltager, gennem gruppearbejde og fremlæggelse af de skriftlige opgaver. Aktiviteter Antal dage Modul 3: Et kick-off 2 dage 5 coaching samlinger á tre timer 2 dage Et fagligt seminar En udviklingsworkshop 1 dag 2 dage Samlet 7 dage 13

8 Yderligere information Optagelse på Plesner Leadership Excellence sker via din afdelingsleder, hvorefter du vil blive kontaktet af HR-afdelingen. Kursusdatoer annonceres på Plesners kursusportal på intranettet. Programmet for de enkelte moduler modtager du cirka 14 dage før afvikling af det enkelte modul. Herefter vil du løbende modtage indkaldelser og materiale til forberedelse forud for hver undervisningsaktivitet. Program for advokater Henvendelse vedrørende Plesner Leadership Excellence programmet for advokater rettes til HR-udviklingsmanager Marianne Hall Holmboe på Executive program for partnere Henvendelser vedrørende Plesner Leadership Excellence Executive programmet for partnere rettes til HR-direktør Pia Palm på 15

9

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder

LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder Baggrund Lederudviklingsprogrammet Ledelse af kreative videnvirksomheder (LKVV) formidler en kvalificeret og ensartet forståelse af de krav, der er bundet

Læs mere

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013 , Frederiksberg Le Barry, Frankrig Stanford University, California University of California, Berkeley SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI / 21. FORLØB En executive diplom-uddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Formålet med uddannelsen er at inspirere og styrke deltagerens

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø 3 Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere