Plesner Leadership Excellence PERSONLIGT LEDERSKAB STRATEGI- OG FORRETNINGSFORSTÅELSE KLIENT- OG MARKEDSFORSTÅELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plesner Leadership Excellence PERSONLIGT LEDERSKAB STRATEGI- OG FORRETNINGSFORSTÅELSE KLIENT- OG MARKEDSFORSTÅELSE"

Transkript

1 Plesner Leadership Excellence PERSONLIGT LEDERSKAB STRATEGI- OG FORRETNINGSFORSTÅELSE KLIENT- OG MARKEDSFORSTÅELSE

2 Ledelseskraft til advokatbranchen Plesners beslutning om at iværksætte en stærk intern lederuddannelse er en naturlig følge af Plesners ambition om at være erhvervslivets foretrukne advokatfirma. Denne position forudsætter både, at vi tiltrækker de skarpeste jurister, og at vi udvikler branchens dygtigste advokater, ikke blot inden for de juridiske discipliner, men også inden for de mange andre felter, hvor erhvervslivet har forventninger til rådgiverens indsigt. Værdiskabende rådgivning Vil man som advokatvirksomhed være vinder af kampen om erhvervslivets gunst, må man kunne skabe værdi for klienternes forretning ved samtidig at levere juridisk rådgivning på højeste faglige niveau og indsigt i kommercielle og strategiske forhold. At Plesner styrker de ledelsesmæssige kompetencer og forretningsforståelsen hos vores advokater, sikrer med andre ord, at vi også i fremtiden i partnerskab med vores klienter yder værdiskabende rådgivning i spændingsfeltet mellem jura, økonomi og strategi. Dette bidrager afgørende til, at Plesner fortsat tiltrækker og fastholder de mest interessante klienter og landets dygtigste advokater i et gensidigt udfordrende udviklingsmiljø. Hvad opnår du? Som advokater har vi alle sammen et ledelsesansvar. Uddannelsen udvikler dig til at kunne imødekomme de daglige ledelsesmæssige forventninger, hvad enten du har en enkelt medarbejder, er teamleder, projektleder, har klientrelationer, står for forretningsudvikling eller er en kombination af alle disse ting, sådan som tilfældet er for de fleste. Den sikrer dig samtidig de værktøjer, der er nødvendige for, at du er en kompetent sparringpartner for tidens og fremtidens erhvervsledere. Lederuddannelsen træder ikke i stedet for din juridiske udvikling og specialisering, men er et vigtigt supplement. Bestyrelsesformand Poul Flemming Hansen, Plesner Plesners lederuddannelse er en investering i den enkelte advokats og i Plesners fremtid. Uddannelsen vil give personlige, forretningsmæssige og strategiske indsigter, som vil bidrage til at udvikle Plesners advokater både som ledere og rådgivere, siger Poul Flemming Hansen. Poul Flemming Hansen, der er formand for Plesners bestyrelse, har gennem mere end 25 år deltaget i ledelsen af advokatvirksomhed og har sideløbende erfaring fra bestyrelsesarbejde i danske erhvervsvirksomheder. De advokater, som deltager i lederuddannelsen, og som på et tidspunkt måtte forlade Plesner, vil gennem uddannelsen have fået værdifulde kompetencer, som åbner nye karrieremuligheder uden for branchen. Med lederuddannelsen bidrager Plesner dermed tillige til den generelle udvikling af danske advokaters kompetenceniveau. Poul Flemming Hansen, bestyrelsesformand, Plesner 3

3 Få udfordret dit tankesæt I Plesner har vi en målsætning om at give vores medarbejdere branchens bedste efteruddannelse. Derfor har vi udviklet en tre-årig lederuddannelse i samarbejde med førende konsulentvirksomheder samt nationale og internationale universiteter. Uddannelsen styrker dig inden for Plesners tre strategiske fokusområder: personligt lederskab, strategi- og forretningsforståelse samt klient- og markedsforståelse. Forretningsudvikling i praksis Uddannelsen er for dig med ambitioner om at udvikle dig i rollen som professionel leder i en moderne og videnintensiv advokatvirksomhed. Udviklingsforløbet sætter fokus på din rolle som medskaber af rammebetingelserne for god ledelse i Plesner. Gennem forløbet får du styrket dit ledelsesmæssige handlingsberedskab og bliver bevidstgjort om dit potentiale både personligt, ledelsesmæssigt og forretningsmæssigt. Uddannelsen kobler teori og praksis. Undervisningen inddrager opgaver om Plesners aktuelle ledelses- og forretningsstrategiske udfordringer. På den måde får du et konkret udbytte, som du med det samme kan bruge i din hverdag. Ny viden på masterniveau Uddannelsen foregår på masterniveau, og undervisningen er forskningsbaseret. Samarbejdet med anerkendte universiteter betyder, at du er sikret en uddannelse på et højt fagligt niveau med adgang til den nyeste forskning og de dygtigste undervisere. Til at sætte vores nye viden i perspektiv inviterer vi ledere fra succesrige virksomheder til at dele ud af deres erfaringer. I denne brochure kan du læse mere om, hvordan Plesner Leadership Excellence styrker dine ledelseskompetencer. HR-direktør Pia Palm, Plesner Målet med uddannelsen er at styrke dig til fremtidens krav i advokatbranchen både som rådgiver, strateg og leder. Jeg ser frem til at udfordre dine antagelser og taget-for-givetheder og inspirere dig til nye perspektiver, siger HR-direktør Pia Palm. Pia Palm har gennem sin karriere i rådgivningsbranchen opnået stor erfaring med strategisk leder- og medarbejderudvikling. Pia Palms teoretiske baggrund er en HD i organisation, en kandidatgrad i pædagogik og psykologi samt en mastergrad med fokus på management development (MMD). Pia Palm, HR-direktør, Plesner 5

4 Målrettet indhold, struktur og proces Uddannelsen er tilrettelagt med det formål at give dig og dine kolleger en fælles refleksiv platform for, hvad lederskab er, og hvordan det praktiseres i en moderne og videnintensiv advokatvirksomhed. Uddannelsen løber over tre år og er inddelt i tre moduler. På de tre moduler fokuserer vi på: personligt lederskab strategi- og forretningsforståelse samt klient- og markedsforståelse. Uddannelsen foregår i Danmark, både i og uden for Kobbertårnet. Enkelte aktiviteter forventes at foregå i udlandet med henblik på at besøge universiteter og andre virksomheder. Opbygning Uddannelsen bevæger sig i spændingsfeltet mellem teori og praksis og er kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teoretiske viden på området holdt op imod din og andres erfaring med ledelse i praksis. Undervisningen på hvert af de tre år er bygget op omkring 5 læringsspor, som er gennemgående i hele uddannelsesforløbet: Plesner Leadership Excellence Et kick-off arrangement, hvor vi igangsætter det kommende års ledelsestema. Vi arbejder med afsæt i Plesners ledelsesudfordringer og sætter fokus på din hverdag som leder. Et coachingforløb, hvor du i en mindre gruppe får sparring, der styrker din personlige ledelsesudvikling. Grupperne bliver tilknyttet en erfaren proceskonsulent. Et fagligt seminar, hvor vi sætter førende nationale og internationale ledelsesteoretikere og erhvervsledere i stævne og sammen debatterer lederskabets mange facetter i en partnerejet rådgivningsvirksomhed. En skriftlig opgave, hvor du anvender teori fra uddannelsen til at perspektivere en aktuel strategisk udfordring i Plesner. Du får lejlighed til at drøfte din besvarelse med medlemmer af Plesners bestyrelse og strategiudvalg. En udviklingsworkshop, hvor vi arbejder med cases om forskellige aktuelle ledelsesproblematikker og udfordringer i Plesner. Det giver dig mulighed for at anvende de ledelsesværktøjer og modeller, du er blevet introduceret til i løbet af året. To parallelle forløb Undervisningen er opdelt i to uddannelsesforløb et program for advokater og et executive program for partnere. De faglige seminarer er fælles for begge programmer, mens de øvrige aktiviteter er forskellige arrangementer, der kører i to særskilte forløb. Plesner Leadership Excellence programmet for advokater har fokus på dine personlige ledelseskompetencer og henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din faglighed og dine kompetencer inden for det ledelsesfaglige felt som løftestang for videre karriere- og kompetenceudvikling. Plesner Leadership Excellence Executive programmet for partnere har fokus på at udvikle både dine personlige og strategiske ledelseskompetencer og henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din faglighed og dine kompetencer inden for det ledelsesfaglige felt. MODUL 1: Personligt lederskab 1. ÅR MODUL 2: Strategi- og forretningsforståelse 2. ÅR MODUL 3: Klient- og markedsforståelse 3. ÅR Omfang Der er undervisning 7 dage om året. Derudover må du forvente at anvende tid på forberedelse, opgaveløsning og læsning af teori, cases og artikler samt opgaveskrivning. Obligatorisk efteruddannelse Din deltagelse på uddannelsen godskrives efter de nye regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater. Tema Antal dage Modul 1: Personligt lederskab 7 dage Modul 2: Strategi- og forretningsforståelse 7 dage Modul 3: Klient- og markedsforståelse 7 dage Samlet 21 dage 7

5 P E R S O N L I G T L e d e r s k a b M o d u l 1 Din personlige ledelses udvikling Modul 1 handler om dit personlige lederskab. Du bliver præsenteret for en række ledelsesudfordringer i videnintensive virksomheder. Det giver dig inspiration til, hvordan du leder dine medarbejdere og skaber engagement og tilfredshed. PI-profil og 360 evaluering Inden uddannelsen begynder, gennemfører du en PI-profil (Predictive Index) og en 360 evaluering (kun partnere). PI-profilen giver dig indsigt i dine ledelsesmæssige styrker og udfordringer, mens 360 evalueringen giver dig et indtryk af, hvordan dine medarbejdere og partnerkolleger oplever dig. Uddannelsen begynder med et to-dages kick-off arrangement, hvor vi sætter fokus på dit personlige lederskab og arbejder med god personaleledelse i Plesner. Der er både faglige indlæg om andre virksomheders arbejde med personaleledelse og gruppearbejde, hvor vi tager udgangspunkt i Plesners aktuelle udfordringer inden for personaleledelse. Personlig udviklingskontrakt Som afslutning på kick-off arrangementet opstiller du med udgangspunkt i din PI-profil og 360 evaluering en række udviklingsmål i din personlige udviklingskontrakt. Den giver dig overblik over de ledelsesindsatser, du skal have fokus på i det kommende år i forhold til dine medarbejdere, dit team og din organisation. I din coachinggruppe arbejder I med udviklingsmålene i din personlige udviklingskontrakt og evaluerer dine indsatser og resultater i arbejdet med at realisere dine mål. Du arbejder aktivt med dine kompetencer som personaleleder og lærer samtidig, hvordan du bruger coaching som et ledelsesredskab i din hverdag. I forbindelse med det faglige seminar sætter vi fokus på tre forskellige ledelsestemaer og inviterer en række eksterne oplægsholdere til debat om: Lederskab i videnintensive virksomheder Du bliver introduceret til forskellige tilgange til håndtering af lederskab i videnintensive virksomheder. Vi drøfter lederen som rollemodel med fokus på den daglige drift og forankring af en ledelseskultur i Plesner. Projekt- og teamledelse Herefter stiller vi skarpt på feedbackkulturen i Plesner med fokus på den daglige opgaveløsning for vores klienter og forankring af advokatens rolle som strategisk rådgiver. Du får indsigt i, hvordan du sammensætter et team og skaber engagement og ansvarsfølelse. Situationsbestemt ledelse Endelig bliver du introduceret til den anerkendende ledelsesstil med fokus på forankring af initiativerne omkring videndeling og kompetenceudvikling i Plesner. Du får indsigt i, hvordan du skaber sammenhæng mellem ledelse, kompetenceudvikling og resultater. Skriftlig opgave Som optakt til udviklingsworkshoppen udarbejder du en skriftlig opgave, hvor du reflekterer over din personlige ledelsesudvikling gennem forløbet på modul 1. : Den anerkendende leder På modulets udviklingsworkshop arbejder vi med ledelse the Plesner way. Gennem arbejdet med konkrete kritiske ledelsessituationer og dilemmaer fra din og dine kollegers hverdag bliver du styrket i at anvende konkrete ledelsesmæssige redskaber. pen er baseret på en høj grad af involvering fra dig som deltager, gennem gruppearbejde og fremlæggelse af de skriftlige opgaver. Modul 1: Personligt lederskab 360 evaluering* PIprofil Personaleledelse Personlig udviklinskontrakt Lederskab i videnintensive virksomheder Den anerkendende leder Aktiviteter Antal dage Modul 1: Et kick-off 2 dage 5 coaching samlinger á tre timer 2 dage Et fagligt seminar 1 dag En udviklingsworkshop 2 dage Samlet 7 dage *kun partnere 9

6 S t r a t e g i - o g f o r r e t n i n g s f o r s t å e l s e M o d u l 2 Forretningsledelse i strategisk perspektiv Modul 2 handler om strategisk lederskab, og hvordan strategiarbejde kan organiseres, gennemføres og implementeres i en moderne videnvirksomhed. Modulet giver dig indsigt i forretningsledelse i strategisk perspektiv og styrker din evne til at tænke og handle strategisk. Modul 2 begynder med et to-dages kick-off arrangement, hvor vi sætter fokus på dit strategiske lederskab og arbejder med forretningsledelse i et strategisk perspektiv i relation til en række af Plesners aktuelle strategiprojekter. Du får indblik i, hvordan forskellige typer af videnintensive virksomheder arbejder med strategiudvikling. Derigennem får du indsigt i forskellige typer af strategier samt de ledelsesmæssige forudsætninger, succesfuld implementering kræver både i forhold til Plesner og klientvirksomheder. Vi veksler mellem faglige indlæg om andre virksomheders arbejde med forretningsledelse og gruppearbejde, hvor vi sætter fokus på en række af Plesners aktuelle udfordringer inden for strategisk forretningsledelse. Vi arbejder med, hvad der fremmer og hæmmer strategiopnåelse i Plesner og udpeger vores væsentligste ledelsesmæssige fokusområder. Forretningsplan Som afslutning på kick-off arrangementet opstiller du en række konkrete udviklingsmål for dit forretningsområde i form af en forretningsplan (partnere) eller i form af en strategiopgave om et af de udpegede fokusområder (advokater). Den giver dig overblik over de strategiske indsatser, du skal have fokus på i det kommende år i forhold til dine medarbejdere, dit forretningsområde og din organisation. I din coachinggruppe arbejder I med udviklingsmålene i din forretningsplan (partnere) eller strategiopgave (advokater) og evaluerer dine indsatser og resultater i arbejdet med at realisere dine mål. Du arbejder med, hvordan du aktivt bringer dine personlige styrker som leder i spil i Plesners forretningsudvikling og lærer at tænke og handle strategisk. I forbindelse med det faglige seminar sætter vi også denne gang fokus på tre forskellige ledelsestemaer og inviterer en række eksterne oplægsholdere til debat om: Performance management Du bliver introduceret til performance management og forskellige ledelsesmodeller, der kan bruges i den strategiske udvikling og styring af en videnvirksomhed såsom business excellence. Du får indsigt i, hvordan modellerne kan benyttes i styringen af Plesners værdiskabelse samt som målepunkter i styringen af forretningens lønsomhed og klientportefølje. Strategi- og forretningsforståelse i praksis Herefter stiller vi skarpt på de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af opkøb og sammenlægninger af virksomheder, både i relation til finansielle og industrielle købere. Du får indsigt i de forskellige faser af opkøbs- og sammenlægningsprocessen fra start og til post merger-integration. Innovativ forretningsudvikling Endelig bliver du introduceret til innovation og fornyelse, blandt andet ud fra et livscyklus-perspektiv. Du får indsigt i, hvordan forskellige typer af videnintensive virksomheder arbejder med innovation inden for serviceudvikling, og vi arbejder med, hvordan innovationstemaet kan bringes i spil i forhold til forretningsudvikling i Plesner. Skriftlig opgave Som optakt til udviklingsworkshoppen udarbejder du en skriftlig opgave, hvor du reflekterer over et aktuelt strategiprojekt i Plesner (advokater), afdelingens eller din egen forretningsplan (partnere). Du præsenterer opgaven i forbindelse med den afsluttende udviklingsworkshop, og vi drøfter dine overvejelser og resultater. : Den strategiske leder På udviklingsworkshoppen sætter vi forandringstemaet i fokus. Vi gennemgår, hvordan man skaber forandringsparathed i en organisation, og du får indsigt i en række principper inden for ledelse af forandringer. Vi arbejder med aktuelle forandringsprocesser i Plesner og drøfter forudsætningerne for succesfuld implementering, og hvilken betydning lederens rolle har i den sammenhæng. pen er baseret på en høj grad af involvering fra dig som deltager, gennem gruppearbejde og fremlæggelse af de skriftlige opgaver. Modul 2: Strategi- og forretningsforståelse Strategi- og forretningsforståelse Forretningsledelse Forretningsplan/strategiopgave Den strategiske leder Aktiviteter Antal dage Modul 2: Et kick-off 2 dage 5 coaching samlinger á tre timer 2 dage Et fagligt seminar 1 dag En udviklingsworkshop 2 dage Samlet 7 dage 11

7 K l i e n t - o g m a r k e d s f o r s t å e l s e M o d u l 3 Klientrelationer i et pro fessionaliseret marked Modul 3 handler om klient- og markedsforståelse. Du bliver præsenteret for relationsbaseret salg og markedsføring både i business-to-business relationer og personlige relationer. Det giver dig indsigt i, hvordan du arbejder akkvisitivt og sikrer en lønsom klientportefølje med tilfredse klienter. Modul 3 begynder med et to-dages kick-off arrangement, hvor vi sætter fokus på dine klienter og markedsforståelse og arbejder med udfordringerne og problematikkerne i relation til det akkvisitive arbejde i Plesner. Du får en introduktion til relationsbaseret markedsføring, og hvordan forskellige virksomheder udvikler og vedligeholder deres professionelle relationer. Du bliver præsenteret for forskellige modeller til brug i en relationsbaseret markedsføring, ligesom forskellige modeller for, hvordan virksomheder opnår markeds- og klientindsigt, bliver introduceret. Der er både faglige indlæg om andre virksomheders arbejde med client management og akkvisition samt gruppearbejde, hvor vi arbejder med klientpsykologi og med afsæt i din PI-profil arbejder med dine personlige styrker og udfordringer i klientarbejdet. Modul 3: Klient- og markedsforståelse Klientrelationer og netværk Personlig indsatsplan Personlig indsatsplan Som afslutning på kick-off arrangementet udarbejder du en personlig indsatsplan. Den giver dig overblik over de indsatser, du skal have fokus på det kommende år i forhold til dit netværk og i dit klientarbejde for at opnå dine målsætninger om lønsomhed og mersalg til nye eller eksisterende klienter. I din coachinggruppe arbejder I med udviklingsmålene i din personlige indsatsplan og evaluerer dine indsatser og resultater i arbejdet med at realisere dine målsætninger. Du arbejder med, hvordan du aktivt bringer dine personlige styrker i spil i klientarbejdet og lærer at tænke og handle akkvisitivt. I forbindelse med det faglige seminar sætter vi igen fokus på tre forskellige ledelsestemaer og inviterer en række eksterne oplægsholdere til debat om: Client management Den værdiskabende rådgiver Personlige klientrelationer Du bliver introduceret til en række principper for, hvordan den personlige klientrelation og klienthåndteringen kan styrkes, og vi sætter fokus på klientlønsomhed, personlige relationer og den personlige akkvisition. Du får indsigt i forskellige klientprofiler og inspiration til, hvordan de kan anvendes i Plesner. Kommunikation og viden Herefter stiller vi skarpt på videnledelse som et centralt led i Plesners klient- og markedsforståelse. Du bliver præsenteret for forskellige videnstrategier og deres mulige anvendelse i Plesner og vores klientvirksomheder. Derudover drøfter vi, hvad der er god markeds- og klientkommunikation i Plesner. Branding kendskab og omdømme Endelig bliver du introduceret til branding og dens betydning for en professionel rådgivningsvirksomhed. Du får indsigt i, hvordan forskellige virksomheder arbejder med branding, og hvilken effekt de har opnået af deres indsatser på området. Afslutningsvis drøfter vi, hvordan Plesner kan nyttiggøre dette. Skriftlig opgave Som optakt til udviklingsworkshoppen udarbejder du en skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i din indsatsplan. Du reflekterer over modeller og værktøjer fra modulet, resultatet af arbejdet med dine indsatser og din egen rolle i klientrelationen og akkvisitionen i Plesner. Du præsenterer opgaven i forbindelse med den afsluttende udviklingsworkshop, og vi drøfter dine overvejelser og resultater. : Den værdiskabende rådgiver På udviklingsworkshoppen sætter vi fokus på de problematikker, du har oplevet i forbindelse med arbejdet med din personlige indsatsplan i løbet af året. Desuden arbejder vi med, hvordan de forskellige erfaringer og succesoplevelser kan nyttiggøres i Plesners salg og markedsføring. På dag 1 arbejder vi med de succeser og de problematikker, I har oplevet både markedsmæssigt, klientmæssigt og organisatorisk. På dag 2 samler vi trådene for hele dit 3-årige lederuddannelsesforløb, fejrer de opnåede succeser og reflekterer over den læring og udvikling, du og dine kolleger har opnået. pen er baseret på en høj grad af involvering fra dig som deltager, gennem gruppearbejde og fremlæggelse af de skriftlige opgaver. Aktiviteter Antal dage Modul 3: Et kick-off 2 dage 5 coaching samlinger á tre timer 2 dage Et fagligt seminar En udviklingsworkshop 1 dag 2 dage Samlet 7 dage 13

8 Yderligere information Optagelse på Plesner Leadership Excellence sker via din afdelingsleder, hvorefter du vil blive kontaktet af HR-afdelingen. Kursusdatoer annonceres på Plesners kursusportal på intranettet. Programmet for de enkelte moduler modtager du cirka 14 dage før afvikling af det enkelte modul. Herefter vil du løbende modtage indkaldelser og materiale til forberedelse forud for hver undervisningsaktivitet. Program for advokater Henvendelse vedrørende Plesner Leadership Excellence programmet for advokater rettes til HR-udviklingsmanager Marianne Hall Holmboe på Executive program for partnere Henvendelser vedrørende Plesner Leadership Excellence Executive programmet for partnere rettes til HR-direktør Pia Palm på 15

9

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Young Talented Lawyers - ET TALENTUDVIKLINGSPROGRAM FOR ADVOKATBRANCHEN

Young Talented Lawyers - ET TALENTUDVIKLINGSPROGRAM FOR ADVOKATBRANCHEN Young Talented Lawyers - ET TALENTUDVIKLINGSPROGRAM FOR ADVOKATBRANCHEN Fakta om YTL Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver din virksomhed mere succesrig Det er vigtigt at udvikle sin

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

karriere hos kammeradvokaten

karriere hos kammeradvokaten karriere hos kammeradvokaten 1 dine mål, din karriere indhold Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 19 Side 25 Forord Karriere hos Kammeradvokaten Dine mål, dine kompetencer Feedback og anerkendelse Karriere

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Law Firm Management Ledelse i partnerdrevne virksomheder

Law Firm Management Ledelse i partnerdrevne virksomheder Law Firm Management Ledelse i partnerdrevne virksomheder Law Firm Management Ledelse i partnerdrevne virksomheder Law Firm Management Danske Advokaters lederuddannelse er den eneste åbne lederuddannelse,

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig 3 Din karriere, din udvikling Vi tilbyder dig en af branchens bedste fuldmægtiguddannelser og unikke muligheder

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Personlig Ledelse Onsdag den 18. torsdag den 19. november 2015 Formål med modul

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesuddannelse Bestyrelsesuddannelse I et samarbejde mellem Erhverv Randers, Tradium og Erhvervsakademiet Dania, tilbydes nye og kommende bestyrelsesmedlemmer et eksklusivt og målrettet uddannelsesforløb. Forløbet indeholder

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere.

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

BLIV UDDANNET BESTYRELSESMEDLEM

BLIV UDDANNET BESTYRELSESMEDLEM NIELS BROCK EXECUTIVE BROCK.DK/BESTYRELSE BLIV UDDANNET BESTYRELSESMEDLEM Rollen som bestyrelsesmedlem er under forandring, og der er stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere