Planprocesser i et systemisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planprocesser i et systemisk perspektiv"

Transkript

1 Planprocesser i et systemisk perspektiv ATTRACTOR- Institut for systemisk ledelse, kommunikation og intervention. Cand. Psych Kristian Aagaard Dahl 1

2 Program Den systemiske tænkning Praktiske udviklingsmetoder. 2

3 Systemisk tænkning -En teori om hvordan vi grundlæggende erkender og forstår verden. Det klassiske filosofiske problem: Er det den samme verden, vi snakker om, når vi taler sammen? Svarer man ja til spørgsmålet om objektivitet, skal videnskaben fortsætte med at lede efter de sande universielle svar (på hvad god ledelse, akitektur, byplanlægning er). Svarer man nej, skal man begynde at tænke omkring viden og svar på en helt anden måde. 3

4 Moderne vs. Postmoderne Basale overbevisninger Moderne Positivistisk paradigme Verden er ekstern og objektiv Observatøren er uafhængig Videnskab er uafhængig Postmoderne Fortolknings paradigme Verden er socialt konstrueret og subjektiv Observatøren er en del af det observerede Videnskab er drevet af menneskelige interesser Lederen/ konsulenten bør Fokusere på facts Se efter kausalitet og fundamentale love Reducere fænomener til simple elementer Formulere hypoteser og teste dem Fokusere på meninger Prøve at forstå hvad der sker Se efter totaliteten i enhver situation Udvikle idéer gennem inducerede data Foretrukne metoder inkluderer Operationalisering af koncepter så handlinger kan måles Foretage store målinger Bruge multiple metoder til at skabe forskellige perspektiver på fænomenet Små målinger foretaget i dybden eller over tid 4

5 Fra ekspert til proceskonsulent Hoveddimension Problemer/mål der behandles Organisatoriske perspektiv Principiel løsningsmetode Den teknisk rationelle ændringsstrategi Effektivitet Produktionssystem Rationalisering, redesign, trouble shooting Den eksplorative ændringsstrategi Kreativitet, innovation, mobilisering af interresse Løst koblet system, organiseringsprocesser Lette selvorganisering, udnytte bevægelse og momentum, skabe læringsmuligheder Ændringsagenter Ledelsen og analytikere Aktører tilknyttet det organisatoriske felt Ændringsteknologi - Organisatorisk Produktionsenheder Netværk og Communities komponent - Kognitiv mekanisme Kalkulation & planlægning Fortolkning (Enactment), Nysgerighed - Forandringsprocesser Problemanalyse, redesign, dekret Udforskning af rutiner og dagligdagsaktiviteter - Forandringsindikatorer Outputbaserede Interaktionsmønstre og Strategiens hovedproblem: målsætninger Implementering fortolkningsskemaer Det mentale skift... 5

6 De systemiske tanker i biologien (Ludwig van Bertalanfy) Biolog og filosof forskning i frøers adfærd. En enhed skal forstås, ikke uafhængigt af dens miljø, men netop set ind i dens miljø og dens sammenhæng. KONTEKST: Den konkrete fysiske/mentale sammenhæng, som man handler ind i kaldes for kontekst. Konteksten bliver derfor helt central at medtage, for at man kan sige noget meningsfuldt om et menneske, et fænomen, en episode ect. Helheden er mere end summen af enkeltdelene, Bateson 6

7 Kontekst - vores forståelse af og forventninger til de situationer vi interagerer i (Bateson, 1972) Kontekst betyder med - tekst - de forståelser og forventninger vi har til en situation. Er afgørende for, hvad vi mener, der er vigtigt og rigtigt at gøre, sige og mene i den enkelte situation. Man kan ikke sige noget meningsfuldt uden detaljer om konteksten, Vernon Cronen 7

8 Autopoiesis - vi forstår ting på basis af vores forforståelser Enhvert system handler perfekt i henhold til de forståelser og logikker det har Maturana, 1992 Et autopoetisk system er et lukket system, der skaber og opretholder sig selv via sine egne indre forståelser. Selvrefererende 8

9 Det autopoetiske projektteam Stresset Projektleder Skal kontrolere medlemmer Medlemmer: % initiativ Dominerende projektleder Usikre medlemmer 9

10 Det autopoetiske system Ihærdige Projektleder Skal skabe udvikling Borgere: % initiativ Kommunes ansvar Distancerede borgere 10

11 Udfordringen - Hvordan udvikler man det autopoetiske system? I kommunikationssystemer forholder det sig således, at energien til responset for det meste leveres af dén, der reagerer. Hvis jeg sparker en hund, vil dens umiddelbart efterfølgende adfærd få energi fra hundens eget stofskifte, ikke fra mit spark (Bateson, 1972) 11

12 Sproget - Mennesker er væsener som i al væsentlighed lever i sproget. Vi eksisterer i sproget (identitet) - og forbinder os til hinanden gennem sproget. Sproget er for mennesker, hvad vand er for fisk Ole Thyssen 12

13 Systemiske grundpointer i byudvikling 7 Principles for Developing Public Dialogue in Communities We view the community as a system comprised of a complex tapestry of interconnected conversations. We view the community as a "multiverse" containing many social worlds. We involve the public in the project from the beginning We believe there should be support from the top for initiatives from the bottom. We treat language as "fateful" We see the entire community process as a series of dialogic conversations. We recognize our own role in the "system. - Public Dialogue Consortium 13

14 Nye udviklingsmetoder Appreciative inquiry Coaching Open Space Technology 14

15 Appreciative inquiry den værdsættende metode Byudvikling - Asset based community development Imagine Chicago Imagine Australia Imagine Hundslund Partiudvikling: Det Columbianske stolthedsparti Organisationsudvikling: Visa, Xerox... Coaching Terapi 15

16 Det heliotropiske princip - om anerkendelse og udvikling Forskning Pygmalioneffekten Rosenthaleffekten Hawthornestudierne Filosofi og kulturteori - Det er vores historier om fremtiden, der skaber vores nutid mere, end det er historierne om fortiden John Dewey Mennesket er det eneste væsen, som kan elske og dræbe med ord. Maturana Vi lever i de historier, andre fortæller om os. Paul Riceour Multifrenia -Vi har mange personligheder, der skabes i relationerne og sproget Kenneth Gergen Kommunikation er for mennesker, hvad vand er for fisk Ole Thyssen Det heliotropiske princip (helio = sol, trope = dreje, vokse) 16

17 Anerkendende antagelser om systemer 1. I ethvert system, organisation eller bydel er der noget, altid der fungerer. 2. Hvad vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. 3. Virkelighed bliver skabt i nuet, og der er derfor mange virkeligheder. 4. I en proces, hvor der stilles spørgsmål til et system, bydel eller person vil der ske en påvirkning. 5. Folk har mere selvtillid, når de forsker i fremtiden, hvis de tager udgangspunkt i en virkelighed, de kender, og som fungerer. 6. De ting, som man tager med fra fortiden, bør være de bedste. Sue Hammond 17

18 4F er Et mindset i.f.t.problemer, udvikling og planlægning Hvad skal gøres? Hvad er den mindste ændring der vil gøre en forskel? Hvilke handlinger? Af hvem? Frigør Forstå Hvilke ressourcer er der i situationen? Hvad er der at bygge på? Erfaringer som kan overføres? Hvornår får vi det til at lykkes? Hvad er det I gør der? Fokuser Forestil Hvad vil vi satse på? Hvad er vores målsætninger? Hvad drømmer vi om? Hvor vil vi gerne hen? Hvilke ideer har du? Beskriv det så konkret som muligt. 18

19 Anerkendende spørgsmål Værdsættende spørgsmål - spørgsmål der bevidst indbygger positive konnotationer og positive forståelser i spørgsmålene: Kommentar: De sidste mange år har udviklingen i xkøbing været én lang prøvelse. Det er gået meget op og ned? Spørgsmål: Hvordan har I fundet kræfter til at stå det igennem? Hvad sker der i xkøbing i de perioder, hvor i er oppe? Positive omformuleringer - vender mangelfokus til fokus på forbedringer og muligheder, som f.eks: Kommentar: Det er fuldstændig demotiverende at have borgermøder i vores kommune. Spørgsmål: Så du kunne pege på en masse som kunne forbedres? Hvad ser I, der bringer situationen videre? Anerkendende hypoteser - at tilbyde en anden, mulighedsorienteret måde at tænke om problemet. Kommentar: Jeg gidder ikke deltage. Det er kedelig og ligegyldigt. Spørgsmål: Hvordan drømmer du om, at det bliver for dine børn at vokse op i her i xkøbing? Hvad er vigtigt for dig? Hvordan vil du kunne biddrage til at det bliver til virkelighed? 19

20 Open Space Technology ved Harrison Owen Tema 1 Tema 4 Tema 5 Tema 2 Tema 3 The Law of the Two Feet Walk free and talk free The Law of Mobility 20

21 De fire principper De der er tilstede, er de rette personer Det der sker, er det, der skal ske Når det går igang, er tidspunktet det rette Når det er slut, er det slut 21

22 Kommunikation som sprogspil - Pearce (1999) Sprogspil (Game) - ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte regler for roller og handlinger - som i et spil. Gameplayer - ved hvordan man følger reglerne for spillet, men har ikke blik for de overordnede betingelser og værdier, som spillet bygger på. Gamemaster - har gameplayerens færdigheder + en overordnet forståelse for hvornår det er hensigtsmæssigt at spille, hvornår spillet behøver en ændring og hvordan man skaber nye variationer og nye spil. 22

23 Coaching Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper og inspirerer den anden til at reflektere og lære af sine erfaringer og blive klogere på sine handlemuligheder og evner i forhold til problemer og udfordringer. En coach besidder gamemasterfærdigheder d.v.s. evnerne til på den ene side at styre og koordinere samtalen imod fælles definerede mål, og på den anden side evnerne til at udvikle den andens forståelser igennem aktiv lytning og forstyrrende, refleksionsskabende spørgsmål og ved at introducere forslag og hypoteser, som tilbyder nye forståelser og handlemuligheder. Attractor (2003): Coaching - at være gamemaster 23

24 Gamemasterens kommunikationsredskaber Metaniveau Kontrakt aftale Emne, mål og metode. Time out samtale om samtalen, genforhandling af kontrakt Afslutning og evaluering Kontrakt: Time out: Emne: Hvad vil du gerne tale om? Er det det rigtige vi taler om? Mål: Hvis vores samtale er vellykket, Hvad er vigtigst, vi fokuserer på nu? hvad har du så fået ud af det? Metode: Hvad skal vi gøre, for at få det til at lykkedes? Evaluering: Hvad fik du ud af samtalen? Er du blevet afklaret med, hvad du vil gøre? Nåede vi vores mål? 24

25 Kommunikationsniveauer i planproceser Metaniveau Kontrakt aftale arbejdsform, emne og mål. Time out samtale om samtalen, genforhandling af kontrakt Afslutning og evaluering Handlingsniveau Samtale og spørgsmål Gameplayer: agerer primært på handlingsniveau Gamemaster: mestrer meta- og handlingsniveau og omsætter det i handling 25

26 Coach og planlægger -en samkonstruerende rolle? coach fokusperson Samkonstruerende - d.v.s. medskabende og aktiv i samtalen (ikke instruerende eller rådgivende) Nysgerrig - spørgsmål fremfor svar Udfordrende - Løsningsforslag, ideer og råd formuleres som spørgsmål eller hypoteser 26

27 Spørgsmålstyper -inspireret af Karl Tomm simple antagelser -én virkelighed fortid (Orientere) Detektiven Antropologen Fortidsorienterede simple spg. - Problemafklarende - Problemdefinerende - Undersøgende hensigt Fortidsorienterede komplekse spg. -? om adfærd -? om forskellige perspektiver på tingene - Udforskende hensigt Kaptajnen Fremtidsorienterede simple spg. - Ledende - Konfronterende - Instruerende Fremtidsorienterede komplekse spg. - Hypotesespørgsmål - Mulighedsspg. - Scenariespørgsmål - Mirakelspørgsmål fremtid (Påvirke) Fremtidsforskeren komplekse antagelser -mange virkeligheder 27

28 4 spørgsmålskategorier Fortidsorienterede simple spg. - Hvad er problemet? - Hvad er det Aktør X gør? - På hvilken måde er det problematisk for dig? Fremtidsorienterede simple spg. - Kunne det være en idé at tale med Aktør X om hvilke helt konkrete ansvarsområder de er villige til at få? - Hvor længe må dette problem eksistere endnu? - Hvornår opstår det i særlig grad? - Hvad gør du så i den slags situationer? Fortidsorienterede komplekse spg. - Hvordan tror du at Aktør x ser på disse situationer? - Hvad tror du er deres bevæggrunde til at handle som de gør? - Hvis vi antager at deres handlinger giver mening for dem og ikke er udtryk for dovenskab - hvad tror du så, at de forsøger at kommunikere til dig? Fremtidsorienterede komplekse spg. - Lad os prøve at forestille os, at aktør x tager mere ansvar - hvad er det for nogle handlinger du vil lægge mærke til at de gør? - Lad os forestille os at du har løst dette problem på en god måde - hvad har kendetegnet denne løsning? - Hvem kan du komme i tanke om, der vil være i stand til at hjælpe dig med dette problem? Hvad ville vedkommende gøre eller råde dig til? - Hvad tror du at Aktør X vil sige der skal til for at løse 28 dette problem?

29 Domæneteorien Produktive domæne - umiddelbarhed - lineær - faglighed Forklarende domæne - refleksivitet - cirkularitet - multivers Æstetiske domæne - værdier - grundantagelser - meningsfuldhed Frit efter Lang et al

30 5 antagelser i den systemiske teori 1. Hvad vi fokuserer på bliver vores virkelighed 2. Virkelighed bliver skabt i nuet og der er derfor mange virkeligheder 3. I en proces, hvor der stilles spørgsmål til et system, organisation eller gruppe vil der ske en påvirkning 4. Sproget vi bruger skaber vores virkelighed 5. Et system fungerer altid perfekt set i forhold til dets forståelser 30

31 Systemisk grundforståelse af organisationer -sammenfatning Vi eksisterer i relation med andre (system og kontekst) Vores forståelser er subjektive (autopoiesis) Sproget forbinder os og skaber vores verden Anerkendende forståelser og historier om fremtiden udvikler (det heliotropiske princip) 31

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Den systemiske terapeut Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Indholdsfortegnelse 1) Indledning og problemformulering... 2 2) Afgrænsning af den systemiske konstruktionisme... 3 2.1) Den første fase...

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 16. og 17. september 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk

Læs mere

Konsultation i organisationer

Konsultation i organisationer Konsultation i organisationer Andreas Granhof Juhl, 2009 Ved læsning af organisations- og konsultationslitteraturen er 2 spørgsmål afgørende og ofte ikke gjort tydelige: 1. Hvilke forskellige grundantagelser

Læs mere

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER Kit Sanne Nielsen (2006) FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER den 21-01-2013 kl. 8:03 Søren Moldrup side 1 af 15 sider I denne bog introduceres idéen om, at organisationsudvikling og udvikling af menneskelige

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer af M.Sc. & HD-O Jacob Storch, cand.psych. & cand.mag. Thorkil Molly Søholm, og cand.mag.

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Systemisk projektledelse

Systemisk projektledelse Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard (red) (2012) Systemisk projektledelse den 21-01-2013 kl. 8:15 Søren Moldrup side 1 af 9 sider INDLEDNING Projektledelse handler traditionelt om at komme

Læs mere

Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource. Vil vi gøre mindre af det, som ikke virker eller mere af det, som virker?

Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource. Vil vi gøre mindre af det, som ikke virker eller mere af det, som virker? Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource Tid er ikke noget, der går. Det er noget, der kommer. Taler I om ressourcer eller mangler i jeres organisation? Er glasset halvtomt eller

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Spørgsmål, der gør en forskel

Spørgsmål, der gør en forskel Artikel af: Carsten Hornstrup, Karl Tomm & Thomas Johansen Spørgsmål, der gør en forskel Artiklen handler om styper og ledelsesbaseret coaching. Evnen til at stille er et af coachens vigtigste praksisværktøjer

Læs mere