ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS"

Transkript

1 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS KORT VERSION AF DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN 2025 HØRINGSVERSION EFTERÅR 2016

2 INDHOLD Forord: Glem ikke mennesket bag demensen 3 Hvad handler denne publikation om? 8 Et trygt og værdigt liv med demens 10 1 Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling 17 2 Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 21 3 Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens 24 4 Demensvenlige samfund og boliger 27 5 Øget videns- og kompetenceniveau 29

3 FORORD Glem ikke mennesket bag demensen Jeg er Jens med demens, men jeg er også Jens imens. Jens, demensramt, citat fra Ikast-Brande Kommunes demensstrategi Citatet fra Jens siger det hele. Ja, demens er en forfærdelig sygdom. Det er en sygdom, der ikke kun rammer den enkelte, men hele familier. En sygdom, der vender op og ned på det liv, man kender, og en sygdom, som vi desværre stadig ikke har en kur for. Men at få en demensdiagnose betyder ikke, at løbet er kørt, at der ikke er hjælp at hente. Mange mennesker lever et langt og godt liv på trods af demens. Og vigtigst af alt er, at selvom hukommelsen svigter, og minderne forsvinder, så betyder det ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet: Jeg er Jens imens : Det skal vi huske. Vi er nået langt på demensområdet men vi er bestemt ikke i mål. I dag lever godt danskere over 65 år med demens, men vi ved også, at mange flere har en demenssygdom uden at have fået stillet diagnosen. Det reelle antal skønnes at være tæt på mennesker. Og i takt med at vi bliver ældre og ældre, forventes flere også at blive ramt af demens i de kommende år. Derfor har vi i regeringen taget opgaven og ansvaret på os. Det var blandt andet baggrunden for, at vi med regeringsskiftet for første gang i danmarkshistorien samlede sundheds- og ældreområdet i ét ministerium. Vi ønsker, at demensindsatsen i Danmark skal være i absolut verdensklasse i for mange år har demensområdet været både klemt og glemt, og der er brug for, at det nu bliver løftet helt op på toppen af den politiske dagsorden. I efteråret 2015 besluttede Venstre-regeringen derfor at udarbejde en ny national demenshandlingsplan Det lykkedes os sammen med Folketingets satspulje partier at få afsat 470 mio. kr. til konkrete initiativer på baggrund af handlingsplanen. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 3

4 Sundheds- og ældreministeren besøgte den 11. april 2016 Kompetencecenter for Demens Nyvangsparken i Kalundborg Kommune Hverdagens eksperter skal høres Mit udgangspunkt for den nationale demenshandlingsplan har været dialog og inddragelse. Det har været helt afgørende for mig, at handlingsplanen ikke bliver til bag lukkede døre i et ministerium eller i en styrelse. I stedet ønsker jeg, at handlingsplanen afspejler de oplevelser og ønsker, som mennesker med demens og deres pårørende har. Alle dem som ufrivilligt er blevet hverdagens eksperter på demensområdet. Hertil kommer selvfølgelig alle de mange dygtige fagprofessionelles inputs og betragtninger, som i den grad udspringer af, at de har fingeren på pulsen gennem deres daglige arbejde, og fordi de brændende ønsker at få løftet demensområdet. Derfor har jeg de sidste mange måneder været rundt i landet for at møde dem, det hele handler om: Mennesker med demens, deres pårørende og det dygtige personale, som løfter den vigtige behandlings- og omsorgsopgave i hverdagen. Jeg har afholdt fem lokale dialogmøder i fem af Danmarks første demensvenlige kommuner. Jeg har besøgt over 35 kommuner og hentet inspiration i både England, Norge og Sverige. Her har jeg set mange af de tilbud, som mennesker med demens og deres pårørende hver dag nyder rigtig meget gavn af men jeg har også fået en fornemmelse af, hvor indsatsen halter og dermed gør det rigtig svært at få en hverdag med demens til at løbe rundt. Hvad enten man selv er ramt af sygdommen, eller man er pårørende. Demens slider på fysikken, på følelserne og på forstanden på mere end en måde. 4 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

5 FIGUR 1 Sundheds- og ældreministerens møde med hverdagens eksperter på demensområdet patienter, pårørende og fagprofessionelle Oslo Stockholm Manchester Thisted Frederikshavn Brønderslev Aalborg London Mariagerfjord Holstebro Viborg Randers Syddjurs Norddjurs Ikast-Brande Varde Esbjerg Vejen Tønder Horsens Aarhus Middelfart Sønderborg Odense Faaborg-Midtfyn Svendborg Langeland Helsingør Hillerød Fredensborg Odsherred Furesø Rudersdal Gladsaxe Kalundborg København Slagelse Næstved Stevns Vordingborg Guldborgsund ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 5

6 Sundheds- og ældreministeren besøgte den 2. september 2016 Kolonihaven Frihytten i Middelfart Kommune, hvor ministeren blandt andet fik lejlighed til at hilse på Frihyttens brugere og frivillige medhjælpere Jeg er meget taknemmelig og imponeret over alle de mennesker, der har haft mod til at fortælle og dele deres historier og erfaringer med mig og mange andre. Det er netop deres ønsker og stemmer, som har været med til at lægge sporene til denne nye, nationale demenshandlingsplan, og som, jeg håber, afspejler sig heri. Men ikke mindst er mit mål, at denne handlingsplan kommer til at skabe reelle forbedringer, som kan mærkes i hverdagen. Vi gør det godt men ikke godt nok Mange steder gør vi det allerede rigtig godt på demensområdet. Der er regioner og kommuner, som har knækket koden til en behandlings- og plejeindsats af høj kvalitet. Og de erfaringer skal vi selvfølgelig bygge videre på, og vi skal lære af hinanden på kryds og tværs af kommuneog regionsskel. Vi har en opgave foran os med at sørge for, at alle kommuner og regioner kommer op på samme høje niveau. Det er på tide, at vi løfter den danske indsats på demensområdet helt op i verdensklasse. 6 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

7 Sundheds- og ældreministeren besøgte den 22. februar 2016 plejecenteret Fuglsanggården i Norddjurs, hvor hun havde lejlighed til at tale med ansatte, beboere og pårørende Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg fremlægger regeringen nu vores oplæg til en langsigtet national demenshandlingsplan frem mod 2025, som både rummer konkret handling nu og her, og samtidig sætter vi nu mål og retning for indsatserne på demensområdet i fremtiden. Hvis den nye nationale demenshandlingsplan skal give det løft, som demensområdet så hårdt har brug for, skal det være en plan, vi er fælles om at bakke op om. Derfor vil jeg gerne høre, hvad alle de relevante aktører har at sige om planens indhold, inden jeg drøfter den med satspuljepartierne senere på efteråret. Målet er, at mennesker med demens skal have mulighed for at leve et trygt og værdigt liv så længe som muligt til gavn for mennesker med demens og deres pårørende. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 7

8 Hvad handler denne publikation om? Den Nationale demenshandlingsplan, den korte version til venstre. Dette er en kort version af Den nationale demenshandlingsplan 2025 et trygt og værdigt liv med demens. Den nationale demenshandlingsplan 2025 er regeringens plan for, hvordan vi skaber et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv i en hverdag med demenssygdommen. Den nationale demenshandlingsplan er baseret på indspil fra mennesker med demens, pårørende, medarbejdere og ledere i pleje- og behandlingssektoren samt faglige eksperter og interesseorganisationer på demensområdet. Denne publikation beskriver: De udfordringer, som mennesker med demens og deres pårørende står overfor Hvordan vi løser udfordringerne gennem konkrete indsatser og en langsigtet strategi. 8 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

9 Hvad er målet med den nationale demenshandlingsplan 2025? Demenshandlingsplanen er regeringens plan frem til 2025 for, hvordan vi vil forbedre de behandlings-, pleje- og omsorgsindsatser, som gives til mennesker med demens og deres pårørende. Vores mål med demenshandlingsplanen er at skabe et samfund, som tager vare på mennesker med demens og deres pårørende og integrerer dem i fællesskabet. For at nå disse mål, skal vi have mere åbenhed og mere viden om demens og sygdommens konsekvenser. Vi skal opspore demens tidligere, og der skal mere kvalitet i udredning og diagnosticering. Det er afgørende for, at der kan gives den rigtige hjælp og støtte i tide, så hverdagen med demens bliver både tryg og værdig. Vi vil også styrke kvaliteten i den hjælp og støtte, der gives til mennesker med demens og ikke mindst de pårørende. De skal mødes med fleksible og individuelt tilpassede tilbud og rådgivning baseret på viden, inddragelse og høj kvalitet. Og når tiden kommer, hvor plejehjem og plejebolig er den bedste løsning, skal vi være klar med demensvenlige boliger, som sikrer tryghed og trivsel for den enkelte og de pårørende. Hvem er demenshandlingsplanen 2025 for? Demenshandlingsplan 2025 henvender sig til: kommuner og regioner, således at de kan styrke deres indsatser til mennesker med demens og deres pårørende. mennesker med demens og deres pårørende, som her kan få viden om de kommende forbedringer i indsatserne. det øvrige samfund, således at alle kan få kendskab til demens og de udfordringer, der er forbundet med et liv med demens, og hvordan vi skal gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 9

10 Et trygt og værdigt liv med demens Hvad er demens, og hvilke udfordringer står vi overfor? Betegnelsen demens dækker over 200 forskellige hjernesygdomme, som kan give meget forskellige symptomer og medføre meget forskellige sygdomsforløb. Alzheimers sygdom er den hyppigste form for demens. Demens kan endnu ikke helbredes, men i nogle tilfælde kan sygdommen i et vist omfang forsinkes, og symptomerne kan dæmpes ved medicinsk behandling og ved hård fysisk aktivitet. Derfor er det afgørende, at sygdommen bliver tidligt opsporet og udredt, så både den demensramte og dennes pårørende i god tid kan forholde sig til et liv med demens og få den rette behandling, hjælp og støtte. For en væsentlig del af indsatsen på demens området drejer sig om at skabe det gode liv for mennesker med demens og deres pårørende gennem en helhedsorienteret pleje- og behandlingsindsats enten i eget hjem eller i en plejebolig. Kommuner og regioner står over for en lang række udfordringer med at sikre rettidig diagnosticering, pleje og behandling af mennesker med demens samt den rette støtte, rådgivning og inddragelse af de pårørende. En tidlig og kvalificeret indsats over for borgere med demens skal medvirke til at sikre et værdigt og trygt forløb for den enkelte borger. Regeringen har med opbakning fra satspuljepartierne afsat 470 mio. kr. ved satspulje aftalen for 2016 til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan I det hele taget har regeringen sat ældreområdet højt på den politiske dagsorden. Med sidste års finanslovsaftale blev sundheds- og ældreområdet prioriteret med ca. 3,4 mia. kr. i 2016, heraf 1 mia. kr. årligt til at sikre en mere værdig ældrepleje. Til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er der i perioden afsat i alt ca. 1,2 mia. kr. Og med forslaget til finansloven for 2017 lægger regeringen op til, at der afsættes 720 mio. kr. i til øget livskvalitet for ældre på plejehjem blandt andet ved at give ældre mulighed for at få ekstra hjælp til selvvalgte aktiviteter og oplevelser. Der er tale om et varigt løft af ældreområdet, der naturligvis også vil indebære et løft i indsatsen for mennesker med demens. Demenshandlingsplanen indeholder konkrete initiativer på tværs af sundheds- og ældreområdet til gavn for borgere med demens, og derudover sætter handlingsplanen også mål og retning for indsatsen på demensområdet frem mod 2025 med tre nationale mål, der skal medvirke til at løfte fremtidens demensindsats. 10 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

11 Et markant løft af demensindsatsen i Danmark Demenshandlingsplanen tager udgangspunkt i tre overordnede målsætninger: 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv. 2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats. 3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 11

12 På baggrund af disse målsætninger foreslår regeringen tre nationale mål for demens indsatsen frem mod 2025, som skal være med til at give området et markant løft og bidrage til at mindske den geografiske ulighed på tværs af kommuner og regioner: 1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner Alle danske kommuner opfordres til at blive demensvenlige kommuner. Flere er allerede godt i gang, og andre kommuner har stadig et stykke vej igen. En del af det at være demensvenlig er at have en lokal demensstrategi, som beskriver kommunens indsatser på området til gavn for borgere, pårørende, fagpersoner og lokale beslutningstagere, og som gerne ses udarbejdet under inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende. En demens strategi kan blandt andet omfatte politikker for indsatsen over for pårørende (blandt andet aflastningstilbud, rådgivningstilbud m.m.), pleje- og behandlingsindsatsen over for mennesker med demens samt kommunens overvejelser vedrørende de rette fysiske rammer i form af demensvenlige boliger. Dertil kommer, at information om kommunernes vifte af tilbud på demensområdet er let tilgængelig for mennesker, der rammes af demens og deres pårørende, og det samme er information om, hvor man kan få rådgivning til at komme videre. Der kan søges inspiration i konceptet for demensvenlige kommuner, som er udarbejdet af Demens alliancen. 2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose Kun borgere over 65 år har fået en demensrelateret diagnose enten ved at være blevet udredt på sygehus eller ved at have fået udskrevet et demenslægemiddel hos den praktiserende læge. Vi ved dog godt, at det faktiske antal er langt højere. Alt for mange bliver aldrig udredt for deres sygdom, og på den måde får de heller ikke den pleje, behandling og støtte, der kan skabe livskvalitet og tryghed i hverdagen. En rettidig og korrekt diagnose er helt afgørende for, at regioner og kommuner kan sætte ind med den rette behandling og pleje af høj kvalitet over for mennesker med demens. Derfor skal kvaliteten i udredningen styrkes, og 80 pct. af personer, der bliver diagnosticeret med demens, skal have en specifik demensdiagnose. 12 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

13 3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af anti psykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod år 2025 Forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens er for højt. De faglige anbefalinger på området er klare mennesker med demens skal som udgangspunkt ikke behandles med antipsykotiske lægemidler. Alligevel ved vi, at 20 pct. af borgere med demens får antipsykotisk medicin. Vi har over de sidste 10 år set et fald i forbruget. Det er godt men det er ikke tilstrækkeligt. For at reducere forbruget er der brug for at styrke kvaliteten i behandlings- og plejeindsatsen markant samt sætte fokus på at skabe de rette fysiske rammer for mennesker med demens herunder sikre et højt fagligt niveau hos de mange medarbejdere på demensområdet. Regeringens oplæg til den nationale demenshandlingsplan forhandles med satspulje ordførerne i efteråret Hvor sætter vi ind? Med udgangspunkt i satspuljeaftalen for 2016, statusrapporten på demensområdet fra maj 2016, Sundhedsstyrelsens faglige oplæg og de mange inputs i den inddragende proces lægger regeringen op til fem fokusområder for demensindsatsen frem mod 2025: DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN FREM MOD 2025 INDEHOLDER FEM FOKUSOMRÅDER: 1. TIDLIG OPSPORING OG KVALITET I UDREDNING OG BEHANDLING 2. BEDRE KVALITET I PLEJE, OMSORG OG REHABILITERING 3. STØTTE OG RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE TIL MENNESKER MED DEMENS 4. DEMENS- VENLIGE SAMFUND OG BOLIGER 5. ØGET VIDENS- OG KOMPETENCE- NIVEAU ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 13

14 Regeringens initiativer på demensområdet: Under hvert fokusområde lægger regeringen op til at igangsætte en række konkrete initiativer, som skal understøtte regioner, kommuner og frivilliges indsats på demensområdet. FOKUSOMRÅDE 1 TIDLIG OPSPORING OG BEDRE KVALITET I UDRED- NING OG BEHANDLING Værktøj til tidlig opsporing af demens. Initiativ 1. Fokus i almen praksis på de tidlige tegn på demens. Initiativ 2. Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. Initiativ 3. Nye nationale kliniske retningslinjer på demens - området. Initiativ 4. Monitorering af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens. Initiativ 5. Øget fokus på lægers udskrivning af antipsykotika via screening af medicineringen. Initiativ 6. Øget læring og information om korrekt medicinering. Initiativ 7. Nationale anbefalinger til optimale tværfaglige forløb. Initiativ 8. FOKUSOMRÅDE 2 BEDRE KVALITET I PLEJE, OMSORG OG REHABILITERING Højere kvalitet i plejeog omsorgsindsatserne. Initiativ 9. Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet. Initiativ 10. Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne. Initiativ 11. Bedre mulighed for behandling af varigt inhabile patienter. Initiativ ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

15 FOKUSOMRÅDE 3 STØTTE OG RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE TIL MENNE- SKER MED DEMENS Udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient-pårørendekurser. Initiativ 13. Flere og bedre meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt udbredelse af patient- og pårørendekurser. Initiativ 14. Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Initiativ 15. FOKUSOMRÅDE 4 DEMENSVENLIGE SAMFUND OG BOLIGER Demensvenner skal skabe et demensvenligt Danmark. Initiativ 16. Nationalt partnerskab om et demensvenligt samfund. Initiativ 17. Lokale partnerskaber for at understøtte et demensvenligt samfund. Initiativ demensvenlige kommuner. Initiativ 19. Flere demensegnede pleje boliger. Initiativ 20. Indføre en national mærkningsordning for demensegnede boliger. Initiativ 21. Forsøg med demensvenlige sygehuse. Initiativ 22. FOKUSOMRÅDE 5 ØGET VIDENS- OG KOMPETENCENIVEAU Ny national forskningsstrategi på demensområdet. Initiativ 23. Permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens. Initiativ 24. Bedre data på demensområdet. Initiativ 25. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Initiativ 26. Uddeling af årets demenspris til medarbejdere på demens området. Initiativ 27. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 15

16 Ægtefælle til demensramt, Næstved: Lægen kunne ikke se, at der var noget i vejen, og sagde: Det er ikke så mærkeligt at glemme ting, når man er over 60 år. 16 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

17 1 Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling En demenssygdom skal opspores tidligt, og flere skal udredes for deres sygdom Regeringens initiativer: Værktøj til tidlig opsporing af demens. På baggrund af allerede eksisterende værktøjer, udarbejdes der et værktøj til tidlig opsporing af demens. Værktøjet skal kunne bruges bredt i både primær og sekundær sektor, af fx forebyggende medarbejdere og hjemme sygeplejersker samt andre sundhedspersoner, der kommer i borgerens hjem. Værktøjet skal bidrage til at identificere tilfælde af demens i de tidlige stadier af sygdommen og hjælpe folk videre. Initiativ 1. Fokus på de tidlige tegn på demens i almen praksis. Med henblik på at styrke den indledende udredning i almen praksis opfordres Dansk Selskab for Almen Medicin til at opdatere sin kliniske vejledning om demens i almen praksis fra 2006 for at indarbejde nyeste viden på området. Initiativ 2. Einer, demensramt: Da jeg fik at vide, at jeg havde demens, gik alt ned i et sort hul, men der er ikke noget at gøre, andet end komme op på hesten igen og ud. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 17

18 Kvaliteten i udredning og behandling skal styrkes Regeringens initiativer: Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. Regeringen foreslår, at regionerne etablerer tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder med henblik på at sikre kvaliteten i udredningen og behandlingen af mennesker med demens. Dette gøres på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til, hvordan demensudredningen kan samles på et mindre antal tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. Initiativ 3. Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet. Sundhedsstyrelsen udarbejder nye nationale kliniske retningslinjer inden for udvalgte områder i forhold til behandling af mennesker med en demenssygdom. Emnerne for de kliniske retningslinjer kan omfatte behandling af en eller flere demenssygdomme, eller udvalgte tilstande hos mennesker med demens som eksempelvis adfærdsforstyrrelser, depression, BPSD, herunder vurdering af anvendelse af lægemidler som fx antipsykotika. Initiativ 4. Bodil, ægtefælle til demensramt, Diagnosen giver en forklaring på tingene. 18 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

19 Mennesker med demens skal som udgangspunkt ikke have antipsykotisk medicin Regeringens initiativer: Monitorering af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens. Forbruget opgøres og offentliggøres årligt ift. aldersgrupper, og resultaterne sammenlignes på tværs af kommuner og med resten befolkningen. Initiativ 5. Øget fokus på lægers udskrivning af antipsykotika via screening af medicineringen. Tilsynet med lægers brug af antipsykotisk medicin til mennesker med demens udvides. I tilfælde hvor ordinationsmønstre findes afvigende i forhold til vejledninger, kan der rejses en tilsynssag, og lægen kan indkaldes til samtale. Initiativ 6. Øget læring og information om korrekt medicinering. For at øge kendskabet til korrekt medicinering i praksis samt til gældende vejledninger mv. iværksættes en lærings indsats målrettet bl.a. praktiserende læger. Initiativ 7. Vi skal skabe sammenhæng i forløbet til gavn for borgerne og de pårørende Regeringens initiativer: Nationale anbefalinger til optimale tværfaglige forløb. Der foretages en evaluering af de allerede eksisterende regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler på demensområdet, og efterfølgende udarbejder Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Initiativ 8. Grethe, ægtefælle til demensramt: Man er samarbejdspartner med lægen, med hospitalet, med pleje personalet, med aflastningshjemmet. Og dit hjem minder om en offentlig arbejdsplads. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 19

20 Ægtefælle til Thyge: Vi ved jo, at motion er godt. Gåture fungerer godt for Thyge. Men ikke andre former for motion. 20 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

21 2 Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering Vi skal omsætte viden til praksis Regeringens initiativer: Højere kvalitet i pleje- og omsorgsindsatserne. Der skal udarbejdes vidensbaserede anbefalinger om god praksis inden for social- og sundhedsfaglige indsatser og metoder. Anbefalingerne skal udarbejdes med afsæt i de faglige temaer, hvor det social- og sundhedsfaglige personale efterspørger viden. Formålet er både at højne kvaliteten af indsatserne og samtidig sikre en mere fælles og sammenhængende tilgang. Initiativ 9. Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet. Det skal blandt andet ske gennem nationalt udviklede træningskoncepter/-pakker, som stilles til rådighed for kommunerne. Forslaget skal bidrage til større ensartethed i tilbuddene og skal samtidig bidrage til, at kommunernes trænings- og aktivitetstilbud baseres på nyeste viden om, hvilke former for træningsindsatser, som har en positiv effekt på trivsel og livskvalitet for mennesker med demens. Kommunerne får økonomisk støtte til at implementere træningspakkerne. Initiativ 10. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 21

22 Ægtefælle til demensramt, Hillerød: Det er utrygt og uværdigt, at personer med demens bare kan gå frit ud om natten. Døren er også låst i et normalt hjem om natten hvorfor kan man så ikke gøre det på et plejehjem. I ved ikke, hvad det gør ved os pårørende så ville I ændre loven. Omsorgspligt og omsorgsmagt den svære balancegang Regeringens initiativer: Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne. I et samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet gennemføres et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i serviceloven. Serviceeftersynet skal danne grundlag for en vurdering af behov og muligheder for at gøre magtanvendelsesreglerne mere forståelige og lettere at håndtere både for administrative medarbejdere og plejepersonalet. Samtidig skal serviceeftersynet vurdere behovet og mulighederne for at tilpasse reglerne i forhold til den løbende udvikling af nye tryghedsbaserede velfærdsteknologier samt muligheden for optagelse i særligt botilbud. Serviceeftersynet skal også se på behov og muligheder for nationale retningslinjer for brug af alarm og pejlesystemer. Initiativ 11. Bedre mulighed for behandling af varigt inhabile patienter. Flere borgere med en varigt nedsat psykisk funktionsevne, fx borgere med demens, modtager ikke den somatiske behandling, de har behov for af hensyn til deres sundheds- og helbreds tilstand, fordi de som følge af deres demenssygdom kommer til at afvise at modtage fx sårbehandling eller behandling for infektioner. Regeringen vil i forbindelse med forhandlingerne om den nationale demenshandlingsplan søge satspuljepartiernes opbakning til at styrke omsorgen over for denne gruppe af borgere, så der kan indledes en behandling, selvom de modsætter sig behandling. Initiativ ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

23 Ægtefælle til demensramt, Næstved: Det er det, der gør hans liv til hans liv. Vi skal huske, at en dement ikke kun er dement. Men en person med oplevelser i bagagen. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 23

24 3 Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens Mere inddragelse og anerkendelse af de pårørende Regeringens initiativer: Udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patientog pårørendekurser. Der udvikles en national værktøjskasse med patientog pårørendekurser, som bl.a. indeholder en guide til planlægning og afvikling af kurserne. Kurserne i værktøjskassen skal fungere som et redskab for både mennesker med demens og deres pårørende, så de kan blive klædt på til at håndtere sygdommen og de udfordringer, den medfører. Initiativ 13. Flere og bedre meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt udbredelse af patient- og pårørendekurser. Kvaliteten og fleksibiliteten i dag- og aflastningstilbud skal styrkes, og gode patient- og pårørendekurser skal udbredes til gavn for pårørende til mennesker med demens. Som led i initiativet understreges kommunernes forpligtelse til at sørge for den nødvendige transport af personer med demens, som muliggør deltagelse i dag- og aflastningstilbuddene. Initiativ 14. Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Der oprettes rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende med inspiration fra bl.a. Kallerupvej i Odense. Centrene skal have fokus på brugerinddragelse og tilbyde adgang til et teknologibibliotek, rådgivning, sociale og fysiske aktiviteter samt mulighed for samvær med ligestillede. Der etableres et fælles koncept for rådgivnings- og aktivitetscentrene, og kommuner og frivillige organisationer m.fl. kan derefter søge midler til oprettelse af et center. Initiativ 15. Ægtefælle til demensramt, Aalborg: Det, at han er på daghjem, gør ham så glad. Han mener selv, at han er på arbejde. 24 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

25 Carsten, ægtefælle til demensramt: Jeg har behov for hjælp til at kunne hjælpe andre. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 25

26 Demensramt, Aarhus: Vores venner og bekendte vender ryggen til. 26 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

27 4 Demensvenlige samfund og boliger Det demensvenlige samfund Regeringens initiativer: Demensvenner skal skabe et demensvenligt Danmark. For at skabe mere viden om demens i den generelle befolkning understøttes den videre drift samt udbredelse af Alzheimerforeningens kampagne i sam - arbejde med Demensalliancen og andre parter. Initiativ 16. Nationalt partnerskab om et demensvenligt samfund. Sundheds- og ældreministeren sætter sig i spidsen for et nationalt partnerskab om et demensvenligt Danmark, hvor relevante aktører på tværs af myndigheder, sektorer, fagområder, erhverv og interesser inviteres til et samarbejde om at understøtte udviklingen af det demensvenlige samfund gerne under inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende. Initiativ 17. Lokale partnerskaber for at understøtte et demensvenligt samfund. Som led i at understøtte udviklingen af det demensvenlige lokalsamfund udmøntes en pulje til kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer til at indgå partnerskaber for at understøtte et demensvenligt samfund. Initiativ demensvenlige kommuner. Alle kommuner opfordres til at blive demensvenlige kommuner. Der kan søges inspiration i konceptet for demensvenlige kommuner, som er udarbejdet af Demensalliancen. Initiativ 19. Demensvenlige boliger Regeringens initiativer: Flere demensegnede boliger. Kommunerne får økonomisk støtte til at gøre eksisterende plejeboliger mere demensegnede på en række konkrete områder, som har betydning for trivsel og tryghed for mennesker med demens. Initiativ 20. Natio nal mærkningsordning for demensegnede boliger. Mærkningsordningen skal omfatte såvel eksisterende som nybyggede plejeboliger og baseres på faglige viden om demensvenlig indretning. Initiativ 21. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 27

28 Pårørende til demensramt mor, Næstved: Sygehuset var jo slet ikke gearet til så aktiv en demensramt person, som min mor. Demensvenlige sygehuse Regeringens initiativ: Forsøg med demensvenlige sygehuse. Der igangsættes et pilotprojekt om demensvenlig indretning af sygehuse med udvalgte regioner/sygehuse. Formålet er at skabe mere viden om demensvenlig indretning på sygehuse samt effekten af dette over for borgere og personale. Initiativ 22. Pårørende, Aarhus: Vi møder nogen, vi kender, der går over op den anden side af vejen. Det er jo mest synd for dem. Det er jo fordi, de ikke ved, hvordan de skal reagere. 28 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

29 5 Øget videns- og kompetenceniveau Vi ved meget men vi skal vide endnu mere om, hvad der virker Regeringens initiativer: Ny national forskningsstrategi på demensområdet. Med henblik på at styrke forskningen på demensområdet udarbejdes en national forskningsstrategi, som skal være med til at sætte retningen for forskningen på området frem mod Initiativ 23. Permanentliggørelse af Nationalt Videnscenter for Demens. Regeringen ønsker at gøre støtten til Nationalt Videnscenter for Demens permanent med henblik på at understøtte videnscentrets vigtige rolle og aktiviteter på demensområdet herunder videreudvikling og implementering af e-learningskurserne, ABC Demens. Både for den videre forskning på området og for vidensniveauet i kommuner og regioner. Initiativ 24. Bedre data på demensområdet. Med henblik på at styrke data på demens området videreudvikles Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens i forhold til udredning om demens til en tværsektoriel kvalitetsdatabase, så der kan monitoreres på relevante indikatorer i hele demensforløbet herunder kommunale data. Initiativ 25. Pårørende til demensramt mor, Aalborg: Vi har brug for flere demenshjem. Her får alle den samme historie flere gange. På det almindelige plejehjem var det ydmygende, og hun blev skubbet ud. Så er det bedre med ligesindede. ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS 29

30 De dygtige fagprofessionelle skal være endnu dygtigere Regeringens initiativer: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Der afsættes midler til en ansøgningspulje til brug for kompetenceløft i kommuner og regioner hos relevante medarbejdere, faggrupper inden for pleje og omsorg og på relevante hospitalsafsnit. Formålet er at understøtte et kompetenceløft på både kommunalt og regionalt niveau, samt at sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis. Initiativ 26. Årets demenspris uddeles til en medarbejder, der har gjort en særlig indsats på demensområdet. Prisen skal bidrage til at sætte fokus på demensområdet og anerkende en dygtig medarbejder på området, der har udført en særlig arbejdsindsats i forhold til at sikre mennesker med demens et værdigt liv. Initiativ 27. Karen, datter og kusine til demensramte: Der er behov for at klæde personalet (red. på hospitalerne) bedre på til at håndtere personer med demens og deres pårørende. 30 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

31 ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS Den nationale demenshandlingsplan 2025 Efteråret 2016 Såfremt spørgsmål kan henvendelse rettes til: Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Tlf ISBN (TRYK) (WEB) Design BGRAPHIC Fotos Istock, Johner, Polfoto, Colourbox Publikationen kan hentes på

32 sum.dk

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS OPLÆG TIL DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN 2025 HØRINGSVERSION EFTERÅR 2016 INDHOLD Forord: Glem ikke mennesket bag demensen 3 Et trygt og værdigt liv med demens 9 1

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025.

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. 1. Indledning Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Læs mere

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS NATIONAL DEMENS- HANDLINGSPLAN 2025 JANUAR 2017 INDHOLD Mennesket bag demenssygdommen 3 1 Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling 13 2 Bedre kvalitet

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025

Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 Sundheds- og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 14. oktober 2016 pt/mk Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 Ældre Sagen takker for invitationen til at indgive

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Livet med demens - styrket kvalitet i indsatsen FAGLIGT OPLÆG TIL DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN 2025

Livet med demens - styrket kvalitet i indsatsen FAGLIGT OPLÆG TIL DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN 2025 Livet med demens - styrket kvalitet i indsatsen FAGLIGT OPLÆG TIL DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN 2025 2016 Livet med demens styrket kvalitet i indsatsen Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM 2017-2019 JERES KOMMUNE - EN MERE DEMENSVENLIG KOMMUNE At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, danskere frygter mest. I Danmark er 85.000

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Demensvenligt Danmark sådan når vi det!

Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Et oplæg fra Demensalliancen (Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejerråd, PenSam og Ergoterapeutforeningen) Demens bliver en af Danmarks største pleje og omsorgsopgaver

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Stadig flere ældre borgere rammes af demens, og efter års nedskæringer på ældreområdet er samfundet slet ikke gearet til at sikre et anstændigt liv til

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. 1 HANDLEPLAN FOR DEMENSINDSATSEN I SYDDJURS KOMMUNE 2017-2021 Med Syddjurs Kommunes

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER FINDE DE FÆLLES UDFORDRINGER OG LANGSIGTEDE LØSNINGER Demensalliancen kæmper for et demensvenligt Danmark. Vi

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens R E F E R A T Emne Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens Mødedato 27. februar 2017 kl. 13-14 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Lokale E 27. februar 2017

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier

Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier Lyt til mennesker med demens Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Det er målsætningen i Den Nationale Demenshandlingsplan

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere