Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)"

Transkript

1 Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen Århus TLF:

2 Abstract Ifølge Martin Fowler [PoEAA] er der to hovedmønstre til at strukturere typiske enterprise applikationer; Transaction Script og Domain Model. Dette indlæg giver en introduktion til hvad en domænemodel er, hvilke fordele der kan være ved at basere sin arkitektur på en domænemodel, samt praktiske design mønstre, der hjælper til at strukturere domænemodellen. Der vil blive vist C# kode (Whidbey), som illustrerer implementationen af de enkelte design mønstre. Vi vil også diskutere hvordan service orientering og domænemodeller hænger sammen. EOS A/S Margrethepladsen Århus (2)

3 Formål Formålet er at give en introduktion til området og forhåbentligt gøre jer interesseret i at finde mere information om emnet. Det at være domænemodel fikseret er i høj grad en mental tilstand, som for mange kræver en del tilvænning. Formålet er IKKE at I skal standse al igangværende udvikling og skifte hest. EOS A/S Margrethepladsen Århus (3)

4 Agenda Introduktion til domænemodeller Modellering (i farve) Lidt om udviklingsproces Patterns til strukturering af domænemodeller C# eksempler på implementering SO(A) og Domænemodeller EOS A/S Margrethepladsen Århus (4)

5 Introduktion til domænemodeller EOS A/S Margrethepladsen Århus (5)

6 Kontekst Præsentation Rig klient (Windows), Web, kommandolinie Visning af data, håndtere brugerinput Domænelogik Forretningslogik Data-adgang Adgang til RDBMS, beskedsystem, ERP, EOS A/S Margrethepladsen Århus (6)

7 Domænelogik Præsentation Domænelogik Data-adgang To hovedretninger: Transaction Script (procedural) Domain Model (objektorienteret) EOS A/S Margrethepladsen Århus (7)

8 Transaction Script Organiserer forretningslogik i form af procedurer, hvor hver procedure håndterer et enkelt request fra præsentationen Et Transaction Script kalder databasen direkte eller gennem en tynd databasewrapper EOS A/S Margrethepladsen Århus (8)

9 Transaction Script fordele/ulemper Fordele Alle kan lære at bruge transaction script Simpel at implementere Minimal performance overhead Ulemper Resulterer let i Cut & Paste programmering Svær at vedligeholde Samme fejl propagerer rundt i kodebasen og skal rettes mange steder Skalerer ikke til komplicerede opgaver EOS A/S Margrethepladsen Århus (9)

10 Domain Model Organiserer domænelogikken i form at et sæt objekter, der arbejder sammen for at løse forretningsoperationer & forretningsregler De begreber, der findes i problemområdet, findes som klasser i domænemodellen Indbegrebet af Objektorientering EOS A/S Margrethepladsen Århus (10)

11 Transaction Script / Domain Model Transaction Script Domain Model EOS A/S Margrethepladsen Århus (11)

12 Modellering EOS A/S Margrethepladsen Århus (12)

13 Eksempel 1 shipmentaddress Catalog Distributor ContactInformation * Customer * 1 1 ProductCategory * CustomerSale 1 CustomerShipment 1 ProductLine * 1 Brand 0..* 0..* 1 * Order Shipment * 1 * * Product ProductSale OrderLineItem ShipmentLineItem EOS A/S Margrethepladsen Århus (13)

14 Order-management Customer 1 0..* Order 1..* Product 1 * OrderLineItem EOS A/S Margrethepladsen Århus (14)

15 Lidt om udviklingsproces EOS A/S Margrethepladsen Århus (15)

16 Feature-Driven Development Opstart Iteration Iteration Udvikle domæne model Lav feature liste Planlæg iterationer baseret på feature liste Design feature Implementer feature Design package Bruger nyttig funktion Feature: <aktion> <resultat> <objekt> Beregn total-ordre-sum for en kunde EOS A/S Margrethepladsen Århus (16)

17 Patterns til strukturering af domænemodeller EOS A/S Margrethepladsen Århus (17)

18 Domain-Driven Design (DDD) Der er mange måder at realisere en domænemodel på DDD beskriver et sæt patterns Entity ValueObject Repository Specification EOS A/S Margrethepladsen Århus (18)

19 Entity Objekt, som er entydigt identificeret ved et ID Sammenlignes ikke ved at sammenligne værdierne af objekternes attributter Har som regel lang levetid Eksempler: Product Customer Order EOS A/S Margrethepladsen Århus (19)

20 ValueObject ValueObject er har ikke et entydigt ID Sammenlignes vha. objekternes attributter Beskriver entiteter Bør være immutable Eksempel: OrderLine EOS A/S Margrethepladsen Århus (20)

21 Entity & ValueObject <<Entity>> Customer 1 0..* <<Entity>> Order 1 1..* <<Entity>> Product 1 * <<ValueObject>> OrderLineItem EOS A/S Margrethepladsen Århus (21)

22 Specification Udtrykker en forretningsregel (som et objekt) Typer af anvendelser Query Validering interface ISpecification <T> { bool IsSatisfiedBy(T domainobject); class GoldCustomerSpecification : ISpecification<Customer> { public bool IsSatisfiedBy(Customer acustomer) { return acustomer.totalorderamount > 10000? true : false; EOS A/S Margrethepladsen Århus (22)

23 Repository Repository sørger for at hente/gemme Entities & ValueObjects fra databasen. Repository interfacet minder om Collection Giver illusionen af at alle objekter er i RAM Skjuler al database-kode fra klienten Eksempler: CustomerRepository OrderRepository EOS A/S Margrethepladsen Århus (23)

24 Repository eksempel CustomerRepository <<Entity>> Customer 1 0..* ProductRepository <<Entity>> Order 1 OrderRepository 1..* <<Entity>> Product 1 * <<ValueObject>> OrderLineItem EOS A/S Margrethepladsen Århus (24)

25 En note om Persistens Problemet med domænemodeller er mapningen til RDBMS Overvej at bruge et ORM værktøj NHibernate er Open Source (Beta!) PoEAA indeholder relevante patterns, hvis man selv vil skrive mapningen EOS A/S Margrethepladsen Århus (25)

26 Eksempler på implementation EOS A/S Margrethepladsen Århus (26)

27 OrderLineItem = ValueObject = POCO class OrderLineItem { int quantity; Product product; float price; public OrderLineItem(Product product, int quantity, float price){ this.product = product; this.quantity = quantity; this.price = price; public int Quantity { get { return quantity; public Product Product { get { return product; public float Price { get {return price; EOS A/S Margrethepladsen Århus (27)

28 Order = Entity = POCO class Order { Customer customer; List<OrderLineItem> lineitems; public Order(Customer customer) { this.customer = customer; lineitems = new List<OrderLineItems>(); public void AddLineItem(OrderLineItem li) { lineitems.add(li); public void RemoveLineItem(OrderLineItem li) {lineitems.remove(li); public IList<OrderLineItem> LineItems { get {return lineitems; public float TotalPrice { get { float result = 0; foreach (OrderLineItem li in lineitems) { result += li.price; return result; EOS A/S Margrethepladsen Århus (28)

29 Repository public interface IRepository<T> { void Add(T newelement); void Remove(T element); void Remove(int oid); T FindByOID(int oid); IList<T> Select(ISpecification<T> spec); public class AbstractRepository: IRepository<T> { public class CustomerRepository: AbstractRepository<Customer> { public class OrderRepository : AbstractRepository<Order> { public class ProductRepository : AbstractRepository<Product> { EOS A/S Margrethepladsen Århus (29)

30 Specification interface ISpecification <T> { bool IsSatisfiedBy(T domainobject); class GoldCustomerSpecification : ISpecification<Customer> { public bool IsSatisfiedBy(Customer acustomer) { return acustomer.totalorderamount > 10000? true : false; public interface IRepository<T> { void Add(T newelement); void Remove(T element); void Remove(int oid); T FindByOID(int oid); IList<T> Select(ISpecification<T> spec); EOS A/S Margrethepladsen Århus (30)

31 Specification interface ISpecification <T> { bool IsSatisfiedBy(T domainobject); bool SupportsDbQuery { get; string QueryString { get; abstract class Specification<T> : ISpecification<T> { string querystring; Specification(string querystring) {this.querystring = querystring; abstract bool IsSatisfiedBy(T domainobject); string QueryString { get {return querystring; bool SupportsDbQuery { get {return querystring==null? false : true class GoldCustomerSpecification : Specification<Customer> { GoldCustomerSpecification() : base( ) { public override bool IsSatisfiedBy(Customer acustomer) { return acustomer.totalorderamount > 10000? True : false; EOS A/S Margrethepladsen Århus (31)

32 Typisk brug // Opret ny ordre Order neworder = new Order(); neworder.addlineitem(new OrderLineItem(aProduct, 5, )); OrderRepository orderrepository = new OrderRespository(); orderrepository.add(neworder); // Find alle guldkunder CustomerRespository customerrepository = new CustomerRepository(); IList<Customer> goldcustomers = customerrepository.select(new GoldCustomerSpecification()); // Check om en given kunde er en guldkunde Customer mycustomer = ; if (new GoldCustomerSpecification().IsSatisfiedBy(myCustomer)) { EOS A/S Margrethepladsen Århus (32)

33 SO(A) og domænemodeller EOS A/S Margrethepladsen Århus (33)

34 Kontekst Servicelag Domænemodel Data-adgang EOS A/S Margrethepladsen Århus (34)

35 Teknologi neutral ~ Teknologi specifik Service TechnologyServices ProductWebService ProductMQService SalesWebService SalesRemotingService DomainServices ProductService SalesService DomainModel CustomerRepository <<Entity>> Customer 1 0..* ProductRepository <<Entity>> Order 1 OrderRepository 1..* <<Entity>> Product 1 * <<ValueObject>> OrderLineItem EOS A/S Margrethepladsen Århus (35)

36 Domænemodel fordele/ulemper Fordele God til at håndtere komplekse problemområder Skalerer til meget store kodebaser Fælles sprog mellem udviklere og domæne-eksperter Behersker man først domænemodeller, laver man sjælden løsninger baseret på andre strategier Ulemper Tidskrævende at mappe mellem den objektorienteredemodel og det relationellemodel, hvis man ikke har de rigtige værktøjer (f.eks. ORM) Høj indlæringskurve - kræver disciplineret tilgang EOS A/S Margrethepladsen Århus (36)

37 Referencer Patterns of Enterprise Application Architecture Martin Fowler Addison-Wesley ISBN Domain-Driven Design Eric Evans Addison-Wesley ISBN Feature-Driven Development Stephen R. Palmer & John Felsing Prentice Hall ISBN Java Modeling in Color with UML Peter Coad et.al. Prentice Hall ISBN x EOS A/S Margrethepladsen Århus (37)

38 Kontaktinformation Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen Århus TLF: JAOO September Århus EOS A/S Margrethepladsen Århus (38)

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Ressourcekatalog Christian Glantz Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone +45 45253351,

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Model Drevet Design i Praksis

Model Drevet Design i Praksis Model Drevet Design i Praksis Dansk IT - På Vej Hjem møde d. 8/9-2009 Jeppe Cramon - TigerTeam ApS Lidt om mig 15 års erfaring som software udvikler Partner i TigerTeam Første erfaring med model drevet

Læs mere

Cms-uafhængighed. Cms uafhængighed. Automatiseret kodegenerering Typestærkt datalag med auto completion og compile time-fejlhåndtering.

Cms-uafhængighed. Cms uafhængighed. Automatiseret kodegenerering Typestærkt datalag med auto completion og compile time-fejlhåndtering. Dato 28.01.2012 Go Basic udviklerdokumentation Go Basic er et asp.net projekt, som skal fungere som et startsite for nye webprojekter. I nuværende form er Go Basic implementeret i Umbraco, men i virkeligheden

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt.

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. SYSTEM DESIGN Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. Unified Process (UP) er en iterativ og gradvis softwareudvikling proces ramme, der bruges til at modellere hvad,

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling... 1 1 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...7 4 BAGGRUND (DET EKSISTERENDE

Læs mere

Introduktion til Regin XML og Web services

Introduktion til Regin XML og Web services Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Dansk Museums Dokumentations Standard... 3 3 Introduktion

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

Projekthåndbog E- og IKT projekter

Projekthåndbog E- og IKT projekter Projekthåndbog E- og IKT projekter Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Alrøe Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse 1.0 12.01.2009 MA Første version beregnet for IHA semesterprojekter 1.1 20.01.2009

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

It- fagets metoder, version 0.3

It- fagets metoder, version 0.3 It- fagets metoder, version 0.3 Et notat der beskriver it- fagenes metoder med specielt fokus på det nye forsøgsfag informationsteknologi i de gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf. Michael E. Caspersen

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Systemdokumentation Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0 Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 03-10-2014 Lars Christensen

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork

Læs mere

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium Eksamensopgave i: Projektkursus Systemudvikling 2011 Søren Frejstrup Grav Petersen, CPR: 080388-2215 KU-Bruger: cng863, Eksamensnummer: 21 Instruktor: Andreas

Læs mere