Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet"

Transkript

1 Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet, eller vi tager hjem til borgeren, vil vi tilbyde at lave en kriseplan sammen med borgeren. Ved telefonisk henvendelse vil vi ligeledes tilbyde at udarbejde en kriseplan og understrege, at det betyder at borgeren må mødes med os. Forventede resultater: Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. Det er forventningen, at metoden vil løse borgerens akutte psykiske krise og dermed vil opleve sig sikker og tryg i egen bolig igen. Det betyder også at det er forventningen, at metoden vil forebygge: - indlæggelse i behandlingspsykiatrien - tab af borgerens egne ressourcer og evne til at mestre vanskelige situationer metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Form: Kriseplanen består af en række trin som gennemgås neden for og som er illustreret i figuren. På det første møde med borgeren indleder vi samtalen med at forklare kriseplanen og giver borgeren et eksemplar af den figur, som illustrerer kriseplanen. Borgeren kan så selv udfylde sin plan mens vi arbejder os igennem den, eller få en kopi af den medarbejderen laver. 1. trin: afdækning af 5 vigtige domæner i borgerens liv nu og her. De fem domæner er: - Netværk - Forståelse af egen situation - Udtryk for følelser - Evne til at passe på sig selv - Ansvarlighed Der spørges ind til hver af de fem domæner som neden for: 1 Passe på sig selv Har du et sted, hvor du kan føle dig tryg og sikker?

2 Har du bolig, mad, penge, varme, strøm etc? Hvordan (åbne spørgsmål) sover du/spiser du? Kommer du ud? Har du arbejde eller er under uddannelse og kan du fortsætte det? Spørge til det, du ser (Hvis ingen sko på, du går uden sko? etc) Spørge til fysiske sygdomme Hvad har du kræfter til? Hvad er der sket, siden du er her i dag? 2 Forståelse af dig selv Hvad tænker du om din situation? Ved du hvorfor du har det, som du har det? Hvorfor er du her? Hvad er der sket det sidste år, etc? Hvorfor kommer du lige nu? Hvor kommer det fra? Hvad er der sket? Har du haft det sådan før? 3 Give udtryk for følelser Hvilke følelser har du? Hvordan kommer de til udtryk? Har du følt dig, vred, glad, ked af det, hjælpeløs, skræmt etc? Hvad gør du, når du har den følelse? Hvilken værdi hos dig er blevet krænket, når du er vred/angst? Hvad gør dig stærk? Hvad øger din modstandskraft? Hvordan reagerer du på forandring? 4 Ansvar for dig selv Hvilke ting føler du, at du har kontrol over og hvilke har du ikke? Er du i kontrol med dig selv (med dine stemmer, din skæretrang oplevelsen ) eller hvad styrer dig lige nu? Føler du dig overvældet? Hvad er der for meget af? Føler du, du kan ændre fremtiden? Føler du, du har indflydelse på fremtiden? Hvis ikke: Hvad hindrer dig? Hvad skal der til for at du kommer til at føle du har indflydelse på fremtiden? Hvor impulsiv føler du dig? Tænker du, før du handler? Hvad er problemet? Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Hvad kan du gøre for at hjælpe dig selv med det? Hvad kan du handle på, og hvad må andre handle på? 5 Netværk Er der nogen, der er afhængig af dig? Hvem betyder noget i dit liv? - relationscirkel 2

3 Er der nogen, du vil have inddraget? Er der nogen, der giver eller er problemet? Borgeren skal herefter vurdere sin situation inden for hvert af de 5 domæner og score sig selv mellem 1-5. Scoringen gentages efter 5 dage og giver sammen med borgeren mulighed for at vurdere om der er sket en bedring og om den akutte krise er blevet løst. Hvis ikke arbejdes der videre med løsning af krisen og/eller med at finde frem til et andet relevant tilbud til borgeren. Se mere under dette punkt. Hvordan vurderer du din situation: 1 meget dårlig 2 dårlig 3 hverken eller 4 god 5 meget god 2. trin: Målsætning Borgeren formulerer mål for sin situation om 5 dage. Målene skal være praktiske, mulige og positive. 3. trin: Situationen nu og her 3. trin er at definere situationen nu og her. Energien til at følge en vej kommer fra spændingen mellem hvor borgeren er nu og hvor han eller hun ønsker at være inden for 5 døgn. 4. trin: Måder at opbygge styrke på Borgeren har brug for at opbygge styrke og her afdækker vi sammen med borgeren, hvad denne selv kan gøre og hvor der er brug for Akuttilbuddets indsats og til hvad. Det kan handle om, at hvis borgeren er meget plaget af søvnløshed, uro, angst, så kan vi tilbyde en række daglige behandlinger, eksempelvis NADA, som er med til at give borgeren ro og få søvn, så han eller hun får overskud til at arbejde med nogle af de andre områder og til at udvikle mestringsstrategier. Det kan også handle om, at borgeren har brug for viden om, hvad han eller hun kan gøre i situationer, som denne opfatter som vanskelige. 5. trin: Hvem skal involveres Her handler det om at få navne på de personer, som borgeren har brug for at få inddraget i løsningen af krisen. For at understøtte borgerens overblik over, hvem det kan være, tilbyder vi at tegne et netværkskort. Hvis der er rod i økonomi, boligforhold m.v., så kan der være brug for hurtigst muligt at få involveret en sagsbehandler i kommunen. Hvis der er problemer med medicin, så skal behandlingspsykiatrien eller egen læge ind over. Er der evt. brug for at informere arbejdsgiver eller uddannelsessted om en kortere sygeperiode, så skal det ske. Er der nogle som er afhængige af borgeren fx børn eller andre. Der laves en aftale om, hvem borgeren selv involverer og hvor det er hensigtsmæssigt, at Akuttilbuddet tager kontakt til andre. 6. trin: Mål for de enkelte dage For at kunne nå målene for 5. dagen er det vigtigt at formulere nogle praktiske, positive og mulige mål for 3. dagen og dagen i morgen. At bevæge sig fra plan til handling kræver forpligtelse til det første skridt! Hvad er den største barriere for at tage dette skridt? Hvem vil støtte borgeren i dette skridt? Hvordan kan borgeren bede om deres hjælp? Fokuser 3

4 processen på handling og få defineret hvad der skal gøres af hvem og hvornår. Som en del af kriseplanen laves der aftaler med borgeren, som tydeliggør om en medarbejder fra Akuttilbuddet skal tage hjem til borgeren, hvornår, møde i Akuttilbuddet, telefonisk opfølgning og andet. 7. trin: Det første skridt handling Efter afdækning af de 5 områder, definering af mål for de enkelte dage, identifikation af hvem der skal involveres og hvordan borgeren kan få opbygget styrker og udviklet mestringskompetencer, skal de konkrete ting, borgeren skal foretage sig denne første dag med kontakt til Akuttilbuddet, identificeres. Borgernes handlinger kan spænde meget bredt fra fx at modtage en beroligende behandling i Akuttilbuddet til at kontakte en sagsbehandler omkring økonomi. Realisering af kriseplanen Borgerne modtager individuelt afpasset støtte til at realisere kriseplanen, som aftalt i kriseplanen og med mulighed for løbende justering. 8. trin: 5. dagen - evaluering På 5. dagen laves en opfølgning på borgerens situation og scoringen af borgerens vurdering af sin situation inden for de 5 domæner gentages. Scoringen vil afsløre om borgeren vurderer om det går bedre og danner grundlag for en opfølgning på borgerens situation. Er der stadig brug for Akuttilbuddets støtte nu og her, er situationen stabiliseret og oplever borgeren sig sikker og tryg og at have kontrol over sin situation? Er der evt. brug for henvisning til et andet tilbud i social- og/eller behandlingspsykiatrien? Scoren før og efter kriseplanen giver samtidig mulighed for at kunne dokumentere eventuelle effekter af Akuttilbuddets indsats. Team Arbejdet med en kriseplan forudsætter, at medarbejderne samarbejder som et team. Borgeren skal derfor på det første møde informeres om, at kriseplanen er grundlaget for vores arbejde og at medarbejderne derfor udveksler oplysninger om borgerens plan for at kunne samarbejde om løsning af krisen. Alle oplysninger behandles derfor som fortrolige oplysninger i Akuttilbuddet. 4

5 Kriseplan Give udtryk for følelser Navn.. Tlfnr:.. Dato: ansvar for dig selv 5 passe på sig selv 0 1 Forståelse af dig selv 2 Mål Netværket Hvad sigter du mod at nå inden 3-5 dage? 8 5. Dag evaluering 6 3. dag 7 NU Det første skridt 5 Hvem skal involveres? Navngiv personerne! 4 Måder at opbygge styrke på 3 Fundamentet 1. Blomsten 5

6 Teoretisk grundlag: Modellen bygger på forskning i recovery og de vigtige elementer i en proces med at komme sig. Modellen er også baseret på internationale erfaringer med at støtte mennesker i en akut psykisk krise. Neden for er nogle af de mange referencer, som modellen baserer sig på: Mike Smith og Marion Ashlan, Menneskelig opblomstring, PsykoVision, København, Johanna Soini m.fl., Styr livet med personcentreret planlægning, Slotsvænget, København, 2011 Forudsætninger evt. barrierer: Det er en forudsætning at borgeren giver sit samtykke til, at medarbejderne udveksler oplysninger om borgerens kriseplan. At møde borgeren ansigt til ansigt. 6

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv.

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Opgaven vil tage sit udgangspunkt i det Behandlingskollektiv for unge, som jeg har været

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere