Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem?"

Transkript

1 Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Stig Eiberg Team Danmark

2 Indhold Arv eller miljø og definition af talent? Faser i identifikation og udvikling af talenter Afrunding

3 Arv eller Miljø? Nogle forskere mener at arv/genetik er væsentligt og angiver at Talent ikke er tydeligt tidligt Trænede personer kan genkende talent og udpege dem, som bliver stjerner Antallet af talenter er begrænset, da der ellers ingen forskel ville være på succesrige atleter Talent er genetisk Talent er relativt domænespecifikt.

4 Arv eller Miljø? Flere forskere angiver at det er miljøet der er afgørende og dermed at Antallet af træningstimer har indflydelse Kvaliteten af træningen har indflydelse.

5 CHRONOLOGICAL AGE

6 De største præstationer De største resultater angives at komme som resultat af højt, men ikke for højt potentiale, og størst mulig tålmodighed og udholdenhed. Alle forskere er dog enige om, at for at man kan afstedkomme fantastiske præstationer, skal man træne målrettet i mange år.

7 Moderne definition af talent Et forsøg på at definere begrebet talent er givet af Simonton (1999). Han definerer begrebet på følgende måde: Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptionelt højt præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle færdigheder og træning.

8 Moderne definition af talent Til Simontons definition følger en afklaring af to vigtige forhold. 1. Talent er medfødt. Det er vigtigt at forstå at det medfødte kan bestå af mange forskellige egenskaber, som direkte eller indirekte giver sig udslag i ekstraordinære præstationer. Egenskaberne kan f.eks. være kognitive evner, motivation, personlighedstræk, fysisk størrelse, fysisk trænérbarhed eller muskelfibertyper. De medfødte egenskaber skal altså blot medvirke til at forbedre præstationer inden for idrætsgrenen.

9 Moderne definition af talent 2. Målrettet træning og andre former for anskaffelse af ekspertise indenfor et givent domæne er en omgængelig forudsætning. Det er altså ikke muligt med medfødte egenskaber alene at blive international eliteidrætsudøver.

10 Simonton giver ingen opskrift på Hvordan fx en træner kan identificere et talent. Hvilke karakteristika en idrætsudøver skal besidde for senere at kunne blive en international eliteidrætsudøver. Definitionen tydeliggør derimod, at Talentidentifikation og talentudvikling skal kombineres for, at der kan opnås succes med begge dele.

11 Forskning i talenter FIRE FASER Opdage atleter uden for sporten Identificere talenter inden for sporten Udvikle talenterne Udvælge de bedste

12 Modeller for identifikation og udvælgelse af talenter Talentfulde idrætsudøvere kan ikke udvælges på baggrund af blot én faktor. Det er nødvendigt med multidimensionelle modeller (Abbott and Collins, 2004) og ikke mindst multiplikative modeller (Simonton, 1999)

13 1 X 2 X 3 Fysiologi X Motorik X Psyke 3 X 4 X 5 X 4 X 5 X 6 Sociologi X Kognition X Antropometri 1 X 6 X 2 = 720 Talentstørrelse 720

14 Betydning af multiplikative modeller To stjerner, men to forskellige måder at excellere på!!

15 Modeller for identifikation og udvælgelse af talenter Accepten af at multiplikative modeller betyder, at man er nødt til at acceptere, at: Uni-dimesionelle modeller for udvælgelse af talenter, ikke vil være i stand til at identificere de rigtige talenter. (Hoare and Warr, 2000; Grove, 2001)

16 Første identifikation Opdage talenter uden for sporten Opdage talenter i sporten

17 Opdage atleter uden for sporten Afhængig af sporten er søgning af talenter et større eller et mindre problem. Jo mere populær sport, jo mindre problem. Tidligere blev systematisk testning af børn kun gjort i lande med ikke demokratiske styreformer jvf. de tidligere østbloklande, specielt DDR. Dog er der lavet studier bl.a. i Australien og Syd- Afrika, hvor man søger om at få interesserede atleter til at indgå i et projekt ved at møde op og blive testet og dernæst inviteret med i projektet.

18 Identificering af talenter inden for sporten Følgende faktorer kan overvejes i relation til identifikation af talenter inden for sporten: 1) Antropometriske prediktorer 2) Fysiologiske prediktorer 3) Psykologiske prediktorer 4) Motoriske prediktorer 5) Kognitive prediktorer 6) Sociologiske prediktorer

19 Antropometriske prediktorer Specielt inden for visse sportsgrene kan man anvende antropometriske prediktorer med en vis succes. Ved at se på nuværende eliteatleters fysiske fremtoning, er det muligt at søge efter børn med specifikke antropometriske egenskaber. Fodbold: Basket: Volleyball: Distanceløb: Svømning: Målmænd og forsvarsspillere: Høje. Høje og fysisk stærke. Høje og ikke for tunge. Tynde lægge, ikke for høje. Børn der tegner til at blive høje, med lange arme, store hænder og fødder, smalhoftede og bredskuldrede.

20 Fysiologiske prediktorer Udøvere med mange hurtige muskelfibre Udøvere med mange langsomme muskelfibre Udøvere med høj trænérbarhed samt evne til at kunne tåle meget træning. Det er muligt at teste/vælge udøvere på baggrund af genetiske egenskaber. Inden for mange idrætsgrene er det svært at bruge fysiologiske parametre som prediktorer for succes: Eks: Sportsgrene med varierende arbejdskrav som fx. boldsportsgrene.

21 Psykologiske prediktorer Psykologiske faktorer er ofte ikke målbare. Abbott og Collins (2004) angiver alligevel motivation og læringsstrategi som to vigtige komponenter (de to vigtigste alle prediktorer incl.) Orlick m.fl. (1979) angiver klare målsætninger, visualisering og realistisk selvevaluering Thomas, Murphy, and Hardy (1999) angiver indre dialog, emotionel kontrol, begrænsning af negativ tænkning og afslapning.

22 Psykisk & social udvikling Hvordan sikres at elitesportsudøvere udvikler kompetencer inden for idrætten og for livet uden for sportens verden, så de kan trives i deres sportskarriere.

23 Børn og unge i eliteidrætten Skal trives Skal udvikle sig som udøvere og mennesker Skal opleve sunde og autentiske relationer Skal føle sig anerkendt og anvendt

24 De tre niveauer Fokus på selve træningen, dvs. planlægning, gennemførelse og evaluering. Nøgleordene er læreprocesser, læringsforudsætninger, medindflydelse, medansvar og aktiv deltagelse. Fokus på relationerne mellem træner og udøvere, samt udøvere imellem. Nøgleordet er motivation. Fokus på træningsmiljøet. Træneren som kulturskaber. Nøgleordene er værdier, kultur og miljø.

25 I forhold til træningen

26 I forhold til relationerne

27 Selvtillid

28 Idræt og flow

29 I forhold til træneren

30 Motoriske prediktorer Det er meget svært at lave motoriske test, der kan vise motorisk talent, da der ikke er meget transfer fra den ene bevægelse til den anden. Det eneste holdepunkt der synes at være, er at udøvere der meget tidligt og hurtigt er i stand til at tilegne sig færdigheder i det mindste har motorisk talent (Kalinowski, 1985)

31 Kognitive prediktorer Følgende faktorer angives at være vigtige. At forudse begivenheder (anticipation) At beslutte sig rigtigt ofte i forhold opståede situationer. At kunne genkende mønstre hurtigt. At kunne forholde sig til (reflektere over) egne handlinger.

32 Sociologiske prediktorer Sociologiske faktorer dækker over en række forskellige forhold, som fx familie baggrund, træningsmiljø, støtteapparat, uddannelse, trænere, økonomi. Familiens betydning er suverænt den vigtigste faktor. Hvad er vigtigt hvornår?

33 Sociologiske prediktorer 5-13 år: Anvise muligheder, hjælpe barnet med at komme afsted, vaske tøj, bakke op og udtrykke begejstring for barnets udfoldelser år: Forældrekrav: Skole før idræt, OK med lidt slack på andre områder år: Krav til forældre: Fortsat opbakning op, men gradvis overlade ansvar til udøver

34 Sociologiske prediktorer Trænerens betydning. Det er vigtigt at udøveren udsættes for forskellige trænere gennem sin karriere. I 5-13 års alderen skal coachen helst være venlig, glad, opmærksom og procesorienteret.

35 Sociologiske prediktorer Trænerens betydning. I års alderen skal coachen helst være en stærk personlighed, respektfuld, uddannet og krævende. I års alderen skal coachen helst være succesfuld, respekteret/frygtet og følelsesmæssigt involveret.

36 Problemer og faldgruber At vælge baseret på enkelte parametre At vælge på de forkerte parametre At vælge for tidligt At vælge for sent

37 Faldgruber: Udvælge de bedste Da de fleste talenter skal vælges inden for et givent alderstrin kan der opstå visse vanskeligheder med at finde de sande talenter: Et eksempel på dette er en belgisk undersøgelse af fodbold-spillere i alderen år.

38

39

40

41

42 Udvælge de bedste Resultaterne viser meget tydeligt, at man i fodbold vælger mere efter alder (i form af fysisk modenhed og fysisk udvikling) end efter kunnen. Reelt betyder det, at man overser ca. 50% af talentmassen, og at en del af disse dropper ud af sporten.

43 Udvælge de bedste Hvad skal man gøre? Vælge ud fra flere parametre, dvs. fysiske, fysiologiske, psykologiske, kognitive og sociologiske parametre. Vælge mange, således at hullerne i nettet bliver mindre.

44 Modeller odel for tidlig specialisering Model for sen specialisering Træne for at kunne træne Træne mod konkurrence Træne mod at vinde. Tilbagetrækning 1. Træne fundamentale bevægelser 2. Lære at træne 3. Træne for at kunne træne 4. Træne mod konkurrence 5. Træne mod at vinde. 6. Tilbagetrækning

45 Modelkrav Der skal tages højde for en del træningsvidenskabelige fakta for at undgå udbrændthed, skader mv. Glidende overgange, hvor mængden og intensiteten af træningen langsomt øges. Glidende overgange i metoderne der anvendes Coaches med forskellige metoder

46 Afrunding Alberto Juantorena var basketspiller og blev først sent i karrieren løber og vandt OL-guld i 400 og 800 meter. Michael Jordan blev som 17-årig siet fra, da collegebasket-holdet skulle vælges. Albert Einstein, T.S. Elliot, Martha Graham, Igor Stravinsky, Sigmund Freud og Mahatma Gandhi blev ikke anerkendte før 30 års alderen og vidste ikke i 20 års alderen, hvad de ville. Fælles var at de blev opdaget sent, men også at de alle havde arbejdet meget seriøst med deres talent i mange år før de slog igennem.

47 timers-reglen En gammel nobelpristager har engang sagt: Det kræver 10 års målrettet arbejde eller timer at excellere i noget som helst Det gælder også for idrætten, dvs. i snit 3 timers træning om dagen i 10 år som minimum.

48 Tak

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD...4 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN... 7 2.1 Sådan læses manualen... 8 2.2 DBTUs definitioner... 8 3.0 HVAD ER ET TALENT?... 9 4.0 DBTUs

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322 Mentaltræning i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Gruppe 10gr322 Titel: Mentaltræning - i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Tema: Præstationsoptimering - Talentudvikling Projektperiode:

Læs mere

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011 Carsten Hvid Larsen

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

Reliabilitetsstudie af et spørgeskema

Reliabilitetsstudie af et spørgeskema Reliabilitetsstudie af et spørgeskema - Pilottest af spørgeskema til undersøgelse af talentidentifikation -- A study of reliability within a questionnaire - Pilot test of a questionnaire for the study

Læs mere

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007 Idrætspsykologi og mental træning Bjerringbro 29. marts 2007 Oplæggets struktur 1. Om begreberne mental træning og idrætspsykologi. 2. Mentale egenskaber man kan træne. 3. Metoder. 4. Brug af mental træning

Læs mere

ATK Aldersrelateret Træningskoncept

ATK Aldersrelateret Træningskoncept ATK Aldersrelateret Træningskoncept Dansk Kano og Kajak Forbund Aldersrelateret træningskoncept 1 Kompendiet er udarbejdet af en skrivegruppe bestående af: Mads Kongsgaard Cand. Scient, PhD i Træning-

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Forskningsrapport. Udvikling og implementering af konceptet Mental Udviklingstrappe I Dansk Svømmeunion. Martin Thomsen Langagergaard Cand. Scient.

Forskningsrapport. Udvikling og implementering af konceptet Mental Udviklingstrappe I Dansk Svømmeunion. Martin Thomsen Langagergaard Cand. Scient. Forskningsrapport Udvikling og implementering af konceptet Mental Udviklingstrappe I Dansk Svømmeunion Martin Thomsen Langagergaard Cand. Scient. Indholdsfortegnelse 1.0 Formål og grundlag for forskningsprojektet...2

Læs mere

HUI Sporten Kort 16. november 2014

HUI Sporten Kort 16. november 2014 Kære forældre og spillere i HUI. Fremover vil der udkomme et månedslig nyhedsbrev som samler op på de ting der rører sig i HUI fodboldafdeling på børne- ungdomssiden netop nu. I brevet vil vi rette fokus

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Nr. 1 Februar 2014. Talentudvikling

Nr. 1 Februar 2014. Talentudvikling Nr. 1 Februar 2014 Talentudvikling Indhold 2 Indledning: Hvordan styr(k)er man talentudvikling? Talenterne er dem, der tør stikke ud af mængden, hvilket Lise Agerbæk har illustreret med fotos i dette OnEdge.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne Fair Play for alle Dansk Boldspil-Union DBU Børn og ungdom Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling DBUs Børnetræningsmanual 2006 DBUs

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere