Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen"

Transkript

1 Fanereolsystemer til fællesmagasinerne i Randers og Vejle Anne Rostgaard Nielsen og Merethe Brock Didriksen I 2007 indledte Bevaringen på Kulturhistoriske Museum Randers og Konserveringscentret i Vejle et samarbejde med henblik på at forbedre opbevaringsforholdene for en række fanesamlinger, tilhørende museerne i de tidligere Århus og Vejle amter. Samarbejdet mellem de to institutioner har resulteret i tilblivelsen af et nyt opbevaringssystem til tredimensionelle faner af høj prioritet. Artiklen indeholder information om, hvordan projektet blev til og grebet an, overvejelserne i forbindelse med udformningen af reolsystemet, den praktiske tilgang til nedpakningen af fanerne og visionerne for det videre arbejde. Baggrunden I Danmark er der lang tradition for anvendelsen af fanen, som et symbol og et samlingsmærke for foreningslivet, nationen mm. Mange af landets museer ligger inde med store samlinger af faner, som er blevet doneret til dem, når en forening er gået i opløsning, eller fanen er blevet for slidt til almindelig brug. Pakningen af fanerne er typisk foregået ved, at fanedugen er blevet rullet rundt om fanestangen, som dernæst er blevet indført i et fanehylster, tillige med de øvrige dele, som hører til fanen. Da fanerne ofte er flerlagede, med applikationer og/eller bemaling, får de en tredimensionel karakter, som vanskeliggør oprulningen om fanestangen. Afhængigt af fanens bevaringstilstand kan oprulningen medføre større eller mindre skader i form af folder, revner og krakelering i stoffet og/eller bemalingen. Fanernes udformning har ligeledes gjort det svært at placere dem i de ofte meget små museumsmagasiner, hvorved man i mangel på plads har benyttet pladsen over skabe, tværbjælker/hanebånd under tagspær eller lignende. Fig. 1. Eksempler på dårlige opbevaringsløsninger til faner 1

2 De dårlige opbevaringsforhold har ofte ført til dårlig håndtering med skader på genstanden til følge. To institutioner samarbejder I forbindelse med etableringen af to fællesmagasiner i henholdsvis Randers og Vejle var det muligt at udtænke optimerede og langtidssigtede opbevaringsløsninger for museernes faner. Ved at arbejde sammen kunne de to institutioner drage nytte af hinandens ideer og erfaringer og samtidig sigte mod et bedre og billigere resultat. Samarbejdet ville betyde, at man kunne være flere om arbejdet med at definere arbejdsmetoden og kravene til fanereolen. Og endelig var der god mulighed for, at prisen ville blive lavere ved køb af to reolsystemer frem for ét. Efterhånden som projektet blev en realitet, kom samarbejdet til at omfatte følgende delprojekter: En registrering og tilstandsbeskrivelse af fanesamlingerne En studietur Indhentning af tilbud Udformning af ansøgning Udviklingen af reolsystemet Pakning af fanerne i det nye fanereolsystem Registrering af fanesamlingerne For at skabe et samlet overblik over projektets omfang og forløb startede Konserveringscentret i Vejle en grundig registrering og tilstandsvurdering af samtlige faner fra de syv tilknyttede, statsanerkendte, kulturhistoriske museer i det tidligere Vejle Amt. Registreringen bestod i at notere alle mål på en fane, dvs. fanedugens længde og bredde samt stangens længde og diameter, foruden alt øvrigt tilbehør. Såfremt fanedugen var bemalet, havde applikationer, broderi eller bestod af flere lag fanedug, blev det noteret, tillige med en tilstandsvurdering, baseret på Kulturministeriets Udredning om bevaring af kulturarven fra Med udgangspunkt i denne udredning blev bevaringstilstanden beskrevet for de enkelte faner inden for kategorierne: A) Formidlingsegnet tilstand, B) Stabiliseret tilstand, C) Behandlingskrævende tilstand, D) Svært skadede genstande. I alt blev der gennemgået op imod 700 faner. Resultaterne af denne registrering gjorde det muligt ikke blot at definere målene på et faneopbevaringssystem, men også at hjælpe de enkelte ejermuseer til at gennemgå fanelisten med henblik på at betydningsvurdering og evt. kassation af dubletter og lavt prioriterede faner. Betydningsvurderingen af fanerne, som er beskrevet af Bevaringen på Kulturhistoriske Museum Randers senere i artiklen, tager udgangspunkt i Kulturministeriets udredning fra 2003, hvori bevaringstilstanden for de enkelte samlingsdele sammenholdes med genstandenes betydning, nationalt og lokalt. 2

3 Tabel 1. Skema, anvendt til registrering og tilstandsbeskrivelse af faner fra museerne i det tidligere Vejle Amt Internetsøgning og studietur Med udgangspunkt i dimensionerne for de registrerede faner afsøgte de to institutioner forskellige faneopbevaringsløsninger. Vi indhentede først erfaringer via internationale mailinglister, idet vi indenfor konserveringsfaget har forholdsvis let ved at nå kolleger i hele verden. Her fik vi fra Norge til Australien oplysninger om ca. 10 lignende projekter, og heldigvis så det mest lovende opbevaringssystem ud til at befinde sig i Danmark. Derfor tog vi på en studietur til Tøjhusmuseet i København, hvor Nationalmuseet havde planlagt og fået bygget en fanereol, hvor de mest skrøbelige faner kan ligge fladt. Desuden fik vi fremvist forskellige andre opbevaringssystemer, til både rullede faner og udbredte faner, liggende på papplader. Fig. 2. Reolsystem, hvor faner kan opbevares med fanedugen fladt udstrakt. Fanedugene er i sin tid blevet afmonteret fanestængerne, og det er derfor muligt at opbevare fanerne i store, flade pakker med bund af syrefrit pap (Tøjhusmuseet) 3

4 Fig. 3. Hyldereol, hvor faner kan opbevares med fanedugen fladt udstrakt (Tøjhusmuseet) En diskussion af de forskellige opbevaringssystemer førte til erkendelse af, at en hyldereol ville sikre en høj opbevaringsstandard og samtidig mindske såvel fysiske som håndteringsmæssige skader på fanerne på lang sigt. På en hyldereol ville fanedugen komme til at ligge fladt udstrakt, den ville være nem at udtage til udstilling og undersøgelse, samtidig med at nedpakningen ville være tidsbesparende, sammenlignet med at rulle fanedugen om et tilpasset rør eller pakke den i en passende æske. Rent konstruktionsmæssigt ville det dog være vanskeligt at tilpasse et hyldereolsystem til alle faner, specielt de største, i forhold til de udgifter, som ville være forbundet hermed samt den plads som et sådan reolsystem ville optage i et magasin. Dette betød, at det ville være nødvendigt at operere med to reolsystemer: A) et hyldereolsystem, hvor de højt prioriterede, tredimensionelle faner i nedbrudt bevaringstilstand vil ligge fladt udstrakt på hylden og B) et ophængssystem, hvor de bedre bevarede og lavere prioriterede faner, rullet om et større rør, ophænges. 1 1 Under det senere arbejde med prioriteringen og pakningen af fanerne ændrede denne opfattelse sig til, at det ville nødvendigt med 3 opbevaringssystemer for fanerne A) et hyldereolsystem til de højest prioriterede, tredimensionelle faner B) et ophængssystem til ikke-tredimensionelle faner og endelig C) et æskesystem, hvor de tredimensionelle faner, der ikke blev plads til i hyldereolsystemet, kan ligge pakket i store, bløde folder. 4

5 Kravene til det nye fanemagasin skulle være: En registrering og tilstandsbeskrivelse af fanesamlingerne at de tredimensionelle/nedbrudte faner med fanestang kom til at ligge fladt at fanerne skulle være nemme at udtage til udstilling eller undersøgelse at systemet skulle yde rigtig god opbevaringskvalitet at der skulle være så mange faner som muligt i systemet, så prisen pr. fane blev så billig som mulig Da det ville blive for omfattende at gå i gang med begge reolsystemer på én gang, blev det besluttet at starte med hyldereolsystemet, hvorved de højst prioriterede faner i dårligst bevaringstilstand ville blive sikret først. Registreringsresultaterne for museerne i det tidligere Vejle Amt viste, at 180 faner ud af samlet 620 faner var vurderet til bevaringstilstand C eller D og derfor krævede konservering i større eller mindre grad. Et hyldereolsystem skulle derfor minimum kunne rumme dette antal. Et størrelsesmæssigt tilsvarende hyldereolsystem blev skønnet nødvendigt for museerne i det tidligere Århus Amt, som sammenlagt ejer omtrent 420 faner. Fællesmagasinet i Vejle Antal faner i alt Antal faner i bevaringstilstand D (omfattende konservering nødvendig) Antal faner i bevaringstilstand C (konservering nødvendig) Museerne i Fredericia Ca. 75 Ca. 10 Ca. 10 Give-Egnens Museum Ca. 40 Ca. 5 Ca. 3 Glud Museum Horsens Museum Danmarks Industrimuseum Ca. 35 Ca. 2 Ca. 9 Museet på Koldinghus Vejleegnens Museer Ca. 120 Ca. 11 Ca. 7 I alt Ca. 619 Ca. 103 Ca. 84 Tabel 2. Tabel som viser det samlede antal faner på Fællesmagasinet i Vejle samt antallet af faner i bevaringstilstand C og D De hyldereolsystemer, som allerede kunne fås på markedet blev sammenlignet med det specialfremstillede reolsystem på Tøjhusmuseet og viste, at det med fordel kunne svare sig at få reolsystemet specialfremstillet. Dels ville man få et skræddersyet produkt, som passer til størstedelen af fanerne i samlingen, dels ville prisen være betydeligt lavere. Desuden ville hyldereolen kunne laves af materialer, som ikke indeholder skadelige stoffer for museumsgenstandene. Nogle af de eksisterende hyldesystemer er af træ og ikke egnede til skrøbelig 5

6 tekstiler. Med det specialfremstillede system kunne vi opnå, at materialerne begrænsede sig til stål og plasttyper med gode ældningsegenskaber. Indhentning af tilbud og specificering af hyldereolsystemet Med udgangspunkt i hyldereolsystemet fra Tøjhusmuseet blev der indhentet to tilbud fra 2 lagerindretningsfirmaer, Hans Schourup A/S og Nordplan A/S. Ønsket var at få ét reolsystem til hvert fællesmagasin, som skulle kunne rumme faner, med et hyldeformat på 2000 mm x 1800 mm. Det blev besluttet, at hver hylde skulle kunne bære 2-3 faner, hvilket i alt ville give ca. 60 hylder pr. reolsystem. Den øgede håndtering, som kan opstå ved at have flere faner på en hylde, blev skønnet forsvarlig, sammenholdt med den skønnede brugsfrekvens af fanerne og prisen pr. hylde. Ved at have flere faner pr. hylde kunne udgifterne således minimeres. Afstanden mellem hver hylde blev sat til 100 mm med begrundelse i, at fanedugen skal forblive på fanestangen. At afmontere fanedugen fra stangen ville både være tidskrævende og forårsage megen håndtering, foruden skader på fanedugen. Ud over fanehylderne skulle fanereolen også indeholde en almindelig, men meget dyb hylde til fanernes tilbehør: ekstra fanestænger, faneposer, possementer mm. For at forhindre, at støvpartikler hvirvler ind på fanerne under opbevaringen, skulle reolen være afskærmet af plader på siderne og bagtil, mens den fortil skulle være forsynet med rullegardiner. De to indhentede tilbud lå ikke langt fra hinanden prismæssigt, men udformningen af reolsystemerne var forskellige. Tilbuddet fra Hans Schourup A/S var mest attraktivt, idet det var billigere, og hylderne placeret så lavt, at specialhjælpeudstyr ikke var nødvendigt. Dette var begrundelsen for, at det endelige valg faldt på tilbuddet fra Hans Schourup A/S. Fig. 4. Skitse (plan og opstalt) af fanereol 6

7 Finansiering Et hyldereolsystem er ikke den billigste opbevaringsløsning - en fanereol koster kr. For at gøre det lettere for museerne at vælge dette højkvalitets opbevaringssystem, afsøgte de to konserveringsafdelinger mulighederne for støtte. Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum for 2008 kom således til at dække udgifterne til en fanereol til hvert af de to fællesmagasiner. Herudover skulle museerne selv finansiere den tid, som skulle bruges på at registrere og betydningsvurdere fanerne, samt konservatorernes tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelsen af projektet og overflytningen af fanerne til hyldereolen. Udgifter dækkes af museerne / konservatorerne (arbejdsdage) Udgifter dækkes af Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum Faneregistrering Erfaringsindhentning, udarbejdelse af tegninger, indhentning af tilbud Gennemgang af fanerne mhp. prioritering og kassering ca. 2-4 dage pr. museum for 2 personer eller i alt ca. 72 arbejdsdage ca. 5 arbejdsdage for 2 konservatorer, dvs. ca. 10 arbejdsdage ca. 15 minutter pr fane, dvs. ca. 26 arbejdsdage for Fællesmagasiner i Vejle og ca. 18 arbejdsdage for Fællesmagasinet for Museer i Midt- og Østjylland. I alt ca. 44 arbejdsdage. Udgifter til reolsystem Ét reolsystem til hvert af de to fællesmagasiner blev dækket af Rådighedssummen Overflytning af faner til fanereol ca. 2x150 arbejdsdage i alt ca. 300 arbejdsdage I ALT 426 arbejdsdage 2 reolsystemer Tabel 3. Ressourceforbrug i forbindelse med udvikling og ibrugtagning af faneopbevaringssystemerne Fanereolerne er store kompakte enheder, som ikke er beregnet til at blive flyttet. De er projekteret med udgangspunkt i et eksisterende reolsystem. På begge fællesmagasiner blev hyldereolsystemet placeret på mezzaninen, som ifølge skadedyrsregistreringerne har vist sig at være et område med mindre sandsynlighed for skadedyrsangreb. Afskærmningen af reolsystemet er med til at forhindre at støvpartikler deponeres på hylderne, men forhindrer dog ikke luftcirkulationen. Hylderne er løse plader, der både er lette at trække ud og nemme at placere fanerne på. Endvidere er de tænkt til at kunne benyttes i transportsammenhæng, f.eks. hvis en skrøbelig fane skal flyttes, og man vil undgå for megen håndtering. Da hylderne er kanalplader af polycarbonat, er de relativt lette, samtidig nemme at bore i, hvis det skulle blive nødvendigt at fæstne fanestangen til dem, som tidligere beskrevet. De foreløbige erfaringer med reolsystemet er, at det yder optimal opbevaring for de faner, som er inden for reolsystemets dimensioner. 7

8 Overvejelser om pakning af faner i fanereolen I projekteringen var pakningen af fanerne kun blevet berørt i grove træk, og en detailplanlægning var nødvendig inden den endelige pakning. Lone Petersen, Gitte Sørig Thomsen og Anne Rostgaard Nielsen lagde i fællesskab hovederne i blød ved fanemagasinet i Randers og forsøgte at visualisere hele fanepakningsprocessen. Fra studieturene var vi stærkt inspirerede af den måde, Tøjhusmuseet har pakket deres faner på, men vi har tilpasset pakningen vores projekt og foretaget nogle ændringer: - Hylderne i fanemagasinet er lavet af polycarbonat. Der, hvor de er savet over, er kanterne så skarpe, at de først må bearbejdes. Ellers kan håndtering medføre en risiko for skader på både faner og personale. Man kan slibe kanterne eller alternativt anskaffe kantprofiler. - Hylden aftørres, og den dækkes med et materiale, der hindrer fanerne i at glide ved håndtering af den pakkede hylde. Dette kunne være silkepapir fra rulle, Tyvek (polyethylenfibre) eller vasket, ubleget lagenlærred. Laget kan fastgøres med Davacron eller selvklæbende Velcro. Hvis der kan skaffes passende kantprofiler, sætter vi underlaget fast under disse. - Hvad angår pakningen af fanerne, havde vi følgende ideer: - Der pakkes tre faner med fastsømmede stænger på hver hylde. - De dårlige faner pakkes nederst og de bedre øverst, så de dårlige faner ikke skal håndteres hver gang, man skal bruge en af de tre faner. - De smalleste faner pakkes nederst og bredeste øverst, således at fanestængerne ikke hviler på de underliggende faner. De øvre fanestænger løftes en anelse evt. med et smalt stykke Ethafoam, foldet silkepapir eller lagenlærred, således at de ikke presser på fanerne nedenunder. - Der bores huller gennem hyldepladen til fanestangen, som bindes fast med bændel. - Faner med en fanedug, længere end 2 m kan bøjes rundt i en blød fold om rullet silkepapir. - Mellem fanerne på hylden lægges silkepapir i baner. Disse silkepapirslag kan også bruges til at pakke fanen ind i, i tilfælde af transport. - Fanerne pakkes med forsiden nedad for at forhindre knæk og træk ved fanestangen (det letter også en eventuel senere pakning til transport). - Der lægges et lag Tyvek eller lagenlærred ud over fanerne til slut. Det spændes fast med Velcro. Ved fremlæggelsen af vores tanker på Fuglsømødet i november 2009 blev vi gjort opmærksom på, at seniorforsker Yvonne Shashoua fra Nationalmuseet fraråder Tyvek til langtidsbrug, da man ikke kender dets ældningsbestandighed (polyethylen lynlåsposer har f.eks. vist sig kun at holde år, Tyvek er fremstillet af polyethylen). Erfaringer fra pakning af faner til fanereolen Bymuseet i Århus var først på banen med en række pakkeklare faner. Der var blevet udarbejdet en liste over fanernes opbygning. Ud af 104 faner og bannere ville 58 af dem have godt af en flad opbevaring. Af de 58 faner blev der udvalgt 25 faner efter kulturhistorisk værdiprioritering. Bymuseet kunne råde over 25 pladser i fanemagasinet. 8

9 Det viste sig heldigvis, at pakningen af fanerne var betydeligt mindre kompliceret, end vi havde forventet. Et par store arbejdsborde af nye, rene, stablede paller blev stillet op og dækket med kraftigt pap og silkepapir. Fanehylderne blev slebet på kanterne med vådslibepapir, og der blev fulgt op af støvsugning. Vi har ikke opgivet at skaffe kantprofiler, men med de foreløbige priser (25 kr. pr. m) vil det være for dyrt. Polycarbonat pladerne viste sig at være statisk elektriske, så efter støvsugningen var aftørring på begge sider med en klud, opvredet i vand med lidt opvaskemiddel, nødvendig. Arbejdsbordene skulle holdes pinligt rene. Fig. 5. Klargøring af polycarbonat pladerne, vådslibning og støvsugning af kanter Herefter kunne selve pakningen begynde. For at begynde med det enkleste og billigste, startede vi med at afprøve silkepapir som underlag for fanerne, uden at fastgøre det til kanten. Vi pakkede tre faner med deres fastsømmede stænger på hver hylde, uden at bore fastbindingshuller i pladerne. Vi forsøgte undervejs at vippe pladen, for at se, hvordan fanestakken reagerede og for at se, om fanerne ville skride. Fig. 6. Klipning af lange baner silkepapir Fig. 7. Pladen vippes for at checke liggestabiliteten 9

10 Der var god skridsikkerhed for fanerne på silkepapiret. Selv med tre lag faner var stakken stabil i langt de fleste tilfælde. Der var dog visse fanestænger, der kunne få stakken til at skride, nemlig stænger, pyntet med vulster (høje buede udskæringer/støbninger). Det var nødvendigt at lægge enten bukkede stykker lagenlærred eller udskårne Ethafoam klodser under vulsterne for at hindre udskridning af fanerne ved håndtering. På intet tidspunkt var det nødvendigt at bore huller til fanestængerne og binde dem fast med bændel, således som vi havde forventet. Fig. 8. Ethafoam understøtning af spyd med vulster Fig. 9. Lagenlærred understøtning af messingvulst Vi måtte forlade princippet om at pakke de dårlige faner nederst og de i god stand øverst, da det viste sig vigtigere at skele til fanernes størrelse, samt om de var udstyrede med kvaster. Fanerne med kvaster blev næsten altid pakket øverst, dog altid således, at der ikke skulle ligge en fanedug ovenpå kvasterne. Fig. 10. Tre faner, pakket oven på hinanden Fig. 11. Denne fane blev pakket med forsiden op Det fungerede fint at pakke de smalleste faner nederst og de bredeste øverst, således at stangen fra de overliggende fanestænger for det meste hvilede jævnt på de underliggende faner. Vi løftede alligevel ikke de øvre fanestænger i enderne med lagenlærred eller lignende, da vi var bekymrede 10

11 for, at stangen med tiden skulle bøje. I praksis var der dog mange faner, hvor fanedugen ikke var placeret symmetrisk på fanestangen, hvilket betød, at den ene af stangens ender lå på den underliggende fane. I disse tilfælde skønnede vi det nødvendigt at lægge et foldet stykke lagenlærred under stangens afslutning. Fanedugen på meget lange faner blev for enden bøjet rundt i en blød fold om rullet silkepapir. Fanerne blev i langt de fleste tilfælde pakket med forsiden nedad for at forhindre knæk og træk ved fanestangen. Dog var der et tilfælde, hvor pyntesømmene var så kraftige, at vi valgte at pakke fanen med forsiden opad for at hindre tryk på den underliggende fane. Fig. 12. Kvaster pakket øverst og dugen bukket blødt Fig. 13. Mærkning med blyant på syrefrit pap Der blev til sidst lagt et lag lagenlærred ud over fanerne. Det syntes ikke nødvendigt at spænde det fast med Velcro. En pakket hylde kan være ganske tung, derfor var det nødvendig at pakke de tungeste og største faner i en god løftehøjde, dvs. hverken for højt oppe eller for langt nede i reolen. Afslutningsvis kan man konstatere, at det var absolut nødvendigt at være to personer om håndtering af hylder og faner. 11

12 Fig. 14. Fanereolen på fællesmagasinet i Randers, med 25 af Bymuseets faner, pakket på 9 hylder Visioner for det videre arbejde Hyldereolsystemet er ideelt for tredimensionelle faner, men det er for dyrt og unødvendigt til opbevaring af ikke-tredimensionelle faner. Vores næste faneprojekt vil være at opbygge et ophængssystem til ikke-tredimensionelle faner. Endelig skal der også udvikles et system, hvor de tredimensionelle faner, der ikke blev plads til i hyldereolsystemet, kan ligge pakket i store, bløde folder. Tak til kolleger, som var behjælpelige med erfaringer omkring opbevaring af faner, især Jørgen Walseth, Tøjhusmuseet, som viste os rundt på Tøjhusmuseets magasiner og Irene Skals, Nationalmuseet, som har udviklet Tøjhusmuseets fanereol. Desuden tak til Mikael Laursen fra firmaet Hans Schourup A/S for godt samarbejde omkring udviklingen af fanereolen og til Kulturarvsstyrelsen for støtte til køb af fanereolerne. 12

Fanereolsystemet til fællesmagasinet i Randers etape 2 Anne Rostgaard Nielsen og Lone Petersen

Fanereolsystemet til fællesmagasinet i Randers etape 2 Anne Rostgaard Nielsen og Lone Petersen Fanereolsystemet til fællesmagasinet i Randers etape 2 Anne Rostgaard Nielsen og Lone Petersen Bevaringsafdelingen på Kulturhistorisk Museum Randers og Konserveringscentret i Vejle udtænkte og implementerede

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Planlægning. Planlægning og Håndtering

Planlægning. Planlægning og Håndtering Planlægning og Håndtering Planlægning Inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes, kan det betale sig at foretage en detaljeret planlægning. Herved undgås forkerte leverancer, spildtid, for megen flytten

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN.

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. KUN TIL PRIVAT, UDENDØRS BRUG. Sikkerhedsnettets specifikationer: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Ben: 3 4 5 6 1 FIG. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Placering af løftesejl spilerdug

Placering af løftesejl spilerdug Placering af løftesejl spilerdug Når det er svært at placere løftesejlet korrekt forsøg med spilerdug Ved vending Under rygliggende borger I kørestol Gode ideer Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail:

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Seneste ændringer: 11.11.2010 / lp Fællesmagasinets standarder Mærkning Mærkning af museumsgenstande, emballager og pakkeenheder Generelt Der henvises til KUAS mere generelle Retningslinjer for mærkning

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Anne Eriksson, Civ. Ing, Trafikal Drift, Vejdirektoratet, age@vd.dk Oktober 2004 Artiklen fortæller kort om en ny vejledning, hvis formål er at støtte

Læs mere

Der hænger 4 lodder i et fælles hul på hver side af en vægtstang. Hvad kan du sige med hensyn til ligevægt?:

Der hænger 4 lodder i et fælles hul på hver side af en vægtstang. Hvad kan du sige med hensyn til ligevægt?: 1 At skabe ligevægt Der er flere måder hvorpå man med lodder som hænger i et fælles hul på hver sin side af en vægtstang kan få den til at balancere - at være i ligevægt. Prøv dig frem og angiv hvilke

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN!

FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN! FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN! Så meget ORDEN skal der være. 2 Arkivalier skal kunne fi ndes hurtigt og sikkert. Derfor er overblik og klar struktur ikke kun et ønske, men en dagligdags nødvendighed.

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje!

Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje! Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje! Anvendelsesmuligheder A B C D Zipwall støvbeskyttelses-system er en nem måde at afskærme et arbejdsområde på i løbet af få minutter.

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

INSPIRATION: Side 1 af 5

INSPIRATION: Side 1 af 5 - unikarina 2009 INSPIRATION: Side 1 af 5 - unikarina 2009 MATERIALER: Merinould ca. 50 g, vandflaske med huller i låget, bobleplast (ca. 0,75x3,5 m), sæbe og masser af vand. Jeg bruger Urtekram s Universal

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller

Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller Med Silver pallereol opnås optimal bæreevne og holdbarhed Selvfølgelig har formålet med udviklingen af Silver pallereol været

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Produktguide ALGOT. Opbevaring i hele hjemmet. DESIGN Francis Cayouette

Produktguide ALGOT. Opbevaring i hele hjemmet. DESIGN Francis Cayouette 36_015 Produktguide ALGOT Opbevaring i hele hjemmet DESIGN Francis Cayouette KVALITET Designet til brug i hele hjemmet. ALGOT hylder er slidstærke, pletafvisende og nemme at holde rene. Hyldeknægtene er

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Indhold Forklaring til kortene Antal trylletricks Spillets mål Trick nr. 1: BANK PÅ BUNKEN Materiel Hemmelig forberedelse

Indhold Forklaring til kortene Antal trylletricks Spillets mål Trick nr. 1: BANK PÅ BUNKEN Materiel Hemmelig forberedelse DK Fra 8 til 99 år 1 tryllekunstner + publikum Indhold: 61 kort (et spil med 48 kort + 6 kort med bagside på begge sider + 1 kort kort + 6 tryllekort med gule pailletter) Forklaring til kortene: 4 familier

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

En beskrivelse af processen med at designe et betræk til et Ipad-omslag. Et omslag som kan bukkes så Ipad kan stå på skrå.

En beskrivelse af processen med at designe et betræk til et Ipad-omslag. Et omslag som kan bukkes så Ipad kan stå på skrå. 1 Ipad betræk En beskrivelse af processen med at designe et betræk til et Ipad-omslag. Et omslag som kan bukkes så Ipad kan stå på skrå. Samtidig vil jeg illustrere hvordan en designproces kan gå ad snørklede

Læs mere

ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet. gulvkonstruktion

ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet. gulvkonstruktion Museumsindretning 2 ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet med formaldehydfri gulvkonstruktion Museum Indretning CONSTRUCTOR Opbevaring er en del af vor

Læs mere

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier SLA arkivuddannelse Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier Dagens program Velkomst introduktion Hvad er arkivalier Arbejdsgang på arkivet Indkomst Indsamlingspolitik Modtagelse, journalskrivning,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM HG 2064 SAMLEVEJLEDNING Kære kunde Tak, fordi du har valgt vores Titan Fitness Prestige Home Gym. Dette kvalitetsprodukt er designet til brug i dit hjem. Vi beder dig om

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Muskulus longissimus er en meget vigtig muskel, der ligger omkring hestens rygsøjle. Den ligger på begge sider

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

EFFEKTIV OPBEVARING: VÆR ORGANISERET OG FLEKSIBEL

EFFEKTIV OPBEVARING: VÆR ORGANISERET OG FLEKSIBEL EFFEKTIV OPBEVARING: VÆR ORGANISERET OG FLEKSIBEL BAKKER, KURVE, HYLDER Vi har udviklet et ISO-certificeret modulsystem til bakker og kurve, som optimerer forsyningsstrømmen fra varelageret til anvendelsesstedet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Vi kan mere, end du aner...

Vi kan mere, end du aner... Vi kan mere, end du aner... VI KAN MERE END DU ANER... Lokal forankring. Global rækkevidde. Logitrans blev grundlagt i 1940 i en lille smedje og har en lang og traditionsrig historie bag sig. I dag er

Læs mere

Dobbelt op på de. smalle hylder

Dobbelt op på de. smalle hylder Dobbelt op på de BOGKASSER MED CD-SKUL smalle hylder Med tre varianter af en enkel bogkasse får du en reol, der bag det diskrete ydre har skjulte talenter. Gevinsten er sikker med de elegante bogkasser.

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN VF 5223:1 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Service og bestik

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Hvad er en Klimaspand?

Hvad er en Klimaspand? Hvad er en Klimaspand? En klimaspand er et primitivt komfur, der hjælper med at udnytte brændet bedre. På et normalt bål slipper meget af varmen ud til siden og det kan på den måde vare længe før man f.eks.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L 2 7 3 6 1 5 4 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel BAIER elektrometalhåndsave Tekniske data EHS

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere