eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole"

Transkript

1 eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

2 indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal til eksamen. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en specifik liste over de forskellige hjælpemidler, som du må benytte i de forskellige fag. På bagsiden er der en oversigt over, hvornår der er eksamen i de forskellige fag og på hvilket tidspunkt, du skal møde. Vel mødt til eksamen. Indholdsfortegnelse: Side 3...Generelle regler Side 5...Tilladte hjælpemidler Side 6...Anvendelse af pc - generelt Side 7...Pc til eksamen - huskeliste Side 8...Eksamensoversigt 2

3 generelle regler - Du skal selv medbringe skrivemateriel. - De tilladte hjælpemidler fremgår af oversigten på side 5. Er du på nogen måde i tvivl, må du endelig spørge din faglærer. - Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet under prøven. - Ønsker du noget under prøven, f.eks. mere papir eller et viskelæder, skal du række hånden op og afvente, at et opsyn kommer ned til dig. - Under prøven må du ikke henvende dig til andre end opsynet hverken ved ord eller tegn. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning. - Brug af mobiltelefon er ikke tilladt. Den skal være slukket og ikke tilgængelig. Det betyder rent praktisk, at den placeres i ens taske eller overtøj. Disse genstande opbevares under prøven samlet for alle deltagere i den ene ende af prøvelokalet. - Det er tilladt og meget fornuftigt at nyde mad og drikke under prøven. Ligeså slik, men det er vigtigt at medtænke, at det, der spises (eks. chips eller lignende), ikke må genere de andre elever ved prøven. - Vis hensyn! Kom ikke i sko, der vil larme, når du evt. forlader eksamenslokalet sammen med et opsyn. Medbring en varm trøje, så du ikke kommer til at fryse under prøven. - Hvis du under prøven forsøger at skaffe dig uretmæssig hjælp eller giver en anden hjælp, skal skolens leder bortvise dig fra prøven. Herefter skal ministeriet afgøre, om du ved den næste prøvetermin skal have lov til at indstille dig til prøve i det pågældende fag. - Det udleverede papir skal ligge fladt på bordet og må ikke deles i mindre stykker. Du skal straks ved prøvens begyndelse forsyne forsiden af hvert enkelt stykke af det udleverede papir med dit navn, nummer med videre. - Vær opmærksom på, at kun de underskrevne sider vil blive sendt til censor. 3

4 ...generelle regler - Anvendelse af blyant er tilladt i retskrivning, såfremt der opstår problemer med den digitale afvikling. Det samme gælder for matematik færdighed og ved tegninger i problemløsning i 9. og 10. klasse. Endvidere må svarark i matematik udfyldes med blyant. - Prøven varer på Randers Realskole i det tidsrum, der er anført i oversigten på bagsiden. - Hvis du er nødt til at forlade eksamenslokalet under prøven grundet toiletbesøg eller lignende, skal du ledsages af et opsyn. - Ved en prøve med en varighed på 3 eller 4 timer meddeler en af de tilsynsførende 1 time, 0,5 time og 10 minutter før prøven slutter, hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden. - Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver den tilsyns- førende, at prøven er slut. Du skal dog blive siddende stille på din plads, og du må ikke kommunikere med andre, før alle besvarelser er afleveret. - Du skal sikre dig inden aflevering, at alle forsiderne på de afleverede ark er forsynet med navn på skolen, prøvens og opgavens art, klasse/ hold og dit eget navn samt eksamensnummer. (Husk, at hvis du anvender pc, skal du underskrive hvert opgaveark med kuglepen). - Bliver du syg ved en skriftlig prøve, skal du i god tid inden prøvens start kontakte skolen og informere om dette. Herefter vil du blive indstillet til sygeprøve i december/januar. 4

5 tilladte hjælpemidler Niveau Fag Hjælpemidler Dansk, retskrivning og læsning Der må anvendes ordbøger/elektroniske ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, fastsat af Dansk Sprognævn. FP10 Dansk, skr. fremstilling Som ved Dansk retskrivning. Ved brug af pc må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske ordbøger. Matematik, færdighedsdel Der må kun anvendes ikke-elektroniske hjælpemidler (passer, lineal, vinkelmåler...) FP10 Matematik, problemløsning Matematik Undervisningens daglige hjælpemidler må anvendes, herunder lommeregner, skrive- og tegneredskaber, elevens egne noter og opgaver, godkendte formel- og tabelsamlinger samt lærebøger, opslagsværker, lærerproducerede kompendier og lignende. Digitale hjælpeprogrammer, der er anvendt i dagligdagen (såsom Geogebra, CAS-programmer og elektronisk formelsamling ), må gerne anvendes. Som Matematik, problemløsning, (se ovenfor). Engelsk/Tysk Del 1 Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke benyttes medbragte hjælpemidler. FP10 Engelsk/Tysk Del 2 Engelsk Tysk Som Engelsk/Tysk FP10. Se nedenfor Der må anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af pc må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol, synonymordbog og elektroniske ordbøger. Biologi Geografi Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler. 5

6 brug af pc - generelt Du skal medbringe din egen bærbare computer til terminsprøven. Den skal kunne logge på RRS-adgangen. Med skolens netværksopsætning er det ikke nødvendigt at medbringe egen printer. Når der er logget på RRS, kan der trådløst skrives ud på den/de printere, der er sat op i lokalet. Der vil være strømudtag ved hver elevplads. I lokalerne bliver der placeret elev-navneskilte ved hver plads, der angiver, hvor du skal sidde. Før prøven går i gang, skal du logge på RRS med din personlige Intrakode. Den giver under prøven adgang til et skrivebord, der er sat specielt op til prøven, og som giver adgang til de programmer, der skal bruges til prøverne. Som til sidste terminsprøve er der mulighed for at anvende internettet til informationssøgning i matematik samt til brug af online-ordbøger i sprogfagene. Den mulighed må under ingen omstændigheder bruges til kommunikation med andre eller andet snyd. Sker dette, vil det medføre bortvisning fra prøven!! Det er vigtigt for os at understrege, at Randers Realskole ikke kan påtage sig ansvaret for fejl på den medbragte pc. Opstår der funktionsfejl, skal prøven færdiggøres på traditionel vis. 6

7 pc til eksamen. husk! Det er elevens og faglærernes fælles ansvar at sikre, at eleven er fortrolige med følgende huskeregler: Du skal inden prøvens start have tændt og klargjort din pc. Du skal anvende de officielle skabeloner med sidehoved og sidefod. Dem finder du i mappen Opgave-skabeloner. Dobbeltklik på denne mappe. I det vindue, der nu åbnes, er det muligt at vælge 9. klasse eller 10. klasse. Mappen indeholder de relevante skabeloner med sidehoved og sidefod, der er tilpasset den enkelte prøve. Du skal dog ind i sidehovedet og tilføje dit navn, elevnummer, klasse, dato, faglærerens initialer og nr. på pc en. I starten af prøven skal du gemme en sikkerhedskopi af din besvarelse. Derefter skal du løbende tage en sikkerhedskopi af besvarelsen. Besvarelsen skal gemmes i din personlige dokumentmappe. Det er kun den enkelte elev og systemadministratoren/jacob IT, der har adgang til denne mappe. Ved prøvens ophør skal du aflevere to udskrifter af din opgave. Den ene udskrift lægges i et hvidt omslag (til censor). Den anden i et gult omslag (til faglærer). Vent ikke til sidste øjeblik med at lave dine udskrifter. Du skal underskrive hvert opgaveark med kuglepen. Uretmæssig brug af internet, trådløs kommunikation eller høretelefoner vil blive opfattet som snyd og derfor medføre bortvisning fra prøven. Husk: De almindelige prøveregler gælder også for prøver afviklet på pc. 7

8 eksamensoversigt Dag Mødetid Eksamen Fag Niveau Man. 4/ Dansk, retskrivning Dansk, læsning Tir. 5/ Matematiske færdigheder Ons. 6/ Dansk, skr. fremstilling Dansk, skr. fremstilling FP10 Tor. 7/ Mat. problemløsning Matematik FP10 Fre. 8/ Engelsk, Udtræk* Engelsk FP10 Man 11/ Tysk, Udtræk* Tysk FP10 Ons. 13/ Geografi, Udtræk* Biologi, Udtræk* * Udtræk: 24. april meddeles hvilke fag, der er udtrukket VIGTIGT: Du skal møde ved eksamenslokalet til det mødetidspunkt, der er angivet i oversigten. Ved nogen som helst form for forsinkelse skal du henvende dig hurtigst muligt til skolens ledelse. Brug nummeret på skolens kontor: Randers Realskole Fabers Allé Randers C Skolens kontor:

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Kære forældre og elever på US10

Kære forældre og elever på US10 TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen Tårnby Ungdomsskole april 2013 Kære forældre og elever på US10 Hermed følger information om de skriftlige og mundtlige prøver. Den daglige undervisning nærmer sig sin afslutning,

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

IT-introduktion på Varde Gymnasium

IT-introduktion på Varde Gymnasium IT-introduktion på Varde Gymnasium 2015 Varde Gymnasium har i de seneste år satset på at give elever og lærere større og bedre mulighed for anvendelse af it i forbindelse med undervisning, ligesom skolen

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

IT-introduktion på Varde Gymnasium

IT-introduktion på Varde Gymnasium IT-introduktion på Varde Gymnasium 2014 Varde Gymnasium har i de seneste år satset på at give elever og lærere større og bedre mulighed for anvendelse af it i forbindelse med undervisning, ligesom skolen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere