Region Midtjylland Sundhed. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Sundhed. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Formandskabet orienterer 1 2 Opbevaring af forskningsdata 1 3 Orientering fra arbejdsgruppen vedr. tilrettelæggelse af klinikundervisningen på lægeuddannelsen 2 4 Status på forskningsnøgletallene for for hospitalerne i Region Midtjylland 3 5 Retvisende opgørelser af publikationer i PURE 4 6 Eventuelt 5 7 Mødedeltagere 6

3 1 1. Formandskabet orienterer Formandskabet indstiller, - at orienteringen tages til efterretning Om placeringen af eksterne forskningsmidler: Siden sidst er regionshospitalerne blevet spurgt, om de kan bakke op om princippet om, at forskerne i RM placerer midler fra det statslige rådssystem og større private fonde på AU. Alle hospitalsenheder har meldt positivt tilbage, hvorfor der nu er bred enighed om dette princip Formandskabet bød velkommen - særligt til præhospitalets nye lægefaglige direktør Per Sabro Nielsen. Kristjar Skajaa orienterede om, at der nu er lavet aftaler mellem Aarhus Universitet og de enkelte regionshospitaler omkring placering af eksterne forskningsmidler. Der var uklarhed om, hvorvidt der var indgået aftale med Præhospitalet, dette vil der blive fulgt op på. Bilag Brev fra Allan til Bo Johansen Ole Thomsen og Christian Boel 2. Opbevaring af forskningsdata Det indstilles, - At de tekniske og juridiske aspekter omkring opbevaring af forskningsdata drøftes. Regionens og hospitalernes opbevaring af forskningsdata har tidligere været drøftet i koordinationsudvalget. Aarhus Universitet har implementeret et system til opbevaring af forskningsdata, som opfylder alle krav om sikkerhed mm. nemlig REDCap (Research Electronic Data Capture).

4 2 På mødet vil der blive holdt oplæg og være mulighed for at stille spørgsmål om følgende: Teknik og funktionalitet i REDCap og opbevaring af data på AU-server, v. Mads Rasmussen, IT-chef på Health, og Jesper Fjølner, læge. De juridiske aspekter i at give regionsansatte adgang til universitetets system, v. Anette Miltoft og Susanne Kudsk, jurister i TTO, m.fl. Kristjar Skajaa opridsede problemstillingen omkring opbevaring af forskningsdata for regionens forskere. AU's it-afdeling har identificeret programmet REDCap, der opfylder Datatilsynets krav til opbevaring af forskningsdata. Endvidere har Aarhus Universitet tilbudt at stille serverkapacitet til rådighed til dataopbevaringen. It-chef på Health Mads Rasmussen og læge Jesper Fjølner præsentede REDCap og hvilke funktioner programmet har (se vedlagte power-point præsentationer). Jurister ved TTO Susanne Kudsk og Anette Miltoft redegjorde for de juridiske aspekter (se vedlagte power-point præsentation) Juridisk vil det være muligt at lave en databehandleraftale for hvert enkelt projekt eller en generel overlæggeraftale. En anden mulighed er, på baggrund af aftalen om at Aarhus Universitet har ansvaret for forskning i Region Midtjylland, at Aarhus Universitet overtager ansvaret for at ansøge om tilladelser. Der var opbakning til at der arbejdes videre med afklaring af de juridiske og praktiske aspekter. Det blev besluttet, at disse aspekter bliver afklaret af en gruppe bestående af jurister fra TTO, regionens jurister, eventuelt it-afdelingerne på Aarhus Universitet og i Region Midtjylland, it-sikkerhedschefen på Aarhus Universitet og dennes pangdang i Region Midtjylland. Fakultetssekretariatet på Health tager initiativ til den videre proces. Koordinationsudvalget bliver orienteret, når der er nyt i sagen. 3. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. tilrettelæggelse af klinikundervisningen på lægeuddannelsen Det indstilles, - at orienteringen tages til efterretning.

5 3 D. 10. november 2014 nedsatte koordinationsudvalget en arbejdsgruppe vedr. tilrettelæggelsen af klinikunderisningen på lægeuddannelsen. Baggrunden for arbejdsgruppen er, at klinikundervisningen giver et stigende kapacitetspres på hospitalsafdelingerne, hvilket bl.a. skyldes omlægningen fra stationær til ambulant behandling i sundhedsvæsnet, fremdriftsreformen mm. Af kommissoriet for arbejdsgruppen fremgår det, at denne skal give koordinationsudvalget en skriftlig afrapportering omkring sommeren 2015 samt en orientering om status ca. midtvejs i arbejdet. Der er vedlagt en kort skriftlig orientering om status som bilag. Derudover vil Kristjar Skajaa orientere mundtligt på mødet. Arbejdsgruppen vedr. tilrettelæggelse af klinikundervisningen på medicinuddannelsen holder møde den 19. maj. Kristjar Skajaa informerede om det igangværende arbejde. Det akutte problem er løst fornuftigt af de semesterkoordinerende lektorer. Der arbejdes stadig på de øvrige tiltag. Der er forskellige spændende tiltag i støbeskeen - disse vil koordinationsudvalget blive orienteret om efter sommerferien. Orienteringen blev modtaget. Bilag Statusnotat om tilpasning af klinik 4. Status på forskningsnøgletallene for for hospitalerne i Region Midtjylland Formandskabet indstiller, - at status for forskningsnøgletallene tages til efterretning. Koordinationsudvalget har tidligere vedtaget, at udviklingen i forskningsindsatsen følges via. forskningsnøgletal.

6 4 Forskningsnøgletallene er fastsat til: - antal ph.d.'er - antal professorer - antal publikationer - eksterne forskningsmidler Forskningsnøgletallene for perioden er nu indsamlet - de fremgår af vedlagte bilag. Koordinationsudvalget bedes tage forskningsnøgletallene til efterretning. Udvalget tog status for forskningsnøgletallene til efterretning. Bilag Forskningsnøgletal for Region Midtjylland Retvisende opgørelser af publikationer i PURE Det indstilles, - at oplægget om indtastninger i PURE tages til efterretning - at udvalget tilslutter sig, at PURE fremadrettet er vores fælles opgørelsessystem. Ved indsamling af forskningsnøgletallene er det blevet belyst, at der er en difference mellem det antal publikationer, der fremgår af PURE, og det antal publikationer hospitalerne selv oplyser. Seniorrådgiver Annette Balle Sørensen fra Statsbiblioteket holder et oplæg om muligheder og faldgrupper ved indtastning i PURE. Aarhus Universitet modtager midler for forskningsaktivitet opgjort på baggrund af opgørelser fra PURE - korrekt indtastning i PURE har således økonomisk relevans.

7 5 Der lægges op til at publikationer fremadrettet indtastes i PURE, således at opgørelser herfra fremadrettet er retvisende for al sundhedsforskning i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Seniorrådgiver Annette Balle Sørensens oplæg om funktionerne i PURE blev taget til efterretning. Udvalget drøftede barriererne for at indtaste i PURE, herunder forskernes incitament, kendskab til systemet samt forkerte afilieringer, der bevirker at institutionerne ikke krediteres korrekt. Med hensyn til afilieringerne kan det skyldes, at oplysningerne hentes direkte fra PubMed eller lignende. Ansvaret for at tingene er noteret korrekt i PURE påhviler den person, der har indtastet publikationen i PURE eller dennes validator. Medforfattere har således ikke rettigheder til at ændre i egne oplysninger. Fra universitets side blev det påpeget, at dækkende og korrekt indtastning i PURE kan have økonomisk indflydelse, samt at PURE er et af redskaberne universitet har til at løfte forskningsansvaret på regionshospitalerne. Aarhus Universitet er ved at udarbejde et håndpapir i forhold til håndteringen af PURE, papiret forventes færdigt efter sommerferien og skal hjælpe bl.a. forskerne på regionshospitalerne i forhold til PURE. Udvalget tilsluttede sig, at PURE fremadrettet er vores fælles opgørelsessystem for publikationer. 6. Eventuelt Formandskabet indstiller, Intet til eventuelt.

8 6 7. Mødedeltagere Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, AU (formand) (punkt 1-3) Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, RM (formand) Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen, Health, AU Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted, Health, AU Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers, RM Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, RM Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens, RM Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, RM Centerchef Mette Kjølby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Lægefaglig direktør, Per Sabro Nielsen, Præhospitalet Chefrådgiver Anders Roed, Health, AU Rådgiver Daniel Toft Jakobsen, Health, AU IT-chef Mads Rasmussen, Health, AU (punkt 2) Læge Jesper Fjølner, Regionshospitalet Randers (punkt 2) Jurist Anette Miltoft, Technology Transfer Office (punkt 2) Jurist Susanne Kudsk, Technology Transfer Office (punkt 2) Seniorrådgiver Annette Balle Sørensen, Statsbiblioteket (punkt 5) AC-fuldmægtig Else Thomsen, Sundhedsplanlægning, RM (sekretariat) Afbud Lægefaglig direktør Per Jørgensen, Psykiatri og Social, RM Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, RM Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, RM

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked

Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked Referat fra HovedMED Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 22. august 2013 Deltagere: Ida Andrea Stoltze Rasmussen, TR for DJØF, næstformand Marianne Lindholdt, FTR for DLF Charlotte Fick, FTR for DSR Anette Pollas,

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet (fra 2004 og til juni 2010) Referat af rådsmødet d. 10. juni 2010 10. juni 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere