Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning"

Transkript

1 Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni

2 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan Teamet Mere uddybende om opgaven Opmærksomhedspunkter Spørgsmål 2

3 Capgemini Sogeti Systematic team Jacob Knudsen Jesper Haffgaard Erik Nielsen Lars Storm Projektleder Løsningsarkitekt og Løsningsarkitekt og Løsningsarkitekt domæne- specialist teknisk lead og domænespecialist SHAK og SOR SHAK og SOR Lars Jacobsen Teknisk lead Steffen W. Lang Domæne-specialist SHAK og SOR Henrik Danielsen Domæne-specialist samt dataleverandøraftaler Kristina Sørup Ansvarlig automatisk dataopsamling 3

4 Opgaven overordnet 4

5 Opgaven er opdelt i 2 spor og 7 leverancer Spor 1 En indsats omkring afklaring og køreplan for lukning af SHAK Leverance 1.1 Kortlægning af de systemer der anvender SHAK (As-Is) Leverance 1.2 Kravspecifikation til SOR navigator Leverance 1.3 Beskrivelse af mapningsbehov i forbindelse lukning af SHAK Leverance 1.4 Køreplan og implementeringsoversigt for udfasning af SHAK Spor 2 Analyse og kravsspecifikation af system-system snitflade til SOR Leverance 2.1 Behovsafklaring for en system-system løsning til SOR Leverance 2.2 Udarbejdelse af kravspecifikation Leverance 2.3 Etablering af dataleveringsaftaler 5

6 Afklaringsprocessen Designprincipper: Struktureret proces Udgangspunkt i interessenterne Spørgeskemaer til fakta Adskil problemstillingerne Først behov så løsning Involver interessenterne Konkrete løsningsforlag Undersøgelsesområderne behandles i parallel Backlog og løbende prioritering i en iterativ proces 6

7 De enkelte områder ift processen Leverancer Kickoff Behovs afklar. Draft løsn. design Løsn. afklar. Interviews Datainds. Kortlægn. Prototype / afprøv. Afrap. Spor 1 Spor Kortlægning af de systemer der anvender SHAK 1.2 Beskrivelse Kravspecifikation til SOR navigator 1.3 Beskrivelse af mapningsbehov i forbindelse lukning af SHAK 1.4 Køreplan og implementeringsoversigt for udfasning af SHAK 2.1 Behovsafklaring for en system-system løsning til SOR 2.2 Udarbejdelse af kravspecifikation 2.3 Etablering af dataleveringsaftaler 7

8 Planen overordnet ift involvering af interessenter 8

9 Overordnet plan Her ses plan ift de enkelte spor og områder Denne vil blive tilpasset undervejs 9

10 Uddybende ift opgaven 10

11 Leverance 1.1: Kortlægning af systemer der anvender SHAK i dag interview Bredden af systemer, der anvender SHAK Nuancer i måden SHAK anvendes på spørge- skema leverance Detaljer om systemer, der anvender SHAK, fx Type af system: PAS, Paraklinisk, Kilde til SHAK information: SHAK udtræksfiler, Type af SHAK-anvendelse: Meddelelser, indberetning, Effort forbundet med lukning af SHAK: 0-3 mdr., 3-6 mdr., Kortlægning af systemer, der anvender SHAK: Overordnet katalog over primært nationale og regionale systemer Hvilke overordnede data fra SHAK, der anvendes i de pågældende systemer, og hvordan de anvendes Hvilke områder og konkrete handlinger skal foretages for de enkelte systemer i forbindelse med lukningen af SHAK 11

12 Leverance 1.2: Kravspecifikation til SOR Navigator SHAK er let at anvende for brugere i forskellige sammenhænge. Hvordan lettes brugeres anvendelse af SOR-data? interview Bredden af behov for visning af data fra SOR Nuancere måden SHAK data anvendes til uddata i dag spørgeskema Hvordan SHAK anvendes til uddata-formål i dag Hvilke brugsscenarier anvendes SHAK data i? 12

13 Leverance 1.2: Kravspecifikation til SOR Navigator - fortsat workshops Behovsafklarende workshop: Behov for en mere anvendelsesorienteret visning af data fra SOR Hvad kræves i brugergrænseflade (SOR Navigator)? Hvad kræves i evt. services? Løsningsafklarende workshop: Vurdering af løsningsforslag og alternativer Fastlæggelse af krav til SOR Navigator leverance Kravspecifikation for SOR Navigator: Ønsket funktionalitet i brugergrænseflade og evt. services Hvordan og hvor SOR data skal præsenteres 13

14 Leverance 1.3: Beskrivelse af mapningsbehov i forbindelse med lukning af SHAK interview Nuværende overvejelser vedrørende håndtering af lukning af SHAK spørgeskema Håndtering af overgang til SOR 14

15 Leverance 1.3: Beskrivelse af mapningsbehov i forbindelse med lukning af SHAK - fortsat leverance workshops Behovsafklarende workshop: Mapningsbehov i forbindelse med lukning af SHAK Løsningsafklarende workshop: Vurdering af konkrete løsningsforslag og alternativer Behov for national eller lokal mapper? Rapport, der beskriver: resultat af undersøgelse af hvordan de enkelte regioner og nuværende brugere af SHAK har tænkt sig at håndtere overgangen til SOR Løsningsskitser for mapning 15

16 Leverance 1.4: Køreplan og implementeringsoversigt for udfasning af SHAK interview Forventninger til køreplan for udfasning af SHAK Forslag til køreplan udfærdiges: På baggrund af delresultater fra interviews og spørgeskemaer-resultater vedr. brug af SHAK, SOR Navigator og mapning 16

17 Leverance 1.4: Køreplan og implementeringsoversigt for udfasning af SHAK - forsat workshop Vurdering af forslag til køreplan, herunder validering af: Forudsætninger Rammer Risici Tillid til køreplanen leverance Rapport indeholdende en samlet køreplan for udfasning af den nationale SHAK: Milepælsplan med beskrivelse af de forudsætninger, der skal være til stede for at de enkelte systemer kan udfases og uddatabrugere kan komme over på SOR Interessentbillede og kommunikationsplan Oversigt over de forventede omkostninger samt gevinster ved udfasning 17

18 Leverance 2.1: Behovsafklaring for en systemtil-system løsning til SOR interview leverance spørgeskema Bredden af systemer, der anvender SOR Nuancer i måden SOR anvendes på Behov for SOR system-system snitflade Brugsscenarier af SOR system-system snitflade Detaljer om systemer, der anvender SOR, fx Kilde til SOR information: SOR udtræksfiler, Type af SOR-anvendelse: Meddelelser, indberetning, Kortlægning af systemer, der anvender SHAK: Overordnet katalog over primært nationale og regionale systemer Hvilke overordnede data fra SHAK, der anvendes i de pågældende systemer, og hvordan de anvendes Hvilke områder og konkrete handlinger skal foretages for de enkelte systemer i forbindelse med lukningen af SHAK 18

19 Leverance 2.1: Behovsafklaring for en systemtil-system løsning til SOR - fortsat workshop Behovsafklarende workshop: Yderligere kvalificering af behov og brugsscenarier for SOR system-system snitflade (import og eksport) Databehov, funktion, forventet datamængde, krav til brugerstyring, leverance Kortlægning af SOR-anvendelse Kortlægning af identificerede behov til SOR system-system snitflade 19

20 Leverance 2.2: Kravspecifikation for en system-til-system løsning til SOR workshop Draft løsningsforslag udfærdiges på baggrund af identificerede behov Vurdering af løsningsforslag og alternativer Fastlæggelse af krav til SOR system-system snitflade leverance Kravspecifikationen vil indeholde: Beskrivelse af løsningens standarder, design og arkitektur Kravene til en SOR system-til-system løsning Identifikation af områder, der evt. vil kræve handlinger i SOR Prisestimat for udvikling af løsningen 20

21 Leverance 2.3: Input til dataleveringsaftale Formalisering af aftaler mellem NSI og parter, der leverer data til SOR, forventes at give (mere) korrekte data i SOR. workshop interview Forventninger til dataleveringsaftales indhold Skabelon til dataleveringsaftale opstilles Skabelon afprøves med udvalgt part Vurdering af konkret(e) forslag til skabelon 21

22 Leverance 2.3: Input til dataleveringsaftale - fortsat leverance Beskrivelse af behov i forbindelse med etablering af dataleveringsaftaler, herunder afklaring af: omfang og indhold af data Opdateringsfrekvenser Datakilder udpegning af driftsansvarlige for data teknik og support proces og ansvarlige for håndtering af eksisterende og nye data og dataområder. Skabelon til dataleverandøraftale Beskrivelse af afprøvningen af skabelon for dataleveringsaftale 22

23 Indtryk fra afholdte interviews Navne, navne, navne Regionerne anvender forskellige navnekonventioner i SOR Mere/anden understøttelse i brugergrænseflader til udpegning og identifikation af organisation fra SOR påkrævet Med SHAK kan simpel liste med SHAK-koder benyttes til at udpege en organisation og dens hierarkiske placering Med SOR skal hierarkisk placering vises med andre midler Med SOR skal organisations identificerbare navn dannes ved brug af andre organisationers navn og egen geografisk lokalitet Udfordringer med borgervendte og andre kontekstspecifikke navne Ingen faste borgervendte navne, alle kan danne egne udgaver 23

24 Indtryk fra afholdte interviews - fortsat Mapning Nationalt vedligeholdt SHAK-SOR mapning kan ses som defacto fastholdelse af SHAK Lokal vedligeholdelse af ikke-lokale organisationers mapning er et skridt tilbage Køreplan for overgang til SOR Kendskab til LPR3 plan er vigtig brik Plan for overgangsfase Plan for endelig overgang til SOR Plan for overgang til SOR for systemer, der er aftagere af LPR3 information Egen parathed til SOR bremses af modtageres manglende parathed til at håndtere SOR 24

25 Opmærksomhedspunkter / udfordringer 25

26 Opmærksomhedspunkter / udfordringer Hvilke opmærksomhedspunkter mener du vi bør have i projektet? Hvilke udfordringer ser du for projektets succes? Notér de opmærksomheds -punkter eller udfordringer du ser 26

27 Spørgsmål 27

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program Startpakke til programledelsen - Vejledning til fasen identificering af program Januar 2014 Indhold LÆSEVEJLEDNING... 3 1. OVERBLIK OVER STARTPAKKEN... 5 2. INTRODUKTION TIL STARTPAKKEN... 8 2.1 HVORNÅR

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL Indholdsfortegnelse Porteføljestyring og Projektmodel... 2 Programmer, projekter og opgaver... 4 Projekttyper... 6 Prioritering... 8 Overblik over faserne... 11 Porteføljeindgang...

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Erfaringsrapport. Klinisk proces projekt. Udarbejdet af. EPJ-enheden - Roskilde Amt. CSC Scandihealth A/S. Roskilde Universitetscenter/Datalogi

Erfaringsrapport. Klinisk proces projekt. Udarbejdet af. EPJ-enheden - Roskilde Amt. CSC Scandihealth A/S. Roskilde Universitetscenter/Datalogi Erfaringsrapport Klinisk proces projekt Udarbejdet af EPJ-enheden - Roskilde Amt CSC Scandihealth A/S Roskilde Universitetscenter/Datalogi Maj 2006 Roskilde Amts Sygehus Erfaringsrapport Klinisk proces

Læs mere