Branding-projekt for Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branding-projekt for Randers"

Transkript

1 Branding-projekt for Randers Sjælen, profilen og omdømmet Opdagelser, strategi og anbefalinger Eleven Danes December 2003

2 Indholdsfortegnelse Opdagelser og analyse... 4 Om analysen... 4 Baggrund... 4 Metode... 4 Kondenseringen af interviewene... 6 Styre- og følgegruppe... 6 Eleven Danes model for city branding... 7 Randers identitet og sjæl... 9 Randers nu... 9 Randers om tre år Hvad er det særlige ved Randers? Randers som en familie Sigende meninger Ændringerne Byrummet i Randers Detailhandelen i byrummet Profilen og dialogen Profilen Symbolerne Hvordan informerer kommunen borgerne? Hvordan informeres turisterne? Dialogen mellem borgerne Dialogen mellem medierne og Randers Føler man sig velorienteret om, hvad der sker i Randers? Kultur og fritid Borgerservice Forventningerne til projektet og processen Konklusioner og anbefalinger De strategiske hovedproblemer Randers identitet og sjæl Historien, visionen og løftet Vækstlaget Profilen og dialogen Mærke og fælles stil Rammer og regler Samarbejde Randers_rapport; JL; side 2 af 42

3 Kontinuitet PR og presse Meta-kommunikation Nye tiltag Randers digital Dialogen med borgerne Kultur og fritid Forankring og fastholdelse Til sidst Hvor er Randers, og hvor skal Randers være om tre år? Projektets videre forløb Borgermødet den Vi skal videre Randers_rapport; JL; side 3 af 42

4 Opdagelser og analyse Om analysen Baggrund Som indledning til et omfattende branding-projekt for Randers er det besluttet først at gennemføre en række analyser og ud fra dem fastlægge de strategier, som projektet skal hvile på. Hovedopgaven er beskrevet som opbygge en klar og markant identitet indadtil og en klar profil udadtil, så Randers Kommune gradvis kan etablere sit brand over for borgere, virksomheder, medarbejdere og omverdenen i øvrigt. Opgaven omfatter alle virkemidler, som kan styrke denne målsætning. Metode Der er gennemført 25 interviews med personer fra erhvervsliv, kultur- og fritidslivet, turisterhvervet og detailhandelen i Randers og med borgere, politikere og medarbejdere i kommunen. Interviewene er dokumenteret separat i en særskilt rapport, som forbliver i Eleven Danes varetægt. Der udarbejdes desuden et særligt, indbundet eksemplar af dokumentationen, som klausuleres i tyve år og opbevares på Randers Lokalhistoriske Arkiv. Hvert interview har haft en varighed på mellem 1 og 2 timer. Som indledning til interviewet fik medarbejderne oplyst, hvad interviewet skulle anvendes til, og hvordan udtalelserne ville blive videregivet anonymt og med svarene i tilfældig rækkefølge. Det skal understreges, at 25 interviews er ganske mange, og at grundlaget for vore udsagn dermed er tilsvarende velfunderet. Vi har yderligere haft samtaler med repræsentanter for detailhandelen og en række personer med specielle kompetencer. De personer, som er blevet interviewet, er: Håndboldtræner Morten Arvidsson Byrådsmedlem Karen Brix Roed Buschauffør Sücrü Ertosun Områdeleder Marianne Hansen Direktør Henrik Herold Detailhandler Lone Hvidberg Byrådsmedlem Helge Jensen Randers_rapport; JL; side 4 af 42

5 Chefredaktør Michael Kjærgaard Byrådsmedlem Uno Larsson Fagforeningsformand Henrik Leth Hoteldirektør Mette Lyngholm 1. viceborgmester Bent Martinsen Naturvejleder Lars Maagaard Musikmedarbejder Lilian Nørlem Pedersen Adm direktør Per Nørret Byrådsmedlem Bjarne Overmark Direktør Peder Poulsen Kommunaldirektør Steffen Røntorp Gymnasieelev Signe Sigsgaard Jensen Byrådsmedlem Karen Smed 2. viceborgmester Preben Smed Uddannelsesleder Ann Taul Jeppesen Museumsleder Finn Terman Frederiksen Teaterdirektør Peter Westphael Borgmester Michael Aastrup Jensen Interviewenes formål har været at afdække opfattelsen af Randers - byens værdier, dens kommunikation etc - hos toneangivende personer. Interviewpersonerne er udpeget af projektets følgegruppe blandt personer som er aktive i byens erhvervs-, kultur-, fritids- og politiske liv. Vi har yderligere gennemgået internt og eksternt materiale om Randers, som var tilgængeligt for os, herunder Randers Kommunes trykte materiale, som fx kommuneplanen, Randers Kommuneatlas, kommunestrategier, -politikker, statistikker, materiale fra kultur- og fritidsinstitutioner etc. Desuden er gennemgået materiale fra Erhvervenes Hus, fra trykte og elektroniske medier, kommunens website etc. Det skal præciseres, at formålet med analysen udelukkende er at skabe det bedst tænkelige grundlag for branding-projektet. Nogle emner har naturligt med Randers Kommunes grundlæggende strategier at gøre, hvorfor rapporten på nogle områder kan forveksles med en analyse fra et management konsulentfirma. Det er den ikke! Randers_rapport; JL; side 5 af 42

6 Kondenseringen af interviewene Svarene fra de 25 interviewede har dannet baggrund for udarbejdelsen af denne rapport, men rapporten er ikke skrevet som rapporten fra en meningsmåling - dvs med en total fokusering på, præcis hvor mange der har sagt hvad. Vi har gengivet, om et synspunkt har været fremført af nogle få af de interviewede, af en del af dem eller af et flertal af dem, men uden at gå i detaljer med procentfordelinger, hvilket interviewmetoden heller ikke lægger op til. I stedet har vi uddraget essensen af interviewene i form af de holdninger, synspunkter og visioner, som interviewpersonerne har givet udtryk for. Det er ikke altid antallet af samstemmende meninger, der har størst betydning - ofte kan en enkelt bemærkning fra en person være en sandhed, der taler for mange. Men i mange interviews har der været ret sammenfaldende holdninger - selv om de til tider har været udtrykt forskelligt - og det er disse holdninger og tendenser, vi har fremdraget og bygget videre på i konklusioner, anbefalinger og strategier. Styre- og følgegruppe Projektet styres og det daglige arbejde koordineres i hhv en styregruppe og en følgegruppe. De to grupper har følgende sammensætning: Styregruppe (identisk med Randers Erhvervs- & Udviklingsråds forretningsudvalg) Per Nørret, fremstillingsvirksomheder (formand) Michael Aastrup Jensen, Randers Kommune (næstformand) Finn Christensen, de liberale erhverv Søren Clemensen, LO i Randers Bjarne Haubo Christensen, tilforordnet i Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, Erhvervs- & Udviklingsdirektør Johannes Olesen, erhvervsskolerne Steffen Røntorp, tilforordnet i Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, kommunaldirektør Karen Smed, detailhandelen Preben Smed, Randers Byråd Søren Vognsen, turisme Randers_rapport; JL; side 6 af 42

7 Følgegruppe Jens Olaf Hersom, Randers Kommune (formand) Bjarne Haubo Christensen, Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Annemette Knattrup, Turistforeningen for Randers og Omegn Preben Larsen, Randers Handelsråd Jørgen Smidt-Jensen, Kulturhistorisk Museum Hanne Lykke Thonsgaard, Randers Kommune Eleven Danes model for city branding Eleven Danes model for city branding er vist på næste side. Modellen beskriver alle de elementer og aktiviteter, der tilsammen skaber en by og dens liv. Det er samspillet mellem rammer og aktører, der holdes i gang af kommunen og af byens øvrige interessegrupper som fx Erhvervs- og Udviklingsrådet, de politiske partier, kulturelle foreninger, idrætslivet etc. Modellen sikrer, at man kan behandle ét element af gangen - fx dialogen - uden at miste overblikket. Modellen har netop kommunen og dens forskellige interessegrupper som centrum, og den består, som det ses, af tre dele: Rammerne i form af byrummet byens identitet og dialog kultur- og fritidstilbud servicen over for borgerne Aktørerne i form af borgerne erhvervslivet turisterne Kommunen og dens interessegrupper Randers_rapport; JL; side 7 af 42

8 Alle modellens elementer er behandlet i rapporten, men hovedvægten i konklusioner, anbefalinger og strategi er lagt på forholdene omkring Randers identitet og dialog, som i høj grad tegner byens sjæl. Randers_rapport; JL; side 8 af 42

9 Randers identitet og sjæl Enhver by har en identitet, en sjæl, som adskiller den fra andre byer. Identiteten er skabt af historien, af arkitekturen, men først og fremmest af de mennesker, der har levet og lever i byen. Her præger nogle byen mere end andre. Politikerne har selvsagt et meget stort ansvar, fordi de er valgt for at varetage byens og borgernes interesser, men også andre toneangivende personer og byens medier har stor indflydelse på identiteten. Randers nu Stort set alle er enige i, at Randers mangler et ståsted og er identitetsløs. Randers beskrives som en splittet og rådvild by uden selvbevidsthed. Det er det langsomme skift fra positionen som en betydningsfuld industriby med store landskendte virksomheder til en industriby uden industri, der ligger bag usikkerheden om, hvad Randers står for, og hvor Randers skal hen. Det er selve byens fundament, der er på vej til at blive skiftet ud. Fra noget, man kendte så godt og var stolt af, til noget nyt, som kun få kan se eller helt forstå. Hver lukning eller udflytning er kommet som et chok. Man er fx ikke rigtig kommet sig over lukningen af Thor. Det er en udvikling, som andre store danske byer også står i. Men udviklingen er kommet sent til Randers, og dens negative sider er blevet forstærket af to forhold: Randers som voldens by og Randers som byen med den store kommuneskandale. Mange mener, at både kommuneskandalen og voldens by er medieskabte begivenheder, mens andre er bevidste om, at problemet har været reelt, og at det trækker ind i nutiden. Det tager tid at komme af med et dårligt rygte, når man hele tiden mindes om det - eller minder sig selv om det. Men borgerne holder af Randers. Ikke en eneste af dem, vi har talt med, nævnte, at de hellere ville bo i en anden by. De føler sig godt tilpas. De holder af midtbyen og af naturen, og de kan lide, at Randers har en tilpas størrelse, hvor man kan få det meste og kan tale med de fleste. Når Randers ikke er kommet ud af den onde cirkel, hvor det er svært at få noget til at vokse positivt frem, finder mange, at årsagen ligger i byrådet, hvor det er svært at få enighed om noget, hvor personlige synspunkter Randers_rapport; JL; side 9 af 42

10 vinder over helheden, hvor tonen er hård og negativ, og hvor der mangler dialog. Men omkring 1/3 af de interviewede vejrer morgenluft. De mener, at der i det seneste års tid er set positive tiltag, og at noget bedre er på vej. Værket nævnes ofte som et godt symbol på, at man godt kan. Sigende meninger Det er ikke til at få kulturpersoner til at bo i Randers Byen bliver pænere En skodby Vi mangler heldet For meget spredt fægtning Der er kaos nu, med det er forudsætningen for orden Randers om tre år Randers om tre år viser et billede af en forandret by. Tre år er en kort horisont for udviklingen i en by, men vi har valgt horisonten, fordi den medfører en vis realisme i svarene. Den, der svarer på, hvad der er forandret om tre år, skal kunne se det for sig. Det er noget, der skal kunne lade sig gøre, hvis alle gode kræfter spiller sammen, og hvis Randers får det held som nogle savner. Det er en blanding af vision, håb og overblik. Om tre år vil den erhvervsmæssige situation være afklaret. Det vil være tydeligt, at Randers har sagt farvel til den sorte industri og god dag til service- og videnvirksomheder. Selve bybilledet vil have forandret sig på en række væsentlige områder (eksempler, der nævnes af flere end fem interviewede): Østervold vil være genskabt - helt ned til vandet - og vil i stedet for at dele byen blive et værdsat rum i byen Havnen er i brug som boligområde Byen vender sig imod havnen og åen Torvet og midtbyen er blevet mere levende Til det positive hører også, at Randers har fået sin selvbevidsthed tilbage, og at den proces, der nu er påbegyndt, har givet resultater. Randers_rapport; JL; side 10 af 42

11 Men en ikke uvæsentlig gruppe (godt 1/3) tvivler på, at der er sket noget. De er bange for, at politikerne ikke kan løse opgaven. De mener, at folk ikke kan ændre sig på tre år, og at den onde cirkel stadig vil være der. Sigende meninger Randers tænker i små kopimodeller af andre byer Der går et slægtled eller mere Forhåbentlig flere unge til Randers Planteskoler på torvet (sælgere) Politikerne er en bremseklods - der skal en ny generation til Hvor er det dejligt at komme til Randers En kuppel til på Regnskoven Hvad er det særlige ved Randers? Bymidten er i særklasse det, der er det specielle ved Randers. Hertil kommer naturen i form af Gudenåen, parkerne og landskabet omkring byen. På den positive side tæller også den tætte stemning, samværet og fællesfølelsen, byen, der kan overskues og at Randers er en fredelig og rolig by. Det, man ikke synes om, er: Østervold (som en Berlinmur) At meget er nedslidt (stationen, stadion mv) Ballade- og voldsimage Indfaldsvejene Byrådets negative holdning og konflikter Janteloven, Randers bøjer nakken, den manglende tro på sig selv og evnen til at trække sig selv ned eller overse betydningen af ens egen indsats På spørgsmålet, om man alt i alt er glad for at bo i Randers, er der dog ingen tvivl. Det er næsten alle, og på spørgsmålet om, hvilken anden by man kunne tænke sig at bo i, kommer svarene meget spredt - det er ikke noget, man overvejer. Men man er bevidst om, at andre byer gør det godt. Her er det interessant, at over halvdelen nævner Horsens som den by, man sammenligner Randers med - langt færre nævner Århus. Man er specielt begejstret for Horsens evne til: At holde sammen og investere At markedsføre sig selv Randers_rapport; JL; side 11 af 42

12 At prioritere og dermed skabe vækst At trække sig ud af en krise Sigende meninger Bymidten er ikke så unik, og de (handelslivet (tilføjet redaktionelt)) kan ikke enes Brug kvinderne i dette projekt, der er store ressourcer Social arv, her er mange tabere og et meget lille usynligt borgerskab Randers som en familie En by har mange lighedspunkter med en familie: Den består af mennesker, der har et skæbnefællesskab, men som ikke behøver at være enige i alt. Der er unge og gamle. Nogle har nået deres mål, andre er på vej. De bor et sted og har deres vaner og interesser. En by består af mange familier. Så vi bad de interviewede om at forestille sig Randers som en familie. Først som familien Randers ser ud i dag, og derefter som de mente, at familien ville være om tre år. Familien Randers nu Køn Randers er en mand Alder 50 år eller mere Stilling Beskæftiget med produktion eller håndværk Civilstatus Gift Hustrus job Funktionær eller hjemme Børn Dreng og pige Drengen (job) Er - eller er på vej til at blive - håndværker Pigen (job) Tegner, maler, videregående uddannelse Bil Mazda 323 fra 1993 Bopæl Randers omegn Boform Lejet lejlighed (eller lille hus) Læsevaner Alt, hvad der er gratis Spise/drikke Dansk mad, øl og vin under 50 kr Kulturelt Biograf (med børn) og populærkoncert Interesser Sport (i TV), fodbold og håndbold. Deltager aktivt i foreningsliv Randers_rapport; JL; side 12 af 42

13 Sigende meninger Personen nu: Randers er en pige hun hedder Randi, man kan have det skægt med hende. Hun er til sjov og ballade, sød og hjælpsom. Ønsker sig en virkelighed, der ikke eksisterer Konen er frisør fra Nordbyen Konen arbejder med børn - sort Konen var ufaglært syerske, de lukkede, hun fusker lidt Vi har en gruppe, der aldrig kommer i arbejde, det smitter af på børnene Læser dødsannoncer og går til receptioner BT og Ekstrabladet på arbejdet Kommer på Værket Han er Rindalist (kunsthader) Familien Randers om tre å: Køn Mand Alder år Stilling Leder eller mellemleder Civilstatus Gift Hustrus job Mellemleder (funktionær) Børn To (dreng og pige) Drengen (job) Skolen på vej til videreuddannelse Pigen (job) Skolen på vej til videreuddannelse Bil Peugeot 307 fra 2002 Bopæl Randers tæt på midtbyen Boform Villa Læsevaner Aviser, faglitteratur, skønlitteratur Mad/ drikke Udenlandsk mad, vin både over og under 50 kr Kultur Teater, biograf, kunst, koncert Interesser Mode, sport, venner, haven Sigende meninger En mere blød mand Har overskud til at engagere sig Han er avanceret Er ikke gift mere, det udviklede ikke De er flyttet ind til midtbyen Prøver den nye madpyramide, mere modige Randers_rapport; JL; side 13 af 42

14 Har fået et nyt livsindhold, prøver mere Randers er i ligaen Sport - nu også aktivt Hvis Underværket lever, så bruger de det De går i byen (Randers) hver lørdag Ændringerne Der er tale om meget store ændringer, som vi tolker som en vision og et håb om, hvordan udviklingen vil gå. Familien Randers bliver yngre, bedre uddannet, har bedre job, interesserer sig for mere og har fået nye livskvaliteter. Byrummet i Randers Det er byens bygninger, gader, stræder, pladser, parker, bænke, skiltning etc, der skaber rammerne for bylivet. Det er en ramme, der går langt tilbage i tiden, og som ikke kan eller skal ændres hurtigt. Men noget kan og bør ændres for at bylivet kan få kvalitet. Vi spurgte de 25 udvalgte personer om, hvad de bedst kunne lidt ved byen, hvad der burde ændres, hvad de vidste om eksisterende planer, og hvad de synes om planerne. Det er - ikke overraskende - midtbyen (middelalderbyen), som alle kan enes om som det rigtig gode ved Randers. Hver kan have sit favoritsted (Soluret, Von Hatten Stræde, Kirketorvet, Rådhustorvet, Helligåndshuset), men det er i midtbyen, Randers nuværende byidentitet ligger. Efter midtbyen kommer naturen (Gudenåen, Doktorparken, de grønne områder, Fladbro Skov) og byens overskuelighed, ligesom den nye sparekasse er kommet på kortet som noget positivt. Det, man ikke kan lide ved byrummet i Randers, er specielt Østervold, indfaldsvejene, og det, at broen er en flaskehals. På spørgsmålet om, hvor Randers centrum er?, er der ingen tvivl. Rådhustorvet er det centrale sted i Randers. Randers_rapport; JL; side 14 af 42

15 De forandringer, som man kunne tænkes sig, er der mange af, men de er dog ikke koncentreret omkring ét specielt problem. Her nævnes (men dog ikke af et flertal af de interviewede): Opløs Østervold Kunstmuseum ( Sven Dalsgaard museet ) En bro til aflastning Bedre fritidstilbud De projekter som man kender til, og har mening om, er specielt: Kasernen Her ser man store muligheder og nævner en række forskellige forslag: En rosenhave eller særlig park Boliger for ældre og unge sammen Fodboldbane Men der er også tvivl om, hvorvidt opgaven er for stor, for uoverskuelig og for økonomisk tung. Vandkulturhus på Banangrunden De fleste synes, at det er en god idé, men at beliggenheden er forkert. Styrke midtbyen som centrum Alle er positive over for tanken, men det skal gøres større, og Østervold skal inddrages. Tøjhusparken Så godt som alle ser positivt på Tøjhusparken. Østervold Nævnes som byens vigtigste projekt. Randers bruges ikke kun som transport fra et sted til et andet. Hovedparten af de interviewede mener, at mange bruger byen til at slentre rundt i - specielt om lørdagen. Sigende meninger Nordbyen er vores svar på Gellerupplanen Stationen ligger meget dårligt Man var hård ved bymidten Forretningerne skal komme ud af døren Man spiser ikke i byen Der er for lidt liv og for få tilbud til de unge Randers_rapport; JL; side 15 af 42

16 Detailhandelen i byrummet Undersøgelsen har ikke haft Randers detailhandel som specielt område og analysemetoden er ikke specielt tilpasset til at besvare spørgsmål om detailhandelen. Men detailhandel, café- og restaurationsliv er vigtige dele af en by. Derfor har vi haft kontakt med personer indenfor detailhandelen, som repræsenterer forskellige organisationer i Randers. En by har generelt den detailhandel, som den selv har fremelsket, og sådan er det også i Randers. Man kan få det hele, når man lægger storcenteret og midtbyen sammen. De komplementerer hinanden, mere end de konkurrerer. Der er initiativer, som peger i retning af udvidet samarbejde, og man mener, at samarbejdet kan udvides og styrkes med fx en fælles avis til oplandet. Randers midtby har et stort udvalg i butikker. Randers er specielt en tøjby. Man peger på, at byen mangler nogle kæder - fx konceptbutikker fra Sand eller Marlboro. En centralt placeret Hennes & Mauritz savnes også. Byen mangler også specialbutikker, men vil de kunne gå? Her peges på det positive i den nye delikatessebutik på torvet, bager Hvidbergs meget bedre brød, men også på, at der mangler caféer, en moderne konditor, en butik med eksklusivt tilbehør til tøj etc. Den lave organisationsprocent i byens detailhandel nævnes som et problem, fordi alle bør være med. Der er af de individuelle samtaler med handelslivet fremgået, at den samlede detailhandel i byen og i storcenteret formentlig vil kunne enes om en person, der kan varetage hele detailhandelens interessefelt i en større, samlende byudviklingsorganisation. Profilen og dialogen I det første afsnit så vi på Randers identitet og sjæl (det som Randers er). Nu vender vi blikket til den dialog, der føres internt i de toneangivende grupper og mellem grupperne. For det er Eleven Danes erfaring, at uden en konstruktiv dialog kommer der ingen konstruktiv forandring. I udvikling af en bys identitet og profil er dialogen helt afgørende. Den skal være positiv, Randers_rapport; JL; side 16 af 42

17 helhedssøgende og koncentrere sig om det, man kan enes om - i stedet for det, man er uenige om. Profilen Kun meget få af de adspurgte mente, at Randers har en klar og tydelig profil - og de få, der mente, at Randers har en profil, fremhævede volden og noget negativt (bystyret). Symbolerne Randers har og anvender mange symboler, men til en klar profil hører et symbol og en klar linie, der går gennem alt. Der var ikke tydelig opbakning om et symbol, men om de der oftest blev nævnt var: Hesten Laks Gudenåen Regnskoven Alle tog afstand fra det nuværende byvåben som bærende symbol og mange ønskede sig noget helt andet. Sigende meninger Hesten er for gammel Det må ikke skue bagud Niels Ebbesen, men hellere noget helt nyt Hvad med et luftkastel? Hvordan informerer kommunen borgerne? Det var den gængse opfattelse, at kommunen er god til og er blevet bedre til at informere borgerne. Det gælder specielt den trykte kommunikation og websitet, men mange peger også på, at der mangler dialog mellem borgere og politikere, og at denne mangel skyldes, at der er en utilstrækkelig dialog mellem politikerne og en mistillid mellem borgere, politikere og embedsmænd. Men der kan spores en svag tendens til, at det er bedre end før. Hvordan informeres turisterne? Her er tale om en klar forbedring. Flertallet mener, at det gøres bedre end før. Randers_rapport; JL; side 17 af 42

18 Enkelte finder, at turismen fylder for meget i debatten - hvilket næppe kan klandres dem, der har med turismen at gøre. Der peges på, at der mangler turistinformationscenter i selve byen. Dialogen mellem borgerne Et stort flertal finder, at talen om Randers er ulideligt negativ. Man taler om de evige beskyldninger og lysten til at slå sig selv. Der har været en udvikling fra at være stolt af Randers til at være flov og usikker. Det giver sig udtryk i debatten, som også betegnes om opgivende. Dialogen mellem medierne og Randers Det er den overvejende opfattelse, at medierne behandler Randers negativt, og at det er grunden til den negative tone og det negative omdømme. Men her er en forandring på vej. Omkring 1/3 mener, at specielt Randers Amtsavis er blevet bedre til at bakke byen op. Om de enkelte medier er meningerne: TV2 Østjylland Overvejende negativ. TVdanmark OK - positiv som en gratisavis Randers Amtsavis Mere positiv - men med tilbagefald JP Randers Ny - har ikke sat spor endnu Din Avis Journalistisk uden stor betydning Radiostationerne Gode, velorienterede Føler man sig velorienteret om, hvad der sker i Randers? I betragtning af, at alle 25 personer er udvalgt som personer, der har demonstreret engagement og interesse for Randers udvikling, er det ikke overraskende, at så godt som alle føler sig velorienterede om, hvad der sker. De følger med i en bred vifte af informationer - aviser, TV og radio - og taler meget ofte med andre om Randers. Sigende meninger Kommunikation til i stedet for kommunikation med Vi er ikke gode nok, men på vej i den rigtige retning Vi har været mediernes prügelknabe Det vil være et tilbageskridt, hvis Amtsavisen lukker JP er et frisk pust Randers_rapport; JL; side 18 af 42

19 Kultur og fritid Værket er blevet et symbol på den nye tids kultur og fritidstilbud. Det er et eksempel på, at det kan lade sige gøre. Alt i alt er de fleste godt tilfredse med de tilbud, som Randers giver borgerne. Det, man kan mangle, er: En god biograf (gerne i et vandkulturhus) Et kunstmuseum, hvor det nye kan ses De 25 adspurgte bruger også tilbuddene. Over halvdelen bruger enten ofte eller en gang imellem: Kunstmuseet Regnskoven (ikke ofte) Biografen (ikke ofte) Biblioteket Kulturhuset i sin helhed Værket (nævnes som det sted, man kommer mest) Fodboldstadion bruges ikke så ofte af de 25 interviewede. Sigende meninger Mangler et kunsthus for eksperimenterende kunst Et koncertsted for alle Mangler hotel og konferencecenter Her er alt, hvis man ser sig om Borgerservice Borgernes opfattelse af byens service er i høj grad med til at præge opfattelsen af tilfredsheden med at bo i en by. Det er ikke et område, som Eleven Danes har indflydelse på, men det er relevant for det samlede billede af byen. Vi har stillet en række spørgsmål om emnet, men vil her kun gengive resultaterne på det generelle niveau, som er af betydning for vores opgave. På både et generelt spørgsmål om tilfredshed med den måde, som kommunen servicerer borgerne på, og specifikke spørgsmål om fx Randers_rapport; JL; side 19 af 42

20 ældreservice, jobservice, børneservice etc er over halvdelen enige om, at Randers gør det godt. Den aktuelle skoledebat præger opfattelsen af serviceniveauet på skoleområdet: Her er et noget mindre antal tilfredse med kommunens tilbud, men set i lyset af debattens skarphed er der også på dette punkt rimelig tilfredshed. Vi har spurgt, om Randers Kommune er bedre eller dårligere end en privat virksomhed (banker, ISS etc) til at servicere borgerne. Kun de færrest har en mening om det, de, der har det, mener, at de private virksomheder er bedre til at servicere borgerne end kommunen. Randers har i den temmelig aktuelle undersøgelse 6-by nøgletal sammenlignet sine egne udgifter pr indbygger med andre kommuners tilsvarende udgifter på en lang række områder. Resultatet er, at Randers på de fleste områder klarer sig på niveau med de øvrige byer (Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg og København). Over halvdelen af de interviewede er enige om, at Randers Kommune er rimeligt god til at informere borgerne. Der er mange tilbud, så det er op til den enkelte at følge med. Man mener, at Randers Kommune er på niveau med andre kommuner, når det gælder borgerinformation. Sigende meninger Meget er lagt an på selvbetjening, altså henvendt til de aktive Annoncerne i Amtsavisen er kedelige Teknisk Forvaltning er ikke gode til det Forventningerne til projektet og processen Forventningerne til et udviklingsprojekt, opfattelsen af, hvad der skal til, for at det lykkes, og hvor faldgruberne er, samt hvordan der skal føres videre ud over den første periode, er en helt afgørende forudsætning for, at projektet lykkes. Det, som hovedparten af de interviewede først og fremmest forventer, er, at Randers får samlet nogle nøglebegreber om sig selv Der kan skrives en vision for Randers Der skabes enighed om en plan for gennemførelsen Randers_rapport; JL; side 20 af 42

21 Der kommer et bedre omdømme ud af det Der er ingen, som siger noget i retning af, at det kommer der ikke noget ud af, men flere kommer ind på at succesen afhænger af politikernes vilje. Der er stor enighed om, at det der skal til, for at projektet lykkes, er, at Hele Randers mobiliseres Der skabes realistiske planer (ikke nye budgetter, men brug det, der er) Der kommer klare budskaber (selv om de ikke er populære overalt) Der er politisk vilje (borgmester og de to viceborgmestre skal med) Der findes en tovholder med ansvar (en organisation af stærke samlende skikkelser og en person i spidsen) Dialogen forbedres (borgerne skal med) Den risiko, som man ser, for at udviklingsprojektet ikke lykkes, er, at Det ikke følges op - at det glider ud (det har man set før) Politisk ævl (det er der meget stærke meninger om (Eleven Danes tilføjelse)) Kortsigtet økonomisk tænkning Sigende meninger Man skal skære præcist til og anbefale. Ikke bare noget smart eller hovsapræget. Vi har haft for mange grandiose planer, der ikke blev til noget Et spark bagi Den ældre mand (Randers) skal have appetit på livet Avisen skal skrive de gode historier Randers_rapport; JL; side 21 af 42

22 Konklusioner og anbefalinger De strategiske hovedproblemer I relation til Randers identitet og profil ser vi to strategiske hovedproblemer: 1. Randers evne og vilje til at genfinde sig selv, at skabe en vision for Randers udvikling i de nærmeste år og at udmønte visionen i en realistisk strategi og handlingsplan. 2. I Randers er der meget i gang, og ønsket om forandring til noget bedre er betydeligt, men der er ikke udsigt til at ønskerne opfyldes, medmindre dialogen mellem de væsentlige interessenter: Byråd, erhvervsliv, kulturliv, foreningsliv og turisme forbedres betydeligt i et stærkt og resultatgivende samarbejde. Det forudsætter en høj grad af indbyrdes respekt og hensyntagen mellem parterne, og at personlige mål og ambitioner undertrykkes i forhold til den helhed, som Randers er. Nedenfor gennemgår vi de delstrategier, som er nødvendige, og vi fremhæver de aktiviteter, der skal gøre strategier til konkrete handlinger. Randers identitet og sjæl Historien, visionen og løftet For at give Randers og omverdenen en fællesopfattelse, der kan tjene som grundlag for al kommunikation internt i Randers og eksternt ud mod omverdenen bør følgende udarbejdes Historie Vision Randers løftet På grundlag af analysen foreslår Eleven Danes, at der skrives en kortfattet historie og vision for Randers. Den skal udelukkende tjene det formål at vedkende sig rødderne. Derfor bliver den kort, og den er ikke historisk i den forstand, at den kun fortæller om det, der er sket. Nutiden er med som et billede af situationen i dag med dens forhåbninger og tvivl og med den konflikt, som altid udløser den gode historie. Fremtiden bliver repræsenteret i form af visionen for de nærmeste år. Ikke en vision som en Randers_rapport; JL; side 22 af 42

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Stagis A/S Kompagnistræde 14b,

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske

Læs mere

Lærings- og inspirationsnetværk

Lærings- og inspirationsnetværk Lærings- og inspirationsnetværk for aktive ildsjæle i 4 nordiske lokalsamfund i udkantsområder Janderup, Danmark Isafjordur, Island Vágur, Færøerne Gloppen, Norge Nordisk Ministerråd NORDPLUS - Nordplus

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere