Feedback Informed Treatment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feedback Informed Treatment"

Transkript

1 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann 1

2 Drop out rates average 47%; 10 22% of clients in care deteriorate. Therapists frequently fail to idenmfy failing cases; Lambert, M.J., Whipple, J., Hawkins, E., Vermeersch, D., Nielsen, S., & Smart, D. (2004). Is it Mme for clinicians roumnely to track client outcome? A meta- analysis. Clinical Psychology, 10, Chasson, G. (2005). AariMon in child treatment. Psychotherapy Bulle7n, 40(1),

3 Achieving Clinical Excellence Anderson, Ogles, Lambert & Vermeersch (2009): 25 terapeuter, klienter Forskelle i demografiske variable Målte interpersonelle færdigheder (SSI). Domæne-specifik interpersonel viden blev testet ved at vurdere terapeuternes svar i udfordrende terapeutiske situationer: Fire problematiske terapeutiske processer (f.eks. selvmordstrussel) Flere vanskelige interpersonelle mønstre (fx. Vred, dependent, forvirret, bebrejdende, kontrollerende). Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch, D. (2009). Therapist effects: Facilitative interpersonal skills as a predictor of therapist success. Journal of Clinical Psychology, 65(7), Achieving Clinical Excellence Anderson, Ogles, Lambert & Vermeersch (2009): 25 terapeuter, klienter; Forskelle i demografiske variable Målte interpersonelle færdigheder (SSI). Domæne-specifik interpersonel viden blev testet ved at vurdere terapeuternes svar i udfordrende terapeutiske situationer: Fire problematiske terapeutiske processer (f.eks. selvmordstrussel) Flere vanskelige interpersonelle mønstre (fx. Vred, dependent, forvirret, bebrejdende, kontrollerende). Betydelige forskelle i effekten mellem terapeuter (~9%): Alder, køn, procendel af arbejdstid brugt på terapeutisk arbejde, teoretisk orientering ikke korreleret med effekt. Generelle interpersonelle færdigheder ikke korreleret med effekt. Kun domæne-specifik interpersonel viden forudsage effekten. Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch, D. (2009). Therapist effects: Facilitative interpersonal skills as a predictor of therapist success. Journal of Clinical Psychology, 65(7),

4 13 Model vs. Terapeut: 60% af effekten skyldes terapeuten (8/13) 8% af effekten skyldes den specifikke model og teknik (1/13) Teknik / model Terapeut Wampold, B. (2001). The Great Psychotherapy Debate. New York: Lawrence Erlbaum. Achieving Clinical Excellence 4

5 Achieving Clinical Excellence 1. At kunne tilpasse behandlingen til individuelle behov og præferencer. 2. Forbedre kvalitet og effekt. 3. Mere effektiv behandling af klientens problemer eller henvisning til anden behandler. Achieving Clinical Excellence Ø Øger effekten af behandling med 30-65% ( effectsize) Ø Nedbringer klienter der forværres betydeligt ( at risk clients ) =>Reducerer antal hospital gen-indlæggelser Ø Nedbringer drop-out med op til 50% Ø Anker et al. 2009: 50% lavere skilsmisserate i feedbackgruppen Ø Terapeuters oplevelse af mestring (self efficacy) højere med feedback Miller, S. 2010: Measures and Feedback, The Available Evidence, ICCE Press 5

6 Achieving Clinical Excellence ANVISNINGER baseret på den mest pålidelige indikator for udfaldet. ADVARSEL når du er på galt spor GUIDER dig tilbage på sporet VALGMULIGHED du kan altid vælge en anden rute end den du bliver anvist baseret på din egen vurdering af situationen AUTOMATICITY du holder op med at lægge mærke til de kontekstuelle ledetråde og lærer ikke fra anvisningerne. Uden feedback har du ikke forbedret dine navigations-evner. 6

7 Achieving Clinical Excellence Shimokawa et al Feedback mega-analyse: Studier af mere end 6000 klienter Terapeuter fik feedback på halvdelen af deres sager, men fik ikke adgang til denne information i den anden halvdel af deres sager. I alle studier var effekten højere når terapeuter fik feedback. Hvis de lærete noget ville de være i stand til at klare sig bedre med deres ikke-feedback sager over tid Shimokawa, K, Lambert, M. J.& Smart, D. W. (2010): "Enhancing Treatment Outcome of Patients at Risk of Treatment Failure: Meta-Analytic and Mega-Analytic Review of a Psychotherapy Quality Assurance System", Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 78, No. 3, Achieving Clinical Excellence UNFAIR COMPARISONS Feedback er aldrig blevet sammenlignet med en anden aktiv intervention. Flückiger et al. 2011: 101 klienter, 58 terapeuter Studerer effekten af at sende et brev til klienter hvor man beder om deres feedback. Effekten på alliancen tilsvarende effekten af rutinefeedback (FIT) Flückiger, C., Del Re, A., Wampold, B. E., Znoj, H., Caspar, F., & Jörg, U. (2011, May 23). Valuing Clients' Perspective and the Effects on the Therapeutic Alliance: A Randomized Controlled Study of an Adjunctive Instruction. Journal of Counseling Psychology. 7

8 Achieving Clinical Excellence RESEARCHER ALLEGIANCE EFFECTS Indtil nu er hovedparten af forskningen i feedback foretaget af de der har udviklet feedback tilgangen eller af tilhængere af skemaerne. De studier som er foretaget af objektive forskere har mere moderate effectsizes Miller, S. 2010: Measures and Feedback, The Available Evidence, ICCE Press Brown, J. 2011: Personal communication 8

9 9

10 Hvad er mit niveau lige nu? Hvordan sammenligner min effekmvitet sig med andre terapeuter?? 10

11 Hvilke typer af feedback er vigmge? Klienter Kolleger Coach/ Mentor 11

12 Fokus på PROCES fremfor ENDEMÅL/RE- SULTAT 12

13 13

14 Gå sammen 2 og 2 en er klient, en er terapeut Terapeut: introducer SRS- skemaet for klienten S)kord: Ø Tage temperaturen på det vi har lavet i dag, for at sikre mig at du får det ud af vores samtaler som du ønsker. Ø Et arbejdsredskab hvor du kan hjælpe mig med at blive bedre 7l at hjælpe dig. Ø TIP: Hjælp klienten ved at være opgave- specifik Ser din chef det her? Bliver du fyret hvis jeg ikke er 7lfreds? 14

15 You have to seek out situations where you get feedback [about your performance]. It's a myth that you get better when you just do the things you enjoy.. Elite performers engage in 'deliberate practice' - an effortful activity designed to improve target performance. Unlike play, deliberate practice is not inherently motivating; and unlike work, it does not lead to immediate social and monetary rewards. In addition, engaging in [it] generates costs. 15

16 05/09/14 Deliberate Practice: Step 1: identificer en signal sag a. Vi har mistet kontakte med en person i parret fordi den anden person dominerer samtalen. Step 2: Think a. Udvikle en strategi 1. Minimum 4 forskellige sætninger/mulige udspil med 2 opfølgende sætninger hver b. Forbind strategien med et specifikt mål. Step 3: Act a. Afhold sessionen b. Hold en pause lige efter afslutningen af sessionen og skriv ned hvordan strategien blev udført noter hvilke dele af strategien som ikke blev udført. Step 4: Reflection a. Gennemlæs noter b. Identifer specifikke handlinger og alternative metoder til at implementere strategien. Skriv evt. flere mulige sætninger/udspil ned. 16

17 Psykolog Daryl Chow Associate ICCE Ph.D. projekt i samarbejde med ScoK Miller og William Andrews: Inves7ga7ng the development and prac7ces of highly effec7ve psychotherapists Top Third (N=9) Mid Third (N=7) Bottom Third (N=1)* Violinists 17

18 Solitary Prac)ce dvs. udover almindeligt arbejde Tid væk fra arbejde )l at reflektere over arbejdet. Supervision Læse eller gen- læse basis liceratur om kerne terapi- færdigheder. Læse )dsskrieer Sagsgennemgang med mentor eller supervisor. Studere mester- terapeuters færdigheder Gennemgå case- eksempler At lade sig overraske af feedback Den øverste 1/3 af terapeuterne beskrev langt onere at de blev overrasket over den feedback de modtog fra deres klienter. De beskrev en åbenhed overfor feedback og en villighed Ml at korrigere på baggrund af feedback They seek out to be disconfirmed Var ikke sammenhængende med at de var konsistente i deres brug af SRS det kunne også være på baggrund af uformel feedback det væsentligste var deres holdning Ml feedback. 63,8% af variamonen imellem terapeuter ser ud Ml at kunne forklares på baggrund af denne holdning. 18

19 Feedback Informed Treatment Implementering af FIT Implementeringsvidenskab Fixsen og Rogers: 5 grundlæggende stadier: 1. Udforskning: Er disse de rigtige redskaber i vores kontekst 2. Installation: Etablere træning og strukturer, pilotprojekter. 3. Begyndende implementering: Anvende pilot-fund til at implementere 4. Fuld implementering: Skabe en ny norm 5. Vedligeholdelse: Hvordan holder vi det igang? 19

20 Implementering af FIT 1. Udforskning: Implementering af FIT Implementeringsvidenskab Er disse de rigtige redskaber i vores kontekst? Indledende implementeringsteam udforsker betydningen af den nye indsats for hvert domæne (på FRIFM) Rådføre sig med andre behandlingssteder og konsulenter. 20

21 Implementering af FIT FRIFM 21

22 Implementering af FIT Implementeringsvidenskab 2. Installation: Den mest omkostningsfulde fase Ledelsesmæssig opbakning og støtte Etablere træning, supervision og støttende strukturer Uddanne ledere Tilpasse produktivitetsstandarder Etablere en projektstyregruppe Sætte små pilotprojekter i gang 22

23 FIT-Supervision: Signal sager Ingen fremgang på ORS Forværring på ORS Meget stor fremgang på ORS Zig-zag scorer Problemer i alliancen Udeladte skemaer Mere konsultation og træning end supervision. 23

24 FIT-Supervision: 3 trins process 1. Gennemgå sagsfremlæggelsesmodellen. 2. Vis grafen (uden for mange detaljer om sagen). Interview / gennemgang af sagen med udgangspunkt i alliancen. 3. Team-refleksioner FIT-Supervision: Sagsfremlæggelse: 1. Navn 2. Alder 3. Køn 4. Ægteskab/familie 5. Arbejde/uddannelse 6. Henviser 7. Behandlingsstart 8. Nuværende behandling (medicin) 9. Tidligere behandling 10. Misbrug 11. Årsag til henvendelse Derefter: Vis grafen 24

25 FIT-Supervision: Hvad er klientens ønsker/ideer/forventninger til alliancen (hjælpespørgsmål): Ø Hvad er klientens mål? Ø Hvad er klientens ønsker/forventninger til metode? Ø Hvad tænker klienten selv, der skal til for at nå målene? Ø Hvad er klientens ønske/forventning til terapeutens rolle? Ø Udtrykker klienten nogle stærke præferencer omkring terapien/relationen? Mål Klientens præferencer Terapeutens rolle Metoder FIT-Supervision: Tommelfingerregler Ø Tjekke ind samtale ved 3-4 samtale (justere) Ø Sidste stop samtale ved 7-8 samtale (tilføje/afslutte) Ø Afslutte/Viderehenvise ved 9-10 samtale 25

26 Implementering af FIT Implementeringsvidenskab 3. Begyndende implementering: Pilotprojektfund bruges til at etablere støttende stukturer og skabe politikker for brug af FIT. Implementering på tværs af programmer og institutioner Fortsat træning og uddannelse Der etableres måder at sikre rigtig brug af FIT (fidelitet) og for at sikre at data anvendes direkte i arbejdet. Implementering af FIT Implementeringsvidenskab 4. Fuld implementering: Fortsat monitorering af præstation på både individuelt og organisationsniveau Data anvendes til at forbedre behandlingstilbuddet og til at udarbejde initiativer omkring professionel udvikling. Arbejdet med at anvende FIT inkorporeres i de eksisterende politikker og arbejdsmetoder. Overvejelse af potentielle tilpasninger (eller innovationer) for særlige behandlinger / populationer 26

27 Implementering af FIT Implementeringsvidenskab 5. Vedligeholdelse: Practice Champions identificeres, støttes og bruges som mentorer. FIT praksis introduceres til potentielle nye medarbejdere i ansættelseprocessen. Nye medarbejdere undervises i at bruge FIT i oplæringen. Der udvikles Tip sheets og FAQs, så medarbejdere let kan finde information Der etableres en systematik omkring at evaluere og opdatere politikker omkring FIT 27

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU

Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU Guidet Familie-Centreret Omsorg Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU GFO-studiet Ph.d studie, Janne Weis, CCRN, Cand.Cur., ph.d. stud. Hovedvejleder: Professor Ingrid Egerod Medvejledere:

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK

2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK 2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK KONTAKTINFO Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation Bestyrelsen b@danskstok.dk Lokale kontaktpersoner

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse

Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse Af Charlotte Holmer Kaufmanas, specialkonsulent, Socialstyrelsen Holbæk Kommune, Specialrådgivningen 18. marts 2014 Indhold og mål Oplæggets mål:

Læs mere

På vej mod en teori om Motivational Interviewing

På vej mod en teori om Motivational Interviewing Oversat af Tina Haren og Gregers Rosdahl efter Toward a Theory of, American Psychologist, 2009 (64)6, 527-537. Den vidt udbredte kliniske metode, (MI) (dansk: den motiverende samtale), opstod gennem en

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W.

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W. 2012 25. årgang NR. 2 MEDLEMSBLAD FOR Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER

Læs mere

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler...

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler... Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af organisationen...1 1.1. Deltagende observation...2 1.2. Donald Schön...3 2. Rekrutteringsprocessen...4 Nr. 1 Jobsamtaler...4 Nr. 2 Samtale med team manager og HR konsulent

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE MARY LAW SUE BAPTISTE ANNE CARSWELL MARY ANN McCOLL HELENE POLATAJKO NANCY POLL CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Oversat af Ane Andersen Ulla Ross Jytte Tjørnov Eva Wæhrens 2000 Revideret af Anette

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Forord/abstrakt Opgaven skrives som en fri opgave på studieordningen 1998 i faget Forskning i intervention. I faget Personlighedspsykologiske

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Sygemeldte med Common Mental Disorders

Sygemeldte med Common Mental Disorders F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD afhandling Malene Friis Andersen Sygemeldte med Common Mental Disorders En kvalitativ analyse af Tilbagevenden

Læs mere

Manual for målrettet misbrugsbehandling

Manual for målrettet misbrugsbehandling Målrettet misbrugsbehandling, januar 2011 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R Manual for målrettet misbrugsbehandling Fyrrehus Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING KOLOFON FORMIDLING AF DIDAKTISKE PROBLEMSTILLINGER SPØRGSMÅL PÅ VEJEN MOD AT SKABE INDSIGT AN ONLINE APPROACH TO TESTING... ER DET IKKE LIGE MEGET OM VI

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

At gøre sig parat til det mulige møde

At gøre sig parat til det mulige møde Peer Reviewed artikel At gøre sig parat til det mulige møde Charlotte Lindvang musikterapeut, ph.d., adjunkt ved musikterapiuddannelsen Aalborg Universitet, samt privatpraktiserende. Kontakt: chli@hum.aau.dk

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Program for kursusdag 3 - den 14. marts 2013 8.30 Velkomst og program for dagen I lære som leder hele livet Håndtering af lederrollen Tilbagemelding

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere