ALTERTAVLEN. Sidefløjene rummer apostlene og fire kirkefædre. Apostlene bærer de attributter,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALTERTAVLEN. Sidefløjene rummer apostlene og fire kirkefædre. Apostlene bærer de attributter,"

Transkript

1 HALD KIRKE

2 ALTERTAVLEN af tre kvinder: Marie Magdalene, den anonyme synderinde, der salvede Jesu fødder samt Maria i Bethania), Sanct Maternus (biskop af Köln) samt Elisabeth af Thüringen. Sidefløjene rummer apostlene og fire kirkefædre. Apostlene bærer de attributter, som man også ser på kalkmalerierne. De hentyder enten til deres martyrdød eller til det, der er karakteristisk for netop dem. Deres navne er skrevet under figurerne. På bagsiden af de to sidefløje er Jesu lidelseshistorie malet i otte billeder. Disse billeder er malet i 1600-tallets nederlandske stil, og måske er der malet ovenpå i 1680 erne. Denne fantastiske femfløjede altertavle, der tilskrives Imperialissima-mesterens kreds, er fremstillet til Sct. Mortens kirke i Randers ca Storkøbmanden Niels Brock, som stammede fra Randers, ønskede at skænke sin dåbskirke (Sct. Mortens kirke i Randers) en ny altertavle i den nye stil (barok), og dermed blev den gamle altertavle sat på auktion. I første omgang indbragte den 71 rigsdaler, og det, mente man, var for lidt. Tavlen blev gemt væk i et års tid, indtil man gentog auktionen. Altertavlen blev solgt for 75 rigsdaler til Randers købmanden Ditlev Kirketerp, som placerede tavlen i Hald kirke. Inden altertavlen blev sat op, forsynedes den med forskellige tekster, dels skriftord, dels en indskrift om Kirketerps gave til kirken, og dels nogle verselinjer, som den daværende sognepræst, Chresten Thomesen Hee, har forfattet for at landsbyens beboere ikke skulle blive for katolske i hovederne af at se på tavlen. Der står nederst på predellaen: Maria hører ey vor Bøn, vi kun tilbede hendes Søn. Den usynlige Gud vi ære, Billeder vi kan undvære. Sct. Mortens Billed her maa staae, Apostles Ord vi bygge paa. Knæfaldsskranken blev ved samme lejlighed overflyttet til Hald kirke fra Sct. Mortens kirke. Altertavlen er restaureret 1765, 1924 og Hovedskabet (corpus) har i midten Gud Fader, der sidder med den korsfæstede Kristus, hvis fødder støtter på jordkloden. Nådetstolen, kaldes denne scene. Den er symbol på, at Gud selv har bragt et sonoffer for menneskers synder, nemlig sin egen søn, Jesus. Engle holder Kristi ligklæde samt de redskaber, der blev brugt til pinslerne langfredag. I hjørnerne ses de fire evangelistsymboler - oksen, løven, ørnen (der samtidig kan forstås som helligåndsdue, således at hele treenigheden er med i midterfeltet) samt et bevinget menneske. Hovedgruppen flankeres af en kronet jomfru Maria med barnet og Sct. Martin af Tours (Morten), der lægger en mønt i en tiggers skål. På fire snoede søjler ses biskop Nicolaus af Myra i Lilleasien, en kvinde med en salvekrukke (en sammensmeltning Yderfløjene har to store malerier af samme type som passionsbillederne. Det ene billede fremstiller Kristus som den gode hyrde med et lam på skulderen. Nedenunder ses teksten fra Johs. 14, Det andet billede viser en mand med hjelm. På venstre arm bærer han en bog med et lam. Det er formentlig Paulus, idet teksten er fra Kol. 1, 23.

3 GOLGATAGRUPPEN En gruppe med den korsfæstede Jesus med Jesu mor Maria til den ene side og apostlen Johannes til den anden pryder korets nordside. Korsarmene er bemalede med skjolde med sløjfer, der slynges til franske liljer, der både er treenighedssymboler og cistercienserordenens mærke. Indskrifterne er ikke oprindelige, men stammer fra nyopmalinger i 1677 og Der hersker megen tvivl om denne figurgruppes oprindelige placering, idet nogle mener, at den har været placeret ovenpå kirkens alter før 1765 som decideret alterudsmykning i stedet for en altertavle eller ovenpå Sct. Mortens alterskab, da dette blev flyttet til Hald. Noget tyder dog på, at gruppen stammer fra samme værksted som selve altertavlen. PRÆDIKESTOLEN Efter al sandsynlighed stammer prædikestolen fra 1580 erne, hvor mange prædikestole blev fremstillet, fordi reformationstiden satte forkyndelsen i centrum. Det er en firfløjet renæssanceprædikestol med evangelistmotiver i de fire midterfelter. Disse er dog snarere fra 1700-tallet. Lydhimlen bærer en due, symbolet for Helligånden, fordi Guds Ånd bærer forkyndelsen frem til tro hos tilhørerne.

4 DØBEFONTEN SYVARMEDE LYSESTAGE Den syvarmede lysestage er en gave fra Christen Pedersen og hustru Ane Marie på deres guldbryllupsdag En smuk granitdøbefont, der formentlig stammer fra Essenbæk fonteværksted ca er det ældste inventar i Hald kirke. 180 døbefonte i Danmark har udvendige udhugninger af løveagtige dyr. Der er fire løvekroppe i fladt relief. Parvis har de samme hoved, nemlig et menneskehoved. LYSEKRONER Lysekronerne er gaver fra Christiane Jonassen (1903) og fra sognets beboere (1913) i forbindelse med kirkens overgang til selveje. I 1600-tallet blev døbefonten flyttet til dens nuværende placering. Oprindeligt har den stået i kirkens vest ende mellem de to døre, hvorefter den er flyttet til tårnrummet i 1400-tallet, da dette fungerede som dåbskapel. Dåbsfadet af messing med billede af Mariae bebudelse er fra Nürnberg ca KIRKESKIB Kirkeskibet er skoleskibet Danmark, fremstillet af fyrbøder Duelund, Assens, LYSESTAGER Stagerne er typiske for baroktiden (ca ). De to lys på alteret betegner loven og evangeliet, det Gamle Testamente og det Ny.

5 KIRKESKRINET Skrinet eller kisten er fra 1300-tallet. Den er udhulet af én egeplanke og beslået med håndsmedede jernbånd. Heri har man formentlig opbevaret kirkesølvet og vigtige dokumenter. LIVSTRÆSKORSET Korset på korets sydvæg er fra kirkens romanske tid. Det var oprindeligt et krucifiks, der nok har hængt i korbuen (lægmandskrucifiks), idet man på vangerne ser kalkmalerier af Jomfru Maria og disciplen Johannes. Som helhed har de da udgjort en Golgata-gruppe. Krucifikset har ligget på kirkens loft over hvælvingerne, og her er Kristi legeme smuldret for mange år siden. Det blev fundet igen i 1924 og ophængt. Knopper og nye skud myldrer frem på korset som tegn på, at Kristi kors også er nyt liv. KALKMALERIERNE Kalkmalerierne stammer fra sengotisk tid. Østkappen I korbuen ses i søndre vange forneden Sct. Dionysious, den første biskop i Paris, Frankrigs nationalhelgen. Han led martyrdøden ca. 250 ved at få hovedet kløvet med et sværd. Over Dionysius ses apostlen Johannes. I nordre vange er Sct. Laurentius afbildet. Han var diakon i rom og blev martyr i 258, brændt levende på en rist. Over Laurentius ses Jomfru Maria. I korhvælvingens vestre kappe findes tre helgenskikkelser. Fra venstre Petrus Martyr, som var dominikanermunk, i midten Sct. Olav den Hellige, den norske konge, der kristnede Norge, og til højre Sct. Kjeld, kannik og provst i Viborg. I nordkappen (fra vest) ses apostlene Jakob d. yngre, Filip, Johannes, Mattæus, Bartolomæus og Peter.

6 Sydkappen Vestkappen I sydkappen (fra øst) ses apostlene Jakob d. ældre, Andreas, Mathias, Thomas, Simon Zelotes og Judas Taddæus. Alle apostlene er afbildet med de redskaber, som dels karakteriserer deres liv og deres martyrdød. I de nordvestlige kappeflige ses to lodne vildmænd. Den ene har en plante i munden, og den anden jager et vildsvin. Måske skal denne scene beskrive mandens jordiske arbejde. De to sydvestflige har skader, og man ser derfor ikke billedet til venstre. Men det kan måske have været kvindens liv, der har været afbildet. Til højre i fligen ses en lærer og en elev. Læreren holder en bog og en ferle (prygleredskab). I nordøstre flig ses et mandshoved og en kølle, mens sydøstre flig viser en buk eller hjort og en hammer eller økse. Hovedbilledet findes i korets østkappe. Kristus som verdensdommeren troner på to regnbuer. Hans kappe er slået til side, så man ser hans sårmærker. Han er omgivet af engle med basuner. Hans fodskammel er jorden, hvor korset også står. Fra korset udgår et bånd over hele verden. Kristus flankeres af Jomfru Maria og Johannes Døberen. Ud af Kristi mund kommer en lilje (renhedens, frifindelsens og livets symbol) og et sværd (retfærdighedens, fordømmelsens og dødens tegn). På Kristi venstre side (for betragteren til højre) er et opspilet vilddyrsgab med tænder, horn og flammer. Indeni er en djævleskikkelse, der rækker tunge. En anden djævel fører de fortabte mennesker ind i gabet med kølleslag. På højre side ses frelsen. De frelste kaldes frem af gravene og ledes ind til livet. Nordkappen

7 2013 Hald Kirke Tekst: Lone Kjær Nyeng Foto: Finn Larsen Layout: Lene Skipper

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer SØLLERØD KIRKE1 Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer 2011 2 3 Søllerød Kirke Udgivet af Rudersdal Museer

Læs mere

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket.

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket. Tøstrup kirke består af et romansk langskib, bygget af granitkvadre. Denne oprindelige romanske bygning, der formodentlig er fra slutningen af 1100-tallet, er på et tidspunkt i senmiddelalderen, sidst

Læs mere

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west.

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. MALLING KIRKE NING HERRED På et ukendt tidspunkt er Malling blevet inkorporeret i fællesbordet

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Ikonografien i sengotiske og efterreformatoriske kalkmalerier

Ikonografien i sengotiske og efterreformatoriske kalkmalerier Ikonografien i sengotiske og efterreformatoriske kalkmalerier Skriftlig opgave af Pernille Foss Renæssancekundskab II Åbent Universitet Sommereksamen 2004 Ikonografien i sengotiske og efterreformatoriske

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Brodermordet Kain og Abels offer

Brodermordet Kain og Abels offer Klassifikation Fortællinger fra det gamle testamente: Skabelsen og syndefaldet Fortællinger fra det gamle testamente: Kain og Abel Fortællinger fra det gamle testamente: andre, identifi ceret Motiver Adams

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

2. Kirkerum og kirkeår

2. Kirkerum og kirkeår 1 Morten Møbjerg: Manuskript til 2. Kirkerum og kirkeår Kirkerummet Kirkerne i det russiske landskab med deres løgkupler, der lyser i gyldne, blå eller grønne farver, sætter et afgørende præg på dette

Læs mere

4. Ikoner Ikonmaleren

4. Ikoner Ikonmaleren 4. Ikoner Ikonmaleren I Danmark har vi en standende diskussion om, hvad kirkekunst egentlig er for noget. Om der i det hele taget eksisterer en speciel form for sakral kunst, der fortjener at bære navnet

Læs mere

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder Pastor Lose og andre kilder Den mest detaljerede kilde til Otterup kirkes ældre historie er Pastor E.V. Loses Historiske fortællinger, Skeby og Otterup Sogne og til dels deres nærmeste omegn især i ældre

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991.

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Frederikskirken Skåde sogn Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Alle billeder er fotograferet af Thomas Pedersen og Poul Pedersen.

Læs mere

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift Ketting kirke Sønderborg provsti Haderslev Stift 2 Velkommen i Ketting kirke Vi byder alle besøgende velkommen i Ketting kirke. Kirken er normalt åben på hverdage (mandag til lørdag) fra 8 til 16. Vi beder

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere