forside.aspx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.foedevarestyrelsen.dk/kontrol/grundlag_for_kontrol/uddelegeret%20kontrol/sider/ forside.aspx"

Transkript

1 Teltekst til tel 1 Virksomhedsoversigt kontrol Virksomhedsoversigten giver et overlik over Fødevrestyrelsens smlede kontrol med den enkelte virksomhed. Her fremgår de enkelte kontrolesøg, hvilke temer der er levet kontrolleret, smt hvis der hr været emærkninger hertil. Det smlede ntl nlyser smt eventuelle fvigelser fremgår ligeledes. Fødevrestyrelsen udfører vrslet og uvrslet kontrol på fodervirksomheder. Den vrslede kontrol ruges når kvlitetspersonle er nødvendig ift. kontrollen. For mellemhndlere, lgre og trnsportører vrsles en del kontrol også for t sikre, t vi kn træffe virksomhedsrepræsentnter på lokliteten. I den uvrslede kontrol er der fokus på implementeringen og dglig efterlevelse f kvlitetsstyringssystemerne. Ved egge kontroltyper kn der være udtget prøver. Der liver også udført kontrol f mrkedsføringsmterile dvs. der er ikke udført en fysisk kontrol på virksomheden men udelukkende en kontrol f mrkedsføringsmterile f.eks. på virksomhedens hjemmeside. Denne kontrol er offentliggjort i tellen som Mærkningskontrol internet. Slutteligt hr Fødevrestyrelsen lvet en ftle om delegeret kontrol f fodervirksomheders system til kvlitetsstyring, i henhold til foderhygiejneforordningens krv. Det er en vrslet kontrol og typisk er den virksomhed der liver uditeret f 3. prt, forinden levet informeret om, hvilke områder f virksomhedens kvlitetsstyringssystem den liver uditeret i. I tellen vil kontrollen fremgå som 3. prts udit. I tellen vil der udelukkende være nført de temer, hvor der ved udit er fundet fvigelser. Mere informtion om den uddelegerede kontrolordning kn findes her: forside.spx Virksomhedens kontrolniveu fremgår f virksomhedsoversigten. et etegner smmenhængen mellem virksomhedens kvlitetsstyringssystem og kontrollen der foretges på virksomheden. Virksomhedens kontrolniveu kn være på et f fire niveuer (100%, 75%, 50%, 30%), hvor 100% etegner fuld kontrol, mens 30% er minimum. Hvis der hr været emærkninger til virksomheden i forindelse med kontrollen, fremgår disse f virksomhedsoversigten enævnt med A eller B. A. Fejl/mngler ved procedure/instrukser. Disse er fx ikke nedskrevet eller kn ikke dokumenteres. B. Procedurer/instrukser følges ikke i prksis eller der foretges konkrete igttgelser f fejl og mngler som eksempelvis utilstrækkelig rengøring, utilfredsstillende vedligeholdelse, fejlgtig eller mnglende registrering.

2 Beskrivelse f kontroltemer: HACCP: Her vurderes virksomhedens risikonlyse og udvlgte kritiske kontrolpunkter Personle: Vurdering f virksomhedens kvlitetsstyringssystem i reltion til medrejdere og deres procedurer Kvlitetskontrol udgående: Her vurderes virksomhedens system til kontrol f færdigvrer herilndt mærkning Kvlitetskontrol indgående: Her vurderes virksomhedens system til kontrol f råvrer, som de modtger Reklmtion: Under dette punkt vurderes virksomhedens ehndling f reklmtioner Opevring og håndtering: Her vurderes opevringsforhold, prktisk håndtering m.m. Fysisk vedligeholdelse: Vurdering f procedurer for vedligeholdelse og prktisk efterlevelse. Heri også klirering f udstyr Rengøring: Vurdering f virksomhedens rengøringsprocedurer og efterlevelse Sporrhed: Her vurderes prtierne liver registreret, så der er sikker sporing Import/eksport: Her kontrolleres import og eksportprocedurer og systemer, til sikring f kvliteten f importerede produkter Vetstt: Her kontrolleres om virksomheden inderetter slg f coccidiosttik og histomonosttik til Vetstt Andet: Dette tem ruges til t eskrive fvigelser, der ikke flder ind under nogen f de ovennævnte temer Opfølgning: Hvis der er specifikke opfølgningspunkter er temet vlgt Mellemhndel: Mellemhndlere liver vurderet i lle temer Mellemhndel med mindre produktion f fodermidler: Mellemhndlere liver vurderet i lle temer. Trnsport: Her vurderes l.. trnsportørens rengøringsprogrm, kvlitetsstyringssystem og registrering Mskinsttion: Her vurderes l.. mskinsttionens rengøringsprogrm, kvlitetsstyringssystem og registrering. Lgre: Her vurderes l.. oplgringsvirksomhedens rengøringsprogrm, modtgekontrol, eventuelle trnsportktiviteter, kvlitetsstyringssystem og registrering. Godkendelse og registrering: Ved lle kontroller er der fokus på om virksomheden er registreret/godkendt til de ktiviteter de udfører. Hvis det enkelte esøg hr givet nledning til emærkninger vil det fremgå som et kontrolleret tem. Oservtioner: Dækker over oservtioner der er gjort på virksomheden. Der uditeres op i systemet for t fdække, hvilket område f kvlitetsstyringssystemet det drejer sig om. Typisk vil fvigelsen derfor være dækket ind under et f ovenstående kontroltemer

3 Virksomhedsoversigt fr 1. jnur til 31. decemer 2012 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser v/heidi Gutschi Foder & Finurligheder v/heidi Gutschi, Torupvej 31, 8350 Hundslund 30 % s A/S, Kretmgervej 9, 7000 Frederici 30 % A Chr Jensen Trnsport A/S, C.F. Tietgens Boulev 12, 5220 Odense SØ 30 % A og I System v/bendt Nørrey, Svenstrupvejen 10, 4130 Viy Sjællnd Uvrslet Uvrslet Import/eksport Kvlitetskontrol - indgående Rengøring A. Henriksen Shipping A/S, Færgevejen 6, 3390 Hundested 30 % A/S Anjo, Poppelgårdvej 17, 2860 Søorg Import/eksport Mellemhndel 6. novemer 2013 Side 1 f 175

4 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser A/S Arovit Petfood, Prk Alle 26, 6600 Vejen 30 % 72 2 Uvrslet Uvrslet Import/eksport A/S Brønderslev Mskincenter, Østergde 78, 9700 Brønderslev A/S Hjørring Mskincenter, Læsøvej 9, 9800 Hjørring Mellemhndel A/S J Luritzens Eftf., Amerikvej 1, 6700 Esjerg 30 % A/S Støvring Mskinforretning, Mercurvej 7, 9530 Støvring Mellemhndel A/S Svend Jensens Frgtruter, Vejle, Trnsitvej 1, 7100 Vejle 30 % 6. novemer 2013 Side 2 f 175

5 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser A/S Tjørnehøj Mølle, Tingstedvej 47, 2640 Hedehusene 50 % Uvrslet Uvrslet Oservtioner Oservtioner Sporrhed Opfølgning A/S Tjørnehøj Mølle - Rnders frik, Kongensgde 8, 8900 Rnders 75 % Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Opfølgning Rengøring Opfølgning Oservtioner Reklmtion Opfølgning Sporrhed Andet Kvlitetskontrol - indgående Kvlitetskontrol - indgående 6. novemer 2013 Side 3 f 175

6 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser A/S Werner Nielsen, Horsens, Torstedlle 144, 8700 Horsens 30 % A Conzept v/anne Mrie Thordl Bæch, Brojergvej 2, 4060 Kirke Såy Mellemhndel A Hndel Aps, Brmdrupvej 19, 6040 Egtved 30 % Agersted Vognmndsforretning Aps, Præstrovej 30 A, 9330 Dronninglund 30 % Agri-Norcold A/S - Pdorg Nord, Trnsitvej 8, 6330 Pdorg Mellemhndel Agri-Norcold A/S - Pdorg Syd, Industrivej 2, 6330 Pdorg Mellemhndel Agro Korn A/S, Trøstrupvej 1, 6920 Videæk Lgre 6. novemer 2013 Side 4 f 175

7 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Agro Korn A/S, Skjernvej 42, 6920 Videæk 30 % Uvrslet Uvrslet Import/eksport Opfølgning Opfølgning Sporrhed Fysisk vedligeholdelse Kvlitetskontrol - indgående Oservtioner Personle Opfølgning Rengøring Agro Nord A.M.B.A., Silstrupprken 2, 7700 Thisted 30 % Agro Service Skndinvien Aps, Ny Agersølvej 21, 7100 Vejle 100 % Agro Supply A/S, Vesterrogde 4 A, 1620 Køenhvn V 100 % 6. novemer 2013 Side 5 f 175

8 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Agro Supply A/S, Mølleugtvej 7, 7000 Frederici 100 % 10 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Opfølgning Andet Godkendelse og registrering Reklmtion Agrofert Norden A/S, Teglporten 2, 3460 Birkerød 30 % Agrolnd A/S, Pntonevej 10, 6580 Vmdrup 30 % Agro-Prtnere A/S, Nordkjen 16, 6000 Kolding 30 % Agrophrm v/anders Julius Ploug, Østre Allé 23, 4970 Rødy 50 % Agrosm Aps, Sejrsvej 108, 6300 Gråsten 100 % 6. novemer 2013 Side 6 f 175

9 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Agroshop A/S, Nymrksgyden 18, 5474 Veflinge 30 % Air Truck Se Crgo A/S, Sundsholmen 6, 9400 Nørresundy 100 % Aj Energi og Strø I/S, Holtevej 19, 7490 Aulum Uvrslet Uvrslet HACCP Aksel Bch Aps, Alsikevej 4 A, 8920 Rnders NV 30 % Aksel Jensen, Højjergvej 60, 6950 Ringkøing 100 % Akudim A/S, Amolten 4, 6715 Esjerg N 30 % Uvrslet Uvrslet Import/eksport Sporrhed Aldi Mrked, Odinsgde 7, 9000 Alorg Uvrslet Uvrslet novemer 2013 Side 7 f 175

10 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Alfred Pedersen & Sønner A/S, Tomsgervej 18, 8230 Åyhøj 30 % Algol Chemicls Aps, Hmmervej 2, 2970 Hørsholm 100 % All 4 Pets I/S, Egeskovvej 145, 7000 Frederici Mellemhndel Aller Aqu A/S, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 1 6. novemer 2013 Side 8 f 175

11 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Aller Aqu A/S, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 30 % Uvrslet Uvrslet Kmpgne Kmpgne 3 Kmpgne 3 Andet Rengøring Rengøring Sporrhed Personle Rengøring Opfølgning Rengøring Fysisk vedligeholdelse Opfølgning Rengøring HACCP Personle Aller Mølle, Skovyvej 26, 6100 Hderslev 100 % 6. novemer 2013 Side 9 f 175

12 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Aller Mølle A/S, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 75 % Aller Mølle A/S, Industri Vest 4, 6650 Brørup 30 % Aller Petfood A/S, Friksvej 1, 7000 Frederici 30 % 63 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Import/eksport Allerup Dyrehndel v/niels Skov Nielsen, Knullen 136, 5220 Odense SØ 30 % Allo 2009 Aps, Islndsvej 5, 4681 Herfølge HACCP Rengøring Alltech Denmrk Aps, Skomgervej 2 BL1, 7100 Vejle 30 % 6. novemer 2013 Side 10 f 175

13 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Alpi Dnmrk A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning 30 % Alrø Vognmndsforretning V/Sv Erik Thygesen, Højvngen 8, 8783 Hornsyld 30 % Alsino A/S, Blokken 21, 3460 Birkerød 30 % Amino Vet Consult Aps, Ahornvej 6, 7183 Rndøl 100 % Andelskrtoffelmelsfrikken Midtjyllnd A.M.B.A., Herningvej 38, 7330 Brnde 30 % Andelskrtoffelmelsfrikken Vendsyssel A M B A, Grvsholtvej 92, 9310 Vodskov 30 % Anders Hrld Birker Nielsen, Skovhusevej 23 TH, 4720 Præstø 30 % 6. novemer 2013 Side 11 f 175

14 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Anders Jørgensen, Tofthøjvej 21, 7321 Gdjerg 100 % 4 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Opfølgning Kvlitetskontrol - indgående Personle Anders Jørgensen, Nevre 21, 5970 Ærøskøing 100 % Anders Nielsen, Præstemrken 60, 4261 Dlmose 100 % Andersens Mskinsttion v/ Morten Andersen, Torpevej 12, 5900 Rudkøing 30 % Animix Aps, Auningvej 9, 8963 Auning Mellemhndel Andet Anneerg Trnsport A/S, Anneergvej 2, 6971 Spjld 30 % 6. novemer 2013 Side 12 f 175

15 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Anprtselsket Poul Møller Hnsen, Eerupvej 26, 4330 Hvlsø 30 % Ap 148 Aps, Arne Jcosens Allé 7,5, 2300 Køenhvn S Mellemhndel Mellemhndel Mellemhndel Aps Rohde Lursen, Tåstrupvej 14, 8464 Glten 100 % Aqu Miljø Hyrup Aps, Hyrup Hedevej 4, 6520 Toftlund 30 % Aqudnmrk v/henrik Torp Lrsen, Smedegde 33 B, 6800 Vrde Mellemhndel Arl Food Am - Kørselsfd. Brnderup, Brnderup Bygde 17, 6535 Brnderup J 30 % 6. novemer 2013 Side 13 f 175

16 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Arl Foods Am Esjerg Mejeri, Kvglundvej 84, 6705 Esjerg Ø 75 % Arne Andersen, Sneptrupvej 4, 8660 Sknderorg 30 % Arne Nielsen, Uhre Byvej 32, 7330 Brnde Trnsport AS Herregrd v/sonny Kim Jensen, Rosenlundvej 1, 4990 Skskøing 30 % Mellemhndel Askhim'S Horse Hers Aps, Østergårdsvej 192, 8340 Mlling 75 % 2 Uvrslet Opfølgning Uvrslet Mærkningskontro Mærkningskontrol Opevring og håndtering Kvlitetskontrol - udgående Ate Trnsport Aps, Syvger 8, 8930 Rnders NØ 30 % 6. novemer 2013 Side 14 f 175

17 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Atr Lndhndel Dk Aps, Vævervej 16, 7490 Aulum 30 % Ats A/S, Ringvejen 30, 9510 Arden 100 % Aulum Vognmndsforretning Aps, Spegjergvej 3, 7490 Aulum 30 % Avifun V/Schmidt, Egelund 11, 6340 Kruså Mellemhndel Avnslev Mskinsttion V/ Erik Jensen, Flkevej 4, 5800 Nyorg 30 % Axel Knudsen Mskinforretning Aps, Kuslundevej 20, 5500 Middelfrt 100 % Axelminde I/S v/vivi Nielsen & Bjrne Jensen, Hjørring Lndevej 10, 9400 Nørresundy Mellemhndel 6. novemer 2013 Side 15 f 175

18 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Azelis Denmrk A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngy 30 % Uvrslet Uvrslet B J Trnsport Aps, Korreorgvej 5, 8850 Bjerringro 100 % B. Dlgrd Trnsport Aps, Hjulmgervej 31, 7620 Lemvig 100 % B.F. Mlketeknik A/S, Nr Bjertvej 12, 7830 Vinderup Mellemhndel B2 Bonus A.M.B.A., Skolegde 77, 6700 Esjerg 30 % Bcf A/S, Industriprken 15, 6630 Rødding Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående 6. novemer 2013 Side 16 f 175

19 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bfs Foderlndingsfrik, Grønlndsvej 1, 3700 Rønne 50 % Uvrslet Uvrslet Kvlitetskontrol - indgående Reklmtion Oservtioner 3. prts udit prts uditopevring og håndtering Fysisk vedligeholdelse Reklmtion Rengøring Fysisk vedligeholdelse HACCP Bkkegård Rideskole/Ridecenter I/S v/jens Kjærsgrd Alrechtsen og Crin Rørech Christense Mellemhndel Blslev Vognmndsforretning Aps, Mindevej 28, 5592 Ejy 30 % Bsf A/S, Mlmprken 5, 2750 Bllerup 30 % Uvrslet Andet Uvrslet novemer 2013 Side 17 f 175

20 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser B Trnsport Aps, Mosevej 33, 8240 Risskov 30 % Bech Gruppen A/S, Grønlndsvej 28, 8700 Horsens 2 Uvrslet Uvrslet Bech-Hnsen & Studsgrd A/S, Vesthvnsvej 4, 3700 Rønne 30 % Bejstrup Vognmndsforretning A/S, Bejstrupvej 127, 9690 Fjerritslev 30 % Benny`s Continer Trnsport A/S, Nollundvej 68, 7200 Grindsted 100 % Bent Jespersen, Lndevejen 1, 7860 Spøttrup 100 % Bent Lugesen Vognmndsforretning A/S, Kærøllingvej 7, 7182 Bredsten 30 % 6. novemer 2013 Side 18 f 175

21 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Berger'S Smedie Aps, Søndergde 58, 5580 Nørre Ay 5 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Opfølgning Sporrhed Mellemhndel Bertech Aps, Stenholten 26, 7950 Erslev 30 % Best Friend Dnmrk A/S, Birkegårdsvej 3, 8361 Hsselger 30 % 22 3 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Reklmtion Bhj A/S, Egevej 49, 9480 Løkken 30 % 11 1 Uvrslet Rengøring Uvrslet novemer 2013 Side 19 f 175

22 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bhj A/S, Ulsnæs 33, 6300 Gråsten 30 % Uvrslet HACCP Uvrslet Kvlitetskontrol - indgående Bifopet Product A/S, Industrivej 12, 3540 Lynge 100 % 30 Uvrslet Uvrslet Reklmtion Rengøring Billum Vognmndsforretning Aps, Vesterhvsvej 30, 6852 Billum 30 % Biofrm Logistik A/S, Nverlnd 22, 2600 Glostrup 14 Uvrslet Uvrslet Import/eksport 6. novemer 2013 Side 20 f 175

23 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Biofier-Dmino A/S, Stushedevejen 10, 6621 Gesten 30 % 30 Uvrslet Uvrslet Andet Opfølgning Reklmtion Biogrin Aps, Høngervej 21, 4230 Skælskør 30 % Biomr A/S, Myl Erichsensvej 35, 7330 Brnde 30 % Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Import/eksport Rengøring Opevring og håndtering Opfølgning Reklmtion Biongro Dnmrk Aps, Bkken 5, 7120 Vejle Øst 100 % 6. novemer 2013 Side 21 f 175

24 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bios Dnmrk Aps, Syrevej 51, 3300 Frederiksværk 30 % 12 Uvrslet Uvrslet Bird Bounty A/S, Lundgervej 20, 6830 Nørre Neel 100 % Bird Cre A/S, Idrætsvænget 2, 6855 Outrup 75 % 5 Uvrslet Uvrslet Amrosi Andet Opfølgning Sporrhed Amrosi Birkehøjs Gårdutik v/jnnie Brun, Sigerstedvej 99, 4100 Ringsted 30 % Birket Autotrnsport Aps, V. Kolyes Vej 5, 4930 Mrio Trnsport 6. novemer 2013 Side 22 f 175

25 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bjrke Vlleæk Nielsen, Solvngvej 10, 6900 Skjern 100 % Bjrmodn A/S, Højgrdsvej 10, 8300 Odder 30 % Bjrne Hvro Aps, Lerkenfeldvej 10, 9600 Ars 30 % Bjrne Ke A/S, Østervej 12, 5935 Bgenkop 30 % Bjrne Hnsen, Kirkevejen 210, 4930 Mrio Trnsport Bjrne Nikoljsen A/S, Middelfrtvej 14, 5466 Asperup 30 % Bjrne Pedersen & Søn, Hjerm, I/S Bjrne Ørskou Pedersen/Tommy Ørskou Pederse, Christins 30 % Bjerge Vognmndsforretning Aps, Flinterupvej 31, 4480 Store Fuglede Trnsport 6. novemer 2013 Side 23 f 175

26 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Blch & Møller Gruppen A/S, Elrovej 1, 8920 Rnders NV 30 % 27 2 Uvrslet Sporrhed Uvrslet Bls A/S, Prk Allé 350 D, 2605 Brøndy 30 % Blue Grss Denmrk v/tin Petersen, Birkevej 3, 6840 Oksøl 100 % Blue Hors Aps, Tørskindvej 70, 7183 Rndøl 30 % Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående Blue Wter Shipping A/S, Trfikhvnskj 9, 6700 Esjerg 30 % Blåhøj Vognmndsforretning v/thoms Møller, Sdr Ommevej 141, 7330 Brnde 30 % 6. novemer 2013 Side 24 f 175

27 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bm Bkkegården Aps, Bkkegårdsvej 11, 6070 Christinsfeld 30 % Bnp Supply A/S, Nordkjen 16, 6000 Kolding Mellemhndel Boe Lundgrd Thomsen, Drivvej 4, 6650 Brørup 100 % 24 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Opevring og håndtering HACCP Kvlitetskontrol - indgående Rengøring Boehringer Ingelheim Dnmrk A/S, Svends Alle 15, 4400 Klundorg Uvrslet Uvrslet Reklmtion Boehringer Ingelheim Dnmrk A/S, Strødmvej 52, 2100 Køenhvn Ø 30 % Andet Import/eksport 6. novemer 2013 Side 25 f 175

28 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Boehringer Ingelheim Dnmrk A/S, Slgelsevej 88, 4400 Klundorg 30 % 22 Uvrslet Reklmtion Uvrslet Opfølgning Boi Greisen & Søn Aps, Blæsjergvej 60, 6200 Aenr 30 % Bording Minkfoder Centrl, Mds Clusens Vej 7, 7441 Bording 30 % 8 Uvrslet Uvrslet Rengøring Kvlitetskontrol - indgående Oservtioner Personle Bornholms Minkfodercentrl A M B A, Sdr Hmmer 90, 3730 Nexø 75 % 36 Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Oservtioner 6. novemer 2013 Side 26 f 175

29 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bornhorse v/chrlotte Clemens Trmpedch, Godthåsvej 29, 3751 Østermrie Mellemhndel Bounum Mskinsttion A/S, Ndr Bounumvej 11, 6870 Ølgod 30 % Br Trnsport Aps, Engdrget 3, 7441 Bording 30 % Br Udlejning Aps, Mdsdige 6, 8970 Hvndl 100 % Brmming Mskinsttion V/Hns Holdensen, Vrdevej 6, 6740 Brmming 30 % Brdr Jørgensen I/S V/Bent & Knud-Age Jørgensen, Engestoftevej 140, 4990 Skskøing Trnsport Brdr Lssen Trnsport Aps, Vestergrdsvej 22, 6933 Kiæk Uvrslet Uvrslet Trnsport Brdr Overgrd Trnsport Hdsund A/S, Tomsgervej 18, 8230 Åyhøj 30 % 6. novemer 2013 Side 27 f 175

30 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brdr. Alstrup v/knud J. Alstrup, Mejlyvej 695, 8530 Hjortshøj Trnsport Brdr. Jørgensen v/ Jn Jørgensen, Lundenvej 1, 8585 Glesorg 100 % Brdr. Køpke Trnsport I/S, Vejlevej 150, 6000 Kolding 30 % Brdr. Thomsen'S Vognmndsforretning A/S, Industrivej 1 C, 6630 Rødding Uvrslet Uvrslet Trnsport Brenntg Nordic A/S, Strndgde 35, 7100 Vejle 30 % 15 Uvrslet Uvrslet Opevring og håndtering Import/eksport 6. novemer 2013 Side 28 f 175

31 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brenntg Nordic A/S, Borupvng 5 B,1, 2750 Bllerup 30 % Uvrslet Import/eksport Uvrslet Import/eksport Import/eksport Import/eksport Import/eksport Opfølgning Brit Vljørn, Nørhedevej 44, 8600 Silkeorg 100 % Brogrden Korn & Foder Aps, Smedevngen 5, 3540 Lynge 30 % 47 3 Uvrslet Uvrslet Opfølgning Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Brogården Korn & Foderstoffer Aps, Søredden 27, 2820 Gentofte 30 % Brogården Korn & Foderstoffer Aps, Frederiksorgvej 23, 2970 Hørsholm 30 % 6. novemer 2013 Side 29 f 175

32 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brødr Ewers A/S, Ellegårdvej 19, 6400 Sønderorg 100 % Brødr Ewers A/S, Gmmelhvn 6, 6200 Aenr 30 % Uvrslet Uvrslet Oservtioner Opevring og håndtering Rengøring Fktureringskmpgne Rengøring Opevring og håndtering Opfølgning Rengøring Godkendelse og registrering Brødr. Ewers A/S, Gmmelhvn 12-14, 6200 Aenr 30 % Uvrslet Uvrslet Oservtioner Sporrhed Opevring og håndtering Opevring og håndtering 6. novemer 2013 Side 30 f 175

33 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brødr. Ewers A/S, Lngelndsvej 1, 6520 Toftlund 30 % Brødr. Ewers A/S, Mommrkvej 399, 6470 Sydls 100 % Butikkens Rideudstyr & Foder V/Per Lrsen, Præsterovej 10, 4300 Holæk 100 % Bækkegrden Aps, Klinting 3, 6400 Sønderorg 100 % C M Trnsport A/S, Sundsholmen 6, 9400 Nørresundy 30 % C&D Foods (denmrk) A/S, Øresundsvej 2, 6715 Esjerg N 30 % 79 1 Uvrslet Rengøring Uvrslet Sporrhed Import/eksport 6. novemer 2013 Side 31 f 175

34 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Clvex A/S, Holsterovej 104, 7800 Skive 100 % Crsten Clusen, Hovengen 31, 9460 Brovst 100 % Crsten Pedersen, Hveskovvej 1, 5350 Rynkey 30 % Cssøes Dyrehndel v/ing Cssøe, Sædding Ringvej 23, 6710 Esjerg V % 2 Kvlitetskontrol - indgående Reklmtion cdvet Nturprodukter & cdvet Nordic, Hovgårdsvej 5, 8752 Østirk Mærkningskontro Mærkningskontrol Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående Chrlottenlund Hestehospitl Aps, Hestehvevej 14, 3400 Hillerød Mellemhndel 6. novemer 2013 Side 32 f 175

35 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Chemex Products Aps, Øster Mdevej 8, 6200 Aenr 30 % Mellemhndel Chemvet Dk A/S, A.C.Illums Vej 6, 8600 Silkeorg 50 % 4 Rengøring Kvlitetskontrol - indgående Chemvet Phrm Aps, A.C.Illums Vej 6, 8600 Silkeorg 30 % Chihuhushoppen.dk I/S, Ved Kirken 4, 3220 Tisvildeleje Mellemhndel CHR Hnsen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde 30 % CHR Hnsen A/S, Bøge Alle 10, 2970 Hørsholm 30 % 6. novemer 2013 Side 33 f 175

36 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser CHR Hnsen A/S, Jernholmen 1, 2650 Hvidovre 30 % Import/eksport CHR Olesen & Co A/S, Jægersorg Alle 164, 2820 Gentofte 30 % Import/eksport Chr. N. Christensen & Co. A/S, Vejlevej 90, 8800 Viorg 100 % Chrisco A/S, Sndvdsvej 3, 4600 Køge 30 % 26 4 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Import/eksport Reklmtion Christin D. Jørgensen Trnsport, Mosegyden 56, 5450 Otterup 30 % Compex v/dieter Drost Hhn, Lille Knivsigvej 22, 6372 Bylderup-Bov 30 % 6. novemer 2013 Side 34 f 175

37 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Continergården Aps, Nystedvej 22, 4891 Torey L Trnsport Trnsport Coop Dnmrk A/S, Roskildevej 65, 2620 Alertslund 100 % Coop Region Syd Vejen Tørvrecenter, Arnfredsvej 6, 6600 Vejen 30 % Coop Alorg Tørvrecenter, Horovej 461, 9200 Alorg SV Uvrslet Uvrslet Cr Foderservice K/S, Huggetvej 27, 5400 Bogense Uvrslet Uvrslet Diry Fruit A/S, Hestehven 3, 5260 Odense S 30 % Dk A.M.B.A., Kronjydevej 8, 8960 Rnders SØ Uvrslet Uvrslet Andet 6. novemer 2013 Side 35 f 175

38 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dlyover Vognmndsforretning Aps, Kronjydevej 20, 8930 Rnders NØ Trnsport Dlmose Vognmndsforretning Aps, Lundsgårdsvej 5, 4261 Dlmose 30 % Dmco Denmrk A/S, Østhvnsvej 37, 8000 Århus C 30 % Dmolin A/S Råstoffer, Kønsorgvej 16, 7884 Fur 50 % Dn Cikorie Aps, Wedellsorgvej 61, 5592 Ejy Uvrslet % 8 Uvrslet Sporrhed Rengøring Dn Feed A/S, Jens Hjernøes Vej 10, 8700 Horsens 30 % 6. novemer 2013 Side 36 f 175

39 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dn Feed A/S, Værkmestergde 25,6, 8000 Århus C 75 % Dngro Nordic A/S, Timringvej 8 A, 6920 Videæk 30 % 51 Uvrslet Uvrslet Andet Sporrhed Sporrhed Opfølgning Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående Dngrønt Products A/S, Hjortlundvej 36, 6771 Gredstedro 30 % 5 Uvrslet Uvrslet Opfølgning Fysisk vedligeholdelse 6. novemer 2013 Side 37 f 175

40 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dngrønt Products A/S, Lervngvej 2, 6950 Ringkøing 100 % 16 2 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Sporrhed Dngrønt Specility Feeds A/S, Industrivej 13, 6870 Ølgod 75 % 96 1 Uvrslet Uvrslet Opevring og håndtering Personle Fysisk vedligeholdelse Opfølgning Rengøring HACCP Kvlitetskontrol - indgående Dnish Agro, Slgelsevej 46, 4270 Høng 100 % Dnish Agro, Drejervej 5, 4370 Store Merløse 30 % 6. novemer 2013 Side 38 f 175

41 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro, Vigvej 78, 4840 Nørre Alslev 30 % Dnish Agro, Slgslundevej 16, 3550 Slngerup 30 % Dnish Agro A.M.B.A, Nordkjen 10, 6000 Kolding 30 % Dnish Agro A.M.B.A., Hlgervej 1, 6830 Nørre Neel 30 % Dnish Agro A.M.B.A., Hvnepldsen 7, 4800 Nykøing F 30 % Dnish Agro A.M.B.A., Nyvej 19, 5772 Kværndrup 30 % Dnish Agro A.M.B.A. Gmy, Frigårdsvej 4, 5471 Søndersø 50 % 6. novemer 2013 Side 39 f 175

42 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro A.M.B.A. Skmy, Ullerupvej 76, 5485 Skmy 50 % Uvrslet Uvrslet Reklmtion Fysisk vedligeholdelse Opevring og håndtering Rengøring Sporrhed Opevring og håndtering Personle Opevring og håndtering Sporrhed Kvlitetskontrol - indgående Personle Dnish Agro A.M.B.A. Stenstrup, Sttionsvej 63, 5771 Stenstrup Lgre Dnish Agro A.M.B.A. Ørsted, Bogensevej 149, 5620 Glmsjerg 30 % Dnish Agro A.M.B.A.Otterup, Norupvej 68, 5450 Otterup 30 % 6. novemer 2013 Side 40 f 175

43 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro Aller, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 83 Uvrslet Uvrslet Mellemhndel Dnish Agro Brmming, Hedemrksvej 3, 6740 Brmming 50 % Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Opevring og håndtering Opevring og håndtering Opfølgning Sporrhed Opfølgning Personle Trnsport Reklmtion Dnish Agro Forum, Forum Kirkevej 49, 6715 Esjerg N 30 % 6. novemer 2013 Side 41 f 175

44 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro Fåorg, Fåorgvej 89, 6818 Årre Uvrslet Uvrslet Oservtioner Rengøring Sporrhed Dnish Agro Gdstrup, Slløvvej 8, 4621 Gdstrup 30 % 6. novemer 2013 Side 42 f 175

Plantedirektoratet Offentliggørelse af 950 godkendte og registrede foderstofvirksomheder efter

Plantedirektoratet Offentliggørelse af 950 godkendte og registrede foderstofvirksomheder efter Plantedirektoratet Offentliggørelse af 950 godkendte og registrede foderstofvirksomheder efter 1) Hygiejneforordningen 208-R890393 "Pelle" Butikken til rytter & hest v/tina Pelle Andresen, Perbølvej 5

Læs mere

Kollektive produktionsanlæg- Eksklusiv industri m.v.

Kollektive produktionsanlæg- Eksklusiv industri m.v. Kollektive produktionsanlæg- Eksklusiv industri m.v. Selskab_ID CVR_Nr Selskab_Navn Selskab_Adr1 Selskab_Postnr Postdistrikt Antal værker 8 23264757 Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandøvej 4 9800

Læs mere

Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej 14 1619 København V 33212545. Istedgade 60 1650 København V 33243527

Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej 14 1619 København V 33212545. Istedgade 60 1650 København V 33243527 Medlemsliste for DANSKE SLAGTERMESTRES LANDSFORENING Stilling Navn og adr. Postnr. By Slagteren i kælderen Jan Marqvertsen Frank Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 60 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til udvalgets orientering fremsendes

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2009

Vækstvirksomheder i Danmark 2009 1 99,9 Frese Metal- og Stålstøberi A/S Slagelse 35015 72 2 99,9 Sevel Slagteri A/S Vinderup 12115-3 99,9 Dansk Servicerådgivning ApS Odense C 11441* 15 4 99,9 Agesen VVS ApS Fjerritslev 8101-5 99,8 G.

Læs mere

Forhandlere af GM riven. Producent GM Elektro

Forhandlere af GM riven. Producent GM Elektro Forhandlere af GM riven Producent GM Elektro April 2012 SJÆLLAND - LOLLAND FALSTER - BORNHOLM 2670 Greve J. K. Maskinhandel ApS Grevevej 10 46138063 2950 Vedbæk Vedbæk Skov & Park Vedbæk Stationsvej 12

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2005

Vækstvirksomheder i Danmark 2005 100,0 Inwood A/S Aalestrup 7.587 20 99,8 Cidex A/S Måløv 9.856 13 99,8 Bingohallen Holstebro ApS Holstebro 3.145 7 99,8 N.C. Nielsen Hospitalsudstyr A/S Brøndby 16.196 30 99,7 Ibsen El-Anlæg A/S Roskilde

Læs mere

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm.

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm. FN MUSEET 14. ÅRGANG, FEB 2006 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand FN Museet præsidium Den danske indsats i Congo fra 1960 til 1964 Støttemedlemmer og bidragydere

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2008

Vækstvirksomheder i Danmark 2008 1 100,0 Crazy Daisy, Viborg ApS Vejle 5709 6 2 99,9 Abc-Superlavpris Vamdrup ApS Vamdrup 6322 12 3 99,9 Sydvesta A/S Esbjerg Ø 14844 9 4 99,8 Svend B. Thomsen A/S Varde 38360 93 5 99,8 Olsen Brolægning

Læs mere

Navn Adresse Postnummer By Telefon Website 3S Biler ApS Elmegårdsvej 1 9620 Aalestrup 98 64 23 33 www.3s-biler.dk ABS-Thurø Gården Thurøvej 13-15,

Navn Adresse Postnummer By Telefon Website 3S Biler ApS Elmegårdsvej 1 9620 Aalestrup 98 64 23 33 www.3s-biler.dk ABS-Thurø Gården Thurøvej 13-15, Navn Adresse Postnummer By Telefon Website 3S Biler ApS Elmegårdsvej 1 9620 Aalestrup 98 64 23 33 www.3s-biler.dk ABS-Thurø Gården Thurøvej 13-15, Postbox 206 2000 Frederiksberg 38 34 05 00 www.abs.dk

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2006

Vækstvirksomheder i Danmark 2006 1 99,9 K&S Tree Care ApS Tølløse 4186 12 2 99,8 Euro Health Group A/S Søborg 35934* 9 3 99,8 Allan Villadsen A/S Hvidovre 9363 22 4 99,8 H.J. Huse ApS Slagelse 5478 14 5 99,7 Vestfjends VVS A/S Skive 2968*

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2007

Vækstvirksomheder i Danmark 2007 1 99,9 Brørup Elektro ApS Brørup 550 1 2 99,9 Atlas Sikkerhedssko ApS Haderslev 2760 3 3 99,8 B.E Installationer A/S Viborg 16905 49 4 99,8 Carre Copenhagen A/S København K 6819 15 5 99,7 Danbolig Aalborg

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2010

Vækstvirksomheder i Danmark 2010 Nr. Vækst Navn By Bruttoresultat Ansatte 1 100,0 Danpor A/S Hornslet 5779 19 2 99,9 Allan Olesen Gulvbelægning Eftf ApS Køge 4992 11 3 99,9 Pigernes Verden Fredericia ApS Fredericia 1507-4 99,8 Karlslunde

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER 7. 7-2 7.1 Forretningsudvalget... 7-2 7.2 Hovedbestyrelsen... 7-4 7.3 Kontaktpersoner i Dansk Skak Union... 7-4 7.3.1 Skakbladet... 7-7 7.3.2 K-skak afdelingen... 7-8 7.4 Andre foreninger og organisationer...

Læs mere

Virksomhed. AG Electric

Virksomhed. AG Electric Virksomhed Kolonne1 10-4 Tømmerhandel 10-4 Ulfborg Tømmerhandel 10-4, Byggecenter Videbæk 10-4, Varde 2M-group A/S 3 3 (Hi3G Denmark ApS) 3Aktive A/S 3S vet A Flensborg A. Gadeberg A/S A.P. Andersen Maskinfirma

Læs mere

DE VALGTE TURBOVEX TX 3000 decentral ventilation med varmegenvinding

DE VALGTE TURBOVEX TX 3000 decentral ventilation med varmegenvinding Autobranchen: Nissan Vissenbjerg, 5492 Vissenbjerg Ole Mathiesen Biler A/S, 2630 Tåstrup Græsted Autoservice, 3230 Græsted VW/Skoda Ringsted, 4100 Ringsted Carepoint,(VW/Audi), 4200 Slagelse Edvardsen

Læs mere

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 170 15.769 4.682 11.086

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 170 15.769 4.682 11.086 Energitilsynets statistik pr. 19. februar 2010 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Gazeller i Danmark 2009

Gazeller i Danmark 2009 Nr. Vækst Navn By 1454 132,3 1. M.R.S. Trading Company (DK) ApS Herlufmagle 4326-1305 142,6 1508.DK A/S København K 42958* 52 996 172,1 1tegration A/S Aars 3251 7 904 181,8 2bm A/S København Ø 43935 39

Læs mere

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 18. juli 2011 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl.

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 18. juli 2011 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl. Energitilsynets statistik pr. 18. juli 2011 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Gazeller i Danmark 2008

Gazeller i Danmark 2008 Nr. Vækst Navn By 1718 129,1 1508.DK A/S København K 37921* 42 1294 155,2 1st-Option Model Management ApS København N 1470 2 449 274,9 2bm A/S København Ø 35265 29 1205 162,6 2c A/S Nivå 17038* 16 469

Læs mere

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets hjemmeside og opdateret den 18. juli 2011 Agerkær, Fællesvarmecentralen,

Læs mere

Indsamlingsområde Mødested Adresse Postnr. Mødested_By Fra kl. Til kl. 1000 København City Kulturhuset Indre By Charlotte Ammundsens plads 3 1359

Indsamlingsområde Mødested Adresse Postnr. Mødested_By Fra kl. Til kl. 1000 København City Kulturhuset Indre By Charlotte Ammundsens plads 3 1359 Indsamlingsområde Mødested Adresse Postnr. Mødested_By Fra kl. Til kl. 1000 København City Kulturhuset Indre By Charlotte Ammundsens plads 3 1359 København K 10:00 11:00 1400 Christianshavn Christianshavns

Læs mere

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets hjemmeside og er opdateret den 18. juli 2011 Agerkær, Fællesvarmecentralen,

Læs mere

Transportører sorteret på Firmanavn

Transportører sorteret på Firmanavn Transportører sorteret på Firmanavn 11. september 2015 Firma TS nr Adresse 123Disko.dk v/patrick Trane Hug 2664 Ringen 69-6700 Esbjerg Patrick Trane Hug 61789597 2-tal Rengøring I/S 2013 v/jane Boller

Læs mere

Vækstvirksomheder 2011

Vækstvirksomheder 2011 1 virksomheder 2011 1465 26,3 16. Maj af 2011 Haarby A/S Haarby 1003 1 196 84,2 18/6 1992 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søborg 5481* - 79 93,2 2gtours ApS Aarhus C 2177 4 1040 41,0 2ien Maler

Læs mere

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj Energitilsynets statistik pr. 8. marts 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. forbrug 15 MWh

Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. forbrug 15 MWh Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms i alt forbrug 18,1 forbrug 18,1 forbrug 18,1 Agerkær, Fællesvarmecentralen, Kbh. 1058 853 12.788 15.430 0 0 853 853 Agersted

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Fjernvarmeforsyning Postnr. Pris pr. MWh Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Fjernvarmeforsyning Postnr. Pris pr. MWh Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og et årligt forbrug

Læs mere