forside.aspx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.foedevarestyrelsen.dk/kontrol/grundlag_for_kontrol/uddelegeret%20kontrol/sider/ forside.aspx"

Transkript

1 Teltekst til tel 1 Virksomhedsoversigt kontrol Virksomhedsoversigten giver et overlik over Fødevrestyrelsens smlede kontrol med den enkelte virksomhed. Her fremgår de enkelte kontrolesøg, hvilke temer der er levet kontrolleret, smt hvis der hr været emærkninger hertil. Det smlede ntl nlyser smt eventuelle fvigelser fremgår ligeledes. Fødevrestyrelsen udfører vrslet og uvrslet kontrol på fodervirksomheder. Den vrslede kontrol ruges når kvlitetspersonle er nødvendig ift. kontrollen. For mellemhndlere, lgre og trnsportører vrsles en del kontrol også for t sikre, t vi kn træffe virksomhedsrepræsentnter på lokliteten. I den uvrslede kontrol er der fokus på implementeringen og dglig efterlevelse f kvlitetsstyringssystemerne. Ved egge kontroltyper kn der være udtget prøver. Der liver også udført kontrol f mrkedsføringsmterile dvs. der er ikke udført en fysisk kontrol på virksomheden men udelukkende en kontrol f mrkedsføringsmterile f.eks. på virksomhedens hjemmeside. Denne kontrol er offentliggjort i tellen som Mærkningskontrol internet. Slutteligt hr Fødevrestyrelsen lvet en ftle om delegeret kontrol f fodervirksomheders system til kvlitetsstyring, i henhold til foderhygiejneforordningens krv. Det er en vrslet kontrol og typisk er den virksomhed der liver uditeret f 3. prt, forinden levet informeret om, hvilke områder f virksomhedens kvlitetsstyringssystem den liver uditeret i. I tellen vil kontrollen fremgå som 3. prts udit. I tellen vil der udelukkende være nført de temer, hvor der ved udit er fundet fvigelser. Mere informtion om den uddelegerede kontrolordning kn findes her: forside.spx Virksomhedens kontrolniveu fremgår f virksomhedsoversigten. et etegner smmenhængen mellem virksomhedens kvlitetsstyringssystem og kontrollen der foretges på virksomheden. Virksomhedens kontrolniveu kn være på et f fire niveuer (100%, 75%, 50%, 30%), hvor 100% etegner fuld kontrol, mens 30% er minimum. Hvis der hr været emærkninger til virksomheden i forindelse med kontrollen, fremgår disse f virksomhedsoversigten enævnt med A eller B. A. Fejl/mngler ved procedure/instrukser. Disse er fx ikke nedskrevet eller kn ikke dokumenteres. B. Procedurer/instrukser følges ikke i prksis eller der foretges konkrete igttgelser f fejl og mngler som eksempelvis utilstrækkelig rengøring, utilfredsstillende vedligeholdelse, fejlgtig eller mnglende registrering.

2 Beskrivelse f kontroltemer: HACCP: Her vurderes virksomhedens risikonlyse og udvlgte kritiske kontrolpunkter Personle: Vurdering f virksomhedens kvlitetsstyringssystem i reltion til medrejdere og deres procedurer Kvlitetskontrol udgående: Her vurderes virksomhedens system til kontrol f færdigvrer herilndt mærkning Kvlitetskontrol indgående: Her vurderes virksomhedens system til kontrol f råvrer, som de modtger Reklmtion: Under dette punkt vurderes virksomhedens ehndling f reklmtioner Opevring og håndtering: Her vurderes opevringsforhold, prktisk håndtering m.m. Fysisk vedligeholdelse: Vurdering f procedurer for vedligeholdelse og prktisk efterlevelse. Heri også klirering f udstyr Rengøring: Vurdering f virksomhedens rengøringsprocedurer og efterlevelse Sporrhed: Her vurderes prtierne liver registreret, så der er sikker sporing Import/eksport: Her kontrolleres import og eksportprocedurer og systemer, til sikring f kvliteten f importerede produkter Vetstt: Her kontrolleres om virksomheden inderetter slg f coccidiosttik og histomonosttik til Vetstt Andet: Dette tem ruges til t eskrive fvigelser, der ikke flder ind under nogen f de ovennævnte temer Opfølgning: Hvis der er specifikke opfølgningspunkter er temet vlgt Mellemhndel: Mellemhndlere liver vurderet i lle temer Mellemhndel med mindre produktion f fodermidler: Mellemhndlere liver vurderet i lle temer. Trnsport: Her vurderes l.. trnsportørens rengøringsprogrm, kvlitetsstyringssystem og registrering Mskinsttion: Her vurderes l.. mskinsttionens rengøringsprogrm, kvlitetsstyringssystem og registrering. Lgre: Her vurderes l.. oplgringsvirksomhedens rengøringsprogrm, modtgekontrol, eventuelle trnsportktiviteter, kvlitetsstyringssystem og registrering. Godkendelse og registrering: Ved lle kontroller er der fokus på om virksomheden er registreret/godkendt til de ktiviteter de udfører. Hvis det enkelte esøg hr givet nledning til emærkninger vil det fremgå som et kontrolleret tem. Oservtioner: Dækker over oservtioner der er gjort på virksomheden. Der uditeres op i systemet for t fdække, hvilket område f kvlitetsstyringssystemet det drejer sig om. Typisk vil fvigelsen derfor være dækket ind under et f ovenstående kontroltemer

3 Virksomhedsoversigt fr 1. jnur til 31. decemer 2012 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser v/heidi Gutschi Foder & Finurligheder v/heidi Gutschi, Torupvej 31, 8350 Hundslund 30 % s A/S, Kretmgervej 9, 7000 Frederici 30 % A Chr Jensen Trnsport A/S, C.F. Tietgens Boulev 12, 5220 Odense SØ 30 % A og I System v/bendt Nørrey, Svenstrupvejen 10, 4130 Viy Sjællnd Uvrslet Uvrslet Import/eksport Kvlitetskontrol - indgående Rengøring A. Henriksen Shipping A/S, Færgevejen 6, 3390 Hundested 30 % A/S Anjo, Poppelgårdvej 17, 2860 Søorg Import/eksport Mellemhndel 6. novemer 2013 Side 1 f 175

4 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser A/S Arovit Petfood, Prk Alle 26, 6600 Vejen 30 % 72 2 Uvrslet Uvrslet Import/eksport A/S Brønderslev Mskincenter, Østergde 78, 9700 Brønderslev A/S Hjørring Mskincenter, Læsøvej 9, 9800 Hjørring Mellemhndel A/S J Luritzens Eftf., Amerikvej 1, 6700 Esjerg 30 % A/S Støvring Mskinforretning, Mercurvej 7, 9530 Støvring Mellemhndel A/S Svend Jensens Frgtruter, Vejle, Trnsitvej 1, 7100 Vejle 30 % 6. novemer 2013 Side 2 f 175

5 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser A/S Tjørnehøj Mølle, Tingstedvej 47, 2640 Hedehusene 50 % Uvrslet Uvrslet Oservtioner Oservtioner Sporrhed Opfølgning A/S Tjørnehøj Mølle - Rnders frik, Kongensgde 8, 8900 Rnders 75 % Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Opfølgning Rengøring Opfølgning Oservtioner Reklmtion Opfølgning Sporrhed Andet Kvlitetskontrol - indgående Kvlitetskontrol - indgående 6. novemer 2013 Side 3 f 175

6 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser A/S Werner Nielsen, Horsens, Torstedlle 144, 8700 Horsens 30 % A Conzept v/anne Mrie Thordl Bæch, Brojergvej 2, 4060 Kirke Såy Mellemhndel A Hndel Aps, Brmdrupvej 19, 6040 Egtved 30 % Agersted Vognmndsforretning Aps, Præstrovej 30 A, 9330 Dronninglund 30 % Agri-Norcold A/S - Pdorg Nord, Trnsitvej 8, 6330 Pdorg Mellemhndel Agri-Norcold A/S - Pdorg Syd, Industrivej 2, 6330 Pdorg Mellemhndel Agro Korn A/S, Trøstrupvej 1, 6920 Videæk Lgre 6. novemer 2013 Side 4 f 175

7 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Agro Korn A/S, Skjernvej 42, 6920 Videæk 30 % Uvrslet Uvrslet Import/eksport Opfølgning Opfølgning Sporrhed Fysisk vedligeholdelse Kvlitetskontrol - indgående Oservtioner Personle Opfølgning Rengøring Agro Nord A.M.B.A., Silstrupprken 2, 7700 Thisted 30 % Agro Service Skndinvien Aps, Ny Agersølvej 21, 7100 Vejle 100 % Agro Supply A/S, Vesterrogde 4 A, 1620 Køenhvn V 100 % 6. novemer 2013 Side 5 f 175

8 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Agro Supply A/S, Mølleugtvej 7, 7000 Frederici 100 % 10 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Opfølgning Andet Godkendelse og registrering Reklmtion Agrofert Norden A/S, Teglporten 2, 3460 Birkerød 30 % Agrolnd A/S, Pntonevej 10, 6580 Vmdrup 30 % Agro-Prtnere A/S, Nordkjen 16, 6000 Kolding 30 % Agrophrm v/anders Julius Ploug, Østre Allé 23, 4970 Rødy 50 % Agrosm Aps, Sejrsvej 108, 6300 Gråsten 100 % 6. novemer 2013 Side 6 f 175

9 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Agroshop A/S, Nymrksgyden 18, 5474 Veflinge 30 % Air Truck Se Crgo A/S, Sundsholmen 6, 9400 Nørresundy 100 % Aj Energi og Strø I/S, Holtevej 19, 7490 Aulum Uvrslet Uvrslet HACCP Aksel Bch Aps, Alsikevej 4 A, 8920 Rnders NV 30 % Aksel Jensen, Højjergvej 60, 6950 Ringkøing 100 % Akudim A/S, Amolten 4, 6715 Esjerg N 30 % Uvrslet Uvrslet Import/eksport Sporrhed Aldi Mrked, Odinsgde 7, 9000 Alorg Uvrslet Uvrslet novemer 2013 Side 7 f 175

10 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Alfred Pedersen & Sønner A/S, Tomsgervej 18, 8230 Åyhøj 30 % Algol Chemicls Aps, Hmmervej 2, 2970 Hørsholm 100 % All 4 Pets I/S, Egeskovvej 145, 7000 Frederici Mellemhndel Aller Aqu A/S, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 1 6. novemer 2013 Side 8 f 175

11 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Aller Aqu A/S, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 30 % Uvrslet Uvrslet Kmpgne Kmpgne 3 Kmpgne 3 Andet Rengøring Rengøring Sporrhed Personle Rengøring Opfølgning Rengøring Fysisk vedligeholdelse Opfølgning Rengøring HACCP Personle Aller Mølle, Skovyvej 26, 6100 Hderslev 100 % 6. novemer 2013 Side 9 f 175

12 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Aller Mølle A/S, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 75 % Aller Mølle A/S, Industri Vest 4, 6650 Brørup 30 % Aller Petfood A/S, Friksvej 1, 7000 Frederici 30 % 63 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Import/eksport Allerup Dyrehndel v/niels Skov Nielsen, Knullen 136, 5220 Odense SØ 30 % Allo 2009 Aps, Islndsvej 5, 4681 Herfølge HACCP Rengøring Alltech Denmrk Aps, Skomgervej 2 BL1, 7100 Vejle 30 % 6. novemer 2013 Side 10 f 175

13 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Alpi Dnmrk A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning 30 % Alrø Vognmndsforretning V/Sv Erik Thygesen, Højvngen 8, 8783 Hornsyld 30 % Alsino A/S, Blokken 21, 3460 Birkerød 30 % Amino Vet Consult Aps, Ahornvej 6, 7183 Rndøl 100 % Andelskrtoffelmelsfrikken Midtjyllnd A.M.B.A., Herningvej 38, 7330 Brnde 30 % Andelskrtoffelmelsfrikken Vendsyssel A M B A, Grvsholtvej 92, 9310 Vodskov 30 % Anders Hrld Birker Nielsen, Skovhusevej 23 TH, 4720 Præstø 30 % 6. novemer 2013 Side 11 f 175

14 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Anders Jørgensen, Tofthøjvej 21, 7321 Gdjerg 100 % 4 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Opfølgning Kvlitetskontrol - indgående Personle Anders Jørgensen, Nevre 21, 5970 Ærøskøing 100 % Anders Nielsen, Præstemrken 60, 4261 Dlmose 100 % Andersens Mskinsttion v/ Morten Andersen, Torpevej 12, 5900 Rudkøing 30 % Animix Aps, Auningvej 9, 8963 Auning Mellemhndel Andet Anneerg Trnsport A/S, Anneergvej 2, 6971 Spjld 30 % 6. novemer 2013 Side 12 f 175

15 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Anprtselsket Poul Møller Hnsen, Eerupvej 26, 4330 Hvlsø 30 % Ap 148 Aps, Arne Jcosens Allé 7,5, 2300 Køenhvn S Mellemhndel Mellemhndel Mellemhndel Aps Rohde Lursen, Tåstrupvej 14, 8464 Glten 100 % Aqu Miljø Hyrup Aps, Hyrup Hedevej 4, 6520 Toftlund 30 % Aqudnmrk v/henrik Torp Lrsen, Smedegde 33 B, 6800 Vrde Mellemhndel Arl Food Am - Kørselsfd. Brnderup, Brnderup Bygde 17, 6535 Brnderup J 30 % 6. novemer 2013 Side 13 f 175

16 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Arl Foods Am Esjerg Mejeri, Kvglundvej 84, 6705 Esjerg Ø 75 % Arne Andersen, Sneptrupvej 4, 8660 Sknderorg 30 % Arne Nielsen, Uhre Byvej 32, 7330 Brnde Trnsport AS Herregrd v/sonny Kim Jensen, Rosenlundvej 1, 4990 Skskøing 30 % Mellemhndel Askhim'S Horse Hers Aps, Østergårdsvej 192, 8340 Mlling 75 % 2 Uvrslet Opfølgning Uvrslet Mærkningskontro Mærkningskontrol Opevring og håndtering Kvlitetskontrol - udgående Ate Trnsport Aps, Syvger 8, 8930 Rnders NØ 30 % 6. novemer 2013 Side 14 f 175

17 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Atr Lndhndel Dk Aps, Vævervej 16, 7490 Aulum 30 % Ats A/S, Ringvejen 30, 9510 Arden 100 % Aulum Vognmndsforretning Aps, Spegjergvej 3, 7490 Aulum 30 % Avifun V/Schmidt, Egelund 11, 6340 Kruså Mellemhndel Avnslev Mskinsttion V/ Erik Jensen, Flkevej 4, 5800 Nyorg 30 % Axel Knudsen Mskinforretning Aps, Kuslundevej 20, 5500 Middelfrt 100 % Axelminde I/S v/vivi Nielsen & Bjrne Jensen, Hjørring Lndevej 10, 9400 Nørresundy Mellemhndel 6. novemer 2013 Side 15 f 175

18 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Azelis Denmrk A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngy 30 % Uvrslet Uvrslet B J Trnsport Aps, Korreorgvej 5, 8850 Bjerringro 100 % B. Dlgrd Trnsport Aps, Hjulmgervej 31, 7620 Lemvig 100 % B.F. Mlketeknik A/S, Nr Bjertvej 12, 7830 Vinderup Mellemhndel B2 Bonus A.M.B.A., Skolegde 77, 6700 Esjerg 30 % Bcf A/S, Industriprken 15, 6630 Rødding Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående 6. novemer 2013 Side 16 f 175

19 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bfs Foderlndingsfrik, Grønlndsvej 1, 3700 Rønne 50 % Uvrslet Uvrslet Kvlitetskontrol - indgående Reklmtion Oservtioner 3. prts udit prts uditopevring og håndtering Fysisk vedligeholdelse Reklmtion Rengøring Fysisk vedligeholdelse HACCP Bkkegård Rideskole/Ridecenter I/S v/jens Kjærsgrd Alrechtsen og Crin Rørech Christense Mellemhndel Blslev Vognmndsforretning Aps, Mindevej 28, 5592 Ejy 30 % Bsf A/S, Mlmprken 5, 2750 Bllerup 30 % Uvrslet Andet Uvrslet novemer 2013 Side 17 f 175

20 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser B Trnsport Aps, Mosevej 33, 8240 Risskov 30 % Bech Gruppen A/S, Grønlndsvej 28, 8700 Horsens 2 Uvrslet Uvrslet Bech-Hnsen & Studsgrd A/S, Vesthvnsvej 4, 3700 Rønne 30 % Bejstrup Vognmndsforretning A/S, Bejstrupvej 127, 9690 Fjerritslev 30 % Benny`s Continer Trnsport A/S, Nollundvej 68, 7200 Grindsted 100 % Bent Jespersen, Lndevejen 1, 7860 Spøttrup 100 % Bent Lugesen Vognmndsforretning A/S, Kærøllingvej 7, 7182 Bredsten 30 % 6. novemer 2013 Side 18 f 175

21 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Berger'S Smedie Aps, Søndergde 58, 5580 Nørre Ay 5 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Opfølgning Sporrhed Mellemhndel Bertech Aps, Stenholten 26, 7950 Erslev 30 % Best Friend Dnmrk A/S, Birkegårdsvej 3, 8361 Hsselger 30 % 22 3 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Reklmtion Bhj A/S, Egevej 49, 9480 Løkken 30 % 11 1 Uvrslet Rengøring Uvrslet novemer 2013 Side 19 f 175

22 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bhj A/S, Ulsnæs 33, 6300 Gråsten 30 % Uvrslet HACCP Uvrslet Kvlitetskontrol - indgående Bifopet Product A/S, Industrivej 12, 3540 Lynge 100 % 30 Uvrslet Uvrslet Reklmtion Rengøring Billum Vognmndsforretning Aps, Vesterhvsvej 30, 6852 Billum 30 % Biofrm Logistik A/S, Nverlnd 22, 2600 Glostrup 14 Uvrslet Uvrslet Import/eksport 6. novemer 2013 Side 20 f 175

23 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Biofier-Dmino A/S, Stushedevejen 10, 6621 Gesten 30 % 30 Uvrslet Uvrslet Andet Opfølgning Reklmtion Biogrin Aps, Høngervej 21, 4230 Skælskør 30 % Biomr A/S, Myl Erichsensvej 35, 7330 Brnde 30 % Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Import/eksport Rengøring Opevring og håndtering Opfølgning Reklmtion Biongro Dnmrk Aps, Bkken 5, 7120 Vejle Øst 100 % 6. novemer 2013 Side 21 f 175

24 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bios Dnmrk Aps, Syrevej 51, 3300 Frederiksværk 30 % 12 Uvrslet Uvrslet Bird Bounty A/S, Lundgervej 20, 6830 Nørre Neel 100 % Bird Cre A/S, Idrætsvænget 2, 6855 Outrup 75 % 5 Uvrslet Uvrslet Amrosi Andet Opfølgning Sporrhed Amrosi Birkehøjs Gårdutik v/jnnie Brun, Sigerstedvej 99, 4100 Ringsted 30 % Birket Autotrnsport Aps, V. Kolyes Vej 5, 4930 Mrio Trnsport 6. novemer 2013 Side 22 f 175

25 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bjrke Vlleæk Nielsen, Solvngvej 10, 6900 Skjern 100 % Bjrmodn A/S, Højgrdsvej 10, 8300 Odder 30 % Bjrne Hvro Aps, Lerkenfeldvej 10, 9600 Ars 30 % Bjrne Ke A/S, Østervej 12, 5935 Bgenkop 30 % Bjrne Hnsen, Kirkevejen 210, 4930 Mrio Trnsport Bjrne Nikoljsen A/S, Middelfrtvej 14, 5466 Asperup 30 % Bjrne Pedersen & Søn, Hjerm, I/S Bjrne Ørskou Pedersen/Tommy Ørskou Pederse, Christins 30 % Bjerge Vognmndsforretning Aps, Flinterupvej 31, 4480 Store Fuglede Trnsport 6. novemer 2013 Side 23 f 175

26 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Blch & Møller Gruppen A/S, Elrovej 1, 8920 Rnders NV 30 % 27 2 Uvrslet Sporrhed Uvrslet Bls A/S, Prk Allé 350 D, 2605 Brøndy 30 % Blue Grss Denmrk v/tin Petersen, Birkevej 3, 6840 Oksøl 100 % Blue Hors Aps, Tørskindvej 70, 7183 Rndøl 30 % Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående Blue Wter Shipping A/S, Trfikhvnskj 9, 6700 Esjerg 30 % Blåhøj Vognmndsforretning v/thoms Møller, Sdr Ommevej 141, 7330 Brnde 30 % 6. novemer 2013 Side 24 f 175

27 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bm Bkkegården Aps, Bkkegårdsvej 11, 6070 Christinsfeld 30 % Bnp Supply A/S, Nordkjen 16, 6000 Kolding Mellemhndel Boe Lundgrd Thomsen, Drivvej 4, 6650 Brørup 100 % 24 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Opevring og håndtering HACCP Kvlitetskontrol - indgående Rengøring Boehringer Ingelheim Dnmrk A/S, Svends Alle 15, 4400 Klundorg Uvrslet Uvrslet Reklmtion Boehringer Ingelheim Dnmrk A/S, Strødmvej 52, 2100 Køenhvn Ø 30 % Andet Import/eksport 6. novemer 2013 Side 25 f 175

28 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Boehringer Ingelheim Dnmrk A/S, Slgelsevej 88, 4400 Klundorg 30 % 22 Uvrslet Reklmtion Uvrslet Opfølgning Boi Greisen & Søn Aps, Blæsjergvej 60, 6200 Aenr 30 % Bording Minkfoder Centrl, Mds Clusens Vej 7, 7441 Bording 30 % 8 Uvrslet Uvrslet Rengøring Kvlitetskontrol - indgående Oservtioner Personle Bornholms Minkfodercentrl A M B A, Sdr Hmmer 90, 3730 Nexø 75 % 36 Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Oservtioner 6. novemer 2013 Side 26 f 175

29 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Bornhorse v/chrlotte Clemens Trmpedch, Godthåsvej 29, 3751 Østermrie Mellemhndel Bounum Mskinsttion A/S, Ndr Bounumvej 11, 6870 Ølgod 30 % Br Trnsport Aps, Engdrget 3, 7441 Bording 30 % Br Udlejning Aps, Mdsdige 6, 8970 Hvndl 100 % Brmming Mskinsttion V/Hns Holdensen, Vrdevej 6, 6740 Brmming 30 % Brdr Jørgensen I/S V/Bent & Knud-Age Jørgensen, Engestoftevej 140, 4990 Skskøing Trnsport Brdr Lssen Trnsport Aps, Vestergrdsvej 22, 6933 Kiæk Uvrslet Uvrslet Trnsport Brdr Overgrd Trnsport Hdsund A/S, Tomsgervej 18, 8230 Åyhøj 30 % 6. novemer 2013 Side 27 f 175

30 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brdr. Alstrup v/knud J. Alstrup, Mejlyvej 695, 8530 Hjortshøj Trnsport Brdr. Jørgensen v/ Jn Jørgensen, Lundenvej 1, 8585 Glesorg 100 % Brdr. Køpke Trnsport I/S, Vejlevej 150, 6000 Kolding 30 % Brdr. Thomsen'S Vognmndsforretning A/S, Industrivej 1 C, 6630 Rødding Uvrslet Uvrslet Trnsport Brenntg Nordic A/S, Strndgde 35, 7100 Vejle 30 % 15 Uvrslet Uvrslet Opevring og håndtering Import/eksport 6. novemer 2013 Side 28 f 175

31 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brenntg Nordic A/S, Borupvng 5 B,1, 2750 Bllerup 30 % Uvrslet Import/eksport Uvrslet Import/eksport Import/eksport Import/eksport Import/eksport Opfølgning Brit Vljørn, Nørhedevej 44, 8600 Silkeorg 100 % Brogrden Korn & Foder Aps, Smedevngen 5, 3540 Lynge 30 % 47 3 Uvrslet Uvrslet Opfølgning Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Brogården Korn & Foderstoffer Aps, Søredden 27, 2820 Gentofte 30 % Brogården Korn & Foderstoffer Aps, Frederiksorgvej 23, 2970 Hørsholm 30 % 6. novemer 2013 Side 29 f 175

32 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brødr Ewers A/S, Ellegårdvej 19, 6400 Sønderorg 100 % Brødr Ewers A/S, Gmmelhvn 6, 6200 Aenr 30 % Uvrslet Uvrslet Oservtioner Opevring og håndtering Rengøring Fktureringskmpgne Rengøring Opevring og håndtering Opfølgning Rengøring Godkendelse og registrering Brødr. Ewers A/S, Gmmelhvn 12-14, 6200 Aenr 30 % Uvrslet Uvrslet Oservtioner Sporrhed Opevring og håndtering Opevring og håndtering 6. novemer 2013 Side 30 f 175

33 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Brødr. Ewers A/S, Lngelndsvej 1, 6520 Toftlund 30 % Brødr. Ewers A/S, Mommrkvej 399, 6470 Sydls 100 % Butikkens Rideudstyr & Foder V/Per Lrsen, Præsterovej 10, 4300 Holæk 100 % Bækkegrden Aps, Klinting 3, 6400 Sønderorg 100 % C M Trnsport A/S, Sundsholmen 6, 9400 Nørresundy 30 % C&D Foods (denmrk) A/S, Øresundsvej 2, 6715 Esjerg N 30 % 79 1 Uvrslet Rengøring Uvrslet Sporrhed Import/eksport 6. novemer 2013 Side 31 f 175

34 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Clvex A/S, Holsterovej 104, 7800 Skive 100 % Crsten Clusen, Hovengen 31, 9460 Brovst 100 % Crsten Pedersen, Hveskovvej 1, 5350 Rynkey 30 % Cssøes Dyrehndel v/ing Cssøe, Sædding Ringvej 23, 6710 Esjerg V % 2 Kvlitetskontrol - indgående Reklmtion cdvet Nturprodukter & cdvet Nordic, Hovgårdsvej 5, 8752 Østirk Mærkningskontro Mærkningskontrol Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående Chrlottenlund Hestehospitl Aps, Hestehvevej 14, 3400 Hillerød Mellemhndel 6. novemer 2013 Side 32 f 175

35 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Chemex Products Aps, Øster Mdevej 8, 6200 Aenr 30 % Mellemhndel Chemvet Dk A/S, A.C.Illums Vej 6, 8600 Silkeorg 50 % 4 Rengøring Kvlitetskontrol - indgående Chemvet Phrm Aps, A.C.Illums Vej 6, 8600 Silkeorg 30 % Chihuhushoppen.dk I/S, Ved Kirken 4, 3220 Tisvildeleje Mellemhndel CHR Hnsen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde 30 % CHR Hnsen A/S, Bøge Alle 10, 2970 Hørsholm 30 % 6. novemer 2013 Side 33 f 175

36 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser CHR Hnsen A/S, Jernholmen 1, 2650 Hvidovre 30 % Import/eksport CHR Olesen & Co A/S, Jægersorg Alle 164, 2820 Gentofte 30 % Import/eksport Chr. N. Christensen & Co. A/S, Vejlevej 90, 8800 Viorg 100 % Chrisco A/S, Sndvdsvej 3, 4600 Køge 30 % 26 4 Uvrslet Import/eksport Uvrslet Import/eksport Reklmtion Christin D. Jørgensen Trnsport, Mosegyden 56, 5450 Otterup 30 % Compex v/dieter Drost Hhn, Lille Knivsigvej 22, 6372 Bylderup-Bov 30 % 6. novemer 2013 Side 34 f 175

37 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Continergården Aps, Nystedvej 22, 4891 Torey L Trnsport Trnsport Coop Dnmrk A/S, Roskildevej 65, 2620 Alertslund 100 % Coop Region Syd Vejen Tørvrecenter, Arnfredsvej 6, 6600 Vejen 30 % Coop Alorg Tørvrecenter, Horovej 461, 9200 Alorg SV Uvrslet Uvrslet Cr Foderservice K/S, Huggetvej 27, 5400 Bogense Uvrslet Uvrslet Diry Fruit A/S, Hestehven 3, 5260 Odense S 30 % Dk A.M.B.A., Kronjydevej 8, 8960 Rnders SØ Uvrslet Uvrslet Andet 6. novemer 2013 Side 35 f 175

38 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dlyover Vognmndsforretning Aps, Kronjydevej 20, 8930 Rnders NØ Trnsport Dlmose Vognmndsforretning Aps, Lundsgårdsvej 5, 4261 Dlmose 30 % Dmco Denmrk A/S, Østhvnsvej 37, 8000 Århus C 30 % Dmolin A/S Råstoffer, Kønsorgvej 16, 7884 Fur 50 % Dn Cikorie Aps, Wedellsorgvej 61, 5592 Ejy Uvrslet % 8 Uvrslet Sporrhed Rengøring Dn Feed A/S, Jens Hjernøes Vej 10, 8700 Horsens 30 % 6. novemer 2013 Side 36 f 175

39 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dn Feed A/S, Værkmestergde 25,6, 8000 Århus C 75 % Dngro Nordic A/S, Timringvej 8 A, 6920 Videæk 30 % 51 Uvrslet Uvrslet Andet Sporrhed Sporrhed Opfølgning Mærkningskontrol Mærkningskontro Kvlitetskontrol - udgående Kvlitetskontrol - udgående Dngrønt Products A/S, Hjortlundvej 36, 6771 Gredstedro 30 % 5 Uvrslet Uvrslet Opfølgning Fysisk vedligeholdelse 6. novemer 2013 Side 37 f 175

40 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dngrønt Products A/S, Lervngvej 2, 6950 Ringkøing 100 % 16 2 Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Uvrslet Sporrhed Dngrønt Specility Feeds A/S, Industrivej 13, 6870 Ølgod 75 % 96 1 Uvrslet Uvrslet Opevring og håndtering Personle Fysisk vedligeholdelse Opfølgning Rengøring HACCP Kvlitetskontrol - indgående Dnish Agro, Slgelsevej 46, 4270 Høng 100 % Dnish Agro, Drejervej 5, 4370 Store Merløse 30 % 6. novemer 2013 Side 38 f 175

41 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro, Vigvej 78, 4840 Nørre Alslev 30 % Dnish Agro, Slgslundevej 16, 3550 Slngerup 30 % Dnish Agro A.M.B.A, Nordkjen 10, 6000 Kolding 30 % Dnish Agro A.M.B.A., Hlgervej 1, 6830 Nørre Neel 30 % Dnish Agro A.M.B.A., Hvnepldsen 7, 4800 Nykøing F 30 % Dnish Agro A.M.B.A., Nyvej 19, 5772 Kværndrup 30 % Dnish Agro A.M.B.A. Gmy, Frigårdsvej 4, 5471 Søndersø 50 % 6. novemer 2013 Side 39 f 175

42 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro A.M.B.A. Skmy, Ullerupvej 76, 5485 Skmy 50 % Uvrslet Uvrslet Reklmtion Fysisk vedligeholdelse Opevring og håndtering Rengøring Sporrhed Opevring og håndtering Personle Opevring og håndtering Sporrhed Kvlitetskontrol - indgående Personle Dnish Agro A.M.B.A. Stenstrup, Sttionsvej 63, 5771 Stenstrup Lgre Dnish Agro A.M.B.A. Ørsted, Bogensevej 149, 5620 Glmsjerg 30 % Dnish Agro A.M.B.A.Otterup, Norupvej 68, 5450 Otterup 30 % 6. novemer 2013 Side 40 f 175

43 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro Aller, Allervej 130, 6070 Christinsfeld 83 Uvrslet Uvrslet Mellemhndel Dnish Agro Brmming, Hedemrksvej 3, 6740 Brmming 50 % Uvrslet Uvrslet Fysisk vedligeholdelse Opevring og håndtering Opevring og håndtering Opfølgning Sporrhed Opfølgning Personle Trnsport Reklmtion Dnish Agro Forum, Forum Kirkevej 49, 6715 Esjerg N 30 % 6. novemer 2013 Side 41 f 175

44 Virk. nr. Kontroldto Temer kontrolleret Bemærkninger Antl nlyser Afvigelser Dnish Agro Fåorg, Fåorgvej 89, 6818 Årre Uvrslet Uvrslet Oservtioner Rengøring Sporrhed Dnish Agro Gdstrup, Slløvvej 8, 4621 Gdstrup 30 % 6. novemer 2013 Side 42 f 175

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/kontrol/grundlag_for_kontrol/uddelegeret%20kontrol/sider/ forside.aspx

http://www.foedevarestyrelsen.dk/kontrol/grundlag_for_kontrol/uddelegeret%20kontrol/sider/ forside.aspx Taeltekst til tael 1 Virksomhedsoversigt kontrol Virksomhedsoversigten giver et overlik over Fødevarestyrelsens samlede kontrol med den enkelte virksomhed. Her fremgår de enkelte kontrolesøg, hvilke temaer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Medlemsliste per april 2012

Medlemsliste per april 2012 Medlemsliste per april 2012 Firma Adresse Postnr/by Telefon Telefax Web-site/e-mail A/S CHR. BOLDSEN Toldbodgade 88 8930 Randers NØ 8642 2222 8642 2204 www.boldsen.dk info@boldsen.dk A/S CHR. BOLDSEN Teknologivej

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Side 1 af 6 Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Nr. Kunde/sted: Software: År 186 Nymindegab Lejren Proficy ifix-win server 2012 2015 185 Outrup Varmeværk Proficy ifix-win server 2012 2015

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen.

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen. A B Bike & Co. Stationstorvet 8 Frederikssundvej 181 A 2620 Albertslund 2700 Brønshøj jb@astrupcykler.dk info2700@fribikeshop.dk 43 64 56 08 38 28 06 34 D Vagtelvænget 1 Dragør Cykel & Motorservice 5610

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

KATALOGISEREDE APOTEKER

KATALOGISEREDE APOTEKER KATALOGISEREDE APOTEKER Allerød Apotek Allinge Apotek Asnæs Apotek Assens Apotek Balling Apotek Birkerød Apotek Bjerringbro Apotek Bogense Apotek Borup Apotek Bramminge Apotek Brande Apotek Broager Apotek

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Renseresultater 2012

Renseresultater 2012 Renseresultater 2012 udgivet den 4. januar 2013 Middelværdier for alle Biokube minirenseanlæg i Danmark COD NH4-N P total 30,9 mg/l 2,6 mg/l 1,2 mg/l Lovkrav maks. 75,0 mg/l Lovkrav maks. 5,0 mg/l Lovkrav

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2014 for jagtforeninger på Fyn www.holdturneringfyn.dk Odense-Midtfyn 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager ung. Østrup 1 Hindevad/Hårslev Strandager 1 Mester-rækken Udebane År

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere