Kulturhistorisk Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturhistorisk Rapport"

Transkript

1 Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf Matrikel 2p, Paderup By Kristrup Sogn Sønderhald Herred tidligere Randers Amt Stednr KUAS journalnummer: /KHM-0005

2 Indhold Indledning... 3 Udgravningens resultater... 4 Resultaternes betydning for området Tidstavle Litteratur Administrative data

3 Indledning Den undersøgte lokalitet ligger i Paderup nordvest for vådområdet Paderup Mose. Lokaliteten ligger i et terræn, som skråner ned mod mosen. Beliggenheden tæt ved et vådområde har været oplagt i forhold til bosættelser og gravpladser fra oldtiden. Figur 1. Udgravningsfeltet er her lagt ind på et topografisk kort, som viser placeringen af vådområder samt terrænet i og omkring Paderup. I Paderup er der registreret og udgravet mange velbevarede fortidsminder. Nord for det berørte areal er der udgravet bopladsspor fra yngre bronzealder eller ældre førromersk jernalder (nr. 76 på kortet figur 2). Og i 2006 udgravede Museum Østjylland en lille gravplads med tre jordfæstegrave og fire brandgrave fra romersk jernalder (århundrederne efter Kristi fødsel) umiddelbart nord for det berørte areal (nr. 83 på figur 2). Syd for er der udgravet bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og førromersk jernalder (nr. 54, 71 og 80 på figur 2). 3

4 Figur 2. På kortet ses de registrerede fortidsminder i Paderup, som ligger tættest på den aktuelle udgravning. Den aktuelle udgravning er markeret med gult og tallet -90. Udgravningens resultater Ved udgravning af bopladsspor graves mulden af det berørte område, indtil man når ned til undergrunden. I den pågældende udgravning var muldlaget generelt cm tykt. I overfladen af undergrunden er det muligt at se, hvor der på et eller andet tidspunkt er gravet længere ned end muldlaget, da der vil være en anderledes jordfyld, som vil aftegne sig som mørkere områder mod den lyse undergrund. Undergrunden på Heraklesvej består hovedsagligt af gult ler med partier af gulbrunt sand. Oftest er de eneste bevarede spor efter aktivitet i forhistorien mørke pletter i den lysere undergrund. Pletterne, der f.eks. kan være stolpehuller, ildsteder, grave eller affaldsgruber, kaldes med en fællesbetegnelse for anlæg. Anlæggenes mørke farve skyldes, at der er gravet ned i undergrunden og, at hullet sidenhen (af forskellige årsager) er fyldt op med muld, sten, keramik osv. De erkendte anlæg bliver efterfølgende målt ind med GPS, og ud fra de registrerede data er der lavet grundplaner, som der i denne rapport er flere illustrerede eksempler på. 4

5 Figur 3. GPS opmåling af udgravningsfeltet (rød) og de registrerede forhistoriske anlæg (blå). I forbindelse med denne arkæologiske undersøgelse er der påvist og udgravet forhistoriske anlægsspor i form af ild-/kogegruber, en mulig grav samt et udtørret vandhul med lag, som indeholdt keramik. Graven I den sydvestlige del af udgravningsfeltet er der fundet en mulig grav, der er markeret med pink på figur 4. Der er tale om en jordfæstegrav, hvilket vil sige en begravelse, hvor liget er lagt ubrændt ned i en trækiste eller blot i et hul i jorden, f.eks. indsvøbt i et skind eller klæde. Jordfæstegraven er den ældste begravelsesform. Med undtagelse af den yngre bronzealder og ældste (førromerske) jernalder, hvor brandgravskikken er enerådende, forekommer der jordfæstegrave igennem hele oldtiden. De findes, afhængig af perioden, både under flad mark og i gravhøje. Den mulige grav på Heraklesvej viste sig som en 1,9 meter lang og 85 centimeter bred mørk plamage i undergrunden (se figur 5). For at undersøge, om der er tale om en grav, blev det halve af anlægget gravet væk, så det var muligt at se profilen (figur 6). Det viste sig, at der kun var meget lidt bevaret af det fladbundede anlæg, som var meget forstyrret af rødder fra træer og buske. På grund af den dårlige bevaringstilstand var det ikke muligt at afgøre om, der er tale om resterne af en jordfæstegrav. Hvis der er tale om en grav, skal den formodentlig dateres til romersk jernalder. Men denne datering beror alene på anlæggets udseende og form samt, at der som sagt tidligere er fundet grave fra romersk jernalder i nærheden. Der blev ikke gjort noget fund i anlægget, hverken af den døde eller gravgaver. Det er derfor heller ikke muligt at sige noget om den gravlagtes køn eller sociale status. 5

6 Figur 4. Den mulige jordfæstegrav er markeret med pink. Figur 5. Overfladen af den mulige grav, som den tog sig ud efter muldafrømningen. Anlægget viste sig som en grålig plamage, som på billedet er indrammet med pink. Det blev dækket af plastik for at holde på fugten i jorden. Den omkringliggende udtørrede undergrund fremstår næsten hvid. 6

7 Figur 6. Den mulige grav efter udgravning af den østlige halvdel. Her ses det, hvor lidt der er tilbage. Kun de nederste få centimeter er bevaret. Ild-/kogegruber En anlægstype, der er hyppig på bopladserne, er ild-/kogegruber. I denne udgravning er der udgravet ti ild- /kogegruber. De er lette at identificere, idet jorden ofte er sortfarvet af trækul, og fordi de kan indeholder store mængder varmepåvirkede sten. Ild-/kogegruber fremstår som cirkulære nedgravninger. Ild-/kogegruber har været brugt som en slags primitiv ovn, hvor man først har tændt et bål i et hul i jorden. Herefter har man lagt en masse sten ned i bålet således, at de er blevet varmet op. Når bålet er brændt ned, har man lagt kød indpakket i blade eller lignende ovenpå de varme sten, og dækket det hele med græstørv. Efter et par timer har man kunnet grave det gennemstegte kød op igen. 7

8 Figur 7. Ild-/kogegrube med et tydeligt lag af trækul i bunden. Efter brug er gruben blevet fyldt med jord, som indeholdt keramik. Ild-/kogegruber findes i stort set alle perioder af oldtiden, og de kan derfor være svære at datere. Men i dem her er der fundet keramik, som daterer dem til slutningen af yngre bronzealder eller begyndelsen af ældre førromersk jernalder omkring 500 f.kr. Figur 8. Der er undersøgt ti ild-/kogegruber, som her er markeret med rødt. 8

9 Udtørret vandhul med keramik I den nordlige del af udgravningen er en lavning med et udtørret vandhul med et areal på ca. 17 x 7,5 meter (se figur 9). I det udtørrede vandhul er der fundet keramik, som sandsynligvis skal dateres til yngre bronzealder/ældre jernalder. Et lignende udtørret vandhul er udgravet umiddelbart syd for (nr. 71 på figur 2). Figur 9. Det udtørrede vandhul er vist med blå signatur. I bunden af vandhullet er der registreret mange stolpehuller (se figur 8, hvor de er markeret med grønt). Det var ikke muligt at tolke funktionen af disse stolpehuller. 9

10 Figur 10. Billedet viser profilen af to stolpehuller, som er udgravet i bunden af vandhullet. Fylden i stolpehullerne er gråbrun, mens den omgivende undergrund er spættet i grå og orangebrune farver. Resultaternes betydning for området Museum Østjylland havde på forhånd kendskab til flere forhistoriske bopladser og grave i Paderup. Den aktuelle udgravning har øget vores viden om det forhistoriske samfund, og den skal tolkes i sammenhæng med de andre fortidsminder, som museet tidligere har udgravet i nærheden. Der tegner sig et billede af et lille samfund, som i yngre bronzealder har boet i området (-54 på figur 2). Senere på overgangen til førromersk jernalder har vi kendskab til et bopladsområde med et formodet hus, kulturlag, gruber og ild-/kogegruber. I nær tilknytning til denne bebyggelse var et udtørret vandhul svarende til det, som er undersøgt i denne udgravning og med samme datering. Der er ca. 150 meter mellem de to pladser. Det kan ikke afgøres, om de er samtidige, eller om de har afløst hinanden. Endvidere er der nord for udgravet en boplads, som også dateres til yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder. Med til billedet hører, at der nord for er undersøgt en lille gravplads med tre jordfæstegrave og fire brandgrave fra romersk jernalder. Måske er den mulige grav samtidig med disse. Det pågældende byggefelt er færdigundersøgt, men de fundne fortidsminder er ikke afgrænset i deres fulde udstrækning, og det er ikke usandsynligt, at de strækker sig ud i ikke undersøgte arealer. F.eks. er det ikke undersøgt, om der er tale om en enkelt grav eller, om den er én blandt flere på en gravplads, som ligger vest 10

11 for byggefeltet. Fremtidige arkæologiske undersøgelser i området kan være med til at styrke tolkningerne og udvide vores forståelse af fortidsminderne i Paderup. På baggrund af den pågældende udgravning vil Museum Østjylland tilråde bygherrer, at der bliver foretaget forundersøgelser før eventuelle anlægsarbejder i området. Tak til Lejerbo Randers afd. 893 og Buhl, Klithøj & Partner for samarbejdet i forbindelse med udgravningen. Tidstavle 1500 Nyere tid Historisk tid 1050 Middelalder 900 Yngre Vikingetid Forhistorisk tid 775 Ældre vikingetid 530 Yngre germansk jernalder Yngre jernalder 375 Ældre germansk jernalder 160 Yngre romersk jernalder 0 Ældre romersk jernalder Ældre jernalder 200 f.kr. Yngre førromersk jernalder 500 f.kr. Ældre førromersk jernalder 1000 f.kr. Yngre bronzealder Bronzealder 2000 f.kr. Ældre bronzealder 2400 f.kr. Dolktid / Senneolitikum Bondestenalder (neolitikum) 2800 f.kr. Enkeltgravskultur / Mellemneolitikum B f.kr. Tragtbægerkultur / Mellemneolitikum A f.kr. Tragtbægerkultur / Tidligneolitikum 5400 f.kr. Ertebøllekultur Jægerstenalder (mesolitikum) 6800 f.kr. Kongemosekultur 9000 f.kr. Maglemosekultur Ahrensburgkultur Brommekultur f.kr. Hamburgkultur Palæolitikum Tidstavlen viser de arkæologiske perioder og deres begyndelsesdatering i det danske område. Skemaet skal læses sådan, at eksempelvis ældre romersk jernalder begynder omkring år 0 og skifter til yngre romersk jernalder omkring 160 e.kr. Perioden fra ældre førromersk jernalder til og med ældre romersk jernalder kaldes samlet for ældre jernalder. 11

12 Litteratur Ethelberg, Per; Erik Jørgensen; Dirk Meier & David Robinson 2000: Det Sønderjyske Landbrugs Historie Sten- og Bronzealder. Haderslev Ethelberg, Per; Nils Hardt; Bjørn Poulsen & Anne Brigitte Sørensen 2003: Det sønderjyske landbrugs historie - jernalder, vikingetid og middelalder. Haderslev Jensen, Jørgen 2006: Danmarks Oldtid. Gyldendal Administrative data Udgravningsansvarlig Museum Østjylland Bygherre Lejerbo Randers afd. 893 Areal 1613 m 2 Øvrige samarbejdspartnere Buhl, Klithøj & Partner, Arkitekter MAA William Laursen Entreprenørforretning A/S Kulturarvsstyrelsen Deltagere i udgravningen Benita Clemmensen (daglig leder) Thomas G. Poulsen, arkæolog Udgravningen blev foretaget den juni 2010 Originaldokumentation m.m. opbevares i Museum Østjyllands (MOE) arkiv samt på museets server under sagsnummer KHM Elektroniske dokumenter som mails, udgravningsberetningen og den kulturhistoriske rapport findes ligeledes i sagen på museets s server M:\KHM Museumssager\Museumssager Arkæologi\KHM 2786 Heraklesvej. Oldsager opbevares i museets magasin. Undersøgelsen er betalt af bygherren. 12

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Miljø løsninger nul huller i vores viden

Miljø løsninger nul huller i vores viden Amtet regner med at være færdige med anlæg af Vardevej i 2005, så både messecentret og Herning Stadion kan få det fulde udbytte af den nye motortrafikvej syd for Herning, når den åbner i 2006. Lettere

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009 udgivet 28. oktober 2009. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-05-2

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Den Antikvariske Afdeling 5 Den Museologiske Afdeling 7 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere