Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen"

Transkript

1 Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn på Dragonkasernen MAR

2 Indholdsfortegnelse: Side 1: Forside. - 2: Indholdsfortegnelse - 3: Oversigtsskitse : Estandart JDR : Kasernens vejnavne. - 10: Jordskulpturen. - 11: Portstene & Urfugle. - 12: Centurion KVG : Buste af HM Dronning Ingrid og HKH Frederik den IX. - 15: Sten for kommandantens bolig. - 16: Leopardkampvogn 1A : Mindesten for faldne i modstandskampen. - 18: Kampvogn M41 DK : Mindeplads for faldne. - 21: Mindesten for 3 Dragonregiment. - 22: Sherman Kampvogn M4 A3 E : Panserjager M : Pansret mandskabsvogn M113 A1 KSN. - 25: Centurion ARV MK II bjergningsvogn : Blanke. - 28: Bagside. BLANK Første udgave udarbejdet af MJ J. Nørris Jensen juni Revideret af samme, marts

3 Oversigtsskitse DRAGONKASERNEN NORD Hovedvagt BLANK Vedelsvej Engelstedsvej Høegh Guldbergsvej Niels Kjeldsensvej Sehestedsvej Riis Lassensvej P.C.E. Krarupsvej Bonnichsensvej 26 3

4 ESTANDART JYDSKE DRAGONREGIMENT CENTURION ARV MK II BJERGNINGSVOGN Placeret sydvest for bygning 32. Data: Vægt 48 tons. Bredde 3,40 m. Højde 3,12 m. Længde 9,11 m. Besætning 4. Motor 650 HK ved rpm. Bevæbning 1 stk. 7,62 mm maskingevær. Blev overrakt til regimentet den 24. oktober 2006 af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, efter den officielle sammenlægning af Prinsens Livregiment og Jydske Dragonregiment 1. august Fanedugen: Fanedugen består af dobbelt silkedug. Hendes Majestæt Dronning Margrethe IIs kronede monogram er placeret midt på det udadbuede Dannebrogskors. Jydske Dragonregiments mærke er placeret i øverste, inderste røde felt. Jydske Dragonregiments navn er placeret i det nederste, inderste røde felt. Et kronet monogram for H.K.H. Prinsgemalen (H) er placeret i øverste, yderste røde felt, da Prinsgemalen er protektor for regimentet. Den pansrede bjergningsvogn indgik i regimentets panserbataljoner, hvor den blev anvendt som stabseskadronens tunge bjergningskampvogn. Spillet havde en direkte trækkraft på 30 tons. Den har i flere omgange været anvendt til civil hjælp, blandt andet til at trække jernbanebroen over ringvejen ned, da denne skulle fjernes. Derudover også i et tilfælde, hvor en strandet kutter skulle trækkes i land. Bjergningsvognen blev anvendt ved regimentet i perioden 1957 til

5 PANSRET MANDSKABSVOGN M 113 A1 KSN Placeret nordvest for bygning 24. Produceret i USA i mere end eksemplarer. Data: Hastighed 66 km/t. Vægt 12,3 tons. Bredde 2,69 m. Højde 2,5 m. Længde 4,87 m. Besætning 2 + (10). Motor 275 HK. Bevæbning 1 x 12,7 mm maskingevær. Det første helbæltekøretøj M 113 ankom til regimentet i slutningen af Det er et bæltekøretøj til langstrakt landtransport i ujævnt terræn og hurtig transport på veje. Derudover har køretøjet begrænsede amfibieegenskaber i søer og åer. Den danske hær har haft M113 i 3 hovedversioner: M113/M113 A1 M113 A2 DK/PNMK M/92 M113 G3 DK M113 familien er det militære køretøj, som der er udviklet flest varianter af, eksempelvis: den ovenfor viste kommandostation, infanteri, middeltung morter, mekaniker/kontakt og sanitets - PMV. Det udstillede eksemplar fungerede som kommandostations PMV, for chefen for I/Jydske Dragonregiment gennem en årrække og indgik organisatorisk i Stabseskadronen/I/Jydske Dragonregiment. Estandartspyd: Estandartspyddet er forsynet med Frederik IIIs kronede monogram. F III, da denne var fadder til PLR som det ældste regiment. Kongesøm: Kongesømmet er forsynet med Christian VIIIs kronede monogram. HKH Prinsgemalen slog kongesømmet i, FM søm nr. 2 og FC søm nr. 3. Estandartstang: Estandartstangen er forsynet med en fanering i sølv med Prinsens Livregiments forsølvede regimentsmærke, som symbol på sammenlægningen med JDR. Fanebånd: Estandarten er forsynet med fire fanebånd, der bærer teksten: Kjøbenhavns belejring 1658/59 - Nyborg Wismar Gadebusch Rygen 1715 Stralsund Rosengarten Boden Alt Rahlstedt Bornhøved Sehested 1813 Dybbøl 1848 og Aarhus Treldeskansen Fredericia Isted 1850 Estandarten opbevares på regimentschefens kontor, når den ikke er i brug ved parader og andre formelle arrangementer. (Der er ikke offentlig adgang til regimentschefens kontor). 24 5

6 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Niels Kjeldsensvej. (Se på side 3). Vej/Sti fra Bygn 15 til Bygning 20 og forbindelsesvej mellem Vedelsvej og Høegh Guldbergsvej. Dragon Ullerup - Niels Kjeldsen - 4 ESK af 6 DGREG. Faldet under kampen med prøjsiske husarer ved Blåkjær Skov 28 FEB Ifølge historien nedskudt bagfra af Fændrik Lüttichau efter heltemodig modstand. Begravet på kirkegården i Give hvor 1 KVGESK I JDR (Niels Kjeldsen eskadronen) årligt nedlægger krans den 28 FEB. Vedelsvej. (Se på side 3). Vejen fra Hovedvagten forbi Paradepladsen til Bygning 60/ Bygn 135. Feltmarskal Gustav Vilhelm Wedel, greve til Jarlsberg. Første chef for 5 Jydske Nationale Rytterregiment oprettet 1 NOV 1679 med ryttergodser i Viborg, Holstebro og Skive amter. Regimentet en af forløberne for 5 Dragonregiment. Wedel var chef i perioden ( I tiden tillige statholder i Norge) Bonnichsensvej. (Se på side 3). Oberst Bonnich Bonnichsen. Regimentets næstkommanderende under Oberst Engelsted. Faldt 6 DEC Begravet af fjenden. Mindeplade på Kirken i Sieck (Hamborg) PANSERJAGER M 10 Placeret mellem bygning 20 og 21. Produceret i USA. Data: Hastighed 48 km/t. Vægt 30 tons. Bredde 3,05 m. Højde 2,57 m. Længde 6,83/5,97 m. Besætning 5. Motor 375 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 1 x 12,7 mm Browning. Middeltung panserjager M 10, kom til danmark i foråret 1955 til styrkelse af vort panserværn, som en del af våbenhjælpen. Panserjageren, der både var velkørende og godt skydende, var i en lang årrækkes designeret til mobiliseringsstyrken. Panserjageren er konstrueret efter samme princip som Shermankampvognen, med drivhjul foran- og motorer bagtil. M 10 havde installeret 2 stk. dieselmotorer, hver med 6 cylindre og direkte indsprøjtning. Panserjagerens tårn er med åben top, som blev dækket med en presenning. Aktive sjællandske enheder, som havde et stort slid på bælterne, fik disse udskiftet til gummimodel i slutningen af 1950érne. I 1979 blev panserjageren udfaset af det danske forsvar. Herefter henstod de udsat for vejrliget eller på skydeterræn som hårde mål. 6 23

7 SHERMAN KAMPVOGN M4 A3 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Placeret umiddelbart nordøst for bygning 17 Produceret i USA, i over ekspl. Data: Hastighed 48 km/t. Vægt 32 tons. Bredde 2,62 m. Højde 2,74 m. Længde 5,84 m. Besætning 5. Motor 350 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 2 x maskingevær. 1 x 12,7 mm Browning. I 1952 fik regimentet, som en forsmag på de kommende kampvogne, en eskadron M4 kampvogne, der blev stationeret i Oksbøllejren, hvor grunduddannelsen foregik. I samme eskadron var der 1 stk. bjergningsvogn M32, som i lang tid var regimentets eneste bjergningsvogn, idet leverancen af Centurion bjergningsvogn var noget af det sidste der blev leveret i Da de britiske fabrikker i perioden ikke kunne producere kampvogne nok, pga. at mange arbejdere var indkaldt, blev Sherman kampvognen standard i de amerikanske, britiske, canadiske og frie franske og polske hære. De israelske pansertropper fik ombygget en del veterankampvogne til Super Shermans, med 105 mm kanon, lasersigte, NBC-beskyttelse og dieselmotor. Disse blev anvendt i seksdageskrigen 1967 og Yom Kippur Høegh Guldbergsvej. (Se på side 3). Vejen fra Bygning 20 langs Konstabelmessen til P- plads ved Officersmessen. Generalløjtnant Christian Høegh Guldberg Helten fra Rosengarten og Sehested 1813 (1/ / ) Major ved Jyske Regiment Lette Dragoner (Rosengarten 12 OKT 1813) (> 5. DGREG) og Fyenske Regiment Lette Dragoner (Sehested 10 DEC 1813) (> 3. DGREG). Begge enheder afgivet til Auxillærkorpset under Fransk kommando i Når jeg rider frem, så følg mig! Når jeg viger, så skyd mig! GL kendte og korresponderede med H.C. Andersen P.C.E. Krarupsvej. (Se på side 3). Vejen fra Bygning 17 Syd om Cafeteriaet til Gymnastiksalen. OB P.C.E. Krarup, Chef for 3. Dragonregiment fra Således sidste regimentschef i 3 DGREG. Efterfølgende Chef for Jydske Dragonregiment

8 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Engelsstedsvej. (Se på side 3). Vejen fra Hovedvagten N om UMAK, langs Udleverende depot til Teltpladsen. Oberst N. Engelsted, Chef for Jydske Regiment Lette Dragoner (Slagene: Zarrentin 18 SEP 1813, Gudow 26 SEP 1813, Rosengarten 12 OKT 1813, Såret ved Alt Rahlstedt 6 DEC OB sabel hænger uder billedet af kampen ved Alt R. i Høvdingestuen Officersmessen. Riis Lassensvej. ( Se på side 3). Vejen fra Bygning 139 (GSIMS) langs redekammen til Bygning 135. Poul Riis-Lassen født den 8 JAN 1897 i Hjørring Nysproglig student fra Aalborg Katedralskole i 1916 Premierløjtnant ved 5. Dragonregiment i tiden Oberstløjtnant og Chef for Rideskolen og Rytteriets Befalingsmandsskoler på Grønnegades Kaserne i Næstved i tiden 15. maj juni Herunder 29 AUG 1943 ved kampene om kasernerne i Næstved. Under modstandskampen medlem af den lille generalstab Som regionschef indtil 20/6 45 ansvarlig for ledelse og administration af modstandsstyrkerne. Efter interneringens ophør okt. 43 organisator af O- grupper på den sjællandske øgruppe. Nov. 44 regionschef RGN V (Sjælland). Juni okt 1945 Oberst og Stabschef ved Jydsk-Fynsk Kommando. Fortsættes MINDESTEN FOR 3 DRAGON-REGIMENT Placeret umiddelbart nordøst for bygning 16. Inskription på sokkel: Gamle Dragoner af Aarhus Garnison rejste i Aaret 1936 denne Mindesten. Foruden en Dragon til hest, er følgende indgraveret: Daadlystne var Dine Drenge stolte i Dyst Dine Mænd. frygtløse var de i Fare rappe i Ridt og i Rend Pletfri var Estandarten. Nu er Din Saga endt men leve skal Du i Mindet, 3 Dragon-Regiment Stenen blev afsløret 28. juni 1936 på Vester Allés Kaserne i Århus. Var tilvejebragt ved indsamling ved Danske Dragonforeninger. Mindestenen blev 28. oktober 1962 flyttet til Dragonkasernen i Holstebro, da Vester Allés Kaserne i Århus skulle nedlægges 8 21

9 MINDEPLADS FOR FALDNE Placeret i den vestlige side af paradepladsen - (ved flagstangen). Anlægget er blevet til i samarbejde mellem Jydske Dragonregiment, Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning og en række lokale leverandører. Den består dels af en mur af blank sort granit og en række mindesten i rød granit, der bærer navnene på de dragoner, der er dræbt i international tjeneste. Her er foto af den nordlige halvdel af mindepladsen, som modsvarer den sydlige del. Der er i den østlige kant af mindepladsen, placeret 4 bænke, således at besøgende kan sætte sig og reflektere over mindet. Fortsat DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Han bliver skudt i Århus ud for hotel Ritz den 16. oktober En sørgelig skæbne et halvt år efter besættelsens ophør! Tiden efter befrielsen er præget af Retsopgøret og også af mere eller mindre personlige hævntogter. Aviserne skriver i dagene efter om en mulig hævn fra endnu fritgående hipofolk. Men de skriver også, at det måske slet ikke er Riis Lassen, men den danske sabotagechef general Bennicke kuglerne er tiltænkt. Hotel Ritz er dengang kendt for sine mange militærfolk blandt gæsterne. Og de to officerer ligner hinanden i højde og drøjde! Riis Lassen blev 48 år Sehestedsvej. (Se på side 3). Vejen fra Udleverende depot, langs Garagepladserne til Sydporten. Oberst Henrik Sehested første Chef for Slesviske Nationale Rytterregiment 1 AUG 1670 (et af fem nationale rytterregimenter oprettet af Chr. V og en af forløberne for 3 Dragonregiment). Obersten havde tidligere kommanderet et rytterregiment i perioden Døde i Malmø 21 DEC 1676 af de sår han fik i slaget ved Lund. Begravet i Hohenaspe Kirke (Slesvig- Holsten) Oberstens egen hjemlige sognekirke. Mindplade opsat i kirken af Randers Kjøbmænds ældre Liglav 21 DEC Kirken besøges årligt op til jul af RC og Trompeterkorpset. 20 9

10 JORDSKULPTUREN VED KASERNEINDGANGEN MINDEPLADS FOR FALDNE Placeret i den vestlige side af paradepladsen - (ved flagstangen). Skulpturen har form af en keglestub, hvor den skrå snitflade vender præcis mod nord. Den er bygget op af jord og beklædt med græs. Snitfladen er en stor pladestøbt betonplade, hvori der er præget et kryds. Et kryds i en cirkel er det ældste kendte tegn (ægyptisk) for en by og dermed det menneskeskabte samfund. Romerne opførte deres byer ud fra de to primære akser (nord-syd og øst-vest). Denne byggestil bredte sig til hele middelhavsområdet, og blev nært forbundet med militære forlægninger og tegner i overensstemmelse med denne tradition nu også indgangen til Dragonkasernen. Jordskulpturen omkranses af en halvbue af løvtræer, den tidligere indgangsport med søjler blev erstattet af en ny port, der er flankeret af en overskåret kampesten fra øvelsesområdet med henholdsvis regimentets mærke og navnetræk, og endelig blev der på kasernesiden opstillet et eksemplar af den første kampvognstype, der gjorde tjeneste ved regimentet ved flytningen til Holstebro. En nyrenoveret Centurion. Skulpturen blev etableret i 1996 ved hjælp af 1% midler (Kunstmidler) fra kasernens samlede renoveringsprogram. Teksten på mindestenen er: Til minde om personel ved JYDSKE DRAGONREGIMENT omkommet under udførelse af international tjeneste I gæve Dragoner som kæmpede for frihed udenfor Danmarks grænser, vi vil aldrig glemme jer Den som agter sin frihed ringe, agter sig selv ringe ÆRET VÆRE DERES MINDE Indviet 24. februar

11 KAMPVOGN M41 DK1 DE 2 PORTSTENE VED KASERNEINDGANGEN Placeret umiddelbart vest for den sydlige del af bygning 16. Data M41 DK1: Vægt 25 tons. Bredde 3,20 m. Højde 3,07 m. Længde 5,82/8,21 m. Besætning 4. Motor 465 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 2 x 7,62 mm maskingeværgevær. Kampvognen blev anvendt i DK fra 1962 af opklaringseskadronerne og ved Bornholms Værn i Kampvognseskadronen. Typen blev i 1986 modificeret til DK1-udgaven, hvilket omfattede den nye turboladede dieselmotor på 465 HK, varmebilledsigte, laserafstandsmåler, ABC-anlæg, lysforstærkningsanlæg, halogenprojektør og røgkastere. Dertil blev der monteret 7,62 mm kuppelgevær til afløsning af 12,7 mm TMG. Yderligere blev monteret Leopard-1 lignende sideplader. I forbindelse med opgraderingen, blev den oprindelige 76 mm kanon bibeholdt, men en ny type High Performance anti-kampvogns ammunition (APFSDS) blev indkøbt. I 1997 blev 17 stk. kannibaliseret for at holde de resterende 36 stk. kørende. Kampvognen blev udfaset i Produceret i USA omkring Tekst på messingplade: Ved udsmykningen af Dragonkasernen i 1996, har Den Danske Banks Fond muliggjort opsætningen af de 2 portstene. Stenen er fundet i øvelsesområdet, overskåret og forsynet med regimentets mærke og navnetræk. URFUGLESKULPTUREN LIGE INDEN FOR PORTEN Tekst på messingplade: Skænket af Holstebro By MAJ 1978 Udført af ERIK HEIDE. I anledning af 25-året for Holstebro som garnisonsby i 1978, skænkede kommunen et beløb for hvilket skulpturen blev fremstillet. Efter 25 år i Holstebro garnison, fandt man nu tiden inde til, at regimentet kunne kalde sig De Holstebro Dragoner

12 CENTURION KAMPVOGN Mark V MINDESTEN FOR FALDNE I MODSTANDSKAMPEN Placeret over for hovedvagten. Produceret i England Data: Vægt 51 tons. Bredde 3,40 m. Højde 3,60 m. Længde 9,75 m. Besætning 4. Motor 650 HK ved rpm. Bevæbning 84 mm kanon fra ca mm kanon. 7,62 mm tårngevær. 12,7 mm kuppelgevær. Blev leveret som våbenhjælp fra 1953 og indgik i kampvognseskadronerne i årene Et antal blev udstyret med dozerblad til dæknings og rydningsopgaver. I 1960-erne var der 118 stk. i DK, hvoraf 50% ved JDR. (På det tidspunkt, var der 17 stk. i hver eskadron). Derudover var der et antal ved Panserskolen i Oksbøl. På grund af det høje benzinforbrug blev der anskaffet et antal ca. 900 liters ethjulede trailere, som vanskeliggjorde manøvrering. Typen fandtes derudover som pansret bjergningskampvogn i regimentets panserbataljoner. Den fandtes også i en udgave som brolæggerkampvogn ved ingeniørtropperne i årene Placeret umiddelbart nord for bygning 16. Jydske Dragonregiments faldne i Danmarks frihedskamp Mindestenen er for de Dragoner, der faldt i modstandskampen under 2 verdenskrig Stenen blev afsløret i Randers ved regimentes fødselsdag den 1. november Stenen fulgte med til Holstebro ved garnisonsskiftet og blev genafsløret på regimentets fødselsdag 1. november Der kunne bringes mange beretninger om de personer, hvis navne er indgraveret på stenen, men dette vil blive udeladt, idet indsatsen ikke er sket i regimentets navn eller under regimentets kommando. Følgende er indgraveret: Oberst P. Riis-Lassen død 17/ Ritmester A.M. Hansen-Møller død 6/ Kornet J.F. Winther død 6/ Dragon 76/1929 C.H. Jensen død 12/ Dragon 196/1933 a. Sørensen død 7/ Dragon 158/1929 S.A. Hjerrild død 5/ Sergent J. Jensen død 8/ Sergent H.C. Spangaa død 9/ Dragon 102/1939 O.J. Bogh død 25/ Æret være deres minde 12 17

13 LEOPARDKAMPVOGN 1A5 BUSTE AF HM DRONNING INGRID Placeret umiddelbart syd for bygning 15(Hovedbygningen) Produceret i Vesttyskland. Placeret på østsiden af bygning 15 (Hovedbygningen). Data: Hastighed 65 km/t. Vægt 42 tons. Bredde 3,25 m. Højde 2,61 m. Længde 8,17/9,54 m. Besætning 4. Motor 830 HK. Bevæbning 105 mm kanon. 2 x 7,62 mm maskingevær. Netop denne KVG var den første LEO 1, der i marts 1976 blev leveret til 2/I JDR i udgaven LEO 1A3. Oprindelig tjente der 120 stk. LEO 1A3 i Danske Division, som skulle matche de russisk byggede kampvogne: T 55, T 62 og T 72. Disse blev senere opgraderet til 1A5. Samtidig hermed blev der indkøbt 110 stk. opgraderede brugte tyske LEO 1, således at DK kampvognsflåde fra 1992 bestod af 230 stk. LEO 1A5. Typen fandtes derudover som pansret bjergningskampvogn ved DDIV s panserbataljoner, som hver havde 1 stk. Den findes også i en udgave som brolæggerkampvogn, ved ingeniørtropperne fra ca og er stadig operativ. Daværende regimentschef for Dronningens Livregiment (DRLR) i Nr. Uttrup, oberst Ulf Jessen, var i 1964 initiativtager til at få opstillet busten som en markering af det nære forhold mellem Dronningen og DRLR et forhold, som i øvrigt havde eksisteret siden Obersten sikrede en donation fra Ny Carlsberg Fondet, som dog ikke kunne dække alle udgifter til fremstilling af busten, hvorfor alt militært personel ved regimentet bidrog således: Officerer 10 kr., øvrige befalingsmænd: 5 kr. og menige 1 kr., hvilket dækkede udgifterne. Billedhuggeren Knud Nellemose fik overdraget opgaven at fremstille bronzebusten, hvor Dronningen selv sad model. Afsløringen skete den 3. juli 1964 i overværelse af Dronning Ingrid, som samme dag var i Aalborg sammen med hele den kongelige familie i forbindelse med mindegudstjeneste i Budolfi Kirke i anledning af 100 årsdagen for træfningen ved Lundby. Oberst Ulf Jessen foretog afsløringen, selvom han den 1. juli var blevet afløst som regimentschef af oberst A.C.B. Vegger. Dronning Ingrid udtrykte ved afsløringen stor tilfredshed med busten. Fortsættes 16 13

14 Fortsat. BUSTE AF HM DRONNING INGRID Busten stod i årene fra 1946 til 2000 foran hovedindgangen til regimentsbygningen på Nr. Uttrup Kaserne og ved regimentssammenlægningen i 2001 blev busten flyttet til det nye Prinsens Livregiment på Skive Kaserne, hvorfra den i 2005 sammen med busten af HM Kong Frederik IX - blev flyttet til Holstebro Kaserne efter at Prinsens Livregiment samme år var blevet sammenlagt med Jydske Dragonregiment BUSTE AF HKH FREDERIK den IX Fortsat. BUSTE AF HKH FREDERIK den IX Bronzebusten blev afsløret den 7. juli 1974 af HM Dronning Margrethe II, som - sammen med HM Dronning Ingrid og HKH Prinsgemalen - aflagde besøg i Fredericia i anledning af mindehøjtideligheden på 125 årsdagen for udfaldet fra Fredericia. Busten stod i årene fra 1974 til 2000 ved Bremerfördevej på Ryes Kaserne og ved regimentssammenlægningen i 2001 blev busten flyttet til det nye Prinsens Livregiment på Skive Kaserne, hvorfra den i 2005 sammen med busten af HM Dronning Ingrid - blev flyttet til Holstebro Kaserne efter at Prinsens Livregiment samme år var blevet sammenlagt med Jydske Dragonregiment. Placeret på østsiden af bygning 15 (Hovedbygningen). På initiativ af chefen for Kongens Jyske Fodregiment, oberst P.E. Frederiksen, blev busten af HKH Frederik den IX i 1974 anskaffet for at få sin fremtidige plads på Ryes Kaserne i Fredericia. Busten var udført i 1949 af billedhugger Viktor Kvederis og så vidt det vides, blev busten fremstillet og efterfølgende opstillet på Gråsten Slot. STEN FOR KOMMANDANTENS BOLIG Placeret foran bygning 15 (Hovedbygningen), ved egetræet. Stenen var tidligere placeret ved indkørslen til adressen Dragonvej 2, som indtil medio 2003 var bolig for regimentschefen ved Jydske Dragonregiment. Udover påmalet regimentsskjold, er der indgraveret KOMMANDANT i stenen. Fortsættes 14 15

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J D R A U G U S T 2 0 1 5 Heller ikke på det idrætslige område mangler der noget i byen. Placeringen midt i et naturskønt område med

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J U N 2 0 0 6 I 1981 fik Holstebro et af Nordeuropas største biblioteker, som også fungerer som kulturhus. Heller ikke på det idrætslige

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

AUG-SEP Dragon info nr. 15 2014

AUG-SEP Dragon info nr. 15 2014 1 N INFO No. 1 AUG-SEP Dragon info nr. 15 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Jydske Dragonregiment Særudstilling

Jydske Dragonregiment Særudstilling Jydske Dragonregiment Særudstilling 1953 Holstebro som garnisonsby. Forlægningen fra Randers til Holstebro. Dragonen af årgang 1953. Repræsentanter fra Danske Dragonforeningers Sammenslutning fremlagde

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 1 Menig gardehusar med kæreste, 1885.Professor Vilh. Rosenstand Tilhører Gardehusarregimentets

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Med foreningens faner på venstre fløj er vi marcheret op foran kasernens flagstang Oberstløjtnant Jørgen Clasen byder velkommen på garnisonskommandantens vegne Jubilarstævnet

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19 1910-1919 1910 1919 Det var i det første år af Selskabets historie at der kom gang i flyvningen. J.C.H. Ellehammer var i fuld gang med udviklingen af nye flytyper og ikke mindst en helikopter. Den 15.

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard.

Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard. Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard. Besættelsestid og begravelsen af allierede flyvere. Den almindelige begravelse

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon

Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon Kilde: 4. Nationale Støttebataljon 1 NSE - kvartermærke Motto Perpetuum Mobile Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon Betydning Perpetuum mobile er latin og er navnet på en maskine, som enten kan

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Udstillingen Glimt fra Nordens Historie

Udstillingen Glimt fra Nordens Historie Udstillingen Glimt fra Nordens Historie Fotografierne viser eksempler på modelopstillinger fra en af Selskabets tidligere udstillinger Glimt fra Nordens Historie. Udstillingen viste kendte og mindre kendte

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. Frimærker 2014 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Der er sikkert mange medlemmer i Dronningens Livregiments Soldaterforening, som husker oberst S.E. Christensen som kompagnichef eller som en god og myndig chef

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere