Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen"

Transkript

1 Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn på Dragonkasernen MAR

2 Indholdsfortegnelse: Side 1: Forside. - 2: Indholdsfortegnelse - 3: Oversigtsskitse : Estandart JDR : Kasernens vejnavne. - 10: Jordskulpturen. - 11: Portstene & Urfugle. - 12: Centurion KVG : Buste af HM Dronning Ingrid og HKH Frederik den IX. - 15: Sten for kommandantens bolig. - 16: Leopardkampvogn 1A : Mindesten for faldne i modstandskampen. - 18: Kampvogn M41 DK : Mindeplads for faldne. - 21: Mindesten for 3 Dragonregiment. - 22: Sherman Kampvogn M4 A3 E : Panserjager M : Pansret mandskabsvogn M113 A1 KSN. - 25: Centurion ARV MK II bjergningsvogn : Blanke. - 28: Bagside. BLANK Første udgave udarbejdet af MJ J. Nørris Jensen juni Revideret af samme, marts

3 Oversigtsskitse DRAGONKASERNEN NORD Hovedvagt BLANK Vedelsvej Engelstedsvej Høegh Guldbergsvej Niels Kjeldsensvej Sehestedsvej Riis Lassensvej P.C.E. Krarupsvej Bonnichsensvej 26 3

4 ESTANDART JYDSKE DRAGONREGIMENT CENTURION ARV MK II BJERGNINGSVOGN Placeret sydvest for bygning 32. Data: Vægt 48 tons. Bredde 3,40 m. Højde 3,12 m. Længde 9,11 m. Besætning 4. Motor 650 HK ved rpm. Bevæbning 1 stk. 7,62 mm maskingevær. Blev overrakt til regimentet den 24. oktober 2006 af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, efter den officielle sammenlægning af Prinsens Livregiment og Jydske Dragonregiment 1. august Fanedugen: Fanedugen består af dobbelt silkedug. Hendes Majestæt Dronning Margrethe IIs kronede monogram er placeret midt på det udadbuede Dannebrogskors. Jydske Dragonregiments mærke er placeret i øverste, inderste røde felt. Jydske Dragonregiments navn er placeret i det nederste, inderste røde felt. Et kronet monogram for H.K.H. Prinsgemalen (H) er placeret i øverste, yderste røde felt, da Prinsgemalen er protektor for regimentet. Den pansrede bjergningsvogn indgik i regimentets panserbataljoner, hvor den blev anvendt som stabseskadronens tunge bjergningskampvogn. Spillet havde en direkte trækkraft på 30 tons. Den har i flere omgange været anvendt til civil hjælp, blandt andet til at trække jernbanebroen over ringvejen ned, da denne skulle fjernes. Derudover også i et tilfælde, hvor en strandet kutter skulle trækkes i land. Bjergningsvognen blev anvendt ved regimentet i perioden 1957 til

5 PANSRET MANDSKABSVOGN M 113 A1 KSN Placeret nordvest for bygning 24. Produceret i USA i mere end eksemplarer. Data: Hastighed 66 km/t. Vægt 12,3 tons. Bredde 2,69 m. Højde 2,5 m. Længde 4,87 m. Besætning 2 + (10). Motor 275 HK. Bevæbning 1 x 12,7 mm maskingevær. Det første helbæltekøretøj M 113 ankom til regimentet i slutningen af Det er et bæltekøretøj til langstrakt landtransport i ujævnt terræn og hurtig transport på veje. Derudover har køretøjet begrænsede amfibieegenskaber i søer og åer. Den danske hær har haft M113 i 3 hovedversioner: M113/M113 A1 M113 A2 DK/PNMK M/92 M113 G3 DK M113 familien er det militære køretøj, som der er udviklet flest varianter af, eksempelvis: den ovenfor viste kommandostation, infanteri, middeltung morter, mekaniker/kontakt og sanitets - PMV. Det udstillede eksemplar fungerede som kommandostations PMV, for chefen for I/Jydske Dragonregiment gennem en årrække og indgik organisatorisk i Stabseskadronen/I/Jydske Dragonregiment. Estandartspyd: Estandartspyddet er forsynet med Frederik IIIs kronede monogram. F III, da denne var fadder til PLR som det ældste regiment. Kongesøm: Kongesømmet er forsynet med Christian VIIIs kronede monogram. HKH Prinsgemalen slog kongesømmet i, FM søm nr. 2 og FC søm nr. 3. Estandartstang: Estandartstangen er forsynet med en fanering i sølv med Prinsens Livregiments forsølvede regimentsmærke, som symbol på sammenlægningen med JDR. Fanebånd: Estandarten er forsynet med fire fanebånd, der bærer teksten: Kjøbenhavns belejring 1658/59 - Nyborg Wismar Gadebusch Rygen 1715 Stralsund Rosengarten Boden Alt Rahlstedt Bornhøved Sehested 1813 Dybbøl 1848 og Aarhus Treldeskansen Fredericia Isted 1850 Estandarten opbevares på regimentschefens kontor, når den ikke er i brug ved parader og andre formelle arrangementer. (Der er ikke offentlig adgang til regimentschefens kontor). 24 5

6 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Niels Kjeldsensvej. (Se på side 3). Vej/Sti fra Bygn 15 til Bygning 20 og forbindelsesvej mellem Vedelsvej og Høegh Guldbergsvej. Dragon Ullerup - Niels Kjeldsen - 4 ESK af 6 DGREG. Faldet under kampen med prøjsiske husarer ved Blåkjær Skov 28 FEB Ifølge historien nedskudt bagfra af Fændrik Lüttichau efter heltemodig modstand. Begravet på kirkegården i Give hvor 1 KVGESK I JDR (Niels Kjeldsen eskadronen) årligt nedlægger krans den 28 FEB. Vedelsvej. (Se på side 3). Vejen fra Hovedvagten forbi Paradepladsen til Bygning 60/ Bygn 135. Feltmarskal Gustav Vilhelm Wedel, greve til Jarlsberg. Første chef for 5 Jydske Nationale Rytterregiment oprettet 1 NOV 1679 med ryttergodser i Viborg, Holstebro og Skive amter. Regimentet en af forløberne for 5 Dragonregiment. Wedel var chef i perioden ( I tiden tillige statholder i Norge) Bonnichsensvej. (Se på side 3). Oberst Bonnich Bonnichsen. Regimentets næstkommanderende under Oberst Engelsted. Faldt 6 DEC Begravet af fjenden. Mindeplade på Kirken i Sieck (Hamborg) PANSERJAGER M 10 Placeret mellem bygning 20 og 21. Produceret i USA. Data: Hastighed 48 km/t. Vægt 30 tons. Bredde 3,05 m. Højde 2,57 m. Længde 6,83/5,97 m. Besætning 5. Motor 375 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 1 x 12,7 mm Browning. Middeltung panserjager M 10, kom til danmark i foråret 1955 til styrkelse af vort panserværn, som en del af våbenhjælpen. Panserjageren, der både var velkørende og godt skydende, var i en lang årrækkes designeret til mobiliseringsstyrken. Panserjageren er konstrueret efter samme princip som Shermankampvognen, med drivhjul foran- og motorer bagtil. M 10 havde installeret 2 stk. dieselmotorer, hver med 6 cylindre og direkte indsprøjtning. Panserjagerens tårn er med åben top, som blev dækket med en presenning. Aktive sjællandske enheder, som havde et stort slid på bælterne, fik disse udskiftet til gummimodel i slutningen af 1950érne. I 1979 blev panserjageren udfaset af det danske forsvar. Herefter henstod de udsat for vejrliget eller på skydeterræn som hårde mål. 6 23

7 SHERMAN KAMPVOGN M4 A3 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Placeret umiddelbart nordøst for bygning 17 Produceret i USA, i over ekspl. Data: Hastighed 48 km/t. Vægt 32 tons. Bredde 2,62 m. Højde 2,74 m. Længde 5,84 m. Besætning 5. Motor 350 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 2 x maskingevær. 1 x 12,7 mm Browning. I 1952 fik regimentet, som en forsmag på de kommende kampvogne, en eskadron M4 kampvogne, der blev stationeret i Oksbøllejren, hvor grunduddannelsen foregik. I samme eskadron var der 1 stk. bjergningsvogn M32, som i lang tid var regimentets eneste bjergningsvogn, idet leverancen af Centurion bjergningsvogn var noget af det sidste der blev leveret i Da de britiske fabrikker i perioden ikke kunne producere kampvogne nok, pga. at mange arbejdere var indkaldt, blev Sherman kampvognen standard i de amerikanske, britiske, canadiske og frie franske og polske hære. De israelske pansertropper fik ombygget en del veterankampvogne til Super Shermans, med 105 mm kanon, lasersigte, NBC-beskyttelse og dieselmotor. Disse blev anvendt i seksdageskrigen 1967 og Yom Kippur Høegh Guldbergsvej. (Se på side 3). Vejen fra Bygning 20 langs Konstabelmessen til P- plads ved Officersmessen. Generalløjtnant Christian Høegh Guldberg Helten fra Rosengarten og Sehested 1813 (1/ / ) Major ved Jyske Regiment Lette Dragoner (Rosengarten 12 OKT 1813) (> 5. DGREG) og Fyenske Regiment Lette Dragoner (Sehested 10 DEC 1813) (> 3. DGREG). Begge enheder afgivet til Auxillærkorpset under Fransk kommando i Når jeg rider frem, så følg mig! Når jeg viger, så skyd mig! GL kendte og korresponderede med H.C. Andersen P.C.E. Krarupsvej. (Se på side 3). Vejen fra Bygning 17 Syd om Cafeteriaet til Gymnastiksalen. OB P.C.E. Krarup, Chef for 3. Dragonregiment fra Således sidste regimentschef i 3 DGREG. Efterfølgende Chef for Jydske Dragonregiment

8 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Engelsstedsvej. (Se på side 3). Vejen fra Hovedvagten N om UMAK, langs Udleverende depot til Teltpladsen. Oberst N. Engelsted, Chef for Jydske Regiment Lette Dragoner (Slagene: Zarrentin 18 SEP 1813, Gudow 26 SEP 1813, Rosengarten 12 OKT 1813, Såret ved Alt Rahlstedt 6 DEC OB sabel hænger uder billedet af kampen ved Alt R. i Høvdingestuen Officersmessen. Riis Lassensvej. ( Se på side 3). Vejen fra Bygning 139 (GSIMS) langs redekammen til Bygning 135. Poul Riis-Lassen født den 8 JAN 1897 i Hjørring Nysproglig student fra Aalborg Katedralskole i 1916 Premierløjtnant ved 5. Dragonregiment i tiden Oberstløjtnant og Chef for Rideskolen og Rytteriets Befalingsmandsskoler på Grønnegades Kaserne i Næstved i tiden 15. maj juni Herunder 29 AUG 1943 ved kampene om kasernerne i Næstved. Under modstandskampen medlem af den lille generalstab Som regionschef indtil 20/6 45 ansvarlig for ledelse og administration af modstandsstyrkerne. Efter interneringens ophør okt. 43 organisator af O- grupper på den sjællandske øgruppe. Nov. 44 regionschef RGN V (Sjælland). Juni okt 1945 Oberst og Stabschef ved Jydsk-Fynsk Kommando. Fortsættes MINDESTEN FOR 3 DRAGON-REGIMENT Placeret umiddelbart nordøst for bygning 16. Inskription på sokkel: Gamle Dragoner af Aarhus Garnison rejste i Aaret 1936 denne Mindesten. Foruden en Dragon til hest, er følgende indgraveret: Daadlystne var Dine Drenge stolte i Dyst Dine Mænd. frygtløse var de i Fare rappe i Ridt og i Rend Pletfri var Estandarten. Nu er Din Saga endt men leve skal Du i Mindet, 3 Dragon-Regiment Stenen blev afsløret 28. juni 1936 på Vester Allés Kaserne i Århus. Var tilvejebragt ved indsamling ved Danske Dragonforeninger. Mindestenen blev 28. oktober 1962 flyttet til Dragonkasernen i Holstebro, da Vester Allés Kaserne i Århus skulle nedlægges 8 21

9 MINDEPLADS FOR FALDNE Placeret i den vestlige side af paradepladsen - (ved flagstangen). Anlægget er blevet til i samarbejde mellem Jydske Dragonregiment, Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning og en række lokale leverandører. Den består dels af en mur af blank sort granit og en række mindesten i rød granit, der bærer navnene på de dragoner, der er dræbt i international tjeneste. Her er foto af den nordlige halvdel af mindepladsen, som modsvarer den sydlige del. Der er i den østlige kant af mindepladsen, placeret 4 bænke, således at besøgende kan sætte sig og reflektere over mindet. Fortsat DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Han bliver skudt i Århus ud for hotel Ritz den 16. oktober En sørgelig skæbne et halvt år efter besættelsens ophør! Tiden efter befrielsen er præget af Retsopgøret og også af mere eller mindre personlige hævntogter. Aviserne skriver i dagene efter om en mulig hævn fra endnu fritgående hipofolk. Men de skriver også, at det måske slet ikke er Riis Lassen, men den danske sabotagechef general Bennicke kuglerne er tiltænkt. Hotel Ritz er dengang kendt for sine mange militærfolk blandt gæsterne. Og de to officerer ligner hinanden i højde og drøjde! Riis Lassen blev 48 år Sehestedsvej. (Se på side 3). Vejen fra Udleverende depot, langs Garagepladserne til Sydporten. Oberst Henrik Sehested første Chef for Slesviske Nationale Rytterregiment 1 AUG 1670 (et af fem nationale rytterregimenter oprettet af Chr. V og en af forløberne for 3 Dragonregiment). Obersten havde tidligere kommanderet et rytterregiment i perioden Døde i Malmø 21 DEC 1676 af de sår han fik i slaget ved Lund. Begravet i Hohenaspe Kirke (Slesvig- Holsten) Oberstens egen hjemlige sognekirke. Mindplade opsat i kirken af Randers Kjøbmænds ældre Liglav 21 DEC Kirken besøges årligt op til jul af RC og Trompeterkorpset. 20 9

10 JORDSKULPTUREN VED KASERNEINDGANGEN MINDEPLADS FOR FALDNE Placeret i den vestlige side af paradepladsen - (ved flagstangen). Skulpturen har form af en keglestub, hvor den skrå snitflade vender præcis mod nord. Den er bygget op af jord og beklædt med græs. Snitfladen er en stor pladestøbt betonplade, hvori der er præget et kryds. Et kryds i en cirkel er det ældste kendte tegn (ægyptisk) for en by og dermed det menneskeskabte samfund. Romerne opførte deres byer ud fra de to primære akser (nord-syd og øst-vest). Denne byggestil bredte sig til hele middelhavsområdet, og blev nært forbundet med militære forlægninger og tegner i overensstemmelse med denne tradition nu også indgangen til Dragonkasernen. Jordskulpturen omkranses af en halvbue af løvtræer, den tidligere indgangsport med søjler blev erstattet af en ny port, der er flankeret af en overskåret kampesten fra øvelsesområdet med henholdsvis regimentets mærke og navnetræk, og endelig blev der på kasernesiden opstillet et eksemplar af den første kampvognstype, der gjorde tjeneste ved regimentet ved flytningen til Holstebro. En nyrenoveret Centurion. Skulpturen blev etableret i 1996 ved hjælp af 1% midler (Kunstmidler) fra kasernens samlede renoveringsprogram. Teksten på mindestenen er: Til minde om personel ved JYDSKE DRAGONREGIMENT omkommet under udførelse af international tjeneste I gæve Dragoner som kæmpede for frihed udenfor Danmarks grænser, vi vil aldrig glemme jer Den som agter sin frihed ringe, agter sig selv ringe ÆRET VÆRE DERES MINDE Indviet 24. februar

11 KAMPVOGN M41 DK1 DE 2 PORTSTENE VED KASERNEINDGANGEN Placeret umiddelbart vest for den sydlige del af bygning 16. Data M41 DK1: Vægt 25 tons. Bredde 3,20 m. Højde 3,07 m. Længde 5,82/8,21 m. Besætning 4. Motor 465 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 2 x 7,62 mm maskingeværgevær. Kampvognen blev anvendt i DK fra 1962 af opklaringseskadronerne og ved Bornholms Værn i Kampvognseskadronen. Typen blev i 1986 modificeret til DK1-udgaven, hvilket omfattede den nye turboladede dieselmotor på 465 HK, varmebilledsigte, laserafstandsmåler, ABC-anlæg, lysforstærkningsanlæg, halogenprojektør og røgkastere. Dertil blev der monteret 7,62 mm kuppelgevær til afløsning af 12,7 mm TMG. Yderligere blev monteret Leopard-1 lignende sideplader. I forbindelse med opgraderingen, blev den oprindelige 76 mm kanon bibeholdt, men en ny type High Performance anti-kampvogns ammunition (APFSDS) blev indkøbt. I 1997 blev 17 stk. kannibaliseret for at holde de resterende 36 stk. kørende. Kampvognen blev udfaset i Produceret i USA omkring Tekst på messingplade: Ved udsmykningen af Dragonkasernen i 1996, har Den Danske Banks Fond muliggjort opsætningen af de 2 portstene. Stenen er fundet i øvelsesområdet, overskåret og forsynet med regimentets mærke og navnetræk. URFUGLESKULPTUREN LIGE INDEN FOR PORTEN Tekst på messingplade: Skænket af Holstebro By MAJ 1978 Udført af ERIK HEIDE. I anledning af 25-året for Holstebro som garnisonsby i 1978, skænkede kommunen et beløb for hvilket skulpturen blev fremstillet. Efter 25 år i Holstebro garnison, fandt man nu tiden inde til, at regimentet kunne kalde sig De Holstebro Dragoner

12 CENTURION KAMPVOGN Mark V MINDESTEN FOR FALDNE I MODSTANDSKAMPEN Placeret over for hovedvagten. Produceret i England Data: Vægt 51 tons. Bredde 3,40 m. Højde 3,60 m. Længde 9,75 m. Besætning 4. Motor 650 HK ved rpm. Bevæbning 84 mm kanon fra ca mm kanon. 7,62 mm tårngevær. 12,7 mm kuppelgevær. Blev leveret som våbenhjælp fra 1953 og indgik i kampvognseskadronerne i årene Et antal blev udstyret med dozerblad til dæknings og rydningsopgaver. I 1960-erne var der 118 stk. i DK, hvoraf 50% ved JDR. (På det tidspunkt, var der 17 stk. i hver eskadron). Derudover var der et antal ved Panserskolen i Oksbøl. På grund af det høje benzinforbrug blev der anskaffet et antal ca. 900 liters ethjulede trailere, som vanskeliggjorde manøvrering. Typen fandtes derudover som pansret bjergningskampvogn i regimentets panserbataljoner. Den fandtes også i en udgave som brolæggerkampvogn ved ingeniørtropperne i årene Placeret umiddelbart nord for bygning 16. Jydske Dragonregiments faldne i Danmarks frihedskamp Mindestenen er for de Dragoner, der faldt i modstandskampen under 2 verdenskrig Stenen blev afsløret i Randers ved regimentes fødselsdag den 1. november Stenen fulgte med til Holstebro ved garnisonsskiftet og blev genafsløret på regimentets fødselsdag 1. november Der kunne bringes mange beretninger om de personer, hvis navne er indgraveret på stenen, men dette vil blive udeladt, idet indsatsen ikke er sket i regimentets navn eller under regimentets kommando. Følgende er indgraveret: Oberst P. Riis-Lassen død 17/ Ritmester A.M. Hansen-Møller død 6/ Kornet J.F. Winther død 6/ Dragon 76/1929 C.H. Jensen død 12/ Dragon 196/1933 a. Sørensen død 7/ Dragon 158/1929 S.A. Hjerrild død 5/ Sergent J. Jensen død 8/ Sergent H.C. Spangaa død 9/ Dragon 102/1939 O.J. Bogh død 25/ Æret være deres minde 12 17

13 LEOPARDKAMPVOGN 1A5 BUSTE AF HM DRONNING INGRID Placeret umiddelbart syd for bygning 15(Hovedbygningen) Produceret i Vesttyskland. Placeret på østsiden af bygning 15 (Hovedbygningen). Data: Hastighed 65 km/t. Vægt 42 tons. Bredde 3,25 m. Højde 2,61 m. Længde 8,17/9,54 m. Besætning 4. Motor 830 HK. Bevæbning 105 mm kanon. 2 x 7,62 mm maskingevær. Netop denne KVG var den første LEO 1, der i marts 1976 blev leveret til 2/I JDR i udgaven LEO 1A3. Oprindelig tjente der 120 stk. LEO 1A3 i Danske Division, som skulle matche de russisk byggede kampvogne: T 55, T 62 og T 72. Disse blev senere opgraderet til 1A5. Samtidig hermed blev der indkøbt 110 stk. opgraderede brugte tyske LEO 1, således at DK kampvognsflåde fra 1992 bestod af 230 stk. LEO 1A5. Typen fandtes derudover som pansret bjergningskampvogn ved DDIV s panserbataljoner, som hver havde 1 stk. Den findes også i en udgave som brolæggerkampvogn, ved ingeniørtropperne fra ca og er stadig operativ. Daværende regimentschef for Dronningens Livregiment (DRLR) i Nr. Uttrup, oberst Ulf Jessen, var i 1964 initiativtager til at få opstillet busten som en markering af det nære forhold mellem Dronningen og DRLR et forhold, som i øvrigt havde eksisteret siden Obersten sikrede en donation fra Ny Carlsberg Fondet, som dog ikke kunne dække alle udgifter til fremstilling af busten, hvorfor alt militært personel ved regimentet bidrog således: Officerer 10 kr., øvrige befalingsmænd: 5 kr. og menige 1 kr., hvilket dækkede udgifterne. Billedhuggeren Knud Nellemose fik overdraget opgaven at fremstille bronzebusten, hvor Dronningen selv sad model. Afsløringen skete den 3. juli 1964 i overværelse af Dronning Ingrid, som samme dag var i Aalborg sammen med hele den kongelige familie i forbindelse med mindegudstjeneste i Budolfi Kirke i anledning af 100 årsdagen for træfningen ved Lundby. Oberst Ulf Jessen foretog afsløringen, selvom han den 1. juli var blevet afløst som regimentschef af oberst A.C.B. Vegger. Dronning Ingrid udtrykte ved afsløringen stor tilfredshed med busten. Fortsættes 16 13

14 Fortsat. BUSTE AF HM DRONNING INGRID Busten stod i årene fra 1946 til 2000 foran hovedindgangen til regimentsbygningen på Nr. Uttrup Kaserne og ved regimentssammenlægningen i 2001 blev busten flyttet til det nye Prinsens Livregiment på Skive Kaserne, hvorfra den i 2005 sammen med busten af HM Kong Frederik IX - blev flyttet til Holstebro Kaserne efter at Prinsens Livregiment samme år var blevet sammenlagt med Jydske Dragonregiment BUSTE AF HKH FREDERIK den IX Fortsat. BUSTE AF HKH FREDERIK den IX Bronzebusten blev afsløret den 7. juli 1974 af HM Dronning Margrethe II, som - sammen med HM Dronning Ingrid og HKH Prinsgemalen - aflagde besøg i Fredericia i anledning af mindehøjtideligheden på 125 årsdagen for udfaldet fra Fredericia. Busten stod i årene fra 1974 til 2000 ved Bremerfördevej på Ryes Kaserne og ved regimentssammenlægningen i 2001 blev busten flyttet til det nye Prinsens Livregiment på Skive Kaserne, hvorfra den i 2005 sammen med busten af HM Dronning Ingrid - blev flyttet til Holstebro Kaserne efter at Prinsens Livregiment samme år var blevet sammenlagt med Jydske Dragonregiment. Placeret på østsiden af bygning 15 (Hovedbygningen). På initiativ af chefen for Kongens Jyske Fodregiment, oberst P.E. Frederiksen, blev busten af HKH Frederik den IX i 1974 anskaffet for at få sin fremtidige plads på Ryes Kaserne i Fredericia. Busten var udført i 1949 af billedhugger Viktor Kvederis og så vidt det vides, blev busten fremstillet og efterfølgende opstillet på Gråsten Slot. STEN FOR KOMMANDANTENS BOLIG Placeret foran bygning 15 (Hovedbygningen), ved egetræet. Stenen var tidligere placeret ved indkørslen til adressen Dragonvej 2, som indtil medio 2003 var bolig for regimentschefen ved Jydske Dragonregiment. Udover påmalet regimentsskjold, er der indgraveret KOMMANDANT i stenen. Fortsættes 14 15

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 1 Menig gardehusar med kæreste, 1885.Professor Vilh. Rosenstand Tilhører Gardehusarregimentets

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts 2002. Kasernens nye pølsemænd?

LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts 2002. Kasernens nye pølsemænd? LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 1 Marts 2002 Kasernens nye pølsemænd? To officerer som pølsemænd? Tilmed en oberst

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 179 September oktober 2011 www.fouat.dk I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J U N 2 0 0 6 I 1981 fik Holstebro et af Nordeuropas største biblioteker, som også fungerer som kulturhus. Heller ikke på det idrætslige

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem Mod det ukendte ETABLISSEMENTER: Der er truffet politisk beslutning om, hvilke kaserner og etablissementer der skal afhændes. En beslutning, der kommer til at berøre mange af forsvarets ansatte. Forsvarsavisen

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Vi ses på havnen! Stort jubilæumsshow på havnen i Aalborg lørdag den 18. juni Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende, Syd-oplag tirsdag den 14. juni

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2009 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv og forfatterne Redaktion: Bente Rytter Peter Mouritsen

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

DE MILITÆRE HOVEDKVARTERER. SØVÆRNETS OPERATIVE KOM- MANDO I AARHUS OG FLYVER- TAKTISK KOMMANDO I KARUP

DE MILITÆRE HOVEDKVARTERER. SØVÆRNETS OPERATIVE KOM- MANDO I AARHUS OG FLYVER- TAKTISK KOMMANDO I KARUP 84 Sektion 02 06 DE MILITÆRE HOVEDKVARTERER. SØVÆRNETS OPERATIVE KOM- MANDO I AARHUS OG FLYVER- TAKTISK KOMMANDO I KARUP Thomas Tram Pedersen Med truslen om omfattende luftangreb mod Danmark # og ikke

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang Indhold nr. 5 Mentorgruppen til støtte for veteraner...2 Velkommen hjem!...3 Soldater i børnehøjde...4 Hjemsendelse af værnepligtshold august 2009...6 Forsidebillede:

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 5 - DECEMBER Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere