Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen"

Transkript

1 Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn på Dragonkasernen MAR

2 Indholdsfortegnelse: Side 1: Forside. - 2: Indholdsfortegnelse - 3: Oversigtsskitse : Estandart JDR : Kasernens vejnavne. - 10: Jordskulpturen. - 11: Portstene & Urfugle. - 12: Centurion KVG : Buste af HM Dronning Ingrid og HKH Frederik den IX. - 15: Sten for kommandantens bolig. - 16: Leopardkampvogn 1A : Mindesten for faldne i modstandskampen. - 18: Kampvogn M41 DK : Mindeplads for faldne. - 21: Mindesten for 3 Dragonregiment. - 22: Sherman Kampvogn M4 A3 E : Panserjager M : Pansret mandskabsvogn M113 A1 KSN. - 25: Centurion ARV MK II bjergningsvogn : Blanke. - 28: Bagside. BLANK Første udgave udarbejdet af MJ J. Nørris Jensen juni Revideret af samme, marts

3 Oversigtsskitse DRAGONKASERNEN NORD Hovedvagt BLANK Vedelsvej Engelstedsvej Høegh Guldbergsvej Niels Kjeldsensvej Sehestedsvej Riis Lassensvej P.C.E. Krarupsvej Bonnichsensvej 26 3

4 ESTANDART JYDSKE DRAGONREGIMENT CENTURION ARV MK II BJERGNINGSVOGN Placeret sydvest for bygning 32. Data: Vægt 48 tons. Bredde 3,40 m. Højde 3,12 m. Længde 9,11 m. Besætning 4. Motor 650 HK ved rpm. Bevæbning 1 stk. 7,62 mm maskingevær. Blev overrakt til regimentet den 24. oktober 2006 af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, efter den officielle sammenlægning af Prinsens Livregiment og Jydske Dragonregiment 1. august Fanedugen: Fanedugen består af dobbelt silkedug. Hendes Majestæt Dronning Margrethe IIs kronede monogram er placeret midt på det udadbuede Dannebrogskors. Jydske Dragonregiments mærke er placeret i øverste, inderste røde felt. Jydske Dragonregiments navn er placeret i det nederste, inderste røde felt. Et kronet monogram for H.K.H. Prinsgemalen (H) er placeret i øverste, yderste røde felt, da Prinsgemalen er protektor for regimentet. Den pansrede bjergningsvogn indgik i regimentets panserbataljoner, hvor den blev anvendt som stabseskadronens tunge bjergningskampvogn. Spillet havde en direkte trækkraft på 30 tons. Den har i flere omgange været anvendt til civil hjælp, blandt andet til at trække jernbanebroen over ringvejen ned, da denne skulle fjernes. Derudover også i et tilfælde, hvor en strandet kutter skulle trækkes i land. Bjergningsvognen blev anvendt ved regimentet i perioden 1957 til

5 PANSRET MANDSKABSVOGN M 113 A1 KSN Placeret nordvest for bygning 24. Produceret i USA i mere end eksemplarer. Data: Hastighed 66 km/t. Vægt 12,3 tons. Bredde 2,69 m. Højde 2,5 m. Længde 4,87 m. Besætning 2 + (10). Motor 275 HK. Bevæbning 1 x 12,7 mm maskingevær. Det første helbæltekøretøj M 113 ankom til regimentet i slutningen af Det er et bæltekøretøj til langstrakt landtransport i ujævnt terræn og hurtig transport på veje. Derudover har køretøjet begrænsede amfibieegenskaber i søer og åer. Den danske hær har haft M113 i 3 hovedversioner: M113/M113 A1 M113 A2 DK/PNMK M/92 M113 G3 DK M113 familien er det militære køretøj, som der er udviklet flest varianter af, eksempelvis: den ovenfor viste kommandostation, infanteri, middeltung morter, mekaniker/kontakt og sanitets - PMV. Det udstillede eksemplar fungerede som kommandostations PMV, for chefen for I/Jydske Dragonregiment gennem en årrække og indgik organisatorisk i Stabseskadronen/I/Jydske Dragonregiment. Estandartspyd: Estandartspyddet er forsynet med Frederik IIIs kronede monogram. F III, da denne var fadder til PLR som det ældste regiment. Kongesøm: Kongesømmet er forsynet med Christian VIIIs kronede monogram. HKH Prinsgemalen slog kongesømmet i, FM søm nr. 2 og FC søm nr. 3. Estandartstang: Estandartstangen er forsynet med en fanering i sølv med Prinsens Livregiments forsølvede regimentsmærke, som symbol på sammenlægningen med JDR. Fanebånd: Estandarten er forsynet med fire fanebånd, der bærer teksten: Kjøbenhavns belejring 1658/59 - Nyborg Wismar Gadebusch Rygen 1715 Stralsund Rosengarten Boden Alt Rahlstedt Bornhøved Sehested 1813 Dybbøl 1848 og Aarhus Treldeskansen Fredericia Isted 1850 Estandarten opbevares på regimentschefens kontor, når den ikke er i brug ved parader og andre formelle arrangementer. (Der er ikke offentlig adgang til regimentschefens kontor). 24 5

6 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Niels Kjeldsensvej. (Se på side 3). Vej/Sti fra Bygn 15 til Bygning 20 og forbindelsesvej mellem Vedelsvej og Høegh Guldbergsvej. Dragon Ullerup - Niels Kjeldsen - 4 ESK af 6 DGREG. Faldet under kampen med prøjsiske husarer ved Blåkjær Skov 28 FEB Ifølge historien nedskudt bagfra af Fændrik Lüttichau efter heltemodig modstand. Begravet på kirkegården i Give hvor 1 KVGESK I JDR (Niels Kjeldsen eskadronen) årligt nedlægger krans den 28 FEB. Vedelsvej. (Se på side 3). Vejen fra Hovedvagten forbi Paradepladsen til Bygning 60/ Bygn 135. Feltmarskal Gustav Vilhelm Wedel, greve til Jarlsberg. Første chef for 5 Jydske Nationale Rytterregiment oprettet 1 NOV 1679 med ryttergodser i Viborg, Holstebro og Skive amter. Regimentet en af forløberne for 5 Dragonregiment. Wedel var chef i perioden ( I tiden tillige statholder i Norge) Bonnichsensvej. (Se på side 3). Oberst Bonnich Bonnichsen. Regimentets næstkommanderende under Oberst Engelsted. Faldt 6 DEC Begravet af fjenden. Mindeplade på Kirken i Sieck (Hamborg) PANSERJAGER M 10 Placeret mellem bygning 20 og 21. Produceret i USA. Data: Hastighed 48 km/t. Vægt 30 tons. Bredde 3,05 m. Højde 2,57 m. Længde 6,83/5,97 m. Besætning 5. Motor 375 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 1 x 12,7 mm Browning. Middeltung panserjager M 10, kom til danmark i foråret 1955 til styrkelse af vort panserværn, som en del af våbenhjælpen. Panserjageren, der både var velkørende og godt skydende, var i en lang årrækkes designeret til mobiliseringsstyrken. Panserjageren er konstrueret efter samme princip som Shermankampvognen, med drivhjul foran- og motorer bagtil. M 10 havde installeret 2 stk. dieselmotorer, hver med 6 cylindre og direkte indsprøjtning. Panserjagerens tårn er med åben top, som blev dækket med en presenning. Aktive sjællandske enheder, som havde et stort slid på bælterne, fik disse udskiftet til gummimodel i slutningen af 1950érne. I 1979 blev panserjageren udfaset af det danske forsvar. Herefter henstod de udsat for vejrliget eller på skydeterræn som hårde mål. 6 23

7 SHERMAN KAMPVOGN M4 A3 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Placeret umiddelbart nordøst for bygning 17 Produceret i USA, i over ekspl. Data: Hastighed 48 km/t. Vægt 32 tons. Bredde 2,62 m. Højde 2,74 m. Længde 5,84 m. Besætning 5. Motor 350 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 2 x maskingevær. 1 x 12,7 mm Browning. I 1952 fik regimentet, som en forsmag på de kommende kampvogne, en eskadron M4 kampvogne, der blev stationeret i Oksbøllejren, hvor grunduddannelsen foregik. I samme eskadron var der 1 stk. bjergningsvogn M32, som i lang tid var regimentets eneste bjergningsvogn, idet leverancen af Centurion bjergningsvogn var noget af det sidste der blev leveret i Da de britiske fabrikker i perioden ikke kunne producere kampvogne nok, pga. at mange arbejdere var indkaldt, blev Sherman kampvognen standard i de amerikanske, britiske, canadiske og frie franske og polske hære. De israelske pansertropper fik ombygget en del veterankampvogne til Super Shermans, med 105 mm kanon, lasersigte, NBC-beskyttelse og dieselmotor. Disse blev anvendt i seksdageskrigen 1967 og Yom Kippur Høegh Guldbergsvej. (Se på side 3). Vejen fra Bygning 20 langs Konstabelmessen til P- plads ved Officersmessen. Generalløjtnant Christian Høegh Guldberg Helten fra Rosengarten og Sehested 1813 (1/ / ) Major ved Jyske Regiment Lette Dragoner (Rosengarten 12 OKT 1813) (> 5. DGREG) og Fyenske Regiment Lette Dragoner (Sehested 10 DEC 1813) (> 3. DGREG). Begge enheder afgivet til Auxillærkorpset under Fransk kommando i Når jeg rider frem, så følg mig! Når jeg viger, så skyd mig! GL kendte og korresponderede med H.C. Andersen P.C.E. Krarupsvej. (Se på side 3). Vejen fra Bygning 17 Syd om Cafeteriaet til Gymnastiksalen. OB P.C.E. Krarup, Chef for 3. Dragonregiment fra Således sidste regimentschef i 3 DGREG. Efterfølgende Chef for Jydske Dragonregiment

8 DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Engelsstedsvej. (Se på side 3). Vejen fra Hovedvagten N om UMAK, langs Udleverende depot til Teltpladsen. Oberst N. Engelsted, Chef for Jydske Regiment Lette Dragoner (Slagene: Zarrentin 18 SEP 1813, Gudow 26 SEP 1813, Rosengarten 12 OKT 1813, Såret ved Alt Rahlstedt 6 DEC OB sabel hænger uder billedet af kampen ved Alt R. i Høvdingestuen Officersmessen. Riis Lassensvej. ( Se på side 3). Vejen fra Bygning 139 (GSIMS) langs redekammen til Bygning 135. Poul Riis-Lassen født den 8 JAN 1897 i Hjørring Nysproglig student fra Aalborg Katedralskole i 1916 Premierløjtnant ved 5. Dragonregiment i tiden Oberstløjtnant og Chef for Rideskolen og Rytteriets Befalingsmandsskoler på Grønnegades Kaserne i Næstved i tiden 15. maj juni Herunder 29 AUG 1943 ved kampene om kasernerne i Næstved. Under modstandskampen medlem af den lille generalstab Som regionschef indtil 20/6 45 ansvarlig for ledelse og administration af modstandsstyrkerne. Efter interneringens ophør okt. 43 organisator af O- grupper på den sjællandske øgruppe. Nov. 44 regionschef RGN V (Sjælland). Juni okt 1945 Oberst og Stabschef ved Jydsk-Fynsk Kommando. Fortsættes MINDESTEN FOR 3 DRAGON-REGIMENT Placeret umiddelbart nordøst for bygning 16. Inskription på sokkel: Gamle Dragoner af Aarhus Garnison rejste i Aaret 1936 denne Mindesten. Foruden en Dragon til hest, er følgende indgraveret: Daadlystne var Dine Drenge stolte i Dyst Dine Mænd. frygtløse var de i Fare rappe i Ridt og i Rend Pletfri var Estandarten. Nu er Din Saga endt men leve skal Du i Mindet, 3 Dragon-Regiment Stenen blev afsløret 28. juni 1936 på Vester Allés Kaserne i Århus. Var tilvejebragt ved indsamling ved Danske Dragonforeninger. Mindestenen blev 28. oktober 1962 flyttet til Dragonkasernen i Holstebro, da Vester Allés Kaserne i Århus skulle nedlægges 8 21

9 MINDEPLADS FOR FALDNE Placeret i den vestlige side af paradepladsen - (ved flagstangen). Anlægget er blevet til i samarbejde mellem Jydske Dragonregiment, Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning og en række lokale leverandører. Den består dels af en mur af blank sort granit og en række mindesten i rød granit, der bærer navnene på de dragoner, der er dræbt i international tjeneste. Her er foto af den nordlige halvdel af mindepladsen, som modsvarer den sydlige del. Der er i den østlige kant af mindepladsen, placeret 4 bænke, således at besøgende kan sætte sig og reflektere over mindet. Fortsat DRAGONKASERNENS VEJNAVNE Han bliver skudt i Århus ud for hotel Ritz den 16. oktober En sørgelig skæbne et halvt år efter besættelsens ophør! Tiden efter befrielsen er præget af Retsopgøret og også af mere eller mindre personlige hævntogter. Aviserne skriver i dagene efter om en mulig hævn fra endnu fritgående hipofolk. Men de skriver også, at det måske slet ikke er Riis Lassen, men den danske sabotagechef general Bennicke kuglerne er tiltænkt. Hotel Ritz er dengang kendt for sine mange militærfolk blandt gæsterne. Og de to officerer ligner hinanden i højde og drøjde! Riis Lassen blev 48 år Sehestedsvej. (Se på side 3). Vejen fra Udleverende depot, langs Garagepladserne til Sydporten. Oberst Henrik Sehested første Chef for Slesviske Nationale Rytterregiment 1 AUG 1670 (et af fem nationale rytterregimenter oprettet af Chr. V og en af forløberne for 3 Dragonregiment). Obersten havde tidligere kommanderet et rytterregiment i perioden Døde i Malmø 21 DEC 1676 af de sår han fik i slaget ved Lund. Begravet i Hohenaspe Kirke (Slesvig- Holsten) Oberstens egen hjemlige sognekirke. Mindplade opsat i kirken af Randers Kjøbmænds ældre Liglav 21 DEC Kirken besøges årligt op til jul af RC og Trompeterkorpset. 20 9

10 JORDSKULPTUREN VED KASERNEINDGANGEN MINDEPLADS FOR FALDNE Placeret i den vestlige side af paradepladsen - (ved flagstangen). Skulpturen har form af en keglestub, hvor den skrå snitflade vender præcis mod nord. Den er bygget op af jord og beklædt med græs. Snitfladen er en stor pladestøbt betonplade, hvori der er præget et kryds. Et kryds i en cirkel er det ældste kendte tegn (ægyptisk) for en by og dermed det menneskeskabte samfund. Romerne opførte deres byer ud fra de to primære akser (nord-syd og øst-vest). Denne byggestil bredte sig til hele middelhavsområdet, og blev nært forbundet med militære forlægninger og tegner i overensstemmelse med denne tradition nu også indgangen til Dragonkasernen. Jordskulpturen omkranses af en halvbue af løvtræer, den tidligere indgangsport med søjler blev erstattet af en ny port, der er flankeret af en overskåret kampesten fra øvelsesområdet med henholdsvis regimentets mærke og navnetræk, og endelig blev der på kasernesiden opstillet et eksemplar af den første kampvognstype, der gjorde tjeneste ved regimentet ved flytningen til Holstebro. En nyrenoveret Centurion. Skulpturen blev etableret i 1996 ved hjælp af 1% midler (Kunstmidler) fra kasernens samlede renoveringsprogram. Teksten på mindestenen er: Til minde om personel ved JYDSKE DRAGONREGIMENT omkommet under udførelse af international tjeneste I gæve Dragoner som kæmpede for frihed udenfor Danmarks grænser, vi vil aldrig glemme jer Den som agter sin frihed ringe, agter sig selv ringe ÆRET VÆRE DERES MINDE Indviet 24. februar

11 KAMPVOGN M41 DK1 DE 2 PORTSTENE VED KASERNEINDGANGEN Placeret umiddelbart vest for den sydlige del af bygning 16. Data M41 DK1: Vægt 25 tons. Bredde 3,20 m. Højde 3,07 m. Længde 5,82/8,21 m. Besætning 4. Motor 465 HK. Bevæbning 76 mm kanon. 2 x 7,62 mm maskingeværgevær. Kampvognen blev anvendt i DK fra 1962 af opklaringseskadronerne og ved Bornholms Værn i Kampvognseskadronen. Typen blev i 1986 modificeret til DK1-udgaven, hvilket omfattede den nye turboladede dieselmotor på 465 HK, varmebilledsigte, laserafstandsmåler, ABC-anlæg, lysforstærkningsanlæg, halogenprojektør og røgkastere. Dertil blev der monteret 7,62 mm kuppelgevær til afløsning af 12,7 mm TMG. Yderligere blev monteret Leopard-1 lignende sideplader. I forbindelse med opgraderingen, blev den oprindelige 76 mm kanon bibeholdt, men en ny type High Performance anti-kampvogns ammunition (APFSDS) blev indkøbt. I 1997 blev 17 stk. kannibaliseret for at holde de resterende 36 stk. kørende. Kampvognen blev udfaset i Produceret i USA omkring Tekst på messingplade: Ved udsmykningen af Dragonkasernen i 1996, har Den Danske Banks Fond muliggjort opsætningen af de 2 portstene. Stenen er fundet i øvelsesområdet, overskåret og forsynet med regimentets mærke og navnetræk. URFUGLESKULPTUREN LIGE INDEN FOR PORTEN Tekst på messingplade: Skænket af Holstebro By MAJ 1978 Udført af ERIK HEIDE. I anledning af 25-året for Holstebro som garnisonsby i 1978, skænkede kommunen et beløb for hvilket skulpturen blev fremstillet. Efter 25 år i Holstebro garnison, fandt man nu tiden inde til, at regimentet kunne kalde sig De Holstebro Dragoner

12 CENTURION KAMPVOGN Mark V MINDESTEN FOR FALDNE I MODSTANDSKAMPEN Placeret over for hovedvagten. Produceret i England Data: Vægt 51 tons. Bredde 3,40 m. Højde 3,60 m. Længde 9,75 m. Besætning 4. Motor 650 HK ved rpm. Bevæbning 84 mm kanon fra ca mm kanon. 7,62 mm tårngevær. 12,7 mm kuppelgevær. Blev leveret som våbenhjælp fra 1953 og indgik i kampvognseskadronerne i årene Et antal blev udstyret med dozerblad til dæknings og rydningsopgaver. I 1960-erne var der 118 stk. i DK, hvoraf 50% ved JDR. (På det tidspunkt, var der 17 stk. i hver eskadron). Derudover var der et antal ved Panserskolen i Oksbøl. På grund af det høje benzinforbrug blev der anskaffet et antal ca. 900 liters ethjulede trailere, som vanskeliggjorde manøvrering. Typen fandtes derudover som pansret bjergningskampvogn i regimentets panserbataljoner. Den fandtes også i en udgave som brolæggerkampvogn ved ingeniørtropperne i årene Placeret umiddelbart nord for bygning 16. Jydske Dragonregiments faldne i Danmarks frihedskamp Mindestenen er for de Dragoner, der faldt i modstandskampen under 2 verdenskrig Stenen blev afsløret i Randers ved regimentes fødselsdag den 1. november Stenen fulgte med til Holstebro ved garnisonsskiftet og blev genafsløret på regimentets fødselsdag 1. november Der kunne bringes mange beretninger om de personer, hvis navne er indgraveret på stenen, men dette vil blive udeladt, idet indsatsen ikke er sket i regimentets navn eller under regimentets kommando. Følgende er indgraveret: Oberst P. Riis-Lassen død 17/ Ritmester A.M. Hansen-Møller død 6/ Kornet J.F. Winther død 6/ Dragon 76/1929 C.H. Jensen død 12/ Dragon 196/1933 a. Sørensen død 7/ Dragon 158/1929 S.A. Hjerrild død 5/ Sergent J. Jensen død 8/ Sergent H.C. Spangaa død 9/ Dragon 102/1939 O.J. Bogh død 25/ Æret være deres minde 12 17

13 LEOPARDKAMPVOGN 1A5 BUSTE AF HM DRONNING INGRID Placeret umiddelbart syd for bygning 15(Hovedbygningen) Produceret i Vesttyskland. Placeret på østsiden af bygning 15 (Hovedbygningen). Data: Hastighed 65 km/t. Vægt 42 tons. Bredde 3,25 m. Højde 2,61 m. Længde 8,17/9,54 m. Besætning 4. Motor 830 HK. Bevæbning 105 mm kanon. 2 x 7,62 mm maskingevær. Netop denne KVG var den første LEO 1, der i marts 1976 blev leveret til 2/I JDR i udgaven LEO 1A3. Oprindelig tjente der 120 stk. LEO 1A3 i Danske Division, som skulle matche de russisk byggede kampvogne: T 55, T 62 og T 72. Disse blev senere opgraderet til 1A5. Samtidig hermed blev der indkøbt 110 stk. opgraderede brugte tyske LEO 1, således at DK kampvognsflåde fra 1992 bestod af 230 stk. LEO 1A5. Typen fandtes derudover som pansret bjergningskampvogn ved DDIV s panserbataljoner, som hver havde 1 stk. Den findes også i en udgave som brolæggerkampvogn, ved ingeniørtropperne fra ca og er stadig operativ. Daværende regimentschef for Dronningens Livregiment (DRLR) i Nr. Uttrup, oberst Ulf Jessen, var i 1964 initiativtager til at få opstillet busten som en markering af det nære forhold mellem Dronningen og DRLR et forhold, som i øvrigt havde eksisteret siden Obersten sikrede en donation fra Ny Carlsberg Fondet, som dog ikke kunne dække alle udgifter til fremstilling af busten, hvorfor alt militært personel ved regimentet bidrog således: Officerer 10 kr., øvrige befalingsmænd: 5 kr. og menige 1 kr., hvilket dækkede udgifterne. Billedhuggeren Knud Nellemose fik overdraget opgaven at fremstille bronzebusten, hvor Dronningen selv sad model. Afsløringen skete den 3. juli 1964 i overværelse af Dronning Ingrid, som samme dag var i Aalborg sammen med hele den kongelige familie i forbindelse med mindegudstjeneste i Budolfi Kirke i anledning af 100 årsdagen for træfningen ved Lundby. Oberst Ulf Jessen foretog afsløringen, selvom han den 1. juli var blevet afløst som regimentschef af oberst A.C.B. Vegger. Dronning Ingrid udtrykte ved afsløringen stor tilfredshed med busten. Fortsættes 16 13

14 Fortsat. BUSTE AF HM DRONNING INGRID Busten stod i årene fra 1946 til 2000 foran hovedindgangen til regimentsbygningen på Nr. Uttrup Kaserne og ved regimentssammenlægningen i 2001 blev busten flyttet til det nye Prinsens Livregiment på Skive Kaserne, hvorfra den i 2005 sammen med busten af HM Kong Frederik IX - blev flyttet til Holstebro Kaserne efter at Prinsens Livregiment samme år var blevet sammenlagt med Jydske Dragonregiment BUSTE AF HKH FREDERIK den IX Fortsat. BUSTE AF HKH FREDERIK den IX Bronzebusten blev afsløret den 7. juli 1974 af HM Dronning Margrethe II, som - sammen med HM Dronning Ingrid og HKH Prinsgemalen - aflagde besøg i Fredericia i anledning af mindehøjtideligheden på 125 årsdagen for udfaldet fra Fredericia. Busten stod i årene fra 1974 til 2000 ved Bremerfördevej på Ryes Kaserne og ved regimentssammenlægningen i 2001 blev busten flyttet til det nye Prinsens Livregiment på Skive Kaserne, hvorfra den i 2005 sammen med busten af HM Dronning Ingrid - blev flyttet til Holstebro Kaserne efter at Prinsens Livregiment samme år var blevet sammenlagt med Jydske Dragonregiment. Placeret på østsiden af bygning 15 (Hovedbygningen). På initiativ af chefen for Kongens Jyske Fodregiment, oberst P.E. Frederiksen, blev busten af HKH Frederik den IX i 1974 anskaffet for at få sin fremtidige plads på Ryes Kaserne i Fredericia. Busten var udført i 1949 af billedhugger Viktor Kvederis og så vidt det vides, blev busten fremstillet og efterfølgende opstillet på Gråsten Slot. STEN FOR KOMMANDANTENS BOLIG Placeret foran bygning 15 (Hovedbygningen), ved egetræet. Stenen var tidligere placeret ved indkørslen til adressen Dragonvej 2, som indtil medio 2003 var bolig for regimentschefen ved Jydske Dragonregiment. Udover påmalet regimentsskjold, er der indgraveret KOMMANDANT i stenen. Fortsættes 14 15

Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen

Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn på Dragonkasernen DEC 2012 24 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Forside. - 2: Indholdsfortegnelse - 3: Oversigtsskitse. - 4-5: Estandart JDR. - 6-9: Kasernens

Læs mere

Jydske Dragonregiments historie Beskrevet gennem historiske. genstande og kendetegn på Dragonkasernen

Jydske Dragonregiments historie Beskrevet gennem historiske. genstande og kendetegn på Dragonkasernen Jydske Dragonregiments historie Beskrevet gennem historiske genstande og kendetegn på Dragonkasernen Indholdsfortegnelse: Oversigtskort...3 Estandart JDR...4-5 Kasernens vejnavne... 6-8 Jordskulpturen...9

Læs mere

Jydske Dragonregiment. Pansrede køretøjer fra 1945. APRIL 2008

Jydske Dragonregiment. Pansrede køretøjer fra 1945. APRIL 2008 Jydske Dragonregiment. Pansrede køretøjer fra 1945. APRIL 2008 Centurion kampvogne på vej til øvelsespladsen Indholdsfortegnelse. Forord. 3 Indledning. 4 Humber Scout Car. Panseret spejdervogn. 6 Humber

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

DECEMBER Dragon info nr. 7 2013

DECEMBER Dragon info nr. 7 2013 1 N INFO No. 1 DECEMBER Dragon info nr. 7 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Oversigt over mindesten med historisk betydning for Jydske Dragonregiment.

Oversigt over mindesten med historisk betydning for Jydske Dragonregiment. Oversigt over mindesten med historisk betydning for Jydske Dragonregiment. I det efterfølgende er kort beskrevet, hvilke mindesten/plader, som har historisk betydning for Jydske Dragonregiment. Den hændelse,

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Sådan gør vi Velkomst og lidt om GHRVPK Rundvisning i staldene Formål og vision Formål: At indsamle, restaurere,

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J D R A U G U S T 2 0 1 5 Heller ikke på det idrætslige område mangler der noget i byen. Placeringen midt i et naturskønt område med

Læs mere

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 1 N INFO No. 1 DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

HÆRENS MATERIELKOMMANDO 2003-09-09 NOTAT. Status vedr. anskaffelsesprojekt LEOPARD 2

HÆRENS MATERIELKOMMANDO 2003-09-09 NOTAT. Status vedr. anskaffelsesprojekt LEOPARD 2 HÆRENS MATERIELKOMMANDO 2003-09-09 NOTAT Status vedr. anskaffelsesprojekt LEOPARD 2 FORMÅL. Grundet den seneste tids presseomtale ønsker HMAK, med dette korte notat, at orienter myndighederne om status

Læs mere

Priser fra Dragonfonden

Priser fra Dragonfonden Priser fra Dragonfonden Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing tildeles hermed et legat fra Dragonfonden. For med stor ildhu positivt

Læs mere

FEBRUAR Dragon info nr. 9 2014

FEBRUAR Dragon info nr. 9 2014 1 DRAGON INFO No. 1 FEBRUAR Dragon info nr. 9 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J D R N O V 2 0 1 2 Heller ikke på det idrætslige område mangler der noget i byen. Placeringen midt i et naturskønt område med masser

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J U N 2 0 0 6 I 1981 fik Holstebro et af Nordeuropas største biblioteker, som også fungerer som kulturhus. Heller ikke på det idrætslige

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

Oversigt over mindesten med historisk betydning for Jydske Dragonregiment.

Oversigt over mindesten med historisk betydning for Jydske Dragonregiment. AUG 2016 20 1 Indledning: Oversigt over mindesten med historisk betydning for Jydske Dragonregiment. Jydske Dragonregiment Estandartkommando I det efterfølgende er kort beskrevet, hvilke mindesten/plader,

Læs mere

Om dansk rytteri , Del 3

Om dansk rytteri , Del 3 Om dansk rytteri 1932-1940, Del 3 Panservogne I 1930'erne gennemførtes også i Danmark en række forsøg med pansrede køretøjer. Forsøgene omfattede såvel typer som deres taktiske anvendelse. Hærordningerne

Læs mere

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Indledning Jeg har været heldig at låne at par motiver af danske fly, der hidrører fra tilsyneladende to forskellige udklipsark fra 1930 erne. De kan således

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

MARTS Dragon info nr

MARTS Dragon info nr 1 DRAGON INFO No. 1 MARTS Dragon info nr. 10 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 1 N INFO No. 1 OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON 2 REGIMENTSMÆRKET I forbindelse med nyt forsvarsforlig fi k det nuværende Gardehusarregiment (GHR) nyt regimentsmærke, idet de tre gamle regimenter;

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Faun en kampvognstransporter der ikke kom til Danmark

Faun en kampvognstransporter der ikke kom til Danmark Nedenstående artikel er bragt første gang i Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forenings blad nr. 70 APRIL 2007. Faun en kampvognstransporter der ikke kom til Danmark Indledning Omkring 1960 var status på

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade.

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Dragonfonden 2 Gruppe fra Vikingkompagniet i II JDR, der var udsendt til Afghanistan (RSM hold 4 fra FEB AUG 2016)

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON 2 REGIMENTSMÆRKET I forbindelse med nyt forsvarsforlig fik det nuværende Gardehusarregiment (GHR) nyt regimentsmærke, idet de tre gamle regimenter; Sjællandske

Læs mere

MAJ/JUNI Dragon info nr. 12 2014 2014

MAJ/JUNI Dragon info nr. 12 2014 2014 1 N INFO No. 1 MAJ/JUNI Dragon info nr. 12 2014 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

JUNI Dragon info nr. 13 2014

JUNI Dragon info nr. 13 2014 1 N INFO No. 1 JUNI Dragon info nr. 13 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Blåvandshuk Lokalarkiv Ole K. Christensen Varde Museum Holger Grumme Nielsen Bevaringsforeningen for Varde Forsvaret

Blåvandshuk Lokalarkiv Ole K. Christensen Varde Museum Holger Grumme Nielsen Bevaringsforeningen for Varde Forsvaret Samlede indkomne bemærkninger til nedrivningsanmeldelse af bevaringsværdige bygninger (Stampemøllen) på Grærup Havvej 2A, 6840 Oksbøl samt partshøring i forbindelse med varslet 14)forbud mod nedrivning

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

TOP 10-2014 Herrer. Opdateret til og med 8. dec 2014

TOP 10-2014 Herrer. Opdateret til og med 8. dec 2014 50 Fri Kasper Winther 95 0:23.89 20. nov Brønshøj Kasper Winther 95 0:24.43 04. jul Odense Dennis Kinnerup 88 0:24.54 15. nov Aalborg Dennis Kinnerup 88 0:25.32 10. maj Gentofte Ralf Dalby 95 0:24.68 24.

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Det danske panservåbens mulige udvikling 1990-2014

Det danske panservåbens mulige udvikling 1990-2014 Det danske panservåbens mulige udvikling 1990-2014 Dette lille essay er baseret på noget af den forskning jeg p.t. sidder og laver om det danske forsvar under den Kolde Krig. Det er lavet lidt for sjov

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen lørdag den 28. september oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Danske kampvognsattrapper

Danske kampvognsattrapper Nedenstående artikel er bragt første gang i Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forenings blad nr. 70 APRIL 2007. Efterfølgende er afsnittet om attrapper på basis af PMV M113 omarbejdet og afsnittet om attrapper

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Preussiske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864.

Preussiske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864. Preussiske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864. Efter at have set DR-udgaven af 1864-krigen, har jeg lyst til at komme med nogle bemærkninger, der har interesse for uniforms- og militærhistorisk

Læs mere

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008.

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008. Hærens Operative Kommando Hæderspris til den danske soldat i Afghanistan 21. november 2008 1. Ebbe Muncks Mindefond 2. Repræsentanter for Den danske soldat i Afghanistan 3. Danske Soldaters og Pårørendes

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 15:04:19 07-12-2014 Side 1 af 11 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 07-12-2014 15:04 Regiment Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando

Læs mere

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Karl Larsen. Dragon Niels Kjeldsen og hans drabsmand i 1864

Karl Larsen. Dragon Niels Kjeldsen og hans drabsmand i 1864 Karl Larsen Dragon Niels Kjeldsen og hans drabsmand i 1864 BI-forlag 2014 Dragon Niels Kjeldsen og hans drabsmand i 1864. Af Karl Larsen. Originaludgave: Dragon Niels Kjeldsen og hans drabsmand. En undersøgelse

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment Dragonkasernen, Holstebro 13. - 16. maj 2008 Velkomst Jydske Dragonregiment er glad og stolt over at være udpeget som arrangør

Læs mere

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 1 Nytår 2 3 4 5 6 7 8 OSA S HVE 286 VB Eftersyn Søgård 9 HJV ledelse rund rejse 08 TFR midt OSA S HVE 284 VB eftersyn HJV ledelse Herning hallerne

Læs mere

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Hanstholm fyr Hanstholm Fyr blev oprindeligt opført 1842, men konstruktionen var for svag og slog revner. Murermester Sibbern rev for

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Vagtstue med møbler Vagt på post Grønnegades Kaserne

Vagtstue med møbler Vagt på post Grønnegades Kaserne 1 Vagtstue med møbler Vagt på post Grønnegades Kaserne Vagtstue Skilderhus Gine Spejl Tegning Om en vagtstue og om opgaverne i hovedvagten Møblerne i vagtstuen er fra hovedvagten på Gardehusarkasernen,

Læs mere

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge.

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm var et stort stamhus som blev splittet helt under Lensafløsningen i 1920 erne. Den nuværende ejer Ole Falck har købt en stor del af den oprindelige

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

APRIL Dragon info nr. 11 2014

APRIL Dragon info nr. 11 2014 1 N INFO No. 1 APRIL Dragon info nr. 11 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere