Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold"

Transkript

1 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne... 4 Det er værdifuldt at være træner/holdleder i Randers Freja Håndbold fordi:... 4 Det er værdifuldt som forældre at have børn, der spiller i Randers Freja Håndbold fordi:... 5 Det er værdifuldt at være forældre til børn i Freja, fordi klubben har følgende forventninger til jer:... 5 Det er værdifuldt at være spiller i Randers Freja Håndbold, fordi klubben har følgende forventninger til dig:... 5 Som spiller i Randers Freja Håndbold forventes det:... 5 Målsætninger... 6 Målsætninger... 6 Sportsligt... 6 Socialt... 6 Økonomisk... 6 Handleplans /indsatspunkter... 7 Om»Freja«... 8 Freja Håndbold og hovedforeningen... 8 Freja Love for Randers Sportsklub Freja... 8 Frejas klubhus ved stadion... 8 Freja Håndbold... 9 Freja Håndbold Fond... 9 Frejas Håndboldvenner... 9 Organisationen i Randers Freja Håndbold består af følgende hovedfunktioner: Bestyrelse Bestyrelsens hovedopgaver Specifikke bestyrelsespostfunktioner: Sekretærfunktioner Postadresse/postfordeler Kassereren Medlemsregistrering & kontrol Blæksprutten Foreningslederkursus i Randers Freja Repræsentation Ad hoc udvalg særlige arrangementer Kamppåsætter Kampflytninger Ungdomsudvalg Overordnede opgaver Underudvalg: Indtjeningsudvalg Konkrete opgaver: Økonomi og budgetter) Bolde, spillertøj og andet udstyr Arbejdsplan for ungdomsudvalg/gruppeledere Trænerfunktionen Holdlederfunktionen Medlemsregistrering & kontrol Aldersgruppe af 28 sider

3 Spillercertifikater Op og nedrykning af spillere LWK tjekker Doping Klæbemidler Kørsel til kampe og stævner Falck Generel information i alfabetisk orden Alkoholpolitik Arrangørforpligtelser tidtagning Bolde Bøder/gebyrer JHF Dommerbestilling Halleje & træningstider Håndboldinvitationer Kurser for trænere og ledere Materiel & spilletøj Medlemsarbejde i hallen, på stadion og andre steder Nåle 25 Organisationer Randers HH Randers HK Randers HK s ungdomskoncept Rekvisitindkøb Sponsorater/reklameaftaler Sponsor tøjsponsoraftale med Puma Træningstider Velkomstfolderen Kan hentes på Frejas hjemmeside Terminsliste for bestyrelsen af 28 sider

4 Forord Randers Freja Håndbold fik første gang fra sæsonen udarbejdet en lederhåndbog. Den blev de efterfølgende år ajourført, men lå derefter på hylden et par år. Bestyrelsen besluttede i 1995, at den fremover skulle have form som et opslagsværk for afdelingens ledere og trænere, en lederhåndbog, når spørgsmål melder sig. Bogen blev senest revideret i 2005 og nu i 2014 efter flere års forarbejde. Bogen ajourføres med passende mellemrum. Gode ideer og forslag til forbedringer og tilføjelser modtages meget gerne og indleveres til bestyrelsen. (Der er i dette dokument konsekvent anvendt gennemgående typografier: Normal, Liste 01, Liste 02, Liste 03, Overskift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3 for at skabe ensartethed og grundlag for den automatiske indholdfortegnelse). Klubbens formål, missionen Fra klubbens love: Klubbens formål er at fremme sportslige aktiviteter. Visionen Randers Freja Håndbold skal være kendt for: at alle parter i håndbolden er ligeværdige at være en håndboldklub med traditioner og ambitioner sammenhold såvel på som udenfor banen viljen til at vinde, Freja kampånd, både til kamp og til træning at medlemmerne repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle situationer at gæster og nye spillere altid bliver vel modtaget. at værne om eksisterende fysiske faciliteter som væsentlig forudsætning for at fastholde og udvikle Frejamiljøet. at have en effektiv og ansvarlig økonomisk styring at arbejde målrettet og seriøst for at skabe et økonomisk fundament som grundlag for opfyldelse af målsætninger at opleves som et udviklingssted for spillere på alle niveauer at være en naturlig del af dansk elitehåndbold og breddehåndbold at der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner i overensstemmelse med klubbens værdigrundlag at have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere at have et effektivt og grundigt informationsniveau Værdierne Det er værdifuldt at være træner/holdleder i Randers Freja Håndbold fordi: der er en synlig og troværdig bestyrelse, udvalg, organisation der følges op på målsætninger og handlingsplaner man bliver en del af et attraktivt og socialt idrætsmiljø der er mulighed for at få opfyldt personlige ambitioner indenfor fællesskabets rammer der tilbydes personlige udviklings og uddannelsesmuligheder - 4 af 28 sider

5 Det er værdifuldt som forældre at have børn, der spiller i Randers Freja Håndbold fordi: der arrangeres sikkerhedsmæssig forsvarlig transport til udekampe og stævner legen og glæden ved håndboldspillet prioriteres højt trænere/ledere på trods af børnenes forskelligartethed arbejder på en korrekt social adfærd i de indbyrdes relationer klubben løbende giver grundige informationer til forældrene klubben har en klart defineret misbrugs og pædofilpolitik Det er værdifuldt at være forældre til børn i Freja, fordi klubben har følgende forventninger til jer: At de positivt bakker din interesse for håndbold op og bl.a. jævnligt ser dine kampe. At de giver sig til kende overfor trænere og ledere, så vi får den gode personlige kontakt. At de husker, at alle trænere og ledere i ungdomsafdelingen er frivillige, der alle gør deres bedste. Engang imellem kan hensynet til job, familie, uddannelse o.l. betyde afbud til træning, eller det kan i værste fald blive nødvendigt at finde en afløser. Er der forældre, der har lyst til at give en hånd med på banen, så lad os det endelig vide. At de har lyst til at støtte klubben ved at give en hånd med i forbindelse med medlems og forældrearbejde ved arrangementer i hallen og i vor stadionbod, sponsorater og andet. At de på skift med de andre forældre tager sig af tøjvask, kørsel o. lign. til udekampe. At de ikke ved tilråb søger at dirigere holdet eller enkelte spillere under kampene. Det er alene trænerens opgave. Uanset hvor rigtige og kloge sådanne tilråb kan være, vil de bidrage til at forvirre spillerne. Men man må meget gerne komme med opmuntrende tilråb. At det er ansvarsfulde voksne, der har med børnene at gøre. Det er derfor en selvfølge, at chaufførerne til udekampe (forældre, ledere og/eller træner) ikke nyder alkohol før, under eller efter kampen, og at alle benytter sikkerhedssele. Det er værdifuldt at være spiller i Randers Freja Håndbold, fordi klubben har følgende forventninger til dig: man oplever, at alle er en vigtig del af klubben man udvikles til at være deltager i et forpligtende fællesskab alle medlemmer kontinuerligt spiller håndboldkampe glæden og begejstringen ved håndboldspillet er højt prioriteret der er dygtige og troværdige trænere og ledere man satser på at fastholde og udvikle et trygt Frejamiljø de individuelle håndboldfærdigheder udvikles klubben og dens fysiske rammer er et socialt samlingssted for alle ungdom såvel som senior Som spiller i Randers Freja Håndbold forventes det: At du retter dig efter dine trænere og lederes anvisninger. At du gør dit bedste og viser lyst og vilje til at lære nye ting og blive bedre. At du altid udviser hensyn overfor de andre, optræder som en god kammerat og behandler klubben og hallens materiale godt og med respekt for værdierne. At du accepterer, at du er i en alder, hvor du vokser meget, og at dine præstationer derfor kan være meget svingende. Ingen kan være på toppen hele tiden, så det kan somme tider være en fordel at blive rykket ned på et lavere hold, indtil det kører for dig igen. På samme måde er det muligt for dig at spille dig op på et bedre hold. At du ikke protesterer over dommerkendelser, men anerkender dommeren som en sportskammerat, der selvfølgelig kan lave fejl ligesom alle andre. - 5 af 28 sider

6 At du altid med godt humør bidrager positivt til den gode stemning i gruppen. Det skal være sjovt for alle at være i klubben, så det er mobningsfrit område. At du er omklædt og klar til tiden til træning og til kamp. Målsætninger Randers Freja Håndbold har som målsætning at skabe optimale sportslige resultater under hensyntagen til et aktivt, socialt klubliv. Målsætninger Sportsligt Det skal være et relevant håndboldtilbud til alle aldersgrupper fra U6 til senior. Klubben og dens trænere og ledere skal tilgodese både elite og bredde. Der er trænergruppens opgave at udvikle den enkelte spillers talent fuldt ud indenfor den ramme, talentet og spilleren udviser og ønsker. Der skal hvert år arrangeres aktiviteter for alle med såvel socialt som sportsligt indhold. Der deltages i relevante stævner, og alle spillere skal tilbydes deltagelse i et opstarts og afslutningsstævne. Målet for ungdomsarbejdet i klubben er at fastholde håndboldinteressen, således at så mange spillere som muligt fortsætter på næste alderstrin og senere på seniorplan i klubben. Målet for seniorarbejdet er at fastholde spillere i håndboldsporten Det er målet at udvikle ungdomsspillere, der kan indgå i Randers HK s og Randers HH s bruttotrupper. Alle spillere, der er udtaget til kamp, skal sikres 1/3 spilletid i hver kamp. Det er klubbens mål, at klubbens 1. hold i de respektive aldersgrupper opnår deltagelse i JHFs bedste rækker under behørig hensyntagen til klubbens værdier. Øvrige hold deltager på passende niveau eventuelt i andre turneringer. Det er klubbens mål at opnå 24 deltagere i alle ungdomsgrupper fra U8 og ældre. Det er klubbens mål, at alle trænere uddanner sig og deltager i kursusaktivitet hvert år. Det er klubbens mål at uddanne mindst en Freja dommer om året. Socialt Klubben skal motivere til sammenhold og kammeratligt forpligtende samvær. Sammenhold og kammeratligt samvær må aldrig tilsidesættes på bekostning af en ensidig stræben efter point. Kammeratskabet er udgangspunkt for klubbens arbejde både som et mål i sig selv og som et middel til at nå ønskede resultater. Det skal tilstræbes, at alle ungdomsspillere op til U18 deltager i et årligt fælles stævne. De nuværende sociale succeser skal fastholdes: Bowling, Brag i hallen, sæsonafslutning, julearrangement. Der skal afholdes et socialt træner /lederarrangement en gang årligt. Økonomisk Freja Håndbold skal have en sekscifret egenkapital for derigennem at sikre betryggende egenfinansiering. Freja Håndbold skal løbende sikre, at der er balance mellem indtægter og udgifter minimum over løbende 3 årsperioder. Freja Håndbold skal være selvfinansierende i forhold til holdkamptøjsæt gennem sponsorater skabt gennem træner og forældrenetværk. - 6 af 28 sider

7 Freja Håndbold medlemmer, ledere, forældre skal hvert år sikre sekscifrede indtægter ved arbejde i stadionbod, ved arbejde i Arena Randers og lignende. Freja Håndbold skal på sigt afvikle mindst et håndboldstævne årligt med henblik på at skabe indtjening til driften. Handleplans-/indsatspunkter Vi skal indenfor 2 3 år have to hold i U og et hold i U16 18 på både pige og drengesiden. I løbet af 3 år skal vi have et dameseniorhold og et herreseniorhold. Der skal integreres et ungdomskoncept (RHKU) i løbet af sæsonen 2014/2015. Der skal arrangeres samtræninger mellem drenge og piger og den overliggende/underliggende årgang i den kommende sæson. Der sættes et mål for rekruttering af trænere/ledere blandt egne spillere og forældre (målet defineres og en tidsfrist for evaluering sættes). Der skal mindst være én voksen træner (over 30) til hver gruppe (eks. U14 drenge), og der skal være en klart defineret voksenrolle/holdlederrolle tilknyttet hvert hold (tidsfrist?) Der skal udarbejdes en checkliste(r) til brug ved modtagelse af nye spillere, forældre, trænere og ledere. Randers Freja skal synliggøres i Arena Randers bl.a. gennem logo. Hjemmesiden skal benyttes til at videregive information til medlemmerne (tidsfrist?) Spillerne skal selv gennem ungdomsudvalget opfordres til at lave sociale arrangementer for holdet/årgangen (økonomisk støtte?) HK/HH sportsligt ungdomssamarbejde. Afklaring af ønsker og forventningsafstemning Initiativer for at styrke håndboldafdelingens tilknytning til Frejas klubhus Fremtidig kommunikationstrategi, hjemmeside, Facebook, mail mm. Det gøres klart hvilke opgaver og hvilket beslutningsansvar, der ligger i ungdomsudvalget. Der skal oprettes et seniorudvalg, der har til opgave at oprette et seniortilbud. - 7 af 28 sider

8 Om»Freja«Klubbestyrelsen er Frejas samarbejdsorgan med ansvar for klubhusdriften, klubhuskontor, stadionreklamer, årbog, jubilæer og andre fælles opgaver. Formand, kasserer og sekretær vælges på klubgeneralforsamlingen. Frejas fire afdelinger er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem hver. Freja Fonden har til formål at støtte og hjælpe Freja og ledes af to bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af klubbestyrelsen. Desuden er klubkassereren født medlem af fondsledelsen. Freja Sport er en selvejende institution dannet i 1995 med det formål at drive klubhuset. Freja Sport, der udlejer klubhuset til Frejas hovedforening, ledes af den til enhver tid siddende klubbestyrelse og en formand udefra. Formuen vil hovedsagelig være bundet i klubhusbygningen. Freja Administration er klubbens administrative funktion placeret direkte under klubbestyrelsen. Frejas afdelinger er hvert år med til at fastlægge budget og retningslinjer for administrationen, der som hovedopgaver har kontordrift, kontingentopkrævning og sponsorfakturering. Frejas fire afdelinger, Frejas Fodboldvenner og Frejas Håndboldvenner deltager i det administrative samarbejde. Frejas fire sportslige afdelinger er økonomisk selvstændige og vælger egen bestyrelse på afdelingens generalforsamling. Afdelingernes handlefrihed er kun begrænset af de love, der er gældende for alle fire afdelinger, og som kun kan ændres på den årlige klubgeneralforsamling. Atletik har været på programmet fra 1898, bordtennis kom til i november 1943, fodbold kom til i 1899, og håndbold har været på programmet siden juni Randers Freja FC A/S er dannet med det formål at drive elitefodbold i Freja. Den bestemmende aktiemajoritet har i lange perioder været ejet af Freja Fodbold. I november 2002 skiftede selskabet navn til Randers FC A/S stadig med det formål at drive elitefodbold i Randers, men nu som en fodboldoverbygning bestående af seks randrusianske fodboldklubber, men på Frejas kontraktspillerlicens. Sports Casino var en selvstændig spilleforening med det formål at støtte Randers Sportsklub Frejas sportslige aktiviteter. Eksisterede fra Freja Old Boys er en selskabelig forening dannet af og for ældre frejanere. I dag dyrkes også motionsfodbold. En del af medlemmerne er samtidig medlem af en af Frejas fire afdelinger. De tre venneforeninger er selvstændige og har til formål at støtte de respektive afdelinger i Freja. Freja Håndbold og hovedforeningen Randers Freja Håndbolds bestyrelse udpeger hvert andet år, af sin midte, et klubbestyrelsesmedlem. Valgt i 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 og 2013: Lars W. Knudsen. Medlemmet deltager i klubbestyrelsens møder o.l. Klubbestyrelsen har ansvar for udgivelse af årbog, driften af klubhuskontor, driften af klubhuset og andre ad hoc opgaver.. Det tilstræbes, at så mange håndboldmedlemmer som muligt og især bestyrelsesmedlemmer bakker op om og deltager i hovedbestyrelsens arrangementer herunder den årlige generalforsamling i februar måned. Freja - Love for Randers Sportsklub Freja Lovene er fælles for Frejas fire sportslige afdelinger og kan ses på klubbens hjemmeside Frejas klubhus ved stadion Klubhuset er hele Frejas og kan benyttes af alle afdelinger efter gældende regler. Mødelokaler kan reserveres på Forplejning ved aktiviteter skal købes gennem klubhuscafeteriet. - 8 af 28 sider

9 Freja Håndbold Randers Freja Håndbold blev stiftet den 9. juni Klubben var en enkelt sæson i starten af 60'erne repræsenteret i 2. division (næstbedste niveau) for herrer og gentog dette i Damerne vandt i division og fik efterfølgende 2 sæsoner i 1. division (bedste niveau). I sæson spillede damerne en enkelt sæson i 2. division. Damerne spillede senest i 3. division i sæsonen Herrerne spillede senest i 3. division i sæsonen i et holdfællesskab med Randers KFUM. Holdfællesskabet blev dannet i 1991 med et fælles Danmarksseriehold (det var første gang, at Freja ikke spillede i Danmarksturneringen). Holdfællesskabet blev opløst i Generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af august måned. Dagsorden i følge lovene. Derudover uddeles idrætsnåle og andre hædersbevisninger. Freja Håndbold Fond Freja Håndbold Fond var Randers Freja Håndbolds opsparingsorgan. Fonden blev nedlagt i Frejas Håndboldvenner er Randers Freja Håndbolds støtteforening. Foreningen har eksisteret siden 1960'erne. Foreningens formål er at støtte aktiviteter i Randers Freja Håndbold. Bestyrelsens kontaktperson har til opgave at være forbindelsesled til Håndboldvennerne. at formulere og indsende ansøgninger om støtte. Alle ansøgninger attesteres af et håndboldbestyrelsesmedlem, og alle tilskud modtages i Freja gennem kassereren. - 9 af 28 sider

10 Organisationen i Randers Freja Håndbold består af følgende hovedfunktioner: Bestyrelse, herunder Blæksprutten Kampfordeler, postadresse (stabsfunktion) Ungdomsudvalg (Seniorudvalg) Ad hoc udvalg - 10 af 28 sider

11 Bestyrelse Bestyrelsens hovedopgaver Overordnet ansvar for økonomi og drift Overordnet ansvar for besættelse af lederposter Samarbejde med holdfællesskaber (RHH, RHK) Repræsentation i og samarbejde med JHF, SIKR, RIH o.l. Godkendelse af indstilling om besættelse af trænerposterne Overordnet ansvar for kommunikationen i foreningen mellem medlemmer, trænere, ledere, forældre, bestyrelse m.fl. (PR ansvar) Overordnet ansvar for afholdelse af træner / lederarrangementet Bestyrelsen har ansvaret for, at klubbens værdigrundlag, målsætning og daglige virke og aktiviteter senest hvert andet år evalueres og debatteres i samarbejde med klubbens ledere og trænere. Bestyrelsen træffer beslutning om alt vedr. klubsponsoraftaler, inkl. forhandlingsgrundlag. Forslag til sponsoraftaler fra grupperne sker igennem ungdomsudvalget. Specifikke bestyrelsespostfunktioner: Sekretærfunktioner Arbejdet består i: udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder. at skrive og udsende referat af bestyrelsesmøder. Referater sendes til bestyrelsesmedlemmer og klubbestyrelsens formand. besvarelse og arkivering af henvendelser fra diverse samarbejdspartnere og referencegrupper m.v. opbevaring af protokol. indkaldelse til generalforsamling 30 dage før afholdelse enten via annonce og/eller personlig henvendelse til medlemmerne. at modtage henvendelser fra medlemmer til behandling i bestyrelse og besvare disse. at udarbejde træner /lederadresseliste til offentliggørelse for medlemmerne umiddelbart efter generalforsamlingen evt. i samarbejde med klubhuskontoret. at indrykke annonce om/udsende meddelelse om træningstider ved sæsonstart. at sørge for indsendelse af børneattester på samtlige ledere og trænere, der har med børn og unge under 15 år at gøre og modtage samme retur fra CKR. Postadresse/postfordeler Randers Freja Håndbolds adresse bør være placeret hos en person, der har bopæl i Randers. Arbejdet består i: at modtage indgående post. at distribuere kopi af denne til de ansvarlige hurtigst muligt. Originaler sættes i ringbind, som skal være centralt placeret. at vedligeholde adresseoplysninger m.v. af enhver art hos hovedorganisationer o.l. (pengeinstitut er Sparekassen Kronjylland, regnr. 9335, kontonr ). Kassereren Regnskabsafslutning Kassereren er ansvarlig for indlevering af bilagsmateriale til den registrerede revisor ultimo juli/primo august, vedligeholdelse af regnskabsopstillingskoncept og for fremlæggelse af regnskab for bestyrelse og generalforsamling. Tilskudsansøgninger Kassereren er ansvarlig, og arbejdet består i: - 11 af 28 sider

12 at søge medlems og aktivitetstilskud hos Randers Kommune i følge de kommunale frister. at søge lokaletilskud vedrørende klublokale og JHF kampe (halleje) hos Randers Kommune i følge de kommunale frister. at søge tilskud fra fonde og offentlige/private organer til særlige aktiviteter. at sørge for indsendelse af regnskaber i forbindelse med de kommunale tilskud i følge de kommunale frister. og ved andre tilskud. Mellemregninger i Freja samfundet Kassereren er ansvarlig, og arbejdet består i: kontakt til kassereren/forretningsføreren i hovedforeningen for udveksling af bilag og bogføringsmateriale og for afregning af indtægter fra medlemskontingent og reklameaktiviteter. kontakt til andre Frejasamarbejdspartneres kasserere for udveksling af bilag og bogføringsmateriale. Likviditetsstyring arbejdet består i en styring af strømmen af: indtægter, udgifter, kreditorer, debitorer. Målet er lavest mulige renteudgifter. Omkostningsgodtgørelsesregnskaber udbetaling af omkostningsgodtgørelse til trænere, konsulenter m.fl. i henhold til indgåede aftaler og efter de af DIF og Told og Skat opstillede regler for området. Budget udarbejder i samarbejde med et evt. økonomiudvalg, der nedsættes af bestyrelsen, budgetoplæg på grundlag af kontraktlige forpligtigelser og planlagte aktiviteter. Oplægget skal forelægges bestyrelsen til behandling medio november regnskabsåret forinden. Medlemsregistrering & -kontrol Kassereren forestår den overordnede medlemskontrol og er kontaktled til klubhuskontoret, hvor den centrale medlemsregistrering foretages. Trænere og ledere kan rekvirere medlemslister efter behov. Kontoret klarer følgende: modtager af optagelsesbegæringer/indmeldelsesblanketter. registrerer udmeldelser. sender kontingentopkrævninger. leverer medlemslister i alle afskygninger. udsteder spillercertifikat til fraflyttende spillere efter restancekontrol. Kontingentsatserne fastsættes af bestyrelsen og kan ses på klubbens hjemmeside Spiller man ungdomsfodbold og betaler kontingent i Freja Fodbold, er man kontingentfri i håndboldafdelingen. Blæksprutten - Foreningslederkursus i Randers Freja Denne person sikrer kontakten og opfølgningen på de opgaver i klubben, som varetages af enkeltpersoner udenfor bestyrelsen og udvalg. (Personens tilknytning til bestyrelse/udvalg skal besluttes). Frivilligt arbejde/indtjening/stadionboden Kampfordeler + timefordeling af haller Håndboldskole Hjemmeside Materialeansvarlig Dommeruddannelse Repræsentation Et bestyrelsesmedlem, typisk formanden, repræsenterer Randers Freja Håndbold ved: Andre klubbers/samarbejdspartneres: receptioner jubilæer/oprykninger - 12 af 28 sider

13 øvrige festdage Markante personers: fødselsdage jubilæer tiltrædelser fratrædelser begravelser bryllupper sygdom herunder hospitalsindlæggelser Repræsentation kan ske ved: besøg med gave tilsendelse af gave Signaler om deltagelse: fra bestyrelseskollegaer fra dagspressen invitation Køb af gaver foretages så vidt muligt hos en af klubbens sponsorer. Prisniveau: kr. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med sponsorpleje er truffet aftaler i klubbestyrelsen om koordinering af afdelingernes repræsentation. Den sponsoransvarlige skal kontaktes i sådanne tilfælde. Ad hoc-udvalg - særlige arrangementer Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Arbejdet, som varetages af ad hoc udvalg, består i nedsættelse af udvalg til varetagelse af særlige sportslige arrangementer: stævneafholdelse besøg af udenlandske klubber besøg af indenlandske klubber musikarrangementer udstillinger - 13 af 28 sider

14 Kamppåsætter varetager planlægningen af klubbens turneringsaktiviteter. Arbejdet omfatter følgende: påsætning af spilletidspunkter for de faste rækker i juni i https://haandoffice.dhf.dk/login.aspx Der indhentes evt. ønsker fra de implicerede hold. tilmelding af hold i https://haandoffice.dhf.dk/login.aspx senest 30. august til øvrige rækker efter mailkorrespondance med ungdomsudvalg, seniorudvalg og evt. trænerne. endelig påsætning af spilletidspunkter for alle rækker medio september. Påsætningen foregår i Haandoffice.. Spilleplaner kan ses i i https://haandoffice.dhf.dk/login.aspx ultimo september. modtager alle informationer om kampændringer og videregiver disse til trænerne og holdlederne. Alle resultater og stillinger vil kunne ses på Internettet: Og Resultater/forening soegning Eller en APP, der kan hentes i AppStore eller Android. Kampflytninger Flytning af turneringskampe kan ske med mindst 5 dages varsel. Ved udekampe aftales med modstander og aftal videresendes til sendes til kamppåsætteren, der foretager flytningen blanketmæssigt. Ved flytning af hjemmekampe til hverdage med træningstider, aftales med øvrige brugere af hallen. Aftalen og ønsket om flytning sendes til kamppåsætteren, der foretager flytningen blanketmæssigt. Der skal betales et flyttegebyr af 28 sider

15 Ungdomsudvalg Overordnet set skal ungdomsudvalget i samarbejde med bestyrelse sikre, at arbejde og dispositioner i ungdomsudvalget foregår i overensstemmelse med klubbens værdier, opstillede målsætninger og regler. Ungdomsledelsens fordeler nedennævnte opgaver imellem sig på navn. Ungdomsudvalget består af 5 6 personer, heraf 1 2 fra bestyrelsen og 3 4 personer med Freja interesse, f.eks. fra holdleder og/eller forældrekredsen. Udvalget konstituerer sig selv med en formand/mødeleder. Udvalget afholder månedlige udvalgsmøder i sæsonen af max 1,5 times varighed med dagsorden og referat. Herudover er medlemmerne kontaktperson til en eller flere grupper og trænerne. Bestyrelsen fastsætter et budget for rekvisitter og andre aktiviteter i ungdomsafdelingen. Overordnede opgaver Rekruttere trænere til børne og ungdomsholdene Afholde trænermøder og sikre løbende dialog med trænere Sikre uddannelse af trænere kursusanvisning Beslutte i dialog med trænergruppen hvilket opstarts og afslutningsstævne klubben deltager i og koordinere det praktiske omkring deltagelse, herunder udarbejdelse af budget Lave årlige rekrutteringsaktiviteter Håndboldkaravane, reklame på skoler Arrangere sociale arrangementer for medlemmer/spillere Skabe sociale aktiviteter for træner/ledere i klubben minimum én gang årligt Skabe overblik over spillesæt og sikre metode til at fortsat holde dette overblik Lave drejebøger til rekruttering, møder, tur, invitation etc. Underudvalg: Indtjeningsudvalg Koordinere indtjeningsmuligheder idesparring med trænerne/forældre f.eks. medlemsarbejde, stadionsalg, julekalendersalg o.l., sponsorater (herunder tøjsponsorater). Informere sælgere om arbejdsgang og metode ved sådanne aktiviteter. Overskudsfordelingsaftaler p.t.: Medlemsarbejde i hallen og stadionsalg: 50 kr. pr. time Øvrige: 75% af overskuddet til den/de udførende grupper resten til klubkassen. Konkrete opgaver: At afholde tre trænermøder for alle trænere og ledere i december, april/maj og august med følgende faste dagsordenspunkter: økonomi, orientering fra bestyrelsen, lederbesætning, sportslig status og planlægning, materiel, særlige aktiviteter, børneattester. Der skal tages referat møderne sendes også til bestyrelsen. At afholde et årligt fælles forældremøde i august og derudover sikre, at der afholdes forældremøder i de enkelte grupper i fornødent omfang med ungdomsudvalgsrepræsentation. At introducere nye trænere/ledere til klubben. At informere bestyrelsen om væsentlige principielle forhold eller problemer i gruppen. Trænere/ledere (trænerkabale): Opgaven startes i nov./dec. med at klubbens trænere/hjælpetrænere indkaldes til en kort samtale om den kommende sæson. Arbejdet afsluttes i Febr./marts, hvorefter den godkendes af bestyrelsen. Trænere kan både komme fra egne rækker og udefra, gerne med træner /spillererfaring. Introducere nye trænere/ledere til klubben. Deltage i udarbejdelse af banefordeling af 28 sider

16 Opgøre og angive gruppernes behov for haller til træning. Har ansvar for planlægning/budgetlægning af anvendelsen af de midler, de enkelte grupper og hold måtte have til disposition, både gennem optjening og fra centrale midler. På gruppeplan i samråd med gruppens trænere og ledere. Foretage halvårlig optælling af spilletøj, bolde og rekvisitter. Være postcentral for post fra klubben/kassereren/kampfordeleren til trænere og ledere i gruppen. Formidle indstilling med argumentation til bestyrelsen om spillere, der ønskes rykket til en anden end den alderssvarende gruppe. Hovedreglen i Freja er, at man spiller i alderssvarende gruppe. I samarbejde med holdlederne sørges for at kontrollere medlemskaber, ind og udmeldelser, og spilleberettigelse (spillercertifikater). Oplysninger kan indhentes hos kassereren/klubkontoret. I samarbejde med trænere besluttes afslutningstur i november og i maj opstartsturen. Håndboldstævner.dk Udvalget står for afviklingen af afslutningsarrangement i maj måned og juleafslutning i december. Udvalget står for sportslige arrangementer, der kan give fælles oplevelser. Udvalget arbejder med at skaffe midler til klubben i form af forældrearbejde og sikre at alle klubbens grupper har mulighed for at tjene penge til de enkelte grupper. Udvalget skal have kendskab til gruppernes økonomi, bl.a. til beregning af tilskud til opstarts og afslutningsture. (aktivitetsbudgetskema anvendes). Forestå årlig revision af velkomstfolderen til omdeling ved forældremøder i august og til nye medlemmer. I samarbejde med holdlederne sørge for at kontrollere medlemskaber, ind og udmeldelser, og spilleberettigelse (spillercertifikater). Sikre, at de af sekretæren på navn udskrevne børneattester returneres til sekretæren i underskrevet stand Ungdomsudvalget skal én gang årligt i samarbejde med Sportdirect arrangere tøjaften med mulighed for tøjkøb i Arena Randers og én medlemsaften i Randers Sport. Økonomi og budgetter) Følgende punkter skal overholdes i forbindelse med det vedtagne budget for sæsonen: Bestyrelsens repræsentanter orientere ungdomsudvalget og andre berørte om det vedtagne budget og reglerne herfor. Alle omkostninger vedr. tøj til trænere/ledere, kurser, annoncer, kontoromkostninger, udstyr og rekvisitter, og hvor nævnte evt. skal købes aftales med kassereren! Der må ikke udbetales kørselsgodtgørelse til spillere. Bestyrelsen træffer beslutning om alt vedr. sponsoraftaler, inkl. forhandlingsgrundlag. Forslag til sponsoraftaler fra grupperne sker igennem ungdomsudvalget. Der må kun rettes henvendelse til diverse støtteforeninger og fonde efter forudgående aftale med bestyrelsen. Enhver form for økonomi vedrørende stævner og træningsophold og andre specielle aktiviteter skal aftales i ungdomsudvalget. Udvalget udarbejder et budget for den enkelte gruppe (LWK skema). Træner/lederbetaling skal være indeholdt i budgettet for den enkelte gruppe. Der skal udfærdiges skriftligt budget i god tid inden turen finder sted! Spillerbetaling skal styres i samarbejde med holdleder, ungdomsudvalg og kassereren. Efter aktivitetens afholdelse skal specificeret regnskab straks afleveres til gruppeledelsen og kassereren. Ungdomsudvalget skal sammen med de enkelte grupper skal sikre, at alle deltagere er opført på medlemslisten. Evt. restancer skal påtales. Hvis en person er i restance for mere end tre måneder, må han/hun ikke benyttes i kamp og kan efterfølgende heller ikke deltage i andre aktiviteter, herunder træning af 28 sider

17 Bolde, spillertøj og andet udstyr Hver gruppe har en rekvisitkasse med bolde, kegler mm. Klubben bolde opbevares i de forskellige gruppers kasser og skal tælles efter hver gang, de har været brugt. Hver gruppe har et skab til opbevaring af spillertøj, skjolde, vandflasker samt diverse andre af gruppens rekvisitter. Udstyret gennemgås i primo august ned med henblik på evt. indkøb. Hvert hold modtager en startpakke med tape, isposer og harpiks (aldersbetinget) Ønskes yderligere af disse sker det ved henvendelse til ungdomsudvalget. Nyt spillertøj finansieres via sponsorat på tøjet, der sælges til vedtaget pris, der dækker indkøbsprisen inkl. tryk og inkluderer Frejas kontoradministrationsafgift på sponsorsalg. Der er ingen afgift til fælleskassen. Spilletøjssæt kan kun bestilles af holdleder/træner efter henvendelse til kassereren. Fakturering sker ALTID gennem kassereren. Spillertøj er klubbens ejendom Det skal pointeres, at Frejas tøjsponsor fra sommeren 2013 er PUMA af 28 sider

18 Arbejdsplan for ungdomsudvalg/gruppeledere Nr. Aktivitet/opgave J F M A M J J A S O N D 1. Afslutningsfester for spillerne * 2. Afslutningsfester/gruppeafslutning, * bestilling af lokaler 3. Afslutningsfester/gruppeafslutning, * * bestilling af pokaler 4. Arbejdsplaner, revision * 5. Arr.udvalg hvis hold f.eks. vinder * kreds, JM ell. DM) 6. Arrangement for tilgang af nye * * medlemmer i puslinge/miniput 7. Bemandingsliste for næste sæson til * * * bestyrelsen 8. Budgetopfølgning (oplysninger fra * * * * * * * * * kassereren) 9. Evaluering på forårs og * * efterårsturneringen 10. Evt. tilmeldinger af seniorhold * 11. Gruppeledermøde * * * * * * * * * * * 12. Gruppeledelsepostbesættelse * * 13. Gruppernes bold og tøjoversigt * * 14. Gruppernes budget og aktivitetsplan * 15. Indendørs, bestilling og fordeling af * * timer i hhv. gymnastiksale og haller 16. Lysbanefordeling pr. 1. oktober * sammen med kampfordeleren 17. Medlemslister og certifikater, * * * * * * * * * * * ajourføring 18. Nytårsappeller og træningsstart * * bestilling af annoncer på kontoret 19. Rekvisitønsker for kommende sæson * * 20. Stævner/træningsturneringer * * 21. Tilmelding af 7 mands hold * 22. Tilmelding af mikro/puslinge * 23. Tilmelding til DBU for hold til Ynglinge * DM og Junior DM 24. Tilmelding til JBU for ynglinge B og * junior B 25. Tilmeldinger af øvrige hold * 26. Tilmeldinger til indendørsturneringer * (JBU region 3) 27. Tilmeldinger til trænerkurser * * * * * * * * * * * 28. Træneransættelser, lønnede, indstilling * * * til bestyrelsen 29. Træningsbanefordeling pr. 1. april * (sammen med øvrige) 30. Træningsbanefordeling (lys) pr. 1. * oktober (sammen med øvrige) 31. Træningsbanefordeling pr. 1. januar * (sammen med øvrige) 32. Træningshold, sammensætning og * * navnelister laves 33. Tøjpakke til trænere og ledere (hvert 2. * * år pr. person) 34. Ynglinge til seniorafdeling, møde med * 35. Årbog, indsamling af digitalt materiale * * * (løbende aflevering) 36. Ønsker fra trænerne vedr. stævner/træningsophold for næste år * * * - 18 af 28 sider

19 Trænerfunktionen Trænerteam Udvikling/resultat Uddannelse Møder Udviklingstræning og udvalgte hold Træningen Klubben sigter på at etablere trænerteam omkring gruppen. Ved etablering af dette team forpligter træneren sig til et udviklende samarbejde til gavn for spillerne Det endelige trænerteam godkendes af bestyrelsen. Enkelte suppleringer og udskiftninger i trænerteamet, sker i samråd med bestyrelsen. Træneren udarbejder sammen med trænerteamet oplæg på hvorledes der skal trænes, hvad der skal trænes og hvordan træningen skal foregå. Der fastsættes mål for den enkelte gruppe. Der udarbejdes en plan med gruppen mål. Denne plan gennemgåes med ungdomsudvalg/bestyrelsen. Nøgleordet er udvikling af spillere og ikke kun resultater alle spillere skal have mulighed for at spille kampe i en række der passer til deres niveau. Træneren forpligter sig til løbende at uddanne sig. Træneren forpligter sig til at deltage i et passende antal trænermøder, som ledes og indkaldes af bestyrelse/ungdomsudvalg Træneren forestår afholdelse af to forældremøder spillersamtaler afholdes efter behov. Træneren skal bakke op omkring spillernes deltagelse i talenttræning samt træning og kampe på udvalgte hold. Der trænes 1 2 gange ugentlig alt efter alder af 28 sider

20 Holdlederfunktionen Holdlederen har til opgave at støtte trænerteamet mest muligt med de praktiske opgaver, der kan omfatte følgende: At sørge for spilletøj,samt turnus for frugtordning, kørsel, og tøjvask til kampe At optælle af spilletøj og placere tøjet i gruppens skab. At sørge for planlægning af mødetider og transport og giver spillerne besked om samme At sørge for tidtagening til hjemmekampe At sørge for løbende indsamling af stof til hjemmesiden (resultater, særlige begivenheder, små historier) At have ansvar for diverse praktiske opgaver. At uddele velkomstfolder til nye spillere Medlemsregistrering & -kontrol Kassereren forestår den overordnede medlemskontrol og er kontaktled til klubhuskontoret, hvor den centrale medlemsregistrering foretages. Trænere og ledere forventes månedligt at sammenholde den faktiske deltagerliste med den officielle medlemsliste og indberette ændringer til kassereren. Trænere og ledere kan rekvirere medlemslister efter behov hos kassereren/klubhuskontoret. Aldersgruppe Alle medlemmer af Freja skal træne og spille i alderssvarende gruppe. Afvigelse her fra kræver en ungdomsudvalgsgodkendelse Spillercertifikater Nye spillere (fra u14), der kommer fra andre klubber, skal medbringe et gyldigt spillercertifikat. Certifikaterne opbevares p.t. på Frejas klubhuskontor, hvor spilleberettigelse kan kontrolleres af den ansvarlige leder. Fraflyttende spillere har krav på et certifikat, som kun kan udstedes af kassereren. Her følger et uddrag fra JHF s håndbog: 4.1 Enhver spiller, der er medlem af en forening, og som indenfor de seneste 24 måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er umiddelbart spilleberettiget for den pågældende forening i henhold til aldersbestemmelserne. Foreningen skal udfylde et spillercertifikat, hvorpå spilleren med sin underskrift bekræfter de anførte oplysninger. For spillere under 18 år har underskriften dog ingen retsvirkning. 4.3 Med undtagelse af spillere, der har indgået en igangværende eller fremtidig løbende kontrakt, eller senest har spillet for en udenlandsk forening, kan enhver spiller, som har deltaget i en til DHF eller dettes distriktsforbund anmeldelsespligtig kamp for en anden forening inden for de seneste 24 måneder, blive spilleberettiget for en ny forening efter 30 dages karenstid fra den sidst spillede anmeldelsespligtige kamp i den tidligere forening, se dog Propositioner for DHF s Turneringer stk Et sådant skifte kan maximalt foretages 2 gange i en turneringssæson. 4.4 Enhver spiller uden dansk statsborgerskab, der sidst har deltaget for en dansk forening, behandles efter samme retningslinjer, med mindre der af certifikatet fremgår særlige bestemmelser. 4.6 Hvis en forening ikke senest 7 dage efter skriftlig anmodning herom har modtaget det frigivende spillercertifikat, kan meddelelse vedlagt kopi af anmodning til afgivende forening fremsendes til Forbundskontoret, som udsteder nyt spillercertifikat, og spilleren vil være spilleberettiget 30 dage fra sidst spillede kamp, jf. stk En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen ny forening, før han er spilleberettiget for denne forening, men spilleren kan deltage på repræsentative hold, så snart - 20 af 28 sider

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB 1 Foreningens ophav: Stk. 1 Foreningens navn er Aarslev Boldklub (initialer AAB). Foreningen er stiftet den 17. april 1939. Hjemsted 5792 Årslev. Stk. 2 Foreningen er medlem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere