Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Bøgebakken Plejecenter"

Transkript

1 Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning 6 Forsikring, licens og penge 6 Økonomi 7 Øvrige ydelser, tilskud mm. 8 Tandlæge, læge og medicin 9 Hvad findes eller på Bøgebakken 10 Aktiviteter 10 Frivillige/støttegrupper 11 Bruger og Pårørende Rådet 11 Pårørende/gæster 11 Prisliste for mad til pårørende 11 Kontaktinformation 12

3 Præsentation af Bøgebakken Plejecenter Bøgebakken blev taget i brug februar 2007 og udvidet i Beboerne skal opleve at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle, kombineret med plejehjemmets tryghed, et såkaldt leve bo miljø. En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven, med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven. Der er mulighed for boligydelse / støtte og der betales, som ved andre alment støttede boliger, indskud ved indflytningen. En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. Ud fra en individuel vurdering ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i at støtte og motivere borgerne til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne. Dette kunne for eksempel være selv at tage tøj på, klare badet selv, samvær med andre, gå en tur mv. Med udgangspunkt i det meningsgivende for den enkelte borger, hjælpes borgeren ved den rehabiliterende tilgang til, at nå sine mål og ønsker i forhold til hverdagsaktiviteter. Det handler om at øge livskvaliteten for borgerne, fordi det at kunne klare nogle hverdagsaktiviteter selv giver livskvalitet og skaber mening i hverdagen. Jf. lejekontrakten må der ikke holdes husdyr. Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for beboerne. I samarbejde med borgeren vil vi skabe et meningsfuldt liv- ud fra deres ønsker. På plejecentret arbejdes der med hverdagsrehabilitering. 3

4 Beskrivelse af boliger/haven Boligen: Centret består af 7 huse med 7 11 permanente lejligheder og 2 3 aflastnings boliger. 3 af lejlighederne er ægtepar boliger. 2 af husene er til borgere med demens. Alle lejligheder indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er antennestik, telefonstik samt IT adgang i hver lejlighed. Alle beboere kan tilkøbe internet/bredbånd og flere tv-kanaler og ip-telefoni ved direkte kontakt til YouSee. Tlf.: , eller i en TDC-butik. Hver lejlighed har desuden en privat terrasse som er flisebelagt, og som borgeren eller de pårørende selv har ansvaret for at vedligeholde. Foruden lejlighederne består huset af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue, dagligstue samt dejlige fælles terrasser. Imellem husene er en fælles have. Fællesarealerne vedligeholdes af centrets pedeller eller kommunen, men pårørende eller beboere er selvfølgelig meget velkomne til selv at sætte deres præg på terrassen. Indflytning og udflytning Indflytning: Der arrangeres en indflytningssamtale. Formålet med denne er, at sikre at medarbejderne har kendskab til dine behov og ønsker samt livshistorie. Når du flytter ind, modtager du en istandsat bolig. Du vil få udleveret nøglerne til boligen af den tekniske servicemedarbejder på stedet, senest på indflytningsdagen kl , eller efter aftale. Det skal bemærkes at man ikke kan flytte ind i sin bolig, før den kontraktlige indflytningsdato og før nøglen er udleveret og der er betalt indskud. Center for Ejendomsdrift/pedel foretager i samarbejde med lejer/pårørende et indflytningssyn inden indflytningen. Nøglen udlevres ved indflytnignssyn. Der vil samtidig blive udleveret en fejl og mangelliste. Denne liste skal senest 14 dage efter afleveres til Center for Ejendomsdrift/pedel, som herefter vil give besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår. 4

5 Indflytning og udflytning Lejekontrakt og dato på indflytningssyn sendes til beboer eller pårørende fra: Lejre Kommune Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Center for ejendomsdrift (fællespost) Udflytning: Opsigelse af lejemålet skal ske så hurtigt som muligt til: Lejre Kommune Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Center for Ejendomsdrift (Fællespost) Center for Ejendomsdrift sender tid og dato, for et udflytningssyn, til beboeren eller pårørende. Lejemålet gælder løbende måned + 3o dage.lejligheden skal være rengjort og ryddet for gardin/stænger, lamper, møbler mm., for at synet kan gennemføres. Indretning / Tøj og vask Indretning: I lejlighederne forefindes en plejeseng samt et sengebord. Madras skal selv medbringes (mål: 200 x 90 x 14 cm). Ved møblering bør der tages hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre at der skal flyttes om på indboet. Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden. Det anbefales at der ikke lægges tæpper i lejligheden, af hensyn til fald risiko og arbejdsmiljø Tøj/vask Du skal selv medbringe det tøj, du har behov for, samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder. Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer mm. er du selv ansvarlig for at købe. Tøjet vaskes i huset med hjælp fra personalet. Vi er ikke ansvarlige for evt. fejlvask 5

6 Tobaksrygning Tobaksrygning: Der skal udvises forsigtighed og hensyn ved rygning. Tobaksrygning i sengen er ikke tilladt Der må kun ryges i egen lejlighed og udenfor på terrasserne. Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper beboerne i lejlighederne. Dvs. at der ikke må ryges, mens personalet arbejder i lejligheden. Inden personalet påbegynder arbejdet i lejligheden, bedes der være luftet ud. Det anbefales at opsætte en røgalarm i lejligheden. Forsikring, licens og penge Forsikring: Den enkelte borger skal selv sørge for at forsikre sig efter behov. Licens: Licens betales af dig selv, hvis du har TV eller radio i lejligheden. Er du gift og din ægtefælle betaler licens i hendes/hans navn, så er du dækket ind under denne licens. Betaling til antenneforening sker over huslejen. Penge: Dine egne midler, kan personalet ikke påtage sig at administrere, men at du i samråd med dine pårørende, sørger for at have et mindre beløb til rådighed. 6

7 Økonomi - husleje Måltider Økonomi - husleje: Lejre Kommune udarbejder lejekontrakt. Kontrakten underskrives af lejer og Lejre Kommune. Måltider: Alle måltider tilberedes i husets fælleskøkken. Den daglige tilberedning står husets medarbejdere for i samarbejde med de beboere, der har lyst til at deltage. Beboerne beslutter i fællesskab menuerne. Så vidt der er muligt bruges økologiske rådvarer. Lejligheden skal opsiges skriftligt og sendes til Lejre Kommune (læs mere om proceduren under afsnittet Indflytning, udflytning side 4). Den månedlige husleje fremgår af huslejekontrakten. Hertil kommer indskud i henhold til lov om ældreboliger, som betales ved indflytning. Elregning betales af borger jf. elmåler i boligen. Bestemmelser omkring husleje er styret af kommunens boligselskab og ikke af Bøgebakkens personale. Boligstøtte: Der kan søges om boligydelse og varmetilskud digitalt direkte via Ældreservice og Sundhed. Henvendelse vedrørende denne støtte kan også ske til Udbetaling Danmark-Borger DK. Betaling til kostkassen: Hver beboer indbetaler et fast beløb den første dag i hver måned til en konto i Danske Bank. Det er vigtigt, at det på indbetalingen noteres, hvem der indbetaler. Dette gøres ved at skrive lejlighedsnummeret navn og fødselsdag på indbetalingen. Kontoen tilhører huset, og dermed beboerne i huset. Der er udarbejdet et kostkasseregulativ. Dette kan du læses på Ældreservice og Sundhed. Ældre -og Plejecenterne. Udleveres også i som trykt form ved indflytning. Ellers er du velkommen til at spørge efter det.lejre Kommunes økonomiafdeling fører tilsyn med kostkasserne. 7

8 Øvrige ydelser, tilskud, nødkald, fodpleje og frisør Som beboer på Bøgebakken har du samme ret til at få hjælp fra kommunen som alle andre borgere i kommunen. Det kan være f.eks. personligt tillæg, tandpleje, hjælpemidler, kørselsmuligheder/tilskud. Pension: Du vil modtage din pension som hidtil. Personlig og praktisk hjælp: Dette ydes af husets medarbejdere. Hjælpen aftales så vidt muligt før indflytning. Der ydes hjælp i henhold til Lejre Kommunes Kvalitets standarter. Der bliver gjort rent i lejligheden efter behov, dog mindst hver 14. dag. Nødkald: Der visiteres til nødkald ved behov. Fodpleje: Der kommer fodterapeut på Bøgebakken, men du er velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind. Frisør: Der kommer en frisør på Bøgebakken. Åbningstider ses ved frisørsalonen, som er i centerbygningen. 8

9 Tandlæge, læge, digital post eller post i papirform og medicin Tandlæge: Du bestemmer selv, hvem du ønsker som tandlæge, og kan beholde den sædvanlige tandlæge eller vælge en anden tættere på Bøgebakken. Beboere fra andre kommuner må påregne tandlægeskift. Du betaler selv for transport frem og tilbage. Omsorgstandplejen Beboerne har mulighed for at få tilsyn og behandling af omsorgstandplejen, der kommer til Bøgebakken med jævne mellemrum. Man skal have mobile problemer for at komme i betragtning, til visitation, til denne ydelse. Der er en egenbetaling efter fastsatte regler. Vi tilstræber at holde et møde med din læge indenfor den 1. måned efter indflytning mhp. et fremtidigt samarbejde. Digital post eller post i papirform: Ved indflytning på ældre- og plejecentret, beder vi dig oplyse om du er tilmeldt digial post eller om du modtager breve i papirform. Vi beder dig også oplyse hvem, der administrerer din post for dig. Medicin: Den medicin, du plejer at få, skal medbringes. Vi er behjælpelige med bestilling af medicin, som apoteket afleverer til Bøgebakken. Dette betales via PBS (inkl. leveringsgebyr). I det omfang det er muligt, vil medicinen blive dosisdispenseret på apoteket mod et gebyr. Læge: Du kan beholde din sædvanlige læge. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift. 9

10 Hvad findes ellers på Bøgebakken? I centerbygningen forefindes en større administrationsafdeling. Der er endvidere et dagcenter og daghjem. Har man ønske om at låne dagcenteret/ daghjememt til f.eks. en større eller mindre fest, kan det sagtens lade sig gøre. Dette aftales med gruppelederen. Det kræver at festen holdes udenfor centerets åbningstid, og at lokalerne efterlades, som da man kom dertil. Der kan lånes porcelæn mm. i centerbygningens lager. Derudover er der også træningsfaciliteter (fysioterapi og ergoterapi) på Bøgebakken. For at kunne benytte disse faciliteter skal du være henvist af egen læge. Se mere på Ældreservice og Sundhed. Træning og genoptræning. Kiosk: Kiosken findes i Centerbygningen. Kiosken drives af Bøgebakkens Venner, og har åbent tirsdag og fredag. Åbningstiderne ses også ved kiosken. Kiosken har et mindre udvalg af varer, men man kan altid bede om at få bestilt specielle varer hjem til næste gang kiosken har åbent. Aktiviteter Beboermøde: Der afholdes beboermøde efter behov. Gudstjeneste: Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste ca. 6 gange årligt. Gudstjenesten afholdes i Centerbygningen, i dagcenteret eller i en af de kirker, der ligger i lokalområdet. Endvidere kommer præsterne på besøg i de enkelte huse hvor beboeren har mulighed for en privat samtale med præsten i sin egen bolig. Offentlig transport bus: Der er mulighed for at bruge Telebussen til at komme til og fra Bøgebakken. Telebussen kan rekvireres på tlf.: mellem kl Bøgebakken ligger ca. 1 km. fra Lejre Station 10

11 Frivillige/støttegrupper Bøgebakkens Venner: Bøgebakkens Venner er en støttegruppe af pårørende og frivillige. Formålet med gruppens arbejde er at give beboerne oplevelser, der ikke altid er mulighed for indenfor de givne økonomiske rammer. Der arrangeres større underholdningsarrangementer samt kulturelle oplevelser. Støtteforeningen modtager gerne sponsorater og alle interesserede kan melde sig ind i foreningen. Andre støttegrupper: På Bøgebakken er der flere andre frivillige grupper, der, på hver deres måde, medvirker til at give beboerne oplevelser. dette kan være i form af fester, arrangementer og andet. Listen over de forskellige frivillige grupper kan ses i månedsbladet IMPULS, der udgives hver d. 1. i måneden. Bruger- og Pårørende Rådet: Ønsker du at blive indvalgt i rådet eller deltage /komme med forslag til fællesarrangementer, kan du til hver tid kontakte gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne/formanden. Se mere på Ældreservice og Sundhed/Bøgebakken, hvor vedtægter for Bruger og Pårørende råd findes. Prisliste for mad Pårørende/gæster: De pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø. De pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem det tidligere og det nuværende liv. Vi håber, at de pårørende vil betragte bo enheden som beboerens hjem, og aktivt tage del i dels beboerens og dels bo enhedens hverdag. Vi forventer at pårørende rydder op, og vasker op efter sig selv. Prisliste for mad til pårørende: Det kan lade sig gøre for de pårørende at spise med fra tid til anden. Hvis pårørende skal spise med så husk at give besked i god tid til huset. Betaling skal ske til kostkassen (kontakt gruppeleder). Man kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad. Mht. priser henvises til kostkasseregulativet. 11

12 Kontaktinformation Bøgebakken Plejecenter Bøgebakken Lejre Leder af ældre- og plejecentrene Lise Anhøj Tlf.: Gruppeleder Britt N. Pedersen Tlf.: Gruppeleder Anne Jørgensen Tlf.: Gruppeleder: Jeanette Bülow Tlf.: Administrativ medarbejder Käthe Franck Tlf.: Bøgebakken 1 A Lejl Tlf.: Dag: / Tlf.: Nat: Bøgebakken 1 A Lejl Tlf.: Dag: / Tlf.: Nat: Bøgebakken 1 B Lejl Tlf.: Dag: / Tlf.: Nat: Bøgebakken 1 B Lejl Tlf.: Dag: / Tlf.: Nat: Bøgebakken 2 Lejl Tlf.: Dag: / Tlf.: Nat: Bøgebakken 3 Lejl Tlf.: Dag: / Tlf.: Nat: Bøgebakken 4 Lejl Tlf.: Dag: / Tlf.: Nat: Center for Velfærd & Omsorg Hvalsø Rådhus Marts

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere