Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:

3 ... side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. side. Omhængsling af dør. Brug Temperaturregulering. af «crisp'n fresh»-filter. Indvendig pladsfordeling Placering af dørhylder..... Nedfrysning af madvarer og opbevaring af dybfrosne varer. Nedfrysning af madvarer... Opbevaring af dybfrosne varer Optøning.. Isterninger. Vedligeholdelse. Afrimning... Regelmæssig rengøring. Afbrydelse.. Indvendig belysning. Fejl og afhjælpning.. Udskiftning af pæren inden i køleskabet. Garanti. Service.... apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt med apparatets funktion og de relevante advarsler. Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør derfor læse dem meget grundigt, inden De tager apparatet i brug. Dette apparat er

4 beregnet på at blive betjent af voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved knapperne eller lege med apparatet. Såfremt det er nødvendigt at ændre den elektriske installation i Deres hjem, må dette arbejde kun udføres af en kvalificeret elektriker. Eventuelle reparationer må kun udføres af et autoriseret Servicecenter. De bør sikre Dem, at der kun anvendes originale reservedele. Det er farligt et ændre på dette apparats specifikationer. Det er vigtigt, at apparatet efter installationen ikke står på det elektriske forsyningskabel. Køleskabe og frysere til hjemmebrug er kun beregnet til opbevaring resp. nedfrysning af levnedsmidler. Et allerede optøet produkt må ikke nedfryses igen. Ved opbevaring og nedfrysning af levnedsmidler skal fabrikantens anvisninger følges. Når apparatet er i brug, bliver fordamperen og kompressoren varme. Det skal sikres, at luften kan cirkulere frit omkring apparatet, således at varmen kan bortledes. En utilstrækkelig luftcirkulation kan medføre uregelmæssig funktion eller beskadige apparatet. Installationsvejledningen bør følges. Inden apparatet rengøres indvendigt og udvendigt samt ved udskiftning af glødelampen (ved apparater, der er udstyret hermed) skal apparatet altid afbrydes. lag afrimes, alt efter modellen, automatisk eller manuelt. Rimlaget må aldrig kradses af med metalgenstande, da dette kan beskadige apparatet. Hertil anvendes den medleverede plastskraber. Der må aldrig anvendes skarpkantede eller spidse genstande til løsning at fastfrosne isbakker. Der bør ikke anbringes kulsyreholdige væsker i fryseboksen, da væskens beholder kan eksplodere. Man bør ikke straks anvende is, der lige er taget ud af apparatet, da dette kan forårsage kuldeforbrændinger. Dette apparat er tungt. Det skal man være opmærksom på, når apparatet flyttes. Opstår der en fejl eller defekt, bør de ikke selv reparere apparatet. El-apparater må kun repareres af elektrikere, da reparationer udført af usagkyndige kan forårsage betydelige følgeskader. Man bør henvende sig til det nærmeste Servicecenter og kun kræve originale reservedele. I kølekredsløbet og isoleringen på dette apparat findes ingen gasarter, der er skadelige for ozonlaget. Apparatet skal dog bortskaffes i henhold til de miljøbestemmelser, der er gældende i Deres område. 12 INSTALLATION Forord Dette apparat har magnetisk dørlås. Hvis det skal erstatte en ældre model med smæklås, anbefales det at gøre denne smæklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at børn, der leger i nærheden af det kasserede køleskab, ikke kan risikere at blive spærret inde. boliger opført efter 1. boliger opført før 1. De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en HFI-afbryder. Dette apparat overholder følgende EFdirektiver: - 73/23 EØF af (direktiv om lavspænding) og efterfølgende ændringer; - 89/336 EØF af (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfölgende ændringer. Placering Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved anden form for varmekilde. Det bedste resultat opnås ved en rumtemperatur på 18 C - 43 C (klasse T); 18 C - 38 C (klasse ST); 16 C - 32 C (klasse N); 10 C - 32 C (klasse SN). Deres apparats klasse er angivet på typeskiltet. Desuden skal det helst ikke stå i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Luften skal kunne cirkulere frit over, under og bag skabet (Fig. B). Hvis skabet placeres under et overskab, skal afstanden fra overkanten af skabet og op til overskabet være mindst 5 mm (Fig. A). Skabet placeres helt vandret ved at skrue på de justérbare fødder under skabet. 100 mm A 10 mm B 10 mm NP002 El-tilslutning Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til den spænding, der er angivet på skabets mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til stikkontakt eller afbryder i den faste installation. De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes, når skabet tilsluttes. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt. ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt ekstrabeskyttelse. Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr. 87/308 af vedrørende dæmpning af radiostøj. Rengøring Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det indvendigt med lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et nyt produkt.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) De må ikke bruge skurepulver eller andre midler, som kan ridse overfladen. 13 Omhængsling af dør Før nedenstående arbejde udføres, skal strømtilførslen til skabet afbrydes. Ventilationsgitteret (D) tages af. Det nederste hængsel (E) skrues af. Fryserens dør afmonteres ved at trække den af det midterste hængsel (H). Det midterste hængsel (H) skrues af. Køleskabsdøren afmonteres ved at trække den af det øverste hængsel (A). Hængselstiften (A) og mellemlægsskiven (B) afmonteres fra den øverste hængselåbning (C) og monteres på den modsatte side, efter at proppen her er blevet fjernet. Proppen skal derefter monteres i åbningen, hvor hængselstiften før var placeret. Køleskabsdøren sættes på. Det midterste hængsel monteres på venstre side. Fryserens dør sættes på. (D) sættes på plads igen. temperaturen i lokalet er lav (f.eks. E F F D F PR185 F Fig. 2 C B A Fig. 3 Fig. på emballagen bør ikke overskrides. ca. madvarerne op i mindre portioner før nedfrysningen. mængder kan tilberedes i dybfrossen tilstand. er lettere at få isterningerne ud, hvis De først holder bakken under rindende vand et kort øjeblik. De bør ikke bruge metalredskaber til at tage isterningerne ud. VEDLIGEHOLDELSE AFRIMNING Køleskab Rimlaget på køleelementerne afrimes automatisk, hver gang kompressoren stopper. Smeltevandet løber ud gennem en smeltevandsrende), som leder det ned i en lille plastskål på bagsiden af skabet, hvor det derefter fordamper. Vigtigt Det anbefales at rense afløbshullet i midten af smeltevandsrenden med jævne mellemrum for at undgå, at smeltevandet løber over. Brug den rensepind, der allerede befinder sig i afløbshullet. Lad døren stå åben, og placér plastskraberen som vist på billedet, således at smeltevandet kan løbe ned i en skål, som De har placeret under. Nå og materialefejl, er ikke omfattet af garantien. Forbehold Vort produktansvar gælder ikke hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold: at maskinens installation ikke er udført i overensstemmelse med de givne installationsvejledninger. at maskinen er anvendt til andet formål end beskrevet. at de i denne brugs- og installationsvejledning nævnte anvisninger ikke er blevet fulgt. at apparatet fortsat er anvendt, inden udbedring af en konstateret fejl eller uregelmæssighed. at reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. at der er brugt uoriginale reservedele. at skaden en forårsaget af transportskader, også sådanne, som måtte være opstået ved senere transport ved f.eks. flytning eller videresalg. at skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Transportskader Transportskader, der konstateres hos forbrugeren, er primært en sag mellem forbruger og forhandler, d.v.s. selv kan afhjælpe. Såfremt Deres krav om afhjælpning er uberettiget, eksempelvis hvis apparatets svigt skyldes en sprunget sikring eller en fejlbetjening, må De selv betale for de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt serviceassistance. Nærværende garanti fratager Dem ikke Deres adgang til at gøre et eventuelt ansvar gældende efter købeloven. Alle ZANUSSI produkterne er under stadig udvikling. Derfor kan det hænde, at et apparat er blevet ændret i mål, kapacitet og materialer siden fremkomsten af denne brugsanvisning. For sådanne ændringer tager ZANUSSI forbehold, ligesom der tages forbehold mod eventuelle trykfejl i vores trykte materiale. Reparation Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet. Reparation må kun foretages af autoriseret service. Se servicekortet. Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale reservedele. Produktansvar Vort produktansvar er gældende iflg. «Lov om produktansvar». Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er gældende 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt. 19 SERVICE Har De brug for service, bedes henvendelse ske til det servicecenter, der betjener det postnummerområde De bor i. Se nedenstående liste. Postnr. område / / / / / / / 8500 / / / / / Servicecenter Region København Region Nordsjælland Region Nordsjælland Region Bornholm Region Vest-/Sydsjælland Region Fyn Region Sydjylland Region Østjylland Tlf Region Djursland Region Himmerland Region Nordjylland RØNNE ÅLBORG RANDERS ÅRHUS HELSINGE LYNGBY FREDERICIA BRØNDBY NÆSTVED ODENSE 20.

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere