Beretning Og ekstra ondt gør det jo, når statsstøtten kommer fra den danske stat i form af verdens højeste afgifter på dagligvarer i Danmark!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2012. Og ekstra ondt gør det jo, når statsstøtten kommer fra den danske stat i form af verdens højeste afgifter på dagligvarer i Danmark!"

Transkript

1 Beretning 2012 November 2012 Never never never never give up Ja, det var verdens måske største statsmand nogensinde, Winston Churchill, der i oktober 1941 midt under det tyske luftbombardement af London sagde disse senere så bevingede ord. Udtryk var de for en kampgejst, som også danske købmænd har brug, når de ikke bare skal kæmpe kampen mod lokale konkurrenter, økonomisk smalhals og stigende nethandel, men også mod unfair konkurrence fra statsstøttede købmænd syd for den dansk-tyske grænse. Og ekstra ondt gør det jo, når statsstøtten kommer fra den danske stat i form af verdens højeste afgifter på dagligvarer i Danmark! Kampen mod grænsehandelen er helt sikkert den sag, der har kostet De Samvirkende Købmænd flest kræfter siden medlemsmødet for to år siden og langt om længe kommer der nu synlige resultater ud af den kæmpe indsats: Den forhadte fedtafgift afskaffes, og planerne om en udvidet sukkerafgift er skrinlagt. Kampen mod flere hypermarkeder spilles også under overskriften Never never never never give up, og det gør vi heller ikke: Derfor vandt vi sagen om den ulovlige Bilka i Fields på Amager og kræver en såkaldt fysisk lovliggørelse. Og derfor fortsætter vi kampen mod Bilka-centre i Lyngby, Roskilde, Holbæk, Randers og Hjørring. Hvor disse kampe mod grænsehandelen og hypermarkeder ofte er omtalt på dagbladenes forsider, i radio og TV, så er der andre sider af DSK s arbejde, som kun medlemmerne får indsigt i. Men det gør jo ikke indsatsen mindre vigtig for den enkelte butik, hvad enten vi taler om alt vort arbejde til fordel for fødevaresikkerheden eller rådgivningen på det ansættelsesretlige område. Tilsammen udgør de den pallette af medlemsydelser, som DSK leverer til vore 1250 medlemmer, kæder og grossister, og som i det følgende i denne beretning til medlemsmødet oktober 2012 er nærmere omtalt: 1

2 Grænsehandel DSK arbejder vedholdende og konstant imod grænsehandelen og for konkurrence på lige vilkår på tværs af landegrænserne. En lang række meningsdannere er først blevet klogere her det seneste år, og det er naturligvis glædeligt, at flere har fået øjnene op for problemets omfang. DSK s stærkeste våben er, at vi har både gode argumenter og omfattende viden om grænsehandelens udvikling, omfang og konsekvenser. Det ved både politikere, embedsmænd, andre organisationer og journalister, og derfor er DSK meget synlige i debatten. Grænsehandelens udvikling Grænsehandelen blev historisk en afgørende faktor i dansk detailhandel, da Danmark blev medlem af EF tilbage i Der opstod de tyske grænsebutikker, og der startede den målrettede trafik med turisme udelukkende med indkøb for øje. Den såkaldte 24-timers regel (kravet om ophold uden for Danmark i 24 timer før indkøb af den store ration ) bortfaldt pr. 1. januar 2004, og for at imødegå dette sænkede VKregeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti en række afgifter ganske markant pr. 1. oktober Det fjernede ikke grænsehandelen, men afgiftslettelserne betød, at dansk detailhandel undgik en direkte udflagning af hele varegrupper pr. 1. januar DSK har siden 2008 gennemført undersøgelser om danskernes køb af varer - og hyppigheden heraf i Tyskland. Resultaterne er offentligt tilgængelige og kan ses herunder: Hvor ofte foretager du eller din husstand indkøb i Tyskland? Procentandel Juni 2008* Marts 2010* Februar 2011** Februar 2012** Oftere end 1 gang om måneden 0 % 1 % 1 % 2 % Ca. hver måned 3 % 2 % 2 % 3 % Hver anden måned 3 % 3 % - - Ca. 4-6 gange om året 7 % 10 % 10 % 8 % Ca. 1-3 gange om året 27 % 38 % 36 % 32 % Aldrig/sjældnere 62 % 50 % 47 % 52 % Ved ikke 0 % 0 % 0 % 0 % Total 99 % 101 % 99 % 100 % * = Capacent ** = Interresearch 2

3 Grænsehandelen med nydelsesmidler og dagligvarer har formentlig aldrig været så omfattende som netop nu. DSK s seneste undersøgelse viser, at 57 pct. af husstandene har handlet øl eller sodavand i Tyskland inden for det seneste år. Dansk detailhandel mister arbejdspladser, fødevareproducenterne øger salget til de tyske grænsebutikker, og tyske medier melder om markant øget grænsehandel, mens omsætningen falder i danske butikker. DSK har påpeget, at Skatteministeriets grænsehandelsrapport fra oktober 2012 kun forholder sig til dele af grænsehandelens konsekvenser og dermed ikke giver politikerne et fuldgyldigt billede at træffe beslutninger på. DSK anbefaler derfor, at der i det kommende år udarbejdes en opdateret og dækkende analyse af grænsehandelens konsekvenser for det danske samfund. Den bør f.eks. belyse hvor mange arbejdspladser Danmark mister til Tyskland og Sverige, konsekvenserne af lukkede butikker i udkantsdanmark, miljømæssige konsekvenser af massiv biltrafik til og fra grænsen, konsummønstret ved store indkøb og kæmpe pakkestørrelser i grænsebutikkerne, manglende indtjening af moms og afgifter til statskassen. Grænsehandelen fremover Et enigt Folketing har heldigvis fortrudt indførslen af fedtafgiften ligesom Regeringen og Enhedslisten har fortrudt den ellers varslede sukkerafgift. Det har DSK al mulig grund til at glæde sig over. DSK har bestemt vores andel i, at politikerne er blevet klogere. Især glæder vi os over, at regeringen nu mener, at lavere afgifter vil medføre flere arbejdspladser i Danmark. Det har DSK som bekendt argumenteret for hele tiden. På længere sigt er det DSK s vurdering, at der også tages fat på de afgifter, der især er årsag til grænsehandelen nemlig sodavand, øl og i stigende omfang vin. Politikerne har nemlig forstået, at høje afgifter blot medfører tab af danske arbejdspladser, så nu handler det bare om at få omsat denne erkendelse til den rigtige lovgivning. DSK tør godt love, at vi fortsat vil minde politikerne om grænsehandelens konsekvenser indtil den dag, hvor der kan konkurreres på lige vilkår. Aktuelle planlovssager Intentionen med planlovens detailhandelsbestemmelser er at skabe og udvikle levende og varierede byområder og undgå en udvikling, hvor butikkerne flytter fra bymidten og ud til store butikscentre i byernes udkant. På trods af at de fleste vel er enige i, at det er den vej, vi ønsker, udviklingen skal gå, så ser vi i DSK stadigt flere sager, hvor vi har fundet det nødvendigt aktivt at gå ind og forsvare planlovens og vores ønske om at bevare en fintmasket butiksstruktur til glæde og gavn for både butikker og forbrugere. Nedenstående er et overblik over nogle af de væsentligste sager, DSK er involveret i på planlovsområdet. 3

4 Bilka Fields Østre Landsret afgjorde i foråret 2011, at Bilka i Fields ikke var i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om, at der skal være et stormagasin i Fields. Landsretten fastsatte 5 kriterier, der skal være opfyldt, for at man kan tale om et stormagasin i gængs forstand. Siden dommen har DSK presset på over for Københavns Kommune for at få lovliggjort Bilka i Fields. Vi har nu fået et forslag til en fysisk lovliggørelse i høring, men de foreslåede ændringer lever efter DSK s opfattelse ikke op til kravene i dommen. Der er i meget høj grad tale om kosmetiske ændringer og ikke reelle ændringer, som krævet i dommen. DSK har meddelt Københavns Kommune, at man ikke kan acceptere de foreslåede ændringer, og hvis kommunen på trods heraf godkender disse, vil DSK om nødvendigt igen gå til domstolene. At det kan betale sig at holde på sin ret, viser den dom, som vi netop har modtaget fra Højesteret. I den tilkendes DSK yderligere knap kr. til dækning af de sagsomkostninger, som vi havde i forbindelse med Fields-sagen. Bilka Randers Borgmesteren i Randers ønsker et Bilka-center i Paderup. DSK har afgivet indsigelse over for planerne, idet det er vores opfattelse, at de ikke overholder de proceduremæssige krav, ligesom DSK aktivt deltager i den stadige debat i Randers. Planerne er nu endeligt stoppet af Naturstyrelsen. Men flertallet i Randers byråd ønsker stadig et Bilka-Center. Kommunen starter derfor nu en ny planproces op i et kapløb med tiden, da miljøministeren har bebudet, at hun vil rulle planlovens detailhandelsbestemmelser tilbage. Hvis Randers når at få færdiggjort en ny lokalplan, inden lovforslaget bliver vedtaget og træder i kraft, kan det medføre, at Randers alligevel får mulighed for at bygge et mindre Bilka-center end oprindeligt planlagt i Paderup, eller alternativt kan det medføre, at man vælger at finde en placering i midtbyen. Bilka Hjørring Dansk Supermarked ønsker at bygge en udvalgsvarebutik i tilknytning til A-Z i Hjørring og dermed etablere et Bilka-center, så man kan nedlægge A-Z konceptet, der nu kun findes i Hjørring. Kommunen har på opfordring af Dansk Supermarked fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, der dog med al ønskelig tydelighed viser, at omsætningen i et nyt Bilka-Center i kommunen vil blive taget fra de eksisterende, lokale butikker. På trods heraf ønsker kommunen alligevel at gå videre med planerne. DSK har allerede inden udarbejdelsen af plangrundlaget meddelt Hjørrings borgmester, at det er vores opfattelse, at kommunen ikke lovligt kan planlægge for etablering af et nyt bydelscenter, der vil være nødvendigt, hvis kommunen ønsker at give tilladelse til bygning af et Bilka-center. Kommunen har ikke besvaret vores henvendelse. 4

5 Bilka Holbæk Holbæk kommune planlægger at bygge en ny sportsarena, og til finansieringen af denne ønsker man at sælge det gamle stadionanlæg til en større detailvirksomhed. Kommunen har derfor igangsat processen med henblik på ny lokalplan og kommuneplantillæg. Kommunen vil ikke oplyse, hvem den mulige investor er, men DSK har indikationer på, at Dansk Supermarked i alle tilfælde har været interesseret i området. Det er dog tvivlsomt, om Dansk Supermarked fortsat er interesseret i en beliggenhed i Holbæk, men DSK afgiver indsigelse i forhold til lokalplanforslaget. DSK har afgivet indsigelse i sagen, da kommunen efter vores vurdering ikke lovligt kan foretage en udvidelse af bymidten i det omfang, kommunen ønsker. Bilka Roskilde Dansk Supermarked arbejder på at finde en egnet beliggenhed i eller omkring Roskilde, hvor man ønsker at etablere et Bilka-Center. Med et forslag om at bygge et stort centerområde i nærheden af Røde Port vil der blive mulighed for etablering af et Bilka-Center, da kommunen har ønsket, at der i området skal være plads til et stormagasin. Selve lokalplanerne m.v. forventes dog først at foreligge i 2013 eller Bilka Lyngby Efter en særdeles aktiv politisk indsats fra DSK lykkedes det i det tidlige forår at forhindre, at Lyngby gennemførte en lokalplanændring, der skulle muliggøre et Bilka- Center ved Firskovvej. Kommunalbestyrelsen har i stedet besluttet at udarbejde en egentlig detailhandelsstrategi, inden man beslutter sig endeligt for, om man ønsker en Bilka til byen. På trods af, at detailhandelsstrategien først forventes i høring i 2013, har kommunen nu offentliggjort nyt forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget dækker det såkaldte Kanalvejskvarter ved siden af Lyngby Storcenter. Som planerne p.t. ser ud, vil der formentlig kunne etableres et Bilka-Center på området. DSK har afgivet indsigelse over for kommunen. Føtex Dansk Supermarked arbejder med en række placeringer rundt i landet. I Egedal og Skanderborg er butikkerne indviet, og i Kokkedal og Odense er byggerierne i gang. I Allerød og Farum er der stor debat om Dansk Supermarkeds ønsker om at åbne Føtex-butikker disse steder. Også på Bornholm har der været stor debat om Dansk Supermarkeds ønske om en Føtex i Rønne. Det er dog blevet offentliggjort primo oktober, at Dansk Supermarked nu i stedet satser på at bygge en stor Netto i Rønne. De fleste af disse sager kan kun være aktuelle, fordi der stadig i landet er kommuner, som er ude af trit med den internationale udvikling, når de mener, at meget store 5

6 og ofte eksternt beliggende butikker er det eneste saliggørende. Dansk Supermarkeds lukning af butikker i Fredensborg, Næstved og Odder understreger også, at der er god grund til at tøjle bygge-iveren og forholde sig nøje til markedets behov. Nye vinde - Small is beautiful Når man følger skriverierne om detailhandel i de udenlandske medier, bliver det mere og mere klart, at der er noget i gærde. Udviklingen går nu den stik modsatte vej af, hvad vi tidligere har set. I mere end 50 år har man i USA sværget til Bigger is better. Det betød, at man fik større og større butikker med færre og færre ansatte både uden for de amerikanske storbyer, men også inde i eksempelvis New York. Men nu er man begyndt at vende blikket den anden vej, og pludselig lyder det Small is beautiful fra det amerikanske kontinent. De amerikanske forbrugere er blevet trætte af de standardiserede koncepter med butikker med meget lidt eller slet ingen kundebetjening. Nu vil forbrugerne have rigtige butikker med rigtige ekspedienter og rigtige indkøbsoplevelser. Hvor de amerikanske developere tidligere i stor stil købte en række små butikker til overpris for derefter at rive butikkerne ned og bygge nyt og større eller alternativt at fjerne skillevæggene mellem butikkerne og få kæmpestore lokaler så er developerne begyndt at gøre det tidligere så utænkelige! De bygger mure og sætter vægge op, så butikslokalerne begynder at få samme størrelse, som de oprindeligt havde. Der er derfor meget, der tyder på, at vinden vil vende, så vi også her i landet får øjnene op for fordelene ved en varieret og fintmasket butiksstruktur. Ét af de første tegn på disse nye vinde er netop miljøministerens bebudede ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, hvor man vil rulle loven tilbage til det niveau, der var gældende før 2011, hvor den seneste liberalisering fandt sted. DSK bakker varmt op om miljøministerens forslag, for kun med en sådan tilbagerulning kan vi fortsat sikre, at vi kan bevare den gode og fintmaskede butiksstruktur, som vi trods alt fortsat har i Danmark en struktur, som mange andre lande misunder os! Fødevareregler og fokus på sundhed Ny branchekode papir og elektronisk DSK har i september 2012 udgivet en helt ny opdateret vejledning vedrørende egenkontrol, den såkaldte Branchekode. Branchekoden har eksisteret siden år 2000 og er blevet opdateret flere gange. Da Fødevarestyrelsen for nogle år siden annoncerede, at alle virksomheder fremover ikke kun skulle kende og overholde reglerne og dokumentere egenkontrol, men også skulle foretage en risikoanalyse for alle processer, besluttede vi at udarbejde en helt ny version. 6

7 Den nye Branchekode er opdateret i forhold til lovgivningen, og den indeholder nu bl.a. denne risikoanalyse, som fødevarekontrollen har efterspurgt. Risikoanalysen er en beskrivelse af mikrobiologiske, fysiske og kemiske risikofaktorer, og hvordan de imødegås for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling osv. Butikken skal således blot henvise til risikoanalyse-kapitlet, hvis en tilsynsførende spørger efter risikoanalysen. Branchekoden indeholder også en række nye emner, der har været fokus på de senere år, som f.eks. adskillelse af dyrearter, drikkevandsforurening og et helt nyt afsnit om frugt og grønt. Branchekoden er udarbejdet i et samarbejde med Coop og Dansk Supermarked, og den er godkendt af Fødevarestyrelsen. Dermed er det fastlagt, at hvis man følger Branchekoden, er man på den sikre side. De tilsynsførende skal tage højde for, at når en butik følger Branchekodens procedurer, er det tilstrækkeligt for at overholde lovgivningen. Den gamle Branchekode gælder ikke længere. Den nye Branchekode findes i 2 versioner, henholdsvis til butikker med og uden produktion. For de butikker, der bruger elektronisk egenkontrol, indgår Branchekoden i det elektroniske system. Derudover er Branchekoden trykt i en papirudgave og distribueret til butikker i de kæder, der har ønsket det, samt til de konsulenter, der er med til at rådgive butikkerne. For at opmuntre butikkerne til at bruge den nye Branchekode, har DSK produceret en lille reklamefilm, som skal give personalet appetit på at bruge den. Filmen, hvori komikeren Jonas Schmidt optræder i rollen både som butiksmedarbejder og fødevarekontrollant, er stillet til rådighed for butikkerne til brug ved f.eks. personalemøder, introduktion af nye medarbejdere mv. Elektronisk egenkontrol DSK administrerer nu elektronisk egenkontrol, Riskminder, for 11 kæder, omfattende ca. 850 butikker, samt 4 grossistlagre. Systemet skal blandt andet sikre, at man husker at udfylde skemaerne til tiden, og der kan udsendes påmindelser på mail og/eller sms, hvis det glemmes. Overvågning af tilbagekaldelser DSK overvåger alle tilbagekaldelser, der berører vore medlemmer, og vi yder rådgivning, når det er nødvendigt. Selvom der håndteres mange tilbagekaldelser, og der er oparbejdet en god rutine, opstår der ofte problemer med leverandører, som prøver det for første gang, eller hvis der er andre usædvanlige forhold. DSK har også arbejdet med at undgå unødvendigt madspild i forbindelse med tilbagekaldelser. Man behøver ikke altid at tilbagekalde varer med f.eks. ikke sundhedsfarlige mærkningsfejl. Det har vi benyttet os af i flere tilfælde. Eventuelt salg af fødevarer efter holdbarhedstidens udløb Det blev i 2011 foreslået, at man skulle lovliggøre salg af nogle fødevarer efter holdbarhedstidens udløb. DSK påpegede mange problemer ved et sådant salg, især at 7

8 butikkerne vil skulle stå til ansvar for, at produkterne både kvalitetsmæssigt og fødevaresikkerhedsmæssigt er i orden efter holdbarhedstidens udløb. Forslaget er foreløbigt lagt i skuffen, men det forventes at komme frem igen i forbindelse med nye harmoniserede EU-regler, idet mange lande allerede i dag tillader salg af visse fødevarer efter holdbarhedstidens udløb Stigende opmærksomhed vedrørende sundhed, overvægt mv. Opmærksomheden og kravet om, at detailhandelen bidrager positivt til forbedring af danskernes sundhed, er stadig stigende. Det er mange initiativer både fra myndigheder, forbruger- og patientforeninger samt forskellige samarbejdsfora, hvor også DSK deltager. Nøglehullet Ernæringsmærket Nøglehullet er stadig på fremdrift i Danmark. Det estimeres p.t., at der er ca fødevarer med Nøglehulsmærket (inklusive frugt og grønt). Der arbejdes videre med udbredelsen af Nøglehulsmærket, blandt andet udvidelse af kategorier, produkttyper og ændring af kriterier. Spisesteder og opskrifter kan nu også nøglehulsmærkes. DSK opfordrer medlemmerne til at udvide sortimentet og markedsføre produkter med nøglehul. Kalorier på menutavlen I relation til forebyggelse af overvægt er der igangsat et initiativ vedrørende angivelsen af energi på menutavlen (sammen med prisen) på ikke færdigpakket fastfood/måltidsløsning. Formålet er, at forbrugeren i indkøbssituationen kan vælge f.eks. den pizzaslice med mindst energi. DSK ser det som et oplagt initiativ ved salg af bake-off-produkter og to-go (mellem)måltider. Saltpartnerskab Både i Danmark og i EU har man sat sig for at reducere befolkningens saltindtag, idet der er en sammenhæng mellem saltindtagelsen og udvikling af hjertekarsygdomme. Størstedelen af saltet får forbrugeren gennem indkøbt brød, kødpålæg, ost, færdigretter og morgenmadsprodukter. Der er derfor pres på både private label- og mærkevare-producenter for at reducere saltindholdet. I visse produkter er det dog ikke kun et spørgsmål om smag, men også fødevaresikkerhed, idet saltet i f.eks. ost og kødpålæg virker konserverende. DSK opfordrer medlemmerne til at markedsføre produkter med lavere saltindhold og benytte sig af muligheden for at anprise (inden for lovens rammer), at saltindholdet er reduceret. Måltidspartnerskabet DSK deltager i Måltidspartnerskabet (MPS), som blev etableret i februar 2012 og har den vision, at alle danskere har let ved og lyst til at spise sundere. Med de mange initiativer, der i forvejen er på området, er der brug for koordinering, hvilket MPS blandt andet skal sikre. Etisk forsvarligt salg bliver stadig vigtigere Der rejses flere og flere spørgsmål vedrørende det moralsk/etisk/politisk forsvarlige i at sælge det ene eller det andet produkt. I 2012 har der været henvendelser fra forbrugerorganisationer og presse om palmeolie, ål, hummere, haj, frugt og grønt fra 8

9 besatte områder på Vestbredden samt importeret foie gras. Sidstnævnte er især specielt, fordi produktion er forbudt i Danmark, men importen er ikke. I nogle tilfælde har der også været demonstrationer i butikker. Det kan forventes, at presset stiger, og DSK anbefaler medlemmerne at forholde sig til relevante sager. Arbejdsmiljø og overenskomst Arbejdsmiljø Mange butikker har i 2011 og 2012 haft besøg af Arbejdstilsynet, der har været på tilsynsbesøg rundt omkring i detailhandelen. Der har bl.a. været fokus på løft og håndtering af varer, butikkernes indretning, røveriforebyggelse og APV. For at gøre købmændenes hverdag med arbejdsmiljø lidt lettere, har DSK været og er fortsat involveret i særligt to projekter. DSK har medvirket i BAR Handels udarbejdelse af en række branchesider på BAR Handels hjemmeside, hvor det eksisterende arbejdsmiljø-materiale vedrørende røveri, unges arbejde, løft og håndtering af varer samt APV i butik er blevet tilpasset købmændenes hverdag. Derudover arbejder DSK pt. sammen med Optica på at udvide brugen af egenkontrolsystemet Riskminder til også at kunne anvendes til eksempelvis APV-arbejdet i butikken, instruktion af nye medarbejdere og eftersyn af redskaber anvendt i butik. Overenskomst Overenskomstforhandlingerne i foråret 2012 blev afsluttet med en 2-årig fornyelse af overenskomsten. Fornyelsen indebærer relativt små lønreguleringer samt andre mindre forandringer af bl.a. pensionsgrundlaget og pensionsprocenten. Det væsentligste ved den igangværende overenskomstperiode er, at den gamle aftale fra år 2000 om en ændring af arbejdstidsreglerne ved en kommende ændring af lukkeloven trådte i kraft pr. 1. oktober Arbejdstids- og reduktionsreglerne ensrettes, så der for overenskomstansatte medarbejdere ikke længere skelnes mellem om medarbejderen er ansat i en butik, der holder åbent eller lukket på søn- og helligdage, eller om medarbejderen er på arbejde eller har fri de pågældende dage. Reglerne er meget komplicerede og har dermed medført, at DSK har en stor vejledningsopgave på dette område. Flere vigtige arbejdsopgaver Projekter Udover arbejdet med ovennævnte opgaver skal DSK i den kommende tid også arbejde med to interessante projekter, der kan komme mange købmænd til gavn. Baggrunden er, at DSK har søgt og fået bevilget offentlig støtte til to nye projekter. Det ene projekt er et forsøg med vareudbringning - primært til ældre - hvor købmænd deltager i et samarbejde om varebestilling, vareplukning m.m. Det andet projekt foregår i samarbejde med Landbrug og Fødevarer, og målet er bl.a. at udarbejde stan- 9

10 dardkontrakter for butikkernes indkøb hos lokale producenter herunder krav til mærkning, behandlingen af fødevarerne m.m. Prioriterede opgaver Også arbejdet med bl.a. pant- og retursystemet, betalingskort, postbutikker, aldersgrænser, markedsføringsregler og kampen mod sort økonomi har lagt beslag på en række ressourcer hos DSK, og de vil fortsat være blandt de prioriterede opgaver i den kommende tid. Kommunikation For at styrke kommunikationen med medlemmerne har DSK i oktober 2012 lanceret nyhedsbrevet Godt at vide om DSK s arbejde. Nyhedsbrevet vil blive udsendt ca. en gang om måneden og belyser bl.a. baggrunden for politiske tiltag, samt DSK s indsats inden for vigtige områder. Hvor DSK Nyt er need to know, er det nye månedsnyhedsbrev nice to know. 10

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet - alle tiders emballage fra 3-Stjernet 3-Stjernet A/S 3-Stjernet A/S blev grundlagt i 1950 af Aage Jensen. Og har siden haft en lang tradition for produktion og salg af pålægsprodukter til såvel danske

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales.

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales. Fødevarenyt Februar 2011 nr. 1 årgang 5 1. Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften 2. Fedtafgiften ventes vedtaget i marts måned 3. Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af 2011 4. Økologiske

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse.

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 26. januar 2009 41159-002 AK/jk 000001 ABEL & SKOVGÅRD LARSEN Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 1. Problemstilling Reitan Ejendomsudvikling A/S (

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang

Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang Fødevarenyt 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang 1. Afgift på mættet fedt 2. Ny gebyrstruktur for Fødevarestyrelsen 3. Kontrolkampagne sætter fokus på E-numre 4. Otte ud af ti forbrugere kender Nøglehulsmærket

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Høring af forslag til lov om næring (ny næringslov)

Høring af forslag til lov om næring (ny næringslov) Erhvervs og Selskabsstyrelsen Att.: Poul Hove ph@eogs.dk 12. november 2010 Høring af forslag til lov om næring (ny næringslov) Dansk Erhverv har modtaget ovenstående lovforslag i høring d. 29. oktober

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikkefærdigpakkede

Anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikkefærdigpakkede Anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikkefærdigpakkede fødevarer I regi af Måltidspartnerskabet De Samvirkende Købmænd og HORESTA 24. maj 2013 Forord Denne rapport er et af Måltidspartnerskabets 1 projekter

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

Nøglehullet nemt at vælge sundere - en sundhedsindsats baseret på en netværks- og involveringsstrategi

Nøglehullet nemt at vælge sundere - en sundhedsindsats baseret på en netværks- og involveringsstrategi Nøglehullet nemt at vælge sundere - en sundhedsindsats baseret på en netværks- og involveringsstrategi Fødevareministeriet/Fødevarestyrelsen og Operate 2010 Baggrund for kampagnen: Nyt nordisk Nøglehulsmærke

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken?

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken? Er I ligeglade med kritikken? På trods af flere opfordringer til faglig debat om lokalplanlægning har en sådan været fraværende i mange år. Men det kan da ikke være rigtigt, at I der arbejder med lokalplaner

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Detailhandelsundersøgelsen har været i høring fra den 25. maj til den 12. juni 2012. De butikker der er omfattet af undersøgelsen (i alt

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Det skal jeg senere komme tilbage til i dette skriv. Men lad mig først lige give det forgangne år et par ord med på vejen:

Det skal jeg senere komme tilbage til i dette skriv. Men lad mig først lige give det forgangne år et par ord med på vejen: Kære købmand Først og sidst vil jeg ønske dig et lykkebringende nytår og så vil jeg love dig, at vi i DSK også her i det nye år vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at undgå en liberalisering af

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Bilag 1 Første survey Bilag 2 Resultater af første survey Bilag 3 Anden survey Bilag 4 Resultater af anden survey Bilag 5 Tredje survey Bilag 6

Bilag 1 Første survey Bilag 2 Resultater af første survey Bilag 3 Anden survey Bilag 4 Resultater af anden survey Bilag 5 Tredje survey Bilag 6 Bilag 1 Første survey Bilag 2 Resultater af første survey Bilag 3 Anden survey Bilag 4 Resultater af anden survey Bilag 5 Tredje survey Bilag 6 Resultater af tredje survey Bilag 7 Første plakat til Kampsax

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. juni 2014 J.nr.: NMK-33-01880 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes byggetilladelse til stormagasin i Field

Læs mere