Beretning Og ekstra ondt gør det jo, når statsstøtten kommer fra den danske stat i form af verdens højeste afgifter på dagligvarer i Danmark!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2012. Og ekstra ondt gør det jo, når statsstøtten kommer fra den danske stat i form af verdens højeste afgifter på dagligvarer i Danmark!"

Transkript

1 Beretning 2012 November 2012 Never never never never give up Ja, det var verdens måske største statsmand nogensinde, Winston Churchill, der i oktober 1941 midt under det tyske luftbombardement af London sagde disse senere så bevingede ord. Udtryk var de for en kampgejst, som også danske købmænd har brug, når de ikke bare skal kæmpe kampen mod lokale konkurrenter, økonomisk smalhals og stigende nethandel, men også mod unfair konkurrence fra statsstøttede købmænd syd for den dansk-tyske grænse. Og ekstra ondt gør det jo, når statsstøtten kommer fra den danske stat i form af verdens højeste afgifter på dagligvarer i Danmark! Kampen mod grænsehandelen er helt sikkert den sag, der har kostet De Samvirkende Købmænd flest kræfter siden medlemsmødet for to år siden og langt om længe kommer der nu synlige resultater ud af den kæmpe indsats: Den forhadte fedtafgift afskaffes, og planerne om en udvidet sukkerafgift er skrinlagt. Kampen mod flere hypermarkeder spilles også under overskriften Never never never never give up, og det gør vi heller ikke: Derfor vandt vi sagen om den ulovlige Bilka i Fields på Amager og kræver en såkaldt fysisk lovliggørelse. Og derfor fortsætter vi kampen mod Bilka-centre i Lyngby, Roskilde, Holbæk, Randers og Hjørring. Hvor disse kampe mod grænsehandelen og hypermarkeder ofte er omtalt på dagbladenes forsider, i radio og TV, så er der andre sider af DSK s arbejde, som kun medlemmerne får indsigt i. Men det gør jo ikke indsatsen mindre vigtig for den enkelte butik, hvad enten vi taler om alt vort arbejde til fordel for fødevaresikkerheden eller rådgivningen på det ansættelsesretlige område. Tilsammen udgør de den pallette af medlemsydelser, som DSK leverer til vore 1250 medlemmer, kæder og grossister, og som i det følgende i denne beretning til medlemsmødet oktober 2012 er nærmere omtalt: 1

2 Grænsehandel DSK arbejder vedholdende og konstant imod grænsehandelen og for konkurrence på lige vilkår på tværs af landegrænserne. En lang række meningsdannere er først blevet klogere her det seneste år, og det er naturligvis glædeligt, at flere har fået øjnene op for problemets omfang. DSK s stærkeste våben er, at vi har både gode argumenter og omfattende viden om grænsehandelens udvikling, omfang og konsekvenser. Det ved både politikere, embedsmænd, andre organisationer og journalister, og derfor er DSK meget synlige i debatten. Grænsehandelens udvikling Grænsehandelen blev historisk en afgørende faktor i dansk detailhandel, da Danmark blev medlem af EF tilbage i Der opstod de tyske grænsebutikker, og der startede den målrettede trafik med turisme udelukkende med indkøb for øje. Den såkaldte 24-timers regel (kravet om ophold uden for Danmark i 24 timer før indkøb af den store ration ) bortfaldt pr. 1. januar 2004, og for at imødegå dette sænkede VKregeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti en række afgifter ganske markant pr. 1. oktober Det fjernede ikke grænsehandelen, men afgiftslettelserne betød, at dansk detailhandel undgik en direkte udflagning af hele varegrupper pr. 1. januar DSK har siden 2008 gennemført undersøgelser om danskernes køb af varer - og hyppigheden heraf i Tyskland. Resultaterne er offentligt tilgængelige og kan ses herunder: Hvor ofte foretager du eller din husstand indkøb i Tyskland? Procentandel Juni 2008* Marts 2010* Februar 2011** Februar 2012** Oftere end 1 gang om måneden 0 % 1 % 1 % 2 % Ca. hver måned 3 % 2 % 2 % 3 % Hver anden måned 3 % 3 % - - Ca. 4-6 gange om året 7 % 10 % 10 % 8 % Ca. 1-3 gange om året 27 % 38 % 36 % 32 % Aldrig/sjældnere 62 % 50 % 47 % 52 % Ved ikke 0 % 0 % 0 % 0 % Total 99 % 101 % 99 % 100 % * = Capacent ** = Interresearch 2

3 Grænsehandelen med nydelsesmidler og dagligvarer har formentlig aldrig været så omfattende som netop nu. DSK s seneste undersøgelse viser, at 57 pct. af husstandene har handlet øl eller sodavand i Tyskland inden for det seneste år. Dansk detailhandel mister arbejdspladser, fødevareproducenterne øger salget til de tyske grænsebutikker, og tyske medier melder om markant øget grænsehandel, mens omsætningen falder i danske butikker. DSK har påpeget, at Skatteministeriets grænsehandelsrapport fra oktober 2012 kun forholder sig til dele af grænsehandelens konsekvenser og dermed ikke giver politikerne et fuldgyldigt billede at træffe beslutninger på. DSK anbefaler derfor, at der i det kommende år udarbejdes en opdateret og dækkende analyse af grænsehandelens konsekvenser for det danske samfund. Den bør f.eks. belyse hvor mange arbejdspladser Danmark mister til Tyskland og Sverige, konsekvenserne af lukkede butikker i udkantsdanmark, miljømæssige konsekvenser af massiv biltrafik til og fra grænsen, konsummønstret ved store indkøb og kæmpe pakkestørrelser i grænsebutikkerne, manglende indtjening af moms og afgifter til statskassen. Grænsehandelen fremover Et enigt Folketing har heldigvis fortrudt indførslen af fedtafgiften ligesom Regeringen og Enhedslisten har fortrudt den ellers varslede sukkerafgift. Det har DSK al mulig grund til at glæde sig over. DSK har bestemt vores andel i, at politikerne er blevet klogere. Især glæder vi os over, at regeringen nu mener, at lavere afgifter vil medføre flere arbejdspladser i Danmark. Det har DSK som bekendt argumenteret for hele tiden. På længere sigt er det DSK s vurdering, at der også tages fat på de afgifter, der især er årsag til grænsehandelen nemlig sodavand, øl og i stigende omfang vin. Politikerne har nemlig forstået, at høje afgifter blot medfører tab af danske arbejdspladser, så nu handler det bare om at få omsat denne erkendelse til den rigtige lovgivning. DSK tør godt love, at vi fortsat vil minde politikerne om grænsehandelens konsekvenser indtil den dag, hvor der kan konkurreres på lige vilkår. Aktuelle planlovssager Intentionen med planlovens detailhandelsbestemmelser er at skabe og udvikle levende og varierede byområder og undgå en udvikling, hvor butikkerne flytter fra bymidten og ud til store butikscentre i byernes udkant. På trods af at de fleste vel er enige i, at det er den vej, vi ønsker, udviklingen skal gå, så ser vi i DSK stadigt flere sager, hvor vi har fundet det nødvendigt aktivt at gå ind og forsvare planlovens og vores ønske om at bevare en fintmasket butiksstruktur til glæde og gavn for både butikker og forbrugere. Nedenstående er et overblik over nogle af de væsentligste sager, DSK er involveret i på planlovsområdet. 3

4 Bilka Fields Østre Landsret afgjorde i foråret 2011, at Bilka i Fields ikke var i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om, at der skal være et stormagasin i Fields. Landsretten fastsatte 5 kriterier, der skal være opfyldt, for at man kan tale om et stormagasin i gængs forstand. Siden dommen har DSK presset på over for Københavns Kommune for at få lovliggjort Bilka i Fields. Vi har nu fået et forslag til en fysisk lovliggørelse i høring, men de foreslåede ændringer lever efter DSK s opfattelse ikke op til kravene i dommen. Der er i meget høj grad tale om kosmetiske ændringer og ikke reelle ændringer, som krævet i dommen. DSK har meddelt Københavns Kommune, at man ikke kan acceptere de foreslåede ændringer, og hvis kommunen på trods heraf godkender disse, vil DSK om nødvendigt igen gå til domstolene. At det kan betale sig at holde på sin ret, viser den dom, som vi netop har modtaget fra Højesteret. I den tilkendes DSK yderligere knap kr. til dækning af de sagsomkostninger, som vi havde i forbindelse med Fields-sagen. Bilka Randers Borgmesteren i Randers ønsker et Bilka-center i Paderup. DSK har afgivet indsigelse over for planerne, idet det er vores opfattelse, at de ikke overholder de proceduremæssige krav, ligesom DSK aktivt deltager i den stadige debat i Randers. Planerne er nu endeligt stoppet af Naturstyrelsen. Men flertallet i Randers byråd ønsker stadig et Bilka-Center. Kommunen starter derfor nu en ny planproces op i et kapløb med tiden, da miljøministeren har bebudet, at hun vil rulle planlovens detailhandelsbestemmelser tilbage. Hvis Randers når at få færdiggjort en ny lokalplan, inden lovforslaget bliver vedtaget og træder i kraft, kan det medføre, at Randers alligevel får mulighed for at bygge et mindre Bilka-center end oprindeligt planlagt i Paderup, eller alternativt kan det medføre, at man vælger at finde en placering i midtbyen. Bilka Hjørring Dansk Supermarked ønsker at bygge en udvalgsvarebutik i tilknytning til A-Z i Hjørring og dermed etablere et Bilka-center, så man kan nedlægge A-Z konceptet, der nu kun findes i Hjørring. Kommunen har på opfordring af Dansk Supermarked fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, der dog med al ønskelig tydelighed viser, at omsætningen i et nyt Bilka-Center i kommunen vil blive taget fra de eksisterende, lokale butikker. På trods heraf ønsker kommunen alligevel at gå videre med planerne. DSK har allerede inden udarbejdelsen af plangrundlaget meddelt Hjørrings borgmester, at det er vores opfattelse, at kommunen ikke lovligt kan planlægge for etablering af et nyt bydelscenter, der vil være nødvendigt, hvis kommunen ønsker at give tilladelse til bygning af et Bilka-center. Kommunen har ikke besvaret vores henvendelse. 4

5 Bilka Holbæk Holbæk kommune planlægger at bygge en ny sportsarena, og til finansieringen af denne ønsker man at sælge det gamle stadionanlæg til en større detailvirksomhed. Kommunen har derfor igangsat processen med henblik på ny lokalplan og kommuneplantillæg. Kommunen vil ikke oplyse, hvem den mulige investor er, men DSK har indikationer på, at Dansk Supermarked i alle tilfælde har været interesseret i området. Det er dog tvivlsomt, om Dansk Supermarked fortsat er interesseret i en beliggenhed i Holbæk, men DSK afgiver indsigelse i forhold til lokalplanforslaget. DSK har afgivet indsigelse i sagen, da kommunen efter vores vurdering ikke lovligt kan foretage en udvidelse af bymidten i det omfang, kommunen ønsker. Bilka Roskilde Dansk Supermarked arbejder på at finde en egnet beliggenhed i eller omkring Roskilde, hvor man ønsker at etablere et Bilka-Center. Med et forslag om at bygge et stort centerområde i nærheden af Røde Port vil der blive mulighed for etablering af et Bilka-Center, da kommunen har ønsket, at der i området skal være plads til et stormagasin. Selve lokalplanerne m.v. forventes dog først at foreligge i 2013 eller Bilka Lyngby Efter en særdeles aktiv politisk indsats fra DSK lykkedes det i det tidlige forår at forhindre, at Lyngby gennemførte en lokalplanændring, der skulle muliggøre et Bilka- Center ved Firskovvej. Kommunalbestyrelsen har i stedet besluttet at udarbejde en egentlig detailhandelsstrategi, inden man beslutter sig endeligt for, om man ønsker en Bilka til byen. På trods af, at detailhandelsstrategien først forventes i høring i 2013, har kommunen nu offentliggjort nyt forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget dækker det såkaldte Kanalvejskvarter ved siden af Lyngby Storcenter. Som planerne p.t. ser ud, vil der formentlig kunne etableres et Bilka-Center på området. DSK har afgivet indsigelse over for kommunen. Føtex Dansk Supermarked arbejder med en række placeringer rundt i landet. I Egedal og Skanderborg er butikkerne indviet, og i Kokkedal og Odense er byggerierne i gang. I Allerød og Farum er der stor debat om Dansk Supermarkeds ønsker om at åbne Føtex-butikker disse steder. Også på Bornholm har der været stor debat om Dansk Supermarkeds ønske om en Føtex i Rønne. Det er dog blevet offentliggjort primo oktober, at Dansk Supermarked nu i stedet satser på at bygge en stor Netto i Rønne. De fleste af disse sager kan kun være aktuelle, fordi der stadig i landet er kommuner, som er ude af trit med den internationale udvikling, når de mener, at meget store 5

6 og ofte eksternt beliggende butikker er det eneste saliggørende. Dansk Supermarkeds lukning af butikker i Fredensborg, Næstved og Odder understreger også, at der er god grund til at tøjle bygge-iveren og forholde sig nøje til markedets behov. Nye vinde - Small is beautiful Når man følger skriverierne om detailhandel i de udenlandske medier, bliver det mere og mere klart, at der er noget i gærde. Udviklingen går nu den stik modsatte vej af, hvad vi tidligere har set. I mere end 50 år har man i USA sværget til Bigger is better. Det betød, at man fik større og større butikker med færre og færre ansatte både uden for de amerikanske storbyer, men også inde i eksempelvis New York. Men nu er man begyndt at vende blikket den anden vej, og pludselig lyder det Small is beautiful fra det amerikanske kontinent. De amerikanske forbrugere er blevet trætte af de standardiserede koncepter med butikker med meget lidt eller slet ingen kundebetjening. Nu vil forbrugerne have rigtige butikker med rigtige ekspedienter og rigtige indkøbsoplevelser. Hvor de amerikanske developere tidligere i stor stil købte en række små butikker til overpris for derefter at rive butikkerne ned og bygge nyt og større eller alternativt at fjerne skillevæggene mellem butikkerne og få kæmpestore lokaler så er developerne begyndt at gøre det tidligere så utænkelige! De bygger mure og sætter vægge op, så butikslokalerne begynder at få samme størrelse, som de oprindeligt havde. Der er derfor meget, der tyder på, at vinden vil vende, så vi også her i landet får øjnene op for fordelene ved en varieret og fintmasket butiksstruktur. Ét af de første tegn på disse nye vinde er netop miljøministerens bebudede ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, hvor man vil rulle loven tilbage til det niveau, der var gældende før 2011, hvor den seneste liberalisering fandt sted. DSK bakker varmt op om miljøministerens forslag, for kun med en sådan tilbagerulning kan vi fortsat sikre, at vi kan bevare den gode og fintmaskede butiksstruktur, som vi trods alt fortsat har i Danmark en struktur, som mange andre lande misunder os! Fødevareregler og fokus på sundhed Ny branchekode papir og elektronisk DSK har i september 2012 udgivet en helt ny opdateret vejledning vedrørende egenkontrol, den såkaldte Branchekode. Branchekoden har eksisteret siden år 2000 og er blevet opdateret flere gange. Da Fødevarestyrelsen for nogle år siden annoncerede, at alle virksomheder fremover ikke kun skulle kende og overholde reglerne og dokumentere egenkontrol, men også skulle foretage en risikoanalyse for alle processer, besluttede vi at udarbejde en helt ny version. 6

7 Den nye Branchekode er opdateret i forhold til lovgivningen, og den indeholder nu bl.a. denne risikoanalyse, som fødevarekontrollen har efterspurgt. Risikoanalysen er en beskrivelse af mikrobiologiske, fysiske og kemiske risikofaktorer, og hvordan de imødegås for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling osv. Butikken skal således blot henvise til risikoanalyse-kapitlet, hvis en tilsynsførende spørger efter risikoanalysen. Branchekoden indeholder også en række nye emner, der har været fokus på de senere år, som f.eks. adskillelse af dyrearter, drikkevandsforurening og et helt nyt afsnit om frugt og grønt. Branchekoden er udarbejdet i et samarbejde med Coop og Dansk Supermarked, og den er godkendt af Fødevarestyrelsen. Dermed er det fastlagt, at hvis man følger Branchekoden, er man på den sikre side. De tilsynsførende skal tage højde for, at når en butik følger Branchekodens procedurer, er det tilstrækkeligt for at overholde lovgivningen. Den gamle Branchekode gælder ikke længere. Den nye Branchekode findes i 2 versioner, henholdsvis til butikker med og uden produktion. For de butikker, der bruger elektronisk egenkontrol, indgår Branchekoden i det elektroniske system. Derudover er Branchekoden trykt i en papirudgave og distribueret til butikker i de kæder, der har ønsket det, samt til de konsulenter, der er med til at rådgive butikkerne. For at opmuntre butikkerne til at bruge den nye Branchekode, har DSK produceret en lille reklamefilm, som skal give personalet appetit på at bruge den. Filmen, hvori komikeren Jonas Schmidt optræder i rollen både som butiksmedarbejder og fødevarekontrollant, er stillet til rådighed for butikkerne til brug ved f.eks. personalemøder, introduktion af nye medarbejdere mv. Elektronisk egenkontrol DSK administrerer nu elektronisk egenkontrol, Riskminder, for 11 kæder, omfattende ca. 850 butikker, samt 4 grossistlagre. Systemet skal blandt andet sikre, at man husker at udfylde skemaerne til tiden, og der kan udsendes påmindelser på mail og/eller sms, hvis det glemmes. Overvågning af tilbagekaldelser DSK overvåger alle tilbagekaldelser, der berører vore medlemmer, og vi yder rådgivning, når det er nødvendigt. Selvom der håndteres mange tilbagekaldelser, og der er oparbejdet en god rutine, opstår der ofte problemer med leverandører, som prøver det for første gang, eller hvis der er andre usædvanlige forhold. DSK har også arbejdet med at undgå unødvendigt madspild i forbindelse med tilbagekaldelser. Man behøver ikke altid at tilbagekalde varer med f.eks. ikke sundhedsfarlige mærkningsfejl. Det har vi benyttet os af i flere tilfælde. Eventuelt salg af fødevarer efter holdbarhedstidens udløb Det blev i 2011 foreslået, at man skulle lovliggøre salg af nogle fødevarer efter holdbarhedstidens udløb. DSK påpegede mange problemer ved et sådant salg, især at 7

8 butikkerne vil skulle stå til ansvar for, at produkterne både kvalitetsmæssigt og fødevaresikkerhedsmæssigt er i orden efter holdbarhedstidens udløb. Forslaget er foreløbigt lagt i skuffen, men det forventes at komme frem igen i forbindelse med nye harmoniserede EU-regler, idet mange lande allerede i dag tillader salg af visse fødevarer efter holdbarhedstidens udløb Stigende opmærksomhed vedrørende sundhed, overvægt mv. Opmærksomheden og kravet om, at detailhandelen bidrager positivt til forbedring af danskernes sundhed, er stadig stigende. Det er mange initiativer både fra myndigheder, forbruger- og patientforeninger samt forskellige samarbejdsfora, hvor også DSK deltager. Nøglehullet Ernæringsmærket Nøglehullet er stadig på fremdrift i Danmark. Det estimeres p.t., at der er ca fødevarer med Nøglehulsmærket (inklusive frugt og grønt). Der arbejdes videre med udbredelsen af Nøglehulsmærket, blandt andet udvidelse af kategorier, produkttyper og ændring af kriterier. Spisesteder og opskrifter kan nu også nøglehulsmærkes. DSK opfordrer medlemmerne til at udvide sortimentet og markedsføre produkter med nøglehul. Kalorier på menutavlen I relation til forebyggelse af overvægt er der igangsat et initiativ vedrørende angivelsen af energi på menutavlen (sammen med prisen) på ikke færdigpakket fastfood/måltidsløsning. Formålet er, at forbrugeren i indkøbssituationen kan vælge f.eks. den pizzaslice med mindst energi. DSK ser det som et oplagt initiativ ved salg af bake-off-produkter og to-go (mellem)måltider. Saltpartnerskab Både i Danmark og i EU har man sat sig for at reducere befolkningens saltindtag, idet der er en sammenhæng mellem saltindtagelsen og udvikling af hjertekarsygdomme. Størstedelen af saltet får forbrugeren gennem indkøbt brød, kødpålæg, ost, færdigretter og morgenmadsprodukter. Der er derfor pres på både private label- og mærkevare-producenter for at reducere saltindholdet. I visse produkter er det dog ikke kun et spørgsmål om smag, men også fødevaresikkerhed, idet saltet i f.eks. ost og kødpålæg virker konserverende. DSK opfordrer medlemmerne til at markedsføre produkter med lavere saltindhold og benytte sig af muligheden for at anprise (inden for lovens rammer), at saltindholdet er reduceret. Måltidspartnerskabet DSK deltager i Måltidspartnerskabet (MPS), som blev etableret i februar 2012 og har den vision, at alle danskere har let ved og lyst til at spise sundere. Med de mange initiativer, der i forvejen er på området, er der brug for koordinering, hvilket MPS blandt andet skal sikre. Etisk forsvarligt salg bliver stadig vigtigere Der rejses flere og flere spørgsmål vedrørende det moralsk/etisk/politisk forsvarlige i at sælge det ene eller det andet produkt. I 2012 har der været henvendelser fra forbrugerorganisationer og presse om palmeolie, ål, hummere, haj, frugt og grønt fra 8

9 besatte områder på Vestbredden samt importeret foie gras. Sidstnævnte er især specielt, fordi produktion er forbudt i Danmark, men importen er ikke. I nogle tilfælde har der også været demonstrationer i butikker. Det kan forventes, at presset stiger, og DSK anbefaler medlemmerne at forholde sig til relevante sager. Arbejdsmiljø og overenskomst Arbejdsmiljø Mange butikker har i 2011 og 2012 haft besøg af Arbejdstilsynet, der har været på tilsynsbesøg rundt omkring i detailhandelen. Der har bl.a. været fokus på løft og håndtering af varer, butikkernes indretning, røveriforebyggelse og APV. For at gøre købmændenes hverdag med arbejdsmiljø lidt lettere, har DSK været og er fortsat involveret i særligt to projekter. DSK har medvirket i BAR Handels udarbejdelse af en række branchesider på BAR Handels hjemmeside, hvor det eksisterende arbejdsmiljø-materiale vedrørende røveri, unges arbejde, løft og håndtering af varer samt APV i butik er blevet tilpasset købmændenes hverdag. Derudover arbejder DSK pt. sammen med Optica på at udvide brugen af egenkontrolsystemet Riskminder til også at kunne anvendes til eksempelvis APV-arbejdet i butikken, instruktion af nye medarbejdere og eftersyn af redskaber anvendt i butik. Overenskomst Overenskomstforhandlingerne i foråret 2012 blev afsluttet med en 2-årig fornyelse af overenskomsten. Fornyelsen indebærer relativt små lønreguleringer samt andre mindre forandringer af bl.a. pensionsgrundlaget og pensionsprocenten. Det væsentligste ved den igangværende overenskomstperiode er, at den gamle aftale fra år 2000 om en ændring af arbejdstidsreglerne ved en kommende ændring af lukkeloven trådte i kraft pr. 1. oktober Arbejdstids- og reduktionsreglerne ensrettes, så der for overenskomstansatte medarbejdere ikke længere skelnes mellem om medarbejderen er ansat i en butik, der holder åbent eller lukket på søn- og helligdage, eller om medarbejderen er på arbejde eller har fri de pågældende dage. Reglerne er meget komplicerede og har dermed medført, at DSK har en stor vejledningsopgave på dette område. Flere vigtige arbejdsopgaver Projekter Udover arbejdet med ovennævnte opgaver skal DSK i den kommende tid også arbejde med to interessante projekter, der kan komme mange købmænd til gavn. Baggrunden er, at DSK har søgt og fået bevilget offentlig støtte til to nye projekter. Det ene projekt er et forsøg med vareudbringning - primært til ældre - hvor købmænd deltager i et samarbejde om varebestilling, vareplukning m.m. Det andet projekt foregår i samarbejde med Landbrug og Fødevarer, og målet er bl.a. at udarbejde stan- 9

10 dardkontrakter for butikkernes indkøb hos lokale producenter herunder krav til mærkning, behandlingen af fødevarerne m.m. Prioriterede opgaver Også arbejdet med bl.a. pant- og retursystemet, betalingskort, postbutikker, aldersgrænser, markedsføringsregler og kampen mod sort økonomi har lagt beslag på en række ressourcer hos DSK, og de vil fortsat være blandt de prioriterede opgaver i den kommende tid. Kommunikation For at styrke kommunikationen med medlemmerne har DSK i oktober 2012 lanceret nyhedsbrevet Godt at vide om DSK s arbejde. Nyhedsbrevet vil blive udsendt ca. en gang om måneden og belyser bl.a. baggrunden for politiske tiltag, samt DSK s indsats inden for vigtige områder. Hvor DSK Nyt er need to know, er det nye månedsnyhedsbrev nice to know. 10

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Miljøudvalget 2012-13 L 147 Bilag 11 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Vedr. L147 (Forslag til lov om ændring af lov om planlægning underpunkt: ændring af regler om planlægning

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Sund by Netværket. 24. november Anne-Marie Jensen Kerstens

Sund by Netværket. 24. november Anne-Marie Jensen Kerstens Sund by Netværket 24. november 2016 Anne-Marie Jensen Kerstens amjk@dsk.dk Dagsorden Hvem er DSK Arbejdet med fødevarer i DSK Introduktion til kommunikation om sundhed Nudging (et projektet i regi af Måltidspartnerskabet)

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Høring af udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Lokal fleksibilitet inden for planloven, detailhandel og fællesantenneanlæg)

Høring af udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Lokal fleksibilitet inden for planloven, detailhandel og fællesantenneanlæg) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 6 Offentligt Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø blst@blst.dk - også sendt pr. post. Hellerup, den 5. november

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL F R E I T P R A SK UDVALG H E S N Æ GMRER SALG GRÆNSE D E K R A VALG TA 3 ANDEL DEN ABSURDE GRÆNSEHANDEL Grænsehandel er et af de mest absurde trafikmønstre i Danmark. Ikke fordi

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Naturligvis kan producenten det!!! Hvis han har det til salg, som kunden efterspørger Har han det?????

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selvstændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Indhold Executive summary... 2 1.0 Konklusioner og anbefalinger... 3 1.1 Indledning... 4 2.0 Kontekst... 4 2.1 Grænsehandlen udgør kun 4% af danskernes

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Bilka One Stop. Danske MiljøAdvokater First Hotel Grand, Odense 21. maj Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Bech-Bruun

Bilka One Stop. Danske MiljøAdvokater First Hotel Grand, Odense 21. maj Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Bech-Bruun Bilka One Stop Danske MiljøAdvokater First Hotel Grand, Odense 21. maj 2014 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Bech-Bruun 2 Sagsstrategi? Grundlæggende oplysninger: 1. Københavns Kommune offentliggjorde

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 260 Offentligt Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Det talte ord gælder Indledning Jeg vil tillade mig at besvare

Læs mere

Danskerne får for lidt

Danskerne får for lidt PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Danskerne får for lidt men fuldkorn på morgenbordet er i massiv vækst Fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo på morgenbordet er i massiv vækst, og det er gode

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Delafgørelse i

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet - alle tiders emballage fra 3-Stjernet 3-Stjernet A/S 3-Stjernet A/S blev grundlagt i 1950 af Aage Jensen. Og har siden haft en lang tradition for produktion og salg af pålægsprodukter til såvel danske

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

L 33 - Høring vedrørende diverse afgiftsforhøjelser

L 33 - Høring vedrørende diverse afgiftsforhøjelser Skatteministeriet Moms & afgifter J.nr 2011-231-0049 Att. Jeanette Rose Hansen og Rikke Kure Wendel Pr. mail js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Hellerup, den 24. november 2011 CBN L 33 - Høring vedrørende

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Grænsehandel: Spar 40 % på dine dagligvarer

Grænsehandel: Spar 40 % på dine dagligvarer Grænsehandel: Spar 40 % på dine dagligvarer Familien Lyhne fra Aabenraa tager over grænsen og handler hver anden uge. Det er ret standard der, hvor de kommer fra Af Christian Steffens Nielsen, Kaare Kronberg

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer Overblik over data: Side 1 af 8 Regeringen indførte i 2011 en fedtafgift på fødevarer som kød, mejeriprodukter, olier og andre varer, der indeholder mættet fedt. Hvad synes du om afgiften? Mand Kvinde

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier Saltindhold i brød og morgenmadscerealier E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2016 Af Ellen Trolle, Erling Saxholt og Pia Knuthsen DTU Fødevareinstituttet Saltindholdet i hvedebrød og rugbrød

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundhedsudvalget Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af fedme Tid og sted:

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95557 Brevid. 1239235 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker 13. august 2012 Roskilde Kommune har i foråret 2011

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

TVÆRPOLITISK FORENING

TVÆRPOLITISK FORENING TVÆRPOLITISK FORENING Dragør Kommune Dragør, den 25. august 2013 dragoer@dragoer.dk Indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Tværpolitisk Forening skal hermed gøre indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere