STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER"

Transkript

1

2 INDHOLDS~ FORTEGNELSE Forsidebilledeti Danske Landsholdsrepræsentanter Forord... side De 20 bedste mandlige seniorer og juniorer ~ra.side De 10 bedste præstationer i fra side 11 Alle tiders bedste :Mænd 11 ~ fra side De 10 bedste Kvinder fra side Kvindelig Ungdom år fra side Danske seniormestre Danske ungdomsmestre Danske rekorder pr. l.januar 1962 for uend Danske rekorder pr. l.januar 1962 for kvinder Danske Bedstenoter inger for mandlige o~ kvindelige juniorer pr. l.januar 19 2 DQ nordiske rekorder pr. l.oktober side side side side side side '~le tiders 20 bedste Kvinder" ~ fra side Kvindelig Ungdom år side Kvindelig Ungdom år side Piger indtil 12 år. side Mandlig Ungdom år Mandlig Ungdom år Mandlig Ungdom år. Drenge indtil 12 år side side side side ~ ~~ l ~~ STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER sæsonen Det er os herved en glæde at kunne frer.ilæeee den statistiske bearbejdelse af S8sonen 1 præstationer, og vi vil benytte anlednineen til at takke alle medarbejdere for god indsats og hjælp. - Uden disse to faktorer havde det ik1rn V<'lret muliet at kunne pr8sentere heftet allerede på DAllSIC ATHLETIK FORBl1IJD 1 s reprllsentantskabsmøde den 25. og 26. nover1ber. i ven Schouboe fra }

3 Gennemsnit (lo mand ) i 100 METER Erik Madsen (Esbjerg AF) 36 Jørn Palsten (Randers Freja) 43 Fredy Jensen (Frederiksberg IF) 35 Jørn Busch (Ben Hur) 41 Jørgen Grundtvig (Holte I) 39 Mogens Sd!hultze (Herning GF) 39 Ulrick Friborg (Skovbakken) 39 Kaj Sakstrup (Aalb. Kammeraterne) 4o Bent Jensen (Esbjerg AF) 39 Tom Jørgensen ( Kastrup-Tårnby) 44 Peter Rasmussen (Randers Freja) 4o Arne Bie (Københavns IF) Vagn Kock Jensen (Frederiksberg IF) 38 Jørn Bank Andersen (Horsens fs) 45 Jørgen Boe (Aalb,Kammeraterne) 43 Torben Petersen (FIF Hillerød ) 39 Jørgen Holm (Attila Nykøbing F) 42 Niels Erik Larsen (Sparta ) 4o Poul Bruun (Skovbakken) 39 Ole Christensen (AIK 95) 45 Flemming Westh (.Jen Hur) 34 Kurt Jacobsen (Sparta ) 41 Finn Sønderlund (Sparta ) 29 Leif J ech-jensen (Aarhus 1900) 36 RANGLISTEN Ved de danske mester skaber i Aarhus bl I ev r ækkefølgen mellem de s eks beds t e f øl gende: 1. Erik Mads en, Esbjerg 2. Jørn Pal sten, Randers 3. J ørn Bus ch, Ben Hur 4, Jørgen Grundtvig, Holte 5. Peter Resmussen, Randers 6. Freddy Jensen, Frederiksberg Vi har besluttet os til at rangerede samme seks i den s amme orden på ranglis t en ~o r hele s æson. Er i k Mad sens før erstilling er klar, han har fir e gange t anger et den danske rek(l['d og kun en gang har han t abt til en l andsmand : til Bus ch i indl edende D~ heat i Aarhus. Pal sten er lige saa klar nummer to, Busch redder trediepl adsen på s in store s tyrke i august og s ept emb er, s elvom Grundtvig i begyndelsen af s æsonen var bedst af de to. Endelig to "koryfæer" som nummer 5 og 6 : Peter Rasmuss en og Fredd.y J. lo,6 lo,6 lo.7 ( j ) lo,7 lo,8 lo.8 lo,8 lo,8 lo.9 l o,9 lo,9 lo.9 11.o ( j) 11.o 11,o 11.o ( j) l ( j) lo,86 lo.76 (2) Kiel 24,6. (2) Randers 6.8. Frederiksberg Hiller ød (2) Freder i ksber g Vejle 28,5. Holstebr o 3o.7. ( ) Kris tianssand ( 2 ) Gentofte Tårnby _..."... ~ lo.6 Kiel Mads en lo. 6 Randers PALSTEN lo, 6 Randers lo. 6 Aarhus lo, 6 Roskilde9.9. lo.7 Fr.bergl4. 5. lo.7 Gent , lo.7 Kiel lo. 7 Rand, lo.7 Oslo lo.7h Rand. 6,8, lo.7h Aarh lo.7 Aar hus lo.7 Esbj lo.7 Hille. 27.8, Palsten lo.7 Roskilde9,9, Begge blev sat noget t ilbage i denne sæson, Pet er af militær-tj eneste, Freddy af et fær dsel suheld. Fremtiden s ynes i gode hænder hos Pal s ten, Tom Jørgensen, J ørn 8ank og Ole Christensen (alle født 43 eller sener e ), Men udover disse f indes der jo en r æk:ce lovende f ol k i al der fra 19 til 22. lo. 6 Kaj Har tvig, KIF 1935 lo,6 Vagn Rasmussen, Hors ens fs 37 lo,6 Holger Hansen, Politiets I 38 lo. 6 Svend Fallesen, KIF 47 lo. 6 Peter Rasmussen, Randers F 58 lo. 6 Erik Mads en, Esb jerg AF 61 lo.6 Jørn Palsten, Randers Fr. 6i lo.7 Leo Jørgensen, Sparta 2s lo. 7 Sørm Nielsen, Odense G 34 lo, 7 Børc;e Skrydstrup, AI METER Jørn Palsten (Randers Freja) 43 Erik Madsen (Esbjerg AF) 36 Jørn Busch (Ben Hur København) 41 Bent Jensen (Esbjerg AF) 39 Knud Eri k Pedersen (Aarhus Fremad) 38,Jørgen Grundt vi g (Holte I ) 39 Freddy Jensen (Frederiksberg IF) 35 Arne Bie (Københavns I F) John Jensen (Aarhus Fremad) 41 Torben Petersen (FI F Hillerød) 39 Mogens Schultze (Herni ng GF) 39 Jørgen Boe (Aalb. Kammeraterne) 43 Kurt Jacobsen ( Spar ta) 41 Niel s Eri k Larsen (Sparta) 4o Erik Møl gård (Stenstrup) 41 Lars Foghsgår d (Aarhus Fremad) 41 Per Enevol dsen (Randers Freja ) 42 Preben Krist ensen (Frederiksberg IF) Finn Sønderlund (Spart a) 29 Stig Hessner (Klampenborg IK) 4o Poul Br uun (Aarhus Skovbakken) 39 Leif!lansen (Ben Hur København) Jørn P[\lsten, Randers Fr Erik Madsen, Esbjerg AF Holger Hansen, PI Jørn Busch, Ben Hur Gunnar Christens en, AI K Knud Schibsbye, FIF 5o 22.o Peter Rasmussen, Randers 58 22,o Freddy Jensen, FIF 60 f ortsn t te:" inste sid e lo. 7 Knud Schibsbye, l!'re d, IF 5o lo.7 Jørgen Fengel, Fr,berg IF 54 lc.7 Freddy Jensen, Fr.berg IF 61 lo. 7 Jørn Busch, Hen Hur 6i lo, 8 rnarinus Sørensen, KIF 22 lo.8 Poul Se :1iang, AI 23 lo. 8 Hans Dahl, Haderslev IF 3o lo. 8 Tage Egemose, AI 45 lo. 8 Arne Thisted, Herning GF 46 l o, 8 Vagn Kock Jensen, Fr. berg 57 lo. 8 Frank Sillesen, Frena.d År. 57 lo. 8 Jørgen r.rundtvic;, Holte I 61 l o. 8 Ulrick Fribor e;, Skovbakken 6i l o. 8 Kaj Sakstrup, Kamrn.Aal bor g 61 Gennemsnit (l o mand) : 22, ( j) Aarhus (2) Aarhus ( j) 21.8 (3) Aar hus (4) Aarhus Ri isv. /Aarh Gentoft e lj (1 ) Holte (lh ~ Frederi ksberg 6.8. ( j) (2 ) Aal borg (6 ) Aarhus BEDSTE- RESULTATER ( j) ( j) 22.8 Pal 21, 3 Aarhus Mad 21.5 Aarhus 13.8 ( j) Pal 21.7 Oslo 2.8 ( j) Pal 21.8 Oslo 13.7 ( j) Pal 21.8 Rostock Pal 21.8 Randers Bus 21.8 Aarhus Pal 21.9 Ål bor::; 2.7 f>al 21.9 Oslo J3usch 21.9H Aarhus 13.8 ( j) "

4 400 METER Gennemsnit (lo mand) : 5o.ll ". 49,55 Tidligere rekordår: ,92 Jørn Palsten (Randers Freja) John Jensen (Aarhus Fremad) 41 49, 2 Kurt Jacobsen (Sparta) Preben Kristensen (Fr.berg IF) 37 49,4 Jørn Busch (Ben Hur København) 41 ( j) Kurt Christiansen (Glostrup IC) 4o 49,7 Mogens Schultze (Herning GF) Erik Madsen (Esbjerg AF) 36 49,9 Kn.Erik Pedersen (Aarhus Fremad) 38 49,9 Tonny Hansen (Lyngby IF) 36 5o.o Knud Erik Nielsen (Haderslev IF)41 Bent Jensen (Esbjerg AF) 39 Freddy Jensen (Frederiksberg IF) 35 Arne Jensen (Aarhus Fremad) 37 Finn Bjørn Pedersen (Aarhus Skovb)4o Ole Kronstrand (AIK Vejgård) 42 Poul Linderoth (Aalb.Kammerat.)41 Arne Sørensen (Bagsværd IF) 42 Ernst Ecks (Københavns IF) 38 Leif Hansen (Ben Hur København) 41 Jørgen Grundtvig (Holte I) 39 Frantz Mortensen (Attila Nyk.F.)42 Per Steffensen (Aarhus Fremad) 41 47,6 Niels Holst Sørensen, KIF 48,6 Allan Christiansen, KIF 48.6 Gunnar Nielsen, KIF 48.9 Knud Greenfort, PI 48.9 Knud Schibsbye, FIF 48.9 Jørn Palsten, Randers Fr. 49.o Gunnar Christensen, OG 22.1 Vagn Rasmussen, Horsens 22.1 Kaj Lund, Sønuerborg 22.1 Jørgen Fen,::;el, FIF 22.1 Allan Christiansen, KIF 22.1 Vagn Kock Jensen, ~tj.o d Bent Jensen, Esbjerg AF 22.1 Kn.E.Petersen, Fremad Aar Leo Jørgensen, Sparta 22.2 Svend Fallesen,!CIF Niels Roesdahl, Fremad Aar Jørgen Grundtvig, Holte 22.3 Niels Holst Sørensen, KIF 22.3 Kjeld Roholm, Llen Ilur 22.3 Alex Frandsen, FIF 22.3 Ole Jochi ms en, Fremacl. Aar. ( j) ( j) ( j) ( j) o.o 5o.2 5o.3 5o.4 5o.4 5o.5 5o. 5 5o.6 5o.6 5o.7 5o.8 5o.8 5o , , , , Aarhus l.lo. Aarhus 9, 5, Frederiksberg 5.8. (2) Frederiksberg Frederiksberg 24,9, Holbæk 5.8. Randers Esbjerg 24,9, (2) Esbjerg 24,9, Lyngby Kolding 9.8. BEDSTERESULTATER Pal Aarhus 1.lo Pal 49.o Randers Jen 49,2 Aarhus 9,5 Jac 49,3 Fr.berg 5.8 Jac 49,4 Oslo 13.7 Kri 49.4 Fr. berg 5. 8 Jac 49,5 Fr.berg 3.9 Busch 49,5 Fr.berg 24.9 Jen 49.6 Sundby 11.6 Kri 49.6 Gentofte 8, 8 Kri 49.6 Fr,berg 24.9 Preben Kristensen, FIF 59 Kjeld Roholm, Ben Hur 56 Alex Frandsen, FIF 58 John Jensen, Fremad Aar. 61 Ulrik Stockfleth, Hillerød 59 Kurt Ja cobsen, Sparta 61 Vagn Rasmussen, Horsens 37 Gunnar Bergsten, KIF 42 Ni els Roesdahl, Frema r1 Arh. 57 Søren Aagaard, Odder GIF 60 Herluf Christensen, AGF Henning Møller, AI Jørn Busch, Ben Hur 61 Fritz Floor, Sparta 47 Poul Palludan, Esbjerg AF 57 Villy Petersen, Stj.Od. 57 Kurt Christiansen, Glostrup 61 Mogens Schultze, Herning METER Kurt Haslund (Ben Hur Køb.) 35 1:56.6 Kaj Holst (Randers Freja) 42 1:56.9 Georg Facius (Aarhus GF) 38 1:57.o Jens Nielsen (Hellas Roskilde) 34 1:57.o Per Steffensen (Aarhus Fremad )41 1:57.3 John Schmidt (Københavns IF) 35 1:57.3 Bent Nielsen (Aarhus Skovbk.) 44 1:57.5 Preben Formann (Ben Hur+Køb.) 36 1:57.6 Jørn Kolind (Københavns IF) 31 1:57.7 Johni Rasmussen (Fr.berg IF) 4o 1:57.8 1:47.5 1:48.9 1: :51.o 1:51.1 1:51.4 1: :51.9 1:51.9 1:52.o 1:52.o 1:52.2 1:52.3 1:52.8 1:53.1 1:53.1 1;53.2 1:53.6 1:53.6 1:53.7 1:53.8 1:53.8 1:54.2 Gunnar Nielsen, KIF 55 Holst Sørensen, Herning 43 Gunnar Bergsten, KIF 43 Herluf Christensen, AGF 48 Benny Stender, Aalb.Kam. 59 Erik Jørgensen, Helsingør 47 Jørg.Heller Andersen, KIF 47 Kjeld Roholm, Ben Hur 53 Kurt Christiansen, GIC 61 Jørgen Dam, Viborg 60 Arne Jensen, Fremad Aar. 61 Ole Kronstrand, AIK Vejg. 61 Preben Kristensen, FIF 61 Ole Jensen, Fremad Aar. 59 Egon Nielsen, Aalb,Kam...1 Poul Linderoth, Aalb,Kam. 61 Sv.Guldbrandsen, Bagsværd 61 Aksel Pedersen, Nyk.Mors 42 Ingvard Nielsen, OG 48 Kn.E.Nielsen, Haderslev 61 Hans Spannheimer, FIF 4o Albert Rasmussen, Horsens 44 Emanuel Rose, Sparta 38 1:54.2 1:54.2 1:54.3 Snit: 1:53.37 Snit 1:54.66 Dresden Oslo Randers Bor ås Frederiksber Tønder Frederiksberg Gentofte BEDSTE-RESULTATER (sammenholdes med personlisten til venstre). KC 1:51.9 Helsinki 5.6. AJ 1:52.o Borås 25,8. OK 1:52.2 Dresden PK 1:52.3 Oslo PK 1:52.4 Fred.bergl4.5. KC 1:52,7 Østerbro OK 1:53.o Tønder 25,6. EN 1:53.1 Randers OK 1:53.1 Aalborg 1.7. PL 1:53.1 Borås Svenn Risager, Ben Hur W, Bruun Jensen, OG Emil Andersen, AIK Kurt Christiense~,Gl ostr up IC, dansk mester på ~O m.,vinder her et løb på Østerbro stadiod 7

5 1500 METER Snit1 3:55.66 Snit METER Snit:... 14:52.50 Snit 14:48.66 Helsingborg Aalbor Aalbor Holte Aarhus Aarhus Østerbro Aarhus Randers Viborg 2o.6, I5:o4.o 15: : :24.6 (3) Oslo Sundby Hillerød 29.7 Sundb 2.6 :illerød 20. Kiel Aai'hUS Rødovre 24.9, Østerbro 2o.6. Østerbro 2o.6. Arne Jensen (Aarhus Fremad) 37 3:58.8 Ove Larsen (AIK Vejgård) 42 ( j) 3:59.4 Kaj Holst (Randers Freja) 42 3:59.6 Finn Toftegård (Kalundborg) 38 3:59.8 Bent Nielsen (Skovbakken Aarh,) 44 4:oo.o Jørn Kolind (KIF) 37 4:oo.4 Bjarne Pedersen (Helsingør IF) 33 4:oo.5 John Schmidt (KIF) 35 4:ol.l Martin Sørensen (FIF Hillerød) 35 4: ol.4 Egon Nielsen (Aalb,Kammeraterne) 43 ( j) 4:ol.4 3:4o.8 Gunnar Nielsen, KIF 55 3:45.9 Walther Bruun Jensen, OG 59 3:46.7 Benny Stender, Aalb.Kam. 58 3:5o.4 Erik Jørgensen, Helsingør 48 3:51.o Aage Poulsen, Helsingør 43 3:52,2 Emil Andersen, AIK :52.2 Torben Jørgensen, KIF 47 3:53.4 Jørg.Heller Andersen, KIF 46 3:53.7 Peder Lykkeberg, Bagsvær d 61 3:53.8 Sv.Gregersen, AIK Vejg. 52 3:54.2 Ingvard Nielsen, OG 48 3:54.2 Ib Planok, FIF 53 3:54.2 Charles Andersen, Gullf. 57 3:54.2 John Schmidt, KIF 59 3:54.6 Poul Thomsen, Aalb.Kam Sv,Guldbrandsen, Bagsv. 61 3:55.2 Gunnar Bergsten, KIF 42 3:55.2 Kurt Haslund, Ben Hur 59 3:55.3 Jørn Kolind, KIF 60 3:55.3 Jens Nielsen, Roskilde 61 3:55.4 Aksel Pedersen, Nyk, M. 43 3:55.5 Preben Kristensen, FIF 61 3:55.8 Poul Nielsen, Hjørring 5o 8 3:56.o 3:56.o 3:56.2 BEDSTERESULTATER WBJ 3:52.6 Hels.bg 2.6 Lyk 3:53.7 Ålborg 2,7 Lyk 3:54.1 Oslo Guld 3:54.8 Ålborg 2.7 Guld 3:54.9 Oslo 2.8 Lyk 3:55.1 Holte 24.6 WBJ 3:55.1 Aarhus 13.8 Guld 3:55.2 Holte 24.6 JN 3:55.3 Holte 24.6 Kri 3:55.5 Aarhus 28.5 Holst ~ørensen, KIF 47 Ole Krohstrand, AIK Vejg. 61 Georg Olsen, AIK 95 Walther Bruun i spidsen på m foran Jens Nielsen, Peder Lyklceberr og Georg Olsen. fil : Kjeld Jensen (AIK Vejgård) 38 Benth Reno Larsen (AIK Vejgård) 37 Gunnar Pedersen (Aarhus Fremad) Jo Mogens Sørensen (FIF Hillerød) 36 Verner Johansen (KIF) 27 Poul Holger Rasmussen (ATtila Nyk.F. Flemming Andersen (!lelsingør IF) 38 Søren Romby Larsen (Aarhus GF) 42 Svend E.Schmidt (Viborg AF) 33 Arne Jensen (FIF Hillerød) :o9.4 Thyge Tøgersen, Gullf :16.o Niels Nielsen, Viborg AF 61 14:25.o Ib Planck, FIF 53 14:32.6 Aage Poulsen, Helsingør 48 14:36.2 Harry Siefert, Sparta 38 14: :4o.4 14:41.o 14: :43.o 14: :44.4 ll..;.! : : : : : :54. o 14:55.8 1!" ~ 19G Ei 15: :00.6 Johs. Lauridsen, AIK Vejg 57 Rikard Greenfort, AIK Finn Toftegård, Kalundb. fil Charles Andersen, Glostr.61 Poul Jensen, ftlborg FF 55 Frederik Hauge, 3en qur 55 Bj.Pedersen, Ilelsingør 61 Claus 3ørsen, AGF 61 Alf Olesen, KIF 4 " Jens Nielsen, Roskilde 60 Tommy Michaelsen, Fremad 57 15: : : : :46.o 15:47.o 15: : : :55.8 Benth Reno Larsen, AIK V 60 Henry Nielsen, Nr,Sundby 34 Martin Jensen, KIF 41 Elon Jensen, KIF 43 l3gen llieleen, 'lith1'pg io-- ~ ~ ~ Gunnar Pedersen, Fremad 60 ON -od 0 0 Knud Poulsen, AIK ~~~ BEDSTERESULTATER NN 14:16.o Oslo 31.7 NN 14:33.o Aar':lus 13.8 TT 14:34.8 Sundby 27.6 Tof 14:41.o Riller Cha 14:41.6 Sundby Cha 14:41.6 Aarhus 13.8 NN 14:41.6 Roskilde 9 9 Dja 14:44.4 Riller. 29,7 :aør 14:45.2 Kiel 24.6 TT 14:46.8 Sundb y 11.6 l...d \.0 \.0 V \.0..;.;~~cå I/ ' U.rlr- l i ej. sen

6 10000 METER Snit: " 32:44.46 Snit 32: METER HÆK Snit: Snit "Niels Nielsen (Viborg AF) 36 3o:o3.8 (2) Oslo 2.8. Thyge Tøgersen (Gullfoss) 26 30:08.8 Oslo 13.7., Charles Anders en ( l}los t)p IC )_28.;...;:3;.,;;o,.:.:_,. 5.;;l.;...;.. 6 _-.:(,.:;3,_,)_-.::;.R.;.. os;;k:.::i::.;l:;..;d;;..;e'-----=lo_. ~- ' Claus Børsen (Aarhus GF 4o 32:21.6 (4) Aalborg 2.7. Verner Johansen (Københavns IF) 27 32:58.4 (2) Holbæk Arne Jensen (FIF Hillerød) 34 33:o7.4 (3) Holbæk Mogens Sørensen (FIF Hillerød) 35 33:54. 2 (4) Holbæk Peter Marker (FIF Hillerød) 28 34:00.6 (5) Holbæk Kjeld Jensen (AIK Vejgård) : 33.8 (6) Aalborg 2.7. Viggo Salee (Københavns IF) 35:24.4 (6) Holbæk :45.o 3o:o3. 8 3o:2o.8 3o:24,2 3o:26.8 3o:36.6 3o:51.6 3o: : : : :16.o 31:23. 6 Thyge Tøgersen, Gullf 57 Niels Nielsen, Viborg 61 Frederik Hauge, Ben Hur 55 Poul Jensen, AIK Vejg 55 Harry Siefert, AC Johs. Lauridsen, AIK V 56 Charles Andersen, GIC 61 Rikard Greenfort, AIK Benth Reno Larsen, AIK V 60 Henry Nielsen, Sparta 33 Martin Jensen, KIF 43 Tommy Michaelsen, Fremad 60 Erik Simonsen, Ålborg FF METER -4 Niels Nielsen (Viborg AF) 36 y~e øgersen Gullfoss 2 Walther 3ruun Jensen (KIF) 35 ' Georg Olsen ( AIK 95 Køb. ) 37 '1"inn Toftegård (Kalundbor ) 38 Charles Andersen Glostrup IC 28 Bjarne Pedersen (Helsingør IF) 33.Ove Larsen (AIK Ve gård 42 ~Bø rsen Aarhus GF) 4o 10 31: :33.2 8:16.o 8 :19. 8:21.8 8:22.2 8:28.o 8:29.4 8: :32.o 8:32: 8:33.4 BEDSTERESULTATER NN 3o:o3.8 Oslo 2.8 TT 30:08.8 Oslo 13.7 TT 3o:27.6 Oslo 2.8 TT 3o:35.8 Ålborg 2.7 NN 3o:4o.2 Roskildelo. 9 Cha 3o:51.6 Roskildelo.9 NN 31:25.8 Aalborg 2.7 Cha 31:47.2 Aalborg 2.7. Cha 32:11.6 Holbæk 22.5 ~h-32-:-58 4-He(ibæ~!h 3l.,2..1. c; A,.._.,.,. l. '1 Sv.Erik Scmidt, Viborg 60 Elon Jensen, KIF 43 Snit:... 8:26.59 Snit 8 :31.92 Viber 1 Østerbro ( 2) Østerbr 6.6. (3 6._6_._ (4) Østerbro 6._6._ 1 Gentofte 22.a... Østerbro (5) Øs terbro 6_._L (2) Helsingør l4 Ro.tloc ~ (2) Aalborg Ernst Ecks (Københavns IF) 38 Erik Blem (Aarhus GF) 4o Finn Sønderlund (Sparta) 29 Claus Julius (Aarhus Fremad) 42 Steen Bay Jørgensen (Ben Hur) 39 Arne Bakhauge (AIK 95 Køb. ) 42 Jørgen Kjær (Aarhus Skovbakken) 38 Frank Larsen (Køge GIF) 42 Flemming Westh (Ben Hur9 34 Vagn Hansen (Aarhus Skovbakken) 39 Flemming Nielsen (Randers Freja) 39 Verner Nielsen (Kolding IF) 4o Finn Sørensen (Hvidovre) Søren Viggo Pedersen (Kastrup-T.A)43 Torben Sejbak ( Glostrup IC) 35 John Viggo Jensen (FIF Hillerød) 35 Robert Jensen (Københavns IF) Gottfried Horstmann (Haderslev) 43 Hans Henrik Sand (Hol te I) 43 ( j) Henning Andersen (sparta) o 15.o 15.o Svend AA.Thomsen, Vejle Edwin Larsen, Ben Hur Erik Christensen, PI Erik Nissen, PI Louis Lundgren, KIF Bjarne Nielsen, Ben Hur Henning Andersen, Sparta Henri Thorsen, Sparta Ole Dorph Jensen, KIF Niels Breum, Skovbakken Flemming Kilander, KIF Steen Bay Jørgensen, Ben Ernst Ecks, KIF Erik Bæem, AGF Kurt Nielsen, KIF 42 4o o Hur6o Børge H.Pedersen, Hørsholm 56 ' o 16.o 16.o 16.o (3) (3) (3) (2) Kolding Aarhus Tårnby Aarhus Frederiksberg Genf.pl. Randers Holte Hillerød Aarhus BEDSTERESULTATER Ecks 15.3 Kolding Blem 15.3 Aarhus Ecks 15.3 Aar~us Sønd Tårnby Blem 15.4H Aarhus Julius 15.4 Aarhus Sønd Aarhus Bay 15.5 Fr.berg 15.6: Julius 3, Ecks Jakhauge 1 gang. John Schou, AG Finn Sønderlund, Sparta Claus Julius, Fremad Århus Helge Fals, Gullfoss "6 8.a o og Charley Andreasen, Ben Hur Jacob Ravn, Horsens Verner Nielsen, Koldi ng Iver Iversen, Sparta Sv.Aa. Mortensen, KIF Eigil Aasbjerg, AGF Flemming Westh, Ben Hur Arne Bakhauge, AIK 95 Dansk Athletik Forbunds ATHLETIK-REGLEMENT er uundværligt for stævnearrangører og dommere Kr Kan fås ved henvendelse til DAFs kontor, Staunings Plads I. Kbh. Ø telefon ØBro 4033 mellem kl ~

7 400 METER HÆK Snit:... Snit jooo ~ FORHINDRINGSLØB Snit: 9:J6,o2 Snit 9:38.46 Preben Kristensen (Fr,berg IF) J7 Ernst Ecks (Københavns IF) J8 Poul Linderoth (Aalb,Kamm.) 41 Carl Møller (Ben Hur Køb. ) J6 Hans Henrik Sand (Holte I) 43 Andreas Gydesen (Sparta) 35 Flemming Blem (Aarhus GF) J9 Ivan Christensen (Herlev) 4o Hans Jørgen Tandrup (Rødovre AC) 41 Henning Møller (Aarhus 1900) 4o Flemming Nielsen (Randers Freja) 39 Arne Bakhauge (AIK 95 Køb.) 42 Kaj Nielsen (Aarhus Fremad) 3J Claus Julius (Aarhus Fremad) 42 Ib Birger Hansen (Odense Freja) 4o Hans H, Schreiner (Odense G) 33 Søren Nielsen (Fr.berg IF) 36 BirGer Kilde (Fr,berg IF) 43 Aksel Pedersen (Aalb,Kamm.) Flemming Jensen (Aarhus Fremad) J o 55.o , o 56.o , Ole Dorph Jensen, KIF 43 Preben Kristensen, FIF 61 Torben Johannesen, Hels,ør 52 Svenn Risager, Ben Hur 54 Erik Christensen, PI 55 Louis Lundgren, KIF 28 Albert Rasmussen, Horsens 43 Preben Lang, Randers Freja 44 Andreas Gydes en, Sparta 55 Finn Jacobsen, KIF 57 Benny Schmidt, Sparta 55 Ivan Christensen, Herlev 59 Henri Thorsen, Sparta 24 Jørgen Heller Andersen, KIF 47 John Aagaard, Ben Hur 53 Ernst Ecks, Tønder 59 Flemm.Kilander, KIF 47 Hans Larsen, Aik Vejgård 54 Polu Linderoth, Aalb.Kamm, 61 Carl Møller,.3em Hur 60 Henning Møller, Aarhus Børge Ostermann, "Jen Hur 42 Preben Formann, Ben 'lur 59 5J , o 57.o ;1.8 (2) (2) (5) (J) (4) (4) (2) Roskilde Frederiksberg Aarhus Oslo Aalborg Holte Aarhus Aalborg Randers lo lj.8. lj , , BEDSTERESULTATER o o t-- CO mc'"'i Fl «: H ~~ Q)..., i:1.0 Q) Ol r:q IZl i:1 i:1 Q) ol Ol 't:i rl ;:s Q) rl -M rl z ol I'-< Q) i:1 ri H ;:sol 0..., I'-< r:q t-- CO \!) \!) mm Kri Kri Kri Kri Ecks Lind. Møller Lind. Møller Møller Lind. \!> rtlj rll '"""" \.0 <"l \.0 H Q) +' rl 0 Fl Fl ~ H H Fl Fl ~ <!> 't:i «: i:1 i:1 M ol o H Cl'.l Ol S Q) Ol Q) r.i.l<i i:1 rl.o-molr:q Ol H,.d «: ol i:1 0 " Q) >-:i i:1 :X: -M rl -M Ol " i:1 Q) -MolIDrl IZl :X: :X: Fl CO CO m m \.D \.D \.D \.0 lf'\ l!\ l..f'\ \.['\ 53.8 Roskilde 55.4H Aarhus 55,4 Aarhus 55.7 Fr.berg 56.1 Fr.berg 56.2 Aarhus 56.3 Oslo 56.3 Roskilde 56.4 Østerbro 56.4 Holte 56.4H Aarhus lo lo Preben Kristensen, Frederiksberg ldrtdth forening, Bjarne Pedersen (Helsingør IF) 3J 9:o2.6 (2) Roskilde lp.9. Niels Nielsen (Viborg AF) 36 9:lo.6 Aarhus 1.6. :E'iriri 'roftegård (Kalundborg) 38 9:13.o (.3) Roskilde lo.9., Claus Børsen (Aarhus GF) 4o 9:14.6 (2) Østerbro 2o.6. ~Jarne G.!'e~ernen (nels!ngøt n) 4o 9:47.B (4) Aarnus 12.s. ~~e~o~rigj!~s~e~nf!:t!~~~~ø~.~~~~:;:;:::::::~~~:::::j~f=~~~~:eiilifi~~ 8 ou H.Rasmussen Attila Nyk.F.) 31 9:5J.6 Aarhus Jørgen Poulsen (Københavns IF) Jo 9:53.8 Frederiksberg 5.8..Jan Werner (Helsingør IF) J8 9:56.2 Lyngby Jørn Thorsen (Kas~rup-Tårby A) 37 9:58.2 Frederiksberg 5.8. Hans H, Schreiner (Odense G) JJ Gunnar Pederseb (Aarhus Fremad) Jo Jørgen Jensen (Lyngby IF) 41 Søren Romby Larsen (Aarhus GF) 42 Hugo Jørgensen (Aalb,Kammerat.)39 Flemming Andersen (Helsingør IF) J8 Hans Jacobsen ( Holte I) 9:o2.4 Bjarne Pedersen, Hels.ør 60 9:lo.6 Niels Nielsen, Viborg AF 61 9:11,6 Frederik Hauge, Ben Hur 54 9:13.o Finn Toftegård, ka.lundb. 61 9:14.6 Claus Børsen, AGF 61 9:18.4 Hans H.Schreiner, OG 59 9:18,8 Alf Olesen, KIF 46 9 :21.4 Knud Poulsen, AIK :21.6 Kurt Haslund, Ben Hur 58 9:24.4 Niels Søndergård, Kal,bg 58 9:24.6 Helge Knudsen, KIF 55 10: : : : : :45.8 ll:o2.o 9:25.o 9:25.8 9:28,o 9:3o.4 9:3o.6 9:J4.4 9:36.4 9:J7.o 9:42.o BEDSTERESULTATER Bj.P 9:o2,6 Roskilde Bj.P 9:o3.o Nybro Bj.P 9:o3.6 Østerbro 3j.P 9:o5.2 Aarhus,, Bj.P 9:o7.o Ljungb y Bj.P 9:o9.6 Hels.bg Bj.P 9:lo.o Fr.ber~ NN 9:lo.6 Aarhus Tof 9:13.o Ros kilde Bør 9:14,6 Østerbro lo o.6 12, lo.9 2o.6 Tommy Michaelsen, Fremad Gert Keilstrup, KIF Ove Jensen, KIF Rikard Greenfort, AIK Gunnar Pedersen, Fremad 60 Flemming Smith, Sparta 51 Carl Egon Berg, OG 51 Johs Lauridsen, AIK Vejg 58 Kn.E,Jørgensen, Sparta 57 De Kanariske Øer 15 dage fra kr De Kanariske Øer 29 dage fra kr. i Torremolinos 8 dage fra kr Torremolinos 22 dage fra kr S T J E R N E R E J S E R med fly,.. Programmer og indtegning DANSK REJSEBUREAU (Grundl.!901) ØJltrgade 3. København K. BYen

8 4x100 METER Snit: Snit HØJDESPRING Snit: snit Esbjerg AF Randers Freja Københavns IF Frederiksberg IF Aarhus Skovbakken Sparta, København Ben Hur, København Aarhus Gymnas1;1.k Forening_ Aalborg Kammeraterne Frederiksborg Idræts Forening, Hillerød 4x400 METER Aarhus Fremad Aalborg Kammeraterne Sparta, København Ben Hur, København Frederiksborg IF, Hillerød Holte I Randers Freja Bagsværd IF Aarhus 1900 Aarhus~Gymn!gltik Forening 1000 METER o 44.o :21.6 3:24.1 3:24.5 3:26.7 3:27.o 3:28.5 3:29.o 3:3o.o 3:3o.4 3:31.8 (2) (3) (2) (2) (2) (4H~,3) (3). ( 2H) (3) (6) (3) Aarhus Aarhus Frederiksberg Aarhu~ Randers Gentofte Frederiksberg 5.8. Aarhus Viborg Aarhus Snit: Snit Aarhus lianders Aarhus Østerbro Aarhus Sundby Randers Aarhus Aarhus 3: :30.00 l.lo o l.lo. Snit: 2:.)o.75 Snit J.OC.o 2:31.39 Niels Breum (Aarhus Skovbakken) Ole Papsø (Viborg AF) 43 Verner Pedersen (Aarhus GF) 42 Svend Breum (Aarhus Skovbakken) 43 Steen Sc):unidt Jensen (Gentofte IK)45 Svend Andersen (Københavns IF) 39 Jan Mag~ussen (Holte I) 4o Leif Ekelund (Glostrup IC) 43 Mogens Bøje Andersen (SIK Middelf)45 Håns Jørgen Gravarsen (Aarhus 19oo)4o Karsten Gunnergård (Klampenborg IK)4o Poul Nielsen (Københanns IF) 39 Palle Kousgård (Skodsb.-Nærum) 45 Børge Nielsen (Esbjerg AF) 43 Johannes Hansen (Esbjerg AF) 43 Troels Bidstrup (Aarhus Skovbakken)38 Jørgen Marstrand (FIF Hillerød) springere Niels Breum, Skovbakken Ivar Vind, OG Ole Papsø, Viborg AF Poul Otto, Ben Hur Jørn Dørig, Aalborg FF Verner Pedersen, AGF.il 190 John Hansen, FIF Jan Magnussen, Holte I Svend Breum, Skovbakken Sv.Aa.Thomsen, Fremad Aar Holland Viborg (2) Aarhus o Randers Frederiksberg Frederiksberg Holbæk (3) Frederiksberg (2) Frederiksberg ( ) Kyrkhult BEDSTERESULTATER NBreum 198 Holland Papsø 194 Viborg Pap sø 193 Aarhus Papsø 193 Roskilde lo Papsø 191 Viborg 1.8 Vern.P 191 Aarhus 13.8 )?apsø 190 Kiel 24.6 Papsø 190 Viborg 17.8 Pap sø 190 Fr.berg 3.9 Pap sø 190 Viborg 24.9 SBreum 190 Randers St.Schmidt Jensen, Gentofte Svend Andersen, KIF 6T 187 Preben Larsen, Helsingør Erik Nissen, AGF John Jacobsen, AIK Ingvar Andersen, Ben Hur Erik Mogensen, Roskilde Jørgen Petersen, Ben Hur Kaj Køngerskov, KIF Ernst Larsen, AIK "0. E." Dansk Athletik-Forbunds officielle blad Udsendes med 18 numre årligt Abonnementspris, h. 10 pr. år Kan bestilles på DAFs kontor, Staunings Plads 1 København Ø 14 telefon ØBro 4033 mellem H 9-13 \, 185 Mogens Wahl, AI Poul Neble Jensen, AI 5o 185 Erik Voss, Skovbakken Leif Ekelund, Glostrup Jens Erik Petersen, AI Mog.Bøje Andersen, SIK Mid..il Ole PapsØ 15

9 LÆNGDESPRING Snit: Snit Richard Larsen (Københans IF) Flemming Westh (Ben Hur Køb.) Erik Madsen (Esbjerg AF) Erik Keldmann (Herlufsholm) 4o 6.87 Poul Nielsen (Københavns IF) Jens Pedersen (Randers Freja) 43 6.B3 Claus Julius (Aarhus Fremad) Ulrick Friborg (Aarhus Skovbakken) Torben Pedersen (FIF Hillerød) Ib Andersen (FIF Hillerød) Ole Friis (Glostrup IC) 37 Søren V.Pedersen (Kastrup-T.A) 43 Erik Rasmussen (Aarhus GF) 43 Christian Carøe (Hj.Hørsholm)41 Erland Jørgensen (Vejle) 41 Ove Christiansen (Aarhus 1900) 38 Ole Blenkow (Sparta) 41 Frank Rasmussen (Holstebro) 42 Carl G. Schneider (Aarhus Fremad) 4o Jørgen Kjær (Aarhus Skovbakken) 38 Per Christensen (Aalborg FF) Medvind Jens Pedersen (Randers Freja) Willy Rasmussen, KIF Richard Larsen, AIK Ingvar Andersen, Ben Hur 721 Gunnar Christensen, OG 718 Poul Otto, Ben Hur 715 Holger Hansen, PI 714 Preben Larsen, Helsingør 711 Chr. Marhauer, Sparta 708 Ove Thomsen, AIK Frederik Malmquist, Ben Hur 699 Bjørn Andersen, Sparta 698 Helge Fals, Gullfoss 6.97 Helge Hågen Olsen, KIF 696 Preben Jørgensen, Holbæk 695 Erik Bertora, Lyngby IF 694 Louis Lundgren, KIF 694 Børge Cetti, Brandvæsenet 694 Poul Nielsen, KIF Laur. Nielsen, Køge GIF Alf Jørgensen, KIF Roskilde Gentofte (2) Gentofte (1-Femk) Glostrup Frederiksberg (2) Aarhus Aarhus Randers Glostrup (2-3) Glostrup (2-3) Glostrup BEDSTERESULTAT~ Larsen 708 Roskilde Larsen 7ol Aarhus Vlesth 692 Gentofte Madsen 691 Gentofte Keldm. 687 Glostrup Poul N 685 Fr.berg Jens P 683 Aarhus,Jens P 681 Randers 'Poul N 678 Fr.berg Westh 677 Aarhus Børge Skrydstrup, AI Gunnar Bergsten, KIF Mogens Lindholm, AI Henning Andersen, Sparta Flemming Westh, Ben Hur o 57 5o lo.9, lo Claus Julius, Fremad Aarhus Erik Madsen, Esbjerg AF 61 STANGSPRING Richard Larsen (Københavns IF) 34 Jørgen Jensen (Holte I) 41 Troels Bidstrup (Aarhus Skovbakken) 38 Ove Jensen (Københavns IF) Bent Stender (Aalb.Kammeraterne) 38 Ove Jensen (Københavns IF) 37 Ivar Berg Sørensen (FIF Hillerød) 35 Erik Petersen (Gullfoss Køb.) 39 Ole Blenkow (Sparta) 41 ( j) Poul Knudsen (Københavns IF) 39 Kaj Steendahl (Ben Hur Køb.) 32 Niels Peter Albertsen (Holte I) 43 Ove Pedersen (Holte I) Leif Hindby (Aarhus Fremad) 4o Leo Mikkelsen (Randers Freja) 41 Alex Holst (Randers Freja) 41 John Larsen (Køge GIF) 9 springere 440 Bjørn Andersen, Sparta Richard Larsen, AIK Jørgen Jensen, Holte I Rudy Stjernild, Sparta 5T 410 Ernst Larsen, AIK Helmer Petersen, KIF 43 4o3 Henry Petersen, KIF 25 4o2 Sv.Aa. Thomsen, Fremad Aar Axel Vliberg, Ben Hur Lauritz Jørgensen, A~K Bent Stender, Aalb.Kamm Chr. Jørgensen, OG Kjeld Løndahl, Sparta 5o 380 Axel Nicolaisen, KIF Kurt Brock, KIF Chr. Brandi, KIF Regnar Jacobsen, Horsens Preben Larsen, Aalborg FF Poul Schultz, KIF Kurt Nielsen, KIF Nurmi Hansen, Gullfoss Ove Jensen, KIF Torels Bidstrup, Skovbakken Olaf Thomsen, AGF Verner Jochimsen; Nyborg Otto Petersen, Ben Hur Aksel Larsen, OG Poul Knudsen, Sparta Ivar Berg Sørensen, Hillerød.fil Snit: Snit o (4) Oslo ,21 Hillerød ,80 Randers o (3) A Aarhus o (4) Aarhus ,75 (4) Østerbro 2o o (3) Holte o (2) Frederiksberg o Frederiksberg 24,9. 3,70 (2) Frederiksberg o BEDSTERESULTATER o Larsen 430 Oslo ,50 Larsen 425 Oslo o Jensen 421 Hillerød ,45 Jensen 416 3,40 Larsen 415 Østerbro 6.6 Larsen 415 Holte 24.6 Jensen 415 Fr.berg 3.9 Larsen 410 Holte 28.5 Larsen 410 Genf.pl Jensen 410 Rostock 16.7 Larsen 410 Roskilde 9.9 Richard Larsen 17

10 TRESPRING Snit: lo9 Snit lj.922 KUGLESTØD Snit: ooo Snit Robert Lindholm (Københavns IF) J8 Hans Jørn Bøtker (Aarhus GF) 4J Jørgen Kjær (Aarhus Skovbakken) J8 Kaj Nielsen (Aarhus Fremad) JJ Steen Bay Jørgensen (Ben Hur Køb.) Jens Pedersen (Randers Freja) 4J Mogens F, Jensen (Hvidovre IF) 41 Ole Friis (Glostrup IC) J7 Ib Andersen (FIF Hillerød) J4 Erland Jørgensen (Vejle) 41 Jørgen Thomsen (Esbjerg AF) 4J Ole Papsø (Viborg AF) 4J Benny Kristensen (Odense Freja) 4J Flemm. Johansen (Rødovre AC) 4J Finn Nielsen (Ben Hur Køb.) J8 Claus Julius (Aarhus Fremad) 42 John Viggo Jennsen (FIF Hillerød) Frank Rasmussen (Holstebro) 42 Gunnar Søndergård (Horsens) JJ Flemming Blem (Aarhus ~F) J9 Medvind Kaj Nielsen (Aarhus Fremad) JJ Ib Andersen (FIF Hillerød) J4 15.o4 15.o3 14.5J o7 14.o5 14.oo Robert Lindholm, KIF Preben Larsen, Aalborg FF Rich.Kristensen, Bilkeb. St,Bay Jørgensen, Ben Hur Vlilly Rasmussen, KIF Orla Larsen, AIK Aalborg Hans Jørn Bøtker, AGF Helge Hågen Olsen, KIF Louis Lundgren, Randers Vald. Jensen; Aalborg FF J9 ( j) ( j) ( j) J Jo Ingvar Andersen, Ben Hur 37 Finn Erik Nielsen, Ben Hur 58 Jørgen Kjær, Skovbakken 61 Kaj Nielsen, Fremad År~. 61 Erik Ås Vestergård, KIF 56 Henrik Riis, Horsens fs 51 Hermann Briigmann, Viborg 28 Jens Pedersen, Randers 61 Mogens F, Jensen, Hvidovre 61 John V, Jensen, Hillerød 53 15,o oJ lj.96 lj.94 lj,84 lj.77 lj.74 1J.7J lj.69 lj,68 lj,60 lj.59 lj.57 lj.56 1J.5o 1J.J5 lj,jo lj lj.:n Aarhus lj.8. Randers Randers (2) Randers Gentofte Randers 24,9, Hvidovre Glostrup 24,9, (5) Aarhus lj.8. BEDSTERESULTATER Lindh 15.o4 Aarhus lj,8 Lindh Roskilde 9,9 Lindh Oslo lj.7 Lindh Fr.berg 24,9 Lindh Fr,berg 26.7 Lindh Hels.bg 2,6 Bøtk Randers 18,6 Lindh Østerbro 2o.6 Lindh 14.J9 Østerbro 6.6 Lindh Holte 24.6 (2) (5) Aarhus Jm/sek lj.8. Aarhus Jm/sAk Egon Christensen, Vejle 44 Bjørn Andersen, Sparta 52 Kaj Hartvig, KIF 35 Ole Thomsen, Horsens fs 58 Holger Dencker, KFUM Ålb, 47 Ole Friis, Glostrup g Bent Smidt Hansen, Agf 5o Erik Gregersen, Skovbakken 5o Flemming Kilander, KIF 46 Ib Andersen, FIF Hillerød 61 FLYTNING - OPBEVARING SPEDITION Møbeltransport Danmark. RAdhuspladsen 16. København V Central Minerva 1773 Aksel Thorsager (Politiets I) Roskilde 9,9, Svend Fosbo (Gullfoss) 4o Esbjerg 27,8. Peder Jensen (Holte I) J8 lj.88 Esbjerg 24,9, Mogens Krogh (Aalb.Kammeraterne) Aalborg Bent Laursen (Fr.berg IF) Aarhus Arne Bruun (Fr,berg IF) 41 ( j) (2) Genforen, pl. 31,5. Kaj Andersen (Viborg AF) ~J lj.57 Viborg 24.9~ Ejnar Nissen (Kolding IF) Jo Jørgen Tambour (Esbjerg AF) Poul Schlichter (AIK 95 Køb.) J6 Aage Jeppesen (Esbjerg AF) J4 Kurt Bradal ( Spa.I ta) 4o John Frøberg (Ben :1ur Køb.) J9 Helge Hå:;en Olsen (Aalb, Kamm,) 26 Poul Knudsen (Københavns IF) 39 Jens Erik Knudsen (Kolding IF) 28 Preben Olsen (FIF Hillerød) J8 Hans Andersen (FIF Hillerød) Jl Jørgen Munk Plum (Københans IF) 25 Bo Andersen (Bagsværd IF) Aksel Thorsager, PI Andr. Michaelsen, Haderslev Svend Fosbo, Gullfoss Bent Laursen, FIF GO Chr. Frederiksen, Sparta J 14.J4 14.J2 14.Jo ,o4 lj,89 lj, lj.73 Verner Hurtigkarl, AIK Aage Christiansen, Ringst. J3 Frode Moesgård, Fremad Å. 37 Poul Larsen, FIF Alf Jørgensen, PI 5o 45 Erling Thuesen, Esbjerg 48 Viggo Petersen, KIF J8 Peder Jensen, Holte I 61 Niels E. Schiøler, Sparta 51 Lars Troen, Sparta 51 1J.5o Kolding lj.43 (2) Esbjerg 24,9, lj.25 Helsingør 27,5, BEDSTERESULTATER lj.17 Thors 16,94 Roskilde 9,9 lj.15 Thors 16,46 Næstved 27.6 lj.lj Thors Gentofte Thors Fr,berg Thors Aarhus Thors Emdrup Fos bo Esbjerg Fos bo Sundby Fos bo Aarhus 12.8 Fos bo lj.95 Roskilde 9,9 lj.68 lj.64 lj.57 lj.57 lj.55 lj J.5o lj.44 lj.43 lj.43 1J.J6 1J,J6 lj.28 lj.28 fil Mogens Krogh, Aalb, Kamm, Frede Wilhelmsen, Randers 38 Arne Bruun, FIF 61 Kaj Andersen, Viborg AF 61 Emil Jensen, Helsingør J6 Eigil Jensen, AIK Erling Vedby Jensen, PI 49 Einar Nissen, Kolding 61 Viggo Kristensen, Bagsværd 59 Ove Eriksen, FIF 49 Jens E. Knudsen, Kolding 60 Jørgen Tambour, Esbjerg AF 61 Sigurd Fisker, AGF J5 Willy Andersen, PI 47 Oluf Petersen, KIF 2o Poul Schlichter, AIK

11 DISKOSKAST Jørgen Munk Plum (Københavns IF) 25 Poul Schlichter (AIK 95 Køb.) 36 Kaj Andersen (Viborg ~) 43 Jørgen Pedersen (Ben Hur Køb,) 29 Viggo Pedersen (Aalb,Kammeraterne) 37 Leif Toost (AIK 95 Køb.) 35 Peder Jensen (Holte I) 38 Poul Cederquist (Politiets I) Mogens Pedersen (Silkeborg) 39 Kurt Bradal (Sparta) 4o Svend Fosbo (Gullfoss Køb.) 4o Fritz Ohde (Kastrup-Tårnby A) 32 Helmuth Duholm (Sparta~ 26 Per Biener (Ben Hur Køb.) 41 Børge Møller (københavns IF) 37 Mogens Krogh (Aalb,Kammeraterne) 41 Otto Lund (Aarhus Skovbakken) 44 Carl Friedrichsen (FIF Hillerød) 38 Hugo Nielsen (Helsingør) Bent Laursen (Fr,berg IF) 39 ALLE TIDERS BEDS'l'E Poul Schlichter, AIK o.35 Jørgen Munk Plum, KIF Einar Jensen, Hornslet IF Andr. Michaelsen, Hadersl ,96 Poul Cederquist, PI 52 45,26 Poul Larsen, OG Niels Erik Schiøler, Spar Kaj Andersen, Viborg Erling Vedby Jensen, PI Aksel Thorsager, PI 58 44, o3 44.oo , o9 43.ol 42, Jørgen Pedersen, Ben Hur 61 Verner Hurtigkarl, AIK Peder Jensen, Holte I 60 Mogens Pedersen, Silkeborg 59 Daniel Sobol, Gullfoss 60 Alf Jørgensen, PI 45 Emil Thers, PI 42 Viggo Pedersen, Aalb,Kamm, 61 Leif Toost, AIK Edwin Larsen, Ben Hur 46 Poul Larsen, FIF Svend Fosbo, Gullfoss Rasmus Munk Petersen, PI Vigggo Petersen, KIF Carl Jensen, Ben Hur ( j) Snit: o2 snit 44,337 5o.35 Aarhus ,o2 (2) Østerbro 2o,6, 45.2.o Aarhus ,71 (2) Frederiksberg 24,9, ( ) Kiel (3) Østerbro 2o.6, 43,15 Hillerød 21.s ,8, 42.ol Silkeborg 24,5, (2) Gentofte i:bedsteresultater 4o.42 4o.3~ iplum 5o,35 Aarhus ,e '.Plum 5o.29 Fr,berg 24, Plum Østerbro 2o.6 " 39,79 Schl 48.o2 Østerbro 2o Plum Roskilde lo Plum 47.oo Holte Plum Emdrup Schl Emdrup 8.5 Schl Hela.ør 27.5 Plum Østerbro 6, Finn Petersen, Nakskov o9 Walther Jensen, KIF Erik Ås Vestergård, Nyk.M Harry Siebert, KIF Kurt Bradal, Sparta nåede i Århus den et foreløbigt højdepunkt i sin karriere som idrætsmand, med resultatet 50,35 m sikrede han sig sit 11. dan- 24 marksmesterskab og forbedrede - også for 11. gang - den danske rekord.. HAMMERKAST Orla Bang (Esbjerg AF) 37 Per Rasmussen (Aarh.Skovbakken) 37 Poul Cederquist (Politiets I) Søren Corneliussen (Gullfoss Køb.) Poul Toft (Odense G) 37 Edgar Wendelboe (Gullfoss Køb,) Sv.Aa.Frederiksen (Nyborg) 2o Erik Lilholm (Gullfoss Køb.) 32 Willy Larsen (Københavns IF) 38 Børge Møller (Københavns IF) 37 Poul Jacobsen (Aarh,Skovbakken) 37 Flemming Uziel (Gentofte IK) Svend Fosbo (Gullfoss Køb.) 4o Hans V.Petersen (Rødovre AC) Aksel Nielsen (Rødovre AC) Bent Hansen (Glostrup IC) Jørgen Krarup (Esbjerg AF) 42 Benny Nybo (Horsens) 27 hans Andersen (FIF Hillerød) 31 Anders Dens (Vejle) 25 For let hammer Orla Bang (Esbjerg AF) 37 (7 gram) Orla Bang, Esbjerg AF Poul Cederquist, PI Sv.Aa.Frederiksen, Nyborg Per Rasmussen, Skovbakken Søren Corneliussen, Gullf. 61 X , o o.74 5o.7o 5o.49 5o.36 5o Poul Toft, OG 61 Edgar Wendelboe, Gullfoss 61 Erik Lilholm, Gullfoss 59 Victor Petersen, IK Gunnar Christensen, OG 49 Peter Nielsen, 3kovbakken 39 Willy Larsen, KIF 59 Fritz Rasmussen, AalborgFF 46 Anders Borring, PI 49 Børge Møller, KIF 61 Anders Dens, Vejle IF 53 Søren Larsen, Aalborg FF 37 Poul Jacobsen, Skovbakken 61 Andr.Michaelsen, Haderslev 57 Kjell Lundegård, PI 48 Herljlann Ahring, Vejle IF Benny Jensen, Gullfoss Ib Transbøll, Skovbakken ,77 55,69 4o 55,59 54,27 54,20 51,37 51.o4 5o.94 5o ( j) 5o o , Snit:... 53,714 Snit 52,604 Sundby Holstebro 30.7, Østerbro 6.6. Rødovre (2) Odense 5.8. (4) Frederiksber" (5) Frederiksberg Sundby BEDSTERESULTATER Bang 56,54 Sundby 27,6 Bang Aarhus 22.5 Bang 56.o3 Fr.berg 14.5 Rasm 55,77 Holsteb.3o.7 Ceder Corn Østerbro Bang Østerbroll Corn 55,11 Esbjerg Bang 55.oo Roskildelo :r o2 Corn 54,36 Sundby 27.6 Viggo Nielsen, Esbjerg AF 36 Hans V.Pedersen, Rødovre 60 Sigurd Fisker, Stj.Od, 44 Einar Midtgård, AIK Erik Pichard, Fremad Årh, 39 Flemming Uziel, Gentofte Svend Fosbo, Gullfoss 61 GI 21

12 SPYDKAST Snit: " Snit Claus Gad (Aarhus Skovbakken) (6) Oslo 2.8. Søren Jochumsen (Odense Freja) 4o 7o.76 (2) Østerbro 2o.6. Per Wedervang (Ben Hur Køb.) Frederiksberg Kaj Steendahl (Ben Hur Køb.) o9 Frederiksberg 5.8. Erling Søderberg (Hvidovre IF) Frederiksberg 3.9. John Viggo Jensen (FIF Hillerød) Hillerød Ole Peter Andersen (Aarhus Fremad) (2) Aalborg 2.7. Claus Kåe (Odense Freja) 41 Michael von Magnus (Ben Hur Køb.) 4o (3) Frederiksberg (2) Hillerød Keld Christensen (Randers Freja) Ålborg ll 5. John Lindemann (Esbjerg AF) 4o Erik Schliemann (Fr,berg IF) 41 Jørgen Thelin (Helsingør IF) 43 ( j) Lars Rose (Sparta Køb.) 4o Jørgen Jensen (Holte I) 41 Gynther Winkler (Vidar Sønderborg) Jan Jørgensen (Københavns IF) 4e 4o Per Schou Jensen (Aarh.Skovbk.) 41 ( j) Leif Jensen (Helsingør) Arne Sørensen (Esbjerg AF) o o Claus Gad, Skovbakken 60 Søren Jochumsen, Freja Od. 61 Kaj Steendahl, Ben Hur 59 Per Wedervang, Ben Hur 61 Thomas Bloch, PI 52 John Hansen, PI 47 John V.Jensen, Hillerød Ib Pederse n, Glostrup Niels Møller, Horsens fs 31 Erling Søderberg, Hvidovre 61 Kristian Kjær, FIF 5o Ole P.Andersen, Fremad ~. 61 Thorkil Hansen, KIF 45 Ib Andersen, AI 33 Hans Moesgård-Kjeldsen, Sle,gelse BIF?? Poul Larsen, FIF 5o Peter Skafte, Holte I 60 Claus Kåe, Freja Odense 61 Carl Nielsen, AIK Børge Stannius, AIK Karl Madsen, Middelfart o BEDSTERESULTATER Gad Oslo 2.8 Gad Aarhus 13.8 Gad Øbro 6.6 Gad Drammen 6 Joch 7o.76 Øbro 2o.6 Joch 7o.7o 7.5 Gad Aarhus 11.6 Joch 7o.15 Kolding lo.6 Gad Randers 6.8 Joch Michael von Magnus, Ben Hur61 Keld Christensen, Randers 60 Christian Augsburg, AI 51 John Lindemann, Esbjerg AF. 1 Bjørn Andersen, Sparta 57 Ole Thomsen, Horsens fs 58 Sven Gjørling, KIF 29 Erik Schliemann-Christ.FIF 60 Hans Helmersen, Ringsted 49 Svend Andersen, KIF 58 De 10 bedste kvinder loo m løb1 Vivi Markussen, Hvidovre IF 11.9 s Lone Hadrup, Viborg AF J 11.9 " Annelise Olsen, KIF 12.2 " Helle Markussen, Kammerat. J 12.3 " Kirsten Sall, AIK " 12.5 " Mia Stryhn, SAK 12.6 " Inge Jensen, FIF U 12.6 " Tove Jensen, Esbjerg AF 12.6 " Gunnie Olufsson, Helsingør U 12.6 " sek It It 200 m løb: J 25.o s Lone Hadrup, Viborg AF Vivi Markussen, Hvidovre Helle Markussen, Kammert. Annelise Olsen, KIF Kirsten Sell, AIK 95 Ellen Jørgensen, AGF Inge Jensen, FIF Mia Stryhn, SAK Jette Harder, AGF Kirsten Lehmann, KIK IF sek It m 1(1!b: - Ellen Jørgensen, AGF Mia Stryhn, SAK Menja Hansen, Esbjerg AF Ruth Andersen, AIF Kirsten Sell, AIK 95 Kirsten Lehmann, KIK Else Larsen, Hvidovre IF Tove Jensen, Esbjerg AF Nete Godtfredsen, AGF 8oo m løb: J u sek Menja Hansen, Esbjerg AF Ellen Jørgensen, AGF Lone Bendixen, KIF Nete Godtfredsen, AGF Else Larsen, Hv5.dovre IF Gunnie Nortov, FIF J J 25.2 It 25.7 It 26.l It 26.1 It 26.2 " 26.6 It 26.6 It 26.8 It u 26.8 It 26.8 It 5906 S 60.0 It 6o.4 " 6o.7 " 61.3 It 61.5 It It 63.l It 63.2 It m It It 2,27.2 It It 2.3o.2 " Inger Jensen, Viby IF Kate Larsen, Søborg IF Kirsten Lehmann, KIK - 8o m hakkeløb1 J It It It min B 0 Mia Stryhn, SAK Anne Lise Damm Olsen, Hvidovre Janna Andersen, FIF Hillerød Ruth Andersen, AIF Kirsten Sørensen, Vejle IF Lis Nielsen, AIF Grethe Ringe, AGF Inge Jensen, FIF Ellen Galatius, AGF llo5 B 11.7 It 11.s " 11.9 " 12.o " J 12.o " 12.2 It 12.2 It u 12.2 It u 12.3 It sek ol Højdespring: Mette Clxvang, AIF 1.66 m Grethe Ringe, AGF 1.57 " Hanne Nielsen, AGF J 1.56 It Helle Hansen, FIF u 1.55 " Birthe A. Andersen, AaGIF 1.55 It Birthe Sørensen, Esbjerg AF J 1.55 It Kirsten Sørensen, Vejle IF Birgitte Korremann, FIF Karen Inge Halkier, Viborg AF m It It L!mgdespring: - Grethe Hinge, AGF Lis Nielsen, AIF Mia Stryhn, SAK Ellen Galatius, AGF Birthe A. Andersen, AaGIF Ellen Jørgensen, AGF Kirsten Sørensen, Vejle IF Jette Andersen, Skovbakken Marianne Olsen, KVIK m It It - J 1.55 It 1.54 It 1.52 It l.5o " 5.84 m 5.56 " 5.54 It 5.36 It u 5.29 " 5.27 " 5.22 " J 5.22 " u 5.17 It u 5.14 " 23

13 Nina HanBen p4 sejrsskamlen i Hillerød efter sit danbke me ter kab i femkamp flankeret af nr. fl, Mia Stryhn (til tjenbtre) og nr. 3, Annelioe Damm Olesen.' Kuglestød: Karen Inge Halkier, Viborg AF Lis Schmidt, Viborg AF Birgitte KorremaDD, FIF Ruth Bonnesen, Ringe GF Kamma J.!adsin Jensen, AFF ll Minna Christensen, Ringe GF Ida Kristensen, Haderslev.IF ll.15 ll.o4 Britta Jacobsen, AIK 95 J lo.75 Grethe Nielsen, AFF lo oll m li ti Diskoskast: - Karen Inge Halkier, Viborg AF Kamma Madsin Jensen, AFF Lis Schmidt, Viborg AF Nina Ramsing, AGF Ruth Bonnasen, Ringe GF Kirsten Jensen, Holte IF Jette Plejdrup, Skive IK Ida Kristensen, Haderslev IF Ulla Poulsen, AIF Grethe Jensen, AFF ol7 m ti ti U 37.o ol Spydkast: Lise Kock, Skovbakken Ellen Kortsen, FIF Inge Kjær, AGF Kamma lladsin Jensen, AFF Berith Leth, AGF Edith Jørgensen, OG Bodil Riber, AaGIF Karin Eriksen, SAK Jessie Hansen, Grethe Nielsen, AFF - 49.o J J oo u Gennemani t : m ti o3 " 4 x loo m stafetløb: Hvidovre IF Aabyhøj GIF 5o AIK 95 Frederiksberg IF Esbjerg AF 52.o Aarhus GF Københavns IF Amager IF Viborg AF 53.o 53.o Hvidovre IF II sek ti ti Kvindelig ungdom år loo m løb: Lone Hadrup, Viborg AF Helle Jlarkussen, Kammeraterne Inge Eriksen, "Fremad" Holbak Dorrit llagnussen, Holte IF Britta Jacobsen, AIK 95 Kirsten Sørensen, Vejle IF Heidrun Sørensen, FIF Kirsten Duus, Vidar Vibeke Ullitz, Herning GF Anne Marie Hansen, Ringe GF sek 200 m løb: Lone Hadrup, Viborg AF Helle Markussen, Kammeraterne Dorrit Magnus ~ en, Holte IF Britta Jacobsen, AIK 92 Kirsten Sørensen, Vejle IF Anne Marie Hansen, Ringe GF Inge Eriksen, "Fremad" Holbak Lone Bendixen, KIF Heidrun Sørensen, FIF Vibeke Ullitz, Herning GF ll.9 l!i 12.3 li 12.7 ti 12.8 li 12.8 ti 13.o " 13.o " 13.l ti 13.1 ti 13.2 li 25.o s 25.7 " 26.9 li 27.4 li 27.4 ti 27.5 li 28.1 ti 28.2 ti 28.3 li 28.3 ti sek 400 m løb: Nete Godtfredsen, AGF 63.2 s Heidrun Sørensen, FIF 63.2 ti Helle Markussen, Kammeraterne 63.4 ti Lone Bendixen, KIF 65.9 ti Birgit mander, AIK li Hjørdis Lladsen, AIF 67.4 ti Edle Hansen, NIKE 67.6 li Hanne Christensen, SAK 68.3 ti Nanette Fanø, SAGA 71.3 li sek. De 10 bedste kvinder Femkamp: Grethe Ringe, AGF Kirsten Sørensen, Vejle IF Birthe A. Andersen, AaGIF Janna Andersen, FIF Hillerød Mia Stryhn, SAK Annelise Damm Olesen, Hvido. Ruth Andersen, AIF Kamma Madsin Jensen, AFF Mette Oxvang, AIF p li J ti ti li ti li ti 3.4o7 " li 8oo m løb: Lone Bendixen, KIF Nete Godtfredsen, AGF Inger Jensen, Viby IF Kate Larsen, Søborg IF 8o m hakkeløb: - Kirsten Sørensen, Vejle IF Helle L!arkussen, Kammeraterne Jonna Porstorp, AGF Birthe Jensen, FIF Hillerød Hanne Nielsen, AGF Jytte Reffsgård, Skive IK m " li ti 12.o s 12.5 li 12.7 li 13.1 li 13.4 ti 13.5 li Anne M. Mouritsen, Holte IF 14.o " Britta Jacobsen, AIK ti Birthe Nielsen, "Freja" Rds li Anne Nielsen, NIKE 14.3 li sek Hø.idespring: - Hanne Nielsen, AGF Birthe Sørensen, Esbjerg AF Kirsten Søtensen, Vejle IF Nete Godtfredsen, AGF Annie Schøler, Herning GF Anne M. Mouritsen, Holte IF Lise Jacobsen, Skive IK Sonja Andersen, SAK Ingelise Hvid, NIKE Britta Jacobsen, AIK 95 Længdespring: m Kirsten Sørensen, Vejle IF Dorrit Magnuasen, Holte IF Nete Godtfredsen, AGF Inge Eriksen, "Fremad" Holbak Ida Freisleben, "Hjorten" Kirsten Duus, Vidar Helle Markussen, Kammeraterne ottekamps Nina. Hansen, FIF Kirsten Sørensen, Vejle IF J Kamma lladsin Jensen, AFF Grethe Ringe, AGF Mia Stryhn, SAK Birthe A. Andersen, AaGIF Britta Jacobsen, AIK 95 J Janna Andersen, FIF Hillerød Kirsten Sall, Alk 95 Birgitte Korremann, FIF 1.56 m 1.55 li 1.54 ti l.5o " l.5o " 1.46 li l.4o " l.4o " l.4o " l.4o " 5.22 m 5.o5 " 5.ol " 4.96 li 4.93 ti 4.93 ti 4.92 li p " ti ti li li li ti ti li

14 Hanne Nielsen, AGF Anne Marie Hansen, Ringe GF Eritta Jacobsen, AIK 95 Kuglestød: m Britta Jacobsen, AIK 95 Inger Mouritsen, Holte IF Vibeke Christensen, AaGIF Aase Andersen, AIF Ulla Dahm, Horsens f.sp. Kirsten Sørensen, Vejle IF Birthe Jensen, FIF Hillerød Nete Godtfredsen, AGF Anne M. Mouritsen, Holte IF Hanne Nielsen, SISU Diskoskast: m Anne M. Mouritaen, Holte IF Sonja Andersen, SAK Hanne Nielsen, SISU Vibeke Christensen, AaGIF Birthe Jensen, FIF Hillerød Eva Christensen, Hvidovre IF Aase Andersen, AIF Kirsten Sørensen, Vejle IF Ulla Dahm, Horsens f.sp. Kirsten Petersen, AIK Vejgård m 4.89 " 4.89 " 4.87 " lo.75 m lo.ol " lo.oo " 9.7o " 9.33 " 9.o8 " 9.o4 " 8.95 " 8.72 " 8.52 " m li 31.o2 " 3o.93 " 3o.85 " li " li li li Spydkast: Berith Leth, AGF Edith Jørgensen, 0 G Hjørdis Madsen, AIF Birgi. t Olander, AIK 95 Inger Mouritsen, Holte IF Inger Hansen, FIF lli.llerød Tinna Thostrup, RAC Birgit Ankerdahl, Hvidovre Grethe Jensen, SNIK Birtke Jensen, FIF Hillerød 4 x loo m stafetløb: "Fremad", Holbæk AIK Vejgård "Kammeraterne", Ålborg Vejle IF Herning GF Aalborg FF Lyngby IF AabyhØj GIF Mariager IF Viby IF Pok aler, bægre og krus i ægte svensk 1fn. Statuetter - plaketter - m edaljer m.v. i forgyldt, forsølvet og b ronze. Hurtig levering fra eget lager m sek REKVIRER VORT SPECIALKATALOG KAl's SPORT AMAGERBROGADE 142, KØBENHAVN S. - TLF. AS 38 - AS 1238 ALT TIL AL SPORT m " 34.o5 " " li " 3o.69 " IF " " " 53.3 s 54.6 li 54.6 li 54.9 " 54.9 li 56.2 " 56.3 li 56.5 li 56.7 li 57.o " 'li ~ \ L_ J _l'!"' Dans..JJA1t1~ t K ~ Terrænløb: 8 km løb 8 " holdløb: 3 li løb: 3 " holdløb: 2 li år: 2 " " holdløb: loo m løb: 200 m " 400 m " Boom " 1500 m " 5000 m " lo km " 20 km I marathonløb: llo m hækkeløb: 400 m 3000 m forh.: højdespring: længdespring: trespring: stangspring: kuglestød: diskoskast: spydkast: hammerkast: vægtkast: 4 x loo m stafet: 4, X 400 m 4 X 1500 m femkamp: tikamp: I ~~I ~ "" KVINDER:..M>.. ~: loo m løb: 200 m 400 m " : Boom " : Bo m hækkeløb: højdespring: længdespring: kuglestød: diskoskast: spydkast: 4 x loo m stafet: femkamp: ottekamp: e mestre 1' F" : 1t +- v.q.,_~. Niela Nielsen, Vi~~.!JF' Viborg AF{Jll/. 1 Jv.I..,t,-t;J..J Finn Toftegård,, K~1~0f~ IF Kal1f.dJ_pr~ 1I~.u.,.~) JJ;ge~~~n, Olympia Lyngby IF Erik Madsen, Esbjerg AF Jørn Pallsten, "Freja" Randers Kurt Jakobsen, Sparta Kurt Christiansen, Glostrup AC Walther Bruun Jensen, K.I.F. Niela Nielsen, Viborg AF Thyge Tøgersen, Gullfoas Thyge Tøgersen, Gullf oas Verner Johansen, K.I.F. Erik Bl.em, A.G.F. Preben Kristensen, F.I.F. Bjarne Petersen, Helsingør IF Ole Papaø, Viborg AF Richard Larsen, K.I.F. Robert Lindholm, K.I.F. Richard Larsen, K.I.F. Aksel Thorsager, P.I. Jørgen Munk Plum, K.I.F. Claus Gad, Skovbakken Edgar Vendelbo, Gullfoss Søren Corneliuaaen, Gullfoss Esbjerg AF Århus Fremad Vivi Markuasen, Hvidovre IF Vivi Markuasen, Hvidovre IF Ellen Jørgensen, AGF Menja Hansen, Esbjerg AF Nina Hansen, F.I.F. Mette Oxvang, A.I.F. Nina Hansen, F.I.F. Karen Inge Halkier, Viborg AF Kamma Madsin Jensen, Ålborg FF Lise Koch, Skovbakken Hvidovre IF Nina Hansen, F.I.F. Nina Hansen, F.I.F. 7 points 14 points 14 points min lo.6 sek 21.3 li min " o 3o.35.8 l:o5.lo.o time li 2.51.o2.o 15.3 aek li o5.2 min 1.93 m 7.ol " 15.o4 " 4.oo " li 5o.35 " li li li 43.2 aek min li points li o sek min 11.5 aek 1.60 m 5.67 " 14.o3 " li li 5o.8 sek 4o44 points

15 ~ ' Danske ungdomsmestre IC V I N D E L I G U N G D 0 K: I 1l AND L I G U N G D 0 Jl: Ar: Bo m løb: 200 m 1Øb m 1Øb1 5 x Bo m st afet: Bo m hækkeløb: højdespring: længdespring: stangspring: kuglestød: diskoskast : spydkast: r: loo m løb: 300 m 1Øb m løb: 3000 m løb: 4 x loo m stafet: llo m hækkeløb: højdespring: længdespring: stangspring: trespring: kuglestød: diskoskast 1 spydkast: hammerkast: Jørgen B. Andersen, Horsens f.sp. Jørgen B. Andersen, Horsens f.sp. Ole Steen Mortensen, Hobro Sparta Bent A. Nielsen, Holte IF Steen Schmidt Jensen, GIK Bent A. Nielsen, Holte IF Mogens Gabel, Vejle IF Bent Jensen, Horsens f.sp. Ole Steen Kortenaen, Lyngby IF Niel a Kjær, KIF Jørn Pallsten, Freja Randers Jørn Pallsten, Freja Randers Bent Nielsen, Skovbakken Leif L. Jensen, Hellas Roskilde A.G.F. Arne Stlnkaen, Ben Rur Ole Papaø, Viborg AF Jena Pedersen, Freja Randers Søren V. Petersen, KTA Hane J ørgen Bøttker, AGF Kaj Andersen, Viborg AF Kaj Andersen, Viborg AF Peter Jensen, Ben Rur Preben Olsen, Haderslev IF 9.4 sek. 23.o 2.39.l min 46.3 sek Il 6.24 " 3.lo " 15.8'3 " " " 11.6 sek. 35.l " min " 44.4 sek " l.9o m 6.73 ti 3.4o " " " " 57.8'3 " " Ar: 60 Il løb: loo m løb: 4 x loo m stafet: Bo m hækkeløb : højdespring: længdespring: kuglestød: diak:oak:aat: spydkast: Ar: loo m løb: Boo m løb: 4 x loo m stafet: Bo m hækkeløb: højdespring: længdespring: kuglestød: diakoak:aat: spydkast: Else Hadrup, Viborg AF Inge Jensen, FIF Helsingør IF Ellen Galatius, AGF Helle Hansen, FIF Jette Andersen, Skovbakken Jette Plejdrup, Skive IK Jette Plejdrup, Skive IK Eva Lehd, OlY111Pia, lo!a.ri bo Lone Hadrup, Viborg AF Lone Bendixen, KIF Kammeraterne,.Al.borg Kirsten Sørensen, Vejle IF Birthe Sørensen, Esbjerg AF Kirsten Sørensen, Vejle IF Aase Andersen, AIF Vibeke Christensen, Åbyhøj GIF Edith Jørgensen, OG Vi vil hel're ha' en STA~ ' sek " l.5o m 5.02 " lo.24 " ti 34.ol ti 11.9 sek mine 54.6 sek m 5.22 " 9.7o " 3o.93 " 36.lo " I I " 1 I I r: loo m løb: 200 m løb: 400 m løb: Boo m løb: 1500 m løb: 3000 m løb: 4 x loo m stafet: 1000 m stafet: llo m hækkeløb: 400 m ha:kkeløb: 1500 m forhindr.: højdespring: langdespring: stangspring: trespring: kuglestød: diskoskast: spydkast: hammerkast: Jørgen Buach, Ben Hur Jørgen Buach, Ben Hur Kurt Jacobsen, Sparta Poul Linderoth, Kammeraterne Ole Kronetrand, AIK Vejgård Søren Romhy Larsen, AGF Freja Randers Sparta Claus Julius, Fremad Århus Poul Linderoth, Kammeraterne Ole Kronetrand, AIK Vejgård Verner Pedersen, AGF Ole Blenkow, Sparta Jørgen Jensen, Holte IF Mogens Jensen, Hvidovre IF Arne Bruun, FIF Per Biener, Ben Hur Erling Søderberg, Hvidovre IF Jørgen Krarup, Esbjerg AF 11.1 sek " min 4.o3.l " 46.2 sek min 16.o sek min 1.85 m 6.58 " 4.15 " " " " " " Indendørstræning BRITGOODS lancerer i år til træning Gummistødkugle, nøjagtig Gummidiskos, vægt 2 kg. li li 1,5 li " li, li Spydkastbold (læde r~ med indendørs vægt 7,257 kg kr. 135,oo 11 48, oo 11 40, 00 30, 00 70, 00 ~=~= ~ === i ===g=~=g=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=r~~=~! B T R. I NDUS TRIES, Toldbodgade 3o - 32, Kø benhavn k. --~~~~~~~~~~~~~~~- I I I 29

16 Disciplin: 100 m løb 200 m t1 400 m ti 8oo m " looo m " 1500 m " 2 km " 3 km " 5 km " lo km ti 15 km " 2o km " 4o lan " """"" km løb l mile løb 5 " ti lo " " l time " 2o km kolonneløb llo m hakkeløb 200 m " 400 m " 3000 m forhindr. 4 x loo m staf et 4 X 400 m 4 x Soo m " 4 X 1500 m t m højdespring nv'tilløb højdespring u/tilløb længdespring nv'tilløb længdespring u/tilløb stangspring trespring kuglestød diskoskast spydkast hammerkast vægtkast (15 kg) vægtkast (25.4 kg) femkamp tikamp 30 Danske rekorder pr. 1. janu.ar Dansk rekord: ,6 10, min " 3.4o.8 ti " a.12.6 " 14.o9.4 " o ti " 1102.lo.o tm " ti min " ti (" km 1:15.ol.o tm 14.5 sek o2.4 min 42.8 sek 3.2o.6 min " " 1.95 m 1.52 ti 7.3o " 3.ol ti 4.4o " 15.o4 " " 5o.35 ti " " " ll.o3 " pts " mænd sek Holger Hansen, PI 21/8 11 Erik Madsen, Esbjerg AF 24/6 11.JØr!_l Pallsten, Freja,Rand 6/8 Jørn Pel.lsten, Freja Rda. 13/8 N.Holst Sørensen, KIF 2o/8 Gunnar Nielsen, KIF 4/8 Gunnar Nielsen, KIF Gunnar Nielsen, KIF 3/7 6/9 Aage Poulsen, Helsingør IF 3/9 Gunnar Nielsen, KIF 12/6 Thyge Tøgersen, Gullfoss 28/9 Thyge Tøgersen, Gullf oss 18/9 Thyge Tøgersen, Gullfoss 13/lo Thyge Tøgersen, Gullfoss 13/lo Thyge Tøgeraen, Gullf oss lo/9 Thyge Tøgersen, Gullfoss lo/9 Gunnar Nielsen, KIF 2/6 Thyge Tøgersen, Gullfoss 28/6 Thyge Tøgersen, Gullfoss 13/lo Thyge T'øgersen, Gullfosa KFF 13/lo 17/8 Sv.Aa. Thomsen, Vejle IF Torben Johannesen, Helsingør Ole Dorph-Jensen, KIF Bjarne Petersen, Helsingør IF K.I.F. F.I.F. K.I.F. Kammeraterne, Ålborg K.I.F. Ivar Vind, OG Svend Langkjær, AI Willy Rasmussen, KIF Hans Langkjær, Randers Bjørn Andersen, Spa.rta Robert Lindholm, KIF Aksel Thorsager, PI J. Munk Plum, KIF Claus Gad, Skovbakken Orla Bang, Esbjerg AF Søren Corneliussen, Gullf oss Carl Mortensen, PI Finn Sønderlund, Spa.rta Sv. Aa. Thomsen, Vejle IF 14/9 9/lo 28/8 19/8 18/8 19/7 5/6 25/5 1/8 24/5 17/8 18/6 3/7 12/7 13/8 9/9 13/8 31/7 3/7 14/6 15/9 13/lo 13-14/ ~ Djsciplin: 60 III løb: 8o m " loo m " 200 m " 400 m " 8oo m ti 8o m hakkeløb 5 x 60 m stafet 5 X 8o m 4 x loo " højdespring længdespring kuglestød diskoskast spydkast slyngboldkast trekamp femkamp ottekamp Dansk rekord: 7.6 sek 9.8 " 11.6 ti 24.9 " 57.9 ti min 11.5 sek 37.6 " 51.6 " 49.9 " 1.67 m 5.84 ti li 47.o2" 5o.22 " li pts li " lldl JUNIORES: loo m løb lo.6 sek 200 m " 21.'3 tf 400 m ti 48.6 ti 8oo m min 1500 m " li 3000 m " llo m hakkeløb 15.4 sek 400 m 55.o m forhindr min højdespring læ:igdespring stangspring trespring kuglestød diskoskast spydkast hammerkast 4 x loo m stafet 1000 m staf et Kvl JUNIORES: loo m løb 200 m m " kvinder Tove Larsen, Esbjerg A F Vivi Ma.rkussen, Kammeraterne Vivi Markussen, Kammeraterne Vivi Markuasen, Kammeraterne Jytte Kort, AIF Jytte Kort, AIF Bodil Nørgård, Skive IK K.I.F. K.I.K. K.I.F. Mette Oxva.ng, AIF Karen Inge Hel.kier, Skov~akken Karen Inge Hel.kier, Skovbakken Lise Koch, Skovbakken Lilly Kelsby, AIK 95 Anne Iversen, KIK IJ3EDSTE-noteringer pr. l.januar m 7.29 " 4.21 li li li li ti li 43.8 sek: 2.oo.9 min 11.9 sek 25.o 6o.4 " Jørn Pel.lsten, Freja Randers Jørn Pel.lsten, Freja Randers Allan Christiansen, KIF Kjeld Roholm, Ben Hur Peder Lykkeberg, Bagsværd IF Ove Larsen, AIK Vejgård Claus Julius,.Århus Fremad Andreas Gydesen, Haderslev IF ciaus Børsen, SISU Ole Pa.psø, Viborg AF Willy Rasmussen, KIF Jørgen Jensen, Holte IF Hans Jørgen Bøttger, AGF Sven Fosbo, Gullfoss Poul Schlichter, AIK 95 Søren Jochumsen, Freja Odense Søren Corheliussen, Gullfoss Freja Randers F.I.F. 31/l 5/9 5/7 21/7 19/8 22/8 7/8 21/ / / /7 2/7 24/5 13/8 21/6 29/ / /7-1/ / Lone Hadrup, Viborg AF Lone Hadrup, Viborg AF Ellen Jørgensen, AabyhØ.i GIF fortsættes næste side 31

17 800 m IDE NORDISKE REKORDER l 8o m hækkeløb højdespring længdespring kuglestød diskoskast spydkast 4 x loo m stafet femkamp 32 MÆND: 100 m L. Strandberg, Sverige, 1936 ", "" 10,3 Il. Nilsen, Norge, ".".".. 10,3 200 m H. Thorbjornsson, Island, 1957 """""" 10,3 400 m 0. Jonsson, Sverige,... """"" " 20,8 800 m V. Hellsten, Finland, 1056 """"""". ~6,1 l.ooo m ~ ~oysen, 8Nor~e, li , m D. W aern, S ver~ge,- ~ , m n w aern, s ver~ge, 9 60 """ "."". 3.38,6 a..ooo m D. W aern, S ver~ge, "". "" """ " 3.58, m D. W aern, Sver~ge, 1 59.""". "" , m. aem, verige, ,6 lo.ooo m ~!. ftuttunen, Finland, " "" " , T. T~ntala, Fbnland, "."""""." 29.21, m A. v~"tersen, anmark, ~ , m A. Vis kari, ~inlandd,. -. "".". " " ,4. 1s ar1, man,...""" "." ,6 1 time V. Heino, Finland, m 3 km forhindringl. Tedenby, Sverige, - i961 " "".".".". 8.39,8 HÆKKELØB: 110 m 200 m 400 m STAFETLØB: 4X100 m 4X200 m 4X400 m 4X800 m 4Xl.500 m 4XJ.609 m m SPRING: H. Lidman, Sverige, " "" "" "" P.-0. Trollsås, Sverige, """"""" J. Rintamaki, Finland, """ ""." Tjalve, Norge,.... "" """". Malmo AI, Sverige, Tui un Toverit, Finland,..... Lahden Urheilijat, Finland, 11)5.5 Kaip_olan, Vire, Finland, Gefle IF, Sverige, """""" IFK Vaxjo, Sverige, Højdespring m. tilløb S. Pettersson. SverigP. "" " Længdespnnis J. Valkama, Finland; 1906 """ "."." ~tangspring R. Ankio, Finland, :. Trespring K. Rahkamo, Finland, KAST: SJ>ydkasc Diskoskast KuglescøJ Hammerkasc MANGEK,\MP: Femkamp Tikamp 2.19.o min 11.6 sek 1.58 ro 5.57 " li li " 52.2 sek pts E. Danielsen, Norge, ".""." ". P. Repo, Finlal\d,. """ " " J. Kunnas, Finland, ""." " B. Asplund, Sverige, " "." "" 14,0 23,7 60,8 40,9 l.27,8 3.18,0 7.34, , ,8 1.54, ,40 85,71 56,03 17,70 66;19 G. Wnxberg, Sverige, 1944 ". "" """ p M. Ka.nma, Finland,.. """"" " " p Ellen Jørgensen, Aabyhøj GIF Lissie Andersen, Skovbakken Birgitte Korrema.nn, FIF Sigrid Hansen, Fremad Holbæk Inge Kjær, AGF Helsingør IF 1952 IDE NORDISKE REKORDER I 60 m 100 m 200 m 400 m 800 m KVINDER: S. Falck..Jorgensen, Norge, V. Markussen, Danmark, R. Buer, Norge, " " U.-B. Wies!ander, Sverige, """ E. iistberg, Sverige, ""." """". E. Mikola, Finland, "... " "" ". ~;i':keløb: u.-b. Wieslander, Sverjg~,." "" STAFETLØB: 4XlOO m 4X20.0 m sxsao ~ SPRING: Højdesprin,g Længdesprin1- KAST, Spydkast Diskoskast Kul\lestØd MANGEKAMP: Femkamp 100 m 200,,; 400 m.800 m m m fi.000 m 1500 m forh STAFETLØB: 14Xl00 -m HÆKKELØB: 110 m 400 m SPRING: Højdespring Længdespring Stangspring Trespring KAST: Spydkast Diskoskast Kuglestød Hammerkast Malmo Al, Sverige,... " "" ". Ymer, Sverige,.... Gota" Halsingborg, Sverige,. I. Lorentzon, Sverige, G. Cederstrom, Sverige, U. Thorvald _en, Norge, t. Talvitie, Finland,.. """ " " K. I. Halkier, Danmark, ". "" " N. Hansen, Danmark, Ju~io~r :S. Nilsen, Norge, " " """."." C. F.. Bunæs, Norge, " " ".". A. Tammisto, Finland, 1937, H. Liljekvist, Sverige, D. Johansson, Finland, 1948 " " "."". E. Nyberg, Sverige, 1945 "" " ". 0. Ftiglein, Norge, "". "."."" A; Bjorkman, Sverige, " " " "" " Tjalve, Norge, 1957 " "." ". Hellas, Sverige, " " "." "" B. ForSsander, Sverige, L. Librand, Sverige,. """". " B. Nilsson, Sverige, """ "."" J. Manninen, Finland, """""".". A. Kairento, Finland,... H. Rantala, Finland, " " " " " " M. Jokiniitty, Finland, """"""" L. Hagl und, Sverige, '. "". ".""" M. Yrjolii, Finland,. "." """. M. Foleide, Norge, 1957 "" """ " "" 7,4 11,6 24,5 24,5 55,6 2.10,4 11; ,2 7.20, p 10,3 21,0 48,2 1.49,2 3.49,6 8.21, ,4 4.i3,0 42,7 1.59,1 14,2 52, ,52 77,58 50,73 16,61 58,80 33

18 loo m løb: Alle tiders a Vivi lierkussen, Kammerat " Lone Hadrup, Viborg AF 12.1 " Birthe Nielsen, KIF 12.1 " Grethe Lovsøe, KIK 12.l " Bente Bergendorf, KIK 12.2 " Ellen Zibrandtsen, KIK 12.2 " Kirsten Sell, AIK " Annelise Olsen, KIF 12.3 " Lidi Christiansen, KIF 12.3 " Hildegard Nissen, KIF 12.3 " Inge Eriksen, Fremad Holb " Relle J.!a.rkuasen, Kammerat " Anny ~ter, Svendborg IF 12.4 " Tove Larsen, Esbjerg AF 12.4 " Ani Nielsen, Ben Hur 12.4 " Jette Harder, AGF 12.4 " Afme Marie Ravnholdt, Kam " Amy Johnaen, AIF 12.5 " Bodil Nørgård, Skive IK 12.5 " Nina Hansen, FIF ~oo m løb: 24.9 a Vivi Markussen, Kammerat. 25.o " Lone Hadrup, Viborg AF 25.3 " Birthe Nielsen, KIF 25.5 " Bente Bergendorf, KIK 25.6 " Lidi Christiansen, KIF 25.6 " Kirsten Sell, AIK " Bodil Nørgård, Skive IK 25.7 " Helle Jla.rkussen, Kammerat " Ani Nielsen, Ben Rur 26.o " Hildegard Nissen, KIF 26.o " Tove Larsen, Esbjerg AF 26.1 " Anne Lise D. Olesen, HIF 26.1 " Annelise Olsen, KIF 26.l " 26.2 " Jytte Kort, AIF 26.3 " Anny Rytter, Svendborg IF bedste kvinder 26.3 " Inge Eri).{sen, "Fremad" Ro " Joan St~oae, Esbjerg AF " Rona Verner, ID " Ruth Christiansen, Tønder " Hanne Nielsen, Horsens m løb: 57.9 s Jytte Kort, AIF 59.2 " Kirsten Lehmann, KIK 59.6 " Ellen Jørgensen, AGF 59.7 " Kirsten Sell, AIK " Mia Stryhn, SAK 6o.4 " Menja Hansen, Esbjerg AF 6o.7 " Ruth Andersen, AIF 61.4 " Lis Carlsen, SAGA 62.l " Annelise Hansen, FIF 62.l " Else Larsen, Hvidovre IF 62.l " Tove Je"fIBe)i, Esbjerg AF 63.1 " Nina Hanst!n, FIF 63.2 " Nete Godtfredsen, AGF 63.2 " Heidrun Sørensen, FIF 63.4 " Helle Jlarkussen, Kammerat " Gunnie Nortov, FIF 64.6 " Birgit Mortensen, KIF 65.o " Janna Andersen, FIF Rill " Aase Madsen, FIF 65.8 " Rita Andersen, AaGIF Soo m løb: m Jytte Kort, AIF " Menja Hansen, Esbjerg AF " Ellen Jørgensen, AGF " Lis Carlsen, SAGA " Annelise Hansen, FIF " Birgit Nielsen, AIF " Tove Larsen, Esbjerg AF " Kirsten Lelmann, KIK " Else Larsen, Hvidovre IF.._,,..., " 2.24.o " Esther Hansen, Helsingør " Kirsten Thomsen, "Freja"O " Gunnie Nortov, FIF "Lone Bendixen, KIF "Nete Godtfredsen, AGF " Inger Rasmussen, AIK " Inger Jensen, Viby IF " Birgit Mortensen, KIF 2.32.o " Ani Nielsen, Ben Hur " Lia Groth, AaGIF " Birthe Ladegård, FIF llarcussen o Nina Hansen... to af vore dygtigste atletikpiger Alle tiders 20 bedste kvinder 8o m hllkkeløb: 11.5 s Bodil Nørgård, Skive IK 11.5 " Nina Ha:ilaen, FIF 11.6 " Annelise Damm Olesen, HIF 11.7 " Mia Stryhn, SAK " Ruth Andersen, AIF 11.8 " Inge Scruiddt Nielaen,KIF " Ellen Andersen, FIF " Lone Hadrup, Viborg AF 11.9 " Janna Andersen, FIF Hill. 12.o " Anne Iversen, KIK o " Bente Bergendorf, KIK o " Kirsten Sell, AIK o " Kirsten Sørensen, Vejle IF 12.1 " Birthe Nielsen, KIF " Hanne Nielsen, Horsens " Birthe Kristiansen, FIF 12.1 " Birthe Madsen, AIK " Grethe Mølgård, KIK " Ellen Zibrandtaen, KIK " Tove Larsen, Esbjerg AF 12.2 " Lis Nielsen, AIF Grethe Ringe, AGF Inge Jensen, FIF HØ,j deapring: 1.67 m Mette Oxvang, AIF 1.62 " Anne Iversen, KIK Lis Josefsen, Horsens 1.58 " Pernille Rode, FIF Li.asie Andersen, Skovbk " Grethe Ringe, AGF 1.56 " Birthe A.Andersen, AaGIF 1.56 " Hanne Nielsen, AGF 1.55 " Inge Schmidt Nielsen,Star Annelise Jørgensen, AIK " Karen Inge Halkier, Skovb " Jette J.!uxoll, SNIK Helle Hansen, FIF Birthe Sørensen, Esb,ierii: " Vibeke Nielsen, KIF Kirsten Sørensen, Vejle Nina Kyster, FIF Hanne Lodberg, Ben Hur " Inger Byrjalsen, RAC Llmgdespring m Lissie Andersen, AFF Inge Schmidt Nielsen, KIF 5.6o 11 Grethe Ringe, AGF " Lis Ni elsen, AIF Anne Iversen, KIK Ellen Zibrandtsen, KIK 5.46 " Lia Schmidt, Viborg AF 5.4o " Pernille Rode, FIF Ellen J.!. Petersen, AaGIF " Ilia Stryhn, SAK 5.35 " Rita Haastrup, AG Tove Larsen, Esbjerg AF 5.32 " Ilse Hansen, KIK Vivi Markussen, Kammerat " Birthe Nielsen, KIF 5.31 " Ellen Andersen, Herning GF 5.31 " Hanne Jensen, AFF 5.3o " Birthe Madsen, AIK " Jytte Gyldenlev, Esbjerg Ellen Gallatius, AGF Kuglestød: m Karen Inge Halkier, Skovb Lis Schmidt, Viborg AF " Agnes Østergård, Hellas Birgitte Korremann, FIF " Marie Rasmussen, Åbenrå ll.86 " Stella Mølgård, AFF " Edith Hellesøe, Haderslev ll Bodil Nørgård, Skive Åse Hemmingsen, Mariendal " Ellen Schøler, FIF " Duddi Madsen, AIK '

19 Alle tiaers 20 bedste kvj_nder ll.43 ti Ruth Bonneaen, Ringe GF " Gerda Helboe Nielsen, \ejle " Kamma Rægård, Thisted " Minna Christensen, Ringe " " Esther Hansen, Helsingør " Ida Kristensen, Haderslev lo.98 " Ena Kristensen, NIKE 1949 lo.97 " Anny Rytter, Svendborg 1952 lo.97 " Lily Kelsby, AIK Spydkast: 5o.22 m Lise Koch, Skovbakken " Lily Kelsby, AIK t1 Inge Kjær, AGF ti Ellen Kortsen, FIF 4o.o7 " Stella Mølgård, Ålb o.o3 t1 Kamma Rægård, Thisted " Lis.Jensen, KIK " Agnes Østergård, Hellas Inger Dahl, "Frem" Odder " Tonni Pedersen, KIF Berith Leth, AGF Gudrun Holm, Kolding IF Rosa Petersen, Stjernen Edith Jørgensen, OG 37.c9 " Grethe Nielsen, AFF " Edith Hansen, AIK Elka Bartram, Åbenrå GIF " Lilian Wi ttinghus, Lyngbyl " Lissie Mikkelsen, FIF " Esther Hansen, Helsingør Diskoskast: 47.o2 m Karen Inge Halkier, Skovb.!) " Kamma Madsin Jensen,AFF " Lia Schmidt, Viborg AF " Bodil Nørgård, Skive IK Sigrid Hansen, Kalundbg Nina Ramsing, AGF Ruth Bonnesen, Ringe GF Gurli Hansen, KIF Kirsten Jensen, Holte IF Marie Rasmussen, Åbenrå " Agnes Østergård, Hellas o4 " Jette Plejdrup, Skive " Duddi J.ladsen, AIK " Inger Dahl, "Frem" Odder o2 " Birgitte Rasmusaen,Kldb " Ulla Poulsen, AIF " Ruth Petersen, Kolding " Edith Hellesøe, Haderal " Lily Kelsby, AIK " Tove E. Hansen, FIF Femkamp: 4367 p 4066 " Bodil Nørgård, Skive 39ol " Lia Schmidt, Viborg AF 3828 " Jytte Kort, AIF 3798 " Grethe Ringe, AGF Kirsten Sell, AIK 95 "3749 " Kirsten Sørensen, Vejle IF 3742 " Annelise Damm Olesen, HIF Lia Joaefaen, Horsens f.sp. 37'3o 11 Mia Stryhn, SAK 3720 " Ellen Zibrandtaen, KIK 3717 " Tove Jensen, Esbjerg AF 3700 " Birthe A. Andersen, AaGIF 3646 " Ellen Andersen, FIF 3621 " Pernille Rode, FIF 3619 " Janna. Andersen, FIF Riller. 36o7 " Birgitte Korremann, FIF 3566 " Birthe Madsen, AIK " Birthe Nielsen, KIF 3514 " Kamma Rægård, AFF Ottekamp: (med loo m løb) 6297 p 6214 " Lia Schmidt, Viborg AF 5969 " Bodil Nørgård, Skive li\ " Kamma Rægård, Thisted IF 5753 " Kirsten Sørensen, Vejle IF 5690 " Grethe Ringe, AGF 5617 " Tove Larsen, Esbjerg AF 5556 " Verny Jensen, AG 5493 " Mia Stryhn, SAK 5460 " Birthe A. Andersen, AaGIF 5435 " Karen Inge Halkier, Skovb " Annelise Da.mm Olesen, HIF 54o4 " Sonja Nielsen, FIF Hill " Lia Joaefaen, Horsens f.sp " Britta Jacobsen, AIK " Janna. Andersen, FIF Hill " Kirsten Baaballe, Årh " Birgitte Korremann, FIF 5185 " Jytte Kort, AIF 5183 " Birgitte Flaga, Hjorten Ottekamp: (med 60 m løb) oo p Anne Iversen, KIK 5795 " Ellen Andersen, FIF " Marie Rasmussen, Åbenrå 5775 " Pernille Rode, FIF 5744 " Birthe Nielsen, KIF 5622 " Inge Harder, KIF " Inger Dahl, "Frem" Odder " Bente Bergendorf, KIK " Tove Larsen, Esbjerg AF 5511 " Agnes Østergård, FIF 1952 Kvindelig ungdom år 60 m løb: Inge Jensen, FIF Anne Jensen, Vidar 7.9 a 8.o " 'L!arianne Olsen, KVIK Ingrid Christensen, Esbjerg AF 8.o " 8.o " Aase Ernst, "Frem", Odder 8.1 " Jette Andersen, Skovbakken Gunnie Olufsson, Helsingør IF 8.1 " 8.1 " Jette Jensen, AFF 8.2 " Jytte Jensen, Skive IK 8.2 " Kirsten Rasmussen, Skolernes IK 8.2 " - 8.3o sek loo m løb: " Inge Jensen, FIF S Gunnie Oluf aaon, Helsingør IF 12.6 " Anne Jensen, Vidar 12.8 li Else Balle, AsGIF Alle tiders 20 bedste kvinder Birthe Madsen, AIK 95 54o4 11 Kamma Rægård, Thisted IK " Joan Stærmose, Esbjerg AF " Gudrun Jensen, AG " Ilse Hansen, KIK Grethe Ringe, AGF Rita Haastrup, AG 11 5ll5 " Ellen M. Mårtensen, AG o87 " Gudrun Birkmann, Ben Rur 4 x loo m stafetløb: 49.9 a Københavns IF 5o.5 " "Kammeraterne", Ålborg o.8 " AIK 95 5o.8 " Hvidovre IF 51.2 " Amager IF 51.3 " Åbyhøj GIF 51.7 " Esbjerg AF 51.8 " Ålborg FF 51.9 " Frederiksberg IF 52.o " Helsingør IF 52.2 " Århus GF 52.3 " Skive IK " NIKE 52.8 " "Fremad" Holbæk o " FIF Hillerød 53.o " Viborg AF Jette Harder, AGF Jette Andersen, Skovbakken Lisbeth Andersen, Hvidovre IF Ella Petersen, "Freja" Odense Elly Dahl, AIK Vejgård Marianne Olsen, KVIK Gennemani t: sek ti 200 m løb: Inge Jensen, FIF Jette Harder, AGF Jette Andersen, Skovbakken Aase Andersen, Hvidovre IF Alice Jensen, Hvidovre IF Gunnie Olufsson, Helsingør IF Anne Marie Hansen, Ringe GF Ella Petersen, ''Freja" Odense Anne Jensen, Vidar Else Balle, AaGIF Gennemani t: - 28.lo aek li o m hakk:eløb: Inge Jensen, FIF Ellen Galatiua, AGF Tove Krogh, Skive IK Alice Jensen, Hvidovre IF Liselotte Hedelund, AaGIF Conni Thomasen, KTA Bente Overgård, "Fremad" Helle Hansen, FIF Jessie Hansen, AIK 95 Inger Guldbak, AFF o 13.o 13.o 26.6 s 26.8 li 27.2 li 27.4 li 27.5 li 27.5 li 27.5 li 27.6 li 27.7 li 27.7 li 12.2 s 12.3 li 12.4 li 12.5 " 12.5 " 13.o " Holbæcl.3.2 " 13.4 li 13.4 li 13.4 li aek Hø.ide spring: Helle Hansen, FIF 1.55 Marianne Hansen, Hvidovre IF l.5o Karin Danielsen, AIK 95 l.5o Kirsten Bentzen, Ben Hur l.5o Jessie Hansen, AIK Liselotte Skåning, "Freja" Rds Inger Guldbak, AFF 1.45 Karin Rasmussen, Herlufsholm IF 1.43 Alice Jensen, Hvidovre IF Jette Jørgensen, Helsingør IF Gennemani t:.j m " " l.4o l.4o 37

20 L!mgdespring: Ellen Galatius, AGF Jette Andersen, Skovbakken Marianne Olsen, KVIK Ingrid J.Christensen, Esbjerg AF Liselotte Hedelund, AaGIF Jytte Jensen, Skive IK Gunnie Olufsson, Helsingør IF Alice Jensen, Hvidovre IF Kirsten Bentzen, Ben Hur Jessie Hansen, AIK 95 Kuglestød: m " - 5.o69 " Jette Plejdrup, Skive IK Anette Strøm, Stenstrup GF Ingrid Otterstrøm, Herlev IF Ella Petersen, "Freja" Odense Birgit Rasmussen, Glostrup AC Vivi Marton, Ben Hur Lis Kjær Christensen, SISU Inge Jensen, FIF Bente Petersen, KVIK Margrethe Johansen, AFF Diskoskast: o m - 9.o47 " " Jette Plejdrup, Skive IK El.la Petersen, "Freja" Odense Lone Svendsen, AIF Birgit Stengård, E;sbjerg AF Birgit Rasmussen, Vidar Astrid Jørgensen, Vidar Ingrid Otterstrøm, Herlev IF Nina Friis, AaGIF Margrethe Johansen, AFF Hanne RUttel, RAC Spydkast: m " - 3o.lo7 " Jessie Hansen, AIK 95 Eva Ledh, Olympia Jette Plejdrup, Skive IK Karen Pilegård, Stenstrur GF Kirsten Bentzen, Ben Hur Vivi Marton, Ben Hur Bodil Pipper, SAK Nina Friis, AaGIF m 5.17 ti 5.14 " 5.o7 " 5.o6 " 5.o3 " 5.o2 " 4.99 ti 4.97 ti 4.95 " lo.24 m 9.39 ti 8.89 ti 8.85 li 8.8o " 8.75 ti 8.65 ti 8.64 " 8.51 ti 8.48 ti 37.o4 m li li li li li li 28.ol " li Kvindelig ungdom år 60 m løb1 Else Hadrup, Viborg A F Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Mona Rasmussen, KVIK Merete Kring_elback, lilke Birgit Madsen, NIKE Sonja Wriedt, SAX: Lone Jensen, Helsingør IF Lis Birkedal, Holte IF Ellen Petersen, Holte IF Bente Grue, Hvidovre IF 8o m løb: sek li ti Else Hadrup, Viborg AF Merete Kringelback, NIKE Ulla Littmann, FIF Ellen Petersen, Holte IF Birthe Kristiansen, SAGA Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Bente Grue, Hvidovre IF Vivi Nielsen, AIF Sonja Wriedt, SAK Bodil Hed.in, Søborg IF - lo.51 sek Bente Petersen, KVIK Aagot Clausen, Nakskov IF Gennemsnits " 4 x loo m stafetløb: m 34.ol " 34.oo " ti " ti ti 3o.65 " Helsingør IF Hvidovre IF Frederiksberg IF Skive IK Amager IF Aabyhøj GIF Vejle IF AIK Vejgård Aalborg FF AC "Holstebro" - 3o.278 m " " - 54.So sek ' 7e9 S 8.1 " 8.4 ti 8.5 ti 8.5 ti 8.5 ti 8.6 li 8.6 " 8.6 " 8.6 " lo.o s lo.3 " lo.4 " lo.4 " lo.5 " lo.6 " lo.6 " lo.7 " lo.8 " lo.8 " 3o.36 " " 52.o S l o 55.o " 60 m hakkeløb: Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Inge Husted, Skive IK Susanne Jacobsen, SAK Birthe Skou, Skive IK Alice Sørensen, Hvidovre IF Merete Kringelback, NIKE Jytte Petersen, Vejle IF Kirsten Halner, Søborg IF Lisbeth Thomsen, Esbjerg AF Birgit Madsen, NIKE HØ.ide spring: - lo.7o sek - lo.55 - lo.5o 9.8 s 9.9 " lo.l " lo.4 " lo.5 " lo.6 " lo.8 " lo.9 " 11.o " 11.o " Inge Husted, Skive IK 1.45 m Mona Rasmussen, KVIK 1.45 " Karin Rasmussen, AIF 1.45 " Annelise Bentzen, KIF 1.42 " Kirsten Vintersborg, Sisu l.4o " Jette Laursen, Skive IK l.4o " Vivi Nielsen, AIF l.4o " Kirsten Halner, Søborg IF l.4o " Susanne Jacobsen, SAK l.4o " Colllni Christensen, Herlufsholm l.4o " Længdespring: m " " Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Else Hadrup, Viborg AF El.len Petersen, Holte IF Jette Christensen, Mariager IF Lis Rasmussen, AaGIF Vivi Nielsen, AIF Marete Kringelback, NIK E Lisbeth Jenshøj, AGF Annegrethe Enghoff, AGF Inge Husted, Skive IK Slyngboldkast: m " " Jette Sefeldt, Glostrup AC Inge Sørensen, AGF Dina Heinecke, NIKE Ilse Rasmussen, SAR Alice Sørensen, Hvidovre IF Lis Rasmussen, AaGIF Jette Christensen, Mariager IF Bente Dahl Jeppesen, Skive IK 5.o5 m 5.o3 " 4.89 ti 4.87 " 4.81 " 4.78 ti 4.73 " 4.7o " 4.65 " 4.65 ti 4o.19 m " " 37.68" " ti " ti Else Marie Petersen, Mariager JF " Marianne Jessen, Borre IF " 5 x 60 m stafetløb: Holte IF NIKE Amager IF Frederiksberg IF Hvidovre IF Saxkj øbing AK Københavns IF Søborg IF Helsingør IF AIK 95 5 x 80 m stafetløb: Skive IK NIKE AC "Holstebro" Horsens f.sp. SaxkjØbing AK Hornslet IF AC "Holstebro" II Holte IF Viborg AF Mariager IF 60 m løb: - 4o.277 m " sek li sek Piger indtil 12 år 41.5 s 42.o " 42.o " 42.l " 42.l " 42.3 " 42.5 " 42.7 " 43.3 " 43.5 " 56.o s 56.3 " 56.7 " 57.o" 57.2 li 57.4 " 57.5 li 57.5 " 57.5 " 57.6 li Kirsten V. Juul, Hellas 8.6 Bente Sørensen, Hornslet IF 8.7 Hanne Buhl, KTA 8. 7 Inger Lund, AC "Holstebro" 8.8 Anne V. Nielsen, Ben Hur 8.8 Ellen Christensen, Skive IK 8.8 Susanne Brøns, Glostrup AC 8.9 Dorrit Stenstrup, KIF 8.9 Helle Larsen, Helsingør IF 8.9 Birthe Pedersen, Fremad Holbak sek o 39

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

KVINDER ÅR METER SØN KL MÆND ÅR METER SØN KL HANSEN Hans Peter Team Hechmann Sport 5 34

KVINDER ÅR METER SØN KL MÆND ÅR METER SØN KL HANSEN Hans Peter Team Hechmann Sport 5 34 Stadion: Holbæk Stadion Side Udskrevet den. juni 06 3:7 MARS version.0.0.398 den 6. juni 06 på Holbæk Stadion Start- Personlig # nummer rekord Tilmeldt resultat Navn & årgang Klub KVINDER 45-49 ÅR - 5000

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danske rekorder i sprint / hæk

Danske rekorder i sprint / hæk Danske rekorder i sprint / hæk 80 meter 13 år 10,36 Christina Schnohr 75 FIF Rundforbi 3.9.88 10,1 Annelouise V. Jensen 96 SAK-77 Randers 6.5.09 14 år 10,30 Sara Petersen 87 1900 Halmstad 14.7.01 13 år

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Haderslev Idræts Forening.

Haderslev Idræts Forening. Rangliste - Alle tiders bedste HIF-ere INDHOLD Baneløb kvinder 2 100 meter: 2 200 meter: 2 400 meter: 2 800 meter: 2 1500 meter: 3 Gadeløb. kvinder: 3 20 km. Landevej 3 ½ Marathon 3 Marathon 3 Atletik,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danske rekorder i sprint / hæk

Danske rekorder i sprint / hæk Danske rekorder i sprint / hæk 80 meter 13 år 10,36 Christina Schnohr 75 FIF Rundforbi 3.9.88 10,1 Annelouise V. Jensen 96 SAK-77 Randers 6.5.09 14 år 10,30 Sara Petersen 87 1900 Halmstad 14.7.01 13 år

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Haderslev Idræts Forening.

Haderslev Idræts Forening. Rangliste - Alle tiders bedste HIF-ere INDHOLD Klubrekorder Kvinder 2 Klubrekorder mænd 3 Baneløb, kvinder 5 100 meter: 5 200 meter: 5 400 meter: 5 800 meter: 5 1500 meter: 6 Gadeløb, kvinder. 6 20 km.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007 Bowling 00 Dame A & B Bowlingspiller Serieforløb X / Snit Score Morsø Firmasport Sanne M. Andersen DB 0 Pinenhus Skive og omegns Karen Børsting DB KB Skive og omegns Jette Klysner DB Thisted Firma Sport

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Veteranhold. Mix. Vest, 2. runde den 8.jun 2009 på Langvang, Randers. Arrangør: Randers Real Atletik

Veteranhold. Mix. Vest, 2. runde den 8.jun 2009 på Langvang, Randers. Arrangør: Randers Real Atletik Veteranhold. Mix Vest, 2. runde den 8.jun 2009 på Langvang, Randers Arrangør: Randers Real Atletik MÆND SENIOR - 100 METER MAN KL. 19.00 w: 1h: +0.0m/s 2h: +0.0m/s 1 13.06 2h Hans Henrik Stryhn -1965 (m44)

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Alle tiders Liste UDENDØRS SENIOR MÆND Resultater under øvelseskravet er medtaget. Markering med fed er opnået i 2011.

Alle tiders Liste UDENDØRS SENIOR MÆND Resultater under øvelseskravet er medtaget. Markering med fed er opnået i 2011. Athletikklubben HOLSTEBRO Alle tiders Liste UDENDØRS SENIOR MÆND Resultater under øvelseskravet er medtaget. Markering med fed er opnået i 2011. Dato: 1. januar 2012 v. Jakob Larsen & Mikkel Larsen 100

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

823p. 418p. 588p 2. Ballerup AK h ORNEBORG Flemming (FIFH) (m76) FIFH/HIF h LUTHMAN Birger (m72)

823p. 418p. 588p 2. Ballerup AK h ORNEBORG Flemming (FIFH) (m76) FIFH/HIF h LUTHMAN Birger (m72) Side Udskrevet den. maj 07 : MARS version.0.0.0 RESULTAT Øst,. runde den.maj 07 på Hillerød Stadion SAMLET STILLING TOTAL 000 meter Højdespring Stangspring H/H 0p G/H G/H K BAC BAK H/H K BAK K 0p 0p 0p

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Årets bedste udendørs resultater 2009

Årets bedste udendørs resultater 2009 Årets bedste udendørs resultater 2009 DRENGE opdateret den 31.12.2009 40m Ulrik Nielsen, 2000 D9-0,4 7,33s 10.06 Greve Noak Helgesen, 2000 D9-0,4 7,61s 22.08 Østerbro Lukas Budek, 2000 D9-1,9 7,65s 20.06

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATER. Veteran DM inde den 27.feb 2011 på Hvidovre Stadion. Arrangør: Hvidovre Atletik & Motion

RESULTATER. Veteran DM inde den 27.feb 2011 på Hvidovre Stadion. Arrangør: Hvidovre Atletik & Motion RESULTATER Veteran DM inde 2011 den 27.feb 2011 på Hvidovre Stadion Arrangør: Hvidovre Atletik & Motion KVINDER 30-34 ÅR - LÆNGDESPRING SØN KL. 12.00 Points 1 4.81 +0.0 Pernille Frederiksen -77 København

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere