STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER"

Transkript

1

2 INDHOLDS~ FORTEGNELSE Forsidebilledeti Danske Landsholdsrepræsentanter Forord... side De 20 bedste mandlige seniorer og juniorer ~ra.side De 10 bedste præstationer i fra side 11 Alle tiders bedste :Mænd 11 ~ fra side De 10 bedste Kvinder fra side Kvindelig Ungdom år fra side Danske seniormestre Danske ungdomsmestre Danske rekorder pr. l.januar 1962 for uend Danske rekorder pr. l.januar 1962 for kvinder Danske Bedstenoter inger for mandlige o~ kvindelige juniorer pr. l.januar 19 2 DQ nordiske rekorder pr. l.oktober side side side side side side '~le tiders 20 bedste Kvinder" ~ fra side Kvindelig Ungdom år side Kvindelig Ungdom år side Piger indtil 12 år. side Mandlig Ungdom år Mandlig Ungdom år Mandlig Ungdom år. Drenge indtil 12 år side side side side ~ ~~ l ~~ STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER sæsonen Det er os herved en glæde at kunne frer.ilæeee den statistiske bearbejdelse af S8sonen 1 præstationer, og vi vil benytte anlednineen til at takke alle medarbejdere for god indsats og hjælp. - Uden disse to faktorer havde det ik1rn V<'lret muliet at kunne pr8sentere heftet allerede på DAllSIC ATHLETIK FORBl1IJD 1 s reprllsentantskabsmøde den 25. og 26. nover1ber. i ven Schouboe fra }

3 Gennemsnit (lo mand ) i 100 METER Erik Madsen (Esbjerg AF) 36 Jørn Palsten (Randers Freja) 43 Fredy Jensen (Frederiksberg IF) 35 Jørn Busch (Ben Hur) 41 Jørgen Grundtvig (Holte I) 39 Mogens Sd!hultze (Herning GF) 39 Ulrick Friborg (Skovbakken) 39 Kaj Sakstrup (Aalb. Kammeraterne) 4o Bent Jensen (Esbjerg AF) 39 Tom Jørgensen ( Kastrup-Tårnby) 44 Peter Rasmussen (Randers Freja) 4o Arne Bie (Københavns IF) Vagn Kock Jensen (Frederiksberg IF) 38 Jørn Bank Andersen (Horsens fs) 45 Jørgen Boe (Aalb,Kammeraterne) 43 Torben Petersen (FIF Hillerød ) 39 Jørgen Holm (Attila Nykøbing F) 42 Niels Erik Larsen (Sparta ) 4o Poul Bruun (Skovbakken) 39 Ole Christensen (AIK 95) 45 Flemming Westh (.Jen Hur) 34 Kurt Jacobsen (Sparta ) 41 Finn Sønderlund (Sparta ) 29 Leif J ech-jensen (Aarhus 1900) 36 RANGLISTEN Ved de danske mester skaber i Aarhus bl I ev r ækkefølgen mellem de s eks beds t e f øl gende: 1. Erik Mads en, Esbjerg 2. Jørn Pal sten, Randers 3. J ørn Bus ch, Ben Hur 4, Jørgen Grundtvig, Holte 5. Peter Resmussen, Randers 6. Freddy Jensen, Frederiksberg Vi har besluttet os til at rangerede samme seks i den s amme orden på ranglis t en ~o r hele s æson. Er i k Mad sens før erstilling er klar, han har fir e gange t anger et den danske rek(l['d og kun en gang har han t abt til en l andsmand : til Bus ch i indl edende D~ heat i Aarhus. Pal sten er lige saa klar nummer to, Busch redder trediepl adsen på s in store s tyrke i august og s ept emb er, s elvom Grundtvig i begyndelsen af s æsonen var bedst af de to. Endelig to "koryfæer" som nummer 5 og 6 : Peter Rasmuss en og Fredd.y J. lo,6 lo,6 lo.7 ( j ) lo,7 lo,8 lo.8 lo,8 lo,8 lo.9 l o,9 lo,9 lo.9 11.o ( j) 11.o 11,o 11.o ( j) l ( j) lo,86 lo.76 (2) Kiel 24,6. (2) Randers 6.8. Frederiksberg Hiller ød (2) Freder i ksber g Vejle 28,5. Holstebr o 3o.7. ( ) Kris tianssand ( 2 ) Gentofte Tårnby _..."... ~ lo.6 Kiel Mads en lo. 6 Randers PALSTEN lo, 6 Randers lo. 6 Aarhus lo, 6 Roskilde9.9. lo.7 Fr.bergl4. 5. lo.7 Gent , lo.7 Kiel lo. 7 Rand, lo.7 Oslo lo.7h Rand. 6,8, lo.7h Aarh lo.7 Aar hus lo.7 Esbj lo.7 Hille. 27.8, Palsten lo.7 Roskilde9,9, Begge blev sat noget t ilbage i denne sæson, Pet er af militær-tj eneste, Freddy af et fær dsel suheld. Fremtiden s ynes i gode hænder hos Pal s ten, Tom Jørgensen, J ørn 8ank og Ole Christensen (alle født 43 eller sener e ), Men udover disse f indes der jo en r æk:ce lovende f ol k i al der fra 19 til 22. lo. 6 Kaj Har tvig, KIF 1935 lo,6 Vagn Rasmussen, Hors ens fs 37 lo,6 Holger Hansen, Politiets I 38 lo. 6 Svend Fallesen, KIF 47 lo. 6 Peter Rasmussen, Randers F 58 lo. 6 Erik Mads en, Esb jerg AF 61 lo.6 Jørn Palsten, Randers Fr. 6i lo.7 Leo Jørgensen, Sparta 2s lo. 7 Sørm Nielsen, Odense G 34 lo, 7 Børc;e Skrydstrup, AI METER Jørn Palsten (Randers Freja) 43 Erik Madsen (Esbjerg AF) 36 Jørn Busch (Ben Hur København) 41 Bent Jensen (Esbjerg AF) 39 Knud Eri k Pedersen (Aarhus Fremad) 38,Jørgen Grundt vi g (Holte I ) 39 Freddy Jensen (Frederiksberg IF) 35 Arne Bie (Københavns I F) John Jensen (Aarhus Fremad) 41 Torben Petersen (FI F Hillerød) 39 Mogens Schultze (Herni ng GF) 39 Jørgen Boe (Aalb. Kammeraterne) 43 Kurt Jacobsen ( Spar ta) 41 Niel s Eri k Larsen (Sparta) 4o Erik Møl gård (Stenstrup) 41 Lars Foghsgår d (Aarhus Fremad) 41 Per Enevol dsen (Randers Freja ) 42 Preben Krist ensen (Frederiksberg IF) Finn Sønderlund (Spart a) 29 Stig Hessner (Klampenborg IK) 4o Poul Br uun (Aarhus Skovbakken) 39 Leif!lansen (Ben Hur København) Jørn P[\lsten, Randers Fr Erik Madsen, Esbjerg AF Holger Hansen, PI Jørn Busch, Ben Hur Gunnar Christens en, AI K Knud Schibsbye, FIF 5o 22.o Peter Rasmussen, Randers 58 22,o Freddy Jensen, FIF 60 f ortsn t te:" inste sid e lo. 7 Knud Schibsbye, l!'re d, IF 5o lo.7 Jørgen Fengel, Fr,berg IF 54 lc.7 Freddy Jensen, Fr.berg IF 61 lo. 7 Jørn Busch, Hen Hur 6i lo, 8 rnarinus Sørensen, KIF 22 lo.8 Poul Se :1iang, AI 23 lo. 8 Hans Dahl, Haderslev IF 3o lo. 8 Tage Egemose, AI 45 lo. 8 Arne Thisted, Herning GF 46 l o, 8 Vagn Kock Jensen, Fr. berg 57 lo. 8 Frank Sillesen, Frena.d År. 57 lo. 8 Jørgen r.rundtvic;, Holte I 61 l o. 8 Ulrick Fribor e;, Skovbakken 6i l o. 8 Kaj Sakstrup, Kamrn.Aal bor g 61 Gennemsnit (l o mand) : 22, ( j) Aarhus (2) Aarhus ( j) 21.8 (3) Aar hus (4) Aarhus Ri isv. /Aarh Gentoft e lj (1 ) Holte (lh ~ Frederi ksberg 6.8. ( j) (2 ) Aal borg (6 ) Aarhus BEDSTE- RESULTATER ( j) ( j) 22.8 Pal 21, 3 Aarhus Mad 21.5 Aarhus 13.8 ( j) Pal 21.7 Oslo 2.8 ( j) Pal 21.8 Oslo 13.7 ( j) Pal 21.8 Rostock Pal 21.8 Randers Bus 21.8 Aarhus Pal 21.9 Ål bor::; 2.7 f>al 21.9 Oslo J3usch 21.9H Aarhus 13.8 ( j) "

4 400 METER Gennemsnit (lo mand) : 5o.ll ". 49,55 Tidligere rekordår: ,92 Jørn Palsten (Randers Freja) John Jensen (Aarhus Fremad) 41 49, 2 Kurt Jacobsen (Sparta) Preben Kristensen (Fr.berg IF) 37 49,4 Jørn Busch (Ben Hur København) 41 ( j) Kurt Christiansen (Glostrup IC) 4o 49,7 Mogens Schultze (Herning GF) Erik Madsen (Esbjerg AF) 36 49,9 Kn.Erik Pedersen (Aarhus Fremad) 38 49,9 Tonny Hansen (Lyngby IF) 36 5o.o Knud Erik Nielsen (Haderslev IF)41 Bent Jensen (Esbjerg AF) 39 Freddy Jensen (Frederiksberg IF) 35 Arne Jensen (Aarhus Fremad) 37 Finn Bjørn Pedersen (Aarhus Skovb)4o Ole Kronstrand (AIK Vejgård) 42 Poul Linderoth (Aalb.Kammerat.)41 Arne Sørensen (Bagsværd IF) 42 Ernst Ecks (Københavns IF) 38 Leif Hansen (Ben Hur København) 41 Jørgen Grundtvig (Holte I) 39 Frantz Mortensen (Attila Nyk.F.)42 Per Steffensen (Aarhus Fremad) 41 47,6 Niels Holst Sørensen, KIF 48,6 Allan Christiansen, KIF 48.6 Gunnar Nielsen, KIF 48.9 Knud Greenfort, PI 48.9 Knud Schibsbye, FIF 48.9 Jørn Palsten, Randers Fr. 49.o Gunnar Christensen, OG 22.1 Vagn Rasmussen, Horsens 22.1 Kaj Lund, Sønuerborg 22.1 Jørgen Fen,::;el, FIF 22.1 Allan Christiansen, KIF 22.1 Vagn Kock Jensen, ~tj.o d Bent Jensen, Esbjerg AF 22.1 Kn.E.Petersen, Fremad Aar Leo Jørgensen, Sparta 22.2 Svend Fallesen,!CIF Niels Roesdahl, Fremad Aar Jørgen Grundtvig, Holte 22.3 Niels Holst Sørensen, KIF 22.3 Kjeld Roholm, Llen Ilur 22.3 Alex Frandsen, FIF 22.3 Ole Jochi ms en, Fremacl. Aar. ( j) ( j) ( j) ( j) o.o 5o.2 5o.3 5o.4 5o.4 5o.5 5o. 5 5o.6 5o.6 5o.7 5o.8 5o.8 5o , , , , Aarhus l.lo. Aarhus 9, 5, Frederiksberg 5.8. (2) Frederiksberg Frederiksberg 24,9, Holbæk 5.8. Randers Esbjerg 24,9, (2) Esbjerg 24,9, Lyngby Kolding 9.8. BEDSTERESULTATER Pal Aarhus 1.lo Pal 49.o Randers Jen 49,2 Aarhus 9,5 Jac 49,3 Fr.berg 5.8 Jac 49,4 Oslo 13.7 Kri 49.4 Fr. berg 5. 8 Jac 49,5 Fr.berg 3.9 Busch 49,5 Fr.berg 24.9 Jen 49.6 Sundby 11.6 Kri 49.6 Gentofte 8, 8 Kri 49.6 Fr,berg 24.9 Preben Kristensen, FIF 59 Kjeld Roholm, Ben Hur 56 Alex Frandsen, FIF 58 John Jensen, Fremad Aar. 61 Ulrik Stockfleth, Hillerød 59 Kurt Ja cobsen, Sparta 61 Vagn Rasmussen, Horsens 37 Gunnar Bergsten, KIF 42 Ni els Roesdahl, Frema r1 Arh. 57 Søren Aagaard, Odder GIF 60 Herluf Christensen, AGF Henning Møller, AI Jørn Busch, Ben Hur 61 Fritz Floor, Sparta 47 Poul Palludan, Esbjerg AF 57 Villy Petersen, Stj.Od. 57 Kurt Christiansen, Glostrup 61 Mogens Schultze, Herning METER Kurt Haslund (Ben Hur Køb.) 35 1:56.6 Kaj Holst (Randers Freja) 42 1:56.9 Georg Facius (Aarhus GF) 38 1:57.o Jens Nielsen (Hellas Roskilde) 34 1:57.o Per Steffensen (Aarhus Fremad )41 1:57.3 John Schmidt (Københavns IF) 35 1:57.3 Bent Nielsen (Aarhus Skovbk.) 44 1:57.5 Preben Formann (Ben Hur+Køb.) 36 1:57.6 Jørn Kolind (Københavns IF) 31 1:57.7 Johni Rasmussen (Fr.berg IF) 4o 1:57.8 1:47.5 1:48.9 1: :51.o 1:51.1 1:51.4 1: :51.9 1:51.9 1:52.o 1:52.o 1:52.2 1:52.3 1:52.8 1:53.1 1:53.1 1;53.2 1:53.6 1:53.6 1:53.7 1:53.8 1:53.8 1:54.2 Gunnar Nielsen, KIF 55 Holst Sørensen, Herning 43 Gunnar Bergsten, KIF 43 Herluf Christensen, AGF 48 Benny Stender, Aalb.Kam. 59 Erik Jørgensen, Helsingør 47 Jørg.Heller Andersen, KIF 47 Kjeld Roholm, Ben Hur 53 Kurt Christiansen, GIC 61 Jørgen Dam, Viborg 60 Arne Jensen, Fremad Aar. 61 Ole Kronstrand, AIK Vejg. 61 Preben Kristensen, FIF 61 Ole Jensen, Fremad Aar. 59 Egon Nielsen, Aalb,Kam...1 Poul Linderoth, Aalb,Kam. 61 Sv.Guldbrandsen, Bagsværd 61 Aksel Pedersen, Nyk.Mors 42 Ingvard Nielsen, OG 48 Kn.E.Nielsen, Haderslev 61 Hans Spannheimer, FIF 4o Albert Rasmussen, Horsens 44 Emanuel Rose, Sparta 38 1:54.2 1:54.2 1:54.3 Snit: 1:53.37 Snit 1:54.66 Dresden Oslo Randers Bor ås Frederiksber Tønder Frederiksberg Gentofte BEDSTE-RESULTATER (sammenholdes med personlisten til venstre). KC 1:51.9 Helsinki 5.6. AJ 1:52.o Borås 25,8. OK 1:52.2 Dresden PK 1:52.3 Oslo PK 1:52.4 Fred.bergl4.5. KC 1:52,7 Østerbro OK 1:53.o Tønder 25,6. EN 1:53.1 Randers OK 1:53.1 Aalborg 1.7. PL 1:53.1 Borås Svenn Risager, Ben Hur W, Bruun Jensen, OG Emil Andersen, AIK Kurt Christiense~,Gl ostr up IC, dansk mester på ~O m.,vinder her et løb på Østerbro stadiod 7

5 1500 METER Snit1 3:55.66 Snit METER Snit:... 14:52.50 Snit 14:48.66 Helsingborg Aalbor Aalbor Holte Aarhus Aarhus Østerbro Aarhus Randers Viborg 2o.6, I5:o4.o 15: : :24.6 (3) Oslo Sundby Hillerød 29.7 Sundb 2.6 :illerød 20. Kiel Aai'hUS Rødovre 24.9, Østerbro 2o.6. Østerbro 2o.6. Arne Jensen (Aarhus Fremad) 37 3:58.8 Ove Larsen (AIK Vejgård) 42 ( j) 3:59.4 Kaj Holst (Randers Freja) 42 3:59.6 Finn Toftegård (Kalundborg) 38 3:59.8 Bent Nielsen (Skovbakken Aarh,) 44 4:oo.o Jørn Kolind (KIF) 37 4:oo.4 Bjarne Pedersen (Helsingør IF) 33 4:oo.5 John Schmidt (KIF) 35 4:ol.l Martin Sørensen (FIF Hillerød) 35 4: ol.4 Egon Nielsen (Aalb,Kammeraterne) 43 ( j) 4:ol.4 3:4o.8 Gunnar Nielsen, KIF 55 3:45.9 Walther Bruun Jensen, OG 59 3:46.7 Benny Stender, Aalb.Kam. 58 3:5o.4 Erik Jørgensen, Helsingør 48 3:51.o Aage Poulsen, Helsingør 43 3:52,2 Emil Andersen, AIK :52.2 Torben Jørgensen, KIF 47 3:53.4 Jørg.Heller Andersen, KIF 46 3:53.7 Peder Lykkeberg, Bagsvær d 61 3:53.8 Sv.Gregersen, AIK Vejg. 52 3:54.2 Ingvard Nielsen, OG 48 3:54.2 Ib Planok, FIF 53 3:54.2 Charles Andersen, Gullf. 57 3:54.2 John Schmidt, KIF 59 3:54.6 Poul Thomsen, Aalb.Kam Sv,Guldbrandsen, Bagsv. 61 3:55.2 Gunnar Bergsten, KIF 42 3:55.2 Kurt Haslund, Ben Hur 59 3:55.3 Jørn Kolind, KIF 60 3:55.3 Jens Nielsen, Roskilde 61 3:55.4 Aksel Pedersen, Nyk, M. 43 3:55.5 Preben Kristensen, FIF 61 3:55.8 Poul Nielsen, Hjørring 5o 8 3:56.o 3:56.o 3:56.2 BEDSTERESULTATER WBJ 3:52.6 Hels.bg 2.6 Lyk 3:53.7 Ålborg 2,7 Lyk 3:54.1 Oslo Guld 3:54.8 Ålborg 2.7 Guld 3:54.9 Oslo 2.8 Lyk 3:55.1 Holte 24.6 WBJ 3:55.1 Aarhus 13.8 Guld 3:55.2 Holte 24.6 JN 3:55.3 Holte 24.6 Kri 3:55.5 Aarhus 28.5 Holst ~ørensen, KIF 47 Ole Krohstrand, AIK Vejg. 61 Georg Olsen, AIK 95 Walther Bruun i spidsen på m foran Jens Nielsen, Peder Lyklceberr og Georg Olsen. fil : Kjeld Jensen (AIK Vejgård) 38 Benth Reno Larsen (AIK Vejgård) 37 Gunnar Pedersen (Aarhus Fremad) Jo Mogens Sørensen (FIF Hillerød) 36 Verner Johansen (KIF) 27 Poul Holger Rasmussen (ATtila Nyk.F. Flemming Andersen (!lelsingør IF) 38 Søren Romby Larsen (Aarhus GF) 42 Svend E.Schmidt (Viborg AF) 33 Arne Jensen (FIF Hillerød) :o9.4 Thyge Tøgersen, Gullf :16.o Niels Nielsen, Viborg AF 61 14:25.o Ib Planck, FIF 53 14:32.6 Aage Poulsen, Helsingør 48 14:36.2 Harry Siefert, Sparta 38 14: :4o.4 14:41.o 14: :43.o 14: :44.4 ll..;.! : : : : : :54. o 14:55.8 1!" ~ 19G Ei 15: :00.6 Johs. Lauridsen, AIK Vejg 57 Rikard Greenfort, AIK Finn Toftegård, Kalundb. fil Charles Andersen, Glostr.61 Poul Jensen, ftlborg FF 55 Frederik Hauge, 3en qur 55 Bj.Pedersen, Ilelsingør 61 Claus 3ørsen, AGF 61 Alf Olesen, KIF 4 " Jens Nielsen, Roskilde 60 Tommy Michaelsen, Fremad 57 15: : : : :46.o 15:47.o 15: : : :55.8 Benth Reno Larsen, AIK V 60 Henry Nielsen, Nr,Sundby 34 Martin Jensen, KIF 41 Elon Jensen, KIF 43 l3gen llieleen, 'lith1'pg io-- ~ ~ ~ Gunnar Pedersen, Fremad 60 ON -od 0 0 Knud Poulsen, AIK ~~~ BEDSTERESULTATER NN 14:16.o Oslo 31.7 NN 14:33.o Aar':lus 13.8 TT 14:34.8 Sundby 27.6 Tof 14:41.o Riller Cha 14:41.6 Sundby Cha 14:41.6 Aarhus 13.8 NN 14:41.6 Roskilde 9 9 Dja 14:44.4 Riller. 29,7 :aør 14:45.2 Kiel 24.6 TT 14:46.8 Sundb y 11.6 l...d \.0 \.0 V \.0..;.;~~cå I/ ' U.rlr- l i ej. sen

6 10000 METER Snit: " 32:44.46 Snit 32: METER HÆK Snit: Snit "Niels Nielsen (Viborg AF) 36 3o:o3.8 (2) Oslo 2.8. Thyge Tøgersen (Gullfoss) 26 30:08.8 Oslo 13.7., Charles Anders en ( l}los t)p IC )_28.;...;:3;.,;;o,.:.:_,. 5.;;l.;...;.. 6 _-.:(,.:;3,_,)_-.::;.R.;.. os;;k:.::i::.;l:;..;d;;..;e'-----=lo_. ~- ' Claus Børsen (Aarhus GF 4o 32:21.6 (4) Aalborg 2.7. Verner Johansen (Københavns IF) 27 32:58.4 (2) Holbæk Arne Jensen (FIF Hillerød) 34 33:o7.4 (3) Holbæk Mogens Sørensen (FIF Hillerød) 35 33:54. 2 (4) Holbæk Peter Marker (FIF Hillerød) 28 34:00.6 (5) Holbæk Kjeld Jensen (AIK Vejgård) : 33.8 (6) Aalborg 2.7. Viggo Salee (Københavns IF) 35:24.4 (6) Holbæk :45.o 3o:o3. 8 3o:2o.8 3o:24,2 3o:26.8 3o:36.6 3o:51.6 3o: : : : :16.o 31:23. 6 Thyge Tøgersen, Gullf 57 Niels Nielsen, Viborg 61 Frederik Hauge, Ben Hur 55 Poul Jensen, AIK Vejg 55 Harry Siefert, AC Johs. Lauridsen, AIK V 56 Charles Andersen, GIC 61 Rikard Greenfort, AIK Benth Reno Larsen, AIK V 60 Henry Nielsen, Sparta 33 Martin Jensen, KIF 43 Tommy Michaelsen, Fremad 60 Erik Simonsen, Ålborg FF METER -4 Niels Nielsen (Viborg AF) 36 y~e øgersen Gullfoss 2 Walther 3ruun Jensen (KIF) 35 ' Georg Olsen ( AIK 95 Køb. ) 37 '1"inn Toftegård (Kalundbor ) 38 Charles Andersen Glostrup IC 28 Bjarne Pedersen (Helsingør IF) 33.Ove Larsen (AIK Ve gård 42 ~Bø rsen Aarhus GF) 4o 10 31: :33.2 8:16.o 8 :19. 8:21.8 8:22.2 8:28.o 8:29.4 8: :32.o 8:32: 8:33.4 BEDSTERESULTATER NN 3o:o3.8 Oslo 2.8 TT 30:08.8 Oslo 13.7 TT 3o:27.6 Oslo 2.8 TT 3o:35.8 Ålborg 2.7 NN 3o:4o.2 Roskildelo. 9 Cha 3o:51.6 Roskildelo.9 NN 31:25.8 Aalborg 2.7 Cha 31:47.2 Aalborg 2.7. Cha 32:11.6 Holbæk 22.5 ~h-32-:-58 4-He(ibæ~!h 3l.,2..1. c; A,.._.,.,. l. '1 Sv.Erik Scmidt, Viborg 60 Elon Jensen, KIF 43 Snit:... 8:26.59 Snit 8 :31.92 Viber 1 Østerbro ( 2) Østerbr 6.6. (3 6._6_._ (4) Østerbro 6._6._ 1 Gentofte 22.a... Østerbro (5) Øs terbro 6_._L (2) Helsingør l4 Ro.tloc ~ (2) Aalborg Ernst Ecks (Københavns IF) 38 Erik Blem (Aarhus GF) 4o Finn Sønderlund (Sparta) 29 Claus Julius (Aarhus Fremad) 42 Steen Bay Jørgensen (Ben Hur) 39 Arne Bakhauge (AIK 95 Køb. ) 42 Jørgen Kjær (Aarhus Skovbakken) 38 Frank Larsen (Køge GIF) 42 Flemming Westh (Ben Hur9 34 Vagn Hansen (Aarhus Skovbakken) 39 Flemming Nielsen (Randers Freja) 39 Verner Nielsen (Kolding IF) 4o Finn Sørensen (Hvidovre) Søren Viggo Pedersen (Kastrup-T.A)43 Torben Sejbak ( Glostrup IC) 35 John Viggo Jensen (FIF Hillerød) 35 Robert Jensen (Københavns IF) Gottfried Horstmann (Haderslev) 43 Hans Henrik Sand (Hol te I) 43 ( j) Henning Andersen (sparta) o 15.o 15.o Svend AA.Thomsen, Vejle Edwin Larsen, Ben Hur Erik Christensen, PI Erik Nissen, PI Louis Lundgren, KIF Bjarne Nielsen, Ben Hur Henning Andersen, Sparta Henri Thorsen, Sparta Ole Dorph Jensen, KIF Niels Breum, Skovbakken Flemming Kilander, KIF Steen Bay Jørgensen, Ben Ernst Ecks, KIF Erik Bæem, AGF Kurt Nielsen, KIF 42 4o o Hur6o Børge H.Pedersen, Hørsholm 56 ' o 16.o 16.o 16.o (3) (3) (3) (2) Kolding Aarhus Tårnby Aarhus Frederiksberg Genf.pl. Randers Holte Hillerød Aarhus BEDSTERESULTATER Ecks 15.3 Kolding Blem 15.3 Aarhus Ecks 15.3 Aar~us Sønd Tårnby Blem 15.4H Aarhus Julius 15.4 Aarhus Sønd Aarhus Bay 15.5 Fr.berg 15.6: Julius 3, Ecks Jakhauge 1 gang. John Schou, AG Finn Sønderlund, Sparta Claus Julius, Fremad Århus Helge Fals, Gullfoss "6 8.a o og Charley Andreasen, Ben Hur Jacob Ravn, Horsens Verner Nielsen, Koldi ng Iver Iversen, Sparta Sv.Aa. Mortensen, KIF Eigil Aasbjerg, AGF Flemming Westh, Ben Hur Arne Bakhauge, AIK 95 Dansk Athletik Forbunds ATHLETIK-REGLEMENT er uundværligt for stævnearrangører og dommere Kr Kan fås ved henvendelse til DAFs kontor, Staunings Plads I. Kbh. Ø telefon ØBro 4033 mellem kl ~

7 400 METER HÆK Snit:... Snit jooo ~ FORHINDRINGSLØB Snit: 9:J6,o2 Snit 9:38.46 Preben Kristensen (Fr,berg IF) J7 Ernst Ecks (Københavns IF) J8 Poul Linderoth (Aalb,Kamm.) 41 Carl Møller (Ben Hur Køb. ) J6 Hans Henrik Sand (Holte I) 43 Andreas Gydesen (Sparta) 35 Flemming Blem (Aarhus GF) J9 Ivan Christensen (Herlev) 4o Hans Jørgen Tandrup (Rødovre AC) 41 Henning Møller (Aarhus 1900) 4o Flemming Nielsen (Randers Freja) 39 Arne Bakhauge (AIK 95 Køb.) 42 Kaj Nielsen (Aarhus Fremad) 3J Claus Julius (Aarhus Fremad) 42 Ib Birger Hansen (Odense Freja) 4o Hans H, Schreiner (Odense G) 33 Søren Nielsen (Fr.berg IF) 36 BirGer Kilde (Fr,berg IF) 43 Aksel Pedersen (Aalb,Kamm.) Flemming Jensen (Aarhus Fremad) J o 55.o , o 56.o , Ole Dorph Jensen, KIF 43 Preben Kristensen, FIF 61 Torben Johannesen, Hels,ør 52 Svenn Risager, Ben Hur 54 Erik Christensen, PI 55 Louis Lundgren, KIF 28 Albert Rasmussen, Horsens 43 Preben Lang, Randers Freja 44 Andreas Gydes en, Sparta 55 Finn Jacobsen, KIF 57 Benny Schmidt, Sparta 55 Ivan Christensen, Herlev 59 Henri Thorsen, Sparta 24 Jørgen Heller Andersen, KIF 47 John Aagaard, Ben Hur 53 Ernst Ecks, Tønder 59 Flemm.Kilander, KIF 47 Hans Larsen, Aik Vejgård 54 Polu Linderoth, Aalb.Kamm, 61 Carl Møller,.3em Hur 60 Henning Møller, Aarhus Børge Ostermann, "Jen Hur 42 Preben Formann, Ben 'lur 59 5J , o 57.o ;1.8 (2) (2) (5) (J) (4) (4) (2) Roskilde Frederiksberg Aarhus Oslo Aalborg Holte Aarhus Aalborg Randers lo lj.8. lj , , BEDSTERESULTATER o o t-- CO mc'"'i Fl «: H ~~ Q)..., i:1.0 Q) Ol r:q IZl i:1 i:1 Q) ol Ol 't:i rl ;:s Q) rl -M rl z ol I'-< Q) i:1 ri H ;:sol 0..., I'-< r:q t-- CO \!) \!) mm Kri Kri Kri Kri Ecks Lind. Møller Lind. Møller Møller Lind. \!> rtlj rll '"""" \.0 <"l \.0 H Q) +' rl 0 Fl Fl ~ H H Fl Fl ~ <!> 't:i «: i:1 i:1 M ol o H Cl'.l Ol S Q) Ol Q) r.i.l<i i:1 rl.o-molr:q Ol H,.d «: ol i:1 0 " Q) >-:i i:1 :X: -M rl -M Ol " i:1 Q) -MolIDrl IZl :X: :X: Fl CO CO m m \.D \.D \.D \.0 lf'\ l!\ l..f'\ \.['\ 53.8 Roskilde 55.4H Aarhus 55,4 Aarhus 55.7 Fr.berg 56.1 Fr.berg 56.2 Aarhus 56.3 Oslo 56.3 Roskilde 56.4 Østerbro 56.4 Holte 56.4H Aarhus lo lo Preben Kristensen, Frederiksberg ldrtdth forening, Bjarne Pedersen (Helsingør IF) 3J 9:o2.6 (2) Roskilde lp.9. Niels Nielsen (Viborg AF) 36 9:lo.6 Aarhus 1.6. :E'iriri 'roftegård (Kalundborg) 38 9:13.o (.3) Roskilde lo.9., Claus Børsen (Aarhus GF) 4o 9:14.6 (2) Østerbro 2o.6. ~Jarne G.!'e~ernen (nels!ngøt n) 4o 9:47.B (4) Aarnus 12.s. ~~e~o~rigj!~s~e~nf!:t!~~~~ø~.~~~~:;:;:::::::~~~:::::j~f=~~~~:eiilifi~~ 8 ou H.Rasmussen Attila Nyk.F.) 31 9:5J.6 Aarhus Jørgen Poulsen (Københavns IF) Jo 9:53.8 Frederiksberg 5.8..Jan Werner (Helsingør IF) J8 9:56.2 Lyngby Jørn Thorsen (Kas~rup-Tårby A) 37 9:58.2 Frederiksberg 5.8. Hans H, Schreiner (Odense G) JJ Gunnar Pederseb (Aarhus Fremad) Jo Jørgen Jensen (Lyngby IF) 41 Søren Romby Larsen (Aarhus GF) 42 Hugo Jørgensen (Aalb,Kammerat.)39 Flemming Andersen (Helsingør IF) J8 Hans Jacobsen ( Holte I) 9:o2.4 Bjarne Pedersen, Hels.ør 60 9:lo.6 Niels Nielsen, Viborg AF 61 9:11,6 Frederik Hauge, Ben Hur 54 9:13.o Finn Toftegård, ka.lundb. 61 9:14.6 Claus Børsen, AGF 61 9:18.4 Hans H.Schreiner, OG 59 9:18,8 Alf Olesen, KIF 46 9 :21.4 Knud Poulsen, AIK :21.6 Kurt Haslund, Ben Hur 58 9:24.4 Niels Søndergård, Kal,bg 58 9:24.6 Helge Knudsen, KIF 55 10: : : : : :45.8 ll:o2.o 9:25.o 9:25.8 9:28,o 9:3o.4 9:3o.6 9:J4.4 9:36.4 9:J7.o 9:42.o BEDSTERESULTATER Bj.P 9:o2,6 Roskilde Bj.P 9:o3.o Nybro Bj.P 9:o3.6 Østerbro 3j.P 9:o5.2 Aarhus,, Bj.P 9:o7.o Ljungb y Bj.P 9:o9.6 Hels.bg Bj.P 9:lo.o Fr.ber~ NN 9:lo.6 Aarhus Tof 9:13.o Ros kilde Bør 9:14,6 Østerbro lo o.6 12, lo.9 2o.6 Tommy Michaelsen, Fremad Gert Keilstrup, KIF Ove Jensen, KIF Rikard Greenfort, AIK Gunnar Pedersen, Fremad 60 Flemming Smith, Sparta 51 Carl Egon Berg, OG 51 Johs Lauridsen, AIK Vejg 58 Kn.E,Jørgensen, Sparta 57 De Kanariske Øer 15 dage fra kr De Kanariske Øer 29 dage fra kr. i Torremolinos 8 dage fra kr Torremolinos 22 dage fra kr S T J E R N E R E J S E R med fly,.. Programmer og indtegning DANSK REJSEBUREAU (Grundl.!901) ØJltrgade 3. København K. BYen

8 4x100 METER Snit: Snit HØJDESPRING Snit: snit Esbjerg AF Randers Freja Københavns IF Frederiksberg IF Aarhus Skovbakken Sparta, København Ben Hur, København Aarhus Gymnas1;1.k Forening_ Aalborg Kammeraterne Frederiksborg Idræts Forening, Hillerød 4x400 METER Aarhus Fremad Aalborg Kammeraterne Sparta, København Ben Hur, København Frederiksborg IF, Hillerød Holte I Randers Freja Bagsværd IF Aarhus 1900 Aarhus~Gymn!gltik Forening 1000 METER o 44.o :21.6 3:24.1 3:24.5 3:26.7 3:27.o 3:28.5 3:29.o 3:3o.o 3:3o.4 3:31.8 (2) (3) (2) (2) (2) (4H~,3) (3). ( 2H) (3) (6) (3) Aarhus Aarhus Frederiksberg Aarhu~ Randers Gentofte Frederiksberg 5.8. Aarhus Viborg Aarhus Snit: Snit Aarhus lianders Aarhus Østerbro Aarhus Sundby Randers Aarhus Aarhus 3: :30.00 l.lo o l.lo. Snit: 2:.)o.75 Snit J.OC.o 2:31.39 Niels Breum (Aarhus Skovbakken) Ole Papsø (Viborg AF) 43 Verner Pedersen (Aarhus GF) 42 Svend Breum (Aarhus Skovbakken) 43 Steen Sc):unidt Jensen (Gentofte IK)45 Svend Andersen (Københavns IF) 39 Jan Mag~ussen (Holte I) 4o Leif Ekelund (Glostrup IC) 43 Mogens Bøje Andersen (SIK Middelf)45 Håns Jørgen Gravarsen (Aarhus 19oo)4o Karsten Gunnergård (Klampenborg IK)4o Poul Nielsen (Københanns IF) 39 Palle Kousgård (Skodsb.-Nærum) 45 Børge Nielsen (Esbjerg AF) 43 Johannes Hansen (Esbjerg AF) 43 Troels Bidstrup (Aarhus Skovbakken)38 Jørgen Marstrand (FIF Hillerød) springere Niels Breum, Skovbakken Ivar Vind, OG Ole Papsø, Viborg AF Poul Otto, Ben Hur Jørn Dørig, Aalborg FF Verner Pedersen, AGF.il 190 John Hansen, FIF Jan Magnussen, Holte I Svend Breum, Skovbakken Sv.Aa.Thomsen, Fremad Aar Holland Viborg (2) Aarhus o Randers Frederiksberg Frederiksberg Holbæk (3) Frederiksberg (2) Frederiksberg ( ) Kyrkhult BEDSTERESULTATER NBreum 198 Holland Papsø 194 Viborg Pap sø 193 Aarhus Papsø 193 Roskilde lo Papsø 191 Viborg 1.8 Vern.P 191 Aarhus 13.8 )?apsø 190 Kiel 24.6 Papsø 190 Viborg 17.8 Pap sø 190 Fr.berg 3.9 Pap sø 190 Viborg 24.9 SBreum 190 Randers St.Schmidt Jensen, Gentofte Svend Andersen, KIF 6T 187 Preben Larsen, Helsingør Erik Nissen, AGF John Jacobsen, AIK Ingvar Andersen, Ben Hur Erik Mogensen, Roskilde Jørgen Petersen, Ben Hur Kaj Køngerskov, KIF Ernst Larsen, AIK "0. E." Dansk Athletik-Forbunds officielle blad Udsendes med 18 numre årligt Abonnementspris, h. 10 pr. år Kan bestilles på DAFs kontor, Staunings Plads 1 København Ø 14 telefon ØBro 4033 mellem H 9-13 \, 185 Mogens Wahl, AI Poul Neble Jensen, AI 5o 185 Erik Voss, Skovbakken Leif Ekelund, Glostrup Jens Erik Petersen, AI Mog.Bøje Andersen, SIK Mid..il Ole PapsØ 15

9 LÆNGDESPRING Snit: Snit Richard Larsen (Københans IF) Flemming Westh (Ben Hur Køb.) Erik Madsen (Esbjerg AF) Erik Keldmann (Herlufsholm) 4o 6.87 Poul Nielsen (Københavns IF) Jens Pedersen (Randers Freja) 43 6.B3 Claus Julius (Aarhus Fremad) Ulrick Friborg (Aarhus Skovbakken) Torben Pedersen (FIF Hillerød) Ib Andersen (FIF Hillerød) Ole Friis (Glostrup IC) 37 Søren V.Pedersen (Kastrup-T.A) 43 Erik Rasmussen (Aarhus GF) 43 Christian Carøe (Hj.Hørsholm)41 Erland Jørgensen (Vejle) 41 Ove Christiansen (Aarhus 1900) 38 Ole Blenkow (Sparta) 41 Frank Rasmussen (Holstebro) 42 Carl G. Schneider (Aarhus Fremad) 4o Jørgen Kjær (Aarhus Skovbakken) 38 Per Christensen (Aalborg FF) Medvind Jens Pedersen (Randers Freja) Willy Rasmussen, KIF Richard Larsen, AIK Ingvar Andersen, Ben Hur 721 Gunnar Christensen, OG 718 Poul Otto, Ben Hur 715 Holger Hansen, PI 714 Preben Larsen, Helsingør 711 Chr. Marhauer, Sparta 708 Ove Thomsen, AIK Frederik Malmquist, Ben Hur 699 Bjørn Andersen, Sparta 698 Helge Fals, Gullfoss 6.97 Helge Hågen Olsen, KIF 696 Preben Jørgensen, Holbæk 695 Erik Bertora, Lyngby IF 694 Louis Lundgren, KIF 694 Børge Cetti, Brandvæsenet 694 Poul Nielsen, KIF Laur. Nielsen, Køge GIF Alf Jørgensen, KIF Roskilde Gentofte (2) Gentofte (1-Femk) Glostrup Frederiksberg (2) Aarhus Aarhus Randers Glostrup (2-3) Glostrup (2-3) Glostrup BEDSTERESULTAT~ Larsen 708 Roskilde Larsen 7ol Aarhus Vlesth 692 Gentofte Madsen 691 Gentofte Keldm. 687 Glostrup Poul N 685 Fr.berg Jens P 683 Aarhus,Jens P 681 Randers 'Poul N 678 Fr.berg Westh 677 Aarhus Børge Skrydstrup, AI Gunnar Bergsten, KIF Mogens Lindholm, AI Henning Andersen, Sparta Flemming Westh, Ben Hur o 57 5o lo.9, lo Claus Julius, Fremad Aarhus Erik Madsen, Esbjerg AF 61 STANGSPRING Richard Larsen (Københavns IF) 34 Jørgen Jensen (Holte I) 41 Troels Bidstrup (Aarhus Skovbakken) 38 Ove Jensen (Københavns IF) Bent Stender (Aalb.Kammeraterne) 38 Ove Jensen (Københavns IF) 37 Ivar Berg Sørensen (FIF Hillerød) 35 Erik Petersen (Gullfoss Køb.) 39 Ole Blenkow (Sparta) 41 ( j) Poul Knudsen (Københavns IF) 39 Kaj Steendahl (Ben Hur Køb.) 32 Niels Peter Albertsen (Holte I) 43 Ove Pedersen (Holte I) Leif Hindby (Aarhus Fremad) 4o Leo Mikkelsen (Randers Freja) 41 Alex Holst (Randers Freja) 41 John Larsen (Køge GIF) 9 springere 440 Bjørn Andersen, Sparta Richard Larsen, AIK Jørgen Jensen, Holte I Rudy Stjernild, Sparta 5T 410 Ernst Larsen, AIK Helmer Petersen, KIF 43 4o3 Henry Petersen, KIF 25 4o2 Sv.Aa. Thomsen, Fremad Aar Axel Vliberg, Ben Hur Lauritz Jørgensen, A~K Bent Stender, Aalb.Kamm Chr. Jørgensen, OG Kjeld Løndahl, Sparta 5o 380 Axel Nicolaisen, KIF Kurt Brock, KIF Chr. Brandi, KIF Regnar Jacobsen, Horsens Preben Larsen, Aalborg FF Poul Schultz, KIF Kurt Nielsen, KIF Nurmi Hansen, Gullfoss Ove Jensen, KIF Torels Bidstrup, Skovbakken Olaf Thomsen, AGF Verner Jochimsen; Nyborg Otto Petersen, Ben Hur Aksel Larsen, OG Poul Knudsen, Sparta Ivar Berg Sørensen, Hillerød.fil Snit: Snit o (4) Oslo ,21 Hillerød ,80 Randers o (3) A Aarhus o (4) Aarhus ,75 (4) Østerbro 2o o (3) Holte o (2) Frederiksberg o Frederiksberg 24,9. 3,70 (2) Frederiksberg o BEDSTERESULTATER o Larsen 430 Oslo ,50 Larsen 425 Oslo o Jensen 421 Hillerød ,45 Jensen 416 3,40 Larsen 415 Østerbro 6.6 Larsen 415 Holte 24.6 Jensen 415 Fr.berg 3.9 Larsen 410 Holte 28.5 Larsen 410 Genf.pl Jensen 410 Rostock 16.7 Larsen 410 Roskilde 9.9 Richard Larsen 17

10 TRESPRING Snit: lo9 Snit lj.922 KUGLESTØD Snit: ooo Snit Robert Lindholm (Københavns IF) J8 Hans Jørn Bøtker (Aarhus GF) 4J Jørgen Kjær (Aarhus Skovbakken) J8 Kaj Nielsen (Aarhus Fremad) JJ Steen Bay Jørgensen (Ben Hur Køb.) Jens Pedersen (Randers Freja) 4J Mogens F, Jensen (Hvidovre IF) 41 Ole Friis (Glostrup IC) J7 Ib Andersen (FIF Hillerød) J4 Erland Jørgensen (Vejle) 41 Jørgen Thomsen (Esbjerg AF) 4J Ole Papsø (Viborg AF) 4J Benny Kristensen (Odense Freja) 4J Flemm. Johansen (Rødovre AC) 4J Finn Nielsen (Ben Hur Køb.) J8 Claus Julius (Aarhus Fremad) 42 John Viggo Jennsen (FIF Hillerød) Frank Rasmussen (Holstebro) 42 Gunnar Søndergård (Horsens) JJ Flemming Blem (Aarhus ~F) J9 Medvind Kaj Nielsen (Aarhus Fremad) JJ Ib Andersen (FIF Hillerød) J4 15.o4 15.o3 14.5J o7 14.o5 14.oo Robert Lindholm, KIF Preben Larsen, Aalborg FF Rich.Kristensen, Bilkeb. St,Bay Jørgensen, Ben Hur Vlilly Rasmussen, KIF Orla Larsen, AIK Aalborg Hans Jørn Bøtker, AGF Helge Hågen Olsen, KIF Louis Lundgren, Randers Vald. Jensen; Aalborg FF J9 ( j) ( j) ( j) J Jo Ingvar Andersen, Ben Hur 37 Finn Erik Nielsen, Ben Hur 58 Jørgen Kjær, Skovbakken 61 Kaj Nielsen, Fremad År~. 61 Erik Ås Vestergård, KIF 56 Henrik Riis, Horsens fs 51 Hermann Briigmann, Viborg 28 Jens Pedersen, Randers 61 Mogens F, Jensen, Hvidovre 61 John V, Jensen, Hillerød 53 15,o oJ lj.96 lj.94 lj,84 lj.77 lj.74 1J.7J lj.69 lj,68 lj,60 lj.59 lj.57 lj.56 1J.5o 1J.J5 lj,jo lj lj.:n Aarhus lj.8. Randers Randers (2) Randers Gentofte Randers 24,9, Hvidovre Glostrup 24,9, (5) Aarhus lj.8. BEDSTERESULTATER Lindh 15.o4 Aarhus lj,8 Lindh Roskilde 9,9 Lindh Oslo lj.7 Lindh Fr.berg 24,9 Lindh Fr,berg 26.7 Lindh Hels.bg 2,6 Bøtk Randers 18,6 Lindh Østerbro 2o.6 Lindh 14.J9 Østerbro 6.6 Lindh Holte 24.6 (2) (5) Aarhus Jm/sek lj.8. Aarhus Jm/sAk Egon Christensen, Vejle 44 Bjørn Andersen, Sparta 52 Kaj Hartvig, KIF 35 Ole Thomsen, Horsens fs 58 Holger Dencker, KFUM Ålb, 47 Ole Friis, Glostrup g Bent Smidt Hansen, Agf 5o Erik Gregersen, Skovbakken 5o Flemming Kilander, KIF 46 Ib Andersen, FIF Hillerød 61 FLYTNING - OPBEVARING SPEDITION Møbeltransport Danmark. RAdhuspladsen 16. København V Central Minerva 1773 Aksel Thorsager (Politiets I) Roskilde 9,9, Svend Fosbo (Gullfoss) 4o Esbjerg 27,8. Peder Jensen (Holte I) J8 lj.88 Esbjerg 24,9, Mogens Krogh (Aalb.Kammeraterne) Aalborg Bent Laursen (Fr.berg IF) Aarhus Arne Bruun (Fr,berg IF) 41 ( j) (2) Genforen, pl. 31,5. Kaj Andersen (Viborg AF) ~J lj.57 Viborg 24.9~ Ejnar Nissen (Kolding IF) Jo Jørgen Tambour (Esbjerg AF) Poul Schlichter (AIK 95 Køb.) J6 Aage Jeppesen (Esbjerg AF) J4 Kurt Bradal ( Spa.I ta) 4o John Frøberg (Ben :1ur Køb.) J9 Helge Hå:;en Olsen (Aalb, Kamm,) 26 Poul Knudsen (Københavns IF) 39 Jens Erik Knudsen (Kolding IF) 28 Preben Olsen (FIF Hillerød) J8 Hans Andersen (FIF Hillerød) Jl Jørgen Munk Plum (Københans IF) 25 Bo Andersen (Bagsværd IF) Aksel Thorsager, PI Andr. Michaelsen, Haderslev Svend Fosbo, Gullfoss Bent Laursen, FIF GO Chr. Frederiksen, Sparta J 14.J4 14.J2 14.Jo ,o4 lj,89 lj, lj.73 Verner Hurtigkarl, AIK Aage Christiansen, Ringst. J3 Frode Moesgård, Fremad Å. 37 Poul Larsen, FIF Alf Jørgensen, PI 5o 45 Erling Thuesen, Esbjerg 48 Viggo Petersen, KIF J8 Peder Jensen, Holte I 61 Niels E. Schiøler, Sparta 51 Lars Troen, Sparta 51 1J.5o Kolding lj.43 (2) Esbjerg 24,9, lj.25 Helsingør 27,5, BEDSTERESULTATER lj.17 Thors 16,94 Roskilde 9,9 lj.15 Thors 16,46 Næstved 27.6 lj.lj Thors Gentofte Thors Fr,berg Thors Aarhus Thors Emdrup Fos bo Esbjerg Fos bo Sundby Fos bo Aarhus 12.8 Fos bo lj.95 Roskilde 9,9 lj.68 lj.64 lj.57 lj.57 lj.55 lj J.5o lj.44 lj.43 lj.43 1J.J6 1J,J6 lj.28 lj.28 fil Mogens Krogh, Aalb, Kamm, Frede Wilhelmsen, Randers 38 Arne Bruun, FIF 61 Kaj Andersen, Viborg AF 61 Emil Jensen, Helsingør J6 Eigil Jensen, AIK Erling Vedby Jensen, PI 49 Einar Nissen, Kolding 61 Viggo Kristensen, Bagsværd 59 Ove Eriksen, FIF 49 Jens E. Knudsen, Kolding 60 Jørgen Tambour, Esbjerg AF 61 Sigurd Fisker, AGF J5 Willy Andersen, PI 47 Oluf Petersen, KIF 2o Poul Schlichter, AIK

11 DISKOSKAST Jørgen Munk Plum (Københavns IF) 25 Poul Schlichter (AIK 95 Køb.) 36 Kaj Andersen (Viborg ~) 43 Jørgen Pedersen (Ben Hur Køb,) 29 Viggo Pedersen (Aalb,Kammeraterne) 37 Leif Toost (AIK 95 Køb.) 35 Peder Jensen (Holte I) 38 Poul Cederquist (Politiets I) Mogens Pedersen (Silkeborg) 39 Kurt Bradal (Sparta) 4o Svend Fosbo (Gullfoss Køb.) 4o Fritz Ohde (Kastrup-Tårnby A) 32 Helmuth Duholm (Sparta~ 26 Per Biener (Ben Hur Køb.) 41 Børge Møller (københavns IF) 37 Mogens Krogh (Aalb,Kammeraterne) 41 Otto Lund (Aarhus Skovbakken) 44 Carl Friedrichsen (FIF Hillerød) 38 Hugo Nielsen (Helsingør) Bent Laursen (Fr,berg IF) 39 ALLE TIDERS BEDS'l'E Poul Schlichter, AIK o.35 Jørgen Munk Plum, KIF Einar Jensen, Hornslet IF Andr. Michaelsen, Hadersl ,96 Poul Cederquist, PI 52 45,26 Poul Larsen, OG Niels Erik Schiøler, Spar Kaj Andersen, Viborg Erling Vedby Jensen, PI Aksel Thorsager, PI 58 44, o3 44.oo , o9 43.ol 42, Jørgen Pedersen, Ben Hur 61 Verner Hurtigkarl, AIK Peder Jensen, Holte I 60 Mogens Pedersen, Silkeborg 59 Daniel Sobol, Gullfoss 60 Alf Jørgensen, PI 45 Emil Thers, PI 42 Viggo Pedersen, Aalb,Kamm, 61 Leif Toost, AIK Edwin Larsen, Ben Hur 46 Poul Larsen, FIF Svend Fosbo, Gullfoss Rasmus Munk Petersen, PI Vigggo Petersen, KIF Carl Jensen, Ben Hur ( j) Snit: o2 snit 44,337 5o.35 Aarhus ,o2 (2) Østerbro 2o,6, 45.2.o Aarhus ,71 (2) Frederiksberg 24,9, ( ) Kiel (3) Østerbro 2o.6, 43,15 Hillerød 21.s ,8, 42.ol Silkeborg 24,5, (2) Gentofte i:bedsteresultater 4o.42 4o.3~ iplum 5o,35 Aarhus ,e '.Plum 5o.29 Fr,berg 24, Plum Østerbro 2o.6 " 39,79 Schl 48.o2 Østerbro 2o Plum Roskilde lo Plum 47.oo Holte Plum Emdrup Schl Emdrup 8.5 Schl Hela.ør 27.5 Plum Østerbro 6, Finn Petersen, Nakskov o9 Walther Jensen, KIF Erik Ås Vestergård, Nyk.M Harry Siebert, KIF Kurt Bradal, Sparta nåede i Århus den et foreløbigt højdepunkt i sin karriere som idrætsmand, med resultatet 50,35 m sikrede han sig sit 11. dan- 24 marksmesterskab og forbedrede - også for 11. gang - den danske rekord.. HAMMERKAST Orla Bang (Esbjerg AF) 37 Per Rasmussen (Aarh.Skovbakken) 37 Poul Cederquist (Politiets I) Søren Corneliussen (Gullfoss Køb.) Poul Toft (Odense G) 37 Edgar Wendelboe (Gullfoss Køb,) Sv.Aa.Frederiksen (Nyborg) 2o Erik Lilholm (Gullfoss Køb.) 32 Willy Larsen (Københavns IF) 38 Børge Møller (Københavns IF) 37 Poul Jacobsen (Aarh,Skovbakken) 37 Flemming Uziel (Gentofte IK) Svend Fosbo (Gullfoss Køb.) 4o Hans V.Petersen (Rødovre AC) Aksel Nielsen (Rødovre AC) Bent Hansen (Glostrup IC) Jørgen Krarup (Esbjerg AF) 42 Benny Nybo (Horsens) 27 hans Andersen (FIF Hillerød) 31 Anders Dens (Vejle) 25 For let hammer Orla Bang (Esbjerg AF) 37 (7 gram) Orla Bang, Esbjerg AF Poul Cederquist, PI Sv.Aa.Frederiksen, Nyborg Per Rasmussen, Skovbakken Søren Corneliussen, Gullf. 61 X , o o.74 5o.7o 5o.49 5o.36 5o Poul Toft, OG 61 Edgar Wendelboe, Gullfoss 61 Erik Lilholm, Gullfoss 59 Victor Petersen, IK Gunnar Christensen, OG 49 Peter Nielsen, 3kovbakken 39 Willy Larsen, KIF 59 Fritz Rasmussen, AalborgFF 46 Anders Borring, PI 49 Børge Møller, KIF 61 Anders Dens, Vejle IF 53 Søren Larsen, Aalborg FF 37 Poul Jacobsen, Skovbakken 61 Andr.Michaelsen, Haderslev 57 Kjell Lundegård, PI 48 Herljlann Ahring, Vejle IF Benny Jensen, Gullfoss Ib Transbøll, Skovbakken ,77 55,69 4o 55,59 54,27 54,20 51,37 51.o4 5o.94 5o ( j) 5o o , Snit:... 53,714 Snit 52,604 Sundby Holstebro 30.7, Østerbro 6.6. Rødovre (2) Odense 5.8. (4) Frederiksber" (5) Frederiksberg Sundby BEDSTERESULTATER Bang 56,54 Sundby 27,6 Bang Aarhus 22.5 Bang 56.o3 Fr.berg 14.5 Rasm 55,77 Holsteb.3o.7 Ceder Corn Østerbro Bang Østerbroll Corn 55,11 Esbjerg Bang 55.oo Roskildelo :r o2 Corn 54,36 Sundby 27.6 Viggo Nielsen, Esbjerg AF 36 Hans V.Pedersen, Rødovre 60 Sigurd Fisker, Stj.Od, 44 Einar Midtgård, AIK Erik Pichard, Fremad Årh, 39 Flemming Uziel, Gentofte Svend Fosbo, Gullfoss 61 GI 21

12 SPYDKAST Snit: " Snit Claus Gad (Aarhus Skovbakken) (6) Oslo 2.8. Søren Jochumsen (Odense Freja) 4o 7o.76 (2) Østerbro 2o.6. Per Wedervang (Ben Hur Køb.) Frederiksberg Kaj Steendahl (Ben Hur Køb.) o9 Frederiksberg 5.8. Erling Søderberg (Hvidovre IF) Frederiksberg 3.9. John Viggo Jensen (FIF Hillerød) Hillerød Ole Peter Andersen (Aarhus Fremad) (2) Aalborg 2.7. Claus Kåe (Odense Freja) 41 Michael von Magnus (Ben Hur Køb.) 4o (3) Frederiksberg (2) Hillerød Keld Christensen (Randers Freja) Ålborg ll 5. John Lindemann (Esbjerg AF) 4o Erik Schliemann (Fr,berg IF) 41 Jørgen Thelin (Helsingør IF) 43 ( j) Lars Rose (Sparta Køb.) 4o Jørgen Jensen (Holte I) 41 Gynther Winkler (Vidar Sønderborg) Jan Jørgensen (Københavns IF) 4e 4o Per Schou Jensen (Aarh.Skovbk.) 41 ( j) Leif Jensen (Helsingør) Arne Sørensen (Esbjerg AF) o o Claus Gad, Skovbakken 60 Søren Jochumsen, Freja Od. 61 Kaj Steendahl, Ben Hur 59 Per Wedervang, Ben Hur 61 Thomas Bloch, PI 52 John Hansen, PI 47 John V.Jensen, Hillerød Ib Pederse n, Glostrup Niels Møller, Horsens fs 31 Erling Søderberg, Hvidovre 61 Kristian Kjær, FIF 5o Ole P.Andersen, Fremad ~. 61 Thorkil Hansen, KIF 45 Ib Andersen, AI 33 Hans Moesgård-Kjeldsen, Sle,gelse BIF?? Poul Larsen, FIF 5o Peter Skafte, Holte I 60 Claus Kåe, Freja Odense 61 Carl Nielsen, AIK Børge Stannius, AIK Karl Madsen, Middelfart o BEDSTERESULTATER Gad Oslo 2.8 Gad Aarhus 13.8 Gad Øbro 6.6 Gad Drammen 6 Joch 7o.76 Øbro 2o.6 Joch 7o.7o 7.5 Gad Aarhus 11.6 Joch 7o.15 Kolding lo.6 Gad Randers 6.8 Joch Michael von Magnus, Ben Hur61 Keld Christensen, Randers 60 Christian Augsburg, AI 51 John Lindemann, Esbjerg AF. 1 Bjørn Andersen, Sparta 57 Ole Thomsen, Horsens fs 58 Sven Gjørling, KIF 29 Erik Schliemann-Christ.FIF 60 Hans Helmersen, Ringsted 49 Svend Andersen, KIF 58 De 10 bedste kvinder loo m løb1 Vivi Markussen, Hvidovre IF 11.9 s Lone Hadrup, Viborg AF J 11.9 " Annelise Olsen, KIF 12.2 " Helle Markussen, Kammerat. J 12.3 " Kirsten Sall, AIK " 12.5 " Mia Stryhn, SAK 12.6 " Inge Jensen, FIF U 12.6 " Tove Jensen, Esbjerg AF 12.6 " Gunnie Olufsson, Helsingør U 12.6 " sek It It 200 m løb: J 25.o s Lone Hadrup, Viborg AF Vivi Markussen, Hvidovre Helle Markussen, Kammert. Annelise Olsen, KIF Kirsten Sell, AIK 95 Ellen Jørgensen, AGF Inge Jensen, FIF Mia Stryhn, SAK Jette Harder, AGF Kirsten Lehmann, KIK IF sek It m 1(1!b: - Ellen Jørgensen, AGF Mia Stryhn, SAK Menja Hansen, Esbjerg AF Ruth Andersen, AIF Kirsten Sell, AIK 95 Kirsten Lehmann, KIK Else Larsen, Hvidovre IF Tove Jensen, Esbjerg AF Nete Godtfredsen, AGF 8oo m løb: J u sek Menja Hansen, Esbjerg AF Ellen Jørgensen, AGF Lone Bendixen, KIF Nete Godtfredsen, AGF Else Larsen, Hv5.dovre IF Gunnie Nortov, FIF J J 25.2 It 25.7 It 26.l It 26.1 It 26.2 " 26.6 It 26.6 It 26.8 It u 26.8 It 26.8 It 5906 S 60.0 It 6o.4 " 6o.7 " 61.3 It 61.5 It It 63.l It 63.2 It m It It 2,27.2 It It 2.3o.2 " Inger Jensen, Viby IF Kate Larsen, Søborg IF Kirsten Lehmann, KIK - 8o m hakkeløb1 J It It It min B 0 Mia Stryhn, SAK Anne Lise Damm Olsen, Hvidovre Janna Andersen, FIF Hillerød Ruth Andersen, AIF Kirsten Sørensen, Vejle IF Lis Nielsen, AIF Grethe Ringe, AGF Inge Jensen, FIF Ellen Galatius, AGF llo5 B 11.7 It 11.s " 11.9 " 12.o " J 12.o " 12.2 It 12.2 It u 12.2 It u 12.3 It sek ol Højdespring: Mette Clxvang, AIF 1.66 m Grethe Ringe, AGF 1.57 " Hanne Nielsen, AGF J 1.56 It Helle Hansen, FIF u 1.55 " Birthe A. Andersen, AaGIF 1.55 It Birthe Sørensen, Esbjerg AF J 1.55 It Kirsten Sørensen, Vejle IF Birgitte Korremann, FIF Karen Inge Halkier, Viborg AF m It It L!mgdespring: - Grethe Hinge, AGF Lis Nielsen, AIF Mia Stryhn, SAK Ellen Galatius, AGF Birthe A. Andersen, AaGIF Ellen Jørgensen, AGF Kirsten Sørensen, Vejle IF Jette Andersen, Skovbakken Marianne Olsen, KVIK m It It - J 1.55 It 1.54 It 1.52 It l.5o " 5.84 m 5.56 " 5.54 It 5.36 It u 5.29 " 5.27 " 5.22 " J 5.22 " u 5.17 It u 5.14 " 23

13 Nina HanBen p4 sejrsskamlen i Hillerød efter sit danbke me ter kab i femkamp flankeret af nr. fl, Mia Stryhn (til tjenbtre) og nr. 3, Annelioe Damm Olesen.' Kuglestød: Karen Inge Halkier, Viborg AF Lis Schmidt, Viborg AF Birgitte KorremaDD, FIF Ruth Bonnesen, Ringe GF Kamma J.!adsin Jensen, AFF ll Minna Christensen, Ringe GF Ida Kristensen, Haderslev.IF ll.15 ll.o4 Britta Jacobsen, AIK 95 J lo.75 Grethe Nielsen, AFF lo oll m li ti Diskoskast: - Karen Inge Halkier, Viborg AF Kamma Madsin Jensen, AFF Lis Schmidt, Viborg AF Nina Ramsing, AGF Ruth Bonnasen, Ringe GF Kirsten Jensen, Holte IF Jette Plejdrup, Skive IK Ida Kristensen, Haderslev IF Ulla Poulsen, AIF Grethe Jensen, AFF ol7 m ti ti U 37.o ol Spydkast: Lise Kock, Skovbakken Ellen Kortsen, FIF Inge Kjær, AGF Kamma lladsin Jensen, AFF Berith Leth, AGF Edith Jørgensen, OG Bodil Riber, AaGIF Karin Eriksen, SAK Jessie Hansen, Grethe Nielsen, AFF - 49.o J J oo u Gennemani t : m ti o3 " 4 x loo m stafetløb: Hvidovre IF Aabyhøj GIF 5o AIK 95 Frederiksberg IF Esbjerg AF 52.o Aarhus GF Københavns IF Amager IF Viborg AF 53.o 53.o Hvidovre IF II sek ti ti Kvindelig ungdom år loo m løb: Lone Hadrup, Viborg AF Helle Jlarkussen, Kammeraterne Inge Eriksen, "Fremad" Holbak Dorrit llagnussen, Holte IF Britta Jacobsen, AIK 95 Kirsten Sørensen, Vejle IF Heidrun Sørensen, FIF Kirsten Duus, Vidar Vibeke Ullitz, Herning GF Anne Marie Hansen, Ringe GF sek 200 m løb: Lone Hadrup, Viborg AF Helle Markussen, Kammeraterne Dorrit Magnus ~ en, Holte IF Britta Jacobsen, AIK 92 Kirsten Sørensen, Vejle IF Anne Marie Hansen, Ringe GF Inge Eriksen, "Fremad" Holbak Lone Bendixen, KIF Heidrun Sørensen, FIF Vibeke Ullitz, Herning GF ll.9 l!i 12.3 li 12.7 ti 12.8 li 12.8 ti 13.o " 13.o " 13.l ti 13.1 ti 13.2 li 25.o s 25.7 " 26.9 li 27.4 li 27.4 ti 27.5 li 28.1 ti 28.2 ti 28.3 li 28.3 ti sek 400 m løb: Nete Godtfredsen, AGF 63.2 s Heidrun Sørensen, FIF 63.2 ti Helle Markussen, Kammeraterne 63.4 ti Lone Bendixen, KIF 65.9 ti Birgit mander, AIK li Hjørdis Lladsen, AIF 67.4 ti Edle Hansen, NIKE 67.6 li Hanne Christensen, SAK 68.3 ti Nanette Fanø, SAGA 71.3 li sek. De 10 bedste kvinder Femkamp: Grethe Ringe, AGF Kirsten Sørensen, Vejle IF Birthe A. Andersen, AaGIF Janna Andersen, FIF Hillerød Mia Stryhn, SAK Annelise Damm Olesen, Hvido. Ruth Andersen, AIF Kamma Madsin Jensen, AFF Mette Oxvang, AIF p li J ti ti li ti li ti 3.4o7 " li 8oo m løb: Lone Bendixen, KIF Nete Godtfredsen, AGF Inger Jensen, Viby IF Kate Larsen, Søborg IF 8o m hakkeløb: - Kirsten Sørensen, Vejle IF Helle L!arkussen, Kammeraterne Jonna Porstorp, AGF Birthe Jensen, FIF Hillerød Hanne Nielsen, AGF Jytte Reffsgård, Skive IK m " li ti 12.o s 12.5 li 12.7 li 13.1 li 13.4 ti 13.5 li Anne M. Mouritsen, Holte IF 14.o " Britta Jacobsen, AIK ti Birthe Nielsen, "Freja" Rds li Anne Nielsen, NIKE 14.3 li sek Hø.idespring: - Hanne Nielsen, AGF Birthe Sørensen, Esbjerg AF Kirsten Søtensen, Vejle IF Nete Godtfredsen, AGF Annie Schøler, Herning GF Anne M. Mouritsen, Holte IF Lise Jacobsen, Skive IK Sonja Andersen, SAK Ingelise Hvid, NIKE Britta Jacobsen, AIK 95 Længdespring: m Kirsten Sørensen, Vejle IF Dorrit Magnuasen, Holte IF Nete Godtfredsen, AGF Inge Eriksen, "Fremad" Holbak Ida Freisleben, "Hjorten" Kirsten Duus, Vidar Helle Markussen, Kammeraterne ottekamps Nina. Hansen, FIF Kirsten Sørensen, Vejle IF J Kamma lladsin Jensen, AFF Grethe Ringe, AGF Mia Stryhn, SAK Birthe A. Andersen, AaGIF Britta Jacobsen, AIK 95 J Janna Andersen, FIF Hillerød Kirsten Sall, Alk 95 Birgitte Korremann, FIF 1.56 m 1.55 li 1.54 ti l.5o " l.5o " 1.46 li l.4o " l.4o " l.4o " l.4o " 5.22 m 5.o5 " 5.ol " 4.96 li 4.93 ti 4.93 ti 4.92 li p " ti ti li li li ti ti li

14 Hanne Nielsen, AGF Anne Marie Hansen, Ringe GF Eritta Jacobsen, AIK 95 Kuglestød: m Britta Jacobsen, AIK 95 Inger Mouritsen, Holte IF Vibeke Christensen, AaGIF Aase Andersen, AIF Ulla Dahm, Horsens f.sp. Kirsten Sørensen, Vejle IF Birthe Jensen, FIF Hillerød Nete Godtfredsen, AGF Anne M. Mouritsen, Holte IF Hanne Nielsen, SISU Diskoskast: m Anne M. Mouritaen, Holte IF Sonja Andersen, SAK Hanne Nielsen, SISU Vibeke Christensen, AaGIF Birthe Jensen, FIF Hillerød Eva Christensen, Hvidovre IF Aase Andersen, AIF Kirsten Sørensen, Vejle IF Ulla Dahm, Horsens f.sp. Kirsten Petersen, AIK Vejgård m 4.89 " 4.89 " 4.87 " lo.75 m lo.ol " lo.oo " 9.7o " 9.33 " 9.o8 " 9.o4 " 8.95 " 8.72 " 8.52 " m li 31.o2 " 3o.93 " 3o.85 " li " li li li Spydkast: Berith Leth, AGF Edith Jørgensen, 0 G Hjørdis Madsen, AIF Birgi. t Olander, AIK 95 Inger Mouritsen, Holte IF Inger Hansen, FIF lli.llerød Tinna Thostrup, RAC Birgit Ankerdahl, Hvidovre Grethe Jensen, SNIK Birtke Jensen, FIF Hillerød 4 x loo m stafetløb: "Fremad", Holbæk AIK Vejgård "Kammeraterne", Ålborg Vejle IF Herning GF Aalborg FF Lyngby IF AabyhØj GIF Mariager IF Viby IF Pok aler, bægre og krus i ægte svensk 1fn. Statuetter - plaketter - m edaljer m.v. i forgyldt, forsølvet og b ronze. Hurtig levering fra eget lager m sek REKVIRER VORT SPECIALKATALOG KAl's SPORT AMAGERBROGADE 142, KØBENHAVN S. - TLF. AS 38 - AS 1238 ALT TIL AL SPORT m " 34.o5 " " li " 3o.69 " IF " " " 53.3 s 54.6 li 54.6 li 54.9 " 54.9 li 56.2 " 56.3 li 56.5 li 56.7 li 57.o " 'li ~ \ L_ J _l'!"' Dans..JJA1t1~ t K ~ Terrænløb: 8 km løb 8 " holdløb: 3 li løb: 3 " holdløb: 2 li år: 2 " " holdløb: loo m løb: 200 m " 400 m " Boom " 1500 m " 5000 m " lo km " 20 km I marathonløb: llo m hækkeløb: 400 m 3000 m forh.: højdespring: længdespring: trespring: stangspring: kuglestød: diskoskast: spydkast: hammerkast: vægtkast: 4 x loo m stafet: 4, X 400 m 4 X 1500 m femkamp: tikamp: I ~~I ~ "" KVINDER:..M>.. ~: loo m løb: 200 m 400 m " : Boom " : Bo m hækkeløb: højdespring: længdespring: kuglestød: diskoskast: spydkast: 4 x loo m stafet: femkamp: ottekamp: e mestre 1' F" : 1t +- v.q.,_~. Niela Nielsen, Vi~~.!JF' Viborg AF{Jll/. 1 Jv.I..,t,-t;J..J Finn Toftegård,, K~1~0f~ IF Kal1f.dJ_pr~ 1I~.u.,.~) JJ;ge~~~n, Olympia Lyngby IF Erik Madsen, Esbjerg AF Jørn Pallsten, "Freja" Randers Kurt Jakobsen, Sparta Kurt Christiansen, Glostrup AC Walther Bruun Jensen, K.I.F. Niela Nielsen, Viborg AF Thyge Tøgersen, Gullfoas Thyge Tøgersen, Gullf oas Verner Johansen, K.I.F. Erik Bl.em, A.G.F. Preben Kristensen, F.I.F. Bjarne Petersen, Helsingør IF Ole Papaø, Viborg AF Richard Larsen, K.I.F. Robert Lindholm, K.I.F. Richard Larsen, K.I.F. Aksel Thorsager, P.I. Jørgen Munk Plum, K.I.F. Claus Gad, Skovbakken Edgar Vendelbo, Gullfoss Søren Corneliuaaen, Gullfoss Esbjerg AF Århus Fremad Vivi Markuasen, Hvidovre IF Vivi Markuasen, Hvidovre IF Ellen Jørgensen, AGF Menja Hansen, Esbjerg AF Nina Hansen, F.I.F. Mette Oxvang, A.I.F. Nina Hansen, F.I.F. Karen Inge Halkier, Viborg AF Kamma Madsin Jensen, Ålborg FF Lise Koch, Skovbakken Hvidovre IF Nina Hansen, F.I.F. Nina Hansen, F.I.F. 7 points 14 points 14 points min lo.6 sek 21.3 li min " o 3o.35.8 l:o5.lo.o time li 2.51.o2.o 15.3 aek li o5.2 min 1.93 m 7.ol " 15.o4 " 4.oo " li 5o.35 " li li li 43.2 aek min li points li o sek min 11.5 aek 1.60 m 5.67 " 14.o3 " li li 5o.8 sek 4o44 points

15 ~ ' Danske ungdomsmestre IC V I N D E L I G U N G D 0 K: I 1l AND L I G U N G D 0 Jl: Ar: Bo m løb: 200 m 1Øb m 1Øb1 5 x Bo m st afet: Bo m hækkeløb: højdespring: længdespring: stangspring: kuglestød: diskoskast : spydkast: r: loo m løb: 300 m 1Øb m løb: 3000 m løb: 4 x loo m stafet: llo m hækkeløb: højdespring: længdespring: stangspring: trespring: kuglestød: diskoskast 1 spydkast: hammerkast: Jørgen B. Andersen, Horsens f.sp. Jørgen B. Andersen, Horsens f.sp. Ole Steen Mortensen, Hobro Sparta Bent A. Nielsen, Holte IF Steen Schmidt Jensen, GIK Bent A. Nielsen, Holte IF Mogens Gabel, Vejle IF Bent Jensen, Horsens f.sp. Ole Steen Kortenaen, Lyngby IF Niel a Kjær, KIF Jørn Pallsten, Freja Randers Jørn Pallsten, Freja Randers Bent Nielsen, Skovbakken Leif L. Jensen, Hellas Roskilde A.G.F. Arne Stlnkaen, Ben Rur Ole Papaø, Viborg AF Jena Pedersen, Freja Randers Søren V. Petersen, KTA Hane J ørgen Bøttker, AGF Kaj Andersen, Viborg AF Kaj Andersen, Viborg AF Peter Jensen, Ben Rur Preben Olsen, Haderslev IF 9.4 sek. 23.o 2.39.l min 46.3 sek Il 6.24 " 3.lo " 15.8'3 " " " 11.6 sek. 35.l " min " 44.4 sek " l.9o m 6.73 ti 3.4o " " " " 57.8'3 " " Ar: 60 Il løb: loo m løb: 4 x loo m stafet: Bo m hækkeløb : højdespring: længdespring: kuglestød: diak:oak:aat: spydkast: Ar: loo m løb: Boo m løb: 4 x loo m stafet: Bo m hækkeløb: højdespring: længdespring: kuglestød: diakoak:aat: spydkast: Else Hadrup, Viborg AF Inge Jensen, FIF Helsingør IF Ellen Galatius, AGF Helle Hansen, FIF Jette Andersen, Skovbakken Jette Plejdrup, Skive IK Jette Plejdrup, Skive IK Eva Lehd, OlY111Pia, lo!a.ri bo Lone Hadrup, Viborg AF Lone Bendixen, KIF Kammeraterne,.Al.borg Kirsten Sørensen, Vejle IF Birthe Sørensen, Esbjerg AF Kirsten Sørensen, Vejle IF Aase Andersen, AIF Vibeke Christensen, Åbyhøj GIF Edith Jørgensen, OG Vi vil hel're ha' en STA~ ' sek " l.5o m 5.02 " lo.24 " ti 34.ol ti 11.9 sek mine 54.6 sek m 5.22 " 9.7o " 3o.93 " 36.lo " I I " 1 I I r: loo m løb: 200 m løb: 400 m løb: Boo m løb: 1500 m løb: 3000 m løb: 4 x loo m stafet: 1000 m stafet: llo m hækkeløb: 400 m ha:kkeløb: 1500 m forhindr.: højdespring: langdespring: stangspring: trespring: kuglestød: diskoskast: spydkast: hammerkast: Jørgen Buach, Ben Hur Jørgen Buach, Ben Hur Kurt Jacobsen, Sparta Poul Linderoth, Kammeraterne Ole Kronetrand, AIK Vejgård Søren Romhy Larsen, AGF Freja Randers Sparta Claus Julius, Fremad Århus Poul Linderoth, Kammeraterne Ole Kronetrand, AIK Vejgård Verner Pedersen, AGF Ole Blenkow, Sparta Jørgen Jensen, Holte IF Mogens Jensen, Hvidovre IF Arne Bruun, FIF Per Biener, Ben Hur Erling Søderberg, Hvidovre IF Jørgen Krarup, Esbjerg AF 11.1 sek " min 4.o3.l " 46.2 sek min 16.o sek min 1.85 m 6.58 " 4.15 " " " " " " Indendørstræning BRITGOODS lancerer i år til træning Gummistødkugle, nøjagtig Gummidiskos, vægt 2 kg. li li 1,5 li " li, li Spydkastbold (læde r~ med indendørs vægt 7,257 kg kr. 135,oo 11 48, oo 11 40, 00 30, 00 70, 00 ~=~= ~ === i ===g=~=g=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=r~~=~! B T R. I NDUS TRIES, Toldbodgade 3o - 32, Kø benhavn k. --~~~~~~~~~~~~~~~- I I I 29

16 Disciplin: 100 m løb 200 m t1 400 m ti 8oo m " looo m " 1500 m " 2 km " 3 km " 5 km " lo km ti 15 km " 2o km " 4o lan " """"" km løb l mile løb 5 " ti lo " " l time " 2o km kolonneløb llo m hakkeløb 200 m " 400 m " 3000 m forhindr. 4 x loo m staf et 4 X 400 m 4 x Soo m " 4 X 1500 m t m højdespring nv'tilløb højdespring u/tilløb længdespring nv'tilløb længdespring u/tilløb stangspring trespring kuglestød diskoskast spydkast hammerkast vægtkast (15 kg) vægtkast (25.4 kg) femkamp tikamp 30 Danske rekorder pr. 1. janu.ar Dansk rekord: ,6 10, min " 3.4o.8 ti " a.12.6 " 14.o9.4 " o ti " 1102.lo.o tm " ti min " ti (" km 1:15.ol.o tm 14.5 sek o2.4 min 42.8 sek 3.2o.6 min " " 1.95 m 1.52 ti 7.3o " 3.ol ti 4.4o " 15.o4 " " 5o.35 ti " " " ll.o3 " pts " mænd sek Holger Hansen, PI 21/8 11 Erik Madsen, Esbjerg AF 24/6 11.JØr!_l Pallsten, Freja,Rand 6/8 Jørn Pel.lsten, Freja Rda. 13/8 N.Holst Sørensen, KIF 2o/8 Gunnar Nielsen, KIF 4/8 Gunnar Nielsen, KIF Gunnar Nielsen, KIF 3/7 6/9 Aage Poulsen, Helsingør IF 3/9 Gunnar Nielsen, KIF 12/6 Thyge Tøgersen, Gullfoss 28/9 Thyge Tøgersen, Gullf oss 18/9 Thyge Tøgersen, Gullfoss 13/lo Thyge Tøgersen, Gullfoss 13/lo Thyge Tøgeraen, Gullf oss lo/9 Thyge Tøgersen, Gullfoss lo/9 Gunnar Nielsen, KIF 2/6 Thyge Tøgersen, Gullfoss 28/6 Thyge Tøgersen, Gullfoss 13/lo Thyge T'øgersen, Gullfosa KFF 13/lo 17/8 Sv.Aa. Thomsen, Vejle IF Torben Johannesen, Helsingør Ole Dorph-Jensen, KIF Bjarne Petersen, Helsingør IF K.I.F. F.I.F. K.I.F. Kammeraterne, Ålborg K.I.F. Ivar Vind, OG Svend Langkjær, AI Willy Rasmussen, KIF Hans Langkjær, Randers Bjørn Andersen, Spa.rta Robert Lindholm, KIF Aksel Thorsager, PI J. Munk Plum, KIF Claus Gad, Skovbakken Orla Bang, Esbjerg AF Søren Corneliussen, Gullf oss Carl Mortensen, PI Finn Sønderlund, Spa.rta Sv. Aa. Thomsen, Vejle IF 14/9 9/lo 28/8 19/8 18/8 19/7 5/6 25/5 1/8 24/5 17/8 18/6 3/7 12/7 13/8 9/9 13/8 31/7 3/7 14/6 15/9 13/lo 13-14/ ~ Djsciplin: 60 III løb: 8o m " loo m " 200 m " 400 m " 8oo m ti 8o m hakkeløb 5 x 60 m stafet 5 X 8o m 4 x loo " højdespring længdespring kuglestød diskoskast spydkast slyngboldkast trekamp femkamp ottekamp Dansk rekord: 7.6 sek 9.8 " 11.6 ti 24.9 " 57.9 ti min 11.5 sek 37.6 " 51.6 " 49.9 " 1.67 m 5.84 ti li 47.o2" 5o.22 " li pts li " lldl JUNIORES: loo m løb lo.6 sek 200 m " 21.'3 tf 400 m ti 48.6 ti 8oo m min 1500 m " li 3000 m " llo m hakkeløb 15.4 sek 400 m 55.o m forhindr min højdespring læ:igdespring stangspring trespring kuglestød diskoskast spydkast hammerkast 4 x loo m stafet 1000 m staf et Kvl JUNIORES: loo m løb 200 m m " kvinder Tove Larsen, Esbjerg A F Vivi Ma.rkussen, Kammeraterne Vivi Markussen, Kammeraterne Vivi Markuasen, Kammeraterne Jytte Kort, AIF Jytte Kort, AIF Bodil Nørgård, Skive IK K.I.F. K.I.K. K.I.F. Mette Oxva.ng, AIF Karen Inge Hel.kier, Skov~akken Karen Inge Hel.kier, Skovbakken Lise Koch, Skovbakken Lilly Kelsby, AIK 95 Anne Iversen, KIK IJ3EDSTE-noteringer pr. l.januar m 7.29 " 4.21 li li li li ti li 43.8 sek: 2.oo.9 min 11.9 sek 25.o 6o.4 " Jørn Pel.lsten, Freja Randers Jørn Pel.lsten, Freja Randers Allan Christiansen, KIF Kjeld Roholm, Ben Hur Peder Lykkeberg, Bagsværd IF Ove Larsen, AIK Vejgård Claus Julius,.Århus Fremad Andreas Gydesen, Haderslev IF ciaus Børsen, SISU Ole Pa.psø, Viborg AF Willy Rasmussen, KIF Jørgen Jensen, Holte IF Hans Jørgen Bøttger, AGF Sven Fosbo, Gullfoss Poul Schlichter, AIK 95 Søren Jochumsen, Freja Odense Søren Corheliussen, Gullfoss Freja Randers F.I.F. 31/l 5/9 5/7 21/7 19/8 22/8 7/8 21/ / / /7 2/7 24/5 13/8 21/6 29/ / /7-1/ / Lone Hadrup, Viborg AF Lone Hadrup, Viborg AF Ellen Jørgensen, AabyhØ.i GIF fortsættes næste side 31

17 800 m IDE NORDISKE REKORDER l 8o m hækkeløb højdespring længdespring kuglestød diskoskast spydkast 4 x loo m stafet femkamp 32 MÆND: 100 m L. Strandberg, Sverige, 1936 ", "" 10,3 Il. Nilsen, Norge, ".".".. 10,3 200 m H. Thorbjornsson, Island, 1957 """""" 10,3 400 m 0. Jonsson, Sverige,... """"" " 20,8 800 m V. Hellsten, Finland, 1056 """"""". ~6,1 l.ooo m ~ ~oysen, 8Nor~e, li , m D. W aern, S ver~ge,- ~ , m n w aern, s ver~ge, 9 60 """ "."". 3.38,6 a..ooo m D. W aern, S ver~ge, "". "" """ " 3.58, m D. W aern, Sver~ge, 1 59.""". "" , m. aem, verige, ,6 lo.ooo m ~!. ftuttunen, Finland, " "" " , T. T~ntala, Fbnland, "."""""." 29.21, m A. v~"tersen, anmark, ~ , m A. Vis kari, ~inlandd,. -. "".". " " ,4. 1s ar1, man,...""" "." ,6 1 time V. Heino, Finland, m 3 km forhindringl. Tedenby, Sverige, - i961 " "".".".". 8.39,8 HÆKKELØB: 110 m 200 m 400 m STAFETLØB: 4X100 m 4X200 m 4X400 m 4X800 m 4Xl.500 m 4XJ.609 m m SPRING: H. Lidman, Sverige, " "" "" "" P.-0. Trollsås, Sverige, """"""" J. Rintamaki, Finland, """ ""." Tjalve, Norge,.... "" """". Malmo AI, Sverige, Tui un Toverit, Finland,..... Lahden Urheilijat, Finland, 11)5.5 Kaip_olan, Vire, Finland, Gefle IF, Sverige, """""" IFK Vaxjo, Sverige, Højdespring m. tilløb S. Pettersson. SverigP. "" " Længdespnnis J. Valkama, Finland; 1906 """ "."." ~tangspring R. Ankio, Finland, :. Trespring K. Rahkamo, Finland, KAST: SJ>ydkasc Diskoskast KuglescøJ Hammerkasc MANGEK,\MP: Femkamp Tikamp 2.19.o min 11.6 sek 1.58 ro 5.57 " li li " 52.2 sek pts E. Danielsen, Norge, ".""." ". P. Repo, Finlal\d,. """ " " J. Kunnas, Finland, ""." " B. Asplund, Sverige, " "." "" 14,0 23,7 60,8 40,9 l.27,8 3.18,0 7.34, , ,8 1.54, ,40 85,71 56,03 17,70 66;19 G. Wnxberg, Sverige, 1944 ". "" """ p M. Ka.nma, Finland,.. """"" " " p Ellen Jørgensen, Aabyhøj GIF Lissie Andersen, Skovbakken Birgitte Korrema.nn, FIF Sigrid Hansen, Fremad Holbæk Inge Kjær, AGF Helsingør IF 1952 IDE NORDISKE REKORDER I 60 m 100 m 200 m 400 m 800 m KVINDER: S. Falck..Jorgensen, Norge, V. Markussen, Danmark, R. Buer, Norge, " " U.-B. Wies!ander, Sverige, """ E. iistberg, Sverige, ""." """". E. Mikola, Finland, "... " "" ". ~;i':keløb: u.-b. Wieslander, Sverjg~,." "" STAFETLØB: 4XlOO m 4X20.0 m sxsao ~ SPRING: Højdesprin,g Længdesprin1- KAST, Spydkast Diskoskast Kul\lestØd MANGEKAMP: Femkamp 100 m 200,,; 400 m.800 m m m fi.000 m 1500 m forh STAFETLØB: 14Xl00 -m HÆKKELØB: 110 m 400 m SPRING: Højdespring Længdespring Stangspring Trespring KAST: Spydkast Diskoskast Kuglestød Hammerkast Malmo Al, Sverige,... " "" ". Ymer, Sverige,.... Gota" Halsingborg, Sverige,. I. Lorentzon, Sverige, G. Cederstrom, Sverige, U. Thorvald _en, Norge, t. Talvitie, Finland,.. """ " " K. I. Halkier, Danmark, ". "" " N. Hansen, Danmark, Ju~io~r :S. Nilsen, Norge, " " """."." C. F.. Bunæs, Norge, " " ".". A. Tammisto, Finland, 1937, H. Liljekvist, Sverige, D. Johansson, Finland, 1948 " " "."". E. Nyberg, Sverige, 1945 "" " ". 0. Ftiglein, Norge, "". "."."" A; Bjorkman, Sverige, " " " "" " Tjalve, Norge, 1957 " "." ". Hellas, Sverige, " " "." "" B. ForSsander, Sverige, L. Librand, Sverige,. """". " B. Nilsson, Sverige, """ "."" J. Manninen, Finland, """""".". A. Kairento, Finland,... H. Rantala, Finland, " " " " " " M. Jokiniitty, Finland, """"""" L. Hagl und, Sverige, '. "". ".""" M. Yrjolii, Finland,. "." """. M. Foleide, Norge, 1957 "" """ " "" 7,4 11,6 24,5 24,5 55,6 2.10,4 11; ,2 7.20, p 10,3 21,0 48,2 1.49,2 3.49,6 8.21, ,4 4.i3,0 42,7 1.59,1 14,2 52, ,52 77,58 50,73 16,61 58,80 33

18 loo m løb: Alle tiders a Vivi lierkussen, Kammerat " Lone Hadrup, Viborg AF 12.1 " Birthe Nielsen, KIF 12.1 " Grethe Lovsøe, KIK 12.l " Bente Bergendorf, KIK 12.2 " Ellen Zibrandtsen, KIK 12.2 " Kirsten Sell, AIK " Annelise Olsen, KIF 12.3 " Lidi Christiansen, KIF 12.3 " Hildegard Nissen, KIF 12.3 " Inge Eriksen, Fremad Holb " Relle J.!a.rkuasen, Kammerat " Anny ~ter, Svendborg IF 12.4 " Tove Larsen, Esbjerg AF 12.4 " Ani Nielsen, Ben Hur 12.4 " Jette Harder, AGF 12.4 " Afme Marie Ravnholdt, Kam " Amy Johnaen, AIF 12.5 " Bodil Nørgård, Skive IK 12.5 " Nina Hansen, FIF ~oo m løb: 24.9 a Vivi Markussen, Kammerat. 25.o " Lone Hadrup, Viborg AF 25.3 " Birthe Nielsen, KIF 25.5 " Bente Bergendorf, KIK 25.6 " Lidi Christiansen, KIF 25.6 " Kirsten Sell, AIK " Bodil Nørgård, Skive IK 25.7 " Helle Jla.rkussen, Kammerat " Ani Nielsen, Ben Rur 26.o " Hildegard Nissen, KIF 26.o " Tove Larsen, Esbjerg AF 26.1 " Anne Lise D. Olesen, HIF 26.1 " Annelise Olsen, KIF 26.l " 26.2 " Jytte Kort, AIF 26.3 " Anny Rytter, Svendborg IF bedste kvinder 26.3 " Inge Eri).{sen, "Fremad" Ro " Joan St~oae, Esbjerg AF " Rona Verner, ID " Ruth Christiansen, Tønder " Hanne Nielsen, Horsens m løb: 57.9 s Jytte Kort, AIF 59.2 " Kirsten Lehmann, KIK 59.6 " Ellen Jørgensen, AGF 59.7 " Kirsten Sell, AIK " Mia Stryhn, SAK 6o.4 " Menja Hansen, Esbjerg AF 6o.7 " Ruth Andersen, AIF 61.4 " Lis Carlsen, SAGA 62.l " Annelise Hansen, FIF 62.l " Else Larsen, Hvidovre IF 62.l " Tove Je"fIBe)i, Esbjerg AF 63.1 " Nina Hanst!n, FIF 63.2 " Nete Godtfredsen, AGF 63.2 " Heidrun Sørensen, FIF 63.4 " Helle Jlarkussen, Kammerat " Gunnie Nortov, FIF 64.6 " Birgit Mortensen, KIF 65.o " Janna Andersen, FIF Rill " Aase Madsen, FIF 65.8 " Rita Andersen, AaGIF Soo m løb: m Jytte Kort, AIF " Menja Hansen, Esbjerg AF " Ellen Jørgensen, AGF " Lis Carlsen, SAGA " Annelise Hansen, FIF " Birgit Nielsen, AIF " Tove Larsen, Esbjerg AF " Kirsten Lelmann, KIK " Else Larsen, Hvidovre IF.._,,..., " 2.24.o " Esther Hansen, Helsingør " Kirsten Thomsen, "Freja"O " Gunnie Nortov, FIF "Lone Bendixen, KIF "Nete Godtfredsen, AGF " Inger Rasmussen, AIK " Inger Jensen, Viby IF " Birgit Mortensen, KIF 2.32.o " Ani Nielsen, Ben Hur " Lia Groth, AaGIF " Birthe Ladegård, FIF llarcussen o Nina Hansen... to af vore dygtigste atletikpiger Alle tiders 20 bedste kvinder 8o m hllkkeløb: 11.5 s Bodil Nørgård, Skive IK 11.5 " Nina Ha:ilaen, FIF 11.6 " Annelise Damm Olesen, HIF 11.7 " Mia Stryhn, SAK " Ruth Andersen, AIF 11.8 " Inge Scruiddt Nielaen,KIF " Ellen Andersen, FIF " Lone Hadrup, Viborg AF 11.9 " Janna Andersen, FIF Hill. 12.o " Anne Iversen, KIK o " Bente Bergendorf, KIK o " Kirsten Sell, AIK o " Kirsten Sørensen, Vejle IF 12.1 " Birthe Nielsen, KIF " Hanne Nielsen, Horsens " Birthe Kristiansen, FIF 12.1 " Birthe Madsen, AIK " Grethe Mølgård, KIK " Ellen Zibrandtaen, KIK " Tove Larsen, Esbjerg AF 12.2 " Lis Nielsen, AIF Grethe Ringe, AGF Inge Jensen, FIF HØ,j deapring: 1.67 m Mette Oxvang, AIF 1.62 " Anne Iversen, KIK Lis Josefsen, Horsens 1.58 " Pernille Rode, FIF Li.asie Andersen, Skovbk " Grethe Ringe, AGF 1.56 " Birthe A.Andersen, AaGIF 1.56 " Hanne Nielsen, AGF 1.55 " Inge Schmidt Nielsen,Star Annelise Jørgensen, AIK " Karen Inge Halkier, Skovb " Jette J.!uxoll, SNIK Helle Hansen, FIF Birthe Sørensen, Esb,ierii: " Vibeke Nielsen, KIF Kirsten Sørensen, Vejle Nina Kyster, FIF Hanne Lodberg, Ben Hur " Inger Byrjalsen, RAC Llmgdespring m Lissie Andersen, AFF Inge Schmidt Nielsen, KIF 5.6o 11 Grethe Ringe, AGF " Lis Ni elsen, AIF Anne Iversen, KIK Ellen Zibrandtsen, KIK 5.46 " Lia Schmidt, Viborg AF 5.4o " Pernille Rode, FIF Ellen J.!. Petersen, AaGIF " Ilia Stryhn, SAK 5.35 " Rita Haastrup, AG Tove Larsen, Esbjerg AF 5.32 " Ilse Hansen, KIK Vivi Markussen, Kammerat " Birthe Nielsen, KIF 5.31 " Ellen Andersen, Herning GF 5.31 " Hanne Jensen, AFF 5.3o " Birthe Madsen, AIK " Jytte Gyldenlev, Esbjerg Ellen Gallatius, AGF Kuglestød: m Karen Inge Halkier, Skovb Lis Schmidt, Viborg AF " Agnes Østergård, Hellas Birgitte Korremann, FIF " Marie Rasmussen, Åbenrå ll.86 " Stella Mølgård, AFF " Edith Hellesøe, Haderslev ll Bodil Nørgård, Skive Åse Hemmingsen, Mariendal " Ellen Schøler, FIF " Duddi Madsen, AIK '

19 Alle tiaers 20 bedste kvj_nder ll.43 ti Ruth Bonneaen, Ringe GF " Gerda Helboe Nielsen, \ejle " Kamma Rægård, Thisted " Minna Christensen, Ringe " " Esther Hansen, Helsingør " Ida Kristensen, Haderslev lo.98 " Ena Kristensen, NIKE 1949 lo.97 " Anny Rytter, Svendborg 1952 lo.97 " Lily Kelsby, AIK Spydkast: 5o.22 m Lise Koch, Skovbakken " Lily Kelsby, AIK t1 Inge Kjær, AGF ti Ellen Kortsen, FIF 4o.o7 " Stella Mølgård, Ålb o.o3 t1 Kamma Rægård, Thisted " Lis.Jensen, KIK " Agnes Østergård, Hellas Inger Dahl, "Frem" Odder " Tonni Pedersen, KIF Berith Leth, AGF Gudrun Holm, Kolding IF Rosa Petersen, Stjernen Edith Jørgensen, OG 37.c9 " Grethe Nielsen, AFF " Edith Hansen, AIK Elka Bartram, Åbenrå GIF " Lilian Wi ttinghus, Lyngbyl " Lissie Mikkelsen, FIF " Esther Hansen, Helsingør Diskoskast: 47.o2 m Karen Inge Halkier, Skovb.!) " Kamma Madsin Jensen,AFF " Lia Schmidt, Viborg AF " Bodil Nørgård, Skive IK Sigrid Hansen, Kalundbg Nina Ramsing, AGF Ruth Bonnesen, Ringe GF Gurli Hansen, KIF Kirsten Jensen, Holte IF Marie Rasmussen, Åbenrå " Agnes Østergård, Hellas o4 " Jette Plejdrup, Skive " Duddi J.ladsen, AIK " Inger Dahl, "Frem" Odder o2 " Birgitte Rasmusaen,Kldb " Ulla Poulsen, AIF " Ruth Petersen, Kolding " Edith Hellesøe, Haderal " Lily Kelsby, AIK " Tove E. Hansen, FIF Femkamp: 4367 p 4066 " Bodil Nørgård, Skive 39ol " Lia Schmidt, Viborg AF 3828 " Jytte Kort, AIF 3798 " Grethe Ringe, AGF Kirsten Sell, AIK 95 "3749 " Kirsten Sørensen, Vejle IF 3742 " Annelise Damm Olesen, HIF Lia Joaefaen, Horsens f.sp. 37'3o 11 Mia Stryhn, SAK 3720 " Ellen Zibrandtaen, KIK 3717 " Tove Jensen, Esbjerg AF 3700 " Birthe A. Andersen, AaGIF 3646 " Ellen Andersen, FIF 3621 " Pernille Rode, FIF 3619 " Janna. Andersen, FIF Riller. 36o7 " Birgitte Korremann, FIF 3566 " Birthe Madsen, AIK " Birthe Nielsen, KIF 3514 " Kamma Rægård, AFF Ottekamp: (med loo m løb) 6297 p 6214 " Lia Schmidt, Viborg AF 5969 " Bodil Nørgård, Skive li\ " Kamma Rægård, Thisted IF 5753 " Kirsten Sørensen, Vejle IF 5690 " Grethe Ringe, AGF 5617 " Tove Larsen, Esbjerg AF 5556 " Verny Jensen, AG 5493 " Mia Stryhn, SAK 5460 " Birthe A. Andersen, AaGIF 5435 " Karen Inge Halkier, Skovb " Annelise Da.mm Olesen, HIF 54o4 " Sonja Nielsen, FIF Hill " Lia Joaefaen, Horsens f.sp " Britta Jacobsen, AIK " Janna. Andersen, FIF Hill " Kirsten Baaballe, Årh " Birgitte Korremann, FIF 5185 " Jytte Kort, AIF 5183 " Birgitte Flaga, Hjorten Ottekamp: (med 60 m løb) oo p Anne Iversen, KIK 5795 " Ellen Andersen, FIF " Marie Rasmussen, Åbenrå 5775 " Pernille Rode, FIF 5744 " Birthe Nielsen, KIF 5622 " Inge Harder, KIF " Inger Dahl, "Frem" Odder " Bente Bergendorf, KIK " Tove Larsen, Esbjerg AF 5511 " Agnes Østergård, FIF 1952 Kvindelig ungdom år 60 m løb: Inge Jensen, FIF Anne Jensen, Vidar 7.9 a 8.o " 'L!arianne Olsen, KVIK Ingrid Christensen, Esbjerg AF 8.o " 8.o " Aase Ernst, "Frem", Odder 8.1 " Jette Andersen, Skovbakken Gunnie Olufsson, Helsingør IF 8.1 " 8.1 " Jette Jensen, AFF 8.2 " Jytte Jensen, Skive IK 8.2 " Kirsten Rasmussen, Skolernes IK 8.2 " - 8.3o sek loo m løb: " Inge Jensen, FIF S Gunnie Oluf aaon, Helsingør IF 12.6 " Anne Jensen, Vidar 12.8 li Else Balle, AsGIF Alle tiders 20 bedste kvinder Birthe Madsen, AIK 95 54o4 11 Kamma Rægård, Thisted IK " Joan Stærmose, Esbjerg AF " Gudrun Jensen, AG " Ilse Hansen, KIK Grethe Ringe, AGF Rita Haastrup, AG 11 5ll5 " Ellen M. Mårtensen, AG o87 " Gudrun Birkmann, Ben Rur 4 x loo m stafetløb: 49.9 a Københavns IF 5o.5 " "Kammeraterne", Ålborg o.8 " AIK 95 5o.8 " Hvidovre IF 51.2 " Amager IF 51.3 " Åbyhøj GIF 51.7 " Esbjerg AF 51.8 " Ålborg FF 51.9 " Frederiksberg IF 52.o " Helsingør IF 52.2 " Århus GF 52.3 " Skive IK " NIKE 52.8 " "Fremad" Holbæk o " FIF Hillerød 53.o " Viborg AF Jette Harder, AGF Jette Andersen, Skovbakken Lisbeth Andersen, Hvidovre IF Ella Petersen, "Freja" Odense Elly Dahl, AIK Vejgård Marianne Olsen, KVIK Gennemani t: sek ti 200 m løb: Inge Jensen, FIF Jette Harder, AGF Jette Andersen, Skovbakken Aase Andersen, Hvidovre IF Alice Jensen, Hvidovre IF Gunnie Olufsson, Helsingør IF Anne Marie Hansen, Ringe GF Ella Petersen, ''Freja" Odense Anne Jensen, Vidar Else Balle, AaGIF Gennemani t: - 28.lo aek li o m hakk:eløb: Inge Jensen, FIF Ellen Galatiua, AGF Tove Krogh, Skive IK Alice Jensen, Hvidovre IF Liselotte Hedelund, AaGIF Conni Thomasen, KTA Bente Overgård, "Fremad" Helle Hansen, FIF Jessie Hansen, AIK 95 Inger Guldbak, AFF o 13.o 13.o 26.6 s 26.8 li 27.2 li 27.4 li 27.5 li 27.5 li 27.5 li 27.6 li 27.7 li 27.7 li 12.2 s 12.3 li 12.4 li 12.5 " 12.5 " 13.o " Holbæcl.3.2 " 13.4 li 13.4 li 13.4 li aek Hø.ide spring: Helle Hansen, FIF 1.55 Marianne Hansen, Hvidovre IF l.5o Karin Danielsen, AIK 95 l.5o Kirsten Bentzen, Ben Hur l.5o Jessie Hansen, AIK Liselotte Skåning, "Freja" Rds Inger Guldbak, AFF 1.45 Karin Rasmussen, Herlufsholm IF 1.43 Alice Jensen, Hvidovre IF Jette Jørgensen, Helsingør IF Gennemani t:.j m " " l.4o l.4o 37

20 L!mgdespring: Ellen Galatius, AGF Jette Andersen, Skovbakken Marianne Olsen, KVIK Ingrid J.Christensen, Esbjerg AF Liselotte Hedelund, AaGIF Jytte Jensen, Skive IK Gunnie Olufsson, Helsingør IF Alice Jensen, Hvidovre IF Kirsten Bentzen, Ben Hur Jessie Hansen, AIK 95 Kuglestød: m " - 5.o69 " Jette Plejdrup, Skive IK Anette Strøm, Stenstrup GF Ingrid Otterstrøm, Herlev IF Ella Petersen, "Freja" Odense Birgit Rasmussen, Glostrup AC Vivi Marton, Ben Hur Lis Kjær Christensen, SISU Inge Jensen, FIF Bente Petersen, KVIK Margrethe Johansen, AFF Diskoskast: o m - 9.o47 " " Jette Plejdrup, Skive IK El.la Petersen, "Freja" Odense Lone Svendsen, AIF Birgit Stengård, E;sbjerg AF Birgit Rasmussen, Vidar Astrid Jørgensen, Vidar Ingrid Otterstrøm, Herlev IF Nina Friis, AaGIF Margrethe Johansen, AFF Hanne RUttel, RAC Spydkast: m " - 3o.lo7 " Jessie Hansen, AIK 95 Eva Ledh, Olympia Jette Plejdrup, Skive IK Karen Pilegård, Stenstrur GF Kirsten Bentzen, Ben Hur Vivi Marton, Ben Hur Bodil Pipper, SAK Nina Friis, AaGIF m 5.17 ti 5.14 " 5.o7 " 5.o6 " 5.o3 " 5.o2 " 4.99 ti 4.97 ti 4.95 " lo.24 m 9.39 ti 8.89 ti 8.85 li 8.8o " 8.75 ti 8.65 ti 8.64 " 8.51 ti 8.48 ti 37.o4 m li li li li li li 28.ol " li Kvindelig ungdom år 60 m løb1 Else Hadrup, Viborg A F Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Mona Rasmussen, KVIK Merete Kring_elback, lilke Birgit Madsen, NIKE Sonja Wriedt, SAX: Lone Jensen, Helsingør IF Lis Birkedal, Holte IF Ellen Petersen, Holte IF Bente Grue, Hvidovre IF 8o m løb: sek li ti Else Hadrup, Viborg AF Merete Kringelback, NIKE Ulla Littmann, FIF Ellen Petersen, Holte IF Birthe Kristiansen, SAGA Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Bente Grue, Hvidovre IF Vivi Nielsen, AIF Sonja Wriedt, SAK Bodil Hed.in, Søborg IF - lo.51 sek Bente Petersen, KVIK Aagot Clausen, Nakskov IF Gennemsnits " 4 x loo m stafetløb: m 34.ol " 34.oo " ti " ti ti 3o.65 " Helsingør IF Hvidovre IF Frederiksberg IF Skive IK Amager IF Aabyhøj GIF Vejle IF AIK Vejgård Aalborg FF AC "Holstebro" - 3o.278 m " " - 54.So sek ' 7e9 S 8.1 " 8.4 ti 8.5 ti 8.5 ti 8.5 ti 8.6 li 8.6 " 8.6 " 8.6 " lo.o s lo.3 " lo.4 " lo.4 " lo.5 " lo.6 " lo.6 " lo.7 " lo.8 " lo.8 " 3o.36 " " 52.o S l o 55.o " 60 m hakkeløb: Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Inge Husted, Skive IK Susanne Jacobsen, SAK Birthe Skou, Skive IK Alice Sørensen, Hvidovre IF Merete Kringelback, NIKE Jytte Petersen, Vejle IF Kirsten Halner, Søborg IF Lisbeth Thomsen, Esbjerg AF Birgit Madsen, NIKE HØ.ide spring: - lo.7o sek - lo.55 - lo.5o 9.8 s 9.9 " lo.l " lo.4 " lo.5 " lo.6 " lo.8 " lo.9 " 11.o " 11.o " Inge Husted, Skive IK 1.45 m Mona Rasmussen, KVIK 1.45 " Karin Rasmussen, AIF 1.45 " Annelise Bentzen, KIF 1.42 " Kirsten Vintersborg, Sisu l.4o " Jette Laursen, Skive IK l.4o " Vivi Nielsen, AIF l.4o " Kirsten Halner, Søborg IF l.4o " Susanne Jacobsen, SAK l.4o " Colllni Christensen, Herlufsholm l.4o " Længdespring: m " " Bente Dahl Jeppesen, Skive IK Else Hadrup, Viborg AF El.len Petersen, Holte IF Jette Christensen, Mariager IF Lis Rasmussen, AaGIF Vivi Nielsen, AIF Marete Kringelback, NIK E Lisbeth Jenshøj, AGF Annegrethe Enghoff, AGF Inge Husted, Skive IK Slyngboldkast: m " " Jette Sefeldt, Glostrup AC Inge Sørensen, AGF Dina Heinecke, NIKE Ilse Rasmussen, SAR Alice Sørensen, Hvidovre IF Lis Rasmussen, AaGIF Jette Christensen, Mariager IF Bente Dahl Jeppesen, Skive IK 5.o5 m 5.o3 " 4.89 ti 4.87 " 4.81 " 4.78 ti 4.73 " 4.7o " 4.65 " 4.65 ti 4o.19 m " " 37.68" " ti " ti Else Marie Petersen, Mariager JF " Marianne Jessen, Borre IF " 5 x 60 m stafetløb: Holte IF NIKE Amager IF Frederiksberg IF Hvidovre IF Saxkj øbing AK Københavns IF Søborg IF Helsingør IF AIK 95 5 x 80 m stafetløb: Skive IK NIKE AC "Holstebro" Horsens f.sp. SaxkjØbing AK Hornslet IF AC "Holstebro" II Holte IF Viborg AF Mariager IF 60 m løb: - 4o.277 m " sek li sek Piger indtil 12 år 41.5 s 42.o " 42.o " 42.l " 42.l " 42.3 " 42.5 " 42.7 " 43.3 " 43.5 " 56.o s 56.3 " 56.7 " 57.o" 57.2 li 57.4 " 57.5 li 57.5 " 57.5 " 57.6 li Kirsten V. Juul, Hellas 8.6 Bente Sørensen, Hornslet IF 8.7 Hanne Buhl, KTA 8. 7 Inger Lund, AC "Holstebro" 8.8 Anne V. Nielsen, Ben Hur 8.8 Ellen Christensen, Skive IK 8.8 Susanne Brøns, Glostrup AC 8.9 Dorrit Stenstrup, KIF 8.9 Helle Larsen, Helsingør IF 8.9 Birthe Pedersen, Fremad Holbak sek o 39

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dansk Athletik Forbund 's

Dansk Athletik Forbund 's Dansk Athletik Forbund 's fororl Årsstatistikken for 9 er igen blevet forsinket. Dels er dette blevet en stor publikation, dels har det af personlige årsager ikke v æret muligt at invistere den nødvendige

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere