Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6500 CLASSIC i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NOKIA 6500 CLASSIC Betjeningsvejledning NOKIA 6500 CLASSIC Brugervejledning NOKIA 6500 CLASSIC Brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC Brugsvejledning NOKIA 6500 CLASSIC Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

2 Manual abstract: rettigheder forbeholdes. tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikkekommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se com. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER /2. udgave Indhold SIKKERHED Generelle oplysninger Nyttige tip Om enheden Netværkstjenester..

3 .. 9 Ekstraudstyr Adgangskoder Softwareopdateringer Overførsel af indhold Support fra Nokia.. 12 Talebeskeder Beskedindstillinger Kontakter. 26 Lagring af navne og telefonnumre Tilføjelse af kontaktoplysninger..

4 26 Søgning efter en kontakt Kopiering eller flytning af kontakter Redigering af kontakter Grupper. 27 Visitkort. 27 Kontaktindstillinger Kom godt i gang Indsætning af SIM-kortet og batteriet... Opladning af batteriet.... CA-101-datakabel..... Sådan tænder og slukker du telefonen... Antenne..... Taster og dele...

5 .. Telefonhukommelse... Standbytilstand. Profilen Fly Foretagelse af et opkald.... Besvarelse eller afvisning af et opkald.... Hurtigkald..... Avanceret stemmestyret opkald. Valgmuligheder under et opkald Log Indstillinger Profiler.

6 .. 28 Temaer Toner. 29 Skærm Dato og tid 30 Personlige genveje. 30 Synkronisering og sikkerhedskopiering Forbindelser Opkald..

7 . 33 Enhed Konfiguration Gendannelse af fabriksindstillinger Opkald Operatørmenu Infobeskeder Tjenestekommandoer Skrivning af tekst Traditionel tekstindtastning Intelligent tekstindtastning...

8 Galleri DRM.. 36 Udskrivning af billeder Beskeder Skrivning og afsendelse af en SMS-besked.. Skrivning og afsendelse af en MMS-besked Læsning og besvarelse af en besked... Nokia Xpress-lydbeskeder.. Lynbeskeder... -program..

9 ... Chatbeskeder Medier Kamera.. 37 Video Musikafspiller Optager Equalizer Stereoudvidelse...

10 Planlægning 40 Alarm Kalender... Opgaveliste.... Noter..... Regnemaskine.... Nedtællingsur...

11 . Stopur Sikkerhedsindstillinger Browsersikkerhed SIM-tjenester Pc-forbindelse. 47 Nokia PC Suite Datakommunikationsprogrammer Programmer Start af et spil Start af et program Valgmuligheder for programmer...

12 Oplysninger om batteri og oplader Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier 48 Pleje og vedligeholdelse. 49 Yderligere sikkerhedsoplysninger Stikordsregister Internet. 43 Oprettelse af forbindelse til en tjeneste Brug af browseren. Bogmærker... Tjenesteindbakke... Indstillinger for udseende.

13 SIKKERHED Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

14 TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. INTERFERENS Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK ENHEDEN I SÆRLIGE OMRÅDER MED BEGRÆNSET ADGANG Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i flyvemaskiner, i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, sorykke én gang på opkaldstasten. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret. Tryk på og hold 0 nede for at åbne webbrowseren. Tryk på og hold 1 nede for at ringe til telefonsvareren. Brug navigeringstasten som genvejstast. Se "Personlige genveje" side 30. Hvis du vil skifte fra en hvilken som helst profil til profilen Lydløs og tilbage til profilen Normal, skal du trykke på og holde # nede. 8 Generelle oplysninger Om enheden Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i WCDMA 850- og 2100-netværk, GSM 850-, 900-, og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes. Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden. Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan kræve, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f. eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på telefonen tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i telefonens menu. Telefonen kan også være konfigureret specifikt med f. eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne enhed, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, -programmet, chatbeskeder, kontakter med tilgængelighedsstatus, ekstern synkronisering og overførsel af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier. Generelle oplysninger 9 Ekstraudstyr Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr: Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for børn. Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt. Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Adgangskoder Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhed for at indstille, hvordan adgangskoder og sikkerhedsindstillinger skal anvendes på telefonen. Tastaturlåsen låser kun tastaturet. Du kan låse tastaturet for at undgå utilsigtede tastetryk. 1. Hvis du vil låse tastaturet, skal du vælge Menu og trykke på * inden for 1,5 sekunder. 2. Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge Lås op og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk. Du kan også vælge Menu > Indstillinger > Telefon > Automat. tastaturlåseller Sikkerhedstastaturlås > Til eller Fra. Hvis Sikkerhedstastaturlås er indstillet til Til, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver anmodet om det. Den forudindstillede kode er Sikkerhedskoden, som følger med telefonen, er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er PIN-koden, som følger med SIM-kortet, er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug. 10 Generelle oplysninger PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er påkrævet for at få adgang til bestemte tjenester. PUK- og PUK2-koden følger muligvis med SIM-kortet. Hvis du indtaster en forkert PIN- eller PIN2-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har koderne, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder. Spærringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, hvis du vil bruge Opkaldsspærring for at begrænse opkald fra telefonen (netværkstjeneste). Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

15 Du kan få vist eller ændre indstillingerne for sikkerhedsmodulet ved at vælge Menu >Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerh.modulindstil. Softwareopdateringer Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software. Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som indeholder nye funktioner, forbedrede funktioner eller optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pcprogrammet Nokia Software Updater. Når du vil opdatere enhedens software, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, og du skal have bredbånd og et kompatibelt datakabel, der kan anvendes til at slutte enheden til pc'en. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du henter programmet Nokia Software Updater på com/softwareupdate eller det lokale Nokia-websted. Når du henter softwareopdateringer, kan det være ensbetydende med, at du skal overføre store datamængder via tjenesteudbyderens netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Kontroller, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang. Ved længerevarende brug kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler. Overførsel af indhold Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster. Generelle oplysninger 11 Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software. Support fra Nokia Gå ind på eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de nyeste brugervejledninger og oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt. På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se en liste over lokale Nokia-kontaktcentre på Hvis du har behov for vedligeholdelse eller reparation af enheden, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www. nokia.com/repair. 1. Kom godt i gang Indsætning af SIM-kortet og batteriet Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. SIM-kortet skal indsættes med det guldfarvede kontaktområde nedad (3). Opladning af batteriet Det tager ca. to timer at oplade BL-6P-batteriet med AC-6-opladeren, når telefonen er i standbytilstand. 12 Kom godt i gang 1. Sæt opladeren i en stikkontakt. 2. Åbn dækslet øverst på telefonen (1), og slut ladekablet til stikket (2). Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald. CA-101-datakabel CA-101-datakablet bruges til dataoverførsel og langsom opladning af batteriet, mens det er sluttet til en pc eller en bærbar computer. Du skal hente Nokia PC Suite 6.83 og bruge det sammen med telefonen. Opdaterede versioner kan tilføjes efter version Du kan finde yderligere oplysninger på www. nokia.com/support. 1. Slut CA-101-datakablet til USB-mikrostikket øverst på telefonen. 2. Slut CA-101-datakablet til din pc eller bærbare computer. Teksten Vælg USBtilstand: vises på telefonens skærm. 3. Vælg den ønskede tilstand. Batteriet oplades meget hurtigere med AC-6-opladeren end med CA-101-datakablet. Det anbefales at bruge AC-6-opladeren, når batteriet skal oplades hurtigt. Sådan tænder og slukker du telefonen Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede som vist. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge OK. Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se Gå til supportside på side 35 og "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14. Kom godt i gang 13 Indstilling af klokkeslæt, tidszone og dato Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at indstille klokkeslættet og datoen. Udfyld felterne, og vælg Gem. Hvis du vil have adgang til Dato og ur senere, skal du vælge Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstil. for dato og ur, Dato- og tidsformat eller Autoopdat. af tid (netværkstjeneste) for at ændre klokkeslættet, tidszonen og datoindstillingerne. Konfigurationsindstillingstjeneste Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller synkronisering med en ekstern internetserver, skal telefonen indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller gå ind på supportområdet på Nokias websted, Hvis du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises Konfigurationsindstillinger modtaget:. Vælg Vis > Gem. Indtast om nødvendigt den PIN-kode, som udleveres af tjenesteudbyderen. Antenne Enheden kan have både en indvendig og udvendig antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når den sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid. 14 Kom godt i gang Taster og dele 1. Ørestykke 2. Midterste valgtast 3. NaviTM-tast (herefter kaldet navigeringstast) 4. Venstre valgtast 5. Højre valgtast 6. Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

16 Opkaldstast 7. Afslutningstast /tænd/sluk-tast afslutter opkald (kort tastetryk) og tænder og slukker telefonen (langt tastetryk) 8. Tastatur 9. Mikrofon 10.USBstik 11.Højttaler 12.Kameralinse 13.Kamerablitz Telefonhukommelse Telefonen har en intern hukommelse på 1 GB. Standbytilstand Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand. Kom godt i gang G-indikator 2. Det trådløse netværks signalstyrke 3. Batteriopladningsniveau 4. Indikatorer. Se "Indikatorer" på side Netværksnavnet eller operatørlogoet 6. Ur 7. Skærm 8. Den venstre valgtast (8) er Gå til eller en genvej til en anden funktion. Se "Venstre valgtast" på side Tilstanden for den midterste valgtast (9) er Menu. 10. Den højre valgtast (10) kan være Navne, der giver adgang til listen over kontakter i menuen Kontakter, et operatør-specifikt navn, der giver adgang til et operatør-specifikt websted, eller en genvej til en funktion, som du har valgt. Se "Højre valgtast" på side 30. Indikatorer Du har ulæste beskeder. Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen. Se "Log" på side 28. Tastaturet er låst. Se "Adgangskoder" på side 10. Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en SMS-besked, hvis Ringesignal er angivet til Fra og Signal ved besked er angivet til Fra. Se "Toner" på side 29. Alarmen er indstillet til Til. Se "Alarm" på side 40., Indikatoren vises, når den valgte forbindelsestilstand for pakkedata er Altid online, og pakkedatatjenesten er tilgængelig. Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS. GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Indikator for Bluetooth-forbindelse. Se "Bluetooth-forbindelse" på side 31.,, 16 Kom godt i gang Profilen Fly Du kan deaktivere alle radiofrekvensfunktioner og stadig have adgang til offlinespil, kalender og telefonnumre. Brug profilen Fly i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler på fly eller på hospitaler. Når profilen Fly er aktiv, vises. Vælg Menu > Indstillinger > Profiler > Fly > Aktivér eller Tilpas. Hvis du vil have vist et spørgsmål om, hvorvidt profilen Fly skal anvendes, hver gang telefonen tændes, skal du vælge Menu > Indstillinger > Telefon > Spørg om Flyprofil > Til eller Fra. Du kan deaktivere profilen Fly ved at vælge en hvilken som helst anden profil. Advarsel! I profilen Fly kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst. Hvis det er nødvendigt at foretage et nødopkald, mens enheden er låst og indstillet til profilen Fly, kan du også indtaste et alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse, i låsekodefeltet og vælge "Ring op". Enheden bekræfter, at du forlader profilen Fly for at foretage et nødopkald. 2. Opkald Foretagelse af et opkald Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten. Du kan ringe op fra listen over de seneste udgående opkald ved at trykke på opkaldstasten. Du kan ringe op fra et navn eller nummer i Kontakter. Se "Kontakter" på side 26. Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret. Tryk navigeringstasten op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken under et opkald. Opkald 17 Besvarelse eller afvisning af et opkald Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten. Du kan afvise et opkald ved at trykke på afslutningstasten. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du vælge Lydløs. Derefter kan du besvare eller afvise opkaldet. Hurtigkald Tildel et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne 3 til Vælg Menu > Kontakter > Hurtigkald. 2. Rul til det ønskede hurtigkaldsnummer. 3. Vælg Tildel. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge Valg > Skift. 4. Vælg Søg og den kontakt, som du vil tildele. Hvis funktionen Hurtigkald ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Hurtigkald > Til eller Fra. Hvis du vil ringe til et nummer, skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den nede, indtil opkaldet begynder. Avanceret stemmestyret opkald Du kan foretage et opkald ved at sige det navn, der er gemt i telefonens kontaktliste. Du kan indstille kontakten til stemmeafspilning ved at vælge Menu > Indstillinger > Telefon > Stemmegenkendelse > Genkendelsessprog og følge vejledningen på skærmen. Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende: Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme. Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre. Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold. 18 Opkald Valgmuligheder under et opkald Mange af de valgmuligheder, som du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om valgmulighedernes tilgængelighed. Nogle af de valgmuligheder, som tjenesteudbyderen muligvis tilbyder, er konferenceopkald og Banke på. Banke på Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Banke på > Aktivér, hvis du vil have besked om et indgående opkald, når du har et igangværende opkald (netværkstjeneste). Du kan besvare et ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten. 3. Skrivning af tekst Du kan indtaste tekst ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

17 Når du skriver tekst, skal du vælge Valg og holde den nede for at skifte mellem traditionel tekstindtastning, som angives med, og intelligent tekstindtastning, som angives med. Ikke alle sprog understøttes af intelligent tekstindtastning. Brug af store og små bogstaver angives med, og. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten #. Du kan skifte fra bogstav- til taltilstand, der angives med, ved at trykke på og holde # nede og vælge Numerisk. Du kan skifte fra taltilstand til bogstavtilstand ved at trykke på og holde # nede. Du kan indstille skriftsproget ved at vælge Valg > Skriftsprog. Traditionel tekstindtastning Tryk på en taltast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Tryk på tasten 0 for at indsætte et mellemrum. De mest almindelige skilletegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af tasten 1. Skrivning af tekst 19 Intelligent tekstindtastning Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til. 1. Påbegynd indtastningen ved hjælp af tasterne 2 til 9. Telefonen viser * eller bogstavet, hvis det i sig selv har betydning som et ord. De indtastede bogstaver vises med understregning. 2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på 0 for at tilføje et mellemrum. Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på * flere gange og vælge ordet på listen. Hvis tegnet? vises efter ordet, betyder det, at det ord, som du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge Stav. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg Gem. Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at rulle til højre. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det. 3. Begynd at skrive det næste ord. 4. Beskeder Skrivning og afsendelse af en SMS-besked 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Besked. 2. Indtast et eller flere telefonnumre i feltet Til:. Du kan hente et telefonnummer fra en hukommelse ved at vælge Tilføj. 3. Skriv din besked i feltet Tekst:. Hvis du vil bruge en tekstskabelon, skal du rulle ned og vælge Indsæt. 4. Vælg Send. Skrivning og afsendelse af en MMSbesked 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Besked. 2. Indtast et eller flere telefonnummre eller -adresser i feltet Til:. Du kan hente et telefonnummer eller en -adresse fra en hukommelse ved at vælge Tilføj. 3. Skriv beskeden. Hvis du vil tilføje en fil, skal du rulle ned og vælge Indsæt. 20 Beskeder 4. Du kan få vist beskeden, inden du sender den, ved at vælge Valg > Vis. 5. Vælg Send. Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed. Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten. Læsning og besvarelse af en besked 1. Du kan få vist en modtaget besked ved at vælge Vis. Vælg Menu > Beskeder > Indbakke for at læse beskeden senere. 2. Hvis du vil besvare en besked, skal du vælge Besvar. Skriv svarbeskeden. 3. Vælg Send. Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Nokia Xpress-lydbeskeder 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Lydbesked. Optageren åbnes. 2. Indtal din besked. 3. Indtast et eller flere telefonnumre i feltet Til:, eller vælg Tilføj for at hente et nummer. 4. Vælg Send, eller tryk på opkaldstasten. Du kan bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende lydbeskeder. MMS skal være aktiveret, inden du kan bruge lydbeskeder. Hvis du vil åbne en modtaget lydbesked, skal du vælge Afspil. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge Vis > Afspil. Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge Afslut. Lynbeskeder Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked. Indtast modtagerens telefonnummer, og skriv din besked. Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk. Beskeder 21 -program Du kan aktivere -indstillingerne ved at vælge Menu > Beskeder > Beskedindstil. > -beskeder. For at kunne bruge telefonens -funktion skal du anvende et kompatibelt -system. Kontroller -indstillingerne hos tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis -konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. -guide Vælg Menu > Beskeder > postkasse > Valg > Tilføj postkasse > guide. Du kan indtaste indstillingerne manuelt ved at vælge Menu > Beskeder > postkasse > Valg > Tilføj postkasse > Opret manuelt. -programmet kræver et internetadgangspunkt uden proxy. WAP-adgangspunkter bruger normalt en proxy og kan ikke bruges til dette -program. Skrivning og afsendelse af 1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Indtast modtagerens -adresse, angiv et emne og skriv beskeden. Du kan vedhæfte en fil ved at vælge Valg > Indsæt 3. Du sender beskeden ved at vælge Send. Du kan skrive en -besked, inden du opretter forbindelse til -tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende -beskeden. Hvis der er defineret mere end én -konto, skal du vælge den konto, som du vil sende en fra. Du kan gemme en ved at vælge Valg > Gem besked. Du kan redigere eller fortsætte med at skrive en senere ved at vælge Som kladdebesked. Du kan sende en fra mappen Kladder ved at vælge Menu > Beskeder > Kladder og den ønskede besked. 22 Beskeder Hentning af 1. Du kan hente -beskeder, der er blevet sendt til din -konto, ved at vælge Menu > Beskeder. Hvis der er defineret mere end én -konto, skal du vælge den konto, som du vil hente -beskederne fra. -programmet henter i første omgang kun -headere. 2. Vælg en , og tryk på Åbn for at hente hele -beskeden. Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

18 Læsning og besvarelse af 1. Vælg Menu > Beskeder, kontonavnet og den ønskede besked. 2. Du kan besvare en ved at vælge Valg > Besvar. Bekræft eller rediger -adressen og emnet, og skriv derefter dit svar. 3. Du sender beskeden ved at vælge Send. Hvis du vil afbryde forbindelsen til -postkassen, skal du vælge Valg > Afbryd forbindelse. Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. s kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Chatbeskeder Ved hjælp af chat (netværkstjeneste) kan du sende korte, enkle SMS-beskeder til onlinebrugere. Du skal abonnere på en tjeneste og tilmelde dig den chattjeneste, som du ønsker at bruge. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester. Talebeskeder Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge Menu > Beskeder > Talebeskeder > Aflyt talebeskeder. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge Telefonsvarernr. :. Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Hvis det understøttes af netværket, angiver, at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge Aflyt. Beskeder 23 Beskedindstillinger Generelle indstillinger Generelle indstillinger er fælles for SMS- og MMS-beskeder. Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstil. > Generelle indstil., og vælg mellem følgende valgmuligheder: Gem sendte beskeder > Ja for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen Sendte beskeder. Overskriv i Sendte > Tilladt for at indstille telefonen til at overskrive gamle sendte beskeder med nye, når beskedhukommelsen er fuld. Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt Gem sendte beskeder > Ja. Foretruk. modtager for at angive beskedmodtagere eller grupper, som du vil have hurtig adgang til, når du sender beskeder. Skriftstørrelse for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder. Grafiske smileys > Ja for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske. SMS-beskeder Indstillingerne for SMS-beskeder har indvirkning på, hvordan SMS-beskeder sendes, modtages og vises. Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstil. > SMS-beskeder, og vælg mellem følgende valgmuligheder: Leveringsrapporter > Ja for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste). Beskedcentraler > Tilføj central for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen. Beskedcentral i brug for at vælge den beskedcentral, der er i brug. Beskeden afventer i for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked. Beskeder sendes som for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes: Tekst, Personsøger eller Fax (netværkstjeneste). Brug pakkedata > Ja for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer. 24 Beskeder Tegnunderstøttelse > Fuld for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger Reduceret, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn. Svar via samme cent. > Ja for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste). MMS-beskeder Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se "Konfiguration" på side 34. Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstil. > MMS-beskeder, og vælg mellem følgende indstillinger: Leveringsrapporter > Ja for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste). MMS-oprettelsestilst. for at begrænse eller tillade tilføjelse af forskellige multimedietyper til beskeder. Billedstr. (ubegræns.) eller Billedstr. (begrænset), afhængigt af indstillingen for MMS-oprettelsestilstand. Stan.sidevisningstid for at definere standardtidsintervallet mellem sider i MMS-beskeder. Tillad MMS-modtag. for at modtage eller blokere MMS-beskeder. Vælg Ja eller Nej. Hvis du vælger I hjemmenetværk, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt I hjemmenetværk. Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig. Indgående MMS-besk. for at angive, hvordan MMS-beskeder skal hentes. Denne indstilling vises ikke, hvis Tillad MMS-modtag. er angivet til Nej. Tillad reklamer for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis Tillad MMS-modtag. er angivet til Nej, eller Indgående MMS-besk. er angivet til Afvis. Konfigurationsindst. > Konfiguration kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder, vises. Vælg en tjenesteudbyder, og vælg Standard eller Personlig konfig. til MMS-beskeder. Vælg Konto og en MMS-konto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger. Beskeder 25 -beskeder Indstillingerne har indvirkning på, hvordan s sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" på side 14. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se "Konfiguration" på side 34. Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstil. > -beskeder, og vælg mellem følgende valgmuligheder: Meddel. v. ny for at vælge, om der skal vises en meddelelse, når du modtager ny . Tillad -modtag. for at vælge, om der skal hentes i alle netværk eller kun i hjemmenetværket. Oprind. besk. i svar for at angive, om den oprindelige besked skal medtages i svaret. Billedstr. i for at angive størrelsen på billeder i -beskeder. Rediger postkasser for at tilføje nye postkasser eller redigere den postkasse, der er i brug. 5. Kontakter Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse. I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere oplysninger, f. Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

19 eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede af et begrænset antal kontakter. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med. Lagring af navne og telefonnumre Vælg Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt. Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Tilføjelse af kontaktoplysninger Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger, og kontroller, at Hukommelse i brug er angivet til Telefon eller Telefon og SIM. 26 Kontakter I telefonens hukommelse kan du gemme forskellige typer telefonnumre, en tone eller et videoklip og korte tekstelementer under en kontakt. Søg efter den kontakt, som du vil føje oplysninger til, og vælg Detaljer > Valg > Tilføj detalje. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. Søgning efter en kontakt Vælg Menu > Kontakter > Navne. Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de første tegn i det navn, som du søger efter. Kopiering eller flytning af kontakter Du kan flytte og kopiere kontakter fra telefonens hukommelse til SIM-kortet eller omvendt. På SIM-kortet kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. Du kan flytte eller kopiere alle kontakter ved at vælge Menu > Kontakter > Flyt kontakter eller Kopiér kontakter. Du kan flytte eller kopiere kontakter en efter en ved at vælge Menu > Kontakter > Navne. Rul til kontakten, og vælg Valg > Flyt kontakt eller Kopiér kontakt. Du kan flytte eller kopiere flere kontakter ved at vælge Menu > Kontakter > Navne. Rul til en kontakt, og vælg Valg > Markér. Marker derefter de andre ønskede kontakter, og vælg Valg > Flyt markerede eller Kopiér markerede. Redigering af kontakter Vælg Menu > Kontakter > Navne. Rul til kontakten, og vælg Valg > Rediger kontakt. Rul derefter til de oplysninger, som du vil redigere. Grupper Vælg Menu > Kontakter > Grupper for at arrangere navne og telefonnumre i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder. Visitkort Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vcard-standarden. Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge Detaljer > Valg > Send visitkort. Når du modtager et visitkort, skal du vælge Vis > Gem for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge Afslut > Ja. Kontakter 27 Kontaktindstillinger Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger, og vælg mellem følgende valgmuligheder: Hukommelse i brug se "Tilføjelse af kontaktoplysninger" på side 26. Kontaktvisning for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under Kontakter vises på. Visning af navn for at vælge, om kontaktens for- eller efternavn skal vises først. Skriftstørrelse for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes på kontaktlisten. Hukommelsesstatus for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet. 6. Log Vælg Menu > Log > Ubesv. opkald, Indg. opkald eller Udg. opkald. Hvis du vil have vist telefonnumrene for de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald i kronologisk rækkefølge, skal du vælge Opkaldslog. Du kan få vist de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge Besk.modtagere. Du kan få vist, hvor mange SMS- og MMS-beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge Menu > Log > Beskedlog. Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv. 7. Indstillinger Profiler Vælg Menu > Indstillinger > Profiler, den ønskede profil, og vælg mellem følgende valgmuligheder: Aktivér for at aktivere den valgte profil. Tilpas for at tilpasse profilen med ringetoner, ringestyrke, vibrationssignal og beskedtoner. Tidsindstillet for at indstille profilen til at være aktiv i et vist tidsrum i op til 24 timer. Herefter aktiveres den tidligere anvendte profil. 28 Log Temaer Vælg Menu > Indstillinger > Temaer, og vælg mellem følgende valgmuligheder: Vælg tema for at angive et tema. Der åbnes en liste over mapperne i Galleri. Åbn mappen Temaer, og vælg et tema. Temaoverførsler for at åbne en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer. Toner Vælg Menu > Indstillinger > Toner. Vælg Valg > Gem for at gemme indstillingerne eller Annuller for ikke at ændre indstillingerne. Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen sit højeste niveau efter nogle få sekunder. Skærm Ved hjælp af skærmindstillingerne kan du tilpasse visningen på telefonens skærm. Indstillinger for standbytilstand Vælg Menu > Indstillinger > Skærm, og vælg blandt følgende valgmuligheder: Baggrund for at indstille enheden til at vise et billede eller et dias som baggrund, når telefonen er i standbytilstand. Vælg Billede eller Diassæt, rul til den relevante mappe, og vælg det ønskede billede eller dias. Aktiv standby for at angive, om enheden skal vise aktiv standby. Skriftfarve i standby for at vælge tekstfarven på skærmen i standbytilstand. Ikoner for navig.tast for at få vist ikonerne for de aktuelle genveje for navigeringstasten i standbytilstand, når aktiv standby er deaktiveret. Meddelelsesdetaljer for at få vist eller skjule oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger for et ubesvaret opkald eller meddelelser om modtagne beskeder. Pauseskærm for at indstille telefonen til at vise skiftende mønstre eller billeder, når ingen funktioner har været aktive i et bestemt tidsrum. Strømsparer for at spare på batteriets strøm vises der et digitalt ur, når ingen funktioner har været aktive i et bestemt tidsrum. Dvaletilstand for at spare på batteriets strøm bliver skærmen sort, når ingen funktioner har været aktive i et bestemt tidsrum. Indstillinger 29 Skriftstørrelse for at vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder samt visning af kontakter og websider. Operatørlogo for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, hvis det er tilgængeligt. Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

20 Celleinformation > Til for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste). Dato og tid Vælg Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstil. for dato og ur, Dato- og tidsformat eller Autoopdat. af tid (netværkstjeneste) for at ændre klokkeslættet, tidszonen og datoindstillingerne. Personlige genveje Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender. Venstre valgtast Vælg Menu > Indstillinger > Person. genveje > Venstre valgtast. Vælg en funktion på listen. Højre valgtast Vælg Menu > Indstillinger > Person. genveje > Højre valgtast. Vælg en funktion på listen. Navigationstast Vælg Menu > Indstillinger > Person. genveje > Navigeringstast for at tildele andre telefonfunktioner til navigeringstasten fra en foruddefineret liste. Tasten Aktiv standby Vælg Menu > Indstillinger > Person. genveje > Aktiv standby-tast for at vælge en funktion fra listen. Synkronisering og sikkerhedskopiering Vælg Menu > Indstillinger > Synk. og sik. kopi for at synkronisere eller kopiere data mellem telefonen og en anden telefon eller en ekstern server (netværkstjeneste). Telefonskift for at synkronisere eller kopiere data mellem to telefoner. Flyt data for at overføre data mellem telefonen og en anden enhed. 30 Indstillinger Forbindelser Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel telefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabelforbindelse. Bluetooth-forbindelse Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0, der understøtter følgende profiler: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port og generic object exchange. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed. Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-telefon inden for en afstand på 10 meter. Da telefoner, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre telefoner ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder. Funktioner, der bruger Bluetoothteknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Til. Vælg Telefonens navn for at angive eller ændre det navn på telefonen, som er synligt for andre Bluetooth-enheder. angiver, at Bluetooth er aktiv. Aktivt adgangspunkt, og aktiver det ønskede adgangspunkt. 2. Vælg Rediger akt. Opret forbindelse til internettet ved at bruge telefonen som modem. USB-datakabel tilsluttet. svartast > Til for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, kameratasten, venstre og højre valgtast og afslutningstasten. Automat. genopkald > Til for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret. Stemmeklarhed > Aktiv for at gøre det lettere at høre tale, især i støjende omgivelser. Hurtigkald > Til for at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne 3 til 9, skal du trykke på og holde den tilsvarende taltast nede. Banke på > Til se "Banke på" på side 19 Oversigt efter opkald > Til for kortvarigt at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris efter hvert opkald (netværkstjeneste). Indstillinger 33 Send eget opkalds-id > Ja for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge Netværksafhængig. Enhed Vælg Menu > Indstillinger > Telefon, og vælg mellem følgende valgmuligheder: Sprogindstillinger for at indstille sproget på telefonens skærm under Sprog på telefon. Hvis du vælger Automatisk, vælges sproget ud fra oplysningerne på SIM-kortet. Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge SIM-sprog. Du kan indstille sproget for stemmeafspilning ved at vælge Genkendelsessprog. Hukommelsesstatus for at få vist mængden af anvendt og ledig hukommelse på telefonen. Automat. tastaturlås se "Adgangskoder" på side 10. Stemmegenkendelse se "Avanceret stemmestyret opkald" på side 18. Sikkerhedstastaturlås se "Adgangskoder" på side 10. Opstartstekst for at indtaste den tekst, der skal vises, når telefonen tændes. Telefonopdateringer for at opdatere telefonens software, hvis der er en tilgængelig opdatering. Netværkstilstand for at vælge dobbelttilstand (UMTS eller GSM). Du kan ikke få adgang til denne valgmulighed under et aktivt opkald. Valg af operatør > Automatisk for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med Manuelt kan du vælge et netværk, hvor udbyderen har en roamingaftale med din tjenesteudbyder. Aktivér hjælpetekst for at vælge, om telefonen skal vise hjælpetekster. Starttone > Til for at angive, om telefonen skal afspille en tone, når den tændes. Spørg om Flyprofil se "Profilen Fly" på side 17. Konfiguration Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger som en konfigurationsbesked. Vælg Menu > Indstillinger > Konfiguration, og vælg mellem følgende valgmuligheder: 34 Indstillinger Standardkonfig.indst. for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Du kan angive tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger til at være standardindstillinger ved at vælge Valg > Brug som standard. Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6301

Brugervejledning til Nokia 6301 Brugervejledning til Nokia 6301 9205683 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-322 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6300

Brugervejledning til Nokia 6300 Brugervejledning til Nokia 6300 9253346 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-217 overholder de 0434 væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6303 classic

Brugervejledning til Nokia 6303 classic Brugervejledning til Nokia 6303 classic 9214014 3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Opstart 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Indsætning og fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 3.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Adgangskoder 6 Konfigurationsindstillingstjeneste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova 9210901 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-398 overholder de væsentligste krav 0434 og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6216 classic

Brugervejledning til Nokia 6216 classic Brugervejledning til Nokia 6216 classic 1. udgave DA 0434 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-531 overholder de væsentligste

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200332 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-237/RM-274 overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3720 classic

Brugervejledning til Nokia 3720 classic Brugervejledning til Nokia 3720 classic 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Holdbarhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic 9213069 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-495 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave Brugervejledning Nokia 5140i 9238066 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC Brugervejledning til Nokia 6131 NFC 9254010 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-216 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6085 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsæt og fjern

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3710 fold

Brugervejledning til Nokia 3710 fold Brugervejledning til Nokia 3710 fold 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætte SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3220. 9231096 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 3220. 9231096 3. udgave Brugervejledning til Nokia 3220 9231096 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6233. 9245030 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6233. 9245030 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6233 9245030 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-145 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7230

Brugervejledning til Nokia 7230 Brugervejledning til Nokia 7230 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstilstand 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave Brugervejledning til Nokia 7260 9231771 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-17 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2 00

Brugervejledning til Nokia X2 00 Brugervejledning til Nokia X2 00 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder 6 Softwareopdateringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 01

Brugervejledning til Nokia C3 01 Brugervejledning til Nokia C3 01 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic

Brugervejledning til Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Brugervejledning til Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-243 eller RM-308 overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2-02

Brugervejledning til Nokia X2-02 Brugervejledning til Nokia X2-02 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Din telefon i korte træk 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 5 Kom godt i gang 7 Indsætning

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-2. 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-2. 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-2 1. udgave DA Taster og dele (forside) Modelnummer: Nokia N95-2. Herefter kaldet Nokia N95 8GB. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster med til at vælge kommandoer og få adgang til Valg

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C5-00 http://da.yourpdfguides.com/dref/2448702

Din brugermanual NOKIA C5-00 http://da.yourpdfguides.com/dref/2448702 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113 Brugervejledning til Nokia / Nokia.0. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...7 Indsætning af et hukommelseskort...8 Opladning af batteriet...0 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 215

Brugervejledning Nokia 215 Brugervejledning Nokia 215 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 215 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5320 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5320 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5320 XpressMusic 9209300 2. udgave, DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-409 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Nokia N76-1

Brugervejledning. Nokia N76-1 Brugervejledning Nokia N76-1 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-135 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6680 http://da.yourpdfguides.com/dref/822918

Din brugermanual NOKIA 6680 http://da.yourpdfguides.com/dref/822918 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6680 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E50

Brugervejledning til Nokia E50 Brugervejledning til Nokia E50 9248799 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-170 / RM-171 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere