HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December Februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009"

Transkript

1 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET December Februar årgang 1

2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 27. januar. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm. Redaktionen Bodil Hausgaard & Lone Mathieu, Klitmøller Irene Paulsen & Finn Feilan, Hansted Tegninger: Chr. U. Schmidt Telefonnumre SOGNEPRÆST FINN FEILAN, HELSHAGEVEJ 28, 7730 HANSTHOLM TLF , Fridag: Mandag. SOGNEPRÆST LARS BRINTH, PRÆSTEBAKKEN 4, RÆHR, 7730 HANSTHOLM TLF , FAX , Fridag: Fredag. ORGANIST IRENE SØNDERGAARD CHRISTENSEN TLF GRAVER, HANSTHOLM ALLAN STEFFENSEN, TLF , GRAVER, KLITMØLLER GERT JENSEN, TLF , PRIVAT KIRKESANGER MARIANNE STORM TLF STÅENDE UDVALG i menighedsrådene: Se hjemmesiden. HJEMMESIDE: eller SEKRETÆR / KASSERER LISE FISKER, TLF , FAX KIRKESANGER, HANSTHOLM LINDA KNUDSEN, TLF

3 I KRYBBEN LAGT, I KLUDE SVØBT, ET HIMMELSK LIV DU HAR MIG KØBT. Det kimer nu til julefest, vers 5 Det er essensen af julen. Gud blev menneske under primitive forhold og derved har han købt opstandelse og evigt liv i glæde til os. Evigt liv har vi nemlig ikke af os selv; vi skal alle dø. Og hvad er det så for et liv, der følger efter døden? Fordi Jesus lod sig føde som menneske og blev vores frelser; så er det et himmelsk liv, der følger efter døden! Det har han købt til os, han som lod sig føde på jorden, hvor han blev svøbt i klude og lagt i en krybbe. Derfor synger vi julesalmer; derfor holder vi jul. Jesu Kristi rige er et åndeligt rige og hans opgave er at frelse menneskene fra synd og død, fortvivlelse og håbløshed og lære os at elske hinanden. Det er en opgave, som hverken kan løses økonomisk, politisk eller militært; for det er en sag mellem det enkelte menneske og Gud. Jesus giver os evigt liv og evig glæde. Han kom for at give os Guds kærlighed. Han får Gud til at elske os, uanset om vi har fortjent det eller ej. Han får Gud til at tilgive os, uanset hvad vi har gjort. Han giver os opstandelse og evigt liv, selvom vores liv på jorden ender med døden. Det er denne frelse, Jesus giver os i julegave! Der er født jer en Frelser, sagde englen til hyrderne på marken. Kristus er født for enhver af os. Kristus forbinder hver enkelt af os med sig selv, sådan at han ved sin fødsel som menneske gør det enkelte menneskes fødsel lige så hellig som Hans egen som om alle var født af Jomfru Maria og undfanget af Helligånden! Kristus har frelst enhver, som vil tro på Ham, så kommer man også til at ønske at gøre alt til bedste for andre. Derfor synger vi sammen med englene julenat: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! 3 Glædelig jul Finn Feilan

4 JULEEVANGELIET Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Lukasevangeliet 2,1 14 4

5 5

6 RESTAURERING AF HANSTED KIRKE Hansted Menighedsråd modtog fra Aalborg Stift i september den endelige godkendelse af en skitsebeskrivelse, der ligger til grund for en istandsættelse af kirken, samt en udbygning af orglet. Som på så mange andre steder er kirken i Hanstholm den suverænt ældste bygning i sognet. Selvom den sikkert har gennemgået en del om- og tilbygninger igennem tiderne, har holmboerne haft deres kirkegang til nøjagtig dette sted i år. Med respekt for de kræfter og ressourcer, det må have kostet at opbygge og vedligeholde kirken i så mange år, er det med en pæn portion ydmyghed og ære at skulle stå for at gennemføre en sådan restaurering. Ikke mindst med tanke på, at den helst skal holde mange år ud i fremtiden. Med sin placering på et af Danmarks mest vejrudsatte steder tillige med et måske uheldigt valg af vedligeholdelsesmaterialer er kirken nu så fugtplaget, at der er fare for frostsprængninger med udskridning af murværket til følge. En mere positiv anledning til at gennemføre en restaurering er, at Hansted kirke har modtaget: Arvemidler kr Fondsmidler kr Lån af stiftsmidler kr I alt kr til udvidelse og ombygning af orglet fra 5 til 13 stemmer. 6

7 Den egentlige restaurering vil omfatte følgende istandsættelser og montering af nye installationer: Udmejsling af cementholdige fuger i kvaderstensmure, derefter udtørring i mindst et år før nyfugning i kalkmørtel. Alt kalket murværk vådsandblæses til fjernelse af cementmurmaling, derefter nypudses i kalkmørtel og kalkes. Tegltag afrenses for partielle understrygninger med kit og purskum og der understryges på ny med kalkmørtel. Installation af nyt vandbårent varmeanlæg og opsætning af radiatorer under bænkene. Maleriet på altertavlen og billedfelterne på prædikestolen restaureres og konserveres af konservator Kurt Nedergård. Alt inventar males efter ny farvesætning, som afstemmes efter de nykonserverede malerier. Nye bænkehynder. Ny belysning i koret og over bænkestaderne. Døbefonten flyttes ind i skibet og placeres, hvor det nuværende varmeanlæg står. Nylægning af teglgulve i hele kirkerummet. Disse istandsættelser og nye installationer er budgetteret til at koste kr Arkitekt Øjvind Jørgensen, Frederikshavn har udformet skitseforslaget og vil føre tilsyn med udførelsen af arbejdet. 7 Restaureringsudvalget

8 »JUL OMKRING HANSTHOLM FYR«LØRDAG d. 6. DECEMBER 2008 fra kl. 13 med vafler over bål, café m. julemusik og lækkerier, med kaffe og andet drikkeligt. Desuden boder med ting og med varme fiskefrikadeller. Foruden naturevents og hesteridning, mysterieløb, fløjtesnitning, julehistorie, dukketeater og musik i fyret som er julepyntet af Hanstholm-børn. Det hele slutter med andagt i Kirken kl KOM OG OPLEV TIDEN IND UNDER JUL SOM DEN KUN KAN OPLEVES VED FYRET! De Grønne Spejdere, Hanstholm Husholdningsforening, Hanstholm Naturskole, Naturskolens Støtteforening, Lions Club Hanstholm Teutonia, Hanstholm Borgerforening, Hanstholmbørn og andre ildsjæle samt bandet Mexicana der i fyrbygningens maskinhal fyrer op til Julestemning i Hanstholm By! SØMANDSHJEMMET Adventsfest 7. december Kl Fællesspisning, tilmelding nødvendig, pris 85,- pr. person. Efter middagen er der mulighed for en snak med Sømandsmissionæren og/eller en rundvisning på SømandsHjemmet. Program for aftenen: kl.: 19.30: Velkomst og indledning: Arne Silkjær Taler: Simon S. Ambrosen, sømandsmissionær Kaffe: Sømandshjemmet giver kaffen. Lotteri bliver udloddet under kaffen. Gaver til lotteriet modtages med Tak! Lotteriindtægten går ubeskåret til Sømandshjemmet. Sidste nyt fra Sømandshjemmet og missionen. Afslutning: Birthe E. Silkjær Mødet forventes afsluttet kl. 22 8

9 JULEKONCERT Søndag den 14. december kl er der julekoncert i Klitmøller Kirke. Koncerten kommer til at bestå af en blanding af dansk og engelsk advents- og julemusik. Musikken bliver præsenteret af bl.a. Hansted Kirkes Pigekor, Klitmøller Kirkes voksenkor, Steen Karlsen, tværfløjte, Maja Feilan, sang, Marianne Storm, sang, Nicola Ridel Sonne, sang, Julie Nørgaard Christensen, sang og violin samt kirkens organist Irene Søndergaard Christensen ved klaver og orgel. Koncerten indledes med Lucia-optog, derefter kendte melodier, sange og salmer, som menigheden kan nikke genkendende til. Derudover bliver der mulighed for at synge med på vores smukke advents- og julesalmer. Denne aften er der rig mulighed for at komme i julestemning. Der er gratis adgang til koncerten og alle er naturligvis velkomne. Irene Søndergaard Christensen DÅSERINGE OG KUNSTIGE BEN Det er de særeste ting, der kan bruges til at hjælpe andre mennesker med. Hvem skulle tro, at de ringe, man lukker en sodavands- eller øldåse op med, kan bruges til noget særligt? Men det kan de! De er lavet af en særlig stærk aluminiumslegering, som kan smeltes om til skruer og dimser i proteser til mennesker, der har mistet arme eller ben: Metallet fra dåseringene er blevet kernen i et projekt, der hjælper fattige mennesker i Thailand til at få kunstige arme eller ben. Det er kun ringene fra øl- sodavands- og vanddåser, der kan bruges. Ringene skal være rene og kontrolleret med en magnet, at de ikke er magnetiske. Aflevér dine dåseringe i Hanstholm Kirkecenter, der er åbent om formiddagene de fire første dage i ugen og vi sørger for, at de kommer videre og bliver til proteser i Thailand. Finn Feilan 9

10 DET SKRØBELIGE I EN HÅRD VERDEN Jesus blev født julenat. Hvad var det, der skete? Guds uendelige, ufattelige og overlegemlige majestæt fik fysisk skikkelse i Marias nyfødte barn. Gud blev født i kødet - vi kalder det for inkarnationen - in = i sat sammen med carnis = kød. Denne inkarnation er det mest fantastiske; hvordan kan Guds fylde rummes i et menneskeligt spædbarn? Hvordan kan Guds almagt forbindes med et lille barns skrøbelighed i en brutal verden? Det skrøbelige og gode kender vi fra mange sammenhænge. Vi vil gerne, som Jesus har lært os, gøre noget godt for andre mennesker, der trænger til hjælp. Men det drukner så let i de umådeligt store udfordringer i en kompleks og globaliseret verden. Hvordan bevarer vi den gode men skrøbelige impuls? Ofte kan det være godt at finde et lille begrænset projekt, vi kan overskue: Et menneske, vi kan gøre noget godt for. Foreningen, der laver sommerlejre for Tjernobylbørnene er et eksempel - øldåseringsprojektet, hvor dåseringene bliver støbt om til skruer og dimser til benproteser m.v. er et andet. At åbne sit hjem eller sit hjerte for et fremmed menneske kan være et meget stort projekt. Gud åbnede sit hjerte får os mennesker, da han lod Jesus blive født som barnet i stalden. Det var risikabelt hvordan ville det gå ham? Senere blev han til manden på korset, som åbnede Paradisets port til opstandelse og evigt liv efter døden for os. Finn Feilan 10

11 11

12 SOGNEAFTNER Torsdag den 8. januar Maja Skov Feilan har været 3 måneder i Nigeria som volontør i et storbyprojekt, hvor 7 danske piger har boet og arbejdet sammen med 7 nigerianere. Man kan få læse om opholdet ved at klikke ind på: blogspot.com Torsdag den 19. februar Heksen, Løven og Garderobeskabet. Finn Feilan fortæller om C.S. Lewis forfatterskab og særligt om Narniakrøniken og dens forbindelse med Bibelens univers. Heksen, Løven og garderobeskabet kom som film for et par år siden og i år kom Prins Caspian som film i biograferne; nu kan man allerede købe den som DVD. Begge aftner er kl i Kirkecentret - Kaffen koster kr. 30,- Alle er velkomne 12 Sogneaftensudvalget

13 BABY SALMESANG Tirsdag den 6. januar, fra kl begynder det tredje hold med babysalmesang i Hanstholm Kirkecenter. Baby salmesang er et gratis tilbud til alle babyer + forældre i sognene, hver tirsdag fra kl i Hanstholm Kirkecenter frem til og med den 3. februar. Gerne tilmelding til Kirkekontoret eller organist. ( / ) 13

14 FORSIKRING AF GRAVSTEDER Gravstedsindehavere skal være opmærksomme på, om deres indboforsikring dækker hærværk eller andre skader på deres gravsteder. Kirkerne må nemlig ikke forsikre gravsten m.v., da de er den enkelte gravstedsindehavers ejendom. Menighedsrådene SPAGHETTIGUDSTJENESTE Hansted kirke, søndag den 18. januar Tilmelding til spisning til Anna Pedersen: Sidste frist for tilmelding til spisning: Fredag Finn Feilan Anna Pedersen SØMANDSKREDS Mandag den 19. januar, kl. 19:30 Hos Doris Laursen, Gyvelvænget 18 Mandag den 16. februar, kl. 19:30 Hos Aase Larsen, Gyvelvænget 139 KIRKEBIL Ring og bestil den dagen før. Ældre og gangbesværede er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel. I Hansted sogn: Kurts Taxi I Klitmøller sogn: Falketaxi

15 KYNDELMISSE I HANSTHOLM Musikgudstjeneste søndag den 1. februar kl Ved musikgudstjenesten vil det musikalske tema være skiftet mellem lys og mørke. Irene Søndergaard Christensen FASTELAVNSGUDSTJENESTE OG TØNDESLAGNING I KIRKECENTERET Søndag den 22. februar er der fastelavnsgudstjeneste i Kirkecenteret kl Det er en kort gudstjeneste for børn. Derefter slår børnene katten af tønden og der er kaffe, sodavand og fastelavnsboller til alle. Børn er velkomne i fastelavnsudklædning sammen med voksne. Menighedsrådet 15

16 GUDSTJENESTELISTE Ugedag Dato Søndag Hansted Klitmøller Ræhr Vigsø Søndag 30/11 1.s.i advent 19:00 FF 10:30 FF Krybbespil Lørdag 6/12 Andagt 16:30 FF Søndag 7/12 2.s.i advent FF 10:30 FF 10:30 LB Familiegudstjeneste Grønlandsk kor Torsdag 11/12 Minikonfirmander 19:00 LB Søndag 14/12 3.s.i Advent 10:30 LB 19:30 Julekoncert 19:30 LB Ni Læsninger Søndag 21/12 4.s.i advent 10:30 FF 19:00 FF * 10:30 LB Onsdag 24/12 Juleaften 15:30 & 16:30 14:00 FF 16:30 LB 15:00 LB FF Onsdag 24/12 Julenat 23:30 LB Torsdag 25/12 Juledag 10:30 FF 9:00 FF 10:30 LB Fredag 26/12 2.juledag 10:30 LB 10:30 FF Søndag 28/12 Julesøndag 10:30 LB Torsdag 1/1 Nytårsdag 14:00 FF 15:30 FF 14:00 LB Søndag 4/1 Hellig3K 19:00 FF 10:30 FF * 10:30 LB Søndag 11/1 Første s.e. 10:30 FF 19:00 FF 10:30 LB Hellig3K. Meditation Søndag 18/1 2.s.e.Hellig3K 17:00 FF 10:30 FF Spaghettigudstjeneste Tirsdag 20/1 Aften 19:30 LB Søndag 25/1 3.s.Hellig3K 10:30 LB 9:00 LB Søndag 1/2 Sidste s.e. Hellig3K 10:30 FF Musikgudstjeneste 19:00 FF 10:30 LB Tirsdag 3/2 Aften 19:30 LB Søndag 8/2 Septuagesima 9:00 LB 10:30 LB Søndag 15/2 Seksagesima 19:00 FF 10:30 FF Tirsdag 17/2 Aften 19:30 LB Søndag 22/2 Fastelavn 14:00 FF i Kirkecenteret Tirsdag 24/2 Meditation 19:00 FF 10:30 FF * 14:00 LB 10:30 LB Søndag 1/3 1. s. i Fasten 10:30 FF 9:00 FF 10:30 LB *Kirkekaffe Gudstjenester på Klitrosen, kl. 11 & Fyrglimt, kl hver anden onsdag: 3./12. FF - 17./12. LB - 7./11. FF - 21./1. LB - 4./2. LB - 18./2. FF Se også gudstjenestelisten på hjemmesiden: Thy Medie ApS - tlf

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - August 2009 25. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 29. juni. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm

Læs mere

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby December 2014 - februar 2015 Sognebladet for Skæve og Hørby Af sognepræst Mette Volsgaard Julen i korssting 2 Hvert år, når vi nærmer os december, glæder jeg mig til igen at skulle høre juleevangeliet:

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November 2012 28. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks

Læs mere

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/14 22.26 Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 18. årgang december 2014 - januar - februar 2015 Indhold Salmesang i Ørum Optakt til jul Ni læsninger

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 Julekoncert i Vetterslev kirke - Marie Carmen Koppel Onsdag den 11. december klokken 19.30 får Vetterslev og Høm sogne besøg af en af Danmarks største stemmer.

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Nyt fra Fløng Kirke december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Julefest for pensionister Om julekrybber, okse og æsel Festgudstjeneste, fernisering og kirkefrokost 1. søndag i advent Menighedsrådsmedlem

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December 2012 - Januar -februar - marts 2013

Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December 2012 - Januar -februar - marts 2013 Nr. 1 December 2012 - Januar -februar - marts 2013 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede Kirkebladet december 2014 januar februar 2015 Back to Basix julekoncert d. 3. december Alene Juleaften? Åbent hus i præstegården Sognedag d. 22. marts: Konflikten med IS Lovsangsaften og Salmemaraton 1

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 Kirkebladet Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Velkommen til den nye præstesekretær Rosa-Marie Larsen fra Aars har indtaget den ledige plads ved skrivebordet,

Læs mere

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår. Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn 5. dec. 15,30 Værge Ingen Ingen 2.s.i Advent 12. dec. Ingen 11,00 S. T. Chr. Ingen 3.s.i Advent 19. dec. Ingen Ingen

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere