Effektiv kur mod energispild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv kur mod energispild"

Transkript

1 ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti

2 ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på EU plan med det første projekt af sin art på dansk grund i Siden har en lang række kommuner og senest også Miljøministeriet valgt at dele ansvaret med Schneider Electric i et ESCO- partnerskab, så de hurtigt og fra start opnår garanterede, vedvarende energibesparelser. I gennemsnitligt er der således kappet % af det samlede el- og varmeforbrug i de projekter, hvor Schneider Electric er involveret. Samtidig har Middelfart, Gribskov og Sorø på linje med andre kommuner fået has på mange års efterslæb i vedligeholdelsen af deres ejendomme, hvilket nedbringer de uforudsete udgifter til akut vedligeholde af nedslidte skoler og institutioner. Alt sammen med sikkerhed for ESCO-projektet holder sig på sporet med besparelsesgaranti fra Schneider Electric. Livrem og seler Garantien fra Schneider Electrics betyder populært sagt at ESCO-partneren udstyres med livrem og seler, så budgettet holder, selv om man ikke når helt i mål med de forventede energibesparelser. Samtidig vil de systematiske energitiltag ofte forbedre indeklimaet og dermed bidrage positivt til at sænke sygefravær og øge produktiviteten på arbejdspladserne og styrke elevernes indlæring. Kort og godt kan ESCO finansiere et løft i ejendommenes standard, så de både lever op til de stigende krav til komfort og har en energieffektiv drift, som varigt nedbringer energispildet. Samtidig har de kommunale ESCO projekter skabt mange jobs i * ESCO( Energy Service Company). I et ESCO- partnerskab indgås et samarbejde med en privat energivirksomhed som f.eks. Schneider Electric, der planlægger og gennemfører de energioptimerende renoveringer. Investeringen finansieres af energibesparelser, som typisk omfatter en garanti fra Schneider Electric. 2

3 lokale virksomheder og blandt håndværkere, der tilknyttes som underleverandører, siger salgschef Casper Højgaard, Schneider Electric. at reducere energispild fra opvarmning, nedkøling, belysning, ventilation samt energikrævende og varmeudviklende apparatur, siger Casper Højgaard. ESCO - effektiv kur mod energispild ESCO-modellens styrke er dens evne til at selvfinansiere energimæssige tiltag, som ellers aldrig ville være foretaget i det omfang og med den hastighed, som ses i de mange kommunale projekter**. De peger fremad og dokumenterer, hvordan man effektivt og lønsomt kan energioptimere den samlede bygningsmasse herhjemme. Længere på literen Dermed vokser værdien af at energioptimere i takt med et stigende energiforbrug målt over mange år: Vi kan populært sagt køre længere på literen, når vi arbejder og opholder os indendørs. Derved holdes de samlede energiudgifter nede selv om aktivitetsniveauet stiger i f.eks. skoler, institutioner og på hospitaler. Det gælder om at afdække kilderne til energispildet og sætte ind, hvor effekten er størst - akkurat som vi gør i ESCOmodellen for at få den til at hænge økonomisk sammen, siger Casper Højgaard. 40 % af al energi forbruges indendørs hvoraf energispildet med et konservativt skøn udgør ca. 20 % Den femtedel kan veksles til en bæredygtig og billig energikilde ved Tager vi systematisk fat på opgaven i ESCO regi kan vi forbedre energiregnskabet år for år og skabe merværdi i hele bygningens levetid. Den billigste og reneste energikilde er som bekendt den energi, man ikke bruger, og ESCO projekterne bidrager i høj grad også til at sænke det samlede CO 2 udslip, siger Casper Højgaard. ** Kommuner, der vælger ESCO modellen opnår besparelser, der er i gennemsnit er 50 pct. større end de kommuner, der løser opgaven på egen hånd. Desuden er ESCO- projekterne i gennemsnit fuldt implementeret i løbet af ca. 2 år mod 6 år for rent kommunale løsninger. At i alt slår besparelsen derfor langt hurtigere igennem med fuld styrke og gør den fælles kage større at dele. Kilde: Udbudsrådet: Energirenovering af kommunale bygninger

4 ESCO-projektet er et væsentligt led i kommunens samlede klimastrategi Michael Ziegler, Borgermester i Høje-Taastrup Kommune Overblik Partner: Høje-Taastrup Kommune Areal: 260 Bygninger/160 ejendomme ( m 2 ) Investering: 74 millioner kr. Tiltag > Klimaskærm > Konvertering og udskiftning af varmeforsyning > Ventilation både renovering & udskiftning > Belysning både renovering & udskiftning > Alternative energiformer (solcelleanlæg) > Styring & regulering af forsyningsanlæg samt optimering af eksisterende anlæg > Uddannelse af driftspersonale Status > Projekt implementering startet Q > Implementeringsfasen forventes afsluttet > Q2 2013, før projektet går over i sidste fase, Garanti- & Opfølgningsfasen. Mål > Samlet besparelse på 4,8 millioner kr. pr. år. > Reducere CO 2 udledningen med min. 15 % i forhold til nuværende niveau. > Fokus på efterslæb af kommunens tekniske installationer. 4

5 KOMMUNE ESCO projekt i Høje-Taastrup Kommune Som deltager i Danmarks Naturfredningsforenings projekt Klimakommune, skal Høje-Taastrup Kommune spare min. 10 % på deres CO 2 -udledning frem mod 2013 ift. 2008, og indgår derfor et ESCO samarbejde med Schneider Electric. Høje-Taastrup har historisk set haft en velfungerende bygningsmasse, da kommunen løbende har sat miljøet og klimaet højt på dagsordenen. Ved at indgå i Klimakommune-aftalen valgte kommunen at sætte et ambitiøst mål for klimaindsatsen. Igennem samarbejde med Schneider Electric har Høje-Taa- strup fundet frem til en lang række energi- og vedligeholdelsesmæssige tiltag i kommunens bygningsmasse, som sikrer at det ambitiøse klimamål nås. Samarbejdsparterne er nu godt i gang med at sikre, at implementeringen af disse tiltag bliver gennemført inden for en kort tidshorisont, så Høje-Taastrup kommune når sit klimamål i Via klimakommune-aftalen har Høje-Taastrup kommune valgt at gå helt forrest i blandt de danske kommuner, når det gælder grønne mål. Dette ses blandt andet ved at lade et 800m 2 stort solcelle-anlæg bidrage med vedvarende energi. Solcelle anlægget kommer til at producere el svarende til det samlede årlige forbrug af 23 parcelhuse. Det forventes at ESCOprojektet samlet set vil reducere CO 2 udledningen indenfor Høje-Taastrups bygningsmasse med 15 % inden udgangen af 2013, hvilket vil være et væsentligt bidrag til kommunens samlede klimamål. Omfattende løsning Enterprisefasen blev påbegyndt 1. januar 2011, og forventes afsluttet i Q2, Udover at nå sine klimamål ved at reducere CO 2 - og energiniveauet, vil Høje-Taastrup Kommune også komme flere af deres bygningsrelaterede problemer til livs. Ved at lade ESCO-projektet finansiere de omfattende tiltag i bygningsmassen, vil det vedligeholdsmæssige efterslæb iblandt kommunens ældre tekniske udstyr blive afhjulpet. Hvis ESCO projektet ikke var blevet gennemført, ville det have betydet at efterslæbet skulle finansieres på anden vis, og dermed belaste puljen til bygningsinvesteringer. Et andet sted man forventer at se en positiv effekt af projektet, er ved de problemer Høje-Taastrup har oplevet med indeklimaet på enkelte institutioner. Her vil nye tekniske tiltag medføre en øget komfort, som både vil komme børn, beboere og medarbejdere, der benytter sig af kommunens tilbud, til gode. Langsigtet effekt At der er tale om et partnerskab understreges ved, at samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og Schneider Electric varer ved indtil Når implementeringsfasen er afsluttet, går projektet over i garanti- og opfølgningsfasen. Dette forventes at ske i løbet af sommerperioden I denne fase, som vil komme til at løbe 10 år frem, vil partnerne arbejde hånd i hånd for at sikre at kommunens bygningsmasse fungerer optimalt. Fremadrettet betyder det at Høje-Taastrup vil kunne bibeholde deres nuværende fokus på energirigtige og velfungerende bygninger. Garanteret besparelse Igennem et halvt år fra det sene efterår 2009 ind i foråret 2010, gennemgik Schneider Electric samtlige 260 bygninger i Høje-Taastrup for at analysere besparelsespotentialet ved forskellige energimæssige tiltag. Resultatet foreligger, og de årlige samlede besparelser på el og varme udgør ca. 5 millioner kr. Ved at indgå i ESCO-samarbejdet, garanterer Schneider Electric de årlige energibesparelser, baseret på at Høje-Taastrup indgår i projektet med et udlæg på ca. 74 millioner kr. Investeringen bliver tilbagebetalt via energibesparelserne, og i tilfælde af at den garanterede energibesparelse ikke opnås, vil Schneider Electric gå ind og betale det eventuelle underskud. 5

6 ESCO modellen har løsnet de ellers snærende bånd, som bidrager til det stigende efterslæb i vedligeholdelsen af offentlige skoler, institutioner, plejeboliger mv. 6 Kundefordele > Investeringer finansieres via driftsbesparelser > Vedvarende energibesparelser > Lavere miljøbelastning > Alle ejendomme er omfattet af ESCO - projektet > Større overblik og bedre styring af energiforbrug > Besparelser i hele investeringsperioden > Garanti for årlig besparelse > Forbedret drift via uddannelse af medarbejdere Projekt > ESCO Beliggenhed > Middelfart Størrelse > m 2-97 bygninger Installationer > Ventilation > Varmesystemer > Lys > CTS system > Brugsvand > Uddannelse > Klimaskærm

7 KOMMUNE ESCO samarbejde bærer frugt i Middelfart Kommunens 97 bygninger renoveres uden at belaste likviditeten. Middelfart Kommune er på rekordtid blevet rollemodel, når det handler om rentabel energirenovering i samarbejde med en privat ESCO* virksomhed. Kommunen lægger navn til Middelfart-modellen, der nu benyttes i et stigende antal kommuner, hvor man energioptimerer institutioner, skoler, idrætshaller mv. i samarbejde med en ESCO* partner og finansierer investeringen gennem driftsbesparelser. Middelfart Kommunes energiprojekt er ligeledes optaget i kataloget over Europas bedste energiløsninger i Det sker som led i en EU-kampagne, der skal få de centrale beslutningstagere over hele Europa til at se fordelene ved at øge investeringer i vedvarende energi og bæredygtige energiløsninger. EU Kommissionen har i sin vurdering af ESCO projektet især lagt vægt på, hvordan man i Middelfart formår at skabe varige energibesparelser, reducere CO 2 -udledning og forbedre indeklima mv. i ét og samme projekt. Udfordringen Middelfart besluttede i 2006 at få kortlagt energiforbruget i alle kommunens 97 bygninger. Forundersøgelsen afdækkede de vigtigste årsager til energitabet og afslørede store forskelle fra bygning til bygning. Det understregede behovet for at lægge en samlet plan for hele bygningsmassen, frem for at fortsætte med enkeltstående renoveringer af de enkelte bygninger. Middelfart Kommune vurderede ikke på egen hånd at have ressoucer til at løfte opgaven og valgte derfor at indgå et formaliseret ESCO partnerskab med Schneider Electric med følgende formål: > vedvarende at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen i form af CO 2 udslip mv. > at fjerne det stigende efterslæb i vedligeholdelse af kommunens ejendomme > at forbedre indeklima, hvor det er muligt > at opnå varige driftsfordele gennem central styring af ejendomsmassen > at gennemføre et større energi- og ejendomsprojekt uden at belaste kommunens drift. Løsningen En vigtig del af projektet var at modernisere bygningernes tekniske anlæg, f.eks. med it-baseret styring af varme, ventilation og belysning. Det sikrer et bedre indeklima og et reduceret energiforbrug. Derudover er der: Udskiftet og renoveret ældre ventilationsanlæg, klimaskærme, varmekedler og lyskilder samt installeret vandsparende foranstaltninger og renoveret toiletforhold mv. Og sidst men ikke mindst gennemføres der uddannelse for driftsansvarlige og involvering af relevante personalegrupper i forbindelse med projektopfølgning og adfærdsprogram, som varigt nedbringer energiforbruget og effektiviserer bygningsdriften. Resultatet Middelfart Kommune har samlet investeret 44 millioner kr. i langsigtede energibesparende tiltag, og vil fra og med 2010 reducere kommunens samlede energiforbrug i bygningsmassen med 21 %. Det udløser en anslået besparelse på minimum 4 millioner kr., som gør at investeringen er tilbagebetalt inden for år. Når sidste afdrag på lånet er betalt, går besparelsen direkte i kommunekassen. Såfremt den garanterede besparelse på 4 mio. kr. ikke nås, går ESCO partneren Schneider Electric ind og betaler differencen. Fra efteråret 2008 til april 2010 er alle anlægsinvesteringerne ført ud i livet, og de to parter i samarbejdet forventer, at garanti- og opfølgningsperioden vil løbe indtil I løbet af halvandet år har vi fået investeret i så mange energitiltag, som det ellers ville have taget måske 10 år at få ført ud i livet med isolerede løsninger. På denne måde opnår vi godt 20 % i energibesparelser allerede i 2010 i stedet for i 2020, siger Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef i Middelfart Kommune. Det er vel at mærke vedvarende besparelser år for år, hvilket jo netop er forudsætningen for at Schneider Electric som ESCO-partner vil binde an med en økonomisk garanti, understreger plan - og byggechefen, der er meget tilfreds med forløbet. Forhenværende Energiminister Connie Hedegaard udtaler at: Middelfart Kommune gør noget indlysende rigtigt, når de vil betale renoveringen af skoler og andre kommunale bygninger med energibesparelser. 7

8 Kundefordele > Vedvarende, lavere energiudgifter > Bedre komfort og indeklima > Lavere CO 2 udslip Projektoversigt Sorø Kommune: ESCO-projekt med et budget på 80,7 mio. kr. Omfatter 45 ejendomme - i alt ca m 2. Heriblandt skoler, institutioner, kontorbygninger, idrætshal samt friluftsbad. Renovering af tekniske anlæg, klimaskærme, systematisk energiovervågning og driftsstyring. Uddannelse samt løbende support således de aftalte minimumsgarantier opnås i fællesskab. 8

9 KOMMUNE Sorø Kommune høster frugterne fra ESCO Stort set alle landets 98 kommuner går med planer om energirenovering af deres skoler, plejehjem, kontorer, idrætsanlæg mv. 1 Foreløbig har ca. 28 kommuner valgt at løse opgaven i samarbejde med en privat energipartner i et ESCO-projekt 2, og Sorø var i 2009 blandt de første kommuner, som valgte denne model for derigennem at opnå hurtige energibesparelser til finansiering af de nødvendige investeringer. Allerede nu opnår Sorø kommune vedvarende, årlige år el- og varmebesparelser på ca. 3,6 mio. kr. ligesom CO 2 udslippet reduceres i takt med det lavere energiforbrug i de 45 ejendomme, der er renoveret. Udfordringen Akkurat som broderparten af landets kommuner har Sorø kommune kæmpet med et mangeårigt efterslæb i vedligeholdelsen af sine mere og mere nedslidte ejendomme og anlæg. Det skyldes især en særdeles stram kommunal likviditet, der i årevis kun har tilladt de mest nødvendige reparationer, som ikke for alvor bringer ejendommene op på dagens standard for effektiv energidrift, indeklima og komfort. Stigende udgifter til vedligeholdelse gik hånd i hånd med højere energiudgifter til skoler, institutioner mv. og skabte dermed en mere og mere anstrengt driftsøkonomi i ejendommene. Da Sorø i 2009 samtidig satte sig for at nedbringe sit CO 2 udslip med en femtedel inden 2020 som led i den såkaldte borgmesterpagt, var der behov for nytænkning. Løsningen Det var baggrunden for, at Sorø i 2010 valgte at gå ESCO-vejen i et tæt partnerskab med Schneider Electric for vedvarende at sænke energiforbruget i sine ejendomme og nå det ambitiøse klima mål inden Dertil kom et generelt ønske om at forbedre komfort og indeklima i sine bygninger og anlæg uden at slå bunden ud af den kommunale økonomi. Derfor viste ESCO-modellen sig at være den mest farbare vej, da den hurtigt skaber garanterede energibesparelser, som så finansierer den gennemgribende og systematiske energi- og bygningsrenovering. ESCO-projektet i Sorø omfatter 45 ejendomme - heriblandt kommunale skoler, institutioner, kontorbygninger, idrætshaller samt et friluftsbad i Ruds Vedby. De konkrete tiltag bygger på en grundig energianalyse og omfatter en systematisk modernisering af tekniske anlæg og klimaskærme samt systematisk energiovervågning og driftsstyring. Dertil kommer uddannelse samt løbende support således at de aftalte minimumsgarantier opnås i fællesskab. Resultatet Allerede nu opnår Sorø kommune el - og varmebesparelser på ca. 3,6 mio. kr. årligt som resultat af de tiltag der lå i det oprindelige budget på ca. 68 mio. kr. ligesom CO 2 udslippet gradvist reduceres i takt med det lavere energiforbrug, hvor varmeforbruget er faldet med 30 %, el med 15 % og vandforbruget med 10 %. Dette er i sig selv meget tilfredsstillende, men undervejs har Schneider Electric i samarbejde med kommunens egne medarbejdere og en række lokale underleverandører afdækket nye muligheder for at sænke energiforbruget yderligere på rentabel vis. Det er baggrunden for, at vi i 2012 gik et skridt videre og udvidede investeringsrammen med ca. 15 mio. kr. til godt 83 mio. kr., siger borgmester Ivan Hansen. Ivan Hansen understreger, at det overordnende formål med ESCO-projektet tjener to hovedformål. Dels at sænke energiforbruget vedvarende i de kommunale ejendomme, dels at reducere kommunens samlede CO 2 udslip med 20 % inden Endelig har vi i partnerskab med Schneider Electric rettet op på mange års efterslæb i vedligeholdelsen af vore bygninger. Det har kun kunne lade sig gøre, fordi besparelserne slår hurtigt igennem og med fuld styrke takket være den systematiske kortlægning af hele bygningsmassen og prioritering af indsatsen, hvor den har størst effekt. Desuden skaber ESCO-projektet en del lokale jobs takket være de mange underentrepriser, siger Ivan Hansen. 9

10 Projektet ESCO - projektet blev indledt i 2009 som et partnerskab mellem Gribskov Kommune og Schneider Electric Buildings A/S Danmark. Omfang: Systematisk energirenovering af ca. 80 ejendomme og anlæg. Tiltag: Udskiftning af udtjente varme- og ventilationssystemer med behovsstyrede enheder og central overvågning, efterisolering af rør, behovsstyring af belysning og ventilation, systematisk energiovervågning og driftsstyring af kommunens ejendomme. Uddannelse og sparring. Økonomi: Schneider Electric stiller garanti for årlige besparelser på minimum 17 procent. Den realiserede besparelse i el- og varmeforbruget er bedre end forventet og giver en tilbagebetalingstid på ca. 8 år af investeringen på ca. 40 mio. kr. Kundefordele > Bedre indeklima - højere tilfredshed hos brugere > Lavere energiudgifter - bedre driftsøkonomi > Opdateret ejendomsportefølje 10

11 KOMMUNE I mål med ambitiøs energirenovering Gribskov Kommune har gennem et ESCO-samarbejde med energivirksomheden Schneider Electric Buildings A/S Danmark sikret sig en garanteret reduktion af energiforbruget, som fuldt ud finansierer investeringen på 35 mio. kr. Projektet omfatter 80 kommunale ejendomme og anlæg, og efter halvandet år er det samlede el- og varmeforbrug i de kommunale ejendomme faldet med ca. 20 % som direkte følge af den fortsat igangværende renovering. Udfordringen På linje med de fleste andre kommuner har Gribskov store udgifter til bygningsdrift og vedligeholdelse af sine skoler, plejehjem, kontorer, idrætsfaciliteter mv. Udgifterne til vedligeholdelse af de ca. 200 kommunale ejendomme i Gribskov nærmede sig i 2009 en tredjedel af de samlede ejendomsudgifter som resultat af 20 års efterslæb i vedligeholdelsen. Et efterslæb, der direkte kunne aflæses på el- og varmeregningen. Vi valgte derfor at benytte ESCO-modellen, der viste sig at være en farbar vej til hurtigt og systematisk at få has på efterslæbet uden at belaste den kommunale økonomi, siger borgmester Jan Ferdinandsen. Løsningen Partnerskabet mellem Gribskov kommune og Schneider Electric indgår som led i kommunens samlede strategi på ejendomsområdet, der bl.a. omfatter skolesammenlægninger og løbende frasalg af bygninger, hvilket der løbende tages højde for undervejs i ESCO-projektet. Resultatet Foreløbig er der siden 2011 opnået energibesparelser på mere end 20 % årligt, så investeringen på ca. 40 mio. kr. forventes tilbagebetalt på ca. 8 år. Samtidig reducerer kommunen løbende sit CO 2 udslip og forventer derfor samlet set at nå sine klima mål. Nok så vigtigt er der skabt et bedre indeklima og større komfort i de renoverede ejendomme, understreger Jan Ferdinandsen. Økonomien er som nævnt også på plads: Vi har opnået varige driftsforbedringer i kontorbygninger, idrætsanlæg, skoler mv., og det reducerede el - og varmeforbrug finansierer den systematiske renovering, der er tilbagebetalt to år før tiden, som det ser ud i dag. Samtidig skaber projektet gode jobs i vores lokalområde uden at belaste vores kommunale økonomi. Tværtimod, siger Jan Ferdinandsen. 1 Udbuds rådet: Energirenovering af kommunale bygninger www. udbudsrådet.dk. 2 ESCO: Energy Service Company. I et ESCO- samarbejde/partnerskab indgår bygnings ejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat energitjenesteselskab, som planlægger og gennemfører energioptimerende renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som typisk omfatter en garanti fra ESCO- virksomheden. Der var dog allerførst behov for at skabe et samlet overblik over den kommunale bygningsmasse og udarbejde en energistatus for hver af de 200 ejendomme. Det skabte overblik og dermed et retvisende beslutningsgrundlag for efterfølgende at udvælge de ejendomme der med fordel kunne renoveres, frasælges eller nedrives. Den samlede vurdering blev truffet efter grundige energianalyser i 2010, hvor Schneider Electric anbefalede en køreplan for renovering af ca. 80 ejendomme og kommunale anlæg. Projektet omfattede modernisering og udskiftning af udtjente varme- og ventilationssystemer, efterisolering af rør, behovsstyret belysning og brug af lavenergi lyskilder. Dertil kommer løbende energirådgivning og samt sparring i forhold til driftsstyring af ejendommene i kommunens ejendomscenter i hele partnerskabsperioden. 11

12 Omfang 80 ejendomme svarende til m 2 Investering 150 mio.kr. - tilbagetalt på 14 år fuldt finansieret via besparelser Tidshorisont Renovering gennemføres over 5 år CO 2 reduktion Op til 50% i de renoverede bygninger 12

13 KOMMUNE Mere miljø for pengene 150 mio. kr. til energirenovering på Frederiksberg Frederiksberg Kommune har nu indgået en af Danmarks hidtil største ESCO*-aftaler med Schneider Electric Buildings A/S Danmark. Aftalen omfatter energirenovering af i alt 80 kommunale ejendomme for 150 mio. kr. og Schneider Electric garanterer, at kommunen via de løbende energibesparelser har tilbagebetalt sin investering på 14 år. Er besparelsen større end investeringerne, deles overskuddet i tre dele: Én del til kommunen, én del til Schneider Electric og én del til de berørte ejendomme. Lever Schneider Electric derimod ikke op til sine garantier, vil kommunen modtage en kompensation. Søndermarkskolen er flagskib Renoveringen er allerede indledt i 8 udvalgte ejendomme: Ny Hollænderskole, Spiloppen, Hovedbiblioteket, Huset Sct. Knuds Vej 7, Metronomen, Sundhedscenteret, Brandstationen og Søndermarkskolen, der er udpeget som flagskibsprojekt. På den klassiske folkeskole fra 30-erne skal særlige tiltag synliggøre effekten af energirenovering og vise, hvad den helt konkret kan indeholde. Blandt andet opføres der et cykelskur med solceller og et E - hus for store og små elever, som skal danne ramme om eksperimenter med fokus på ny viden om energi og miljø. Lærere, elever og forældre bliver involveret undervejs i projektet. De opnåede energibesparelser finansierer dermed de grønne investeringer i kommunens bygninger, og renoveringen vil på intet tidspunkt belaste kommunens økonomi. En betydelig del af de tekniske installationer, som alligevel skulle udskiftes i kommunens bygninger, bliver nu samtidig renoveret og betalt via energibesparelserne. Projektet omfatter renovering og modernisering af ventilations- og varmeanlæg, nye lavenergi lyskilder, behovsstyret belysningsautomatik, efterisolering af varmerør, lofter, vægge og udskiftning af vinduer. Miljøet og borgerne er de store vindere De foreløbige beregninger peger på, at projektet vil betyde en halvering af det samlede CO 2 udslip fra de 80 ejendomme, som forventes at være renoveret indenfor de næste 5 år. Desuden vil renoveringen skabe et bedre indeklima og en højere komfort for borgerne og ansatte i de udvalgte ejendomme, der omfatter skoler, bibliotek, svømmehal og institutioner. * ESCO: Energy Service Company. I et ESCO- samarbejde/partnerskab indgår bygnings ejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat energitjenesteselskab, som planlægger og gennemfører energioptimerende renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som typisk omfatter en garanti fra ESCOvirksomheden. 13

14 Projektet > Investering på 14 mio. kr. i treårig ESCO-aftale. > Energirenovering af i alt 40 bygninger og driftsanlæg for Naturstyrelsen > Isolering af klimaskærme, installation af varmepumper og udskiftning af oliefyr til fordel for solenergi, jordvarme og træ piller. Varmepumper. Energiovervågning og energistyring. Hovedresultater 2012 Efter afsluttet energirenovering af 40 ejendomme og anlæg i Naturstyrelsen. Naturstyrelsen: ESCO 2012 realiseret besparelse 2012 > Samlet besparelse på el og varme MWh > Samlet besparelse på el og varme (pct.) 25 > CO 2 besparelse (tons) 226 > Økonomisk besparelse (DKK) > Investering (DKK) 14 mio. 14

15 MINISTERIUM Naturstyrelsen skærer 25 % af energiforbrug Naturstyrelsen høster nu frugterne af det første statslige ESCO-projekt, som kom stand med Schneider Electric i Naturstyrelsen har sænket det samlede årlige varme- og elforbrug med 25 % i de 40 naturskoler, skovridergårde og driftsbygninger, der er omfattet af aftalen. Samtidig skånes miljøet hvert år for 226 tons CO 2 - ikke mindst fordi solceller og træ piller nedbringer olieforbruget med 80 %. Naturstyrelsen forvalter statens skove og øvrige naturarealer. Alt i alt et areal på ha. hvor dyrs og planters livsvilkår er sat i højsædet for at sikre befolkningen en interessant og varieret natur. Derfor råder Naturstyrelsens lokale afdelinger over flere hundrede driftsbygninger og naturskoler, der i sagens natur ligger spredt for alle vinde i skoven, på heden og ved vandet overalt på Danmarkskortet. Udfordringen En idyllisk skovridergård fra 1800-tallet lever imidlertid sjældent op til nutidens energikrav og det samme gælder den dieseldrevne vandpumpe eller det oliefyr, som gennem mange år har udført et godt stykke arbejde men nu er pensionsmoden. Naturstyrelsens lokale forvaltninger har imidlertid til huse i netop den type spredte ejendomme og må samtidig må løse driftsopgaver i naturen. Alt i alt er det derfor en udfordring at opnå en energieffektiv drift på de vilkår. Det var bl.a. baggrunden for, at Naturstyrelsen under Miljøministeriet i 2011 bad bl.a. Schneider Electric gennemgå en række driftsejendomme og pumpeanlæg med henblik på at lade energibesparelser finansiere en systematisk modernisering og samtidig skåne miljøet for CO 2. Løsningen Som den første statslige myndighed valgte Miljøministeriet derefter at gå ESCO-vejen akkurat som en lang række af landets kommuner. Derved sikrede ministeriet sig en garanti at komme i mål med de besparelser, som Schneider Electric stillede i udsigt efter den fælles gennemgang og efterfølgende udvælgelse af i alt 40 bygninger og driftsanlæg i Naturstyrelsen. Der er investeret 14 mio. kr. i projektet, som bl.a. omfatter efterisolering af klimaskærme, udskiftning af vinduer, installation af varmepumper og udskiftning af oliefyr med lang mindre CO 2 belastende træpille fyr og solcelleanlæg. På Bornholm henter man dog varmen op fra øens massive grundfjeld via 1,2 km. gummislanger, der er boret 200 meter ned i klippen. Bjergvarmeanlægget forsyner Naturstyrelsens kontorer på Skovridergården med varme og erstatter et oliefyr i den nyrenoverede, 200-årige ejendom med 15 ansatte. Miljøministeriet har indgået en treårige ESCO aftale med Schneider Electric, der således stiller garanti for, at man opnår de lovede besparelser. Resultatet Foreløbig ligger besparelserne over det garanterede niveau. Naturstyrelsen har således sænket det samlede årlige varme- og elforbrug med 25 pct. i de 40 bygninger. Samtidig skånes miljøet hvert år for 226 tons CO 2 - især fordi varmepumper, solceller, træ piller og jordvarme skærer 80 pct. af olieforbruget. Den årlige besparelse udgør ca kr. (2012) og finansierer de mange energi tiltag, der også kommer medarbejderne til gode i form af et bedre arbejdsmiljø med en mere stabil og behagelig varme. Endelig bidrager ESCO-projektet til, at Miljøministeriet er blandt de ministerier, der nu opfylder målsætningen om at nedbringe statens energiforbrug med 10 % målt forhold til forbruget af el og varme i Projektleder i Naturstyrelsen, forstkandidat Bo Holm Kristensen, understreger, at samarbejdet med Schneider Electric omkring energirenovering udover markante besparelser og reduktion i CO 2 udledning også har givet værdifulde erfaringer som kan udnyttes i lignende energitiltag: jeg er overbevist om, at Naturstyrelsen yderligere vil skærpe sin grønne profil gennem lignende energiprojekter, der sagtens kan udvikles og realiseres i samarbejde med private aktører. Det konkrete projekt har desuden understøttet en række private arbejdspladser rundt om i landet. Milepæl for Schneider Electric For Schneider Electric udgør energiprojektet med Naturstyrelsen en milepæl som det første ESCO-samarbejde herhjemme med en statslig myndighed. Hertil siger salgschef Casper Højgaard, Schneider Electric: Vi har jo mange positive erfaringer med ESCO i kommunalt regi, men jeg håber da, at dette første statslige ESCO-projekt kan inspirere andre ministerier og statslige institutioner til at overveje modellen. Staten råder ganske vist over egne ressourcer på energiområdet på linje med landets lidt større kommuner. Alligevel oplever vi en stigende interesse for ESCO modellen netop blandt de større kommuner som f.eks. Frederiksberg og Høje-Taastrup, fordi den erfaringsmæssigt kan betale sig for alle parter. 15

16 Om Schneider Electric Som global specialist i energioptimering i mere end 100 lande, tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger på tværs af forretningsområderne energi- og infrastruktur, industri, datacentre, bygningsautomation og boliger. Løsninger som gør energien mere sikker, pålidelig og effektiv. I 2011 opnåede de over medarbejdere en omsætning på 22,4 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe vores kunder med at få mest muligt ud af deres energi. Buildings Business (tidligere TAC) arbejder med indeklima, energieffektivisering og sikring, der styrker lønsomhed og velvære samt skaber større tryghed - uden brug af mere energi. Læs mere på SE1025DK_v2 Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Schneider Electric Buildings Denmark A/S Hørkær 12B DK-2730 Herlev Tlf.:

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Energieffektivitet der virker

Energieffektivitet der virker Energieffektivitet der virker Det leverer virksomhederne i praksis ESCO EUROPE 2013 23. 24. januar Velkommen til DI Energibranchen DI Energibranchen repræsenterer mere end 300 danske virksomheder i hele

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere