Effektiv kur mod energispild

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv kur mod energispild"

Transkript

1 ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti

2 ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på EU plan med det første projekt af sin art på dansk grund i Siden har en lang række kommuner og senest også Miljøministeriet valgt at dele ansvaret med Schneider Electric i et ESCO- partnerskab, så de hurtigt og fra start opnår garanterede, vedvarende energibesparelser. I gennemsnitligt er der således kappet % af det samlede el- og varmeforbrug i de projekter, hvor Schneider Electric er involveret. Samtidig har Middelfart, Gribskov og Sorø på linje med andre kommuner fået has på mange års efterslæb i vedligeholdelsen af deres ejendomme, hvilket nedbringer de uforudsete udgifter til akut vedligeholde af nedslidte skoler og institutioner. Alt sammen med sikkerhed for ESCO-projektet holder sig på sporet med besparelsesgaranti fra Schneider Electric. Livrem og seler Garantien fra Schneider Electrics betyder populært sagt at ESCO-partneren udstyres med livrem og seler, så budgettet holder, selv om man ikke når helt i mål med de forventede energibesparelser. Samtidig vil de systematiske energitiltag ofte forbedre indeklimaet og dermed bidrage positivt til at sænke sygefravær og øge produktiviteten på arbejdspladserne og styrke elevernes indlæring. Kort og godt kan ESCO finansiere et løft i ejendommenes standard, så de både lever op til de stigende krav til komfort og har en energieffektiv drift, som varigt nedbringer energispildet. Samtidig har de kommunale ESCO projekter skabt mange jobs i * ESCO( Energy Service Company). I et ESCO- partnerskab indgås et samarbejde med en privat energivirksomhed som f.eks. Schneider Electric, der planlægger og gennemfører de energioptimerende renoveringer. Investeringen finansieres af energibesparelser, som typisk omfatter en garanti fra Schneider Electric. 2

3 lokale virksomheder og blandt håndværkere, der tilknyttes som underleverandører, siger salgschef Casper Højgaard, Schneider Electric. at reducere energispild fra opvarmning, nedkøling, belysning, ventilation samt energikrævende og varmeudviklende apparatur, siger Casper Højgaard. ESCO - effektiv kur mod energispild ESCO-modellens styrke er dens evne til at selvfinansiere energimæssige tiltag, som ellers aldrig ville være foretaget i det omfang og med den hastighed, som ses i de mange kommunale projekter**. De peger fremad og dokumenterer, hvordan man effektivt og lønsomt kan energioptimere den samlede bygningsmasse herhjemme. Længere på literen Dermed vokser værdien af at energioptimere i takt med et stigende energiforbrug målt over mange år: Vi kan populært sagt køre længere på literen, når vi arbejder og opholder os indendørs. Derved holdes de samlede energiudgifter nede selv om aktivitetsniveauet stiger i f.eks. skoler, institutioner og på hospitaler. Det gælder om at afdække kilderne til energispildet og sætte ind, hvor effekten er størst - akkurat som vi gør i ESCOmodellen for at få den til at hænge økonomisk sammen, siger Casper Højgaard. 40 % af al energi forbruges indendørs hvoraf energispildet med et konservativt skøn udgør ca. 20 % Den femtedel kan veksles til en bæredygtig og billig energikilde ved Tager vi systematisk fat på opgaven i ESCO regi kan vi forbedre energiregnskabet år for år og skabe merværdi i hele bygningens levetid. Den billigste og reneste energikilde er som bekendt den energi, man ikke bruger, og ESCO projekterne bidrager i høj grad også til at sænke det samlede CO 2 udslip, siger Casper Højgaard. ** Kommuner, der vælger ESCO modellen opnår besparelser, der er i gennemsnit er 50 pct. større end de kommuner, der løser opgaven på egen hånd. Desuden er ESCO- projekterne i gennemsnit fuldt implementeret i løbet af ca. 2 år mod 6 år for rent kommunale løsninger. At i alt slår besparelsen derfor langt hurtigere igennem med fuld styrke og gør den fælles kage større at dele. Kilde: Udbudsrådet: Energirenovering af kommunale bygninger

4 ESCO-projektet er et væsentligt led i kommunens samlede klimastrategi Michael Ziegler, Borgermester i Høje-Taastrup Kommune Overblik Partner: Høje-Taastrup Kommune Areal: 260 Bygninger/160 ejendomme ( m 2 ) Investering: 74 millioner kr. Tiltag > Klimaskærm > Konvertering og udskiftning af varmeforsyning > Ventilation både renovering & udskiftning > Belysning både renovering & udskiftning > Alternative energiformer (solcelleanlæg) > Styring & regulering af forsyningsanlæg samt optimering af eksisterende anlæg > Uddannelse af driftspersonale Status > Projekt implementering startet Q > Implementeringsfasen forventes afsluttet > Q2 2013, før projektet går over i sidste fase, Garanti- & Opfølgningsfasen. Mål > Samlet besparelse på 4,8 millioner kr. pr. år. > Reducere CO 2 udledningen med min. 15 % i forhold til nuværende niveau. > Fokus på efterslæb af kommunens tekniske installationer. 4

5 KOMMUNE ESCO projekt i Høje-Taastrup Kommune Som deltager i Danmarks Naturfredningsforenings projekt Klimakommune, skal Høje-Taastrup Kommune spare min. 10 % på deres CO 2 -udledning frem mod 2013 ift. 2008, og indgår derfor et ESCO samarbejde med Schneider Electric. Høje-Taastrup har historisk set haft en velfungerende bygningsmasse, da kommunen løbende har sat miljøet og klimaet højt på dagsordenen. Ved at indgå i Klimakommune-aftalen valgte kommunen at sætte et ambitiøst mål for klimaindsatsen. Igennem samarbejde med Schneider Electric har Høje-Taa- strup fundet frem til en lang række energi- og vedligeholdelsesmæssige tiltag i kommunens bygningsmasse, som sikrer at det ambitiøse klimamål nås. Samarbejdsparterne er nu godt i gang med at sikre, at implementeringen af disse tiltag bliver gennemført inden for en kort tidshorisont, så Høje-Taastrup kommune når sit klimamål i Via klimakommune-aftalen har Høje-Taastrup kommune valgt at gå helt forrest i blandt de danske kommuner, når det gælder grønne mål. Dette ses blandt andet ved at lade et 800m 2 stort solcelle-anlæg bidrage med vedvarende energi. Solcelle anlægget kommer til at producere el svarende til det samlede årlige forbrug af 23 parcelhuse. Det forventes at ESCOprojektet samlet set vil reducere CO 2 udledningen indenfor Høje-Taastrups bygningsmasse med 15 % inden udgangen af 2013, hvilket vil være et væsentligt bidrag til kommunens samlede klimamål. Omfattende løsning Enterprisefasen blev påbegyndt 1. januar 2011, og forventes afsluttet i Q2, Udover at nå sine klimamål ved at reducere CO 2 - og energiniveauet, vil Høje-Taastrup Kommune også komme flere af deres bygningsrelaterede problemer til livs. Ved at lade ESCO-projektet finansiere de omfattende tiltag i bygningsmassen, vil det vedligeholdsmæssige efterslæb iblandt kommunens ældre tekniske udstyr blive afhjulpet. Hvis ESCO projektet ikke var blevet gennemført, ville det have betydet at efterslæbet skulle finansieres på anden vis, og dermed belaste puljen til bygningsinvesteringer. Et andet sted man forventer at se en positiv effekt af projektet, er ved de problemer Høje-Taastrup har oplevet med indeklimaet på enkelte institutioner. Her vil nye tekniske tiltag medføre en øget komfort, som både vil komme børn, beboere og medarbejdere, der benytter sig af kommunens tilbud, til gode. Langsigtet effekt At der er tale om et partnerskab understreges ved, at samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og Schneider Electric varer ved indtil Når implementeringsfasen er afsluttet, går projektet over i garanti- og opfølgningsfasen. Dette forventes at ske i løbet af sommerperioden I denne fase, som vil komme til at løbe 10 år frem, vil partnerne arbejde hånd i hånd for at sikre at kommunens bygningsmasse fungerer optimalt. Fremadrettet betyder det at Høje-Taastrup vil kunne bibeholde deres nuværende fokus på energirigtige og velfungerende bygninger. Garanteret besparelse Igennem et halvt år fra det sene efterår 2009 ind i foråret 2010, gennemgik Schneider Electric samtlige 260 bygninger i Høje-Taastrup for at analysere besparelsespotentialet ved forskellige energimæssige tiltag. Resultatet foreligger, og de årlige samlede besparelser på el og varme udgør ca. 5 millioner kr. Ved at indgå i ESCO-samarbejdet, garanterer Schneider Electric de årlige energibesparelser, baseret på at Høje-Taastrup indgår i projektet med et udlæg på ca. 74 millioner kr. Investeringen bliver tilbagebetalt via energibesparelserne, og i tilfælde af at den garanterede energibesparelse ikke opnås, vil Schneider Electric gå ind og betale det eventuelle underskud. 5

6 ESCO modellen har løsnet de ellers snærende bånd, som bidrager til det stigende efterslæb i vedligeholdelsen af offentlige skoler, institutioner, plejeboliger mv. 6 Kundefordele > Investeringer finansieres via driftsbesparelser > Vedvarende energibesparelser > Lavere miljøbelastning > Alle ejendomme er omfattet af ESCO - projektet > Større overblik og bedre styring af energiforbrug > Besparelser i hele investeringsperioden > Garanti for årlig besparelse > Forbedret drift via uddannelse af medarbejdere Projekt > ESCO Beliggenhed > Middelfart Størrelse > m 2-97 bygninger Installationer > Ventilation > Varmesystemer > Lys > CTS system > Brugsvand > Uddannelse > Klimaskærm

7 KOMMUNE ESCO samarbejde bærer frugt i Middelfart Kommunens 97 bygninger renoveres uden at belaste likviditeten. Middelfart Kommune er på rekordtid blevet rollemodel, når det handler om rentabel energirenovering i samarbejde med en privat ESCO* virksomhed. Kommunen lægger navn til Middelfart-modellen, der nu benyttes i et stigende antal kommuner, hvor man energioptimerer institutioner, skoler, idrætshaller mv. i samarbejde med en ESCO* partner og finansierer investeringen gennem driftsbesparelser. Middelfart Kommunes energiprojekt er ligeledes optaget i kataloget over Europas bedste energiløsninger i Det sker som led i en EU-kampagne, der skal få de centrale beslutningstagere over hele Europa til at se fordelene ved at øge investeringer i vedvarende energi og bæredygtige energiløsninger. EU Kommissionen har i sin vurdering af ESCO projektet især lagt vægt på, hvordan man i Middelfart formår at skabe varige energibesparelser, reducere CO 2 -udledning og forbedre indeklima mv. i ét og samme projekt. Udfordringen Middelfart besluttede i 2006 at få kortlagt energiforbruget i alle kommunens 97 bygninger. Forundersøgelsen afdækkede de vigtigste årsager til energitabet og afslørede store forskelle fra bygning til bygning. Det understregede behovet for at lægge en samlet plan for hele bygningsmassen, frem for at fortsætte med enkeltstående renoveringer af de enkelte bygninger. Middelfart Kommune vurderede ikke på egen hånd at have ressoucer til at løfte opgaven og valgte derfor at indgå et formaliseret ESCO partnerskab med Schneider Electric med følgende formål: > vedvarende at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen i form af CO 2 udslip mv. > at fjerne det stigende efterslæb i vedligeholdelse af kommunens ejendomme > at forbedre indeklima, hvor det er muligt > at opnå varige driftsfordele gennem central styring af ejendomsmassen > at gennemføre et større energi- og ejendomsprojekt uden at belaste kommunens drift. Løsningen En vigtig del af projektet var at modernisere bygningernes tekniske anlæg, f.eks. med it-baseret styring af varme, ventilation og belysning. Det sikrer et bedre indeklima og et reduceret energiforbrug. Derudover er der: Udskiftet og renoveret ældre ventilationsanlæg, klimaskærme, varmekedler og lyskilder samt installeret vandsparende foranstaltninger og renoveret toiletforhold mv. Og sidst men ikke mindst gennemføres der uddannelse for driftsansvarlige og involvering af relevante personalegrupper i forbindelse med projektopfølgning og adfærdsprogram, som varigt nedbringer energiforbruget og effektiviserer bygningsdriften. Resultatet Middelfart Kommune har samlet investeret 44 millioner kr. i langsigtede energibesparende tiltag, og vil fra og med 2010 reducere kommunens samlede energiforbrug i bygningsmassen med 21 %. Det udløser en anslået besparelse på minimum 4 millioner kr., som gør at investeringen er tilbagebetalt inden for år. Når sidste afdrag på lånet er betalt, går besparelsen direkte i kommunekassen. Såfremt den garanterede besparelse på 4 mio. kr. ikke nås, går ESCO partneren Schneider Electric ind og betaler differencen. Fra efteråret 2008 til april 2010 er alle anlægsinvesteringerne ført ud i livet, og de to parter i samarbejdet forventer, at garanti- og opfølgningsperioden vil løbe indtil I løbet af halvandet år har vi fået investeret i så mange energitiltag, som det ellers ville have taget måske 10 år at få ført ud i livet med isolerede løsninger. På denne måde opnår vi godt 20 % i energibesparelser allerede i 2010 i stedet for i 2020, siger Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef i Middelfart Kommune. Det er vel at mærke vedvarende besparelser år for år, hvilket jo netop er forudsætningen for at Schneider Electric som ESCO-partner vil binde an med en økonomisk garanti, understreger plan - og byggechefen, der er meget tilfreds med forløbet. Forhenværende Energiminister Connie Hedegaard udtaler at: Middelfart Kommune gør noget indlysende rigtigt, når de vil betale renoveringen af skoler og andre kommunale bygninger med energibesparelser. 7

8 Kundefordele > Vedvarende, lavere energiudgifter > Bedre komfort og indeklima > Lavere CO 2 udslip Projektoversigt Sorø Kommune: ESCO-projekt med et budget på 80,7 mio. kr. Omfatter 45 ejendomme - i alt ca m 2. Heriblandt skoler, institutioner, kontorbygninger, idrætshal samt friluftsbad. Renovering af tekniske anlæg, klimaskærme, systematisk energiovervågning og driftsstyring. Uddannelse samt løbende support således de aftalte minimumsgarantier opnås i fællesskab. 8

9 KOMMUNE Sorø Kommune høster frugterne fra ESCO Stort set alle landets 98 kommuner går med planer om energirenovering af deres skoler, plejehjem, kontorer, idrætsanlæg mv. 1 Foreløbig har ca. 28 kommuner valgt at løse opgaven i samarbejde med en privat energipartner i et ESCO-projekt 2, og Sorø var i 2009 blandt de første kommuner, som valgte denne model for derigennem at opnå hurtige energibesparelser til finansiering af de nødvendige investeringer. Allerede nu opnår Sorø kommune vedvarende, årlige år el- og varmebesparelser på ca. 3,6 mio. kr. ligesom CO 2 udslippet reduceres i takt med det lavere energiforbrug i de 45 ejendomme, der er renoveret. Udfordringen Akkurat som broderparten af landets kommuner har Sorø kommune kæmpet med et mangeårigt efterslæb i vedligeholdelsen af sine mere og mere nedslidte ejendomme og anlæg. Det skyldes især en særdeles stram kommunal likviditet, der i årevis kun har tilladt de mest nødvendige reparationer, som ikke for alvor bringer ejendommene op på dagens standard for effektiv energidrift, indeklima og komfort. Stigende udgifter til vedligeholdelse gik hånd i hånd med højere energiudgifter til skoler, institutioner mv. og skabte dermed en mere og mere anstrengt driftsøkonomi i ejendommene. Da Sorø i 2009 samtidig satte sig for at nedbringe sit CO 2 udslip med en femtedel inden 2020 som led i den såkaldte borgmesterpagt, var der behov for nytænkning. Løsningen Det var baggrunden for, at Sorø i 2010 valgte at gå ESCO-vejen i et tæt partnerskab med Schneider Electric for vedvarende at sænke energiforbruget i sine ejendomme og nå det ambitiøse klima mål inden Dertil kom et generelt ønske om at forbedre komfort og indeklima i sine bygninger og anlæg uden at slå bunden ud af den kommunale økonomi. Derfor viste ESCO-modellen sig at være den mest farbare vej, da den hurtigt skaber garanterede energibesparelser, som så finansierer den gennemgribende og systematiske energi- og bygningsrenovering. ESCO-projektet i Sorø omfatter 45 ejendomme - heriblandt kommunale skoler, institutioner, kontorbygninger, idrætshaller samt et friluftsbad i Ruds Vedby. De konkrete tiltag bygger på en grundig energianalyse og omfatter en systematisk modernisering af tekniske anlæg og klimaskærme samt systematisk energiovervågning og driftsstyring. Dertil kommer uddannelse samt løbende support således at de aftalte minimumsgarantier opnås i fællesskab. Resultatet Allerede nu opnår Sorø kommune el - og varmebesparelser på ca. 3,6 mio. kr. årligt som resultat af de tiltag der lå i det oprindelige budget på ca. 68 mio. kr. ligesom CO 2 udslippet gradvist reduceres i takt med det lavere energiforbrug, hvor varmeforbruget er faldet med 30 %, el med 15 % og vandforbruget med 10 %. Dette er i sig selv meget tilfredsstillende, men undervejs har Schneider Electric i samarbejde med kommunens egne medarbejdere og en række lokale underleverandører afdækket nye muligheder for at sænke energiforbruget yderligere på rentabel vis. Det er baggrunden for, at vi i 2012 gik et skridt videre og udvidede investeringsrammen med ca. 15 mio. kr. til godt 83 mio. kr., siger borgmester Ivan Hansen. Ivan Hansen understreger, at det overordnende formål med ESCO-projektet tjener to hovedformål. Dels at sænke energiforbruget vedvarende i de kommunale ejendomme, dels at reducere kommunens samlede CO 2 udslip med 20 % inden Endelig har vi i partnerskab med Schneider Electric rettet op på mange års efterslæb i vedligeholdelsen af vore bygninger. Det har kun kunne lade sig gøre, fordi besparelserne slår hurtigt igennem og med fuld styrke takket være den systematiske kortlægning af hele bygningsmassen og prioritering af indsatsen, hvor den har størst effekt. Desuden skaber ESCO-projektet en del lokale jobs takket være de mange underentrepriser, siger Ivan Hansen. 9

10 Projektet ESCO - projektet blev indledt i 2009 som et partnerskab mellem Gribskov Kommune og Schneider Electric Buildings A/S Danmark. Omfang: Systematisk energirenovering af ca. 80 ejendomme og anlæg. Tiltag: Udskiftning af udtjente varme- og ventilationssystemer med behovsstyrede enheder og central overvågning, efterisolering af rør, behovsstyring af belysning og ventilation, systematisk energiovervågning og driftsstyring af kommunens ejendomme. Uddannelse og sparring. Økonomi: Schneider Electric stiller garanti for årlige besparelser på minimum 17 procent. Den realiserede besparelse i el- og varmeforbruget er bedre end forventet og giver en tilbagebetalingstid på ca. 8 år af investeringen på ca. 40 mio. kr. Kundefordele > Bedre indeklima - højere tilfredshed hos brugere > Lavere energiudgifter - bedre driftsøkonomi > Opdateret ejendomsportefølje 10

11 KOMMUNE I mål med ambitiøs energirenovering Gribskov Kommune har gennem et ESCO-samarbejde med energivirksomheden Schneider Electric Buildings A/S Danmark sikret sig en garanteret reduktion af energiforbruget, som fuldt ud finansierer investeringen på 35 mio. kr. Projektet omfatter 80 kommunale ejendomme og anlæg, og efter halvandet år er det samlede el- og varmeforbrug i de kommunale ejendomme faldet med ca. 20 % som direkte følge af den fortsat igangværende renovering. Udfordringen På linje med de fleste andre kommuner har Gribskov store udgifter til bygningsdrift og vedligeholdelse af sine skoler, plejehjem, kontorer, idrætsfaciliteter mv. Udgifterne til vedligeholdelse af de ca. 200 kommunale ejendomme i Gribskov nærmede sig i 2009 en tredjedel af de samlede ejendomsudgifter som resultat af 20 års efterslæb i vedligeholdelsen. Et efterslæb, der direkte kunne aflæses på el- og varmeregningen. Vi valgte derfor at benytte ESCO-modellen, der viste sig at være en farbar vej til hurtigt og systematisk at få has på efterslæbet uden at belaste den kommunale økonomi, siger borgmester Jan Ferdinandsen. Løsningen Partnerskabet mellem Gribskov kommune og Schneider Electric indgår som led i kommunens samlede strategi på ejendomsområdet, der bl.a. omfatter skolesammenlægninger og løbende frasalg af bygninger, hvilket der løbende tages højde for undervejs i ESCO-projektet. Resultatet Foreløbig er der siden 2011 opnået energibesparelser på mere end 20 % årligt, så investeringen på ca. 40 mio. kr. forventes tilbagebetalt på ca. 8 år. Samtidig reducerer kommunen løbende sit CO 2 udslip og forventer derfor samlet set at nå sine klima mål. Nok så vigtigt er der skabt et bedre indeklima og større komfort i de renoverede ejendomme, understreger Jan Ferdinandsen. Økonomien er som nævnt også på plads: Vi har opnået varige driftsforbedringer i kontorbygninger, idrætsanlæg, skoler mv., og det reducerede el - og varmeforbrug finansierer den systematiske renovering, der er tilbagebetalt to år før tiden, som det ser ud i dag. Samtidig skaber projektet gode jobs i vores lokalområde uden at belaste vores kommunale økonomi. Tværtimod, siger Jan Ferdinandsen. 1 Udbuds rådet: Energirenovering af kommunale bygninger www. udbudsrådet.dk. 2 ESCO: Energy Service Company. I et ESCO- samarbejde/partnerskab indgår bygnings ejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat energitjenesteselskab, som planlægger og gennemfører energioptimerende renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som typisk omfatter en garanti fra ESCO- virksomheden. Der var dog allerførst behov for at skabe et samlet overblik over den kommunale bygningsmasse og udarbejde en energistatus for hver af de 200 ejendomme. Det skabte overblik og dermed et retvisende beslutningsgrundlag for efterfølgende at udvælge de ejendomme der med fordel kunne renoveres, frasælges eller nedrives. Den samlede vurdering blev truffet efter grundige energianalyser i 2010, hvor Schneider Electric anbefalede en køreplan for renovering af ca. 80 ejendomme og kommunale anlæg. Projektet omfattede modernisering og udskiftning af udtjente varme- og ventilationssystemer, efterisolering af rør, behovsstyret belysning og brug af lavenergi lyskilder. Dertil kommer løbende energirådgivning og samt sparring i forhold til driftsstyring af ejendommene i kommunens ejendomscenter i hele partnerskabsperioden. 11

12 Omfang 80 ejendomme svarende til m 2 Investering 150 mio.kr. - tilbagetalt på 14 år fuldt finansieret via besparelser Tidshorisont Renovering gennemføres over 5 år CO 2 reduktion Op til 50% i de renoverede bygninger 12

13 KOMMUNE Mere miljø for pengene 150 mio. kr. til energirenovering på Frederiksberg Frederiksberg Kommune har nu indgået en af Danmarks hidtil største ESCO*-aftaler med Schneider Electric Buildings A/S Danmark. Aftalen omfatter energirenovering af i alt 80 kommunale ejendomme for 150 mio. kr. og Schneider Electric garanterer, at kommunen via de løbende energibesparelser har tilbagebetalt sin investering på 14 år. Er besparelsen større end investeringerne, deles overskuddet i tre dele: Én del til kommunen, én del til Schneider Electric og én del til de berørte ejendomme. Lever Schneider Electric derimod ikke op til sine garantier, vil kommunen modtage en kompensation. Søndermarkskolen er flagskib Renoveringen er allerede indledt i 8 udvalgte ejendomme: Ny Hollænderskole, Spiloppen, Hovedbiblioteket, Huset Sct. Knuds Vej 7, Metronomen, Sundhedscenteret, Brandstationen og Søndermarkskolen, der er udpeget som flagskibsprojekt. På den klassiske folkeskole fra 30-erne skal særlige tiltag synliggøre effekten af energirenovering og vise, hvad den helt konkret kan indeholde. Blandt andet opføres der et cykelskur med solceller og et E - hus for store og små elever, som skal danne ramme om eksperimenter med fokus på ny viden om energi og miljø. Lærere, elever og forældre bliver involveret undervejs i projektet. De opnåede energibesparelser finansierer dermed de grønne investeringer i kommunens bygninger, og renoveringen vil på intet tidspunkt belaste kommunens økonomi. En betydelig del af de tekniske installationer, som alligevel skulle udskiftes i kommunens bygninger, bliver nu samtidig renoveret og betalt via energibesparelserne. Projektet omfatter renovering og modernisering af ventilations- og varmeanlæg, nye lavenergi lyskilder, behovsstyret belysningsautomatik, efterisolering af varmerør, lofter, vægge og udskiftning af vinduer. Miljøet og borgerne er de store vindere De foreløbige beregninger peger på, at projektet vil betyde en halvering af det samlede CO 2 udslip fra de 80 ejendomme, som forventes at være renoveret indenfor de næste 5 år. Desuden vil renoveringen skabe et bedre indeklima og en højere komfort for borgerne og ansatte i de udvalgte ejendomme, der omfatter skoler, bibliotek, svømmehal og institutioner. * ESCO: Energy Service Company. I et ESCO- samarbejde/partnerskab indgår bygnings ejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat energitjenesteselskab, som planlægger og gennemfører energioptimerende renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som typisk omfatter en garanti fra ESCOvirksomheden. 13

14 Projektet > Investering på 14 mio. kr. i treårig ESCO-aftale. > Energirenovering af i alt 40 bygninger og driftsanlæg for Naturstyrelsen > Isolering af klimaskærme, installation af varmepumper og udskiftning af oliefyr til fordel for solenergi, jordvarme og træ piller. Varmepumper. Energiovervågning og energistyring. Hovedresultater 2012 Efter afsluttet energirenovering af 40 ejendomme og anlæg i Naturstyrelsen. Naturstyrelsen: ESCO 2012 realiseret besparelse 2012 > Samlet besparelse på el og varme MWh > Samlet besparelse på el og varme (pct.) 25 > CO 2 besparelse (tons) 226 > Økonomisk besparelse (DKK) > Investering (DKK) 14 mio. 14

15 MINISTERIUM Naturstyrelsen skærer 25 % af energiforbrug Naturstyrelsen høster nu frugterne af det første statslige ESCO-projekt, som kom stand med Schneider Electric i Naturstyrelsen har sænket det samlede årlige varme- og elforbrug med 25 % i de 40 naturskoler, skovridergårde og driftsbygninger, der er omfattet af aftalen. Samtidig skånes miljøet hvert år for 226 tons CO 2 - ikke mindst fordi solceller og træ piller nedbringer olieforbruget med 80 %. Naturstyrelsen forvalter statens skove og øvrige naturarealer. Alt i alt et areal på ha. hvor dyrs og planters livsvilkår er sat i højsædet for at sikre befolkningen en interessant og varieret natur. Derfor råder Naturstyrelsens lokale afdelinger over flere hundrede driftsbygninger og naturskoler, der i sagens natur ligger spredt for alle vinde i skoven, på heden og ved vandet overalt på Danmarkskortet. Udfordringen En idyllisk skovridergård fra 1800-tallet lever imidlertid sjældent op til nutidens energikrav og det samme gælder den dieseldrevne vandpumpe eller det oliefyr, som gennem mange år har udført et godt stykke arbejde men nu er pensionsmoden. Naturstyrelsens lokale forvaltninger har imidlertid til huse i netop den type spredte ejendomme og må samtidig må løse driftsopgaver i naturen. Alt i alt er det derfor en udfordring at opnå en energieffektiv drift på de vilkår. Det var bl.a. baggrunden for, at Naturstyrelsen under Miljøministeriet i 2011 bad bl.a. Schneider Electric gennemgå en række driftsejendomme og pumpeanlæg med henblik på at lade energibesparelser finansiere en systematisk modernisering og samtidig skåne miljøet for CO 2. Løsningen Som den første statslige myndighed valgte Miljøministeriet derefter at gå ESCO-vejen akkurat som en lang række af landets kommuner. Derved sikrede ministeriet sig en garanti at komme i mål med de besparelser, som Schneider Electric stillede i udsigt efter den fælles gennemgang og efterfølgende udvælgelse af i alt 40 bygninger og driftsanlæg i Naturstyrelsen. Der er investeret 14 mio. kr. i projektet, som bl.a. omfatter efterisolering af klimaskærme, udskiftning af vinduer, installation af varmepumper og udskiftning af oliefyr med lang mindre CO 2 belastende træpille fyr og solcelleanlæg. På Bornholm henter man dog varmen op fra øens massive grundfjeld via 1,2 km. gummislanger, der er boret 200 meter ned i klippen. Bjergvarmeanlægget forsyner Naturstyrelsens kontorer på Skovridergården med varme og erstatter et oliefyr i den nyrenoverede, 200-årige ejendom med 15 ansatte. Miljøministeriet har indgået en treårige ESCO aftale med Schneider Electric, der således stiller garanti for, at man opnår de lovede besparelser. Resultatet Foreløbig ligger besparelserne over det garanterede niveau. Naturstyrelsen har således sænket det samlede årlige varme- og elforbrug med 25 pct. i de 40 bygninger. Samtidig skånes miljøet hvert år for 226 tons CO 2 - især fordi varmepumper, solceller, træ piller og jordvarme skærer 80 pct. af olieforbruget. Den årlige besparelse udgør ca kr. (2012) og finansierer de mange energi tiltag, der også kommer medarbejderne til gode i form af et bedre arbejdsmiljø med en mere stabil og behagelig varme. Endelig bidrager ESCO-projektet til, at Miljøministeriet er blandt de ministerier, der nu opfylder målsætningen om at nedbringe statens energiforbrug med 10 % målt forhold til forbruget af el og varme i Projektleder i Naturstyrelsen, forstkandidat Bo Holm Kristensen, understreger, at samarbejdet med Schneider Electric omkring energirenovering udover markante besparelser og reduktion i CO 2 udledning også har givet værdifulde erfaringer som kan udnyttes i lignende energitiltag: jeg er overbevist om, at Naturstyrelsen yderligere vil skærpe sin grønne profil gennem lignende energiprojekter, der sagtens kan udvikles og realiseres i samarbejde med private aktører. Det konkrete projekt har desuden understøttet en række private arbejdspladser rundt om i landet. Milepæl for Schneider Electric For Schneider Electric udgør energiprojektet med Naturstyrelsen en milepæl som det første ESCO-samarbejde herhjemme med en statslig myndighed. Hertil siger salgschef Casper Højgaard, Schneider Electric: Vi har jo mange positive erfaringer med ESCO i kommunalt regi, men jeg håber da, at dette første statslige ESCO-projekt kan inspirere andre ministerier og statslige institutioner til at overveje modellen. Staten råder ganske vist over egne ressourcer på energiområdet på linje med landets lidt større kommuner. Alligevel oplever vi en stigende interesse for ESCO modellen netop blandt de større kommuner som f.eks. Frederiksberg og Høje-Taastrup, fordi den erfaringsmæssigt kan betale sig for alle parter. 15

16 Om Schneider Electric Som global specialist i energioptimering i mere end 100 lande, tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger på tværs af forretningsområderne energi- og infrastruktur, industri, datacentre, bygningsautomation og boliger. Løsninger som gør energien mere sikker, pålidelig og effektiv. I 2011 opnåede de over medarbejdere en omsætning på 22,4 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe vores kunder med at få mest muligt ud af deres energi. Buildings Business (tidligere TAC) arbejder med indeklima, energieffektivisering og sikring, der styrker lønsomhed og velvære samt skaber større tryghed - uden brug af mere energi. Læs mere på SE1025DK_v2 Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Schneider Electric Buildings Denmark A/S Hørkær 12B DK-2730 Herlev Tlf.:

ESCO-samarbejde. Kickstart til omkostningsneutral energirenovering

ESCO-samarbejde. Kickstart til omkostningsneutral energirenovering ESCO-samarbejde Kickstart til omkostningsneutral energirenovering ESCO - modellen gør kagen større at skære Danmark er for alvor ved at tage Energy Service Company (ESCO) - modellen til sig, selv om den

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Forstudie Høje Taastrup Kommune

Forstudie Høje Taastrup Kommune Forstudie Høje Taastrup Kommune Arbejdsmøde 1, d. 17.2. 2009 We help the best buildings in the world get that way. Agenda 1. Dagsorden og målsætning 2. Udfordringer og projektide (15 min) 3. Forstudiet

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Vision: Vi bygger broer til fremtiden Den grønne vækstkommune

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt Opsummering helhedsplanen Hvad er ESCO? ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCOsamarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Gør din skole/dit gymnasium klimavenligt

Gør din skole/dit gymnasium klimavenligt , Gør din skole/dit gymnasium klimavenligt Øksnehallen, 3.-4. december 2009 De formelle rammer Energirigtige indkøb: pligt for staten Kommuner og regioner: henstilling og aftale Energirenovering: alle

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen J Knudsen Driftsbudgettet Aftaleperiode Efter Aftaleperiode Processen Møde Ja/ Nej Ja/ Nej

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne ESCO Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne Vi piller ikke ved misforståelsen mellem EPC og ESCO.men vi hører den tit brugt som undskyldning Hvilke ESCO potentialer er der i kommunerne

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

InnoBYG efterårskonference 2011

InnoBYG efterårskonference 2011 InnoBYG efterårskonference 2011 Energirenovering med garanteret energibesparelse 9. November 2011 Konceptet Bygningens driftsomkostninger Energi forbrug Teknisk drift Eksempler på hvad man kan gøre Optimere

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015 Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 20102015 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 20102015 24 Indledning 2 Aktiviteter 2010 2012 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende energi

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

ESCO-foranalyse. Ringsted Kommune

ESCO-foranalyse. Ringsted Kommune ESCO-foranalyse Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse Baggrund for igangsættelse af ESCO-foranalyse samt fremadrettet sigte... 2 ESCO foranalyse, metode... 2 Observationer og fokusområder... 3 Resultater...

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen. Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017

Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen. Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017 Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017 siemens.dk/energirenovering 40% Page 2 Agenda ESCO konceptet ESCO beslutningsprocessen

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Finansiering og ESCO KMO 205 Ver. 3.0 21.08.2013 Agenda Indledning Finansiering af energibesparelser ESCO og incitamentsmodeller Learning points Perspektivering

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODENSE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Helsingør og klimaindsatsen

Helsingør og klimaindsatsen Helsingør og klimaindsatsen Agenda 21 Klimadag 16.marts 2013 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaindsats - Klimamål og aftaler Status for CO2 udledningen? Hvad gør kommunen selv? ESCO Transport Skolekampagne

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening

Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening Afrapportering 2016 til Danmarks Naturfredningsforening Sammenfatning CO2 udledningen fra de kommunale bygninger og gadelysanlæg er faldet markant igennem de seneste år, hvor der har været fokus på at

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere