MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af Dyslipidæmi. SCAST og behandling af forhøjet blodtryk Af overlæge, dr. med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af Dyslipidæmi. SCAST og behandling af forhøjet blodtryk Af overlæge, dr. med."

Transkript

1 w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts årgang ISSN Nr l æ s i n d e i b l a d e t Behandling af Dyslipidæmi Af Ledende overlæge, professor, dr.med. Mogens Lytken Larsen SCAST og behandling af forhøjet blodtryk Af overlæge, dr. med. Svend Strandgaard KOL rehabilitering Af overlæge dr. med. Thomas Ringbæk og ledende overlæge dr. med. Peter Lange Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) af ledende overlæge, professor, dr.med. Poul Videbech

2 Denne side er reserveret MSD Se

3 Ansvarshavende: John Vabø, cand. polit. Redaktionen: Speciallæge, oftalmologi, Pieter Zibrandtsen Speciallæge dr. med., Eivind Gudmand-Høyer Speciallæge i gynækologi og obstetrik Tove Wisborg Klinikchef, overlæge dr. med., Jette Ingerslev Overlæge, psykiater, herbalist, Klavs Nicholson Speciallæge i gynækologi, Christine Felding Speciallæge i gynækologi, Claus Christoffersen Overlæge dr. med. Finn Ursin Knudsen Artikler, pressemeddelelser, produktinformationer m.v. modtages på cd i wordperfect eller på og skal være redaktionen i hænde senest 3 uger før udgivelsestidspunktet. Illustrationer, fotos mv. skal leveres som orginalmateriale eller elektronisk som PDF, JPG.Power Point filer kan ikke bruges. Citat tilladt med kildeangivelse. INDHOLD 2/11 Behandling af Dyslipidæmi af Ledende overlæge, professor, dr.med. Mogens Lytken Larsen 4 SCAST og behandling af forhøjet blodtryk ved akut apoplexia cerebri Af overlæge, dr. med. Svend Strandgaard 7 KOL rehabilitering Af overlæge dr. med. Thomas Ringbæk og ledende overlæge dr. med. Peter Lange 11 Annoncer: Adriana Radaic Abonnement: 6 udgaver (incl. moms): Kr. 225,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Redaktionens og udgivers adresse: Scanpublisher A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: www. scanpublisher.dk ISSN Nr Administrationen: Katja Neergaard Klinik og Neurobiologi ved posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) af ledende overlæge, professor, dr.med. Poul Videbech 14 Vaccination af drenge og mænd mod HPV sygdom Af gynækolog Christine Felding 19 Jordemoder med opfinder-gen Af journalist Lone Lauritzen 22 Fodindlægs funktionelle design Af speciallæge Jens Valdemar Bruun 24 Det almene lægetjek Af Speciallæge i almen medicin Finn Reinau 28 Uligevægtigt boligmarked stiller krav til såvel købere som sælgere Af Cheføkonom, Ulrikke Ekelund 30 Layout og tryk: Scanprint a s Kontrolleret af Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar juni 2010 Rettelse I forrige udgivelse af Lægemagasinet havde vi fejlagtigt benævnt professor, dr.med. Gunhild Waldemar med et forkert fornavn. Vi beklager fejlen! lægemagasinet 2 3

4 af Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, professor, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital Behandling af Dyslipidæmi Baggrund Dyslipidæmi bruges som en samlebetegnelse for alle typer lipidforstyrrelser i plasma, hvorimod hyprlipidæmi alene omfatter forhøjet kolesterol og triglycerid i blodet. Det er velkendt, at hyperlipidæmi medfører en øget risiko for aterosklerose og iskæmiske hjerte/ kredsløbssygdomme. Svær triglycerid forhøjelse øger derimod risikoen for steatose og pankreatitis. Gennem de sidste 20 år har talrige videnskabelige undersøgelser vist, at behandling med lipidregulerende midler, fortrinsvis statiner, kan forebygge kardiovaskulær sygdom i både primærog sekundær interventionsstudier. Klassifikation og udredning I det kliniske arbejde er det vigtigt at skelne mellem tre typer af hyperlipidæmi: isoleret eller primær hyperkolesterolæmi kombineret hyperlipidæmi svær hypertriglyceridæmi Hver af disse forstyrrelser kan skyldes livsstil og arv; mens også sekundære årsager som medikamenter og andre sygdomme (tabel 1). Alle patienter, bør derfor vurderes med henblik på eventuel sekundær dyslipidæmi før man indleder en livslang lipidregulerende medicinsk behandling. Primært undersøges personer med symptomer eller tegn på aterosklerotisk sygdom, personer arveligt disponerede til aterosklerotisk sygdom eller hyperlipidæmi, samt personer med øget risiko for hjertekarsygdom, hvilket især vil omfatte personer med hypertension, diabetes mellitus, rygning, trunkal fedme eller blot ønske om udredning for hyperlipidæmi. Behandlingsindikation Behandling af dyslipidæmi sker altid på baggrund af en vurdering af risikoen for at udvikle kardiovaskulær sygdom (primær intervention) eller allerede kendt iskæmisk hjertekarsygdom. Primær forebyggelse. Danske og europæiske retningslinier anbefaler at indikationen for medikamentel lipidregulerende behandling baseres på patientens absolutte 10-års risiko for fatal hjertekarsygdom. Hos personer uden kendt hjertekarsygdom er det således vigtigt, at vurdere 10-års risikoen og det kan ske ved hjælp af risikoberegningsskemaet, der findes i Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning (2007)Hvis risikoen er > 5%, anbefales både livsstilsændringer og medikamentel behandling. Hvis risikoen er < 5% for fatal hjertekarsygdom, anbefales udelukkende livsstilsændringer, dvs. kolesterolsænkende kost. I de nye fælles danske retningslinier anbefales det at de + 60 årige anbefales grænserne anvendt mindre rigidt specielt,hvis alderen er den væsentligste risikofaktor, hvorfor medicinsk behandlingi denne aldersgruppe kun undtagelsesvist er indiceret ved CVD risiko < 10 %. Patienter uden kendt hjertekarsygdom; men med familiær hyperkolesterolæmi, type 2 diabetes, type 1 diabetes med mikroalbuminuri har alle en absolut 10-års risiko på >5% for fatal hjertekarsygdom og bør behandles. Sekundær forebyggelse. Patienter med manifest hjertekarsygdom har en betydelig øget risiko for en forværring af sygdommen med nye hændelser og bør tilbydes livsstilsintervention og lipidregulerende behandling. Disse patienter omfatter alle med iskæmisk hjertesygdom, iskæmisk apoplexi, claudicatio intermittens og anden manifest aterosklerose i karrene.

5 Behandling Livsstilsintervention. Som led i den generelle livsstilsintervention bør patienterne tilbydes kostvejledning. Tidligere interventionsundersøgelser hos patienter efter en blodprop i hjertet har vist nedsat morbiditet og total mortalitet efter 1-2 år med en modificeret middelhavskost. fedtmodificeret kost anvendes til behandling af hyperkolesterolæmi. Fedtindtagelsen begrænses til 30% af energiindtagelsen ligeligt fordelt mellem mættede, polyumættede og monoumættede fedtsyrer. Der er meget stor individuel variation på effekten af kostomlægning; men generelt ses et fald i serum kolesterol på 10-15%. fedtfattig diæt anvendes til behandling af svær hypertrriglyceridæmi. Fedtindtagelsen begrænses til ca. 15% af energiindtagelsen. Den diæt er vanskelig at gennemføre og patienter kan med fordel henvises til en klinisk diætist. Lipidsænkende lægemidler er opdelt i fem grupper; statiner, anionbyttere, fibrater, kolesterolabsorptionshæmmere og nikotinsyre. Før valg af lægemiddel er det vigtigt at gøre sig klart hvilken tilgrundliggende form for dyslipidæmi, maan ønsker at behandle. Statinerne hæmmer den endogene produktion af kolesterol ved en hæmning af mevalonatsyntesen. Derved kan koncentrationen af LDL-kolesterol nedsættes med 20-50% afhængig af præparatvalg og dosering. Statinerne medfører en beskeden sænkning af triglyceriderne og øgning af HDL-kolesterol. Anionbytterne binder galdesyrerne i tarmen, så leveren i stedet må omdanne kolesterol til galdesyrer og dermed øger udskillelsen af kolesterol. Anionbytterne kan nedsætte LDL-kolesterol med 15-20%; men kan medføre en stigning i Triglycerid. Fibraterne sænker overvejende triglyceriderne og virkningsmekanismen er ikke fuldstændig klarlagt. Kan medføre en reduktion af triglycerid på 20-50% Kolesterolabsorptionshæmmere hæmmer selektivt den intestinale absorption af kolesterol i tyndtarmen hvilket reducer Total kolesterol og LDLkolesterol med ca. 20%. Nikotinsyre hæmmer hepatisk VLDL dannelse i leveren, hvorved dannelsen af Triglycerid nedsættes og nedbrydningsproduktet LDL kolesterol falder, mens HDL stiger. Nikotinsyre medvirker således til en forbedring af alle lipiderne. Behandlingsstrategi Isoleret eller primær hyperkolesterolæmi er kendetegnet ved forhøjet total kolesterol og LDL-kolesterol og kan næsten altid behandles med statiner. Hvis patienten ikke kan tolerere statin kan alternativt anvendes nikotinsyre, anionbytter eller en kolesterolabsorptionshæmmer. De tre sidstnævnte er også velegnede til kombinations-behandling med statin, hvis man ikke kan opnå den Tabel 1. Årsager til sekundær dyslipidæmi Hyperlipidæmi Hypothyreodisme Nyreinsufficiens Nefrotisk syndrom Cushings syndrom Anorexia nervosa Thiazider Cyklosporin Kombineret hyperlipidæmi Type 2 diabetes Abdominal fedme Alkohol Glukokortikoider HIV-medicin Betablokkere Retinoider ønskede LDL reduktion med monoterapi (Tabel 2). Kombineret hyperlipidæmi er kendetegnet ved moderat forhøjet triglycerid og kolesterol. Som regel vil man kunne opnå en forbedring af begge lipider ved statinbehandling; men ved p-triglycerid over 6 mmol/l kan det være nødvendigt først at forsøge en behandling med fibrat (Tbl. Lopid 600 mg x 2 eller 900 mg nocte) for at opnå en forbedring. Herefter skal man så vurdere om der skal kombineres med et statin. Dette skal imidlertid ske med forsigtighed pga øget risiko for rhabdomyolyse. Svær hypertriglyceridæmi med p- Triglycerid over 8-10 mmmol/l kræver intensiv diæt og hvis der skal suppleres med medicin bør man vælge et fibrat. Statinerne har erfaringsmæssigt ingen effekt ved svær hypertriglyceridæmi. De aktuelle retningslinier anbefaler at patienter, der sættes i forebyggende behandling bør opnå et total kolesterol under 4,5 mmol/l og et LDL-kolesterol under 2,5 mmol/l ved manifest hjertekarsygdom eller diabetes. Ved samtidig diabetes og karsygdom anbefales en yderligere intensivering til total kolesterol og LDL-kolesterol under henholdsvis lægemagasinet 2 5

6 Tabel 2. Valg af lipidregulerende behandling på baggrund af typen af dyslipidæmi. Simpel klassifikation Første valg Andet valg ved monoterapi Hyperkolesterolæmi med normalt plasmatriglycerid Statin Ezetimibe Anionbytter Nikotinsyre Kombineret hyperlipidæmi plasmatriglycerid Statin Fibrat 2,5-6,0 mmol/l Kombinationsbehandling Statin + Ezetimibe, Statin + Anion bytter, Nikotinsyre + Anion bytter Statin + Fibrat, Statin + Nikotinsyre, Fibrat + Nikotinsyre Ved plasmatriglycerid 6,0-10,0 mmol/l Fibrat Nikotinsyre Fibrat Nikotinsyre Statin Som ovenfor Fibrat + Nikotinsyre Svær hypertriglyceridæmi plasmatriglycerid > 10 mmol/l 4,0 mmol/l og 2,0 mmol/l. Senere års undersøgelser har klart demonstreret en større behandlingsgevinst ved intensiv behandling overfor mere moderat behandling. Ved primær intervention anbefales, at patienten opnår et total kolesterol under 0 5,0 mmol/l og LDL-kolesterol under 3,0 mmol/l. Hornbæk - Hyldevej 32 Velindrettet og rummeligt fritidshus på 91 kvm med rigtig god beliggenhed i eftertragtet kvarter på kvm ugeneret grund med flere gode terrasser. Entré, indgangsparti med garderobe, stor opholdsstue med brændeovn, spiseafdeling og udgang til træterrasse med "læmur". Åbent køkken i forbindelse med spiseafdeling, forældresoveværelse, samt to børneværelser og 2 pæne flisebeklædte badeværelser. Endvidere udhus integreret i fritidshuset. Sag A7562. Udb/knt / Bolig m² Grund Stuer/ Opført Brt/nt / m² vær. Alternativ finansiering: Pauselån F / / Gode råd! De fleste vil begynde behandlingen med simvastatin, da simvastatin er veldokumenteret og billigt. De fleste patienter bør derfor begynde med 40 mg simvastatin for at opnå de nuværende behandlingsmål. Såfremt behandlingsmålet ikke opnås med 40 mg simvastatin bør man skifte til mere et potent statin som atorvastatin (mest veldokumenteret) eller rosuvastatin. Nogle vælger at øge simvastatin til 80 mg; hvorved LDL kan sænkes med yderligere 6%; men samtidig 10-dobles risikoen for bivirkninger. Såfremt patienten ikke tolererer høj-dosis statin eller ikke når behandlingsmålet, så kan man kombinere statinbehandlingen med en kolesterolabsorptionshæmmer. Hos patienter med hypertriglyceridæmi bør behandling med fibrat overvejes. Levertal (ALAT) bør måles før behandling, efter dosisøgning og derefter 1-2 gange årligt. Hvis levertallet stiger mindre end tre gange øvre normalområde fortsættes statinbehandlingen med nye prøver efter 4-6 uger. Hvis levertallet stiger mere end tre gange øvre normalområde, standses behandlingen med ny måling af levertallene efter 4-6 uger og forsigtig optitrering, når tallene er normaliserede. Det anbefales kreatininkinase (CK) måles før behandling for at have en udgangsværdi, derefter kun ved symptomer på myopati. Hvis CK er mindre end fem gange øvre normalområde kan statinbehandlingen fortsættes med ny måling efter 2-3 uger. Ved CK større end fem gange øvre normalområde pauseres med statin med måling af CK og nyrefunktion hver anden uge indtil CK er normaliseret. Ved fortsat forhøjet CK overvej anden sygdom. Litteratur Rasmussen S. Lipidsænkende behandling. Rationel Farmakoterapi 11, november Udgivet af Institut for Rationel Farmakoterapi. Larsen ML. Dyslipidæmi. Månedsskr Prakt Lægegerning. 2009;87: Nybolig Peter Leander Havnevej Hornbæk Tlf sammen med Nykredit Nordestgaard BG, Larsen ML. Dyslipidæmi. I: Medicinsk Kompendium 17. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009.

7 Af overlæge, dr. med. Svend Strandgaard, nefrologisk afd. B, Herlev Universitetssygehus SC AST og behandling af forhøjet blodtryk ved akut apoplexia cerebri SCAST er Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial, hvor patienter med akut apoplexia cerebri og forhøjet blodtryk blev randomiseret til tabletbehandling med candesartan eller placebo, med behandlingsstart indenfor 30 timer efter symptomdebut. I alt 2029 patienter indgik i studiet, der gennemførtes i 146 centre i ni nordeuropæiske lande. Også en del danske apopleksiafdelinger var med. Resultaterne af SCAST er publiceret i The Lancet februar 2011 (1). Resultatet af denne store kliniske kontrollerede undersøgelse er negativt, idet der ikke kunne påvises nogen gavnlig effekt af candesartanbehandling på de valgte endepunkter, og der var en tendens til lidt dårligere neurologisk status efter 6 måneder i candesartangruppen end i placebogruppen. Ved akut apopleksi har ca. 85 % af patienterne cerebralt infarkt, mens ca. 15 % har intracerebral hæmoragi. Mange af patienterne har kronisk hypertension før apopleksien, og der kommer typisk en større eller mindre akut, forbigående ekstra blodtryksstigning i forbindelse med insultet. Stærkt forhøjet blodtryk ved akut apopleksi er et dårligt prognostisk tegn. Det har været meget diskuteret om man skal gribe ind med akut antihypertensiv behandling når en patient med akut apopleksi bliver indlagt med stærkt forhøjet blodtryk. Omkring et cerebralt infarkt ligger i den akutte fase typisk den såkaldte penumbra (halvskygge) hvor vævet har nedsat gennemblødning men er vitalt. Nedsættes blodtrykket, kan gennemblødningen i penumbrazonen falde, og vævet gå til grunde. Lader man blodtrykket forblive højt, risikerer man tiltagende ødem omkring infarktet og udvikling af sekundær hæmoragi, og ved primær cerebral hæmoragi kan hæmatomet vokse hvis blodtrykket er højt. En række dyreeksperimentelle studier af akut cerebralt infarkt udført på små gnavere har vist at forudgående behandling med en angiotensin II antagonist mindsker infarktstørrelsen og giver forbedret neurologisk restitution (2). I de eksperimentelle studier har ACEhæmmer ikke denne effekt, hvilket tyder på en specifik neuroprotektiv virkning af angiotensin II antagonisterne (3). Disse eksperimentelle observationer har inspireret til to større kontrollerede studier af patienter med akut apopleksi, med randomisering til candesartan eller placebo tidligst muligt efter insultet. Den første var ACCESS-studiet fra Østrig og Tyskland publiceret 2003 (4). Her blev 342 patienter med akut apopleksi og forhøjet blodtryk randomiseret til behandling med candesartan eller placebo tidligst muligt efter insultet. Efter 1 uges behandling fik alle patienter candesartan. Efter 1 år viste det sig overraskende at den gruppe der havde fået candesartan den første uge havde signifikant bedre overlevelse end placebogruppen, mens der ikke var forskel med hensyn til det cerebrale funktionsniveau. SCAST har næsten samme design som ACCESS. Studiets rationale, metoder og design er beskrevet detaljeret i en artikel fra 2010 (5). Patienterne skulle være over 18 år, med klinisk apopleksi med første symptomer indenfor 30 timer og systolisk blodtryk over 140 mmhg. Der var en række eksklusionskriterier, hvoraf de vigtigste var kontraindikation for eller igangværende behandling med angiotensin II receptor antagonist, væsentlig bevidsthedssløring, væsentligt nedsat neurologisk funktionsevne før det aktuelle insult og forventet levetid under 12 måneder. Forsøgsbehandlingen skulle starte indenfor de første 30 timer efter symptomdebut, med tabl. candesartan eller placebo 4 mg, over nogle dage stigende til 16 mg dgl. Efter 1 uge fik alle patienter i begge grupper candesartan, og eventuelt anden antihypertensiv behandling efter almindeligt klinisk skøn. Patienterne blev vurderet klinisk ved indlæggelse, efter 1 døgn, 7 døgn, 1 måned og 6 måneder. lægemagasinet 2 7

8 SCAST havde to primære endepunkter: For det første et kombineret endepunkt af vaskulær død, ikke-fatalt myokardieinfarkt og ikke-fatal apopleksi. For det andet funktionelt neurologisk resultat ved 6 måneder, vurderet ved et scoringssystem, den modificerede Rankin Scale. Derudover en række sekundære endepunkter: Død af alle årsager, vaskulær død, iskæmisk apopleksi, hæmorhagisk apopleksi, al apopleksi, myokardieinfarkt, progression i symptomer på den primære apopleksi og neurologisk status efter 7 dage. Sikkerhedsparametre var hypotension og akut nyrefunktionspåvirkning. Studiet blev sponsoreret af offentlige norske fonde. AstraZeneca donerede candesartan- og placebotabletterne til projektet, og AstraZeneca og Takeda gav mindre, betingelsesfrie fondsbeløb til projektet. Firmaerne deltog ikke i dataanalysen og sammenskrivningen af arbejdet. Man beregnede som udgangspunkt at der skulle indgå 2500 patienter med akut apopleksi i studiet, men nåede kun godt 2000, da studiet blev standset i februar 2010 pga svigtende rekruttering og utilstrækkelige fondsmidler. Studiet blev stoppet uden kendskab til dets resultat. Ved ændring af den statistiske metode mener forfatterne at kunne forsvare at undersøgelsen har et konklusivt resultat. Resultatet af SCAST var følgende: Ved randomiseringen var det gennemsnitlige blodtryk 171/90 og gennemsnitsalderen 71 år. Trombolyse blev givet til 8 % i candesartangruppen, 9 % i placebogruppen før randomisering. Blodtrykket faldt den første uge i begge grupper, men der blev opnået en forskel i blodtrykket mellem grupperne: på dag 7 var systolisk blodtryk i candesartangruppen 5 mmhg lavere end i kontrolgruppen; diastolisk blodtryk 2 mmhg lavere. Der fandtes ingen forskel i det primære sammensatte vaskulære endepunkt mellem de to grupper (12 % i candesartangruppen, 11 % i placebogruppen). Derimod fandtes en lille forskel i det andet primære endepunkt, den neurologiske status ved 6 måneder, der var lidt bedre i placebogruppen end i candesartangruppen. Forskellen kom dog kun frem ved en af flere statistiske bearbejdninger, og forfatterne anfører at den fundne p-værdi på 0,048 ikke var tilstrækkelig. Der var ingen forskel mellem grupperne mht de sekundære endepunkter, selv om forfatterne peger på en række ikke-signifikante ændringer til fordel for placebo. Symptomatisk hypotension sås hos 1 % i candesartangruppen og < 1% i placebogruppen. Akut nyrefunktionspåvirkning sås hos 2 % i candesartangruppen, 1 % i placebogruppen. Der blev udført analyse af en række præspecificerede subgrupper af patienterne. I en lille gruppe af patienter der blev randomiseret indenfor 6 timer efter symptomdebut var der et lidt forbedret resultat med candesartan, men kun mht det primære sammensatte vaskulære endepunkt. Der var ingen forskel mht de primære endepunkter i den lille gruppe af patienter der fik trombolyse før randomiseringen. Forfatterne supplerer deres resultater med en metaanalyse af 10 tidligere randomiserede studier af akut blodtryksnedsættelse med i alt 3051 patienter med akut apoplexia cerebri, hvor der ikke er forskel mht endepunkterne death or dependency. Der er endnu to større randomiserede studier på vej indenfor dette område: INTERACT-studiet, der begrænser sig til akut hæmoragia cerebri, og hvor hæmatomvækesten følges med CT. I en pilotstudie er fundet at akut blodtryksnedsættelse bremser hæmatomets vækst, men om dette giver en klinisk gevinst skal hovedundersøgelsen vise (6). Den anden større undersøgelse på vej er ENOS, hvor patienterne randomiseres til transdermal nitroglycerin eller placebo den første uge efter en akut apopleksi med hypertension (7). ENOS vil også randomisere patienter i kronisk antihypertensiv behandling op til apopleksi til fortsættelse eller pausering af behandlingen. Dette blev forsøgt i et tidligere studie, COSSACS, der desværre blev inkonklusivt pga utilstrækkelig patienttilgang (8). Hvad er så konsekvensen i den kliniske hverdag efter SCAST og de 10 tidligere studier? I den kommenterende leder i The Lancet skriver Graeme Hankey, Perth, efter at have gennemgået studierne Clinicians should therefore not be prescribing blood-pressure lowering drugs in the first week of acute stroke in routine practice (9). Hvorvidt aktiv blodtryksnedsættelse har en plads ved akut hæmoragia cerebri må afvente resultatet af INTERACT-studiet. Om præ-stroke antihypertensiv behandling skal fortsætte, reduceres eller pauseres ved akut apopleksi må bero på en individuel klinisk vurdering indtil resultatet af ENOS-studiet foreligger. Forud for akut trombolyse ved apoplexia cerebri anbefaler de kliniske guidelines kontrol af blodtrykket, f. eks. med labetalol intravenøst. Når den akutte apopleksi er overstået, er det yderst vigtigt at hypertensionspatienten får en vedvarende effektiv blodtryksnedsættende behandling for at beskytte mod recidiv af apopleksi. Referencer: 1. Sandset EC, Bath PMW, Boysen G et al for the SCAST Study Group. The angiotensin-receptor blocker candesartan for treatment of acute stroke (SCAST): a randomised, placebocontrolled double-blind trial. Lancet 2011;377: Fagan SC, Kozak A, Hill WD et al. Hypertension after experimental cerebral ischaemia: candesartan provides neurovascular protection. J Hypertens 2006;24: Sigurdsson ST, Strandgaard S. Blood pressure lowering in acute ischaemic stroke: an update on the role of angiotensin receptor blockers. J Hypertension 2007;25: Schrader J, Luders S, Kulschewski A et al. The ACCESS Study: evaluation of Acute Candesartan Cilexitil in Stroke Survivors. Stroke 2003;34: Sandset EC, Murray G, Boysen G et al for the SCAST Study Group. Angiotensin receptor blockade in acute stroke. The Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial: rationale, methods and design of a multicentre, randomized and placebo-controlled clinical trial (NCT ). Int J Stroke Anderson CS, Huang Y, Wang J et al for the INTERACT investigators. Intensive blood pressure reduction in acute cerebral haemorrhage trial (INTERACT): a randomised pilot trial. Lancet Neurol 2008;7: The ENOS trial Investigators. Glyceryl trinitrate vs. control, and continuing vs. stopping temporarily prior antihypertensive therapy, in acute stroke: rationale and design for the Efficacy of Nitric Oxide in Stroke (ENOS) trial. Int J Stroke 2006;1:245: Robinson TG, Potter JF, Ford, GA et al, on behalf of the COSSACS investigators. Effects of antihypertensive treatment after acute stroke in the Continue or Stop Post-Stroke Antihypertensives Collaborative Study (COSSACS): a prospective, randomized, open, blinded endpoint trial. Lancet Neurol 2010;9: Hankey G. Lowering blood pressure in acute stroke: the SCAST trial (editorial). Lancet 2011;377:

9 Mest Afrika for pengene NYATI SAFARI LODGE Sydafrika Alt Inklusive 10 dage/7 nætter på luksussafari i lækker bushbungalow inkl. mad, drikkevarer, safari-aktiviteter, fly og skatter. fra ,- Nyati Safari har siden 1998 været kendt for at arrangere unikke kvalitets rejser. Nyati er nemlig eneste danske safariudbyder, der inkluderer både mad, drikke og safari aktiviteter i prisen. Udgangspunktet for dit safarieventyr er Nyati Safari Lodge, hvor du bor i din egen lækre bushbungalow med udsigtsterrasse. Du kan glæde dig til excellent service og en forførende kulinarisk safari også på udflugterne. I rejsen er inkluderet store safarioplevelser: Big Five safari i Tshukudu, heldagstur i åbne jeeps i Kruger Nationalpark, safarivandringer i bushen ved solopgang og fotosafari i åbne jeeps ved solnedgang. Derudover er der masser af muligheder for tilvalgsoplevelser; bl.a. panoramaruten, ballonsafari, flodsafari, besøg i township og meget mere. Vil du opleve endnu mere Afrika, kan du kombinere dit livs ferieeventyr med fx Cape Town, Mauritius, Mozambique, Victoria Falls og mange andre rejsemål. Hos Nyati får du mest Afrika for pengene. M Y H E A R T I S AT H O M E I N A F R I C A Medlem af Rejsegarantifonden B O H E M I A N. D K Strandvejen Hellerup Tlf

10 JANUVIA *, (SITAGLIPTIN, MSD) ( ) INDIKATIONER: Til patienter med type 2-diabetes mellitus. JANUVIA er indiceret til at forbedre den glykæmiske kontrol: Som monoterapi hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret ved diæt og motion alene, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance. Som dual oral behandling sammen med metformin i de tilfælde, hvor diæt og motion plus metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol; sammen med et sulfonylurinstof, når diæt og motion plus maksimal tolereret dosis af et sulfonylurinstof alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. af kontraindikationer eller intolerance; sammen med en PPARγ-agonist (dvs. et glitazon), når anvendelse af en PPARγ-agonist er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus PPARγ-agonisten alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Som tripel oral behandling sammen med et sulfonylurinstof og metformin, når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol; sammen med en PPARγ-agonist og metformin, når anvendelse af en PPARγ-agonist ikke er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. JANUVIA er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (med eller uden metformin), når diæt og motion plus stabil dosering af insulin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. ( ) LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Filmovertrukne tabletter 100 mg. Dosis er 100 mg én gang dagligt. Når JANUVIA anvendes sammen med metformin og/eller en PPARγ-agonist, bør dosis af metformin og/eller PPARγ-agonisten opretholdes. Når JANUVIA anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi. Kan tages med eller uden mad. KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. ( ) INTERAKTION: Patienter med risiko for digoxinforgiftning bør monitoreres. ( ) GRAVIDITET OG AMNING: Bør ikke anvendes. ( ) BIVIRKNINGER OG RISICI: Kombinationsbehandling med metformin alene: Almindelig ( 1/100, <1/10): Kvalme. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Døsighed, diarré, øvre abdominalsmerter, anorexi, nedsat blodglucose, nedsat kropsvægt. Kombinationsbehandling med et sulfonylurinstof: Almindelig ( 1/100/, <1/10): Hypoglykæmi. Kombinationsbehandling med metformin og et sulfonylurinstof: Meget almindelig ( 1/10): Hypoglykæmi. Almindelig ( 1/100, <1/10): Obstipation. Kombinationsbehandling med en PPARγ agonist (pioglitazon): Almindelig ( 1/100, <1/10): Hypoglykæmi, flatulens, perifert ødem. Kombinationsbehandling med metformin og en PPARγ agonist (rosiglitazon): Almindelig ( 1/100, <1/10): Hovedpine, hoste, diarré, opkastning, hypoglykæmi, perifert ødem, svampeinfektion i huden, infektion i øvre luftveje. Kombinationsbehandling med insulin og metformin: Almindelig ( 1/100, <1/10): Hovedpine, hypoglykæmi, influenza. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Tør mund, obstipation. I undersøgelser af JANUVIA alene er der set følgende formodede bivirkninger: Hovedpine, hypoglykæmi, obstipation, svimmelhed. Efter markedsføring: Hyppighed ukendt: Overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaksi, angioødem, udslæt, urticaria, kutan vaskulitis og eksfoliative hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, pankreatitis, nedsat nyrefunktion inkl. akut nyresvigt (som kan kræve dialyse). Risici: JANUVIA bør ikke anvendes til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens. PAKNINGER OG PRISER: (AUP, marts 2011, inkl. recepturgebyr). Vnr , 100 mg 28 stk. kr. 420,45; Vnr , 100 mg 98 stk. kr ,90. Der henvises til dagsaktuelle priser på UDLEVERING: B TILSKUD: Generelt tilskud. JANUMET *, (sitagliptin og metformin, MSD) ( ) INDIKATIONER: Til patienter med type 2-diabetes mellitus. JANUMET er indiceret som supplement til diæt og motion til forbedring af den glykæmiske kontrol hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den max. tolererede dosis metformin alene eller hos de patienter, som allerede er i behandling med kombinationen af sitagliptin og metformin. JANUMET er indiceret som supplement til diæt og motion i kombination med et sulfonylurinstof (dvs. tripel kombinationsbehandling) hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den max. tolererede dosis metformin og sulfonylurinstof. JANUMET er indiceret som tripel kombinationsbehandling sammen med en PPARγ-agonist (dvs. et glitazon) som supplement til diæt og motion hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den max. tolererede dosis metformin og PPARγ-agonist. JANUMET er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (dvs. tripel kombinationsbehandling) som supplement til diæt og motion til forbedring af den glykæmiske kontrol hos patienter, når stabil dosering af insulin og metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. ( ) LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Filmovertrukne tabletter. Doseringen er individuel. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på max. tolereret dosis af metformin-monoterapi, bør den normale startdosis for JANUMET doseres som 50 mg sitagliptin to gange dagligt plus den dosis metformin, som allerede tages. Til patienter, der skifter fra samtidig administration af sitagliptin og metformin, bør JANUMET initieres med den dosis af sitagliptin og metformin, som allerede tages. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med den max. tolererede dosis af metformin og et sulfonylurinstof, bør JANUMET doseres som sitagliptin 50 mg to gange dagligt, og metformin bør gives i en dosis svarende til den, som allerede tages. Når JANUMET anvendes sammen med sulfonylurinstoffer er der risiko for hypoglykæmi. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med den max. tolererede dosis af metformin og en PPARγ-agonist, bør JANUMET doseres som sitagliptin 50 mg to gange dagligt, og metformin bør gives i en dosis svarende til den, som allerede tages. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med insulin og den max. tolererede dosis af metformin, bør JANUMET doseres som sitagliptin 50 mg to gange dagligt, og metformin bør gives i en dosis svarende til den, som allerede tages. Når JANUMET anvendes sammen med insulin er der risiko for hypoglykæmi. Bør tages sammen med et måltid. ( ) KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne; diabetisk ketoacidose; diabetisk prækoma; moderat eller svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <60 ml/min); akutte tilstande med risiko for ændring af den renale funktion; akut eller kronisk sygdom, som kan medføre vævshypoxi; leverinsufficiens; akut alkoholforgiftning; alkoholisme. ( ) INTERAKTION: I.v. administration af jodholdige kontraststoffer kan føre til nyresvigt. JANUMET bør seponeres før testen og tidligst genoptages 48 timer efter, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Patienter, med risiko for digoxinforgiftning, bør monitoreres. ( ) GRAVIDITET OG AMNING: Bør ikke anvendes. ( ) BIVIRKNINGER: Sitagliptin og metformin kombinationsbehandling: Almindelig ( 1/100, <1/10): Kvalme. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Fald i blodglucose, døsighed, diarré, øvre abdominalsmerter, anorexi, nedsat kropsvægt. Kombinationsbehandling med metformin og et sulfonylurinstof: Meget almindelig ( 1/10): Hypoglykæmi. Almindelig ( 1/100, <1/10): Obstipation. Kombinationsbehandling med metformin og en PPARγ-agonist (rosiglitazon): Almindelig ( 1/100, <1/10): Hovedpine, hoste, diarré, opkastning, hypoglykæmi, perifert ødem, svampeinfektion i huden, infektion i øvre luftveje. Kombinationsbehandling med metformin og insulin: Meget almindelig ( 1/10): Hypoglykæmi. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Hovedpine, tør mund. Sitagliptin: Hovedpine, hypoglykæmi, infektion i øvre luftveje, nasopharyngitis, osteoartritis, smerter i ekstremiteterne, obstipation, svimmelhed. Metformin: Meget almindelig ( 1/10): Symptomer fra mave-tarmkanalen. Almindelig ( 1/100, <1/10): Metallisk smag i munden. Meget sjælden (<1/10.000): Urticaria, erythema, pruritus, laktacidose, B12 vitaminmangel, leverinsufficiens, hepatitis. Efter markedsføring: Hyppighed ukendt: Overfølsomhedsreaktioner, inklusive anafylaksi, angioødem, udslæt, urticaria, kutan vaskulitis, eksfoliative hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom; pankreatitis, nedsat nyrefunktion inkl. akut nyresvigt (som kan kræve dialyse). PAKNINGER OG PRISER: (AUP, marts 2011, inkl. recepturgebyr). Vnr , 50 mg/850 mg, 56 stk. kr. 558,05; Vnr , 50 mg/850 mg, 196 stk. kr ,15; Vnr , 50 mg/1.000 mg, 56 stk. kr. 558,05; Vnr , 50 mg/1.000 mg, 196 stk. kr ,15. Der henvises til dagsaktuelle priser på UDLEVERING: B. TILSKUD: Generelt tilskud. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN: Merck Sharp & Dohme, Baseret på produktresumé dateret: ( ) REFERENCER: 1. EMA godkendte produktresumé for JANUVIA (sitagliptin, MSD) 2. EMA godkendte produktresumé for JANUMET (sitagliptin/metformin, MSD) 3. Nauck MA, Meininger G, Sheng D, et al; for Sitagliptin Study Group 024. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared to the sulfonylurea, glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone: a randomized, double-blind, non-inferiority trial. Diabetes Obes Metab. 2007;9: MARTS JAN-10-DK-001-J *8052* Præparat Lægemiddelgruppe Pris pr. DDD Indikation Doser Særlige informationer glipizid Sulfonyl urinstof Fra 2,09 kr. Glipizid er indiceret til behandling af stabil type 2-diabetes mellitus. Individuel dosering. Initial dosis er 5 mg glipizid daglig og titrering op til ønskede niveau. Den maksimalt anbefalede daglige dosis er 40 mg. metformin Biguanid Fra 1,19 kr. Metformin er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus, især hos overvægtige patienter, når diæt-kontrol og motion ikke resulterer i tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Kan anvendes som monoterapi eller i kombination med andre orale antidiabetiske midler eller insulin. sitagliptin DPP-4-hæmmer Fra 13,98 kr. Sitagliptin er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus: Som monoterapi hvor metformin ikke er vel egnet pga. kontraindikationer eller intolerance. Som kombinations-behandling sammen med metformin, sulfonylurinstof eller glitazon. Som tripel kombinations behandling sammen med metformin og sulfonylurinstof eller med metformin og glitazon. JANUVIA er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (med eller uden metformin), når diæt og motion plus stabil dosering af insulin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Der henvises til dagsaktuelle priser på Baseret på Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé for de nævnte produkter. ( ) Afsnit omskrevne og/eller forkortede i forhold til EMAs godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra MSD. MSD * Varemærke registreret af Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, N.J., USA Den sædvanlige startdosis er mg metformin 2-3 gange dagligt, herefter individuel titrering. Den maksimale anbe falede dosis er 3 g dagligt fordelt på 3 doser. Dosis er 100 mg sitagliptin én gang dagligt. Glipizid har interaktion med en lang række af lægemidler. Almindelige bivirkninger: Hypogly kæmi, diarré, kvalme, abdominal smerter og gastralgi. Metformin kan forårsage laktatacidose. Almindelige bivirkninger: Kvalme, opkast, diarré, abdominalsmerter og appetitløshed. I undersøgelser af sitagliptin henholdsvis som monoterapi og som del af kombinations-behandling med metformin, var frekvensen af hypo gly kæmi, rapporteret for sitagliptin, den samme som ved placebo. I undersøgelser af sitagliptin alene er der set følgende formodede bivirkninger: Hoved pine, obstipation og svimmelhed. Sitagliptin anbefales ikke til patienter med moderat til svær nyreinsufficiens.

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Dansk læge, afdelingsoverlæge

Dansk læge, afdelingsoverlæge w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

Denne side er reserveret MSD. se www.januvia.dk

Denne side er reserveret MSD. se www.januvia.dk w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 september 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Turist diarré Af dr. med. Furio Baldissera, speciallæge i medicinske mave-tarmsygdomme

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Turist diarré Af dr. med. Furio Baldissera, speciallæge i medicinske mave-tarmsygdomme w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 4 juni 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Tilbage på job. T&P: Sådan behandler du diabetiske fodsår. Én koordinerende sygeplejerske to specialer

Tilbage på job. T&P: Sådan behandler du diabetiske fodsår. Én koordinerende sygeplejerske to specialer T&P: Sådan behandler du diabetiske fodsår Én koordinerende sygeplejerske to specialer SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 6 3. MAJ 2013 113. ÅRGANG TEMA Kræftpatienter kan sagtens tåle hård træning

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Degludec (Tresiba ) af Professor, overlæge, dr.med. MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Degludec (Tresiba

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Fødevareintolerance?

Fødevareintolerance? Nr. 2 februar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Smerter i muskler og led Kender du til at blusse op af et enkelt glas vin?

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

INDHOLD 1/2014. Bariatrisk kirurgi Af dr. med. Jette Ingerslev, speciallæge i intern medicin og geriatri, Høreapparater

INDHOLD 1/2014. Bariatrisk kirurgi Af dr. med. Jette Ingerslev, speciallæge i intern medicin og geriatri, Høreapparater MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 1 februar 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Bariatrisk kirurgi

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK MOTION PÅ RECEPT fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Fysisk træning forebygger erektil dysfunktion

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 3 juni 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Identifikation af

Læs mere

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Tema: Team-organisering og patientinddragelse 2013/nr.1 Protrombinkomplekskoncentrat Hæmostatisk balance Høj effektivitet: god hæmostatisk balance af

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien Motion gavner skizofrenes recovery Fem fabelagtige bøger til ferien SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 6. DECEMBER 2013 113. ÅRGANG Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen Sygefravær går

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Søvnbesvær? Intet problem.

Søvnbesvær? Intet problem. Nr. 1 januar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN Søvnbesvær? Intet problem. LÆS INDE I BLADET Sådan undgår du insulinpuder Har du en gang imellem

Læs mere

Lær patienten at leve med kronisk smerte

Lær patienten at leve med kronisk smerte Usikker sex er Mozambiques største sundhedsrisiko Tjek dig selv og vind brunch for to Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 1 4. januar 2013 113. årgang Lær patienten at leve med kronisk smerte

Læs mere

MiniTema: Forskningstræning

MiniTema: Forskningstræning JUNI 2008 32. årgang Medlemsblad for Dansk Selskab For Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling 191 MiniTema: Forskningstræning Husk! DSAM & FYAM Årsmøde den 2.-3. oktober 2008

Læs mere

I PATIENTENS TJENESTE OVER DE NÆSTE TRE ÅR SENDER REGIONERNE LANDETS SYGEPLEJERSKER UD PÅ EN MISSION FOR PATIENTSIKKERHED. Iltsutten løb af med sejren

I PATIENTENS TJENESTE OVER DE NÆSTE TRE ÅR SENDER REGIONERNE LANDETS SYGEPLEJERSKER UD PÅ EN MISSION FOR PATIENTSIKKERHED. Iltsutten løb af med sejren Opfinderprisen Iltsutten løb af med sejren Ny sundhedsminister Fagligheden skal styre DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 21 14. DECEMBER 2011 111. ÅRGANG OVER DE NÆSTE TRE ÅR SENDER REGIONERNE LANDETS SYGEPLEJERSKER

Læs mere