GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class

2 Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5 ALPA2 er det bedste valg til varmeanlæg 6 Automatisk natsænkning og sommertilstand 7 3. Konstruktion 8 Snittegning 8 Materialespecifikation 8 Motor og kontrolboks 8 Unikt udluftningsanlæg 9 4. nstallation og opstart 1 nstallation 1 Eldata 1 driftsætning 1 Medietemperatur 1 Anlægstryk 1 Tilløbstryk 1 ndstilling af pumpen 1 5. Vejledning til ydelseskurver 12 Kurvebetingelser Ydelseskurver og tekniske data 14 ALPA ALPA (N) 15 ALPA (N) 16 ALPA (N) 17 ALPA A 18 ALPA (N) 19 ALPA A 2 ALPA (N) 21 ALPA (N) 22 ALPA (N) 23 ALPA (N) 24 ALPA (N) Tilbehør 26 Forskrunings- og ventilsæt 26 soleringssæt 26 ALPA-stik Produktprogram 27 ALPA2 til det internationale marked Grundfos Product Center 3 2

3 Grundfos ALPA Generel beskrivelse Grundfos ALPA2 (herefter kaldet ALPA2) er et komplet program af cirkulationspumper med følgende kendetegn: AUTO ADAPT -funktion som passer til de fleste installationer. ntegreret differenstrykregulering der muliggør tilpasning af pumpens ydelse til anlæggets aktuelle behov. Automatisk natsænkning (ekstraudstyr). Sommertilstand (kan vælges fra model C). Display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt eller det beregnede flow i m 3 /t. Motor baseret på permanentmagnetrotor- og kompaktstatorteknologi. ALPA2 er energioptimeret og overholder EuP-direktivet (Kommissionens forordning (EF) nr. 641/29), gældende fra 1. januar 213. ALPA2-pumper har et gennemsnitligt energieffektivitetsindeks (EE) på,2, hvilket betyder at pumpen er bedst i sin klasse. Se side 13. Grundfos' blueflux -teknologi repræsenterer det bedste fra Grundfos inden for energieffektive motorer og frekvensomformere. Grundfos blueflux overholder eller overgår de lovmæssige krav for standardelektromotorer, f.eks. EuP-direktivets E3-standard. Se side 13. nstallation af en ALPA2-pumpe reducerer strømforbruget betydeligt, reducerer støjen fra termostatiske radiatorventiler og tilsvarende installationer samt forbedrer styringen af anlægget. ALPA2 byder på mange fordele: Typenøgle Eksempel ALPA Pumpeprogram Standardudførelse L: Begrænset Nominel diameter (DN) for suge- og trykstudserne [mm] (15 = 1"*, 25 = 1 1/2", 32 = 2") Maks. løftehøjde [dm] Pumpehus i støbejern N: Pumpehus af rustfrit stål A: Udlufterpumpehus ndbygningslængde [mm] * Undtagelse: Britisk version, størrelse 15 = 1 1/2". Modeltype Dette datahæfte dækker model B og C, og modelversionen er angivet på typeskiltet. Se fig. 1. Generel beskrivelse Energibesparelser Fleksibilitet Natsænkning Sommertilstand Komfort Sikkerhed Brugervenlighed Alarmer Advarsler Automatisk regulering af differenstrykket. Velegnet til installation i bestående anlæg. Automatisk natsænkning (ekstraudstyr). Sommertilstand (kan vælges fra model C). Støjsvag drift. ndbygget elektrisk og termisk beskyttelse af pumpen. Enkel indstilling og betjening. Alarmer angives i displayet. Advarsler angives i displayet. Fig. 1 Modeltype på typeskilt Tabellen nedenfor viser ALPA2-modellerne med indbyggede funktioner og egenskaber. Funktioner/egenskaber Model B 212 Model C 214 AUTO ADAPT Proportionaltryk Konstanttryk Konstantkurve Automatisk natsænkning Sommertilstand ALPA2 XX-4 ALPA2 XX-5 ALPA2 XX-6 ALPA2 XX-8 3

4 1 Grundfos ALPA2 Generel beskrivelse Ydelsesområde TM Fig. 2 Ydelsesområde, ALPA2 4

5 Grundfos ALPA Anvendelse ALPA2 er konstrueret til cirkulation af medier i varmeanlæg. Pumper med pumpehus i rustfrit stål kan også bruges i brugsvandsanlæg. ALPA2 er velegnet til følgende anlæg: Anlæg med konstant eller variabelt flow hvor der kræves optimal indstilling af pumpens driftspunkt. Anlæg med variabel fremløbstemperatur. Anlæg hvor natsænkning er påkrævet. Den mest egnede pumpetype til et varmeanlæg kan vælges ud fra følgende retningslinjer: Område Radiatoranlæg ( t 2 C) Gulvvarme ( t 5 C) [m 2 ] [m 3 /t] [m 3 /t] ALPA2 8-12,4 1,5 XX ,5 2, XX ,6 2,5 XX-6 2-3,8 3,5 XX-8 Bemærk: Dataene er cirkaværdier. Grundfos påtager sig intet ansvar for forkeret dimensionering af pumper i varmeanlæg. TM Anvendelse Fig. 5 Gulvvarmeanlæg ALPA2 er særlig velegnet til følgende: nstallation i bestående anlæg hvor pumpens differenstryk er for højt i perioder med reduceret vandbehov. nstallation i nye anlæg til fuldautomatisk regulering af pumpens ydelse i forhold til varmebehovet uden brug af omløbsventiler eller lignende dyre komponenter. Eksempler på anlæg TM Fig. 6 Anlæg til cirkulation af brugsvand. Pumpemedier Fig. 3 Enstrenget varmeanlæg Pumpen er egnet til følgende medier: rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre kølevæske uden indhold af mineralolie blødgjort vand. Vands kinematiske viskositet er = 1 mm 2 /s (1 cst) ved 2 C. vis pumpen bruges til et medie med en højere viskositet, reduceres dens hydrauliske ydelse. Eksempel: 5 % glykol ved 2 C betyder en viskositet på ca. 1 mm 2 /s (1 cst) og en reduktion af pumpeydelsen med ca. 15 %. Brug ikke tilsætningsstoffer som på nogen måde kan/vil forstyrre pumpens funktionalitet. Pumpemediets viskositet skal tages i betragtning ved valg af pumpe. TM TM Fig. 4 Tostrenget varmeanlæg 5

6 2 Grundfos ALPA2 Anvendelse ALPA2 er det bedste valg til varmeanlæg En bygnings varmebehov varierer meget i løbet af dagen på grund af de skiftende udetemperaturer, solindstråling og varmen fra mennesker, elektriske apparater osv. ertil kommer at varmebehovet kan variere fra én del af en bygning til en anden, og at termostatventilerne på visse radiatorer kan være skruet ned af brugerne. Som følge af disse forhold vil en ikke-reguleret pumpe medføre et for højt differenstryk når varmebehovet er lavt. Følgerne heraf kan være: for højt energiforbrug ujævn regulering af anlægget støj i termostatventiler og lignende tilslutningsdele. ALPA2 regulerer automatisk differenstrykket ved at regulere pumpeydelsen i forhold til det aktuelle varmebehov uden brug af eksterne komponenter. Pumpen har følgende styringsformer AUTO ADAPT -regulering Proportionaltrykregulering Konstanttrykregulering Konstantkurveregulering. AUTO ADAPT Den integrerede AUTO ADAPT -funktion er specielt udviklet til: gulvvarmeanlæg tostrengede varmeanlæg. AUTO ADAPT -funktionen (fabriksindstilling) regulerer automatisk pumpeydelsen til behovet, dvs. anlæggets størrelse og det varierende varmebehov. Ydelsen justeres gradvist over tid. Det kan ikke forventes at pumpen er optimalt indstillet fra første dag. vis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og genoptager den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Fig. 7 AUTO ADAPT -ydelsesoversigt AUTO ADAPT -funktionen adskiller sig fra andre reguleringsformer da den flytter reguleringskurven inden for et ydelsesområde. Det markerede område indikerer grænserne for proportionaltrykkurvens bevægelse. Se fig. 7. et anlæg med en ikke-reguleret pumpe vil en trykstigning ofte medføre strømningsstøj i termostatventilerne. Denne støj reduceres kraftigt med ALPA2. Proportionaltrykregulering Ved proportionaltrykregulering tilpasses pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve,, eller. Se fig. 8 hvor er valgt. Se Ændring af ydelse for yderligere oplysninger. Fig. 8 Maks.-kurve Proportionaltrykkurve Tre proportionaltrykkurver/-indstillinger Konstanttrykregulering Sætpunkt Konstanttrykregulering tilpasser pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve,, eller. Se fig. 9 hvor er valgt. Se Ændring af ydelse for yderligere oplysninger. Q Q TM TM Drift AUTO ADAPT -funktionen gør det muligt for ALPA2 at regulere pumpeydelsen automatisk: regulering af pumpeydelsen til varmebehovet i anlægget regulering af pumpeydelsen til døgnets varierende belastninger. reguleringsformen AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Fig. 9 Tre konstanttrykkurver/-indstillinger Valget af den rigtige konstanttrykindstilling afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det aktuelle varmebehov. Q TM

7 Grundfos ALPA2 2 Konstantkurveregulering Ved drift på konstantkurve/med konstant hastighed kører pumpen med en konstant hastighed, uafhængigt af det aktuelle flowbehov i anlægget. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve,, eller. Se fig. 1 hvor er valgt. Se Ændring af ydelse for yderligere oplysninger. Fig. 1 Tre indstillinger for konstantkurve/konstant hastighed Valget af den rigtige indstilling for konstantkurve/ konstant hastighed afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det antal tappesteder der forventes at være åbne på samme tid. Fordele ved ALPA-pumpestyring Ved ALPA2 sker reguleringen ved at differenstrykket tilpasses flowet (proportional- og konstanttrykregulering). modsætning til en ikke-reguleret pumpe reducerer den proportionaltrykregulerede ALPA2 differenstrykket som følge af faldende varmebehov. vis varmebehovet falder, f.eks. på grund af solindstråling, lukkes radiatorventilerne, og ved en ikke-reguleret pumpe vil strømningsmodstanden i anlægget stige, f.eks. fra A 1 til A 2. Se fig. 11. et varmeanlæg med en ikke-reguleret pumpe medfører denne situation en trykstigning i anlægget med 1. A 2 1 Δ 1 Fig. 11 kke-reguleret pumpe et anlæg med en ALPA2-pumpe vil trykket blive reduceret med 2, hvilket medfører et reduceret energiforbrug. Se fig Q 2 Q 1 A 1 Q Q TM TM Automatisk natsænkning og sommertilstand ALPA2 har mulighed for valg af automatisk natsænkning og sommertilstand. Automatisk natsænkning Automatisk natsænkning aktiveres med knappen på kontrolboksen. Fabriksindstilling: Deaktiveret. Bemærk: vis pumpen er indstillet til hastighed, eller, er det ikke muligt at vælge automatisk natsænkning. Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning. Omskiftningen afhænger af den fremløbstemperatur som måles af den indbyggede temperatursensor. Funktion vis automatisk natsænkning anvendes i anlægget, skal pumpen installeres i fremløbsledningen. Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når der registreres et fald i fremløbstemperaturen på mere end 1-15 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være på mindst,1 C/min. Skift til normal drift sker uden forsinkelse når fremløbstemperaturen er steget med ca. 1 C. Sommertilstand Sommertilstand kan vælges fra model C. Sommertilstand aktiveres med knappen på kontrolboksen. Funktion sommertilstand starter pumpen jævnligt ved lav hastighed for at undgå blokering af rotoren. Displayet er slukket. vis der opstår alarmmeldinger under sommertilstand, vil alarmmeldingen ikke blive vist. Kun aktuelle alarmmeldinger vises når sommertilstand deaktiveres igen. Sommertilstand deaktiveres ved at trykke på hvilken som helst af knapperne hvorefter pumpen vender tilbage til den foregående tilstand og indstilling. Pumpen vender tilbage til automatisk natsænkning efter sommertilstand hvis automatisk natsænkning var aktiveret før indstillingen til sommertilstand. Anvendelse A 2 1 Δ 2 A 1 A 3 Q 2 Q 1 Fig. 12 Proportionaltrykreguleret pumpe Q TM

8 3 Grundfos ALPA2 Konstruktion 3. Konstruktion ALPA2 er konstrueret til lang og problemfri drift efter vådløberprincippet, dvs. pumpe og motor udgør en integreret enhed uden akseltætning og med kun to pakninger som tætning. Lejerne smøres af pumpemediet. Disse konstruktioner sikrer vedligeholdelsesfri drift. Pumpen er kendetegnet ved følgende: Motor med permanentmagnet-rotor/kompakt stator hvilket er med til at sikre høj effektivitet og højt startmoment. Keramisk aksel og radiallejer som er med til at sikre lang levetid. Kulstoftrykleje som er med til at sikre lang levetid. Rotorhylster, lejeplade og rotorkappe af rustfrit stål som er med til at sikre lang og korrosionsfri levetid. Løber af kompositmateriale som er med til at sikre lang og korrosionsfri levetid. Pumpehus af støbejern eller rustfrit stål som er med til at sikre fleksibilitet. Automatisk udluftning som er med til at sikre let idriftsætning. Kompakt konstruktion med pumpehoved med integreret kontrolboks og betjeningspanel som passer til de mest almindelige installationer. Snittegning Materialespecifikation Pos. Beskrivelse Materiale EN/DN AS/ASTM Styring, komplet Kompositmateriale, PC Rotorhylster Rustfrit stål Radialleje Keramik Aksel Keramik Rotorkappe Rustfrit stål Trykleje Kulstof 12 Tryklejeholder EPDM-gummi 13 Lejeplade Rustfrit stål Løber 18 Pumpehus Pakninger Kompositmateriale, PES Motor og kontrolboks Støbejern EN-GJL-15 A48-15B Rustfrit stål CF8 EPDM-gummi Motoren er en 4-polet, synkron permanentmagnet-motor. Pumpestyringen er indbygget i kontrolboksen der er monteret på statorhuset med to skruer og forbundet til statoren via et terminalstik. Kontrolboksen har et integreret betjeningspanel med tre trykknapper (se pos. 1, 2 og 3) og et 2-cifret 7-segmentdisplay. Se fig. 14. Fig. 13 Positionsnumre TM Fig. 14 Trykknappernes placering Pos. Beskrivelse 1 Trykknap til valg af pumpeindstilling. 2 3 Trykknap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning/sommertilstand. Begge indstillinger skal aktiveres manuelt. Knap til valg af parameter i displayet, dvs. aktuelt effektforbrug i watt eller aktuelt flow i m 3 /t. Displayet lyser når strømforsyningen er tilsluttet. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt (i hele tal) eller det aktuelle flow i m 3 /t (i trin på,1 m 3 /t) under drift. Nøjagtighed: ± 5 %. TM

9 Grundfos ALPA2 3 Fejl der forhindrer pumpen i at køre optimalt (f.eks. blokeret rotor), vises med fejlkoder i displayet. Følgende fejl kan vises i displayet: blokeret rotor (E1) utilstrækkelig forsyningsspænding (E2) elektrisk fejl (E3). Figur 15 og 16 viser kontrolboksens mulige positioner i varmeanlæg såvel som i aircondition- og koldtvandsanlæg. Unikt udluftningsanlæg Udlufterpumpehuset installeres i anlæg hvor mediet indeholder så meget luft at en cirkulationspumpe uden luftudskiller ikke kan starte eller opretholde kontinuerlig cirkulation. Pumpehuset fås kun til opadgående vandstrømning. Det luftholdige medie føres fra sugestudsen til udluftningskammerets dyse hvorved der skabes stor cirkulation i det forholdsvis store kammer så trykket bagerst (øverst) i kammeret bliver relativt lavere. Det lavere tryk kombineret med mediets reducerede hastighed i udluftningskammeret resulterer i luftudskillelse fra mediet. På grund af luftens lavere massefylde vil den forsvinde gennem automatudlufteren som er monteret på udluftningskammeret. Pumpehuset har en Rp 3/8-anboring til montering af en automatudlufter. Automatudlufteren leveres ikke sammen med pumpen. Konstruktion Standardposition TM Fig. 15 Kontrolbokspositioner, varmeanlæg TM Fig. 18 Pumpehus med udluftningskammer [%] 1 Fig. 16 Kontrolbokspositioner, aircondition- og koldtvandsanlæg Standardposition Stikket har kabelaflastning og låsefunktion til sikring af forsyningskablets tilslutning. TM Luftudskillelse i % Luftudskillelse i % Fig. 17 ALPA-stik med kabelaflastning og APLPA, vinklet med fast kabel TM [%] Luftmængde i % i % af af pumpemedie Q Q=,5 =,5 m³/h m 3 /t Q Q=1, = 1, m³/h m 3 /t Q Q=1,25 = m³/h m 3 /t Fig. 19 Luftudskillelse TM

10 4 Grundfos ALPA2 nstallation og opstart 4. nstallation og opstart nstallation de fleste tilfælde er installationen af ALPA2 begrænset til den rent mekaniske installation og tilslutning til strømforsyningen. Pumpen skal altid installeres med vandret motoraksel. TM For at undgå kondensdannelse i kontrolboksen og statoren skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Se tabellen nedenfor. Omgivelsestemperatur [ C] Min. [ C] Medietemperatur Maks. [ C] ALPA2 kan imidlertid køre ved omgivelsestemperaturer der er højere end medietemperaturen hvis stikforbindelsen i topstykket peger nedad. Se fig. 15 og 16. Fig. 2 Vandret motoraksel Eldata Forsyningsspænding 1 x 23 V ± 1 %, 5/6 z, PE. Motorbeskyttelse Pumpen kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse PX4D. solationsklasse F. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Omgivelsestemperatur -4 C. Temperaturklasse TF11 i henhold til CEN EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Lydtryksniveau driftsætning Start ikke pumpen før anlægget er blevet fyldt med medie og udluftet. Desuden skal det krævede minimumstilløbstryk være til stede ved pumpens indløb. Anlægget kan ikke udluftes via pumpen. Pumpen er selvudluftende. Den skal derfor ikke udluftes før idriftsætning. Medietemperatur 24/18/EC Anvendte standarder: EN :26 og EN : db(a). Støbejernspumper: 2-11 C. brugsvandsanlæg anbefaler vi at holde medietemperaturen mellem 45 og 65 C for at undgå kalkudfældning og legionellabakterier. Anlægstryk PN 1: Maks. 1, MPa (1 bar). Tilløbstryk For at undgå kavitationsstøj og beskadigelse af pumpens lejer kræves følgende minimumstryk ved pumpens sugestuds. Medietemperatur 75 C 9 C 11 C Tilløbstryk ndstilling af pumpen Ved hjælp af trykknappen på kontrolboksen kan den elektronisk regulerede pumpe indstilles til følgende: AUTO ADAPT tre proportionaltrykkurver (, og ) tre konstanttrykkurver (, og ) tre konstante kurver/konstante hastigheder (,, ). Fabriksindstilling Trykknapperne på pumpens kontrolboks er fabriksindstillede som vist i tabellen nedenfor. Disse indstillinger er velegnede til langt de fleste enfamilieshuse. ALPA2 XX-4 ALPA2 XX-5 ALPA2 XX-6 ALPA2 XX-8,5 m løftehøjde 2,8 m løftehøjde 1,8 m løftehøjde,5 MPa,28 MPa,18 MPa,5 bar,28 bar 1,8 bar ndstilling Automatisk natsænkning Sommertilstand AUTO ADAPT Deaktiveret Deaktiveret 1

11 Grundfos ALPA2 4 Ændring af ydelse Pumpeydelsen (flow og løftehøjde) kan ændres ved at trykke på trykknappen på kontrolboksen som vist i fig. 21 og tabellen nedenfor. nstallation og opstart TM Fig. 21 Pumpeindstilling i forhold til pumpeydelse ndstilling Pumpekurve Funktion AUTO ADAPT (fabriksindstilling) Øverste til nederste proportionaltrykkurve AUTO ADAPT -funktionen gør pumpen i stand til at regulere pumpeydelsen automatisk inden for et defineret ydelsesområde. Se fig. 21: Justering af pumpeydelsen til anlæggets størrelse. Justering af pumpeydelsen til variationerne i belastning over tid. AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den nederste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 21. Nederste proportionaltrykkurve Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den mellemste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 21. Mellemste proportionaltrykkurve Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den øverste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 21. Øverste proportionaltrykkurve Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve astighed astighed astighed Automatisk natsænkning/ sommertilstand Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den nederste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 21. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den mellemste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 21. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den øverste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 21. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed er pumpen indstillet til at køre på maksimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 21. urtig udluftning af pumpen kan opnås ved kortvarigt at indstille den til hastighed. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed er pumpen indstillet til at køre på den mellemste kurve under alle driftsbetingelser. Se fig. 21. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed er pumpen indstillet til at køre på minimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 21. Når visse betingelser er opfyldt, skifter pumpen til kurven for automatisk natsænkning, dvs. absolut laveste ydelse og effektforbrug. sommertilstand starter pumpen jævnligt ved lav hastighed for at undgå blokering af rotoren. Displayet er slukket. Se afsnittet Automatisk natsænkning og sommertilstand. 11

12 5 Grundfos ALPA2 Vejledning til ydelseskurver 5. Vejledning til ydelseskurver ver pumpeindstilling har sin egen ydelseskurve (Q/-kurve). AUTO ADAPT dækker dog et ydelsesområde. Til hver Q/-kurve hører en effektkurve (P1-kurve). Effektkurven viser pumpens effektforbrug (P1) i watt ved en given Q/-kurve. P1-værdien svarer til den værdi der kan aflæses på pumpens display. Se fig. 22. P1 Fig. 22 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling Q TM ndstilling AUTO ADAPT (fabriksindstilling) Pumpekurve Sætpunkt inden for det markerede område Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Konstantkurve/konstant hastighed Konstantkurve/konstant hastighed Konstantkurve/konstant hastighed Kurve for automatisk natsænkning/sommertilstand 12

13 Grundfos ALPA2 5 Kurvebetingelser Nedenstående retningslinjer gælder for ydelseskurverne på side 14 til 24: Prøvemedie: luftfrit vand. Kurverne gælder for en massefylde på ρ = 983,2 kg/m 3 og en medietemperatur på 6 C. Alle kurver viser gennemsnitsværdier og bør ikke bruges som garantikurver. vis der kræves en bestemt minimumsydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder, og er markeret. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på =,474 mm 2 /s (,474 cst). Konverteringen mellem løftehøjden [m] og trykket p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på ρ = 1 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, f.eks. varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. Kurverne er opnået i henhold til EN Symboler på de følgende sider BEST in class Fig. 23 Energieffektivitetsindeks (EE) ALPA2 er energioptimeret og overholder EuP-direktivet (Kommissionens forordning (EF) nr. 641/29), gældende fra 1. januar 213. ALPA2-pumper har et gennemsnitligt EE på,15, hvilket betyder at pumpen er bedst i sin klasse. TM Med sin AUTO ADAPT -funktion er ALPA2 det foretrukne valg i private installationer og banebrydende med hensyn til virkningsgrad. Energieffektivitetsindekset (EE) er forskellen mellem det årlige energiforbrug for ALPA2 og standardforbruget for en typisk pumpe i samme klasse. AUTO ADAPT -funktionen sikrer et energiforbrug der er endnu lavere end EE-angivelsen, hvilket ikke afspejles i EE på grund af beregningsmetoden. ALPA2-pumpens EE er langt under EuP-kravene for 213 og 215, ligesom den overgår den højest fastsatte standard for sin klasse. Se fig. 24. ndex EE =.27 EuP 213 EE =.23 EuP 215 Fig. 24 EE-grænserne og den aktuelle placering for ALPA2 Med et EE-tal langt under EuP-kravene kan man opnå energibesparelser på op til 9 % i forhold til en typisk cirkulationspumpe og dermed sikre en bemærkelsesværdigt hurtig forrentning af investeringen. Det betyder selvfølgelig at ALPA2 mere end opfylder kravene i EuP-lovgivningen. EE =.2 Benchmark TM Vejledning til ydelseskurver TM EE =.15 ALPA2 Fig. 25 Grundfos blueflux Grundfos blueflux -mærkat er din garanti for at ALPA2 er forsynet med markedets mest energieffektive motor. Grundfos blueflux -motorer er udviklet til at reducere effektforbruget med 6 % og dermed mindske CO 2 -udledningen og driftsomkostningerne. Se mere om det nye energidirektiv her: energy.grundfos.com TM

14 6 Ydelseskurver og tekniske data 6. Ydelseskurver og tekniske data ALPA [m] BEST in class Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-18,4 -,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 18,18 Specifikt EE:,15. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 1 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

15 6 ALPA (N) [m] BEST in class Ydelseskurver og tekniske data 1 P1 [W] Q [m³/h] Q [m³/h] TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-34,4 -,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 34,32 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,17. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 1* 1,8 2,,364 ALPA N 13 6,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 1* 1,8 2,,364 * Britisk version: G 1 1/2. Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

16 6 Ydelseskurver og tekniske data ALPA (N) BEST in class TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-5,4 -,44 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 5,44 Specifikt EE:,18. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 1* 1,8 2,,364 * Britisk version: G 1 1/2. Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

17 6 ALPA (N) [m] Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] BEST in class TM TM TM Ydelseskurver og tekniske data astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-18,4 -,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 18,18 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,15. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA N 13 6,5 6,5 44,5 44,5 36,8 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,9 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA N 18 6,5 6,5 44,5 44,5 36,9 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

18 6 Ydelseskurver og tekniske data ALPA A [m] Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] BEST in class TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-18,4 -,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 18,18 Specifikt EE:,18. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA A 18 63, G 1 1/2 2,8 3,,396 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

19 6 ALPA (N) [m] BEST in class Ydelseskurver og tekniske data 1 P1 [W] Q [m³/h] Q [m³/h] TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-34,4 -,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 34,32 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,17. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA N 13 6,5 6,5 44,5 44,5 36,8 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,9 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA N 18 6,5 6,5 44,5 44,5 36,9 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

20 6 Ydelseskurver og tekniske data ALPA A [m] BEST in class Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-34,4 -,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 34,32 Specifikt EE:,2. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA A 18 63, G 1 1/2 2,8 3,,396 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side 27. 2

21 6 ALPA (N) BEST in class Ydelseskurver og tekniske data TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-5,4 -,44 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 5,44 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,18. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA N 13 6,5 6,5 44,5 44,5 36,8 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,9 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPA N 18 6,5 6,5 44,5 44,5 36,9 13,5 52 G 1 1/2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

22 6 Ydelseskurver og tekniske data ALPA (N) [m] Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] BEST in class TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-18,4 -,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 18,18 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,15. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 ALPA N 18 6,5 6,5 44,5 44,5 36,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

23 6 ALPA (N) [m] BEST in class Ydelseskurver og tekniske data Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-26,4 -,24 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 26,24 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,16. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 ALPA N 18 6,5 6,5 44,5 44,5 36,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

24 6 Ydelseskurver og tekniske data ALPA (N) [m] P1 [W] Q [m³/h] Q [m³/h] BEST in class TM TM TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-34,4 -,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 34,32 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,17. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 ALPA N 18 6,5 6,5 44,5 44,5 36,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

25 6 ALPA (N) BEST in class Ydelseskurver og tekniske data TM astighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Forskrunings- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4-5,4 -,44 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: 2-11 C (TF 11). Maks. 5,44 Fås også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,18. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B G Netto Brutto [m 3 ] ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,8 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 ALPA N 13 6,5 6,5 44,5 44,5 36,8 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 ALPA ,5 6,5 44,5 44,5 35,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 ALPA N 18 6,5 6,5 44,5 44,5 36,9 13,5 52 G 2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktprogram, side

26 7 Grundfos ALPA2 Tilbehør 7. Tilbehør Forskrunings- og ventilsæt Produktnumre, forskruninger Rp R Rp mm mm ALPA2 15-xx* 15-xx N* Tilslutning G 1 3/ / /4 3/ / xx 25-xx N G 1 1/ xx 32-xx N G * Ved bestilling til britiske versioner anvendes produktnumre for 25-xx (G 1 1/2). Fås på forespørgsel. soleringssæt Pumpen leveres med to isoleringsskaller. soleringsskallernes tykkelse svarer til pumpens nominelle diameter. soleringssættet, som er tilpasset den enkelte pumpetype, omslutter hele pumpehuset. De to isoleringsskaller monteres nemt omkring pumpen. ALPA-stik Fig. 27 ALPA-stik TM Pos. Beskrivelse Produktnummer 1 ALPA-stik, standard kabeltilslutning ALPA-vinkelstilk, standard vinkelkabeltilslutning ALPA-stik, 9 bøjning, inkl. 4 m kabel TM Grundfos tilbyder et specialkabel med aktiv, indbygget NTC-modstand til reduktion af mulige indkoblingsstrømspidser. Bruges f.eks. hvis relækomponenterne er af ringe kvalitet og følsomme over for indkoblingsstrømspidser. Fig. 26 soleringsskaller Produktnummer ALPA2 XX-XX ALPA2 XX-XX ALPA2 XX-XX A

27 Grundfos ALPA Produktprogram nddelingen af salgsregioner for ALPA2-pumpen er angivet på kortet. Produktprogram GUA GSE TM Fig. 28 Salgsregioner (klynger) Farve Virksomheder Lande Monterings- og driftsinstruktion GWS Tyskland GB Storbritannien GPO, GPS Østrig, Schweiz Alle øvrige lande, undtagen Japan og Nordamerika GMO Rusland 27

28 8 Grundfos ALPA2 Produktprogram ALPA2 til det internationale marked Bemærk: Klik på produktnummeret for at gå direkte til ydelseskurven i WebCAPS. ndbygningslængde [mm] Tilslutning ALPA G 1 Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad Side QR-kode til Mobile CAPS ALPA G ALPA G ALPA G 1 1/ ALPA N 13 G 1 1/ ALPA G 1 1/ ALPA N 18 G 1 1/ ALPA G 1 1/ ALPA N 13 G 1 1/ ALPA G 1 1/ ALPA N 18 G 1 1/ ALPA A 18 G 1 1/ ALPA G 1 1/ ALPA N 13 G 1 1/

29 Grundfos ALPA2 8 ndbygningslængde [mm] Tilslutning ALPA G 1 1/2 Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad Side QR-kode til Mobile CAPS Produktprogram ALPA N 18 G 1 1/ ALPA G ALPA N 18 G ALPA G ALPA N 18 G ALPA G ALPA N 18 G

30 9 Grundfos ALPA2 Grundfos Product Center 9. Grundfos Product Center Online søge- og dimensioneringsværktøj som hjælper dig med at træffe det rigtige valg. DMENSONERNG giver dig mulighed for at finde en pumpe ud fra indtastede data og valgmuligheder. ERSTATNNG giver dig mulighed for at finde et erstatningsprodukt. Søgeresultaterne omfatter oplysninger om den laveste indkøbspris det laveste energiforbrug de laveste samlede levetidsomkostninger. KATALOG giver dig adgang til Grundfos' produktkatalog. MEDER giver dig mulighed for at finde pumper konstrueret til aggressive medier, brandfarlige medier eller andre specialmedier. Alle de oplysninger, du har brug for på ét sted Downloads Ydelseskurver, tekniske specifikationer, billeder, dimensionstegninger, motorkurver, ledningsdiagrammer, reservedele, servicesæt, 3D-tegninger, dokumenter og systemdele. Product Center indeholder alle nylige og gemte emner - herunder færdige projekter - direkte på hovedsiden. På produktsiderne kan du downloade installationsog betjeningsvejledninger, datahæfter, serviceinstruktioner osv. i pdf-format. Ret til ændringer forbeholdes. 3

31 31

32 ECM: GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-885 Bjerringbro Telefon: CVR: GRUNDFOS DK A/S Center Øst Vallensbækvej 3-32 DK-265 Brøndby Telefon: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos olding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos olding A/S

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S.

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S. GRUNDFOS DATAÆFTE ALPA2/ALPA3 Cirkulationspumper /6 z Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos olding A/S. ALPA2/ALPA3 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle...................................................................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper /6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos COMFORT Cirkulationspumper 50/60 Hz Grundfos COMFORT Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Typenøgle for Europa..........................................................................

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk Gulvvarmesystemer Bruttoprisliste Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk 12 01 2011 Komplet pumpeshunt Datablad Tilbehør: Ekstra sikkerhedstermostat Termostat

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD Luft- og smudsudskiller Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Caprari KCT grinderpumper

Caprari KCT grinderpumper Caprari KCT grinderpumper Dykkede pumper m/kniv KCT-serien af dykkede pumper er i stand til at trykke vand indeholdende faste eller trævlede materialer, fra private ejendomme, villaer, campingpladser,

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Hvordan kan effektivitet Det simple kugleformede motor design... Forbavsende simpelt,

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP, dykmotorer og tilbehør 5 Hz Indhold Generelle data Ydelsesområde 3 Anvendelser 4 Typenøgle 4 Pumpede væsker 4 Driftsbetingelser 4 Kurvebetingelser 4 Pumpeprogram 5 Motorprogram

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange Datablad Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil flange VF 3 3-vejs ventil flange Beskrivelse VF 2 VF 3 VF 2- og VF 3-ventilerne er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til de fleste varme- ventilations-

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 5 Hz SP A, SP Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 4 Ydelsesområde...............................................................................

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Dykpumper 50/60 Hz SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Table of contents 1. Generel beskrivelse 3 Ydelsesområde 3 SQ-dykpumper 4 Pumpe- og motorprogram 4 Rørtilslutning 4 Typenøgle

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz GRUNDFOS DTÆFTE ydro Solo-E Komplette trykforøgeranlæg 50/60 z ydro Solo-E Indholdsfortegnelse 1. Produktintroduktion 3 Indledning...................................................................................

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPER ANLÆGGET ET KVANTESPRING FOR INLINE-PUMPER INTELLIGENT KOMMUNIKATION EN NATURLIG DEL AF ENHVER Større input, større output Med sin ekstremt høje virkningsgrad og mange intelligente

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering Dynacon Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / Dynacon Dynacon Dynacon justerer flowet i de enkelte gulvvarmekredse direkte i liter/ time.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

Cirkulationspumpe A-mærket for energibesparelse Model: MP100A, MP200A og MP280A BRUGERMANUAL

Cirkulationspumpe A-mærket for energibesparelse Model: MP100A, MP200A og MP280A BRUGERMANUAL Cirkulationspumpe A-mærket for energibesparelse Model: MP100A, MP200A og MP280A BRUGERMANUAL Produktoverensstemmelse og Disse instruktioner er gældende for modellen med SALUS-styring angivet på forsiden

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE...

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... OEM Termiske motorer til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... STA219 STA719 STA219 Driftsspænding AC 230 V, styresignal on/off STA719 Driftsspænding AC/DC 24 V, styresignal on/off eller

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere