LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder."

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013

2 FØR SAMTALEN Lederens mentale forberedelse Du skal forberede dig på, at det er en psykisk belastning for dig at afskedige en medarbejder. Det er ubehageligt, men det er en del af jobbet som leder, hvorfor det er et ansvar, du skal tage på dig. I din forberedelse kan det være godt at have forberedt dig på typiske reaktioner, du kan møde hos den opsagte medarbejder. Nogle medarbejdere tager opsigelsen helt afslappet, mens andre kommer i dyb krise. Herunder er en kort beskrivelse af den reaktion du kan forvente fra medarbejderen: Chok Reaktion Bearbejdning Nyorientering Den umiddelbare reaktion Først får den ansatte et chok, men de synlige reaktioner er forskellige. Nogle optræder friskfyr -agtige og lader som om, at de har styr på situationen. Andre virker fjerne, apatiske, fortvivlede, anspændte og bliver meget snakkende. Du bør som leder give tid og plads til, at medarbejderen kan give afløb for sine umiddelbare følelser, og du skal undlade at diskutere detaljer og praktiske forhold. Du skal holde fast i budskabet og ikke give medarbejderen falske forhåbninger. Efterreaktion Når medarbejderen får styr på sine umiddelbare følelser, indtræder efterreaktionen. Den kan komme til udtryk i form af vrede, frustration og depression. Vreden er ofte udtryk for et ubevidst ønske om at få placeret ansvaret for opsigelsen. Den ansatte kan rette sin vrede mod virksomheden eller sin nærmeste leder med beskyldninger om inkompetent ledelse og dårlige beslutninger, eller han kan vende vreden indad og bebrejde sig selv. Hvorfor lige mig? Du skal være forberedt på, at medarbejderen ofte vil søge en begrundelse for, hvorfor netop han skal afskediges. Det er derfor vigtigt, at du giver den rigtige begrundelse, men samtidig vægter ord med omhu, idet medarbejderen ofte vil tænke over begrundelsen i lang tid. Der er desuden medarbejdere, hvor du ikke kan mærke en reaktion. Det kan være fordi de ikke er særlig berørt af situationen, men det kan også skyldes, at de ikke ønsker at tabe ansigt og derfor ikke taler med andre om opsigelsen. Bearbejdning Når medarbejderen forstår hvad der er sket, begynder han at bearbejde opsigelsen mere realistisk. Han accepterer det skete og erkender gradvist, at opsigelsen giver nye muligheder. I denne fase vil du som leder typisk opleve, at medarbejderen har lyst til at tale om det hændte igen og igen. Her kan du bidrage med råd og vejledning. Nyorientering Her har medarbejderen fået opsigelsen på afstand og kan tale om det uden at blive følelsesmæssigt berørt. 2

3 Tillidsmand Medarbejderen kan tage sin tillidsrepræsentant eller anden bisidder med. Dette skal du se som et positiv ting, idet medarbejderen i denne situation ofte vil være stresset og føle sig truet, hvorfor budskabet om afsked kan trænge dårligt igennem. Skriv begrundelsen ned Det er en god ide at have skrevet begrundelsen for situationen ned, så det hele tiden er den samme begrundelse, der bliver brugt. Det har to fordele: 1. Medarbejderen har ret til partshøring og skal derfor have en skriftlig begrundelse for afskedigelsen. 2. Det giver dig mulighed for forberedelse, så du på forhånd kan formulere de sætninger, du vil sige og for at holde fast i dem. Hvad siger du som leder? Når medarbejderen får at vide, at han skal partshøres/afskediges, reagerer han måske med spørgsmål som: Hvad siger du hvad mener du? Her gælder det om at holde tungen lige i munden og ikke forfalde til at udpensle argumenter til det umenneskelige eller begynde at finde på nye, som du ikke har forberedt dig på. Du skal stille og roligt gentage dine udsagn og holde fast i dem. Samtalen vil ofte være præget af mange informationer, og medarbejderen kan have svært ved at opfatte hvad der sker. Derfor er det en god ide, at du udleverer materiale skriftligt, der beskriver hvordan medarbejderen skal forholde sig, frister, kontaktpersoner osv. Hvad skal du overveje? Hvor skal samtalen foregå? Sørg for at det er uforstyrret. Hvornår skal samtalen foregå? Undgå fødselsdage/mærkedage og dage op til ferie og fridage i øvrigt. Skal medarbejderen have besked forud for samtalen, hvad der venter? Hvornår skal tillidsrepræsentanten orienteres? Kan denne deltage? Skal medarbejderen have mulighed for at ringe til ægtefælle/pårørende? Hvordan orienteres de øvrige medarbejdere? Hvordan reagerer du som leder og hvordan vil du håndtere din reaktion? under SAMTALEN Formålet med samtalen er at overbringe et budskab. Det er her, at du afleverer partshøringen. Efter endt partshøring overleveres afskedigelsesbrev ved samtale. Du skal derfor være klar i din måde at frembringe budskabet om, at medarbejderen nu er sagt op. Derudover skal du kort begrunde og orientere om betingelserne i forbindelse med situationen. Det er vigtigt, at du er opmærksom på følgende: Formuler dig klart, tydeligt og uden unødvendigt omsvøb. Fasthold øjenkontakt gennem samtalen. Nå hurtigt frem til det centrale budskab og tag udelukkende udgangspunkt i selve skrivelsen. Begrund og beskriv budskabet kort og præcist. Undgå at nedtone eller underdrive betydningen af denne beslutning. 3

4 Samtalen Samtalen bør maksimalt vare minutter. Hvis den trækker i langdrag, øger du som leder risikoen for, at den løber af sporet, fordi de psykologiske reaktioner på budskabet vil blokere for medarbejderens evne til at koncentrere sig. Omvendt skal du sikre dig, at samtalen ikke bliver så kort, at den afskedigede oplever den som hård og umenneskelig. Du skal give plads til medarbejderens reaktioner, og du skal acceptere og rumme både vrede og gråd. Du skal behandle medarbejderen med værdighed. Dine følelser som leder kan også være påvirket af situationen. Alligevel skal du bevare kontrollen over samtalen. Hvis du ikke bliver i rollen og i stedet begynder at trøste, så risikerer du at gøre ondt værre: Det er lige nu dig, der er budbringer af dårlig nyt. Igen skal du ikke være så kold, at du ikke tør give udtryk for din medfølelse. Dine budskaber skal til stadighed være klare. Du skal overveje, hvem der er afsender af budskaberne er det dig eller myndigheden? Vælger du dig selv som afsender, at tale i jeg-form, skal du være opmærksom på, at du kan blive stillet til regnskab. Der kan opstå ærgerlige diskussioner om skyld, og eventuelle gamle konflikter kan genopstå. Det er vigtigt, at du ikke er illoyal over for beslutningen om afskedigelse og heller ikke kommer med tomme løfter om genansættelse eller lignende. Begynd ikke at forsvare dig, men udvis ro og empati. Hovedpunkter i samtalen 1. Indledning a. Hvad er formålet med samtalen? b. Ønsker medarbejderen, at tillidsrepræsentanten deltager? c. Hvordan kommer samtalen til at forløbe? 2. Beskrivelse af nødvendigheden af samtalen. 3. Begrundelse for beslutningen om afskedigelse. 4. Dato for fratrædelse. 5. Det videre forløb. a. Opfølgningssamtaler b. Frister 6. Mulighederne for rådgivning, støtte osv. 7. Hvordan orienteres resten af myndigheden, afdelingen, sektionen? 8. Udlevering af skriftligt materiale Fortæl at du gerne vil tale løbende med medarbejderen om det, og at han altid er velkommen på dit kontor. Afslut samtalen med at forklare, hvad kollegerne ved på nuværende tidspunkt, og hvornår og hvordan de informeres om afskeden. Tag ansvaret for informationen, så det ikke er medarbejderen, der skal ud og fortælle sine kolleger, hvad der er sket. Efter SAMTALEN Medarbejderen har rent juridisk ikke ret til at tage hjem efter beskeden, men omvendt må det være en overvejelse i situationen. Medarbejderen har heller ikke ret til ikke at møde op på arbejdet i opsigelsesperioden. Opfølgningssamtale uddybende samtale Du kan med fordel mødes med medarbejderen et par dage efter samtalen til en ny og længere samtale. Du kan opleve, at du skal gentage dig selv flere gange, hvilket er helt naturligt, 4

5 da medarbejderen kan blokere for mere information efter beskeden er givet. Giv dig tid til den enkelte så situationen bliver så smertefri som mulig du spiller en stor rolle i forhold til dette. Spørg ind til hvordan det går det er omsorg! Den første samtale blev anvendt til at bringe budskaber om afskedigelse den anden samtale giver plads til en dybere drøftelse. Indkald igen til et nyt møde efter lidt længere tid. Her kan du og medarbejderen med fordel aftale en plan for den sidste tid på arbejdspladsen herunder: Overdragelse af opgaver Betingelser for fratrædelse Fremtidsudsigter for medarbejderen Reaktioner på det hændte Afholdelse af friheder Det er dig som leder, der indkalder til samtalen. Du skal endvidere tænke på gennemførelse af FOKUS. Sidste arbejdsdag På den sidste arbejdsdag er det en god ide at få sagt rigtigt farvel til dem, der er afskediget, herunder både give udtryk for optimisme og håb for de, der forlader arbejdspladsen. Samtidig er det vigtigt at være loyal over for beslutningen om afsked. Det kan overvejes, om de tilbageblevne skal arrangere afskedsreception for den/de der stopper. Husk at få planlagt aflevering af udlånt materiel: Adgangskort Militært ID-kort Hjemlånt PC m.m. Mobiltelefon Rejseforsikringskort Nøgler Bøger Andet De tilbageblevne Det kan være vanskeligt for både dig som leder og for de tilbageblevne at arbejde sammen med opsagte medarbejdere for nogens vedkommende i længere tid. Der er ingen opskrift på, hvordan man bedst adresserer denne udfordring, da alle opsagte medarbejdere reagerer forskelligt og er i forskellige faser i forskellig tidsrum. Det er vigtigt, at du som leder er synlig i dagene efter opsigelsen/opsigelserne. Alle medarbejdere vil her typisk have stort behov for at drøfte situationen. Derfor er det vigtigt, at al fokus ikke kun rettes mod de opsagte, men også mod de medarbejdere, der er tilbage, og her drøfte organisering af opgaver og samtidig tale med dem om, hvordan de kan støtte de opsagte medarbejdere. Noget af det værste en opsagt medarbejder kan opleve, er at blive socialt ekskluderet fra sine kolleger. Det kan være nødvendigt at tale om, om der er information/møder det ikke er relevant for de opsagte medarbejdere at være en del af. Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, at når kolleger bliver fyret, rykkes tæppet også væk under dem, der bliver tilbage. Såvel medarbejderne som ledere kan opleve reaktioner, der får indflydelse på arbejdspræstationen. Det kan blandt andet være: 5

6 Usikkerhed om eget job kommer der flere nedskæringer, var denne omgang nok? Unfair beslutninger var det de rette, der blev skåret? Er den nye organisation retfærdig og gennemtænkt? Depression, stress og træghed arbejdet udføres langsomt og der kan være øget sygefravær, bl.a. som følge af det stress, processen har givet. Manglende motivation og mindre risikovillighed mange inddrages i beslutningsprocesser, hvis resultater er konservative ingen stikker næsen frem. Mindre engagement. Mistillid til ledelsen utilfredshed med planlægning og kommunikation. Planlægningen af processen endevendes og angribes følelsesmæssigt. Vrede ikke mindst over processen. Mangel på overordnede retningslinjer ofte glemmer ledelsen at lede organisationen på dette tidspunkt. Manglende tro på ledelsen - visionen for organisationen som den ser ud fremadrettet, kommunikeres ikke godt nok. Håndtering af situationen Kommuniker åbent og ærligt, tag hensyn til følelser og usikkerhed. Vær tilgængelig og svar på spørgsmål. Der kan næsten ikke overinformeres. Tag hensyn til de følelser, processen producerer. Opbyg en ny situation, vis hvad vejen fremad er. Lederens reaktioner - selvanalyse Ligesom medarbejderen har brug for at tale med andre om opsigelsen, så kan du som leder have et tilsvarende behov. Derfor kan du med fordel tale med andre ledere om deres oplevelser med at gennemføre afskedigelsessamtaler. Det kan også være en god ide at gennemføre en selvanalyse af samtalen. Både hvis du skal gennemføre flere samtaler, men også for at få rundet din egen oplevelse af. I denne kan du tage udgangspunkt i følgende: Var min forberedelse god nok? Meddelte jeg mig kort og klart? Hvordan reagerede medarbejderen? Hvordan reagerede jeg under samtalen? Var det klart, hvad der skulle ske for medarbejderen efter samtalen? Har jeg truffet de nødvendige foranstaltninger til andre i virksomheden? Er der nogle ændringer, der skal foretages inden gennemførelse af næste samtale? 6

7 FORSVARETS PERSONELTJENESTE LAUTRUPHØJ BALLERUP TELEFON:

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Afskedigelsessamtalen

Afskedigelsessamtalen Afskedigelsessamtalen Afskedigelsessamtalen Magtudøvelse på en ordentlig måde? af Agnete Munck, am@agnetemunck.dk, Procesledelse og Personlig Udvikling Der bliver stille; han rejser sig, går hen til døren

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere