Vi ved, hvad der skal til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ved, hvad der skal til"

Transkript

1 Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil

2 Danmarks Lærerforening Copyright oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen

3 Så er det nu! Vi, folkeskolens parter, har her i foråret en helt enestående chance for at sætte de store sigtelinjer for udviklingen af folkeskolen. Vi skal formå at udnytte de muligheder, der ligger foran os, og vi skal være mindst lige så ambitiøse på skolens vegne, som Canada har været. I de kommende måneder skal vi lægge sporene for i det 21. århundrede. Vi skal løfte blikket fra detaljerne og skabe begejstring og engagement om vores fælles folkeskole. Vi ved, hvad der skal til, for at eleverne får et markant løft i kvaliteten af deres undervisning. En stor del af dét arbejde finder sted lokalt. Derfor er det helt afgørende, at vi, samtidig med at vi i fællesskab udstikker retningen, også styrker det lokale samarbejde om kvaliteten i elevernes undervisning. Det må ikke blive ved snakken og de gode hensigter. Forarbejdet er gjort. Ny Nordisk Skole tager løbende mere og mere form. I løbet af foråret afholdes møderne i regeringens partnerskab. Og nogle af os var i marts til International Summit on the Teaching Profession i New York, hvor der var stor konsensus om, hvad der skal til for at skabe fremtidens folkeskole. Vi skal nu hæve blikket og se ud og op. Med dette skolepolitiske indspil vil Danmarks Lærerforening gå aktivt og konstruktivt ind i udviklingen af den vigtigste opgave vi har: Uddannelsen af vores børn. Tiden er kommet til handling. 3

4 4 Folkeskolen i det 21. århundrede

5 Hvilke kompetencer og færdigheder er nødvendige for, at eleverne kan begå sig efter folkeskolen i det 21. århundrede? Krisen har vist nødvendigheden af, at vi får en grundig diskussion af, hvad folkeskolen skal ruste eleverne til. Den fælles folkeskole er et spejl af samfundet. Et samfunds valg af skoleform er afgørende for, hvilket samfund man vil udvikle. I dag står det danske samfund overfor en række udfordringer og nye muligheder. Det gælder fx globaliseringen med øget internationalt samkvem, arbejdsdeling og konkurrence. Det er skolens opgave at styrke samfundets mulighed for at møde disse udfordringer uden at sætte bæredygtigheden over styr samtidig med, at vi udruster den enkelte elev med de bedste forudsætninger for at få en god tilværelse. De lande, der klarer sig godt i en globaliseret verden, er de, der formår at kvalificere alle elever, så de kan bruge deres viden og færdigheder i en nytænkende, kreativ og innovativ sammenhæng. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen modsætning mellem faglighed og kreativitet. Tværtimod er en høj faglighed grundlaget for at kunne tænke kreativt. Kreativitet er en del af fagligheden. Her har vi igen og igen fået bekræftet, at de danske elever har en særlig styrke, som vi skal passe på ikke svækkes med et snævert faglighedsbegreb. Hvis skolen skal ruste eleverne til fremtiden, kræver det opbakning og tillid fra hele samfundet. Både fra politikere, erhvervsliv, det øvrige uddannelsessystem og ikke mindst fra forældrene. For at fremme denne opbakning er det nødvendigt med en bred folkelig debat om folkeskolens formål og faglighed. Er formålet uklart eller definerer vi faglighed forkert eller for snæver, svigter vi såvel eleverne som samfundet. 5

6 6 Vi ved, hvad der skal til

7 På International Summit on the Teaching Profession, som OECD og Education International afholdt i marts 2012 for de bedst præsterende skolevæsener, fremhævede forskere, lærere og politikere følgende punkter som grundlaget for en velfungerende skole: 1. En national samling om folkeskolen med en seriøs debat om, hvad eleverne skal lære i det 21. århundrede og om, hvad vi forstår ved faglighed i folkeskolen. 2. Målrettet opbakning til skolelederne så didaktisk stærke skoleledere med en god lederuddannelse kan tage ansvaret for udviklingen af kvaliteten i undervisningen. 3. En femårig læreruddannelse på master- eller kandidatniveau. Den skal sikre, at de kommende lærere får de bedst mulige forudsætninger for at klare den komplekse undervisningsopgave i folkeskolen. Læreruddannelsen skal samtidig styrke lærernes udbytte af livslang læring i form af løbende efteruddannelse og være så attraktiv, at de unge står i kø for at komme ind på uddannelsen. 4. En stor tillid til lærerne og lærerarbejdet som en respekteret profession der blandt andet betyder, at lærerne har stor autonomi og dermed ansvar for kvaliteten i undervisningen. 5. En bevidst indsats for at styrke lærerarbejdets prestige og forståelse for betydningen af kvalitet i undervisningen samt en forståelse for, at skolen ses som en vigtig og nødvendig investering. 6. Gode forudsætninger for samarbejde, vidensdeling og supervision lærerne imellem. 7. Lærere der har mulighed for at forberede en differentieret undervisning med udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og ikke blot gennemfører en standardundervisning. 8. Et tæt samarbejde med lærerne og lærernes organisation om ønskede reformer. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU Aarhus Universitet, har udarbejdet et systematisk review af relevant forskning og på den baggrund kortlagt 11 forhold i grundskolen, der har 7

8 betydning for elevernes indlæring. Reviewet giver et reelt forskningsbaseret grundlag til at drøfte, hvordan folkeskolens resultater kan forbedres. Reviewet viser, at der skal satses på et trygt undervisningsmiljø med et godt læringsklima. Det kræver kompetente og ambitiøse lærere, der er eksperter i undervisning, og at man viser tillid til, at de kan løse den komplicerede opgave, som undervisning er. Læreren skal på en gang beherske stærke fagdidaktiske kompetencer, relationskompetencer samt klasseledelseskompetencer. Disse kan ikke skilles ad. Reviewet viser også, at der skal satses på skoleledernes færdighed i fag og undervisningsmetode. Jo bedre lederen kan vejlede læreren om disse forhold, jo mere lederen kan involvere lærerne og jo mere lederen har en ledelsesstil, der er understøttende og lighedsorienteret i stedet for dirigerende og restriktiv, des bedre lærer eleverne. Det forudsætter ledere, der har indblik i undervisningen i de enkelte klasser og som understøtter den enkelte lærer i sit ansvar gennem deltagelse, dialog og sparring med lærerne. Der er god sammenhæng mellem punkterne fra New York og de 11 forhold som Clearinghouse fremhæver. De burde derfor kunne bruges som afsæt til udarbejdelse af nogle konkrete pejlemærker for reformtiltag i folkeskolen. 8

9 9

10 10 Partnerskab, muligheder og begrænsninger

11 Der er ingen hurtige genveje til at løse folkeskolens udfordringer. Der er brug for gennemtænkte langsigtede reformer via et forpligtende samarbejde mellem lærerne og skolemyndighederne. Det er en af de vigtigste erfaringer, som vi kan hente fra forløbet i Ontario, Canada. Digitaliseringsstrategi, forebyggelsesstrategi, tosprogstaskforce, prøvereformer. Tiltagene, ønskerne og ambitionerne er mange. Der er imidlertid behov for, at vi løfter os op fra de konkrete tiltag. Vi skal overveje, om vi i vores fokusering på detaljerne har glemt, hvad der for alvor har betydning for kvaliteten i elevernes undervisning. Vi udvikler folkeskolen ved at lærerne får mulighed for at gennemføre en god undervisning. Lærerne er uddannet til at skabe sammenhæng mellem faglighed, trivsel og kreativitet. Vi har en stærk nordisk tradition for netop at satse på didaktiske, relations-, og klasseledelseskompetencer. Men traditioner skal løbende fornyes og udvikles. Det samme gælder lærernes kompetencer. Kompetenceudvikling af lærerne er derfor et helt centralt tema i al udvikling af folkeskolen. 11

12 12 Indsats, der virker i undervisningen

13 Det er kun i begrænset omfang behov for lovændringer, hvis ovennævnte tiltag skal fremmes. Til gengæld er der behov for fælles indsats, hvor folketing, ministerier, kommuner, lærere og ledere arbejder i fælles retning. Med projektet Vi læser for livet kan vi konstatere, at lærerne og skolerne har viljen og engagementet til at tage ansvar for en faglig udfordring. Det har været opmuntrende at se den overvældende interesse for projektet. Med det rette indhold kan vi for relativt få ekstra resurser skabe grundlag for lokal kvalitetsudvikling. I en travl og presset hverdag er det motiverende, at der fra centralt hold tages ansvar for at vise retning i form af konkrete initiativer, som understøtter lærernes muligheder for at lave god undervisning. Et partnerskab bør derfor primært have fokus på, hvordan parterne kan inddrage eksisterende uddannelsesforskning og praktikkernes viden i en fælles forpligtende proces, formidling og udmøntning. Parterne skal lægge op til at tage et centralt ansvar for en indsats, der understøtter lokale initiativer. På centralt niveau skal vi afklare, hvor der skal sættes ind, så alle får de samme gode vilkår. Denne indsats skal følges op af et forpligtende lokalt samarbejde mellem kommuner og lærernes lokale repræsentanter, der kan supplere og understøtte den centralt fastlagte indsats. Kommunerne har ansvaret for at sikre, at lærerne har de bedst mulige forudsætninger for at løse deres opgave. Når læreren står i den konkrete undervisningssituation, er det imidlertid læreren, der har ansvaret for elevernes undervisning. Det ansvar hverken kan eller må læreren fraskrive sig. Derfor er det helt nødvendigt, at kommunen og lærerkredsen drøfter, hvordan man lokalt sikrer, at der er høj kvalitet i hver eneste undervisningstime. Gennem en centralt styret indsats skal der tages ansvar for at styrke det lokale samarbejde om den fælles opgave: Kvaliteten i elevernes undervisning. 13

14 Det kan lade sig gøre, men det kræver, at vi tør flytte fokus til det, der betyder noget. Erfaringen fra Canada viser, at der skal være fokus på indholdet og undervisningen. Struktur- og organisationsændringer kan ikke være bærer af skoleudvikling. Det er støtten til lærerne i at lave god undervisning og erkendelsen af, at der er mange veje til at nå målene, der er grundlaget for den canadiske succes. 14

15 15

16 Danmarks Lærerforening Vandkunsten København K

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere