Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen"

Transkript

1 Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18

2 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling Overordnede mål: At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltager i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi oplever, at der er stor fokus på ydre ting udseende og påklædning. Derfor vil vi hjælpe børnene til at tro på sig selv, hvile i sig selv - være i balance. Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At styrke /udvikle barnets selvværd. Børnegårdens vuggestue Vi vil arbejde med anerkendende pædagogik: Vi ønsker at møde barnet for den person det er. Vi vil hjælpe barnet med at sætte ord på følelser både de positive og de negative. Vi vil hjælpe børnene med at komme i gang med leg samt byde andre børn indenfor i legen med tiden vil den voksne trække sig ud af legen. Børnehuset Vuggestuen Vi vil arbejde med Marte Meo metoden Vi vil være bevidste om at møde barnet som det er uanset det ydre. Vi vil sammen med børnene have fokus på hvem der er her/mangler ved f.eks. opråbning og sanglege. Børnehusets børnehave Ved gruppeaktiviteter stå frem enten enkeltvis eller flere sammen. Lege/konkurrere hvor der er mulighed for både at vinde og tabe. Musikprojekter. Stille børnene alderssvarende krav. Side 2 af 18

3 arbejde med den anerkendende tilgang til børnene vi vil møde og se barnet som det er vi vil stille alderssvarende krav, så barnet kan opleve at det lykkes Vi vil arbejde med anerkendelse som metode Vi vil lave trin for trin med de kommende skolebørn Vi vil lave fælles samling, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig, være i centrum, f.eks. turde synge alene eller i en lille gruppe Vi vil lære børnene at være ansvarsbevidste ved borddækning og oprydning efter måltiderne, samt give dem kendskab til ritualer og gode spisevaner Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens vuggestue Vi vil gerne se børn der hviler i sig selv og som viser initiativ, altså børn der tør sige til og fra, der er selvhjulpen og som viser omsorg for de øvrige børn. Vi ønsker at se børn der selv tager initiativ til leg og som kan invitere andre børn indenfor i legen. Børnehuset Vuggestue Vi vil gerne se børn der udviser glæde ved at se hinanden Børn der begynder at sætte ord på følelser Vi håber at se børn der er mere sikre på sig selv Vi vil gerne se børn der tager initiativer Børnehusets børnehave Turde stå frem. Turde være på. Turde tage en udfordring. Turde lave forkert. Tage selvstændige initiativer uden at skulle bekræftes hele tiden. Turde sige fra. Kunne håndtere et nederlag.. at børnene viser at de lykkes med opgaven at barnet viser at det har det godt med sig selv og ved at omtaler sig selv positivt Side 3 af 18

4 at børnene giver udtryk for deres følelser at børnene giver udtryk for at de kender deres styrker og svagheder at børnene udviser selvstændighed og vilje Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 4 af 18

5 Tema: Sociale Pædagogisk lærerplaner kompetencer Overordnede mål: At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi oplever at børn har brug for at blive bedre til at tilsidesætte egne behov, samt lære de sociale kompetencer og spilleregler der eksisterer, for at kunne begå sig i større eller mindre grupper i samfundet. Vi oplever ligeledes at børn i dag har brug for at blive mere opmærksomme på nødvendigheden af at respektere hinanden i et fællesskab. De har brug for at udvikle deres forståelse for, at vi alle har indflydelse, samt en værdi, i et fællesskab. Det forudsætter fokus på empati og på at give plads til hinanden Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Med udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger og kompetencer, vil vi udvikle de sociale færdigheder der er nødvendige for at begå sig i hverdagens sammenhæng. Børnegårdens vuggestue: Morgensamling: Vente på tur Snakke om hvem er/mangler -være opmærksom. Lytte til hinanden Børnehuset Vuggestuen Marte Meo metoden (Triangulering- positiv ledelse) Aktiviteter i små grupper Familie billeder Hvem er her - hvem er her ikke. Børnehusets børnehave Registrere og være opmærksom på hvilke børn der er til stede. Opfordre børnene til at trøste hinanden. Opfordre børnene til at hjælpe hinanden. Vi voksne skal være gode rollemodeller. Bruge samlingerne til at lære at lytte til hvad andre siger. Lære børnene sociale omgangsformer/toner Vise børnene at man skal hjælpe hinanden når noget er svært Hjælpe barnet med at forstå og acceptere et nej, men vise Side 5 af 18

6 barnet andre muligheder. vi vil arbejde med venskaber vi vil arbejde med trin for trin med førskolebørnene vi vil øve børnene i at sige til og fra vi vil støtte børnene i at knytte venskaber vi vil arbejde i grupper, hvor der er fælles spilleregler, der skal overholdes f.eks. når vi spiser, leger sanglege, spiller spil, dækker bord, passe på egne og andres ting. hjælpe barnet med at forstå og acceptere et nej, men vise barnet andre muligheder. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Udvise empati Drage omsorg hjælpe hinanden Vise glæde ved at være sammen med de øvrige børn på stuen vise glæde ved genkendelighed. Børnehuset Vuggestuen Glæde ved gensyn sætte ord på følelser Sige til og fra vente på tur Lytte til andre Børnehusets børnehave Tage hensyn til hinanden. Udvise empati og forståelse for hinanden. Vente på tur. Være en god kammerat Barnet er unikt i en større gruppe. Hjælpsom Drage omsorg for hinanden Trøste og vise omsorg. at børnene har venner og bruger ordet ven at de største viser at de kan aflæse og tage hensyn til de andre at børnene klarer at sig til og fra i legen at alle børn har en ven og at de snakker om at have en ven at børnene viser fælles ansvar, i og for gruppen og overholder fælles regler at børnene selv viser at de kan klare et afslag Side 6 af 18

7 Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 7 af 18

8 Tema: Sprog Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Pædagogisk læreplan Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsprog lige verden, herunder bogstaver og tal Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler Vi oplever at flere børn mangler nærvær i samværet med deres forælder, hvilket resulterer i flere 1 og 2 sproget børn med talevanskeligheder og sprogforståelsesvanskeligheder. Ligeledes modtager vi flere og flere 2 sproget børn/ børn med anden etnisk baggrund end dansk. Alt dette gør at vi i daginstitutionen er nød til at sætte større fokus på den sproglige udvikling. At børn lære at bruge sproget til at begå sig i sociale relationer. Børnegårdens Vuggestue Vi vil gerne synge med børnene hver dag. Vi vil sætte ord på alle de dagligdags ting i hverdagen. : Gennem Dialog Sætte ord på ting og handlinger Spille spil Rim og Remser Børnehuset Vuggestue: Tirsdags musik + sang på stuen Rim/remser Fagte sange Marte Meo (sæt ord på) vi vil give børnene mulighed for at udvikle og udfordrer sproget således at de bliver i stand til at anvende sproget som kommunikationsmiddel vi vil tale med barnet om oplevelser. sætte ord på ting og handlinger. Side 8 af 18

9 vi vil stille relevante spørgsmål G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Børnehuset Børnehaven Vi vil gennem dialogisk oplæsning og spil (fx billedlotteri og vendespil) sætte ord på dagligdags ting og begreber. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Vi ønsker at børnene kan fagterne til sangene, og senere begynder at udtale ord fra sangene. Vi ønsker at børnene selv begynder at sætte ord på tingene i dagligdagen. : At børnene bruger sproget i legen og til konfliktløsning At børnene får et større ordforråd. Børnehuset Vuggestue: Børnene synger selv Sprogforståelse Fortælle om oplevelser Udtrykke behov at børnene bruger sproget i legen at børnene kan lide at fortælle og at de udtrykker sig forståeligt at børnene viser at de forstår begreber at børnene selv går i gang med at synge Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for Børnehuset Børnehaven at børnene udviser interesse for at bruge og eksperimentere med sproget. at børnene bruger ord og vendinger i de rigtige sammenhænge, og at de bruger længere sætninger. at der er øget aktivitet (kommunikation) ved samlinger. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for Side 9 af 18

10 at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Tema: Krop og bevægelse Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Pædagogisk læreplan At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse At børnene med alle sanser tilegner sid den fysiske, kulturelle og sociale omverden Det er vigtigt for børnenes velbefindende, at de får nogle gode og sunde vaner. Det styrker det sociale fællesskab. Motion skaber glæde ( fysisk / Psykisk ) Sundhed Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At give børnene lyst til at bevæge sig og derigennem opleve glæden ved at bruge kroppen. Børnegårdens Vuggestue: Gymnastik i fællesrummet: Løbe Lave motorik bane Grunden løbe op og ned af bakker, gå på line, på træstammer, lære at gå på ujævnheder, gå op og ned af trapper. Børnehuset Vuggestue: Projekt på græs Besøg fra instruktør fra DGI Vesthallen Aktive sang lege Legeplads + nærområde vi vil tage på ture hvor der er forskellige bevægemuligheder vi vil lave fælles lege på legepladsen vi vil lave motorikforløb vi vil skabe planlagte og uplanlagte aktiviteter hvor børnene får mulighed for at gynge, kravle, gå på trapper, komme højt op og hoppe ned, slå kolbøtter, løbe, hoppe, Side 10 af 18

11 spille bold, rutche og kravle i træer vi vil skabe planlagte og uplanlagte aktiviteter hvor børnene får mulighed for at tegne, male, klippe og klistre Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: At være frie Balance Tør at udfolde sig Styrke motorikken. Børnehuset Vuggestue: Selvhjulpenhed Kravle, gå, løbe at børnene efterspørger fælles lege eller selv går i gang med legene at børnene bevæger sig frit og viser glæde ved at bevæge sig vi ser glade børn, der bevæger sig meget børn der selv efterspørger fysiske aktiviteter børn der er selvhjulpne med toiletbesøg, tøj, overtøj, spisesituation, pudse næse, pakke taske osv. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 11 af 18

12 Tema: Naturen og naturfænomener Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Pædagogisk læreplan At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø Grundet det store fokus på miljø og forurening er det vigtigt, at børnene får kendskab til naturen og får respekt for denne på en positiv måde. Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At lære børnene at bruge og respektere naturen. At give børnene en positiv tilgang og glæde til at færdes i naturen Børnegårdens Vuggestue: Ud i naturen: Grunden løbe på bakker, løfte sten, se på små dyr Respekt % smide affald Snakke om de fire årstider Snakke og føle på naturen tage naturen med ind. Børnehuset Vuggestuen Gå tur i naturen (evt. 4 uger) Samle kastanier, farve dem og lave dyr Samle bær og grene Finde insekter vi vil tage på tur til skov og strand vi vil tage på ture i nærmiljøet vi vil tale med og vise børnene hvordan de kan passe på naturen vi vil tage på ture ud i naturen året rundt, for at få kendskab til dyr og planter. vi vil lære børnene, at bruge legepladsen i de forskellige årstider. Vi vil lære børnene at blive miljøbevidste. vi vil tage I skovbørnehave, strandbørnehave, kælketure. at informere børnene om vejrfænomener(sne, blæst, regn Side 12 af 18

13 osv.) G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Børnehuset Børnehave Lave eksperimenter i naturen og ud af naturmaterialer. Fortælle hvor f.eks. madvarer kommer fra. Så og dyrke frø og planter. Lave bål og besøge vandløb. Kan du ikke komme i naturen, kan du ta naturen ind. Ta årstidstemaer med i aktiviteterne og følge årets gang. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Glæde vi skal ud Nysgerrighed løfte sten, se de små dyr under Børnehuset Vuggestue At børnene får en viden om hvordan naturen ser og få glæde ved den. at børnene taler om og efterspørger ture ud i naturen at børnene viser at de passer på naturen Vi ser børn der færdes med respekt i naturen. børn der er miljøbevidste eks. ved at lære at slukke lyset, lukke for vandet, at man ikke smider affald i naturen. børn der eksperimenterer med naturen. børn der taler om forskellige vejrfænomener Børnehuset Børnehaven At børnene lærer at vurdere, hvad der må smides i naturen og hvad der ikke må. At børnene efterspørger at komme ud i naturen. Se børnene finder ro og fordybelse. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Side 13 af 18

14 bestyrelsen i evaluering og opfølgning Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Pædagogisk læreplan At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer At børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud Det er vigtigt at bevidstgøre børn I danske traditioner og kultur. Og det findes andre kultur og traditioner i andre lander. Vi vil arbejde med at udvikle børnenes kulturelle bevidsthed i deres nærmiljø. At børnene lærer om dansk traditioner højtider. At børnene lærer at respektere andres kultur og forskeligheder. Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Vi vil gerne tegne og lime med forskellige materialer. Børnene er selv med til at udsmykke stuen / institutionen til højtider fx jul, påske mm. Børnehuset Vuggestuen: Vi har valgt at vi til forår vil lave en koncert med de største af børnene. Vi vil optræde med sange og fagter. I uge 15 vil børnene optræde for de andre børn i huset og en lille gr. børnehavebørn fra huset. Der vil blive evalueret på et torsdagsmøde. Vi vil arbejde med aktiviteter omkring højtider og andre mærkedage, fx fødselsdage, fastelavn, Skt. Hans dag, jul og påske. Børnegårdens vuggestue: Vi vil lave aktiviteter i forbindelse med højtider, traditioner. (Jul, påske, fastelavn, Sct. Hans, FN fredsdag) Vi vil lave sang og musik på tværs af stuerne (onsdage) På stuerne planlagte og spontan musik og sang. Vi vil lave aktiviteter i forbindelse med danske traditioner og højtider Vi vil tale om traditioner fra de lande hvor vores børn kommer fra Vi vil besøge bibliotek, museum, m.m. Side 14 af 18

15 Vi vil lave kreative aktiviteter G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Vi vil lave forskellige aktiviteter der hører årstiderne og højtiderne til. Vi vil besøger museer, koncerter, forestillinger. Vi vil give børnene mulighed for kreativt/aktivt selv at skabe kunst. At give børnene kendskab til medieverdenen. Børnehusets børnehave Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Vi vil arbejde med aktiviteter omkring højtider og andre mærkedage, fx fødselsdage, fastelavn, Skt. Hans dag, jul og påske. Vi vil synge sange med børnene som passer til højtiderne Vi vil tale om traditioner fra de lande hvor vores børn kommer fra. Børnene viser glad de ting frem som de har været med til at producere. At børnene begynder at gengive sangene, samt forbinder fx julen med et juletræ osv. Børnehusets Børnehave Øget bevidsthed om traditioner fx jul, påske osv. og at børnene udviser større forståelse og interessere for hinanden og deres baggrund. Børnehuset Vuggestuen: Vi forventer at børnene selv begynder at synge og lave fagter. Øget bevidsthed om traditioner fx jul, påske osv. og at børnene udviser større forståelse og interessere for hinanden og deres baggrund. Børnegårdens vuggestue: At børnene viser glæde ved at synge. At de lærer nye sange at kende. at børnene taler om og glæder sig til højtiderne at de udenlandske børn viser glæde ved at fortælle om deres traditioner at børnene fortæller om oplevelser fra besøg på bibliotek og museum Vi ser børn der viser glæde når de viser andre hvad kan eller har lavet Side 15 af 18

16 vi ser børn, der er nysgerrige på udstillinger m.m. vi ser børn der viser gensynsglæde, når de oplever årstiden eller højtidens aktiviteter. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 16 af 18

17 Tema Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Pædagogisk læreplan Børn skal gennem social deltagelse have mulighed for at udvikle sine ressourcer mest muligt og i bredeste forstand. Børn skal have mulighed for deltagelse i fællesskaber for derved at udvikle potentialer og kompetencer. Vi oplever et stigende/stort antal af børn med sociale, følelsesmæssige og /eller sproglige vanskeligheder. Samt børn der ikke har lært de sociale spilleregler hjemmefra (manglende sociale kompetencer) Dette kan være betydningsfuldt i forhold til børnenes evne til at indgå i sociale relationer og dannelse af venskaber. At lære børn med behov for en særlig pædagogisk indsats at kunne indgå i det sociale fællesskab. At vi har fokus på barnets styrkesider og på de vanskeligheder barnet er i. At vi er tydelige voksne og har en positiv tilgang til barnet ved hjælp af guidning. Inddragelse af forældrene, så de føler et medansvar. At styrke det tværfaglige samarbejde, fx ved hjælp af konferencerne. At barnet får lysten til at være sammen med andre. At barnet bliver bedre til at sige til og fra. At barnet hjælpes til at læse andres signaler. At barnet bliver bedre til at danne og være i sociale relationer og fastholde disse. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 Side 17 af 18

18 med bestyrelsen. G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Side 18 af 18

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side 2. 1. Barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os.

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os. og BMV 1 Pædagogiske læreplaner og BMV i Storkereden Indledning Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionen, 8 blev indført de. 1. august 2004. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 - revideret 030713 Gældende for sko 1 Indhold PAARUP SFO LÆREPLAN 2013... 1 1.0 Indledning:... 3 2.0 Kerneydelsen:... 3 3.0 Hvad er læring?:... 3 4.0 Børn med særlige behov:...

Læs mere

i Børnehuset Nørre Aaby.

i Børnehuset Nørre Aaby. 1 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER i Børnehuset Nørre Aaby. Alle dagtilbud skal lave en pædagogisk læreplan, der beskriver dagtilbuddets mål for alle børns læring i forhold til: Alsidig personlig udvikling Sociale

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Fakta oplysninger... 3. Grundlæggende værdier... 4. Læringssyn pædagogisk tilgang... 5. Barnets alsidige personlige udvikling... 7

Fakta oplysninger... 3. Grundlæggende værdier... 4. Læringssyn pædagogisk tilgang... 5. Barnets alsidige personlige udvikling... 7 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 13

Læs mere