Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen"

Transkript

1 Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18

2 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling Overordnede mål: At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltager i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi oplever, at der er stor fokus på ydre ting udseende og påklædning. Derfor vil vi hjælpe børnene til at tro på sig selv, hvile i sig selv - være i balance. Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At styrke /udvikle barnets selvværd. Børnegårdens vuggestue Vi vil arbejde med anerkendende pædagogik: Vi ønsker at møde barnet for den person det er. Vi vil hjælpe barnet med at sætte ord på følelser både de positive og de negative. Vi vil hjælpe børnene med at komme i gang med leg samt byde andre børn indenfor i legen med tiden vil den voksne trække sig ud af legen. Børnehuset Vuggestuen Vi vil arbejde med Marte Meo metoden Vi vil være bevidste om at møde barnet som det er uanset det ydre. Vi vil sammen med børnene have fokus på hvem der er her/mangler ved f.eks. opråbning og sanglege. Børnehusets børnehave Ved gruppeaktiviteter stå frem enten enkeltvis eller flere sammen. Lege/konkurrere hvor der er mulighed for både at vinde og tabe. Musikprojekter. Stille børnene alderssvarende krav. Side 2 af 18

3 arbejde med den anerkendende tilgang til børnene vi vil møde og se barnet som det er vi vil stille alderssvarende krav, så barnet kan opleve at det lykkes Vi vil arbejde med anerkendelse som metode Vi vil lave trin for trin med de kommende skolebørn Vi vil lave fælles samling, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig, være i centrum, f.eks. turde synge alene eller i en lille gruppe Vi vil lære børnene at være ansvarsbevidste ved borddækning og oprydning efter måltiderne, samt give dem kendskab til ritualer og gode spisevaner Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens vuggestue Vi vil gerne se børn der hviler i sig selv og som viser initiativ, altså børn der tør sige til og fra, der er selvhjulpen og som viser omsorg for de øvrige børn. Vi ønsker at se børn der selv tager initiativ til leg og som kan invitere andre børn indenfor i legen. Børnehuset Vuggestue Vi vil gerne se børn der udviser glæde ved at se hinanden Børn der begynder at sætte ord på følelser Vi håber at se børn der er mere sikre på sig selv Vi vil gerne se børn der tager initiativer Børnehusets børnehave Turde stå frem. Turde være på. Turde tage en udfordring. Turde lave forkert. Tage selvstændige initiativer uden at skulle bekræftes hele tiden. Turde sige fra. Kunne håndtere et nederlag.. at børnene viser at de lykkes med opgaven at barnet viser at det har det godt med sig selv og ved at omtaler sig selv positivt Side 3 af 18

4 at børnene giver udtryk for deres følelser at børnene giver udtryk for at de kender deres styrker og svagheder at børnene udviser selvstændighed og vilje Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 4 af 18

5 Tema: Sociale Pædagogisk lærerplaner kompetencer Overordnede mål: At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi oplever at børn har brug for at blive bedre til at tilsidesætte egne behov, samt lære de sociale kompetencer og spilleregler der eksisterer, for at kunne begå sig i større eller mindre grupper i samfundet. Vi oplever ligeledes at børn i dag har brug for at blive mere opmærksomme på nødvendigheden af at respektere hinanden i et fællesskab. De har brug for at udvikle deres forståelse for, at vi alle har indflydelse, samt en værdi, i et fællesskab. Det forudsætter fokus på empati og på at give plads til hinanden Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Med udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger og kompetencer, vil vi udvikle de sociale færdigheder der er nødvendige for at begå sig i hverdagens sammenhæng. Børnegårdens vuggestue: Morgensamling: Vente på tur Snakke om hvem er/mangler -være opmærksom. Lytte til hinanden Børnehuset Vuggestuen Marte Meo metoden (Triangulering- positiv ledelse) Aktiviteter i små grupper Familie billeder Hvem er her - hvem er her ikke. Børnehusets børnehave Registrere og være opmærksom på hvilke børn der er til stede. Opfordre børnene til at trøste hinanden. Opfordre børnene til at hjælpe hinanden. Vi voksne skal være gode rollemodeller. Bruge samlingerne til at lære at lytte til hvad andre siger. Lære børnene sociale omgangsformer/toner Vise børnene at man skal hjælpe hinanden når noget er svært Hjælpe barnet med at forstå og acceptere et nej, men vise Side 5 af 18

6 barnet andre muligheder. vi vil arbejde med venskaber vi vil arbejde med trin for trin med førskolebørnene vi vil øve børnene i at sige til og fra vi vil støtte børnene i at knytte venskaber vi vil arbejde i grupper, hvor der er fælles spilleregler, der skal overholdes f.eks. når vi spiser, leger sanglege, spiller spil, dækker bord, passe på egne og andres ting. hjælpe barnet med at forstå og acceptere et nej, men vise barnet andre muligheder. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Udvise empati Drage omsorg hjælpe hinanden Vise glæde ved at være sammen med de øvrige børn på stuen vise glæde ved genkendelighed. Børnehuset Vuggestuen Glæde ved gensyn sætte ord på følelser Sige til og fra vente på tur Lytte til andre Børnehusets børnehave Tage hensyn til hinanden. Udvise empati og forståelse for hinanden. Vente på tur. Være en god kammerat Barnet er unikt i en større gruppe. Hjælpsom Drage omsorg for hinanden Trøste og vise omsorg. at børnene har venner og bruger ordet ven at de største viser at de kan aflæse og tage hensyn til de andre at børnene klarer at sig til og fra i legen at alle børn har en ven og at de snakker om at have en ven at børnene viser fælles ansvar, i og for gruppen og overholder fælles regler at børnene selv viser at de kan klare et afslag Side 6 af 18

7 Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 7 af 18

8 Tema: Sprog Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Pædagogisk læreplan Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsprog lige verden, herunder bogstaver og tal Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler Vi oplever at flere børn mangler nærvær i samværet med deres forælder, hvilket resulterer i flere 1 og 2 sproget børn med talevanskeligheder og sprogforståelsesvanskeligheder. Ligeledes modtager vi flere og flere 2 sproget børn/ børn med anden etnisk baggrund end dansk. Alt dette gør at vi i daginstitutionen er nød til at sætte større fokus på den sproglige udvikling. At børn lære at bruge sproget til at begå sig i sociale relationer. Børnegårdens Vuggestue Vi vil gerne synge med børnene hver dag. Vi vil sætte ord på alle de dagligdags ting i hverdagen. : Gennem Dialog Sætte ord på ting og handlinger Spille spil Rim og Remser Børnehuset Vuggestue: Tirsdags musik + sang på stuen Rim/remser Fagte sange Marte Meo (sæt ord på) vi vil give børnene mulighed for at udvikle og udfordrer sproget således at de bliver i stand til at anvende sproget som kommunikationsmiddel vi vil tale med barnet om oplevelser. sætte ord på ting og handlinger. Side 8 af 18

9 vi vil stille relevante spørgsmål G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Børnehuset Børnehaven Vi vil gennem dialogisk oplæsning og spil (fx billedlotteri og vendespil) sætte ord på dagligdags ting og begreber. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Vi ønsker at børnene kan fagterne til sangene, og senere begynder at udtale ord fra sangene. Vi ønsker at børnene selv begynder at sætte ord på tingene i dagligdagen. : At børnene bruger sproget i legen og til konfliktløsning At børnene får et større ordforråd. Børnehuset Vuggestue: Børnene synger selv Sprogforståelse Fortælle om oplevelser Udtrykke behov at børnene bruger sproget i legen at børnene kan lide at fortælle og at de udtrykker sig forståeligt at børnene viser at de forstår begreber at børnene selv går i gang med at synge Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for Børnehuset Børnehaven at børnene udviser interesse for at bruge og eksperimentere med sproget. at børnene bruger ord og vendinger i de rigtige sammenhænge, og at de bruger længere sætninger. at der er øget aktivitet (kommunikation) ved samlinger. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for Side 9 af 18

10 at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Tema: Krop og bevægelse Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Pædagogisk læreplan At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse At børnene med alle sanser tilegner sid den fysiske, kulturelle og sociale omverden Det er vigtigt for børnenes velbefindende, at de får nogle gode og sunde vaner. Det styrker det sociale fællesskab. Motion skaber glæde ( fysisk / Psykisk ) Sundhed Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At give børnene lyst til at bevæge sig og derigennem opleve glæden ved at bruge kroppen. Børnegårdens Vuggestue: Gymnastik i fællesrummet: Løbe Lave motorik bane Grunden løbe op og ned af bakker, gå på line, på træstammer, lære at gå på ujævnheder, gå op og ned af trapper. Børnehuset Vuggestue: Projekt på græs Besøg fra instruktør fra DGI Vesthallen Aktive sang lege Legeplads + nærområde vi vil tage på ture hvor der er forskellige bevægemuligheder vi vil lave fælles lege på legepladsen vi vil lave motorikforløb vi vil skabe planlagte og uplanlagte aktiviteter hvor børnene får mulighed for at gynge, kravle, gå på trapper, komme højt op og hoppe ned, slå kolbøtter, løbe, hoppe, Side 10 af 18

11 spille bold, rutche og kravle i træer vi vil skabe planlagte og uplanlagte aktiviteter hvor børnene får mulighed for at tegne, male, klippe og klistre Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: At være frie Balance Tør at udfolde sig Styrke motorikken. Børnehuset Vuggestue: Selvhjulpenhed Kravle, gå, løbe at børnene efterspørger fælles lege eller selv går i gang med legene at børnene bevæger sig frit og viser glæde ved at bevæge sig vi ser glade børn, der bevæger sig meget børn der selv efterspørger fysiske aktiviteter børn der er selvhjulpne med toiletbesøg, tøj, overtøj, spisesituation, pudse næse, pakke taske osv. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 11 af 18

12 Tema: Naturen og naturfænomener Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Pædagogisk læreplan At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø Grundet det store fokus på miljø og forurening er det vigtigt, at børnene får kendskab til naturen og får respekt for denne på en positiv måde. Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis At lære børnene at bruge og respektere naturen. At give børnene en positiv tilgang og glæde til at færdes i naturen Børnegårdens Vuggestue: Ud i naturen: Grunden løbe på bakker, løfte sten, se på små dyr Respekt % smide affald Snakke om de fire årstider Snakke og føle på naturen tage naturen med ind. Børnehuset Vuggestuen Gå tur i naturen (evt. 4 uger) Samle kastanier, farve dem og lave dyr Samle bær og grene Finde insekter vi vil tage på tur til skov og strand vi vil tage på ture i nærmiljøet vi vil tale med og vise børnene hvordan de kan passe på naturen vi vil tage på ture ud i naturen året rundt, for at få kendskab til dyr og planter. vi vil lære børnene, at bruge legepladsen i de forskellige årstider. Vi vil lære børnene at blive miljøbevidste. vi vil tage I skovbørnehave, strandbørnehave, kælketure. at informere børnene om vejrfænomener(sne, blæst, regn Side 12 af 18

13 osv.) G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Børnehuset Børnehave Lave eksperimenter i naturen og ud af naturmaterialer. Fortælle hvor f.eks. madvarer kommer fra. Så og dyrke frø og planter. Lave bål og besøge vandløb. Kan du ikke komme i naturen, kan du ta naturen ind. Ta årstidstemaer med i aktiviteterne og følge årets gang. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Børnegårdens Vuggestue: Glæde vi skal ud Nysgerrighed løfte sten, se de små dyr under Børnehuset Vuggestue At børnene får en viden om hvordan naturen ser og få glæde ved den. at børnene taler om og efterspørger ture ud i naturen at børnene viser at de passer på naturen Vi ser børn der færdes med respekt i naturen. børn der er miljøbevidste eks. ved at lære at slukke lyset, lukke for vandet, at man ikke smider affald i naturen. børn der eksperimenterer med naturen. børn der taler om forskellige vejrfænomener Børnehuset Børnehaven At børnene lærer at vurdere, hvad der må smides i naturen og hvad der ikke må. At børnene efterspørger at komme ud i naturen. Se børnene finder ro og fordybelse. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Side 13 af 18

14 bestyrelsen i evaluering og opfølgning Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Pædagogisk læreplan At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer At børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud Det er vigtigt at bevidstgøre børn I danske traditioner og kultur. Og det findes andre kultur og traditioner i andre lander. Vi vil arbejde med at udvikle børnenes kulturelle bevidsthed i deres nærmiljø. At børnene lærer om dansk traditioner højtider. At børnene lærer at respektere andres kultur og forskeligheder. Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Vi vil gerne tegne og lime med forskellige materialer. Børnene er selv med til at udsmykke stuen / institutionen til højtider fx jul, påske mm. Børnehuset Vuggestuen: Vi har valgt at vi til forår vil lave en koncert med de største af børnene. Vi vil optræde med sange og fagter. I uge 15 vil børnene optræde for de andre børn i huset og en lille gr. børnehavebørn fra huset. Der vil blive evalueret på et torsdagsmøde. Vi vil arbejde med aktiviteter omkring højtider og andre mærkedage, fx fødselsdage, fastelavn, Skt. Hans dag, jul og påske. Børnegårdens vuggestue: Vi vil lave aktiviteter i forbindelse med højtider, traditioner. (Jul, påske, fastelavn, Sct. Hans, FN fredsdag) Vi vil lave sang og musik på tværs af stuerne (onsdage) På stuerne planlagte og spontan musik og sang. Vi vil lave aktiviteter i forbindelse med danske traditioner og højtider Vi vil tale om traditioner fra de lande hvor vores børn kommer fra Vi vil besøge bibliotek, museum, m.m. Side 14 af 18

15 Vi vil lave kreative aktiviteter G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Vi vil lave forskellige aktiviteter der hører årstiderne og højtiderne til. Vi vil besøger museer, koncerter, forestillinger. Vi vil give børnene mulighed for kreativt/aktivt selv at skabe kunst. At give børnene kendskab til medieverdenen. Børnehusets børnehave Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Vi vil arbejde med aktiviteter omkring højtider og andre mærkedage, fx fødselsdage, fastelavn, Skt. Hans dag, jul og påske. Vi vil synge sange med børnene som passer til højtiderne Vi vil tale om traditioner fra de lande hvor vores børn kommer fra. Børnene viser glad de ting frem som de har været med til at producere. At børnene begynder at gengive sangene, samt forbinder fx julen med et juletræ osv. Børnehusets Børnehave Øget bevidsthed om traditioner fx jul, påske osv. og at børnene udviser større forståelse og interessere for hinanden og deres baggrund. Børnehuset Vuggestuen: Vi forventer at børnene selv begynder at synge og lave fagter. Øget bevidsthed om traditioner fx jul, påske osv. og at børnene udviser større forståelse og interessere for hinanden og deres baggrund. Børnegårdens vuggestue: At børnene viser glæde ved at synge. At de lærer nye sange at kende. at børnene taler om og glæder sig til højtiderne at de udenlandske børn viser glæde ved at fortælle om deres traditioner at børnene fortæller om oplevelser fra besøg på bibliotek og museum Vi ser børn der viser glæde når de viser andre hvad kan eller har lavet Side 15 af 18

16 vi ser børn, der er nysgerrige på udstillinger m.m. vi ser børn der viser gensynsglæde, når de oplever årstiden eller højtidens aktiviteter. Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 med bestyrelsen. Side 16 af 18

17 Tema Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Overordnede mål: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Dokumentation Valg at dokumentations Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan: Valg af evaluerings Hvem har ansvaret for at evaluere hvad hvornår Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Pædagogisk læreplan Børn skal gennem social deltagelse have mulighed for at udvikle sine ressourcer mest muligt og i bredeste forstand. Børn skal have mulighed for deltagelse i fællesskaber for derved at udvikle potentialer og kompetencer. Vi oplever et stigende/stort antal af børn med sociale, følelsesmæssige og /eller sproglige vanskeligheder. Samt børn der ikke har lært de sociale spilleregler hjemmefra (manglende sociale kompetencer) Dette kan være betydningsfuldt i forhold til børnenes evne til at indgå i sociale relationer og dannelse af venskaber. At lære børn med behov for en særlig pædagogisk indsats at kunne indgå i det sociale fællesskab. At vi har fokus på barnets styrkesider og på de vanskeligheder barnet er i. At vi er tydelige voksne og har en positiv tilgang til barnet ved hjælp af guidning. Inddragelse af forældrene, så de føler et medansvar. At styrke det tværfaglige samarbejde, fx ved hjælp af konferencerne. At barnet får lysten til at være sammen med andre. At barnet bliver bedre til at sige til og fra. At barnet hjælpes til at læse andres signaler. At barnet bliver bedre til at danne og være i sociale relationer og fastholde disse. Vi vil bruge praksisfortællinger som dokumentation, med præcisering af hvad barnet/ børnene og den voksne lærte. Der skal dokumenteres på de valgte tegn inden for læreplanområdet. Vi vil bruge SMTTE som evalueringsmetode. I de enkelte afdelinger har pædagogerne ansvaret for evalueringen. Der vil blive evalueret løbende i alle afdelinger Der vil blive evalueret og lavet opfølgning i maj/juni 2011 Side 17 af 18

18 med bestyrelsen. G:\Læreplaner2010\Læreplaner doc Side 18 af 18

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere