STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER"

Transkript

1 Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens første opkald fra en medarbejder, der melder om barns-første-sygedag. Kasper skal finde en, der kan tage vagten. Mobilen ringer igen, og han må prioritere at sige ja til et aftenmøde, selvom der er håndbold træning - det er han noget ærgerlig over. Kasper får endnu et opkald fra en chauffør, der ikke kan komme til at læsse varer af, da der ikke er nogen til at lukke ham ind. Kasper kan mærke at dette også bliver en dag, hvor alle trækker i ham og opgaverne hober sig op. Som medarbejder kan du gøre meget for at forebygge stress hos både dig selv og dine kolleger. Det er langt fra alle, som kender eller erkender faren ved stress. Derfor bør du som kollega være opmærksom og reagere på ændringer i adfærden hos dine kolleger. HVAD BETYDER STRESS? Stress er ikke det samme som at have travlt. Stress er en tilstand med ubalance mellem krav og ressourcer over en længere periode. Det er en følelsesmæssig og psykofysiologisk reaktion ikke en sygdom. Stressreaktionen er naturlig og en form for alarmberedskab, så vi kan takle en ydre belastning og yde vores bedste. Stress rammer individuelt men skal forebygges og håndteres i fællesskab. Har arbejdspladsen et velfungerende psykisk arbejdsmiljø, kan det være med til forebygge stress. MAN KAN OPDELE STRESS I TO TYPER: Kortvarig stress er normalt og gavnligt Kortvarig, akut stress oplever vi i pressede situationer vores krop går i alarmberedskab for at skærpe sanserne og gøre os i stand til at handle. Løser vi situationen, eller har vi en forventning om, at vi kan løse den, falder alarmberedskabet igen. Kroppen slapper igen af. Akut, kortvarig stress er altså et livsvilkår en gang imellem. Langvarig stress er skadeligt Vedvarende, langvarig stress opstår, når stressende situationer og begivenheder ikke bliver løst og forsvinder. Kroppen bliver forhindret i at slappe af i uger, måneder og år. Langvarig stresstilstand kan føre til alvorlig sygdom eller forværring af sygdom. Konstant stress i mere end en måned er at betragte som et faresignal. Efter tre måneder er det kronisk stress, der øger risikoen for en række sygdomme STRESS / Medarbejder 1

2 Arbejdsbetinget stress opstår typisk, når man står overfor krav, pres, eller belastninger i arbejdet, som overstiger den enkeltes muligheder, evner og ressourcer til at håndtere disse. Egne forventninger til, om man kan håndtere situtationen, har også indflydelse på udvikling af arbejdsbetinget stress. ÅRSAGER TIL STRESS Årsagerne til stress er mange og forekommer både i arbejds- og privatlivet. Det er forskelligt, hvilke faktorer, der stresser os og hvor stor en stressbelastning, vi hver især kan klare. Alvorligheden af stress hænger sammen med: hvor lang tid du er udsat for belastning hvordan du oplever belastning personlige forhold hvor godt du håndterer belastning STRESSORER Stress er en biologisk reaktion. Det er den måde, din krop reagerer på, når du bliver udsat for en stressor. Påvirkninger, der fremkalder reaktioner i kroppen, kaldes stressorer. Arbejdsbetinget stress bunder ofte i: For høje krav i forhold til arbejdsmængde, deadlines, ansvar, kvalitet og evner Uklare krav til arbejdet i forhold til hvad opgaven indebærer, og hvornår den er løst godt nok Ringe hjælp og støtte fra kolleger og generelt dårligt samarbejde Ikke tilstrækkelig indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet Ikke tilstrækkelig feedback eller anerkendelse for arbejdet Ringe respekt eller oplevelsen af uretfærdig fordeling af opgaver eller anerkendelse Følelse af meningsløshed i arbejdet Vold, trusler, konflikter og mobning kan være stressfaktorer lige som støj og indeklima i det fysiske arbejdsmiljø kan medvirke til stress. Hvad der stresser den enkelte, kan vi inddele i forskellige sfærer: STRESSORER / ARBEJDSLIV STRESSORER / PRIVATLIV Usynlig ledelse Uforudsigelighed Manglende indflydelse Ubalance mellem krav/ressourcer Manglende mening i arbejdet Utryghed i ansættelsen Lavt informationsniveau Fysiske forhold, fx støj Manglende støtte Forandringer Mobning Uløste konflikter Dårlig kommunikation Uklar rollefordeling Manglende social accept Forskelle i kultur JEG Personlighed Kost og motion Sundhedstilstand fysisk og psykisk Tanke- og reaktionsmønster Socialt netværk Coping Sygdom Dødsfald Graviditet Familieforøgelse Fyring, jobskifte Pensionering Skilmisse Økonomi Børn Kilde: STRESS / Medarbejder 2

3 SYMPTOMER PÅ STRESS Stress kommer forskelligt til udtryk. Et eller to symptomer er ikke ensbetydende med, at du er stresset, men kan du nikke genkendende til flere symptomer, er de hyppige, har de stået på mere end en måned, eller dukker de op i et bestemt mønster, bør du tage dem alvorligt. FYSISKE PSYKISKE ADFÆRDSMÆSSIGE Træthed Hjertebanken Trykken i hjerteregionen Hovedpine Svedeture Kuldefornemmelse Fordøjelsesproblemer, Smerter i muskler Appetitløshed Hyppige infektioner Forværring af kronisk sygdom Over tid kan de fysiske reaktioner øge risikoen for bla hjertekarsygdomme, sukkersyge og infektionssygdomme Ulyst Uoverkommelighedsfølelse Træthed Hukommelsesbesvær Koncentrationsbesvær Rastløshed Svært ved at slappe af Følelse af indre uro Irritabilitet Humørsvingninger Tristhed og dårligt humør Over tid kan de psykiske reaktioner føre til mere vedvarende psykiske lidelser som depression og angst Søvnproblemer Nedsat motivation Irritabelitet Opfarende Nærtagende Ubeslutsom Indesluttet og tavs Utilfreds og brokkende Mindre socialt samvær Fritidsaktiviteter droppes Øget forbrug af alkohol, kaffe og tobak De adfærdsmæssige reaktioner kan medføre langsommere tempo og manglende overblik, så arbejdet ikke bliver udført forsvarligt og hensigtsmæssigt. Konflikter mellem kolleger opstår lettere, fordi omgangstonen bliver kølig og samarbejdet dårligere HVAD KAN DU GØRE SOM MEDARBEJDER? Hjælp til stressramt kollega Stressede personer er ofte ikke opmærksomme på deres stress, hvorfor de ikke overvejer at opsøge hjælp. Flere finder det desuden pinligt ikke at kunne overskue egne arbejdsopgaver, eller er bekymrede for at miste deres job. Reagér Mange er bange for at blande sig, men det er misforstået hensyn; at gøre ingenting er det værste. For at spotte begyndende stress hos en kollega bør du have et vist kendskab til stresssymptomer og adfærd. Det kan være, en kollega glemmer aftaler, ord og navne, mister tråden, ikke fuldfører sætninger og argumenter, er distræt, virker mere irritabel, opgivende og uengageret end normalt. Hvis en kollega viser tegn på stress Udøv almen omsorg og tag en snak med din kollega Fortæl hvad der bekymrer dig Lyt og spørg om du kan hjælpe Kom med konstruktive løsningsmuligheder Aftal hvordan I følger op på samtalen STRESS / Medarbejder 3

4 Kan du ikke selv hjælpe, så hjælp din kollega videre Kan du ikke selv tage snakken, så find en anden der kan Nægter din kollega at være stresset, så lad det i første omgang ligge. Tag emnet op igen, hvis problemet ikke ser ud til at ændre sig. Pas på dig selv Vær bevidst om dine egne grænser og sig fra, hvis de bliver overskredet, eller du ikke psykisk magter det. FOREBYG STRESS I GRUPPEN Hold pauser og tal med hinanden Pauser er effektive mod stress. Fem minutter i ny og næ er nok til at falde ned. I pauserne kan I få talt med hinanden om problemer og udfordringer og hvad, der stresser jer. Hold øje med hinanden Hold øje med kollegerne og reager, hvis en kollega viser symptomer på stress. Støt hinanden Social støtte i pressede situationer kan minimere stressreaktioner. Det kan komme fra både ledere og kolleger, og den kan både være psykologisk vi nok skal klare det sammen og praktisk i form af konkret hjælp til en arbejdsopgave. Husk også at støtte hinanden med praktisk hjælp. Anerkend hinanden Anerkend de gode indsatser. Ros og bak hinanden op. Planlæg arbejdet sammen Når I planlægger og orienterer hinanden, oplever alle mere forudsigelighed og fremdrift i arbejdet, hvilket også er stressforebyggende. Hav en tydelig arbejdsfordeling Hvis I er i tvivl om roller og ansvar, skal I afklare det med nærmeste leder. Styrk det sociale netværk Gode relationer til kollegerne er af stor betydning, hvis I skal kunne tale om og i fællesskab løse problemer som stress. FOREBYG EGEN STRESS Skab balance mellem krav og ressourcer Oplever du balance mellem kravene i arbejdet og egne ressourcer? Sørg for at afstemme forventninger til opgaverne med din chef, så du ved, hvornår en opgave er løst tilfredsstillende. Balancetjek Vurder balancen mellem familieliv, arbejdsliv og fritid. Stil dig selv følgende spørgsmål: Kunne du tænke dig at ændre noget? Hvad giver dig energi i de tre områder? Hvad dræner dig for energi i de tre områder? STRESS / Medarbejder 4

5 Hvad eller hvem kan hjælpe dig til en anden/bedre fordeling? Hvilke muligheder er der på din arbejdsplads? Hvordan foretrækker du, at fordelingen er om 2 år? Hvordan skal det lykkes? Lær dine signaler at kende Bliv fortrolig med symptomer og advarselstegn, og reager hvis du mærker dem. Opsøg egen læge eller tal med én, du er fortrolig med. Skriv eventuelt symptomerne ned. Udvikler stressen sig, skal du handle på det. Det er meget forskelligt, hvordan begyndende stress kommer til udtryk sover du dårligt? Glemmer du ting? Er du kort for hovedet? Kend dine belastninger Vær bevidst om dagligdagens belastninger hvad er dine stressorer både på jobbet og i hjem met? Lav en liste over alle opgaver og gøremål og vurder stressfaktorer, hvad gør dig glad, hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt? På den måde skaber du bevidsthed om dine belastninger. Du bør kun undtagelsesvis overskride egne grænser. Bliver dine grænser ofte overtrådt, skal du lære at håndtere eller ændre situationen. Sig fra Det er nødvendigt at sige fra, hvis du ikke kan klare flere opgaver, eller hvis en opgave er for svær. Der skal være enighed på arbejdspladsen om, at det er ok at sige fra. Husk blot at fortælle din leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du føler dig overbelastet det er ikke altid synligt. Du kan bruge en akse til at skitsere dine prioriteringer: Det er vigtigt Der kan ikke gøres noget ved det Her må man lære at leve med det Sig pyt! Vigtige belastninger hvor der bør handles Trivielle småting, der kan klares ved lejlighed Der kan gøres noget ved det Det er ikke vigtigt Kilde: Tage Søndergaard Kristensen: Fakta og myter om Stress Videnscenter for arbejdsmiljø NFA 2007 Planlæg og prioriter din tid Start dagen med at få overblik over arbejdsopgaver og prioriter én ting ad gangen. Vær opmærksom på tidsrøvere og husk at holde pauser. Overstiger arbejdsmængden, hvad der tidsmæssigt kan lade sig gøre, kan din leder hjælpe med at prioritere opgaverne. Sørg desuden for, at der er klarhed over rollefordelingen omkring opgaverne, så konflikter ikke opstår. STRESS / Medarbejder 5

6 Ingen dårlig samvittighed Læg den dårlige samvittighed fra dig, og sig jeg gør det så godt, jeg kan. Skriv ned, prioriter opgaver, lav én ting ad gangen, og vær tilfreds med det. Lær at følge din mavefornemmelse, og stå ved dine valg. Et godt socialt netværk Sørg for at have et netværk af kolleger, familie og venner til at støtte dig i vanskelige situationer og opsøg lederstøtte. Styrk modstandskraften sørg for at spise regelmæssigt og sundt sørg for dagligt at røre dig og kom ud i den friske luft sørg for at få søvn (mindst 7 timer) hold fri, når du har fri foretag dig noget, du kobler af og slapper af ved HVIS DU ER STRESSRAMT Når folk bliver ramt af stress og bliver sygemeldt, kommer det ofte bag dem. Men stress kan ramme alle, og er ikke et svaghedstegn. Både egen og arbejdspladsens indsats er afgørende for, at stress ikke ender med sygemelding. Det kræver, at du er opmærksom på egne symptomer, og at din leder og dine kolleger er opmærksomme på ændringer i din adfærd. Hvis du bliver syg af stress, er det ofte en langvarig proces, men med den rette aktive indsats fra egen læge/psykolog og arbejdspladsen kan du komme tilbage til arbejdet igen. HVAD KAN DU GØRE? Håndtering af stress når du er sygemeldt Tag dit helbred alvorligt Vær opmærksom på dine reaktioner og dit helbred. Lyt til, om du har det dårligt fysisk eller psykisk (se under symptomer), og tag en snak med din læge. Din læge kan rådgive i forhold til psykologhjælp. Tal om din situation Tal med dine kolleger, venner og familie om situationen. Måske sidder kolleger i samme situation. Familie og venner er ofte de nærmeste til at se ændringer. Selvom du føler, at det virker uoverkommeligt at kontakte dem, er det ofte her, du får den bedste støtte. Tal med dine tillidsvalgte. De tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø og støtter dig i at få professionel hjælp. Snak med din leder Din leder vil gerne vide, hvordan du har det. Fortæl hvordan du har det hvad stresser dig? Er det: Opgavernes karakter Arbejdsgange, arbejdssteder og/eller arbejdstider Kollegiale og ledelsesrelaterede problemer Forhold af privat karakter STRESS / Medarbejder 6

7 Sammen må I finde løsninger og løbende følge op. Vær opmærksom på, at rammerne for en løsning er arbejdspladsen, din leder kan ikke tage sig af private forhold. Lær at prioritere og sig fra Vær opmærksom på, hvad der bringer dig ud af ligevægt. Lær at sige fra og overvej hvilke krav, du stiller til dig selv. Du skal vælge og prioritere det vigtige men også kunne give slip og lade være med at bekymre dig eller hidse dig op over ting, du ikke behøver at beskæftige dig med. Prøv at sige pyt. Du kan bruge en akse til at skitsere dine prioriteringer: Det er vigtigt Der kan ikke gøres noget ved det Her må man lære at leve med det Sig pyt! Vigtige belastninger hvor der bør handles Trivielle småting, der kan klares ved lejlighed Der kan gøres noget ved det Det er ikke vigtigt Kilde: Tage Søndergaard Kristensen: Fakta og myter om Stress Videnscenter for arbejdsmiljø NFA 2007 Hav gode vaner Det er vigtigt at have overskud, når du bliver stresset. Du kan selv gøre noget for at bevare eller opbygge overskuddet: Sørg for daglig fysisk aktivitet. Gerne en halv time, men 10 minutter er langt bedre end ingenting. Det er også en god ide at gøre det om dagen, så du får dagslys. Slap mentalt af dagligt. Sørg for at koble helt af. Brug en afslapnings-cd eller andre teknikker eller lav noget, hvor dine tanker er et helt andet sted. Husk også at holde pauser. Sov godt og nok. Tag eventuelt middagslure på max 20 minutter mellem kl. 12 og 16 Hold kontakten til din arbejdsplads Kan du overskue det, er det en fordel at holde kontakten til din arbejdsplads. Ring eller besøg dem. KOM GODT TILBAGE EFTER STRESS Timing er vigtigt Begynder du for tidligt, er risikoen for tilbagefald stor. Venter du derimod for længe, er der risiko for, du mister troen på dig selv og dermed aldrig kommer tilbage. Nogen starter før de er helt raske for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, mens andre hælder til at blive helt raske først. Tal med din læge om det. STRESS / Medarbejder 7

8 Hvornår kan du komme tibage? Planlæg din start med både læge og arbejdsgiver/leder. Følgende kan være tegn på, du er klar til at komme tilbage på arbejde: Du glæder dig til at komme i gang igen. Du forstår årsagen til din stress. Alle vilkår skal ændres, så du ikke får tilbagefald. Stresssymptomerne er ikke længere generende. Du kan mærke og handle på stresssymptomerne, når de dukker op. Har stressen udviklet sig til angst eller depression, aftaler du tilbagevenden med din behandler. Besøg arbejdspladsen før du genoptager arbejdet for at undgå, at det bliver overvældende. Starter du uden at være helt rask, bør du så vidt muligt undgå samme arbejde, som førte til stress. Du bør ikke have lange arbejdsdage for nogle er det blot et par timer om dagen. Du kan trappe langsomt op. Er du helt rask, kan du arbejde, som før du blev syg. For at undgå igen at blive syg, skal arbejdsforholdene være ændret, eller du bør kunne takle dem. Du kan evt. starte på halv tid. Aftal rammerne for din tilbagevenden Din arbejdstid, opgaver og fysiske placering aftaler I, før du begynder. Opgaver og tid skal i begyndelsen være overskuelige. Afstem med din leder, hvilke forventninger og krav der er til dig og dit arbejde. Din leder bør orientere kolleger om dine arbejdstider, opgaver og eventuelle særlige hensyn. Jo mere information de har, jo mere slipper du for at forklare dig. Hold tæt kontakt til din leder Hav løbende dialog med din leder. Herved sikrer I, at opgaver og arbejdstid bliver overholdt og passer dig. Revurder om nødvendigt. Måske skal I tage skånehensyn i en længere periode muligvis mere permanent. Forløbet, før du er helt tilbage til normal styrke, kan tage 3-4 måneder eller mere. Overvej et jobskifte Kan I ikke ændre de stressudløsende faktorer, er løsningen måske at skifte job. STRESS / Medarbejder 8

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317)

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) DAGENS ORDEN Kort præsentation af ut. og Psykiatrifondens Beskæftigelsesenhed Case - Inge Om stress dets indvirkning på arbejdslivet samt forebyggelse

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

For stort arbejdspres

For stort arbejdspres Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud For stort arbejdspres Indhold For stort arbejdspres? 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvad er stress? 4 Hvordan opleves stress? 4 Hvem rammes af stress? 6 Årsager

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere